Page 1

září 2012

Foto: Archiv NPDM

Občasník Národního parlamentu dětí a mládeže. Pro žáky, učitele, koordinátory. Pro všechny, kteří se zajímají o dění kolem sebe.

Letní zasedání NPDM! Co dělali parlamenťáci o prázdninách? Kde všude byli? Co všechno přichystali pro nový školní rok? O letním zasedání a mnoha dalších novinkách čtěte v tomto čísle!


OBSAH Slovo úvodem…………………………………………………………………...………….2 Letní zasedání………………………………………………...…………………………….3 Fotoreportáž: Návštěva NPDM ve zpravodajství…………………………….…………….4 V Zrcadlovém sále MŠMT……………………………………………………..…………..6 Anketa: Co dělali parlamenťáci o prázdninách?.……………………………..……………7 Začátek šk. Roku a činnost SPGU už je v plném proudu…..………………..……………..9 Volby do MPDM Mladé Boleslavi………………………………………….…………….10 První zasedání Ústeckého PDM v tomto školním roce…………………………………...10 Veřejná debata na webu Our Space…….…………………………..……………………...11 Projekt Nelíbí se mi to…………………...…………………………...…………………...11 S doktorkou Evou Vaníčkovou nejen o právech dětí v ČR…..…………………..………:12 Ruku na to! …………………………………………………….…………………….…...13 Reakce na minulé číslo Parlamenťáka……...…………………………………………….13 Demokracie, téma Zasedání NPDM…………………………………………….………...14 Tiráž………………………………………………………………………………..……...14

Slovo úvodem Vážení čtenáři,

Opět začal školní rok, který přináší povinnosti a méně času na zábavu. Avšak většina parlamenťáků to vidí také jako příležitost pro uskutečnění nových, nebo již delší dobu plánovaných akcí. S tímto školním rokem také přicházejí noví členové, kteří jako vždy přinesou oživení a nápady pro ještě lepší fungování dětských parlamentů. Proto je dobré se dívat na konec prázdnin s úsměvem, že za několik měsíců nás čekají další, a teď přišla chvíle se zase vyřádit a ukázat svůj potenciál.

Foto: Archiv V. Navrátil

je tady další číslo vašeho oblíbeného časopisu Parlamenťák. Jsme rádi, že jste našimi příznivci a proto jsme se snažili i v tomto čísle shromáždit nejzajímavější informace z dětských parlamentů v ČR.

Národní parlament pracoval i přes prázdniny, jak se dočtete v článku z Letního zasedání na dalších stránkách tohoto čísla. Mimo jiné se také dozvíte, jak jsou na tom přípravy Zasedání NPDM a na co se můžete těšit. A také nesmí chybět články od vás, s informacemi, zážitky či novými nápady co podniknout pro oživení parlamentu. Přejeme vám tedy, abyste i v tomto čísle našli články, které vás zaujmou. A pokud dostanete chuť, neváhejte nám poslat článek z vašeho parlamentu. Může být totiž k přečtení již v příštím čísle. Vlastimil Navrátil předseda NPDM

2


Letní zasedání

Foto: Archiv NPDM

Letošní léto se údajně moc nelišilo od těch posledních uplynulých. Teploty a srážky zhruba stejné, na dovolenou se jezdilo vesměs do stále stejných destinací, atmosféra byla cítit nadšením a voln o s t í . A přece se však najde jedna věc, která právě toto léto od těch ostatních odlišuje. Vůbec poprvé se totiž konalo Letní zasedání Rady a Předsednictva NPDM!

Foto: Archiv NPDM

Že to bylo zasedání neobvyklé je dáno už saSranda musí být, i na zasedání! motným termínem-takřka uprostřed prázdnin. Zatímco většina studentů si užívala zasloužených prázdnin telem sekce vždělávání MŠMT. Probírali s ním nebo pracovala na brigádách, členové R+P se sešli, Usnesení a státní maturity. aby začali plánovat další chod NPDM. Do budovy MŠMT zavítali účastníci jiný den, Hlavním bodem se stalo samozřejmě Zasedání tentokráte však na Odbor pro mládež. Více o této NPDM, plánované tradičně na prosinec. Již teď se schůzce se dočtete v reportáži na straně 6. dá říci, že toto XV. Zasedání Také se naskytla říležitost zavítat do České telese ponese vize. Fotoreportáž z celé akce naleznete v s k u t k u na následující straně. ve velkolepém duchu. Plánuje Kromě plánování programu Zasedání, vymýšlese totiž několik ní témat a rozdělování úkolů přišla řeč novinek, které i na hry, které delegátům poslouží k uvolnění tomuto zakulaa odpočinku během Zasedání. Aby je členové R+P cenému výročí dobře ovládali, museli je samozřejmě také vyzkoudodají pořádný šet. A kde jinde by se tak mělo stát, než šmrnc. za teplých dní v parku.

