Page 1

okná

Akcenty architektúry 2014/15


obsah okná

Štýly dizajnu

6

Prehľad okien

10

12

studio

28

42

56

Optimálne okno pre každú miestnosť

72

Zdvižno-posuvné dvere KS 430

74

Zdvižno-posuvné dvere HS 330

76

Inteligentná technika budov

78

I-tec vetranie I-tec uzamykanie

82

I-tec zasklenie

84

I-tec tienenie

85

home pure home soft

ambiente

Inovácie

Technológie

Tipy

83

Novostavba 88 Termická renovácia

EURópska značka okien č. 1

90

Montáž 94 Zvuková a tepelná ochrana Okná pre pasívny dom Dotazník pre kúpu Vašich okien

96 98 100

Už viac ako 20 miliónov okenných a dverných jednotiek –

Nepretržitý vývoj technológií a stále nové, inovatívne

100 % „Made in Austria“ – opustilo doteraz naše tri výrob-

nápady robia z nás priekopníkov v branži. 1.900 našich

né závody v mestách Traun, Sarleinsbach a Lannach. Od

zamestnancov v celej Európe sú špecialisti zaľúbení do

vzniku plastových okien cez výrobu drevohliníkových okien

detailu, ktorí konajú s vášňou a vynaliezavosťou. Spoločne

Doplnky 108

až po dnešné High-Tech a High-Design inovácie stanovuje

s viac ako 1.250 obchodnými partnermi v 20 krajinách

Ochranné systémy proti slnku a hmyzu

110

náš rodinný podnik celoeurópske kritéria.

Vám zabezpečujeme poprednú kvalitu výrobkov s vysokou

Prehľad farieb

112

Európska značka okien č.1

114

[1 ] window partner/Customer Care

115

kompetenciou služieb.

Príslušenstvo

spoločnosť

Zasklenie 104 Systémy skla

st

Záruky 116

Internorm-závody (výroba výlučne v Rakúsku) Internorm-obchodné pobočky Internorm-partneri

2I3

106

Kolekcie

Komfort

Kľučky

Tepelná izolácia

Slnečná ochrana

Zvuková izolácia

Farby

Bezpečnosť

Veľkoplošné prvky

Uzamykanie


editorial

ponúkame vám ... kvalitu made in Austria

Traun/Horné Rakúsko Výroba plastových okien, izolačných skiel a produktov z hliníka

Sarleinsbach/Horné Rakúsko Výroba plastových okien a izolačného skla, extrúzia

zľava doprava: Mag. Christian Klinger, Mag. Anette

Lannach/Štajersko Drevo-hliníková výroba

Klinger, DI (FH) Stephan Kubinger, MBA

individualita okna

v obývacej časti sa nechcete zriecť drevo/hliníka?

Internorm v Európe

Internorm v inováciach

Každé okno je unikát, pretože každé Internorm okno je

Výborne – pretože vo firme Internorm je možné tieto

1.900 zamestnancov a 1.250 partnerov v celej Európe,

So smer určujúcimi riešeniami pre okná a dvere stanovu-

vyrobené podľa individuálnych predstáv a presne na mieru

ideálne medzi sebou kombinovať. Dizajn Vašich okien a

viac ako 80 rokov skúseností a viac ako 20 miliónov vypro-

jeme celoeurópske kritéria už po desaťročia a určujeme

v našich najmodernejších závodoch v Hornom Rakúsku

tým aj vonkajší pohľad Vášho domu zostane popritom stále

dukovaných jednotiek okien a dverí od založenia rodinného

trendy v oblasti okien a dverí.

alebo v Štajersku. Ľubovoľne sa môžete rozhodnúť, či

rovnaký. V interiéri máte možnosť si zvoliť v každej

podniku robia z nás lídra na trhu v Európe.

máte záujem o plastové, plast/hliníkové alebo drevo/hliní-

miestnosti okno podľa Vašich požiadaviek – buď z plastu

kové okná. Kombinácia materiálov je taktiež možná.

alebo z dreva.

Internorm v kompetencii Internorm v Technológiach

Množstvo medzinárodných a národných ocenení a certi-

V našich výrobných závodoch na výrobu okien a dverí

fikátov svedčí o vedúcom postavení vo vývoji produktov

Moderná TECHNIKa

kompetentný PARTNER

kladieme dôraz na najmodernejšie výrobné technológie a

a výrobe najmodernejších okien a dverí. Našim uceleným

Samozrejmosťou Internorm okien sú vynikajúce tepelno a

Vyvinuli sme jedinečný program starostlivosti o zákazníka

disponujeme s vlastnou jedinečnou precíznosťou výroby,

programom a odborným tímom sa staráme o našich

zvukovo izolačné vlastnosti. Dokazujú to aj viaceré certi-

– Customer Care program. Pretože my sme až vtedy spo-

s ktorou získavame rozsiahlu nezávislosť od ostatných

obchodných partnerov s najvyššou kompetenciou pre

fikáty pre pasívne domy. Naše vlastné firemné oddelenie

kojní, keď ste spokojný Vy. Našich viac ako 1.250 obchod-

výrobcov profilových systémov. Vlastná extrúzia profilov,

dlhodobé pôsobenie na trhu.

výskumu a vývoja pracuje neustále na nových techno-

ných partnerov v 20 krajinách Vám zabezpečujú spoľahlivé

výroba izolačných skiel a slnečnej ochrany, všetko vyrobe-

lógiách, aby Vám mohol ponúknuť ešte viac komfortu a

poradenstvo a starostlivosť. Pristupujú individuálne k

né 100 % Made in Austria, svedčia o našich nárokoch na

Internorm v službách

bezpečia.

Vašim prianiam, profesionálne Vám radia, zamerajú u

najvyššiu kvalitu.

Kúpa okien a dverí je vecou dôvery. Internorm [1st] window partner spĺňa 12 Internorm Customer Care-štandardov a

Vás doma miery okien a pripravia Vám prehľadnú cenovú mnohotvárny dizajn

ponuku.

Internorm v kvalite

tým zabezpečuje jasné, pochopiteľné a konštantné služby,

Internorm ponúka ku každému dizajnovému štýlu vhodné

Máme k dispozícii veľký výber sortimentu okien s vysokou

ktoré nadchnú.

okno. Cítite sa doma lepšie v štýle Studio, alebo ste skôr

ODBORNÉ ZABUDOVANIE

tepelnou izoláciou vhodnou pre nízkoenergetické a pasívne

Ambiente-typ? Nezáleží na tom – pretože s našimi plošne

Chcete sa spoľahnúť na perfektné zabudovanie okien?

domy, z ktorých je väčšina certifikovaná pre pasívne domy.

lícujúcimi oknami, bezrámovým zabudovaním, profilo-

Potom ste u našich obchodných partneroch v správnych

vaným alebo zaobleným dizajnom krídla ako aj veľkým

rukách.

výberom farieb, priečok a príslušenstva Vám ponúkame

Kompetentný montážny tím s certifikovanými montážnymi

takmer neobmedzené možnosti stvárnenia.

špecialistami Vám zaručí čisté a odborné zabudovanie podľa aktuálnych noriem. Po montáži preskúšajú spoločne

perfektná KOMBINovateľnosť

s Vami funkčnosť všetkých okien a dajú Vám cenné tipy na

Chceli by ste mať v kúpeľni radšej plast/hliníkové okno, ale

údržbu a ošetrovanie.

