Page 1

prosinec 2012 Občasník Národního parlamentu dětí a mládeže. Pro žáky, učitele, koordinátory. Pro všechny, kteří se zajímají o dění kolem sebe.

XV. ZASEDÁNÍ NPDM JE ZA NÁMI! 1


OBSAH: Pár slov úvodem ............................................................................ 2 XV. Zasedání očima zúčastněných ................................................... 3 S prezidentskými kandidáty nejen o volbách .................................... 5 Zasedání Rady a Předsednictva ....................................................... 6 Sportovní turnaje ZMOK ................................................................ 7 Již 10. Maškarní den na Gymnáziu Uničov ........................................ 7 Oslavy 20. výročí založení Reálného gymnázia Prostějov .................... 8 Demokracie očima mladých—Usnesení NPDM 2012 ........................... 9 Soutěž s NPDM! .......................................................................... 11 Ohlasy na XV. Zasedání NPDM ...................................................... 12

Pár slov úvodem... Foto: Archiv V. Navrátil

Ahoj Parlamenťáci, blíží se konec kalendářního roku, a protože jsme nezaháleli, stihli jsme pro vás v tomto roce ještě jedno vydání časopisu Parlamenťák. Rok 2012 je skoro za námi, tak bych se chtěl jen v rychlosti poohlédnout na naše listopadové Zasedání, které se neslo v duchu DEMOKRACIE.

Z mého pohledu musím říci, že se nám velice povedlo. Společně s tímto dílem Parlamenťáka máte také možnost nahlédnout do Usnesení, které vzniklo právě na Zasedání v listopadu. Proto neváhejte a přečtěte si jej, budete totiž možná stejně jako já překvapeni, kolik mladých lidí se o demokracii zajímá. A to že právě čtete tohle vydání Parlamenťáka znamená, že jste přežili to dlouho omývané datum 21.12.2012. Jsem velice rád, že se ani jedna z těch děsivých teorií neuskutečnila a že společně vkročíme do nového roku 2013. Ani nová Rada a Předsednictvo se tímto datem příliš nezabývali a už teď mohu prozradit, že plán, který připravili pro další volební období, je poměrně nabitý. Takže věřím, že všichni příznivci Národního parlamentu se mají už nyní opravdu na co těšit. Závěrem mého slova bych vám rád popřál hodně sil do nového roku. Nedávno jsem opět četl motto na jednom billboardu, které praví „UŽ ZÍTRA“. Jelikož kolem něj jezdím často, uvědomil jsem si, že vůbec není lživé. Kdykoliv se na něj někdo podívá, může očekávat zmíněný zítřek. Ovšem každým dnem tento nápis říká to samé „UŽ ZÍTRA“. Proto bych vám chtěl do nového roku popřát jediné. Neřiďte se takovými radami. Pokud můžete ve svém životě změnit něco k lepšímu, máte možnost blízkému udělat radost, udělejte to ještě dnes. Zítra může totiž ten blízký, udělat radost vám. Vlastimil Navrátil, předseda NPDM

2


XV. Zasedání očima zúčastněných DEN 1. V pátek 16. listopadu jsme odjeli z vlakového nádraží v Brně – směr Praha.

Foto: Archiv NPDM

Ubytovali jsme se v hotelu Fusion a postupně se stmeloval celý kolektiv. Poté jsme se přesunuli na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na zahájení 15. Zasedání NPDM.

Z jedné z učeben nám „Vlastík“ - předseda NPDM , představil členy Předsednictva a Rady. Na uvítanou dostali delegáti v hotelu horkou polévku Skupinky byly rozděleny, garanti přidáni, takže logicky nás čekala cesta na hotel a po skupinkách také večeře.

Představil nám prezentaci o působení NPDM a také akce, na kterých se parlament podílel. Později předal slovo koordinátorce Janě Votavové, která nám vysvětlila, jaký program nás čeká. Týkal se simulační hry Konexión (vlastní stát, ve kterém jsme si měli vytvořit své zákony, pravidla a styl vlády - monarchie, diktatura, demokracie).

