Vekkelsesrapport oktober/november 2018

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

Fra seløy til verdens ende

HAAKON FAGERVIK FYLLER 70 ÅR!

BØNN • MISJON • VEKKELSE

Oktober/November 2018


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Bønnesenteret i Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM MENIGHETSARBEID

VEKKELSESRAPPORT Oktober/november 2018 3 4 6 8

LEIF J. JOHANNESEN

Leder LEIF J. JOHANNESEN

Haakon Fagervik fyller 70 år! LEIF J. JOHANNESEN

Haakons Liv

HÅKON FAGERVIK

Finnmark i våre hjerter LEIF J. JOHANNESEN

11 Bønnemøtet!

2

HELENA SKARSEM

14 Når Gud kaller HELENA SKARSEM

15 Team Limitless TONJE RENATE HØYER

19 Å leve elsket

TONJE RENATE HØYER

20 Å leve fra kjærlighet 23 Gud svarer bønn!


/ LEDER

Du skal få se større ting enn dette ! Natanael hadde sitt første møte med Jesus. Natanael var i utgangspunktet ikke særlig positiv til å møte en mann fra Nasaret, men da han oppdaget Jesu overnaturlige evne til å se det som ikke et menneske kan se naturlig, ble Natanael en troende. Det slår meg at Jesus svarer Natanael så annerledes enn han svarte Thomas etter oppstandelsen. Natanael fikk høre: ”Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette! ”Thomas ble refset for sin vantro og fikk høre: ”Salige er de som ikke ser men likevel tror! Denne setningen har blitt som en slags grunnlov for oss i vesten. Du må bare tro selv om du ikke ser. Så går vi glipp av kardinalsetningen Jesus sier til Natanael! ”Du skal få se større ting enn dette.” Det er en invitasjon til å bli Jesu disippel. Thomas hadde gått 3,5 år sammen med Jesus og sett han vekke opp Larsarus og enkens sønn i Nain. Han hadde sett han drive ut onde ånder og stille storm og gå på sjøen. Han hadde fått verdens mest fantastiske innføring i Guds rike med Ånd og kraft som bevis og likevel trodde han ikke Jesu ord. Natanael var helt i begynnelsen på læretiden og fikk en invitasjon til å få del i himmelrikets

hemmeligheter. Setningen Jesus sier til Thomas kan ikke sies til en som ikke har sett. Det var fordi Han hadde sett så mye han ble refset for sin vantro. Stakkars oss hvis invitasjonen til disippelskap er setningen: ”Salige er de som ikke ser men likevel tror. ” Den setningen førte meg inn i mer tvil enn tro. Jeg fant ut at jeg ikke var skapt for å tro. Jeg fikk det rett og slett ikke til. Jeg takker Gud for at Han sendte Fredy Runar fra frelsesarmeen i min veg i 1981. Han tok meg under sine vinger og førte meg inn i himmelrikets hemmeligheter. Han hadde ikke falt til ro verken med billedlige forståelser av Jesu ord eller den kraftløshet teologien står i fare for å forgifte Guds ord med. Han hadde søkt Gud på sine knær med en åpen bibel . Han hadde fått både åpne øyne og ører. Det han hadde gav han! For meg ble det en revolusjon. Det var ingen anklager over min manglende tro, men han førte meg inn i troens hemmeligheter og lot meg få være med på å se Guds under skje. Jeg fikk se det profetiske i funksjon, helbredelser og åndsmakter som slapp taket. Jeg så og så og trodde! Troen kom meg i møte ! Men best av alt var oppdagelsen av åpenbaringens virkelighet. At mitt hjertes øyne fikk lys. Fredy kalte det

åpenbaringskunnskap, den innsikt som gis ved Den gode Hellige Ånd . Fredy knytta ikke meg til seg selv. Han knytta meg til Den Hellige Ånd. Han er den som kan lære oss om alle ting og minne oss om alt Jesus har sagt slik at vi i sannhet kan være Jesu disipler. Min bønn er at jeg skal få være for noen det Fredy var for meg. Og jeg ber om at Gud reiser opp unge mennesker som bryter min generasjons begrensinger og drar til seg Guds rike i all sin fylde og inviterer med seg nye inn i en dimensjon som er mye sterkere enn det vi har opplevd. Jeg gleder meg over at jeg stadig møter slike mennesker! Vårt egen evangeliseringsteam kaller seg ”Team Limitless” som betyr team uten begrensninger! Jeg elsker det, og elsker å høre at helt unge klister seg på dem og elsker å være sammen med dem. De kommer til å få se større ting !

Din bror og venn Leif J. Johannesen

3


Fra Seløy...

VÅR GRUNNLEGGER OG LEVENDE LEGENDE

Haakon Fagervik fyller 70 år! 22. September 2018 At Gud plukker en gutt fra den lille øya på 0,6 km2 på Helgelandskysten til å bety så mye for så mange er fantastisk! Livskursen for Haakon gikk naturlig nok i retning av fiske, men møtet med Jesus på botsbenken på Frelsesarmeen i Kristiansand som 15 åring endret alt . Menneskefiske ble og er hans livskall! Allerede som 16 åring hadde han et syn av en mann som stod ved kanten av et stup og hindret folk i å falle ned i flammehavet bak stupet. ”Denne mannen er du” Var det tydelige budskapet han hørte. Dette kallet har han vært tro imot. Vi kjenner ingen som kjenner hver krik