4I5


štýly dizajnu

studio Štýly dizajnu Akcenty architektúry

studio sleduje svojím stvárnením čisté línie. Svojou avantgardnou rečou tvarov a redukovaným spracovaním je tento štýl veľmi nekonvenčný. od strany 12

home pure

Architektúra budovy odzrkadľuje človeka, ktorý tam býva. Internorm spája ľudí a stavby a tým umožňuje individuál-

home pure spĺňa nároky moderného a priamočiareho štýlu a vytvára presvetlený životný priestor. od strany 28

ny štýl bývania. S Internorm oknami a dverami zrealizujete Vaše osobné predstavy o bývaní. Aby ste našli pri množstve riešení Vašich okien správny tvar, farbu a materiál, ktorý spĺňa Vaše požiadavky na architektúru, dizajn a komfort, môžete si zvoliť z troch rozdielnych Internorm-štýlov dizajnu: studio, home a ambiente.

soft

Preto otázka:

home soft pôsobí sympaticky, útulne a ponúka rozmanité možnosti stvárnenia – od elegancie až po hravosť. od strany 42

v ktorom dome sa cítite najlepšie?

ambiente

ambiente sa vyznačuje tradičnými formami – nadčasovou klasikou a eleganciou. Kompozícia je pritom bohato stvárnená a poskytuje domáci komfort. od strany 56

6I7


ťtýly dizajnu

studio

home pure 8I9

ambiente

home soft


prehľad farieb Drevo/hliník

štýl/okno

Plast/hliník

Plast

studio HF 310

HV 350

KF 405

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw až 0,62 W/m2K

Uw až 0,68 W/m2K

Uw až 0,63 W/m K

Uw až 0,62 W/m K

Uw až 0,64 W/m K

Uw až 0,63 W/m2K

KF 500

KF 410

KV 440

2

KV 440 2

KF 405 2

home pure HF 210

HF 310

HV 350

KF 500

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw až 0,67 W/m2K

Uw až 0,62 W/m2K

Uw až 0,68 W/m2K

Uw až 0,61 W/m2K

Uw až 0,62 W/m2K

Uw až 0,64 W/m2K

Uw až 0,61 W/m2K

Uw až 0,62 W/m2K

HF 210

HF 310

HV 350

home soft KF 410

KV 440

KF 410

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw až 0,67 W/m2K

Uw až 0,62 W/m2K

Uw až 0,68 W/m2K

Uw až 0,62 W/m2K

Uw až 0,64 W/m2K

Uw až 0,62 W/m2K

HF 210

HF 310

HV 350

KF 410

KV 440

KF 410

ambiente ★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Uw až 0,67 W/m K

Uw až 0,62 W/m K

Uw až 0,68 W/m K

Uw až 0,62 W/m K

Uw až 0,64 W/m K

Uw až 0,62 W/m2K

2

10 I 11

2

2

2

2


studio

studio Ideál pre individualistov Čistou rečou tvarov a redukovaným dizajnom sa studio okná perfektne začlenia do architektúry Vašej stavby. Prevažne plošne lícujúce systémy vyzdvihujú minimalistický štýl bývania a môžu byť kompletne integrované do muriva – tým je viditeľná už len tabuľa skla. Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri povrchoch a farbách je ponechaného veľa priestoru pre Vašu individualizáciu. Ako aj pri studio kolekcii: kľučkách, ochrane proti slnku a hmyzu, farbách a veľkoplošných elementoch. Všetky studio okná v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast nájdete v studio komfort. Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri skúmaní studio štýlu!

12 I 13


studio

studio pohľady Materiál zvnútra

Materiál zvonku

Plast alebo drevo

Plast

farba biela

farba biela

plastové okno

plastové okno

plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno Drevo

Hliník

vo všetkých RAL farbách

predsadený kryt vo farbách odolných počasiu

drevo/hliníkové okno plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno Drevo

Hliník

v lazúrovacích a krycích

Predsadený kryt v mnohých

štandardných farbách

RAL farbách

drevo/hliníkové okno

plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno Bezrámové zabudovanie

Vnútorný pohľad

vonkajší pohľad

Zameranie sa na podstatné vytvorí priestor pre Vašu sebarealizáciu a perfektný priestor na stiahnutie sa pred Vašim

Prezentujete sa ako trendsetter a uprednostňujete technologické pokroky. studio vyzdvihuje Váš exkluzívny životný štýl –

všedným pracovným dňom. studio predstavuje vysoký životný štandard a poskytuje jedinečný pocit zo života.

zrealizujte Vaše individuálne požiadavky! Pri plastových a plast/hliníkových studio oknách nie je z exteriéru žiadny rozdiel medzi pevným zasklením a vyhotovením krídla.

Individualizácia studio okná presvedčia čistými štruktúrami v interiéri – zdôraznite akcenty povrchmi a farbami! Povrchy

Individualizácia studio okná perfektne zapadnú do architektúry Vášho domova – zdôraznite akcenty povrchmi a farbami!

Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a prirodzeným drevom so širokou paletou farieb.

Povrchy

Farby

bohatým vzhľadom dreva.

Farebný program – hodiaci sa k Vašim studio oknám – nájdete na strane 19 ako aj všetky farby v prehľade na strane 112.

Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou, počasiu odolným hliníkom so širokou paletou farieb a farebne

Farby Farebný program – hodiaci sa k Vašim studio oknám – nájdete na strane 19 ako aj všetky farby v prehľade na strane 112. Možnosti zabudovania studio okná Vám umožňujú bezrámovú architektúru – t.z. trojstranné zabudovanie do muriva (pri KF 400 a KF 405), klasickú architektúru – zabudovanie s kompletne viditeľnými rámami okna s minimálnou pohľadovou šírkou a modernú renováciu – štylizovaná optika krídla a rámu.

14 I 15


studio

studio komfort Drevo/hliník

Materiál

Plast/hliník

Plast

HF 310

HV 350

KF 405

KF 410

KV 440

KF 405

Tepelná izolácia (v W/m2K)

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Pokovenie LIGHT/SOLAR+

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,99 / nie je dostupná

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,78 / 0,85

Uw = 0,71 / 0,78

Uw = 0,62

Uw = 0,68

Uw = 0,63

Uw = 0,62

Uw = 0,64

Uw = 0,63

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

33 – 46

41 – 45

35 – 43

34 – 45

39 – 45

35 – 43

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC2

RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

skryté

skryté

skryté

skryté

skryté

skryté

Najlepšia hodnota

Zvuková izolácia (v dB)

Bezpečnosť

Uzamykanie

Rozmery v mm Stavebná hĺbka rámu

85

85

93

93

93

90

Pohľadová šírka rám/krídlo

114

114

89

113

118

89

Pohľadová širka bez stĺpika (2 krídla)

134

134

100

133

144

100

Pohľadová širka so stĺpikom (2 krídla)

173

173

154

187

198

154

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

3

3

3

3

3

3

čierna

čierna

čierna

čierna

čierna

bledo šedá

Spôsoby otvárania Fixné Otváravé a otvárovo/sklopné Sklopné Posuvné okno Uzamykateľné dvere Posuvné dvere Dvere s prahom

Von otváravé dvere

Tesnenie počet Farba dorazového tesnenia zvonku 16 I 17


studio

studio kolekcia

Kľučky

Ochrana pred slnkom a hmyzom

Farby

Veľkoplošné prvky

V Internorme Vás očakáva výber kľučiek

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na

Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb –

Moderná architektúra skla s veľkoplošným zasklením a zdvižno-

pre náročných – naše odporučenie sme

funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu.

hodiacich sa k Vášmu studio oknu. Kom-

posuvnými dverami, tiež s riešením rohov v celopresklenom vyhoto-

Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek

pletný program farieb nájdete v prehľade

vení, XL-veľkosti až do šírky 12 m a plochou skla do 17 m² .

pekného tvaru nájdete u Vášho Internorm

od strany 112.

[1st] window partnera!

Zdvojené okno

Vonkajšie žalúzie s možnosťou nastavenia svetla

Vonkajšie farby

Vnútorné farby

M916

Biela

HM113

RAL1013

HM735

FI916 Vedľajšie vchodové dvere plast

Štandardná kľučka G80 plochá rozeta Č. 36423

Štandardná kľučka G80 Č. 36404

Predokenné rolety

Štandardná kľučka G80 uzamykateľná Č. 36400

Kľučka Dallas Č. 36426

Ochrana proti hmyzu

Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka – Duette ® Vonkajšie žalúzie: Optimálne riadenie a ovládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu

EL01

FI500

EL02

FI501

HM906

FI504

Fixné zasklenie

Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník HFM02

LA600

HFM03

FI509

HM716

RAL7040

Predokenné rolety: Kompletne namontované na okne, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací systém, možnosť kombinácie so slnečnou ochranou

Tmavo šedá

Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník

Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu studio. Väčší výber nájdete v prehľade od strany 108.