DEN 2. Po brzkém vstávání asi v 7 hodin ráno jsme se odebrali na luxusní snídani. Mladší z nás pak odešli s předsedou do studia České televize na natáčení Miniparlamentu ve Zprávičkách.

Tématem 15. zasedání se stala „ Demokracie očima mladých“. Každý přednesl svůj osobní názor na demokracii.

A nás ostatní opět čekala cesta na Karlovu univerzitu, kde pro nás byly připraveny workshopy.

Poté jsme se přesunuli před Karlovu univerzitu a čekaly nás seznamovací hry.

Dopolední blok byl velmi naučný a plný zábavy. Vybírali jsme z několika zajímavých témat: Co je to demokracie?, Historie demokracie, Referenda – smysl a význam v ČR.

Na konci jsme se rozdělili do tří skupinek, každá dostala svého garanta, který nás měl na starost.

Poté následoval odpolední blok, který se nesl v duchu volebních systémů - volební systém v České republice, Japonsku, Velké Británii a USA.

Foto: Archiv NPDM

Workshopy byly velice náročné, proto se každý z nás už těšil na večeři. Následovaly Otázky Jany Votavové, které se odehrávaly v sídlu České rady dětí a mládeže. Kdo chtěl vidět demonstraci na Národní třídě, měl možnost. Bohužel většina účastníků byla vyčerpaná z denního programu, a tak se odebrali na hotel, kde společně čerpali síly na zítřek.

Tvorba občanských průkazů státu Konexión 3


Tentokrát se řešilo téma Demokracie ve škole, doma a na ulici.

Foto: Archiv NPDM

Den jsme ukončili večeří ve formě rautu, přičemž jsme sledovali prezentace krajských, městských či školních parlamentů. Nakonec jsme si zvolili svého panovníka, kterým se stal Vlastík, jako představitel demokracie. Na závěr nám také byli představeni kandidáti na předsedu a místopředsedu NPDM.

DEN 4. Během workshopů na Karlově univerzitě Ráno jsme si užili poslední snídani, sbalili si DEN 3. vše ch n y sv oj e v ěci a vydali se do Poslanecké sněmovny. Ráno jsme se přesunuli na Karlovu univerzitu. Následovalo rozdělení do našich skupinek a vytvoření vlastního státu Konexión. Během Vlastík - předseda pronesl pár slov, a tím zanaší práce nás natáčela Česká televize. Ma- hájil jednání o usnesení. Současně se nám teriál můžete vidět na ČT2 v pořadu planeta představila spousta hostů, kteří NPDM veřejně podporují. Následovala přestávka, kdy jsme YO. měli možnost si usnesení důkladně přečíst a podat naše návrhy na změny, o kterých jsme Po obědě se konala diskuse s prezidentskými až do odpoledních hodin jednali a hlasovali. kandidáty v hotelu Fusion. Otázky byly přeJednání bylo velice náročné, ale zároveň poučdem projednané na sociální síti Ourspace. né. Uvědomili jsme si, že práce politika není Hlavním diskusním tématem se staly volby tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. od 16 let.

Foto: Archiv NPDM

Protože tento sněm byl výroční, tak nám koorPo diskusi s prezidentskými kandidáty následinátorka Jana Votavová zajistila dort na osladoval další program na Filozofické fakultě. vu. Poté začala důležitá část dne, a to hlasování o zvolení nového předsedy, místopředsedy a druhého místopředsedy. Po napínavém souboji nakonec post obhájil Vlastimil Navrátil, I. Místopředsedkyní se stala Lenka Hladká a II. místopředsedou Matěj Vyhnánek. My ostatní jsme ještě sledovali rozloučení současného/bývalého Předsednictva se svým rokem dobře odvedené práce, následovala hromadná fotka a odjezd domů.

Focení organizátorů Zasedání v Poslanecké sněmovně 4

Petr Lojda, Eva Novotná, Sara Metelková(P.E.S)


Foto: Archiv NPDM

S prezidentskými kandidáty nejen o volbách

Kandidáti odpovídající na otázky mladých lidí Na kandidáty jsme měli připraveny témata, která se odhlasovala na sociální síti Ourspace. Jedním z témat byly i volby od 16 let, tedy přesněji právo volit již v 16 letech. Prosté, avšak kontroverzní téma. Před samotnou diskuzí jsme se na něj zeptali našich delegátů. Možná vás to překvapí, ale většina z nich je proti. Podle jejich názoru jsou lidé v tomto věku nevyzrálí a lehce ovlivnitelní. I samotní kandidáti byli proti, i když někteří z nich by o tom klidně i dál diskutovali.

