Norengros Dahle Medical Forbruksmateriell på resept

Page 1

Forbruksmateriell

på resept

Hvorfor bruke oss ?

Norengros Dahle Medical har oppgjørsordning med HELFO for refusjon av medisinske forbruksvarer levert på resept. Vi leverer varer for inntil 3 måneders forbruk. Vi har alltid varer på lager, og kan levere på kort varsel.

PRODUKTOMRÅDER

Kateter

• Engangskateter

• Langtidskateter

• Tilleggsutstyr, som urinposer, urinposeholdere, festeteip etc

Inkontinens

• Bleier

• Truser

• Uridomer

• Urinposer

• Sengebesyttelse

• Barrierefilm

Ernæring

• Næringsdrikker

• Næringspulver, fortykningspulver

• Spesialprodukter til barn med kumelkallergi

• Sondeernæring

Diabetes

• Forbruksmateriell til egenmåling

• Pennekanyler

Sår

• Vakumbehandling av sår

• Utstyr til rengjøring av sår

• Sårkantbeskyttelse

• Primærbandasjer

• Geleer, hydrofiber, sølv, honning

• Skumbandasjer

• Spesialbandasjer

• Fiksering

• Kompresjon

• Hudpleieprodukter

Stomi

• Poser

• Plater

• Belter

• Klebefjernerspray

• Hudfilm

• Kompresser

• Tykningsmiddel

• Luktfjerner

• Diverse annet tilbehør

Ta kontakt med oss for å finne best egnet produkt.

RÅD OG VEILEDNING AV FAGFOLK

Vi har sykepleiere og fysioterapeut med god kompetanse og lang erfaring med å gi råd og veiledning. Det kan være godt å ha en støttespiller som du kan diskutere problemene med. Vi legger særlig vekt på å ha et nært og godt samarbeid med lege, sykepleier, fysioterapeut og annet helsepersonell.

Vi har åpen butikk på Lillehammer mand - fred 09:00 - 16:00. Har du ikke anledning til å komme til oss, kommer vi gjerne på hjemmebesøk. Våre medarbeidere har taushetsplikt!

For mer utfyllende varesortiment se www.dahlemedical.no

Vi i Norengros Dahle Medical tilbyr deg:

• Rask og enkel bestilling

• Informasjon og veiledning ved personlig fremmøte eller pr tlf.

• Produktnyheter og vareprøver

• Et stort og bredt vareutvalg sikrer god levering

• Henting av ferdigpakkede

varer i butikk

• Fraktfri hjemlevering

• Faste leveringer om ønskelig

• Fornyelse av resepter

Som kunde hos Norengros Dahle Medical skal du være trygg på dine produktvalg.

Din lokale støttespiller på reseptvarer

Norengros Dahle Medical har lang erfaring og spisset kompetanse innen helsefag. Vi er godkjent leverandør av reseptprodukter innen kateter, stomi, ernæring, inkontinens og brystproteser.

Ring oss på:

61 24 80 00

eller send epost til:

dahle.medical@norengros.no

Norengros Dahle Medical AS

Rosenlundveien 4, 2619 Lillehammer

61 24 80 00

e-post: dmbestilling@norengros.no

Bestillingsportal web: www.bestilling.dahlemedical.no

www.dahlemedical.no

Norengros Dahle Medical as Rosenlundveien 4, 2619 Lillehammer

www.dahlemedical.no 04.2024

https://www.facebook.com/dahlemedical

Sina Lønberg Kunderådgiver/ Helsesekretær Anita Mohn Uroterapeut/ Sykepleier Jannicke Haugen Kunderådgiver Erle Fossen Mathisen Leder hjemmemarked/ Sykepleier

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.