18 I 19


studio

studio okno

KF 405 Plast- & Plast/Hliníkové okno

KF 410 Plast/Hliníkové okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,71 W/m2K

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ (Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %) Uw = 0,78 W/m2K

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ (Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %) Uw = 0,79 W/m2K

Zvuková izolácia až 43 dB (s príslušným zasklením)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

Tepelná izolácia

Zvuková izolácia

Opis systému

90 mm stavebná hĺbka Krídlo vo Vetro-Dizajne umožňuje bezrámovú architektúru

Plošne lícujúci vnútorný dizajn

Sklené krídlo – bez rozdielu v pohľade zvonku medzi fixnými a otváravými časťami

Tepelná izolácia

Bezrámová architektúra skla – okno môže byť zabudované z troch strán

PLASTOVÉ VYHOTOVENIE Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo všetkých farbách je k dispozícii klasické plastové vyhotovenie v bielej.

90 mm stavebná hĺbka

Kombinovateľné s drevo/hliníkovými oknami

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie

Na želanie zvonku s naznačením krídla na ráme

Úzka pohľadová šírka do 89 mm

3-itý systém tesnenia

Úplne skryté kovanie

Základná bezpečnosť sériovo

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Viackomorový systém s dodatočnou vysoko tepelnoizolačnou termopenou (bez HFCKW, HFKW a FKW)

5 komorový systém s vysoko tepelnoizolačnou termopenou (bez HFCKW HFKW a FKW)

Základná bezpečnosť sériovo

I-tec

20 I 21

Na želanie špeciálne pre moderné renovácie – vzhľad s naznačením krídla na ráme.

I-tec zasklenie FIX-O-ROUND Technológia Dokonalá celoobvodová fixácia tabule skla zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a zvukovú izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna.

3-itý systém tesnenia

Na želanie s I-tec vetraním

V štandardnom vyhotovení certifikované pre pasívne domy podľa ift Rosenheim

Moderný hranatý dizajn zvonku a zvnútra s možnosťou trojstrannej integrácie do fasády.

Fix-O-Round Technológia

PROFILOVANÝ VZHĽAD RÁMU

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie

Fix-O-Round Technológia

Plošne lícujúci dizajn

I-tec

I-tec zasklenie FIX-O-ROUND Technológia Dokonalá celoobvodová fixácia tabule skla zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a zvukovú izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna.

I-tec vetranie Permanentne čerstvý vzduch v celej miestnosti a Váš pocit zdravia a pohody. Nekontrolovateľné vetranie vedie k energetickým stratám. I-tec vetranie je so zabudovaným výmenníkom tepla. Spätné získanie tepla redukuje energetické straty na minimum.


studio

studio okno

KV 440 Plast/hliníkové zdvojené okno

HV 350 Drevo/hliníkové zdvojené okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom (Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia sériovo so 4-sklom (Ug = 0,60 W/m2K) Uw = 0,78 W/m2K

Najlepšia tepelná izolácia Uw až 0,64 W/m2K (s príslušným zasklením)

Zvuková izolácia

Opis systému

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

Kombinovateľné s drevo/hliníkovými oknami Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi tabuľami skla – na želanie s I-tec tienením Úplne skryté kovanie

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Fix-O-Round Technológia

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

3-itý systém tesnenia

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie

Vonkajšie tesnenie – podľa výberu čierne alebo bledo šedé

Na želanie s I-tec vetraním

I-tec

4-NÁSOBNÁ OCHRANA Tepelná, zvuková, slnečná a pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady na ochranu pred slnkom.

Moderný vzhľad skla Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v atraktívnom vzhľade skla a modernom hranatom dizajne rámu je možné trojstranné zabudovanie do fasády. Moderný interiérový dizajn s hranatým krídlom.

I-TEC TIENENIE Na želanie s energeticky sebestačnou fotovoltickou žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou roletkou – Duette ®. Zásobovanie energiou pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.

22 I 23

Najlepšia tepelná izolácia pri minimálnej váhe Uw až 0,68 W/m2K (s 3light sklom) – certifikované pre pasívne domy

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

93 mm stavebná hĺbka

Tepelná izolácia

85 mm stavebná hĺbka

Moderný interiérový dizajn s hranatým krídlom

Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi tabuľami skla – na želanie s I-tec tienením

Úplne skryté kovanie

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Na želanie so 4-sklom –certifikované pre pasívne domy

Fix-O-Round Technológia

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

3-itý systém tesnenia

Vďaka bezrámovému krídlu ľahké a pohodlné čistenie

Základná bezpečnosť sériovo

Moderný vzhľad skla Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v atraktívnom vzhľade skla a modernom hranatom dizajne rámu je možné trojstranné zabudovanie do fasády. Moderný interiérový dizajn s hranatým krídlom.

Optimálne zatemnenie Dvojito plisovaná roletka Duette ® s hliníkovou vrstvou zabezpečuje dodatočnú tepelnú izoláciu a vynikajúce zatemnenie (podobne ako pri roletách).

I-tec

I-TEC TIENENIE Na želanie s energeticky sebestačnou fotovoltickou žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou roletkou – Duette ®. Zásobovanie energiou pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.


studio

studio okno

HF 310 Drevo/hliníkové okno

Technické údaje:

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ s Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 46 dB

Opis systému

85 mm stavebná hĺbka

Klasický, hranatý a priamočiary dizajn zvonku a zvnútra

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Základná bezpečnosť sériovo

3-itý systém tesnenia

V štandardnom vyhotovení vhodný pre pasívne domy podľa TU Graz

Geniálny systém zasklenia Tabule skla spojené lepením s dreveným rámom zabezpečuje dobrú statiku a vysokú tuhosť rámu.

I-tec

Plošne lícujúci dizajn Moderný hranatý dizajn zvonku a zvnútra s možnosťou trojstrannej integrácie do fasády.

3-itý systém tesnenia Tri celoobvodové úrovne tesnenia bez prerušenia zabezpečujú vysokú tesnosť.

24 I 25


home

home Tento štýl vytvára pekný svet bývania a zabezpečuje príjemnú, harmonickú atmosféru. Je určený pre ľudí, ktorí si chcú vytvoriť viac životného priestoru pre všetky ich priania a myšlienky, pretože doma je vždy najkrajšie. Možnosť vybudovať si tento domov úplne podľa svojich predstáv a želaní, je ešte stále ich najdôležitejším životným cieľom. Ich životný štýl je formovaný vysokou kvalitou a dizajnom. Internorm home okná spĺňajú túto požiadavku viac ako zaslúžene – garantujú viac kvality života a vyšší komfort bývania. home okná sú inteligentnou kombináciou moderného a tradičného:

home pure

home pure home pure spĺňa nároky moderného a priamočiareho štýlu a vytvára presvetlený životný priestor, v ktorom si môžete naplniť a vytvoriť individuálne pole pôsobnosti pre seba a Vašu rodinu.

home soft home soft pôsobí sympaticky, útulne a ponúka rozmanité možnosti stvárnenia – od elegancie až po hravosť. Takmer bezhraničný výber tvarov okna – je jedno či oblé, segmentové, košové alebo gotické – priečky v mnohých prevedeniach a ďalšie dizajnové prvky ako farby, kľučky atď. dodajú Vášmu domovu harmonický štýl.

home soft 26 I 27


home

home

pure

Ideál pre puristov Rovné, hranaté formy a moderný dizajn home pure okien zdôrazňujú architektúru Vašej stavby. Plošne zapustené systémy sa perfektne prispôsobia Vášmu puristickému štýlu bývania. Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri povrchoch a farbách je ponechaného veľa priestoru pre Vašu individualizáciu. Ako aj pri home pure kolekcii: kľučkách, ochrane proti slnku a hmyzu, farbách a veľkoplošných prvkoch. Všetky home pure okná v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast nájdete v časti home pure komfort. Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri skúmaní home pure štýlu!

28 I 29


home

home pure pohľady Materiál zvnútra

Materiál zvonku

Plast alebo drevo

Plast

farba biela

farba biela

plastové okno

plastové okno

plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno Drevo

Hliník

vo všetkých RAL farbách

predsadený kryt vo farbách odolných počasiu

drevo/hliníkové okno plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno Drevo

Hliník

v lazúrovacích a krycích

predsadený kryt v mnohých

štandardných farbách

RAL farbách

drevo/hliníkové okno

plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno

Vnútorný pohľad

vonkajší pohľad

Priamočiare tvary home pure okien uspokoja Vaše požiadavky na puristickú estetiku. home pure predstavuje vysoký

Ako purista kladiete veľký dôraz na vysokú kvalitu života a ste štýlovo orientovaný. home pure okná vyzdvihujú Váš aktív-

životný štandard a posilní Váš individuálny pocit zo života.

ny životný štýl – naplňte si svoje puristické požiadavky!

