Sommar 2022

Page 1

2022

GRATIS AVIS!

SOMMAREN I NORDFJORD Aktivitet - oppleving - trivsel - handel


2 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Velkommen til eit sommarleg Nordfjord Vi slår eit slag for kortreist sommar. Her i Nordfjord er det tett mellom opplevingar – enten ein vil prøve seg på padeltennis på Nordfjordeid, stå på supbrett på Stadlandet eller surfe på bølgjene i Hoddevika. Kanskje vil du ta beina fatt for å oppleve toppturar, klatre, sjå det imponerande vikingskipet i Sagastad eller oppleve den unike stemninga du finn på klosterøya Selja. Heile Nordfjord har noko for deg. Her får du alt i ein fjord – frå fascinerande breis, Loen Skylift som tek den til topps, til at du kan ri på ein fjordhest eller prøve deg på laksefiske. Siste åra har pandemien gjort at vi har halde oss heime på bjerget. Men Norgesferien har gitt meirsmak til fleire, og reiselivet reknar med at mange vel ferielivet i sommar på heimtrakter. Det sørgjer kanskje ein strammare økonomi for, med høgare drivstoffutgifter og auke kostnadsnivå på mykje. Kanskje du kan oppleve landet vårt på nytt? Her er nok av ting å finne på. Mange vel ein aktiv sommar ute i det fri – og gler seg over å overnatte i telt ved eit fiskevatn eller dingle i hengekøyer. Mange brukar også ferien sin til dugnad – som frivillig på Malakoff Rockfestival. Tre år sidan sist – i sommar kan vi oppleve skikkeleg festivalstemning igjen. Heile bygda står på hovudet, og mange stiller opp. I sommaravisa vår har vi tatt med eit utval av det du kan gjere på og oppleve i vårt nærområde. å Vere turist i ditt eige nærområde er gul verdt. Samtidig er det mange tilreisande. Cruiseskipa gjer at verda kjem til oss. Vi trur at kvar og ein vil få mange fine opplevingar i Nordfjord i sommar – her vi har alt i ein fjord. God sommar til alle!

Sommar 2022 Fjordabladet si sommaravis 2022 kjem ut i eit opplag på om lag 16.000 eksemplar. www.fjordabladet.no Ansvarleg redaktør: Ingebjørg Nilsen Stokkenes Adresse: Rådhusvegen 6A, 6770 Nordfjordeid. Trykk: Polaris Trykk Ålesund. Framsidefoto: Sylvi Flister Høynes, Hilde Renate Kroken og Ingebjørg Nilsen Stokkenes

EIT VINDAUGE TIL VIKINGTIDA: På Sagastad kan du oppleve hovudattraksjonen Myklebustskipet og lære om vikingtida. FOTO: OLIN MARIA YRI

••Sagastad

Her er det full rul I Sagastad, der du kan oppleve Myklebustskipet, eit av verdas største vikingskip, er det full rulle og ope kvar dag heile sommaren. Sagastad som ligg ved sjøkanten og rett ved Sagaparken på Nordfjordeid opna dørene for

tre år sidan og gav då vindauge til Nordfjord i vikingtida. Myklebustskipet på 30 meter og 6,5 meter breitt, er sjølvsagt hovudattraksjonen. Skipet er bygd av båtbyggjarar frå Bjørkedalen, som held båtbyggjartradisjonen ved like. Myklebustskipet står midt i Sagastad er ei gjenskaping av eit brent vikingskip som vart funne i gravhaugen Rundehåjen på

Nordfjordeid, og arkeologane trur dette er det største vikingskipet vi har sett spor av.

VR-briller og treskjering

I tillegg til at du kan oppleve det majestetiske Myklebustskipet, kan du også få oppleve vikinglandsbyen Nordfjordeid i 3D ved hjelp av VR-briller. Dette tilbodet koplar historie og teknologi, fortid og notid saman.


FJORDABLADET SOMMAR 2022 3

DRAKEHOVUD: Denne sommaren kan du oppleve treskjerar Rolf Taraldset som driv med utskjeringar på dragehovudet og halen på Myklebustskipet. FOTO: OLIN MARIA YRI

POPULÆRT: Ved hjelp av VR-briller kan ein utforske vikinglandsbyen Nordfjordeid i 3D. Dette er eit populært tilbod, spesielt blant barn og unge. FOTO: ANNA WUTTUDAL

lle kvar dag Dette er eit tilbod som spesielt interesserer dei unge. – Det er veldig populært. Når cruiseskipa med mange barnefamiliar om bord kjem, så er det kø ved VR-brillene, fortel Jacob Bredesen ved Sagastad. I sommar kan du også oppleve treskjerar Rolf Taraldset i aksjon ved vikingsenteret. Gjennom sommaren skal han drive på med utskjeringar på

dragehovudet og halen til Myklebustskipet.

Populært blant turistane

I år er cruiseturistane tilbake på Nordfjordeid, etter to år med koronapandemi. – No er det ikkje lenger korona på Sagastad, konstaterer Bredesen og Aurora Leivdal. – Vi har godt med besøk. Det er full rulle, legg dei til.

Det er difor full opningstider hos Sagastad, slik som det var før pandemien. – Vi har ope kvar dag, inkludert søndagar. Det har vi heilt til skulestart, fortel Bredesen og Leivdal, som også kan røpe ei nyhende. – VI har fått skjenkeløyve. No er det mykje enklare for oss, og vi må ikkje lenger søke for kvar gong. Ein dag kom det tre karar

innom på morgonen. Dei lurte på om vi hadde kaffi, men vi hadde ikkje fått laga ferdig kaffien, men dei kom inn og tok seg ein øl i staden, seier dei.

Viking i vinden

Nordfjord har ei av landets rikaste historier frå vikingtida, og dette får ein oppleve i Sagastad. Det interesserer både norske turistar og utanlandske

turistar. – Folk frå Norge reiser og kjem innom. Britane er også veldig interessert i vikingtida, ettersom vi har litt felles historie. Det som er kjekt er at uansett kvar du er frå, så har du ei tilknyting til vikingtida, fortel Bredesen. OLIN MARIA YRI olin.yri@fjordabladet.no


4 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

••Malakoff Rockfestival

Lovar heftig musikk Tre år sidan sist. I sommar riggar vi oss for ein fullskala Malakoff med heftig musikk og spesiell stemning.

FØRST PÅ SCENA: Kjartan Lauritzen er først ut på scena. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Dette er årets artistar Malakoff Rockfestival går av stabelen 21.–23. juli. På plakaten står 28 artistar, både internasjonale og nasjonale. For første gong er det tre heile festivaldagar.

Torsdag 21. juli:

Då opnar festivalen med Kjartan Lauritzen på hovudscena. Deretter følgjer: Brenn, Tim Voilhat, Turnstile, Honningbarna, Veronica Maggio, Murder Maids, Idles og Trippie Redd.

Fredag 22. juli:

Slomosa, Erlend Ropstad, Polkabjørn & Kleine Heine, Kurt Nilsen, Daufødt, Metteson, Gabrielle, Frank Carter & The Rattlesnakes og Kvelertak.

Laurdag 23. juli:

Svelene, Skambankt, Ramòn, Spidergawd, Timbuktu & Damn, Jackbow, Årabrot, Clutch, Slowthai og Sondre Justad.

INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

– Det har gått tre år sidan sist, og vi vil ikkje gå i den fella at vi tek ting for gitt. 2019 var ein sterk festival, kanskje den sterkaste både med tanke på publikum, artistar og frivillige, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal. Etter to pandemiår vert det FESTIVALSJEFEN: – Eg håper at folk ikkje tar festivalen for gitt, seier signalisert frå heile landet at Arnt-Ivar Naustdal, som ønskjer fleire frivillige. det er vanskelegare å få folk til å stille som frivillige. gjeng gruppeleiarar. Så no skal med ei sentrumsscene fredag. eg jobbe fulltid som festivalMalakoff har 5.000 personar Avhengig av frivillige sjef, seier Naustdal. Det betyr på den største festivalcampen – Vi treng 1.100-1.200 per- at han har sagt opp jobben ved i landet. sonar som vi skal fylle opp på Eid vidaregåande skule. – Her kjem 1.000-1.500 som listene våre. Førebels har vi – Det krev også mykje av ei ikkje bur her fast, og desse 700, både erfarne og nye frivil- bygd. Festivalen påverkar alle i legg også igjen pengar i matvalige. Vi er ekstremt takknem- Nordfjordeid sentrum. Det er rebutikkane og andre butikklege for den responsen vi har tre lange festivaldagar, mykje ar. Festivalen er viktig for fått, men skulle gjerne hatt folk og bilar i sentrum, og my- handelsstanden på Eid, seier med endå fleire slik at Mala- kje folk på camping. Heile han. koff vert den festivalen vi kjen- bygda er vertskap, men det er Festivalen har i år eit budner den. Vi treng folk til alle noko vi ikkje kan ta for gitt. Eg sjett på 26 millionar kroner. dagar til alle oppgåver, er opp- håper folk ser at skal vi få til – Alt har vorte dyrare, både fordringa frå festivalsjefen. ein festival og gjenskape stem- utstyr og personell, så vi er – Dei frivillige synest det er ninga vi har att tidlegare, så spente. Det skal meir til å gå i enormt kjekt å jobbe dugnad. må folk stille også no. Vi er null enn tidlegare år, men vi Det er sosialt, og når ein står takknemlege for alle som gjere trur at vi skal klare det, seier der på festivalen vert ein stolt det, seier Naustdal. han. over kva ein er med på å skaBillettsalet har gått jamt. pe, seier Naustdal og legg til. – – Vi er på same salskurva Bieffekten Det er dette vi er mest spente som i 2019, då vi vart utselde. på. Vi er prisgitt at folk stiller Vi veit også at vi sel mykje av av festivalen er opp. Vi er ikkje ein typisk kombillettane når skuleferien beat det drypp på mersiell festival som andre, gynner. Det som så langt har men er framleis ein festival der gått absolutt mest av er tredaalle. dugnadsånda står sterkt. Vi er garspass. Folk vil på heile festiavhengig av frivillige. – 20 lag og organisasjonar er valen, fortel festivalsjefen. også med. Vi har to veker med kontinuerleg lag og organisaVi er framDet blir sjonar i arbeid med opprigging og nedrigging, og vi betaler 1,5 leis ein festival ekstatiske tilmillionar kroner som går tilder dugnadsånda standar på og bake til klubbkassene deira. Dette er også kjempeviktige står sterkt. rundt scena. pengar for dei. Dei treng pengane. Bieffekten av festivalen er at det drypp på alle, seier Festivalsjef på fulltid han. – Malakoff har berre hatt to Superklare artistar tilsette på deltid. Men no har Tre fulle dagar Artistane er superklare til å stå festivalen blitt så stor og det Nytt i år er at det vert tre heile på scena. Dei aller største artikrev så mykje planlegging på festivaldagar med tre scener. stane har ikkje fått gjort det alle nivå, sjølv om vi har ein NRK Vestland er igjen på plass under pandemien.

STEMNING: Stemninga var stor i amfiet då Kvelertak spelte på Malakoff i 2019. I sommar kjem dei igjen. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES


FJORDABLADET SOMMAR 2022 5

k og spesiell stemning

MALAKOFF: Nordfjordeid er vande med at bygda vert snudd på hovudet når 30.000 publikummarar inntek rockebygda. festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal lovar mange gode opplevingar under årets festivaldagar. I år kan ein igjen oppleve Gabrielle, og ja - det vert catwalk også i år. ALLE FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES – Det blir ekstatiske tilstandar på og rundt scena også i år, lovar festivalsjefen. Dei ønskjer å tilby eit unikt festivalprogram, som ingen andre kan ha maken til. – Det føler vi at vi har fått til, der vi har både internasjonale stjerner som ingen andre har booka. Så ønskjer vi ein rockeprega festival, der 60 prosent skal vere rock, og det er viktig at vi har internasjonale, som eksklusive Clutch. Vi ønskjer alltid å ha noko som skal overraske og noko som folk ikkje

har opplevd før. Det får vi i år med rapstjerna Trippie Redd. Vi må tore å teste ut nye ting. Sondre Justad spelar på fire festivalar i sommar – Malakoff er ein av dei. Så har vi noko for dei yngre med Ramòn, Gabrielle og Kjartan Lauritzen, seier han. – Vi må også ha noko for alle. Det får vi mellom anna med Kurt Nilsen, fortel Naustdal. Malakoff er kjent for at mange barn og unge er med vaksne på festival, og at ein har delt opp området framfor scena –

eit for dei over 18 der det er alkoholservering og eit utan.

To område framfor scena er unikt for oss, og noko artistane ikkje er vande med.

– Dette er unikt for oss, og noko artistane ikkje er vande med. Vi har også krangla med

artistar fordi vi vil dei skal stå på scena tidleg, og dei meiner at ingen kjem til å kome for å høyre på dei då. Men det er det som er spesielt med Malakoff, vi har klart å få uforskamma mykje publikum til å kome tidleg. Artistane vert overraska når det plutseleg står 10.000 framfor scena tidleg på dag, men vi er glade for at slikt skjer her, smiler festivalsjefen, som også i år ønskjer tidleg pangstart. Difor er Kjartan Lauritzen sett opp som første artist.

– Då har vi sett ramma for resten av festivalen, seier han. Festivalnettene vert også avslutta ein time tidlegare enn vi er vande med. – Nytt i år er at vi har Dj-konsert på campen i ein time etter at siste artist har gått av scena på festivalområdet. Det vert ein ny DJ med etterfest kvar dag i ein time. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


6 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

ENDELEG: Mange ventar på Sommaraktive Stad, her frå eit tidlegare år. Tradisjonen tru samlar det mykje folk til mange aktivitetar.

FOTO: SOMMARAKTIVE STAD

••Sommaraktive Stad

Ei veke fullt av aktivitetar Endeleg – etter to år med koronapause er ein igjen klar for Sommaraktive Stad. Her vert ei heil veke med aktivitetar.

Dette går av stabelen første helga i juli – frå 1. til og med 9. juli. – Dette er noko folk har sakna. Vi går inn med full styrke i år, for no er vi «spenn klare» for ei ny veke full av aktivitetar, seier Tone Beate Hoddevik Drage i Stadlandet IL.

Vi snakkar ei heil veke – med aktivitetar der dei minste til dei eldre kan vere med på.

Sommaraktive Stad har tradisjonen tru engasjert alle lag og mange bedrifter på Stadlandet. – Vi snakkar ei heil veke – med aktivitetar der dei minste til dei eldre kan vere med på. Det vert program for alle aldrar, seier ho.

Liv og røre

– Målet er ikkje at vi skal bli rike på denne veka. I staden held vi prisane så lave at folk kan vere

LITT AV KVART: Det vert Sommaraktive Stad i år. Her med bilde frå 2019, der Jan Petter Hoddevik viste stolt fram ein Chevrolet Internasjonal. I baksetet sit Daniel, Oliver og Lise Marie. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

med på mest mogleg. Det vi ønskjer er å skape liv og røre i bygdene, påpeikar Hoddevik Drage. På programmet står alt frå tenniskurs for nybegynnarar, rebusløp i Ervika, utekonsert i Ervika, pubquiz, og keltisk pilegrimskonferanse på Stad hotell. Det vert opning av brannstasjonen, og jonsokfeiring i Hoddevika med Farmenleikar. Søndag 3. juli er den store vassdagen på hamna. Her vert aktivitetar med alt frå køyring med rib-båt og vasscooter . – Og ikkje minst vert det den populære fiskekonkurransen, som mange ventar på, seier ho.

Og ikkje minst vert det den populære fiskekonkurransen som mange ventar på.