Blíží se nám volba prezidenta, který bude premiérově volen námi, tedy občany. Národní parlament dětí a mládeže chtěl také něčím přispět k veřejné diskuzi a uspořádal diskuzi prezidentských kandidátů. Diskuze se konala v neformálním prostředí jednoho z pražských hotelů a to značně přispělo k uvolněné atmosféře. Našimi hosty byli: pan Přemysl Sobotka, pan Jiří Dienstbier, pan Vladimír Dlouhý a paní Jana Bobošíková.

Foto: Archiv NPDM

Našim dalším tématem byla mládež a mládežnická politika a nakonec zbyl čas i na dotazy z publika. Vše zastřešila volba o největšího sympaťáka celé diskuze. Naši delegáti sice zvolili dva, ale to celé volbě jen přidalo. Našimi sympaťáky se stali pan Sobotka a pan Dienstbier. A tak nám skončila diskuze, která byla zlatým hřebem celého XV. zasedání NPDM. Jakub Hruška

Jana Bobošíková

5


Zasedání Rady a Předsednictva Už tomu je nějaký čas od velkého Zasedání NPDM, a tak bylo naší koordinátorkou uspořádáno první zasedání R+P a zároveň poslední v tomto kalendářním roce. Všichni jsme se sešli v pátek 14. 12. na ČRDM. Počkali jsme na opozdilce a vydali se na hotel Prokopka.

2012/2013. Dále se řešily všechny základní věci, jako je například rozdělení členů R+P do výborů NPDM, či schvalování dokumentů týkajících se našeho působení v NPDM. Za sebe mohu říct, že zasedání to bylo hezké (možná také kvůli Vánoční atmosféře), produktivní a už se moc těším na zasedání další!

A co se vůbec řešilo? Tahle otázka asi napadne mnohé z Vás. Řešil se hlavně plán aktivit NPDM na další volební období

Foto: Archiv NPDM

Jakub Hruška

Noví členové Rady a Předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže

6


Sportovní turnaje ZMOK Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje pořádalo 13. a 14. prosince sportovní turnaje na Střední zdravotnické škole v Olo-

Matěj Vyhnánek a Magda Dragounová byli velmi spokojeni s chováním hráčů v průběhem celého turnaje. Druhým dnem pokračovaly turnaje ve volejbale. Hrálo se na dvou hřištích a taktéž tu měli hráči nachystané tekutiny různých příchutí. Odměnou za první tři místa byly opět skvělé poháry a medaile.

mouci. V prvním ze dvou dnů se konalo utkání devíti družstev ze středních škol a to ve florbale. Hra se obešla bez větších úrazů. Největší byl snad pohmožděné zápěstí a natlučené čelo. Odměny převzaly první tři týmy v podobě pohárů a medailí. Pro hráče bylo připravené pití, aby všichni dostatečně doplňovali tekutiny. Nejen že hráči si užili turnaje plného emocí a radosti, organizátoři Lukáš Nosek, Pavlína Vorlická,

Doufáme, že si hráči užili turnaje jako celý náš tým ZMOK. Speciální poděkování patří vedení školy SZŠ a VOŠz Emanuela Pöttinga a přednostně paní ředitelce Mgr. Ivě Burdové, za pronájem haly a velmi příjemné a vstřícné jednání. Děkujeme za účast všem hráčům a budeme se těšit na další společně odehrané turnaje. Lukáš Nosek

Již 10. Maškarní den na Gymnáziu Uničov! Ve čtvrtek 20. prosince 2012 se na Gymnáziu Uničov konal již 10. Maškarní den, tentokrát s tématem: Čepice, šály a rukavice. Dokonce se soutěžilo o nejbarevnější čepici a nejdelší šálu! Foto: Aleš Langer

1. Maškarní den pořádal Studentský parlament Gymnázia Uničov 11. března 2011. Tehdy si studenti – kterých přišlo přes stovku – ale i učitelé měli na sebe vzít košile a kravaty. Od té doby na uničovském gymnáziu proběhl například černo-bílý Maškarní den nebo Maškarní den s vánoční tématikou. Studenti nezapomněli ani na Halloween a takzvaný Suit up den.