Individualizácia

Individualizácia

home pure okná presvedčia čistými štruktúrami bytovej architektúry - zdôraznite akcenty povrchom a farbami!

home pure okná perfektne zapadnú do architektúry Vášho domova – zdôraznite akcenty povrchom a farbami!

Povrchy

Povrchy

Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou a prirodzeným drevom so širokou paletou farieb.

Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou, počasiu odolným hliníkom so širokou paletou farieb a farebne bohatou optikou dreva.

Farby Farebný program – hodiaci sa k Vašim home pure oknám – nájdete na strane 35 ako aj všetky farby v prehľade na strane

Farby

112.

Farebný program – hodiaci sa k Vašim home pure oknám – nájdete na strane 35 ako aj všetky farby v prehľade na strane 112.

30 I 31


home

home pure komfort Drevo/hliník

Materiál

Plast/hliník

Plast

HF 210

HF 310

HV 350

KF 500

KF 410

KV 440

KF 500

KF 410

Tepelná izolácia (v W/m2K)

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Pokovenie LIGHT/SOLAR+

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,99 /nie je dostupná

Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,69 / 0,76

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,67

Uw = 0,62

Uw = 0,68

Uw = 0,61

Uw = 0,62

Uw = 0,64

Uw = 0,61

Uw = 0,62

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

33 – 46

33 – 46

41 – 45

35 – 46

34 – 45

39 – 45

35 – 46

34 – 45

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC2

RC2

RC2

RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC2

RC1, RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

skryté

skryté

skryté

plne integrované

skryté

skryté

plne integrované

skryté

Najlepšia hodnota

Zvuková izolácia (v dB)

Bezpečnosť

Uzamykanie

Rozmery v mm Stavebná hĺbka rámu

85

85

85

93

93

93

90

90

Pohľadová šírka rám/krídlo

114

114

114

80

113

118

80

113

Pohľadová širka bez stĺpika (2 krídla)

134

134

134

117

133

144

117

133

Pohľadová širka so stĺpikom (2 krídla)

173

173

173

139

187

198

139

187

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

3

3

3

3

čierna

čierna

čierna

čierna

Spôsoby otvárania Fixné Otváravé a otvárovo/sklopné Sklopné Posuvné okno Uzamykateľné dvere Posuvné dvere Dvere s prahom

★ ★

★ ★

3

3

3

3

čierna

čierna

bledo šedá

bledo šedá

Von otváravé dvere

Tesnenie počet Farba dorazového tesnenia zvonku 32 I 33


home

home pure kolekcia

Kľučky

Ochrana pred slnkom a hmyzom

Farby

Veľkoplošné prvky

V Internorme Vás očakáva výber kľučiek

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na

Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb

Moderná architektúra skla s veľkoplošným zasklením a zdvižno-

pre náročných – naše odporučenie sme

funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu.

– hodiacich sa k Vášmu home pure oknu.

posuvnými dverami, tiež s riešením rohov v celopresklenom vyhoto-

Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek pekné-

Kompletný program farieb nájdete v

vení, XL-veľkosti až do šírky 12 m a plochou skla do 17 m².

ho tvaru nájdete u Vášho Internorm [1 ]

prehľade od strany 112.

st

window partnera! Vonkajšie farby

Štandardná kľučka G80 plochá rozeta č. 36423

Štandardná kľučka G80 č. 36404

Zdvojené okno

Vonkajšie žalúzie s možnosťou nastavenia svetla

Vnútorné farby

M916

Biela

HM113

RAL1013

HM735

FI916 Vedľajšie vchodové dvere plast

Štandardná kľučka G80 uzamykateľná č. 36400

EL01

FI501

EL02

FI503

HM906

FI505

Secustik-kľučka G80 Č. 34139 (iba pre KF 500) Predokenné rolety

Ochrana proti hmyzu

Fixné zasklenie

Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník HFM02

FI502

Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka- Duette ®

HFM03

LA602

Vonkajšie žalúzie: Optimálne riadenie a ovládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu

HM716

RAL7040

HM817

Tmavo šedá

Predokenné rolety: Kompletne namontované na okne, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu Kľučka Dallas Č. 36426

Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací systém, možnosť kombinácie so slnečnou ochranou

Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník

Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu home pure. Väčší výber nájdete v prehľade od strany 108.

34 I 35


home

home pure okno

KF 500 Plast- & Plast/Hliníkové okno

KF 410 Plast- & Plast/Hliníkové okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ (Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %) Uw = 0,76 W/m2K

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ (Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %) Uw = 0,79 W/m2K

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 46 dB (s príslušným zasklením)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

Opis systému

90 mm stavebná hĺbka

Revolučné I-tec uzamykanie sériovo, t.z. plne integrované skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie

3-itý systém tesnenia

Fix-O-Round Technológia

RC2 N sériovo (bez uzamykateľnej kľučky) podľa EN 1627–1630

Viackomorový systém s dodatočnou vysoko tepelnoizolačnou termopenou (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Na želanie s I-tec vetraním

Štylizované krídlo profilovaným rámom – s výhodami krídla v ukončenej celosklenenej optike

Viac svetla vďaka úzkej pohľadovej šírke do 80 mm

36 I 37

I-tec

PLASTOVÉ VYHOTOVENIE Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo všetkých farbách je k dispozícii klasické plastové vyhotovenie v bielej.

Možnosť spojiť s KV 440 a kombinovať s drevo/hliníkovými oknami

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie

I-tec Uzamykanie Integrované klapky miesto uzamykacích čapov zabezpečujú bezpečnejšie uzamykanie krídla. Tým zodpovedá štandardné vyhotovenie kovania už triede odolnosti RC2 N (bez uzamykateľnej kľučky) podľa EN1627-1630, sériovo preskúšaná ochrana proti vlámaniu.

I-tec vetranie Permanentne čerstvý vzduch v celej miestnosti a Váš pocit zdravia a pohody. Nekontrolovateľné vetranie vedie k stratám energie. I-tec vetranie so zabudovaným výmenníkom tepla. 86% spätne získaného tepla redukuje energetické straty na minimum.

90 mm stavebná hĺbka

3-itý systém tesnenia

PLASTOVÉ VYHOTOVENIE Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo všetkých farbách je k dispozícii klasické plastové vyhotovenie v bielej.

Fix-O-Round Technológia

Základná bezpečnosť sériovo

5 komorový systém s vysoko tepelnoizolačnou termopenou (bez HFCKW HFKW a FKW)

I-tec zasklenie FIX-O-ROUND Technológia

Na želanie s I-tec vetraním

V štandardnom vyhotovení certifikované pre pasívne domy podľa ift Rosenheim

Dokonalá celoobvodová fixácia tabule skla zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a zvukovú izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna.

I-tec

I-tec vetranie Permanentne čerstvý vzduch v celej miestnosti a Váš pocit zdravia a pohody. Nekontrolovateľné vetranie vedie k energetickým stratám. I-tec vetranie je so zabudovaným výmenníkom tepla. Spätné získanie tepla redukuje energetické straty na minimum.


home

home pure okno

KV 440 Plast/hliníkové zdvojené okno

HV 350 Drevo/hliníkové zdvojené okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom (Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia sériovo so 4-sklom (Ug = 0,60 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K

Najlepšia tepelná izolácia Uw až 0,64 W/m2K (s príslušným zasklením)

Zvuková izolácia

Opis systému

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi tabuľami skla – na želanie s I-tec tienením Úplne skryté kovanie

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Fix-O-Round Technológia

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

3-itý systém tesnenia

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie

4-NÁSOBNÁ OCHRANA Tepelná, zvuková, slnečná a pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady na ochranu pred slnkom.

Vonkajšie tesnenie – podľa výberu čierne alebo bledo šedé

PLOŠNE LÍCUJÚCI

Na želanie s I-tec vetraním

DIZAJN

I-tec

Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v modernom hranatom dizajne je možná trojstranná integrácia do fasády. Na želanie zvnútra s hranatou zasklievacou lištou.

I-TEC TIENENIE Na želanie s energeticky sebestačnou fotovoltickou žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou roletkou – Duette ®. Zásobovanie energiou pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.