Mgr. Jakub Stárek

V rámci plánování Zasedání se účastníci sešli i s Mgr. Jakubem Stárkem, vrchním ředi-

Ačkoliv se Letní zasedání stalo prakticky nejdelším zasedáním v historii Rady a Předsednictva, zúčastnění si jej i tak užili. Odvedli kus pořádné práce, kterou budete moci ohodnotit na Zasedání NPDM v listopadu. red.

3


Fotoreportáž: Návštěva NPDM ve zpravodajství

red.

Foto: Archiv NPDM

účast zástupců Národního parlamentu dětí a mládeže jako diváků při podzimním natáčení Miniparlamentu. Rýsuje se i další spolupráce, zejména ve spojitosti s plánovaným Zasedáním NPDM. Na následující d voustr aně vám přinášíme fotoreportáž, přibližujicí atmosféru a prostory, které jsme navštívili. Česká televize!

Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

Během letního zasedání jsme s Radou a Předsednictvem NPDM navštívili Zpravodajství ČT. Měli jsme možnost vidět hlavní pracoviště a studia. Od režie Velína, přes zpravodajské studio na Velíně, kde jsme vyzkoušeli moderárský stůl ČT24, až po virtuální studio, kde se v rámci Zpráviček natáčejí Miniparlamenty a také večerní Události. Na závěr jsme s panem Kopeckým, který má nastarosti pořad Zprávičky, dohodli

Pozorně posloucháme výklad pana Kopeckého

Nepřipadá vám tento pohled známý? Takhle vypadají zprávy na ČT24. A věřte nevěřte, málem i my jsme se dostali do živého vysílání. Tak tak jsme se vyměnili s moderátorkou. 4

Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

Vojta se dívá do zvukové kabiny, kde se dodatečně natačí zvuková stopa (komentáře) k obrazové stopě

Kamera do které se dívají moderátoři při uvdění zpráv


Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

Holky a Vlastíka zaujala maskérna

Takhle se chystají zprávy...

Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

Grafici nám popisují virtuální prostředí Zpráviček

Vojta si vyzkoušel uvádět sportovní zprávy

Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

NPDM ve virtuálním studiu ČT. Natáčí se zde například Události, Otázka Václava Moravce, Toulavá kamera nebo Zprávičky.

Nathalie Marková v roli moderátorky

Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

Koordinátorka NPDM v Událostech

Petr Kopecký, který má v ČT nastarosti Zprávičky, nám dělal průvodce.

Společné foto před budovou ČT 5


V zrcadlovém sále MŠMT Právě začalo pršet, když jsme došli k Ministerstvu školství. Na mém rameni se houpe brašna s foťákem, na které je připevněna placka Národního parlamentu dětí a mládeže. Čeká nás první schůzka na letošním Letním zasedání Rady a Předsednictva NPDM. Máme se setkat s několika pracovníky Odboru pro mládež a jejich ředitelem.

Jsme vybídnuti k otázkám a diskusi. To je čas

Foto: Karel Halačka

Stojím na vrátnici budovy A ministerstva a zapisuji se do prezenční listiny, která už je zde připravena. Musím chvilku počkat než se zapíšou i ostatní. Je nás cel-

a potahů je zelená. Celkově sála působí velmi příjemně a přívětivě. Pak nám paní Mašková začne vyprávět o své práci a co je její úlohou na odboru. V půlce její řeči se otevírají dveře a vstupuje ředitel odboru pan Mgr. Michal Urban. Za chvíli dostává slovo a začne vysvětlovat co má Odbor pro mládež na ministerstvu na starosti. Po něm si bere slovo paní Vymětalíková a mluví o dobrovolnictví. Jako poslední je vyzvána stážistka, aby řekla o možnostech stáže na ministerstvu.

Naši hostitelé na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy kem 8, takže to netrvá dlouho. Následně skrz turniket procházíme dál do budovy směrem k Malému zrcadlovému sálu. Naším průvodcem je Mgr. Zdeňka Mašková, která na nás čekala už při vstupu do budovy. Dojdeme do Zrcadlového sálu. Uprostřed sálu je konferenční stůl, u kterého už sedí Mgr. Petra Vymětalíková a jedna stážistka odboru. "Můžete si sednout. Pan ředitel byl ještě zavolán k panu náměstkovi." řekne nám naše průvodkyně. Po chvilce čekání začínáme i bez pana ředitele. Je nám vysvětlováno vše o Malém zrcadlovém sálu a o tom k čemu slouží a jaké návštěvy sem jsou zvané. Já mám konečně možnost se pořádně podívat, jak sál vypadá. Kromě stolu a několika oken okamžitě přitáhnou pozornost čtyři velká zrcadla. Barva zdí

pro mě. Ptám se jestli můžu fotit. Moje žádost je schválena a já rychle nastavuji foťák a pak už vše pozoruji skrze hledáček fotoaparátu. Většina otázek jde na pana ř ed it el e. Ně ko l i k o t á ze k j e s mě ř o v á no i na vzájemnou spolupráci a různé nové návrhy odboru. Asi po 45 minutách se otázky vyčerpají a naše schůzka končí. Celkově jsme na ministerstvu strávili asi hodinu a půl nabitého programu. Byl to náš první přímí kontakt s tímto odborem a moje první návštěva MŠMT vůbec. Když to shrnu, schůzka byla spíše informativní, ale s nádechem budoucí spolupráce. Karel Halačka Třebíč

