Ellevill kulturformidling gjennom 30 år

Page 1

ELLEVILL KULTURFORMIDLING GJENNOM 30 ÅR


NORDLAND AKADEMI FOR KUNST OG VITENSKAP

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV) er et ektefødt barn av Sommer-Melbu. Det var slik det startet. Folkefesten som ikke bare fokuserte på Lars Andreas Larssens fantastiske kabareter og vederkvegelse i et lokalmiljø, men som var opptatt av stedsutvikling og drevet av en dugnadsånd. Men bak hvert dugnadsprosjekt står der alltid ildsjeler. Disse Sommer-Melbufestivalene ble arena for klassisk musikk drevet av ildsjelen Wolfgang Jahn, filosofimiljø/ -seminarer med den tyske filosofen Apel som drivkraft, biologi og naturvitenskap med professor Audfinn Tjønneland, samt kystkultur og senere realiseringen av Nordlandsjekta Brødrene gjennom ildsjelen Asbjørn Herteig, Melbuværingen som reddet Bryggene i Bergen. Alle disse entusiastene -og mange til, var i 1988 med på å etablere Stiftelsen Nordland Akademi -som i år feirer utrolige 30 år. Akademiet er en ideutvikler og en kunst- og kulturformidler. Dette i tillegg til å etablere nettverk og faglige møteplasser innen filosofi, biologi, litteratur og andre fagområder. NAKV er ikke bare en lokal helt, det er vel etablert på statsbudsjettet siden tidlig på 90-tallet, resultatet av prosjekter og aktiviteter er prisbelønnet i forskjellige høythengende sammenhenger. NAKV har evnet å være lokal og samtidig ha internasjonale perspektiver i sine prosjekter. Akademiet har i mange år vært vertskap for Melbukonferansen, blant annet i samarbeid med NUPI. De senere års utvikling har også inkludert fokus på fremtiden, med «forsker»-prosjekter innen blant annet miljø, biologi og koding for barn og unge. Akademiet ser fremover og utvikler seg i dag i en gjensidig givende sameksistens med Sommer-Melbu. Akademiet vil sikkert, -av fremtidens forskere og antropologer, engang kunne fremstå som et glitrende eksempel på vår tids dugnadsånd og pådriver i stedsutviklende prosjekter og kunst og kulturformidling. Ufattelig mange årsverk med frivillighet og dugnadsinnsats i løpet av disse årene. Takk til alle bidragsytere. Styreleder NAKV, Kåre Bjørn Kongsnes


Gratulerer Melbu, Nordland og Nord-Norge med et akademi som fyller 30 år i 2018. Det er fantastisk å se oppsummert all den aktiviteten som har vært på Melbu disse tre tiårene. Melbu er for meg gjestfrihet, dugnad og ekte engasjement for lokalsamfunnet og ”heime”, - og hvert eneste år i dagene under Sommer Melbu, så åpner Melbus befolkning dørene på ekstra vidt gap, og tar imot gjester fra verden rundt. Nordland Akademi bringer mennesker sammen,- og rammen er gjensidig interesse for samfunnsutvikling innenfor kunst, kultur og vitenskap. Dette er nerven i akademiets aktiviteter, og denne sterke kraften skal være det som driver akademiet fremover når vi nå setter kurs mot de neste 30 år med Nordland Akademi. Ordfører Rådet NAKV, Trude Drevland Det er naturlig å se bakover når man jubilerer, men også viktig å rette blikket frem; få frem nye ildsjeler, begeistre nye publikummere, bidra med det beste vi har. Jeg blir både rørt og ydmyk når jeg ser alt det man har fått til i løpet av 30 år. Hvilken dugnadsinnsats, hvilken kunstnerisk kvalitet, utfoldelse og faglig mangfold. Melbu har vært et sted med de rette kreftene og den rette innstillingen til å få store ting til å skje. Det er ingen liten arv vi skal føre videre, men med dette som fundament skal Nordland Akademi fortsette å være en viktig tverrfaglig møteplass, videre inn i ei vital nordnorsk framtid. Daglig leder NAKV, Maria Johansen

3


STIFTELSESÅRET - 1988

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap stiftes 31. juli. Lars Iversen blir styrets leder og Asbjørn Herteig rådets ordfører. Liv Aune engasjeres som kontorleder. Både Sommer-Melbu og Nordland Akademi vokser frem fra det unike folkelige engasjement de foregående årene for å løfte Melbu som kultursted, der man forener egne krefter med nasjonale og internasjonale ressurser. Melbu får en ny vår og nye institusjoner oppstår for å drive de ulike prosjektene videre. Melbukontoret, Melbu Radio, Melbuposten, Nordland Akademi, Melbu Samfunnshus og Nordlandsjekta Brødrene er alle forlengelser av Melbu Nærmiljøprosjekt. 4

Første foredrag ved Nordland Akademi er ved Asbjørn Herteig i forbindelse med stiftelsesmøtet.