4

og krok i kristen-norge så godt som han. Vi kjenner ingen som klarer å besøke så mange steder på veg fra et sted til et annet. Selv om han etter hvert har fått et kjent og stort navn besøker han fremdeles disse små stedene for å oppmuntre og for å forkynne evangeliet. Brannen for Guds rike har også ført ham til mange land. Spesielt Russland, Ukraina og Filippinene har høstet goder av mannen med det store hjertet. I Ukraina og Filippinene er det etablert egne misjonsbaser som når tusenvis av mennesker med evangeliet. Arbeidet blomstrer! Det er spesielt de som er lavest på rangstigen han brenner for. De fattige og de utstøtte. Haakon hjelper

ikke bare , han forandrer holdninger hos de han hjelper. Det var sterkt når en av våre ledere for familiehjelpen i Ukraina uttalte: ”Det er du som har lært oss å være gavmilde Haakon !” Fra å starte tjenesten som reisende evangelist i Misjonssambandet gikk turen til Misjonsforbundet som distrikts- og etter hvert riksevangelist før han i 1992 dannet organisasjonen Nordmisjon som etter hvert fikk navnet Nordic Harvest Mission. At han i 2002 startet Nordisk Bønnesenter på Levanger MÅTTE bare skje. Bønnen har alltid vært den viktigste drivkraften og livskilden i Haakon sitt liv og i hans tjeneste. Det er ikke


/ BURSDAGSHILSEN

... til verdens ende få som har møtt bønnens fantastiske verden gjennom Haakons mange morgenbønnemøter kl 06.00 på morgenen rundt om i landet. At ”Bønn er snadder” har mange fått erfare. Tusenvis av mennesker besøker hvert år nå bønnesenteret i Levanger på konferanser eller bare for å søke Gud personlig. At Haakon er elsket av folk i alle leirer understrekes av at det ofte blir fellesmøter i de byene Haakon har møteaksjoner. Egil Svartdal sa engang om Haakon: ”Han er den mest menneskelige åndelige personen jeg har møtt!” Kanskje er det derfor han møter åpne dører overalt.

Hvor mange som har fått smaken på Jesus gjennom Haakon sin tjeneste har vi ikke tall på , men vi som har reist sammen med ham noen år skjønner litt av den enorme betydningen han har hatt. Hvor mange telefoner og biler han har slitt ut har vi heller ikke tallet på, ei heller hvor mange kilometer han har kjørt og flydd og hvor mange møter han har hatt og hvor mange samtaler han har hatt og folk han har bedt for og hvor mange liter salveolje som er gått med til å salve syke og friske både mennesker , fiskebåter og bedrifter . Vi vet at vi har en levende legende midt iblant oss. Fortsatt brennende for at mennesker må få møte Jesus, fortsatt med nød for at

de som lider skal bli hjulpet. Fortsatt er det mange som ”tar av røret” på telefonen sin for å høre en kjent stemme si: ”Ja det e Haakon her, Koss går det med deg? Vi er glad i deg Haakon! Gud velsigne deg både på bursdagen og alle andre dager! Masse hilsen

Leif J din bror og venn sammen med hele Nordic familien!

5


6


/ INTERVJU

Haakons Liv Man kan ikke skrive om Haakons liv uten å skrive om Haakons Liv! De har kjent hverandre i 50 år. Om to år skal de feire gullbryllup! De har seks barn, seksten barnebarn og et ukjent antall Gudsbarn som er blitt til som følge av deres liv. Hvor mange overnattingsdøgn med gjester de har hatt i huset har de nok aldri talt , men få er det ikke ! Liv vokste opp i Fagerlia i nærheten av Hattfjelldal. Som 16 åring gikk hun på realskolen i Mosjøen. Arnold Børud og teamet hans hadde da møter i Mosjøen. Dit gikk Liv og der ble hun frelst. Kort tid etter kom en annen sangevangelist på besøk. Det var Haakon Fagervik. ”Det var jo egentlig sangen din jeg falt for først ” sier Liv med et lurt smil om munnen. ”Og det var jo jenta med de lyse lokkene som stod og sang i musikkforeningen jeg falt for ,” parerer Haakon. At det ble søt musikk mellom dem ganske fort er det liten tvil om. Noen måneder og en mengde brev senere fant de hverandre på påskeleir. Ett år senere på St Hans aften ble de forlovet og etter to og et halvt år var de gift! Haakon har et sterkt kall. Kallet har ført han på reise. På det meste 298 dager borte hjemmefra på ett år. Jeg tenker det skal et sterkt kall til å være gift med en som har et slikt kall også? Eller skal det en sterk kvinne til? Liv ler. Jeg sitter i stua hjemme hos dem sammen med dem begge. Vi er jo naboer , så det er jo bare å gå rett over plenen. ”Jeg tenkte aldri på det den gangen.” Det var slik det var og slik skulle det være.” Jeg har aldri tenkt at dette var trist og negativt. ”Sier hun. Vi hadde jo heller ikke det stresset som er i mange familier i dag. Jeg

var den eldste blant seks søken og var vant med å ta ansvar. Jeg har alltid vært sterk og frisk og har alltid trivs sammen med barn. Etter hvert som barna ble større hjalp de også hverandre. Jeg har nok tenkt mer i ettertid på at jeg skulle ønske Haakon var mer til stede når de andre hadde fedre som var med barna sine på diverse aktiviteter. Så var det jo fattigslig . Jeg var hjemme med barna i 14 år og Haakon tjente bare 1500kr måneden da vi bodde i Berlevåg. Men vi klarte oss , og folk var veldig snille med oss. Somrene var fine husker Liv. Da fylte vi ti-seteren og dro sørover. Det var konferansesommer. Haakon talte jo på mange av dem , og så stoppet vi og hadde møter underveis på turen også. Så var jo familieturen vi hadde til Svartehavet spesiell. Irina og Leonid som vi ble kjent med i Nikkel inviterte oss med til byen de kom fra i Ukraina nært Svartehavet. Vi reiste for 100 kr hele familien med fly t/r fra Tallin til Dnepropetrovsk. Liv er ingen skygge av sin mann . Hun har et levende gudsliv og har mange sterke opplevelser og erfaringer med Gud. Mange ganger har hun blitt minnet på mennesker. Når hun har handlet på det har hun blitt et konkret bønnesvar for mange . En gang ble hun minnet sterkt om

