Page 1


MARIJANA RADIĆ I VANJA ZELČIĆ, DORINE, NOSITELJICE GLAVNIH ULOGA U KABILJOVOJ OPERI »CASANOVA U ISTRI«

U svakoj ženi postoji djelić Dorine

Kložene jedna prema drugoj privatno, iako bi se mogle smatrati i konkurenticama (jer se izmjenju-

olegice po profesiji, srdačne i prijateljski raspo- Tataj, i Mirella Toić, i Margareta Togunjac i Branka Ristić – profesorice kod kojih je učila pjevanje tijekom školovanja. ju u ulozi Dorine u operi »Casanova u Istri«), mla- Marijana Radić, koja je pjevala Dorinu druge de sopranistice Marijana Radić i Vanja Zelčić – večeri, kaže kako je sretna što je toj predstavi napravi su užitak za novinarski susret s povodom. zočila njena profesorica Miljenka Grđan, kod koje One su naime ponijele glavnu žensku ulogu u pr- je diplomirala prije tri mjeseca. Marijanina uža voj postavi opere Alfija Kabilja »Casanova u Istri« obitelj živi u Trogiru, tako da nisu došli na njenu i upravo u tako osjetljivom projektu zapjevale i premijeru, voljela bi da ju u ulozi Dorine čuju i svoje prve velike uloge! Rad na predstavi, koliko- Giorgio Surian i Olivera Miljaković, kod kojih se god icrpljujuć, za njih je bio radost i dragocjeno usavršavala, ali je potpuno oduševljena podrškom učenje, u kojem su se vrlo solidarno pomagale i di- riječke publike, koja joj je nakon predstave pljesjelile napore zahtjevnih proba. kala s toliko žara, da je čitavo gledalište doživjela – kao svoju obitelj! – Redatelj Krešimir Dolenčić kaže da je takva suradnja i scensko prijateljstvo sopranistica u istoj Učile jedna od druge roli – prava rijetkost i da mu je upravo ta činjenica Za početak, pitala sam Marijanu i Vanju, kako su jako olakšala rad na predstavi. A mi dodajemo: i se odlučile za pjevačku karijeru i jesu li bile ranama! – kažu mi Vanja Zelčić i Marijana Radić, s zočarane kada su nakon diplome primljene u kojima sam se našla jednog (za pjevačice uistinu) operni zbor. ranog jutra, prije probe u HNK Ivana pl. Zajca, na – Kad studirate, razmišljate isključivo o solističkoj koju su žurile u 10 sati. karijeri, jer nema studija za zboristu. Nadate se soStigle su u redakciju Novog lista nasmijane i ve- lističkim rolama, u to ulažete sav svoj trud i umidre, iznenadile se da će osim razgovora biti i foto- jeće, jer se solistička uloga razlikuje u interpretacigrafiranja na koje se nisu pripremile – došle su ji i kreaciji od pjevanja u zboru. Ali, za početak, sasvim jutarnje i radno odjevene – ali njihovi razo- nije bilo loše što smo primljene u zbor – na probaružavajući osmijesi i mladenačko oduševljenje te- ma se može mnogo naučiti o scenskom ponašanju, mom o kojoj je bila riječ, sigurna sam, vide se na iako tu nema velike individualnosti u interpretacifotografijama. ji. Ali i tu, gdje se temeljno uklopiti u cjelinu, moguće je da budete zapaženi, kažu one, napominjući Zahvala profesoricama da je Vanja vrlo brzo nakon početnog zborskog anMarijana Radić rođena u Kupresu, odrastala je u gažmana dobila malu ulogu grofice Ceprano u RiLivnu i Trogiru, a školovala se u Splitu i Zagrebu; golettu, a Marijana zaigrala Čobanče u »Eri s onoVanja Zelčić je Kostrenka, pohađala je glazbene ga svijeta«, dok je pravi debi imala kao Berta u Seškole Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci i Ine Mir- viljskom brijaču. kovića u Lovranu, pjevanje je studirala na po- I Marijana i Vanja zahvalne su poznatoj riječkoj dručnom odjelu zagrebačke Glazbene akademije u glumici Editi Karađole na radu na ulogama koje Rijeci. Obje su mlade pjevačice članice zbora ri- su pripremale, ističu kako su im uvijek bili dragocječke Opere, a na njihovu izvedbu prve velike jeni njeni savjeti, a poslije predstave komentari, operne uloge stigle su profesorice pjevanja kod koji su uvijek motivirajući: – Pjevanje radimo s profesorom pjevanja, ali scenkojih su diplomirale. – S tim da je moja profesorica Zdenka Žapčić ski pokret i rad na karakteru role izrađivali smo s došla u Rijeku, ali nije imala sreću doći i na pred- profesoricom Editom Karađole, a ona nam postavu! Na sam dan praizvedbe nezgodno je pala i maže i bodri nas i dalje, što je uistinu dragocjeno završila u lovranskoj bolnici, tako da je o mojoj kada ste mladi. praizvedbi mogla samo slušati od onih koji su bili A što se tiče tumačenja iste uloge, i Marijana i Vate večeri u kazalištu, kaže Vanja Zelčić napomi- nja kažu kako su tijekom proba učile jedna od njući kako je jako vezana uz svoju profesoricu ko- druge i pomagale si kritičkim odmakom: joj duguje mnogo svog pjevačkog umijeća, ali – Ravnopravno smo se izmjenjivale na probama i poštuje svaki trenutak koji su joj posvetile i Petja obavezno gledale jedna drugu kad nismo probale,

tako da smo imale uvid u rolu s odmakom. Uvijek je dragocjeno vidjeti iz gledališta kako netko drugi igra tvoju ulogu, a s druge strane – iznimno je korisno, pogotovo za početnika u ovom odgovornom poslu – imati pouzdanu zamjenu, ako ti nije dan ili se razboliš... Na kreaciji Dorine, radile su s redateljem, dirigentom i partnerima, čiji su savjeti i podrška bili dragocjeni, ali su lik u najvećem dijelu pokušavale izvući iz sebe: – U svakoj ženi postoji dio Dorine, samo ju treba pronaći i prepoznati. A u tome su nam jako pomogli naši kolege – i Ivanica Lovrić, s kojom smo bliske od studentskih dana, i Kristina Kolar s kojom smo prijateljice, i Davor Lešić koji je možda najduhovitiji kolega na probama, i Robert Kolar koji je sjajno ušao u lik Doktora i ne na kraju po značaju – Ivica Čikeš, izvrstan pjevač i kolega. Posebno nam je bilo dragocjeno raditi s Krešimirom Dolenčićem, koji ima sjajan redateljski pristup pjevačima – vrlo je izravan u uputama a ipak ostavlja svakom pjevaču individualnu slobodu kreacije, psihološki vrlo točno detektira izraz svakog od nas i onda, na suptilan način izvlači iz svakoga ono najbolje. Za nas početnice, to je bilo dragocjeno, jednako kao i činjenica da je dirigent Ivo Lipanović bio na svakoj režijskoj probi i nastojao da sve naše scenske akcije ostanu glazbeno čiste. Probe su bile naporne, ali poučne i zabavne, tako da ih se sjećamo s najvećim užitkom i prošle su – za tren! Njihovo oduševljenje, to ne kažu samo Vanja i Marijana, već čitav ansambl – raste iz predstave u predstavu: – A riječka nam je publika velika podrška! Mlađa je populacija naprosto oduševljena – sviđa im se i glazba, i sadržaj, i igra, svi kažu da će doći ponovo, ali i pitaju zašto predstavu ne prati CD s arijama! To bi bila najveća popularizacija djela i nadamo se da će biti snimljen. »Casanova u Istri« nije na programu u studenome, ali se pet predstava planira u prosincu. Bit će to prilika za roditelje Marijane Radić da ju pogledaju u predstavi i osvjedoče se zašto je njihova kći odabrala upravo opernu profesiju. Vanja Zelčić pak sretna je što je ulogom Dorine oduševila svog supruga, koji je njezin najveći kritičar. – Bio je jako ponosan na mene i to mi je jako važno.

Državni arhiv u Rijeci

Centar za ranu intervenciju OKOlonaOKOlo

TEMARI

GRUPE PODRŠKE

izložba tradicionalnih japanskih lopti od tkanine otvorenje u ponedjeljak, 2. studenoga u 18 sati otvoreno do 6. studenoga Organizatori: Grad Rijeka, Veleposlanstvo Japana u RH, Kulturno društvo Temari Japan i Državni arhiv u Rijeci

Svjetlana HRIBAR

za roditelje djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi utorak, 3. i 17. studenoga, u 17.30 sati Voditeljica: dipl. psiholog- profesor Rebeka Bulat

RAZVOJNO SAVJETOVALIŠTE

Državni arhiv u Rijeci Park Nikole Hosta 2 Tel.: 336 445, 336 447 drzavni.arhiv@ri.htnet.hr

INFO:

za obitelji djece s teškoćama u razvoju te djece s razvojnim rizicima ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 11 sati Voditeljica: dipl. psiholog - profesor Rebeka Bulat

INFO:

2.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film DRŽAVNI ARHIV U RIJECI - »Temari«, izložba (otvorenje u 18 h, otvoreno do 6.11.) HKD - "Pogledaj me", predstava plesne grupe Flame (u 20 h) HNK I. pl. ZAJCA - T. Williams: "Tramvaj zvan žudnja", drama, SP (u 19.30 h) 3.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film GKL - P. Raos: "Petar Pan zgubidan" (u 18 h) HNK I. pl. ZAJCA - T. Štivičić: "Fragile!", drama, gostovanje SMG iz Ljubljane, SP (u 19.30 h) HOTEL BONAVIA - Makrobiotika , predavanje (u 18 h) 4.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film FOYER HKD-a - 14. revija lutkarskog kazališta Izložba plakata (otvoreno do 11.11) GKL - S. Jantolek: "Gledatelji", izložba (otvoreno do 11.11.) GKL - P. Raos: "Petar Pan zgubidan" (u 9.30, 11 i 19.30 h) HKD - A. Lindgren: "Pipi Dugačarapa" (u 9, 12 i 18 h) MMSU - Grenzenlos/Bez granica, izložba (otvorenje u 19 h, otvoreno do 28.11.) NARODNA ČITAONICA - Predavanje i predstavljanje knjige "Svemir", M. Fonovića (u 19 h) RIBOOK - D. Drndić: "April u Berlinu" (u 19 h) 5.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film ACR - Smrt zvijezda, predavanje AAD-a (u 20.30 h) CRKVA UZNESENJA BDM - M. Hatlak - harmonika, koncert (u 20 h) FILODRAMMATICA "Toda - čudo na dječjem jeziku", predstava Kazališta Kolibri, Mađarska (u 18 h) GALERIJA PALACH - P. Kürschner, izložba fotografija (otvorenje u 19 h) GKL - P. Raos: "Petar Pan zgubidan" (u 9.30 h) GKL - Braća Grimm: "Crvenkapica" (u 18 h) HKD - A. Lindgren: "Pipi Dugačarapa" (u 9 h) HKD - Z. Balog: "Zlatna zemlja" (u 18 h) HNK I. pl. ZAJCA - B. Šipuš - S. Zurovac : "Proces", balet, SP i pretplata M1c (u 19.30 h) JAZZ TUNEL - Fall Out Trio, koncert (u 21.30 h) KORZO (ISPRED URE) 2. festival književnosti u Rijeci - Otvorenje (u 18 h) KUNS - Književni party: Književna invazija Sušaka i Rijeke (u 22 h) RIBOOK - Književno pero, predstavljanje časopisa (u 19 h) 6.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film ART-KINO - N. Mustapić: "Rent a Delta: Ivex projekt", videoprojekcija ERSTE CLUB - I. M. E. Izložbe Mladih Erste Club F. Badurina, izložba (otvorenje u 20 h, otvoreno do 20.11.) FILODRAMMATICA "Toda - čudo na dječjem jeziku" (u 9.30 i 11 h) GALERIJA KRUŽNA I. Đorđević: "NeIstraŽena", izložba (otvorenje u 19 h) GALERIJA KRUŽNA J. Bonačić, L. Škabar, M. Kazele: Portreti, izložba (otvorenje u 19 h) GKL - Braća Grimm: "Crvenkapica" (u 9.30 i 11 h) GKL - M. Kovač: "Povuci potegni" (u 18 h) GRADSKA VIJEĆNICA -

Centar za ranu intervenciju OKOlonaOKOlo Studenska ulica 4 Mob: 095 831 7318 rebeka@okolonaokolo.hr


I OVE GODINE USPJEŠNO PROVEDENA EKOLOŠKA AKCIJA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA RIJEKE

Riječani cvijećem nagradili Rijeku

Cilj svih akcija koje organiziramo je nagraditi i motivirati ljude da urede svoje okućnice, balkone, prozore, kako bi i njima bilo ljepše, ali i kako bi cijeli grad bio uređeniji i cvjetniji, ističe Petar Škarpa nuo Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, U odnosno riječke inačice Volim Rijeku, Turistička okviru projekta Volim Hrvatsku koju je pokre-

zajednica grada Rijeke već niz godina u suradnji s Gradom provodi niz akcija čija je svrha prije svega zaštita i uređenje okoliša. A time i stvaranje ugodnijega grada za život te grada čiju će urednost svaki turist pohvaliti i koja će mu boravak u gradu učiniti ljepšim. Ove su godine tako ponovo kroz akcije Više cvijeća – manje smeća i Plavi cvijet 2009. provedene brojne aktivnosti. Naime, u riječkom TZ-u pojašnjavaju kako je akcija Više cvijeća – manje smeća usmjerena na sufinanciranje i provedbu projekata ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina te uklanjanje smeća pa je tako u suradnji s Gradom TZ organizirao podjelu sadnica cvijeća građanima po principu platiš pet dobiješ 10 te je podijeljeno rekordnih 30.900 komada sadnica, potom je provedeno ocjenjivanje najuređenijih okućnica, balkona, prozora, poticana provedba ekoloških akcija po mjesnim odborima i drugo. Direktor riječke Turističke zajednice Petar Škarpa, prilikom nedavne podjele priznanja najzaslužnijima, istaknuo je zadovoljstvo upravo sve većim odazivom građana i mjesnih odbora na sve ove akcije. –Mi smo se od samih početaka uključili u projekt HTZ-a Volim Hrvatsku i što me posebno raduje je to da se doista primijeti velik napredak u uređenju u odnosu na početke. Naime, cilj svih akcija koje organiziramo je upravo nagraditi i motivirati ljude da urede svoje okućnice, balkone, prozore, kako bi i njima bilo ljepše, ali i kako bi cijeli grad bio uređeniji i cvjetniji. Vrlo mi je drago i da je Korzo zahvaljujući ljudima iz KD-a Čistoća doista tijekom svih ovih mjeseci bilo okićeno uvijek zelenim i rascvjetanim cvijećem na kandelabrima te se nadam da će se dogodine urediti i neke nove površine –kazao je Škarpa.

Nagrade i priznanja najzaslužnijima Kao šlag na tortu, svima onima koji su se istakli u akcijama nedavno su na svečanosti u hotelu Neboder uručene nagrade i priznanja. Uz ostalo su proglašeni i laureati u akciji Djelatnik godine u kojoj su priznanja otišla u ruke Ivanki Gerbus, djelatnici godine u kategoriji agencijski djelatnik, Renatu Cesaru, djelatniku godine u kategoriji vozač, Katici Zavidić, najboljoj hortikulturnoj djelatnici te Anti Kovačeviću, najboljem riječkom čistaču. U akciji Više cvijeća – manje smeća, proglašeni su, uz ostalo, najuređeniji mjesni odbor, najuređenija

Naputak za ljepši vrt

Članica žirija Dobrila Kraljić pojasnila je koji se kriteriji uzimaju kod izbora najljepše okućnice, također nadodajući kako rezultati ovogodišnje akcije u prvom redu raduju zbog većeg odaziva građana u odnosu na prošle godine, čemu su pridonijele i nezaobilazne aktivnosti voditelja akcije u pojedinim mjesnim odborima. Naime, žiri ocjenjuje sljedeće –višegodišnji trud i stalnost uređivanja okućnice, traže se manja zastupljenost sezonskog cvijeća i izbjegavanje cvijeća kao glavnog ukrasa u vrtu, manja ovisnost raslinja u vrtu o stalnosti sistema za natapanje, veći akcenat dat biljci nego umjetnim dekoracijama, pravilni odabir biljnih vrsta primjerenih primorju, oblikovanje okućnice koje slijedi cjelinu a ne prezentacija pojedinačnih biljnih vrsta te njeno uzorno održavanje.

okućnica, balkon i prozor, ekološki osvješteni mjesni odbori... Od ukupno 33 MO-a u gradu, u akcije se uključilo njih 22, a u riječkoj TZ se nadaju da će ih dogodine biti i više. Priznanje za najuređeniji MO ove je godine otišlo u MO Bulevard čiji su se stanovnici doista istakli uređujući svoj okoliš. Zahvalnice su dobili i MO Brašćine-Pulac, MO Centar-Sušak, MO Draga, MO Drenova, MO Gornja Vežica, MO Grpci, MO Kantrida, MO Kozala, MO Mlaka, MO Orehovica, MO Pašac, MO Pećine, MO Pehlin, MO Podmurvice, MO Pod-

Priznanja za djetanike godine otišla u ruke Anti Kovačeviću, Katici Zavidić, Ivanki Gerbus i Renatu Cesaru

vežica, MO Srdoči, MO Sveti Kuzam, MO Svilno, MO Škurinje, MO Grad Trsat i MO Zamet. Priznanje za ekološko najosviješteniji MO je pak zasluženo dobio MO Pehlin, dok su priznanja dobili još i MO Brašćine-Pulac, MO Centar-Sušak, MO Gornja Vežica, MO Kantrida, MO Kozala, MO Orehovica, MO Pašac, MO Podmurvice, MO Srdoči, Ronilački klub Preluk, MO Bulevard, MO Drenova, MO Grpci, MO Svilno i MO Škurinje.

