Kentaur 2021-2022

Page 1

KOLLEKTION 2021/2022 · DK

VALUE FOR TEXTILE SERVICE WORK.WEAR&CARE 1


2


WORK.WEAR & CARE

INDHOLD

!

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

Kentaur’s omfangsrige buksesortiment er pga. brugsmulighederne på tværs af segmenter nu vist i et særskilt kapitel, se fra side 192.

INDHOLD 126 FOOD INDUSTRY / HACCP

Velkommen

Food Industry

Value for Textile Service

HACCP

HEALTHCARE & SERVICE

04 WORK.WEAR & CARE

Verdensmål Bæredygtige materialevalg

142 HEALTHCARE & SERVICE

Materialer og symboler

Pleje Sygehus

16 SERVICES

Klinik

Kentaur.com

Service

Kenflex®

At Your Service

192 BUKSER

20 HORECA & RETAIL

Sort/Strib/Pepita

Gastronomi

Øvrige farver

Restauration og café

Catering

236 SHIRTS CONCEPT

Levnedsmiddelhandel

PRO Wear

Service

T-, Polo-, Sweatshirts

Fleece Softshell

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

Hvide

MÅLSKEMA

3


VELKOMMEN I KENTAUR’S UNIVERS KENTAUR’S UNIVERS BESTÅR AF MENNESKER. OG DU ER EN DEL AF DET. HOS KENTAUR INTERESSERER VI OS FOR ALLE DE FORSKELLIGE BRUGERE, DER HVER DAG IKLÆDER SIG PROFESSIONELT ARBEJDSTØJ INDEN FOR MANGE BRANCHER. Vi interesserer os for de industrielle vaskeriers behov. Og vores samarbejde med vaskerierne sikrer, at arbejdstøj fra Kentaur kan håndteres og vaskes professionelt. Med udgangspunkt i det samlede kendskab vi tilsammen har, til de mange forskellige situationer, arbejdstøjet bruges i, designer og udvikler vi artikler af høj kvalitet og funktionalitet. Jeres erfaring er kernen i vores produktudvikling. Uanset hvor du møder Kentaur, står der en stærk organisation bag. Vi er nysgerrige, idérige og dedikerede mennesker, som designer, indkøber, produktudvikler, syr og tilpasser, forretningsudvikler, kommunikerer og leder Kentaur. Fra systue til salg er vi optaget af at levere arbejdstøj, der lever op til jeres behov og gerne overgår forventningerne. Derfor tester vi også altid, om vi er nået i mål med ambitionerne. Vi glæder os til at høre, hvad du synes om vores nye 2021/2022 kollektion. God fornøjelse! Dit Kentaur Team LÆS MERE OM VORES ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED, ANSVARLIGHED OG MATERIALEVALG PÅ DE FØLGENDE SIDER.

4


SERVICES

VALUE FOR TEXTILE SERVICE

WORK.WEAR & CARE

VALUE FOR TEXTILE SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

ARBEJDSTØJ ER IKKE BARE EN HVID KITTEL Hos Kentaur er holdbart arbejdstøj mere end blot en hvid kittel eller et par bukser – det er især et samlet produkt af markedskendskab og funktionalitet, design, vaskeriegnet kvalitet samt CSR & bæredygtighed. Dertil kommer vores fokus på høj lagerføring, tilføjelse af Value Added Service (VAS), lang PLC (Product Life Cycle) og ikke mindst et ufravigeligt krav om at levere til aftalt termin. Kombinationen af disse værdier danner grund­laget for vores basis ”Value for Textile Service”, hvor vi især stiller krav til os selv om løbende optimering og produktinnovation.

KENTAUR’S SUCCESFAKTORER LEVERINGSSIKKERHED OG AGILITET Vi leverer til lovet termin, er omstillingsparate og fleksible.

HEALTHCARE & SERVICE

PRODUKTØKONOMISK TANKEGANG Vores produkter testes og udvikles med henblik på vores kunders ­langsigtede driftsøkonomi. MARKEDSKENDSKAB Vi har fokus på Textile Service og kender kravene, der stilles. Vi har fokus på LEAN og konstant søgning efter optimeringer.

BUKSER

DESIGN OG INNOVATION Vores know-how fra værdikæden er essentiel i udviklingen af vores produkter – både mht. nyskabende design og funktionalitet. Målet er at skabe ”en bedre arbejdsdag” for vores brugere. SERVICE Med vores VAS-Center, QRM (Quick Response Manufactoring), interne know-how samt digitale platform “My Kentaur” gør vi vores kunders hverdag nemmere.

SHIRTS CONCEPT

CSR OG BÆREDYGTIGHED Vi tager ansvar – vi følger og udvikler kravene i værdikæden og forståelsen af holdbart arbejdstøj i en grøn omstilling med vores strategi Work.Wear&Care.

5


VORES VISION VI SKABER VÆRDI FOR TEXTILE SERVICE! VI VIL VÆRE DEN ­FORETRUKNE LEVERANDØR AF LET ERHVERVS­BEKLÆDNING TIL TEXTILE ­SERVICE OG PROFESSIONELLE PARTNERE I EUROPA.

VORES MISSION VI ØNSKER AT GØRE EN FORSKEL I MARKEDET GENNEM BÆREDYGTIGE KOLLEKTIONER, SERVICE, INNOVATION OG DESIGN, KVALITET OG HØJ LEVERINGSSIKKERHED. 6


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

WORK.WEAR&CARE

HEALTHCARE & SERVICE

Hos Kentaur går vi hver dag op i at tage mere ansvar. Det er en del af vores bæredygtige strategi Work.Wear&Care. Vi ønsker at tage ansvar for den industri som vi er en del af og vores ambition er, at være blandt de mest bæredygtige leverandører af arbejdsbeklædning til Tekstil Service branchen. Vi vil gøre bæredygtigt og klimavenligt arbejdsbeklædning tilgængeligt for alle i hverdagen, som et naturligt og ansvarligt valg. Bæredygtigt og klimavenligt arbejdsbeklædning defineres hos ­Kentaur som beklædning:

BUKSER

• Af høj kvalitet • Med lang holdbarhed/levetid • Produceret af materialer med bæredygtighedsaspekter (genanvendt polyester (rPES), TENCEL™ Lyocell, Fairtrade® Cotton, sourcing Better Cotton (BCI)) • Produceret socialt ansvarligt • Produceret og leveret med mindst muligt klimaftryk med konstante forbedringer

SHIRTS CONCEPT

Work.Wear&Care omfatter også mærkninger og certificeringer, der er med til at forbedre produktionsmetoder til gavn for miljøet, og til udligning og forbedring af sociale og økonomiske livsvilkår i tekstilbranchen verden over.

7


VERDENSMÅL FOR ­ BÆREDYGTIG UDVIKLING Tøj og generelt hele tekstilbranchen er en forurenende kilde, der har konsekvenser for både miljøet og de personer, der arbejder i branchen. Som virksomhed har vi derfor en forpligtigelse til at værne om miljø såvel som mennesker. Når vi tænker bæredygtighed, tænker vi ikke kun produkt. Vi arbejder i helheder, hvilket vil sige, at alle led i forsyningskæden er vigtige. Derfor er FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling også en naturlig del af vores bæredygtighedsstrategi Work.Wear&Care. I Kentaur vil vi gerne mindske vores negative påvirkning og øge vores potentielle positive påvirkning på de områder, hvor vi rent faktisk kan gøre en konkret og målbar forskel. Følgende Verdensmål og delmål er prioriteret i Kentaur’s bæredygtighedsstrategi, og giver et indblik i de ambitioner der arbejdes efter frem mod 2030+. SOCIALT ANSVAR Mål 8 – Delmål 8.5: Skab fuld beskæftigelse og ­anstændigt arbejde med lige løn. Delmål 8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre ­arbejdsmiljøer. Vi vil sikre anstændige jobs i Kentaur Group og samtidig påvirke og opfordre leverandører samt samarbejdspartnere til at efterleve de samme forpligtelser og integrere dem i deres indflydelsessfære. Vi arbejder efter at: • Reducere sygefraværet med 25%. • Have nul arbejdsulykker. • Alle produktionssteder har amfori BSCI-auditering på min. B level i 2022. 8

• Alle leverandører af metervare og tilbehør skal screenes for social compliance certificering eller auditering iht. anerkendt standard såsom BSCI eller Oeko-tex SteP. (Alternativt f.eks. SA8000, FLA, FWF, WRAP, GOTS eller Fairtrade textile production). • Vi ansætter medarbejdere på baggrund af kompetencer – vi vil have en balanceret kønsfordeling i hele Kentaur med lige løn for arbejde af samme værdi. • Kentaur ønsker at skabe økonomiske muligheder lokalt - 100% af medarbejderne på vores produktionssteder skal have minimum leveløn efter 6 måneders anciennitet. ANSVARLIGE PRODUKTER OG ANSVARLIGT RESSOURCEBRUG Mål 12 – Delmål 12.2: Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt. Vi vil arbejde mod 100% bæredygtig materiale input, som er vedvarende, recirkulerbar eller genbrugelig. Vi arbejder efter at: • 75% af Kentaur’s solgte egenproducerede varer er produkter mærket med ”Sustainable Kentaur” i 2025 – source 50% af bomuld som Better Cotton (BCI). • Kentaur’s metervareaffald skal reduceres, bruges og/eller genanvendes. • Kentaur vil være medvirkende til at vores produkter genanvendes efter endt levetid.

KLIMAANSVAR Mål 13 – Delmål 13.2: Indbyg tiltag mod klima­ forandringer i politikker. Vi vil være en klimavenlig virksomhed med et mål om 50% reduktion af energiforbrug og CO2 neutralitet i 2030.


WORK.WEAR & CARE SERVICES

WORK.WEAR&CARE

1. Regnskab over vores drivhusgasudledning

4. Modregning

af vores resterende drivhusgasudledning ved investering i kulstofkreditter som finansierer emissionsreduktionsprojekter over hele verden

2. Reducéring

FOOD INDUSTRY / HACCP

amfori BSCI arbejder ud fra 11 principper, og der udføres løbende audits af uafhængige auditeringsvirksomheder. HEALTHCARE & SERVICE

UN GLOBAL COMPACT er verdens største bæredygtige initiativ for virksomheder. Som medlem, er dette initiativ grundlaget for vores daglige arbejde med bæredygtighed. UN Global Compact udgør 10 principper fordelt på fire hovedområder: Menneskerettigheder, Arbejdstagerforhold, Miljø og Antikorruption.

AMFORI BSCI stiller krav til og forbedrer sociale vilkår i globale forsyningskæder. Som medlem af amfori BSCI forpligter Kentaur sig til at efterleve disse krav. Vores BSCI Code of Conduct er ­underskrevet af alle vores producenter samt 78% af vores metervare- og tilbehørsleverandører. De resterende 22% efterlever deres egne Code of Conducts, som stiller tilsvarende krav til BSCI Code of Conduct.

1. Rettighed til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger 2. Ingen diskrimination 3. Ingen tvangsarbejde 4. Ingen børnearbejde 5. Særlig beskyttelse for unge arbejdstagere 6. Ingen usikker beskæftigelse 7. Anstændige arbejdstider 8. Fair aflønning 9. Arbejdsmiljø og sikkerhed 10. Etisk forretningsadfærd 11. Beskyttelse af miljøet

BUKSER

Ved at ændre adfærd og tænke i nye muligheder, kan vi gøre en forskel. Udover Kentaur’s fokus på Verdensmålene, kommer ansvarligheden også til udtryk via vores arbejde med UN GLOBAL COMPACT samt AMFORI BSCI.

HORECA & RETAIL

ANSVARLIGHED

af vores drivhusgasudledning ved optimering af energiforbrug

3. Skift

SHIRTS CONCEPT

til vedvarende energi ved indkøb af 100% grøn strøm

Kentaur CO2 neutralitet proces

9


­ ÆREDYGTIG B MATERIALEVALG Mærkningen ”Sustainable Kentaur” anvendes på de produkter, hvor der har været særligt fokus på bæredygtige aspekter i materialevalget. Det betyder, at tøjet indeholder fibre i form af TENCEL™ Lyocell, ­REPREVE® recycled polyester og Fairtrade® Cotton bomuld eller at bomuldsfiberen er sourcet som Better Cotton. Nye bæredygtige materialer er hele tiden under udvikling og hos Kentaur følger vi denne udvikling tæt, så vi kan tilbyde endnu flere bæredygtige artikler.

BCI Kentaur er stolt medlem af The Better Cotton Initiative (BCI) og dermed, har vi forpligtet os til at forbedre den globale bomuldsdyrkning. Better Cotton Initiative (BCI) uddanner farmerne til en mere ­effektiv anvendelse af vand, bedre pleje af jordens sundhed og naturlige levesteder, at reducere brugen af de mest skadelige kemi­kalier og respektere arbejdstageres rettigheder og trivsel. Better Cotton fungere som et Mass Balance regnskab, og er ikke fysisk sporbar til slutproduktet. BCI farmers drager fordel af efterspørgslen på Better Cotton i tilsvarende mængder til dem vi efterspørger. Se bettercotton.org/massbalance for flere detaljer. Kentaur forpligter sig til at source 50% af vores bomuld som mere bæredygtig bomuld inden 2025. Hos Kentaur omfatter mere ­bæredygtig bomuld i øjeblikket Better Cotton og Fairtrade bomuld. FAIRTRADE® COTTON arbejder specifikt for at forbedre leve- og arbejdsvilkårene for bomuldsbønderne, samt en bæredygtig

10

råvareproduktion med omtanke for miljøet. Fairtrade® Cotton er baseret på chain-of-custody, hvilket sikrer sporbarheden af bomulden gennem hele forsyningskæden. REPREVE® RECYCLED POLYESTER (rPES) er fremstillet af plastflasker. REPREVE® er med til at skabe et fantastisk loop, der genvinder affald for at gøre vores jord, have, luft og naturressourcer bæredygtige til de næste generationer. Disse tekstiler, lavet af recirkuleret polyester, indgår som en mindre miljøbelastende og værdifuld ressource i vores artikler mærket med SUSTAINABLE KENTAUR. TENCEL™ Lyocell-fibre har fået et prisværdigt ry for deres miljø­ mæssigt ansvarlig produktionsproces med lukket kredsløb, der omdanner træmasse til cellulosefibre med høj ressource­ effektivitet og lav miljøpåvirkning. Ved denne proces genbruges procesvand og opløsningsmidler ved en genvindingshastighed på mere end 99%.


WORK.WEAR & CARE SERVICES

WORK.WEAR&CARE

HORECA & RETAIL

CERTIFICERINGER

1676-235 DTI

BLUESIGN® fokuserer på at minimere tekstilindustriens indvirkning på miljøet samt sikrer, at de ressourcer og processer, der skal bruges i fremstillingen, er så bæredygtige som muligt. Det omfatter bl.a. fokus på farvestoffer og andre kemikalier generelt ifm. tekstilfremstilling. Kun gældende for kvalitet 1412.

BUKSER

STeP by OEKO-TEX® sikrer en permanent implementering af miljøvenlige og bæredygtige produktionsprocesser, optimerer sundhed, sikkerhed og socialt acceptable arbejdsforhold. Certificeringen bygger på transparens og sporbarhed i forsyningskæden, og dækker over en omfattende analyse af kemikaliestyring, håndtering af miljøbelastning, miljøledelse, arbejdsmiljø og - sikkerhed, social ansvarlighed (CSR) samt kvalitetsstyring. Det er en certificering for produktionsfaciliteter i alle forarbejdningstrin fra fiberproduktion, spinderier, væverier, strikkerier, farverier, trykkerier, efterbehandling samt systuer eller anden forarbejdning til færdige varer.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® er et produktmærke, som lever op til kravene i både STANDARD 100 by OKEO-TEX® og er ­produceret på en miljøvenlig STeP certificeret virksomhed. MADE IN GREEN by OEKO-TEX® mærkningen der er angivet på produkterne i kataloget omfatter kun metervaren. Og er produceret på en miljøvenlig Step by OEKO-TEX® certificeret virksomhed.

SHIRTS CONCEPT

STANDARD 100 by OEKO-TEX® sikrer forbrugeren, at alle komponenter af et Kentaur produkt ikke indeholder sundheds- og miljøskadelige stoffer i større mængder end de tilladte i produktklasse II (Produkter med hudkontakt).

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

Der skal sikre forbrugeren og miljøet.

11


MATERIALER

TWILL

BOMULD

STRETCH

SATIN

POLYESTER

PIQUE TWILL

STRETCH

POLYESTER

BOMULD (CO) Bomuld er en naturfiber som er blød og har en god fugtoptagelse, hvilket giver en behagelig komfort. Dertil har bomuld en høj slidstyrke som kun overgåes af syntetiske fibre, hvilket gør den ideel i blanding FARVNING med polyester, når man skal sikre et slidstærkt og holdbart materiale. BETTER COTTON Kentaur er et stolt medlem af The Better Cotton Initiative (BCI). Better Cotton er bomuld sourcet genLÆRRED nem BCI og tilhører et massebalance system, hvor bomulden ikke kan spores fysisk til slutprodukter. Se bettercotton.org/massbalance for flere detaljer. BCI sigter mod at transformere bomuldsproduktion verden over, ved at udvikle Better Cotton som en bæredygtig mainstream-vare. BCI uddanner landmænd til at bruge vand mere effektivt, pleje jordens sundhed og naturlige levesteder, reducere brugen af de mest skadelige kemikalier og respektere arbejdstageres rettigheder og trivsel. BOMULD

FARVNING FAIRTRADE® COTTON Fairtrade® Cotton sikre producenten fair priser samt ordentlige arbejdsforhold. De strenge Fairtrade® ­standarder er designet til at forbedre social bæredygtighed og beskyttelse af miljøet hvor Fairtrade ­bomuld produceres. Fairtrade® Cotton er en bæredygtig bomuld, som er sporbar gennem hele f­ orsyningskæden SATIN og dermed LÆRRED også i vores slutprodukter mærket med Fairtrade® Cotton.

POLYESTER (PES) Polyester er den mest anvendte syntetiske fiber. Når den blandes med bomuld opnås den optimale blanding i 65% PES/35% CO ift. holdbarhed og vaskeriegnethed. Polyester beriger PES/CO blandingen med PIQUE egenskaber som høj styrke, minimal krympning, lav krølningstendens og kort tørretid. PES/CO blandinger er dermed meget velegnede til arbejdstøj. RECIRKULERET POLYESTER (rPES) Recirkuleret polyester er polyester der som hovedregel er fremstillet af brugte engangsplastflakser. rPES har samme egenskaber som konventionel polyester. Som hovedregel anvender Kentaur REPREVE® som er recirkuleret polyester produceret af Unifi Inc. REPREVE® er et bæredygtigt alternativ til konventionel polyester, fordi det hjælper med at bevare naturressourcer ved at kræve mindre råmateriale, energi og vand i produktionsprocessen. TENCEL™ LYOCELL (CLY) Vi benytter TENCEL™ mærket lyocellfibre produceret af Lenzing AG. TENCEL™ fibre er en regenereret blød og behagelige cellulosefibre, som har flere bæredygtige aspekter. TENCEL™ fibre produceres af træ fra kontrollerede og certificerede kilder i en lukket produktionsproces, hvor op til 99% af de anvendte opløsningsmidler genbruges. TENCEL™ fibre har en høj fugtabsorberende evne, der sammen med blødheden giver optimal komfort. Tilmed har TENCEL™ fibre hygiejniske fordele, da de giver ugunstige betingelser for bakterievækst. TENCEL™ lyocell fibre er tillige meget holdbare og har dermed lang levetid.

12


POLYESTER

STRETCH

POLYESTER

SATIN

PIQUE TWILL

BOMULD

FARVNING

TWILL

BOMULD STRETCH

SATIN STRETCH

LÆRRED SATIN POLYESTER

PIQUE POLYESTER

PIQUE

BOMULD

FARVNING

SATIN

LÆRRED

WORK.WEAR & CARE SERVICES

SATIN PIQUE Satin er en vævebinding, som er smidig, glat og ofte har en glansfuld overflade. Ulempen ved satin er de enkelte garners store synlige overflade, som generelt giver en højere risiko for pilling. Satin er ofte LÆRRED betegnet som en eksklusiv vare, og hos Kentaur tilbydes satinvævede kokkejakker.

HORECA & RETAIL

BOMULD

LYCRA® T400®/ELASTAN/EOL/EME/MEKANISK STRÆK Mange af vores kvaliteter er strækbare da elasticitet er med til at øge komforten. Det er vigtigt at sikre en høj recovery så elasticiteten og komforten bevares i hele produktets levetid. Kentaur benytter som SATIN LÆRRED hovedregel strækbare metervarer hvor elasticiteten opnås via hårdt spundne garner samt væveteknikken (mekanisk stræk/natural stretch) eller strækbare fibre som kan tåle høje vasketemperaturer samt blegning uden at miste elasticiteten. FARVNING

TWILL Twill er en vævebinding, som er kendetegnet ved de karakteristiske skråtstillede ”striber” som kendes fra denim der benyttes til jeans. Twill-konstruktionen giver en struktureret overflade samt smidig meterBOMULD FARVNING vare. Mange af Kentaur’s metervarer er twill, da denne vare er god til bukser samt overdele og forklæder. LÆRRED/PANAMA Lærred er den mest enkle vævebinding. Den er ens på ret- og vrang side, fast, stabil og giver en stærk SATIN LÆRREDbliver typisk brugt til de lettere produkter som skjorter og funktionsskjorter. Panama metervare. Lærred er en afledning af lærredsbindingen, men har færre bindingspunkter, hvilket giver en blødere og mere smidig metervare. Typisk laves panama med tykkere garner, hvilket sammen med vævningen giver en LÆRRED flot struktureret overflade. Panama bruges til forklæder i Kentaur’s kollektion.

FARVNING

FOOD INDUSTRY / HACCP

TWILL

FARVNING

PIQUE

PIQUE Pique er en strikkonstruktion som kendes fra poloshirts. Hos Kentaur anvendes der udover i poloshirts, også pique i vores segmenter HoReCa & Retail og Healthcare & Service. Strikkede metervarer øger generelt komforten for brugeren, da de har en større elasticitet som giver bedre bevægelsesfrihed end vævede metervarer. Vi samarbejder med førende strikproducenter for at sikre at pique metervarerne kan vaskes i henhold til ISO 15797 samt overholder krav om formstabilitet og farveholdbarhed.

HEALTHCARE & SERVICE

STRETCH

BOMULD

FARVNING Til Textile Service er det vigtigt med en høj farveholdbarhed, og derfor er størsteparten af Kentaur’s kollektion indfarvet med kypefarver (VAT dyed). VAT dyed har de højeste opnåelige våd-, lys- og vejrægt­ heder og dertil kan de tåle brugen af blegemidler bedre end andre farvestoffer, hvilket sikrer at Kentaur’s produkter kan vaskes efter ISO 15797 og diverse hygiejnestandarder. Vi sikrer gennem vores STANDARD 100 by OEKO-TEX® certificering, at de farvestoffer og kemikalier som benyttes, overholder REACH.

BUKSER

TWILL

PIQUE

SHIRTS CONCEPT

R

MATERIALER

13


SYMBOLOVERSIGT

14

KENTAUR SUSTAINABLE Produkterne er produceret af bæredygtige tekstilfibre som recirkuleret polyester, TENCEL™ eller Fairtrade® bomuld. Bomulden i produkter markeret med Sustainable Kentaur symbolet er altid sourcet som Better Cotton gennem BCI, såfremt det ikke er Fairtrade bomuld.

ISO 15797 Produktet efterlever kravene til Textile Service og kan derfor vaskes i henhold til standarden ISO 15797.

Kentaur’s HACCP kollektion er certificeret i henhold til DIN 10524 efter alle 3 hygiejnerisikoklasser. Dette garanterer at beklædningen har en høj beskyttelsesfunktion samt overholder lovkravene inden for fødevaresikkerhed.

VAT DYED Vatfarvestoffer benyttes til at farve cellulosefibre som bomuld og lyocell. Produkter indfarvet med vatfarvestoffer giver, hvis vedligeholdt korrekt, den størst mulige farveægthed. Dertil tåler vatfarvestoffer blegemidler bedre end andre farvestoffer, hvilket er fordelagtigt for varer der skal kunne tåle industrivask.

R&D DYED Produkter med R&D dyed logo er indfarvet med reaktive og ­dispersions farvestoffer der giver, hvis vedligeholdt korrekt, én af de bedste farve- og lysægtheder for varer der indeholder cellulosefibre som bomuld og lyocell. Med R&D kan man opnå klare nuancer. Tåler ikke brug af blegemidler.

BREATHE & STRETCH Produktet indeholder materiale, der giver højere åndbarhed og som samtidig er mere strækbart. Dette giver øget komfort og god bevægelsesfrihed.

COMFORT STRETCH Produktet har diagonal trådretning i ryg, som giver en større elasticitet og øger brugerens bevægelsesfrihed.

STRETCH Strækkvaliteter giver brugeren optimal komfort. Vores stræk er af høj kvalitet, der kan modstå høje temperaturer i vask og tørring uden at påvirke større elasticitet samt pasform.

MOBILITY SLEEVES Produkter med mobility sleeves har en ærmepasform, der sikrer, at jakken ikke løftes ved bevægelse.


WORK.WEAR & CARE SERVICES

SYMBOLOVERSIGT / VASKERÅD

HORECA & RETAIL

ADJUSTABLE

W A I S T

PULL UP Produktet har brugervenlig pull-up elastik i ærmer, gør det nemt at trække ærmet op uden brug af ombuk. Tidsbesparende, hygiejnisk og komfort. Patenteret.

INCHES - OPTIMAL FIT Produktet leveres i inches størrelser, som giver en bredere variation af ­størrelser. Det giver brugeren mulighed for at finde en buks med endnu bedre pasform.

INTERLINING Produktet indeholder afstivningsmateriale fra Freudenberg, som kan opfylde kravene til Textile Service og dermed ISO 15797. Det patenteret klæbemiddel modvirker frigørelse og bobler i eksempelvis kraver og manchetter.

ADJUSTABLE WAIST Produktet kan justeres i taljen, så man opnår forbedret pasform og komfort. Taljen justeres ved hjælp af elastik og knap eller trykknap indstilling.

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

PULL UP CUFF Produktet har brugervenlig pull-up manchet, som ved hjælp af en elastik i knappen, som gør det nemt at trække ærmet op uden brug af ombuk.

BUKSER

! VASKERÅD Vi designer arbejdstøj, som efterlever kravene fra professionelle industrivaskerier. Vi tester vores produkter sammen med forskellige eksterne industrivaskerier, derfor kan alt vores tøj vaskes efter ISO 15797. Yderligere information omkring de enkelte produkters vedligeholdelse kan findes på www.kentaur.com eller ved download af produktdatabladet. Følg altid vejledningen for at sikre et optimalt produkt i hele den forventede levetid. Er du i tvivl, så sidder vi altid klar til at besvare spørgsmål.

SHIRTS CONCEPT

Læs meget mere på www.kentaur.com

15


BLIV INSPIRERET PÅ

KENTAUR.COM Vores brede udvalg af arbejdstøj finder du online. Det er nemt og bekvemt at blive klædt på med Kentaur. • • • • • •

Nemt at søge Hurtigt skift af underdele og farver på gine Produktdata, måleskema, fotos, certifikater til download EasyCatalog - sammensæt selv dit eget katalog My.Kentaur - du kan som kunde logge ind i dit eget Kentaur univers Produkt & Imagebilleder - vælg billeder til designoplæg eller hjemmeside

KUNDELOGIN På My.Kentaur finder du ALT om dine ordrer, historik, priser, lagerstatus pr. artikel, leveringsstatus mm. Du kan også bestille varer, så alt er samlet et sted.

16

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV Hold dig opdateret med de seneste nyheder fra Kentaur. Få inspiration, de nye trends og faglige anbefalinger direkte i indbakken. Vi sender kun det du er mest interesseret i. www.kentaur.com

KUNDESERVICE

SOCIAL MEDIA

Vores rådgivere er klar til at hjælpe dig. Skriv til os på customerservice@kentaur.com Eller ring til os på +457594 1177. mandag- torsdag mellem kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-15.30.

Følg os på de sociale medier og kom tættere på. Se nyheder før andre, kom med bagom kameraet og hold dig opdateret omkring messer, vores ­bæredygtige tiltag og meget andet.


WORK.WEAR & CARE

KENFLEX®

Din personlige kreation starter lige her med KENflex®. Skab overdele som passer til et team, et fag eller en virksomhedsprofil. På vores modeller kan du se, hvilke design features du kan vælge og tilpasse i dine farvevalg og kombinationer, så dit arbejdstøj bliver helt, som du vi have det.

Design dit kommende arbejdstøj ud fra vores standardkvaliteter, oplyste farvemuligheder i modellens detaljer samt tråde.

SERVICES

KENflex® – design selv KENflex® – Personligt design KENflex® – customised

Bemærk at standardmodellens farveantal og farvernes placering i designet følges ad. Fx ved detaljer som har farven mørkeblå kan du vælge én ny farve i stedet for mørkeblå.

DU HAR 5 DETALJER, HVOR DU KAN SKABE DIT DESIGN:

FOOD INDUSTRY / HACCP

1. KRAVEN Vælg din farve på alle vores kraver.

HORECA & RETAIL

Vi glæder os til at sy dit personlige arbejdstøj.

2. PIPING Vælg din farve på piping på bryst, side eller front fx gengivning af brandfarven fra jeres logo.

HEALTHCARE & SERVICE

3. FLATLOCK/STIKNING Vælg mellem en eller to trådfarver.

4. BESÆTNING Vælg din farve på besætning fx på lommer eller krave på alle vores standardmodeller.

BUKSER

5. SIDESTYKKE Vælg farve på sidestykke på nogle af vores standard­ modeller, blot kvaliteten er den samme samt antal farver.

! OBS Antallet af farver skal være det samme som på standardmodellen. Dvs. har standardmodellen samme farve på krave og piping kan man kun vælge én anden farve. SHIRTS CONCEPT

Eksempler på KENflex®, og hvordan man kan lege med forskellige farver og kombinationer heraf. Det er muligt at benytte KENflex® på andre modeller end de viste.

17


AT YOUR SERVICE Hos Kentaur kender vi kravene fra Textile Service og kompleksiteten i branchen. Vi ved, at vores standardprogram imøde­ kommer langt størstedelen af disse krav, og vi arbejder hele tiden derefter. Samtidig er vi også bevidste om, at vores kunder eller slutbrugere kan have ønsker, som går ud over vores standardkollektioner. Derfor råder vi over en række forskellige services, som gør det nemt for vores kunder at få løst selv de mest komplekse opgaver med fleksible og anderledes løsninger.

QUICK RESPONSE MANUFACTURING (QRM) QRM-strategien hos Kentaur fokuserer på, at hastighed har værdi. Det betyder bl.a. øget fokus på én samlet levering frem for del-levering, en mere dynamisk tilgang til skiftende flaskehalse, og en stræben efter at reducere leveringstider. Især gældende for udvalgte artikler, suppleringsvarer samt øvrige kundespecifikke emner tilstræbes en levering indenfor 10-20 arbejdsdage.

18


VALUE ADDED SERVICE (VAS)

SERVICES

VAS-strategien hos Kentaur skaber værdi for dig og dine kunder ved en personalisering og tilpasning af standardsortimentet.

WORK.WEAR & CARE

AT YOUR SERVICE

HORECA & RETAIL

Med vores ekspertise og kendskab til produktsortimentet, kan vi guide dig til den bedste løsning med kundetilpassede og fleksible løsninger. Kentaur tilbyder forædling af standard artikler på eget logistikcenter, og kan derfor imødekomme ønsker om kun at have én leverandør – det er full service!

FOOD INDUSTRY / HACCP

TRANSFER Vi anvender vandbaserede STANDARD 100 by ­OEKO-TEX® Certificerede tranfers, så alle vores ­trykte logoer står flot og er bløde og strækbare. Naturligvis egnet til Textile Service.

OPLÆGNING Kentaur tilbyder bl.a. oplægningsopgaver som afkortning af ærme- og forklædelængder samt oplægning af ben. Oplægning af tøj har stor betydning for hvordan det føles at have på, og derfor er det optimalt at få det tilpasset så tøjet passer perfekt.

ØVRIGE LØSNINGER Kentaur tilbyder desuden en række øvrige VAS løsninger som: - Påsyning af emblem - Pakning af tøj i poser - Isætning af elastik i bukser ved fod - Stempling – maks 12 cifre

SHIRTS CONCEPT

CHIP Kentaur tilbyder isyning og ­påvarmning af kundes egen chip i hele vores sortiment.

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

BRODERI Kentaur tilbyder flot og eksklusivt broderi af både logo og navn. Tråden er slidstærk, og lever naturligvis op til kravene fra Textile Service. Kentaur udvikler selv broderingsprogrammerne, og de opbevares altid i kundehistorikken.

19


Artikel nr. Jakke 25236 Forklæde 30536

IMPECCABLE QUALITY IS ALWAYS THE DRIVING FACTOR TO WHAT WE DO AND CHOOSE TO WORK WITH, WHETHER IT’S INGREDIENTS WE SELECT, KNIVES WE USE OR CLOTHES WE WEAR. THAT’S WHY WE CHOOSE KENTAUR WORKWEAR. Marcus Jernmark, Chef, Michelin Restaurant FRANTZÉN, Stockholm, Sweden, @restaurantfrantzen

20


WORK.WEAR & CARE

HORECA & RETAIL

!

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

Kentaur’s omfangsrige buksesortiment er pga. brugsmulighederne på tværs af segmenter nu vist i et særskilt kapitel, se fra side 192.