en dame hun knapt hadde snakket med. Dama var syk, og Liv følte veldig sterkt at hun skulle besøke henne. Hun tok mot til seg, tok blomster med seg og gikk. Liv fikk be til frelse med denne dama. Få dager senere var damen død. Liv har alltid vært aktivt med i arbeidet i menighetene på de stedene de har bodd. Spesielt trekker hun fram tiden i Berlevåg, og i Brønnøysund der de bodde i 18 år. I Berlevåg opplevde de vekkelse. Folk kom på døra deres og banka på midt på natta for at de ville bli frelst. Enda i dag når hun besøker Brønnøysund kan hun kjenne nøden hun hadde for byen den gangen hun bodde der. Det var jo i Brønnøysund barna vokste opp, sier hun. Barna var veldig aktive med i menigheten og mange av vennene deres ble også med. Flere familier ble frelst på den måten. Liv har i årevis jobbet i helsevesenet som hjelpepleier. Når er hun blitt pensjonist. Haakon er visst også det? Men det har vi ikke sett mye til foreløpig. Han reiser som før, men kanskje øyner vi at de får litt mer tid sammen nå, han Haakon og ho Liv. På Sæløya eller i Syden . ”Bare han får ha noen møter” så går det jo bra sier Liv. De er fortsatt kjærester de to, det er ikke vanskelig å merke! Liv elsker barn også fremdeles og barnebarna er stadig på besøk. Både de som bor i Levanger og de som bor lengre borte. Som naboer blir vi godt kjent med en ny generasjon Fagervikinger . Og det vi har sett lover godt for fremtiden!

a v L ei f J

7


Team Tana

Finnmark i våre hjerter Denne høsten er vi mange som har reist ut fra Bønnesenteret i Levanger på møteserier i Finnmark. I september dro vi hele 13 stykker fra Nordic Mission opp til Tana for å ha en ukes møter der. Vi sto sammen med pinsemenigheten i Tana og lokale kristne fra området. Åpenheten blant folket der oppe er så vidunderlig. Gjennom gatemøter m vaffelkirke,drama og samtaler med folk nådde vi mange med evangeliet. Vi fikk leie den Norske Kirkes lokaler på Tana bru og etter lokale forhold var det mye folk som samles til møtene. Vi fikk også denne gangen be med noen til frelse, og flere vitnet om helbredelser. Besøk i Berlevåg. For meg var det ekstra stas å besøke Berlevåg der jeg var forstander i

8

noen år på 70 tallet. Misjonshuset der Liv og jeg med barna bodde, er nå blitt til «Sangernes hus» tilhørende Berlevåg Mannskor som vi alle kjenner fra «Heftig og Begeistret». Det var godt å samle en god gjeng av lokalbefolkningen til et formiddagstreff. Og hvilken åpenhet det var i forsamlingen der ute. Berlevåg er et sted der det ikke er et eneste evangelisk møte i løpet av året utenom kirkens gudstjenester. Jeg dro derfra med gråten i halsen og en bønn i mitt hjerte, «Jesus driv ut arbeidere til din høst på disse små stedene i nord.» MITT SISTE MØTE MED «JORDMOR-SARA». Som avslutning på vår møtetur

Av Hå kon Fa g er v i k i Finnmark hadde søndag formiddag et møte i Varangerbotn Menighetshus før vi på kvelden avsluttet med fullt hus i Eben Eser Kautokeino. Etter møtet fikk jeg besøke min store forbeder Sara som i mange år har hatt meg på sin bønneliste og bedt daglig for meg som evangelist. Det var så flott å møte henne igjen og merke hvor vital denne 93 åringen fortsatt var i sitt bønneliv. Hun sa til meg at bønn er noe som Gud hadde lagt på henne, slik at hun ikke kunne la være å be hele dagen. Vi avslutte samtalen med bønn og da jeg hadde bedt ropte hun ut ammen, ammen ,ammen. Det var de siste ord jeg hørte fra Sara denne søndagskvelden. Morgenen etter ble hun kjørt til sykehus der hun døde på tirsdag morgen.


/ HÅKONS REISER Siste besøk hos JordmorSara

«JESUS DRIV UT ARBEIDERE TIL DIN HØST PÅ DISSE SMÅ STEDENE I NORD»

EN INSTITUSJON I FINNMARK. Vi har før skrevet om JordmorSara i Vekkelsesrapport, denne gamle samekvinnen er velkjent for slitt liv som jordmor blant samene der oppe. Hun har forløst over 3000 babyer i sin lange tjeneste.Hun har hatt sin egen kjøre-rein som hun har fartet på vidda med og jobbet som jordmor i de små samfunnene av samer som er spredt på Finnmarksvidda. Det er skrevet bøker om hennes liv og hun har fått kongens fortjenestemedalje for sitt arbeide. Men kanskje enda viktigere er det at de siste vel 20 årene fram til hun nå var blitt 93 år gammel hadde viet sitt liv til bønn. Spesielt bønn for folket der oppe i nord. Jeg glemmer ikke hvordan hun fortalte meg for et par år siden at hun

hadde hørt en tydelig stemme som en morgen sa til henne, « Sara alle de du ber for skal bli frelst». Om det er sant sa Sara, da blir det vekkelse, for det er så mange jeg ber for. For meg var det spesielt å få snakke med henne bare noen timer før Jesus tok henne hjem. Jeg er så takknemlig for slike forbedere, bare det siste året har fire av mine forbedere fått hjemlov. Og min bønn er at noen yngre skal overta «stafettpinnen» og fortsette det bønnelivet som disse hadde. Jeg tror Sara sine bønner fortsatt virker, kanskje ligger de på Gullalteret foran tronen slik det står i Joh.Åp. 8,3. Jeg er så takknemlig til Sara, for det hun viste meg om bønn og den iver hun hadde for å bære folket fram i bønn. Kautokeino er et fattigere sted etter at slike som Sara har gått bort.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE 9