På våren stiftelsesåret drar en gruppe engasjerte Melburepresentanter til Oslo for å motta Stubbebryterprisen, en høythengende pris gitt av stiftelsen Norsk Forum. Prisen gis «til befolkningen i Melbu og Melbus Nærmiljøprosjekt for nyskapende samfunnsutvikling og perspektivrik internasjonalisering.»


Ola Øraker og Erik Rudeng under stiftelsesmøtet.

Petra og Jörg-Wolfgang Jahn leder NAKVs kontor i Tyskland, der de planlegger de klassiske Jahn-seminarene og musikalske sommerkurs som danner grunnlaget for mange strykere i regionen Vesterålen-Lofoten.

Arkeolog Asbjørn Herteig ble valgt til rådets første ordfører, og var hoveddrivkraften bak byggeprosjektet Nordlandsjekta Brødrene.

5


1989

Vårprogrammet inneholder fotografi-, jekte- og kjeveleddseminar. Mellom 26. juni og 12. august arrangeres gateteater-, teater- og pantomimeseminar, musikkseminarer, biologi/ filosofiseminar, nærmiljøseminar (nordisk). Andreas Steigen, Bergen overtar som rådets ordfører.

6

Lars Edv. Iversen er en av ildsjelene bak Nordland Akademi og førte an i Melbuprosessen. Iversen ble valgt til akademiets første styreleder. Her ved roret til Statsraad Lehmkuhl i 1989.


I 1987 arrangerte biologene Audfinn Tjønneland og Andreas Steigen fra Universitetet i Bergen et seminar om Darwin. Tjønneland tok initiativ til og forberedte det internasjonale biologiseminaret ”Man in Nature” i 1989. Den verdenskjente biologen Richard Dawkins deltok på biologiseminaret i 1989. Seminaret åpnet med en minnetale for Audfinn Tjønneland, som døde uventet i mai. Minnetalen ble holdt av Ole Sæter fra Universitet i Bergen.

7


1990

På våren er NAKV arrangør av seminaret ”Konstruksjon av språk og mening”. Mellom 18. juli og 11. august gjennomføres seminarene ”Ecology and Ethics” og ”Nord-Norges Framtid”, musikkseminarer, biologiseminar og seminaret ”Forebyggende helsearbeid som nærmiljøarbeid”. Sommer-Melbu og Nordland Akademi mottar Trygve Hoffs minnepris.

8

Karl Otto Apel var en av stifterne av Akademiet. Han var filosof og professor ved Universitetet i Frankfurt. Apel blir, sammen med Jürgen Habermas, regnet for å ha grunnlagt diskursetikken. Filosofene Audun Øfsti og Olav Eikeland

Til høyre ser vi Apel i engasjert debatt med Jakob Meløe under filosofiseminaret i 1984.


9


1991

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap kommer inn på statsbudsjettet og får tilsvarende støtte fra Nordland fylkeskommune og Hadsel kommune. Akademiet mottar Fritt Ords pris. Under Sommer-Melbu er det musikkseminarer, biologiseminar, filosofiseminar og seminarer om «Fornyelse av folkestyret» og EØS-avtalen. I begynnelsen av november gjennomfører akademiet kontaktreise til Baden– Würtenberg. Knut Erik Høiby tiltrer som adm. leder og Terje Hammerfjeld overtar som styreleder. Haldis Havrøy blir ordfører for rådet. 10

1992

NAKV utgir Arne Pettersens bok «Fra Melbus historie: Fra storgård til industristed». Klarinett- og fiolinseminar i mai. I Sommer-Melbu er det helse-, drømme- og filosofiseminar (med Apel), samt tre musikkseminarer. Kulturminister Åse Kleveland innleder på seminaret «Signaler i kulturpolitikken». Forøvrig konsert med Lynni Treekrem og Ketil Bjørnstad og Grete Waitz er til stede og leder an under Melbuløpet. Robert Hermansen blir styreleder og Terje Johansen ordfører for rådet.