22

Basic Building

24

Jakker, skjorter og veste

92

Forklæder

122

Tilbehør

SHIRTS CONCEPT

HORECA & RETAIL

21


MODERN LOOK - STRAIGHT SILHOUETTE H 25236 KOKKESKJORTE

25236-103-103

25236-103-700

M 25235 HERRE POPOVER SKJORTE

25236-1959-720

25235-103-103

25235-103-700

23401-105-7522

23401-105-7402

23401-105-7701

23516-105-700

23516-143-620

H 23522 GOURMET KOKKEJAKKE

23401-143-7115

TJENERJAKKE

23501-20-700

23503-4100-10700

H 23055 KOKKE-/SERVICEJAKKE OUTDOOR

22

23055-146-527

23400-105-7402

23400-105-7701

23400-143-7115

TJENERJAKKE

23511-4100-101

H 23503 UNISEX KOKKE-/

OUTDOOR

23055-146-700

TJENERJAKKE

JAKKE KORT ARM

TJENERJAKKE

23400-105-7522

H 23511 UNISEX KOKKE-/ H 23591 UNISEX KOKKE-­/

23523-934-101

H 23501 UNISEX KOKKE-/

23501-4100-101

23516-143-531

23400-105-1704

H 23523 GOURMET KOKKE-

23522-934-101

23515-105-101 23515-105-700 23515-143-620 23515-143-531

H 23400 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

H 23516 KOKKE-/SERVICEJAKKE KORT ARM

23516-105-101

LANG ARM

25235-1959-720

H 23401 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

23401-105-1704

H 23515 KOKKE-/SERVICEJAKKE

23591-4100-101

H 25200 KOKKE-/

SERVICESKJORTE

25200-103-103

25200-103-700

H 23550 KOKKEJAKKE FAIRTRADE - ATCB

23550-137-103

23592-4100-101

H 23500 UNISEX KOKKE-/ TJENERJAKKE

23500-4100-101

23500-20-700

H 23551 KOKKEJAKKE FAIRTRADE - ATCB

23551-137-103


Size 100/50 = M

SHIRT LOOK - SLIGHTLY FITTED H 25204 KOKKE-/SERVICE­ H 25207 KOKKE-/SERVICE­ H 25203 KOKKE-/SERVICE­ H 25209 KOKKE-/SERVICE­

25204-2086-703

25207-3086-639

SKJORTE L/ARM

25207-2086-703

25203-105-101

SKJORTE K/ARM

25203-105-700

25209-105-101

25209-105-700

H 25240 KOKKE-/SERVICE­­

H 25241 TENCEL™ KOKKE-/

SKJORTE L/ARM

SERVICE SKJORTE

25241-934-101

25240-3086-639

HORECA & RETAIL

25204-3086-639

SKJORTE K/ARM

SERVICES

SKJORTE L/ARM

25240-2086-703

BIKER LOOK - SLIGHTLY FITTED H 23530 BIKER KOKKE/SERVICEJAKKE K/ARM

23531-3086-639

23530-105-700

FOOD INDUSTRY / HACCP

H 23531 BIKER KOKKE-/SERVICEJAKKE

23531-105-700

23530-1410-528 23530-3086-639

PIQUE H 25292 KOKKE-/SERVICE H 25293 KOKKE-/SERVICE H 25290 KOKKE-/SERVICE PIQUE SKJORTE

25292-80313-700

PIQUE T-SHIRT

25293-80313-700

HEALTHCARE & SERVICE

PIQUE SKJORTE

25290-80313-700

CLASSIC LOOK - WIDE SLEEVES

H 23373 KOKKEJAKKE MED NET

23373-102-101

MED LANGE ÆRMER

2330-102-702

2330-102-401

2386-704-100

H 2341 KOKKEJAKKE MED PIPING

2341-101-10401

2341-101-10700

2386-704-700

M 2339 KOKKEJAKKE

MED BRYSTLOMME

2339-100-101

M 23860 CHEFKOKKEJAKKE MED KORTE ÆRMER

23860-704-100

BUKSER

2330-20-700

M 2386 CHEFKOKKEJAKKE

23860-704-700

M 2333 KOKKEJAKKE I BOMULD

SHIRTS CONCEPT

M 2330 KOKKEJAKKE

2330-101-101

WORK.WEAR & CARE

BASIC BUILDING | KOKKE-/SERVICE JAKKE

2333-40-101

23


LADIES CHEF JACKET & SHIRT Shirt look F 15203 DAME KOKKE-/

F 15209 DAME KOKKE-/

SERVICESKJORTE L/A

15203-105-101

SERVICESKJORTE K/A

15203-105-700

15209-105-101 15209-105-700

Modern look F 15236 DAME KOKKESKJORTE

15236-103-103

15236-103-700

F 15235 DAME POPOVER SKJORTE

15236-1959-720

15235-103-103

F 13501 DAME KOKKE-/TJENERJAKKE

13501-4100-101

15235-103-700 15235-1959-720

F 13500 DAME KOKKE-/TJENERJAKKE

13501-20-700

13500-4100-101

13500-20-700

CLASSIC CHEF JACKET - RELAXED SILHOUETTE H 2360 UNISEX JAKKE MED KORTE ÆRMER

2360-101-101

2360-20-700

H 2362 UNISEX JAKKE MED LANGE ÆRMER

2360-102-704

2362-101-101

2362-20-700

2362 er stor i størrelsen. Ved brystvidde bestilles følgende størrelse:

2360-102-211

2360-102-401

2360 er stor i størrelsen. Ved brystvidde bestilles følgende størrelse: Overvidde i cm

88

96

104

112

120

128

136

144

Størrelse

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

24

Overvidde i cm

88

96

104

112

120

128

136

144

Størrelse

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL


WORK.WEAR & CARE

Artikel nr. Jakke 25236 (se side 27)

SERVICES

Rising 442 metres from the ground, At.mosphere, Burj Khalifa, is located on Level 122 of the world’s tallest building, complementing an exquisite array of gastronomical wonders with breath-taking views of the Arabian Gulf. The world’s highest restaurant from ground level. This exclusive, award-winning fine dining venue boasts a critically acclaimed menu of exclusive creations, delighting visitors with its ambience, delectable food and impeccable service.

25

BUKSER

IT’S THE MOST BEAUTIFUL JOB TO ME - AND EVERY­THING WE DO IS PART OF THAT JOURNEY. EVERY MOVEMENT, EVERY THOUGHT AND EVERY TOUCH. WE NEED TO BE READY AND GIVE OURSELVES THE BEST CHANCE POSSIBLE TO DELIVER. OUR CLOTHING NOT ONLY PROVIDES OUR CHEFS WITH A COMFORTABLE WORKDAY IT ALSO MAKES US CARRY OURSELVES WITH PRIDE. Esben Holmboe Bang, Chef and owner, MAAEMO, Oslo, Norway

SHIRTS CONCEPT

OUR JOB IS ABOUT CREATING ­MOMENTS AND MEMORIES

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

THE ONLY JACKET THAT FIT ME STRAIGHT IN IS KENTAUR. IT IS THE QUALITY, DESIGN AND CONSISTENCY IS TOP. IN OUR RESTAURANT ENVIRONMENT, WE REQUIRE TO WEAR THE MOST COMFORTABLE DESIGN AND QUALITY, AND KENTAUR JUST DELIVER RIGHT TO WHERE WE NEED THEM TO BE. IT’S STYLISH, COMFORT AND DURABLE. Eka Mochamad, Executive chef, AT.MOSPHERE, Burj Khalifa, Dubai, UAE


Artikel nr. Skjorte 25236

I HAD THE CHANCE TO TAKE PART IN CREATING OUR UNIFORMS TOGETHER WITH THE DESIGNER FROM KENTAUR , AND I’M VERY HAPPY WITH THE RESULTS. APART FROM LOOKING SMART THE MATERIAL IS ­BREATHABLE WITH A LOVELY LIGHT FEEL TO IT WHICH MAKES IT VERY PLEASANT TO WORK IN. THE APRON SOLUTION THAT ELIMINATES THE NEED FOR STRAPS FEELS VERY LIBERATING.

Foto: Søren Gammelmark

26

Rasmus Munk, Chef, Michelin Restaurant ALCHEMIST, Copenhagen, Denmark, @rasmusmunkalchemist


F 15236 DAME KOKKESKJORTE

SERVICES

• Enkelt og let design • Tilført vlies der kan vaskes og tørres i henhold til ISO 15797 • ”Stand up” krave • Figursyet • Integreret penlomme på venstre ærme • Skjulte trykknapper til snap-on forklæde • Nakkestrop til smækforklæde • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjult trykknaplukning • Brystindsnit • Indsnit på ryg • Lange ærmer med pull-up funktion • Manchetter • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 103 • VAT dyed på kv. 103 • Lagerstr. XS-4XL

Kan anvendes med Snap-on forklæder. Se side 32

Farve Clay Grey, kv. 1959,er fremstillet en i en klassisk let skjorte kvalitet og tilført vlies der kan vaskes og tørres iht. ISO 15797. Der kan med fordel anvendes kort tørretid og evt. lettere damp/strygning for forbedret finish og levetid på produktet.

FOOD INDUSTRY / HACCP

15236-1959-720 Clay grey 60/40% CO/PES 109 g/m2

HORECA & RETAIL

15236-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

15236-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

WORK.WEAR & CARE

A COLLECTION | KOKKE- / SERVICESKJORTER

1676-235 DTI

H 25236 KOKKESKJORTE

HEALTHCARE & SERVICE

• Enkelt og let design • Tilført vlies der kan vaskes og tørres i henhold til ISO 15797 • ”Stand up” krave • Integreret penlomme på venstre ærme • Skjulte trykknapper til snap-on forklæde • Nakkestrop til smækforklæde • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjult trykknaplukning • Indsnit på ryg • Lange ærmer med pull-up funktion • Manchetter • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 103 • VAT dyed på kv. 103 • Lagerstr. XS-4XL

25236-1959-720 clay grey 60/40% CO/PES 109 g/m2

Kan anvendes med Snap-on forklæder. Se side 32

Farve Clay Grey, kv. 1959,er fremstillet en i en klassisk let skjorte kvalitet og tilført vlies der kan vaskes og tørres iht. ISO 15797. Der kan med fordel anvendes kort tørretid og evt. lettere damp/strygning for forbedret finish og levetid på produktet.

SHIRTS CONCEPT

25236-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

BUKSER

25236-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

1676-235 DTI

27


F 15235 DAME POPOVER SKJORTE • Enkelt og let design • Tilført vlies der kan vaskes og tørres i henhold til ISO 15797 • ”Stand up” krave • Figursyet • Skulderlukning med skjulte trykknapper • Nakkestrop til smækforklæde • Brystindsnit • Indsnit på ryg • Skjulte trykknapper til snap-on forklæde • Lange ærmer med pull-up funktion • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 103 • VAT dyed på kv. 103 • Lagerstr. XS-4XL

15235-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

XXXXX X

15235-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

15235-1959-720 clay grey 60/40% CO/PES 109 g/m2

Kan anvendes med Snap-on forklæder. Se side 32

Farve Clay Grey, kv. 1959,er fremstillet en i en klassisk let skjorte kvalitet og tilført vlies der kan vaskes og tørres iht. ISO 15797. Der kan med fordel anvendes kort tørretid og evt. lettere damp/strygning for forbedret finish og levetid på produktet.

1676-235 DTI

M 25235 HERRE POPOVER SKJORTE • Enkelt og let design • Tilført vlies der kan vaskes og tørres i henhold til ISO 15797 • ”Stand up” krave • Skulderlukning med skjulte trykknapper • Skjulte trykknapper til snap-on forklæde • Integreret penlomme på venstre ærme • Nakkestrop til smækforklæde • Indsnit på ryg • Lange ærmer med pull-up funktion • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 103 • VAT dyed på kv. 103 • Lagerstr. XS-4XL

25235-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

25235-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

25235-1959-720 clay grey 60/40% CO/PES 109 g/m2

Kan anvendes med Snap-on forklæder. Se side 32

Farve Clay Grey, kv. 1959,er fremstillet en i en klassisk let skjorte kvalitet og tilført vlies der kan vaskes og tørres iht. ISO 15797. Der kan med fordel anvendes kort tørretid og evt. lettere damp/strygning for forbedret finish og levetid på produktet.

28

1676-235 DTI


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

29

WORK.WEAR & CARE

A COLLECTION | KOKKE- / SERVICESKJORTER

Artikel nr. Skjorte 15235


Artikel nr. Jakke 23531 Jakke 23530

30


H 23531 BIKER KOKKE-/SERVICEJAKKE

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Modern fit • Rå detaljer • Skjult trykknaplukning • Skjulte trykknapper til snap-on forklæde • 2 brystlommer • Penlomme • Lange ærmer • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Manchetter • R&D dyed på kvalitet 3086 • Lagerstr. XS-4XL

23531-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

Kan anvendes med Snap-on forklæder. Se side 32

WORK.WEAR & CARE

BIKER | KOKKE-/SERVICEJAKKE

23531-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

H 23530 BIKER KOKKE/SERVICEJAKKE K/ARM

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Sustainable cotton på kv. 105 og 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 105 og 3086 • Modern fit • ”Stand up” krave • Rå detaljer • Skjult trykknaplukning • Skjulte trykknapper til snap-on forklæde • 2 brystlommer • Penlomme • Korte ærmer • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • R&D dyed på kvalitet 3086 • Lagerstr. XS-4XL

Kan anvendes med Snap-on forklæder. Se side 32

23530-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23530-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

SHIRTS CONCEPT

1676-235 DTI

23530-1410-528 camouflage 65/35% PES/CO 245 g/m2

31


30536-2-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

30536-2-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

30536-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

30536-102-620 mørk marine 65/35% PES/CO 210 g/m2

30538-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

30536-102-709 charcoal 65/35% PES/CO 210 g/m2

30538-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

H

30536 SNAP-ON FORKLÆDE

30538 SNAP-ON FORKLÆDE MED LOMMER

• Enkelt og let design • Syede bånd • Trykknapper til montering på overdel • Steamerstropper • B: 90 cm x H: 100 cm • Lagerstr. one size

• Enkelt og let design • Syede bånd • Trykknapper til montering på overdel • 1 hoftelomme • Baristastrop • Penlomme • Steamerstropper • B: 90 cm x H: 85 cm • Lagerstr. one size

90 cm

95 cm

85 cm

90 cm

1676-235 DTI

32

1676-235 DTI


49036-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

49036-102-620 mørk marine 65/35% PES/CO 210 g/m2

49036-102-709 charcoal 65/35% PES/CO 210 g/m2

HORECA & RETAIL

49036-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

SERVICES

49036-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

H 49036 NAKKESTROP SNAP-ON FORKLÆDER

FOOD INDUSTRY / HACCP

• Løs nakkestrop til snap-on forklæde • Trykknapper • Lagerstr. one size

30394-135-7770 sort 60/40% CO/PES 325 g/m2

1676-235 DTI

30394-132-717 rock cross 55/45% CO/PES 360 g/m2

30394-135-210 khaki 60/40% CO/PES 325 g/m2

30394-146-527 hunter green 65/35% PES/CO 290 g/m2

Artikel nr. Jakke 23531 Forklæde 30538

HEALTHCARE & SERVICE

30394-135-7770 sort 60/40% CO/PES 325 g/m2

WORK.WEAR & CARE

A COLLECTION | BIKER | SNAP-ON FORKLÆDE

H 30394 RAW SNAP-ON FORKLÆDE M. LOMMER

BUKSER

• Enkelt og let design • Rå detaljer • Syede bånd • Trykknapper til montering på overdel • 1 hoftelomme • Baristastrop • Penlomme • Steamerstropper • R&D dyed på kvalitet 132 og 135 • B: 90 cm x H: 85 cm • Lagerstr. one size

SHIRTS CONCEPT

90 cm

85 cm

1676-235 DTI

33


H 25290 KOKKE-/SERVICE PIQUE T-SHIRT • Rund hals med blød jersey pique • Udført i åndbart jersey som giver god komfort og bevægelsesfrihed • Komfort som polo og funktionel som skjorte • Nakkebelægning • Todelt brystlomme • Korte ærmer • Steamerstropper • Lagerstr. XS-4XL

25290-80313-700 sort 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 1676-235 DTI

Artikel nr. Jakke 25292

Thomas Pasfall, Chef, RESTAURANT PASFALL, Odense, Denmark, @restaurantpasfall 34


H 25292 KOKKE-/SERVICE PIQUE SKJORTE

SERVICES HORECA & RETAIL

25292-80313-700 sort 65/35% PES/CO 150/220 g/m2

• Modern fit - optimal pasform • Stræk-og åndbar polopiqué i ryg og ærmer som giver øget komfort • Fusion mellem skjorte og poloshirt • Rund hals • Nakkebelægning • Nakkestrop til smækforklæde • Skjult trykknaplukning • Indvendig skjult penlomme i front panel • Lange ærmer • Ærmer med nem pull-up cuff, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Manchetter • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

PIQUE | KOKKE-/SERVICESKJORTE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

H 25293 KOKKE-/SERVICE PIQUE SKJORTE HEALTHCARE & SERVICE BUKSER SHIRTS CONCEPT

25293-80313-700 sort 65/35% PES/CO 150/220 g/m2

• Modern fit - optimal pasform • Stræk-og åndbar polopiqué i ryg og ærmer som giver øget komfort • Fusion mellem skjorte og poloshirt • Rund hals • Nakkebelægning • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt brystlomme • Skjult trykknaplukning • Korte ærmer • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

35


Artikel nr. Jakke Outdoor 23055

36


23050-134-620 mørk marine 65/35% PES/CO 250 g/m2

H

H

23055 KOKKE-/SERVICEJAKKE OUTDOOR

23050 UNISEX FUNKTIONS JAKKE

• Outdoor komfort • Natural stretch - svarer til 4% stræk • Skjortekrave • 2 brystlommer • Penlomme • Lukning med knap og knaphul • Todelt penlomme på venstre ærme • Manchetter • Læg i ryg • Lagerstr. XS-4XL

• Innovativt design • Fleksibel og blød strikkrave • Blød børstet inderside • Nakkestrop • Refleks detaljer • Todelt brystlomme med klap og skjulte trykknapper • Åndbart strik i ryg og under ærmer, som giver god komfort og bevægelsesfrihed • Lynlåslomme i front til IPad mini, A5 str. • 2 stiklommer • Mange praktiske lommer og 2 indvendige mobillommer • Indvendig lomme • Lange ærmer i et ergonomisk snit • Ærmesnit der ikke løfter hele jakken ved bevægelse • Fleksibel strik ved håndled • Længere ryg for at undgå træk • Ryglængde på str. M 73 cm • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

WORK.WEAR & CARE HEALTHCARE & SERVICE

23050-134-700 sort 65/35% PES/CO 250 g/m2

BUKSER

23055-146-527 hunter green 65/35% PES/CO 290 g/m2

SHIRTS CONCEPT

23055-146-700 sort 65/35% PES/CO 290 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

OUTDOOR | KOKKE- / SERVICEJAKKE

1676-235 DTI

37


Artikel nr. Skjorte 25200 Forklæde 31502

38


WORK.WEAR & CARE HORECA & RETAIL

SERVICES

SHIRT STYLE | KOKKE-/SERVICESKJORTE

FOOD INDUSTRY / HACCP

25200-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

25200-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

H HEALTHCARE & SERVICE

25200 KOKKE-/SERVICESKJORTE

BUKSER

• Modern fit - optimal pasform • Tilført vlies der kan vaskes og tørres i henhold til ISO 15797 • Skjortekrave • Krave med skjult ”button down” • Kontrastfarve indvendig i kraven • Nakkestrop til smækforklæde • 1 påsyet nylon knap i hals • Skjult trykknaplukning • Lange ærmer • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Todelt penlomme på venstre ærme • Manchetter • Ærmesnit som ikke løfter skjorten ved bevægelse • Læg i ryg • Lagerstr. XS-4XL

SHIRTS CONCEPT

xxxxx x

1676-235 DTI

39


Artikel 23522 anbefalet af DGU, National Culinary Team of Denmark

Foto: Raisfoto

TENCEL™ Lyocell er et af de fornemmeste miljøvenlige materialer og en lækker erstatning for bomuld. TENCEL™ Lyocell fibre stammer fra naturen og er certificeret som bionedbrydelig og kan komposteres i naturen, fordi det fremstilles af cellulosefibre fra fx gran- og eukalyptustræer. Stoffets blødhed og kvalitet gør det yderst velegnet til arbejdstøj, som du har tæt på kroppen fx bukser og jakker og giver god komfort både siddende, stående og foroverbøjet, når hverdagen kræver stor fleksibilitet i tøjet. 40


H 23522 GOURMET KOKKEJAKKE

HORECA & RETAIL FOOD INDUSTRY / HACCP

23522-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

SERVICES

• Modern fit • Fusion af klassisk kokkejakke og moderne kokkeskjorte • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • Todelt penlomme på venstre ærme • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • Lange ærmer i et ergonomisk snit • Åndbart jersey under ærmer, som giver god komfort og bevægelsesfrihed • Ærmesnit der ikke løfter hele jakken ved bevægelse • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Manchetter • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

GOURMET | KOKKEJAKKE

1676-235 DTI

H 23523 GOURMET KOKKEJAKKE KORT ARM

23523-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Modern fit • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • Todelt penlomme på venstre ærme • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • Korte ærmer • Åndbart jersey under ærmer, som giver god komfort og bevægelsesfrihed • Ærmesnit der ikke løfter hele jakken ved bevægelse • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

41


Artikel nr. Jakke 23516

Artikel nr. Jakke 23515

42


H 23515 KOKKE-/SERVICEJAKKE LANG ARM

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Natural stretch på kv. 143 - svarer til 4% stræk • Modern fit - forbedret pasform • Fusion af klassisk kokkejakke og moderne kokkeskjorte • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • 1 synlig trykknap øverst • Manchetter • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Ærmesnit der ikke løfter hele jakken ved bevægelse • Todelt penlomme på venstre ærme • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

23515-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23515-143-531 cypres olive 50/50% CO/rPES 175 g/m2

23515-143-620 mørk marine 50/50% CO/rPES 175 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

xxxxx x

23515-105-101 hvid 65/35% rPES/CO 175 g/m2

WORK.WEAR & CARE

VINGE | KOKKE-/SERVICEJAKKE

1676-235 DTI

H 23516 KOKKE-/SERVICEJAKKE KORT ARM

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Natural stretch på kv. 143 - svarer til 4% stræk • Modern fit - forbedret pasform • Fusion af klassisk kokkejakke og moderne kokkeskjorte • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • 1 synlig trykknap øverst • Korte ærmer • Todelt penlomme på venstre ærme • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

23516-105-101 hvid 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23516-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23516-143-531 cypres olive 50/50% CO/rPES 175 g/m2

23516-143-620 mørk marine 50/50% CO/rPES 175 g/m2

SHIRTS CONCEPT

xxxxx x

1676-235 DTI

43


Artikel nr. Skjorte 25241

SOM VINDER AF BOCOUSE D’OR 2019 ER JEG ­SELVSAGT MEGET OPMÆRKSOM PÅ ALLE DETALJER I MIT ARBEJDE. HERTIL ER BEKLÆDNING EN ­­VÆSENTLIG FAKTOR. NÅR JEG VÆLGER KOKKETØJ ER DER ­FOKUS PÅ ELEGANCE, KOMFORT OG ­FUNKTIONALITET – ALLE DE PARAMETRE ER INKLUDERET I TØJET FRA KENTAUR. Kenneth Hansen, Head Chef, SVINKLØV BADEHOTEL, Danmark Vinder af Bocuse d’Or 2019 44


H 25241 TENCEL™ KOKKE-/SERVICE SKJORTE

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Bæredygtig metervare • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Indvendig skjult penlomme i front panel • Skjulte trykknapper • Lange ærmer • Manchetter • Nakkestrop til smækforklæde • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

MODERN FIT | KOKKE- / SERVICESKJORTE

FOOD INDUSTRY / HACCP

25241-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

1676-235 DTI

H 25240 KOKKE-/SERVICESKJORTE L/ARM

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Lange ærmer • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Indvendig skjult penlomme i front panel • Skjulte trykknapper • Indsnit på ryg • Manchetter • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

25240-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

SHIRTS CONCEPT

25240-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

1676-235 DTI

45


Artikel nr. Skjorte 25204 Forklæde 30360

THE FABRIC IS JUST GREAT, UNIQUE DESIGN THAT MAKES ME FEEL COMFORTABLE IN FRONT OF THE GUESTS, AT THE SAME TIME TELLS A STORY ABOUT MY ROOTS. WORKING IN THE MALDIVES, A LIGHT FABRIC IS SO MUCH NEEDED, KENTAUR JUST FIT THIS SPOT ON, THE BEST UNIFORM I HAD SO FAR. Christian Pedersen, Executive Chef, CONRAD MALDIVES, Republic of Maldives, www.conradmaldives.com 46


H 25204 KOKKE-/SERVICESKJORTE L/ARM

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Kontrastfarve indvendig i kraven • Påsyede knapper med kontrast tråd • Lange ærmer • Manchetter • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

MODERN FIT | KOKKE- / SERVICESKJORTE

25204-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

25204-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

1676-235 DTI

H 25207 KOKKE-/SERVICESKJORTE K/ARM

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Kontrastfarve indvendig i kraven • Påsyede knapper med kontrast tråd • Korte ærmer • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

25207-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

SHIRTS CONCEPT

25207-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

1676-235 DTI

47


15203-105-101 hvid 65/35% rPES/CO 175 g/m2

15203-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

25203-105-101 hvid 65/35% rPES/CO 175 g/m2

F

H

15203 DAME KOKKE-/SERVICESKJORTE L/A

25203 KOKKE-/SERVICESKJORTE L/A

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Kontrastfarve indvendig i kraven • Påsyede knapper med kontrast tråd • Brystindsnit • Lange ærmer • Manchetter • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Kontrastfarve indvendig i kraven • Påsyede knapper med kontrast tråd • Lange ærmer • Manchetter • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

XXXXX X

1676-235 DTI

48

25203-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

MODERN FIT | KOKKE- / SERVICESKJORTE

15209-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

25209-105-101 hvid 65/35% rPES/CO 175 g/m2

25209-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

H

15209 DAME KOKKE-/SERVICESKJORTE K/A

25209 KOKKE-/SERVICESKJORTE K/A

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Kontrastfarve indvendig i kraven • Påsyede knapper med kontrast tråd • Brystindsnit • Korte ærmer • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Kontrastfarve indvendig i kraven • Påsyede knapper med kontrast tråd • Korte ærmer • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

BUKSER

F

HEALTHCARE & SERVICE

15209-105-101 hvid 65/35% rPES/CO 175 g/m2

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

XXXXX X

1676-235 DTI

49


Artikel nr. Skjorte 15209

50


HORECA & RETAIL

SERVICES

Christian Bau, head chef and host, VICTOR’S FINE DINING, Michelin ­Restaurant, Perl-Nennig, Germany, @victorsfinedining_by_cb

WORK.WEAR & CARE

CHEFWEAR FROM KENTAUR LIGHT, STYLISH AND VERY COMFORTABLE TO WEAR THIS IS HOW I IMAGINE MODERN WORKWEAR!

FOOD INDUSTRY / HACCP

FOTO: KICHGASSER PHOTOGRAPHY

KENTAUR IS GREAT QUALITY AND WELL-BEING IN THE KITCHEN!

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

Juan Amador, Michelin Restaurant AMADOR, Vienna, Austria, @_juan_amador

SHIRTS CONCEPT

Artikel nr. Skjorte 25203 Forklæde 30360

51


F 15053 DAMESKJORTE • Modern fit • Kontrastfarve indvendig i kraven • Skjortekrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • Indsnit • ID strop • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

15053-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

15053-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

Se flere farver side 84

1676-235 DTI

M 25053 HERRESKJORTE • Modern fit • Kontrastfarve indvendig i kraven • Skjortekrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • ID strop • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

25053-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

25053-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

Se flere farver side 84 1676-235 DTI

52


F 15054 DAMESKJORTE K/ARM

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Modern fit • Kontrastfarve indvendig i kraven • Skjortekrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • Indsnit • ID strop • Korte ærmer • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

xxxxx x

15054-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

15054-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

Se flere farver side 85

WORK.WEAR & CARE

MODERN FIT | KOKKE- / SERVICESKJORTE

1676-235 DTI

M 25054 HERRESKJORTE K/ARM

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Modern fit • Kontrastfarve indvendig i kraven • Skjortekrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • ID strop • Korte ærmer • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

25054-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

SHIRTS CONCEPT

25054-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

Se flere farver side 85 1676-235 DTI

53


Artikel nr. Jakke 23511

54


WORK.WEAR & CARE HORECA & RETAIL

SERVICES

MODERN FIT | KOKKE- / SERVICEJAKKE

23511-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

H FOOD INDUSTRY / HACCP

23511 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

HEALTHCARE & SERVICE

• Modern fit - forbedret pasform • Kinakrave • Skjulte trykknapper • 3 synlige knapper øverst • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • Nakkestrop til smækforklæde • Lange ærmer i et ergonomisk snit • Ærmesnit der ikke løfter hele jakken ved bevægelse • Manchetter • Nem pull-up funktion • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

BUKSER

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

Anvendes af Verband der Köche Deutschland

55


Artikel nr. Jakke 23591 Forklæde 31502

56


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

UNISEX | KOKKE- / TJENERJAKKE

23592-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

H

23591 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

23592 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

• Modern fit • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjulte trykknapper • Lange ærmer • Manchetter • Lagerstr. XS-4XL

• Modern fit • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjulte trykknapper • 1/2 ærmer • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

H

HEALTHCARE & SERVICE

23591-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

1676-235 DTI

57


13501-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

13501-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

23501-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

F

H

13501 DAME KOKKE-/TJENERJAKKE

23501 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

• Enkelt og let design • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjulte trykknapper • Diagonal trådretning under ærmer, som giver strækeffekt • Lange ærmer i et ergonomisk snit • Todelt penlomme på venstre ærme • Manchetter • Nem pull-up funktion • Lagerstr. 2XS-4XL

• Enkelt og let design • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjulte trykknapper • Diagonal trådretning under ærmer, som giver strækeffekt • Lange ærmer i et ergonomisk snit • Todelt penlomme på venstre ærme • Manchetter • Nem pull-up funktion • Lagerstr. XS-4XL

XXXXX X

1676-235 DTI

58

23501-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

UNISEX | KOKKE- / TJENERJAKKE

13500-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

23500-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

23500-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

13500 DAME KOKKE-/TJENERJAKKE

23500 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

• Enkelt og let design • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjulte trykknapper • Diagonal trådretning under ærmer, som giver strækeffekt • 1/2 ærmer • Todelt penlomme på venstre ærme • Lagerstr. 2XS-4XL

• Enkelt og let design • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjulte trykknapper • Diagonal trådretning under ærmer, som giver strækeffekt • 1/2 ærmer • Todelt penlomme på venstre ærme • Lagerstr. XS-4XL

BUKSER

F

HEALTHCARE & SERVICE

13500-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

XXXXX X

1676-235 DTI

59


Artikel nr. Jakke 23501 Jakke 23503 Forklæde 30360

60


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

UNISEX | KOKKE- / TJENERJAKKE

HEALTHCARE & SERVICE

23503-4100-10700 hvid m. sort piping 50/50% CO/PES 210 g/m2

H 23503 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

• Piping på front, krave og manchetter • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjulte trykknapper • Diagonal trådretning under ærmer, som giver strækeffekt • Lange ærmer i et ergonomisk snit • Raglanærmer • Manchetter • Nem pull-up funktion • Todelt penlomme på venstre ærme • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

61


”Visionen hos Dansk Gastronomisk Union er, at vores Kokkelandshold skal være blandt de dygtigste i verden. Gennem hård træning og engagement skal de sikre topplacering ved internationale konkurrencer. Maden skal tilberedes af råvarer af høj kvalitet – gerne lokale, danske produkter, ligesom madspild skal undgås. Disse vigtige målsætninger forenes på bedste vis med beklædningen fra Kentaur – der altid går forrest hvad angår kvalitet, pasform og unikt nordisk design”.

JESPER H. SCHMIDT DET DANSKE KOKKELANDSHOLD

”Stockholm Culinary Team bruger beklædning fra Kentaur,og det er vi meget stolte af, da det har en utrolig god pasform og kvalitet. Når vi repræsenterer Stockholm i konkurrencer, ønske vi et professionelt udtryk, og det understøttes især med Kentaur”.

DOUGLAS FAGERMAN STOCKHOLM CULINARY TEAM

”Jeg kan virkelig godt lide stoffet i vores nye jakker. De passer perfekt, er utrolig behagelige at have på, og så kan jeg godt lide snittet. Sidst men ikke mindst ser de pæne ud efter hver vask. Jeg kan virkelig anbefale jakkerne”.

KJETIL DALE AAS BAKERY & PASTRY TEAM, NORWAY

BKL

Baker- og Konditorlandslaget

”Skåne Kulinar stræber efter toppen og investerer i kvalitet! Vi har valgt at arbejde sammen med Kentaur, især pga. deres kvalitet og pasform. Når vi konkurrerer, repræsenterer vi vores sponsorer og investerer derfor i tøj, der også løfter os mod toppen”.

LINUS HORNWAL SKÅNE KULINAR

62


STOLT SPONSOR AF

WORK.WEAR & CARE

SPONSOR

B KL

SERVICES

Baker- og Konditorlandslaget

”For vores team er beklædningen en vigtig komponent i en succesfuld træning og konkurrence. Med Kentaur er det ”Mise-en-place”. Jakker, bukser og forklæder er alle stilfulde og funktionelle på samme tid. Som Team Germany er vi taknemHORECA & RETAIL

melige for det samarbejdsvillige partnerskab og står velklædt over for fremtidens udfordringer”.