6


Co dělali členové NPDM o prázdninách? Jak se těší na XV. Zasedání NPDM? Jana Votavová (koordinátorka NPDM)

Co jsi dělala přes prázdniny? Zažila jsi něco dobrodružného?

Co jsi dělala přes prázdniny? Zažila jsi něco dobrodružného?

Přes prázdniny jsem hodně času věnovala přátelům a rodině. Strávila jsem krásné dny v Německu se čtyřletou sestřenkou. Taky jsem byla na Sázavě, kterou jsem letos poprvé sjížděla. Hodně jsem se o prázdninách věnovala divadlu a psaní krátkých povídek. Jako každý rok jsem chodila fotografovat a zúčastnila jsem se semináře o fotografování v terénu. Malovala jsem a psala písničky.

O prázdninách jsem se snažila trochu odpočívat, protože jsem věděla, že mě čeká náročný podzim. Vedle organizace XV. Zasedani ješte 3. ročnik Kecejme do to, pomoc na projektu 72 hodin, spuštění domény Our Space, psaní projektu apod. Byla jsem na skvělé dovolené po Jižní Moravě, navštívila jsem Ostravu a nenechala jsem si s přáteli ujít tradiční oslavu chmele Dočesnou.

Foto: Archiv N. Jakůbková

Nikola Jakůbková

Měla jsi možnost být o prázdninách dobrovolníkem? Pomáhala jsi někde někomu? Zapojila jsem se v Mosteckém zvířecím útulku, kam jsem vyrážela s přáteli. Chodili jsme venčit pejsky a sháněli příspěvky na potravu. Povedlo se nám sehnat i několik nových páníčků.

Měla jsi možnost být o prázdninách dobrovolníkem? Pomáhala jsi někde někomu? Pomáhala jsem své sestřenici s projektem na inovaci obecní knihovny. Není to sice žadná práce s hráběmi po lese, ale bylo to skvěle. A pokud bude projekt podpořen jako v loňském roce inovace návsi a vybudování dětského hriště, budu moc ráda. Budeš na XV. Zasedání NPDM? Těšíš se na něj?

Budeš na XV. Zasedání NPDM? Těšíš se na něj? Moc se na toto výroční zasedání těším. Doufám, že budu moci jet. Určitě mě toto zasedání láká. Téma letošního zasedání mi přijde naučné a přitom je zábavně pojaté. Takže se moc těším!

Lukáš Vranák

Jediná dobrodružná věc, která se během těchto prázdnin odehrála byl výlet do Mikulova a poté do Valtic - do bylinné zahrady a na místní zámek. Měl jsi možnost být o prázdninách dobrovol-

níkem? Pomáhal jsi někde někomu? Jediná "dobrovolnická" aktivita pro mě byla výpomoc kamarádovi s podlahou :D Budeš na XV. Zasedání NPDM? Těšíš se na něj? Na zasedání se určitě těším a doufám, že se nevyskytne nic, co by mi bránilo v tom se jej zúčastnit :) 7

Foto: Archiv J. Votavová

Foto: Archiv L. Vranák

Co jsi dělal přes prázdniny? Zažil jsi něco dobrodružného?

Na 15. Zasedání NPDM budu a těším se na něj každým dnem čím dál více. Přípravy jsou v plném proudu a nápadů na jubilejní zasedání jsme s Radou a Předsednictvem NPDM vymysleli mnoho. Uvidíme co vše se nám podaří zrealizovat :) Nechte se překvapit a přijeďte na XV. Zasedání Národního parlamenentu dětí a mládeže v listopadu do Prahy. :)


Vojtěch Janoušek

Co jsi dělal přes prázdniny? Zažil jsi něco dobrodružného?

Co jsi dělal přes prázdniny? Zažil jsi něco dobrodružného?

Tak prázdniny jsem trávil převážně mimo domov, byl jsem na dětském táboře jako vedoucí. Následně jsem chodil do práce a uprostřed léta jsem navštívil Spojené státy, přesněji New York. To byl asi můj největší zážitek. Měl jsi možnost být o prázdninách dobrovolníkem? Pomáhal jsi někde někomu?