Wolfgang Jahn og fylkesordfører Sigbjørn Eriksen

11

Wolfgang Jahn, Åse Kleveland, Lars Iversen

Kabaret med Lars Andreas Larssen


12

Tankkonsert Arne Nøst og Calvin Stiggers


1993

I mai kjøper Nordland Akademi «Bakerigården» (Iris-gården) og er delarrangør for en nordisk kulturkonferanse i Harstad i juni. Under Sommer-Melbu er det «Politisk uke» og blant annet livssynseminar og musikkseminarer. Arne Nøst og Calvin Stiggers gjennomfører en stilfull forestilling i konserttanken på Neptun.

1994

Akademiet utgir heftet «Fra tilskuer til deltaker», skrevet av Lars Iversen. NAKV leder forskningsprosjektet «Vold og sex i fjernsynsmediene – virkningen på barn og unge» i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening og Politihøgskolen. NAKV gjennomfører kurs for kulturjournalister under Festspillene i Harstad. Nærmiljø- og stedutvikling er et tema under Sommer-Melbu. NRK TV sender direkte fra Haugnyken med blant andre Thorvald Stoltenberg.

13


1995

I første halvår gjennomføres et identitets- og mobiliseringsseminar i hver av de fem BERPRO-kommunene. Nok et kurs for kulturjournalister i Harstad. Saltfisk og Bacalao er et gjennomgående tema i Sommer-Melbu. FN’s 50- års jubileum markeres med seminar. Forøvrig fotballkurs, samt musikk- (trekkspill), filosofi- og livssyns-seminar. Ole Edvard Antonsen spiller i Tanken.

14

1996

Samarbeidet med NKS fortsetter. Årets store tiltak er å lede prosjektet «Nord-Norge og Bergen – sjøen binder oss sammen», som inkluderer Nordlandsjekta Brødrenes jomfrutur til Bergen og ansvar for nordnorsk markering under Hansadagene. Sommer-Melbu feirer at Redd Barna fyller 50 år. Forøvrig er det musikk-, bilde-, filosofi-, fiskeri-, teknologi- og valgseminar. Kåre-Bjørn Kongsnes overtar som styreleder etter Robert Hermansen.


1997

Prosjektet «Det Arktiske Kjøkken» starter (endrer senere navn til »Arktisk Meny»). På seminarmenyen står bla. musikk, stedsutvikling, teknologi og fredsarbeid. Grieg trio spiller, Sigvart Dagsland opptrer og det er kabaret og jazz.

15

Nordlandsjekta Brødrene bygges på Saltdalsverftet 1995 (Foto: Jan Petter Olsen)


1998

«Arktisk Meny» presenteres under OL i Nagano, Japan. Under Sommer-Melbu er det en serie seminarer og foredrag om nærmiljø og teknologi under paraplyen «Tanker mot strømmen». Dessuten musikk-, litteratur- og verdiseminarer. Melbukonferansen handler om «Opening doors in the Baltic region». Hele 27 deltakere ankommer fra Latvia. Kristrun Sigurdardottir overtar som rådets ordfører.

16

Erling Kristian Bjørstad, Gerhard Heiberg, Johan Ludvik Johansen, Anne Ma Tellefsen


17 Kokkene i Norway Village i Hakuba under OL i Nagano

Thomas Alsgaard, Bjørn Dæhlie og Sture Sivertsen

Arne Hjeltnes, Bjørn Dæhlie og Erling Kristian Bjørstad


1999

Under Sommer-Melbu handler Melbukonferansen om fred og samarbeid i Europa. Undset, Hamsun og Zapffe er tema på hvert sitt seminar. Dessuten er det media-seminar og jazzimprovisasjon. I Tanken spiller Terje Isungset og Karl Seglem. Dubliners spiller i Vesterålshallen. I oktober leder akademiet arbeidet med å markere Zapffe-jubileet i Tromsø. Henning Aanes ny rådsordfører. 18

2000

Akademiet leder et forprosjekt for å få i gang et kommunalt kultur- og reiselivsprosjekt. Seminarer under Sommer-Melbu er følgende: Fagfilosofi og «Natur, estetikk og bærekraftig byggeskikk». Dessuten foredragsserier under temaer som Heidegger og «De mørke kreftene i menneskesinnet». Melbukonferansens tema var «Å være menneske er å være annerledes». Jahn-seminaret blir gjenopptatt etter seks års pause. Akademiet er sekretariat for Ordkalotten 2000 - Tromsø Internasjonale Litteraturfestival. Trude Drevland blir ny styreleder.