Posebno priznanje KD-u Čistoća Za najuređeniju i održavanu okućnicu nagrađene su Danka Fićor i Maja Sorta-Listeš, najoriginalnije oblikovane okućnice imaju Nada Popović i Ankica Vujević, za najkreativniji balkon priznanje je dobila Antonija Jug, a za najkreativnije prozore Etore Jardas i Mira Križ. Priznanje za doprinos vizualnom identitetu grada otišlo je u ruke stanarima zgrade Braće Cetina 13 na Zametu, Branki Čubranić i Slavici Dagostin za uređenje zelenih površina u Ulici Mate Balote te učenicima i nastavnicima Osnovne škole Podmurvice. Za doprinos uređenju Korza priznanje je dobilo KD Čistoća, a za najuređenije terase ugostiteljskih objekata grada Caffe bar Cinema te Caffe Latino. U akciji Plavi cvijet nagrađeni su KD Čistoća za uređenje Parka prof. dr. Vinka Frančiškovića, Glavni poštanski ured na Korzu, Mala galerija Rijeka za suvenir Morčić te Astronomski centar Rijeka kao originalna turistička ponuda. Naime, riječke je kandidature ocjenjivalo i i županijsko Povjerenstvo Plavog cvijeta koje je u pojedinačnim kategorijama dodijelilo prva mjesta riječkom Turističkom informativnom centru i suveniru Morčić, drugo mjesto Glavnom poštanskom uredu na Korzu te treće mjesto u kategoriji najuređenijih parkova Parku prof. dr. Vinka Frančiškovića te posebno priznanje Astronomskom centru Rijeka. Alenka JURIČIĆ

2. festival književnosti Kratko sjećanje na V. Cara Emina - dr. sc. V. Jurdana (u 18 h); Dodjela nagrada HKD–a (u 18.45 h); Pjesnička večer –prvi dio (u 19.30 h) HKD - Z. Balog: "Zlatna zemlja" (u 9.30 i 11 h) HKD - B. Ćopić: "Ježeva kućica" (u 18 h) HNK I. pl.. ZAJCA - B. Šipuš - S. Zurovac: "Proces", balet, SP i pretplata G2 (u 19.30 h) 7.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film DVORANA MLADOSTI Rijeka KVIG –Sparkasse, utakmica Interlige odbojkašica DZM - III. festival poezije nacionalnih manjina grada Rijeke (u 18 h) FOYER HKD-a - 14. revija lutkarskog kazališta - radionica i igraonica (u 11 h) GKL - M. Kovač: "Povuci potegni" (u 11 h) HKD - B. Ćopić: "Ježeva kućica" (u 10 h) HKD - N. d'Introna - G. Ravicchio: "Ne, prijatelj!" (u 19 h) HNK I. pl. ZAJCA - B. Šipuš - S. Zurovac: "Proces", balet, SP i pretplata PP (u 19.30 h) MKD ILINDEN - Predstavljanje dviju knjiga (u 18 h); Pjesnička večer drugi dio (u 19 h); Druženje (u 20 h) 8.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film GKL - K. Aulitisová: "Trnoružica" (u 18 h) HKD - N. d'Introna - G. Ravicchio: "Ne, prijatelj!" (u 11 h) KUC KALVARIJA - Prezentacija 16. generacije škole glume Ri Teatra (u 20 h) 9.11. GKL - K. Aulitisová: "Trnoružica" (u 9.30 i 11 h) GKL - P. Radin i A. Tomić: "Grašak na zrnu kraljevne" (u 18 h) HKD - M. Matošec: "Strah u Ulici lipa" (u 9.30 i 11 h) HNK I. pl. ZAJCA - B. Nacinovich - L. Marchig: "Ciao Lucio", omaggio a Lucio Battisti / prima/premijera, ingresso libero/slobodan ulaz (u 19 h) HNK I. pl.. ZAJCA - B Šipuš - S. Zurovac: "Proces", balet, SP i pretplata M1a (u 19.30 h) 10.11. GKL - P. Radin i A. Tomić: "Grašak na zrnu kraljevne" (u 9.30 i 11 h) GKL - W. Bonsels: "Pčelica Maja" (u 19 h) HKD - "Ljepotica i zvijer" (u 9.30, 11 i 18 h) HOTEL BONAVIA - Pad energije, iscrpljenost i umor - predavanje (u 18 h) JAZZ TUNEL - Denis Razz & Roberto Magris »Europlane Quintetom«, koncert (u 21.30 h) MGR - Vojvođanski slikari, izložba (otvorenje u 19 h, otvoreno do 28.11.) 11.11. GKL - W. Bonsels: "Pčelica Maja" (u 9.30 i 11 h) HKD - "Ljepotica i zvijer" (u 9.30 h) HNK I. pl. ZAJCA - G. Puccini: "Madama Butterfly", opera, SP i pretplata SP (u 19.30 h) RIBOOK - J. Winkler: "Roppongi (rekvijem za oca)", (u 12 h) 12.11. ACR - Galaktike i daleki svemir, predavanje AAD-a (u 20.30 h) GALERIJA KORTIL - V. Vasarely, izložba (otvorenje u 19 h, otvoreno do 15.1.) GALERIJA NEBESKA G. Skorup: "Balkonski terminal", izložba (otvorenje u 19 h, otvoreno do 26.11.) HNK I. pl. ZAJCA - G. Feydeau: "Buba u uhu", gosto-


Nagrada za životno djelo Zajednice tehničke kulture Rijeka

Zajednica tehničke kulture Rijeka

SPASILAC OBALE odel čuvenog izuma Ivana Luppisa »Spasioca obale«, preteče današnjeg torpeda, M odabran je kao rješenje Nagrade za životno

INFORMATIKA, INOVACIJE, TEHNIKA

uključujući i tehničku dokumentaciju, nacrte te fotografije, vrlo su oskudni, moglo bi se slobodno reći da ih gotovo ni nema. Modelari Tehničkogcentra započeli su izradu modela na temelju nepotpunih opisa i jedne male fotografije bokocrta, koristeći pretežno patentnu dokumentaciju. Znalo se da je »Spasilac obale« zamišljen kao uski čamac s vlastitim pogonom, te da je u jednoj varijanti razvijena ideja s pogonom na satni mehanizam na navijanje. Tehničko rješenje je, također, predviđalo upravljanje s obale ili plovila pomoću konopa spojenih na kormilo. Mentor Robert Simčić izradio je sve potrebne nacrte, a predvidio je korištenje prirodnih materijala, poput drva, metala i platna, jednako kao i kod izvornog Luppisovog modela. Modelarima je za izradu nacrta i gotovog modela bilo potrebno dva mjeseca svakodnevnogmukotrpnograda. U ZTK Rijeka ističu da timu nije bilo lako, te napominju da je to jedini model »Spasioca obale« kojegje danas moguće vidjeti u Rijeci i Hrvatskoj, a prvi najbliži nalazi se u Tehničkom muzeju u Beču. No, ovo svakako nije kraj priče o »Spasiocu obale« u Rijeci. Prvi model u Luppisovo vrijeme izrađen je, naime, od brodskog priručnog materijala u dužini od jednog metra, a konačna dužina »pravog« modela trebala je iznositi šest metara. Vjerujemo da će Tehnički centar mladih i dalje raditi na prikupljanju dokumentacije i razvoju modela.

izložba u sklopu Dana tehničke kulture od 25. do 27. studenoga Filodrammatica Deveta po redu izložba »Informatika, inovacije, tehnika« obuhvaća sljedeće grane tehničke kulture: inventivna djelatnost, astronomija, modelarstvo, radiotehnika, zrakoplovstvo, prometna kultura, foto-kino-videotehnika, jedriličarstvo, podvodne aktivnosti, tehničke sportske aktivnosti na moru i vodi, ekologija, mikroelektronika, robotika i informatika. U europskoj godini kreativnosti i inovacija, te međunarodnoj godini astronomije u najvećem dijelu izložbe prikazat će se eksponati, inovacije i druga tehnička postignuća aktivista tehničke kulture grada Rijeke, te posebno značajni radovi učenika riječkih osnovnih i srednjih škola u inventivnoj djelatnosti. Pomorska škola Bakar ovom će prilikom u dijelu astronomije izložiti pomorske karte i sekstante – nautičke instrumente kojima su pomorci nekada određivali smjer plovidbe prema položaju zvijezda na nebu, a na prostoru fotokino-videotehnike, u povodu 50. obljetnice, udruga Liburnija-film priprema posebnu postavu. Prvi puta, u središnjem dijelu izložbe, javnosti će biti dostupna maketa »Spasilac obale« koja je od ove godine ujedno službena Nagrada Zajednice tehničke kulture Rijeka za životno djelo. Maketa je izrađena u Tehničkom centru mladih – radionici u okviru Zajednice tehničke kulture Rijeka. Pod pokroviteljstvom Grada Rijeke i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu

INFO:

djelo Zajednice tehničke kulture Rijeka. Radi se o najvišoj nagradi koju Zajednica dodjeljuje, a maketa će po prvi put biti uručena ove godine. Izrada modela povjerena je Tehničkom centru mladih – radionici pri ZTK Rijeka. Pored mentora Roberta Simčića, u modelarskom timu bili su učenici Patrik Stanić i Ivan Ćoza iz OŠ Ivana Katalinića Jeretova te Mateo Muha iz OŠ Fran Franković, redom polaznici napredne grupe modelara. U Tehničkom centru mladih ističu da su izradom modela ujedno željeli skrenuti pažnju te pobuditi zainteresiranost građana za tehničkom kulturom i povijesnom baštinom Rijeke. Stručna služba ZTK Rijeka već godinama prikuplja ideje za osmišljavanje Nagrade za životno djelo, s ciljem da rješenje objedinjuje više grana tehničkog stvaralaštva, a da je ujedno vezano uz more te da po mogućnosti porijeklo vuče iz Rijeke. Luppisov »Spasioc obale«, iz kojeg je nastao današnji torpedo, predstavljao je sam vrh inovatorstva i tehnologije svoga vremena. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih simbola grada na Rječini, koji je zaslužan za upisivanje Rijeke u povijesne knjige na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Međutim, o samom »Spasiocu obale«, koji kao preteča torpeda nikada nije korišten kao oružje, premalo se zna, a sami podaci,

Radno vrijeme izložbe: 10.00-13.00 te 17.00-20.00 sati Zajednica tehničke kulture Rijeka Korzo 2/III Tel: 211 305, 213 943 Fax: 211 305

Astronomski centar Rijeka

DVA MALA KOMADA STAKLA

Spasilac obale

zabavno-dokumentarna filmska priča o razvoju teleskopa utorkom, srijedom, četvrtkom i subotom u 19.30 sati Primjeren široj populaciji, putem sugestivnih panoramskih snimaka, film nas vodi u nezaboravno otkrivanje Sunčeva sustava od njegova rođenja. Putovat ćemo od planeta do planeta, upoznati njihove posebnosti, mjesece, asteroide i komete. Glas je dao Massimo Savić.

VODIČ NOĆNIM NEBOM - JESEN

stručno vođena projekcija petkom u 20.30 sati Planetarij ACR-a Koje zvijezde i kada su u godini vidljive iz Rijeke? Kako se približiti zadivljujućem svijetu neba i uživati u njegovoj ljeponapredne grupe učenicima je na raspolaga- ti? Odgovore na ta i mnoga druga pitanja dobit ćete u »Vonju deset radnih mjesta opremljenih pri- diču noćnim nebom« tijekom kojega stručni voditelji upućuju ručnim alatom, a radionica raspolaže i vrhun- publiku u opažanje nebeskih tijela i pojava. skim modelarskim strojevima. Zainteresirani učenici i njihovi roditelji sve informacije o radu radionice mogu dobiti na telefon 323-153 od 8 do 16 sati, putem e-maila radionica@ztk-rijeka.hr ili osobno na adresi Korzo 2a/2. stručno vođena prezentacija posvećena Međunarodnoj godini astronomije subotom u 16 sati Planetarij ACR-a Doznajte više o začetnicima moderne astronomije i pogledajte neke od najljepših fotografija Hubbleovog teleskopa. Projekcija, posvećena Međunarodnoj godini astronomije, namijenjena je široj publici te, uz upoznavanje pojedinih zviježđa, posebnu pažnju posvećuje svjetlosnom onečišćenju.

Modelarska radionica tijekom cijele godine U Tehničkom centru mladih tijekom cijele godine provodi se tečaj modelarstva kao izvanškolska aktivnost za učenike. Centar je započeo s radom prošle godine, u sklopu poslovnog prostora ZTK Rijeka, a namijenen je provedbi praktičnih radova sa učenicima osnovnih i srednjih škola grada Rijeke. Učenici pod vodstvom mentora mogu izrađivati modele i savladavati osnovne tehnike obrade i spajanja materijala. U sklopu početničke i

Centar tehničke kulture

SVEMIR: NA VAMA JE DA GA OTKRIJETE

14. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA (NE)OVISAN O RAČUNALU I INTERNETU INFO:

besplatni program za roditelje i djecu utorkom i četvrtkom, od 18 do 20 sati Centar tehničke kulture Rijeka Školjić 5d i 6 Tel.: 338 531, 327 187

Fax: 327 185 ctk.rijeka@ri.t-com.hr

SMRT ZVIJEZDA

ASTRONAUTIKA POVIJEST I ISTRAŽIVANJE PLANETA

GALAKTIKE I DALEKI SVEMIR

NAJVEĆE NESREĆE U POVIJESTI ASTRONAUTIKE

Akademsko astronomsko društvo Rijeka

četvrtak, 5. studenoga u 20.30 sati

četvrtak, 12. studenoga u 20.30 sati Predavanja se održavaju u Astronomskom centru Rijeka, Sveti križ 33. Nakon predavanja u slučaju povoljnih vremenskih uvjeta slijedi promatranje raznih nebeskih objekata kroz teleskop. Ako je oblačno, posjetitelji mogu razgledati teleskop i vidjeti astronom-

četvrtak, 19. studenoga u 20.30 sati

PROGRAM U ZVJEZDARNICI subotom u 20.30 sati

MOJ PRVI POGLED U NEBO

stručno vođena prezentacija za predškolsku djecu i učenike nižih razreda osnovne škole, u dogovoru s odgojno-obrazovnim institucijama Zvjezdarnica ACR-a.

SUSRET S ASTRONOMIJOM

stručno vođena prezentacija za učenike viših razreda osnovnih te srednje škole, u dogovoru sa školama. Prodaja ulaznica obavlja se u Astronomskom centru Rijeka, Turističko informativnom centru (Korzo 33a), kartomatu na Korzu i internet stranici www.kulturaplus.com. Cijene ulaznica za planetarij su 20 kuna za odrasle te 10 kuna za djecu, studente i umirovljenike. Cijene ulaznica za zvjezdarnicu su 10 kuna.

četvrtak, 26. studenoga u 20.30 sati

ske fotografije. Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Blaža Polića 2/2 Tel. 400 658, GSM 095 904 9889 i 095 813 8271 kontakt@aad.hr

INFO:

ocjenska izložba maketa brodova od 28. studenoga do 11. prosinca Multimedijalni centar Školjić

INFO:

vanje HNK iz Varaždina, SP (u 19.30 h) NARODNA ČITAONICA - "Paralelno putovanje kroz vrijeme i prostor - Otvorenje izložbe; S. Dmitrović: "Putositince kroz stošezdeset godina riječke Čitaonice", predavanje; "(Gudački) končertino", koncert Kvarteta Veljak (u 12 h) NARODNA ČITAONICA -Tombola (uz fritulice i kroštulice) (u 17 h) RIBOOK - Pjesnička večer (u 19 h) 13.11. ART-KINO - "Pola stoljeća Liburnija-filma" - Retrospektiva: 1959. - 2009. (u 18 i 20 h) ART-KINO - »Produkcija filma«, razgovor s hrvatskim producentima (u 19 h) GKL - B. Mihaljević: "Zeko, zriko i janje", za građanstvo (u 18 h) HNK I. pl.. ZAJCA - G. Puccini: "Madama Butterfly", opera, SP (u 19.30 h) KUC KALVARIJA - "Kuc Kuc Cabaret" (u 21 h) MOLEKULA - G. Svetopetrić: "Kontakt improvizacije" (od 18 do 22 h) PALACH - Paul Di'anno + Thunderbolt, koncert 14.11. ART-KINO - 40. KRAF (u 18 h) BAZENI KANTRIDA Primorje EB - Jadran (S), vaterpolska utakmica FILODRAMMATICA KUD "Đuro Kiš" (Šid, Vojvodina), koncert (u 17.30 h) GKL - B. Mihaljević: "Zeko, zriko i janje", za građanstvo (u 11 h) HNK I. pl.. ZAJCA - G. Puccini: "Madama Butterfly", opera, SP i pretplata VP (u 19.30 h) KUC KALVARIJA - "Akrobalans i žongliranje", radionica KUC KALVARIJA - "Na vrhu jezika" (u 20 h) MOLEKULA - G. Svetopetrić: "Kontakt improvizacije" (od 10 do 16 h) STEREO - Gustafi, koncert TRG 111. BRIGADE HV Budi kopilot bibliobusa na vezu!, bibliobus dostupni svima uz poseban program (od 11 do 13 h) 15.11. ART-KINO - Retrospektiva filmova festivala: KRAF i More (u 18 h) KUC KALVARIJA - "Akrobalans i žongliranje", radionica KUC KALVARIJA - "Na vrhu jezika" (u 20 h) MOLEKULA - G. Svetopetrić: "Kontakt improvizacije" (od 10 do 16 h) 16.11. GALERIJA KRUŽNA "Dani održivog razvoja" (traju do 22.11.) GKL - B. Mihaljević: "Zeko, zriko i janje", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h) 17.11. ART-KINO - Neorealizam, ciklus filmova (u 18 h); "Izuzetan dan" GALERIJA JURAJ KLOVIĆ - B. Bonifačić: "Zimski snowi", izložba (otvorenje u 19 h, otvoreno do 1.12.) GKL - B. Mihaljević: "Zeko, zriko i janje", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h) HKD - "Okovani Galileo", opera corale, pretpremijera, SP (u 19 h) HKD - "Okovani Galileo", opera corale, premijera, SP (u 21 h) HNK I. pl. ZAJCA - T. Gromača: "Crnac", drama, SP i pretplata G1 (u 19.30 h) HOTEL BONAVIA - Aromaterapija u hladnim zimskim danima, predavanje (u 18 h) RIBOOK - N. Mihelčić : "Zeleni pas" (u 19 h) 18.11. ART-KINO - Neorealizam,

Astronomski centar Rijeka Sveti Križ 33, Rijeka (Brdo Sveti Križ, Gornja Vežica) Tel.: 455 700 astronomski-centar-rijeka@rijekasport.hr www.rijekasport.hr


Sandra Vitaljić

Igor Eškinja, Street display

izložbe

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Otvorenje u srijedu, 4. studenoga u 19 sati otvoreno do 28. studenoga Muzej moderne i suvremene umjetnosti U povodu 20 godina od pada Berlinskog zida i 20 godina rada KulturKontakt Austrija, riječki Muzej moderne i suvremene umjetnosti ima čast predstaviti izložbu Grenzenlos /Bez granica. Izložba je rađena u suradnji sa KulturKontak Austrija i Austrijskim kulturnim forumom te predstavlja hrvatske umjetnike, stipendiste KulturKontakta u Beču u razdoblju od Mauro Stipanov

MISTIČNI KRAJOLICI

samostalna izložba Otvorenje u četvrtak, 26. studenoga u 19 sati otvoreno do 14. prosinca Mali salon Izložba najnovijih slikarskih radova iz 2009. inspiriranih riječkim kulturno-povijesnim nasljeđem – arhitektonsko-skulpturalnim spomenicima i mikro urbanističkom zonom gradskog komunalnog groblja Kozala, memorijama i multikulturalnošću nabijenog riječkog prostora. Stipanov u svom radu uvijek promišlja serije pojedinih tematskih cjelina koje razvija i varira u postupku svog slikarskog pristupa. U ovom ciklusu svoj opus referira na romantizam kraja 19 st i na najbolju tradiciju njemačkih slikara mis-

1992. do 2008. godine. Austrijski kulturni forum ove godine izabrao je upravo MMSU kao svog strateškog partnera u ovoj regiji, a suradnja se nastavlja se i ovom prigodom. Umjetnici, dosadašnji stipendisti KulturKontak Austrija koji se predstavljaju na izložbi: Kristina Lenard (Rotterdam), Igor Eškinja (Rijeka), Tanja Perisić (Berlin), Damir Očko (Zagreb), Vesna Kovačić (Ulm), Marko Tadić (Zagreb), Sebastijan Dračić (Zagreb), Ana Kadoić (Zagreb), Ana Bilankov (Berlin).