RONNY PIETZNER

FOOD INDUSTRY / HACCP

DET TYSKE KOKKELANDSHOLD

FOTO: IKA/CULINARY OLYMPICS

”For at være en del af verdensmesterskabet, skal du gå ud over dine egne grænser, og hver detalje skal være korrekt. Vi fra Culinary Team Austria, det østrigske landshold, har bevidst indgået samarbejde med Kentaur, da deres kvalitet, deres ekstremt høje komfort, deres ekstraordinære stil og moderne snit gør dem til et perfekt match. Vores team medlemmer er alle unikke, og derfor er vi ekstremt

HEALTHCARE & SERVICE

stolte over, at Kentaur er vores personlige og professionelle brand det vigtigste kendetegn ved enhver ”CHEF” verden over er den hvide kokkejakke!”.

MIKE P. PANSI DET ØSTRIGSKE KOKKELANDSHOLD

”Vi er meget glade for kvaliteten og komforten i Kentaur’s ­arbejdstøj. Især Active buksen er meget populær blandt vores BUKSER

teammedlemmer. Modellerne og komforten i kokkejakkerne sætter nye standarder og afspejler vores landsholds innovative styrke. Vi er stolte og glæder os over samarbejdet med Kentaur”.

RETO WALTHER

SHIRTS CONCEPT

DET SCHWEIZISKE KOKKELANDSHOLD

63


Artikel nr. Jakke 23551 Forklæde 30530

Marcus Jernmark, Chef, Michelin ­Restaurant FRANTZÉN, Stockholm, Sweden, @restaurantfrantzen

64


WORK.WEAR & CARE HORECA & RETAIL

SERVICES

FAIRTRADE

FOOD INDUSTRY / HACCP

FAIRTRADE BOMULD OG MILJØET

HEALTHCARE & SERVICE

Fairtrade er en global bevægelse, der arbejder for bedre priser, ordentlige arbejdsvilkår og fair handelsforhold for bomuldsbønder og arbejdere. Miljøet spiller også en meget central rolle for Fairtrade, da der fokuseres på arbejdstagernes sundhed og bomuldsproduktionens miljøpåvirkning. For at beskytte jord og vand må Fairtrade Bomuld certificerede producenter ikke gøre brug af farlige pesticider. Som beklædningsproducent er vi opmærksomme på vores ansvar for mennesker og miljø. Vi ønsker at begrænse vores negative miljø­ påvirkning så meget som muligt for at skabe en bæredygtig verden. En af de vigtigste opgaver er at sikre bedre arbejdsvilkår for de involverede mennesker i vores produktion, uanset deres funktion. Med Fairtrade Bomuld har vi fokus er på gennemsigtighed i hele forsyningskæden.

FAIRTRADE FORBRUGERNE ER KLAR

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

Den voksende bevidsthed og ændrede adfærd hos forbrugerne viser, at vores kunder nu vil gøre en forskel, hvilket de kan ved at vælge Fairtrade Bomuld. Kunder vil kunne købe produkter med god samvittighed, og produkter, der sikrer bedre betingelser for de mennesker, der er involveret i produktionsprocessen. Vi følger Fairtrade standarder hele vejen igennem forsyningskæden, som kontrolleres af den uafhængige 3. parts virksomhed FLOCERT. Det er med til at give forbrugeren gennemsigtighed gennem hele værdikæden.

65


H 23550 KOKKEJAKKE FAIRTRADE - ATCB • Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • Enkelt og let design • Kinakrave • Skjulte trykknapper • Diagonal trådretning under ærmer, som giver strækeffekt • 1/2 ærmer • Raglanærmer • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Lagerstr. XS-4XL

23550-137-103 hvid 60/40% CO/PES 200 g/m2

1676-235 DTI

H 23551 KOKKEJAKKE FAIRTRADE - ATCB • Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • Enkelt og let design • Kinakrave • Skjulte trykknapper • Diagonal trådretning under ærmer, som giver strækeffekt • Lange ærmer i et ergonomisk snit • Raglanærmer • Manchetter • Nem pull-up funktion • Nakkestrop til smækforklæde • Todelt penlomme på venstre ærme • Lagerstr. XS-4XL Jakke 23551 blev båret af alle jurymedlemmerne til IKA 2020 i Stuttgart

23551-137-103 hvid 60/40% CO/PES 200 g/m2

ATCB: All-That-Can-Be Fairtrade must be Fairtrade. 66

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

FAIRTRADE

31540-138-700 sort 60/40% CO/PES 250 g/m2

30530-138-700 sort 60/40% CO/PES 250 g/m2

H

H

16225 UNISEX BUKS FAIRTRADE - ATCB

31540 FORKLÆDE FAIRTRADE - ATCB

30530 SMÆKFORKLÆDE FAITRADE - ATCB

• Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • Modern fit - smallere ben • Elastik i bag • Bæltestropper • 1 baglomme • 2 forlommer • Lårlomme • Penlomme • Trykknapper i gylp • Skr.lgd. 84 cm • 16235 - Skr.lgd. 97 cm, uopsømmet, sort • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL-3XL-4XL

• Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • Syede bånd • Steamerstropper • B: 100 cm x H: 80 cm • Lagerstr. one size

• Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • Stikninger i kontrastfarve • Justerbar nakkestrop med knap og knaphul • Knapper gør forklædet velegnet til rulning • Syede bånd • Steamerstropper • B: 70 cm x H: 100 cm • Lagerstr. one size

1676-235 DTI

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

100 cm

100 cm

80 cm

BUKSER

H

HEALTHCARE & SERVICE

16225-137-700 sort 60/40% CO/PES 200 g/m2

70 cm

1676-235 DTI

ATCB: All-That-Can-Be Fairtrade must be Fairtrade. 67


THIS KENTAUR JACKET IS ONE OF MY FAVORITES, NOT JUST BECAUSE IT IS COMFORTABLE, AND LOOKS SHARP, BUT ALSO THE MOST DURABLE JACKET I OWN. BESIDES THAT IT’S ALSO LIGHT AND THEREFORE IDEAL FOR SOUTH EAST ASIA AND MIDDLE EAST WEATHER. Dirk Haltenhof, Executive Chef, FOUR SEASON HOTEL, Hong Kong

Artikel nr. Jakke 23401

68


23401-105-7701 sort m. grå 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23401-143-7115 grå m. grå flatlock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

23400-105-1704 hvid m. grå 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23400-105-7522 sort m. lime 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23400-105-7402 sort m. rød 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23400-105-7701 sort m. grå 65/35% rPES/CO 175 g/m2

23400-143-7115 grå m. grå flatlock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

H

H

23401 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

23400 UNISEX KOKKE-/TJENERJAKKE

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Natural stretch på kv. 143 - svarer til 4% stræk • Smart sporty design • Let og åndbar kvalitet • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Flatlock stikninger • Skjulte trykknapper • Åndbart jersey i ryg og under ærmer, som giver god komfort og bevægelsesfrihed • Raglanærmer • Lange ærmer i et ergonomisk snit • Ærmesnit der ikke løfter hele jakken ved bevægelse • Nem pull-up funktion • Manchetter • Penlomme på venstre ærme • Lagerstr. 2XS-4XL

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Natural stretch på kv. 143 - svarer til 4% stræk • Smart sporty design • Let og åndbar kvalitet • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Flatlock stikninger • Skjulte trykknapper • Åndbart jersey i ryg og under ærmer, som giver god komfort og bevægelsesfrihed • Korte ærmer • Penlomme på venstre ærme • Lagerstr. 2XS-4XL

1676-235 DTI

WORK.WEAR & CARE HEALTHCARE & SERVICE

23401-105-7402 sort m. rød 65/35% rPES/CO 175 g/m2

BUKSER

23401-105-7522 sort m. lime 65/35% rPES/CO 175 g/m2

SHIRTS CONCEPT

23401-105-1704 hvid m. grå 65/35% rPES/CO 175 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

SPORT UNISEX | KOKKE- / TJENERJAKKE

1676-235 DTI

69


H 2360 UNISEX JAKKE MED KORTE ÆRMER • Model 2360 er stor i størrelsen, se målskema • Kinakrave • 1 brystlomme • Skjult trykknaplukning • Læg i ryg • Nakkestrop til smækforklæde • Korte ærmer • Slids i siderne • Lagerstr. 2XS-3XL

1676-235 DTI

2360-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

2360-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

2360-102-704 mørk grå 65/35% PES/CO 210 g/m2

2360-102-211 mocca 65/35% PES/CO 210 g/m2

2360-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

2360 er stor i størrelsen. Ved brystvidde bestilles følgende størrelse:

70

Overvidde i cm

88

96

104

112

120

128

136

144

Størrelse

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL


H 2362 UNISEX JAKKE MED LANGE ÆRMER

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Model 2362 er stor i størrelsen, se målskema • Kinakrave • 1 brystlomme • Skjult trykknaplukning • Læg i ryg • Nakkestrop til smækforklæde • Lange ærmer • Slids i siderne • Lagerstr. 2XS-3XL

WORK.WEAR & CARE

UNISEX | KOKKE- / TJENERJAKKE

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

2362-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

2362-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

Overvidde i cm

88

96

104

112

120

128

136

144

Størrelse

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

SHIRTS CONCEPT

2362 er stor i størrelsen. Ved brystvidde bestilles følgende størrelse:

71


Artikel nr. Skjorte 25235

Brian Bojsen, Chef, BRIAN’S STEAK & LOBSTER, Hamburg, Germany, @brianshh 72


23860-704-100 hvid satin strib 65/35% PES/CO 210 g/m2

23860-704-700 sort satin strib 65/35% PES/CO 210 g/m2

M

M

2386 CHEFKOKKEJAKKE MED LANGE ÆRMER

23860 CHEFKOKKEJAKKE MED KORTE ÆRMER

• Satin stribet kvalitet • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjult trykknaplukning • Penlomme på venstre ærme • Lange ærmer • Manchetter • Lagerstr. 80-140

• Satin stribet kvalitet • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Skjult trykknaplukning • Penlomme på venstre ærme • 1/2 ærmer • Lagerstr. 80-140

1676-235 DTI

704-700 sort satin strib 65/35% P/B, 210 g/m2

WORK.WEAR & CARE BUKSER

704-100 hvid satin strib 65/35% P/B, 210 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

2386-704-700 sort satin strib 65/35% PES/CO 210 g/m2

SHIRTS CONCEPT

2386-704-100 hvid satin strib 65/35% PES/CO 210 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

SATIN UNISEX | KOKKEJAKKE

1676-235 DTI

73


H 23373 KOKKEJAKKE MED NET • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Jersey i ryg og under ærmer, som giver åndbarhed og øget komfort. • Detalje i ryg, der giver åndbarhed og øget komfort • Manchetter • Kokkejakke til kugleknapper • Leveres ekskl. knapper • Lagerstr. XS-4XL

XXXXX X

1676-235 DTI

23373-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

H 2341 KOKKEJAKKE MED PIPING • Piping på front, krave og manchetter • Kinakrave • Nakkestrop til smækforklæde • Kokkejakke til kugleknapper • Leveres ekskl. knapper • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

2341-101-10700 sort piping 65/35% PES/CO 245 g/m2

74

2341-101-10401 bordeaux piping 65/35% PES/CO 245 g/m2


M 2339 KOKKEJAKKE MED BRYSTLOMME

WORK.WEAR & CARE

HERRE / UNISEX | KOKKEJAKKE

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Kinakrave • Manchetter • Chefkokkejakke til 12 kugleknapper • 1 brystlomme • Leveres ekskl. knapper • Lagerstr. 88-136

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

2339-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

M 2333 KOKKEJAKKE I BOMULD

HEALTHCARE & SERVICE

• Kinakrave • Manchetter • Chefkokkejakke til kugleknapper • Leveres ekskl. knapper • Lagerstr. 88-136

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

2333 80

2333-40-101 hvid 100% CO 240 g/m2

75


M 2330 KOKKEJAKKE • Kinakrave • Lange ærmer • Kokkejakke til kugleknapper • Leveres ekskl. knapper • Lagerstr. 88-136

1676-235 DTI

2330-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

2330-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

2330-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

2330-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

Se udvalget af kugleknapper på side 125

76


WORK.WEAR & CARE SERVICES HORECA & RETAIL FOOD INDUSTRY / HACCP HEALTHCARE & SERVICE BUKSER SHIRTS CONCEPT

Artikel nr. Skjorte 15235 Jakke 23550

Mette & Rainer Gassner, Michelin Restaurant TI TRIN NED, Fredericia, Denmark, @TiTrinNed 77


78


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

SKJORTER OG VESTE

79 FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

WORK.WEAR & CARE


F 15470 DAMESKJORTE - MODERN FIT • Modern fit • Skjortekrave • Figursyet med indsnit • Brystindsnit • Lukning med knap og knaphul • Ærmer med nem pull-up cuff, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Ærmesnit som ikke løfter skjorten ved bevægelse • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

15470-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

15470-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

80

Nobel, vaskeriegnet og strygefri serveringsskjorte


WORK.WEAR & CARE

MODERN FIT | SERVICESKJORTE

M

HORECA & RETAIL

• Modern fit • Skjortekrave • Indsnit på ryg • Lukning med knap og knaphul • Ærmer med nem pull-up cuff, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Ærmesnit som ikke løfter skjorten ved bevægelse • Lagerstr. XS-4XL

SERVICES

25470 HERRESKJORTE - MODERN FIT

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

BUKSER

25470-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

SHIRTS CONCEPT

25470-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

81


82


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

Artikel nr. Skjorte 15470

83 SERVICES

WORK.WEAR & CARE


F 15053 DAMESKJORTE • Sustainable cotton på kv. 2086 og 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 2086 og 3086 • Modern fit • Kontrastfarve indvendig i kraven • Skjortekrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • Indsnit • ID strop • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 103 • VAT dyed på kv. 103 • Lagerstr. XS-4XL

15053-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

15053-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

15053-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

15053-2086-533 chambray grøn 65/35% rPES/CO 150 g/m2

15053-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

1676-235 DTI

M 25053 HERRESKJORTE • Sustainable cotton på kv. 2086 og 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 2086 og 3086 • Modern fit • Kontrastfarve indvendig i kraven • Skjortekrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • ID strop • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 103 • VAT dyed på kv. 103 • Lagerstr. XS-4XL

25053-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

84

25053-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

25053-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

25053-2086-533 chambray grøn 65/35% rPES/CO 150 g/m2

25053-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

1676-235 DTI


F 15054 DAMESKJORTE K/ARM

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Sustainable cotton på kv. 2086 og 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 2086 og 3086 • Modern fit • Kontrastfarve indvendig i kraven • Skjortekrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • Indsnit • ID strop • Korte ærmer • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 103 • VAT dyed på kv. 103 • Lagerstr. XS-4XL

15054-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

15054-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

15054-2086-533 chambray grøn 65/35% rPES/CO 150 g/m2

15054-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

xxxxx x

15054-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

WORK.WEAR & CARE

MODERN FIT | SERVICESKJORTE

1676-235 DTI

M 25054 HERRESKJORTE K/ARM

25054-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

25054-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

25054-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

25054-2086-533 chambray grøn 65/35% rPES/CO 150 g/m2

25054-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Sustainable cotton på kv. 2086 og 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 2086 og 3086 • Modern fit • Kontrastfarve indvendig i kraven • Skjortekrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • ID strop • Korte ærmer • Todelt penlomme på venstre ærme • Slids i siderne • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 103 • VAT dyed på kv. 103 • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

85


F 1567 DAMESKJORTE K/ARM • Figursyet med indsnit • Klassisk og feminint snit • Skjortekrave • Korte ærmer • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

1567-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

1567-103-401 bordeaux 65/35% PES/CO 150 g/m2

1567-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

1567-103-201 creme 65/35% PES/CO 150 g/m2

1567-103-211 mocca 65/35% PES/CO 150 g/m2

1567-103-738 grå melange 65/35% PES/CO 150 g/m2

1567-103-402 rød 65/35% PES/CO 150 g/m2

1567-103-638 blå melange 65/35% PES/CO 150 g/m2

F 1568 DAMESKJORTE 7/8 ÆRMER • Figursyet med indsnit • Klassisk og feminint snit • Skjortekrave • 7/8 ærmer • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

86

1568-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

1568-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

1568-103-201 creme 65/35% PES/CO 150 g/m2

1568-103-402 rød 65/35% PES/CO 150 g/m2

1568-103-401 bordeaux 65/35% PES/CO 150 g/m2

1568-103-211 mocca 65/35% PES/CO 150 g/m2

1568-103-738 grå melange 65/35% PES/CO 150 g/m2

1568-103-638 blå melange 65/35% PES/CO 150 g/m2


F 15368 DAMESKJORTE

WORK.WEAR & CARE

CLASSIC | SERVICESKJORTE

SERVICES

• Figursyet med indsnit • Klassisk og feminint snit • Skjortekrave • Lange ærmer • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Lagerstr. XS-4XL

15368-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

1676-235 DTI

HORECA & RETAIL

15368-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

M 2518 HERRESKJORTE K/ARM

2518-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

2518-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

• Klassisk snit • Skjortekrave • 1 brystlomme • Korte ærmer • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

M 2520 HERRESKJORTE

BUKSER

• 1 brystlomme • Klassisk snit • Lange ærmer med indvendig strop til opsmøg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

2520-103-103 2520-103-700 2520-103-201 2520-103-402 2520-103-401 hvid sort creme rød bordeaux 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150 g/m2 150 g/m2 150 g/m2 150 g/m2 150 g/m2

2520-103-211 mocca 65/35% PES/CO 150 g/m2

SHIRTS CONCEPT

1676-235 DTI

2520-103-738 2520-103-638 grå melange blå melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150 g/m2 150 g/m2

87


Artikel nr. Vest 17062 Skjorte 15053 (side 84)

88


F 17062 DAMEVEST

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Modern fit • Indsnit • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • Justerbar ryg • Penlomme • 2 listelommer • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

MODERN FIT | SERVICEVEST

17062-102-620 mørk marine 65/35% PES/CO 210 g/m2

17062-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

ADJUSTABLE

W A I S T

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

M 27062 HERREVEST

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Modern fit • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Skjulte trykknapper • Penlomme • 2 listelommer • Lagerstr. XS-4XL

27062-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

SHIRTS CONCEPT

27062-102-620 mørk marine 65/35% PES/CO 210 g/m2

1676-235 DTI

89


Artikel nr. Kittel 10340

90


F 10340 DAMEKITTEL

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Modern fit • Reverskrave • Kittel er med praktisk kontrastfarve på de udsatte steder. • Skjult trykknaplukning med 1 synlig knap øverst • Justerbar ærmelængde • Justerbar håndledsvidde • Indsnit • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Justerbar ryg • Slids bagpå • Lagerstr. XS-4XL

FOOD INDUSTRY / HACCP

xxxxx x

10340-102-1007 hvid m/grå 65/35% PES/CO 210 g/m2

ADJUSTABLE

W A I S T

1676-235 DTI

WORK.WEAR & CARE

RETAIL | DAME & HERRE KITTEL

M 20340 HERREKITTEL

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Modern fit • Reverskrave • Kittel er med praktisk kontrastfarve på de udsatte steder. • Skjult trykknaplukning med 1 synlig knap øverst • Justerbar håndledsvidde • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Justerbar ryg • Slids bagpå • Lagerstr. XS-4XL

20340-102-1007 hvid m/grå 65/35% PES/CO 210 g/m2

SHIRTS CONCEPT

xxxxx x

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

91


92


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

FORKLÆDER

93 HORECA & RETAIL

SERVICES

WORK.WEAR & CARE


Artikel nr. Sustainable Forklæde 30360

94


30360 RAW SMÆKFORKLÆDE

HORECA & RETAIL

84 cm

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Justerbar nakkestrop med knap og knaphul • 1 todelt brystlomme indv. mål H: 11 cm x B: 4 cm og H: 12 cm x B: 4 cm • Hoftelomme indv. mål H: 18 cm x B: 14 cm • Baristastrop • Smæk kan bukkes om, så det kan bruges som tjenerforklæde • Syede bånd i kontrastfarve • Steamerstropper • B: 90 cm x H: 84 cm • Lagerstr. one size

WORK.WEAR & CARE

H

SERVICES

SUSTAINABLE | FORKLÆDE

90 cm

30360-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

30360-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

30360-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

H 31502 BREDT SMÆKFORKLÆDE

BUKSER

108 cm

HEALTHCARE & SERVICE

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Indvendig brystlomme • Lommen har indv. mål: H: 20 cm x B: 16,5 cm • Justerbar nakkestrop med knap og knaphul • Knapper gør forklædet velegnet til rulning • Syede bånd • Steamerstropper • B: 90 cm x H: 108 cm • Lagerstr. one size

90 cm

31502-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

31502-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

SHIRTS CONCEPT

1676-235 DTI

31502-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

95


H 30330 SMÆKFORKLÆDE

100 cm

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Justerbar nakkestrop • Syede bånd • Steamerstropper • B: 69 cm x H: 100 cm • Lagerstr. one size

69 cm

1676-235 DTI

30330-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

30330-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

30330-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

H 31040 TJENERFORKLÆDE

80 cm

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Syede bånd • Steamerstropper • B: 100 cm x H: 80 cm • Lagerstr. one size

100 cm

1676-235 DTI

31040-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

96

31040-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

31040-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2


WORK.WEAR & CARE HORECA & RETAIL

SERVICES

SUSTAINABLE | FORKLÆDE

FOOD INDUSTRY / HACCP

Artikel nr. Jakke: 23515 Forklæde: 30360

H 3007 FORSTYKKE MED LOMMER

45 cm

HEALTHCARE & SERVICE

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Kængurulomme på front • Lommen er opdelt med indv. mål H: 13 x B: 16 cm x H: 22 cm • 2 penlommer indv. mål H: 12 cm x B: 3 cm • Syede bånd • B: 70 cm x H: 45 cm • Lagerstr. one size

BUKSER

70 cm

3007-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

3007-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

SHIRTS CONCEPT

1676-235 DTI

3007-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

97


31540-138-700 sort 60/40% CO/PES 250 g/m2

30530-138-700 sort 60/40% CO/PES 250 g/m2

H

31540 FORKLÆDE FAIRTRADE - ATCB

30530 SMÆKFORKLÆDE FAITRADE - ATCB

• Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • Syede bånd • Steamerstropper • B: 100 cm x H: 80 cm • Lagerstr. one size

• Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • Stikninger i kontrastfarve • Justerbar nakkestrop med knap og knaphul • Knapper gør forklædet velegnet til rulning • Syede bånd • Steamerstropper • B: 70 cm x H: 100 cm • Lagerstr. one size

80 cm

100 cm

H

100 cm

1676-235 DTI

70 cm

1676-235 DTI

ATCB: All-That-Can-Be Fairtrade must be Fairtrade. 98


WORK.WEAR & CARE

SUSTAINABLE | FORKLÆDE

Marcus Jernmark, Chef, Michelin Restaurant FRANTZÉN, Stockholm, Sweden, @restaurantfrantzen 99

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

Artikel nr. Jakke 23551 Forklæde 30530


Artikel nr. Forstykke 30392 Skjorte 25470 (side 81)

H 30390 RAW SMÆKFORKLÆDE

95 cm

• Rå detaljer som metalring og nitter • Stropper og lomme i anden metervare • Justerbar nakkestrop • 1 brystlomme • 1 hoftelomme med 2 separate lommer • Penlomme • Baristastrop • Steamerstropper • B: 90 cm x H: 95 cm • Lagerstr. one size

90 cm

30390-132-717 rock cross 55/45% CO/PES 360 g/m2

100

1676-235 DTI


H 30391 RAW SMÆKFORKLÆDE

WORK.WEAR & CARE

RAW | FORKLÆDE

108 cm

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Rå detaljer som metalring og nitter • Stropper og lomme i anden metervare • Justerbar nakkestrop • 1 brystlomme • Steamerstropper • B: 90 cm x H: 108 cm • Lagerstr. one size

30391-132-717 rock cross 55/45% CO/PES 360 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

90 cm

1676-235 DTI

H 30392 WRAP-AROUND FORSTYKKE

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Rå detaljer • Stropper og lomme i anden metervare • 1 hoftelomme • Pencillomme i forlommen • Indsnit • Gå-slids foran • Steamerstropper • B: 126,5 cm x H: 50 cm • Lagerstr. one size

50 cm

126,5 cm

SHIRTS CONCEPT

30392-132-717 rock cross 55/45% CO/PES 360 g/m2

1676-235 DTI

101


H 30393 FORSTYKKE MED LOMMER • Rå detaljer • Stropper og lomme i anden metervare • 1 hoftelomme med 2 separate lommer • 1 pencillomme • Steamerstropper • B: 100 cm x H: 78 cm • Lagerstr. one size

78 cm

100 cm

30393-132-717 rock cross 55/45% CO/PES 360 g/m2

1676-235 DTI

H 30395 RAW SMÆKFORKLÆDE M/SLIDS • Rå detaljer som metalring og nitter • ID strop • Justerbar nakkestrop i blød strik for bedre komfort • Lomme på smæk • 1 hoftelomme • Penlomme • Indsnit • Gå-slids foran • Syede bånd i kontrastfarve • Steamerstropper • B: 135 cm x H: 84 cm • Lagerstr. one size

84 cm

135 cm

30395-132-717 rock cross 55/45% CO/PES 360 g/m2

102

1676-235 DTI


HORECA & RETAIL

SERVICES

WORK.WEAR & CARE

RAW | FORKLÆDE

Artikel nr. T-shirt 25290 Forklæde 30390

FOOD INDUSTRY / HACCP

Service Team, BULLEREI, Hamburg, Germany, @bullerei

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

ONE OF THE MOST ­IMPORTANT TOOLS OF A CHEF IS THE RIGHT KNIFE AND THE RIGHT JACKET, IT TELLS A LOT ABOUT WHO YOU ARE AND IT’S ABOUT FEELING COMFORTABLE AND THAT’S WHY I LOVE KENTAUR. Brian Bojsen, Chef, BRIAN’S STEAK & LOBSTER, Hamburg, Germany, @brianshh

SHIRTS CONCEPT

Artikel nr. T-Shirt 25290 Forklæde 30390

103


H 30360 RAW SMÆKFORKLÆDE

84 cm

• Sustainable cotton på kv. 140 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 140 • Justerbar nakkestrop med knap og knaphul • 1 todelt brystlomme indv. mål H: 11 cm x B: 4 cm og H: 12 cm x B: 4 cm • Hoftelomme indv. mål H: 18 cm x B: 14 cm • Baristastrop • Smæk kan bukkes om, så det kan bruges som tjenerforklæde • Syede bånd i kontrastfarve • Steamerstropper • VAT dyed på kv. 140 • B: 90 cm x H: 84 cm • Lagerstr. one size

90 cm

1676-235 DTI

30360-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

30360-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

30360-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

30360-135-704 mørk grå 60/40% CO/PES 325 g/m2

30360-135-7770 sort 60/40% CO/PES 325 g/m2

30360-135-210 khaki 60/40% CO/PES 325 g/m2

30360-135-603 sailorblå 60/40% CO/PES 325 g/m2

30360-1410-528 camouflage 65/35% PES/CO 245 g/m2

30360-132-628 ocean 55/45% CO/PES 360 g/m2

104

30360-135-135 nature 60/40% CO/PES 325 g/m2


HEALTHCARE & SERVICE

STEP 2

BUKSER

STEP 1

SHIRTS CONCEPT

STEP 3 FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

105

WORK.WEAR & CARE

RAW | FORKLÆDE


31304-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

31304-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

31304-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

31304-102-620 mørk marine 65/35% PES/CO 210 g/m2

31303-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

31303-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

F

H

31304 DAME TJENERFORKLÆDE

31303 TJENERFORKLÆDE

• Justerbar linning • Trykknapper i linning • 1 hoftelomme • Penlomme i kontrastfarve • Indsnit • Steamerstropper • Str. S B: 92 cm x H: 53 cm • Str. M: B. 117cm x H: 53 cm • Str. L: B: 146 cm x H: 53 cm • Str. XL: B: 175 cm x H: 53 cm • Lagerstr. S-XL

• Justerbar linning • Trykknapper i linning • 1 hoftelomme • Pen loop i kontrastfarve • Syede bånd i kontrastfarve • Steamerstropper • Str. S: B: 68 cm x H: 80 cm • Str. M: B: 88 cm x H: 80 cm • Str. L: B: 108 cm x H: 80 cm • Str. XL: B: 128 cm x H: 80 cm • Lagerstr. S-XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

ADJUSTABLE

W A I S T 1676-235 DTI

106

31303-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

W A I S T

31303-102-620 mørk marine 65/35% PES/CO 210 g/m2


F 30324 DAME SMÆKFORKLÆDE

SERVICES

• Justerbar nakkestrop • Justerbar linning • Trykknapper • 1 hoftelomme • Penlomme i kontrastfarve • Steamerstropper • Str. S: B: 92 cm x H: 80 cm • Str. M: B: 117 cm x H: 80 cm • Str. L: B: 146 cm x H: 80 cm • Str. XL: B: 175 cm x H: 80 cm • Lagerstr. S-XL

WORK.WEAR & CARE

FORKLÆDE | 4 STØRRELSER

W A I S T

30324-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

30324-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

30324-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

HORECA & RETAIL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

30324-102-620 mørk marine 65/35% PES/CO 210 g/m2

H 30323 SMÆKFORKLÆDE

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

• Justerbar nakkestrop • Justerbar linning • Trykknapper i linning • 1 hoftelomme • Penlomme i kontrastfarve • Steamerstropper • Str. S: B: 68 cm x H: 107 cm • Str. M: B: 88 cm x H: 107 cm • Str. L: B: 108 cm x H: 107 cm • Str. XL: B: 128 cm x H: 107 cm • Lagerstr. S-XL

ADJUSTABLE

30323-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

30323-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

30323-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

SHIRTS CONCEPT

W A I S T

1676-235 DTI

30323-102-620 mørk marine 65/35% PES/CO 210 g/m2

107


H 30340 SMÆKFORKLÆDE M. LOMMER

100 cm

• Syede bånd • Justerbar nakkestrop • 2 forlommer • Lommen har indv. mål H: 18 cm x B: 14 cm • Steamerstropper • Str. 1: B: 70 cm x H: 100 cm • Str. 2: B: 95 cm x H: 100 cm • Lagerstr. 1-2

1676-235 DTI

70 / 95 cm

30340-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

30340-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

30340-102-704 mørk grå 65/35% PES/CO 210 g/m2

30340-102-402 rød 65/35% PES/CO 210 g/m2

30340-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

30340-102-603 sailorblå 65/35% PES/CO 210 g/m2

H 31046 FORSTYKKE MED LOMME

45 cm

• Syede bånd • 1 hoftelomme • Lommen har indv. mål H: 18 cm x B: 14 cm • Steamerstropper • Str. 1: B: 70 cm x H: 45 cm • Str. 2: B: 81 cm x H: 45 cm • Lagerstr. 1-2

70 / 81 cm

1676-235 DTI

31046-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

108

31046-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

31046-102-704 mørk grå 65/35% PES/CO 210 g/m2

31046-102-402 rød 65/35% PES/CO 210 g/m2

31046-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

31046-102-603 sailorblå 65/35% PES/CO 210 g/m2


H 31045 FORSTYKKE MED LOMMER

WORK.WEAR & CARE

FORKLÆDE MED LOMMER

60 cm

SERVICES

• Syede bånd • 2 forlommer • Lommen har indv. mål H: 18 cm x B: 14 cm • Str. 1: B: 86 cm x H: 60 cm • Str. 2: B: 110 cm x H: 60 cm • Steamerstropper • Lagerstr. 1-2

1676-235 DTI

31045-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

31045-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

31045-102-704 mørk grå 65/35% PES/CO 210 g/m2

31045-102-402 rød 65/35% PES/CO 210 g/m2

31045-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

31045-102-603 sailorblå 65/35% PES/CO 210 g/m2

H

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

86 / 110 cm

31044 FORSTYKKE MED LOMMER

1676-235 DTI

110 cm/146 cm

31044-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

31044-102-700 sort 65/35% PES/CO 210 g/m2

31044-102-704 mørk grå 65/35% PES/CO 210 g/m2

31044-102-402 rød 65/35% PES/CO 210 g/m2

31044-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

31044-102-603 sailorblå 65/35% PES/CO 210 g/m2

109

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

90 cm

HEALTHCARE & SERVICE

• Syede bånd • 2 forlommer • Lommen har indv. mål H: 18 cm x B: 14 cm • Steamerstropper • Str. 1: B: 110 cm x H: 90 cm • Str. 2: B: 146 cm x H: 90 cm • Lagerstr. 1-2


HVILKEN FARVE ER DU?