2001

Under Sommer-Melbu er NAKV ansvarlig for en aktivitetsrekke under tittelen «Filosofi, språk og kommunikasjon ». Melbukonferansen handler om Barentssamarbeidet. Laurant Fauconnier stiller ut i Bakerigården, Terje Rypdal spiller i Tanken og Ellen Horn, Kåre Willock, Arthur Arntzen og Per Egil Hegge snakker om makt og avmakt i språket. Ordkalotten i Tromsø 2001 er todelt: «War and Peace – 100th Anniversary of the Nobel Peace Price» og Lars Berg-seminar. Nordland Akademi er prosjektleder for tiltakene på oppdrag for Utenriksdepartementet. 19

2002

Sommerseminarene er: «Kommunikasjon og helse», litteratur: «Kjærlighetsens språk», filosofi (Apel) og fiskeri. Melbukonferasen har «Learning Peace» som tema. NING-trio spiller i Arbeideren. Lars Andreas Larssen samspiller bla. med Susanne Lundeng og diskuterer med Anne Grosvold, Morten Krogvold og Jørgen Kosmo. Seminar for Barents Kammerorkester arrangeres på Melbu med akademiet som stedlig arrangør. Pål Krüger overtar styreledervervet.


Glimt fra 30 år med unike musikkopplevelser. Til venstre kammermusikk på Holdøya og Svanur Vilbergsson i barnetanken. Til høyre Bow Gamelan. Under fra konserter med Arne Nøst, Kammerpikene og Sivert Høyem.

18


19


2003

Melbukonferansen tar opp temaet «Barn og konflikt» med bla. Gro Brekken og Magne Raundalen til stede. Filosofiseminaret diskuterer «postnasjonalt demokrati». Fra Latvia kommer barnedansgruppa «Uguntina», Madrugada spiller i Vesterålshallen, SMYR i Konserttanken på Neptun og Anne-Lise Berntsen opptrer i Arbeideren. Gro Dahle leder skriveleker under Sommer-Melbu. I tillegg holdes det igjen seminar for Barents Kammerorkester. Vigdis Ervik blir ny ordfører i rådet. 22

2004

Litteraturseminaret tar for seg Olav Duun, Melbukonferansen handler om «det nye Europa etter mai 2004» og filosofene fortsetter diskusjon om «postnasjonalt demokrati». Kjersti Elvik, Rolf-Cato Raade og Håvard Lund framfører «Pubformance» og Henning Gravrok spiller i Tanken. Elsa Risjord velges til ny styreleder.


Jack Berntsen 23

Thorvald Stoltenberg og Erna Solberg


2005

Det gjennomføres en rekke konserter og foredrag (i Onsdagakdemiet) både i vår- og høsthalvåret. Jahn-seminaret gjennomføres i forkant av Sommer-Melbu. Litteraturseminaret tar for seg Shakespeare, Torkjell Berulfsen snakker om «Edle dråper», Dag Solstad presenterer sitt forfatterskap og Kjartan Fløgstad og Sylfest Lomheim reflekterer om «Språk, makt og nasjonsbygging ». Filosofene diskuterer «Hva kan vi lære av historien?» George Monbiot er en av innlederne. Hellbillies spiller i Vesterålshallen.