PHOTODAYS 2009

izložba fotografija finalista i pobjednika hrvatskog festivala fotografije otvoreno do 15. studenoga Mali salon Organizacija: Photodays i MMSU U Malom salonu u Rijeci biti će predstavljena izložba finalista i pobjednika natječaja hrvatskog festivala fotografije Photodays 2009. koji se je održao u Rovinju, u lipnju ove godine. Na izložbi će biti izloženo četrdesetak najboljih fotografija u dvanaest kategorija. Odabrao ih je međunarodni ocjenjivački sud između 11 tisuća radova pristiglih na ovogodišnji, drugi po redu natječaj, raspisan početkom godine u sklopu hrvatskog fotografskog festivala Photodays. Projekt Photodays pokrenut je prošle godine uz podršku Ministarstva kulture RH, tičnih i ekspresivnih pejzaža (Arnold Böcklin: Otok mrtvih, te Maistre kao generalnog pokrovitelja, a riječ je cjelogo1880) koji su prepuni snažne metafizičke atmosfere. U tu je dišnjem projektu popularizacije fotografske umjetnosti. svrhu Stipanov odabrao upravo povijesno gradsko monumentalno groblje Kozala, specifično mjesto Rijeke i njene poršlosti, snažnih emocionalnih, mističnih i metafizičkih silMuzej moderne i suvre- Radno vrijeme: od 10 do nica koje evociraju slične teme koje su Stipanova inspirirale 13 i od 17 do 20 sati, zatmene umjetnosti u stvaranju ovog ciklusa. voreno ponedjeljkom. Dolac 1/II Mauro Stipanov je rođen u Rijeci 1952, Pohađao je tečaj crTel.: 492 611, 492 615, Vodstva za grupne posjetanja i slikarstva kod Romola Venuccija od 1967. do 1973. te uz najavu na tel. 334 280 Diplomirao je slikarstvo na Accademia di belle Arti u Vene492 611, 492 615 mmsu-rijeka@ri.tciji 1980. u klasi Carmela Zottija. Predavač je slikarstva na Mali salon, Korzo 24 com.hr Akademiji primijenjene umjetnosti u Rijeci.Dobitnik je mnowww.mmsu.hr gih uglednih nagrada u zemlji i inozmstvu.

INFO:

GRENZENLOS /BEZ GRANICA

Galerija Kružna - Galerija Palach

PETAR KÜRSCHNER

izložba fotografija Otvorenje u četvrtak, 5. studenoga u 19 sati Galerija Palach Jana Bonačić (bakropis), Lucijana Škabar (bakropis), Matko Kezele (mozaik)

PORTRETI

izložba Otvorenje u petak, 6. studenoga u 19 sati Galerija Kružna Iva Đorđević

NeIstraŽena

multimedijalna izložba Otvorenje u petak, 6. studenoga u 19 sati Galerija Kružna Mauro Stpanov

FANNI HAJNAL (Mađarska) izložba fotografija Otvorenje u četvrtak, 19. studenoga u 19 sati Galerija Palach

DANI ODRŽIVOG RAZVOJA od 16. do 22. studenoga Galerija Kružna

VANJA ZENZEROVIĆ multimedijalna izložba petak 20. studenoga u 19 sati Galerija Kružna

Goran Skorup

BALKONSKI TERMINAL konceptualna izložba fotografija

MIRIS ARTA

prva samostalna izložba Otvorenje u petak, 27. studenoga u 19 sati Otvorenje u četvrtak, 12. studenoga u 19 sati otvoreno do 12. prosinca otvoreno do 26. studenoga Goran Skorup se od 1958. bavi fotografijom kao strastveni Luca Dessardo rođen je 1989. godine u Rijeci. Izložene crnobijele fotografije, posvećene kalama, inspirirane su radovima amater. Član je Udruge fotografa Istre. s cvijećem fotografa R. Mapplethorpa. Luca Dessardo

INFO:

Galerija Nebeska, Pionirska 2A

ŽENSKA AKCIJA RIJEKA skupna izložba fotografija Otvorenje u srijedu, 25. studenoga otvoreno do 10. prosinca Galerija Kružna

INFO:

Galerija Nebeska

Galerija Palach, Kružna 6 Galerija Kružna, Kružna 8/III Tel.: 320 777


Muzej grada Rijeke Andrija Čičin-Šain

RETROSPEKTIVA ARHITEKTONSKOG OPUSA rati. Njegova djela koja nadilaze opću praksu te se mogu smatrati vrhunskim ostvarenjima – kanonima na koje će neka, u budućnosti pisana, antologija hrvatske arhitekture morati računati svakako su kuća u Konjicu te hoteli Palace, Lero, pogotovo Libertas, zatim turističko naselje Polari, te neka djela ostala u projektu poput Kulturnog doma u Sarajevu ili turističkih naselja Dunat na Puntu i Adriatic u Cavtatu. Arhitektonski opus Čičin-Šaina nije moguće staviti pod nazivnik jednog

Borislav Božić

CAMERA OBSCURA

tate. Multipliciranje »pomaknutih« vizura unutar istoga panoramskog prizora stvara neobične slike, re-konstruira grad i čini ga monumentalnim. Borislav Božić se posljednjih godina neupitno nametnuo i izborio mjesto najizražajnije osobnosti aktualne riječke fotografije. Njegova vizualnost spaja i premošćuje epohe različitih gledanja i različite slike, mogli bismo reći od predfotografske do postdigitalne ere.

VOJVOĐANSKI SLIKARI

Ervin Dubrović

Muzej grada Rijeke Muzejski trg 1/1 Izložbe se mogu razgledati radnim danom od 10 do 13 i od

16 do 19 sati, subotom od 10 do 13 sati. Organizirana stručna vodstva po izložbama uz najavu na telefon ili e-

mail. Tel.: 336 711 info@muzej-rijeka.hr www.muzej-rijeka.hr

gostujuća izložba Muzeja Vojvodine Otvorenje u utorak, 10. studenoga u 19 sati otvoreno do 28. studenoga Autor izložbe: Mile Ignjatović Muzej Vojvodine kompleksan je muzej u kojem, uz arheologiju, etnologiju i povijest, znatnu ulogu ima i likovna umjetnost od 17. do 19. stoljeća. No, postoji i opsežna zbirka umjetnika 20. stoljeća, nastala uglavnom donacijama umjetnika. U zbirci su zastupljeni najvažniji vojvođanski umjetnici druge polovine 20. stoljeća. Među njima neki su samo rodom i osjećajem Vojvođani poput Roberta Hamerštila koji živi u Austriji i svojom opsežnom donacijom više od 50 slika donosi duh internacionalizma. Drugi slikari odražavaju često pej-

zažne i zavičajne ugođaje – beskrajna ravnica i pitomi predjeli. Među najupečatljivijima je Boško Petrović, kojim počinje priča o vojvođanskoj umjetnosti druge polovince dvadesetoga stoljeća. Potezi su mu široki, atmosfera dinamična, boja i crtež ekspresionistički. I Sava Šumanović je je slikar prepoznatljivih srijemskih motiva i krajolika dijelom izraženih ekspresivnim nabojem, dijelom kubističkim oblikovanjem. Bogomil Karlavaris stvara sažete forme ravnica i konstruktivističke slike strogih linija i boja… U izbor vojvođanskih slikara uvršteni su slikari čiji je rad dvostruko reprezentativan – kao pregled vojvođanske likovne scene i kao podsjetnik na tamošnje zavičajne ugođaje.

I. M. E. - Izložba mladih Erste Club

F. Badurina

INFO:

B. Božić, Brodovi

fotografska izložba otvoreno do 7. studenoga Božić je od djetinjstva fasciniran upravo činjenicom da se fotografija može snimiti najjednostavnijim, najosnovnijim i gotovo zaboravljenim pomagalom. Kutija za cipele s rupicom i komadićem filma u reprodukciji svijeta ima važnost kao poluga u sveopćoj povijesti čovječanstva! No izbor alata samo dijelom određuje rezultat. Snimci Rijeke, mahom su repetirani prizori, zapisi snimljeni kroz više rupica na cameri koji katkad ostvaruju doista oduševljavajuće rezul-

stila. U Bosni radi većinom u regionalnom slogu, kod Doma zdravlja i Doma umirovljenika u Rijeci te hotela Adriatic njegov je izraz krajnje pročišćen i sažet u duhu internacionalnog stila, kod naselja Polari blizak je postmoderni..., no većinu njegovih djela možemo okarakterizirati onim univerzalnim stilom s bezbroj lica – stilom vremena kojem pripadaju i mjesta na kojem su nastali. Vana Gović

A. Čičin-Šain, Polari

otvoreno do 31. siječnja Autorica izložbe: Vana Gović Arhitekt Andrija Čičin-Šain svojim arhitektonskim opusom koji nastaje od 1948. do 1982. zaslužuje svoje mjesto među arhitektima koji su zadužili hrvatsku arhitekturu druge polovine 20. stoljeća. Zbog nedostatka čvrste strukture koja bi se temeljila na pomnoj i sveobuhvatnoj stručnoj analizi toga arhitektonskog razdoblja, nemoguće je točno odrediti poziciju koju Čičin-Šain zauzima unutar te strukture niti ga ispravno valorizi-

Erste & Steiermärkische Bank d.d. u suradnji s Udrugom studenata Akademije primijenjenih umjetnosti otvorila je nov ciklus izložaba radova mladih autora koji se svojim talentom i sposobnostima ističu na mlađoj riječkoj likovnoj sceni. Riječ je o projektu pod nazivom I.M.E. Izložba mladih Erste club.

samostalna izložba Otvorenje u petak, 6. studenoga u 20 sati otvoreno do 20. studenoga Autor pokazuje svoje kratke stripove za koje kaže da su priče na granici dobrog ukusa u kojima se teško može pronaći ikakva pouka ili moralna vrijednost, ali nas ipak zabavljaju. Riječ je o stripovima u crnobijeloj tehnici sa specifičnim crtežom na papiru koji problematiziraju čovjeka i društvo, odnosno moraliziraju njegovo shvaćanje i ponašanje. Postav izložbe moći će se razgledati do 20. studenoga. Filip Badurina mlad je autor, uskoro diplomirani student Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Bavi se slikarstvom, kiparstvom, ilustracijom i crtežom.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka Bojan Bonifačić

ZIMSKI SNOWI

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka, Korzo 28/II Tel. 332 494, 338 809; hdlur@ri.t-com.hr Galerija Juraj Klović, Matije Gupca 4a

Gloria Sellan

ŽIVOT LICA

B. Bonifačić

INFO:

samostalna izložba fotografija Otvorenje u utorak, 17. studenoga u 19 sati otvoreno do 1. prosinca Galerija Juraj Klović

samostalna izložba Otvorenje u petak, 27. studenoga otvoreno do 11. prosinca Radovi su nastali kao pokušaj kontrole nad nečim što se ne može u potpunosti kontrolirati, tj. razlijevanjem crnog tuša i vode po papiru. Motiv portreta odabran je da bi se dokazalo upravo suprotno onome što crtanje portreta inače predstavlja, poprilično strogu skupinu pravi-

G. Sellan

FILIP BADURINA

la i mjera kako bi se čim realnije prenijelo na papir određeno lice. Ovi su radovi pokušaj prenošenja različitih lica na papir, ali su u potpunosti izostavljena pravila mjerenja i realnosti. Rezultat takvog pokušaja su titravi, lebdeći, izgubljeni portreti koji često stvaraju nelagodu promatraču, ali nakon duljeg promatranja postaju samo nakupine mrlja i sivo crnih tonova. Gloria Sellan, apsolventica je na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Bavi se grafikom, crtežom, videom, kazalištem i performansom.


VICTOR VASARELY put i opus ovoga izuzetnog umjetnika. Interes brojnih galerija širom svijeta za postavom Vasarelyjevih umjetnina u svojim izložbenim prostorima potvrđuje i danas njegovu međunarodnu aktualnost. Uz Berlin, Istanbul, Ulm, Stuttgart, Kairo i mnoge druge gradove, na popis se uključila i Rijeka. Nakon samoborske Galerije Prica gdje je gostovala 2005. godine, izložba je, u novom izdanju, ponovo u Hrvatskoj, ovaj put u galeriji Kortil. Više od 40 radova, datiranih između 1930. i 1975. godine, bit će predstavljeno očima javnosti, one

šire i stručne, a bit će organizirana i stručna vodstva po izložbi te popratna tematska predavanja. Nakon zatvaranja u Rijeci 15. siječnja 2010. godine, izložba se vraća u Pečuh da bi bila postavljena u domicilnom muzeju kao dio cjelogodišnjeg projekta Pečuh – metropola kulture 2010. Riječki postav posljednji je na putu po europskim kulturnim centrima, koji prethodi i najavljuje ovu, za Pečuh posebno, značajnu kulturnu manifestaciju. Jolanda Todorović

Galerija Kortil Strossmayerova 1

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja

REVOLUCIONARNA 1848./49. U RIJECI

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka Muzejski trg 1 Radno vrijeme: od utorka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 13 sati, nedjeljom i ponedjeljkom zatvoreno Tel. 213 578, 553 666 Pomorski-povijesni-muzej@ri.t-com.hr Ppmhp-public-relation@ri.tcom.hr www-ppmhp.hr

Koncepcija izložbe izvedena je kroz ambijentalnu prezentaciju. Izlažu se namještaj, posuđe i ostali predmeti svakodnevne uporabe, tekstil te knjige, novine, arhivski dokumenti, portreti i fotografije iz fundusa Muzeja kojima je smisao dočarati svakodnevni život grada četrdesetih godina 19. stoljeća u različitim društvenim sloje-

C. von Mayr, Tiskar Karletzky sa ženom, ulje na platnu

Erste Club, Korzo 22 Izložba se može razgledati od ponedjeljka do subote od 9 do 20 sati. Tel.: 375 222 ilgombac@erstebank.com pr@erstebank.com www.erstebank.hr

INFO:

INFO:

otvoreno do 22. siječnja Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Autorica izložbe: Tea Mayhew Obilježavajući 160 godina od revolucionarnih zbivanja u Europi 1848./49., Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka organizira tematsku izložbu Revolucionarna 1848./49. u Rijeci kojom najavljuje skorašnje otvaranje novog stalnog postava na prvom katu zgrade Muzeja pod naslovom S prozora Guvernerove palače – politička povijest prostora riječkog gubernija od15. do 20. stoljeća. Izložba Revolucionarna 1848./49. u Rijeci povodje da se podrobnije poprate ova specifična događanja borbe za nacionalna i građanska prava i postavljanja temelja moderne Europe te predstavi jedan dio zbirki Muzeja važan za to razdoblje riječke povijesti.

vima, kroz preplitanje nekoliko nacionalnih obrazaca. Narativni dio pretočen je u interpretaciju koja se ostvaruje kroz pet zasebnih panoa, objašnjavajući povijesna zbivanja, značajne događaje i osobe riječke povijesti sredine 19. stoljeća, ne izostavljajući širi hrvatski i europski kontekst.

izložbe

INFO:

Otvorenje u četvrtak, 12. studenoga u 19 sati otvoreno do 15. siječnja Galerija Kortil Victor Vasarely (Pečuh 1906. – Pariz 1997.) 1930. godine odlazi u Francusku gdje živi i djeluje do pred sam kraj 20. stoljeća, koje je obilježio kao jedan od vodećih svjetskih umjetnika. Muzeju Janus Pannonius u svome rodnom gradu darovao je 1968. godine 42 grafike, a uz nova poklonjena djela, godine 1976. u Pečuhu je otvoren Vasarely Museum. Bogata zbirka danas daje uvid u cjelovit stvaralački


Gradsko kazalište lutaka Rijeka Predrag Raos (prema motivima romana J. M. Barriea)

PETAR PAN ZGUBIDAN

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 55 min. Redatelj: Zlatko Sviben Skladatelj: Darko Hajsek Kreator lutaka i scenograf: Miljenko Sekulić Oblikovatelj rasvjete i projekcija: Deni Šesnić Sudjeluju: Marina Bažulić, Karin Fröhlich, Almira Štifanić, Božena Delaš, Alex Đaković, Jadran Grubišić, Zlatko Vicić, David Petrović Petar Pan jedino je dijete kojemu je uspjelo poletjeti nakon što se rodio kao dječak. U zemlji Nigdjeliji bezbrižno živi s Tintilinčicom i Izgubljenim dječacima i bori se sa svojim smrtnim neprijateljem Kapetanom Kukom. Kada upozna Wendy započinje i naša priča o Petru Panu 21. stoljeća.

14. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA TRNORUŽICA

Gradsko kazalište Trešnja, Zagreb Nino d'Introna – Giacomo Ravicchio

NE, PRIJATELJ!

PIPI DUGAČARAPA

Lutkarska scena »Ivana Brlić Mažuranić«, Zagreb Braća Grimm

C RVENKAPICA Za predškolski i raniji školski uzrast

Trajanje: 40 min. Dramatizacija: Marija Leko Redatelj: Zoran Mužić Likovna kreatorica: Gordana Krebelj Skladatelj: Mate Matišić Oblikovatelj rasvjete: Olivije Marečić Sudjeluju: Helena Kalinić, Hrvoje Zalar, Ksenija Gregurić

od 4. do 11. studenoga

Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovenija Katarina Aulitisová (prema bajci braće Grimm)

Dječje Kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku Astrid Anna Emilia (Ericsson) Lindgren

Za stariji predškolski i školski uzrast Trajanje: 80 min, Dramatizacija: Andrej Rozman Roza Redatelj: Zlatko Sviben Skladatelj: Darko Hajsek Scenografi i kostimografi: Iva Matija Bitanga i Leo Vukelić Oblikovatelj rasvjete: Ivo Nižić Sudjeluju: Marija Kolb, Petar Konkoj, Mladen Vujčić, Areta Ćurković, Inga Šarić, Đorđe Dukić, Lidija Helajz, Snježana Ivković, Tihomir Grljušić, Zvjezdana Bučanin, Aleksandra Colnarić i Ivica Lučić. Ako bolje promotrimo Pipi, pred sobom imamo, zapravo, vrlo prosječno dijete. Ali zbog iznimnih karakternih osobina, od prosječne, ona postaje neobičnom djevojčicom. Od osamljene, nezavisnom. Od slabašne, najjačom na svijetu.

PROGRAM

Gradsko kazalište lutaka Split Zvonimir Balog

Za školski uzrast i odrasle Trajanje: 75 min. Redatelj: Rene Medvešek Scenografkinja: Tanja Lacko Dramaturginja: Olja Lozica Odabir kostima: Milena Matijević Medvešek Oblikovanje rasvjete: Zvonko Brnas Sudjeluju: Saša Anočić i Živko Anočić Nakon velike ratom izazvane katastrofe, dva neprijateljska vojnika nalaze spas na krovu potopljene kuće. Susret ljudi koji pripadaju različitim govornim područjima, ali i potpuno različitim kulturama, zahvalna je tema za otvaranje važnih i vječnih pitanja, ali i niza komičnih situacija.

ZLATNA ZEMLJA

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje 45 min. Prijevod: Darja Pivk, Jelena Sitar Režija: Katarina Aulitisová, Lubomir Piktor Likovna zamisao: Jan Kocman Glazba: Jiri Vyšohlid Oblikovanje rasvjete: Jan Kocman, Božidar Miler Sudjeluju: Asja Kahrimanović, Miha Arh, Sonja Kononenko, Iztok Jereb Bajku o Trnoružici svi poznajemo. Ali sigurno ne znamo kakvu ulogu u tome ima žaba, ni to otkud se čuju čudesni glazbenici i njihova glazba. Što se sve dogodilo u sto godina? Klasična bajka, obučena u novo ruho, puna događanja, glazbe i humora, nastala je u suradnji s autorskom ekipom iz Slovačke i Češke.

Gradsko kazalište »Žar Ptica«, Zagreb Milivoj Matošec

Kazalište lutaka Zadar

Trajanje: 60 min. Režija i dramatizacija: Oliver Frljić Scenografija: Iva Matija Bitanga i Leo Vukelić Kostimografija: Modni studio Artiđana Glazba i izbor glazbe: Damir Šimunović Koreografija: Sandra Banić Naumovski Oblikovatelj rasvjete: Goran Jurković Sudjeluju: Damir Poljičak, Franjo Džimi Jurčec, Tomislav Krstanović, Csilla Barath Bastaić, Sven Jakir, Nikša Marinović i Mitja Smiljanić »Strah u Ulici lipa« postaje iznimno aktualan roman baš u današnje vrijeme, kada je nasilje među školskom populacijom u porastu. Ova predstava pokušava ukazati koliko je važno ne miriti se s takvim stanjem te kako čak i pojedinačna pobuna može puno toga promijeniti...

