__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 12

Et utvidet bruker­ fokus øker markeds­ potensialet

SE HVORDAN DU INVOLVERER BRUKEREN I DESIGN­ PROSESSEN VED Å BRUKE DISSE METODENE

Diagrammet viser betydningen av å se på mangfoldet, og ikke bare gjennomsnittskundene, illustrert av den unge mannen i midten av sirkelen. Ved å involvere personene som befinner seg lengre ute i sirkelen, inkluderer man flere behov og perspek­ tiver, som igjen kan sikre bedre løsninger.

Gjennomsnittskunden eksisterer ikke! Et utvidet brukerfokus gir rikere brukerinnsikt, som igjen bidrar til løsninger som inkluderer flere og er bedre for alle. På denne måten kan man betjene flere kunder og oppnå et større markedssegment. 12

Profile for Design and Architecture Norway

Din guide til inkluderende design  

- en effektiv strategi for brukerfokusert nyskaping

Din guide til inkluderende design  

- en effektiv strategi for brukerfokusert nyskaping

Advertisement