24

Jahn-seminar med LVO


2006

Onsdagsakademiet gjennomfører ni arrangementer i løpet av året. Under SommerMelbu gjennomføres et saksofonseminar, litteraurseminaret tar for seg Ibsen, Martha Norhein leder møtet med tre nordiske forfattere: Naja Marie Aint, Olaug Nilssen og Mikaela Taivassalo. Melbukonferansen tar for seg «En allsidig næringsutvikling i Nord-Norge?» og filosofiseminaret handler om nyliberalisme og globalisering. Jørun Drevland velges til ny styreleder og Bente Iversen ansettes som daglig leder. 25

Ibsen-seminar

Mikaela Taivassalo


2007

11 arrangementer i Onsdagsakademiet gjennomføres. Lørdagsuniversitet i Tromsø overføres på storskjerm. Litteraturseminaret «Å skrive et liv ..» samler bla. forfatterne Ingar Sletten Kolloen, Ragnar Hovland og Vigdis Hjorth. Filosofiseminaret drøfter «Filosofi, økonomi, økologi» og Melbukonferansen «Den nordiske modellen». En rekke konserter gjennomføres. Størst oppslutning har konsertene med Hanne Boel og Jim Stärk. Lars Iversen blir ny ordfører i rådet. 26

Danseforestilling på Melbu torg


2008

Onsdagsakademiet og Lørdagsuniversitetet gjennomføres vår og høst. Under SommerMelbu er bla. Wolfgang Jahn instruktør på kammermusikkseminaret «Sommer-serenader», Håvard Rem og Torgeir Rebolledo Pedersen møter man på forfattermøte og filosofiseminaret med Apel til stede diskuterer også dette året «Filosofi og økonomi». NAKV jubilerer (20 år) med konferansen «Steder i bevegelse». Niko Valkeapää spiller i konserttanken.

27

Morten Bachke velges til ny styreleder.

Niko Valkeapää


2009

Litteraturseminaret handler om Knut Hamsun med forfatter Carsten Jensen som en av innlederne. Filosofene diskuterer «Religion og religionskritikk» og Melbukonferansen handler om rikspolitikkens føringer på lokalpolitikken. Mads Gilbert inviterer til kulturfest og forteller om sine rystende erfaringer fra Gaza. Ragnhild Johansen er årets festivalkunstner. Forøvrig en rekke gode konserter, foredag og andre festivalaktiviteter. Ingeborg Breines ansettes som daglig leder. 28

2010

Akademiet gjennomfører «Kulturferga » - presentasjon av musikk og kunst på ferga mellom Melbu og Fiskebøl. Overordna tema i Sommer-Melbu er «Fredskultur – og kultur for fred». Litteraturseminaret fokuserer på eksistensialismen og filosofiseminaret spør «Hva hindrer fred/fredskultur». Melbukonferansen har samme tema som festivalen. Det gjennomføres et kurs i konfliktløsning, som videreføres senere på høsten. Faure Quartett fra Tyskland leder et internasjonalt kammermusikkseminar. Siri Johnsen blir styreleder og Andreas Steigen rådsordfører.


Jekteskippere

29

Frank Aarebrot og Terje Steigen

Lars Bremnes

Kulturfest med Mads Gilbert


2011

Faure Quartett leder på ny et kammermusikkseminar. Overordna tema under Sommer-Melbu er «Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne» Filmskaper Knut Erik Jensen er festivalkunstner. Reiselitteratur var tema på litteraturseminaret og «Kan kunst endre vår virkelighetsforståelse » på filosofiseminaret. Mange gode musikalske opplevelser, bla. Moddi i Tanken. Kåre-Bjørn Kongsnes blir styreleder og Maria Johansen blir ny daglig leder. 30

2012

Akademiet gir ut boken «Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne» av Ingeborg Breines, Viggo Rossvær, Audun Øfsti. Sommer-Melbus tema er «Innenfor og utenfor». Litteraturseminar: «Virginia Wolf». I kunstseminaret presenteres verker/skrifter av Bendik Riis og Gunnar Danbolt foredrar om Goethes «Wilhelm Meister» og Joseph Bueys. Filosofene tar opp økonomi og politikk og Melbukonferansen har todelt tema: «Innenfor og utenfor arbeidslivet» og «Makt og innflytelse i Norge og Europa – innenfor og utenfor». Adjagas spiller i Tanken. Marianne Hansen vikarierer som daglig leder.