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 45 min. Dramatizacija i režija: Zheny i Petar Pashov Scenografija: Silva Bachvarova i Vassil Rokomanov Glazba: Pepy Oblikovanje rasvjete: Ivo Nižić Sudjeluju: Anđela Ćurković-Petković, Josip Mihatov, Dragan Veselić, Juraj Aras, Gabrijela Meštrović-Maštruko, Tamara Šoletić, Sanja Zalović, Asja Rebac i Zlatko Košta Glazba na sceni: Juraj Aras i Mate Petričević Nastala kao ideja autorskog tima Zheny i Petra Pashova, »Ljepotica i Zvijer – Priča izašla iz knjige« je priča o ljubavi koja pobjeđuje bez obzira na sve. Istinska ljepota uvijek dolazi iznutra i jedino takva otvara srca i razvija duboke i istinske osjećaje.

STRAH U ULICI LIPA Za stariji predškolski i školski uzrast

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 45 min. Adaptacija teksta: Lada Martinac Kralj Redatelj: Dražen Ferenčina Scenograf, kostimograf i autor lutaka: Mojmir Mihatov Skladatelj: Mate Matišić Autor video projekcije: Raul Brzić Oblikovatelj rasvjete: Duško Šteković Sudjeluju: Andrea Majica, Belmondo Miliša, Ivica Beatović, Srđan Brešković, Sanja Vidan U svojoj kratkoj pripovijetki »Zlatna zemlja« Balog je pogledao iz drugog kuta na zlato, mjerilo za moć i blagostanje na planetu Zemlji. Dakle, u dalekoj budućnosti na planet koji u svim slojevima ima samo i jedino plemenitu kovinu – zlato, dolaze Zemljani. Zagrebačko kazalište lutaka Branko Ćopić

LJEPOTICA I ZVIJER – Priča izašla iz knjige

utorak, 3. studenoga u 18 sati - GKL Petar Pan Zgubidan Gradsko kazalište lutaka Rijeka srijeda, 4. studenoga u 9.30, 11 i 19.30 sati - GKL Petar Pan Zgubidan Gradsko kazalište lutaka Rijeka u 9, 12 i 18 sati - HKD Pipi Dugačarapa Dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek četvrtak, 5. studenoga u 9.30 sati GKL Petar Pan Zgubidan Gradsko kazalište lutaka Rijeka u 9 sati - HKD Pipi Dugačarapa Dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek u 18 sati - GKL Crvenkapica Lutkarska scena I. B. Mažuranić Zagreb u 18 sati - HKD Zlatna zemlja Gradsko kazalište lutaka Split u 18 sati - Filodrammatica Toda- čudo na dječjem jeziku Kazalište Kolibri, Mađarska petak, 6. studenoga u 9.30 i 11 sati GKL Crvenkapica Lutkarska scena I. B. Mažuran u 9.30 i 11 sati - HKD Zlatna zemlja Gradsko kazalište lutaka Split u 9.30 i 11 sati - Filodrammatica Toda- čudo na dječjem jeziku Kazalište Kolibri, Mađarska u 18 sati - GKL Povuci – potegni Dječje kazalište Dubrava, Zagreb u 18 sati - HKD Ježeva kućica Zagrebačko kazalište lutaka subota, 7. studenoga u 11 sati - GKL Povuci – potegni Dječje kazalište Dubrava, Zagreb u 10 sati - HKD Ježeva kućica Zagrebačko kazalište lutaka u 12 sati - Foyer HKD-a Dječja radionica i igraonica

JEŽEVA KUĆICA za predškolski i raniji školski uzrast

nedjelja, 8. studenoga u 11 sati HKD Ne, prijatelj! Gradsko kazalište „Trešnja“, Zagreb

TODA – ČUDO NA DJEČJEM JEZIKU

Dječje kazalište Dubrava, Zagreb Mario Kovač (prema motivima narodne pripovijetke Čudnovata repa) Za predškolski uzrast Trajanje: 30 min. Režija: Kazalište Kolibri Za predškolski i raniji školski uzrast Skladatelj: János Novák Trajanje: 35 min. Kostimografkinja: Klaudia Orosz Redatelj: Mario Kovač Sudjeluju: Bea Tisza, Zoltán Bodnár, Ágnes Török, Károly SzíAdaptacija i dramatizacija: Mario Kovač vós i János Novák Scenografi i kostimografi: Iva – Matija Bitanga Lutkari Kazališta »Kolibri« u svojoj predstavi pomiješali su i Leo Vukelić moderne tendencije lutkarstva s najstarijim načinom igranja s Glazba: Tomislav Babić lutkama. Čitav niz scena prikazuje nam malo dijete začuđeno Izrada lutaka: Vinka Krnić Markovinović svijetom te također razvoj naših vlastitih sposobnosti. Oblikovanje rasvjete: Dražen Čretni Sudjeluju: Sanja Sumrak, Ranko Stojić i Dina Đuka Kazalište Tvornica lutaka, Zagreb »Povuci – potegni« je neverbalna predstava za djecu koja Petra Radin i Anica Tomić (prema H. C. Andersenu) propituje međuobiteljske odnose na slojevit način prilagođen dječjem uzrastu. Jedna velika repa postaje naizgled nemoguć zadatak i katalizator koji ujedinjuje posvađanu obitelj.

POVUCI – POTEGNI

u 19 sati - HKD Ne, prijatelj! Gradsko kazalište „Trešnja“, Zagreb

GRAŠAK NA ZRNU KRALJEVNE o malima koji mijenjaju svijet Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 35 min. Redateljica: Anica Tomić Scenografi: Matija Šantić i Mario Mišković Lutke: Matija Šantić i Dijana Mijić Muzika: Mihael Nikolić Koreografija i pokret: Nikica Viličić Kostimi: Dijana Mijić Svjetlo: Zdenko Trandler Sudjeluju: Petra Radin i Mario Kovač Spremajući rizi-bizi vječno gladnoj kraljevni Brižit, kuharu Kukiju ispada iz konzerve jedno zrno – onaj stari grašak koji je dokazao da je kraljevna prava. Kako grašak može biti tako važan? To će dokazati ova priča, jer svako biće na ovome planetu, pa i najmanje ima svoju priču i jednaku važnost kao i sva ostala bića, samo ga treba poslušati.

u 18 sati - GKL Trnoružica Lutkovno gledališče Ljubljana

Lutkovno gledališče Maribor, Slovenija Waldemar Bonsels

ponedjeljak, 9. studenoga u 9.30 i 11 sati - GKL Trnoružica Lutkovno gledališče Ljubljana

PČELICA MAJA

u 9.30 i 11 sati - HKD Strah u Ulici lipa Gradsko kazalište „Žar ptica“, Zagreb

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 45 min. Redateljica: Ivana Djilas Oblikovanje lutaka i scenskih elemenata: Jelena Proković Oblikovanje scene: Jelena Proković i Slavko Rakuša Slavinec Glazba: Boštjan Gombač Sudjeluju: Petra Bauman, Lena Kline, Aja Kobe i Danilo Trstenjak U pčelinjem svijetu vrijede pravila, ali za posebnu pčelicu pravila ne vrijede. Svoja pravila mora potražiti u širem svijetu. Prije svega želi pronaći odgovore na beskonačna pitanja o svemu što vidi, čuje i osjeća, o svemu što susreće na svom izletu.

u 18 sati - GKL Grašak na zrnu kraljevne Kazalište „Tvornica lutaka“, Zagreb utorak, 10. studenoga u 9.30 i 11 sati - GKL Grašak na zrnu kraljevne Kazalište „Tvornica lutaka“, Zagreb u 9.30, 11 i 18 sati - HKD Ljepotica i zvijer Kazalište lutaka Zadar

INFO:

U kultnoj bajci braće Grimm, Crvenkapici, valjalo je uspostaviti odnos između dobra i zla te upozoriti na činjenicu što se događa kad dijete samovoljno skrene s puta ili je pak previše povjerljivo prema nepoznatima. Kazalište »Kolibri«, Budimpešta, Mađarska

petak, 6. studenoga u 18 sati subota, 7. studenoga u 10 sati Redatelj: Božidar Violić Pomoćnik redatelja: Đuro Roić Kreatorica lutaka: Vesna Balabanić Scenografi: Iva-Matija Bitanga i Leo Vukelić Glazba: Mate Matišić Oblikovanje Rasvjete: Igor Matijevac Sudjeluju: Željko Mavrović, Đuro Roić, Andrea Baković, Anđelko Petric, Pero Juričić, Katarina Perica, Leonard Mišić, Juraj Rendulić Ono što mi možemo nazrijeti iz priče o ježu koga lija pozove na večeru jest činjenica da Ježurka Ježić predstavlja mudrog dobričinu koji drži do svoga doma i lako prepoznaje lažne ponude. Time valjda budi iskrene simpatije u malih gledatelja i oni ga prepoznaju kao lik od povjerenja.

Rezervacija i prodaja ulaznica ZA GRAĐANSTVO vrši se od 20. listopada na telefon 051/325 690 u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, B. Polića 6, od 10 do 14 sati i sat vremena prije početka predstave na mjestu izvođenja. Rezervacija ulaznica ZA VRTIĆE I ŠKOLE vrši se na telefon 051/325 688 i 325 686 u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, B. Polića 6, od 9 do 14 sati. Cijene ulaznica: organizirani posjet: 20 kuna, za

građanstvo 25 kuna; kompleti ulaznica: 10 predstava za dvije osobe 300 kuna, 5 predstava za dvije osobe 200 kuna Organizacija: Gradsko kazališta lutaka Rijeka Suorganizacija: Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke Sponzori i medijski pokrovitelji: Energo d.o.o., Jadran Hoteli d.d. Rijeka, Brasserie As, Cukerin d.o.o., Novi list, Vjesnik, Radio Rijeka, Radio Trsat, La voce del popolo, Kanal Ri

GKL - Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Blaža Polića 6

HKD - Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1 Filodrammatica, Korzo 28

u 19 sati - GKL Pčelica Maja Lutkovno gledališče Maribor srijeda, 11. studenoga u 9.30 i 11 sati - GKL Pčelica Maja Lutkovno gledališče Maribor u 9.30 sati - HKD Ljepotica i zvijer Kazalište lutaka Zadar POPRATNI PROGRAM od 4. do 11. studenoga - Foyer HKD -a Izložba plakata pristiglih na Natječaj za idejno rješenje plakata Revije lutkarskih kazališta od 4. do 11.studenoga - GKL Saša Jantolek : "Gledatelji" izložba radova


Gradsko kazalište lutaka Rijeka Predrag Raos (prema motivima romana J. M. Barriea)

PETAR PAN ZGUBIDAN

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 55 min. Redatelj: Zlatko Sviben Skladatelj: Darko Hajsek Kreator lutaka i scenograf: Miljenko Sekulić Oblikovatelj rasvjete i projekcija: Deni Šesnić Sudjeluju: Marina Bažulić, Karin Fröhlich, Almira Štifanić, Božena Delaš, Alex Đaković, Jadran Grubišić, Zlatko Vicić, David Petrović Petar Pan jedino je dijete kojemu je uspjelo poletjeti nakon što se rodio kao dječak. U zemlji Nigdjeliji bezbrižno živi s Tintilinčicom i Izgubljenim dječacima i bori se sa svojim smrtnim neprijateljem Kapetanom Kukom. Kada upozna Wendy započinje i naša priča o Petru Panu 21. stoljeća.

14. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA TRNORUŽICA

Gradsko kazalište Trešnja, Zagreb Nino d'Introna – Giacomo Ravicchio

NE, PRIJATELJ!

PIPI DUGAČARAPA

Lutkarska scena »Ivana Brlić Mažuranić«, Zagreb Braća Grimm

C RVENKAPICA Za predškolski i raniji školski uzrast

Trajanje: 40 min. Dramatizacija: Marija Leko Redatelj: Zoran Mužić Likovna kreatorica: Gordana Krebelj Skladatelj: Mate Matišić Oblikovatelj rasvjete: Olivije Marečić Sudjeluju: Helena Kalinić, Hrvoje Zalar, Ksenija Gregurić

od 4. do 11. studenoga

Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovenija Katarina Aulitisová (prema bajci braće Grimm)

Dječje Kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku Astrid Anna Emilia (Ericsson) Lindgren

Za stariji predškolski i školski uzrast Trajanje: 80 min, Dramatizacija: Andrej Rozman Roza Redatelj: Zlatko Sviben Skladatelj: Darko Hajsek Scenografi i kostimografi: Iva Matija Bitanga i Leo Vukelić Oblikovatelj rasvjete: Ivo Nižić Sudjeluju: Marija Kolb, Petar Konkoj, Mladen Vujčić, Areta Ćurković, Inga Šarić, Đorđe Dukić, Lidija Helajz, Snježana Ivković, Tihomir Grljušić, Zvjezdana Bučanin, Aleksandra Colnarić i Ivica Lučić. Ako bolje promotrimo Pipi, pred sobom imamo, zapravo, vrlo prosječno dijete. Ali zbog iznimnih karakternih osobina, od prosječne, ona postaje neobičnom djevojčicom. Od osamljene, nezavisnom. Od slabašne, najjačom na svijetu.

PROGRAM

Gradsko kazalište lutaka Split Zvonimir Balog

Za školski uzrast i odrasle Trajanje: 75 min. Redatelj: Rene Medvešek Scenografkinja: Tanja Lacko Dramaturginja: Olja Lozica Odabir kostima: Milena Matijević Medvešek Oblikovanje rasvjete: Zvonko Brnas Sudjeluju: Saša Anočić i Živko Anočić Nakon velike ratom izazvane katastrofe, dva neprijateljska vojnika nalaze spas na krovu potopljene kuće. Susret ljudi koji pripadaju različitim govornim područjima, ali i potpuno različitim kulturama, zahvalna je tema za otvaranje važnih i vječnih pitanja, ali i niza komičnih situacija.

ZLATNA ZEMLJA

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje 45 min. Prijevod: Darja Pivk, Jelena Sitar Režija: Katarina Aulitisová, Lubomir Piktor Likovna zamisao: Jan Kocman Glazba: Jiri Vyšohlid Oblikovanje rasvjete: Jan Kocman, Božidar Miler Sudjeluju: Asja Kahrimanović, Miha Arh, Sonja Kononenko, Iztok Jereb Bajku o Trnoružici svi poznajemo. Ali sigurno ne znamo kakvu ulogu u tome ima žaba, ni to otkud se čuju čudesni glazbenici i njihova glazba. Što se sve dogodilo u sto godina? Klasična bajka, obučena u novo ruho, puna događanja, glazbe i humora, nastala je u suradnji s autorskom ekipom iz Slovačke i Češke.

Gradsko kazalište »Žar Ptica«, Zagreb Milivoj Matošec

Kazalište lutaka Zadar

Trajanje: 60 min. Režija i dramatizacija: Oliver Frljić Scenografija: Iva Matija Bitanga i Leo Vukelić Kostimografija: Modni studio Artiđana Glazba i izbor glazbe: Damir Šimunović Koreografija: Sandra Banić Naumovski Oblikovatelj rasvjete: Goran Jurković Sudjeluju: Damir Poljičak, Franjo Džimi Jurčec, Tomislav Krstanović, Csilla Barath Bastaić, Sven Jakir, Nikša Marinović i Mitja Smiljanić »Strah u Ulici lipa« postaje iznimno aktualan roman baš u današnje vrijeme, kada je nasilje među školskom populacijom u porastu. Ova predstava pokušava ukazati koliko je važno ne miriti se s takvim stanjem te kako čak i pojedinačna pobuna može puno toga promijeniti...

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 45 min. Dramatizacija i režija: Zheny i Petar Pashov Scenografija: Silva Bachvarova i Vassil Rokomanov Glazba: Pepy Oblikovanje rasvjete: Ivo Nižić Sudjeluju: Anđela Ćurković-Petković, Josip Mihatov, Dragan Veselić, Juraj Aras, Gabrijela Meštrović-Maštruko, Tamara Šoletić, Sanja Zalović, Asja Rebac i Zlatko Košta Glazba na sceni: Juraj Aras i Mate Petričević Nastala kao ideja autorskog tima Zheny i Petra Pashova, »Ljepotica i Zvijer – Priča izašla iz knjige« je priča o ljubavi koja pobjeđuje bez obzira na sve. Istinska ljepota uvijek dolazi iznutra i jedino takva otvara srca i razvija duboke i istinske osjećaje.

STRAH U ULICI LIPA Za stariji predškolski i školski uzrast

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 45 min. Adaptacija teksta: Lada Martinac Kralj Redatelj: Dražen Ferenčina Scenograf, kostimograf i autor lutaka: Mojmir Mihatov Skladatelj: Mate Matišić Autor video projekcije: Raul Brzić Oblikovatelj rasvjete: Duško Šteković Sudjeluju: Andrea Majica, Belmondo Miliša, Ivica Beatović, Srđan Brešković, Sanja Vidan U svojoj kratkoj pripovijetki »Zlatna zemlja« Balog je pogledao iz drugog kuta na zlato, mjerilo za moć i blagostanje na planetu Zemlji. Dakle, u dalekoj budućnosti na planet koji u svim slojevima ima samo i jedino plemenitu kovinu – zlato, dolaze Zemljani. Zagrebačko kazalište lutaka Branko Ćopić

LJEPOTICA I ZVIJER – Priča izašla iz knjige

utorak, 3. studenoga u 18 sati - GKL Petar Pan Zgubidan Gradsko kazalište lutaka Rijeka srijeda, 4. studenoga u 9.30, 11 i 19.30 sati - GKL Petar Pan Zgubidan Gradsko kazalište lutaka Rijeka u 9, 12 i 18 sati - HKD Pipi Dugačarapa Dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek četvrtak, 5. studenoga u 9.30 sati GKL Petar Pan Zgubidan Gradsko kazalište lutaka Rijeka u 9 sati - HKD Pipi Dugačarapa Dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek u 18 sati - GKL Crvenkapica Lutkarska scena I. B. Mažuranić Zagreb u 18 sati - HKD Zlatna zemlja Gradsko kazalište lutaka Split u 18 sati - Filodrammatica Toda- čudo na dječjem jeziku Kazalište Kolibri, Mađarska petak, 6. studenoga u 9.30 i 11 sati GKL Crvenkapica Lutkarska scena I. B. Mažuran u 9.30 i 11 sati - HKD Zlatna zemlja Gradsko kazalište lutaka Split u 9.30 i 11 sati - Filodrammatica Toda- čudo na dječjem jeziku Kazalište Kolibri, Mađarska u 18 sati - GKL Povuci – potegni Dječje kazalište Dubrava, Zagreb u 18 sati - HKD Ježeva kućica Zagrebačko kazalište lutaka subota, 7. studenoga u 11 sati - GKL Povuci – potegni Dječje kazalište Dubrava, Zagreb u 10 sati - HKD Ježeva kućica Zagrebačko kazalište lutaka u 12 sati - Foyer HKD-a Dječja radionica i igraonica

JEŽEVA KUĆICA za predškolski i raniji školski uzrast

nedjelja, 8. studenoga u 11 sati HKD Ne, prijatelj! Gradsko kazalište „Trešnja“, Zagreb

TODA – ČUDO NA DJEČJEM JEZIKU

Dječje kazalište Dubrava, Zagreb Mario Kovač (prema motivima narodne pripovijetke Čudnovata repa) Za predškolski uzrast Trajanje: 30 min. Režija: Kazalište Kolibri Za predškolski i raniji školski uzrast Skladatelj: János Novák Trajanje: 35 min. Kostimografkinja: Klaudia Orosz Redatelj: Mario Kovač Sudjeluju: Bea Tisza, Zoltán Bodnár, Ágnes Török, Károly SzíAdaptacija i dramatizacija: Mario Kovač vós i János Novák Scenografi i kostimografi: Iva – Matija Bitanga Lutkari Kazališta »Kolibri« u svojoj predstavi pomiješali su i Leo Vukelić moderne tendencije lutkarstva s najstarijim načinom igranja s Glazba: Tomislav Babić lutkama. Čitav niz scena prikazuje nam malo dijete začuđeno Izrada lutaka: Vinka Krnić Markovinović svijetom te također razvoj naših vlastitih sposobnosti. Oblikovanje rasvjete: Dražen Čretni Sudjeluju: Sanja Sumrak, Ranko Stojić i Dina Đuka Kazalište Tvornica lutaka, Zagreb »Povuci – potegni« je neverbalna predstava za djecu koja Petra Radin i Anica Tomić (prema H. C. Andersenu) propituje međuobiteljske odnose na slojevit način prilagođen dječjem uzrastu. Jedna velika repa postaje naizgled nemoguć zadatak i katalizator koji ujedinjuje posvađanu obitelj.

