Vekkelsesrapport oktober 2017

Page 1

NORDIC HARVEST MISSION

VEKKELSESRAPPORT

Hvilken gledens dag! DEN NYFRELSTE ELIA BLIR DØPT BØNN • MISJON • VEKKELSE

Okt/nov 2017


NORDIC HARVEST MISSION Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger. Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Daglig leder er Leif J. Johannessen.

NORGE

LATVIA

BØNNESENTER BIBELSKOLE EVANGELISERING KONFERANSER

FAMILIEHJELP

FILIPPINENE BARNEHJEM FAMILIEHJELP MENIGHETSNETTVERK STUDENTARBEID BØNNESENTER

ISRAEL EVANGELISERING MENIGHETSARBEID

ZAMBIA

UKRAINA

BØNNESENTER MENIGHETER FAMILIEHJELP

BØNNESENTER REHABILITERINGSSENTER ELDRESENTER FAMILIEBARNEHJEM

VEKKELSESRAPPORT Oktober/november 2017 3 4

LEIF J. JOHANNESEN

Høstens Herre NSSM STUDENTENE

En hjerteskole som transformerer liv! TONJE RENATE HØYER

6

Med hjerte for nasjonene

8

Mitt hjerte brenner for Ukraina

HÅKON FAGERVIK

HÅKON FAGERVIK

10 Seiersreise i Finnmark

2

11 12

LEIF J. JOHANNESEN

Tonje og Andreas Fjellvangs' innsettelse EVA-ALICE SLETTEVOLL

Gud er på ferde på Helgeland LEIF J. JOHANNESEN

13 Våkn opp, Norge! 14

STIAN STICKLER BAKKE

En Ny skapning

16 Gud svarer bønn!


/ LEDER

Høstens Herre Da jeg kom fra sommerferie tilbake til Bønnesenteret i juli la jeg merke til at bonden som eier jordene ved bønnesenteret hadde plantet korn. Langs hele veien sto kornet høyt og tett. Umiddelbart ble jeg minnet om Jesu ord «høsten er moden». Om Jesus mener at høsten er moden hele tiden, kommer ikke klart frem av teksten her, men sannsynligheten for at han bruker dette bildet slik som det er i virkeligheten er stor. Høsten kommer med jevne mellomrom. Jeg fikk en sterk innskytelse av at vi står fremfor en ny høst tid i landet vårt. En tid da mennesker er modne og åpne for å søke Gud. Historien vitner også om at slike tider kommer og går i et samfunn. I konferansen vår i september, Hjerte for nasjonene, møtte jeg en mann som kunne fortelle at han under en konferanse i Oslo for kort tid siden opplevde at Guds Ånd kom mektig over han. Han ble liggende rett ut på ansiktet og skjelve, og med voldsom kraft kom det over han at «Vekkelsen er nå!». Han så Norgeskartet foran seg og pustet liv i bygder og byer over unge og gamle. Det kom samtidig en veldig frykt over han at ikke vekkelsen må gå oss forbi. Jeg ble fylt av Den Hellige Ånd mens han delte dette. At Gud var i dette er jeg ikke i tvil om. Hva er oppdraget vårt i en slik tid? Gud kaller sine allerede utrustede høstarbeidere til å gjøre seg klar til innhøstning. Det neste er at han kaller oss til bønn. «Be derfor

høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst.» Når Jesus ser høsten og mangelen på arbeidere ber han ikke disiplene sine gå ut og rekruttere flere arbeidere, men han sier til dem: «Be høstens Herre driver arbeidere ut». Det er ikke vi som skal drive arbeidere ut, det skal Gud. Her brukes det et sterkt ord for å drive ut. Det er det samme ordet som på gresk brukes når man driver ut demoner. Jeg tenker på det Frank Mangs sa en gang: «Kan du la være å gå inn i tjeneste, så la det være.» Dette er sterke ord fra en av vekkelseshistoriens store kjemper i Skandinavia. Å være høstarbeider for Gud er ikke noe man tar seg til. Det er et kall. Uten denne brannen fra himmelen vil man ikke holde ut i den kampen som det mange ganger er å stå i en slik tjeneste for Gud. Ja, det er det fineste og sterkeste man kan være med på, men det er samtidig et offer og et press knyttet til denne tjenesten som det er viktig å være klar over. Når Guds hånd kommer over et menneske, kan man ikke la være å gå. Det ligger på en som en nød. Vi kan være med på å forløse denne nøden over mennesker ved å be høstens Herre drive arbeidere ut. Vi ber om at Guds kall skal komme mektig over mennesker i denne tiden. Med kall følger den utrustning som skal til for å se gjennombrudd for Guds rike. Det er ikke noe man kan studere seg til på noen bibelskole eller teologisk