31


2013

Nordland Akademi feirer 25 år med jubileumskonferanse og utstilling i det nyåpnede Felleslageret. I tillegg arrangeres litteraturseminaret «Røde rubiner og Fifty Shades of Grey», filosofiseminaret «Stort og smått - i økonomi og politikk» og kunstseminaret «Kunst i bevegelse» med bla. verdenspremiere på Knut Erik Jensens siste film «Voice of Life». Pescatori Trio fra Tyskland er jubileumsmusikere. 32

Ola Øraker leder jubileumskonferansen i Felleslageret Gjermund Andreassen som Christian Frederiksen og Maria Berglund som Kirsten Flagstad


2014

Tema for Sommer-Melbu er «Kunsten, livet og nasjonen» i forbindelse med grunnlovsjubileet. Det arrangeres kunst-, litteratur-, filosofi-, og stedsseminar. Trio Eir er husmusikere og det er i tillegg konserter med blant annet Sudan Dudan, MS Marmæl og Sara og Arash. The Stich Project har interaktiv utstilling i Felleslageret, Christian Skagen er festivalkunstner.

Fotomontasjen ”Hjul” av Christian Skagen

Ola Øraker, Edgar Hovland og Henning Aanes

Sommer-Melbus Berit Øraker og Elisabeth Delph

33


2015

Sommer-Melbus tema er «Mennesket, naturen og kulturen». Melbukonferansen har nordområdefokus og diskuterte blant annet «Hvem skal høste havet?». Residencyprosjektet BAG Art Camp holdes i juli og presenterer utstilling under Sommer-Melbu. Christel Alsos spiller i konserttanken. Tenketanken for Nord-Norge holder møter under Sommer-Melbu og møter publikum i Harald Oredams «Forest for night-wanderers» på Neptun. I august arrangeres Voice Masterclass med Kirsten Flagstad som tema.

34

Forest for night-wanderers, Harald Oredam

BAG Art Camp


2016

Gjennom året presenteres et program som berører tema som befinner seg i krysningspunktet mellom kunst og vitenskap, der vi ser hva teknologien har hatt å si for utviklingen av stedet Melbu. Det gjennomføres KODE-kurs i programmering for barn i Vesterålen og Lofoten. KODE avsluttes på Sommer-Melbu og TANGLAB overtar som forskerspireprosjekt. I juli er det premiere i tanken på verket «Æva/Sjå mot havet» av Kristin Bolstad. Residency-prosjektet Neptun Art/ Science Lab lanseres med den engelske kunstnergruppen Artist//Developers som første deltakere. En selvstendig Sommer-Melbu-organisasjon blir opprettet på initiativ fra Melbus lag og foreninger. 35

KODE-workshop

Koka Nikoladze


36

Maria Strømme


2017

Nordland Akademi utvikler i løpet av året et tettere prosjektsamarbeid med Museum Nord, gjennom blant annet felles satsing på Neptun Art/Science Lab og prosjektet Tanglab, som skal videreutvikles til Lab Neptun i 2018. Maja Bugge fra Sortland spesialkomponerte verket for Tanken ”Arktiske samtaler” sammen med gitaristen Svanur Vilbergsson og kunstnergruppen Artist//Developers står for scene og scenografi.

Planetary Sculpture Supper Club, Center for Genomic Gastronomy

36

Melbukonferansen ”Arktisk dialog -der folk bor” ledes av Arne O. Holm og Europa-minister Frank Bakke-Jensen presenterer ”Regjeringens nordområdestrategi – en visjon for bærekraftige samfunn i nord”. Seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, Geir Wing Gabrielsen, holder på våren foredrag om problematikken knyttet til plast i havet, et innlegg som berørte mange.

Leirskulptur av Alice Helps, Artist//Developers


38

TANGLAB under Sommer-Melbu 2017

Samtaler rundt bĂĽlet med filosof Kristine Hognerud TrĂŚland


Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap takker: Kulturdepartementet, Kommunaldepartementet, Kulturrådet, Nordland Fylkeskommune, Hadsel Kommune, Museum Nord, Universitetet i Tromsø, Nord Universitet, Fritt Ord, Kultursamarbeidet i Vesterålen, NTNU, Barentssekretariatet, Sparebank1 Sparebankstiftelsen, NUPI, Telenor, Statoil, Hadsel Frivilligsentral, Melbuposten, Melbu Samfunnhus, Nordlandsjekta Brødrene og Sommer-Melbu, samt andre sponsorer og samarbeidspartnere opp gjennom årene. Tusen takk til alle for uvurderlig støtte.

Kontakt: epost@nordland-akademi.no / www.nordland-akademi.no Foto: NAKVs og Melbupostens arkiv. Dokumentasjon og bildebehandling: Odd Johan Forsnes. Trykk: K. Nordahls Trykkeri

39Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.