Foto: Archiv V. Janoušek

Jakub Hruška

Cestoval. Pracoval. Koupal se. Užíval si. Něco dobrodružného? Myslím, že docela dobrodružný zážitek pro mě bylo koupání se v rybníku ve tři hodiny ráno. Všude kolem byla mlha a já si spolu s dvěma kamarády připadal jak v nějakém nekonečném prostoru. Velice magické. Měl jsi možnost být o prázdninách dobrovolníkem? Pomáhal jsi někde někomu?

Budeš na XV. Zasedání NPDM? Těšíš se na něj?

No, pomáhal jsem například rodičům, když jsme byli společně na naší chatě... Jo a pak jsem také ženám pomáhal, když nesly něco těžkého. To se mi za prázdniny párkrát stalo. :-)) Ale to přímo dobrovolník? Nevybavuji si. Tak aspoň mám co přes kolní rok napravovat. ;-)

Foto: Archiv J. Hruška

Přímo dobrovolníkem jsem nikde nebyl, ale pomáhal jsem na již zmíněném dětském táboře.

Ano! Budu na XV. Zasedání NPDM a už se u p ř í m n ě n e m ů ž u dočkat :).

Budeš na XV. Zasedání NPDM? Těšíš se na něj? Jasně! Pokud se nestane nic vážného, nebudu nemocný nebo tak něco, tak na XV. Zasedání NPDM určitě budu. Je to pěkné jubileum a já bych chtěl být jeho součástí. Téma je myslím velice zajímavé. a aktuální.

Lenka Hladká Co jsi dělala přes prázdniny? Zažila jsi něco dobrodružného? Přes prázdniny jsem především pracovala na zámku Humprecht jako průvodkyně a po pracovní době jsem většinou lezla na horolezecké stěně. Asi nejdobrodružnější a zároveň nejhezčí zážitek pro mě byl, když jsem poprvé vylezla na skálu.

Dobrovolníkem jsem byla asi na skautském táboře, kde jsem v rámci možností pomáhala se vším, co bylo potřeba. Budeš na XV. Zasedání NPDM? Těšíš se na něj? Na 15. zasedání NPDM určitě přijedu a těším se na něj zhruba od loňského listopadu ;) 8

Foto: Archiv L. Hladká

Měla jsi možnost být o prázdninách dobrovolníkem? Pomáhala jsi někde někomu?


Začátek školního roku a činnost SPGU už je v plném proudu Je sice teprve půlka září, ale činnost Studentského Parlamentu Gymnázia Uničov již je v plném proudu. Za prvních čtrnáct dní se stihli zastupitelé jednotlicých tříd sejít na první schůzi SPGU v tomto školním roce a dokonce i zorganizovat jednu akci pro nové primány a prváky.

Foto: Mgr. Aleš Langer

Akce “Poznej svoji školu” byla v podstatě soutěž týmů, které se vytvořily smícháním p r i m á n ů a prváku. Byly přichystány lístečky s otázkami týkající se školy, které byly adresované pedag o g ů m , zaměstnancům š k o l y a dokonce i některým aktivním stud e n t ů m . Úkolem týmů bylo si vždy náhodně vybrat Grill party SPGU jednu otázku, najít dotyčnou osobu podle hlavní nástěnky a dozvědět se odpověď. Pro potvrzení setkání určitého týmu s hledanou osobou sloužil autogram oné osoby na lístečku. Když pak měl tým odpověď i s autogramem, vrátil se zpět na výchozí místo a losoval další otázku. Vyhrál ten tým, který měl nejvíce odpovědí za nejrychlejší čas. První tři týmy dostaly sladkou odměnu. Každý člen týmu, který vyhrál, dostal ještě speciálního žolíka*. Akce napomohla netradičním způsobem seznámit primány a prváky s jejich novou školou. Studenti také měli možnost se trochu více navzájem poznat.

SPGU má v plánu zorganizovat jak již zaběhlé akce, tak i pár nových, dosud nevyzkoušených. Určitě se i tento školní rok mohou studenti Gymnázia Uničov těšit na Maškarní dny, přednášky a besedy (o kyberšikaně a bezpečném internetu, o alkoholové a tabákové závislosti, a další), nové výstavy v Galerii Dobrý den, která má nový web www.galeriedobryden.tumblr.com, na sběr papíru a na konec roku i na úspěšnou Grill párty ve školním dvoře. Minulý rok na podzim proběhl Workshop k tématu studentských parlamentů na gymnáziích v Olomouckém kraji. I letos, předseda SPGU společně s koordinátorem SPGU Mgr. Radimem Chmelíkem plánují tento workshop na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého uspořádat. Ačkoliv to byla teprve první schůze studentského parlamentu, její program byl naplněný a dokonce se nestihlo projednat vše, co bylo potřeba. Důležité je ještě zmínit, a o tom se informovat stihlo, že osm aktivních zastupitelů SPGU z minulého školního roku spolu s koordinátorem SPGU pojedou v říjnu na sponzorovanou exkurzi do Evropského parlamentu do Bruselu. Skvělá motivace a odměna pro aktivní studenty. Na závěr tedy nazbývá říct nic jiného než: “Buďte aktivní, časem se vám to určitě vrátí!” Ten se smí použít jen v tomto pololetí a jen jednou. Na druhou stranu si student může vybrat, ve kterém předmětu ho použije. Žolíci na Gymnáziu Uničov právě díky Studentskému parlamentu fungují už pár let. Studenti mají na každé pololetí přidělený jeden žolík do každého předmětu, který smí použít na hned začátku hodiny, aby nebyl danou hodinu v daném předmětu ústně zkoušen. Vojtěch Janoušek Uničov