seminar, ikke heller ansettes til. Det er bare Gud som kan utruste et menneske til dette. Vi kan heller ikke gå utover det mandat Gud har gitt oss i vårt kall. Jeg har prøvd å skulle gå i skoene til andre Guds tjenere. Det fungerer dårlig. Over et kall ligger et mandat og en utrustning som det er viktig å være tro mot. Det ligger en salvelse og en Gudgitt nåde. Slik er det med enhver type gave og tjeneste i Guds rike. I de høsttidene jeg har fått være med på har Gud drevet høstarbeidere til oss fra alle kanter. Det var høstarbeidere med mange forskjellige kvaliteter og gaver. Jeg visste ikke hvor de kom fra. Jeg hadde ikke sendt bud på dem. De bare kom, drevet av Gud. Min del av høstarbeidet var å ta meg av alt kornet som ble høstet inn, så det ikke skulle ødelegges. Jeg arbeidet sent og tidlig for at høsten ikke skulle bli ødelagt. Jeg arbeidet med den utrustningen og nåde Gud hadde gitt meg. Gud er høstens Herre! Han har en fantastisk oversikt over hva som trengs når kornet modnes og er klar til innhøstning. «Gud. Driv arbeidere ut til din høst.»

Leif J. Johannesen Daglig leder og redaktør

3


NSSM HØST 2017

– En hjerteskole som transformerer liv! Da er vi igang med enda en bibelskole høst! Denne gangen har vi forandret formatet litt fra å være en 9mnd skole til at vi har to skoler på 4 mnd iløpet av året. Vi håper at dette gir enda flere muligheten for å være med! Nå før jul har vi 15 flotte elever! De er fra hele landet, og i alle aldre! Vi har til og med fått satt rekord med vår yngste elev, lille David på bare 1mnd. Her er noen av elevenes sitat fra bibelskolen :

Om du har gått bibelskole før eller ei, denne skolen vil gi deg nye dybder. Tror du at du har hørt det meste fra før, og kanskje synes du til og med det er litt kjedelig å sitte å høre på lange taler? Fortvil ikke! Hit kommer du for å OPPLEVE - ELISABETH

4

‹‹Ett godt sted å være. Her flyter Guds Kjærlighet mellom mennesker. God undervisning dær DHÅ får lede. Helt fantastisk. Gud er bare god..anbefales til alle uansett alder.››

- TORDIS

‹‹Verdens beste skole!! Helt siden jeg kom hit, har jeg blitt møtt med en massiv kjærlighet jeg ikke visste at fantes engang! Guds kjærlighet både i form av egne opplevelser og aller mest gjennom menneskers væremåte og personlighet. Skolen får meg til å se hele Jesus og bli kjent med - KATHRINE den han er.››


/ LEVANGER

‹‹En hjerteskole som transformerer liv!! Fra dag én har jeg blitt møtt med og fått smake på en slik genuin, ubetinget kjærlighet, som virkelig har vist meg nye sider ved Guds Farshjerte. Her har jeg fått gå inn i

Bibelskolen har totalt forandret måten jeg ser på meg selv og verden rundt meg. Det å være i et så trygt miljø og kjærligheten med gode mennesker har virkelig åpenbart hvor mye Gud ønsker å bygge relasjon med meg.

- EMMA

en dypere åpenbaring av den rene og radikale sannheten om at "DU ER ELSKET". En kjærlighet som på nye dybder har fått begynne å influensere ALLE områder i livet mitt, og som alltid, i alle ting, formidler håp! Jeg

En skole for alle som vil utforske sitt eget hjerte og gå dypere med Gud. Skolelivet er innholdsrikt og variert og lærerene bærer på mye åpenbaring om Guds karakter og intensjoner. Sålangt har skolen gitt meg en solid identitetsforståelse men mest av alt hvile i Guds grensesløse kjærlighet. Et "spa" for - KIRSTY hjertet!

føler meg så velsignet som får være under en så salvet skoleledelse, som formidler sannhet gjennom ord og livsstil, og som gir rom til at DHÅ får arbeide akkurat slik Han vet er best! - MAHLET Du vil bare ha mer!!››

Veldig Fin skole og blitt bedre kjent med Gud og meg sjøl. veldig unike mennesker. Ein openhet du ska leita lenge etter for å finna. Føler meg veldig velkommen og godt tatt varepå av alle som er innom her. Ingen - GAUTE kjedlige dagar.