POVUCI – POTEGNI

u 19 sati - HKD Ne, prijatelj! Gradsko kazalište „Trešnja“, Zagreb

GRAŠAK NA ZRNU KRALJEVNE o malima koji mijenjaju svijet Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 35 min. Redateljica: Anica Tomić Scenografi: Matija Šantić i Mario Mišković Lutke: Matija Šantić i Dijana Mijić Muzika: Mihael Nikolić Koreografija i pokret: Nikica Viličić Kostimi: Dijana Mijić Svjetlo: Zdenko Trandler Sudjeluju: Petra Radin i Mario Kovač Spremajući rizi-bizi vječno gladnoj kraljevni Brižit, kuharu Kukiju ispada iz konzerve jedno zrno – onaj stari grašak koji je dokazao da je kraljevna prava. Kako grašak može biti tako važan? To će dokazati ova priča, jer svako biće na ovome planetu, pa i najmanje ima svoju priču i jednaku važnost kao i sva ostala bića, samo ga treba poslušati.

u 18 sati - GKL Trnoružica Lutkovno gledališče Ljubljana

Lutkovno gledališče Maribor, Slovenija Waldemar Bonsels

ponedjeljak, 9. studenoga u 9.30 i 11 sati - GKL Trnoružica Lutkovno gledališče Ljubljana

PČELICA MAJA

u 9.30 i 11 sati - HKD Strah u Ulici lipa Gradsko kazalište „Žar ptica“, Zagreb

Za predškolski i raniji školski uzrast Trajanje: 45 min. Redateljica: Ivana Djilas Oblikovanje lutaka i scenskih elemenata: Jelena Proković Oblikovanje scene: Jelena Proković i Slavko Rakuša Slavinec Glazba: Boštjan Gombač Sudjeluju: Petra Bauman, Lena Kline, Aja Kobe i Danilo Trstenjak U pčelinjem svijetu vrijede pravila, ali za posebnu pčelicu pravila ne vrijede. Svoja pravila mora potražiti u širem svijetu. Prije svega želi pronaći odgovore na beskonačna pitanja o svemu što vidi, čuje i osjeća, o svemu što susreće na svom izletu.

u 18 sati - GKL Grašak na zrnu kraljevne Kazalište „Tvornica lutaka“, Zagreb utorak, 10. studenoga u 9.30 i 11 sati - GKL Grašak na zrnu kraljevne Kazalište „Tvornica lutaka“, Zagreb u 9.30, 11 i 18 sati - HKD Ljepotica i zvijer Kazalište lutaka Zadar

INFO:

U kultnoj bajci braće Grimm, Crvenkapici, valjalo je uspostaviti odnos između dobra i zla te upozoriti na činjenicu što se događa kad dijete samovoljno skrene s puta ili je pak previše povjerljivo prema nepoznatima. Kazalište »Kolibri«, Budimpešta, Mađarska

petak, 6. studenoga u 18 sati subota, 7. studenoga u 10 sati Redatelj: Božidar Violić Pomoćnik redatelja: Đuro Roić Kreatorica lutaka: Vesna Balabanić Scenografi: Iva-Matija Bitanga i Leo Vukelić Glazba: Mate Matišić Oblikovanje Rasvjete: Igor Matijevac Sudjeluju: Željko Mavrović, Đuro Roić, Andrea Baković, Anđelko Petric, Pero Juričić, Katarina Perica, Leonard Mišić, Juraj Rendulić Ono što mi možemo nazrijeti iz priče o ježu koga lija pozove na večeru jest činjenica da Ježurka Ježić predstavlja mudrog dobričinu koji drži do svoga doma i lako prepoznaje lažne ponude. Time valjda budi iskrene simpatije u malih gledatelja i oni ga prepoznaju kao lik od povjerenja.

Rezervacija i prodaja ulaznica ZA GRAĐANSTVO vrši se od 20. listopada na telefon 051/325 690 u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, B. Polića 6, od 10 do 14 sati i sat vremena prije početka predstave na mjestu izvođenja. Rezervacija ulaznica ZA VRTIĆE I ŠKOLE vrši se na telefon 051/325 688 i 325 686 u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, B. Polića 6, od 9 do 14 sati. Cijene ulaznica: organizirani posjet: 20 kuna, za

građanstvo 25 kuna; kompleti ulaznica: 10 predstava za dvije osobe 300 kuna, 5 predstava za dvije osobe 200 kuna Organizacija: Gradsko kazališta lutaka Rijeka Suorganizacija: Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke Sponzori i medijski pokrovitelji: Energo d.o.o., Jadran Hoteli d.d. Rijeka, Brasserie As, Cukerin d.o.o., Novi list, Vjesnik, Radio Rijeka, Radio Trsat, La voce del popolo, Kanal Ri

GKL - Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Blaža Polića 6

HKD - Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1 Filodrammatica, Korzo 28

u 19 sati - GKL Pčelica Maja Lutkovno gledališče Maribor srijeda, 11. studenoga u 9.30 i 11 sati - GKL Pčelica Maja Lutkovno gledališče Maribor u 9.30 sati - HKD Ljepotica i zvijer Kazalište lutaka Zadar POPRATNI PROGRAM od 4. do 11. studenoga - Foyer HKD -a Izložba plakata pristiglih na Natječaj za idejno rješenje plakata Revije lutkarskih kazališta od 4. do 11.studenoga - GKL Saša Jantolek : "Gledatelji" izložba radova


Tatjana Gromača

CRNAC PROCES balet

četvrtak, 5. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata M1c petak, 6. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata G2 subota, 7. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata PP ponedjeljak, 9. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata M1a Koreograf i redatelj: Staša Zurovac Dirigenti: Berislav Šipuš Sudjeluju: Andrei Köteles/Vladimir de Freitas Rosa, Cristina Lukanec /Anna Ponomareva, Valeri Rasskazov, Ludwig Jerkander, Vitali Klok, Roberto Pereira Barbosa Junior, Svebor Zgurić, Ludwig Jerkander, Camila Izabel Moreira, Svetlana Andrejčuk, Kristina Kaplan, Irina Köteles, Oxana Brandiboura, Danijela Menkinovski, Anka Popa, Deana Marčić, Svetlana Rasskazova, Paula Rus, Tanja Tišma, Marta Voinea, Dmitri Andrejčuk, Leonid Antontsev / Ashatbek Yusupzhanov, Berislav Šipuš/Siniša Štork Scenograf: Žorž Draušnik Kostimografkinja: Katarina Radošević Galić Oblikovatelj svjetla: Deni Šesnić Autor videomaterijala: Marin Lukanović Asistentica koreografa: Olja Jovanović Zurovac »Ako je tko i posumnjao u to da se taj 'notorni' Kafkin 'Proces' – o kojem navodno svi sve znamo još iz dana školske lektire ili pak iz mračna Wellesova filma – može uopće pretvoriti u plesnu predstavu, komprimirana i intenzivna produkcija, koja se u samo dvanaest slika oslanja na ključne momente, rečenice, ulomke romana, razuvjerit će ga i donijeti novi pogled.« Maja Stanetti

Boris Papandopulo

SUNČANICA

opera Zajčevi dani 2009. petak, 27. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata M1b subota, 28. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata PP ponedjeljak, 30. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata G1 Dirigent: Nikša Bareza Redatelj: Ozren Prohić Sudjeluju: Ingrid Haller, Davor Lešić, Robert Kolar, Sergej Kiselev, Siniša Štork Scenografkinja: Dinka Jeričević Kostimografkinja: Sandra Dekanić Suradnik za scenski pokret i koreograf: Jasna Frankić Brkljačić Oblikovatelj svjetla: Zoran Mihanović Korepetitor: Ana Anconelli Zbor uvježbao: Igor Vlajnić Koncertni majstor: Romeo Drucker Koprodukcija HNK Ivana pl. Zajca Rijeka i Muzičkog biennala Zagreb »Gotovo zaboravljena opera ubrala je pohvale kritike, te je posebno istaknuta suvremena dramaturška vizura redatelja Prohića, kao i precizno i bogato glazbeno tumačenje maestra Bareze uz soliste, zbor i orkestar riječke opere. Prema motivima osmog pjevanja Gundulićevog 'Osmana' libreto Marka Soljačića osuvremenjen je bliže našem vremenu, aktualiziran s vječnom temom humanosti među ljudima. Papandopulova pak glazba europskoga ozračja s naglašenim nacionalnim nabojem obris je autentične glazbene drame snažnih akcenata koje je izvedba u potpunosti naglasila«, dio je obrazloženja uz Nagradu »Vatroslav Lisinski« dodijeljenu riječkoj Operi HNK Ivana pl. Zajca za izvedbu opere Sunčanica Borisa Papandopula

C. Lukanec i A Koteles

Berislav Šipuš – Staša Zurovac (prema motivima Franza Kafke)

roman u kazališnim skicama utorak, 17.studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata G1 srijeda, 18. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata G2 ponedjeljak, 23. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata SP srijeda, 25. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata M1c Redatelj: Tomi Janežič Sudjeluju: Anastazija Balaž Lečić, Olivera Baljak, Zdenko Botić, Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Bojan Navojec, Damir Orlić, Sabina Salamon, Tanja Smoje, Biljana Torić Dramaturginja: Magladelna Lupi Scenograf: Tomi Janežič Kostimografkinja: Sandra Dekanić Skladatelj: Tomaž Grom Oblikovatelji svjetla: Tomi Janežič i Boris Blidar »Crnac nije samo priča o etničkoj miješanoj obitelji, o životu blizu rata i s njegovim posljedicama, on je ponajprije univerzalna pripovijest koja svoju različitost ne može i ne želi skrivati«. Igor Ružić

Giacomo Puccini

MADAME BUTTERFLY

opera srijeda, 11. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata SP petak, 13. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja subota, 14. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata VP Libreto napisali: L. Illica i G. Giocose Dirigent: Miroslav Homen Redateljica: Dora Ruždjak-Podolski Sudjeluju: Mirela Toić, Anđelka Rušin/Kristina Kolar, Milica Marelja/Ivanica Lovrić, Voljen Grbac/Davor Lešić, Robert Kolar, Igor Vlajnić, Marko Fortunato, Siniša Štork, Goran Balta, Marijan Padavić, Siniša Oreščanin, Vanja Zelčić, Angela Nujić, Stanislava Šćulac Scenograf: Ivo Knezović Kostimografkinja: Barbara Bourek Oblikovatelj svjetla: Ivo Knezović Zborovođa: Igor Vlajnić Orkestar i zbor Opere HNK Ivana pl. Zajca Rijeka »Madam Butterfly« uvijek je okupljala velike pjevače, intrigirala i poticala stvaranje drugih motiva i drugih djela. Njezina cjelovitost i emotivnost postala je iznimnim kulturnim simbolom razvidnim i u drugim medijima. Svakako da ovaj naslov pripada onome što je »željezni repertoar« i što svaka operna kuća mora imati u svom programu kako bi se, na relevantan način, omjerila o sebe, o druge i o svoju publiku.

TRAMVAJ ZVAN ŽUDNJA

drama ponedjeljak, 2. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja Redatelj i oblikovatelj glazbe: Dino Mustafić Sudjeluju: Mirjana Karanović, Alen Liverić, Lucija Šerbedžija, Žarko Radić, Predrag Sikmić, Marina Bažulić, Tanja Smoje, Jasmin Mekić, Nenad Vukelić, Anastazija Balaž Lečić Prevoditelj: Ivo Juriša Dramaturginja: Željka Udovičić Scenograf: Dragutin Broz Kostimograf: Dalibor Vitas Koreograf: Mark Boldin Oblikovatelj svjetla: Boris Blidar »I dalje Williamsova drama, nakon više od pola stoljeća, korespondira sa suvremenošću. Komad se igra u našem vremenu opterećenom okrutnošću i novim vrijednosnim skalama gdje se ljubav, duhovnost i plemenitost doimlju kao sistemska pogreška društva. Blanche je u našoj interpretaciji osoba koja ne može živjeti bez ljubavi«. Dino Mustafić

L. Šerbedžija i A. Liverić

M. Toić

Tennesee Williams

Rodion Ščedrin

ANA KARENJINA

balet petak, 20. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja i pretplata G3 subota, 21. studenoga u 20 sati (Noć kazališta), slobodna prodaja i pretplata VP Koreograf i redatelj: Dinko Bogdanić Dirigentica: Nada Matošević Scenograf: Dalibor Laginja Kostimografkinja: Đenisa Pecotić Oblikovatelj svjetla: Deni Šesnić Sudjeluju: Cristina Lukanec, Valeri Rasskazov, Filip Viljušić, Zoran Jakšić, Paula Rus, Andrei Koteles, Marina Grgurić, Dmitri Andrejčuk, Oxana Brandibura/Anna Ponomareva, Irina Köteles, Anka Popa, Antonija Družeta, Svetlana Andrejčuk/ Camila Izabel Moreira, Vladimir de Freitas Rosa, Marta Voinea, Danijela Menkinovski U predstavi sudjeluje cijeli baletni ansambl te polaznici škole za Klasični balet u Rijeci i članice plesne udruge »Dance studio« Rijeka »Nenametljiva scena Dalibora Laginje zajedno s galerijom lijepih kostima Dženise Pecotić stvarali su profinjen vizualni doživljaj. Scenografkoristi sugestivne videoprojekcije, promjene su brze, predstava dinamična. Fascinantan je posljednji prizor Anina kraja pod vlakom.« Mladen Mordej Vučković


kazalište Sergi Belbel

Commedia noir anti-estetica con musiche/crna protuestetska komedija s glazbom, uz titlani prijevod četvrtak, 26. studenoga u 19.30 sati, PRIMA/PREMIJERA, abbonamento di-adulti i pretplata DP Musica/Glazba: Oscar Roig Regia/Redatelj: Toni Cafiero Interpreti/Sudjeluju: Elena Brumini, Woody Neri, Rossana Bubola, Fabrizio Careddu Scenografi i kostimografi: Toni Plešić, Toni Cafiero Rođena iz kreativnog genija kontroverznoga katalonskog komediografa Sergia Belbela, ova komedija s glazbom potpuno crnoga ozračja, pretvara i predlaže u suvremenom ključu antički grčki mit o Narcisu te oblikuje prirodu i bogove u suvremena bića bliska svakodnevici. To je priča o djevojci neugledne vanjštine koja se bori da uspije u svijetu koji je odbacuje, manipulira njome i niječe ju, obvezuje na nesmiljenu niskost i nepopravljivu podlost.

D. Fišter Toš i F. Kuhar

BRUTTA/RUŽNA

Georges Feydeau

Tena Štivičić

S. Milenković

FRAGILE!

NOĆ KAZALIŠTA

subota, 21. studenoga u 12 sati KOMORNI KONCERT (Subotnje matineje u Foyeru), slobodna prodaja u 17 sati RAZGLED KAZALIŠTA u 20 sati Ščedrin: ANA KARENJINA, balet, slobodna prodaja i pretplata VP I riječki HNK pridružio se projektu Noć kazališta koji je zaživio 2008. godine na poticaj francuskih kazališnih umjetnika. Noć kazališta jednodnevna je manifestacija posvećena scenskim i izvedbenim umjetnostima, odnosno zamišljena je kao noć u kojoj bi se živjelo kazalište, noć za djecu i odrasle. U projektu Noć kazališta uključeno je oko 30 kazališta iz cijele Hrvatske.

gostovanje Slovenskoga mladinskog gledališča, Ljubljana uz titlani prijevod utorak, 3. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja Redatelj: Matjaž Pograjc Sudjeluju: Nada R. Bric, Sebastijan Cavazza, Janja Majzelj, Marko Mlačnik, Matej Recer, Katarina Stegnar, Marinka Štern

HNK Ivana pl. Zajca Verdijeva 5a Propaganda tel.: 355 909, 355 917, 355 924 Blagajna tel.: 337 114

blagajna@post.t-com.hr propaganda@hnk-zajc.hr zajc@hnk-zajc.hr www.hnk-zajc.hr

Drama »Fragile!«, hrvatske spisateljice Tene Štivičić, izvorno napisana na engleskom, praizvedbu je doživjela u režiji Matjaža Pograjca, čije su predstave čest gost uglednih svjetskih festivala. Predstava je višestruko nagrađivana i u Sloveniji i u Hrvatskoj (na Marulićevim danima, Danima satire, Festival malih scena u Rijeci).

kazalište

Zajčevi dani 2009. (posvećeni Lovri pl. Matačiću) utorak, 24. studenoga u 20 sati, slobodna prodaja i pretplata KP Dirigent: Nikša Bareza Solist: Stefan Milenković, violina Program: Felix Mendelssohn: Hibridi, uvertira, op.26 Johannes Brahms: Koncert za violinu i orkestar u D-duru op.77 Joseph Haydn: Simfonija br.104 u D-duru ( Hob. 1/104 ) »Londonska« Riječka filharmonija u sklopu Zajčevih dana 2009. priređuje koncert na kojem će nastupiti dva vrhunska, svjetski priznata umjetnika, dirigent Nikša Bareza i miljenik ne samo riječke već i svjetske publike violinistički virtuoz Stefan Milenković.

Omaggio a Lucio Battisti/ Hommage e Lucio Battisti ponedjeljak, 9. studenoga u 19 sati, PRIMA/PREMIJERA, ingresso libero/slobodan ulaz Autore e regista/Autor i redatelj: Bruno Nacinovich Coautrice/Koautorica: Laura Marchig Interpreti/Sudjeluju: Alida Delcaro, Laura Marchig, Alba Nacinovich, Bruno Nacinovich, Elvia Nacinovich, Toni Plešić, Lucio Slama Musicisti/Glazbenici: Mladen Lenac Gero (tastiere e fisarmonica/klavijature i harmonika), Joško Serdarević Jole (batteria e percussioni/bubnjevi i udaraljke), Valter Veljak (basso el./el.bas) Predstava za Zajednicu Talijana kojom se prolazi kroz život i djelo velikoga talijanskog kantautora Lucia Battistija, jednog od najvećihautora i interpretatora talijanske glazbe čije predstave i dalje oduševljavaju stare i nove naraštaje. Za dobar provod brinut će se, uz glazbenike, glumačke snage Talijanske drame riječkoga Kazališta uz gošću Albu Nacinovich.

vodvilj gostovanje Hrvatskoga narodnog kazališta iz Varaždina četvrtak, 12. studenoga u 19.30 sati, slobodna prodaja Redatelj: Steven Kent Sudjeluju: Franjo Kuhar, Ivan Glowatzky, Robert Plemić, Berislav Tomičić, Marinko Prga, Ivica Plovanić, Ivica Pucar, Zdenko Brlek, Darko Plovanić, Sunčana Zelenika Konjević, Barbara Rocco, Marija Krpan, Beti Lučić, Dora Fišter Toš Prijevod: Vladimir Gerić Dramaturginja: Lada Kaštelan Scenograf i oblikovatelj svjetla: David Flaten Kostimografkinja: Diana Kosec-Bourek Djelo matematički preciznoga i ubojito komičnog zapleta predstavlja svojevrstan test spremnosti svakog ansambla i svakoga glumca.