Účastníci akce

gymnáziu dlouho vydrží. Přeji vám krásný nový rok!

Maškarní dny se za svou dobu existence staly tradičními akcemi. O jejich popularitě také svědčí velká účast studentů, kteří oceňují tento druh zábavy. Maškařní den je vždy příjemným ozvláštněním školní rutiny.

V í c e f o t o g r a f i í n a j d e t e na www.facebook.com/studentskyweb Vojtěch Janoušek

Doufám, že Maškarní dny na uničovském

7


Oslavy 20. výročí založení Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova

Už od jara se učitelský sbor v čele s PaedDr. Dagmar Havlíkovou věnoval přípravám výročního almanachu, který s velkým očekáváním vyšel v listopadu. Přečtete si v něm například o historii školy, nebo jak vzpomíná na reálku její první ředitelka.

Foto: Nela Kadaníková

Další zajímavou událostí byl Den otevřených dveří pro absolventy, který se konal 8. 12. Bývalí studenti si mohli zavzpomínat a zopakovat si hodiny s některými

Foto: Archiv gymnázia

„Reálka“ je škola s vynikající pověstí, oblíbená u kantorů i studentů. Proto spolu s 20. výročím přišly velkolepé oslavy od září až do prosince. Všechno začalo říjnovým vystoupením známého chemika, vědce Dr. Michaela Londesborougha. Předvedl nám sérii zajímavých pokusů, u kterých se mnohdy až tajil dech. Týkaly se různé formy energie a jejího využití.

Budova gymnázia

ze svých kantorů. Při nabitém programu se také znovu sešla redakce již nevydávaného školního časopisu Hell(o) a vydala jedinečné číslo, o které byl obrovský zájem a zmizelo jako pára nad hrncem. Úplným završením byl ale Adventní koncert. Konal se v neděli 9. 12. v 15:00 a 17:30 hod. Účinkující tvrdě trénovali už od začátku školního roku, aby se jim vystoupení podařilo. A taky že jejich námaha přinesla zasloužené ovoce, všichni návštěvníci divadla odcházeli s úsměvem na tváři, spokojení a pobavení.

Velmi úspěšné vystoupení v divadle

8

Lucie Kratochvílová


Demokracie očima mladých Usnesení NPDM 2012 My, delegáti Národního parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM), zástupci mladých lidí z devíti krajů České republiky, jsme prožili čtyři dny přemýšlením o demokracii v nejširších souvislostech. Mimo diskusí a úvah jsme i navštívili místa, kde demokracie u nás v ČR vznikala, ale i místa, kde jí bylo ubíráno na právu. Díky odborníkům, se kterými jsme měli možnost diskutovat na workshopech, si delegáti NPDM uvědomili odpovědnou stránku demokracie vedle svobody, kterou nabízí. Ujasnili si, že výklad pojmu demokracie jako vláda lidu je nedostačující. Demokracie je aktivní proces a o myšlenku má každý jednotlivec pečovat. Je nutné si uvědomit, že demokracie je všude okolo nás a je jí třeba vnímat.

Naše stanoviska k problematice demokracie a jejího výkladu jsou tyto:

či poslanec vystaven finanční sankci za každou svoji absenci, která nebude zdůvodněna dovoleným způsobem. 1.6. Delegáti diskutovali o výši bonusů a odstupného politiků, shledali, že každý občan má právo znát stav hospodaření se státními penězi. 1.7. Při debatě o ochraně pracovního poměru mladých lidí bylo zhodnoceno, že ochrana formou ztížení jejich odstupu je mladým spíše na škodu. Diskriminuje je, a hrozí tak nárůst jejich nezaměstnanosti (viz Španělsko). Uznali, že je přijata spíše starší osoba, se kterou je snazší pracovní poměr ukončit. 1.8. POVINNOST VOLBY 1.8.1. Delegáti NPDM se vyjádřili proti povinné volební účasti, jelikož to se jim zdá v rozporu s demokratickými principy. 1.9. VOLBY ON-LINE 1.9.1. Delegáti NPDM se vyslovili pro volby on-line, které by se tak staly pro mladé lidi přístupnější, a to především při volbách do obcí a krajů. Zdůrazňují nutnost vysoké ochrany zabezpečení elektronických voleb. 1.10. VOLBY OD 16LET 1.10.1. Delegáti NPDM nesouhlasí se snížením věkové hranice a žádají o zachování volby od 18 let a současně požadují úpravu vzdělávacího systému, aby byli studenti dostatečně