38 I 39

Najlepšia tepelná izolácia pri minimálnej váhe Uw až 0,68 W/m2K (s 3light sklom) – certifikované pre pasívne domy

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia 44 dB sériovo, 45 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

93 mm stavebná hĺbka

Tepelná izolácia

85 mm stavebná hĺbka

Moderný interiérový dizajn s hranatým krídlom

Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi tabuľami skla – na želanie s I-tec tienením

Úplne skryté kovanie

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Na želanie so 4-sklom –certifikované pre pasívne domy

Fix-O-Round Technológia

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

3-itý systém tesnenia

Základná bezpečnosť sériovo

Moderný vzhľad skla Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v atraktívnom vzhľade skla a modernom hranatom dizajne rámu je možné trojstranné zabudovanie do fasády. Moderný interiérový dizajn s hranatým krídlom.

GENIÁLNY SYSTÉM ZASKLENIA

I-tec

Tabule skla spojené lepením s dreveným rámom zabezpečujú dobrú statiku a vysokú tuhosť rámu.

I-TEC TIENENIE Na želanie s energeticky sebestačnou fotovoltickou žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou roletkou – Duette ®. Zásobovanie energiou pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.


home

home pure okno

HF 210 Drevo/hliníkové okno

HF 310 Drevo/hliníkové okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

Tepelná izolácia

Zvuková izolácia

Opis systému

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a hliníkovým dištančným rámikom (Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K Aj so 48 mm zasklením (Ug = 0,5 W/m2K bez kryptónu) za najlepšiu cenu v pomere cena/ kvalita Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ s Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %

Zvuková izolácia až 46 dB (s príslušným zasklením)

Klasický, hranatý a priamočiary dizajn zvonku a zvnútra

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Fix-O-Round Technológia

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

3-itý systém tesnenia

Dizajnové uzatváracie prvky

Trieda odolnosti až RC2

I-tec

Najlepšia tepelná izolácia Uw až 0,62 W/m2K (s príslušným zasklením)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 46 dB

Opis systému

85 mm stavebná hĺbka

Klasický, hranatý a priamočiary dizajn zvonku a zvnútra

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Fix-O-Round Technológia

Geniálny systém zasklenia Tabule skla spojené lepením s dreveným rámom zabezpečuje dobrú statiku a vysokú tuhosť rámu.

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Základná bezpečnosť sériovo

3-itý systém tesnenia

Dizajnové uzatváracie prvky

Trieda odolnosti až RC2

V štandardnom vyhotovení vhodný pre pasívne domy podľa TU Graz

Úplne skryté kovanie Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší vzhľad, jednoduchšiu údržbu, ale predovšetkým pre lepšiu tesnosť zvnútra.

Moderný dizajn Drevo/hliníkové okno HF 210 očarí moderným, hranatým vonkajším dizajnom.

40 I 41

85 mm stavebná hĺbka

Tepelná izolácia

Geniálny systém zasklenia Tabule skla spojené lepením s dreveným rámom zabezpečuje dobrú statiku a vysokú tuhosť rámu.

Úplne skryté kovanie I-tec

Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší vzhľad, jednoduchšiu údržbu, ale predovšetkým pre lepšiu tesnosť zvnútra.

Moderný vnútorný dizajn Drevo/hliníkové okno HF 310 očarí moderným, hranatým vnútorným dizajnom.


home

home

soft

Ideál pre náročných Táto architektúra formuje Váš domov harmonickou rečou tvarou a Softline-dizajnu home soft okien. Zaoblené Internorm okenné systémy v Softline-dizajne sa optimálne prispôsobia Vášmu štýlu bývania. Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri povrchoch a farbách je ponechaného veľa priestoru pre Vašu individualizáciu. Taktiež nájdete pri home soft kolekcii: kľučky, ochranu proti slnku a hmyzu, farby a veľkoplošné prvky. Všetky home soft okná v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast nájdete v časti home soft komfort. Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri skúmaní home soft štýlu!

42 I 43


home

home soft pohľady Materiál zvnútra

Materiál zvonku

Plast alebo Drevo

Plast

farba biela

farba biela

plastové okno

plastové okno

plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno Plast-Dekor

Hliník

dekoračné fólie pre plastové

predsadený kryt v mnohých

povrchy v rozličných farbách

farbách

plastové okno

plast/hliníkové okno

plast/hliníkové okno

drevo/hliníkové okno

Drevo

Hliník

vo všetkých RAL farbách a

predsadený kryt v štrukturovaných

lazúrovacích a krycích

farbách v drevodekore

štandardných farbách plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno

drevo/hliníkové okno

Vnútorný pohľad

vonkajší pohľad

Oblé tvary home soft okien splnia Vaše túžby po harmónii a útulnosti. home soft predstavuje dobrý životný štýl a vytvorí

Kladiete veľký dôraz na dobrú kvalitu života a na útulný, pokojný domov. Vytvorte s home soft oknami príjemnú, harmo-

veľa priestoru na realizáciu pre Vaše tvorivé schopnosti.

nickú atmosféru bývania!

Individualizácia home soft okná očaria oblými tvarmi v architektúre interiéru – zdôraznite akcenty povrchmi, priečkami a farbami!

Individualizácia home soft okná optimálne zapadnú do architektúry Vášho domova – zdôraznite akcenty povrchmi, priečkami a farbami!

Povrchy Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou, dekoračnými fóliami na plastové povrchy, ako aj prírodným

Povrchy

drevom so širokou paletou farieb.

Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou, počasiu odolným hliníkom so širokou paletou farieb a farebne bohatou optikou dreva.

Priečky Zvoľte si z obsiahleho programu priečok: viditeľné a integrované priečky v rozličných šírkach.

Priečky Zvoľte si z obsiahleho programu priečok: viditeľné a integrované priečky v rozličných šírkach.

Farby Farebný program – hodiaci sa k Vašim home soft oknám – nájdete na strane 49 ako aj všetky farby v prehľade na strane

Farby

112.

Farebný program – hodiaci sa k Vašim home soft oknám – nájdete na strane 49 ako aj všetky farby v prehľade na strane 112.

44 I 45


home

home soft komfort Drevo/hliník

Materiál

Plast/hliník

Plast

HF 210

HF 310

HV 350

KF 410

KV 440

KF 410

Tepelná izolácia (v W/m2K)

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Pokovenie LIGHT/SOLAR+

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,99 /nie je dostupná

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,67

Uw = 0,62

Uw = 0,68

Uw = 0,62

Uw = 0,64

Uw = 0,62

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

33 – 46

33 – 46

41 – 45

34 – 45

39 – 45

34 – 45

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC2

RC2

RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

skryté

skryté

skryté

skryté

skryté

skryté

Najlepšia hodnota

Zvuková izolácia (v dB)

Bezpečnosť

Uzamykanie

Rozmery v mm Stavebná hĺbka rámu Pohľadová šírka rám/krídlo Pohľadová širka bez stĺpika (2 krídla) Pohľadová širka so stĺpikom (2 krídla)

85

85

85

93

93

90

114

114

114

113

118

113

134

134

134

133

144

133

173

173

173

187

198

187

Fixné Otváravé a otvárovo/sklopné Sklopné Posuvné okno Uzamykateľné dvere Posuvné dvere Dvere s prahom Von otváravé dvere

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tesnenie počet

3

3

3

3

3

3

čierna

čierna

čierna

čierna

čierna

bledo šedá

Spôsoby otvárania

Farba dorazového tesnenia zvonku

Priečky 46 I 47

(viditeľné a integrované priečky v rozličných šírkach)


home

home soft kolekcia

Kľučky

Ochrana pred slnkom a hmyzom

Farby

Veľkoplošné prvky

V Internorme Vás očakáva výber kľučiek

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na

Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb

Viac svetla vďaka veľkoplošnému zaskleniu a zdvižno-posuvným

pre náročných – naše odporučenie sme

funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu.