INFO:

SIMFONIJSKI KONCERT CIAO LUCIO RIJEČKE FILHARMONIJE

BUBA U UHU


Kulturni centar Kalvarija

Ribook

predstavljanje nove knjige srijeda, 4. studenoga u 19 sati Autoričina nova knjiga izašla je u nakladi izdavačke kuće Fraktura, a uz autoricu o knjizi će pričati urednik Seid Serdarević. Druženje vodi riječki pisac Vuk Perišić

KNJIŽEVNO PERO PREZENTACIJA 16. GENERACIJE ŠKOLE GLUME RI TEATRA nedjelja, 8. studenoga u 20 sati Ulaz slobodan

KUC KUC CABARET

humoristični program Ri Teatra 13. i 27. studenoga u 21 sat Gosti: muška plesna skupina Hot stuff i trbušne plesačice Bhagavati

AKROBALANS I ŽONGLIRANJE

NOĆNA PATROLA

hit komedija Ri Teatra nedjelja, 22. studengoa u 20 sati Autor: Donato Jurković Redatelj: Bojan Lakoš Igraju: Tomislav Vičević, Lado Bartoniček, Igor Ban, Nina Krapić i Bojan Lakoš predstavaljanje knjige srijeda, 11. studenoga u 12 sati Roppongi (rekvijem za oca) prvi je prijevod na hrvatski jezik premijera u povodu 8. rođendana KUC-a austrijskoga pisca Josepha Winklera (dobitnika prestižne nagrade Buchner) u izdanju izdavačke kuće Leykam InternatioKalvarija nal i u prijevodu Snježane Rodek. Moderator ovog susreta i subota, 28. studenoga u 20 sati druženja s autorom je Boris Perić, a uz pisca prisustvovati će repriza u nedjelju, 29. studenoga u 20 sati Tekst, režija i glumci: Davor Popović, Nikoli- i predstavnik nakladničke kuće Jurgen Ehgartner (cijeli susna Vorić, Marina Mahmić, Jasmina Mahmić ret pratit će simultani prevoditelj). i Donald Valenta Predstava je temeljena na motivima bajke H. C. Andersena, ali je daleko od bajkovitosti četvrtak, 12. studenoga u 19 sati jer se njome želi poručiti da u životu ne treba Na pjesničkoj večeri riječki pjesnik Sanjin Sorel ugostit će samo željeti, već se treba i potruditi da bi se Lenu Stefanović i Draganu Kršenković-Brković, pjesnikinje došlo do njihova ostvarenja. Dvoje čudnova- iz Crne Gore. Susret je planiran programom suradnje pjesnitih bića nadnaravnih moći dosađujući se ka Društva hrvatskih pisaca i Društva pisaca Crne Gore. odluče otići na Zemlju i malo se »poigrati« sa zemljanima tako što u jednom kafiću pred zatvaranje ostave kišobran koji, onome tko predstavljanje romana za mlade ga posjeduje, ostvaruje želje. No kišobran utorak, 17. studenoga u 19 sati ima manu da se želje ne ostvare u onom kon- Knjigu će predstaviti poznati riječki psiholog i stručnjak za tekstu u kojem su bile izrečene. Kišobran, ta- ovisnosti Pino Tuftan, urednica knjige Mirjana Sigir i sama ko, prelazi iz ruke u ruku, a želje se redaju... autorica. Nada Mihelčić mlađoj je čitalačkoj publici poznata Napomena: Za predstavu »Kuc Kuc Caba- po svom hit romanu Bilješke jedne gimnazijalke, koji je ret« obvezna je rezervacija stolova na telefon uvršten i u školsku lektiru. 375 866. Za radionicu akrobalansa i žongliranja informacije i prijave obavljaju se na broj 091 188 1981. Zbog ograničenog broja gledatelja obvezna je rezervacija mjesta za pred- predstavaljanje publikacije stavu »Na vrhu jezika« na mobitel 091 188 četvrtak, 19. studenoga u 19 sati Pitijski dijalozi, u izdanju udruge Nova Akropola, predsta1981. vljaju se u okviru "Dana filozofije". Voditelj tribine je Petar Bujas. Ri Teatar, Kalvarija 8 Tel.: 375 866, 091 253 8991 ri.teatar@ri.htnet.hr KUC Kalvarija zadržava pravo izutorak, 24. studenoga u 19 sati mjene programa U poetskoj večeri Ribooka bit će predstavljen cjelokupni opus riječke pjesnikinje Dragice Torić-Drenovac. Na njezino stvaralaštvo od razdoblja Fabrijeva književnog kruga do danas ukazivali su pozitivnim reakcijama Dalibor Cvitan, Oskar Davičo, Nikola Drenovac, Ante Stamać ali i Nikica Petković, koji će ovom prilikom svoje kritičke impresije podijeliti s publikom. Uz akorde gitare Damira Halilovića -Hala stihove će govoriti Slobodan Drenovac, Sabina Solomon Božić i autorica. Voditelj večeri je Marko Gajski.

JOSEPH WINKLER: ROPPONGI (REKVIJEM ZA OCA)

DA BAR…

Gradsko kazalište lutaka Rijeka B. Mihaljević

ZEKO, ZRIKO I JANJE 16., 17., 18., 19. i 20. studenoga u 9.30 i 11 sati, za vrtiće i škole 13., 19. i 20. studenoga u 18 sati te 14. i 21. studenoga u 11 sati, za građanstvo Redatelj: Ivan Balog J. Grubišić

PITIJSKI DIJALOZI

Crvenkapica

PTICA

predstava u povodu obilježavanja Noći kazališta subota, 21. studenoga u 21 sat

INFO:

T. Kirhmajer (prema braći Grimm)

u 9.30 i 11 sati, za vrtiće i škole 26. i 27. studenoga u 18 sati te 28. studenoga u 11 sati, za građanstvo Redatelj: Zoran Mužić

POETSKA VEČER

Gradsko kazalište lutaka Rijeka Blaža Polića 6 Tel.: 325 680 gradsko-kazaliste-lutaka@ri.htnet.hr Cijena ulaznice za organizirani posjet kazalištu iznosi 20 kuna. Cijena ulaznice za građanstvo iznosi 25 kuna s tim da jedna osoba u pratnji djeteta ne plaća ulaznicu. Rezervacija ulaznica za građanstvo obavlja se na blagajni GKL Rijeka na tel. 325 690 radnim danom od 10 do 12 sati.

2. FESTIVAL KNJIŽEVNOSTI U RIJECI – Dan prijatelja knjige Program

ČETVRTAK, 5. studenoga u 18 sati Otvorenje 2. festivala književnosti – Dana prijatelja knjige ispred Riječke ure na Korzu u 19 sati Prezentacija časopisa –

INFO:

komični virus Cabaret Ri Teatra u povodu Noći kazališta subota, 21. studenoga u 20 sati Autor: Donato Jurković Redatelj: Bojan Lakoš Projekcije: Marin Lukanović Igraju: Tomislav Vičević, Lado Bartoniček i Bojan Lakoš Ulaz besplatan Nakon predstave slijedi specijalni show program u foyeru Kalvarije

Književno pero br. II i III / 2009. Ribook u 22 sata Književni party: Književna invazija Sušaka i Rijeke KUNS PETAK, 6. studenoga u 18 sati Kratko sjećanje na Viktora

Cara Emina – dr. sc. Vjekoslava Jurdana Gradska vijećnica u 18.45 sati Dodjela nagrada Hrvatskog književnog društva za najbolju objavljenu knjigu u nakladi HKD-a, a u kategoriji: poezije, proze, eseja, dječje knjige i prijevoda Gradska vijećnica u 19.30 sati Pjesnička večer bez interpunkcije – prvi dio Gradska vijećnica

Ribook Janeza Trdine 9a, Rijeka Tel.: 581 555, 581 557 E-mail: ribook@superknjizara.hr

III. FESTIVAL POEZIJE NACIONALNIH MANJINA GRADA RIJEKE subota, 7. studenoga u 18 sati Prostorije Demokratske zajednice Mađara Organizator Demokratska zajednica Mađara u Rijeci

INFO:

SUPER

Demokratska zajednica Mađara u Rijeci Jelačićev trg 1/IV Tel.: 330 311 Fax.: 330 311 dzmh@ri.t-com.hr

SUBOTA, 7. studenoga u 18 sati Predstavljanje dviju knjiga iz biblioteke »Prijevodi« Hrvatskog književnog društva Prostorije Makedonskog kulturnog društva »Ilinden« u 19 sati Pjesnička večer bez inter-

INFO:

predstava Ri Teatra u suradnji sa Studijom kazališnih istraživanja 14. i 15. studenoga u 20 sati Autori i redatelji: Marko Luka Zubčić i Maja Dobrila

NADA MIHELČIĆ: ZELENI PAS

INFO:

NA VRHU JEZIKA

od 5. do 7. studenoga

predstavljanje novog dvobroja časopisa četvrtak, 5. studenoga u 19 sati U redovitom tematu predstavlja se novi dvobroj časopisa za kulturu i književnost, Kniiževno pero. Uz voditelja Borisa Perića o novom uratku proizašlom iz Hrvatskoga književnog društva govorit će glavni i odgovorni urednik Ernie Gigante Dešković.

PJESNIČKA VEČER

radionica 14. i 15. studenoga Voditelj radionice: Nikolina Komljenović Broj sudionika je ograničen

C RVENKAPICA 24., 25., 26., 27. i 30. studenoga

D. Drndić

DAŠA DRNDIĆ: APRIL U BERLINU

Na vrhu jezika

ciklus filmova (u 18 h); CRKVA UZNESENJA BDM - Mario Penzar orgulje (u 20 h) GKL - B. Mihaljević: "Zeko, zriko i janje" za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h) HKD - "Okovani Galileo", opera corale, SP (u 19 i 21 h) HNK I. PL. ZAJCA - T. Gromača: "Crnac", drama, SP i pretplata G2 (u 19.30 h) 19.11. ART-KINO - Neorealizam, ciklus filmova (u 18 h); ACR - Astronautika - povijest i istraživanje planeta, predavanje AAD-a (u 20.30 h) GALERIJA PALACH - F. Hajnal (Mađarska), izložba (otvorenje u 19 h) GKL - B. Mihaljević: "Zeko, zriko i janje", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h); za građanstvo (u 18 h) JAZZ TUNEL - Inneruge, koncert (u 21.30 h) RIBOOK - Pitijski dijalozi, predstavljanje publikacije (u 19 h) 20.11. ART-KINO - Neorealizam, ciklus filmova (u 18 h); GALERIJA KRUŽNA - V. Zenzerović, izložba (otvorenje u 19 h) GKL - B. Mihaljević: "Zeko, zriko i janje", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h); za građanstvo (u 18 h) HNK I. pl. ZAJCA - R. Ščedrin: "Ana Karenjina", balet, SP i pretplata G3 (u 19.30 h) 21.11. ART-KINO - Neorealizam, ciklus filmova (u 18 h) DVORANA MLADOSTI Rijeka KVIG – Doprastav, utakmica Interlige odbojkašica DVORANA MLADOSTI Tango Seduccion, plesnoglazbena priredba GKL - B. Mihaljević: "Zeko, zriko i janje", za građanstvo (u 11 h) GKL - J. Grubišić: "Ptica", predstava u povodu Noći kazališta (u 21 h) HNK I. pl. ZAJCA - Subotnje matineje u kazalištu, Komorni koncert, SP (12 h) - Razgledavanje kazališta (u 17 h) R. Ščedrin: "Ana Karenjina", balet, SP i pretplata VP (u 20 h) KUC KALVARIJA "Super", (u 20 h) 22.11. ART-KINO - Neorealizam, ciklus filmova (u 18 h); DVORANA MLADOSTI Plesom protiv droge (u 18 h) KUC KALVARIJA "Noćna patrola" (u 20 h) 23.11. HNK I. pl. ZAJCA - T. Gromača: "Crnac", drama, SP i pretplata SP (u 19.30 h) SVKRI - Tjedan Sveučilišne knjižnice Rijeka (traje do 27.11.) 24.11. GKL - T. Kirhmajer: "Crvenkapica", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h) HNK I. pl. ZAJCA - Simfonijski koncert Riječke filharmonije, SP i pretplata KP (u 20 h) HOTEL BONAVIA - Prirodno i slatko - predavanje (u 18 h) RIBOOK - Poetska večer (u 19 h) 25.11. FILODRAMMATICA "Informatika, inovacije, tehnika", izložba u sklopu Dana TK-a (otvoreno do 27.11.) GALERIJA KRUŽNA Ženska akcija Rijeka, izložba fotografija (otvoreno do 10.12.) GKL - T. Kirhmajer: "Crvenkapica", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h)

Hrvatsko književno društvo Ulica Braće Fućka 5a

punkcije – drugi dio Prostorije Makedonskog kulturnog društva »Ilinden« u 20 sati Umjetničko druženje Prostorije Makedonskog kulturnog društva »Ilinden« Organizator: Hrvatsko književno društvo Tel.: 633 422 Mob: 098 18 17 012 hkd.cwa@gmail.com


DR. SC. DIANA GRGURIĆ, MUZIKOLOGINJA

Gradska knjižnica Rijeka

Moj doživljaj Rijeke i pitanje glazbenog identiteta

MJESEC HRVATSKE KNJIGE 2009. od 15. listopada do 15. studenoga Tema: Astronomija

SUNČEV SUSTAV IZBLIZA

predavanje i predstavljanje knjige »Svemir« Marina Fonovića srijeda, 4. studenoga u 19 sati Sudjeluju: Vanesa Ujčić Ožbolt, Alen Ožbolt, Dinko Brautović, Rajka Jurdana Šepić, Marino Fonović (virtualno) Suradnja: Akademsko astronomsko društvo Rijeka Narodna čitaonica

PARALELNO PUTOVANJE KROZ VRIJEME I PROSTOR

– tri razloga za slavlje: 160 godina Narodne čitaonice riječke, 40 godina Gradskog bibliobusa i 5 godina Županijskog bibliobusa četvrtak, 12. studenoga Narodna čitaonica Progr am: u 12 sati Otvorenje obljetničke izložbe Saša Dmitrović: Putositnice kroz stošezdeset godina riječke Čitaonice , predavanje Gudački končertino, koncert Kvarteta Veljak u 17 sati Tombola (uz fritulice i kroštulice)

BUDI KOPILOT BIBLIOBUSA NA VEZU!

INFO:

S. Dmitrović

Gradski i Županijski bibliobus na Trgu dostupni svima uz poseban program subota, 14. studenoga od 11 do 13 sati Trg 111. brigade HV-a

Narodna čitaonica, Korzo 24 Gradska knjižnica Rijeka Matije Gupca 23 Tel. : 211 139, 211 573 www.gkri.hr, verena.tibljas@gkri.hr, gkri@gkri.hr

Sveučilišna knjižnica Rijeka

TJEDAN SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA

od 23. do 27. studenoga Sveučilišna knjižnica Rijeka Obilježavanje tjedna Sveučilišne knjižnice započinje znakovitim datumom – 23. studenim. Na taj je dan godine 1627. isusovački red u Rijeci osnovao kolegij i gimnaziju i započeo s radom. U sklopu gimnazije od prvoga dana djeluje i knjižnica. Primjerci knjiga iz isusovačke knjižnice sačuvani su u današnjem fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka. Od tada do danas protekle su 382 godine vrlo burnoga života u gradu na Rječini. Ove ćemo se godine u tjednu SVKRI-ja predstaviti javnosti s nekoliko aktivnosti. Svaki korisnik koji se upiše u knjižnicu tijekom tjedna dobit će majicu na poklon, a povrat knjiga bit će omogućen bez plaćanja zakasnine. Radionice pretraživanja baza podataka: Traži, pa ćeš naći! bit će otvorene za sve zainteresirane, bez obzira na to jesu li korisnici knjižnice ili ne. Radionice će se organizirati u nekoliko termina, a korisnicima ponuditi pretraživanje o željenoj temi.