/ HÅKONS REISER Familien Nartovska fra Ukraina

FANTASTISK BESØK FRA UKRAINA. I august fikk vi et herlig besøk fra Ukraina når storfamilien Nartovska kom med sine 10 barn til Norge. Lena Nartovska var den første som kom til oss med sitt trekkspill i 1996 og fasinerte alle med sine ukrainske melodier. Etter det har det blitt mange turer for både henne og mannen hennes pastor Yura. For oss som driver misjon i land med så mye korrupsjon og svindel som Ukraina er noe av det viktigste å finne folk som vi kan stole 100% på, og som har et hjerte for å vinne mennesker for Jesus og for å hjelpe de som er i nød. Det har vi funnet i Lena og Yura. Bare det vitnesbyrdet de er ved å ha tatt til seg 9 fosterbarn

fra barnehjem og familier som ikke fungerer ,sier masse om deres hjerte for andre. Jeg fikk reise sammen med de på en del møter mens de var her, og folker er så grepet og overveldet over det de møter både i sangen og vitnesbyrdene til både barna og de voksne. Dette er folk som står i et arbeide der mange vinnes for himmelen og hvor mennesker virkelig får møte Jesus hjerte gjennom menigheten Håpets kilde og det samarbeidet de har med Nordic Mission. Det vi møter her er frukten av de mange som gir og ber inn i arbeidet vi driver i Ukraina. For en velsignelse det er at vi fra rike Norge kan være til hjelp og velsignelse for disse flotte

medarbeiderne vi har der. LØVHYTTEFESTEN I JERUSALEM. For første gang i mitt liv fikk jeg være en uke i Jerusalem under feiringa av Løvhyttefesten. Det var en flott opplevelse å se alle nasjoner som feiret Israel under den store Jerusalems-marsjen. En av de store gruppene, og den mest høylytte og dansende gruppen, var de kristne fra Filippinene. Det var også så flott å møte Surprise og Thryphina Sithole under et møte i Christ Church. Vi fikk treffe mange kjære venner og delta på mandagsmøte i Bet Norwegia. Det er alltid en stor glede å besøke dette landet, og få være med å be for og velsigne folket der nede.

Av Hå kon Fa g er v i k 10


/ UNDERVISNING

BØNNEMØTET!

I denne foreløpig siste artikkelen om rommene i bønnens hus skal jeg skrive litt om hensikten og dynamikken i felles bønn. Spørsmål som ofte kommer opp er: Hvorfor skal jeg be høyt sammen med andre? Er ikke bønnen bare til Gud? Hvorfor skal vi sitte å høre på hverandres bønner? Mange har erfaring med at bønnemøtet er at alle sitter i en ring og alle ber en gang hver og så er bønnemøtet ferdig. Mange har erfart at bønnemøter oppleves så tunge at de ikke orke å være med på det. Jeg skal prøve å løfte frem noen viktige elementer i felles bønn. BØNN ER UTTRYKK FOR LENGSEL ETTER FELLESSKAP Når jeg åpner meg og ber sammen med andre , gir jeg fellesskapet del i hva som ligger på hjertet mitt. Å leve i lyset betyr ikke bare at man ikke skal skjule synd, men at vi skal ha inderlig

fellesskap med hverandre. Det ypperste bønnefellesskapet er faktisk ikke når du ber alene, men når mange møtes for å søke Gud i fellesskap og mirakelet skjer: Vi blir ett i hjerte , sinn og ånd. Guds ultimate mål er ikke individualismen, men at vi sammen er Kristi kropp. Hebreerbrevet sier vi går inn i det aller helligste gjennom forhenget som er hans jordiske legeme. Vi er hans jordiske legeme. Når vi vandrer i lyset ”revner forhenget og det åpnes opp en fantastisk veg inn for Guds trone. Når vi lever individualistiske liv og skjuler oss for hverandre lever vi på utsiden av forhenget og møter bare hverandres fasader. Bibelen sier Guds rike er inni oss. Da må vi dele med hverandre det som er inni oss for at Guds rike skal bli synlig. Ingen må misforstå meg dit at jeg ikke mener tid alene med Gud er viktig. Jeg har det hver dag og det har høy prioritet for meg. Det istandsetter meg til ikke å leve ut fra kjøttet og

sjelen, men ut ifra Ånden. Når jeg da møter mine søsken kan jeg være med å bidra til at vi møtes i hjertefellesskap fordi mitt hjerte allerede er bearbeidet innfor Gud. Åndens samfunn er ikke først og fremst mitt samfunn med den Hellige Ånd. Det er det fellesskapet flere mennesker har når vi åpner hjertene for hverandre og Gud sammen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn er jeg midt iblant dem. Jeg har sett denne magien skje om igjen og om igjen. Til og med i store konferanser jeg har vært med på å lede i lovsang og fått erfare sammen med andre Guds herlige nærvær. Mange ganger opplever jeg at Den Hellige Ånd stopper meg midt i lovsangen for å betjene ett eller to mennesker som har det vondt. Det profetiske slår inn. Så skjer det om igjen og om igjen at

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

11


hele rommet fylles av Guds herlighet når dette ene menneske betjenes. Bibelen sier at når ett lem lider lider vi alle med. Når kroppen er i funksjon ved at hjerter møter hjerter innfor Gud, begynner vi å kjenne slike ting og Guds Ånd begynner å ”flyte” gjennom oss og det profetiske vekkes i den enkelte. Vi går fra å være individer som har kommet på møte , til å ha den type fellesskap i Den Hellige Ånd som beskrives så sterkt som at vi er en kropp! Vi befinner oss i skjæringspunktet mellom gammelt og nytt. Vi bor i våre menneskelige kropper og lever individualistiske liv. Samtidig er vi nye skapninger der hver enkelt er et lem på Kristi kropp. Derfor så viktig for oss å stadig søke Gud personlig og i fellesskap så vi ikke lever utfra det gamle mennesket men ut fra det nye. Det ligger naturlig for oss å leve som alle andre mennesker, men Den Hellige Ånd tar oss med til en helt annen dimensjon. Det jeg beskriver her er at bønn ikke først og fremst handler om å be om ting, men at Han selv skal komme