5


KONFERANSE PÅ BØNNESENTERET

Med hjerte for nasjonene I september var det igjen duket for konferanse på Nordic Senter. Jeg gledet meg voldsomt til det jeg visste jeg kunne få overvære, og håpet mitt ble ikke gjort til skamme. Torsdag kveld fikk vi gleden av å høre John Benyon som førstemann ut. Etter å ha vært evangelist og kirkeplanter noen år, kalte Gud ham til tjeneste som forbeder på fulltid i 1999. Jeg hadde ikke hørt om ham i forkant, men det han hadde på hjertet ljomet som et ekko i mitt eget og satte ham permanent på kartet mitt over forkynnere med tyngde. Han snakket blant annet om hvordan menigheten må bli tøffere fordi vekkelse ikke er billig, og leste fra Jeremia 12:5. Vår overgivelse til Gud i bønn må stå i stil til hvor overgitt verden er fienden. Veldig ofte er det også lett å se rundt seg på det som skjer i det naturlige, og be etter det. Men bønn starter ikke i menneskets hjerte. Det handler ikke om å se på en

6

situasjon med menneskelige øyne for så å fortelle Gud hva Han må gjøre. Sann bønn er å partne med Gud og forløse det Han sier om et område. På samme måte som Herren har en hensikt for hvert enkelt individ, så har Han en hensikt for steder og nasjoner. For å finne ut hva denne hensikten er for noe, brukte han bildene av skjøgen på dyret i åpenbaringen 17 og Jesus på den hvite hesten i åpenbaringen 19. De er fullstendige motsetninger. På samme måte vil derfor det som manifesterer seg av onde ting i det naturlige, være direkte motsatt av hva som er Guds plan. Videre snakket han om hvordan Jesus lengtet etter at disiplene skulle stå sammen med Ham i Getsemane. De sovnet. Vil vi sove vi også? Eller vil vi be sammen med vår Elskede til tross for at det gjør vondt? Gud ser etter venner som vil dele smerten i hjertet Hans. Som vil la lidenskapen

Hans fortære seg så de kommer til et punkt hvor det ikke lenger er de som ber bønnen, men bønnen som ber dem. Fredag morgen talte Curt Johanson, grunnlegger av Trosgnistan, som har reist mye i Norge og vært misjonær i Kenya, Tanzania, Uganda og India. Hans budskap var mye det samme som åpningen på torsdag, om hvordan det bare er bønn som skaper vekkelse. Han delte mange vitnesbyrd, både egne erfaringer og ting fra vekkelseshistorien. Han fortalte blant annet om hvordan han har fått se hele samfunn bli forvandlet i Afrika; hvordan de har gått fra trolldom og ondskap til å bli store forsamlinger. Teksten han hele tiden kom tilbake til var fra 1 Krøn 12:22, om Issakars sønner. Barske karer rustet til krig som forstod tidens tegn, og var handlingskraftige. Sånn må vi også være: «Det holder ikke med fine seremonier og tente stearinlys hvis vi


/ LEVANGER Stephan Christiansen

‹‹SANN BØNN ER Å PARTNE MED GUD OG FORLØSE DET HAN SIER OM ET OMRÅDE›› virkelig vil se vekkelse!». På kvelden var det Stephan Christiansen fra Jesus Church, Ny Generasjon, Jesus Revolution og nå også lovsang- og barmhjertighetsarbeidet Day and Night i Markus kirke i Oslo som talte. Latteren holdt på å ta knekken på meg da han satte i gang. Samtidig er det han sier så sant, og måten han sier det på så full av kjærlighet og humor at han faktisk treffer folk til tross for at han er dønn direkte. Det er veldig fascinerende, og jeg tror det var flere som fikk litt å tenke på. Det gjorde i hvert fall jeg. Han snakket om hvordan det er på tide at vi rekalibrerer inn i normal kristendom og tapper inn i nettopp det som var navnet på hele konferansen; Guds hjerte for nasjonene. Når Gud har sagt "gå", så bør det jo være vanskeligere å bli enn faktisk og gjøre hva Han ber oss om. "Det er mer normalt å være misjonerende enn og ikke være misjonerende, for det ligger i selve kristentroens

vesen: Den vil ut! Hvis noen ikke har en visjon for misjon så er det fordi deres kristendom ikke er verdt å eksportere" - Stephan Christiansen Viser seg dessuten at det samme ordet som er brukt på å "drive ut" demoner er brukt på å "drive ut" arbeidere. Ekballo på gresk. Etter å ha informert forsamlingen om dette sa han vennlig: – Kan det være at demonene og arbeiderne har noe til felles? Ja, de må drives ut begge to, for det er ingen av dem som vil ut! – Kan du tenke deg hva du har fått fra himmelen, hva du har vært på av møter, hva du har hørt av undervisning, vet du. Du har jo hatt en som har fora deg med teskje siden søndagsskolen. Du har fått bibeltimer og bibelcamper og stevner og konferanser og kristelig nærradio og andaktsbok på morningen, og bibelstudiegruppe og menighet og kanskje bibelskole og bibelkurs, og enda en liten teologisk grad på si. Hvem vet? Halleluja. Og så

sitter du her og tenker: 'Ja, jeg lurer på om Gud kan bruke meg'. Du vet, noen trenger håndspåleggelse og noen trenger fotpåsparkelse!, kom det fra Stephan. T.L. Osbourne hadde sagt til Stephan en gang at han selv aldri fikk noe kall. Han bare leste Matteus 28 og handlet på det. Jeg tror mange har sittet og ventet på englesang og skrift på veggen. Jeg er en av dem. "Kall" har liksom vært så stort et ord og en har trodd en har trengt en hel fjellsekk med utrustning for å bevege seg inn i det. Men Gud kaller ikke de kvalifiserte, Han kvalifiserer de Han kaller. Det er veldig oppmuntrende. Hvis du som jeg, gjerne skulle hatt med deg hele denne nydelige konferansen og av en eller annen grunn ikke kunne være her for hele eller deler av den, så finnes det lydopptak. Jeg har sikret meg et allerede og du kan ta kontakt via nettsiden hvis du vil sikre deg et du også.

a v Tonj e R en at e Høyer 7


Den nyfrelste Elia blir døpt. Hvilken gledens dag!