I løpet av desse julidagane vert det også hurtigturnering i tennis, volleyballturnering, turnaktivitetar på Ytre Stad Bygdehus og turnframvisning. Det vert surfekurs i Hoddevika, barnas turlag har rebusløp rundt «Rabbane». Onsdag 6. juli har Stad Sjøredningsklubb aktivitetar i

FARMEN-LEIKAR: Også i år vert det Farmen-leikar under jonsokfeiring i Hoddevika. Her med vinnaren i mjølkespannhalding eit tidlegare år, Kenneth Bratland. FOTO: PRIVAT

Hoddevika med mellom anna vasscooter. Ervik Surfshop har Sup på Ferstad og Honningsvåg, og det vert skyting på Dragseidet. Ein ny leikeplass i Ervik skal opnast og det vert også fotballdag med ulike aktivitetar. Stadt Naturguiding ved Grete Fure arrangerer guida tur til Furehornet. Sjølv om det ikkje vert ein tradisjonell Korsadag denne gongen, så er målet å skape liv i Korsen likevel. Her vert også helikopterturar. – Nytt av året er også konkurranse i den nye militærløypa ved Stadlandet skule. Turn er

også ein ny aktivitet vi ikkje har hatt med før, seier Hoddevik Drage. Ho konstaterer at det er litt for einkvar smak – både til lands og til vanns. – Vi prøver å skape aktivitetar rundt om i alle bygdene på Stadlandet under desse dagane. Og så er det kjekt at fleire og fleire kjem til Stadlandet når det er Sommaraktive Stad. Folk legg ferien sin til desse dagane, for å få med seg mest mogleg, fortel ho. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


H J A R T E S TA D

FJORDABLADET SOMMAR 2022 7

Opplev sommarlivet i Stad Eit utval arrangement juni-aug.

Foto: Saltnwax

16.-18.6 - Barnas superhelg med marknadslaurdag, Nordfjordeid 22.6 - Nordfjord Frivilligfestival, Nordfjordeid 25.6 - NordfjordKammer 2022, Nordfjordeid 1.-9.7 - Sommaraktive Stadt 2.7 - Keltisk Pilegrimskonferanse, Selje 3.7 - Seljumannamesse, Selje 2., 9. og 16.7 - Sommarshopping Nordfjordeid 21.-23.7 - Malakoff 2022, Nordfjordeid 27.8 - Strikket – catwalkshow, Operahuset N. Laurdagar i sommar - Sommarshopping m/aktivitetar på Nordfjordeid

Vilt, vakkert og heilhjarta: Velkomen til sommareventyret i Stad! I Stad kommune kan du oppleve dei store kontrastane. Frå stille vatn og høge fjell ved Europas djupaste innsjø Hornindalsvatnet - til kvite sandstrender, grøne landskap og det ville Stadhavet ytst ved Vestkapp. I Stad finn du surfeparadiset Hoddevika, Vestkapp - det vestlegaste fjellplatået i Noreg, Fjordhesten - ein av verdas eldste hesteraser, Myklebustskipet - eitt av verdas største vikingskip og Selja kloster med Noregs einaste kvinnelege helgen Sankt Sunniva. - Eit mangfald av særeigne kultur- og naturopplevingar å oppleve og ta med seg i hjartet! Midt i Stad kommune og Nordfjord finn du kommunesenteret Nordfjordeid – ein perfekt "basecamp" for ditt Nordfjord-eventyr. Om du vil ta ein pause frå aktive opplevingar og kjenne på kvilepulsen kan du bade og nyte livet i Sagaparken, handle og rusle rundt i den idylliske Eidsgata og finne alt du treng på éin stad – med kort veg til heile Nordfjord.

Finn din

#hjartestad

- Hjarteleg velkomen! Meir info om attraksjonar, opplevingar og aktvitetar i Stad finn du på www.hjartestad.no og www.nordfjord.no

# hjartestad - del din stad


8 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Populær fotostad

Klem i veg

Nordfjord-skiltet i Sagaparken på Nordfjordeid har vorte ein populær fotostad, både for lokale og utanlandske turistar. Herifrå får du flott utsikt utover Eidsfjorden. Det var Visit Nordfjord som sette opp skulpturen, og tanken er at ein skal få fleire slike fotopunkt andre stadar i Nordfjord.

Få stadar kan skilte med å ha sin eigen klemmekrok, men det finn du midt i Eidsgata. I løpet av året er det mange som tar ein stopp her, og lar seg forevige i linsa. Klemmekroken har sin eigen klemmebenk, og skiltet «Klemming er sunt, året rundt». Her er det eit ungt par frå eit av cruiseskipa som har kome til Nordfjordeid i sommar, som vart over seg av begeistring då dei forstod at dette var eit «hug corner».

••Didriks 15 år

Sjarm og matglede i tårnhuset – Det har vore nokre heftige år, men så har det vore utruleg gøy, smiler Kjersti Brovold, drivar av Didriks i Eidsgata.

For 15 år sidan starta ho opp kafeen Didriks . – Eg har vore utruleg heldig som har fått den moglegheita, seier ho. Ho jobba på Meg ai mange år, og var heime i fødselspermisjon, då anledninga om å pverta drift i det mest karakteristiske huset i Eidsgata. – Eg hadde lyst på noko meir, og så kom Didriks til sals, og eg bestemte meg for å satse. Det er ikkje berre ein jobb, men ein livsstil – barnet i familien. Didriks kjem aller først, konstaterer drivaren bak.

Veldig sosialt

Hit kjem faste grupper – som morgongjengen som møtast over ein kaffikopp for å starte dagen. – Å gå på kafe er veldig sosialt, og under koronapandemien då ein stengde ned såg vi kor forferdeleg viktig det er. Her har vi heile vegen jobba for at det skulle vere ein trygg plass å møtast, men det har sjølvsagt vore utfordrande å halde oppe under koronaen. Det var ei forferdeleg tøff periode for alle, seier Kjersti. – Her måtte vi ut med mange stolar for å halde dei nasjonale krava om avstand mellom bord, fortel ho, som meiner mange vart einsame under koronaen.

Gamle møblar

JUBILEUM: I år er det 15 år sidan Kjersti Brovold opna Didriks i det gamle ærverdige Aasebøhuset i Eidsgata. ALLE FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Inne på kafeen er det ei spesiell atmosfære med gammalt interiør og møblar. – Her er ei møbelgruppe som stod i Faleidehuset, og eigarane hadde lyst at møblane skulle kome tilbake i Eidsgata, fortel Kjersti og viser møblar med raudfarga plysjstoff. – Dette er ein 150 år gammal sofa frå Flekkefjord, som var medgift til ei som kom til Hornindal. Sofaen henta eg i Øvre Årdal, og no står den her, smiler Kjersti og ser seg rundt.


FJORDABLADET SOMMAR 2022 9

25 år med BergArt Gullsmedverkstad I 25 år har Kathrine Berg laga ringar og smykker.

FEIRA: Kathrine Berg kunne før sommaren feire 25 år for BergArt Gullsmedverkstad.

Ho er stolt over kva ho har fått til på desse åra i BergArt Gullsmedverkstad. – Her var eit potensial. Det har vore ei stor utvikling på desse åra, og det har berre gått ein veg, konstaterer ho. – Det må vere noko for alle, samtidig så har vi spesielle produkt som du

ikkje finn andre stadar, seier Kathrine, og legg til: – Det som sel mest er det eg lagar sjølv og som eg tenkjer ut. Det som har lokal tilknyting treff godt kundane. Og med kommune- og fylkessamanslåing ser vi at det er dei nære ting som sel. – Vi merkar at det er ein optimisme i samfunnet etter to år med korona. No skal det feirast, giftast, konfirmerast. Det vert som jul og nyttår og alt på ein

gong, smiler ho. Kathrine ser tilbake på dei 25 åra med glede. – Vi må ha gjort noko bra som har overlevd, men vi vart tatt imot med opna armar, og lojale kundar har brukt oss. Det er derfor vi er her, seier ho. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

FAKTA •• H.D. Aasebø landhandel vart grunnlagd i 1860 av Didrik Aasebø. •• Han var ein av mange bondesøner som slo seg opp som landhandelog bygde store ahndelshus lags Eidsgata då Wieseog Boalth-perioden med handel på storgarden Gjerde tok slutt. •• Sonen Hans Aasebø bygde det kjende forretningshuset «Aasebøhuset» med tårn, slik vi kjenner det i dag i Eidsgata. •• Lokala har hatt ulike bruk, men siste 15 åra er det Kjersti Brovold som har drive Didriks med kombinasjonen kafe- og gåvebutikk. – Det er ikkje alle som er like gode å sitte i, men dei passe inn i interiøret og den spesielle stilen som er her, smiler ho. Ho sjå tilbake på dei 15 åra med kafedrift i Aasebøhuset med glede. – Eg er utruleg takknemleg for at folk har kome i desse åra. Takk for den tilliten folk har gitt meg, og for den moglegheita som eg fekk den gongen. Det gir mykje tilbake å få positive tilbakemeldingar frå kundane, seier ho. – Ikkje alle liker å sitte i gamle sofaer, men dei som går her trivast, og vi har enkel mat. Her finn du ikkje burgar eller pølser. Det går mykje i salat og sandwich, is og softis. Og no når det er sommar prøver vi oss på vår eigen iste som vi lagar frå grunnen av.

Mat smakar best nysteikt, laga til deg, og ikkje mat so har stått og venta på kven som helst.

– Gjestene våre må vente på

NAM: Elo og Ava Sandal frå Sandane koste seg med slikkepinnefløyte på sommarshopping for norke år sidan. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Lovar solfylt folkeliv GAMMALT INTERIØR: Inne er det gammalt interiør, og taket er slik det alltid har vore.

– Vi satsar på sommar og shopping heile sommaren, seier Ragni Marie Strand Rasmussen, leiar i Eid Handel. I 16 år har handelsstanden på Nordfjordeid invitert til Sommarshopping. I år vert det litt annleis. – Det vert ikkje gågate kvar laurdag, sjølv om vi har søkt om å få det. Vi ser an vêret, fortel ho. Tidlegare år har ein hatt tema for kvar laurdag. – Det vert bagasjeromloppis og Cars & Coffie, og så oppfordrar vi alle til å skape liv og røre i sentrum og at butikkane flyt-

tar ut på gateplan når vêret tillèt det. Vi gjer ikkje så mykje ut av Sommashopping som vi har gjort tidlegare år, seier Strand Rasmussen. Men leiaren i handelsstanden satsar på at det vert ein fin sommar på Nordfjordeid. – Dei dagane det er finvêr vert det fantastisk med liv og røre, det har vi sett når cruiseskipa kjem også. Og når det er yrande liv så har all det gøy, meiner ho. Under Malakoff Rockfestival vert det gågate både fredagen og laurdagen. – Då blir det mykje folkeliv i sentrum, lovar ho. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

SENTRALT: Didriks ligg sentralt, der Eidsgata og Tverrgata møtast. maten. Vi lagar den ikkje klar på førehand. Mat smakar best nysteikt, laga til deg, og ikkje mat som har stått og venta på kven som helst. Og den matfilosofien likar folk, smiler Kjersti. – Mat er noko alle har eit forhold til. Av og til blir det litt kø og slik, men vi jobbar så raskt vi kan, seier ho. Og når sola tittar fram, det yrer med folk i Eidsgata som under Malakoff, så er sitteplassane ute svært så populære.

Midt i smørauget

– Vi ligg midt i smørauget, og

når det er stinn brakke så kokar det, smiler ho. Og då Fjordabladet er innom dørene på ein solfylt dag er Nordfjordeid sentrum fylt med cruiseturistar. – Cruiseturistane et godt på båten, og det er eg innforstått med. Men det vankar no ein kaffi eller to. Elles håper vi på at det vert Norgesferie for nordmenn i år også. Vi har hatt to gode Norgessomrar siste to åra, fortel ho. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

SOMMAR OG SHOPPING: Handelsstanden håper på mykje folkeliv i Nordfjordeid sentrum, sjølv om Sommarshopping blir på ein litt annan måte i år. FOTO: OLIN MARIA YRI


10 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Her er bubilparkering I Stad kommune er det bubilplass i Kaivegen, ved småbåthamna på Nordfjordeid. Mange nyttar seg av bubilar for å reise rundt i regionen vår her i vest. Ved bubilplassen i Kaivegen,

Ladepunkt for elbilar

med småbåthamna som nærmaste nabo, er det 13 plassar. Herifrå har ein gangavstand til alle aktivitetar i sentrum. For tømming av toalett og spillvatn kan ein nytte Circle K på Nordfjordeid, i Selje sentrum og BUBILLIV: Med bubilen sin har Aud og Jan Sveen på Leikanger/Stadlandet. gjennom fleire år vore rundt om i landet, Sist sommar var det Vestlandet som stod for tur. FOTO: FRITHJOF SILDEN

I Stad kommune er det fleire ladepunkt for elbilar. På Nordfjordeid finn du dei her: Alti Nordfjord, Almenning 1, ved Nordfjord Hotell, Europris i Uldegrova, Hogatunet omsorgssenter, Nordfjordeid skule, Eid ungdomsskule, Eid idrettshus, Stad rådhus og ved Nordfjord sjukehus. I tillegg er det ladepunkt på Leikanger på Stadlandet, og ved gamle kommunehuset i Selje.

••Eidselva

Med laksefeber i blodet Laksefiske i Eidselva på Nordfjordeid er i full gang, og Odd Halvor Neset har sikra seg ein storlaks på heile 11,6 kilo. – Det var ein hard kamp, og eg brukte veldig lang tid på å lande den. Du veit, den var jo så stor, smiler Neset. Laksen på 11,6 kilo var 106 cm lang, og vart tatt på fiskesona Alsaker. – Eg kjenner stryka, men den var så stor at det tok 40 minutt før eg fekk den på land. Du kan trygt seie at hjartet slo litt ekstra, fortel den glade laksefiskaren. Han har fiska større laks, men som han har sett ut igjen. – Så denne eg tok no er den største som eg har fått, kan du seie.

Herremåltid

Denne ruggen skal derimot røykast på gamlemåten, og laksefiskaren reknar med den vil gi fleire herremåltid til jul. Laksefiskar Neset var på Nordfjordeid for å fiske laks saman med fleire kameratar. – Vi er ein gjeng på fem-seks stykk frå Bergen, og har vore her på laksefiske i mange år, seier han. Laksen på 11,6 kilo er den største som er tatt så langt etter sesongstart 1. juni.

STØRSTE: Odd Halvor Neset tok ein laks på heile 11,6 kilo i Eidselva no i starten av laksesesongen. – Det var ein hard kamp, fortel han. FOTO: PRIVAT

Fin rekreasjon

Dei ivrigaste fiskarane begynte nedteljinga til opninga for lenge sidan. Å fiske laks og aure i Eidselva er rekreasjon for mange. Som oppkøyring har det blitt gjennomført eit betydeleg tal timar med dugnad, for å gjere alt klappa og klart til fiskeopning 1. juni. Eid sportsfiskelag har hatt dugnad i alle sonene der dei leiger fiskestenger. – Vi har mellom anna laga bruer og fjerna vegetasjon, fortalde nestleiar i sportsfiskelaget, Asgeir Skrede til Fjordabladet før sesongstart. Han er ein av dei som gledde

FERIE: Asgeir Skrede gledde seg til laksesesongen skulle starte.

STOR LAKS: Edvin Bolstad frå Nordfjordeid tok ein storlaks på 9,5 kilo første natta ved sesongopninga. FOTO: PRIVAT

seg til årets sesong og hadde godt håp om at det blir høveleg med vatn i elva gjennom sesongen.

fangsten, og der ein kan halde seg oppdatert gjennom sesongen om fangsten. Her kan ein sjå samla fangst for heile vassdraget, enkeltvis for Storelva, Hornindalsvatnet eller Eidselva og også kor stor fangsten er i

FOTO: ANNA WUTTUDAL

Digital rapportering

I fjor vart Eidselva stengt 15.

august, då det tidleg vart bortimot tomt for vatn i elva. Nytt av året er ein ny måte å rapportere fangst i Hornindalsvassdraget. Ei digital løysing gjer at fiskarane kan gå inn med ein gong og rapportere

dei ulike sonene. På dei to første vekene var det tatt 95 fiskar i Eidselva. Samla vog dei 572,1 kilo. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


FJORDABLADET SOMMAR 2022 11

Sommaraktive Stad 2022

Fredag 1. juli

Lørdag 2. juli

Søndag 3. juli

Mandag 4. juli

Tirsdag 5. juli

Kl. 09.00 Kl. 16.00

Onsdag 6. juli

Yoga

Kl. 20.00 Kl. 21.00

og utover, Nybegynnarkurs Tennis v/Tora Haaland Rebusløp i Ervika. Oppmøte ved TÅR- kiosken. (tilrettelagt for sykkel og barnevogn.) Grilling ved TÅR kiosken/Sanden etterpå Utekonsert i Ervika med Håvard Dalsbø Pubquiz på Korsen Pub v/Ingmund Sjåstad

Kl 09.00 Kl. 10.00 Kl. 11.00 Etterm./kveld:

Nybegynnarkurs Tennis v/Tora Haaland Keltisk Pilegrimskonferanse på Stad Hotell. Opning av Brannstasjonen v/ordførar. Jonsokfeiring i Hoddevika. Sal av rømmegraut, grilling, bål og Farmenleikar.