12

å være sammen med oss. At han som fyller alt i alle skal få være i vårt sentrum. Det er et fellesskap der han er Herre. Himmelen er midt iblant oss. Vi begynner å bli samstemt med himmelen og begynner å be bønner og tale ut profetiske ord som er født i Hans hjerte. Fra dette fellesskapet kan vi ha innflytelse på alt fra ett menneskes personlige behov til situasjonen i Nord Korea som jeg har beskrevet i et tidligere nummer. YDMYKHET OG ENHET Ydmykhet er en viktig dimensjon her. Ydmykhet er ofte en forutsetning for enhet. Ydmykhet blir av mange sett på som svakhet. Det er det stikk motsatte. Ydmykhet er et av de sterkeste uttrykk for tro og tillit. Ydmykhet er å leve i overbevisningen om at Gud har kontroll. I det gamle menneske er kontroll livsviktig. Jeg må ha kontroll for jeg bygger min overlevelsesevne på min egne styrke. I det nye mennesket handler det om å la Gud ha kontroll. Han elsker å

åpenbare seg gjennom alle lemmene på kroppen. Vi trenger å trene våre fellesskap til å være ydmyke og våge å vente på Herren. Vi kan vente i stillhet eller i takk og lovprisning. Mange ganger har jeg opplevd hvordan mennesker kommer med egne agendaer og prøver å ta kontrollen i slike bønnemøter. Da gjør man Den Hellige Ånd sorg. Den Hellige Ånd gjør den sterke svak og den svake sterk. Vi lærer oss å vente på den rett vind. Når den kommer kaster vi oss ut. Da har en en tunge , en annen en tydning , en en lære , en et profetisk ord. Vi starter å tale til hverandre med salmer ,sanger og åndelige viser. Vi synger og leker av hjerte for Herren. Dette fellesskapet gjør at vi tenker: ”Det er ikke viktig hva jeg har å komme med. Det som er viktig er hva som er på Guds hjerte. Om han vil formidle det gjennom meg eller gjennom en annen er ikke det viktigste, men at det får komme fram det som ligger på Guds hjerte.” Det som ligger på Hans hjerte ligger på mitt, fordi vi er ett.


/ UNDERVISNING

Dette er Getsemane bønnen: ”Ikke som jeg vil men som du vil.” Jesus sier jeg og Faderen er ett! Jeg gjør ikke noe av meg selv , bare det jeg ser faderen gjøre. Jesu bønn for oss er at vi skal være ett i dem slik faderen og sønnen er ett. Denne enhet er selvsagt praktisk mulig for oss å oppleve, ellers hadde ikke Jesus sagt det. Men det er ingen annen veg inni dette enn at man må våge å bygge fellesskap som ikke bygget på kontroll men at vi lærer oss å kjenne Åndens veier. Det er selvsagt viktig at noen ”leder” bønnemøter. Det er viktig at det er mennesker som har trygghet både til å vente og til å våke over møtet. Vi bruker å sette noen kriterier før vi starter bønnemøtene. Vi forklarer i enkelhet hvordan vi tenker slik at folk skal føle seg trygge og at folk som gjerne vil styre kan ”slappe av”. Vi bruker også å si at man ikke behøver å be lange bønner. Vi starter alltid med å lese et ord , dernest takkebønner og lovprisning. Jeg fasineres ofte når jeg er sammen med sterke forbedere. De

er ofte stille i fellesskap med andre. De har lært seg å vente og lytte og se hvor Guds Ånd beveger seg. Ofte ser jeg dem be stille inni seg. Når ”vinden begynner å blåse” kaster de seg ut og deres bønner ”drar himmelen ned.” De er med på å frigjøre fellesskapet til å operere i Den Hellige Ånd. Djevelen skaper splittelse. Han skapte splittelse blant englene . Han skapte splittelse mellom Adam og Eva og Faderen. Han prøvde å skape splittelse mellom Jesus og Faderen, men lyktes ikke. Jakob sier: Djevlene vet at Gud er en og de skjelver. Bønnens dypeste mål er forsoning. Der det er forsoning mister ondskapen sin makt og Guds rike regjerer. Vi opplever smakebiter på dette allerede mens vi lever her. Den dagen det fullkomne kommer opphører bønnen. Da sitter vi igjen med fullkommen forsoning og fullkomment fellesskap. Ondskapen har mistet sin makt og Gud er alt i alle. På bønnesenteret har vi mange slags bønnemøter. Vi har f.eks bønn

for Norge og bønn for de forfulgte. På disse bønnemøtene er temaet klart og mange ganger har de som leder bønnemøtene fått spesielle ting på hjertet som de leder oss til å be inn i. Ofte smitter denne brannen på oss andre som ber. En periode når vi ba for den forfulgte kirke kom nøden så sterkt over oss at bønnemøtet som i utgangspunktet skulle vare 15 minutter varte over en time. Flere som hadde andre oppgaver som ventet , måtte bare utsette det som ventet. Det er sterkt å være med på hvordan nøden et lem på kroppen har , smitter over på alle og vi ber med ett hjerte. Noen ganger har vi det vi kaller ”lyttebønn”. VI har spesielle tema vi skal be for og deler oss opp i grupper der hver enkelt skal lytte om Den Hellige Ånd minner dem på spesielle ting ved denne saken som vi skal be for. Ofte ser vi at det er samstemthet i det som kommer frem, og vi kan be inn i disse tingene.

a v L ei f J. Joh a n n e s en 13


Når Gud kaller - er det han som myndiggjør! Mai måned, 2018 kommer for alltid til å være et kraftig vendepunkt i mitt liv. Over en lengre periode hadde frimodigheten min blitt mindre og mindre til jeg på visse områder så på meg selv som en passiv tilhører av Guds rike. Vonde ting jeg og mennesker jeg elsket hadde opplevd, veide tyngre enn profetiske sannheter talt fra Gud. Min tro på meg selv og min egne kapasitet var ikke-eksisterende. Hvem ville ta lille, blonde meg seriøst? Hans profetiske løfter over mitt liv føltes årevis unna. Jeg kjente meg bitteliten og umyndiggjort. Men så kom Gud. På en konferanse i Øvik, Sverige falt Den Hellige Ånd over fire av oss kvinner i lovsangsteamet. Vi kjente på en enorm syndenød og omvendelse fra lunkenhet på vegne av Skandinavia. Vi gråt og innvidde oss til Gud i flere timer. Viktigheten av å ta opp arven etter alle bønnemødrene som har velsignet Norden sto sterkt for oss! Jeg så et bilde av Jesus stå med åpne armer og spurte om jeg ville ta del i hva Han gjør i Norge idag?- Svaret mitt var et klart ja! Jeg kjente ansvarsfølelsen reise seg i meg og jeg sa til Gud at