Mitt hjerte brenner for Ukraina Igjen fikk jeg besøke Ukraina med vekkelsesmøter, dåp og besøk hos de fattige familiene der. Vi var en gruppe på 6 stykker som reiste denne gangen og felles for oss alle var at vi kom hjem så oppbygget, forfrisket og glade etter denne turen. Igjen fikk jeg besøke Ukraina med vekkelsesmøter, dåp og besøk hos de fattige familiene der. Vi var en gruppe på 6 stykker som reiste denne gangen og felles for oss alle var at vi kom hjem så oppbygget, forfrisket og glade etter denne turen. TELTET FRA KAUTOKEINO

I mange år har vi brukt det gamle møteteltet fra pinsemenigheten

8

i Kautokeino til stor velsignelse i Ukraina. Også denne gangen fikk vi be med flere til frelse i møtene vi hadde i landsbyene med teltet. Da menigheten i Kautokeino skulle kvitte seg med teltet fikk de et tilbud lokalt fra noen som ville kjøpe det for 20.000 til øl-telt i Kautokeino. I stedet ble det gitt til Nordic Missions arbeide i Ukraina, og nå serverer vi den himmelske vin i stedet.

Mange har fått sitt liv forvandlet på grunn av denne gaven fra våre venner i Finnmark. STERKT DÅPSMØTE

Det er så flott og få være med på dåp i Ukraina. Også denne gangen hadde de rett og slett gravd et hull i bakken lagt en presenning i dette hullet og fylt det med vann. De nyfrelste som skal døpes står og venter kledd i hvitt, og men sangen lyder kommer de alle etter tur og opplever en av de sterkeste øyeblikk i livet – å få gå i dåpens grav med Jesus. DEN STERKE HISTORIEN OM ELIA

En av de mest trofaste arbeiderne i menigheten i Zhmerinka heter Tanja.


/ HÅKONS REISER Teltet fra Kautokeino er fullsatt i Ukraina

Hun ble frelst fra et forferdelig liv i rus og er et av de strålende eksemplene på det Gud har gjort i Ukraina de siste årene. Hun er aktiv som få, fungerer som en landsbypastor for en av utpostene til menigheten Håpets kilde, og brenner for Jesus. Hun har et barnebarn som heter Elia på 21 som ikke har vært kristen før i sommer. En kveld på Encounter festivalen i Levanger lå han på kne ved korset på Bønnesenteret og gav sitt liv til Jesus. På hjemturen gjennom Polen falt den hellige Ånd over bilen og 5 av dem som var med ble døpt i Den Hellige Ånd, inklusiv Elia. Den Hellige Ånd lå i 5 timer så sterkt over denne minibussen at det ble et sammenhengende bønn og

lovprisningsmøte i bilen. Nå sto bestemor der og strålte som en sol mens Elia gikk i dåpens grav med Jesus. Han er en ung mann som ungdommene samler seg rundt og slik betyr han så mye for menigheten i Zhmerinka og ikke minst for ungdommene i byen. NYSTUA PÅ GAMLEHJEMMET

Det nye samlingsrommet som vi har bygget på Eldresenteret vårt i Olegsevika er så vakkert. Mens vi var der samlet vi ca. 60 fra Eldresenteret og av staben der til bønnemøte. Guttene fra rehabiliteringen ledet i lovsang og Guds ånd var så sterkt tilstede. Mange av de gamle var med i lovprisningen og bønnen og gleden formelig strålte

Volodia lovpriser Gud i Nystua på eldresenteret. Frelst og fri ved Guds kraft

ut fra mange av dem. Det var så sterkt og se Volodja stå med oppløftede hender sammen med Oleg og prise Gud. Oleg har sagt til meg tidligere at «Volodja var den som lærte meg som ung gutt å drikke vodka». Vi vet at det førte til Oleg sin alkoholisme, men nå har den samme Oleg hatt Volodja inne på rehabiliteringssenteret sitt og sett hvordan han er blitt fri fra alkoholens makt. Som Volodja lærte Oleg å drikke så har Oleg avlært Volodja å drikke på sine gamle dager. Det er så herlig og se denne mannen satt fri. Han har trebein fordi drikkinga førte til at han måtte amputere foten, men nå står han der og lovpriser Gud for frelsen. Halleluja!

