Page 1

Neerpeltse Tennis Hal – Tennisbaancontract .

Formulier seizoen 2013-14 (van 16 sept-6 april) w/nth:inschrrFormHal13-14_308

Contract Baanhuur

Weekdagen

29 weken

Jeugd Wintercomp D.D, D.H D.Gemengd. E.D + E.H.

Zaterdag Zondag Omliggende clubs Periode:16 sep – 6 april Prijs: 10 eu / u / pl Prijs: 10 eu / u / pl Prijs: 10 eu / u / pl.

Toelichting 09.00-12.00 uur 12.00-14.00 uur 14.00-17.00 uur 17.00-23.00 uur 22.00-23.30 uur 09.00-19.00 uur 09.00-22.00 uur 24 weken

Prijs 240 € / u 200 € / u 260 € / u 360 € / u 400 € /1 1/2u 370 € / u 370 € / u 216 € / u

Wintercompetitie: 28 matchen, 28 u 14 matchen, 14 u 20 matchen, 20 u

140€ /koppel. 70€ / koppel 100€ / pers.

Diversen. Via bank beurten op chipkaart bijzetten: Stort op rek.nr 743-0325801-89. Blokverhuur Prijs : 9,0 eu / u / pl Losse verhuur Chipkaart

Blok : min 6 u 1 beurt = ½ h 10 beurten = 5 h Leeggoed kaart

6.5 € 55 € 2,5 €

Aanvrager: Naam:……………………………………. Voornaam :………………… Tel:……………… Mailadres:………………………… ………VTV nr:…………….. of geen lid van NTC Adres (straat, postcode, gemeente):…………………:………………………………………. Wenst a)  aanvraag voor wintercompetitie:  E.D.  E.H.. Sterkte : ………………  D.D.  D.H.. Sterkte : ………./…….  D.G. Sterkte : ………./……. Info dubbelpartner: Naam:………………….Voornaam:…………….. Tel :………………… Mailadres:…………………………. .VTV nr: …………….. /of geen Lid van NTC b)  Verlenging baancontract. c)  Nieuw baancontract. Wenst baancontract (in volgorde van voorkeur) : 1. van ………………. tot ……………… 2. van ………………. tot ……………… 3. van ………………. tot ……………… Handtekening : ……………………

uur op ……………………….dag uur op ……………………….dag uur op ……………………….dag

Datum : …………………

Dit formulier ingevuld afgeven in de cafetaria van de Neerpeltse Tennis Club, De Roosen 43. Info: M. Hermans 011 / 806730, 0474 - 436415 of Julia Van Broekhoven 0478-264739. Noot: Clubhuis, de RETURN 011 / 666620.  contracten van het vorige seizoen hebben voorrang op nieuwe contracten  leden van de Neerpeltse Tennis Club vzw hebben voorrang op niet-leden  het bestuur van de Neerpeltse Tennis Hal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een baancontract te weigeren  contracten welke niet op tijd betaald worden , komen automatisch te vervallen

Inschrformhal2013 14 307web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you