jeg MÅ ansvarliggjøres, og at jeg VIL gjøre min del for å se at Hans rike går fram. Valget er alltid vårt. Vi kan velge hvor mye vi vil overgi oss selv til Ham, uten fordømmelse om vi velger å holde tilbake. Men Han inviterer oss alltid til full overgivelse og dedikasjon til Ham. Det er der vi finner sann frihet. Uka etter hadde vi pinsekonferanse på bønnesenteret på Levanger. Jeg hadde flere dype møter med Den Hellige Ånd, der Han minnet meg på hvem jeg er; En Guds datter- Utnevnt og kalt av Ham med en Himmelsk autoritet! Når Han kaller er det Han som istandsetter, utruster og myndiggjør. Ikke vi. Spesielt falt Guds nærvær over oss første pinsedag. Jeg gråt i mange timer over hvor søtt Hans nærvær var og over Hans evige kjærlighet til meg. Det var så sterkt og altoppslukende at jeg nesten glemte meg selv. Alt mitt fokus var rettet mot Jesus. Jeg opplevde også at noe åndelig ble født under samme møte og da jeg spurte Gud hva det var, følte jeg Ham si: 'Vekkelse og nyfødte babyer.'' Jeg forsto med engang at Han mente nyfrelste. To uker senere møtte jeg ei jente utenfor et boligfelt. Hun virket så

kjent at jeg gikk rett bort og snakket med henne. Under samtalen forsto jeg at vi aldri hadde møttes, men at jeg hadde drømt om henne! Hun inviterte meg inn til seg der jeg fikk møte sønnen hennes og be for ham. Deretter sa hun selv at hun ville bli en kristen! Vi ba frelsesbønnen sammen og inviterte dermed Den Hellige Ånd's nærvær. Han fyllte rommet med Sin fred og kjærlighet, slik at vi begge satt og gråt. Han ELSKER å møte oss med Sitt nærvær! Jeg kjenner sånn på at PappaGud kaller alle Sine til å stå med høyt hevet hode for en tid som denne. Å være et tydelig lys som mennesker kan søke til. Ikke i egen makt eller kraft, men ved Hans Ånd! Det er Han som gjør det etter sin egne gode vilje. Vi kristne kan være så vant til å være bærere av Den Hellige Ånd, at vi glemmer at verden merker vi er annerledes. Selv om ikke alltid følelsene henger med, er Sannheten alltid den samme. Selv i sesonger der vi rokkes i vissheten om egen identitet og tror ''ingenting skjer'' kan mennesker bli møtt av Gud gjennom oss. Vårt ansvar som Hans barn er å si ja til Ham, søke Hans nærvær, gå i tro og stole på Ham med alt som vi er og har.

Av Hel en a S k a rs em 14


Team Limitless John 4: 35 "Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstningen. Men jeg sier dere; Løft blikket og se på markene! De står alt hvite til høst!"

MAHLET MAZENGIA Jeg er en 23 år gammel jente, erkebergenser født og oppvokst i byen med "skarre r", opprinnelig fra Etiopia. Jeg er en evig optimist, elsker alle slags eventyr, risk og ja er mine to favorittord. Jeg drikker verken te elle kaffe, byr du meg på en kakao har du vunnet mitt hjerte. Kjenner ikke til fenomenet innestemme, ler i både tide og utide. Jeg brenner for å se mennesker erfare og bli kjent med Guds radikale kjærlighet, som har kraft til å transformere liv! #AfrikanTime #ifyougivemethemicyouaintgettingitback

Hei!

Vi er et evangeliseringsteam sendt ut fra Nordic Mission. Vi har satt alt til side et helt år for å reise rundt i Norge & Norden med det fantastiske budskapet om Jesus! Vi vet at tegn, under og mirakler følger den som tror, og vi har STOR FORVENTNING til en god Gud som selv har dette på sitt hjerte: "Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne." (Timoteus 2:4)

Ønsker du besøk av oss til menigheten/byen din? Se reiserute bak i Vekkelsesrapporten Kontakt oss på facebook; "Team Limitless Se norden frelst"

Vil du støtte teamet for å nå Norden med evangeliet? Du kan gi et fast månedsbeløp eller et engangsbeløp til konto: 4534 28 12736 Merk: "Tid for team"

HELENA SKARSEM Mitt navn er Helena Pauline, 27 år fra Melhus- the land of fields. Jeg er alles lillesøster, storesøster, mamma og bestemor. Alt ettersom hva situasjonen innbyr til. Jeg finner stor glede i å skremme vettet av folk. -Men det eneste som skremmer meg er spekkhoggere. Klemmer er det beste i verden, fossefall og stjernehimmelen gjør meg ekstatisk, og jeg slår deg garantert i go-cart! Det fiiiiineste jeg vet er når mennesker møter JESUS! Den vakreste mannen i universet! #mamaknowsbest! #hodestupsforelskaijesus

HANNA ELLISIV JOHANSEN 21 år fra Levanger, men også Hammerfest for du kommer sikkert til å lure på dialekten min. Som fuglen er jeg alltid syngende. Dansing lik en elefant gjør jeg også mye av, spesielt gyngende. Jeg liker også klatring i trær, mørk sjokolade og faktisk alle typer vær. Guds barn skal få komme hjem til Fars elskende armer og få ta imot full frihet. Ingenting er umulig for pappaen min! ------Følg oss for å bli enda bedre kjent med teamet, og for oppdateringer og vitnesbyrd på alt det radikalt gode Gud gjør i i menneskers liv idag. #ifimnotlaughingwiththeholyspiritimlaughingatyou

ANDRÉ ZACHRISSON 33 år fra Övik, Sverige. Profesjonell breakdancer, elsker å lage gourmetmat og er verdens største tidsoptimist. Er en alt eller ingenting- person! Jeg lever for å elske, så følg det første budet og ikke glem å ha det gøy underveis! Mitt hovedbudskap er #intomeyousee (inn i meg du ser). Sett opp seilene! Du vet aldri hvor vinden vil blåse! Det er de små tinge som utgjør den store forskjellen.