a v Hå kon Fa g er v i k 9


/ HÅKONS REISER

Seiersreise i Finnmark Vi har hatt så fine møter i Finnmark i september. Gunvald Eikeland som har bodd der oppe i mange år, jobbet i Frelsesarmeen i Vardø og vært pastor i pinsemenigheten i Kirkenes, brenner for å virke der oppe. Nils Bueng og jeg startet i Kautokeino dro videre til Alta og så til Lakselv. Derfra bar det til en uke i Tana der Gunvald kom opp fra bønnesenteret med full minibuss av ukrainere og folk fra Bønnesenteret. Gud har virkelig virket med på denne turen. Vi har fått bedt med mye folk både til helbredelse og frelse og Guds ånd har virket sterkt i møtene. I Kautokeino fikk jeg møte Jordmor-Sara igjen, denne bønnedama som ber dagen lang for det samiske folk. Noe av det første hun sa da vi møttes var dette: «Håkon, jeg ber for deg hver dag». Det er jo som musikk å høre noe slikt. Tenk å ha slike trofaste forbedere på mange steder i landet – det er nåde fra Gud! Det er alltid så godt å være i Kautokeino. Vi får møte mange kjære venner der, og det som er så bra er at mange unge er kommet til og blitt en resurs i menigheten der. Vi hadde også møte i Karasjok, hvor jeg fikk være en del av den sterke vekkelsen i 1988-89. Så herlig og være der igjen.

10

a v Hå kon Fa g er v i k

BETESDA TVERRELVDALEN

SYKE BLIR HELBREDET

Det er alltid så herlig og komme hit. Kjære venner som tar imot oss på beste måte. Sterke møter er det alltid her også. Dette er en forunderlig menighet, som elsker bønn og misjon. Derfor ber de stadig med nye mennesker til frelse. Nå er en av deres egne, Steinar Sivertsen, gått inn som pastor der, noe som blir så bra.

Sterke helbredelser skjedde i nord denne gangen. Blindhet måtte vike for kraften i Jesu sår. En kreftsyk kvinne kom på kontroll på sykehuset, og de finner ikke spor av kreft i kroppen hennes tre dager etter forbønn. All ære til Jesus! Når vi reiser til en plass får vi også kjenne smerten over nøden som ligger i bygdene vi besøker. Så mange unge sliter med livene sine. Mange bygder sliter med bølger av selvmord, og denne smerten møter vi når vi besøker stedene. Mitt bønneliv blir preget av dette mange ganger. Det blir tårer og forbønner der nøden for folket løftes opp til Gud. Slik er vi med og berører stedene vi besøker med våre bønner, og når vi drar fra et sted bærer vi med oss nøden i våre hjerter. Vi tar det til Bønnesenteret der vi fortsetter og be når vi kommer tilbake. Slik var det også i Finnmark denne gangen, og det preger meg fortsatt når jeg ber. Stedene i Finnmark ligger på våre hjerter, ikke minst at Herren skal sende ut arbeide til sin høst. Dette er en av de få bønnene Jesus har lært oss å be. Stå med meg i bønn om arbeidere til Finnmark.

TANA BRU

Vi fikk mange dager med møter og evangelisering i kommunesenteret i Tana. Møtene hadde vi i Kirkens lokaler med bønnemøter på morran, bønneseminar og kveldsmøter. Vi fikk så god kontakt med kirkens ansatte som var med oss på alle bønnemøtene og møtte Gud så sterkt. De sa det er som om vi er omgitt av en ring av Guds kjærlighet når vi er sammen med dere. Vi hadde friluftsmøter i sentrum, vaffelsteking og kaffe til folket og møtte en slik åpenhet hos de vi møtte. Mange kom på kveldsmøtene og fikk møte Gud. Det skjedde en del sterke helbredelser som gjør at folket ser Guds godhet gjennom det de opplever. Og i dette samfunnet trenges forkynnelsen av Guds farshjerte og Guds godhet så ekstra mye.


/ MO I RANA

Tonje og Andreas Fjellvang

innsatt som pastorpar i Familiekirka på Mo i Rana Etter Helgelandskonferansen fikk vi være med på en stor begivenhet på Mo i Rana. Våre gode venner Tonje og Andreas Fjellvang ble innsatt som pastorpar i Familiekirka. Andreas har vært ansatt hos oss siden 2008 og var blant annet med på å starte opp bibelskolen vår. Andreas har betydd mye for Nordic Mission og vi vet at han kommer til å være til stor velsignelse for Mo i Rana. Det er fantastisk at Gud sender mennesker nordover. Vi ber mye for nordområdene så da må vi ikke bli overrasket over at han sender noen av våre folk. Vi ber for og heier på Tonje og Andreas og teamet som har reist til Mo sammen med han.