H 31040 TJENERFORKLÆDE

Vi kan matche din identitet/DNA med et bredt udvalg af farver

80 cm

• Sustainable cotton på kv. 140 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 140 • Syede bånd • Steamerstropper • R&D dyed på farve 409 og 807 • B: 100 cm x H: 80 cm • Lagerstr. one size

100 cm

1676-235 DTI

31040-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

110

31040-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

31040-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

31040-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

31040-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

31040-75-807 sort/hvid strib 65/35% PES/CO 265 g/m2

31040-101-709 charcoal 65/35% PES/CO 245 g/m2

31040-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-205 mørk sand 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-527 hunter green 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-211 mocca 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-522 lime 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-519 bladgrøn 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-302 gul 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-409 orange 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-402 rød 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-101-604 grå blå 65/35% PES/CO 245 g/m2

31040-102-601 comoblå 65/35% PES/CO 210 g/m2

31040-102-603 sailorblå 65/35% PES/CO 210 g/m2


H 30330 SMÆKFORKLÆDE

100 cm

SERVICES

• Sustainable cotton på kv. 140 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 140 • Justerbar nakkestrop • Syede bånd • Steamerstropper • R&D dyed på farve 409 og 807 • B: 69 cm x H: 100 cm • Lagerstr. one size

WORK.WEAR & CARE

MIX & MATCH | FORKLÆDE

30330-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

30330-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

30330-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

30330-75-807 sort/hvid strib 65/35% PES/CO 265 g/m2

30330-101-709 charcoal 65/35% PES/CO 245 g/m2

30330-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-205 mørk sand 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-527 hunter green 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-211 mocca 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-522 lime 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-519 bladgrøn 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-302 gul 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-409 orange 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-402 rød 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-101-604 grå blå 65/35% PES/CO 245 g/m2

30330-102-601 comoblå 65/35% PES/CO 210 g/m2

30330-102-603 sailorblå 65/35% PES/CO 210 g/m2

111

HEALTHCARE & SERVICE

30330-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

BUKSER

30330-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

SHIRTS CONCEPT

1676-235 DTI

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

69 cm


112


H 3151 BREDT SMÆKFORKLÆDE

WORK.WEAR & CARE

SMÆKFORKLÆDE

SERVICES

110 cm

• Indvendig brystlomme • Lommen har indv. mål: H: 20 cm x B: 16,5 cm • Nakkestrop • Syede bånd • B: 90 cm x H: 110 cm • Lagerstr. one size 1676-235 DTI

3151-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

3151-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

H 31502 BREDT SMÆKFORKLÆDE

HEALTHCARE & SERVICE

108 cm

• Sustainable cotton på kv. 140 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 140 • Indvendig brystlomme • Lommen har indv. mål: H: 20 cm x B: 16,5 cm • Justerbar nakkestrop med knap og knaphul • Knapper gør forklædet velegnet til rulning • Syede bånd • Steamerstropper • B: 90 cm x H: 108 cm • Lagerstr. one size

1676-235 DTI

31502-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

31502-101-604 grå blå 65/35% PES/CO 245 g/m2

31502-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

31502-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

BUKSER

90 cm

31502-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

31502-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

31502-101-709 charcoal 65/35% PES/CO 245 g/m2

31502-102-527 hunter green 65/35% PES/CO 210 g/m2

31502-101-211 mocca 65/35% PES/CO 245 g/m2

113

SHIRTS CONCEPT

3151-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

HORECA & RETAIL

90 cm


Artikel nr. Forklæde 3075

STEP 1

STEP 2

STEP 3

114


3075-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

3075-75-807 sort/hvid strib 65/35% PES/CO 265 g/m2

WORK.WEAR & CARE SERVICES

KOMBI | SMÆKFORKLÆDE

3075-712-871 sort/sølv 65/35% PES/CO 195 g/m2

H

105 cm

• Justerbar nakkestrop • Syede bånd • Smæk kan bukkes om, så det kan bruges som tjenerforklæde • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 2 • VAT dyed på kv. 2 og 712 • B: 100 cm x H: 105 cm • Lagerstr. one size

HORECA & RETAIL

3075 SMÆKFORKLÆDE

100 cm

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

3049-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H 3049 SMÆKFORKLÆDE

SHIRTS CONCEPT

105 cm

BUKSER

• Kængurulomme på front • Lommen er opdelt med indv. mål H: 13 x B: 16 cm x H: 22 cm • 2 penlommer indv. mål H: 12 cm x B: 3 cm • Justerbar nakkestrop • Syede bånd • Smæk kan bukkes om, så det kan bruges som tjenerforklæde • B: 100 cm x H: 105 cm • Lagerstr. one size

1676-235 DTI

100 cm

Artikel 3075 og 3049 kan smæk bukkes om, så det også kan anvendes som tjenerforklæde. 115


Artikel nr. Jakke 23515 (side 43) Forklæde 3021

Robert Sandberg, Chef

116


3021-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

3125 TJENERFORKLÆDE

3021 TJENERFORKLÆDE

• Syede bånd • Tunnel til indstik af bånd under vask • B: 110 cm x H: 90 cm • Lagerstr. one size

• Lomme indstik • Syede bånd • Tunnel til indstik af bånd under vask • B: 110 cm x H: 95 cm • Lagerstr. one size

WORK.WEAR & CARE

95 cm

90 cm

H

110 cm

110 cm

1676-235 DTI

BUKSER

3125-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

SHIRTS CONCEPT

3125-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

TJENERFORKLÆDE

1676-235 DTI

117


H 3007 FORSTYKKE MED LOMMER

45 cm

• Sustainable cotton på kv. 140 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 140 • Kængurulomme på front • Lommen er opdelt med indv. mål H: 13 x B: 16 cm x H: 22 cm • 2 penlommer indv. mål H: 12 cm x B: 3 cm • Syede bånd • B: 70 cm x H: 45 cm • Lagerstr. one size

3007-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

3007-140-700 sort 65/35% rPES/CO 245 g/m2

3007-140-620 mørk marine 65/35% rPES/CO 245 g/m2

3007-140-531 cypres olive 65/35% rPES/CO 245 g/m2

70 cm

1676-235 DTI

H 3015 3016 FORSTYKKE

45 cm

• 3015 har bindebånd • 3016 har syede bånd • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 2 • B: 70 cm x H: 45 cm • Lagerstr. one size

70 cm

3016-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

3015-10700-907 sort/hvid pepita 65/35% PES/CO 276 g/m2

3016-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

3016-10704-977 sort/grå pepita 65/35% PES/CO 245 g/m2

1676-235 DTI

H 70 cm

3010 FORSTYKKE • Syede bånd • B: 70 cm x H: 70 cm • Lagerstr. one size

70 cm

1676-235 DTI

3010-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

118

3010-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

3010-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

3010-102-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 210 g/m2

3010-102-205 mørk sand 65/35% PES/CO 210 g/m2

3010-102-402 rød 65/35% PES/CO 210 g/m2

3010-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

3010-102-601 comoblå 65/35% PES/CO 210 g/m2

3010-102-603 sailorblå 65/35% PES/CO 210 g/m2


WORK.WEAR & CARE SERVICES

70 cm

FORSTYKKE / TJENERFORKLÆDE

110 cm

3006-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H HORECA & RETAIL

3006 FORKLÆDE MED LOMMER

FOOD INDUSTRY / HACCP

• Kængurulomme på front • Lommen er opdelt med indv. mål H: 13 x B: 16 cm x H: 22 cm • 2 penlommer indv. mål H: 12 cm x B: 3 cm • Syede bånd • Tunnel til indstik af bånd under vask • B: 110 cm x H: 70 cm • Lagerstr. one size

80 cm

HEALTHCARE & SERVICE

1676-235 DTI

100 cm

BUKSER

3129-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H 3129 FORKLÆDE MED SLIDS

SHIRTS CONCEPT

• Gå-slids foran • Syede bånd • Tunnel til indstik af bånd under vask • B: 100 cm x H: 80 cm • Lagerstr. one size

1676-235 DTI

119


SMÆKFORKLÆDE

H 3140 SMÆKFORKLÆDE

90 cm

• Justerbar nakkestrop • Lomme på smæk • Lommen har indv. mål: H: 18 cm x B: 16,5 cm • Syede bånd • B: 61 cm x H: 90 cm • Lagerstr. one size

61 cm

1676-235 DTI

3140-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H 3030 SMÆKFORKLÆDE

90 cm

• Nakkestrop • Syede bånd • B: 70 cm x H: 90 cm • Lagerstr. one size

70 cm

3030-2-100 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

120

3030-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

1676-235 DTI


H 3181 SANDWICHFORKLÆDE

WORK.WEAR & CARE

SANDWICHFORKLÆDE

HORECA & RETAIL

SERVICES

• 1 hoftelomme • Lomme har indv. mål: H: 15 cm x B: 12 cm • Regulerbare stropper i siderne • Lagerstr. XS/S - M/L - XL/2XL

3181-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

ADJUSTABLE

W A I S T

H 31811 SANDWICHFORKLÆDE

31811-102-7971 sort m. sort/hvid kantbånd 65/35% PES/CO 210 g/m2

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

• Kængurulomme på front • Lommen har indv. mål H: 14 cm x B: 34 cm x H: 24 cm • 2 penlommer indv. mål H: 12 cm x B: 3 cm • Regulerbare stropper i siderne • Kantbånd i kontrastfarve • Lagerstr. XS/S - M/L - XL/2XL

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

121


H 40500 SIXPENCE • Sixpence der tåler industrivask, ISO 15797 • Justerbar med nylon spænde • Hovedmål 52 cm - 60 cm • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 132 • VAT dyed på kv. 10704 • Lagerstr. one size

40500-132-628 ocean 55/45% CO/PES 360 g/m2

40500-10704-977 sort/grå pepita 65/35% PES/CO 245 g/m2

1676-235 DTI

H 40502 ROLL UP CAP • Roll up cap der tåler industrivask, ISO 15797 • Modern fit • Justerbar med nylon spænde • Fusion mellem kasket og strikhue • Hovedmål 54 cm - 60 cm • Lagerstr. one size

40502-132-717 rock cross 55/45% CO/PES 360 g/m2

40502-132-628 ocean 55/45% CO/PES 360 g/m2

1676-235 DTI

H 40503 FLAT CAP • Flat cap der tåler industrivask, ISO 15797 • Justerbar med nylon spænde • Hovedmål 52 cm - 60 cm • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 132 • VAT dyed på kv. 10704 • Lagerstr. one size

40503-132-717 rock cross 55/45% CO/PES 360 g/m2

122

40503-10704-977 sort/grå pepita 65/35% PES/CO 245 g/m2

1676-235 DTI


H 40520 KALOT MED NET I PULDEN

WORK.WEAR & CARE

HOVEDBEKLÆDNING

SERVICES

• Kalot med net i puld • Velcrolukning • Lagerstr. one size

40520-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

HORECA & RETAIL

1676-235 DTI

H 4052 KALOT

HEALTHCARE & SERVICE

4052-2-100 4052-2-700 hvid sort 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 245 g/m2 245 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

• Kalot med velcrolukning • Lagerstr. one size

1676-235 DTI

F BUKSER

4036 BANDANA

4036-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

SHIRTS CONCEPT

• Bandana • Lagerstr. one size

1676-235 DTI

123


HOVEDBEKLÆDNING

H 4089 HALSKLUD • Halsklud. 100 x 70 x 70 cm • Lagerstr. one size

4089-103-103 hvid 65/35% PES/CO 150 g/m2

4089-103-700 sort 65/35% PES/CO 150 g/m2

1676-235 DTI

F 40940 ETNISK TØRKLÆDE • Justerbar elastik, som holder tørklædet på plads • B: 90 cm x H: 90 cm • Disperse dyed • Lagerstr. one size

40940-9-100 hvid 100% PES 80 g/m2

40940-9-610 marine 100% PES 80 g/m2

40940-9-700 sort 100% PES 80 g/m2

1676-235 DTI

F 40921 HIJAB • Todelt design for optimal pasform • Tætsiddende hoved design • Mesh materiale bidrager til åndbarhed og komfort • Disperse dyed • Lagerstr. one size

40921-1210-101 hvid 100% PES 130 g/m2

1676-235 DTI

124

40921-1210-620 mørk marine 100% PES 130 g/m2

40921-1210-700 sort 100% PES 130 g/m2


H

25,5 cm

4988 TJENERPUNG

WORK.WEAR & CARE

TILBEHØR

• Tjenerpung til forklæde • Let at montere med trykknapper • B: 19 cm x H: 25,5 cm • Lagerstr. one size

SERVICES

19 cm

4988-2-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

HORECA & RETAIL

1676-235 DTI

H 4999 BÅND TIL KUGLEKNAPPER

FOOD INDUSTRY / HACCP

• Bånd til kugleknapper • Leveres ekskl. Knapper • Lagerstr. 80-140

H

49990-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

49990 BÅND TIL 5 KUGLEKNAPPER

HEALTHCARE & SERVICE

M

• Bånd til kugleknapper • Leveres ekskl. knapper • Sælges enkeltvis • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

H 8888 KUGLEKNAPPER

8888-1090-1090 sølv 100% Metal g/m2

8888-2-11 hvid 100% PA 245 g/m2

8888-34-34 sort 100% PA g/m2

8888-76-76 bordeaux 100% PA g/m2

SHIRTS CONCEPT

8888-1060-1060 kobber 100% Metal g/m2

BUKSER

• Kugleknapper til kokkejakker • Lagerstr. one size

125


126


WORK.WEAR & CARE BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

FOOD INDUSTRY / HACCP

130

HACCP Overdele

133

HACCP Hovedbeklædning

134

HACCP Bukser

136

PRO Wear Care T-shirts

140

HACCP PRO Wear shirts

SHIRTS CONCEPT

FOOD INDUSTRY / HACCP

127


HYGIEJNERISIKO Kentaur’s HACCP kollektion er certificeret i henhold til DIN 10524 efter alle 3 hygiejnerisikoklasser.

R I S I KO K L A S S E 1

Lav hygiejnerisiko Hvis hygiejnerisikoen er lav, ved håndtering af ikke-letfordærve­lige fødevarer eller ingredienser, har arbejdstøjet en relativ lav beskyttelsesfunktion for at komme i kontakt med fødevarer, såfremt fødevarerne er tilstrækkeligt beskyttede af indpakningen. Denne risikoklasse omfatter håndteringen af eksempelvis kaffe og Kartoffelchips.

R I S I KO K L A S S E 2

Høj hygiejnerisiko Hvis hygiejnerisikoen er høj, f.eks. ved håndtering af uemballerede og letfordærvelige fødevarer eller ingredienser, har arbejdstøjet en høj beskyttelsesfunktion for at komme i kontakt med fødevarer. Især hvis føde­varerne ikke skal videre i processen og hvis der er en risiko for, at mikroorganismer i eller på fødevaren kan multipliceres (f.eks. ved levering af upakket kød). Denne gruppe inkluderer også aktiviteter der håndterer processer med fødevarer, enten manuelt eller teknologisk, som kan have en effekt på den bakterielle formering, f.eks. tørring, saltning, opvarmning osv.

R I S I KO K L A S S E 3

Højeste hygiejnerisiko Hvis hygiejnerisikoen er på det højeste niveau, f.eks. ved håndtering af uemballerede, ready-to-eat, yderst letfordærvelige føde­ varer, skal der garanteres en meget høj beskyttelsesfunktion, da føde­varerne ikke er stabiliserede teknologisk og mikroorganismer kan formere sig. Denne risikoklasse omfatter håndteringen af eksempelvis friske salater og smørepålæg.

CERTIFICATE HOHENSTEIN TYPE-TEST  TEST-NO. 12.1.8-0094, Rev. 10

According to test report no. 12.1.8-0094, Rev. 10 issued by the Hohenstein Laboratories, the following workwear has been type tested in line with the standard DIN 10524: 2020-06 “Food hygiene - Workwear in the food business”, chapter 4.3.1.3.

The requirements for the ready-made clothing for “workwear in food business” Hygiene risk 1 – 3* have been fulfilled. Product:

2027 resp. 20279, Coat 23760 resp. 23769, Jacket 20200, Coat 10301, Coat 23770, Jacket 2485 and 2517, Smock, long sleeve and short sleeve 15019, Ladies shirt 53360 and 53300, polo shirt, long sleeve and short sleeve 53000 T-Shirt 53110, T-Shirt 25240 und 25241, jacket, long sleeve 1658 and 16589, Overall 16506 and 16503, Pull-on pants 18115 resp. 18118, Pants adjustable front waist, without pockets 18116 resp. 18119, Pants with adjustable front waist, with pockets 18340 Ladies trousers, with pockets 4077, Peaket cap 4072, Peaket cap, woven fabric with hair net 4073, Peaket cap, all over net material 4075, Hat, woven fabric

Company:

Kentaur A/S, Work Wear of Denmark, Blytaekkervej 20 7000 FREDERICIA, DENMARK

This certificate is valid from 11.01.2021 to 10.01.2023, provided that the product is not modified within this period. * Risk category 2 and 3 shall be given to light-coloured or white workwear. When deviating from the choice of colour, these should be chosen such that any contamination occurring during work and being of relevance in terms of hygiene are easily visible.

Bönnigheim, 26.10.2020 Lab Manager Laundry Life Science & Care

Deputy Director Life Science & Care

Dr. Anja Gerhardts

Kilde: Hohenstein

CERTIFICATE HOHENSTEIN TYPE-TEST  TEST-NO. 12.1.8-0094, Rev. 10

According to test report no. 12.1.8-0094, Rev. 10 issued by the Hohenstein Laboratories, the following workwear has been type tested in line with the standard DIN 10524: 2020-06 “Food hygiene - Workwear in the food business”, chapter 4.3.1.3.

The requirements for the ready-made clothing for “workwear in food business” Hygiene risk 1 – 3* have been fulfilled. Product:

128

2027 resp. 20279, Coat 23760 resp. 23769, Jacket 20200, Coat 10301, Coat 23770, Jacket 2485 and 2517, Smock, long sleeve and short sleeve 15019, Ladies shirt

HOHENSTEIN LABORATORIES

Alexandra Kurz

Schlosssteige 1

D-74357 Bönnigheim

www.hohenstein.de


WORK.WEAR & CARE

SELLING POINTS Style no. 23760 / 23769

SERVICES

Ærmelængde springer 3-4 cm fra str. S til M. Mellem andre størrelser springer længden med 0,5 cm.

Nakkestrop til ophæng

HORECA & RETAIL

Nakkebelægning er tilpasset vaskerikrav til indmærkning

Skjulte trykknapper

Indvendig ergonomisk korrekt placeret hoftelomme med klap, så brugeren ved f.eks. båndet oplever større arbejdskomfort

Ærme med brugervenlig pull-up elastik funktion som er både tidsbesparende, hygiejnisk og ergonomisk komfort

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

Indvendig brystlomme med klap

Ærme med brugervenlig pull-up

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

Ærmer med trykknapper, som giver mulighed for at regulere håndledsvidde

Ærmer med trykknapper

129


H 23760 UNISEX JAKKE

23760-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

• Skjortekrave • Nakkestrop • Nakkebelægning • 1 indvendig brystlomme med klap • 1 indvendig sidelomme med klap • Hoftelomme er placeret på siden for bedre ergonomisk komfort • Skjult trykknaplukning • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Trykknapper i ærmer, som giver justerbar håndledsvidde • Ryglængde på str M: 72 cm • Ærmelængde på str. M: 62 cm • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

23760-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

23760-101-701 lys grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

H 23769 UNISEX JAKKE EKSTRA LANG

23769-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

• Skjortekrave • Nakkestrop • Nakkebelægning • 1 indvendig brystlomme med klap • 1 indvendig sidelomme med klap • Hoftelomme er placeret på siden for bedre ergonomisk komfort • Skjult trykknaplukning • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Trykknapper i ærmer, som giver justerbar håndledsvidde • Ryglængde: 82 cm i alle størrelser • Ærmelængde på str. M: 62 cm • Lagerstr. S-4XL

1676-235 DTI

H 23770 UNISEX JAKKE • Skjortekrave • Nakkestrop • Nakkebelægning • Skjult trykknaplukning • Rib i håndled • Ryglængde på str M: 72 cm • Ærmelængde på str. M: 65 cm • Lagerstr. XS-4XL 23770-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

XXXXX X

1676-235 DTI

H 25241 TENCEL™ KOKKE-/SERVICE SKJORTE

25241-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

130

• Bæredygtig metervare • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Indvendig skjult penlomme i front panel • Skjulte trykknapper • Lange ærmer • Manchetter • Nakkestrop til smækforklæde • Indsnit på ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

23760-101-602 kongeblå 65/35% PES/CO 245 g/m2


H 25240 KOKKE-/SERVICESKJORTE L/ARM

SERVICES

25240-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

• Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Modern fit - optimal pasform • Kinakrave • Lange ærmer • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Indvendig skjult penlomme i front panel • Skjulte trykknapper • Indsnit på ryg • Manchetter • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

HACCP | OVERDEL

25240-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

HORECA & RETAIL

1676-235 DTI

H 2485 UNISEX BUSSERONNE

2485 M

FOOD INDUSTRY / HACCP

2485-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

• Skjortekrave • Nakkestrop • Nakkebelægning • 1 indvendig brystlomme med klap • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Trykknapper i ærmer, som giver justerbar håndledsvidde • Ryglængde på str M: 72 cm • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

H HEALTHCARE & SERVICE

2517 UNISEX BUSSERONNE K/ARM • Skjortekrave • Halsåbning med trykknap • Nakkestrop • Indvendig brystlomme • 1/2 ærmer • Slids i siderne • Ryglængde på str. M: 75 cm • Lagerstr. XS-4XL 2517-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

BUKSER

1676-235 DTI

F

15019-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

• V-udskæring • Skjortekrave • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Indvendig taljejustering • Justerbar håndledsvidde • 1 indvendig sidelomme med klap • Ryglængde på str. M: 71,5 cm • Lagerstr. XS-4XL

SHIRTS CONCEPT

15019 DAME FUNKTIONSSKJORTE

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

131


2027 M

H 2027 UNISEX KITTEL

2027-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

• Skjortekrave • Nakkestrop • Nakkebelægning • 3 indvendige lommer • Brystlomme med klap • Skjult trykknaplukning • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Trykknapper i ærmer, som giver justerbar håndledsvidde • Ryglængde på str. M: 101 cm • Ærmelængde på str. M: 62 cm • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

2027-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

H 20200 UNISEX GÆSTEKITTEL

20200-102-600 lys blå 65/35% PES/CO 210 g/m2

• Skjult trykknaplukning • Uden lommer • Velegnet til bl.a. gæstekittel eller som overtrækskittel • Oversize design så den nemt kan tages over eget tøj • Ryglængde på str. M: 101 cm • Lagerstr. S-XL

1676-235 DTI

F 10301 DAMEKITTEL

10301-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

132

• Skjortekrave • Nakkestrop • Nakkebelægning • Skjult trykknaplukning • Indvendige hoftelommer • Trykknapper i ærmer, som giver justerbar håndledsvidde • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

2027-101-701 lys grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

2027-101-602 kongeblå 65/35% PES/CO 245 g/m2


WORK.WEAR & CARE

HACCP | HOVEDBEKLÆDNING

H SERVICES

4077 KASKET MED NET • Net i puld • Hårnet • Justerbar med trykknapper i bag • Net: 100% polyester • Lagerstr. one size

4077-102-602 kongeblå 65/35% PES/CO 210 g/m2

1676-235 DTI

HORECA & RETAIL

4077-102-701 lys grå 65/35% PES/CO 210 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

H 4072 KASKET MED HÅRNET

4072-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

• Hårnet • Velcro i bag for justering • Net: 100% polyester • Lagerstr. one size

BUKSER

1676-235 DTI

H 4073 KASKET MED NET • Net i puld • Hårnet • Velcro i bag for justering • Net: 100% polyester • Lagerstr. one size 4073-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

SHIRTS CONCEPT

4077-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

1676-235 DTI

133


Snor og elastik i talje

1658-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

1658-101-701 lys grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

1658-101-602 kongeblå 65/35% PES/CO 245 g/m2

18340-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

16506-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

Trykknap i ben (16506)

H

H

H

1658 UNISEX SMÆKBUKS

18340 DAME-/UNISEX BUKS

16506 UNISEX JOGGINGBUKS

• Justerbare seler • 1 indvendig brystlomme med klap • Lårlomme med klap • Skjulte trykknapper • Skjult trykknaplukning på hoftelommer og i gylp • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 16589 - Skr.lgd. 92 cm uopsømmet • Lagerstr. S-4XL

• Elastik i bag • Justerbar linning • Trykknapper i gylp • Jeanslommer • Lårlomme med klap • Lårlomme med trykknap • Lagerstr. 32-60

• Elastik og snor i linning • Uden lommer • Trykknap i ben • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

134

1676-235 DTI

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T


Alle lommer med skjulte trykknapper (18115 / 18116)

Lårlomme (18116)

Lårlomme med fals (18116)

HORECA & RETAIL

SERVICES

Justerbar talje 4-6 cm (18115 / 18116)

WORK.WEAR & CARE

HACCP | UNISEX BUKSER

18116-101-701 lys grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

18116-101-602 kongeblå 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

H

18115 UNISEX BUKS

18116 UNISEX BUKS M/LÅRLOMME

• Justerbar linning • Elastik i bag • Skjulte trykknapper i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme med skjult trykknap • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 18118 - Skr.lgd. 90 cm, hvid • Lagerstr. XS-4XL

• Justerbar linning • Elastik i bag • Skjulte trykknapper i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme med skjult trykknap • 2 lårlommer med klap • Skjulte trykknapper • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 18119 - Skr.lgd. 90 cm, hvid • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

HEALTHCARE & SERVICE

18116-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

BUKSER

18115-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

18116-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

SHIRTS CONCEPT

18115-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

135


136


WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR CARE | T-SHIRT

H 53740 PRO WEAR CARE POLO ID374

53740-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53740-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53740-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53740-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

53750-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53750-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

53740-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

• EU-Blomst certificeret, slidstærk poloshirt med catalina krave • Knaplukning med skjulte trykknapper • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

F 53750 PRO WEAR CARE DAME POLO ID375

53750-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

53750-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53750-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

• EU-Blomst certificeret, slidstærk poloshirt med catalina krave • Knaplukning med skjulte trykknapper • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

137


H 53700 PRO WEAR CARE T-SHIRT ID370 • EU-Blomst certificeret T-shirt med O-hals • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

53700-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53700-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53700-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53700-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53700-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

53710-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53710-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

F 53710 PRO W CARE DAME T-SHIRT ID371 • EU-Blomst certificeret T-shirt med O-hals • Sustainable cotton og recycled polyester • Casual design og fitted • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

53710-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

138

53710-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53710-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2


WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR CARE | T-SHIRT

H 53720 PRO WEAR CARE T-SHIRT ID372

53720-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53720-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53720-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53720-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

53730-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53730-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

53720-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

• EU-Blomst certificeret T-shirt med V-hals • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

F 53730 PRO W CARE DAME T-SHIRT ID373

53730-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53730-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53730-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

• EU-Blomst certificeret T-shirt med V-hals • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

139


H 53000 PRO WEAR T-SHIRT ID0300 • Ekstra slidstærk • Fire-lags halsrib • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • XS kun i hvid, silver grey, navy, sort og lyseblå • Lagerstr. XS-6XL

53000-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-16 flaskegrøn 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-18 lime 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-20 azur 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-27 lilla 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-33 rød 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-5 kongeblå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-638 blå melange 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-72 koksgrå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-73 grå melange 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-74 orange 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-75 gul 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-76 bordeaux 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-21 koral 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-661 støvet aqua 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-510 støvet grøn 60/40% CO/PES 220 g/m2

H 53300 PRO WEAR POLOSHIRT ID0330 • Ekstra slidstærk • Trykknapper i stolpen • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

53300-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

140

53300-575-33 rød 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-5 kongeblå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-73 grå melange 50/50% CO/PES 220 g/m2


WORK.WEAR & CARE

HACCP | SHIRTS

H 53110 PRO WEAR T-SHIRT ID0311

53110-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-5 kongeblå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

HORECA & RETAIL

53110-575-33 rød 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-73 grå melange 60/40% CO/PES 220 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

53110-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

SERVICES

• Ekstra slidstærk • Lange ærmer • Fire-lags halsrib • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • XS kun i hvid og navy • Lagerstr. XS-6XL

H 53360 PRO WEAR POLOSHIRT ID0336

BUKSER

• Ekstra slidstærk • Lange ærmer • Trykknapper i stolpen • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

53360-575-33 rød 50/50% CO/PES 220 g/m2

53360-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53360-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

SHIRTS CONCEPT

53360-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

141


142


WORK.WEAR & CARE

!

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

Kentaur’s omfangsrige buksesortiment er pga. brugsmulighederne på tværs af segmenter nu vist i et særskilt kapitel, se fra side 192.

Basic Building

150

Pique Line

162

Ocean Line

164

Sky Line

170

Tencel™ Lyocell

178

Colour Line

180

Sport Line

184

Basic White

190

Norsk Standard

SHIRTS CONCEPT

144

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

143


BASIC BUILDING - CLASSIC LADIES 2 basis modeller - mange variationer - uendeligt antal af kombinationer

UNISEX- / DAMEMODEL

Samme brystmål

H 15352 UNISEX HALVBUSSERONNE

15352-103-6261

15352-103-6301

15352-103-7201

15352-103-5100

15352-103-3501

15352-103-4201

15352-103-4104

15147-103-515

15147-103-305

15147-103-402

15147-103-401

15352-103-4100

F 15147 DAME FUNKTIONSSKJORTE

15147-103-626

15147-103-603

15147-103-702

15147-103-406

F 15448 DAME BUSSERONNE

15448-934-101

15448-924-651

F 15019 DAME

FUNKTIONSSKJORTE

15019-102-101

144

15448-924-603

15448-924-712

F 15022 DAME

15448-924-643

FUNKTIONSSKJORTE

15022-102-101

15448-924-417

15448-924-401

H 15350 UNISEX

15448-924-402

HALVBUSSERONNE

15350-4100-101

15448-924-534

15448-924-309

F 15002 DAME

FUNKTIONSSKJORTE

15002-100-101


15352-924-6431

15352-924-6511

F 15347 DAME TUNIKA

15352-924-6101

15352-924-4171

SERVICES

H 15352 UNISEX HALVBUSSERONNE

15347-89-816

H 15330 UNISEX SKJORTE

WORK.WEAR & CARE

BASIC BUILDING | CLASSIC LADIES

H 15340 UNISEX

HORECA & RETAIL

FUNKTIONSSKJORTE

15330-934-1101

15330-924-6431

15330-924-6511

15330-924-6101

15330-924-4171

15340-89-816

FOOD INDUSTRY / HACCP

F 15449 DAME BUSSERONNE

H 15139 UNISEX SKJORTE V-HALS

15139-934-101

F 15362 DAME

15362-2086-703

F 15001 DAME

­FUNKTIONSSKJORTE

15139-924-651

­FUNKTIONSSKJORTE

15449-924-4171

F 15358 DAME

­FUNKTIONSSKJORTE

15001-102-1347

F 15360 DAME

HALVBUSSERONNE

15360-2086-703

HEALTHCARE & SERVICE

15449-924-6101

BUKSER

15449-924-6511

15358-102-17241

F 15394 DAME

F 15391 DAME

15394-3086-639

15391-3086-639

HALVBUSSERONNE

­FUNKTIONSSKJORTE

SHIRTS CONCEPT

15449-924-6431

145


BASIC BUILDING - CLASSIC UNISEX 2 basis modeller - mange variationer - uendeligt antal af kombinationer

UNISEX MODEL

Samme brystmål

H 25048 UNISEX BUSSERONNE

25048-100-101

25048-103-626

25048-103-603

25048-103-702

25048-103-515

25048-103-305

25048-103-402

25048-103-401

25048-103-406

H 25448 UNISEX BUSSERONNE

25448-934-101

25448-924-651

25448-924-603

25448-924-643

H 25349 UNISEX BUSSERONNE

25349-924-6431

25349-924-6511

H 25348 UNISEX BUSSERONNE

25348-89-816

146

25349-924-6101

25448-924-712

25448-924-417

25448-924-401

25448-924-402

25448-924-534

25448-924-309

H 2548 UNISEX BUSSERONNE

25349-924-4171

H 25350 UNISEX BUSSERONNE

25350-4100-101

2548-100-401

2548-100-500

H 25358 UNISEX BUSSERONNE

25358-102-17241

2548-100-600

2548-100-17040

H 1539 UNISEX

SKJORTE V-HALS

1539-100-401


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

Artikel nr. Unisex skjorte 15330 SERVICES

147

WORK.WEAR & CARE

BASIC BUILDING | CLASSIC UNISEX


BASIC BUILDING - MODERN

"Modern"pasformen bevirker at overdelen sidder pænt, uden at det hverken føles for stramt eller løst.

unisex /dame model

H 15310 UNISEX SKJORTE

15310-80313-401

H 15311 UNISEX BUSSERONNE

15310-80313-600

15311-80313-401

15320-80315-636

­FUNKTIONSSKJORTE

15311-80313-600

F 15320 DAME FUNKTIONSPOLO

15320-80315-526

F 15390 DAME

15390-3086-639

H 15321 UNISEX FUNKTIONSPOLO ONE SIXE UP FOR MEN

15321-80315-526

15321-80315-636

15321-80315-6703

15313-80317-4042

15313-80317-4230

15313-80317-2117

15313-80317-7223

15315-80317-4042

15315-80317-4230

15315-80317-2117

15315-80317-7223

15320-80315-6703

F 15313 DAME PIQUE SHIRT

15313-80314-6263

15313-80317-6549

15313-80317-6560

15313-80318-5335

F 15315 DAME PIQUE SHIRT V-HALS

15315-80314-6263

148

15315-80317-6549

15315-80317-6560

15315-80318-5335


15314-80314-6263

15314-80317-6549

15314-80317-6560

15314-80318-5335

15314-80317-4042

15314-80317-4230

15314-80317-2117

15314-80317-7223

25313-80317-4042

25313-80317-4230

25313-80317-2117

25313-80317-7223

WORK.WEAR & CARE

F 15314 DAME PIQUE SKJORTE

SERVICES

BASIC BUILDING | MODERN

HORECA & RETAIL

Unisex modeller H 25313 UNISEX PIQUE SHIRT

25313-80314-6263

25313-80317-6549

25313-80317-6560

25313-80318-5335

FOOD INDUSTRY / HACCP

H 25315 UNISEX PIQUE POLO SHIRT

25315-80317-6560

25315-80318-5335

25315-80317-4042

25315-80317-4230

25315-80317-2117

25315-80317-7223

25314-80318-5335

25314-80317-4042

25314-80317-4230

25314-80317-2117

25314-80317-7223

HEALTHCARE & SERVICE

25315-80317-6549

H 25314 HERRE PIQUE SKJORTE

H 25391 UNISEX BUSSERONNE

25391-3086-639

25314-80317-6549

25314-80317-6560

H 25390 UNISEX

FUNKTIONSSKJORTE

25390-3086-639

H 25360 UNISEX BUSSERONNE

25360-2086-703

H 25361 UNISEX

FUNKTIONSSKJORTE

SHIRTS CONCEPT

25314-80314-6263

BUKSER

25315-80314-6263

25361-2086-703

149


Vi er et stolt medlem af BCI Cotton Initiative. Ved at købe bæredygtige Kentaur artikler, der indeholder bomuld, støtter du en mere bæredygtig bomuldsproduktion. Lær mere på bettercotton.org/massbalance

150


I Pique Line finder du 6 modeller i 8 forskellige praktiske modefarver. Alle skjorter og tunikamodeller er meget velsiddende. Både pasform og farver er holdbare, vask efter vask. Bredden i seriens modeller og mulige farvekombinationer giver dig mulighed for at imødekomme individuelle behov og ønsker, fordi vi alle har forskellige smag, facon, bevægelser og opfattelse af, hvad der er behagelig arbejdsbeklædning. ALLROUND KOMFORT I HVERDAGEN Vi har naturligvis testet vores Pique Line i alle tænkelige arbejdssituationer for at sikre, at vores modeller er både behagelige og velsiddende i alle størrelser. Pique metervaren er blød og strækbar de helt rigtige steder. Pique er åndbar ved temperaturudsving fx ved skift mellem ude og inde eller arbejde i miljø med høj luft­ fugtighed. Alle hverdagspraktiske designdetaljer er gennemtænkte og naturligvis ergonomisk korrekt placeret. Det gælder lige fra brystlommer med ID-strop til nøglestropper, placering af hoftelommer samt indvendig separat mobillomme i hoftelommen. HVAD ER PIQUE? Pique er en strikkonstruktion, der giver en vaflet overflade. Den strikkede metervare, kan genkendes på det reliefagtige mønster, som på retsiden danner små fordybninger. Det bruges typisk til polo- og T-shirts. Kentaur bruger pique til skjorter og tunika, da

strikkede metervarer giver elasticitet, som er med til at øge komforten i arbejdstøj. Vores pique-leverandører er blandt de f­ ørende strikproducenter, udvalgt for at sikre, at vores produkter kan vaskes i henhold til ISO 15797 og overholder krav om form­stabilitet og farveholdbarhed. VI KLÆDER SUNDHEDSSEKTOREN BÆREDYGTIGT PÅ MED BÆREDYGTIGE METERVARER Præcis som mange af vores kunder og brugere, har vi gennem en årrække fokuseret på ansvarsbevidsthed i alle tekstil- og design­ processer. Måske spørger du dig selv, hvordan vi har gjort det? Svaret er ligetil: Pique Line er bæredygtig i den vævede metervare. Vi sourcer bomulden mere bæredygtigt og benytter recirkuleret polyester rPES, der som hovedregel er fremstillet af brugte engangsplastflasker. Den rPES vi benytter, har samme egenskaber som virgin polyester. rPES er et bæredygtigt alternativ til virgin polyester, fordi det hjælper med at bevare naturressourcer ved at kræve mindre råmateriale, energi og vand i ­produktionsprocessen. Vores bæredygtige arbejdstøj er altid mærket Sustainable Kentaur. FARVEÆGTHED – VASK EFTER VASK Piquen er VAT dyed. Produkter med VAT-farver giver – ved korrekt vask – størst mulig farveægthed for varer, der indeholder cellulosefibre. Det betyder, at farven er stabil og holder sig flot, vask efter vask. Den strikkede metervare i en kombination af 65% polyester/35% bomuld giver en ensartet krymp – og sikrer derfor at pasformen holder sig. Testet af udvalgte samarbejdspartnere i Danmark og Tyskland.