Foto: Mgr. Aleš Langer

Na první schůzi SPGU, která se konala ve čtvrtek 6. září šestou vyučovací hodinu, se nejdříve volil předseda. Tím byl zvolen již po čtvrté v řadě Vojtěch Janoušek, který je též členem Rady NPDM. Zastupitelé, často ti samí jako minulý rok, se opět seznámily s dokumenty SPGU a hlavně pak s harmonogramem činnosti SPGU pro tento školní rok.

Na Grill party nesměla chybět ani živá hudba

9


Volby do Rady Městského parlamentu dětí a mládeže Mladé Boleslavi Začal nový školní rok, a proto se v Městském parlamentu dětí a mládeže Mladá Boleslav konaly volby do Rady MPDMMB. Jak je již zvykem, první zasedání proběhlo ve středu a to konkrétně 12. září 2012. Zúčastnilo se mnoho nových tváří, tudíž bylo potřeba je nejprve zasvětit do obecného fungování parlamentů dětí a mládeže. Toho se hbitě ujala předsedkyně MPDMMB. Následně se tedy přistoupilo ke stěžejnímu bodu zasedání, k volbám. Ze dvou kandidátek na předsedkyni si nakonec členové zvolili Lenku Hladkou, která obhájila svou funkci již z minulého roku.

Nakonec se do funkce 1. místopředsedkyně komory mládeže dostala Lucie Norková a do pozice 2. místopředsedkyně Kamila Bauerová. Vzhledem k tomu, že žáci ZŠ byly ve většině případů poprvé na zasedání MPDMMB, do voleb se přihlásila pouze jediná kandidátka Zdeňka Krajníková, kterou si členové také zvolili za 1. místopředsedkyni komory dětí. Všem členům Rady MPDMMB gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve školním roce 2012/13! Lenka Hladká Mladá Boleslav

Rada MPDMMB je rozdělena na dvě komory, komoru dětí (žáci ZŠ) a komoru mládeže (žáci SŠ). Kandidátů do komory mládeže bylo mnoho a volby tedy probíhaly velice napínavé.

První zasedání Ústeckého parlamentu dětí a mládeže v tomto školoním roce Z prázdninového ulévání jsme se přesunuli zpět k práci a rozebrali si plány parlamentu na měsíce září až listopad. Vše jsme si zapsali a podrobně rozebrali. Dále jsme si řekli o volbách, které se budou konat na dalším zasedání. Dopředu jsme si prozradili, kdo by chtěl na jakou pozici kandidovat a každý člen má ještě možnost se zapsat na volby – a to do 18. září 16.15. Kandidáti si tedy musí do dalšího zasedání připravit řeč o tom, proč na to dané místo chtějí kandidovat, co od něho očekávají a co by na něm chtěli dokázat. My jim následně můžeme klást otázky a na základě odpovědí si pak vybereme jednoho kandidáta.

Foto: Petr Dvořák

Prázdniny skončili a kromě toho, že všichni usedli zpět do lavic, jsme se dne 11. září po dlouhé době přivítali na prvním zasedání Ústeckého parlamentu dětí a mládeže v novém školním roce 2012/2013. Na zasedání přišli nejen stálí delegáti, ale také noví členové. Řádně jsme je mezi sebe přijali a doufáme , že se parlamentu budou nadále věnovat.

10

Naše zasedání se pomalu blížilo ke konci a právě uprostřed debaty se v budově spustil požární poplach. Rychle jsme sbalili své věci a odebrali se před budovu. Po ukončení poplachu jsme se vrátili zpět do zasedací místnosti, dořešili debatu a ukončili zasedání.

Kateřina Svobodová Ústí nad Labem


Odstartovala veřejná debata na webové stránce ourspace.cz! Zapojte se! Duha je partnerem mezinárodního projektu Evropské komise OurSpace - The Virtual Youth Space. OurSpace vzniká jako nová online sociální síť pro mládež a organizace mládeže, která umožňuje spojení s přáteli, nové kontakty napříč Evropou, diskuse s dalšími lidmi o aktuálním dění na národním a evropské úrovni, sdílení idejí, nápadů a informací a vzájemné formování názorů s dalšími účastníky diskusí včetně politických představitelů. Pokud máte Facebook, OurSpace vás snadno přihlásí pomocí něj (http://www.facebook.com/OurSpace.eu). Můžete samozřejmě využít i přihlášení bez Facebooku. Nově je na web vložené téma „Diskutujte s prezidentskými kandidáty“, kde můžete hlasovat o tématech, které byste rádi přímo prodiskutovali s kandidáty na prezidenta. Vyvrcholením bude živá diskuse během zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v listopadu letošního roku. Na výběr jsou následující témata: mládež a mládežnická politika, volby od 16 let, amnestie a udělování milosti a zahraniční politika. Nejvíce diskutující budou mít možnost se diskuse v Praze zúčastnit!