1. Demokracie ze strany státu 1.1. HODNOTY DEMOKRACIE 1.1.1. Delegáti NPDM se shodli, že by měly být připomínány důležité mezníky historie demokracie, např. formou dobrovolných návštěv pomníků, muzeí či diskusí s pamětníky. A více tak podporovat mezigenerační dialog. 1.1.2. Delegáti NPDM se shodli, že by se měla neustále vést aktivní diskuze o hodnotách, demokracii a politice. 1.2. STÁTNÍ ZŘÍZENÍ 1.2.1. Delegáti byli v rámci simulační hry informováni o třech základních typech státního zřízení (tzn. monarchie, demokracie, diktatura). Na základě voleb se vyslovili pro demokracii, kterou doposud považují za nejlepší formu vlády. 1.3. PREZIDENTSKÉ VOLBY 1.3.1. Dále navrhují, aby hlava státu měla vyšší pravomoci než doposud. 1.4. Delegáti NPDM navrhují, aby každý poslanec nebo senátor měl povinnost účastnit se minimálně 80% zasedání za své volební období. Pokud tuto povinnost nesplní, měl by být daný poslanec nebo senátor sankciován. 1.5. Dále navrhují, aby byl senátor

9


informováni a vzděláváni. 1.11. REFERENDA 1.11.1. Delegáti NPDM shledali vážným nedostatkem referend povrchní znalost faktů a neinformovanost občanů, proto navrhují provádět referenda pouze na lokální úrovni týkající se obecních záležitostí. 1.11.2. Mladí lidé přijali fakt, že referendem může být přijato pouze populární opatření, ovšem v některých případech je třeba přijmout i opatření nepopulární. 1.11.3. Delegáti NPDM se shodli, že referenda jsou příliš drahá a nezohledňují práva menšin, a proto by se neměly konat příliš často, spíše výjimečně. 1.11.4. Delegáti NPDM došli k závěru, že pro přijetí referenda je třeba alespoň 50% účast maximálního počtu účastníků referenda. 1.11.5. Členové NPDM odmítají část navrhovaného zákona o referendech, která požaduje, aby výsledek referenda byl pouze konzultativní. 2. Demokracie ze strany občana 2.1. DEMOKRACIE DOMA 2.1.1. Delegáti NPDM považují z a důležité, aby rodina vychovávala své děti k aktivnímu občanství a aby tak šla vzorem dítěti. Myslíme si, že tímto způsobem si dítě snadněji osvojí demokratické principy a bude mít větší zájem o politické dění. 2.2. DEMOKRACIE VE ŠKOLE 2.2.1. Delegáti NPDM požadují, aby byla ve školní výuce diskutována politická t ém a t a z různých úhlů pohledů a dle uznávaných demokratických principů. K tomu je nutná objektivita, vysoká informovanost profesora o aktuálních tématech a schopnost propojení faktů z různých oblastí humanitních věd (např. důraz na současné dějiny a díky