Kl. 10.00-17.00.

Kl. 16.00

Den store vassdagen på hamna. Rib-båt, Stadt Heilårsbading, Palleløp, Vannskuter mm. Sal av mat, aktivitetsløype på tennisbana (alle aldrar) minigravemaskin Filadelfia har Gudsteneste på Stad Hotell

Kl. 11.00-16.00 Kl. 17.00 Kl. 18.00-19.30 Kl. 19.30-20.00

Hurtigturnering tennis Volleyballturnering barn/ungdom med kiosk. Ytre Stad Bygdehus. Turn-aktivitetar Turn-framsyning

Kl.10.00

Surfekurs i Hoddevika v/Lapoint kr 100 Påmelding. hoddeviksurfschool@lapointcamps.com Førstemann til mølla prinsippet. Barnas turlag - Rebusløype rundt ”Rabbane” Arrangement i den nye aktivitetsløypa

Kl. 17.00 Kl. 18.00

Kl. 12.00-18.00 Kl. 17.00 Kl. 10.00

kl 11.00 i låven i Hoddevika kvar dag. For meir info: Bygda Yoga Skule

Stad Sjøredningsklubb - Aktivitetar i Hoddevika med Vannscooter og meir. Ervik Surfshop - SUP på Ferstad og Honningsvåg (gratis i dette tidsrommet) Skyting på Dragseidet. Kiosk

Kl.17.00 Kl. 18.00

Surfekurs i Hoddevika v/Stad Surfing kr 100 Påmelding.info@stadsurfing.com (Første mann til mølla prinsippet.) Opning av ny leikeplass i Ervik med ulike aktivitetar. Volleyballturnering. Vaksne. Kiosk

Fredag 8. juli

Kl. 10.00 Kl. 15.00 Kl. 20.00

Stadt Naturguiding v/Grete Fure arr. guida tur til Furehornet. Påmelding Fotballdag med ulike aktivitetar. Turnering for små og store. Kiosk Pizzabuffet på Stad Hotell

Lørdag 9. juli

Kl. 12.00.

Torsdag 7. juli

1. JULI - 9. JULI

«Liv og røre» i Korsen Fru Inga kjem i Korsen og sel rømmegraut. Utover dagen blir det litt underhaldning og aktivitetar Korsen Pub, Matservering og bordtennis ute. Div. boder. Kaffibaren ”Helg” held ope på Beachday

HELIKOPTERTURER frå kl. 11.00. Påmelding til 46425661

Følg med på facebooksida : Sommaraktive Stad for påmeldingsinfo, klokkeslett og anna informasjon for dei ulike aktivitetane. Nb vërforbehold på enkelte av aktivitetane denne veka

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt på Messenger eller telefon. Tone tlf: 99155024 eller Thea tlf: 95022241


12 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Desse cruiseskipa kjem i år Både i juni, juli, august og september kjem det ein del cruiseskip til Nordfjordeid. I oktober vert årets cruisessesong avslutta og då kjem det eitt cruiseskip på besøk. Det aller største som kjem er cruiseskipet AIDAnova som har plass til 6 654 passasjerar. OLIN MARIAYRI olin.yri@fjordabladet.no

Dato

Cruiseskip

Tid

Kjem frå og reiser til

Lengde

Max. pass

Mån 20.6

AIDAmar

08:00-18:00

Vik i Sogn – Bergen

253,30

2580

Tys 21.6

Costa Diadema

08:00-18:00

Geiranger – Stavanger

305,70

3693

Ons 22.6

World Explorer

08:00-18:00

Geiranger – Flåm

126,00

200

Ons 22.6

Vasco da Gama

08:00-16:00

Bergen – Kristiansund

219,00

1258

Ons 29.6

Ocean Majesty

08:00-23.00

Tromsø – Vik i Sogn

135,0

621

Fre 1.7

AIDAperla

08:00-18:00

Hamburg – Hellesylt

299,90

4350

Laur 2.7

MSC Magnifica

07:00-16:00

Honningsvåg- Hamburg 293,80

3013

Mån 4.7

AIDAnova

13:00-22:00

Kiel – Haugesund

337,00

6654

Søn 10.7

AIDAperla

13:00-20:00

Hamburg – Hellesylt

299,90

4350

Tys 12.7

MSC Prezlosa

11:00 – 20:00

Kiel – Bergen

333,333

4345

Mån 18.7

AIDAnova

13:00-21:00

Kiel – Flåm

337,00

6654

Tys 19.7

AIDAmar

08:00-19:00

Bergen – Vik i Sogn

253,30

2580

Mån 25.7

AIDAperla

08:00-18:00

Ålesund – Stavanger

299,90

4350

Tys 26.7

Costa Fortuna

08:00-18:00

Olden-Vik i Sogn

272,20

3470

Ons 27.7

AIDAsol

11:00-20:00

Lerwick – Bergen

252,00

2686

Tys 2.8

Silver Whisper

09:00-18:00

Flåm-Geiranger

186,00

382

Ons 3.8

Disney Magic

08:00-18:00

Ålesund

300,10

2 834

Ons 10.8

MSC Preziosa

07:00-18:00

Bergen- Måløy

333,33

4 345

Fre 12.8

Le Dumont-d›Urville

16:00-18:30

Ørsta-Skjolden

131,40

184

Tys 16.8

AIDAnova

11:00-20:00

Flåm-Oslo

337,00

6 654

Ons 17.8

AIDAmar

08:00-19:00

Bergen- Vik i Sogn

253,30

2 580

Søn 28.8

AIDAperla

13:00-22:00

Hamburg-Hellesylt

299,90

4 350

Mån 29.8

MSC Virtuosa

15:00-21:00

Southampton – Hellesylt

331,43

6 334

Tys 30.8

AIDAnova

07:00-17:00

Bergen – Haugesund

337,00

6 654

Mån 5.9

Silver Moon

08:00-18:00

Ålesund – Flåm

212,80

596

Tys 6.9

Mein Schiff 4

07:00-20:30

Hellesylt – Bergen

293,00

2 790

Ons 7.9

Disney Magic

08:00-16:00

Ålesund – Eidfjord

300,10

2 834

Fre 9.9

MSC Preziosa

08:00-16:00

Trondheim – Kiel

333,33

4 345

Søn 11.9

Le Champlain

16:00-17:00

Ørsta – Skjolden

131,50

184

Tys 13.9

MSC Preziosa

10:00-17:00

Kiel – Honningsvåg

333,33

4 345

Ons 14.9

AIDAnova

07:00-18:00

Ålesund – Stavanger

337,00

6 654

Fre 16.9

Artania

08:00-16:00

Flåm – Eidfjord

230,60

1 260

Laur 17.9

Silver Moon

08:00-18:00

Molde – Flåm

212,80

596

Tys 20.9

Mein Schiff 3

07:00-20:30

Hellesylt – Bergen

293,30

2 750

Ons 21.9

AIDAprima

09:30-16:30

Geiranger – Hamburg

299,90

4 350

Tors 22.9

AIDAperla

08:00-16:00

Ålesund – Stavanger

299,90

4 350

Ons 28.9

AIDAnova

07:00-18:00

Ålesund – Stavanger

337,00

6 654

Ons 12.10

AIDAnova

08:00-18:00

Ålesund – Stavanger

337,00

6 654


FJORDABLADET SOMMAR 2022 13

& THE RATTLESNAKES

NORDFJORDEID 21.–23. JULI M A L A KO F F. N O B I L L E T TA R PÅ T I K K I O . CO M #denbestefestivalopplevinga


14 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

BLÅTT HAV: Erviksanden er ein av dei flottaste strendene i Stad. Her er det blått hav, og i tillegg gode moglegheiter for fjelltur. FOTO: PRIVAT

IDYLL: Suffefjæra på Stårheim er mykje brukt av dei lokale. Her er berg å sole seg på, og på sommaren er der flåte. FOTO: PRIVAT

DÅRLEG VÊR: Blir det dårleg vêr i sommar, eller kaldt i sjø eller vatn, kan du ta deg ein tur i Eid svømmehall som ligg i Eid idrettshus. FOTO: OLIN MARIA YRI

••I Stad

Dette er nokre av dei beste badeplassane Lurer du på kvar du skal bade i sommar? Her er nokre av dei beste badeperlene i Stad. SAGAPARKEN

ERVIKSANDEN

Stad: Ervik Type: Sjøvatn Med sand og blått hav er Erviksanden ein av dei vakraste strendene i Stad. Her har vi høyrt at det er fint å bade og surfe.

Stad: Nordfjordeid Type: Sjøvatn Med trampoline, volleyballnett, grillplass, klatrepark, kafear og shopping i nærleiken har Sagaparken blitt ein av dei populære badeplassane på Nordfjordeid. Her er langgrunt og flåte.

ÅRSKOGVIKA

OSVIKA

SUFFEFJÆRA

Stad: Nordfjordeid Type: Sjøvatn For dei som ønskjer seg naturleg sand ute i sjøen, passar Osvika perfekt. I Osvika finn du eit stort grasområde, med både sol og skugge. Ein plass for både familiar og ungdom. I tillegg er det utsikt både ut fjorden, men også av sentrum.

SELJESANDEN

Stad: Selje Type: Sjøvatn Med blått hav og sandstrand er den lange Seljesanden ein av dei beste badeperlene i Stad. I tillegg til at det er langgrunt, ligg også BUA rett ved sandstranda.

HODDEVIKSANDEN

Stad: Hoddevik Type: Sjøvatn På denne sandstranda kan du både bade og surfe. I tillegg kan du få med deg ein svært flott solnedgang (anbefalast), som du ikkje kjem til å gløyme med det første.

Stad: Lote Type: Sjøvatn Her er ei flott steinstrand med utsikt til fjord og fjell. Her får du ei ro som er undervurdert. Passar godt for familiar og for dei som vil nyte livet – kanskje med ei bok i handa. Stad: Stårheim Type: Sjøvatn Dette er ein av dei finaste plassane å bade på Stårheim. Her er steinar og berg, som passar godt for dei som er eventyrlystne og på jakt etter til dømes krabbar. På sommaren er her også flåte.

GRYTA

Ta deg ein tur på Skårhaugssetra og når du kjem litt forbi toppen så ta deg eit bad i Gautevatnet. Dette er eit typisk fjellvatn.

VEDVIKVÅGEN

Stad: Vedvik Type: Ferskvatn Det er ikkje alle som har moglegheit til å bade i Hornindalsvatnet, den djupaste innsjøen i Europa. Men det har du.

ERVIKVATNET

Stad: Ervik Type: Ferskvatn Ta deg ein rundtur på fot rundt Ervikvatnet. Det kan vere lurt å ta med badeklede for det er meldt om gode bademoglegheiter her.

LØKJASTRANDA

Stad: Haugen Type: Sjøvatn Er ein av dei mest populære badeplassane på Haugen, og passar spesielt godt for små barn og familiar.

Stad: Stårheim Type: Ferskvatn Gryta er ein av dei kulaste badepassane. Det kan vere litt kaldt i vatnet, men det er ein god badeplass for dei som er på jakt etter hoppemoglegheiter.

HESSEVIK

FJORDSIGHT RESORT

MOLOEN

GAUTEVATNET

OLIN MARIA YRI olin.yri@fjordabladet.no

Stad: Bryggja Type: Sjøvatn Ved Norane på Fjordsight Resort finn du ei flott sandstrand med både bade – og fiskemoglegheiter. Stad: Nordfjordeid Type: Ferskvatn

NESTEN SOM SYDEN: Med den kvite sanden og sol og blå himmel er Seljesanden i Selje nesten som syden. FOTO: PRIVAT

Stad: Bryggja Type: Sjøvatn I Hessevik er det mange flotte berg, som både har gode moglegheiter for soling, avslapping og bad. Stad: Nordfjordeid Type: Sjøvatn Her er både stige ned, hoppemoglegheiter og ein kan gå ut i sjøen. Ekstrapoeng for at det er sand på botnen.

MYKJE BRUKT: Sagaparken på Nordfjordeid er ein av dei mest populære badeplassane på Nordfjordeid. Her er både turistar, barnefamiliar og ungdom. FOTO: ANNA WUTTUDAL


FJORDABLADET SOMMAR 2022 15

BRYGGJA: Ved Norane på Fjordsight Resort er det ein fin badeplass med sand. I tillegg til denne, anbefalast det å sjekke ut berga i Hessevik. FOTO: POL

HOPP: Gryta på Stårheim er ein kul plass, og ein flott naturoppleving. Her hoppast det. FOTO: PRIVAT

I FJELLET: Ta deg ein tur på Skårhaugssetra og bad i Gautevatnet. Dette er ein av mange fine badeplassar i fjellet. FOTO: PRIVAT

MED UTSIKT: Badestranda på Lote kjem med flott utsikt til fjorden og fjella. I tillegg er det ein fin og roleg badeplass. Det er småsteinar både på land og ut i sjøen. FOTO: PRIVAT

LANGGRUNT: Seljesanden passar godt for småbarn, ettersom den er langgrunn. Det passar også for aktivitetar. FOTO: PRIVAT

FLOTT: I Hoddevik er det ei flott sandstrand, som passar både til bading og surfing. Her er det også ein flott tur til Hoddevik, med mange fotoplassar. Solnedgangen er spesielt flott. FOTO: OLIN MARIA YRI


16 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

••Riding og stell av fjordhest på Norsk Fjordhestsenter

Bli kjend med fjordhesten Ved Norsk Fjordhestsenter kan du få møte fjordhesten i heile sommar. Ta ein tur på hesteryggen, eller berre bli betre kjend med den norske hesten. Ved Norsk Fjordhestsenter kan du velje mellom korte rideturar ved senteret, eller lengre turar ute i terrenget eller på Harpefossen og Hjelmelandsdalen. Dei heilt kortaste turane handlar om å ta ein liten ridetur heilt i nærleiken av senteret. Då sit ein på hesten medan ein erfaren ryttar går ved sidan av. Eller ein kan ta ein litt lenger tur på grusvegar som går rundt fjordhestsenteret.

Til Utsikten

Utsikten er eit utsiktspunkt med ein gapahuk rett ovanfor Nordfjordeid sentrum. Fjordhestsenteret har tilbod om turar dit gjennom den nye ridestien, og deretter på ein ganske flat grusveg ut mot Utsikten. Denne turen kan ta opp mot halvannan time, og passar best for dei over ni år.

På Harpefossen

For dei som vil har meir utfordringar finst det turar med utgangspunkt i Harpefossen skisenter. Her vil ein kunne ri innover grusvegen som fører inn mot Brekka, det som er langs Den trondhjemske postveg. Ein slik tur vil kunne ta litt over to timar, og blir eit tilbod frå og med måndag 4. juli. Også her vil ein ha med seg erfarne ryttarar, som anten kan gå ved sidan av hesten, eller ri ved sidan av. Det same gjeld for turane til Utsikten.

TRYGG PÅ HESTERYGGEN: Ved Norsk Fjordhestsenter har dei tilbod om å få prøve seg på hesteryggen gjennom heile sommaren. Ridehestane ved senteret er godt vande med nye folk på hesteryggen, og ved sidan av vil det gå tilsette.

Dagleir

Rett etter skulestart, i veke 25 og 26 er det dagleiarar ved Norsk Fjordhestsenter. Det er ei veke med fokus på det meste som har med hest å gjere, med både riding og stell av hest. Dette er ope for dei som går i første klasse og oppover. I veke 32 blir det også dagleir, då i regi av sommarkursa som Stad kommune har fått på plass. Då blir det ope for barn frå første til fjerde klasse.

MOT UTSIKTEN: Gjennom den nye ridestien kan ein få ri opp og ut mot Utsikten ovanfor Nordfjordeid sentrum.

FJORDHESTEN I SENTRUM: I over hundre år har Nordfjordeid vore ein samlingsplass for fjordhestfolk. No kjem det folk frå mange verdsdelar for å sjå opphavet til den særnorske hesterasen.