Foto: Archiv OurSpace

Přípravě současné sociální sítě předcházela dvouletá práce, která gradovala před samotným startem. Dne 7. a 8. června 2012 se uskutečnilo další setkání partnerů projektu, a to tentokrát u hostitelské organizace Google v Madridu. Duha, zastoupená Dominkou Pudilovou a Janou Votavovou, tam referovala o probíhajícím testování webové platformy OurSpace, které se Madrid uskutečnilo v dubnu. Byli jsme oceněni ostatními partnery jako jednoznačně nejlepší organizace, která se úkolu testovat web, odhalit poslední chyby a celkově ho příjemně uživatelsky připravit, zhostila velmi zodpovědně. Testování sociální sítě z české strany proběhlo jednoduchým a účinným způsobem. Již dříve jsme oslovili šest mladých lidí z řad současných i bývalých členů Národního parlamentu dětí a mládeže, kteří měli za úkol sestavit si svůj tým zhruba deseti lidí, který odzkoušel reálnou diskusi tak, aby se zjistilo, zda je web možné veřejně spustit. Na začátku dubna jsme v Brně uspořádali setkání pro tyto testovací týmy, kde se dověděly vše o projektu a zúčastnily se i dvou diskusí na téma poplatky na vysokých školách a přímá volba prezidenta. Druhou debatu jako host navštívil i bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil. Následovaly dva týdny pravidelného testování, kdy účastníci debatovali nad deseti různými tématy, a vyzkoušeli tak všechny nástroje, které OurSpace web nabízí. Po skončení testů proběhlo podrobné vyhodnocování a některé jeho závěry byly diskutovány právě na setkání v Madridu. Z dotazníků účastníků vyšlo najevo, že web OurSpace je dobře vytvořená platforma, která má smysl a pro mladé lidi může být zajímavá a inspirující. Vyskytly se zde obavy, zda opravdu bude mít reálný dopad na politiky. Je to výzva pro Duhu a partnery projektu, aby zejména na této oblasti zapracovali. Další setkání partnerů proběhne v říjnu v Londýně a ještě předtím nás čeká v září schůzka se zástupci Evropské komise, kde budeme prezentovat dosavadní odvedenou práci za druhý rok projektu. Dominika Pudilová

11

Projekt „Nelíbí se mi to“ mapuje zanedbané kouty ČR. Chce tím přispět k dílčí nápravě Komu není lhostejné, jak vypadá jeho okolí, má od nynějška k dispozici nový nástroj k tomu, aby na zanedbaný kout naší republiky upozornil. Počátkem září totiž Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) zprovoznila web Nelíbíesmito.cz, který uživatelům umožňuje snadno a rychle poukázat na neutěšený stav dané lokality. Díky Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu. Na monitorech svých PC si ji mohou zobrazit – stejně jako každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být zároveň užitečná i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na zlepšení vzhledu jejich okolí sami podílet. „Během několika dní přibude ještě aplikace pro mobilní telefony,“ doplnil místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. „Majitelé telefonů iPhone a telefonů s operačním systémem Android budou moci jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také fungovat. Text na internetových stránkách projektu Nelíbí se mi to (www.nelibisemito.cz) je vcelku výmluvný: „Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to všichni vidí!“ Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas – a tímto „lajkováním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí. Záznamy na interaktivní mapě pak poslouží jako inspirační zdroj účastníkům dobrovolnického projektu ČRDM 72 hodin – ruku na to! (www.72hodin.cz). Ten je totiž zaměřen kromě jiného i na zvelebování okolí. Oba projekty se tak mohou v ideálním případě vhodně doplnit. Oficiální tisková zpráva ČRDM


Foto: Archiv NPDM

S doktorkou Evou Vaníčkovou nejen o právech dětí v ČR MUDr. Eva Vaníčková, CSc. Vystudovala Univerzitu Karlovu, lékařskou fakultu. Je odbornIcí v oblasti sociální pediatrie, zabývá se problematikou násilí na dětech a dětskými právy. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi jako OSN či Unicef. Dlouhodobě sPOlupracuje i s NPDM.