151

WORK.WEAR & CARE HEALTHCARE & SERVICE

HVORFOR VÆLGE PIQUE LINE? Kentaur’s Pique Line er perfekt, når det skal være praktisk og behageligt de rigtige steder, i forhold til de forskellige arbejds­ stillinger i en sundhedstravl hverdag.

BUKSER

PRÆSENTABELT, SMART, BEHAGELIGT OG BÆREDYGTIGT

SHIRTS CONCEPT

PIQUE LINE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

PIQUE LINE


F 15313 DAME PIQUE SHIRT • Sustainable cotton på vævet stof • Recycled polyester fra PET flasker på vævet stof • Casual snit • Rund hals med blød jersey rib • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Steamerstropper • Komfort som polo og funktionel som skjorte • VAT dyed på pique • R&D dyed på vævet kvalitet • Lagerstr. XS-4XL xxxxx x

1676-235 DTI

15313-80314-6263 15313-80317-6549 blue shadow/dark super wave ocean 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

15313-80317-6560 15313-80318-5335 15313-80317-4042 super blue/s.b. super cactus Bordeaux/wine ocean melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

15313-80317-4230 15313-80317-2117 raspberry/raspberry super pump/s.p. melange melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2

152

15313-80317-7223 super grey/s.g. melange 65/35% PES/CO 150/220 g/m2


25313 UNISEX PIQUE SHIRT • Sustainable cotton på vævet stof • Recycled polyester fra PET flasker på vævet stof • Casual snit • Rund hals med blød jersey pique • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Steamerstropper • Komfort som polo og funktionel som skjorte • R&D dyed på vævet kvalitet • VAT dyed på pique • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

H

SERVICES

PIQUE LINE

HORECA & RETAIL

xxxxx x

25313-80317-6560 25313-80318-5335 25313-80317-4042 super blue/s.b. super cactus Bordeaux/wine ocean melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

25313-80317-4230 25313-80317-2117 raspberry/raspberry super pump/s.p. melange melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2

25313-80317-7223 super grey/s.g. melange 65/35% PES/CO 150/220 g/m2

153

SHIRTS CONCEPT

25313-80314-6263 25313-80317-6549 blue shadow/dark super wave ocean 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI


F 15314 DAME PIQUE SKJORTE • Sustainable cotton på vævet stof • Recycled polyester fra PET flasker på vævet stof • Casual snit • Kinakrave • Ærmer og ryg i blød piqué, forstykke i vævet stof • Trykknapper med design som 4 huls knap • Brystindsnit • Indsnit • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Komfort som polo og funktionel som skjorte • R&D dyed på vævet kvalitet • VAT dyed på pique • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

15314-80314-6263 15314-80317-6549 blue shadow/dark super wave ocean 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

15314-80317-6560 15314-80318-5335 15314-80317-4042 super blue/s.b. super cactus Bordeaux/wine ocean melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

15314-80317-4230 15314-80317-2117 raspberry/raspberry super pump/s.p. melange melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2

154

15314-80317-7223 super grey/s.g. melange 65/35% PES/CO 150/220 g/m2


25314 HERRE PIQUE SKJORTE

HORECA & RETAIL

• Sustainable cotton på vævet stof • Recycled polyester fra PET flasker på vævet stof • Casual snit • Kinakrave • Ærmer og ryg i blød piqué, forstykke i vævet stof • Trykknapper med design som 4 huls knap • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Komfort som polo og funktionel som skjorte • R&D dyed på vævet kvalitet • VAT dyed på pique • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

H

SERVICES

PIQUE LINE

25314-80317-6560 25314-80318-5335 25314-80317-4042 super blue/s.b. super cactus Bordeaux/wine ocean melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

25314-80317-4230 25314-80317-2117 25314-80317-7223 raspberry/raspberry super pump/s.p. super grey/s.g. melange melange melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2 150/220 g/m2

155

SHIRTS CONCEPT

25314-80314-6263 25314-80317-6549 blue shadow/dark super wave ocean 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI


F 15315 DAME PIQUE SHIRT V-HALS • Sustainable cotton på vævet stof • Recycled polyester fra PET flasker på vævet stof • Casual snit • Rund hals • Stolpelukning med trykknapper • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Komfort som polo og funktionel som skjorte • R&D dyed på vævet kvalitet • VAT dyed på pique • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

15315-80314-6263 15315-80317-6549 blue shadow/dark super wave ocean 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

15315-80317-6560 15315-80318-5335 15315-80317-4042 super blue/s.b. super cactus Bordeaux/wine ocean melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

15315-80317-4230 15315-80317-2117 raspberry/raspberry super pump/s.p. melange melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2

156

15315-80317-7223 super grey/s.g. melange 65/35% PES/CO 150/220 g/m2


25315 UNISEX PIQUE POLO SHIRT

HORECA & RETAIL

• Sustainable cotton på vævet stof • Recycled polyester fra PET flasker på vævet stof • Casual snit • Kinakrave • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Steamerstropper • Komfort som polo og funktionel som skjorte • VAT dyed på pique • R&D dyed på vævet kvalitet • Lagerstr. XS-4XL

WORK.WEAR & CARE

H

SERVICES

PIQUE LINE

25315-80317-6560 25315-80318-5335 25315-80317-4042 super blue/s.b. super cactus Bordeaux/wine ocean melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

25315-80317-4230 25315-80317-2117 raspberry/raspberry super pump/s.p. melange melange 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 150/220 g/m2

25315-80317-7223 super grey/s.g. melange 65/35% PES/CO 150/220 g/m2

157

SHIRTS CONCEPT

25315-80314-6263 25315-80317-6549 blue shadow/dark super wave ocean 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150/220 g/m2 2 150/220 g/m

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI


Artikel nr. Skjorte 15310

158


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

PIQUE LINE

15311-80313-401 bordeaux 65/35% PES/CO 150/220 g/m2

15311-80313-600 lys blå 65/35% PES/CO 150/220 g/m2

H

H

15310 UNISEX SKJORTE

15311 UNISEX BUSSERONNE

• Rund hals med blød jersey pique • 1 synlig trykknap øverst • Skjult lukning med mini patentknapper for højere sikkerhed • Flatlock stikninger • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Ærmer og ryg i blød piqué, forstykke i vævet stof • Komfort som polo og funktionel som skjorte • Lagerstr. XS-4XL

• V-hals • Blød kinakrave i jersey • Jersey ved hals • Flatlock stikninger • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig lomme • Ærmer og ryg i blød piqué, forstykke i vævet stof • Komfort som polo og funktionel som skjorte • Lagerstr. XS-4XL

HEALTHCARE & SERVICE

15310-80313-600 lys blå 65/35% PES/CO 150/220 g/m2

BUKSER

15310-80313-401 bordeaux 65/35% PES/CO 150/220 g/m2

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

93773 M

1676-235 DTI

159


15320-80315-526 forårs grøn 65/35% PES/CO 150/260 g/m2

15320-80315-6703 navy/chambray grå 65/35% PES/CO 150/260 g/m2

15321-80315-526 forårs grøn 65/35% PES/CO 150/260 g/m2

15321-80315-636 himmelblå 65/35% PES/CO 150/260 g/m2

15321-80315-6703 navy/chambray grå 65/35% PES/CO 150/260 g/m2

F

H

15320 DAME FUNKTIONSPOLO

15321 UNISEX FUNKTIONSPOLO

• V-hals • Jersey ved hals • Flatlock stikninger • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Steamerstropper • Vævet stof i siderne og blød vaffelpiqué i midten • Komfort som polo og funktionel som skjorte • Lagerstr. XS-4XL

• Kinakrave • Stolpelukning med trykknapper • Flatlock stikninger • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendige ekstra lommer • Nøglestropper • Steamerstropper • Vævet stof i siderne og blød vaffelpiqué i midten • Komfort som polo og funktionel som skjorte • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

160

15320-80315-636 himmelblå 65/35% PES/CO 150/260 g/m2

1676-235 DTI


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

Artikel nr. Polo 15320 HORECA & RETAIL

SERVICES

161

WORK.WEAR & CARE

PIQUE LINE


25391-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

25390-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

15390-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

H

H

F

25391 UNISEX BUSSERONNE

25390 UNISEX FUNKTIONSSKJORTE

15390 DAME FUNKTIONSSKJORTE

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • V-hals • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Nøglestrop • Indvendig taljejustering i ryg • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Casual snit • Skjortekrave • Trykknapper med design som 4 huls knap • Indvendig strop til opsmøg af ærmer • 1 brystlomme med trykknap • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat lomme i hoftelommen • Nøglestrop • Indvendig taljejustering i ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Casual snit • Skjortekrave • Trykknapper med design som 4 huls knap • Indsnit på ryg • Indvendig strop til opsmøg af ærmer • 1 brystlomme med trykknap • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat lomme i hoftelommen • Nøglestrop • Slids i siderne • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL3XL-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

162

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

OCEAN LINE

15395-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

F

F

F

15391 DAME FUNKTIONSSKJORTE

15394 DAME HALVBUSSERONNE

15395 KJOLE

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Feminint A-snit • Rund hals med blød jersey pique • Ærmesnit som ikke løfter skjorten ved bevægelse • Ekstra trykknap ved bryst • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • 2 hoftelommer med indvendig separat mobillomme • Nøglestropper • Indvendig taljejustering i ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Feminint A-snit • Rund hals med blød jersey pique • Ærmesnit som ikke løfter skjorten ved bevægelse • Ekstra trykknap ved bryst • Dyb stolpelukning med trykknapper, der gør det nemt at stige ud og ind • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Indvendig taljejustering i ryg • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 3086 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 3086 • Feminint A-snit • Rund hals • Brystindsnit • Halværmer med elastik • 1 brystlomme med trykknap • ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig taljejustering i ryg • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Lagerstr. XS-4XL

15394-M

W A I S T

15395 M

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

HEALTHCARE & SERVICE

15394-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

BUKSER

15391-3086-639 dark ocean 65/35% rPES/CO 150 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

163


17360-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

15320-80315-6703 navy/chambray grå 65/35% PES/CO 150/260 g/m2

15321-80315-6703 navy/chambray grå 65/35% PES/CO 150/260 g/m2

F

F

H

17360 DAMEVEST

15320 DAME FUNKTIONSPOLO

15321 UNISEX FUNKTIONSPOLO

• Feminint A-snit • Blød kinakrave af kontrastjersey • Trykknapper • Kontrastfarve indvendig i stolpelukning • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Indvendig taljejustering • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• V-hals • Jersey ved hals • Flatlock stikninger • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Steamerstropper • Vævet stof i siderne og blød vaffelpiqué i midten • Komfort som polo og funktionel som skjorte • Lagerstr. XS-4XL

• Kinakrave • Stolpelukning med trykknapper • Flatlock stikninger • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendige ekstra lommer • Nøglestropper • Steamerstropper • Vævet stof i siderne og blød vaffelpiqué i midten • Komfort som polo og funktionel som skjorte • Lagerstr. XS-4XL

92479 S

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

164

W A I S T

1676-235 DTI

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

SKY LINE

15360-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

15395-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

F

F

15362 DAME FUNKTIONSSKJORTE

15360 DAME HALVBUSSERONNE

15395 KJOLE

• Feminint A-snit • Blød kinakrave af kontrastjersey • Skjult trykknaplukning nederst i stolpelukning • Ekstra trykknap ved bryst • Kontrastfarve indvendig i stolpelukning • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • Halværmer med elastik • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendige ekstra lommer • Indvendig taljejustering i ryg • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Feminint A-snit • Blød kinakrave af kontrastjersey • Dyb stolpelukning med trykknapper • Ekstra trykknap ved bryst • Kontrastfarve indvendig i stolpelukning • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • Indvendig strop til opsmøg af ærmer • 1 dobbelt brystlomme • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Indvendig taljejustering i ryg • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Feminint A-snit • Rund hals • Brystindsnit • Halværmer med elastik • 1 brystlomme med trykknap • ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig taljejustering i ryg • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Lagerstr. XS-4XL

BUKSER

F

HEALTHCARE & SERVICE

15362-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

15395 M

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

165


25360-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

25361-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

27360-2086-703 chambray grå 65/35% PES/CO 150 g/m2

H

H

H

25360 UNISEX BUSSERONNE

25361 UNISEX FUNKTIONSSKJORTE

27360 UNISEX VEST

• Blød kinakrave af kontrastjersey • Stolpelukning med trykknapper • 1 brystlomme • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Skjortekrave • Skjult trykknaplukning nederst i stolpelukning • Indvendig strop til opsmøg af ærmer • 2 brystlommer • 1 pencillomme • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Nøglestropper • Lagerstr. XS-4XL

• Blød kinakrave af kontrastjersey • Trykknapper • 1 brystlomme med trykknap • 2 hoftelommer med trykknapper • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelommerne • Justerbar talje • Nøglestropper • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

166

1676-235 DTI

1676-235 DTI

W A I S T


F 17025 DAMEVEST

HORECA & RETAIL

17025-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

SERVICES

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 105 og 143 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 105 og 143 • Natural stretch på kv. 143 - svarer til 4% stræk • Trykknapper • 2 brystlommer med “pencil” strop • 2 hoftelommer med trykknapper • Indvendig separat lomme i hoftelommen • Justerbar ryg • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

17025 M

17025-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2 17025-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

WORK.WEAR & CARE

DAME- / UNISEX VEST

ADJUSTABLE

W A I S T

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

1676-235 DTI

H 17005 UNISEX VEST

BUKSER

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 105 og 143 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 105 og 143 • Natural stretch på kv. 143 - svarer til 4% stræk • Trykknapper • 1 brystlomme med “pencil” strop • 2 hoftelommer med trykknapper • Indvendig separat lomme i hoftelommen • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

17005 M

17005-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

17005-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

SHIRTS CONCEPT

17005-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

1676-235 DTI

167


T400 stretch Super Stretch Høj åndbarhed Tåler høje temperaturer Høj recovery effekt Lang levetid Øget komfort

Artikel nr. Jakke 13070

168


T400® åndbar stretch fiber

WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

T400® åndbar stretch fiber

HORECA & RETAIL

SERVICES

ACTIVE

13070-79-620 mørk marine 100% EME (T400®) 110 g/m2

H

16219 ACTIVE UNISEX BUKS

13070 ACTIVE UNISEX JAKKE

• Stretchkvalitet • Elastik i linning • 2 forlommer • 1 baglomme • Lårlomme med trykknap • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Disperse dyed på kvalitet 79 • Skr.lgd. 79 cm • 16209 - Skr. lgd. 92 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• Stretchkvalitet • ”Stand up” krave • Gennemgående lynlås • 2 sidelommer med lynlås • Elastik i ærmerne • Slids i siderne • Disperse dyed på kvalitet 79 • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

BUKSER

H

HEALTHCARE & SERVICE

13070-79-700 sort 100% EME (T400®) 110 g/m2

16219-79-620 mørk marine 100% EME (T400®) 110 g/m2

SHIRTS CONCEPT

16219-79-700 sort 100% EME (T400®) 110 g/m2

1676-235 DTI

169


170


WORK.WEAR & CARE SERVICES

TENCEL™ | MEDICAL

TENCEL™ LYOCELL

FOOD INDUSTRY / HACCP

ANTISTATISK TENCEL™ Lyocells evne til at absorbere fugt gør at fibrene ikke bliver statisk elektriske.

GLANSFULDE FARVER Den glatte overflade på TENCEL™ Lyocell fibrene gør det muligt for farvestoffer at trænge dybt ind i fiberstrukturen, hvilket resulterer i en imponerende farveglans.

FIBER STYRKE TENCEL™ Lyocell fibre har en høj styrke sammenlignet med andre cellullose fibre, hvilket gør kvaliteten langvarig og holdbar i brug.

BÆREDYGTIG PRODUKTION TENCEL™ Lyocell fibre er produceret miljømæssigt ansvarligt i en closed loop produktionsproces, hvor træmasse transformeres til cellullose fibre med høj ressource effektivitet og lav miljøpåvirkning. Forbrugere sikrer sig, at deres tøjvalg ikke medvirker til en negativ miljøpåvirkning, når de vælger TENCEL™ Lyocell.

HEALTHCARE & SERVICE

HVAD ER TENCEL™ LYOCELL? TENCEL™ Lyocell er et af de fornemmeste miljøvenlige materialer og en lækker erstatning for bomuld. TENCEL™ Lyocell fibre stammer fra naturen og er certificeret som bionedbrydelig og kan komposteres i naturen, fordi det fremstilles af cellulosefibre fra fx gran- og eukalyptustræer. Træmaterialet til fiberproduktionen kommer fra naturlig skovudtynding og af rester fra træindustrien. Trækvas bliver opløst og laves til fibre som kan spindes til garn og strikkes eller væves til metervarer. Midlet til opblødning af trækvaset til cellulose bliver genbrugt i et lukket system, og den energi der bliver afgivet til fremstillingen af fibrene, bliver genbrugt. Ved denne proces genbruges procesvand og opløsningsmidler ved en genvindingshastighed på mere end 99%.

UGUNSTIG FOR BAKTERIEVÆKST TENCEL™ Lyocell fibre absorberer fugt effektivt. Dette betyder, at der er mindre fugt til stede på fiberens overflade sammenlignet med syntetiske metervarer. Den mindre fugt giver dårligere forhold for bakterievækst.

BUKSER

HVORFOR ER SÅ MANGE BEGEJSTRET FOR TENCEL™? Kentaur’s designteam er ingen undtagelse. Vi tager ansvar og søger hele tiden bæredygtige metervarer som gør en miljømæssig forskel, samtidig med at de opfylder vores høje krav til komfort, funktionalitet og design. Stoffets blødhed og kvalitet gør det yderst velegnet til arbejdstøj, som du har tæt på kroppen fx ­bukser og buseronner og giver god komfort både siddende, stående og foroverbøjet, når hverdagen kræver stor fleksibilitet i tøjet. ­Vores designere har skabt en kollektion hvor stoffets egenskaber og design spiller sammen i sporty arbejdsuniformer med uundværlige hverdagsfunktionelle detaljer. Stoffet udmærker sig også i mange flotte og klare farver som holder i vask. Sidst men ikke mindst, er vi begejstret for, at vi er med til at tilbyde en fibertype som ikke bidrager til en negativ miljøpåvirkning.

HORECA & RETAIL

METERVARENS BÆREDYGTIGE FIBER NR. 1

TENCEL™ LYOCELL MANGE FORDELE: TENCEL™ er et varemærke tilhørende Lenzing AG.

SHIRTS CONCEPT

TERMOREGULERENDE Den glatte fiber overflade på TENCEL™ Lyocell cellulose fibre er fugtabsorberende. Dette understøtter kroppens naturlige ­termoregulerende evne og hjælper huden med at forblive tør og behagelig.

171


15448-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

15448-924-651 15448-924-603 15448-924-712 15448-924-643 turkis sailorblå virtual grey pale blue 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 195 g/m2 195 g/m2 195 g/m2 195 g/m2

15448-924-417 15448-924-401 15448-924-402 15448-924-534 15448-924-309 cassis bordeaux rød paradise green Warm Orange 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 2 2 2 2 195 g/m 195 g/m 195 g/m 195 g/m 195 g/m2

25448-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

25448-924-651 turkis 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25448-924-603 sailorblå 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25448-924-712 virtual grey 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25448-924-643 pale blue 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25448-924-417 cassis 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25448-924-401 bordeaux 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25448-924-402 rød 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25448-924-534 paradise green 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25448-924-309 warm orange 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

F

H

15448 DAME BUSSERONNE

25448 UNISEX BUSSERONNE

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 924 • V-hals • Indsnit • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig separat lomme i hoftelommen • Slids i siderne • R&D dyed på farve 651 • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 924 • V-hals • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig separat lomme i hoftelommen • Slids i siderne • R&D dyed på farve 651 • Lagerstr. 2XS-3XL xxxxx x

1676-235 DTI

172

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

TENCEL™ | MEDICAL

Se flere bukser fra side 192

16949-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

16949-924-712 virtual grey 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

18155-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

18155-924-712 virtual grey 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

H

H

H

15139 UNISEX SKJORTE V-HALS

16949 UNISEX JOGGINGBUKS

18155 UNISEX BUKS

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 924 • Feminint A-snit • Skjult trykknaplukning med 1 synlig knap øverst • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig separat lomme i hoftelommen • R&D dyed på farve 651 • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 924 • Modern fit - smallere ben • Elastik og snor i talje • Skrålommer • 1 baglomme • Lårlomme • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • 16950 - Skr.lgd. 70 cm • 16951 - Skr.lgd. 75 cm • 16952 - Skr. lgd. 93 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 924 • Elastik i bag • Justerbar talje (4-6 cm) • Lynlås i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme • Lårlomme (10 x 15 cm) • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 18156 - Skr.lgd. 75 cm • 18158 - Skr.lgd. 93 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

HEALTHCARE & SERVICE

15139-924-651 turkis 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

BUKSER

15139-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

1676-235 DTI

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

X XXXX

1676-235 DTI

ADJUSTABLE

W A I S T

173


174


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

175

WORK.WEAR & CARE

TENCEL™ | MEDICAL


15449-924-6431 15449-924-6511 15449-924-6101 15449-924-4171 pale blue m. hvid turkis m. hvid flatlock marine m. hvid flatlock cassis m. hvid flatlock flatlock 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 195 g/m2 195 g/m2 195 g/m2 195 g/m2

25349-924-6431 pale blue m. hvid flatlock 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25349-924-6511 turkis m. hvid flatlock 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

25349-924-6101 marine m. hvid flatlock 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

F

H

15449 DAME BUSSERONNE

25349 UNISEX BUSSERONNE

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker • Rund hals • Flatlock stikninger • Skjult trykknaplukning nederst i stolpelukning • Raglanærmer • Brystindsnit • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat lomme i hoftelommen • Slids i siderne • R&D dyed på farve 6511 • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker • V-hals • Flatlock stikninger • Skjult trykknaplukning i hals • Raglanærmer • 1 brystlomme med ID strop • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Indvendig taljejustering i ryg • Slids i siderne • R&D dyed på farve 6511 • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

176

1676-235 DTI

W A I S T

25349-924-4171 cassis m. hvid flatlock 50/50% CLY/rPES 195 g/m2


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

TENCEL™ | MEDICAL

15330-924-6431 15330-924-6511 15330-924-6101 15330-924-4171 pale blue turkis marine cassis m. hvid flatlock m. hvid flatlock m. hvid flatlock m. hvid flatlock 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 195 g/m2 195 g/m2 195 g/m2 195 g/m2

H

H

15352 UNISEX HALVBUSSERONNE

15330 UNISEX SKJORTE

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker • Kinakrave • Flatlock stikninger • Dyb stolpelukning med trykknapper, der gør det nemt at stige ud og ind • Skjult trykknaplukning • Ekstra trykknap ved bryst • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig lomme • Slids i siderne • R&D dyed på farve 6511 • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 924 • Kinakrave • Gennemknappet med trykknapper • Ekstra trykknap ved bryst • Skjult trykknaplukning • 1 brystlomme • Flatlock stikninger • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • 2 hoftelommer • Indvendig lomme • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Slids i siderne • R&D dyed på farve 6511 • Lagerstr. XS-4XL

HEALTHCARE & SERVICE

15330-934-1101 hvid m. hvid flatlock 50/50% CLY/PES 215 g/m2

BUKSER

15352-924-6431 15352-924-6511 15352-924-6101 15352-924-4171 pale blue turkis marine cassis m. hvid flatlock m. hvid flatlock m. hvid flatlock m. hvid flatlock 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 195 g/m2 195 g/m2 195 g/m2 195 g/m2

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

15350M M 15350

1676-235 DTI

177


H 15352 UNISEX HALVBUSSERONNE • Kinakrave • Flatlock stikninger • Dyb stolpelukning med trykknapper, der gør det nemt at stige ud og ind • Skjult trykknaplukning • Ekstra trykknap ved bryst • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig lomme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

H 15350 UNISEX HALVBUSSERONNE Som 15352 dog uden indvendig lomme, ­flatlockstikninger og trykknapper i lommer.

15350-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

15352-103-5100 æble m. hvid flatlock 65/35% PES/CO 150 g/m2

15352-103-6261 lys blå m. hvid flatlock 65/35% PES/CO 150 g/m2

15352-103-7201 grafit grå m. hvid flatlock 65/35% PES/CO 150 g/m2

15352-103-4100 lavendel m. hvid flatlock 65/35% PES/CO 150 g/m2

15352-103-3501 melon m. hvid flatlock 65/35% PES/CO 150 g/m2

15352-103-6301 sailorblå m. hvid flatlock 65/35% PES/CO 150 g/m2

15352-103-4201 rød m. hvid flatlock 65/35% PES/CO 150 g/m2

15352-103-4104 bordeaux m. hvid flatlock 65/35% PES/CO 150 g/m2

178


H 25048 UNISEX BUSSERONNE

WORK.WEAR & CARE

COLOUR LINE

1676-235 DTI

F

25048-103-401 bordeaux 65/35% PES/CO 150 g/m2

25048-103-702 grafitgrå 65/35% PES/CO 150 g/m2

25048-103-603 sailorblå 65/35% PES/CO 150 g/m2

25048-103-406 lavendel 65/35% PES/CO 150 g/m2

25048-103-402 rød 65/35% PES/CO 150 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

25048-103-305 melon 65/35% PES/CO 150 g/m2

25048-103-626 lys blå 65/35% PES/CO 150 g/m2

F 15147 DAME FUNKTIONSSKJORTE

Som 15147 dog kun med 1 nøglestrop og uden lynlås på indvendig seperat lomme

• V-udskæring • Skjortekrave • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Indvendig separat lynlåslomme • Indvendig taljejustering • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

15002-100-101 15147-103-515 hvid æble 50/50% CO/PES 65/35% PES/CO 215 g/m2 150 g/m2

15147-103-626 15147-103-702 lys blå grafitgrå 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150 g/m2 150 g/m2

BUKSER

15002 DAME FUNKTIONSSKJORTE

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

HEALTHCARE & SERVICE

25048-103-515 æble 65/35% PES/CO 150 g/m2

W A I S T

15147-103-406 15147-103-305 15147-103-401 15147-103-603 15147-103-402 lavendel melon bordeaux sailorblå rød 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 65/35% PES/CO 150 g/m2 150 g/m2 150 g/m2 150 g/m2 150 g/m2

179

SHIRTS CONCEPT

25048-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

HORECA & RETAIL

SERVICES

• V-hals • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Slids i siderne • Lagerstr. 2XS-3XL


F 15347 DAME TUNIKA

15347-89-816 blå/hvid strib 60/40% CO/PES 150 g/m2

• Kinakrave • Indvendig taljejustering i ryg • Skjult trykknaplukning nederst i stolpelukning • Ekstra trykknap ved bryst • Halværmer med elastik • 1 brystlomme • 2 hoftelommer med trykknapper • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Nøglestropper • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

H 15340 UNISEX FUNKTIONSSKJORTE

15340-89-816 blå/hvid strib 60/40% CO/PES 150 g/m2

• Kinakrave • Skjult trykknaplukning • Ekstra trykknap ved bryst • Indvendig taljejustering i ryg • Stræk- og åndbart jersey i ryg og under ærmer • 1 brystlomme • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Indvendige ekstra lommer • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

180

W A I S T


WORK.WEAR & CARE SERVICES

SPORT LINE

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

25348-89-816 blå/hvid strib 60/40% CO/PES 150 g/m2

H

SHIRTS CONCEPT

• V-hals • Skjult trykknaplukning i hals • 1 brystlomme • 2 hoftelommer med skjult trykknaplukning • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Indvendig taljejustering • Nøglestropper • Slids i siderne • Lagerstr. 2XS-3XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

BUKSER

25348 UNISEX BUSSERONNE

W A I S T

181


25358-102-17241 hvid m. grå/bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

15358-102-17241 hvid m. grå/bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

15001-102-1347 gul/grå/bordeaux piping 65/35% PES/CO 210 g/m2

H

F

F

25358 UNISEX BUSSERONNE

15358 DAME FUNKTIONSSKJORTE

15001 DAME FUNKTIONSSKJORTE

• V-hals • Kinakrave • Raglanærmer • 1 ergonomisk udformet brystlomme • 2 hoftelommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig elastikregulering i ryg • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Feminint A-snit • Kinakrave • Raglanærmer • Skjult trykknaplukning med 1 synlig knap øverst • Ekstra trykknap ved bryst • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • 1 ergonomisk udformet brystlomme • 2 hoftelommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat lomme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• Piping • Skjortekrave • V-udskæring • Trykknapper • Indvendig taljejustering • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig lomme og mobillomme • Nøglestrop • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

182

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

1676-235 DTI

W A I S T


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

MEDICAL CARE | SPOT LINE

25048-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

2548-100-401 2548-100-500 bordeaux/mørk grå como blå/grøn 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 215 g/m2 215 g/m2

2548-100-600 como blå/lys blå 50/50% CO/PES 215 g/m2

H

1539 UNISEX SKJORTE V-HALS

25048 2548 UNISEX BUSSERONNE

• V-hals • Trykknapper • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

• V-hals • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Slids i siderne • Lagerstr. 2XS-3XL

BUKSER

H

2548-100-17040 rød/lys grå 50/50% CO/PES 215 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

1539-100-401 bordeaux/mørk grå 50/50% CO/PES 215 g/m2

1676-235 DTI

SHIRTS CONCEPT

1539 M

1676-235 DTI

183


H 20443 UNISEX KITTEL

Se damekittel i samme kvalitet, artikel 10303, side 187

20443-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

• Kinakrave • Nakkestrop • Skjulte trykknapper • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Justerbar ærmelængde • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Separat mobillomme indvendig i hoftelomme • Justerbar håndledsvidde • Justerbar ryg • Slids bagpå • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE

H

21100 S

21100 KORT UNISEX KITTEL • Kinakrave • Skjult trykknaplukning • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • 2 brystlommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

21100-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

H 15350 UNISEX HALVBUSSERONNE • Kinakrave • Dyb stolpelukning med trykknapper • Skjulte trykknapper • Ekstra trykknap ved bryst • Diagonal trådretning i ryg, som giver øget komfort og bevægelsesfrihed • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

15350-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

H 25350 UNISEX BUSSERONNE • V-hals • Raglanærmer • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Ergonomisk korrekt placerede hoftelommer • Slids i siderne • Lagerstr. 2XS-3XL