GJENNOM SKOG OG FJELL: I Hjelmelandsdalen kan ein oppleve gamle setrar på ein ridetur langs den tidlegare postvegen til Trondheim.

CRUISE: Besøk på Norsk Fjordhestsenter er blitt ein populær aktivitet mellom cruiseturistane som kjem til Nordfjordeid.

Mange cruiseturistar

Å besøkje Norsk Fjordhestsenter er blitt populært for mange av turistane som kjem med cruisebåt til Nordfjordeid. Dei kjem til hestesenteret både for å sjå på den særnorske hesterasen, eller å ta seg ein tur på hesteryggen. Dei bestiller også omvising i grupper eller turar på hesteryggen til Utsikten. INGER TRÆEN inger.treen@fjordabladet.no


FJORDABLADET SOMMAR 2022 17

ELBILLADAR Easee Home ladestasjon 1,4-22 kW. Appstyring via wifi eller 4G.

14 490,-

ferdig montert.

Centech 2 fase ladestasjon. 6-32A.

11 999,-

ferdig montert.

Easee Ladekabel 32A 7,5m

kr 2 679,-

«Montasje av elbilladere inkluderar: Kabel klamret til vegg inntil 10 meter frå sikringsskap, 1 stk. jordfeilautomat 32A. Ladestasjon. Prisen forutsett at det er plass i sikringsskapet til montasje av nytt utstyr, og at utstyr og øvrig installasjon er i forskriftsmessig tilstand. Ved behov for Overspenningsvern, blir det et tillegg på kr 1 599,-.

SMARTHUSLØYSINGAR Elko smart Termostat:

3 499,-

ferdig montert.

Futurhome Smarthub:

Han sensor:

799,-

3 299,-

ferdig montert.

ferdig montert.

NO: Kampanje på Futurehome. Ein kan f.eks. via Tibber styre varmekilda slik at den er på når straumen er billig og av når den er dyr. Løysinga er og nyttig for å komme under effektnivå når det blir innført differensiert nettleie.

Ta kontakt for et godt tilbud på smarthusløysing for styring av din elektriske installasjon.

Sett din Signatur på rommet Velg frå mange ulike fargar. Tekstiltrekk med standardfargane Granitt og Skifer er begge inkludert i pakken. Trekka kan enkelt takast av og på, slik at du enkelt kan bytte, eller variere stil på varmepumpene.

26 990,ferdig montert.

Standard montering inkluderer 4m rør, kabel og kanal mellom innedel og utedel. Pristillegg for kjøring utover 40 km. Kampanjeperiode fra 14.06.2022 – 31.07.2022

TRENDY OG SMART

VARMEPUMPER Toshiba Signatur Høg varmeeffekt, ei mengde nyttige funksjonar, stillegående og ytelsesevnen på topp. Tekstiltrekk i fargene Granitt og Skifer følger med. Flere farger er tilgjengelig for bestilling.

Full oversikt uansett kvar du er Varmepumpa frå Signatur har mange nyttige funksjonar. Du kan blant anna: • • • • • •

Justere opp varmen på vei til hytta Få oversikt over temperaturen med eitt tastetrykk Få detaljert oversikt over straumforbruket ditt Timer-funksjon med 4 ulike program per dag Gjere justeringar frå sofaen eller når du er på farta Bruke stemmestyring som støtter både Google Home Assistant og Amazon Alexa

Vi kan og tilby Brannforebyggende El-kontroll av bolig i henhold til NEK405-2. Vi utfører dei fl este typer serviceoppdrag og montasje av elektriske anlegg.

TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD! KONTAKT OSS I DAG! • Tlf 901 08 577 / post@vestenergiteknikk.no / www.vestenergiteknikk.no


18 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Seks dagsturhytter i Nordfjord I Nordfjord ligg seks dagsturhytter – to av dei i Stad.

TUR: På tur til dagstur- Det er etablert 26 dagsturhytter til fri bruk for folket – der ein hytta på Naustdals- finn seks av dei i Nordfjord. I Stad er den eine dagsturhytkamben. FOTO: ASTRID GRETE TORHEIM

ta på Naustdalskamben, med oppstigning frå Naustdal, Bjørhovde eller Remmedalen.

Den andre er plassert på Risnakken, med flott utsikt over Selje. I tidlegare Vågsøy er hytta plassert på fastlandet, Kletten. Her går stien opp ikkje så langt frå Måløy vidaregåande skule. I Gloppen er hytta i Trivselshagen, medan i Stryn ligg oppe i fjellet vest for sentrum. Stien

startar i Vik, ved gamle husmorskulen. Bremanger har si hytte på Veten, med oppstart frå Grotlesanden. I Hornindal er dagsturhytta overfor Ytrehorn, på veg opp mot Ytrehornsnakken. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

••Golf

Med glede i kvart slag Han var godt vaksen før han begynte med golf. No brenn Agnar Kvalsund for golfbana og idretten. Han har ansvaret for å ta imot turistar og leige ut utstyr for Nordfjord Golfklubb i sommar. Med laksefiskarar i Eidselva som næraste nabo ligg Stokkenes Golfpark idyllisk til på Nordfjordeid. Her finn du ei niholsbane i eit naturskjønt område. Bana er relativt kort på tre kilometer, men er likevel utfordrande og har naturlege terrassar for kvart hol.

Vil ha med fleire

Nordfjord Golfklubb ønskjer at endå fleire skal oppdage gleda med å spele golf. – Golf er fascinerande. Spelet avheng av korleis du plasserer deg i forhold til ballen, korleis du slår for å treffe ballen, og kva kølle du skal bruke for å kome vidare. Så er det ulike reglar ein må ta omsyn til. Samla sett er alt dette med på å gjere spelet fascinerande, meiner Kvalsund. – Spelar du ned i sandbunkersen er der også reglar for å kome seg ut av det. Golf er samansett av mange små finessar. Det er det som gjer det artig, forklarar han.

Golf er samansett av mange små finessar. Det er det som gjer det artig.

Sjølv var han godt vaksen før han prøvde golf for første gong. – Eg var så gapen at eg ikkje begynte før, men eg var uinteressert. Men så snart som ein har gått og hakka torv ei stund, og løyst koda på korleis ein skal slå, då blir det noko heilt anna, seier Kvalsund. Sidan det vart han biten av golfbasillen.

FOR ALLE: Golf passar for alle, og Agnar Kvalsund brenn for golfbana og idretten. ALLE FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Sosialt

– Å spele golf er veldig sosialt. Når ein går på bana for å spele må alle vere stille for at du skal konsentrere deg, men praten går elles og du spelar saman med andre, seier han.

Å spele golf er veldig sosialt.

– Før i tida var golf ein sosse- UTSTYR: Ein kan godt kjøpe brukt sport. Slik er det ikkje lenger. golfutstyr når ein begynner med Golf passar til både unge og el- golf. dre, minner han om. – Om er du medlem i ein golfklubb, kan du stort sett det er alltid rom for fleire som spele på alle baner rundt om i vil spele golf, minner han om. verda, seier han. Han forstår at det kan vere ein Interessa for golf er stigande. terskel for nokon å vere med på Golfklubben på Nordfjordeid konkurransar og slikt, men skulle gjerne hatt med seg fleire skulle gjerne sett at fleire vart damer. med. – Her er for få, men her er – I fjor hadde vi 29 på kurs, i ein god del som har tatt «vegen litt variert alder. Så langt i år til golf»-kurset, men så blir det har vi berre hatt sju på kurs, liksom ikkje noko meir, seier seks unge og ein vaksen, fortel han. han. – Folk må ikkje tru at vi som Han forstår at nokon fryktar spelar her er proffe, seier han. at det kostar for mykje å spele – Vi er alminnelege gode, og golf.

SELJE: Også i Selje finn ein ei nihols golfbane.

– Eit køllesett er ei investering for fem-sju år. Ein kan godt kjøpe brukt – til å begynne med er det heilt greitt. Etter kvart som ein vert flinkare ser ein kanskje behovet for å gjere justeringar med utstyret. Det kjem alltid nyvinningar og endringar innan utstyr, seier Kvalsund. I sommar står han klar som vert til å ta imot dei som ønskjer å spele golf. – Eg er tilgjengeleg for alle, enten det er utstyr eller golfbi-

len som må lånast, seier han. – Vi har hatt cruiseturistar oppom. Alle som vil kan kome og slå ballar på driving rangen, då kjøper ein berre ei bøtte med ballar. Utstyr elles kan ein låne. Om du derimot skal på bana og spele golf, så må du ha kurs, poengterer han.

INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


FJORDABLADET SOMMAR 2022 19

På huske i det fri

Den eldste militærplassen i landet

På Gildra har du god utsikt over Eidsdalen. Her kan ein også prøve huska som er hengt opp, og som også er eit ynda fotoobjekt.

Nordfjordeid har landets eldste eksersisplass, som i dag framstår som eit flott parkområde. Det er også her Malakoff Rockfestival arrangerer sin populære festival for rundt 30.000 besøkande. Eksersisplassen har eksistert sidan 1628, og lagerhusa som står der endå er frå åra 1791–1993. Dei brulagde stiane laga tyskarane under 2. verdskrig.

FOTO: KATRINE MOUM

STOKKENES GOLFPARK: Golfbana ligg på Stokkenes, og har lakseelv som næraste nabo. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Nordfjord Frivilligfestival 22. juni Eksersisplassen, Nordfjordeid

15.00 - 17.30

Norsk Tipping og Nordfjord frivilligsentralar, deler ut premiar på opptil 10.000 kr til deltakande organisasjonar på festivalen. Sykkelturen etappe 33 Klenkarberget kl. 12.00 Folketog i sentrum til festivalen Stad Rådhus kl. 14.10 Følg oss på facebook: @Nordfjord Frivilligfestival og sykkelturen 22. juni / www.sykkelturen.no

Spørsmål?

Kontakt nærmaste frivilligsentral


20 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Wenche Holmøyvik Starheim, Stårheim:

Levi Wilhelm Silander Skibenes og Mathilde Nordnes, Nordfjordeid

– Kva vil du vise turistane som kjem til Nordfjord? – Eg tenker at vi må vise den fine naturen vår med fjellheimen og setrene våre. Vi må vise dei inne i fjorden med Loen og Skyliften, det er absolutt verdt å få med seg det som er der inne. Dei må sjølvsagt stoppe på Eid, få med seg Sagaparken og den fine gågata vår. Så til slutt har vi jo Stadt og Selje, i ytre er det mykje fint å sjå.

Levi: – Turistane må dra til Loen å stikke opp på Hoven med skyliften der. Mathilde: – Og så kan turistane besøke vikingskipet på Sagastad.

••Populært med padeltennis og supbrett

Mange tilbod for ein aktiv somm

PADELTENNIS: Interessa for padeltennis har skote fart etter at Nordfjordeid fekk to baner. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

På Nordfjordeid finn du padeltennisbaner – dei einaste i regionen. Supbrett har også blitt populære. Splitter nye padeltennisbaner opna bak Eid vidaregåande skule i fjor haust og var dei første i Vestland. Etter det har interessa for padeltennis skote fart. – Vi ser at det har vorte ein boost for padel på Nordfjordeid. Dette er ein idrett som veks og har ein eksplosiv auke og heile landet, fortel Stian Aaland, som jobbar ved Chatlet Sport 1 Nordfjordeid.

Vi ser at det har vore ein boost for padel på Nordfjordeid.

Padeltennis passar for både barn og unge, damer og menn. – Vi ser også ganske mange tenåringar som gjer det til ein sosial sak, møtast ute, spelar saman, og gjer noko i lag. Det kan kanskje vi vaksne også vere flinkare til å gjere, seier han. I dag er det fire sandvolleyballbaner på Nordfjordeid. – Også det er ein god sommaraktivitet som vi veit er populært og eit lågterskeltilbod. Ein treng

ikkje vere verdsmeister for å vere med, seier Aaland.

Pågang på supbrett

– Det har også vore bra pågang på supbrett. Mange har prøvd det ut, og har funne det så gøy at dei vil investere i utstyr, seier Aaland. Dei som jobbar på sportsbutikken registrerer også at interessa for diskgolf er populært. – Her kan ein kjøpe mobile korger, og så er det kjekt å møtast ein gjeng og spele ein sommarkveld. Det er det også med spikeball, så kan ein ha ein strandaktivitet med ein kompisgjeng. her er det eit nett og eit lite rundt bord som ein slår ballen end på, seier han.

Mykje å velje i

Aaland meiner at dei som vil ha ein aktiv sommar har mange moglegheiter i Nordfjord. – Vi har hatt to år med pandemi, og mange har funne ut at ein ikkje treng å vere låst til tidspunkt og faste rammer. Vi registrerer at mange vil reise på tur, klatre, spele golf, slike type ting der du sjølv kan bestemme tidspunkt og når du vil vere aktiv, seier han. – Interessa for golf er også aukande. Det er kjekt å sjå at unge vaksne samlar seg og tar ei runde på golfbana, seier Aaland. – Mange har også fått opp auga

SUPBRETT: Supbrett har blitt populært. Mange har prøvd det ut og funne det så gøy at dei vil investere i eit eige brett. FOTO: PRIVAT for laksefiske. Eit alternativ er fisking i fjorden som er gratis. Fisking er ei fin avkopling

Vi registrerer at mange vil reise på tur, klatre, spele golf, slike type ting der du sjølv kan bestemme tidspunkt og når du vil vere aktiv.

Mange på turliv

Gjennom dei to pandemiåra har mange kjøpt turutstyr, slik om telt og soveposar. – Ein har fått kjenne på kor fritt det er, og har fått mange gode opplevingar ute i naturen med fjell og friluftsliv. Toppen er nok nådd av det å selje turutstyr, vi ser at det har flata ut litt, fordi folk allereie har investert i det. Men det er framleis fint å ha hengekøy, teltliv er fint, og mange vil nok nytte seg av det også i sommar, meiner Aaland. Han meiner det er nok av lo-

kale tilbod å velje i. – Og skulle det bli ruskevêr kan ein gå på treningssenter eller i symjehallen. Det er ein del alternativ sjølv om sola ikkje skin, seier han. Sjølv skal han jobbe mykje i sommar. – Og så prøver eg å få med meg litt aktivitetar, og til liks med andre gleder ein seg til Malakoff og gode konsertopplevingar, konstaterer Aaland. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


FJORDABLADET SOMMAR 2022 21

Guida tur på Stadlandet

Småbåthamna i Seljevågen

Stadt Naturguiding tilby rguida fotturar på Stadthalvøya med innlagde kulturopplevingar. Stadt Naturguiding deltek på Sommaraktive Stad med guida tur til Furehornet fredag 8. juli.

Småbåthamna i Seljevågen ventar på sommartrafikken. Båtturistar kan glede seg over at kapasiteten i gjestehamna vart dobla for få år sidan, og at det no er plass til rundt 30 båtar.

mar OPNING: Sist haust var det offisiell opninga av den nye padeltennisbanene ved Eid vidaregåande skule. Her var ein ein godt fornøgd gjeng, med representantar frå elevane, fylkeskommunen, Nordfjord padeltennisklubb, sponsorar, Eid vidaregåande skule og Stad kommune. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Konfirmant i 2023? Ta kontakt med oss!

DAME- OG HERREBUNAD FRÅ NORDFJORD MED STORT FOKUS PÅ PASSFORM, STOFF- OG SAUMKVALITET, ER VI BEST PÅ HERREBUNAD. Vi leverer 26 forskjellige bunader og drakter. Damebunad frå Nord ord er sydd på Nord ordeid. Lommer og forkle er veva på Byrkjelo. Vi bruker berre handvevne band.

Herreekvipering As Tlf. 57 88 57 50

AKTIV SOMMAR: Gjengen på Chatlet Sport 1 Nordfjordeid merkar godt kva som fenger innbyggjarane av aktivitetar. Her er dei sjølve på padeltennisbanene på Nordfjordeid. Stian Aaland nr. 4 f.h. bak.

Vi kan levere komplett bunad Besøk heimesida vår for inspirasjon: www.herrebunad.no

Bunadsaum

Bunader frå oss er sydd etter mål med gode muligheter for regulering i ettertid. Måltaking i Bergen og Oslo etter avtale.