– hodiacich sa k Vašim home soft oknám.

dverám, aj s riešením rohov v celopresklenom vyhotovení,

Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek pekné-

Kompletný program farieb nájdete v

XL-veľkosti do šírky 12 m a plochou skla do 17 m².

ho tvaru nájdete u Vášho Internorm [1st]

prehľade od strany 112.

window partnera! Vonkajšie farby

Zdvojené okno

Štandardná kľučka hliník Natur č. 33899

Ozdobná kľučka oceľ Č. 34615

Predokenné rolety

Ozdobná kľučka Athinai chróm/antikora matná Č. 34596

Vonkajšie žalúzie s možnosťou nastavenia svetla

Ozdobná kľučka Bruxelles chróm satinovaný Č. 34592

Ochrana proti hmyzu

Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka- Duette ® Predsadená vonkajšia žalúzia: Optimálne riadenie a ovládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu

Vnútorné farby

M916

Biela

HM735

FI916

HFM02

FI501 Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník

HM304

FI502

HM605

LA600

HM803

LA601

Vedľajšie vchodové dvere hliníkové

HDH14 bledo hnedá

FI506

HDS03

FI508

HDS07

Oregon-Dekor

HFM21

Zlatý dub

Posuvné dvere plast, plast/hliník

Predokenná a nadokenná miniroletka: Kompletne namontované na okne, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací systém, možnosť kombinácie so slnečnou ochranou

Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník

Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry – odporúčané k dizajnovému štýlu home soft. Väčší výber nájdete v prehľade od strany 108.

48 I 49


home

home soft okno

KF 410 Plast- & Plast/Hliníkové okno

KV 440 Plast/hliníkové zdvojené okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

Tepelná izolácia

Zvuková izolácia

Opis systému

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie 3-itý systém tesnenia

Fix-O-Round Technológia

Základná bezpečnosť sériovo

5 komorový systém s vysoko tepelnoizolačnou termopenou (bez HFCKW HFKW a FKW)

Na želanie s I-tec vetraním

V štandardnom vyhotovení certifikované pre pasívne domy podľa ift Rosenheim

I-tec

PLASTOVÉ VYHOTOVENIE Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo všetkých farbách je k dispozícii klasické plastové vyhotovenie v bielej. Tesnenie pri plastovom vyhotovení je sériovo bledo šedé.

Dokonalá celoobvodová fixácia tabule skla zabezpečuje lepšiu stabilitu, tepelnú a zvukovú izoláciu, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna.

Integrovaná a tým chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi tabuľami skla – na želanie s I-tec tienením

Úplne skryté kovanie

5 komorový systém s vysoko tepelnoizolačnou termopenou (bez HFCKW HFKW a FKW)

Na želanie s I-tec tienením

Fix-O-Round Technológia

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

4-NÁSOBNÁ OCHRANA Tepelná, zvuková, slnečná a pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady na ochranu pred slnkom.

3-itý systém tesnenia Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie

Vonkajšie tesnenie – podľa výberu čierne alebo bledo šedé

Na želanie s I-tec vetraním

plošne lícujúci dizajn v zaoblenom vzhľade Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v zaoblenom vzhľade s možnosťou trojstrannej integrácie do fasády. Zvnútra s oblou zasklievacou lištou.

I-TEC TIENENIE

I-tec vetranie Permanentne čerstvý vzduch v celej miestnosti a Váš pocit zdravia a pohody. Nekontrolovateľné vetranie vedie k energetickým stratám. I-tec vetranie je so zabudovaným výmenníkom tepla. Spätné získanie tepla redukuje energetické straty na minimum.

50 I 51

93 mm stavebná hĺbka Možnosť spojiť s KF 410 a kombinovať s drevo/hliníkovými oknami

I-tec zasklenie FIX-O-ROUND Technológia

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

90 mm stavebná hĺbka Kombinovateľné s drevo/hliníkovými oknami

Tepelná izolácia sériovo so 4-sklom (Ug = 0,60 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K

Najlepšia tepelná izolácia Uw až 0,64 W/m2K (s príslušným zasklením)

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ (Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %) Uw = 0,73 W/m2K

Tepelná izolácia

I-tec

Na želanie s energeticky sebestačnou fotovoltickou žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou roletkou – Duette ®. Zásobovanie energiou pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.


home

home soft okno

KF 200 Plast- & Plast/Hliníkové okno

HF 210 Drevo/hliníkové okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom LIGHT (Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 1,0 W/m2K

Tepelná izolácia

Zvuková izolácia

Opis systému

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom s hliníkovým dištančným rámikom (Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K

Najlepšia tepelná izolácia Uw až 0,74 W/m2K (s príslušným zasklením)

Aj so 48 mm zasklením (Ug = 0,5 W/m2K bez kryptónu) za najlepšiu cenu v pomere cena/kvalita

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ s Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 46 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

68 mm stavebná hĺbka

Úzka pohľadová šírka do 97 mm

Na želanie úplne skryté kovanie

Odvodnenie viditeľné

home soft

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie 3-itý systém tesnenia

Tepelná izolácia

Klasický, hranatý a priamočiary dizajn zvonku a zvnútra

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Fix-O-Round Technológia

Základná bezpečnosť sériovo Testované na odolnostnú triedu RC1 a RC2 (na želanie)

Fix-O-Round Technológia

home pure

home soft

Geniálny systém zasklenia Tabule skla spojené lepením s dreveným rámom zabezpečujú dobrú statiku a vysokú tuhosť rámu.

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

3-itý systém tesnenia

Dizajnové uzatváracie prvky

Úplne skryté kovanie

Trieda odolnosti až RC2

Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší vzhľad, jednoduchšiu údržbu, ale predovšetkým pre lepšiu tesnosť zvnútra.

5-komorový systém Do ocele priskrutkované uzatváracie časti – od určitej veľkosti okna

85 mm stavebná hĺbka

I-tec I-tec

Moderný dizajn Drevo/hliníkové okno HF 210 očarí zaobleným dizajnom.

ambiente 52 I 53

ambiente


home

home soft okno

HF 310 Drevo/hliníkové okno

HV 350 Drevo/hliníkové zdvojené okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom (Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K

Tepelná izolácia

Zvuková izolácia

Opis systému

Najlepšia tepelná izolácia pri minimálnej váhe Uw až 0,68 W/m2K (s 3-light sklom)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia 44 dB sériovo, 45 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

Najlepšia tepelná izolácia Uw až 0,62 W/m2K (s príslušným zasklením) Zvuková izolácia až 46 dB 85 mm stavebná hĺbka

Kombinovateľné s KF 410

Tepelná izolácia

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Fix-O-Round Technológia

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Základná bezpečnosť sériovo

3-itý systém tesnenia

Dizajnové uzatváracie prvky

Trieda odolnosti až RC2

V štandardnom vyhotovení vhodný pre pasívne domy podľa TU Graz

I-tec

85 mm stavebná hĺbka Zabudovaním tieniacej techniky medzi sklá (žalúzie, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka – Duette®) ochrana pred poškodením a poveternostnými vplyvmi, nehlučné ovládanie, možný motorový pohon na solárnu energiu

Na želanie s I-tec tienením Geniálny systém zasklenia Tabule skla spojené lepením s dreveným rámom zabezpečujú dobrú statiku a vysokú tuhosť rámu.

Úplne skryté kovanie

Softline-Dizajn

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Perfektná harmónia a estetika – vzniká zaoblením všetkých viditeľných hrán. Tento miliónkrát osvedčený, solídny dizajnový profil je možné všade integrovať.

Fix-O-Round Technológia

Úplne skryté kovanie Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší vzhľad, jednoduchšiu údržbu, ale predovšetkým pre lepšiu tesnosť zvnútra.

3-itý systém tesnenia

S izolačným 3-sklom v kombinácii s predsadeným krytom dostupné ako komponenty certifikované pre pasívne domy

I-tec

Moderný dizajn Drevo/hliníkové okno HF 310 očarí zaobleným dizajnom.

54 I 55

4-NÁSOBNÁ OCHRANA Tepelná, zvuková, slnečná a pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady na ochranu pred slnkom.

I-TEC TIENENIE Na želanie s energeticky sebestačnou fotovoltickou žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou roletkou – Duette®. Zásobovanie energiou pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.


ambiente

ambiente Ideál pre tradíciu Klasická reč tvarov a tradičný dizajn ambiente okien utvára architektúru Vášho domu. Osvedčené Internorm okenné systémy vyzdvihujú osobitý charakter Vášho domova. Vašej kreativite nestaviame hranice – aj pri povrchoch a farbách je ponechaného veľa priestoru pre Vašu individualizáciu. Ako aj pri ambiente kolekcii: kľučiek, ochrane proti slnku a hmyzu, farbách a veľkoplošných prvkoch. Všetky ambiente okná v materiáloch drevo/hliník, plast/hliník a plast nájdete v časti ambiente komfort. Vychutnajte si zaujímavé pohľady a výhľady pri skúmaní ambiente štýlu!