25350-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

184

W A I S T

1676-235 DTI

1676-235 DTI


16946-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

16220-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

H

H

18155 UNISEX BUKS

16946 UNISEX JOGGINGBUKS

16220 UNISEX BUKS

• Elastik i bag • Justerbar talje (4-6 cm) • Lynlås i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme • Lårlomme (10 x 15 cm) • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 18156 - Skr.lgd. 75 cm • 18158 - Skr.lgd. 93 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• Modern fit - smallere ben • Elastik og snor i talje • Skrålommer • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • 16941 - Skr.lgd. 70 cm, hvid • 16942 - Skr.lgd. 90 cm uopsømmet, hvid • Lagerstr. XS-4XL

• Modern fit - smallere ben • Elastik i bag • 2 forlommer • 1 baglomme • Lårlomme • Penlomme • Trykknapper i gylp • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Skr.lgd. 79 cm • 16229 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet mørk marine og hvid • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL-3XL-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

H

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

HEALTHCARE & SERVICE

18155-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

BUKSER

Justerbar ­benlængde ved brug af elastik og knap

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

Komfortabelt, ergonomisk og prisoptimeret koncept

WORK.WEAR & CARE

MEDICAL CARE | BASIC WHITE

1676-235 DTI

185


F 15002 DAME FUNKTIONSSKJORTE • V-udskæring • Skjortekrave • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Indvendig separat mobillomme i hoftelomme • Indvendig separat lomme • Indvendig taljejustering • Nøglestrop • Slids i siderne • Lagerstr. XS-4XL 15002 M

15002-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

ADJUSTABLE

W A I S T

1676-235 DTI

F 15022 DAME FUNKTIONSSKJORTE • V-udskæring • Skjortekrave • Trykknapper • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Justerbar ærmelængde • Justerbar håndledsvidde • Indvendig taljejustering • Lagerstr. XS-4XL

15022 M

15022-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

F 15019 DAME FUNKTIONSSKJORTE • V-udskæring • Skjortekrave • Ærmer med nem pull-up funktion, så ærmet hurtigt kan trækkes op uden brug af ombuk • Indvendig taljejustering • Justerbar håndledsvidde • 1 indvendig sidelomme med klap • Ryglængde på str. M: 71,5 cm • Lagerstr. XS-4XL

15019-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

186

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T


F 1310 DAMETUNIKA

1676-235 DTI

SERVICES

• Figursyet • Reverskrave • Korte ærmer • Trykknapper • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Lagerstr. 36-56

WORK.WEAR & CARE

BASIC WHITE

1310-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

F

1676-235 DTI

FOOD INDUSTRY / HACCP

• Figursyet • Kinakrave • Korte ærmer • Trykknapper • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Lagerstr. 36-56

HORECA & RETAIL

1330 DAMETUNIKA

1330-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

F • Kinakrave • Trykknapper • Justerbar ryg • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Lagerstr. 32-60

HEALTHCARE & SERVICE

1030 DAMEKITTEL

ADJUSTABLE

W A I S T

1676-235 DTI

BUKSER

1030-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

F 10303 DAMEKITTEL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

• Kinakrave • Nakkestrop • Skjult trykknaplukning • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Justerbar ryg • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Lagerstr. 32-60 10303-4100-101 hvid 50/50 CO/PES 210 g/m2

187


H 20443 UNISEX KITTEL • Kinakrave • Nakkestrop • Skjulte trykknapper • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Justerbar ærmelængde • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Separat mobillomme indvendig i hoftelomme • Justerbar håndledsvidde • Justerbar ryg • Slids bagpå • Lagerstr. XS-4XL

20443-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2 ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

H 2044 UNISEX KITTEL • Reverskrave • Nakkestrop • Skjulte trykknapper • Trenset front med nem tilgang til trykknapper • Justerbar ærmelængde • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Separat mobillomme indvendig i hoftelomme • Justerbar håndledsvidde • Lagerstr. XS-4XL

2044-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

1676-235 DTI

H 20200 UNISEX GÆSTEKITTEL • Skjult trykknaplukning • Uden lommer • Velegnet til bl.a. gæstekittel eller som overtrækskittel • Oversize design så den nemt kan tages over eget tøj • Ryglængde på str. M: 101 cm • Lagerstr. S-XL

20200-102-600 lys blå 65/35% PES/CO 210 g/m2

188

1676-235 DTI


Artikel nr. Kittel 21100

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

189

WORK.WEAR & CARE

BASIC WHITE | KITTEL


Medical Basic Standard baseret på Norsk Standard

1627-4100-101 hvid twill 50/50% CO/PES 210 g/m2

1627-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

1627-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

1627-924-603 sailorblå 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

1519-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

1519-123-600 lys blå 50/50% CO/PES 180 g/m2

1519-924-603 1519-924-643 sailorblå pale blue 50/50% CLY/rPES 50/50% CLY/rPES 195 g/m2 195 g/m2

H

H

1627 UNISEX JOGGINGBUKS

1519 UNISEX BUSSERONNE

• NS 3357 • TENCEL - gældende for kvalitet 924 og 934 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 924 • Elastik i linning • Størrelsesindikation med farvet etiket og stikninger • 1 baglomme • Elastik ved fod • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 123, 924 og 934 • Lagerstr. 2XS-4XL

• NS 3361 • TENCEL - gældende for kvalitet 924 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 924 • V-hals • Raglanærmer • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Slids i siderne • Størrelsesindikation med farvet etiket og stikninger • MADE IN GREEN - gældende for kvalitet 123, 924 og 934 • Lagerstr. 2XS-4XL 1519 LARGE

1676-235 DTI

190

1519-123-603 sailorblå 50/50% CO/PES 180 g/m2

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE SERVICES

NORSK STANDARD (NS3361/NS3357)

15193-89-816 blå/hvid strib 60/40% CO/PES 150 g/m2

H

15198 UNISEX BUSSERONNE FT - ATCB

15193 UNISEX BUSSERONNE

• NS 3361 • Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • V-hals • Raglanærmer • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Slids i siderne • Størrelsesindikation med farvet etiket • Lagerstr. 2XS-4XL

• NS 3361 • V-hals • Farvede flatlock stikninger • Raglanærmer • Farvet besætning på krave og brystlomme • 1 brystlomme • 2 hoftelommer • Slids i siderne • Størrelsesindikation med farvet etiket • Lagerstr. 2XS-4XL

15193 LARGE

1676-235 DTI

NS størrelsesguide Størrelse

Farve på label

XXS

GRÅ

XS

GUL

S

GRØN

M

BLÅ

L

RØD

XL

SORT

2XL

LILLA

3XL

BRUN

4XL

ORANGE

BUKSER

H

SHIRTS CONCEPT

15198-137-103 hvid 60/40% CO/PES 200 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

Medical Basic Standard baseret på Norsk Standard

1676-235 DTI

ATCB: All-That-Can-Be Fairtrade must be Fairtrade. 191


192


WORK.WEAR & CARE

!

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

Gå på opdagelse i Kentaur’s univers af bukser. Find den farve der passer til dit behov, hvad enten det er hvide, sorte, pepita eller øvrige farver af bukser.

194

Basic Building

200

Hvide bukser

212

Sort/Strib/Pepita bukser

222

Øvrige farvede bukser

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

193


The natural silhouette is slim at the knee and bottom, creating a natural look.

SILHOUETTE GUIDE Silhouette guide

The shaped silhouette The shapedpasformen silhouette ”Shaped” er tætsiddende, smal The shaped silhouette slim at omkring knæ-isog fodvidde. the knee and bottom, creating a slim look. Giver et naturligt slim look.

The regular silhouette The regular silhouette is fitting to the body without clinging. Regular is neither too tight or too loose.

Regular

Loose

Regular

Regular

Loose

Regular

The natural silhouette is slim at the knee and bottom, creating a natural look.

Slim

Loose

Regular

Loose

uide

The regular silhouette

he shaped silhouette is slim at he knee and bottom, creating slim look.

”Regular” pasformen bevirker at bukserne The regular silhouette sidder pænt, uden at The regular silhouette det hverken følesis fitting for to the body without clinging. Regular is neither too tight or too stramt eller løst. loose.

The relaxed silhouette The relaxed silhouette has a loose fit and is looser from hip to bottom.

Regular

Regular

Loose

Regular

Regular

Loose

Regular

Slim

The natural silhouette is slim at the knee and bottom, creating a natural look.

Slim

Regular

The relaxed silhouette

regular silhouette

regular silhouette is fitting he body without clinging. gular is neither too tight or too se.

”Relaxed” pasformen The relaxed silhouette har løs og rummelig pasform der giver god The relaxed silhouette has a komfort casual loose fit og and iset looser from hip to bottom. look.

Regular

Loose

Regular

Loose

Regular

Loose

Regular

Loose

194

The relaxed silhouette has a loose fit and is looser from hip to bottom.

Regular

Slim

shaped silhouette

The relaxed silhouette

Loose

Loose


SHAPED SILHUETTE HVID

ØVRIGE FARVER

16410-1412-101

16415-1412-101

16260-143-711

16219-79-620

HERRE KONFEKTION

HEALTHCARE & SERVICE

16219-79-700

FOOD INDUSTRY / HACCP

UNISEX PULL-ON

16403-20-700

HORECA & RETAIL

DAME KONFEKTION

SERVICES

SORT

WORK.WEAR & CARE

BASIC BUILDING | SHAPED SILHOUETTE

26403-10700-907

26410-1412-101

BUKSER

26403-10704-977

SHIRTS CONCEPT

26403-20-700

195


REGULAR SILHUETTE HVID

DAME KONFEKTION

SORT

16150-134-700

1601-20-700

16401-825-101

1601-101-101

16435-1412-101

16220-4100-101

UNISEX

16400-825-700

16225-137-700

16221-10704-977

16221-75-807

UNISEX PULL-ON

16221-105-700

16949-934-101

HERRE KONFEKTION

16949-20-700

26400-825-700

196

26150-134-700

26401-825-101

16946-4100-101

1610-102-101


WORK.WEAR & CARE

BASIC BUILDING | REGULAR SILHUETTE

16401-1412-214

16150-134-620

18312-143-711

FOOD INDUSTRY / HACCP

18331-144-711

HORECA & RETAIL

DAME JEANS INCHES

250g

18331-143-711

SERVICES

ØVRIGE FARVER

250g

16635-144-711

16220-123-620

HEALTHCARE & SERVICE

16635-143-711

26401-1412-214

26150-134-620

SHIRTS CONCEPT

HERRE JEANS INCHES

BUKSER

16949-924-712

28312-143-711

197


RELAXED SILHUETTE HVID

DAME KONFEKTION

SORT

18130-100-101

18340-102-101

UNISEX

16339-124-105

1810-105-700

1674-20-700

1696-75-807

1810-10700-907

18155-934-101

18330-100-101

1810-100-101

18155-4100-101

1674-101-101 1674-204-101

18115-101-101

UNISEX PULL-ON

18130-105-700

1646-10700-907

1627-4100-101

2601-20-700

2621-10700-907

2601-101-101

18140-100-101

HERRE KONFEKTION

1646-20-700

198

2620-101-101

18135-100-101

1636-102-101

16506-101-101


WORK.WEAR & CARE

BASIC BUILDING | RELAXED SILHOUTTE

16339-124-620

18155-924-712

18130-123-620

18116-101-701

18116-101-602

1674-101-701

1674-101-704

1646-101-601

1646-101-101

1627-924-603

1627-123-620

18140-123-620

18135-123-620

1646-101-701

HEALTHCARE & SERVICE

1658-101-101

1646-102-401

1646-101-704

BUKSER

18116-101-101

1674-102-401

FOOD INDUSTRY / HACCP

1674-101-601

SHIRTS CONCEPT

16339-143-711

HORECA & RETAIL

SERVICES

ØVRIGE FARVER

199


200


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

BUKSER HVIDE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

Artikel nr. Bukser 16435

201 WORK.WEAR & CARE


Alle bukser på siden er 3% stretch

16410-1412-101 hvid 64/33/3% P/B/EOL 270 g/m2

16415-1412-101 hvid 64/33/3% P/B/EOL 270 g/m2

26410-1412-101 hvid 64/33/3% P/B/EOL 270 g/m2

F

F

M

16410 DAMEBUKS ALM. TALJE

16415 DAMEBUKS LAV TALJE

26410 HERREBUKS

• Modern fit - smallere ben • Stretchkvalitet • Fast linning med bæltestropper • Justerbar talje • 2 forlommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 79 cm • 16418 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. 32-60

• Modern fit - smallere ben • Low cut • Fast linning med bæltestropper • Stretchkvalitet • 2 forlommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 79 cm • 16420 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. 32-60

• Modern fit - smallere ben • Stretchkvalitet • Fast linning med bæltestropper • 2 forlommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 26418 - Skr.lgd. 99, uopsømmet • Lagerstr. 68-128

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

202

W A I S T

1676-235 DTI

1676-235 DTI


FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

Alle bukser på siden er med lårlommer

WORK.WEAR & CARE

HVIDE BUKSER

H

M

F

16435 UNISEX PULL ON BUKS

26401 HERRE CHINO

16401 DAME CHINO

• Stretchkvalitet • Elastik i linning • 2 forlommer • 2 baglommer • Fake fly • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Skr.lgd. 79 cm • 16439 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL3XL-4XL

• Klassisk chino buks • Stretchkvalitet • Fast linning med bæltestropper • Skrålommer • 2 paspolerede baglommer • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Skr.lgd. 86 cm • 26419 - Skr.lgd. 99 cm uopsømmet • Lagerstr. 68-128

• Klassisk chino buks • Stretchkvalitet • Fast linning med bæltestropper • Justerbar talje • Forlommer og 2 paspolerede baglommer • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Skr.lgd. 79 cm • 16419 - Skr.lgd. 92 cm uopsømmet • Lagerstr. 32-60

HEALTHCARE & SERVICE

16401-825-101 hvid 63/34/3% PES/CO/EOL 225 g/m2

BUKSER

26401-825-101 hvid 63/34/3% PES/CO/EOL 225 g/m2

SHIRTS CONCEPT

16435-1412-101 hvid 64/33/3% P/B/EOL 270 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

1676-235 DTI

1676-235 DTI

W A I S T

203


1627-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

16949-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

18155-934-101 hvid 50/50% CLY/PES 215 g/m2

H

H

H

1627 UNISEX JOGGINGBUKS

16949 UNISEX JOGGINGBUKS

18155 UNISEX BUKS

• NS 3357 • Elastik i linning • Størrelsesindikation med farvet etiket og stikninger • 1 baglomme • Elastik ved fod • Lagerstr. 2XS-4XL

• Modern fit - smallere ben • Elastik og snor i talje • Skrålommer • 1 baglomme • Lårlomme • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • 16950 - Skr.lgd. 70 cm • 16951 - Skr.lgd. 75 cm • 16952 - Skr. lgd. 93 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• • • • • • • • • • •

Elastik i bag Justerbar talje (4-6 cm) Lynlås i gylp 2 skrålommer 1 baglomme Lårlomme (10 x 15 cm) Steamerstropper Skr.lgd. 80 cm 18156 - Skr.lgd. 75 cm 18158 - Skr.lgd. 93 cm uopsømmet Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

204

1676-235 DTI

1676-235 DTI

W A I S T


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

HVIDE BUKSER

H

H

H

18330 DAME-/UNISEX FLEX BUKS

18130 UNISEX FLEX BUKS

1810 UNISEX BUKS

• Elastik i bag • Justerbar linning • Lynlås i gylp • Jeanslommer • 1 baglomme • Lårlomme med trykknap • Justerbar benlængde i 3 niveauer • Skr.lgd. 82 cm • 18339 - Skr.lgd. 92 cm • Lagerstr. 32-60

• Elastik i bag • Justerbar talje (4-6 cm) • Bæltestropper • 2 forlommer • 2 baglommer • Lårlomme med klap • Trykknap på lårlomme er placeret, så den ikke ridser skærm • Justerbar benlængde i 3 niveauer • Skr.lgd. 82 cm • 18139 - Skr.lgd. 92 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Elastik og snor i talje • Bæltestropper • Lynlås i gylp • 2 skrålommer • 1 mobillomme indvendig i skrålommen • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 18102 - Skr.lgd. 75 cm • 18103 - Skr.lgd. 80 cm • 18109 - Skr.lgd. 96 cm • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

HEALTHCARE & SERVICE

1810-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

BUKSER

18130-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

SHIRTS CONCEPT

18330-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

205


Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap

18140-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

18135-100-101 hvid 50/50% CO/PES 215 g/m2

16220-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

H

H

H

18140 UNISEX PULL ON BUKS

18135 UNISEX PULL ON FLEX BUKS

16220 UNISEX BUKS

• Elastik i linning • 2 baglommer • 2 forlommer • Lårlomme med klap • Trykknap på lårlomme er placeret, så den ikke ridser skærm • Ingen nitter og synlige knapper • Ingen benjustering • Skr.lgd. 82 cm • 18149 - Skr.lgd. 92 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Elastik i linning • 2 forlommer • 2 baglommer • Lårlomme med klap • Trykknap på lårlomme er placeret, så den ikke ridser skærm • Justerbar benlængde i 3 niveauer • Skr.lgd. 82 cm • 18138 - Skr.lgd. 92 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Modern fit - smallere ben • Elastik i bag • 2 forlommer • 1 baglomme • Lårlomme • Penlomme • Trykknapper i gylp • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Skr.lgd. 79 cm • 16229 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL3XL-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

206

1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

HVIDE BUKSER

1627-4100-101 hvid twill 50/50% CO/PES 210 g/m2

H

H

16946 UNISEX JOGGINGBUKS

18155 UNISEX BUKS

1627 UNISEX JOGGINGBUKS

• Modern fit - smallere ben • Elastik og snor i talje • Skrålommer • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • 16941 - Skr.lgd. 70 cm, hvid • 16942 - Skr.lgd. 90 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• Elastik i bag • Justerbar talje (4-6 cm) • Lynlås i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme • Lårlomme (10 x 15 cm) • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 18156 - Skr.lgd. 75 cm • 18158 - Skr.lgd. 93 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• NS 3357 • Elastik i linning • Størrelsesindikation med farvet etiket og stikninger • 1 baglomme • Elastik ved fod • Lagerstr. 2XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

BUKSER

H

HEALTHCARE & SERVICE

18155-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

SHIRTS CONCEPT

16946-4100-101 hvid 50/50% CO/PES 210 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI

207


Alle lommer med skjulte trykknapper

100% Cotton 1601-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

1674-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

1674-204-101 hvid 100% CO 250 g/m2

18115-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

F

H

H

1601 DAMEBUKS - JEANSFACON

1674 UNISEX JEANS

18115 UNISEX BUKS

• Jeansfacon • Elastik i siden • Bæltestropper • Jeanslommer • Lynlås i gylp • 2 baglommer • Skr.lgd. 84 cm • 1603 - Skr.lgd. 94 cm • Lagerstr. 32-60

• Jeansfacon • Justerbar linning • Fast linning med bæltestropper • Lynlås i gylp • Jeanslommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 85 cm • 16741 - Skr.lgd. 70 cm, hvid 101-101 • 16742 - Skr.lgd. 77 cm, hvid 101-101 • Lagerstr. XS-4XL

• Justerbar linning • Elastik i bag • Skjulte trykknapper i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme med skjult trykknap • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 18118 - Skr.lgd. 90 cm • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

208

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

HVIDE BUKSER

16506-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

18116-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

1658-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

H

16506 UNISEX JOGGINGBUKS

18116 UNISEX BUKS M/LÅRLOMME

1658 UNISEX SMÆKBUKS

• Elastik og snor i linning • Uden lommer • Trykknap i ben • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Justerbar linning • Elastik i bag • Skjulte trykknapper i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme med skjult trykknap • 2 lårlommer med klap • Skjulte trykknapper • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 18119 - Skr.lgd. 90 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Justerbare seler • 1 indvendig brystlomme med klap • Lårlomme med klap • Skjulte trykknapper • Skjult trykknaplukning på hoftelommer og i gylp • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 16589 - Skr.lgd. 92 cm uopsømmet • Lagerstr. S-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

H

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

HEALTHCARE & SERVICE

Lårlomme med fals (18116)

BUKSER

Trykknap i ben

1676-235 DTI

209


Holdbar elastik med lang levetid

Stempellap og steamerstrop

1646-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

2601-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

2620-101-101 hvid 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

M

M

1646 UNISEX JOGGINGBUKS

2601 HERREBUKS, JEANSFACON

2620 HERREBUKS

• Elastik og snor i talje • 2 skrålommer • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • 16461 - Skr.lgd. 75 cm • 16468 - Skr.lgd. 70 cm • 16469 - Skr.lgd. 90 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Jeansfacon • Fast linning med bæltestropper • Jeanslommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 2603 - Skr.lgd. 96 cm • Lagerstr. 68-128

• Klassisk herrebuks • Fast linning med bæltestropper • Læg foran • Lynlås i gylp • Skrålommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 2619 - Skr.lgd. 96 cm • Lagerstr. 68-128

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

210

W A I S T

1676-235 DTI

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

HVIDE BUKSER

F

H

H

1610 DAMEBUKS

18340 DAME-/UNISEX BUKS

1636 UNISEX JOGGINGBUKS

• Elastik i bag • Læg foran • Trykknapper i linning • Skrålommer • Lynlås i gylp • Skr.lgd. 86 cm • Lagerstr. 32-60

• Elastik i bag • Justerbar linning • Trykknapper i gylp • Jeanslommer • Lårlomme med klap • Lårlomme med trykknap • Lagerstr. 32-60

• Udskiftelig elastik og snor i linning • Skrålommer • Steamerstropper • Stempellap • XS - Skr. lgd. 70,5 cm • S - Skr. lgd. 73,5 cm • M - Skr. lgd. 76,5 cm • L - Skr. lgd. 79,5 cm • XL - Skr. lgd. 80,5 cm • 2XL - Skr. lgd. 75,5 cm • 3XL - Skr. lgd. 74,5 cm • Lagerstr. XS-3XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

HEALTHCARE & SERVICE

1636-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

BUKSER

18340-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

SHIRTS CONCEPT

1610-102-101 hvid 65/35% PES/CO 210 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

211


BUKSER SORT/STRIB/PEPITA 212


T400 stretch

T400® åndbar stretch fiber

FOOD INDUSTRY / HACCP

T400® åndbar stretch fiber

HORECA & RETAIL

SERVICES

Super Stretch Høj åndbarhed Tåler høje temperaturer Høj recovery effekt Lang levetid Øget komfort

WORK.WEAR & CARE

SORT / STRIB / PEPITA BUKSER

13070-79-700 sort 100% EME (T400®) 110 g/m2

H

16219 ACTIVE UNISEX BUKS

13070 ACTIVE UNISEX JAKKE

• Stretchkvalitet • Elastik i linning • 2 forlommer • 1 baglomme • Lårlomme med trykknap • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Disperse dyed på kvalitet 79 • Skr.lgd. 79 cm • 16209 - Skr. lgd. 92 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• Stretchkvalitet • ”Stand up” krave • Gennemgående lynlås • 2 sidelommer med lynlås • Elastik i ærmerne • Slids i siderne • Disperse dyed på kvalitet 79 • Lagerstr. XS-4XL

SHIRTS CONCEPT

1676-235 DTI

BUKSER

H

HEALTHCARE & SERVICE

16219-79-700 sort 100% EME (T400®) 110 g/m2

1676-235 DTI

213


3 % Stretch

3 % Stretch

16400-825-700 sort 63/34/3% PES/CO/EOL 225 g/m2

26400-825-700 sort 63/34/3% PES/CO/EOL 225 g/m2

F

M

16400 DAME CHINO

26400 HERRE CHINO

• Klassisk chino buks • Stretchkvalitet • Fast linning med bæltestropper • Justerbar linning • Forlommer og 2 paspolerede baglommer • Skr.lgd. 79 cm • 16409 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. 32-60

• Klassisk chino buks • Stretchkvalitet • Fast linning med bæltestropper • Skrålommer • 2 paspolerede baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 26409 - Skr.lgd. 99 cm uopsømmet • Lagerstr. 68-128

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

214

W A I S T

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

SORT / STRIB / PEPITA BUKSER

18130-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

H

H

1810 UNISEX BUKS

16221 UNISEX BUKS M/LÅRLOMME

18130 UNISEX FLEX BUKS

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Elastik og snor i talje • Bæltestropper • Lynlås i gylp • 2 skrålommer • 1 mobillomme indvendig i skrålommen • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 18102 - Skr.lgd. 75 cm • 18103 - Skr.lgd. 80 cm • 18109 - Skr.lgd. 96 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Modern fit - smallere ben • Elastik i bag • Bæltestropper • 1 baglomme • 2 forlommer • Lårlomme • Penlomme • Trykknapper i gylp • Skr.lgd. 84 cm • 16228 - Skr.lgd. 97 cm, uopsømmet • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL-3XL-4XL

• Sustainable cotton • Recycled polyester fra PET flasker • Elastik i bag • Justerbar talje (4-6 cm) • Bæltestropper • 2 forlommer • 2 baglommer • Lårlomme med klap • Trykknap på lårlomme er placeret, så den ikke ridser skærm • Justerbar benlængde i 3 niveauer • Skr.lgd. 82 cm • 18139 - Skr.lgd. 92 cm • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

H

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

1676-235 DTI

HEALTHCARE & SERVICE

16221-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

BUKSER

1810-105-700 sort 65/35% rPES/CO 175 g/m2

W A I S T

215


16150-134-700 sort 65/35% PES/CO 250 g/m2

26150-134-700 sort 65/35% PES/CO 250 g/m2

16225-137-700 sort 60/40% CO/PES 200 g/m2

F

M

H

16150 DAME FUNKTIONS BUKS

26150 HERRE FUNKTIONS BUKS

16225 UNISEX BUKS FAIRTRADE - ATCB

• Innovativt design - Chino style • Blød børstet inderside • Bæltestropper • Fleksibelt og åndbart strik i lænden • 2 skrålommer • Lynlås i gylp • Mange praktiske lommer og 2 indvendige mobillommer • Ergonomiske lårlommer med skjult trykknap, indvendig mobil - og tommestoklomme. • Rummelige lårlommer med udvendig fleksibel lomme i strik • Refleks detaljer • Ergonomisk snit ved knæ for større bevægelsesfrihed • 5 cm ekstra skr.lgd. integreret i opsøm • Skr.lgd. 79 cm • Lagerstr. 32-60

• Innovativt design - Chino style • Blød børstet inderside • Bæltestropper • Fleksibelt og åndbart strik i lænden • 2 skrålommer • Lynlås i gylp • Mange praktiske lommer og 2 indvendige mobillommer • Rummelige lårlommer med udvendig fleksibel lomme i strik • Ergonomiske lårlommer med skjult trykknap, indvendig mobil - og tommestoklomme. • Refleks detaljer • Ergonomisk snit ved knæ for større bevægelsesfrihed • 5 cm ekstra skr.lgd. integreret i opsøm • Skr.lgd. 82 cm • Lagerstr. 68-128

• Produktet er fremstillet med Fairtrade Cotton • Modern fit - smallere ben • Elastik i bag • Bæltestropper • 1 baglomme • 2 forlommer • Lårlomme • Penlomme • Trykknapper i gylp • Skr.lgd. 84 cm • 16235 - Skr.lgd. 97 cm, uopsømmet • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL3XL-4XL

1676-235 DTI

1676-235 DTI

1676-235 DTI

ATCB: All-That-Can-Be Fairtrade must be Fairtrade. 216


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

SORT / STRIB / PEPITA BUKSER

16403-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

1601-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

F

F

26403 HERRE CHINO

16403 DAME CHINO

1601 DAMEBUKS

• Modern fit • Smalle ben • Fast linning med bæltestropper • Skrålommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 26408 - Skr.lgd. 99 cm, uopsømmet • Lagerstr. 68-128

• Modern fit • Smalle ben • Fast linning med bæltestropper • Justerbar talje • 2 forlommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 79 cm • 16408 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. 32-60

• Jeansfacon • Elastik i siden • Bæltestropper • Jeanslommer • Lynlås i gylp • 2 baglommer • Skr.lgd. 84 cm • 1603 - Skr.lgd. 94 cm • Lagerstr. 32-60

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

M

HEALTHCARE & SERVICE

26403-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI

217


16949-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

1674-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

2601-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

H

M

16949 UNISEX JOGGINGBUKS

1674 UNISEX JEANS

2601 HERREBUKS

• Modern fit - smallere ben • Elastik og snor i talje • Skrålommer • 1 baglomme • Lårlomme • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • 16950 - Skr.lgd. 70 cm • 16951 - Skr.lgd. 75 cm • 16952 - Skr. lgd. 93 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• Jeansfacon • Justerbar linning • Fast linning med bæltestropper • Lynlås i gylp • Jeanslommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 85 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Jeansfacon • Fast linning med bæltestropper • Jeanslommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 2603 - Skr.lgd. 96 cm • Lagerstr. 68-128

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

218

1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

SORT / STRIB / PEPITA BUKSER

1646-10700-907 sort/hvid pepita 65/35% PES/CO 276 g/m2

26403-10700-907 sort/hvid 65/35% PES/CO 276 g/m2

H

M

1810 UNISEX BUKS

1646 UNISEX JOGGINGBUKS

26403 HERRE CHINO

• Elastik og snor i talje • Bæltestropper • Lynlås i gylp • 2 skrålommer • 1 mobillomme indvendig i skrålommen • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Elastik og snor i talje • 2 skrålommer • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Modern fit • Smalle ben • Fast linning med bæltestropper • Skrålommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 26408 - Skr.lgd. 99 cm, uopsømmet • Lagerstr. 68-128

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

H

HEALTHCARE & SERVICE

1810-10700-907 sort/hvid pepita 65/35% PES/CO 276 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI

219


26403-10704-977 sort/grå pepita 65/35% PES/CO 245 g/m2

M

H

26403 HERRE CHINO

16221 UNISEX BUKS M/LÅRLOMME

• Modern fit • Smalle ben • Fast linning med bæltestropper • Skrålommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 86 cm • 26408 - Skr.lgd. 99 cm, uopsømmet • Lagerstr. 68-128

• Modern fit - smallere ben • Elastik i bag • Bæltestropper • 1 baglomme • 2 forlommer • Lårlomme • Penlomme • Trykknapper i gylp • Skr.lgd. 84 cm • 16228 - Skr.lgd. 97 cm, uopsømmet • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL-3XL-4XL

1676-235 DTI

220

16221-10704-977 sort/grå pepita 65/35% PES/CO 245 g/m2

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE SERVICES

SORT / STRIB / PEPITA BUKSER

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

Pia finder billede

1646-20-700 sort 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

H

16221 UNISEX BUKS M/LÅRLOMME

1696 UNISEX KOKKEBUKS

1646 UNISEX JOGGINGBUKS

• Modern fit - smallere ben • Elastik i bag • Bæltestropper • 1 baglomme • 2 forlommer • Lårlomme • Penlomme • Trykknapper i gylp • Skr.lgd. 84 cm • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL-3XL-4XL

• Jeansfacon • Justerbar linning • Jeanslommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 85 cm • 16896 - Skr.lgd. 95 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Elastik og snor i talje • 2 skrålommer • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • 16469 - Skr.lgd. 90 cm • Lagerstr. XS-4XL

BUKSER

H

HEALTHCARE & SERVICE

1696-75-807 sort/hvid strib 65/35% PES/CO 265 g/m2

ADJUSTABLE

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

16221-75-807 sort/hvid strib 65/35% PES/CO 265 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

221


BUKSER ØVRIGE FARVER

222


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

223

WORK.WEAR & CARE

ØVRIGE FARVER BUKSER


Alle bukser på siden er 4% stretch

Se tilhørende ­veste til alle ­bukser på denne side på side 167

16260-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

18331-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

18331-144-711 dark rock 65/35% CO/rPES 250 g/m2

18312-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

F

H

F

16260 SMART PULL ON BUKS ANKEL

18331 DAME-/UNISEX FLEX BUKS

18312 DAMEJEANS

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 143 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 143 • Natural stretch - svarer til 4% stræk • Enkelt og let design • Elastik i bag • 2 skrålommer • Fake paspolerede baglommer • Fake fly • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Stretch indsats i ben for øget komfort • Justerbar benlængde via stretch indsats • Skr.lgd. 71 cm • 16269 - Skr.lgd. 79 cm, opsømmet • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL3XL-4XL

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 143 og 144 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 143 og 144 • Natural stretch - svarer til 4% stræk • Modern fit • Elastik i bag • Justerbar linning • Lynlås i gylp • Jeanslommer • 1 baglomme • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Skr.lgd. 82 cm • 18337 - Skr.lgd. 95 cm, uopsømmet • Lagerstr. 32-60

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 143 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 143 • Natural stretch - svarer til 4% stræk • Modern fit - optimal pasform • Fast linning med bæltestropper • Justerbar talje • Jeanslommer • 2 baglommer • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Coin pocket i forlommen • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Skr.lgd. 79 cm • 18322 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. 26-50”

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

224

1676-235 DTI

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

ØVRIGE FARVER BUKSER - DARK ROCK

M

H

28312 HERREJEANS

16635 UNISEX PULL ON BUKS

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 143 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 143 • Natural stretch - svarer til 4% stræk • Modern fit - optimal pasform • Justerbar talje • Jeanslommer • 2 baglommer • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Coin pocket i forlommen • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Skr.lgd. 86 cm • 28318 - Skr. lgd. 99 cm, uopsømmet • Lagerstr. 28-50”

• Bæredygtig metervare • Sustainable cotton på kv. 143 og 144 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 143 og 144 • Natural stretch - svarer til 4% stræk • Elastik i linning • 2 forlommer • 2 baglommer • Fake fly • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Skr.lgd. 79 cm • 16636 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL-3XL-4XL