Můžete nám sdělit, kdy, nebo z jakého popudu, se u Vás začal projevovat zájem o děti a jejich bezpečí a ochranu? Byla tato oblast vždy tím, co Vás lákalo, nebo jste si k ní hledala cestu déle? Můj zájem o děti, jejich podporu i ochranu jsem nasála od své babičky, která byla učitelkou v mateřské škole a bývala vždy u dětí tou nejoblíbenější pro svoji férovost a respektování každého dítěte. Pro celou moji rodinu byl typický pozitivní přístup k dětem, respektu jejich práv. Např. v rodině mého otce tělesné tresty neměly v žádné generaci své místo a nedovedu si představit, že by moji rodiče o mě cokoli rozhodli beze mne. Co Vás na vaší práci baví nejvíce, co vás naplňuje? Baví mě rozplétání osudu každého dítěte a hledání cesty jak pomoci jeho plnému rozvoji. Přistupuji –li ke každému dítěti s respektem a úctou, úplně mi před očima rozkvete. To je nejkrásnější odměna jakou znám. Baví mě hledat cestu, jak „zlu“ zabránit. Co na své práci naopak ráda nemáte? Setkáváte se například s předsudky ohledně významu ochrany dětských práv? Nemám ráda čistě administrativní, byrokratický přístup, který neumožňuje tvůrčí přístup. S předsudky se přímo nesetkávám, ale velice mě rmoutí společenské klima, pro které je stále typické podceňování dětí, které mimo jiné vychází z nepochopení filosofie Úmluvy o právech dítěte. To je naše velká slabina. Sledujete za poslední roky nějaké změny, ať už pozitivní či negativní, co se práv dětí a jejich života vůbec týká? Je například Česká republika v něčem výrazně napřed nebo pozadu? Určitě lze konstatovat jistý posun; alespoň formálně se daří práva dětí začleňovat do různých strategií apod. Z poslední doby lze za pozitivní označit aktivitu kanceláře ombudsmana, který zavedl linku pro děti. Jde sice jen o jednostranný

rozměr týkající se spíše ochrany dětí, než participace a zvýšení hlasu dětí ve společnosti, ale v naší společnosti zřejmě nelze očekávat zásadní průlom. Pozadu je ČR v lidskoprávní výchově – v evropských zemích je běžné, že o právech dětí se „neučí“ jenom děti ve školách, ale jsou edukováni jejich rodiče svými zaměstnavateli, práva dětí jsou běžnou součástí celého veřejného prostoru. Začalo září, děti opět usedly do lavic… Jak na svá školní léta vzpomínáte Vy? Vrátila byste se znovu do školy? A raději do té dnešní, nebo té „svojí“? Na školu vzpomínám ráda a protože mám hezké vzpomínky, chtěla bych se vrátit do té své. Ve škole mi děti přezdívaly ochránce práv dětí a psů, protože jsem nesnášela nespravedlnost. Na ochranu spravedlnosti svého spolužáka jsem okamžitě reagovala a nikdy jsem za to nebyla ze strany pedagogů peskována. Dětem jsem sama vysvětlovala, že máme právo na čestnost a právo se obhajovat, vysvětlovat věci a upozorňovat na příkoří. Tehdy poprvé mí spolužáci o mně hovořili jako o ochránci práv dětí a nemohli pochopit, kde jsem se to dozvěděla. A jsem zpátky u svých rodičů a babičky. Časem si uvědomili oprávněnost mého jednání a ocenili to. Mí spolužáci věděli, že stejně reaguji na špatné zacházení se psy. Když už se bavíme o dětech, jaké dítě jste byla Vy? Hodné, zlobivé, aktivní, rozumné,…? Velmi spontánní, aktivní a zvídavá dívka, která občas pro své vysoké nadání narážela na nepochopení okolí. Do školy jsem se nikdy nemusela učit a tak jsem měla spoustu času na své zájmy – od baletu přes hraní divadla, hry na piano, malování, cizí jazyky, plavání, turistiku, gymnastiku až ke čtení, recitaci a různé přírodovědné kroužky. Často spolupracujete i s NPDM. V čem je pro Vás tato práce přínosná? Jak vůbec vnímáte mládežnické samosprávy a jejich roli v dnešním světě? NPDM vnímám jako přirozeného partnera v oblasti práv dětí a také v oblasti výzkumu. Snažím se podporovat a rozšiřovat doporučení Výboru OSN pro práva dítěte i Rady Evropy, že děti mají participovat na výzkumech, které se jich obsahově dotýkají. Mládežnická samospráva je pro děti velmi významná, učí je sdílené odpovědnosti za veřejný prostor a ovlivňování věcí, které se jich bezprostředně dotýkají. Je něco, co byste vzkázala či poradila dnešním mladým lidem a dětem? Nebát se být sám sebou, nic si nenalhávat a být vždy připraven pomoci druhému. red.