těmto znalostem dlouhodobá prevence zvolení si takových politických stran, které by zneužívaly nedostatečnou informovanost voličů). Vyučující musí disponovat metodologickými schopnostmi vést takovéto debaty a k tomu musí být přihlíženo při vzdělávání učitelů. 2.2.2. Delegáti se shodli, že dětské parlamenty vedou mládež k občanství a podporují zájem o politické dění. 2.2.3. Stát by měl podporovat fungování dětských parlamentů nejen financemi ale i jinými prostředky (např. medializace). 2.2.4. Navrhují, aby měl student možnost získat i slovní zhodnocení svých výkonů. Tento report by měl obsahovat zejména dosažené výsledky studenta a zejména se zaměřit na pozitivní zhodnocení studentů, které by je dále motivovalo k dalším akademickým úspěchům. 2.3. DEMOKRACIE NA ULICI 2.3.1. Mladí lidé si uvědomují, že svoboda názoru a možnost veřejného shromažďování obyvatel na veřejných prostranstvích nebyla vždy samozřejmostí. Váží si tohoto práva a apelují na své spoluobčany, aby jej více využívali. 2.3.2. Mladí poukázali, že společnost zapomíná na hodnoty demokracie a myšlenky, které ji pomohly zformulovat do podoby, ve které ji vnímáme dnes. 2.3.3. Požadujeme po našich politických zástupcích na jakékoli úrovni působení, aby více propagovali hodnoty demokracie a šli tak mladé generaci příkladem.

10


Soutěž s NPDM! NPDM pořádá další soutěž pro všechny mladé lidi, kteří chtějí vyjádřit svůj názor. Fotku, obrázek či video na téma z křížovky posílejte mailem nejpozději do 31. 1. 2013. Výherci budou vybráni podle internetového hlasování na našich stránkách a mohou se těšit na ceny ve formě zážitku. Přesná pravidla soutěže a přihlášky naleznete na našich stránkách www.npdm.eu 1. Protest lidu 2. Obecný název pro hlavu našeho státu 3. M 4. Druhé největší město ČR 5. Příjmení současného prezidenta 6. Stavba na Staroměstském náměstí 7. Štědrovečerní ryba 8. Synonymum k obyvatelstvu 9. I 10. Zkratka evropské unie 11. Příjmení koordinátorky NPDM

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

11

Hra, ze které pochází česká hymna Kolik je barev na české vlajce? Typ vlády ve Velké Británii Křestní jméno předsedy NPDM Příjmení současného prezidenta USA Řeka protékající Prahou Hlavní město ČR D Ý Křestní jméno slavice roku 2012 Příjmení prvního prezidenta po roce 1989


Ohlasy na XV. Zasedání NPDM Po skončení XV. Zasedání NPDM nám na facebookovou stránku začaly přicházet hodnotící komentáře a vzkazy od účastníků. Jelikož si jich moc vážíme a jsme rádi za tuto zpětnou vazbu, některé z nich vám přinášíme. „Touto formou bych chtěl rád poděkovat všem co organizovali XV. Zasedání NPDM. Já osobně jsem si tento prodloužený víkend užil a navštívil místa kam není možné se jen tak dostat.“ Petr Lojda „Taky bych rád poděkoval za zpestření mých informací a věřím že to muselo být náročné zorganizovat, proto přeji příjemné zážitky a příští rok znova !! :)))“ David Štursa „Už teď mi spousty z Vás chybí. Hrozně moc děkuji za úžasných pár dní strávených s tak skvělými lidmi. :) Otevřely se mi oči a pohled na určité věci. Doufám že se s většinou uvidíme na plese. Už se moc těším! :)“ Jana Andrusová „Jsem ráda, že jsem se mohla stát součástí XV. Zasedání NPDM. Potkat spoustu nových skvělých lidí, získat nové zkušenosti a pohled bylo přínosné a nezapomenutelné. Stálo to za to i skoro bez spánku:) Všem zúčastněným a hlavní koordinátorce patří velké Díky.“ Sára Metelková Parlamenťák, časopis Národního parlamentu dětí a mládeže. Připravili: Aneta Skřebská a Jakub Hruška Šíření Parlamenťáka povoleno i tištěnou formou. Národní parlament dětí a mládeže je projekt, který v ČR funguje od roku 1997. Jeho realizátorem je základní článek sdružení dětí a mládeže DUHA, konkrétně dužina Participace – program Participace. Máte nějaké náměty, dotazy, zajímavé články z Vašeho PDM? Kontaktujte nás!

parlamentak@participace.cz www.facebook.com/npdmcr 12

www.npdm.eu

Parlamenťák prosinec 2012  

Newsletter národního parlamentu dětí a mládeže

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you