HEALTHCARE & SERVICE

16635-144-711 dark rock 65/35% CO/rPES 250 g/m2

BUKSER

16635-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

SHIRTS CONCEPT

28312-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI

225


226


WORK.WEAR & CARE HORECA & RETAIL

SERVICES

ØVRIGE FARVER BUKSER

Med lårlomme

FOOD INDUSTRY / HACCP

Med lårlomme

M

16401 DAME CHINO

26401 HERRE CHINO

• Klassisk chino buks • Stretchkvalitet • Fast linning med bæltestropper • Justerbar talje • Forlommer og 2 paspolerede baglommer • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Skr.lgd. 79 cm • 16419 - Skr.lgd. 92 cm uopsømmet • Lagerstr. 32-60

• Klassisk chino buks • Stretchkvalitet • Fast linning med bæltestropper • Skrålommer • 2 paspolerede baglommer • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Skr.lgd. 86 cm • 26419 - Skr.lgd. 99 cm uopsømmet • Lagerstr. 68-128

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

F

HEALTHCARE & SERVICE

26401-1412-214 dark khaki 64/33/3% P/B/EOL 270 g/m2

16401-1412-214 dark khaki 64/33/3% P/B/EOL 270 g/m2

1676-235 DTI

227


T400 stretch Super Stretch Høj åndbarhed Tåler høje temperaturer Høj recovery effekt Lang levetid Øget komfort

T400® åndbar stretch fiber

T400® åndbar stretch fiber

13070-79-620 mørk marine 100% EME (T400®) 110 g/m2

H

H

13070 ACTIVE UNISEX JAKKE

16219 ACTIVE UNISEX BUKS

• Stretchkvalitet • ”Stand up” krave • Gennemgående lynlås • 2 sidelommer med lynlås • Elastik i ærmerne • Slids i siderne • Disperse dyed på kvalitet 79 • Lagerstr. XS-4XL

• Stretchkvalitet • Elastik i linning • 2 forlommer • 1 baglomme • Lårlomme med trykknap • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Disperse dyed på kvalitet 79 • Skr.lgd. 79 cm • 16209 - Skr. lgd. 92 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

1676-235 DTI

228

16219-79-620 mørk marine 100% EME (T400®) 110 g/m2

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

ØVRIGE FARVER BUKSER

M

16150 DAME FUNKTIONS BUKS

26150 HERRE FUNKTIONS BUKS

• Innovativt design - Chino style • Blød børstet inderside • Bæltestropper • Fleksibelt og åndbart strik i lænden • 2 skrålommer • Lynlås i gylp • Mange praktiske lommer og 2 indvendige mobillommer • Ergonomiske lårlommer med skjult trykknap, indvendig mobil - og tommestoklomme. • Rummelige lårlommer med udvendig fleksibel lomme i strik • Refleks detaljer • Ergonomisk snit ved knæ for større bevægelsesfrihed • 5 cm ekstra skr.lgd. integreret i opsøm • Skr.lgd. 79 cm • Lagerstr. 32-60

• Innovativt design - Chino style • Blød børstet inderside • Bæltestropper • Fleksibelt og åndbart strik i lænden • 2 skrålommer • Lynlås i gylp • Mange praktiske lommer og 2 indvendige mobillommer • Rummelige lårlommer med udvendig fleksibel lomme i strik • Ergonomiske lårlommer med skjult trykknap, indvendig mobil - og tommestoklomme. • Refleks detaljer • Ergonomisk snit ved knæ for større bevægelsesfrihed • 5 cm ekstra skr.lgd. integreret i opsøm • Skr.lgd. 82 cm • Lagerstr. 68-128

1676-235 DTI

BUKSER

F

HEALTHCARE & SERVICE

26150-134-620 mørk marine 65/35% PES/CO 250 g/m2

SHIRTS CONCEPT

16150-134-620 mørk marine 65/35% PES/CO 250 g/m2

1676-235 DTI

229


Se tilhørende veste på side 167

Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap

16220-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

18130-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

1627-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

H

H

H

16220 UNISEX FLEX BUKS

18130 UNISEX FLEX BUKS

1627 UNISEX JOGGINGBUKS

• Modern fit - smallere ben • Elastik i bag • 2 forlommer • 1 baglomme • Lårlomme • Penlomme • Trykknapper i gylp • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Skr.lgd. 79 cm • 16229 - Skr.lgd. 92 cm, uopsømmet • Lagerstr. XS-S-S/M-M-M/L-L-L/XL-XL-2XL-3XL-4XL

• Elastik i bag • Justerbar talje (4-6 cm) • Bæltestropper • 2 forlommer • 2 baglommer • Lårlomme med klap • Trykknap på lårlomme er placeret, så den ikke ridser skærm • Justerbar benlængde i 3 niveauer • Skr.lgd. 82 cm • 18139 - Skr.lgd. 92 cm • Lagerstr. XS-4XL

• NS 3357 • Elastik i linning • Størrelsesindikation med farvet etiket og stikninger • 1 baglomme • Elastik ved fod • Lagerstr. 2XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

230

1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI


18135-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

18331-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

H

H

18140 UNISEX PULL ON BUKS

18135 UNISEX PULL ON FLEX BUKS

18331 DAME-/UNISEX FLEX BUKS

• Elastik i linning • 2 baglommer • 2 forlommer • Lårlomme med klap • Trykknap på lårlomme er placeret, så den ikke ridser skærm • Ingen nitter og synlige knapper • Ingen benjustering • Skr.lgd. 82 cm • 18149 - Skr.lgd. 92 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Elastik i linning • 2 forlommer • 2 baglommer • Lårlomme med klap • Trykknap på lårlomme er placeret, så den ikke ridser skærm • Justerbar benlængde i 3 niveauer • Skr.lgd. 82 cm • 18138 - Skr.lgd. 92 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Natural stretch - svarer til 4% stræk • Modern fit • Elastik i bag • Justerbar linning • Lynlås i gylp • Jeanslommer • 1 baglomme • Integreret lårlomme med skjult trykknap • Justerbar benlængde ved brug af elastik og knap • Skr.lgd. 82 cm • 18337 - Skr.lgd. 95 cm, uopsømmet • Lagerstr. 32-60

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

1676-235 DTI

W A I S T

WORK.WEAR & CARE SHIRTS CONCEPT

H

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

BUKSER

18140-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

ØVRIGE FARVER BUKSER

W A I S T

231


16949-924-712 virtual grey 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

18155-924-712 virtual grey 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

1627-924-603 sailorblå 50/50% CLY/rPES 195 g/m2

H

H

H

16949 UNISEX JOGGINGBUKS

18155 UNISEX BUKS

1627 UNISEX JOGGINGBUKS

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker • Modern fit - smallere ben • Elastik og snor i talje • Skrålommer • 1 baglomme • Lårlomme • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • 16950 - Skr.lgd. 70 cm • 16951 - Skr.lgd. 75 cm • 16952 - Skr. lgd. 93 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker • Elastik i bag • Justerbar talje (4-6 cm) • Lynlås i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme • Lårlomme (10 x 15 cm) • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 18156 - Skr.lgd. 75 cm • 18158 - Skr.lgd. 93 cm uopsømmet • Lagerstr. XS-4XL

• NS 3357 • Bæredygtig metervare • Recycled polyester fra PET flasker • Elastik i linning • Størrelsesindikation med farvet etiket og stikninger • 1 baglomme • Elastik ved fod • Lagerstr. 2XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

232

1676-235 DTI

W A I S T

1676-235 DTI


WORK.WEAR & CARE FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

ØVRIGE FARVER BUKSER

Lårlomme

1658-101-602 kongeblå 65/35% PES/CO 245 g/m2

18116-101-701 lys grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

18116-101-602 kongeblå 65/35% PES/CO 245 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

1658-101-701 lys grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

1658 UNISEX SMÆKBUKS

18116 UNISEX BUKS M/LÅRLOMME

• Justerbare seler • 1 indvendig brystlomme med klap • Lårlomme med klap • Skjulte trykknapper • Skjult trykknaplukning på hoftelommer og i gylp • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • 16589 - Skr.lgd. 92 cm uopsømmet • Lagerstr. S-4XL

• Justerbar linning • Elastik i bag • Skjulte trykknapper i gylp • 2 skrålommer • 1 baglomme med skjult trykknap • 2 lårlommer med klap • Skjulte trykknapper • Steamerstropper • Skr.lgd. 80 cm • Lagerstr. XS-4XL

SHIRTS CONCEPT

H

BUKSER

Lårlomme med fals

H

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

1676-235 DTI

W A I S T

233


Holdbar elastik med lang levetid

Stempellap og steamerstrop

Justerbar linning gældende for alle modeller på dette opslag

1674-101-601 comoblå 65/35% PES/CO 245 g/m2

1674-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

1674-101-704 mørk grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

1674-101-701 lys grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

1646-101-601 comoblå 65/35% PES/CO 245 g/m2

1646-101-704 mørk grå 65/35% PES/CO 245 g/m2

H

H

1674 UNISEX JEANS

1646 UNISEX JOGGINGBUKS

• Jeansfacon • Justerbar linning • Fast linning med bæltestropper • Lynlås i gylp • Jeanslommer • 2 baglommer • Skr.lgd. 85 cm • Lagerstr. XS-4XL

• Elastik og snor i talje • 2 skrålommer • Steamerstropper • Stempellap • Skr.lgd. 80 cm • Lagerstr. XS-4XL

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

234

1646-102-401 bordeaux 65/35% PES/CO 210 g/m2

W A I S T

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

1646-101-701 lys grå 65/35% PES/CO 245 g/m2


WORK.WEAR & CARE HORECA & RETAIL

SERVICES

ØVRIGE FARVER BUKSER

FOOD INDUSTRY / HACCP

4% STRETCH

14940-123-620 mørk marine 50/50% CO/PES 180 g/m2

F

F

16339 GRAVIDITETSBUKS

14940 NEDERDEL

• Sustainable cotton på kv. 143 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 143 • Natural stretch - svarer til 4% stræk • Komfortabel stretchkvalitet • Rib der støtter maven • Jeanslommer • Justerbar linning • Bæltestropper • 2 baglommer • Skr.lgd. 97 cm uopsømmet • Lagerstr. 32-60

• Sustainable cotton på kv. 143 • Recycled polyester fra PET flasker på kv. 143 • Natural stretch på kv. 143 - svarer til 4% stræk • Lang nederdel • Justerbar talje • 2 lommer på front • Mobillomme • Nøglestrop • Skjult lynlås bagpå • Lagerstr. XS-3XL

ADJUSTABLE

ADJUSTABLE 1676-235 DTI

W A I S T

HEALTHCARE & SERVICE

14940-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

16339-124-620 mørk marine 65/35% PES/CO 205 g/m2

BUKSER

16339-143-711 dark rock 50/50% CO/rPES 175 g/m2

SHIRTS CONCEPT

16339-124-105 hvid 65/35% PES/CO 205 g/m2

1676-235 DTI

W A I S T

235


236


WORK.WEAR & CARE SERVICES HORECA & RETAIL FOOD INDUSTRY / HACCP HEALTHCARE & SERVICE

238

ID® og CSR

240

PRO Wear

243

PRO Wear Care

246

PRO Wear Poloshirts m. piping

248

PRO Wear Polo

250

PRO Wear Shirts

252

PRO Wear T-shirts, Cardigan og Sweatshirts

258

Game Poloshirts

260

T-Time® T-shirts

262

Game Sweatshirts

BUKSER

SHIRTS CONCEPT

SHIRTS CONCEPT

263 Fleece 264 Softshell

237


BÆREDYGTIG OG ANSVARLIG PRODUKTION ID® har et klart og konstant fokus på CSR og kvalitet. ID® stræber efter altid at være et skridt foran deres kunders krav og forventninger - og afviger aldrig fra ID® eget princip om at gøre tingene ordentligt.

Din garanti for etisk forsvarlige

TEKSTIL-PRODUKTER 1376-215 DTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EU-Blomsten er EU’s officielle miljø­ mærke. I tekstilindustrien er der fokus på mere bæredygtigt landbrug, energieffektivitet, mindre forurening i produktionsprocessen og færre farlige stoffer. Miljømærket er din garanti for, at tøjmærket med EU-Blomsten belaster miljøet så lidt som muligt. EU-blomsten sikrer, at tøjet ikke indeholder rester af pesticider og andre miljøskadelige kemikalier, at der er brugt miljøvenlige farvestoffer, og at spildevand er håndteret forsvarligt.

OEKO-TEX® er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Det er verdens førende mærkning af tekstilprodukter, der er undersøgt for sundheds- og miljøskadelige stoffer. Tøj mærket med OEKO-TEX® er underlagt krav om pH værdi og om indhold af eksempelvis pesticider og tungmetaller i tøjet. ID® har et stort udvalg af OEKO-TEX® certificerede produkter. År efter år udvides antallet af produkter som er OEKO-TEX® annex 6 produktklasse 1 certificeret. Her stilles yderligere skærpede krav til tøjets holdbarhed samt indholdet af sundhedsog miljøskadelige stoffer.

Bureau Veritas koncernen er i dag en af verdens største virksomheder indenfor inspektion, klassificering, rådgivning og certificering. De leverer ydelser af høj kvalitet til at hjælpe kunder med at imødekomme de voksende udfordringer for kvalitet, sikkerhed, miljøbeskyttelse og socialt ansvar.

Din garanti for god

SAMVITTIGHED Aftalen om Brand og Bygningssikkerhed i Bangladesh (the Accord), fra maj 2018, er en tre-årig uafhængig, juridisk bindende aftale mellem producenter, forhandlere og fagforeninger indenfor tekstilbranchen med henblik på at opbygge en ­sikker og sund Ready made Garment (RmG) industri i Bangladesh.

238

ID® er medlem af amfori BSCI. BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af 750 europæiske virksomheder, der har formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det vil sige produktion, hvor der ikke foregår børne­ arbejde, tvangsarbejde eller nogen form for diskrimination. Garanti for at de ansattes arbejdsmiljø er sikkert samt rimelige løn- og arbejdstidsvilkår. Reglerne tager også omfattende hensyn til miljøet.

ID® er medlem af Global Compact. Hos ID® ønsker vi stadig at handle ansvarligt og bidrage til en bæredygtig udvikling. Så vi er stolte af vort medlemsskab af FN’s Global Compact. Det giver os en base for at arbejde med de internationalt anerkendte konventioner om: Menneskerettigheder · Ansættelsesforhold · Miljø · Anti korruption.


WORK.WEAR & CARE

ID® 10 PRINCIPPER Taget med udgangspunkt i FN’s Global Compact.

06

ID® vil støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

Arbejdstid og hvile

ID® vil støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde.

07

ID® vil overholde gældende natio­ nale love og branchestandarder om arbejdstid, hvile og helligdage.

03

Løn og ansættelsesforhold

Jura og love

05

Forskelsbehandling

08

Arbejdsmiljø ID® vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forhindre potentielle ulykker og skader.

09

Miljøbelastning

10

Foreningsfrihed

ID® vil støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og tage initiativ til at fremme større miljø­ mæssig ansvarlighed. BUKSER

ID® vil støtte og respektere ­beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.

Anti-korruption ID® vil modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

ID® vil støtte afskaffelse af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

04

HORECA & RETAIL

02

Tvangsarbejde

FOOD INDUSTRY / HACCP

Børnearbejde

ID® har omlagt 100% af deres el-indkøb til vedvarende og CO2neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft.

HEALTHCARE & SERVICE

01

DANSK VINDENERGI SERVICES

ID® tager sit ansvar som tøjproducent alvorligt. Derfor har ID® formuleret en “Code of Conduct”, der stiller krav til leverandører og samarbejdspartnere. Når du handler med os, handler du med god samvittighed - og når dine kunder handler med dig, kan du med sindsro anbefale vores produkter som etisk forsvarlige produkter.

ID® vil opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. SHIRTS CONCEPT

ID® vil sikre, at der ikke medvirkes til krænkelser af menneskerettigheder.

239


! PRO Wear by ID® Hårdt arbejde kræver tøj, der er designet til bevægelse og slid. PRO Wear by ID® er løsningen til medarbejdere, der bruger deres krop aktivt i arbejdet, og som har behov for tøj, der bare holder dag ud og dag ind. PRO Wear by ID® fås i mange størrelser og varianter, og fælles for samtlige produkter er, at de er designet til bevægelse, så de er behagelige at have på uanset arbejdsstilling. Tøjet er ligeledes forkrympet, så du altid kan stole på pasformen. Tøjet tåler daglig vask ved temperaturer op til 80 grader for hvidt tøj, mens kulørt tøj kan vaskes ved 60 grader.

240


241

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

WORK.WEAR & CARE


242


WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR CARE | POLOSHIRT

H 53740 PRO WEAR CARE POLO ID374

53740-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53740-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53740-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53740-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

53750-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53750-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

53740-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

• EU-Blomst certificeret, slidstærk poloshirt med catalina krave • Knaplukning med skjulte trykknapper • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

F 53750 PRO WEAR CARE DAME POLO ID375

53750-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

53750-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53750-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

• EU-Blomst certificeret, slidstærk poloshirt med catalina krave • Knaplukning med skjulte trykknapper • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

243


H 53700 PRO WEAR CARE T-SHIRT ID370 • EU-Blomst certificeret T-shirt med O-hals • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

53700-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53700-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53700-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53700-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53700-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

53710-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53710-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

F 53710 PRO WARE CARE DAME T-SHIRT ID371 • EU-Blomst certificeret T-shirt med O-hals • Sustainable cotton og recycled polyester • Casual design og fitted • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

53710-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

244

53710-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53710-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2


WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR CARE | T-SHIRT

H 53720 PRO WEAR CARE T-SHIRT ID372

53720-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53720-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53720-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53720-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

53730-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53730-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

53720-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

• EU-Blomst certificeret T-shirt med V-hals • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

F 53730 PRO WARE CARE DAME T-SHIRT ID373

53730-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53730-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53730-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

• EU-Blomst certificeret T-shirt med V-hals • Sustainable cotton og recycled polyester • Ekstra slidstærk • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

245


246


WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR | POLO PIPING

H 53280 PRO WEAR POLO ID0328

53280-575-20 azur 50/50% CO/PES 220 g/m2

53280-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53280-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53280-575-76 bordeaux 50/50% CO/PES 220 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

53280-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Kontrastpiping på skulder og i siden • Ekstra slidstærk • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Lagerstr. XS-6XL

F 53290 PRO WEAR DAME POLO ID0329

BUKSER

• Kontrastpiping på skulder og i siden • Ekstra slidstærk • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Lagerstr. XS-6XL

53290-575-20 azur 50/50% CO/PES 220 g/m2

53290-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53290-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53290-575-76 bordeaux 50/50% CO/PES 220 g/m2

SHIRTS CONCEPT

53290-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

247


H 53360 PRO WEAR POLOSHIRT ID0336 • Ekstra slidstærk • Lange ærmer • Trykknapper i stolpen • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

53360-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

53360-575-33 rød 50/50% CO/PES 220 g/m2

53360-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53360-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

H 53300 PRO WEAR POLOSHIRT ID0330 • Ekstra slidstærk • Trykknapper i stolpen • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • Lagerstr. XS-6XL

53300-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-33 rød 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-5 kongeblå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-73 grå melange 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53300-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53240-575-5 kongeblå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53240-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53240-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

53240-575-72 koksgrå 50/50% CO/PES 220 g/m2

H 53260 PRO WEAR POLOSHIRT ID0326 • Ekstra slidstærk • Lange ærmer • 1 brystlomme • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • 5XL - 6XL kun i hvid og sort • Lagerstr. XS-6XL

53260-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

53260-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53260-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53260-575-73 grå melange 50/50% CO/PES 220 g/m2

H 53240 PRO WEAR POLOSHIRT ID0324 • Ekstra slidstærk • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Lagerstr. XS-6XL

53240-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

248

53240-575-33 rød 50/50% CO/PES 220 g/m2

53240-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53240-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2


H 53200 PRO WEAR POLOSHIRT ID0320

53200-575-16 flaskegrøn 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-18 lime 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-20 azur 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-27 lilla 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-33 rød 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-5 kongeblå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-661 støvet aqua 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-638 blå melange 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-72 koksgrå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-73 grå melange 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-74 orange 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-75 gul 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-76 bordeaux 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-21 koral 50/50% CO/PES 220 g/m2

53200-575-510 støvet grøn 50/50% CO/PES 220 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

53200-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Ekstra slidstærk • 1 brystlomme • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • 2XS kun i hvid • Lagerstr. XS-6XL

WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR | POLO

F 53210 PRO WEAR DAME POLOSHIRT ID0321

53210-575-11 hvid 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-16 flaskegrøn 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-18 lime 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-20 azur 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-27 lilla 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-33 rød 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-34 sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-5 kongeblå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-661 støvet aqua 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-6 navy 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-638 blå melange 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-72 koksgrå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-73 grå melange 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-74 orange 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-75 gul 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-76 bordeaux 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-21 koral 50/50% CO/PES 220 g/m2

53210-575-510 støvet grøn 50/50% CO/PES 220 g/m2

249

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

• Ekstra slidstærk • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Let figursyet • Lagerstr. XS-6XL


250


H 53020 PRO WEAR T-SHIRT ID0302

SERVICES

• Ekstra slidstærk • To-farvet • Fire-lags halsrib • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Lagerstr. XS-6XL

WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR | SHIRTS

53020-575-3334 rød/sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53020-575-3416 flaskegrøn/sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53020-575-3472 sort/grå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53020-575-6620 navy/azur blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53020-575-7234 grå/sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

HORECA & RETAIL

53020-575-1172 hvid/grå 60/40% CO/PES 220 g/m2

H 53220 PRO WEAR POLOSHIRT ID0322

53220-575-3334 rød/sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53220-575-3416 flaskegrøn/sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

53220-575-3472 sort/grå 50/50% CO/PES 220 g/m2

53220-575-6620 navy/azur blå 50/50% CO/PES 220 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

53220-575-1172 hvid/grå 50/50% CO/PES 220 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

• Ekstra slidstærk • To-farvet • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Lagerstr. XS-6XL

53220-575-7234 grå/sort 50/50% CO/PES 220 g/m2

H 53620 PRO WEAR SWEATSHIRT ID0362 • Ekstra slidstærk • To-farvet • Rund hals • Dobbeltstikninger • Rib ved hals, ærmer og bund • Blød børstet inderside • Lagerstr. XS-6XL

53620-575-3334 rød/sort 60/40% CO/PES 290 g/m2

53620-575-3416 flaskegrøn/sort 60/40% CO/PES 290 g/m2

53620-575-3472 sort/grå 60/40% CO/PES 290 g/m2

53620-575-6620 navy/azur blå 60/40% CO/PES 290 g/m2

BUKSER SHIRTS CONCEPT

53620-575-1172 hvid/grå 60/40% CO/PES 290 g/m2

1376-215 DTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

53620-575-7234 grå/sort 60/40% CO/PES 290 g/m2

251


F 53170 PRO WEAR DAME T-SHIRT ID0317 • Ekstra slidstærk • Fire-lags halsrib • Let kvalitet • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Lagerstr. XS-6XL

53170-575-11 hvid 50/50% CO/PES 175 g/m2

53170-575-21 koral 50/50% CO/PES 175 g/m2

53170-575-431 støvet rosa 50/50% CO/PES 175 g/m2

53170-575-661 støvet aqua 50/50% CO/PES 175 g/m2

53170-575-510 støvet grøn 50/50% CO/PES 175 g/m2

53170-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 175 g/m2

53170-575-6 navy 50/50% CO/PES 175 g/m2

53170-575-34 sort 50/50% CO/PES 175 g/m2

F

F

53130 PRO WEAR DAME T-SHIRT ID0313

53150 PRO WEAR DAME T-SHIRT ID0315

• Ekstra slidstærk • 3/4 ærmer • Let figursyet • Rund hals • Slids i siderne • Lagerstr. S-6XL

• Ekstra slidstærk • Let figursyet • Rund hals • 1/2 ærmer • Lagerstr. XS-6XL

53130-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53130-575-33 rød 60/40% CO/PES 220 g/m2

53130-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53130-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53130-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53150-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53150-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53150-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

F 53120 PRO WEAR DAME T-SHIRT ID0312 • Ekstra slidstærk • Let figursyet • Rund hals • Slids i siderne • Lagerstr. XS-6XL

53120-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-73 grå melange 60/40% CO/PES 220 g/m2

252

53120-575-18 lime 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-510 støvet grøn 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-20 azur 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-661 støvet aqua 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-27 lilla 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-431 støvet rosa 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-33 rød 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-21 koral 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53120-575-638 blå melange 60/40% CO/PES 220 g/m2


H 53000 PRO WEAR T-SHIRT ID0300

53000-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-16 flaskegrøn 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-18 lime 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-20 azur 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-27 lilla 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-33 rød 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-5 kongeblå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-638 blå melange 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-72 koksgrå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-73 grå melange 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-74 orange 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-75 gul 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-76 bordeaux 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-21 koral 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-661 støvet aqua 60/40% CO/PES 220 g/m2

53000-575-510 støvet grøn 60/40% CO/PES 220 g/m2

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Ekstra slidstærk • Fire-lags halsrib • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • XS kun i hvid, silver grey, navy, sort og lyseblå • Lagerstr. XS-6XL

WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR | T-SHIRTS

H • Ekstra slidstærk • Let kvalitet • Fire-lags halsrib • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Lagerstr. XS-6XL

53100-575-11 hvid 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-33 rød 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-34 sort 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-4 lys blå 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-5 kongeblå 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-6 navy 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-713 silver grey 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-73 grå melange 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-21 koral 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-661 støvet aqua 50/50% CO/PES 175 g/m2

53100-575-510 støvet grøn 50/50% CO/PES 175 g/m2

H

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

53100 PRO WEAR T-SHIRT LIGHT ID310

53110 PRO WEAR T-SHIRT ID0311

53110-575-33 rød 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-34 sort 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-5 kongeblå 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-6 navy 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 220 g/m2

53110-575-73 grå melange 60/40% CO/PES 220 g/m2

SHIRTS CONCEPT

53110-575-11 hvid 60/40% CO/PES 220 g/m2

BUKSER

• Ekstra slidstærk • Lange ærmer • Fire-lags halsrib • Nakke- og skulderbånd • Nakkespejl • Certificeret efter DIN ISO 10524 for risikoklasse 1-3 af Hohenstein Laboratories • XS kun i hvid og navy • Lagerstr. XS-6XL

253


254


SHIRTS CONCEPT

BUKSER

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

SERVICES

255

WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR | T-SHIRTS


256


H 53660 PRO WEAR CARDIGAN ID366 • Rib ved hals, ærmer og bund • Ekstra twill forstærkning i skulder • Nakkespejl • Lynlås • Blød børstet inderside • Ekstra slidstærk • Lagerstr. XS-6XL

WORK.WEAR & CARE

PRO WEAR | CARDIGAN & SWEATSHIRT

1376-215 DTI

SERVICES

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

53660-575-33 rød 60/40% CO/PES 290 g/m2

53660-575-34 sort 60/40% CO/PES 290 g/m2

53660-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 290 g/m2

53660-575-6 navy 60/40% CO/PES 290 g/m2

53660-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 290 g/m2

HORECA & RETAIL

53660-575-11 hvid 60/40% CO/PES 290 g/m2

F 53670 PRO WEAR DAME CARDIGAN ID0367 • Rib ved hals, ærmer og bund • Ekstra twill forstærkning i skulder • Nakkespejl • Lynlås • Blød børstet inderside • Ekstra slidstærk • Lagerstr. XS-6XL

53670-575-33 rød 60/40% CO/PES 290 g/m2

53670-575-34 sort 60/40% CO/PES 290 g/m2

53670-575-4 lys blå 60/40% CO/PES 290 g/m2

53670-575-6 navy 60/40% CO/PES 290 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP HEALTHCARE & SERVICE

53670-575-11 hvid 60/40% CO/PES 290 g/m2

1376-215 DTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

53670-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 290 g/m2

H 53600 PRO WEAR SWEATSHIRT ID0360 • Ekstra slidstærk • Klassisk • Rund hals • Dobbeltstikninger • Rib ved hals, ærmer og bund • Blød børstet inderside • Lagerstr. XS-6XL

53600-575-33 rød 60/40% CO/PES 290 g/m2

53600-575-34 sort 60/40% CO/PES 290 g/m2

53600-575-5 kongeblå 60/40% CO/PES 290 g/m2

53600-575-6 navy 60/40% CO/PES 290 g/m2

53600-575-713 silver grey 60/40% CO/PES 290 g/m2

BUKSER SHIRTS CONCEPT

53600-575-11 hvid 60/40% CO/PES 290 g/m2

1376-215 DTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

53600-575-72 koksgrå 60/40% CO/PES 290 g/m2

257


H 55250 GAME POLOSHIRT STRETCH ID0525 • Stretchkvalitet • Nakkebånd • Nakkespejl • Stolpe med tone i tone-knapper • Minimal krymp • Stort farveudvalg • Melange: 85% bomuld / 10% viscose / 5% elastan • 5XL - 6XL kun i hvid, sort og navy • Lagerstr. XS-6XL

55250-575-11 hvid 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-4 lys blå 95/5% CO/EL 220 g/m2

1376-215 DTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

55250-575-15 grøn 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-17 turkis 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-18 lime 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-19 cherise 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-20 azur 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-27 lilla 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-33 rød 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-34 sort 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-5 kongeblå 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-6 navy 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-72 55250-575-73 55250-575-74 koksgrå grå melange orange 95/5% CO/EL 85/10/5% B/V/ELA 95/5% CO/EL 2 2 220 g/m 220 g/m 220 g/m2

55250-575-76 bordeaux 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-9 mocca 95/5% CO/EL 220 g/m2

55250-575-85 mint 95/5% CO/EL 220 g/m2

F 55270 GAME DAME POLO STRETCH ID0527 • Stretchkvalitet • Let figursyet • Nakkebånd • Nakkespejl • Stolpe med tone i tone-knapper • Minimal krymp • Stort farveudvalg • Melange: 85% bomuld / 10% viscose / 5% elastan • 4XL - 6XL kun i sort og hvid • Lagerstr. XS-6XL

1376-215 DTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

55270-575-11 hvid 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-15 grøn 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-17 turkis 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-18 lime 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-20 azur 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-27 lilla 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-33 rød 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-34 sort 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-4 lys blå 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-5 kongeblå 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-6 navy 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-72 55270-575-73 55270-575-74 koksgrå grå melange orange 95/5% CO/EL 85/10/5% B/V/ELA 95/5% CO/EL 2 2 220 g/m 220 g/m 220 g/m2

55270-575-76 bordeaux 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-9 mocca 95/5% CO/EL 220 g/m2

55270-575-85 mint 95/5% CO/EL 220 g/m2

258

55270-575-19 cherise 95/5% CO/EL 220 g/m2


H 5020 GAME POLOSHIRT ID0520

SERVICES

• Klassisk • Piquékvalitet • 1 brystlomme • Ribdetaljer på krave og ærmer • 5XL - 6XL kun i hvid, sort og navy • Lagerstr. XS-6XL

WORK.WEAR & CARE

GAME | POLOSHIRT

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

HORECA & RETAIL

5020-575-75 gul 50/50% CO/PES 180 g/m2

BUKSER

5020-575-73 grå melange 95/5 % B/V 180 g/m2

SHIRTS CONCEPT

5020-575-11 5020-575-15 5020-575-30 5020-575-33 5020-575-34 5020-575-4 5020-575-5 5020-575-6 5020-575-72 hvid grøn sand rød sort lys blå kongeblå navy koksgrå 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 50/50% CO/PES 2 2 2 2 2 2 2 2 180 g/m 180 g/m 180 g/m 180 g/m 180 g/m 180 g/m 180 g/m 180 g/m 180 g/m2

259


260


H 5016 T-TIME T-SHIRT ID0510

5016-575-17 turkis 100% CO 175 g/m2

5016-575-18 lime 100% CO 175 g/m2

5016-575-27 lilla 100% CO 175 g/m2

5016-575-30 sand 100% CO 175 g/m2

5016-575-33 rød 100% CO 175 g/m2

5016-575-34 sort 100% CO 175 g/m2

5016-575-4 lys blå 100% CO 175 g/m2

5016-575-5 kongeblå 100% CO 175 g/m2

5016-575-6 navy 100% CO 175 g/m2

5016-575-70 snowmelange 98/2 B/VI 175 g/m2

5016-575-71 koksgrå 60/40% CO/PES 175 g/m2

5016-575-72 koksgrå 100% CO 175 g/m2

5016-575-73 grå melange 90/10% CO/CV 175 g/m2

5016-575-74 orange 100% CO 175 g/m2

5016-575-75 gul 100% CO 175 g/m2

5016-575-76 bordeaux 100% CO 175 g/m2

5016-575-9 mocca 100% CO 175 g/m2

5014-575-33 rød 100% CO 175 g/m2

5014-575-34 sort 100% CO 175 g/m2

5014-575-4 lys blå 100% CO 175 g/m2

FOOD INDUSTRY / HACCP

5016-575-15 grøn 100% CO 175 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

5016-575-11 hvid 100% CO 175 g/m2

HORECA & RETAIL

SERVICES

• Klassisk • Rund hals • Fire-lags halsrib • Nakke- og skulderbånd • Grå melange: 90% bomuld / 10% viscose • Snow melange: 98% bomuld / 2% viscose • Grafit melange: 60% bomuld / 40% polyester • 5XL - 6XL i hvid, sort, navy og kongeblå • Lagerstr. S-6XL