15


Hanna

Andre deler evangeliet med ungdommer

«Vennen min vil bli frelst» Ikke bare tror vi på en høst som er moden, bare fordi bibelen sier det. Vi opplever at vi stadig kommer i berøring med og møter denne høsten som er så klar for innhøstning. Den sterkeste vekkeren for meg opplevde vi bare noen uker siden, i Hammerfest. Hanna Ellisiv og jeg satt i bilen, og mens vi gjorde oss klar for å dra til sentrum med Gatekirka, så vi to menn gå forbi. Den ene stoppet opp, og vi så at noe med bilen vår hadde fanget hans oppmerksomhet. Du skjønner, utenpå denne bilen som vi kjører står det med stor skrift: «Jesus er veien hjem til din himmelske far.»

16

Mannen stod helt stille mens hans leste. Selv da vennen hans prøvde å signalisere sin utålmodighet og ville komme seg videre, var mannen urokkelig. Inni bilen var vi i full gang med bønn for det som skjedd der ute. «Gud må du møte denne mannen gjennom teksten som står på bilen. Gjennom hver bokstav, hvert ord» Til vår store overraskelse kom plutselig den andre mannen og banket på vinduet til bilen. Litt forundret tok vi ned vinduet, og jeg kommer aldri til å glemme det som da møtte oss. Med store øyne og overbevisning i stemmen, var det første han sa til oss: «Vennen min

vil bli frelst» Jeg tror jeg kom inn i en mini-sjokk tilstand. Jeg kunne ikke tro mine egne ører. Ikke bare går vi ut for å finne mennesker som vi kan introdusere Jesus til. MENNESKER KOMMER TIL OSS OG BER OM FRELSE??! Vi hoppet ut av bilen, og fikk snakket med denne mannen. «Lengter du etter din himmelske far?» «JA» «Lengter du etter Jesus som leder deg inn i dette fellesskapet med din Far, en trygg evighet sammen med han!» «JA» Disse to intense og tydelige ja-ene rørte mitt hjerte dypt. Vi fikk mulighet til å dele evangeliet og våre vitnesbyrd, be for han, og koble han opp med


/ VITNESBYRD

a Ellisiv spiller og synger på gata

Av Hel en a S k a rs em lokale kristne i byen. Dette er virkelig den realiteten vi har møtt og levd de siste ukene. Vi får dele evangeliet, introdusere Jesus, og be om at Guds selv skal åpenbare sin kjærlighet til mennesker overalt. I Tana fant vi oss selv sittende hjemme hos en stor muslimsk familie som hadde invitert både venner og naboer, for å møte oss. Her fikk vi dele evangeliet, be for han ene sønnen i familien, og flere fra familien ble med oss på møte den kvelden. Gud er sååå god, og gjør sååå mye i menneskers liv i disse dager Vårt team var längst uppe i

norra Norge i en stad som heter Hammerfest. Där var vi ute på gator och torg och evangeliserade med dans, drama och predikan. Efter vårt show började vi få kontakt med folk som hade stannat för att kolla på oss. När vi stod där med ett gäng tjejer så fick Helena ett kunnskapsord till en av tjejerna vi pratade med; att hon hade ont i foten. Det stämde, men när vi frågade om vi kunde få be för henne, svarade hon nej. Samtidigt fick jag, André, ett kunskapsord till en muslimsk man som hade smärta i sina knän. Vi bad för honom och han blev helad på direkten. Den mannen visade sig vara tjejens pappa. När

hon såg att hennes pappas blivit helad så tillät hon oss att även be för henne. Gud svarade på bön på en gång/ genast genom att hela hennes fot, direkt på plats. Folket som stod runt oss och såg på hur Gud svarade på bön började då känna efter i sina kroppar och frågade oss om att vi skulle be för dem. Så vi fick fortsätta att be för en tjej som hade gjort sig illa i sitt finger när hon spelade basket. Hennes reaktion, när hon märkte att smärta hade lämnat henne, var storslagen. Då och där fick vi fortsätta och berätta varför de blivit helade; att det är bevis på Guds kärlek till dem.

17


18


Å leve elsket 15 august startet Nordic School of Supernatural Ministry opp med enda et nytt firemånederskull. Vi har allerede gått igjennom temaer som Gud som Far, Jesus og korset, Den Hellige Ånd og frihet, og er nå halvveis ute i semesteret. Elevene har blitt en sammensveiset gruppe veldig fort og det er spesielt å se familiebånd oppstå så sterkt mellom i utgangspunktet fremmede mennesker, så ekte og naturlig som det har gjort. Men så er vi mer enn en klubb bestående av folk med lik hobby eller filosofisk overbevisning; vi er elskere av Kongen og faktiske lemmer på Hans kropp. Så i grunnen er det dette som er den egentlige normalen og jeg tror vi vil få se en større enhet i hele kristen- Norge i tiden fremover. Nordic Mission er en tjeneste som alltid har hatt som visjon at menighet skal være familie og det er gøy å se det utfolde seg i praksis. Elevene har en sånn omsorg for hverandre; de deler gleder og sorger, drømmer og utfordringer, og vokser seg sterke sammen. Et av slagordene til skolen er: "Du lever annerledes når du vet at du er elsket", og først og fremst er det Gud vi søker denne kjærligheten hos. Men Bibelen sier i Efeserbrevet at "Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!" (Ef 2:18-19) Jeg tror enkelte fasetter av åpenbaringen om Guds kjærlighet bare er å finne i møte med brødre og søstre. For alle ser vi stykkevis og delt; alle har vi en egen, spesiell bit av Ham i oss og når vi setter disse bitene sammen og retter blikket mot Hodet, så skjer det noe som ikke kan skje når en bare lever- og er for seg selv. Hans skjønnhet blir enda mer synlig; enda mer tydelig, og det er i møte med den at vi blir forvandlet. (2 kor 3:14) Hvis du ønsker å være del av neste års kull eller kjenner noen som kunne hatt glede eller nytte av det, er det åpent for påmelding til vårsemesteret allerede nå. Send oss en e-post og bli med i familien!