12


Ruku na to!, vybízí dobrovolníky nový projekt České rady dětí a mládeže V půli října odstartuje nový projekt České rady dětí a mládeže pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“. Půjde v něm o tři dny plné dobrovolnických aktivit, jež proběhnou po celé naší republice ve dnech 12.–14. října 2012. Kdykoliv během těchto 72 hodin – a zároveň po jakkoliv dlouhou dobu – se dobrovolníci ve všech krajích Česka pustí do aktivit, jimiž pomohou druhým lidem, přírodě nebo svému okolí. Výstupem těchto projektů má být kromě hmatatelných výsledků i spousta úsměvů, radosti a dobrých pocitů z nezištné práce.

Od pořádání jednotlivých projektů si organizátoři slibují také posílení vazeb uvnitř místních komunit mladých lidí, kterým nabídnou zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. 72 hodin jim může sledováním společného cíle napomoci i k navázání užitečných partnerských vztahů s místními radnicemi a podnikateli v jednotlivých obcích. „Již nyní máme přihlášeny projekty, které se věnují úklidu měst, lesů, či rekonstrukce autobusové zastávky,“ uvádí jako příklad hlavní koordinátor projektu Ondřej Šejtka. Projekt 72 hodin – Ruku na to! je určen dětem, rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí snaha nezištně pomoci druhým nebo svému okolí.

„Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho,“ shrnuje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, „přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je vzájemně spolupracovat a citlivěji vnímat svět kolem sebe.“

ČRDM pořádá 72 hodin – Ruku na to! v České republice poprvé. Shodný projekt úspěšně probíhá už více než deset let v řadě evropských států a zapojilo se do něj více než 200.000 dobrovolníků. Zmíněný projekt letos proběhne v podobných termínech jako u nás také na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a v Bosně a Hercegovině. Zájemci mohou vlastní projekty registrovat na webových stránkách www.72hodin.cz, kde naleznou také všechny potřebné informace. Oficiální tisková zpráva ČRDM

Reakce na minulé číslo Parlamenťáka Vážení čtenáři, Moc si ceníme vaší přízně. O to víc, věnujete-li svůj čas a napíšete nám o tom, jak se vám líbilo poslední číslo. Stejně, jako to udělaly dvě čtenářky, jejichž reakce uvádíme níže. Budete-li mít take nějaká slova, ať už chvály či kritiky, neváhejte nás konaktovat. Budeme velmi rádi! Mail parlamentak@participace.cz je tu pro vás!

“Super!!! Děkuji moc! Aspoň mám co číst v Irsku..mějte se krásně.” – Zuzka Troubilová (bývalý člen NPDM) “Milá Redakce Parlamenťáka, ráda bych alespoň touto cestou reagovala na Vaši práci. Toto číslo se mi velice líbí a je super přečíst si, jak parlamenty stále fungují. Jen tak dál! Hezké prázdniny plné slunečných dnů.” – Bára Sehnalová (bývalý člen NPDM)

13


Demokracie? Téma zasedání NPDM! Není tajemstvím, že Rada a Předsednictvo NPDM už se pustili do příprav XV. Zasedání. Po četných diskuzích o současném stavu naší republiky a vývoji společnosti se členové tentokrát rozhodli pro téma demokracie. Jak moc je u nás dodržována? Je stale tím nejvhodnějším systémem? A co vlastně znamená pro každého z nás? Už teď se můžete na zasedání těšit, tentokrát začínáme od 16. listopadu. Kromě nejrůznějších workshopů o tématu demokracie a hry, provázející Zasedání, připravujeme rovněž diskuze s významnými osobnostmi a odborníky. Doufáme, že se nám podaří uspořádat take debatu s kandidáty na prezidenta. Toto Zasedání přinese několik změn a překvapení. Jaké? To poznáte již brzy sami. Zatím můžete sledovat naše facebookové stránky www.facebook.com/ npdmcr. Zde pravidelně informujeme o nejnovějších událostech. Pro uvedení do tématu a inspiraci přinášíme několik citátů, nad kterými můžete přemýšlet.

“Demokracie bez veřejné informovanosti neexistuje a existovat nemůže.” – Michail Sergejevič Gorbačov “Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.” – Tomáš Garrigue Masaryk “Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší.” – Winston Churchill Parlamenťák, časopis Národního parlamentu dětí a mládeže. Připravili: Aneta Skřebská a Vojtěch Janoušek Šíření Parlamenťáka povoleno i tištěnou formou. Národní parlament dětí a mládeže je projekt, který v ČR funguje od roku 1997. Jeho realizátorem je základní článek sdružení dětí a mládeže DUHA, konkrétně dužina Participace – program Participace. Máte nějaké náměty, dotazy, zajímavé články z Vašeho PDM? Kontaktujte nás!

parlamentak@participace.cz www.facebook.com/npdmcr 14

www.participace.cz

Parlamenťák září 2012  

Národní parlament dětí a mládeže - Parlamenťák září 2012

Parlamenťák září 2012  

Národní parlament dětí a mládeže - Parlamenťák září 2012

Advertisement