ČETIRI PROJEKTA ZA ČETIRI STOLJEĆA

INFO:

četvrtak, 26. studenoga u 11 sati prostor Izložbe glagoljice Četiri projekta za četiri stoljeća promocija je četiriju projekata koji se uspješno u fazama provode u SVKRI-ju. Grad Rijeka i Županija primorsko-goranska niz godina sustavno financiraju projekte u Knjižnici od općeg interesa za naš grad i regiju, projekte bez čijih rezultata povijest našega kraja ne bi izgledala jednako, a projekti su sljedeći: povijesna zbirka, digitalizacija starih zavičajnih novina, zaštita novina u fondu SVKRI – La Bilancia te osuvremenjivanje Izložbe glagoljica. Sva ova četiri projekta svojim sadržajem govore o važnosti fondova knjižnice, o pomno čuvanim naslovima, njihovoj sustavnoj zaštiti i prezentaciji što širem krugu čitatelja, istraživača i znalaca elektroničkim putem. Sveučilišna knjižnica Rijeka Dolac 1 Tel.: 336 129 katalog@svkri.hr

vlastite osobe u kontekstu grada, shvatila sam da ni jedP no ni drugo ne mogu sagledavati odvojeno od glazbe koja,

ropitujući svoj doživljaj Rijeke, odnosno svoje poimanje biće našega grada i poziva na daljnju nadogradnju. Upravo u toj, nažalost produkcijski zanemarenoj sferi glazbenoga života, razabirem ključne elemente kozmopolitizma svojotkada pamtim sebe i spoznajem prostor koji me okružuje, stvena duhu grada koji sam upoznavala i posebno zavoljela determinira moju percepciju svijeta. Moja je i osobna i pro- odrastajući. Po mome sudu, uz ostala legitimna ulaganja u fesionalna razvojna putanja neodvojiva od kontinuiteta mo- kulturni identitet Rijeke, opernoj smo tradiciji i dalje dužni jega druženja s glazbom, kao što su i odnosi koje sam tije- ponuditi dostojan suvremeni odgovor – operu s Rijekom u kom života uspostavljala s ljudima uvijek bili na neki način naslovu i s Rijekom u nasljeđu. Pod plaštom takva relevanprožeti i glazbenim medijem. Tako sam već zarana – kroz tnoga glazbenoga projekta i drugi bi suvremeni tijekovi i inisvoje pjevanje i orguljanje u Kapucinskoj crkvi, kroz glazbe- cijative – bilo da je riječ o jazzu, rocku, mjuziklu ili drugim no školovanje koje se začelo u školi Ivan Matetić Ronjgov, popularnim vidovima artikulacije riječkoga duha – iznašli i kroz Muzičku omladinu i s njome povezane angažmane u svoje primjereno mjesto na širokoj mapi tradicijskih priorikazalištu Ivana pl. Zajca, kroz sudjelovanja na koncertima u teta determiniranih neizbrisivim povijesnim tragovima. Guvernerovoj palači, kroz susrete s djelima Ivana Matetića Ronjgova, Slavka Zlatića, Papandopula, Gržinića i dr. – i samu sebe i prostor oko sebe doživljavala unutar glazbene tradicije koja mi je otvorila vrata u sve druge prostore. Danas, kada o tome razmišljam, postajem svjesna da lakoću svih kasnijih susreta s umjetnošću i sa stvarnošću dugujem ponajviše kozmopolitskom jeziku glazbe, a podjednako i kozmopolitskome duhu Rijeke koji je upravo u glazbi pronašao jedan od svojih najslobodnijih izričaja. Iako sam danas svjesna toga da svijet motren kroz glazbenu prizmu lako (ponekad i prelako) u svijesti promatrača zadobiva i neke idealizirane atribute, od takva se pogleda, pa čak i usprkos neminovnosti brojnih sasvim neidiličnih iskustava, nisam do kraja voljna razdružiti. Glazba, naime, pruža jedinstvenu mogućnost apstraktnog nadograđivanja konkretne realnosti, i to takav vid nadogradnje koji ne samo što upotpunjuje sliku realnoga, već ima i svoj konkretni, upravo identitetski učinak na ono što, kao bića kulture, percipiramo kao svoju realnost. Tako našu riječku kulturnu realnost osmišljava postajanje Zajčeva orkestralnog djela posvećena Filodrammatici, Matetićeve vokalne skladbe „Malo mantinjade v Rike na palade“, no možda još i više riječka operna tradicija koja ne bilježi samo Zajca, već i prisutnost, duhovnu ili fizičku, glazbenih velikana poput Verdija i Puccinija, Matačića i Papandopula te čitave plejade vrsnih opernih pjevača čija je kulturna i umjetnička ostavština utisnuta u

SILVIJE NOVAK, ARHITEKT

Rijeka može i mora biti lider

Msvraćaju, doživjet će taj grad kao urban, kulturan, otvoren i liberalan. Moji riječki prijatelji tu će tvrdnju potvrditi

oji prijatelji i poznanici koji u Rijeku tek povremeno skog prstena Rijeke na isključivo urbaniziranu gradsku zonu politički i ekonomski Rijeka na gubitku, ali je izbjegla svehrvatski sindrom širenja grada jeftinom izgradnjom periferije uz diskretnu opasku da se IPAK još uvijek radi o provinciji. bez identiteta i konteksta. Ta politička odluka tjera Rijeku Jedno je sigurno, Rijeka doista ima predispozicije potrebne da se širi, gradi iznutra, da unutar te urbane zone izgradi gradu sa snažnim urbanim identitetom. No da li su one do- svoju utrobu te da reagira i identificira vlastiti kontekst. U procesu osvještavanja vlastitog identiteta i unutarnje izvoljne da bi se taj identitet doista i realizirao? gradnje, Rijeka ne bi smjela zaboraviti niti na svoje nebodeZbog svoje povijesti lučkog i industrijskog grada, Rijeka po- re, urbanističku i arhitektonsku odrednicu respektabilne posjeduje grandioznu industrijsku arhelošku baštinu u samom vijesti. Velika je greška što se u Rijeci danas gradi manje necentru gradske jezgre, što je svojstveno tek rijetkim gradovi- bodera nego prije a paralelno se parceliraju lokacije za tzv. ma svijeta. Školjić, Rikard Benčić, Mlaka ,Torpedo, Porto rezidencijanu gradnju potpuno van-kontekstualne arhitekBaroš umjesto da propadaju i zjape prazni, trebali bi se re- tonske tipologije. definirati u novom, suvremenom kontekstu grada. Upravo Dakle, Rijeci ne nedostaje elemenata za izgradnju identiteoni mogli bi postati najjači brend-makeri Rijeke kao urba- ta, njoj nedostaje ambicija da se realizira i sagleda u konteknog središta. Dobar primjer je (povremena) aktivacija pros- stu širem od lokalnog, te da se krene uspoređivati s gradotora Hartere, koja zbog indy kulturnih događanja ima šanse vima koji su lideri u regijama i pojedinim kategorijama urda i izvan Hrvatske bude prepoznata kao perjanica urbane bane kulture. Grad Bilbao je do 2000. godine bio podjednagerile. Zašto istoj toj mladoj, europskoj urbanoj gerili koja ko nepoznat, kao i Rijeka. No to je grad koji je po kolapsu na koncerte u Harteru stiže avionima iz Londona i Amster- industrije svoj identitet odlučio izgraditi upravo kroz kultudama, ne bi ponudili još sadržaja, poput npr. ljetovanja na ru, angažirajući arhitekta Frank Gehry-ija na projektu GugMolu longu, a Riječani sagradili ono što je srušeno pedese- genheim muzeja. Bilbao je danas puno više od slavnog mutih. Rijeka ima izvanrednu geografsku poziciju i potencijal zeja. Iako ima samo 300 tisuća stanovnika sa svojom okolida razvije urbani turizam. Rijeci fali odvažnosti da organizi- com, Bilbao je danas kulturno središte svijeta sa vrlo zadora velike izložbe, kazališne predstave, koncerte i priredbe voljnim, ponosim i sve imućnijim građanima. koji nadilaze granice Rijeke i Hrvatske. Političke promjene i brisanje granica pomoći će Rijeci da se Osim revitalizacije postojećih objekata, Rijeka mora završiti pozicionira u šireme europskom kontekstu, ali Rijeka te realizaciju započetih kapitalnih objekata kulture, poput Mu- promjene mora dočekati spremna. zeja suvremene umjetnosti i nove Gradske knjižnice te započeti s novim projektima jer oni su vjesnici jasnog urbanog opredjeljenja i težnje da grad ima ponudu namjenjenu i ne samo svojim građanima. Prevenstveno bi trebalo obratiti pažnju na Deltu – brisani prostor u strogom centru grada neurbanizirana asfaltna livada namjenjena privremenom korištenju već stoljećima. Prostor Delte, urbanistički marginaliziran i tretiran na način svojstven zemljama trećeg svijeta, istovremeno predstavlja fetiš-lokaciju za arhitektonsku struku kojom bi se rado bavili mnogi renomirani predstavnici svjetske arhitektonske scene. Samo jednim ozbiljno organiziranim međunarodnim natječajem za urbanizaciju i uključivanje područja Delte u gradsko tkivo, Rijeka bi privukla pozornost velikog broja ljudi te se upisala na aktualnu arhitektonsku kartu svijeta. Sveučilišni Kampus na Trsatu kao osnovu za pojačavanje i širenje Sveučilišta je baza za privlačnje intelektualnu elite Hrvatske i Europe u Rijeku. Arhitektonsko-urbanistički razvoj grada trebaju pratiti i adekvatni programi, poput rezidencijalnih programa za umjetnike, profesore ili znanstvenike. Tom gestom Rijeka bi uputila nedvosmislen poziv novim stanovnicima da dođu u grad. Naime Rijeka, nekad multikulturalan grad i internacionalna luka, nikada nije bila tako nacionalno neraznolika i s manje putničkih transfera nego danas. Stoga je vrijeme da se Rijeka aktivno posveti privlačenju novih stanovnika. No neke od hendikepa koji su početkom devedesetih snašli Rijeku, smatram njenom prednošću. Tako je suženjem grad-


Urednici: Bruno Lončarić, Dubravka Munjas Grafička urednica: Marlena Kršul Travašić Novinari: Ivor Balen, Marko Babić, Dea Demić, Svjetlana Hribar, Alenka Juričić, Andrej Petrak Prikupljanje i obrada podataka: Viktorija Žgela Obrada fotografije: Lidija Anić, Ingrid Golubić, Deniza Hrvatin, Dolores Ilić Naslovnica Mauro Stipanov Autor fotografije: Petar Fabijan Fotografija snimljena u atelijeru Maura Stipanova Dizajn naslovnice: Marlena Kršul Travašić Novi broj Rijeka info izlazi u četvrtak, 26. studenoga 2009.

DISTRICT 9

MARKO HATLAK harmonika

igrani film Redatelj: Neill Blomkamp Prije 30 godina izvanzemaljci su prvi put kontaktirali Zemljane. Ljudi su čekali neprijateljski napad, ili velike pomake u tehnologiji. Ništa od toga nije se dogodilo. Umjesto toga, bića koja su stigla su izbjeglice, posljednji preživjeli iz svoga svijeta. Smještena su u privremeni dom – južnoafrički District 9, dok svjetske nacije raspravljaju što učiniti s njima. No strpljenja oko te situacije više nema...

četvrtak, 5. studenoga u 20 sati Mramorna dvorana Pomorskoga i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja Rijeka Marko Hatlak je nakon završetka studija u Ljubljani nastavio usavršavanje harmonike na Visokoj školi za glazbu Franz Liszt u Weimaru. U Würzburgu je na Visokoj školi za glazbu 2008. završio postdiplomski studij za koncertnu harmoniku. Na programu će se naći skladbe J. S. Bacha, H. Ajaxa, J. Cagea i J. Krebsa.

MARIO PENZAR orgulje

srijeda, 18. studenoga u 20 sati Crkva Uznesenja BDM, Rijeka Mario Penzar diplomirao je orgulje na Mudokumentarni film zičkoj akademiji u Zagrebu i usavršavao se od 2. do 8. studenoga na Visokoj glazbenoj školi u Beču te na majRežija: Asger Leth, Miloš Lončarević storskim tečajevima u Austriji, Belgiji, DanOv je flmska priča o mladim naoružanim ljudima iz siroskoj i Hrvatskoj. Dobitnik je više nagrada. mašne četvrti koje drugi iskorištavaju za svoje političke ciljeOrganizator: Glazbena agencija Haller ve. To je svjedočanstvo o očajničkim snovima u getu u kojem je čovjek čovjeku vuk, dok hip-hop i rap čine neizostavni dio Glazbena agencija Haller njihove očajničke nade za opstankom u Cité Soleilu – najoFrana Supila 10 pasnijem mjestu na svijetu. Tel./fax.: 333 236 www.musica-haller.com music.haller@gmail.com ciklus filmova od 17. do 22. studenoga, u 18 sati U suradnji s Hrvatskim filmskim savezom Program: Gorka riža (1948., redatelj Giuseppe De Santis) tradicionalni susret najboljih hrvatskih klapa Mlin na reci Po (1949., redatelj Alberto Lattuada) u Rijeci Čudo u Milanu (1950., redatelj Vittorio De Sica) subota, 28. studenoga u 20 sati Zemlja drhti (1947., redatelj Luchino Visconti) Hrvatski kulturni dom na Sušaku Voditelj večeri: Josip Krmpotić »Sjećanje na Marcela Mastroiannija Susret „Bašćinski glasi“tradicionalni je skup najboljih hrvatskih klapa u Rijeci koji se na inicijativu Odjela gradske uprave za kulturu utorak, 17. studenoga Grada Rijeke održava već 17 godina zareRežija: Ettoreo Scola dom. Ovogodišnja će glazbena fešta ugostiti U glavnim ulogama: Sophia Loren i Marcelo Mastroiannii desetak klapa koje su se svojim rezultatima i Dok Hitler dolazi u posjet Mussoliniju, a cijeli grad prati priznanjima okrunile nazivom najkvalitetnijih svečanu povorku, domaćica Antonietta ostaje kod kuće ne bi klapa u Primorju, Dalmaciji i središnjoj Hrli obavila kućanske poslove. Jedini koji u čitavoj zgradi tavatskoj. Neke od njih su muške klape Šufit, kođer ostaje kod kuće poput nje je Gabriele, doduše iz druPinguentum, Pivači KUD-a Cambi, Grdelin gih razloga. Gabriele je radijski voditelj koji je ostao bez posla i čeka deportaciju na Sardiniju zbog antifašističkih stavoKlapa Luka va i homoseksualnosti.

INFO:

DUHOVI CITE SOLEILA

NEOREALIZAM

XVII. BAŠĆINSKI GLASI

IZUZETAN DAN

M. Penzar

te ženske klape Luka, Ardura, Cesarice i dr Posebnost „Bašćinskih glasa“očituje se već u samom imenu susreta – naglasak je na njegovanju autohtonih napjeva i izvornog načina pjevanja koje seže još iz XVI. stoljeća. S tim u vezi svaka se klapa predstavlja s interpretacijom barem jednog izvornog napjeva iz Dalmacije ili Primorja. Organizator: Kulturno-umjetničko društvo "Bašćinski glasi" Uz Grad Rijeku i Primorsko-goransku županiju, pokrovitelji susreta su Zagrebačka banka, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, GP Krk, AC Integra, Gasket, Tehnomehanika, ITT Rijeka, Caffe bar "Gradina" i dr.

REVIJA SUVREMENOGA TALIJANSKOG FILMA

Rezervacija karata: ulaznice@art-kino.org Program: program@artkino.org www.art-kino.org

Art-kino Croatia Krešimirova 2 tel.: 323 261 info@art-kino.org

POLA STOLJEĆA LIBURNIJA-FILMA PETAK, 13. studenoga u 18 sati

RETROSPEKTIVA FILMOVA LIBURNIJA- FILMA: 1959. - 2009.

INFO:

INFO:

od 17. do 22. studenoga

Prodaja ulaznica: Turistički informativni centar, TIC, Korzo 33 Tel.: 335 882 Caffe bar "Gradina", Trsatska gradina,

tel.: 091 154 1065 Kartomat na Korzu www.kulturaplus.com Informacije: www.bascinskiglasi.hr

POGLEDAJ ME

predstava plesne grupe Flame ponedjeljak, 2. studenoga u 20 sati Hrvatski kulturni dom na Sušaku Režija, koreografija i izbor glazbe: Martina Hrlić PRODUKCIJA FILMA razgovor s poznatim hrvatskim producentima: Vera Robić Koreografska pomoć: (Hrvatski filmski savez) i Vedran Mihetić (akademski reda- Kristina Paunovski i Paola Vukelić Rasvjeta: Dalibor Fugošić telj) Autor videomaterijala: Daniel Milin Atrij Art-kina Croatia Obrada glazbe: Urška Lušić Moderator: Dragan Rubeša Predstava ukazuje na problem otuđenja u 20 sati među ljudima i to kroz šest plesnih priča. TaRETROSPEKTIVA LIBURNIJA-FILMA: 1959. - 2009. ko su plesne priče Brak i mrak, Stres na poslu, Okrutnost u školi, Nesretne ljubavi, Zlo druga projekcija televizije i Besmisleno čekanje povezane Dvorana Art-kina Croatia otuđenjem kao posljedicom. Pitanje je postoji li izlaz iz tog sveprisutnog otuđenja? SUBOTA, 14. studenoga Predstavu izvodi 40 plesača plesne grupe Flau 18 sati me.

prva projekcija Dvorana Art-kina Croatia u 19 sati

40. KVARNERSKA REVIJA AMATERSKOG FILMA KRAF službena projekcija festivala i dodjela nagrada Dvorana Art-kina Croatia u 20 sati

SVEČANA PODJELA ZAHVALNICA

(Šid, Vojvodina) koncert rusinskih i ukrajinskih pjesama i plesova subota, 14. studenoga u 17.30 sati Filodrammatica Organizator Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca PGŽ-a »Rušnjak«

NEDJELJA, 15. studenoga u 18 sati

KRAF I MORE

retrospektiva filmova festivala Liburnija-filma Dvorana Art-kina Croatia Napomena: Ulaz na sva događanja je besplatan. Mob.: 091 761 6774 www.liburnija-film.hr info@liburnija-film.hr

PLESOM PROTIV DROGE

nedjelja, 22. studenoga u 18 sati Dvorana Mladosti Gosti: Ištvan Varga, Gabriela Pilić Atrakcija večeri: akrobacije na svili Voditelj: Neno Pavinčić Organizator: Društvo za ples Super Dance Na priredbi će biti zastupljeni latino plesovi, trbušni ples, akrobatski rock'n'roll, ritmika, suvremeni ples, breakdance, hip-hop, mtvstyle dance, akrobacije na svili... te mnogi drugi plesovi. Pretprodaja ulaznica: Dallas music shop, TIC, Riječki kartomat, www.kulturaplus.com

KUD »ĐURO KIŠ«

u povodu 50. obljetnice Kino videokluba »Liburnija-film« Dvorana Art-kina Croatia

Liburnija-film Blaža Polića 2/IV Tel.: 313 142

I. Varga

HKD na Sušaku Strossmayerova 1 Tel.: 373 516 (blagajna)

INFO:

Rijeka info

Koncerti

INFO:

Impressum

Art-kino Croatia

INFO:

HNK I. pl. ZAJCA - T. Gromača: "Crnac", drama, SP i pretplata M1c (u 19.30 h) 26.11. ACR - Najveće nesreće u povijesti astronautike, predavanje AAD-a (u 20.30 h) GKL - T. Kirhmajer: "Crvenkapica", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h); za građanstvo (u 18 h) HNK I. pl. ZAJCA - S. Belbel: "Brutta/Ružna", commedia noir anti-estetica con musiche/crna protuestetska , PRIMA/PREMIJERA, abbonamento di-adulti i pretplata DP (u 19.30 h) MALI SALON - M. Stipanov: "Mistični krajolici, izložba (otvorenje u 19 h, otvoreno do 14.12) SVKRI - Četiri projekta za četiri stoljeća,(u 11 h) 27.11. ERSTE CLUB - I. M. E. Izložbe Mladih Erste Club G. Sellan: "Život lica", izložba (otvoreno do 11.12.) GALERIJA NEBESKA L. Dessardo: "Miris arta", izložba (otvorenje u 19 h, otvoreno do 12.12.) GKL - T. Kirhmajer: "Crvenkapica", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h); za građanstvo (u 18 h) HNK I. pl. ZAJCA - B. Papandopulo: "Sunčanica", opera, SP i pretplata M1b (u 19.30 h) KUC KALVARIJA "Kuc Kuc Cabaret" (u 21 h) MOLEKULA - K. Foley: "Obnavljajuća joga" (od 17 do 20 h) STEREO - Metal Night, koncert (u 21.30 h) 28.11. CTK - 14. državno natjecanje brodomaketara (otvoreno do 11.12.) GKL - T. Kirhmajer: "Crvenkapica", za građanstvo (u 11 h) HKD - XVII. "Bašćinski glasi" - (u 20 h) HNK I. pl. ZAJCA - B. Papandopulo: "Sunčanica", opera, SP i pretplata PP (u 19.30 h) KUC KALVARIJA - "Da bar...", premijera (u 20 h) MOLEKULA - K. Foley: "Obnavljajuća joga" (od 10 do 14 h) PALACH - Grč, koncert 29.11. DVORANA MLADOSTI Rijeka KVIG – Slavia (B), utakmica Interlige odbojkašica KUC KALVARIJA "Da bar..." (u 20 h) MOLEKULA - K. Foley: "Obnavljajuća joga" (od 10 do 14 h) 30.11. DVORANA MLADOSTI Harlem Gospel Choir, koncert GKL - T. Kirhmajer: "Crvenkapica", za vrtiće i škole (u 9.30 i 11 h) HNK I. pl.. ZAJCA - B. Papandopulo: "Sunčanica", opera, SP i pretplata G1 (u 19.30 h)

Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca PGŽ-a »Rušnjak« Giuseppe Duella 2 Filodrammatica, Korzo 28


HARLEM GOSPEL CHOIR

koncert u sklopu turneje »Concert of Hope« ponedjeljak, 30. studenoga Dvorana Mladosti Organizator: euroB.R.I.L. Pokrovitelj: Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke

TANGO SEDUCCION plesno-glazbena priredba petak, 20. studenoga Dvorana Mladosti

Klupska scena

STEREO DVORANA Gustafi

14. studenoga Ulaznice uskoro u pretprodaji

Promocija va Steree na Martinje ili najveći hrvatski glazbeni veseljaci u Stereo Dvorani točno na Martinje održat će veliku riječku promociju svog novog albuma »Chupacabra«!