Av Tonj e R en at e Høyer 19


Å leve fra kjærlighet 25 og 26 september var Peter Jackson igjen på Levanger for å undervise om Guds farshjerte. Peter og kona Heather er grunnleggere av Catch The Fire School of Ministry som begynte som en helbredelses- og utfrielsessentral for vekkelsen som brøt ut i Toronto i 1994. Det var møter morgen og kveld disse dagene og rundt førti mennesker fant veien til bønnesenteret for anledningen. Han delte mange vitnesbyrd, både om sin egen vei og mennesker rundt ham sin vei til forståelse om hvordan Gud elsker menneskene, og han snakket blant annet om forskjellen på å være en "human being" kontra en "human doing". Mange lever som sistnevnte til tross for at de kan bibelhistoriene på rams og teologien

bak farshjerteåpenbaringen til fingerspissene. Nettopp fordi de tror de kan det, er det vanskelig for dem faktisk å få sann åpenbaring. En del ender opp utbrent etter årevis i tjeneste hvor de har lært bort til andre ting de selv ikke har forstått. Men heldigvis er Gud trofast også der, hvis en er villig til å ydmyke seg. Noen ganger må man komme helt til bunnen av seg selv før man skjønner at gjerninger ikke fører noe som helst sted, og noen ganger må man til og med havne der flere ganger. "Det var lett å få israelittene ut av Egypt, i forhold til hvordan det var å få Egypt ut av Israel". En annen ting han nevnte, var at skammen over ikke å "få det til"

forsvinner når man lever fra et hjerte som hviler trygt i sin identitet. Da er man fri til ikke å ha svarene og til ikke å se bra ut i menneskers øyne. For man vet at man ser bra nok ut i de eneste øynene hvis mening betyr noe. Når man kommer dit er man også fri til å være og ta plass! Da kan man arbeide effektivt i stor skala uten å bli utbrent eller forført, for det handler ikke om en selv. Perspektivet skifter, og med det hele motivasjonen til hvorfor man gjør ting. Vi er ment å leve fra kjærlighet, til kjærlighet. Han snakket også en del om tilgivelse og viktigheten av å gi slipp på fortiden, og på slutten av hvert møte delte han ut farsklemmer til de som ville ha for å bryte ned frykt og murer mot nærhet som tidligere erfaringer kan ha skapt. Mange ble veldig møtt av Gud og fikk en skikkelig renselse etter å ha gått gjennom ledet bønn av tilgivelse først for så å bli omfavnet.

Av Tonj e R en at e Høyer 20


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

Situasjon snudde totalt for en ung mann etter forbønn på bønnesenteret!

Kvinne takker for forbønn og opplever gjennombrudd og klarhet i tankene.

Person med angst og spisevegring la på seg 10kg etter forbønn.

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

21


REISERUTE 12 - 15 OKT

UKE 42 & 43

15 - 18 OKT

19 - 21 OKT

25 - 28 OKT

UKE 44

29 OKT 02 NOV

3-7 NOV

Kristiansand

Håkon Fagervik

BØNNEHELG I SALEM

Levanger Levanger «SCHOOL OF FIRE» BØNNESENTERET

Bergen MISJONSKONFERANSE, KRISTKIRKEN

Levanger BØNNEKONFERANSE BØNNESENTERET BODØ

Jordan UNDERVISNING BIBELSKOLE JORDAN

Israel ICCC KONFERANSE

JERUSALEM, DAY AND NIGHT

Team Limitless Håkon Fagervik, Leif J Johannesen, Anders & Maren Skarpsno Anders & Maren Skarpsno

04 - 11 NOV

9 - 11 NOV

Anders & Maren Skarpsno, Leif J Johannesen

Levanger LOVSANGSSKOLE BØNNESENTERET

Bodø MANNSKONFERANSE OG MISJONSMØTE

Håkon Fagervik

UKE 46 & 47

Team Limitless

30 NOV 2 DES

Håkon Fagervik

UKE 49 & 50

Tromsø

Håkon Fagervik

6 - 12 DES

Ukraina

Leif J Johannesen

Tromsø

Team Limitless

Karasjok

Anders & Maren Skarpsno

PINSEMENIGHETEN

Team Limitless

MISJONSTUR

Håkon Fagervik

•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••

John Mulinde: en vaktmann og en profet til nasjonene. John Mulinde er uten tvil en vaktmann og en profet til nasjonene. På 90 tallet var han involvert i en bønnebevegelse som forvandlet hans egen nasjon ,Uganda. Gjennom hans bønner og vitnesbyrd fikk han være med på å se borgerkrig opphøre og fred og fremgang vende tilbake til nasjonen. Dette førte bl.a til at flere prominente kristne fikk fremskutte posisjoner i den nye regjeringen. Etter den tiden brukte Gud ham mektig i Frankrike til å motivere til bønn, samle troende og bane veg for en ny tid. Han har også arbeidet dypt inn i en rekke andre nasjoner i Europa.

John Mulinde er en mann med autoritet. Det er få mennesker som forstår bedre enn ham hvordan en nasjon kan forandres. Han er en ydmyk mann som hører fra himmelen og en visjonær mann som inspirerer og mobiliserer tusenvis av forbedere både på Bønnefjellet i hans egen nasjon og på de største bønnekonferansene og bønnehusene verden over. Jeg vil på det sterkeste oppmuntre dere til å komme å høre denne Guds mann. Dere kommer ikke til å bli skuffet. Gud velsigne dere! John Beynon

B Ø N N E KO N F E R A N S E M E D J O H N M U L I N D E :

25. - 28. OKT

NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

22

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


Fremtidige konferanser BØNNEKONFERANSE: 24. - 27. JANUAR 2019 PARTNERKONFERANSE: 8. - 10. MARS 2019

Ønsker du å være medarbeider på en av våre konferanser? Påmelding for medarbeidere kommer på checkin.no

23


24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.