56 I 57


ambiente

ambiente pohľady Materiál zvnútra

Materiál zvonku

Plast alebo Drevo

Plast

farba biela

farba biela

plastové okno

plastové okno

plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno Plast-Dekor

Hliník

dekoračné fólie pre plastové

predsadený kryt v mnohých

povrchy v rozličných farbách

farbách

plastové okno

plast/hliníkové okno

plast/hliníkové okno

drevo/hliníkové okno

Drevo

Hliník

v lazúrovacích a krycích

predsadený kryt v štrukturovaných

štandardných farbách

farbách v drevodekore

drevo/hliníkové okno

plast/hliníkové okno drevo/hliníkové okno

Vnútorný pohľad

vonkajší pohľad

Klasické tvary ambiente okien stvárni exkluzívne, vkusné bývanie. Internorm ambiente okná predstavujú vysoký životný

Kladiete veľký dôraz na vysokú kvalitu života a na exkluzívny a elegantný štýl bývania. ambiente okná sledujú reč tvarov

štandard a ponúkajú rozmanité možnosti stvárnenia.

od secesie a klasicizmu – od tradičných, klasických domov až po elegantné vidiecké sídla.

Individualizácia

Individualizácia

ambiente očaria tradičnými tvarmi bytovej architektúry – zdôraznite akcenty povrchom, priečkami a farbami!

ambiente okná perfektne zapadnú do architektúry Vášho domova – zdôraznite akcenty povrchom, priečkami a farbami!

Povrchy

Povrchy

Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou, dekoračnými fóliami na plastové povrchy ako aj prírodným dre-

Môžete si zvoliť medzi plastom s dlhodobou životnosťou, počasiu odolným hliníkom so širokou paletou farieb a drevom v

vom so širokou paletou farieb.

bohatej farebnej optike.

Priečky

Priečky

Zvoľte si z obsiahleho programu priečok: viditeľné a integrované priečky v rozličných šírkach ako aj zlaté a olovené

Zvoľte si z obsiahleho programu priečok: viditeľné a integrované priečky v rozličných šírkach ako aj zlaté a olovené

priečky.

priečky.

Farby

Farby

Farebný program – hodiaci sa k Vašim ambiente oknám – nájdete na strane 63 ako aj všetky farby v prehľade na strane

Farebný program – hodiaci sa k Vašim ambiente oknám – nájdete na strane 63 ako aj všetky farby v prehľade na strane

112.

112.

58 I 59


ambiente

ambiente komfort Drevo/hliník

Materiál

Plast/hliník

Plast

HF 210

HF 310

HV 350

KF 410

KV 440

KF 410

Tepelná izolácia (v W/m2K)

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

Pokovenie LIGHT/SOLAR+

Uw = 0,90 / 0,96

Uw = 0,69 / 0,77

Uw = 0,99 /nie je dostupná

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,77 / 0,84

Uw = 0,72 / 0,79

Uw = 0,67

Uw = 0,62

Uw = 0,68

Uw = 0,62

Uw = 0,64

Uw = 0,62

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

33 – 46

33 – 46

41 – 45

34 – 45

39 – 45

34 – 45

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

RC2

RC2

RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

skryté

skryté

skryté

skryté

skryté

skryté

Najlepšia hodnota

Zvuková izolácia (v dB)

Bezpečnosť

Uzamykanie

Rozmery v mm Stavebná hĺbka rámu Pohľadová šírka rám/krídlo Pohľadová širka bez stĺpika (2 krídla) Pohľadová širka so stĺpikom (2 krídla)

85

85

85

93

93

90

114

114

114

113

118

113

134

134

134

133

144

133

173

173

173

187

198

187

Fixné Otváravé a otvárovo/sklopné Sklopné Posuvné okno Uzamykateľné dvere Posuvné dvere Dvere s prahom Von otváravé dvere

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tesnenie počet

3

3

3

3

3

3

čierna

čierna

čierna

čierna

čierna

bledo šedá

Spôsoby otvárania

Farba dorazového tesnenia zvonku

Priečky 60 I 61

(viditeľné a integrované priečky v rozličných šírkach ako aj zlaté a olovené priečky)


ambiente

ambiente kolekcia

Kľučky

Ochrana pred slnkom a hmyzom

Farby

Veľkoplošné prvky

V Internorme Vás očakáva výber kľučiek

Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na

Tu nájdete ako odporúčanie výber farieb

Viac svetla vďaka veľkoplošnému zaskleniu a zdvižno-posuvným

pre náročných – naše odporučenie sme

funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu.

– hodiacich sa k Vášmu ambiente oknu.

dverám, aj s riešením rohov v celopresklenom vyhotovení,

Vám tu zobrazili. Ešte viac kľučiek pekné-

Kompletný program farieb nájdete v

XL-veľkosti do šírky 12 m a plochou skla do 17 m².

ho tvaru nájdete u Vášho Internorm [1st]

prehľade od strany 112.

window partnera! Vonkajšie farby

Štandardná kľučka hliník Natur Č. 33899

Ozdobná kľučka oceľ Č. 34615

Zdvojené okno

Ozdobná kľučka Athinai chróm/antikora matná Č. 34596

Ozdobná kľučka Bruxelles chróm satinovaný Č. 34592

Ochrana proti hmyzu

Ozdobná kľučka mosadz leštená Č. 34597

Predokenné rolety

Ozdobná kľučka Athinai mosadz leštená Č. 34595

Vnútorné farby

M916

Biela

HM304

Biela drevodekor

HM605

FI916

HM817

FI501

HM768

FI503

HDH13 tmavo hnedá

LA600

Vedľajšie vchodové dvere hliníkové

Okenice

Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka- Duette ®

Zdvižno-posuvné dvere plast, plast/hliník

HDS01

FI507

HDS04

LA602

HDS08

FI509

DM01 tmavo zelená

Zlatý dub

Posuvno-skladacie dvere plast, plast/ hliník

Predokenná a nadokenná miniroletka: Kompletne namontované na okne, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu Ozdobná kľučka Atlanta mosadz leštená Č. 34750

Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací systém, možnosť kombinácie so slnečnou ochranou Okenice: z hliníka, s mnohými možnosťami stvárnenia, kombinovateľné s ochranou proti hmyzu

Zdvižno-posuvné dvere drevo/hliník

Táto kolekcia dodatočne poukazuje na prvky architektúry - odporúčané k dizajnovému štýlu ambiente. Väčší výber nájdete v prehľade od strany 108.

62 I 63


ambiente

ambiente okno

KF 410 Plast- & Plast/Hliníkové okno

KV 440 Plast/hliníkové zdvojené okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom vysoko tepelnoizolačný okraj zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,72 W/m2K

Tepelná izolácia

Zvuková izolácia

Opis systému

Najlepšia tepelná izolácia Uw až 0,64 W/m2K (s príslušným zasklením)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)

90 mm stavebná hĺbka Možnosť spojiť s KV 440 a kombinovať s drevo/hliníkovými oknami Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Tepelná izolácia sériovo so 4-sklom (Ug = 0,60 W/m2K) Uw = 0,77 W/m2K

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ (Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %) Uw = 0,79 W/m2K

Tepelná izolácia

Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie 3-itý systém tesnenia

Fix-O-Round Technológia

Základná bezpečnosť sériovo

5 komorový systém s vysoko tepelnoizolačnou termopenou (bez HFCKW HFKW a FKW)

Na želanie s I-tec vetraním

V štandardnom vyhotovení certifikované pre pasívne domy podľa ift Rosenheim

Možnosť spojiť s KF 410 a kombinovať s drevo/hliníkovými oknami

Integrovaná a tým chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi tabuľami skla – na želanie s I-tec tienením

Úplne skryté kovanie

5 komorový systém s vysoko tepelnoizolačnou termopenou (bez HFCKW HFKW a FKW)

PLASTOVÉ VYHOTOVENIE Okrem vyhotovenia s hliníkovým predsadeným krytom vo všetkých farbách je k dispozícii klasické plastové vyhotovenie v bielej s bledo šedým tesnením.