L ei f J. Joh a n n e s en 11


/ MOSJØEN

HELGELANDSKONFERANSEN 2017 I MOSJØEN

Gud er på ferde på Helgeland For andre år på rad var vi så heldige at vi fikk ha Helgelandskonferansen i Mosjøen, og det var en stor glede å få være med disse dagene. Fra første møtet fredag kveld og til avslutningsmøtet søndag opplevde vi et sterkt nærvær av Gud. Sterkt var det også at en av ungdommene fra Levanger fikk be til frelse for en dame mens vi hadde gatemøte i sentrum av byen! Andreas Fjellvang åpnet helgen med å snakke om håpets Gud. Han hadde med seg et team med ungdommer som flytter til Mo sammen med ham nå når han starter sin pastortjeneste der. I tillegg var bibelskolen fra Levanger godt representert der, og det var herlig å ha besøk av denne gjengen. Det var også en enorm velsignelse å ha Jan Honningdal hele helgen, og vi opplevde at det fløt et himmelsk nærvær gjennom hver eneste tone. Birger Skoglund var et nytt bekjentskap for oss, og vi ble veldig

12

berørt av det han formidlet i sin forkynnelse. Han delte fra sitt hjerte på en sterk måte, og vi kjente at den profetiske ånd var sterkt til stede. Vi satt igjen med flere ting etter å ha lyttet til denne gudsmannen, men det var spesielt å høre når han talte om å oppleve Den Hellige Ånds ild, og hvordan han understrekte at et møte med ildens Gud er det viktigste vi som mennesker kan oppleve. Det var nok mange av oss som var til stede på konferansen som kjente ropet etter Guds ild i våre hjerter under denne forkynnelsen. En viktig del av hans budskap var også hans tro på vekkelse, men han var tydelig på at for å få oppleve vekkelse må vi ha nød for folket som bor i landet vårt. Gud vil at vi skal være ildens bærere, og han velsigner oss for at vi selv skal være en velsignelse for andre. Han talte videre fra 2. Kongebok 4, og om hva vi har i huset. Et alvorlig budskap om viktigheten av

at menigheten etterspør salvelsen og ikke mister den. Alt vi kan gjøre er å sette fram tomme kar som Gud kan få fylle. Det kan være tomme kar i form av mennesker som trenger Gud, enten syke mennesker, rusavhengige mennesker, eller andre som trenger forandring i livet. Det er viktig å hele tiden bringe fram nye tomme kar, og Skoglund oppfordret oss til å begjære og be for dem som ingen regner med. Han avsluttet med å si at salvelsen ikke er for vår egen skyld, men at den har en helt annen hensikt. Den skal omsettes der behovene er. «Gud er på ferde på Helgeland. Kar etter kar kommer til å bli fylt. Snarere enn dere tror.» Dette er ord vi har tatt med oss etter konferansen, og vi tror på at det kommer tider hvor vi skal få se enda mer av Guds gjerninger, også på Helgeland.

Eva-Alic e S l ett ev ol l


/ VESTFOLD Opp mot 2000 mennesker var innom møtene på Oslofjord Convention Center. Her taler Ché Ahn fra Pacadena.

Fra hjertet «I begynnelsen skapte Gud…» Ofte synger vi lovsanger om at Gud er god. Det er i hans natur å være god og å ta vare på oss. Han har vært Gud lenge, og er veldig erfaren i å ta vare på mennesker!

REVIVAL ALLIANCE KONFERANSE

Våkn opp, Norge! – Jeg skjønner ikke helt hvorfor Gud bringer oss til Norge igjen og igjen!, sa Heidi Baker. At Gud samler kjente forkynnere som Bill Johnson, John og Carol Arnrott, Heidi og Rolland Baker, Sue og Ché Ahn tror jeg er et tegn på at Gud har noe på gang i landet vårt. Flere av dem har vært i Norge en rekke ganger på få år, og vet ikke helt hvorfor, men føler at Norge har en spesiell plass i det Gud skal gjøre fremover. Budskapet til Heidi Baker var veldig tydelig: Våkn opp, Norge! Jeg skrev i lederen i sist Vekkelsesrapport at det er tid for tydelig tro. Heidi Baker talte det med store bokstaver under konferansen. Det er ikke tid for å gjemme seg vekk. Be Gud om å ta deg på som en hanske. Du må la Gud elske deg til døde så vil han reise deg opp og du kan skinne for ham.

Heidi Baker var uvanlig skarp. Et ransakende og alvorlig budskap fra Guds hjerte til oss kristne i Norge. Bill Johnson var inne på noe av det samme. «Vi må ta ansvar for vårt eget mot. Vi må ikke være fokusert på det Gud ikke gjør men på det han gjør. Det er umulig å vise Guds kjærlighet uten Guds kraft» var noen av hans one-liners. Etter Carol Arnotts møter var det mange som ikke var gangføre. Vi var en god gjeng fra senteret på konferansen. Flere vitnet om sterke møter med Gud. En kvinne fortalte at det må ha sett veldig merkelig ut den kvelden hun som den siste i salen skulle prøve å komme seg hjem til leiligheten hun bodde i. Guds kraft var så mektig over henne.