WORK.WEAR & CARE

T-TIME | T-SHIRTS

H 5014 T-TIME T-SHIRT V-HALS ID0514

BUKSER

• Tætsiddende model • V-hals med smal halsrib • Lagerstr. S-2XL

5014-575-20 azur 100% CO 175 g/m2

5014-575-6 navy 100% CO 175 g/m2

SHIRTS CONCEPT

5014-575-11 hvid 100% CO 175 g/m2

261


H

F

56220 GAME SWEAT CARDIGAN ID0622

56240 GAME DAME SWEAT CARDIGAN ID624

• Kraftig kvalitet • Gennemgående lynlås • 2 stiklommer • Nakkebånd • Rib ved ærmer og bund • Flatlock stikninger • Blød børstet inderside • 4XL kun i sort og navy • Lagerstr. S-4XL

• Kraftig kvalitet • Gennemgående lynlås • 2 stiklommer • Raglanærmer • Nakkebånd • Rib ved ærmer og bund • Flatlock stikninger • Blød børstet inderside • Let figursyet • 3XL kun i sort og navy • Lagerstr. XS-3XL

1376-215 DTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

56220-575-11 56220-575-33 56220-575-34 56220-575-6 hvid rød sort navy 60/40% CO/PES 60/40% CO/PES 60/40% CO/PES 60/40% CO/PES 2 2 2 300 g/m 300 g/m 300 g/m 300 g/m2

56240-575-11 hvid 60/40% CO/PES 300 g/m2

56240-575-33 rød 60/40% CO/PES 300 g/m2

1376-215 DTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

56240-575-34 sort 60/40% CO/PES 300 g/m2

56240-575-6 navy 60/40% CO/PES 300 g/m2

H

H

5032 GAME SWEATSHIRT ID0600

5033 GAME POLO SWEATSHIRT ID0601

• Rund hals • Dobbeltstikninger • Rib ved hals, ærmer og bund • Blød børstet inderside • Grå melange: 70% bomuld / 25% polyester / 5% viscose • Snow melange: 70% bomuld / 25% polyester / 5% viscose • Grafit melange: 70% bomuld / 30% polyester • 5XL - 6XL kun i sort og navy • Lagerstr. S-6XL

• Polokrave • Stolpelukning • 3 knapper • Nakkebånd • Rib ved ærmer og bund • Blød børstet inderside • Grå melange: 70% bomuld / 25% polyester / 5% viscose • Grafit melange: 70% bomuld / 30% polyester • Lagerstr. S-4XL

5032-575-11 5032-575-15 5032-575-16 5032-575-17 5032-575-18 5032-575-30 hvid grøn flaskegrøn turkis lime sand 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 2 2 2 2 2 290 g/m 290 g/m 290 g/m 290 g/m 290 g/m 290 g/m2

5033-575-11 hvid 70/30% CO/PES 290 g/m2

5032-575-33 5032-575-34 5032-575-4 5032-575-5 5032-575-6 5032-575-70 rød sort lys blå kongeblå navy snowmelange 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/25/5% B/P/V 290 g/m2 290 g/m2 290 g/m2 290 g/m2 290 g/m2 290 g/m2

5033-575-6 navy 70/30% CO/PES 290 g/m2

5032-575-71 5032-575-72 5032-575-73 5032-575-74 5032-575-75 5032-575-76 grafit melange koksgrå grå melange orange gul bordeaux 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/25/5% B/P/V 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 290 g/m2 290 g/m2 290 g/m2 290 g/m2 290 g/m2 290 g/m2

262

5033-575-33 rød 70/30% CO/PES 290 g/m2

5033-575-34 sort 70/30% CO/PES 290 g/m2

5033-575-5 kongeblå 70/30% CO/PES 290 g/m2

5033-575-71 5033-575-72 5033-575-73 grafit melange koksgrå grå melange 70/30% CO/PES 70/30% CO/PES 70/25/5% B/P/V 2 2 290 g/m 290 g/m 290 g/m2


58030-575-11 hvid 100% PES 280 g/m2

58030-575-33 rød 100% PES 280 g/m2

58030-575-34 sort 100% PES 280 g/m2

58030-575-4 lys blå 100% PES 280 g/m2

58030-575-6 navy 100% PES 280 g/m2

58030-575-72 koksgrå 100% PES 280 g/m2

1376-215 DTI

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

F 58050 FLEECE DAME CARDIGAN ID0805

58050-575-33 rød 100% PES 280 g/m2

58050-575-34 sort 100% PES 280 g/m2

58050-575-4 lys blå 100% PES 280 g/m2

58050-575-6 navy 100% PES 280 g/m2

58050-575-72 koksgrå 100% PES 280 g/m2

1376-215 DTI

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

H

F

58110 FLEECE VEST ID0811

50812 DAME FLEECE VEST ID0812

• Blød fleece særlig velegnet til industrivask • Tåler vask ved 60 grader • Lynlås • 2 sidelommer • Slidstærk • Lynlåslomme • Lagerstr. XS-4XL

• Blød fleece særlig velegnet til industrivask • Tåler vask ved 60 grader • Lynlås • 2 sidelommer • Let figursyet • Slidstærk • Lynlåslomme • Lagerstr. S-3XL

1376-215 DTI

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

HEALTHCARE & SERVICE

58050-575-11 hvid 100% PES 280 g/m2

• Blød fleece særlig velegnet til industrivask • Tåler vask ved 60 grader • De fineste polyesterfibre i den tætteste konstruktion • Let figursyet • Gennemgående lynlås • Antipilling behandlet • Blød og isolerende • Ekstra twill forstærkning i skulder • 2 stiklommer med lynlås • Elastik i bund • Lagerstr. S-3XL

WORK.WEAR & CARE

• Blød fleece særlig velegnet til industrivask • Tåler vask ved 60 grader • De fineste polyesterfibre i den tætteste konstruktion • Gennemgående lynlås • Antipilling behandlet • Blød og isolerende • Ekstra twill forstærkning i skulder • 2 stiklommer med lynlås • Elastik i bund • 6XL kun i navy • Lagerstr. XS-6XL

SERVICES

58030 FLEECE CARDIGAN ID0803

HORECA & RETAIL

H

FOOD INDUSTRY / HACCP

MICROFLEECE

1376-215 DTI

58110-575-34 sort 100% PES 280 g/m2

58110-575-6 navy 100% PES 280 g/m2

50812-575-34 sort 100% PES 280 g/m2

SHIRTS CONCEPT

BUKSER

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

50812-575-6 navy 100% PES 280 g/m2

263


264


H 58540 SOFTSHELL JAKKE UNISEX ID854 • Funktionel soft shell-jakke i tre-lags ID Tech® • Slidstærk og strækbar kvalitet yderst med en let mesh-inderside • Sidelommer. Elastikbånd i bund og ærmer • 4XL - 6XL kun i navy og sort • Lagerstr. S-6XL

WORK.WEAR & CARE

SOFT SHELL

1376-215 DTI

SERVICES

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

58540-575-20 azur 100% PES 300 g/m2

58540-575-33 rød 100% PES 300 g/m2

58540-575-34 sort 100% PES 300 g/m2

58540-575-6 navy 100% PES 300 g/m2

58540-575-713 silver grey 100% PES 300 g/m2

HORECA & RETAIL

58540-575-11 hvid 100% PES 300 g/m2

F 58560 DAME SOFTSHELL JAKKE ID856 • Funktionel soft shell-jakke i tre-lags ID Tech® • Slidstærk og strækbar kvalitet yderst med en let mesh-inderside • Sidelommer. Elastikbånd i bund og ærmer • Let figursyet • Lagerstr. S-3XL

1376-215 DTI

58560-575-20 azur 100% PES 300 g/m2

58560-575-33 rød 100% PES 300 g/m2

58560-575-34 sort 100% PES 300 g/m2

58560-575-6 navy 100% PES 300 g/m2

58560-575-713 silver grey 100% PES 300 g/m2

F

58240 SOFTSHELL VEST ID0824

58250 SOFTSHELL VEST DAME ID0825

• Softshell vest i tre-lags ID Tech® • Slidstærk og strækbar kvalitet yderst med en let mesh-inderside • Sidelommer. Elastikbånd i bund og ærmer • Lagerstr. S-6XL

• Softshell vest i tre-lags ID Tech® • Slidstærk og strækbar kvalitet yderst med en let mesh-inderside • Sidelommer. Elastikbånd i bund og ærmer • Lagerstr. S-3XL

1376-215 DTI

1376-215 DTI

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

58240-575-34 sort 100% PES 290 g/m2

58240-575-6 navy 100% PES 290 g/m2

58250-575-34 sort 100% PES 290 g/m2

BUKSER

H

SHIRTS CONCEPT

58560-575-11 hvid 100% PES 300 g/m2

HEALTHCARE & SERVICE

FOOD INDUSTRY / HACCP

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

58250-575-6 navy 100% PES 290 g/m2

265


KENTAUR GROUP Kentaur Danmark – Hovedkontor

Kentaur Norge

Kentaur Polen – QRM & Logistik Center

Kentaur Serbien – Produktion Hong Kong - Sourcing

Dubai - Salgskontor

Kentaur Danmark – Hovedkontor

266

Kentaur Polen – QRM & Logistik Center

Vietnam - Produktion

Kentaur Serbien – Produktion


THE REASON WHY I PURCHASED KENTAUR WAS ORIGINALLY FOR THE DESIGN OF THE JACKET AND APRONS. AFTER READING THE CATALOG I FOUND OUT ABOUT THE FAIR TRADE COTTON WHICH WAS ANOTHER SELLING POINT SINCE WE ALL WANT TO SHOW THAT WE CARE FOR OUR ­PLANET AND THE PEOPLE WHO NEED TO WORK HARD EVERYDAY. THESE JACKETS, TROUSERS AND APRONS ARE EXTREMELY DURABLE AND IS THE REASON I ­ORDERED THEM FOR MY ­ENTIRE TEAM. THE ­FABRIC DOESN’T SHRINK, STAINS COME OUT EVEN IF LAUNDRY HAS TO USE MAGIC AND ­AFTER ­MULTIPLE WASHES, THEY STILL HOLD THE SHAPE AND COLOR. I STILL USE MY KENTAUR JACKETS AND TROUSERS THAT I ­PURCHASED 4 YEARS AGO, AND THEY STILL FEEL LIKE NEW. WANT DURABLE COMFORT… ORDER KENTAUR. Executive Chef, Dwayne Krisko, One&Only ­Reethi Rah, Maldives | North Malé Atoll, Maldives, @OOReethiRah

Artikel Nr. Jakke 23373 Forklæde 30360

Artikel Nr. Jakke 23516

ONCE YOU GO KENTAUR YOU CAN’T GO BACK WORKING IN AN ENVIRONMENT WHERE WE WOULD NORMALLY BE FOR LONG PERIODS AT A TIME IN THE KITCHEN AND ALSO IN FRONT OF THE GUESTS, IT’S VITAL FOR ME THAT THE JACKETS AND APRONS FIT ME COMFORTABLE, WHILST ALSO LOOKING SMART AND CONFIDENT THE JACKETS ARE VERY COMFORTABLE, STYLISH AND EXTREMELY WELL-TAILORED, LOVE THE MATERIAL FEELGREAT CRAFTSMANSHIP! Gert Bredenhann, F&B Director, ALFA.CO, Saudi


Sådan tages kropsmål A

A. Bryst: Måles på det bredeste sted omkring bryst, skulderblade og ryg. B. Talje: Måles omkring taljen, der hvor buksen normalt sidder.

B

C. Hofte: Måles på det bredeste sted omkring hoften.

C

1. Det anbefales at man får hjælp fra en anden i forbindelse med at tage egne kropsmål. 2. Fjern evt. genstande fra dine lommer. 3. Stå ret med armene hængende ned og hælene samlet. 4. Målene tages vandret med målebånd liggende fladt mod kroppen. 5. Stram ikke målebåndet.

Kropsmål for mænd Bryst

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

160

Talje

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

Hofte

79

83

87

91

95

99

103

107

111

115

119

123

127

131

135

139

143

147

151

155

159

163

Dansk størrelse/Europæisk størrelse

(Overdele) 2

76/38

80/40

84/42

88/44

92/46

96/48 100/50 104/52 108/54 112/56 116/58 120/60 124/62 128/64 132/66 136/68 140/70 144/72 148/74 152/76 156/78 160/80

(Bukser) 2

64/38

68/40

72/42

76/44

80/46

84/48

88/50

92/52

2A

2XS

2XS-XS

XS

XS-S

S

S-M

M

M-L

L

L-XL

XL

XL-2XL

2XL

2XL-3XL

3XL

3XL-4XL

4XL

4XL-5XL

5XL

5XL-6XL

6XL

6XL-7XL

2B

2XS

2XS

2XS-XS

XS

XS-S

S

S-M

M

M-L

L

L-XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

5XL

5XL

6XL

2C

3XS

2XS

2XS

XS

XS

S

S

M

M

L

L

L-XL

XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

2D

3XS

3XS

2XS

2XS

2XS-XS

XS

XS-S

S

S-M

M

M-L

L

L-XL

XL

XL-2XL

2XL

2XL-3XL

3XL

3XL-4XL

4XL

4XL-5XL

5XL

2E

24"

25"-26"

27"

28"-29"

30"

31"-32"

33"

34"-35"

36"

41"

42"

44"

46"

48"

48"-50"

50"

52"

54"

56"

58"

2F

XS

XS

XS

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

2XL

2XL

2XL

3XL

3XL

3XL

4XL

2G

2XS

2XS

XS

XS

S

S-M

M

L

L-XL

XL

XL-2XL

2XL

2XL-3XL

3XL

3XL-4XL

4XL

4XL-5XL

5XL

5XL-6XL

6XL

6XL-7XL

7XL

1

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

46

48

50

50

52

54

54

56

58

60

60

62

1A

2XS

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XL

2XL

2XL

2XL

3XL

3XL

3XL

4XL

4XL

4XL

5XL

1B

2XS

2XS-XS

XS

S-M

S

S-M

M

L

L-XL

XL

XL

XL

XL-2XL

2XL

2XL

2XL-3XL

3XL

3XL

3XL-4XL

4XL

4XL

5XL

1C

XS

XS

S

S

S-M

M

M-L

L

L-XL

XL

XL

2XL

2XL

2XL

3XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

5XL

5XL

1D

2XS

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XL

2XL

2XL

2XL-3XL

3XL

3XL

3XL-4XL

4XL

4XL

5XL

5XL

1E

2XS

2XS

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XL

2XL

2XL

2XL

3XL

3XL

3XL

4XL

4XL

4XL

1F

2XS

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

5XL

5XL

3A

_

_

2XS

2XS

XS

S

S-M

M

L

XL

XL-2XL

2XL

3XL

3XL-4XL

4XL

5XL

6XL

_

_

_

_

_

3B

2XS

2XS

XS

S

M

M

L

L

XL

XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

3XL

4XL

4XL

4XL

5XL

5XL

5XL

96/54 100/56 104/58 108/60 112/62 116/64 120/66 124/68 128/70 132/72 136/74 140/76 144/78 148/80

37"-38" 39"-40"


STØRRELSESGUIDE • • • • •

Åben indekset til højre og find det relevante modelnummer. Notér størrelsesguidenummeret ud for modelnummeret (f.eks. 1B eller 2D). Mål og notér dine kropsmål i cm. Følg instruktionen på næste side . Gå til “Kropsmål for kvinder” eller “Kropsmål for mænd”. Find kolonnen med de mål, der bedst svarer til dine kropsmål. De styrende mål for overdele er “Bryst” og “Hofte” mål. De styrende mål for bukser/nederdele er “Talje” og “Hofte” mål. Følg kolonnen ned til størrelsesguidenummeret for at finde den anbefalede størrelse. Benyt vores hjemmeside www.kentaur.com for information om tilgængelige lagerstørrelser.

• •

1030 1310 1330 1519 1539 1567 1568 1601

1 1 1 3A 2C 1A 1A 1

Damekittel 187 Dametunika 187 Dametunika 187 Unisex busseronne 190 Unisex skjorte V-hals 146/183 Dameskjorte k/arm 86 Dameskjorte 7/8 ærmer 86 Damebuks

Størrelsesguidenummeret

Kropsmål for kvinder Bryst

72

76

80

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

140

146

152

158

164

170

176

182

Talje

60

64

68

72

76

80

84

88

92

98

104

110

116

122

128

134

140

146

152

158

164

170

Hofte

80

84

88

92

96

100

104

108

112

117

122

127

132

137

142

147

152

157

162

167

172

177

1

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

1A

2XS

2XS-XS

XS

XS-S

S

S-M

M

M-L

L

L-XL

XL

XL-2XL

2XL

2XL-3XL

3XL

3XL-4XL

4XL

4XL-5XL

5XL

5XL-6XL

6XL

6XL-7XL

1B

2XS

2XS

2XS-XS

XS

XS-S

S

S-M

M

M-L

L

L-XL

XL

XL-2XL

2XL

2XL-3XL

3XL

3XL-4XL

4XL

4XL-5XL

5XL

5XL-6XL

6XL

1C

XS

XS

S

S

S-M

M

M-L

L

L-XL

XL

XL-2XL

2XL

2XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

5XL

6XL

6XL

6XL

1D

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

5XL

6XL

6XL

7XL

1E

3XS

2XS

2XS

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

5XL

6XL

1F

2XS

2XS

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

6XL

6XL

7XL

7XL

1G

22"-23"

24"

25"-26"

27"

28"-29"

30"

31"

32"-33"

34"

36"

38"

40"

42"

44"

1H

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

44"-46" 48"-50"

58

60

50"

62

50"-52" 52"-54" 54"-56" 56"-58" 58"-60"

64

66

68

70

72

_

_

_

_

Dansk størrelse/Europæisk størrelse

(Overdele) 2

74/36

76/38

80/40

84/42

88/44

92/46

96/48 100/50 104/52 112/56 116/58 124/62 128/64 136/68 140/70 148/74 152/76 160/80

2A

2XS

2XS

2XS-XS

XS

XS-S

S

S-M

M

L

L-XL

XL

2XL

2XL-3XL

3XL

4XL

5XL

5XL-6XL

6XL

6XL-7XL

7XL

_

_

2B

2XS

2XS

2XS-XS

XS

XS-S

S

S-M

M

L

L

XL

XL

2XL

3XL

4XL

4XL

5XL

5XL

6XL

6XL

7XL

7XL

2C

3XS

2XS

2XS

XS

XS

S

S-M

M

M-L

L

L-XL

XL

XL-2XL

2XL

3XL

3XL

4XL

4XL-5XL

5XL

5XL-6XL

6XL

7XL

2D

3XS

2XS

2XS

2XS-XS

XS

XS

S

S-M

M

L

L

XL

XL

2XL

3XL

3XL

4XL

5XL

5XL

6XL

7XL

7XL

2F

XS

XS

XS

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

4XL

4XL

4XL

4XL

2G

2XS

2XS

XS

S

S

M

M

L

XL

XL

2XL

2XL-3XL

3XL

4XL

5XL

5XL-6XL

6XL

7XL

7XL-8XL

8XL

9XL

10XL

3A

_

_

_

2XS

2XS

XS

S

S-M

M

L-XL

6XL

_

_

_

_

_

_

_

3B

2XS

2XS

XS

S

M

M

L

L

XL

XL

3XL

3XL

4XL

4XL

5XL

6XL

6XL

7XL

XL-2XL 2XL-3XL 3XL-4XL 4XL-5XL

XL

2XL

3XL

3XL


1030 1310 1330 1519 1539 1567 1568 1601 1610 1627 1636 1646 1658 1674 1696 1810 2027 2044 2330 2333 2339 2341 2360 2362 2386 2485 2517 2518 2520 2548 2601 2620 3006 3007 3010 3015 3016 3021 3030 3049 3075 3125 3129 3140 3151 3181 4036 4052 4072 4073 4077 4089 4988 5014 5016 5020 5032 5033 8888 10301 10303 10340 13070 13500 13501 14940 1500 15002 15019

1 1 1 3A 2C 1A 1A 1 1H 3B 1D 1A 1D 1E 1F 1A 2A 2B 2 2 2 2A 2D 2D 2 2B 2B 2A 2A 2C 2 2

1A 1 1A 1B 1A 1A 1A 1B 1B 1B

Damekittel .............................................................187 Dametunika ...........................................................187 Dametunika ...........................................................187 Unisex busseronne ............................................... 190 Unisex skjorte V-hals ........................................... 183 Dameskjorte k/arm ................................................86 Dameskjorte 7/8 ærmer .........................................86 Damebuks - jeansfacon ............................... 208/217 Damebuks .............................................................. 211 Unisex joggingbuks ................190/204/207/230/232 Unisex joggingbuks ............................................... 211 Unisex joggingbuks ........................210/219/221/234 Unisex smækbuks ................................ 134/2097233 Unisex jeans .........................................208/218/234 Unisex kokkebuks .................................................221 Unisex buks ........................................... 205/215/219 Unisex kittel ..........................................................132 Unisex kittel ......................................................... 188 Kokkejakke.............................................................. 76 Kokkejakke i bomuld .............................................. 75 Kokkejakke med brystlomme ................................ 75 Kokkejakke med piping .......................................... 74 Unisex jakke med korte ærmer .............................70 Unisex jakke med lange ærmer ..............................71 Chefkokkejakke med lange ærmer ........................ 73 Unisex busseronne ................................................ 131 Unisex busseronne k/arm..................................... 131 Herreskjorte k/arm .................................................87 Herreskjorte ............................................................87 Unisex busseronne ............................................... 183 Herrebuks, jeansfacon ..................................210/218 Herrebuks ............................................................. 210 Forklæde med lommer.......................................... 119 Forstykke med lommer ....................................97/118 Forstykke ............................................................... 118 Forstykke ............................................................... 118 Forstykke ............................................................... 118 Tjenerforklæde ...................................................... 117 Smækforklæde ..................................................... 120 Smækforklæde ...................................................... 115 Smækforklæde ...................................................... 115 Tjenerforklæde ...................................................... 117 Forklæde med slids ............................................... 119 Smækforklæde ..................................................... 120 Bredt smækforklæde ............................................ 113 Sandwichforklæde ................................................ 121 Bandana .................................................................123 Kalot .......................................................................123 Kasket med hårnet................................................133 Kasket med net .....................................................133 Kasket med net .....................................................133 Halsklud .................................................................124 Tjenerpung ............................................................125 T-Time T-shirt V-hals ID0514.................................261 T-Time T-shirt ID0510 ............................................261 Game poloshirt ID0520 ........................................259 Game sweatshirt ID0600 ....................................262 Game polo sweatshirt ID0601 .............................262 Kugleknapper ........................................................125 Damekittel .............................................................132 Damekittel .............................................................187 Damekittel ...............................................................91 Active unisex jakke................................ 169/213/228 Dame kokke-/tjenerjakke ......................................59 Dame kokke-/tjenerjakke ......................................58 Nederdel ...............................................................235 Dame funktionsskjorte ........................................ 182 Dame funktionsskjorte ................................. 179/186 Dame funktionsskjorte ..................................131/186

15022 15053 15054 15139 15147 15193 15198 15203 15209 15235 15236 15310 15311 15313 15314 15315 15320 15321 15330 15340 15347 15350 15352 15358 15360 15362 15368 15390 15391 15394 15395 15448 15449 15470 16150 16219 16220 16221 16225 16260 16339 16400 16401 16403 16410 16415 16435 16506 16635 16946 16949 17005 17025 17062 17360 18115 18116 18130 18135 18140 18155 18312 18330 18331 18340 20200 20340 20443 21100

1B 1A 1A 1B 1B 3A 3A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1A 1 1C 1C 1C 1C 1A 1 1 1 1 1 1 1C 1A 1C 1C 1C 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1G 1 1 1 2F 2A 2B 2A

Dame funktionsskjorte ........................................ 186 Dameskjorte .....................................................52/84 Dameskjorte k/arm ..........................................53/85 Unisex skjorte V-hals ............................................173 Dame funktionsskjorte .........................................179 Unisex busseronne ................................................ 191 Unisex busseronne FT - ATCB............................... 191 Dame kokke-/serviceskjorte l/a ........................... 48 Dame kokke-/serviceskjorte k/a ...........................49 Dame popover skjorte ............................................28 Dame kokkeskjorte ................................................ 27 Unisex skjorte ........................................................159 Unisex busseronne ................................................159 Dame pique shirt ...................................................152 Dame pique skjorte .............................................. 154 Dame pique shirt v-hals ....................................... 156 Dame funktionspolo .....................................160/164 Unisex funktionspolo ....................................160/164 Unisex skjorte ........................................................ 177 Unisex funktionsskjorte....................................... 180 Dame tunika ......................................................... 180 Unisex halvbusseronne ................................. 178/184 Unisex halvbusseronne .................................. 177/178 Dame funktionsskjorte ........................................ 182 Dame halvbusseronne ......................................... 165 Dame funktionsskjorte ........................................ 165 Dameskjorte ...........................................................87 Dame funktionsskjorte .........................................162 Dame funktionsskjorte ........................................ 163 Dame halvbusseronne ......................................... 163 Kjole ............................................................... 163/165 Dame busseronne .................................................172 Dame busseronne .................................................176 Dameskjorte - modern fit ..................................... 80 Dame funktions buks ....................................216/229 Active unisex buks ................................ 169/213/228 Unisex buks ..........................................185/206/230 Unisex buks m/lårlomme ..................... 215/220/221 Unisex buks Fairtrade - ATCB ......................... 67/216 Smart pull on buks ankel .....................................224 Graviditetsbuks ....................................................235 Dame chino ........................................................... 214 Dame chino ................................................... 203/227 Dame chino ............................................................217 Damebuks alm. talje ............................................202 Damebuks lav talje ...............................................202 Unisex pull on buks ..............................................203 Unisex joggingbuks ...................................... 134/209 Unisex pull on buks ..............................................225 Unisex joggingbuks ...................................... 185/207 Unisex joggingbuks ....................... 173/204/218/232 Unisex vest ............................................................167 Damevest...............................................................167 Damevest................................................................89 Damevest.............................................................. 164 Unisex buks .................................................. 135/208 Unisex buks m/lårlomme .....................135/209/233 Unisex flex buks ................................... 205/215/230 Unisex pull on flex buks ............................... 206/231 Unisex pull on buks ...................................... 206/231 Unisex buks ............................173/185/204/207/232 Damejeans ............................................................224 Dame-/unisex flex buks.......................................205 Dame-/unisex flex buks................................224/231 Dame-/unisex buks ........................................134/211 Unisex gæstekittel ........................................132/188 Herrekittel................................................................91 Unisex kittel ................................................. 184/188 Kort unisex kittel .................................................. 184


23050 23055 23373 23400 23401 23500 23501 23503 23511 23515 23516 23522 23523 23530 23531 23550 23551 23591 23592 23760 23769 23770 23860 25048 25053 25054 25200 25203 25204 25207 25209 25235 25236 25240 25241 25290 25292 25293 25313 25314 25315 25348 25349 25350 25358 25360 25361 25390 25391 25448 25470 26150 26400 26401 26403 26410 27062 27360 28312 30323 30324 30330 30340 30360 30390 30391 30392 30393 30394

2A 2B 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2B 2B 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2 2C 2A 2A 2A 2G 2G 2G 2G 2A 2A 2G 2G 2A 2A 2A 2B 2B 2B 2C 2C 2C 2C 1B 2A 2A 1A 2C 2A 2 2 2 2 2 2A 2A 2E

Unisex funktions jakke .......................................... 37 Kokke-/servicejakke outdoor ................................. 37 Kokkejakke med net............................................... 74 Unisex kokke-/tjenerjakke.....................................69 Unisex kokke-/tjenerjakke.....................................69 Unisex kokke-/tjenerjakke.....................................59 Unisex kokke-/tjenerjakke.....................................58 Unisex kokke-/tjenerjakke......................................61 Unisex kokke-/tjenerjakke.....................................55 Kokke-/servicejakke lang arm ...............................43 Kokke-/servicejakke kort arm................................43 Gourmet kokkejakke .............................................. 41 Gourmet kokkejakke kort arm ............................... 41 Biker kokke/servicejakke k/arm .............................31 Biker kokke-/servicejakke .......................................31 Kokkejakke Fairtrade - ATCB .................................66 Kokkejakke Fairtrade - ATCB .................................66 Unisex kokke-/tjenerjakke..................................... 57 Unisex kokke-/tjenerjakke..................................... 57 Unisex jakke.......................................................... 130 Unisex jakke ekstra lang ...................................... 130 Unisex jakke.......................................................... 130 Chefkokkejakke med korte ærmer ........................ 73 Unisex busseronne ........................................ 179/183 Herreskjorte ......................................................52/84 Herreskjorte k/arm ...........................................53/85 Kokke-/serviceskjorte ............................................39 Kokke-/serviceskjorte l/arm ................................. 48 Kokke-/serviceskjorte l/arm .................................. 47 Kokke-/serviceskjorte k/arm ................................. 47 Kokke-/serviceskjorte k/arm .................................49 Herre popover skjorte.............................................28 Kokkeskjorte ........................................................... 27 Kokke-/serviceskjorte l/arm ........................... 45/131 Tencel™ kokke-/service skjorte ...................... 45/130 Kokke-/service pique t-shirt ..................................34 Kokke-/service pique skjorte .................................35 Kokke-/service pique skjorte .................................35 Unisex pique shirt .................................................153 Herre pique skjorte ................................................155 Unisex pique polo shirt .........................................157 Unisex busseronne ................................................ 181 Unisex busseronne ................................................176 Unisex busseronne ............................................... 184 Unisex busseronne ............................................... 182 Unisex busseronne ............................................... 166 Unisex funktionsskjorte....................................... 166 Unisex funktionsskjorte........................................162 Unisex busseronne ................................................162 Unisex busseronne ................................................172 Herreskjorte - modern fit ....................................... 81 Herre funktions buks ....................................216/229 Herre chino............................................................ 214 Herre chino.................................................... 203/227 Herre chino..............................................217/219/220 Herrebuks .............................................................202 Herrevest ................................................................89 Unisex vest ........................................................... 166 Herrejeans.............................................................225 Smækforklæde ......................................................107 Dame smækforklæde............................................107 Smækforklæde .................................................96/111 Smækforklæde m. lommer.................................. 108 Raw smækforklæde ....................................... 95/104 Raw smækforklæde ............................................. 100 Raw smækforklæde .............................................. 101 Wrap-around forstykke......................................... 101 Forstykke med lommer ........................................ 102 Raw snap-on forklæde m. lommer .......................33

30395 30530 30536 30538 31040 31044 31045 31046 31303 31304 31502 31540 31811 40500 40502 40503 40520 40921 40940 49036 49990 50812 53000 53020 53100 53110 53120 53130 53150 53170 53200 53210 53220 53240 53260 53280 53290 53300 53360 53600 53620 53660 53670 53700 53710 53720 53730 53740 53750 55250 55270 56220 56240 58030 58050 58110 58240 58250 58540 58560

Raw smækforklæde m/slids ................................... 102 Smækforklæde Faitrade - ATCB .......................... 67/98 Snap-on forklæde ......................................................32 Snap-on forklæde med lommer ................................32 Tjenerforklæde ....................................................96/110 Forstykke med lommer ............................................ 109 Forstykke med lommer ............................................ 109 Forstykke med lomme ............................................. 108 Tjenerforklæde ......................................................... 106 Dame tjenerforklæde ............................................... 106 Bredt smækforklæde .......................................... 95/113 Forklæde Fairtrade - ATCB ................................... 67/98 Sandwichforklæde .................................................... 121 Sixpence .....................................................................122 Roll up cap .................................................................122 Flat cap ......................................................................122 Kalot med net i pulden..............................................123 Hijab ...........................................................................124 Etnisk tørklæde .........................................................124 Nakkestrop snap-on forklæder .................................33 Bånd til 5 kugleknapper ............................................125 Dame fleece vest ID0812 .........................................263 PRO wear t-shirt ID0300 ................................. 140/253 PRO wear t-shirt ID0302...........................................251 PRO wear t-shirt light ID310 ....................................253 PRO wear t-shirt ID0311 .................................... 141/253 PRO wear dame t-shirt ID0312 ................................252 PRO wear dame t-shirt ID0313 ................................252 PRO wear dame t-shirt ID0315 ................................252 PRO wear dame t-shirt ID0317 ................................252 PRO wear poloshirt ID0320 .....................................249 PRO wear dame poloshirt ID0321 ............................249 PRO wear poloshirt ID0322 .......................................251 PRO wear poloshirt ID0324 ......................................248 PRO wear poloshirt ID0326......................................248 PRO wear polo ID0328 ............................................. 247 PRO wear dame polo ID0329 ................................... 247 PRO wear poloshirt ID0330 ............................. 140/248 PRO wear poloshirt ID0336............................... 141/248 PRO wear sweatshirt ID0360 .................................. 257 PRO wear sweatshirt ID0362....................................251 PRO wear cardigan ID366 ........................................ 257 PRO wear dame cardigan ID0367 ............................ 257 PRO wear CARE t-shirt ID370 .......................... 138/244 PRO wear CARE dame t-shirt ID371 ................ 138/244 PRO wear CARE t-shirt ID372 ...........................139/245 PRO wear CARE dame t-shirt ID373 .................139/245 PRO wear CARE polo ID374............................... 137/243 PRO wear CARE dame polo ID375....................... 137/243 Game poloshirt stretch ID0525 ...............................258 Game dame polo stretch ID0527 .............................258 Game sweat cardigan ID0622 ..................................262 Game dame sweat cardigan ID624..........................262 Fleece cardigan ID0803 ...........................................263 Fleece dame cardigan ID0805 .................................263 Fleece vest ID0811 ....................................................263 Softshell vest ID0824 ..............................................265 Softshell vest dame ID0825 ....................................265 Soft shell jakke unisex ID854 ..................................265 Dame soft shell jakke ID856 ....................................265


KENTAUR A/S Blytækkervej 20 · DK-7000 Fredericia Tel. +45 7594 1177 · kentaur@kentaur.com VISIT US AT WWW.KENTAUR.COM