Metal Night

27. studenoga, u 21.30 sati Cijena ulaznice 30 kuna

Koncert će započeti mladi trash metal band iz Varaždina pod imenom »Frozen Solid«. Pridružiti će se trash/death metal band »Godlike« i moćan metalcore band »Inside My Casket«", a nakon njih na redu je math metal »Throattwistera«. Slijedi varaždinski metal/hard core band »Eyes of Betrayal«, a na kraju groove metal band »Cold Snap«.

KLUB PALACH Paul Di'anno+Thunderbolt 13. 11. 2009.

Paul Di'anno prvi je i legendarni pjevač Iron Maidena, odnosno buntovnik karakterističnog vokala koji je pjevao na njihova prva dva albuma. . Predgrupa će mu biti norveški Thunderbolt.

Grč

28. 11. 2009.

Nakon prošlogodišnje proslave 26. obljetnice postojanja ovog neuništivog riječkog alternativnog sastava, Grč koji više od dva i pol desetljeća predvodi karizmatični Zoran Štajdohar Zoff proslvati će u Palachu još jednu godinu svoga rada.

JAZZ TUNEL Fall Out Trio

5. 11. 2009. Ulaz slobodan, u 21.30 sati

Fall Out Trio je čakovečka trojka koju čine Jani Podgorelec, Tomislav Poje i Marinko Pintarić te koja već gotovo cijelo desetljeće svira glazbu koja bi se jednom rječju najlakše mogla opisati kao fuzija rocka i jazza.

Denis Razz&Roberto Magris »Europlane Quintetom«

10. 11. 2009. Cijena ulaznice 20 kuna, početak koncerta u 21.30 sati Riječki jazz saksafonista, Denis Razumović – Razz nastupa sa Roberto Magris Europlane quintetom. Uz Denisa i Roberta nastupaju i Nikola Matošić na kontrabasu te Enzo Carpentieri na bubnju.

Inneruge

19. 11. 2009. Cijena ulaznice 20 kuna, početak koncerta u 21.30 sati Nastupaju Robert Jukić na basu, Kolja Gjoni na bubnju te Vanja Kevrešan na gitari. Pripremila Dea DEMIĆ

Savez udruga Molekula Nadija Mustapić

RENT A DELTA: IVEX PROJEKT video projekcija petak, 6. studenoga Art kino Croatia

Gordana Svetopetrić

KONTAKT IMPROVIZACIJE

INFO:

petak, 13. studenoga od 18 do 22 sata i 14. i 15. studeSavez udruga Molekula Delta 5/I

noga od 10 do 16 sati Prostorija, Molekula Kate Foley

OBNAVLJAJUĆA JOGA

petak, 27. studenoga od 17 do 20 sati i 28. i 29. studenoga od 10 do 14 sati Prostorija, Molekula Organizator: Udruga za izvedbene umjetnosti Prostorplus

su.molekula@gmail.com www.molekula.org Art kino Croatia, Krešimirova 2

sport

»Rijeka« u studenom

LOKALNI DERBI PROTIV »ISTRE« ogometaši »Rijeke« u studenom će odigrati tri utakmice od čega samo jednu pred vlastitim naviN jačima na Kantridi. Bit će to dvoboj protiv »Istre

Raspored misnih slavlja

SVI SVETI, DUŠNI DAN...

KOZALA, Sv. Romuald i Svi Sveti 1.11. - u 8 i 10.30 sati; groblje Kozala – sv. misu u 15 sati, predvodi riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić 2.11. - u 9 i 18 sati

DONJA DRENOVA - Bl. Dj. Marija Karmelska 1.11. - u 9, 11 i 18 sati studenog, momčad Zorana Vulića gostuje u Zaprešiću kod Staro župno groblje - molitva u 15 sati »Intera«, dok će na kraju mjeseca, 28. studenog, ići na noge 2.11. - u 9 i 18 sati zagrebačkoj »Lokomotivi«. U prosincu je inače ostalo još samo jedno kolo, u kojem Riječani dočekuju »Varteks« i onda GORNJA DRENOVA - Sv. Juraj Mučenik 1.11. - u 9.30 i 11 sati slijedi dugačka zimska stanka. Što se utakmice protiv »Istre« tiče, bit će to pravi lokalni der- Centralno groblje Drenova - sv. misa u 15 sati bi u kojem je »Rijeka«, kao i uvijek, veliki favorit. Za taj sus- 2.11. - u 10 sati ret veže se nekoliko zanimljivosti, prije svega činjenica da su U kapelici na Gradskom groblju sv. misa u 15 sati, u 16 sati u određenom smislu i »Rijeka« i »Istra« domaćini na Kantri- na starom mjesnom groblju Gornja Drenova di. Poznato je naime da Puljani nemaju prvoligašku licencu SVETIŠTE GOSPE TRSATSKE za svoj stadion na Verudi pa domaće utakmice igraju u Rije- 1.11. - u 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 sati ci. Nadalje, trener »Istre« je Elvis Scorija, stručnjak koji je 2.11. - u 7, 8.30 i 18.30 sati najsvjetlije trenutke svoje karijere doživio kao trener »Rije- 29.11. - sv. misu u 11.30 sati pjesmom animira klapa “Nostalke«. U gradu na Rječini još uvijek se pamti Kup osvojem gija”, a nakon mise predstavit će svoj novi CD 2005. godine i velike Scorijine zasluga ze to. I dan danas, ka- 1. 11. - groblje Trsat - sv. misa u 15 sati - predvodi župnik da Scorija dolazi na Kantridu kao trener protivničke Pećina vlč. Vjekoslav Đapić momčadi, domaći navijači ga uvažavaju. Na koncu, boje riječke momčadi danas brani veliki broj Istra- ZAMET, Presveto Srce Isusovo na, koje na Kantridi svi doživljavaju praktički kao domaće 1.11. – u 8, 9.30, 11 i 18 sati igrače. Tu su prije svega kapetan »Rijeke« Fausto Budicin, Sv. misa na groblju Zamet u 15 sati standardi veznjak Alen Pamić i na koncu daroviti napadač 2.11. - u 8 i 18 sati Sandi Križman. Protiv »Istre« svako od njih će svakako imati poseban motiv. Što se momčadi »Rijeke« tiče, dolazak »Is- RIJEKA, Katedrala, Sv. Vida tre« prava joj je prilika za osvajanje sva tri boda i uspon na 1.11. - u 8 i 11 sati; sv. misa na talijanskom jeziku - u 9.45 saprvoligaškoj ljestvici. »Rijeka« ove sezone igra prilično ti promjenjivo, što i ne treba čuditi s obzirom na velike prom- 2.11. - u 7, 8 i 18 sati jene u momčadi do kojih je došlo nakon što je sezona već Krist Kralj, 29.11. - završetak liturgijske godine - svečana sv. počela i na koncu s obzirom na promjenu trenera. U poslje- misa u 11 sati koju predvodi riječki nadbiskup mons. dr. Ivan dnjim kolima prije odlaska na zimsku stanku »bijelima« je Devčić. stoga u prvom planu zauzeti što bolju poziciju uoči odmora Blagdan sv. Cecilije, zaštitnice pjevača, 22.11. u 18 sati - sv. koji se mora iskorsititi za dodatno uigravanje, pa i za os- misa i koncert pjevačkih zborova Prvostolnog dekanata vježavanje redova. RIJEKA - Gospa Lurdska Ivor BALEN 1.11. - u 7.30, 9, 10.30, 12 i 19 sati Raspored 2.11. - u 7.30, 9 i 19 sati 21. studenoga Rijeka – Istra 1961 PODMURVICE, Marija Pomoćnica 1.11. - u 7.30, 9, 10.30, 12 i 18.30 sati 2.11. - u 7.30, 9 i 18.30 sati Sport u studenom KANTRIDA, Sv. Antun Padovanski 1.11. - u 7.30, 9 ,10.30 i 18.30 sati 14./15. studenog: VATERPOLO 2.11. - u 7 i 18.30 sati Kozala – Kvarner Kostrena 14. studenog: BULEVARD, crkva «Srca Isusova» 28./29. studenog: Primorje EB – Jadran (S) 1.11 .- u 10 i 18 sati Trsat – Rudar 2.11. - u 7, 7.30 i 18 sati DRUGA LIGA – ZAPAD (Ž) ODBOJKA PEHLIN, Sv. Franjo Asiški 7./8. studenog: INTERLIGA (Ž) 1.11. - u 8, 9.30, 11.30 i 18 sati Orijent Presoflex – Ivanić 7. studenog: 2.11. - u 16 sati na groblju Viškovo 14./15. studenog: Rijeka KVIG – Sparkasse Zamet II – Dugo selo 55 21. studenog: TURNIĆ, Sv. Josip 21./22. studenog: Rijeka KVIG – Doprastav Orijent Presoflex – Trešnjevka II 1.11. - u 8, 9.30, 11 i 18.30 sati 29. studenog: 2.11. - u 7 i 18 sati 28./29. studenog: Rijeka KVIG – Slavia (B) Zamet II – Karlovac SRDOČI, Sv. Križ KUP HRVATSKE (M) 1.11. - u 8.30, 10, 11 i 18 sati TREĆA LIGA ZAPAD – (M) 18./19. studenog: 2.11. - u 8 i 18 sati 7./8. studenog: Rijeka – Sisak Pećine – Rovinj KUP HRVATSKE (Ž) KRNJEVO, Sv. Nikola biskup 14./15. studenog: 18./19. studenog: 1.11. - u 9 i 11 sati Zamet II – Pećine Rijeka KVIG – V. Azena 2.11. - u 18 sati 21./22. studenog: PRVA LIGA (M) KRNJEVO, Sv. Nikola Tavelić Zamet II – Selce 7./8. studenog: 1.11. - u 8, 9, 10.30 i 18 sati Rijeka – Mladost (KL) 2.11. - u 18.00 sati KOŠARKA 7./8. studenog: Blagdan zaštitnika župe sv. Nikole Tavelića, 14.11. - sv. mise A-2 LIGA ZAPAD (M) Gornja Vežica – Šibenik u 10.30 i 18 sati 7. studenog: Pleter – Kastav 21./22. studenog: PEĆINE, Sv. Obitelj 14. studenog: Rijeka – Centrometal 1.11. - u 9 i 11 sati Torpedo – Puris 21./22. studenog: 2.11. - u 17 sati Gornja Vežica – Mladost (KL) 14. studenog: Jadran – Kastav PRVA B LIGA (Ž) DONJA VEŽICA, Sv. Terezija od Malog Isusa 14. studenog: 21./22. studenog: 1.11. - u 8, 10 i 18 sati Matulji – Pula 1981 Drenova – Rovinj 2.11. - u 8 i 18 sati 21. studenog: DRUGA LIGA – ZAPAD (M) Pleter – Šrljevo 7./8. studenog: GORNJA VEŽICA, Sv. Ana Rijeka II – INA Delta Mlaka 21. studenog: Kastav – Poreč 1.11. - u 9.30 i 11 sati u Domu „Željko Marča“, u 18 sati u cr28 studenog: 21./22. studenog: kvici Sv. Križ Torpedo – Crikvenica Rijeka II – Opatija 28 studenog: Jadran – Poreč 2.11. - u 9.30 sati u Domu „Željko Marča“ DRUGA LIGA – ZAPAD (Ž) 28 studenog: Matulji – Pleter RIJEKA,Uznesenja Blažene Djevice Marija 7./8. studenog: 1.11. - u 8, 10 i 18 sati Sušak – Novigrad KUGLANJE 2.11. - u 8 i 18 sati 7./8. studenog: PRVA LIGA (M) Kastav – Crikvenica ŠKURINJE, Sv. Ivan Krstitelj 7. studenog: 14./15. studenog: 1.11. - u 8, 10 i 18 sati Adrianeon – Željezničar Kastav – Veli vrh 2.11. - u 18 sati 28. studenog: 21./22. studenog: Adrianeon – Zadar Sušak – Istracommerce DRAGA, Sv. Anton Pustinjak 28./29. studenog: 1.11. - u 11 sati u crkvici Sv. Jakova - u 9.30 sati PRVA LIGA (Ž) Kastav – Umag 2.11. - u 15 sati u crkvici Sv. Jakova te blagoslov i molitva na 8. studenog: draškom groblju Rijeka KVIG – Podravka RUKOMET 14. studenog: SV. KUZAM, Sv. Kuzma i Damjan PREMIJER LIGA (M) Mlaka – Sloboda TVIN 1.11. - u 16 sati - sv. misa u crkvi te molitva i blagoslov na 14./15. studenog: 28. studenog: groblju Sv. Kuzam Zamet – EMC Split Rijeka KVIG – Split 28./29. studenog: RIJEKA, Sv.Jeronim Zamet – Medveščak 1.11. - u 8, 9, 11.30 i 18.30 sati BOĆANJE 2.11. - u 18.30 sati PRVA LIGA (Ž) Predavanja za mlade dr. Marjana Jurčevića četvrtkom u 20 PRVA LIGA (M) 14./15. studenog: sati - tema: «Religijska kretanja danas» 14. studenog: Zamet – Umag Benčić Vargon – Croatia BOGOSLOVSKO SJEMENIŠTE “IVAN PAVAO II” DRUGA LIGA – ZAPAD (M) 28. studenog: 7./8. studenog: Benčić Vargon: Podhum KVIG 1.11. - u 9 sati 2.11. - u 18.30 sati Trsat – Bedekovčina

1961« koji je zakazan za 21. studenog. Prije toga, 7.

Pripremila Gordana Fumić


GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA OVE GODINE IMA TRI IZUZETNA RAZLOGA ZA SLAVLJE

Ravnogorci u bibliobusu

Paralelno putovanje kroz vrijeme i prostor Obilježava se 160 godina od osnutka Narodne čitaonice riječke, 40 godina od prve vožnje Gradskog bibliobusa te pet godina od početka rada Županijskog bibliobusa

tri važne obljetnice iz svoje bogate povijesti – 160 godina G od osnutka Narodne čitaonice riječke, 40 godina od prve radska knjižnica Rijeka posebnim programom obilježava

vožnje Gradskog bibliobusa, te pet godina od početka rada Županijskog bibliobusa. Obljetnički program »Paralelno putovanje kroz vrijeme i prostor – tri razloga za slavlje« odvijat će se pri kraju Mjeseca hrvatske knjige 12., 14. i 16. studenog, i to na tri različita mjesta, s tri različite programske zamisli. U čitaonici će tako 12. studenog biti organiziran program »Putositnice kroz 160 godina naše Čitaonice i Knjižnice«, koji se sastoji od izložbe i predavanja Saše Dimitrovića »Čitaonica, od Nevena do Googlea«, uz glazbeni uvod i poantu. Istoga dana u popodnevnim satima bit će upriličeno igranje tombole, po uzoru na stare čitaoničarske navade i zabave. Gradska knjižnica Rijeka, također, poziva sve Riječane da u subotu, 14. studenoga na Trgu 111. brigade, nakratko postanu kopiloti bibliobusa na vezu. Povodom pet godina ugodne avanture Županijskog bibliobusa s našim ljudima i krajevima, Gradska knjižnica u ponedjeljak, 16. studenog u Brodu na Kupi organizira ugodno druženje s goranskim autorima i čitateljima. Prvi bibliobus, snimljeno 9. lipnja 1969. godine. Na fotografiji: Današnja Gradska knjižnica Rijeka, ujedno riječka narodna knjižnica i matična knjižnica ostalim narodnim i školskim Jedina hrvatska ustanova Nakon što je Gimnazija 1896. preseljena na Sušak, čitaonica je ostala jedinom hrvatskom ustanovom u ondašnjoj Rijeci, zbog čega sve više postaje »simbol« čuvanja hrvatskog duha i riječi. Svekolika čitalačka djelatnost Narodne čitaonice potvrđuje se i napisima u Supilovom Novom listu, pokrenutom 1900. godine. Čitaonica je, naime priređivala prvorazredne kulturne priredbe, ukljlučujući koncerte poznatih umjetnika, izložbe te kazališne predstave na hrvatskom jeziku. U svojoj zavidno dugoj povijesti, Narodna čitaonica riječka prošla je burne povijesne, političke i ratne događaje. U dva je navrata morala prisilno pasivizirati svoje djelovanje – od 2. srpnja 1919. do 21. veljače 1926. te tijekom Drugog svjetskog rata. Međutim, sjedište Gradske knjižnice uvijek je bilo u Rijeci, iako je u svojim počecima često mijenjala adrese. Početkom 1890. Čitaonica je konačno preselila na sadašnju adresu, iako je najprije zauzimala prostor na katu, a 5. lipnja 1948. seli u prizemlje zgrade. Nakon Drugog svjetskog rata pa do 1962. godine Narodna čitaonica djeluje kao javna knjižnica II. rajona i stvara svoju mrežu odjela i ogranaka, a od 1962. godine, integriranjem čitaonicama naše županije, svoje korijene vuče iz Narodne svih javnih knjižnica u jednu ustanovu, postaje sastavnica čitaonice riječke osnovane davne 1849. godine, na valu ilir- Gradske biblioteke Rijeke/Gradske knjižnice Rijeka. skog preporoda. Svoj najveći kulturni domet, važan za Rijeku, ali i cijelu Hrvatsku, Narodna čitaonica ostvarila je preu- Prvi bibliobus zimanjem izdavanja beletrističkog časopisa »Neven« od Ma- I Čitaonica, pa kasnije i Knjižnica djelovale su na margini elite, vlasti i moći, ali uvijek s nezamjenjivom društvenom ulotice Hrvatske 1858. godine.

Vladimir Pavlinić, direktor i djelatnice Gradske knjižnice goma, suštinski uvijek s istim poslanjem, samo prilagođenim kontekstu vremena i prilika, kako to najbolje ilustrira prvi članak prvih Pravila Narodne čitaonice u Reci od 21. listopada 1849. godine: »Društvo narodne Čitaonice ima za sverhu narodnu duševnu prosvetu«. Riječki bibliobus, prvi u bivšoj Jugoslaviji, krenuo je 9. lipnja 1969. godine ispred Palače Modello put Drage, Vitoševa, Škrljeva i Kukuljanova. Prvo vozilo bila je islužena i prepravljana Editova pokretna knjižara, a sadašnje vozilo je četvrto po redu, u pokretu je već dvadeset godina i ubrzo će trebati zamjenu. Specifičnost je riječkog bibliobusa da vozač Milan Bogić »živi« s riječkom knjižnicom na kotačima gotovo od njena osnutka. Bibliobus od 1996. godine obilazi riječka naselja koja nemaju svoj knjižnični ogranak – od Marčeljeve Drage i Doma za starije i nemoćne osobe na Kantridi do Svilnog i Orehovice, Drage i Sv. Kuzma, Srdoča, Vežice…. Zahvaljujući Županijskom bibliobusu, Gradska knjižnica Rijeka već pet godina u funkciji ima dva bibliobusa, u čemu je uz Knjižnice Grada Zagreba, jedina u Hrvatskoj. Županijski bibliobus u plavo-zelenim bojama naše županije svaka dva tjedna obilazi udaljene destinacije diljem Primorsko-goranske županije od Jelenja, Matulja, Vinodola i gotovo cijelog Gorskog kotara pa sve do Moravica, Gomirja i Jablana. I tako već desetljećima, svaki drugi tjedan, uvijek isti dan i u isto vrijeme na istom mjestu susreću se bibliobusni poslanici sa svojim radosnim čitateljima.

Rijeka info 11  
Rijeka info 11  

Rijeka info studeni 2009.

Advertisement