L ei f J. Joh a n n e s en

Ofte når jeg begynner å bekymre meg, enten det er en ubetalt regning eller noen som sliter med sykdom, innser jeg at bekymringen kommer av at jeg forsøker å ‘være Gud’. Jeg prøver å fikse situasjonen på egen hånd, i min egen styrke. Jeg prøver å kontrollere utfallet. Jeg har levd på denne måten på mange måter og kan helt ærlig si at det er en slitsom måte å leve på. Igjen og igjen kommer jeg tilbake til en plass hvor jeg overgir alt og lar Gud være Gud. Det er så mye fred i å la Gud gjøre han han gjør best. Å stole på Han, at det er i Hans natur å ta vare på oss. Ikke én gang i min relasjon med Gud har jeg sett Ham være bekymret eller stresset. Han har et så godt perspektiv på ting. Ofte ser vi på omstendighetene våre og stiller spørsmålstegn til hvor Gud er, eller hvorfor han ikke har kommet for oss enda – men det blir som å stoppe midt i en film, eller halvveis i en bok. Vi må huske at Gud ser det fulle bildet. Han har lest slutten på boken, sett slutten på filmen, og Han vet at det kommer til å gå bra. Han er troens opphavsmann. Han er god på å fullføre historien. Jeg har ikke alltid svarene, men jeg lærer å stole på Hans natur. Stole på at Han har vært Gud lenge, og Han vet hva Han gjør. I det er vår fred og vår hvile.

B en D e a n 13


EN NY SKAPNING

– Vi er jo bare mennesker? «Da gikk jeg ned til pottemakerens hus, og se, der var han og gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Det karet han lagde av leiren, ble ødelagt i pottemakerens hånd. Derfor lagde han det om igjen til et annet kar, slik det var rett i pottemakerens øyne å lage det.» Jer. 18,3-4 Pottemakeren formet et kar, men det ble ødelagt. Han rev seg ikke i håret, ropte ikke ut i frustrasjon eller slang leiren i veggen, men lagde ganske enkelt et nytt kar. Det siste karet ble bedre enn det første. I sin tid skapte Gud mennesket. Han formet Adam av jordens støv, og blåste liv inn i ham. Men noe gikk galt. Adam falt i synd. Relasjonen til Gud ble ødelagt. Så Gud skapte et nytt menneske, en ny Adam – Kristus. Den første Adam var en levende sjel. Han hadde liv i seg, eksisterte, var levende. Den siste Adam ble en livgivende Ånd. Jesus hadde overflod av liv, hadde en kilde på innsiden som vellet fram til evig liv. Liv strømmet hele tiden ut fra Ham. Der Han gikk, ble de døde oppreist, de syke ble friske, og skapende ord kom ut av munnen Hans.

14

Du og jeg ble også formet en gang, i mors mage. Vi fikk liv, og ble en levende sjel som Adam. Vi levde og beveget oss. Og så en dag kom Kristus inn i livet, og vi ble født på ny. Guds Ånd flyttet inn. – VI ER JO BARE MENNESKER Jeg har mange ganger hørt dette uttrykket i kristne sammenhenger. Av og til kan det være riktig å bruke det –for å framheve Guds storhet. Hele menneskeheten er jo bare som en dråpe i et spann sammenlignet med Ham (Jes. 40,15). Men da jeg hørte dette uttrykket brukt, var det for å unnskylde synd. Paulus sa riktig nok at «i meg… bor det ikke noe godt» (Rom. 7,18), men da presiserte han at han snakket om kjøttet, og la raskt til at han ikke

levde etter kjøttet, men etter Ånden. I Korinterbrevet snakket Paulus om at han hadde oppdaget misunnelse, strid og splittelse i menigheten. Han virket sjokkert i det han sa «er dere ikke da kjødelige og lever på menneskelig vis?» (1. Kor 3,3). Han forventet noe mer enn at de bare skulle leve som alminnelige mennesker. I Apostlenes gjerninger 14 besøkte Paulus Lystra. En mann som aldri hadde kunnet gå, hørte forkynnelsen hans. Paulus så at han hadde tro, og sa at han skulle reise seg opp. Straks hoppet mannen opp. Folket var overbevist om at Paulus var en gud, og skulle til å ofre og tilbe. Da ropte han: «Menn, hvorfor gjør dere dette? Vi er også mennesker av samme vesen som dere.» Paulus levde et liv så gjennomsyret av Guds herlighet, at enkelte trodde han var en gud. Han måtte si at han bare var et menneske, for å forhindre at tilbedelse ble rettet mot ham. Når jeg er født på ny, Jesus har tatt bolig ved troen i mitt hjerte, Guds kjærlighet er utøst ved Den Hellige Ånd, jeg har fått Kristi sinn, et nytt hjerte, er én ånd med Ham, har blitt


/ INSPIRASJON

a v Sti a n Stickl er B akke en del av Hans legeme, er innpodet på det sanne vintreet, har fått/blitt Guds rettferdighet, og jeg er en ny skapning, da føler jeg at det blir feil å gå rundt å si at jeg bare er et alminnelig menneske. Jesus hadde et oppdrag her på jorda. Og så sa Han at slik som Faderen sendte Ham til verden, slik sender Han oss. Jesus har gitt oss del i det samme oppdraget som Han selv hadde. Vi skal elske slik Han elsket. Tilgi slik Han tilga. Være fullkomne som

H V IS D U T R OR SA NNHE T EN, OG L A R GU D S OR D FÅ SL I P PE T IL I SI NNET D IT T, V IL DU BLI F ORVA N DLET.