Besøk oss på ALTI Nordfjord. Følg oss på instagram: Frislid_herre


22 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

••BUA Eid og Selje

Her kan du låne variert utsty Bua Eid og BUA Selje har ope kvar vekedag i heile sommar. Her kan du låne utstyr gratis – alt ifrå SUP brett til telt. I Stad er der to BUA ein kan låne utstyr gratis frå: BUA Eid og BUA Selje. BUA Eid har i ein god del år hatt dørene opne ved LA-senteret. BUA Selje vart opna juni 2020 i det gamle huset rett ved Seljesanden. Nyleg flytta dei derimot halve BUA til Innbyggjartorget i Selje, på Nabben 80. – Alt har vore ved Seljesanden sidan vi opna i juni 2020. Der har det vore heilt fult med telt og alt av friluftsliv, kajakk og stup-brett. Det veldig kult der, men veldig trongt så det var vanskeleg å ha god orden og finne fram. Vi hadde ikkje plass til meir utstyr, fortel Maria Helgesen, ved BUA Selje. Dette betyr at det no er to BUA i Selje, den eine er sjøsportssommar BUA ved Seljesanden, den andre ved Nabben 80 der alt det andre utstyret er, som mellom anna friluftsliv og syklar. No når dei har flytta har dei også blitt endå meir tilgjengelege og med lenger opningstider.

Ope kvar vekedag

I sommar er planen for både BUA Eid og BUA Selje å halde ope kvar vekedag i sommar. – I sommar vert det BUA på Sanden kvar vekedag frå måndag til fredag. Den vert bemanna av ungdom, fortel Helgesen. – Planen er at BUA Eid er ope kvar vekedag i sommar, konstaterer Astrid Grete Torheim, ved Eid frivilligsentral. Deler av sommaren er det ungdom som har sommarjobb i BUA som skal halde dørene opne både på Nordfjordeid og i Selje. Eid frivilligsentral og Selje frivilligsentral har nemleg fått 300.000 kroner til eit sommarjobbprosjekt til unge mellom 14 og 20 år. Denne sommaren er det venta at mellom 20 til 25 får sommarjobb, som skal vere i sving, mellom anna på BUA. – Slik som i fjor vert det ungdom som skal jobbe på BUA. Inn i mellom skal desse også jobbe med å lage til sosiale aktivitetar, fortel Helgesen.

Slik som i fjor vert det ungdom som skal jobbe på BUA.

Mykje utstyr

BUA er ein nasjonal ideell organisasjon og vart stifta i 2014,

BUA: Både i Selje og på Nordfjordeid kan du låne utstyr med BUA gjennom heile sommaren. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

men heilt sidan 90-talet har det eksistert utstyrssentralar rundt om i kommunane i Norge. Utstyret som BUA har til utlån er gratis, og er eit tiltak for å auke fysisk aktivitet, sosial inkludering og aktivitetsglede. Alle kan låne utstyr, men ein må vere over 18 år og ha registrert adresse i Norge. Målet er å gjere det enklare for barn og unge å prøve fleire og meir varierte aktivitetar, men utan å auke forbruket. BUA lånar ut utstyr til både privatpersonar, barnehagar, skular, lag og orga-

nisasjonar. BUA lånar ut utstyr til både sommar og vinteraktivitetar. Det er eit variert utstyr, alt ifrå overnatting som telt, hengekøyer, soveposar og liggeunderlag, til matlaging som bålpanne og termosar, fiskeutstyr, syklar for små og store, utstyr for padling og diverse leik og moro.

SUP brett i vinden

Ifølgje Helgesen er BUA mest brukt på sommaren, og då er det spesielt sommarutstyr og fritidsutstyr som er mest popu-

lært å låne. For tida går det mykje i syklar, sparkesyklar og friluftsutstyr. SUP brett har også blitt svært populært dei siste åra, og det er noko som BUA har merka dei siste somrane. Dette er venta også denne sommaren. Nokre leikar seg i sjøen, medan andre tek seg ein lenger tur. – Vi merkar veldig at SUP brett er populært. Vi har kjøpt inn, og skal sjå om vi skal kjøpe inn fleire, men det er ikkje prioritet nummer ein. Det er ikkje alltid om å gjere å ha veldig

mange, men heller variert utstyr. Vi merkar at det er populært, alt ifrå å leike seg i havet men nokre tek også seg lenger turar, fortel Helgesen.

Vi merkar veldig at SUP brett er populært.

OLIN MARIA YRI olin.yri@fjordabladet.no


FJORDABLADET SOMMAR 2022 23

yr i heile sommar KAJAKK: Du kan mellom anna låne kajakk med BUA. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

SYKLAR: Noko av det som har vore svært populært er utlån av syklar. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

UTSTYR: Også BUA Eid har mykje variert utstyr som ein kan låne. FOTO: ANNA WUTTUDAL

VARMEPUMPE

Våre varmepumpe har 5 års forsikring inkludert i prisen

Eid Elektro leverer og monterer varmepumpe i heile Nordfjord. Vi utfører og service på varmepumper. NB! Varmepumpene kan og brukast til kjøling på varme dagar.

ELBILLADAR

Eid Elektro leverer og monterer elbil-ladarar. Vi er forhandlar av bl.anna den populære og brukarvenlige ladaren Easee Home Les meir på; https://easee-international.com /no/hjemmelading/

EID ELEKTRO HAR I 25 ÅR LEVERT OG MONTERT VARMEPUMPE I NORDFJORD Ta kontakt med oss for eit tilbod Tlf. 57864760 • epost: post@eidelektro.no Øyane 12 - 6770 Nordfjordeid • www.eidelektro.no


24 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Nyt utsikta i storm og stille På det vestlegaste fjellplatået i Norge får du ei fantastisk panoramautsikt i alle retningar. VESTKAPP: Mange finn vegen til Vestkapp i løpet av sommaren. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Vestkapp trekkjer mange til seg i løpet av sommaren. Og nettopp utsikta tek pusten frå dei mange tilreisande vêrturistane. Midt oppe på platået finn du

Vestkapp restaurant. – Utsikta er fantastisk, og det at vêret skiftar så fort er fascinerande. Det er eit fargespel utan like, samtidig som du har 360 grader utsikt, konstaterer dagleg leiar Kristina Leknesund Myrseth. Ho er spent på sesongen. – Med ein gong skuleferien startar merkar vi at det kjem

fleire, og når fellesferien startar er det enormt med folk hit. Pandemien er over, og vi er spent på kor mange utlendingar som kjem. Vi merkar allereie at dei reiser, seier ho. Restauranten inne har kapasitet til 35–40 besøkande, og har i år ny dør som gjer det lettare med uteserveringa. – Ute har vi også ei matvogn,

der vi har lettare servering. Vi har ikkje kapasitet til å ta imot alle inne, smiler ho. No har restauranten ope kvar dag til midten av august. – Mange let seg også fascinere av den smale vegen til Vestkapp, fortel ho Restauranten har også ny kunstutstilling med bilete av Bård Fløde denne sommaren.

BUSS: I fjor opna ein ny bussrute mellom Leikanger og Vestkapp og Leikanger og Hoddevik. F.v.: Anne Kristin Årvik, Tone Hoddevik Drage, eigar, Kristina Leknesund Myrseth, drivar av Vestkapp restaurant, og sjåfør Leidulf Hamnøy. FOTO: TORMOD FLATEBØ

Stadbussen hjelper med trafikkors i ytre

KAFE: No kan du nyte kafelivet i historiske lokale i den gamle prestegarden i Selje. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

••Selje prestegard

– Tilbodet vil gå på lik linje med i fjor, fortel Tone Hoddevik Drage i Hoddevik & Drage som driv Stadbussen.

ein har. Tar du med deg 20 surfebrett så hadde det vore fint å vite det på førehand, så vi kan stille med ekstra transport. Vi er her for passasjerane og må innrette oss etter kva kundane vil ha, smiler ho. Stadbussen går frå Stadlandet skule via sentrum på Leikanger til Hoddevik – retur til Leikanger sentrum og Stadlandet skule, før neste tur går til Vestkapp og tilbake. Dette er fleire gongar for dag.

Stor trafikk i høgsesongen

Mindre trafikk

Med røter tilbake til mellomalderen er Selje prestegard i dag eit mangfaldig kultursenter på eit tradisjonsrikt og freda tun – midt i Selje sentrum. Her tilbyr ein mange varierte tilbod og aktivitetar for mange ulike målgrupper. Ein tek mål av seg til å vere ein varm, inkluderande stad der alle er velkomne. Her kan du oppleve konsertar, kunstutstillingar, litteraturog temakveldar – med fokus på mangfald, historie og nyskaping.

Stadbussen vert vidareført til sommaren, og skal gjere sitt til at trafikken og mengde bilar til surfebygda Hoddevik og Vestkapp ikkje vert så kaotisk og overveldande stor.

Trafikken i regionen er så stor i høgsesongen, at folk som bur i området, kvir seg for å køyre på vegane. Stadbussen er eit forsøk på å få litt færre bilar på dei smale og svingete vegane. – Vi fekk erfaring med Stadbussen i fjor sommar, men vi kom seint i gang så det var berre for ein kort periode. Tilbakemeldingane er likevel at det er eit bra tiltak, som både bygdefolk og andre set pris på, fortel Hoddevik Drage. Ein såg behovet for at noko måtte gjerast, både i forhold til belastninga på vegane og trafikken reint generelt.

Frå skuleslutt

Tanken er å kome i gang med Stadbussen så snart skulane sluttar og tar sommarferie. – Men kva gjer de om det kjem mange surfarar med surfebrett og vil ta Stadbussen? – Vi strekkjer oss så langt vi kan, og hjelper etter kva behov

Stadbussen bidrar til at ein får litt færre privatbilar på vegane til Vestkapp og Hoddevik. I staden får folk tilbod om å bli frakta med buss til desse stadane. Bussinga hjelper også til dei overfylte parkeringsplassane i Hoddevik. – Det har også hendt at bygdefolket i Hoddevik måtte køyre bubil tilbake over fjellet, fordi turistane sjølve ikkje torde å gjere det, fortel ho. Når det er sommar er den kommunale parkeringsplassen gjerne overfylt. – Vi har også fått spørsmål frå Selje om vi kan sette opp Stadbussen derifrå. Det må vi vente litt med, men tenkjer at behovet blir større derifrå når hotellet i Selje kjem. I dag er det nokre bussavgangar frå Selje som korresponderer, så du får deg heilt til Hoddevik, seier Hoddevik Drage. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

Inviterer deg inn Selje prestegard er også eit regionalt pilegrimssenter og kulturstove.

Kafe i prestegarden

I Selje prestegard driv også Kristina Leknesund Myrseth Prestelåna kafé. – Kafeen er open i helgene, og når skuleferien tek til har vi ope frå onsdag til søndag. Dette er ein klassisk kafe, der du får alt frå wraps, salat til bollar og kaker, fortel Leknesund Myrseth. Nytt av året er at turistinformasjonen er flytta frå innbyggjar-

FREDA TUN: Selje prestegard er eit mangfaldig kultursenter på eit freda tun midt i Selje sentrum. torget i kommunen til prestegarden. No er det Pilegrimssenteret som har ansvaret for å drifte turistinformasjonen i Selje. Sjølve prestegarden med pilegrimssenteret har ope kvar dag gjennom heile sommaren. her kan du få eit gløtt inn i ei svunnen tid – eit hus med ei historie med rundt 570 år som prestebustad er over. No er det pilegrimar, turistar og bygdefolk som skal fylle romma i det lafta huset.

Selje prestegard flytta frå øya Selja til Hove på fastlandet etter reformasjonen i 1537. Bygningen frå øya Selja blei erstatta med dagens hovudhus i 1782– 84. Andre bygningar på prestegarden er borgstova (1784), skulen (1884), eldhuset (1884), vedskjul og stabbur. I prestegarden på Hove har det budd 34 prestar gjennom 574 år. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


FJORDABLADET SOMMAR 2022 25

ALTI NOKO Å GLEDE SEG TIL Alti Nordfjord ligg i Nordfjordeid sentrum, og er eit moderne kjøpe-senter med eit breitt utval butikkar, inkludert Vinmonopolet, apotek, bank, daglegvare og serverings- stadar.

OPE 10-19 (16) SJØKANTEN CAFÉ Kos deg med god mat og drikke, medan du nyt utsikta over fjorden! Hos sjøkanten Cafè serverar dei mellom anna smørbrød, lunchrettar, burger og heimelaga middagar. Til dessert kan dei freiste med heimelaga kaker, sveler og eigen isdisk med deilig kuleis og softis. Uteservering både med og utan vindskjerming. Bestille på førehand? Ring 578 60 444.

CATS CAFE, RESTAURANT OG PIZZERIA

Meld deg inn i kundeklubben. Send kodeord NORDFJORD til 27500

KLE OG SKO • • • • • • • • •

Nyt fridagane utan å stresse med middag. Cats held til i 2. etg i Moengården. Ope til kl 22.00 kvar dag. Her kan du velge mellom norske og internasjonale middagsrettar, samt freistande heimelaga kaker. Rettighet til å servere øl og vin. Nyt fjordutsikta inne eller ute på verandaen i 2.etg. i Moengården. Bestill og hente sjølv, ring: 453 99 360 eller 578 60 080.

HEIM, INTERIØR, HOBBY OG FRITID

260 gratis P.plassar

4 ladepunkt for el-bil

FINN VEGEN MED BIL: Vi ligg ved fjorden i Nordfjordeid sentrum, like ved E39 og Rv15. I Sjøgata 21

alti.no/nordfjord

B YOUNG CHATLET SPORT1 CUBUS DRESSMANN FRISLID MANI SKOGSTAD WALK IN ZAVANNA

• • • • • • • • •

ARK KITCH´N RINGO NILLE POWER PRINCESS BAGORAMA PETS JYSK EIDSGT. 33

APOTEK BANK DAGLEGVARE

(Bunnpris, Eid Asia og Extra)

VINMONOPOL

Opent: 10-19 (16) Søndagsope Bunnpris


26 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

SELJA KLOSTER: På øya Selja, 15 minutt båttur frå Selje, ligg ruinane av Selja kloster- og helgenanlegg. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

••Selja kloster- og helgenanlegg

Makelaust klosterparadis Selja kloster er ein unik historisk stad. Her kan du besøke ei heilag øy ved verdas ende og ein magisk ruin.

Stadhavet er næraste nabo til klosteret og helgenanlegget på Selja, og tiltrekkjer seg tusenvis av turistar kvart år. Selja var eit sentralt religiøst senter i mellomalderen. Allereie i år 996 blei Selja den første helgenstaden i Norge knytt til Sankt Sunniva – den første og einaste kvinnelege helgenen i Norge. Den irske kongedottera var ifølgje legenda på flukt frå vikingar og kom til Selja. Her vart ho gravlagd i ei steinrøys, men kroppen vart seinare funnen heilt intakt. Dermed var vernehelgenen for Vestlandet eit faktum. Ruinane som i dag framleis står der imponerer tilreisande til øya. Selja kloster- og helgenanlegg er eit av dei best bevarte anlegga i landet.

Med nasjonal verdi

Klosteret blei grunnlagt på 1000-talet. I dag har det lokal, regional og nasjonal verdi. Klostertårnet er sjølve symbolet på Selja, der det står i full høgde, over 800 år etter at det blei bygd. Klosteret var bygd av Benediktinermunkar tidleg på

STADIG NYTT: – Det dukkar stadig opp nye ting, seier prosjektleiar Bjørn Jensen. FOTO: ANNA WUTTUDAL

KLOSTERTÅRNET: Klostertårnet er intakt, og er sjølve symbolet på Selja. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

1100-talet – til minne om Sankta Sunniva. Folk har reist hit i over tusen år, for å oppleve Norges første pilegrimsstad, med unike kulturminne frå vikingtid og mellomalder.

– Folk har stor respekt for anlegget, og vi har valt å ha eit ope anlegg, fortel han. Dermed kan også du oppleve kloster- og helgenanlegget på Selja, og vandre rundt i ruinane frå svunnen tid – i storslått natur med utsikt rett mot Stadhavet. – Men ein kan ikkje ta imot hundrevis av cruiseturistar på ein gong? – Nei, akkurat det har vi gjort noko med. Førebels må vi ha avgrensingar i trafikken ut hit, og må tenke på slitasjen. VI må tenke på sikkerheit. Dette er eit anlegg som er automatisk freda kulturminne, og at det går føre seg på kulturminnet sine premissar, påpeikar Jensen. Like ved klosteret kan du drikke vatn frå klosteret si eiga

Restaurering

– Riksantikvaren har brukt over 20 millionar kroner på restaurering av Selja kloster- og helgenanlegg, fortel prosjektleiar Bjørn Jensen. Sidan 2005 har ein hatt eit prosjekt gåande på anlegget. Ein har mellom anna restaurert klostertårnet og gjennomgått alle rom. Området rundt vert halde fint, der ein er bevisst på å ta vare på urter og artar på raudlista. – Sunnivakyrkja i fjellsida ovanfor klosteret har vi gøymt

til slutt. Vi har gjort nokon av konserveringsarbeidet, og har hatt underprosjekt mellom anna om kva mørteltype som er brukt, og kva tidlegare ansvarlege har lagt vekt på. Det har vore ein del ombyggingar. Vi har nettopp tatt ut golvet og funne spennande ting, seier Jensen. – Hovudbeløpet frå Riksantikvaren har gått til konservering av heile anlegget. Ein god del ar gått til forsking og ein del til kulturlandskap, seier han.

Avgrensingar i trafikken

Prosjektleiaren påpeikar at Selja kloster- og helgenanlegg er det einaste kulturminnet i Norge som har kontinuerleg prosjekteigar, og at det er til gode for heile regionen.

kjelde. Segna fortel at dette vatnet skal vere helsebringande. – Det er ein livsstil å drive med dette. Vi har hatt georadar i to omgangar for å sjå kva som er under grunnen. Mykje ny teknologi og drone gjer at vi kan gjere andre ting no enn kva vi kunne før, fortel han. Etter tallause besøk på klosterøya opplever han framleis den unike stemninga når han går i land. – Det blir berre betre og betre for kvar gong ein kjem ut hit. Rydding og at et blir fint gjer at opplevinga blir større for kvar gong ein kjem hit. Og det dukkar stadig opp nye ting, fortel prosjektleiaren oppglødd. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


FJORDABLADET SOMMAR 2022 27

••Fjordguiding Selje

Nye opplevingar til sjøs Klosterbåten tar deg med til Selja kloster, men du kan også få nye opplevingar til sjøs med RIB-båt. Det er Fjordguiding AS som står bak begge tilboda. – Vi merkar at sesongen er i gang, og folk har begynt å kome til regionen. Etter to år med pandemi er vi spente på korleis besøket vert frå utanlandske turistar. Vi trur a det blir ein bra sesong, fortel Saron Osmundsvåg. Han viser til at det er fleire frå utlandet som igjen ferierer i Norge. – Så vi trur på bra besøk, seier han.

To daglege turar

Klosterbåten har to daglege turar til klosterøya. – Så trappar vi opp etter kvart. Vi har eit fleksibelt opplegg, og set opp turar fortløpande om behovet er der. Vi har ein overkapasitet, men det kan kome godt med, fortel Osmundsvåg. Klosterbåten køyrer deg frå Selje sentrum, og tek deg med på den 15 minutt lange båttu-

KLOSTERBÅTEN: Klosterbåten og Saron Osmundsvåg tar deg med til Selja kloster etter ein båttur på 15 minutt. FOTO: INGEBJØRG NILSEN

SPENNANDE: Det er ein fin båttur i flott landskap for å kome til og frå klosterøya. FOTO. PRIVAT

ren ut til Selja kloster. Når du stig i land på Selja er det som å reise tilbake i tid.

passasjerar. – Vi har att ein jamn auke sidan 2019, men vi har også erfaringstal frå tidlegare – frå 2010 som var godt besøk. Vi er på rett sport no, meiner han. – Det er absolutt verdt å ta turen ut til klosterøya. Det e rein spesiell plass, og siste åra har vi hatt mange nordmenn på Norgesferie. Mange seier at dei ikkje visste om øya og kva som er der. Og det er mange som seier at det er ein spesiell

STOKKENES

Når du stig i land på Selja er det som å reise tilbake i tid.

Guidar vil ta deg med på denne reisa og fortelje den spennande historia om Sankt

Sunniva og Selja kloster. Du kan vandre i dei same gangane so benediktmunkane vandra for over 700 år sidan, og gå opp den smale trappa til toppen av klostertårnet. – Så kan ein velje om ein vil gå over øya til Bø, og at Klosterbåten plukkar deg opp der før ei øyrer tilbake til Selje sentrum, fortel Osmundsvåg.

Jamn auke

I fjor hadde Klosterbåten 4.300

plass, og for oss er det kjekt å ha med folk dit, seier Osmundsvåg. Dei har merka litt av cruiseturistane, og fekk nyleg plukka oppe i gruppe som kom frå Nordfjordeid. – Samtidig kan vi ikkje ta oss av eit stort volum med cruiseturistar, og kan ikkje ha for mange der ute samtidig, fortel han. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

AKTIV

SOMMAR!

249;

GURU DISC GOLF STARTER SET BASIC

4999; Sjekk prisen!

KOA 10’6 SUP PAKKE

Stabilt og lett brett laget for allround crusing. Pakken kommer med brett, åre, bag, pumpe og reparasjons sett.

Godt utvalg i TENNIS- OG PADELUTSTYR! CHATLET SPORT 1 NORDFJORDEID

ALTI Nordfjord Sjøgata 21, Nordfjordeid Tlf: 57 86 13 71

Følg oss i sosiale medier for fleire tilbod og nyheiter! facebook.com/chatleteid Instagram: chatleteid

Alt du trenger til SYKKELTUREN!

399;

PLAYX BADMINTON SETT 4 PLAYER

Vi har GOLFUTSTYR!


28 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

HAMNESTUNGA: Hamnestunga er Nordfjord sitt svar på Trolltunga, der Lykke Sofie Vonheim har klatra utpå. Ein kan sykle nesten heilt opp dit, på ei god og slak grusveg. FOTO: ARILD VONHEIM

Opplev oppturar i Stad Den ferske boka Opptur Stad tek deg med på heile 146 fot- og sykkelturar rundt om i kommunen.

N

yleg kom Oppturboka ut. Bak står Arild Vonheim, Torkjell Djupedal og flyfotograf Finn Loftesnes har fotografert alle turane. Dei fleste turane i boka er fotturar i terrenget. Nokre tek deg med til ein høg og luftig fjelltopp, men her er også bygde- og sentrumsvandringar. Boka har også sju sykkelturar, fordelte på etappar innan-

for kvart område. Alle turane er klassifiserte etter ein vanskegrad frå 1 til 4. Vanskegraden går på høgdeskilnad frå start til turmål, lengde og tidsbruk, slik at du sjølv kan vurdere om du har tid til turen eller utfordre deg til turar du kanskje trudde du ikkje klarte.

Godt illustrert

Målet har vore at heile turen frå start til slutt skal vere med

på biletet, sjølv om det ikkje alltid har vore praktisk mogleg å få til. Difor er alle turane flyfotografert, og boka er rikt illustrert med foto der turane er teikna inn. Ideen om ei turbok for Stad kommune var med i strategiog planarbeidet ved kommunesamanslåinga av Eid, Selje og Bryggja. Ein ønskte ei ny og felles turbok – som kunne bidra til å knyte den nye kommunen Stad saman.

Turane som er med fordeler seg på heile den langstrekte kommunen, og som er delt inn i 13 område. Idrettslag, grunneigarar, bygdelag, turlag og privatpersonar har bidratt til den lokale Oppturboka. Og her kan du til dømes finne turen til Randasaga, på sørsida av Hornindalsvatnet. Du får ikkje berre høyre om turen, men også bli kjent med kulturminnet.


FJORDABLADET SOMMAR 2022 29

HORNET: Familien Vonheim på sin årlege overnattingstur på toppen av Hornet ved Eidsfjorden. F.v. Aron Mathias, Merete, Ida Emilie, Lykke Sofie og Arild. I bakgrunnen majestetiske Gjengnen og Bukkenibba. FOTO: ARILD VONHEIM

LIBBERMANNEN: Den har eit kvast blikk på tilværet, der han skodar utover havet frå fjøresteinane under fjellet Libbera. FOTO: TORKJELL DJUPEDAL

LOTESTØYLEN: Lotestøylen er eit klassisk postkortmotiv og har den finaste utedoutsikta. FOTO: TORKJELL DJUPEDAL

Gamle segn

Oppturboka skildrar også gamle segn, som til dømes frå Indre Fannestøylen på Stårheim. Her stod eit gammalt sel med ei segn knytt til seg.: «Bondeguten som hadde ansvar for dyra, vakna ei natt av at det banka på døra. Der stod ei ung, flott jente som heitte Sofie, som søkte husly. Kva som skjedde om natta er uvisst, men tidleg om morgonen

kunne bondeguten sjå at Sofie hadde ein liten hale. Han tok fram kniven, skar halen og fridde til Sofie. Ho vart ei dyktig gardskone, og når ho skulle ta heim dyra frå sommarbeite, hadde ho alltid med eit ekstra dyr. Segna seier at huldremora passa på ho og gav ho huldrekyra i gåve. Sofie har og fått oppkalla eit nes i Bauvatnet etter seg, Suffineset. Det var her ho var om sommaren, for her hadde ho god kontroll

på dyra», kan du lese i boka.

Tur du ikkje vil gløyme

Mosekleivhornet er ein tur du ikkje vil gløyme. Dette er det mest dramatiske fjelltoppen på Stad, og lettaste tilkomsten dit er frå bilvegen over Hoddevikfjellet. – Første gongen du går dit, særleg om lyset og vêret er bra, får du garantert hakeslepp. Mosekleivhornet bør vere med på kvar einaste ti-på-

topp-liste over fjellturar på Vestlandet, på same lista som Preikestolen og Trolltunga er med, skriv Vonheim og Djupedal i boka.

Første gong du går til Mosekleivhornet får du garantert hakeslepp.

I Stad kommune finn ein forresten Nordfjord sitt svar på Trolltunga – Hamnestunga som ligg på sørsida av Eidsfjorden. Det er ein artig steinformasjon med fin utsikt mot fjorden. Og med denne boka er du utfordra – her er fullt av forslag til turar i Stad kommune du kan prøve deg på. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


30 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Satsar på Tår-kioskar Surfeparadisa i Hoddevika og Erviksanden har no fått kvar sin Tår-kiosk.

SATSAR: Fire blad Dalsbø satsar på Tår- William, Ruben, Vegard og Daniel. FOTO: INGEBJØRG N.S.

Bak Tår-konseptet står fire syskenbarn Dalsbø; William, Ruben, Daniel og Vegard. For to år sidan opna dei ein Tår-kiosk ved Erviksanden – med svært gode erfaringar. No utvidar ein

konseptet. I første omgang med ein Tår i Hoddevika, men no vert det også jobba med å få på plass ein i Selje. Karane jobbar vidare for at det også andre stadar kan kome Tår-kioskar i bygder der ein ser behov for det. Sjølve kiosken har ein spesiell design. Den sjølvbetente døgnopne kiosken gjer at du kan kjøpe deg ein

pakke med grillpølser eller ei tannkremtube når behovet dukkar opp. – Alle varene vi sel her handlar vi lokalt. Dette er viktig for oss, seier Ruben Dalsbø. Ønsket er også å gi turistane ein smak av Stadt, med lokale produkt. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

••For heile Nordfjord

Klart for stor festival på Nordfjo Tidenes første Nordfjord frivilligfestival vert arrangert i Malakoff i juni. Det er den frivillige innsatsen sitt år, og rundt om i landet vert den frivillige innsatsen feira gjennom heile året. På Nordfjordeid vert frivilligåret 2022 også markert. Onsdag 22. juni er det klart for tidenes første og største Nordfjord frivilligfestival i Malakoff på Nordfjordeid. Det er frivilligsentralane i Nordfjord som står for arrangementet. – Eg kjenner ikkje til at det har vore arrangert ein felles frivilligfestival i Nordfjord tidlegare. Vi samarbeider sjølvsagt, men dette er første og største arrangementet vi har laga. – Vi gler oss veldig alle saman, og det har vore veldig artig å samarbeide på tvers av frivilligsentralane og bli kjent med den frivillige innsatsen i andre kommunar, fortel Maria Helgesen, i Selje frivilligsentral.

Sykkeltur

Onsdag 22. juni vert det heile opna med ein sykkeltur. Norges Frivilligsentralar feirar nemleg frivilligåret 2022 med ein sykkeltur frå Nordkapp til Arendalsuka frå 21. mai til 15. august. Mellom 22. og 28. juni er det Vestland om står for tur, og Stad har fått æra av å ha den første etappen i fylket 22. juni. – Vi begynner på Klenkarberget. Dei som skal sykle dei får øve seg litt, og så vert det litt aktivitetar og oppvarming, før vi syklar innover mot Eid. Vi skal innom Operahuset, og så Hogatunet. Der vert det eit generasjonstreff og barnehagen kjem bort. Så syklar vi vidare, og stoppar ved rådhuset. – Om ein har lyst å gå eller sykle, så er det berre å møte opp i god tid med sykkel og hjelm. Om ein vil vere med å gå i paraden, er det berre å stå klar ved rådhuset og vere klar når vi kjem sakte forbi. Så går vi gjennom gata og bort til Malakoff og er klar for festival, fortel Helgesen, som håpar på god

FESTIVAL: Gloppen frivilligsentral, Stryn frivilligsentral, Selje frivilligsentral, Bremanger frivilligsentral, Eid frivilligsentral og Vågsøy frivilligsentral inviterer til Nordfjord frivilligfestival på Nordfjordeid i juni. ALLE FOTO: OLIN MARIA YRI

stemning. – Ta med flagg, faner, ting som lagar lyd eller ting som ein har lyst å ha med eller vise fram. Alle kan vere med på det, oppmodar ho.

Mange i Malakoff

Når paraden kjem til Malakoff, er det klart for festival. Då kjem

det folk frå frivillige lag og organisasjonar frå heile Nordfjord. – Vi har god breidde, både med tanke på kvar folk kjem frå, men også god variasjon når det gjeld aktivitetar og organisasjonar. Det vert korps, bade og sjøredningsklubb, sjakklubb, filmklubb, pensjonistlaga kjem, 4H grupper skal vere med, tur-

lag, LHL, idrettslag, sommaraktive Stad, hundeklubb, sogelag, Malakoff Rockfestival skal ha stad, saniteten, linedans, Røde Kors, natteramn, BUA, seniornett, yoga, hestesko og førstehjelp, fortel Helgesen. I og med at det heile går føre seg på ein onsdag i juni, har ikkje alle i Nordfjord-området

moglegheit til å ta turen til Malakoff. Difor vert det også lagt til rette for parallelle arrangement rundt om i Nordfjord. – Om ein ikkje kan kome til Eid, så kan ein vere med på parallellarrangement. Det er også litt i området som skjer både før og etter, også elles i Nordfjord, fortel Helgesen.


FJORDABLADET SOMMAR 2022 31

21.–23. juli 2022

BLI MED SOM FRIVILLIG!

NY: I vår opna den ye kiosken i surfeparadiset Hoddevika. Kiosken har fått eit spesielt design. FOTO:

Meld deg og les meir på malakoff.no

INGEBJØRG NILSEN STOKKENES.

ordeid

Vi treng

deg!

NÆRMAR SEG: Nordfjord frivilligfestival nærmar seg og det er mykje skal på plass. Maria Helgesen og Astrid Grete Torheim er spente.

KAFE, RESTAURANT OG UTELIV VED SAGAPARKEN OG FJORDEN.

VI HAR SOMMAROPE ALLE DAGAR FRÅ KL. 11.00! *gjeld juli og august

FØREBUING: Når Nordfjord frivilligfestival skal arrangerast i sommar må mykje planleggast.

– Det nærmar seg no. Er de begynt å bli klar? – Det er veldig mykje som skal på plass. Vi prøvar å gå så mykje i detaljane som mogleg, slik at det vert så kjekt og tryggast som mogleg. Når det gjeld sykkelruta, så håpar vi at bilane som er på ve-

gane i tidsrommet vi er der, vil vere tolmodige, seier Helgesen. – Vi er spente, det er ein stor dag og eit stort arrangement som mange er med på. Vi trur at det vert bra, og håpar på sol, men den kan vi ikkje gjere så mykje med, legg ho til.