Han er fullkommen. Være rettferdige slik Han er rettferdig. Være hellige som Han er hellig. Vandre slik Han vandret. Gjøre de samme gjerninger som Han, ja større gjerninger. Har vi det samme oppdraget som Jesus hadde, må vi også ha den samme forutsetningen for å oppfylle oppdraget. Vi må ha den samme utrustningen, den samme relasjonen til Faderen, og del i den samme kraften. Jeg klarer ikke å utføre oppdraget som «bare et menneske». FORNYET SINN Djevelen elsker å vise deg bilder fra fortiden og prøver å fortelle deg at de beskriver hvem du er, og alltid vil være. Han elsker å vise deg røntgenbilder fra før ”operasjonen” – da du fortsatt hadde et steinhjerte. Han prøver å få deg til å tro at du er den du var. Sannheten er at Jesus tok all din synd, Han vasket deg ren med Sitt blod, naglet det opprørske syndelegemet til korset og gjorde deg ett med Seg. Du ble satt i den himmelske verden med Ham. Hvis du tror sannheten, og lar Guds Ord få slippe til i sinnet ditt, vil du bli forvandlet.

Selv har jeg denne sommeren innsett at jeg er fullstendig avhengig av å være fylt opp av sannheten for at ikke løgner skal slippe til. Derfor har jeg nesten tapetsert soveromsveggen med mer enn 30 sannheter om min nye identitet i Kristus. Det siste jeg ser før jeg sovner, og det første jeg ser når jeg våkner, er hvem jeg er i Jesus. I tillegg har jeg hengt opp bibelvers på innsiden av skapdører, på kjøkkendøra, ved speilet, samt revet ut sider av min gamle bibel, laminert sidene og hengt dem opp i dusjkabinettet. Jeg har bombardert sinnet mitt med sannheten, også gjennom prekener, lyd-bibel og oppbyggelig musikk. Guds Ord er levende og virkekraftig. Sannheten setter fri. Jeg merker at det har skjedd en forvandling når dagdrømming, bekymring og dagligdagse tanker gradvis har blitt byttet ut med å rette sinnet mot det som er der oppe, og å ha det usynlige for øye. Stian er ungdomsleder i Smelteverket, ungdomsarbeidet til menigheten Elihu i Levanger. Han har også vært elev ved Nordic School, og er aktivt med i miljøet på bønnesenteret.

15


GUD SVARER BØNN! S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

En mann hadde smerter i en skadet fot. Dagen etter at han tok kontakt for forbønn var all smerten borte, og foten er helt bra.

En mann bad om forbønn for tinnitus, som nå er helt borte!

En kvinne forteller at hennes datter som har slitt med angst og psykiske problemer nå er helt fri fra plagene!

En kvinne forteller at mageproblemer er borte etter forbønn. Hun sover også bedre.

ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!  74 09 51 51

16

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org


ANNONSER

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er et oppvekstsenter i vekst. Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av Guds kjærlighet og omsorg, hvor hver enkelt, f egne forutsetninger, ut fra gis mulighet til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus. Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen i Du finner mer informasjon om oss på vår hjemmeside, www.vko.no eller på https://www.facebook.com/oppvekstsenter Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

17


REISERUTE 19. - 22. OKT

Skien Misjonskirke

19. - 22. OKT

Bergen

20.- 22. OKT

Bjoa og Ølen

3. - 5. NOV

10. - 13. NOV

BØNNEHELG

MISSION, KRISTKIRKEN

MØTEHELG

Åfjord BØNNEHELG

Betesda TVERRELVDALEN

Håkon Fagervik Anders og Maren Skarpsno

Leif J. Johannesen Anita Thrana

15. - 19. NOV

Klippen Lofoten

Håkon Fagervik

17. - 19. NOV

Karasjok

Håkon Fagervik

28. NOV - 12. DES

Filippinene

MØTESERIE

PINSEMENIGHET

MISJONSTUR

Håkon Fagervik Anders og Maren Skarpsno

Håkon Fagervik Leif J. Johannesen

NORDIC HARVEST MISSION www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736 Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

18

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen


STØTTEPARTNERKONFERANSE, 16. - 18. MARS 2018 PINSEKONFERANSE MED SURPRESA SITHOLE OG JOHN ARNOTT, 18. - 21. MAI 2018

19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.