Vi er spente, det er ein stor dag og eit stort arrangement.

OLIN MARIA YRI olin.yri@fjordabladet.no

VELKOMMEN TIL OSS! Sjøgata 101, 6770 Nordfjordeid KONTAKTINFO: 477 86 771 • post@bankkjellAren.no


32 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Opplev perler på Stadlandet Vestkapp er det vestlegaste fjellplatået i Norge, men på Stadlandet finn du fleire perler som er verdt eit besøk. Det er her du finn surfeparadiset. Vestkapplatået ruvar nær 500 meter over havet, og har det berykta Stadhavet som nærmaste nabo. Turistar let seg fascinere av svært skiftande vêr. Berre nokre steinkast unna ligg Ervik og Hoddevika. Dei har vorte godt kjende for sine flotte strender og bølgjer som tiltrekker seg surfarar frå eit stort omland. Stad vert rekna som ein av Norges beste surfeplassar, også om vinteren.

Spektakulær veg

Vegen til kystbygda Hoddevik er spektakulær i seg sjølv. Når du køyrer ned «hårnålssvingane» har du ei fantastisk utsikt. Her finn du ei vakker utsiktspunkt der du ser vegen buktar seg nedover, mot den kvite Hoddevikstranda og mot det blå Atlanterhavet. Den ein kilometer lange Hoddevikstranda er rangert som ein av dei ti beste surfelokasjonane i verda av den engelske avisa The Guardian. Få menneske og dei bratte og majestetiske fjella som omgir stranda er nokre av grunnane til at det blei ein av dei ti beste strendene. Kanskje tenkjer du først på palmesus og tropevarme i sydlege strøk når du høyrer om surfing. Men det å surfe i det vakre kystlandskapet er minst like eksotisk. Det gjer også at fleire og fleire har fått auga opp for surfinga i havgapet. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

FLOTTE KURVER: Vegen til Hoddevik er i ei klasse for seg sjølv, før ei kjem til surfeparadiset i Hoddevik. Men det er også turistar som nektar å køyre vegen tilbake, og bygdefolk har overtatt bak rattet på bubilen. ALLE FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES.

HODDEVIK: Hoddevik har vorte stor surfebygd, og surfarane ligg og vakar og ventar på gode bølgjer.

UTSIKT: Vêrturistane let seg fascinere av utsikta, her mot Honningsvåg.

Surfeparadis i havgapet på Stadlandet Hoddevik og Ervik har vorte eit surfeparadis her i nordvest. Surfarane vil gjerne ha litt dårleg vêr for å få dei rette bølgjene, men både lokale og tilreisande har fått auga opp for surfinga i havgapet, og kjem for å prøve bølgjene på Stad. Her kan du kjenne naturkreftene på kroppen!

Ideelle forhold

Hoddevik og Ervik er kjende for å ha ideelle forhold for surfing med bølgjer frå storhavet, kvite sandstrender og dei bratte fjellsidene som ei ramme rundt. I Hoddevika finn du ein av Norges beste og vakraste surfeplas-

sar. Her er det svært godt eigna for surfing under ekstreme vindforhold, og der høge fjell skjermar stranda frå den verste vinden. Erviksanden ligg tre mil unna, og her finn ein nesten alltid bølgjer. Ervik Surfshop, Lapoint og Stad Surfing har utleige av brett og våtdrakter, har sal av utstyr, og tilbyr kurs. Men dei flotte, kvite badestrendene, Hoddeviksanden og Erviksanden, innbyr også til solbading og badeliv. Det gjer også Seljesanden rett ved Selje sentrum INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

SURFEGLEDE: Det er fritt fram for alle å reise til Hoddevik og Ervik og lære seg å ri på bølgjene. ARKIVFOTO: ERVIK SURFSHOP


FJORDABLADET SOMMAR 2022 33

LEILIGHET 19 - 20 112 m2 2 soverom kr. 3.690.000,Kun 2 leiligheter igjen

Sjekk SVELGEN PANORAMA Topp moderne leilighetskompleks med fjordutsikt - Enda en solgt - KUN 2 igjen. | FINN.no Tidligere Svelgen Bu- og Servicesenter (SBS), har fått nytt liv ved hjelp av moderne byggekunst og teknologi. Bygningsmassen har gjennomgått en forvandling til ett moderne leilighetskompleks med en toppetasje bestående av 11 leiligheter fra ca 64 m2 til ca 118 m2, Hvorav 9 av de har sjøutsikt, mens resterende 2 er vendt mot sentrum. Alle leilighetene har balkong, parkett, flis/fibo på bad/wc, kjøkken fra anerkjent leverandør (HTH evt. Espe), balansert og effektiv ventilasjonsanlegg, tilrettelagt for trådløs velferdsteknologi, samt tilrettelagt for fiber, bredbånd og kabel-tv.

For nærmere informasjon om salget kontakt W Eiendomsmegling Sunnfjord Ben Inge Rasmussen Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Tlf. 947 82 005

For byggtekniske spørsmål kontakt: Kent Rune Bugjerde M: 905 11 520 kent.rune@unu-as.no

BRYGGEKANTEN - 8 SOLGT, 3 LEDIGE! FERDIGSTILLES SEPT/OKT 2022 For nærmere informasjon om salget kontakt Advokatfirmaet Angelshaug & Co AS Advokat Endre Rutledal M: 988 21 942

For byggtekniske spørsmål kontakt:

Generelt om prosjektet Tidligere butikklokale ved sjøkanten på Bryggja skal få nytt liv ved hjelp moderne byggekunst og teknologi. Den tidligere Bunnprisbutikken skal gjennomgå en forvandling til et moderne leilighetskompleks bestående av 11 selveierleiligheter med tilhørende parkeringsplass. Prosjektet omfatter totalt 11 leiligheter fra ca 58 m2 til ca 85 m2 fordelt på 3 etasjer. Samtlige leiligheter vil ha sjøutsikt, balkong, parkett, flis/ fibo bad/wc, kjøkken fra anerkjent leverandør (HTH evt. Espe), balansert og effektivt ventilasjonsanlegg,) tilrettelagt for trådløs velferdsteknologi, samt tilrettelagt for fiber, bredbånd og kabel-tv.

Kun 3 leiligheter igjen

Tom Andre Svoren M: 909 39 765 tom.andre@unu-as.no


34 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Sommaridyll i Hjelmelandsdalen Om sommaren byr området rundt Harpefossen skisenter på flotte opplevingar i naturen. TUR: Området innover Hjelmelandsdalen innbyr til mange fine turar. ARKIVFOTO

No er det fjellturar, hyttebygging og husdyr på beite som dominerer dagleglivet på Harpefossen i sommarhalvåret.

Hjelmelandsdalen, med setrane langs Postvegen og fjellheimen på begge sider av dalen, er eit kjempefint område for turar til fots eller på sykkel. Her kan du få deg turar innover dalen på rundt to timar til toppturar på fem timar. Alle løypene er godt merka, slik at det er lett å finne fram.

Løypenettet for turar i fjellet/ dalen består av meir enn 100 km merka og skilta løyper og stiar. Det er laga 15 turar for vandring, sykkel og skilt av ulike vanskegrad i samband med løypene. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

FRODIG: Kjell Stig Amdam er inspirert av havet i fleire av bileta sine.

Hummar og kanari på sommarutstilling – Det blir frodig, fargerikt og variert, lovar kunstnar Kjell Stig Amdam. Saman med Grethe Berge skal han ha sommarutstilling i Gamlebanken. i Eidsgata på Nordfjordeid. Utstillinga opnar laurdag 18. juni. – Det er ei ganske stor utstilling med mange bilete, og har 27 bilete kvar – innan fleire tema. I mine bilete finn ein mykje frå havet, så ein kan godt seie det er hummar og kanari, seier Amdam. Han fortel at verken han eller Berge lagar tradisjonelle landskapsbilete. – Grethe har for eksempel med regnvêrsbilete, paraplyar og blomsterenger. Ho er nyskapande i sitt 85. år, seier han.

Første utstilling

– Vi er på ein måte på gjengrodde stiar når vi no skal ha utstilling i Nordfjord. Det er fire-fem år sidan vi flytte frå Selje, og dette er første utstilling i Nordfjord etter det. Vi gleder oss til gjensyn, og til å treffe gamle kjente. Vi er sjølve på opninga, fortel Amdam. Dei har merka etterspørsel etter bileta sine frå Nordfjordregionen. – Men vi er ikkje å få tak i. Vi har ikkje så mange utstillingar som tidlegare. No stiller vi med måleri og grafikk, og eg viser for første gong collageelement, seier Amdam. Han fortel han har storsans for Gamlebanken og Eidsgata. – Å vere underhaldning der i heile sommar er moro, meiner han.

Eg har tatt husarrest for å jobbe.

– I det siste har vi jobba på for å lage heilt ferske bilete. Eg har tatt husarrest for å jobbe. Har ein utstilling så må ein gå for det, smiler han. – Eg og Grethe utfyller kvarandre med bileta våre, seier Amdam.

FARGERIKT: Regnvêrsbilde av Grethe Berge.

INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

KUNST: Gamlebanken er proppfull av kunst i alle former, og gallerist og turistvert Arve Espe viser deg gjerne rundt. ARKIVFOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

••Gamlebanken

Proppfull av kunst Gamlebanken er proppfull av kunst av alle slag, og turistvert og gallerist Arve Espe står klar til å hjelpe deg. Her ligg også turistinformasjonen, og den opnar laurdag 18. juni og har ope kvar dag utanom søndagar. – Vi har allereie cruiseturistar som kjem innom oss og spør om alt mogleg. Dei vil for eksempel vite kvar dei kan gå på fjelltur rundt Nordfjordeid sentrum, fortel Espe. Og han viser turistane til Utsikten, Trollenykjen, Skårhaugsætra og Ossætra.

Vil sjå «view» over Eid

– Turistane vil kome seg opp og få litt «view», smiler Espe, og legg til: – Elles ønskjer turistane kunnskap om plassen, og vi fortel om både innover og utover.

Cruiseturistane vil ha gode opplevingar og sjå på fine ting. Det får dei sjå i nettopp Gamlebanken, som er proppfull av kunst av alle slag.

Cruiseturistane vil ha gode opplevingar og sjå på fine ting.

– Så kva vil du elles råde turistane til å oppleve? – Sjølvsagt Gamlebanken med sin flotte kunst. Sagastad er det historisk sus over, og Eid kyrkje er eit fascinerande bygg. Så har vi praktanlegget Malakoff, og vi kan tilby golfbane og hestesenter. Dei er stort sett interessert i alt som skjer på Eid, seier Espe.

Vert overraska

Gamlebanken er også som eit regionalt kulturhus, og det einaste kunstgalleriet i Nord-

fjord. På veggane heng det fargerike bilete på rekkje og rad. Her er keramikk og glas og mykje, mykje meir. – Når folk kjem innom vert dei overraska over å finne eit galleri som har så stor bredde av kunstnarar, fortel han. Sommarutstillinga med Kjell Stig Amdam og Grethe Berge opnar laurdag 18. juni. – Elles er her kunst mellom anna av Roy Dahl, Eva Haar og Shaban Bamerni og Gjertrud Eikaas. Og så har vi Malakoff sin «stæsjbutikk», fortel Espe. Gamlebanken sel også trearbeid etter avdøde Magne Dalseth. – Vi sel desse tinga som kunstgjenstandar. Pengane går tilbake til foreiningar som igjen gir midlar til unge i ei bygd i Stad kommune. Etter mitt syn er det kunst på høgt nivå, meiner Espe INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


FJORDABLADET SOMMAR 2022 35

Vandring gjennom Sagaløypa Gjennom Sagaløypa kan du sjølv utforske historia til Nordfjordeid.

SAGALØYPA: Den tek deg gjennom historia til Nordfjordeid. FOTO: INGEBJØRG NILSEN STOKKENES

Dette er ein flott tur som tar deg med gjennom bygda si kulturhistorie. Sagaløypa har fokus på vikingtid og tidleg mellomalder. Løypa går frå opplevingssenteret

Sagastad, via Eid kyrkje, gjennom Eidsgata og Tverrgata, forbi gravhaugane og gardstuna på Myklebust, og endar opp på toppen av Lunden – ei lita høgde med flott utsikt over Nordfjordeid. Frå start til slutt er Sagaløypa om lag 1,5 kilometer i lett terreng. Undervegs i løypa er det sett opp sju skilt med informasjon om dei

ulike kulturminna. Kulturmiljøa frå nyare og eldre tid gir Nordfjordeid eit spesielt særpreg. Også i dag er kulturopplevingar viktig for livet i bygda – mellom anna med Malakoff Rockfestival, Operahuset, Opera Nordfjord og Sagastad. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no

••Selje og Eid kyrkje

– Turistane er imponerte Det blir sommaropne kyrkjer også i år. – Tilreisande er imponerte når dei kjem inn i Eid kyrkje, fortel kyrkjeverje Synnøve Smørdal Wiik.

Og nettopp Eid kyrkje og Selje kyrkje er dei kyrkjene som vert sommaropne. Ervik vert open etter førespurnad. – Dei vert opne kvar dag innanfor eit gitt tidspunkt. Når det er gravferder og bryllaup er sjølvsagt kyrkjene stengde for andre enn gjestane, seier kyrkjeverja. No har også fellesrådet bestemt at ein skal tilby guida omvising – mot betaling. – Vi ønskjer å tilby omvising i kyrkjene. Dei som er interessert i det kan ta kontakt med kyrkjekontoret. Vi jobbar for å løyse dette praktisk, men Eid og Ervik veit vi at vi skal få til, fortel ho.

EID KYRKJE: Kyrkje på Nordfjordeid er rikt dekorert, og turistane let seg imponere. ALLE

Enorm pågang

Cruisetrafikken til Nordfjordeid har vist at interessa for Eid kyrkje er stor. – Vi har hatt ein enorm pågang frå cruiseturistane. Nokre vil berre inn og ha ei stille tid i kyrkja, andre let seg imponere over den rikt dekorerte kyrkja, seier Smørdal Wiik. Det var stor pågang av cruiseturistar i 2019, så vart det to rolege pandemiår. – No i år er vi i ein ny situasjon, men mange cruiseskip, og vi prøve rå vere på servicesida. Vi ser at der er eit behov for omvisingar, og vi må raskt finne gode løysingar, seier ho.

FOTO: INGE­ BJØRG NILSEN STOKKENES

Rikt dekorert

Sidan mellomalderen har det vore kyrkje på Nordfjordeid. Eid kyrkje slik den står i dag vart sett opp i 1849. Den har plass til 750, og det er den største kyrkja i Nordfjord. Innvendig er kyrkja rikt dekorert med utskjeringar og dekormåling i «drakestil». Dette vart gjort av treskjeraren og målaren Lars Kinsarvik, og for

SELJE KYRKJE: Selje kyrkje vert sommaropen.

ERVIK KYRKJE: Kyrkje i Ervik vert opne ved førespurnad.

få år sidan vart dei flotte takmåleria restaurerte.

hurtigruteskipet DS «Sanct Svithun» under andre verdskrig. Skipet vart bomba av allierte fly i 1943 og gjekk ned. Bygdefolket medverka sterkt til berging av folk frå skipet. Kyrkja vart

Spesiell historie

Selje kyrkje er ei langkyrkje i tre som har Seljesanden som

næraste nabo. Kyrkja har 500 sitjeplassar, og er frå 1866. Ervik kyrkje ligg tett på Erviksanden, og det er ei spesiell historie bak kyrkja. Den vart i si tid reist til minne om forliset til

sett opp til minne om både bergingsinnsatsen og dei som omkom. INGEBJØRG NILSEN STOKKENES ins@fjordabladet.no


36 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

PROPANAUTOMAT OPEN 24/7 VI HAR FØLGENDE FLASKER I AUTOMATEN: • 5 & 10 kg Kompositt • 5 & 11kg Stål, • 10kg Kompositt Industri • 11kg Stål industri.

JULIKAMPANJE SOMMARI N N FAT N I N G A R

KAMPANJE

-30%

ved kjøp av komplett brille.

NORGES STØRSTE TILHENGERPRODUSENT

- tilhenger av norsk kvalitet

GJØR BILEN TRYGG OG FERIEKLAR NÅ! VI HJELPER DEG MED: • EU kontroll • Service • Reparasjoner på alle bilmerker ditt lokale

Gjeld ved kjøp av komplett brille. Inkl standard glas enstyrke eller progressive. Kan ikkje kombinerast med andre tilbud. Kan også velge ekstrabrille istadenfor solbrille Kan ikkje kombinerast med andre tilbud

verksted

EIDSGATA 24 B, NORDFJORDEID TLF 95 15 20 20 • post@nordfjordoptikk.no www.nordfjordoptikk.no

SOMMAR

PÅ HILDENES GARTNERI

Inspirasjon for forhus husog og heim hage Alt i blomster Busker Hekkplantar Vintergrønt Bærbusker Stauder Rosetre SOMMAROPNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag

10-1630 10-15

TILBOD:

Store Stauder

Kr.

229,-

TILBOD:

Stor Ampel

Kr.

249,-

TILBOD:

Rosetre

Vi tar imot bestilling til koldtbord

Kr.

269,-

Hagesenteret med det STORE utvalet

Vi har Milkshake, Softis og godt utval i kuleis frå Hennig Olsen

Godt utvalg i kaker og barista

KULEIS

Din fagblomsterbutikk

Nordfjordeid - Tlf. 57 86 08 44 www.hildenesgartneri.no Følg oss på

Facebook

MILKSHAKE

SOFTIS

GRILLMENY

Alti Nordfjord, Nordfjordeid. Catering, kontakt: 57 86 04 44.


FJORDABLADET SOMMAR 2022 37 Interoptik best av fire optikerkjeder i Norsk Kundebarometer 2022. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Vi tilbyr catering til selskap og serverer både kinesiske retter og sushi. Interoptik har Norges mest fornøyde optikerkunder

Velkommen til oss!

Åpningstidene:

Mandag: Stengt Tysdag - Torsdag: 13 - 21 Fredag - Lørdag: 13 - 22 *kjøkken stenger kl. 21

Kjøp en brille. Få en solbrille med din styrke.

Almenningen 1, 6770 Nordfjordeid Tlf: 578 62 599 • www.chinarestaurantchen.com : China Restaurant Chen

Verdi inntil kr 3 100 enstyrke/ kr 5 000 progressive Tilbudet gjelder t.o.m. 25. juni og inkluderer solbrille inntil kr 1 700 og standard glass (Brilliant sol og Progressive life free 1,5). Gjelder ikke data- briller, solbrillekonseptene Maui Jim, Ray-Ban® og Oakley (30% rabatt gis på brille nr. 2), og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Interoptik Sæbø Eidsgt. 1 Nordfjordeid tlf 57 86 11 54 Interoptik Sæbø Tonningsgt. 15, Stryn tlf 57 87 11 31

s t e p å p e j n a p m a S mmark PL AT Y

HUNDE IS

og avkjølande is som Frossen, velsmakande før 49,passar for alle hunder.

KUN

39,-

KUN

Dråper flått, lopper og andre r hund stikkande innsekt. Fo og katt over 12 veker. før 199,-

Hundens favoritt 3 ulike typar. før 79,-

39,-

FRÅ

Trixie Junior Salmon Clouds / Trixie Premio Cubes. før 39/49,-

19,-/25,-

Eidsgata 45 – 6770 Nordfjordeid

Bli medlem og få eksklusive tilbod!

O `TOM FL ÅT TFJERNER r for små Effektiv flåttfjerne og store flått. før 99,-

Hund Katt Smådyr SEND TIL 2229 Fugl Reptil Akvarium

KUN

99,- 59,-

Eksempel: Send kodeordet Hund til telefonnr 2229

Medlemsfordeler:

PETSAFE MICROCHIP K AT TELUKE

KATTESNACK

KUN

19,-

BEAPHAR BIO ON SPOT som avvis plagsom

K WOOLF SNgoAC dbit.

KUN

eg Populær, fredeleg og livl r. ga far e eir fl i sk efi akvari r 49,Føder levande unger. Fø

Tlf. 57 86 20 60

p. Les katten sin microchi Spar 250,. ute tar kat a nsk Held uø

KUN

• Eksklusive tilbod og rabattar • Kunde-/temakveldar • Nyheitsbrev Sommarkampanje på Pets tom 25.juni

799,Velkomen til – for din beste venn


38 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

••Trollenykjen opp

Klart for fjelløp – tre år sidan Fjelløpet Trollenykjen opp går snart av stabelen, og i år vert det laga til barneløype. Årets Trollenykjen opp går av stabelen søndag 19. juni. Eid ILskigruppa gler seg til å endeleg invitere til motbakkeløp etter at det vart avlyst både i 2020 og 2021. Sist Trollenykjen opp vart arrangert var i 2019, og då var det Thorbjørn Ludvigsen og Eirin Aasen Kvalheim som vart første mann og første dame opp på toppen.

Startar på Skipenes

Motbakkeløpet startar ved gardstunet på Skipenes, og dei første hundrede meterane går på skogsveg før det vert sti gjennom lauvskog. Når ein kjem over skoggrensa går stien vidare gjennom vekslande myr og jordgrunn. Siste del av løpet får ein derimot fast fjell under beina. Løypa er på rundt fire kilo-

KLART: Trollenykjen opp har ikkje blitt arrangert sidan 2019, og no gler Eid IL-skigruppa seg til å arrangere igjen. FOTO: ARKIV

REKORD: Karoline Holsen Kyte frå Førde IL har rekorden i dameklassa på tida 38:44. FOTO: ARKIV

meter, og er som «Skåla opp» traseen i kortversjon med start på 10 meter over havet og mål på 898 meter over havet. Ein kan delta i konkurranseklasse og i mosjonsklasse.

punkt vert det delt ut medalje og saft. Alle som deltek i Trollenykjen opp er med i trekninga av fine gåvepremiar, forklarer Kenneth Vedvik i Eid IL-skigruppa.

Nytt

Rekord

den. Den vart sett i 2019 og er på 33:37. Mellom 2010 og 2019 har Merete Helgheim (Gloppen FIL) vunne fem gongar (2010, 2011, 2012, 2014 og 2015). Åse Iren Sætre (Ørsta IL) vann i 2013, Elisabeth Hildenes (Eid IL) vann i 2016, Karoline Holsen Kyte vann i både 2017 og 2018 og Eirin Aasen Kvalheim (Måløy IL) vann dameklassa i 2019. I herreklassa er vann Arve Rindal (Eid IL) i 2010, 2013,

I år er det også mogleg å delta i ei barneløype. –Dette er ei familievenleg løype på rundt 1000 meter med innlagde oppgåver undervegs. På løypa sitt høgaste

Det er Karoline Holsen Kyte (Førde IL) som har rekorden i dameklassa. Rekorden som er på 38:44 vart sett i 2017. I herreklassa er det Thorbjørn Ludvigsen som har rekor-

2014 og i 2015. Joel Dyrhovden (Samnanger IL) vann i 2011 og Øyvind Heiberg Sundby vann i 2012. Sondre Øvre-Helland Skipenes (Viking IL) vann i 2016, medan Andreas Skylstad (Norangdal IL) vann i 2017, Lars Åkernes Rimereit (Eidsdal IL) vann i 2018 og Thorbjørn Ludvigsen vann og sette ny rekord i 2019. OLIN MARIA YRI olin.yri@fjordabladet.no

VI FORHANDLAR:

Vi har det du treng til alle årstider!

over 30 MED år med 27 ÅR

Alt av maskiner. motorsager, hørslevern, hjelmar, hanskar, arbeidssko og -støvlar, miljøbensin, olje, vedsekkar, sekkestativ, vedmaskiner, bærbare vinsjar, traktorvinsjar, straumaggregat, pumper, biltilhengarar, kantklipparar, plenklipparar, plenrobotar, motorslåmaskiner og veldig mykje meir.

Det vi ikkje har, det skaffar vi

– BERRE GODE PRISAR –

Rindal Maskiner AS Rindal Maskin Tlf. Tlf. 57 57 86 86 05 05 05 05 Langelandsåsen 28, 6770 6770 Nordfjordeid Nordfjordeid Langelandsåsen 28,

Vi utfører: • Graving • Muring • Sprengning • • Komprimering • Massetransport • • Spesialtransport • Vi har masser i ulike fraksjonar for sal.

Service på alle maskiner som vi forhandlar

Treng du ein erfaren entreprenør? Kontakt oss gjerne for ein hyggeleg prat, heilt uforpliktande.

Nordfjordvegen 3850, 6774 Nordfjordeid Tlf: 57 86 28 51


FJORDABLADET SOMMAR 2022 39

HONGQI E-HS9HONGQI E fra kr. 625.000,-

fra kr. 6

Komfortabel og støysvak Komfortabel kupé og støysvak kupé

Helelektrisk

Imponerende ytelser

6 eller 7 seter Helelektrisk

Firehjulstrekk Imponerende ytelser

6 eller 7 set

Stårheim Bilverksted as Bilverk Stårheim Mulighet for hengerfeste Mulighet for heng Firehjulstrekk YngveSTÅRHEIM André Dalseth• 917 6777 Tlf. 48 57 183 86 37 306777 • Mobil 975Dalseth 06 640 Yngve André STÅRHEIM • 917 Tlf. 48 57 183

Åpningstider: 07.30-17.00. Lørdag 10-1507.30-17.00. Åpningstider:

CITROËN Ë-C4 CITROËN Ë-C CITROËN Ë-C4 CITROËN Ë-C4 LEVERINGSKLAR TIL JUNI LEVERINGSKLAR TIL

Forhandlerfelt LEVERINGSKLAR TIL JUNI LEVERINGSKLAR Forhandle TIL JU GOD BAKKEKLARERING 357 KM REKKEVIDDE GODOPPTIL BAKKEKLARERING OVERLEGEN KOMFORT OPPTIL 357 KM REKKEVIDDE OVERLEGEN KOMFORT FRA

295.000,295.000,FRA

GOD BAKKEKLAR 357 KM R GODOPPTIL BAKKEKLARERI OVERLEGEN KOM OPPTIL 357 KM REKK OVERLEGEN KOMFO

FRA

295.000,295.000,FRA

Stårheim Bilverksted as Bilverk Stårheim

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Stårheim. Rekkevidde opptil 357 km (WLTP). Elektrisk Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Stårheim. Rekkevidde rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhånds temperering. rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klim Pris er Forbehold inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Stårheim. Rekkevidde opptil 357 (WLTP). Elektrisk omAndré trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og 183 utstyr kanPris avvike. For merkminfo citroen.no. er Forbehold inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Stårheim. Rekkevidde opptilF Yngve Dalseth 917 48 omAndré trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto utstyr kan avvike. Yngve Dalseth 917 48og 183 rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhånds temperering. rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanleg Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. For mer info citroen.no. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. For mer

6777 STÅRHEIM • Tlf. 57 86 37 306777 • Mobil 975 06 640 STÅRHEIM • Tlf. 57

Åpningstider: 07.30-17.00. Lørdag 10-1507.30-17.00. Åpningstider:

Stårheim Bilverksted AS, Stårheim Bilverksted5819 AS, 6777 Stårheim Nordfjordvegen Nordfjordvegen 5819 6777 Stårheim 67 92 60 00, <epost>, www.bos.no

Stårheim Bilverksted AS, Stårheim Bilverksted5819 AS, 6777 Stårheim Nordfjordvegen Nordfjordvegen 5819 6777 Stårheim 67 92 60 00, <epost>, www.bos.no

FANTASTISK SOMMERTILBUD PÅ FANTASTISK SOMMERTILBUD PÅ MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV CROSS PHEV MITSUBISHI ECLIPSE 67 92 60 00, <epost>, www.bos.no

LADBAR HYBRID MED S-AWC 4WD MED S-AWC 4WD LADBAR HYBRID Godt utstyrt Invite

Godt utstyrt Invite

Nå kun kr

Nå kun kr

.

1.695,-*

.

1.695,-*

per mnd. Inkl. vinterhjul og metallic lakk

per mnd. Inkl. vinterhjul og metallic lakk

Vi har biler klare for rask levering

Vi har biler klare for rask levering

PRØVEKJØR NÅ

67 92 60 00, <epost>, www.bos.no

Velkomen til hyggeleg Velkomen til hyg bilprat på Motorfestivalen! bilprat på Motorfes

Stårheim Bilverksted as Du as finn oss i TinggataDu finn oss i Ting Stårheim Bilverksted PRØVEKJØR NÅ

Mitsubishi Eclipse Cross ladbar hybrid er en moderne SUV ladbar som bygger suksessen PHEV. Detpå suksessen Outlander PHEV. Det Mitsubishi Eclipse Cross hybridvidere er en på moderne SUV Outlander som bygger videre velkjente firehjulsdriftsystemet S-AWC og optimal vektfordeling sørger for og svært godevektfordeling kjøreegenskaper og for overlegen velkjente firehjulsdriftsystemet S-AWC optimal sørger svært gode kjøreegenskaper og overlegen fremkommelighet – også under krevende forhold. Velkommen en trygg og uforpliktende prøvekjøring. fremkommelighet – også til under krevende forhold. Velkommen til en trygg og uforpliktende prøvekjøring.

YngveSTÅRHEIM André Dalseth• 917 48 i Stryn sentrum.midt i Stryn sen Yngve André 48 6777 Tlf.6777 57183 86 37 30Dalseth • Mobil 975 06 STÅRHEIM • 917 Tlf. 57183 86640 37 30 • Mobil 975midt 06 640 *Leasingavtale 36 mnd/30.000 km. Startleie kr 88.000, etableringsgebyr kr 5.613. Totalkostnad kr 154.633 (varierer med rentenivå). Pris gjelder bil levert til forhandler i Oslo. Kostnad for *Leasingavtale 36 mnd/30.000 km. Startleie kr 88.000, etableringsgebyr kr 5.613. Totalkostnad kr 154.633 (varierer med rentenivå). Pris gjelder bil levert til forhandler i Oslo. Kostnad for frakt til lokal forhandler kan tilkomme. Tilbudet er gyldig frem til 30.06.2021. Forbruk: 2.0L/100 km variert kjøring. Co2-utslipp: 46g/km. Med forbehold om evt. trykkfeil. frakt til lokal forhandler kan tilkomme. Tilbudet er gyldig frem til 30.06.2021. Forbruk: 2.0L/100 km variert kjøring. Co2-utslipp: 46g/km. Med forbehold om evt. trykkfeil.

Åpningstider: 07.30-17.00. Lørdag 10-15 Lørdag 10-15 Åpningstider: 07.30-17.00.


40 SOMMAR 2022 FJORDABLADET

Erv ik

Ref sne s

E Borltvik g vågund-

Ho dd

Fur e

BLI NY ABONNENT

Ho nn - Åringsvå vik g

evi k Dra ge

Le ang iker

San - N dvikn olla ese nes t et

Sel

Sel

ja

Bar

me

Fl rakatet

Å - Sarsheim ndv ik

n

Be - Sarge lt

Ven øya

Pol la

ne

FJORDABLADET FØLGJER TETT PÅ.

je

Fla tøy a

Kjø d

e

Tot lan

Vi formidlar nyhende og har fokus på saker som opptek innbyggjerane i Stad kommune.

d

Vi vil gjerne ha deg med på laget – som abonnent, lesar og tipsar.

Ma urs tad

Bry gg ja

Lef dal

Kjø ls

dal

en

Digital abonnement

Stå r

Med vennleg helsing

hei

m

1,-

Sø Torrland hei m

UT AUGUST

tt) (må bestillast via ne Tilbodet gjeld fram til 27/6.

Ingebjørg Nilsen Stokkenes Redaktør

Hje lm daleland en s-

Rem dal meen

Hau ge

n

Hu nd

eid

et-T a

No rdfj eid ord-

klo

Hje ll

e

Os - Ro ti B

He - N gg jab ave ygd lsak a er

jørl

o

Lot e

Termin

Tilbodspris

Ord pris Du sparer

3 mnd

490

747

257

6 mnd

1090

1494

404

Sommarkampanje: frå 13/6 til 27/6.

Ne s He bygnneda

Ho lm

øya ne

- Sk

red e

Ved betaling med giro kjem eit tillegg på kr. 60,-

BESTILLING TIL:

TELEFON: 57 88 53 10 E-POST: abonnement@fjordabladet.no Send med: Namn, adresse (veg- eller gatenummer) post-nr, poststad, mobil og E –post adresse som abonnementet skal knyttast til.