Zaoblená zasklievacia lišta sa perfektne hodí ku klasickému dizajnovému štýlu ambiente.

Na želanie s I-tec tienením

Fix-O-Round Technológia

harmonický vnútorný dizajn

93 mm stavebná hĺbka

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

4-NÁSOBNÁ OCHRANA Tepelná, zvuková, slnečná a pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady na ochranu pred slnkom.

3-itý systém tesnenia Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie

Vonkajšie tesnenie – podľa výberu čierne alebo bledo šedé

Na želanie s I-tec vetraním

PLOŠNE LÍCUJÚCI DIZAJN Pri tomto inovatívnom zdvojenom okne v zaoblenom dizajne je možná trojstranná integrácia do fasády. Na želanie zvnútra s oblou zasklievacou lištou.

I-tec I-tec vetranie Permanentne čerstvý vzduch v celej miestnosti a Váš pocit zdravia a pohody. Nekontrolovateľné vetranie vedie k energetickým stratám. I-tec vetranie je so zabudovaným výmenníkom tepla. Spätné získanie tepla redukuje energetické straty na minimum.

64 I 65

I-tec

I-TEC TIENENIE Na želanie s energeticky sebestačnou fotovoltickou žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou roletkou – Duette ®. Zásobovanie energiou pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.


ambiente

ambiente okno

HF 210 Drevo/hliníkové okno

HF 310 Drevo/hliníkové okno

Technické údaje:

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom s hliníkovým dištančným rámikom (Ug = 0,7 W/m2K) Uw = 0,98 W/m2K

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom a s vysoko tepelnoizolačným okrajom zasklenia (Ug = 0,5 W/m2K) Uw = 0,69 W/m2K

Aj so 48 mm zasklením (Ug = 0,5 W/m2K bez kryptónu) za najlepšiu cenu v pomere cena/ kvalita

Pre najlepšiu energetickú efektivitu so zasklením SOLAR+ s Ug = 0,6 W/m2K a g-hodnotou 62 %

Najlepšia tepelná izolácia Uw až 0,67 W/m2K (s príslušným zasklením)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia až 46 dB

Opis systému

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia

85 mm stavebná hĺbka

Zvuková izolácia až 46 dB (s príslušným zasklením)

Kombinovateľné s KF 410

85 mm stavebná hĺbka

Fix-O-Round Technológia

Harmonický zaoblený dizajn zvonku a zvnútra

Úplne skryté kovanie

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Základná bezpečnosť sériovo

3-itý systém tesnenia

Dizajnové uzatváracie prvky

Trieda odolnosti až RC2

V štandardnom vyhotovení vhodný pre pasívne domy podľa TU Graz

Zvuková izolácia

Opis systému

Fix-O-Round Technológia

Úplne skryté kovanie

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

3-itý systém tesnenia

Dizajnové uzatváracie prvky

Trieda odolnosti až RC2

I-tec

66 I 67

Geniálny systém zasklenia Tabule skla spojené lepením s dreveným rámom zabezpečujú dobrú statiku a vysokú tuhosť rámu.

Úplne skryté kovanie Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší vzhľad, jednoduchšiu údržbu, ale predovšetkým pre lepšiu tesnosť zvnútra.

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

I-tec

Geniálny systém zasklenia Tabule skla spojené lepením s dreveným rámom zabezpečujú dobrú statiku a vysokú tuhosť rámu.

Úplne skryté kovanie Žiadne viditeľné časti kovania – a to sériovo – pre lepší vzhľad, jednoduchšiu údržbu, ale predovšetkým pre lepšiu tesnosť zvnútra.

Moderný dizajn

Moderný dizajn

Drevo/hliníkové okno HF 210 očarí profilovaným vonkajším dizajnom.

Drevo/hliníkové okno HF 310 očarí profilovaným vonkajším dizajnom.


ambiente

ambiente okno

HV 350 Drevo/hliníkové zdvojené okno

Technické údaje:

Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom (Ug = 0,90 W/m2K) Uw = 0,99 W/m2K

Tepelná izolácia

Najlepšia tepelná izolácia pri minimálnej váhe Uw až 0,68 W/m2K (s 3-light sklom)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia 44 dB sériovo, 45 dB (s príslušným zasklením)

Opis systému

85 mm stavebná hĺbka

Zabudovaním tieniacej techniky medzi sklá (žalúzie, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletka Duette®) ochrana pred poškodením a poveternostnými vplyvmi, nehlučné ovládanie, možný motorový pohon na solárnu energiu

Na želanie s I-tec tienením

Úplne skryté kovanie

Vysoko tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKW)

Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté

Fix-O-Round Technológia

3-itý systém tesnenia

S izolačným 3-sklom v kombinácii s predsadeným krytom dostupné ako komponenty certifikované pre pasívne domy

I-tec

Ambiente-Design Perfektná harmónia a estetika – vzniká zaoblením všetkých viditeľných hrán. Tento miliónkrát osvedčený, solídny dizajnový profil je možné všade integrovať.

4-NÁSOBNÁ OCHRANA Tepelná, zvuková, slnečná a pohľadová ochrana v jednom okne. Nie sú potrebné žiadne stavebné opatrenia ani dodatočné montážne náklady na ochranu pred slnkom.

I-TEC TIENENIE Na želanie s energeticky sebestačnou fotovoltickou žalúziou, plisovanou roletkou alebo dvojito plisovanou roletkou – Duette ®. Zásobovanie energiou pomocou integrovaného fotovoltického modulu, bez ďalších nákladov na zabudovanie, ovládanie cez bidirekcionálny prijímač.

68 I 69


Smer určujúce inovácie 2014

TRENDSETTER NOVÉ KRITÉRIA FIRMY INTERNORM Neustály vývoj v technológiách a stále nové, inovatívne nápady robia z nás lídra v branži. Niekoľko desaťročí neprestajne zdokonaľujeme naše okná a kombinujeme estetiku s najnovšími štandardmi techniky. Vlastné firemné oddelenie výskumu a vývoja zaisťuje našu jasnú silu v inováciách. Nové inovatívne systémy okien a dverí sa vyrábajú 100% v Internorme: od výskumu a vývoja, vlastnej extrúzie, výroby izolačných skiel až po logistiku – všetky výrobné procesy sú situované v spoločnosti Internorm a realizované v troch pobočkách Traun, Sarleinsbach a Lannach. Ako vedúca spoločnosť v inováciách Vám Internorm ponúka smer určujúce riešenia: · perfektnú kombinovateľnosť všetkých Internorm produktov · viac svetla pri plast/hliníkových a drevo/hliníkových posuvných dverách · pohodlné riadenie tienenia

70 I 71


Smer určujúce inovácie 2014

3

1

2

4

5

3

4

5

1

2

KOMBINovateľnosť PERFEKTne SKOMBINovaná Pre každý štýl domu a každú miestnosť perfektné

Od avantgardných foriem cez moderné priamočiare až po

okno.

elegantne hravé alebo nadčasovo klasické domy.

So štýlovou architektúrou rastú aj nároky na dizajn, energetickú efektivitu a komfort okien. Avšak nie vždy je možné

Pretože ak by ste chceli mať v kúpeľni radšej okno z plast/

všetky komponenty spojiť.

hliníku, v obývacej miestnosti sa ale nechcete vzdať drevo/ hliníkového okna, tak Vám Internorm ponúka perfektné

Internorm okná Vám ponúkajú nielen vynikajúcu techniku a

riešenie. Dizajn Vašich okien a tým aj externé stvárnenie

jedinečné technológie, môžete ich kombinovať nielen med-

Vášho domu zostane stále nezmenený. V interiéri máte

zi sebou, ale aj so zdvižno-posuvnými dverami, ochranou

možnosť v každej miestnosti si vytvoriť okno podľa Vašich

proti slnku a hmyzu a taktiež aj s vchodovými dverami.

požiadaviek – buď v plaste alebo v dreve.

1 OPTIMUM PRE POHODU

4 OPTIMUM PRE VCHODOVÉ DVERE

Drevo/hliníkové okno

Vchodové dvere

· Príjemné drevo zvnútra, ochranný hliníkový kryt

· Dostupné v hliníku ako aj v drevo/hliníku

zvonku · Najvhodnejšie pre nízkoenergetické a pasívne domy vďaka vysoko tepelnoizolačnej termopene · Rozdielne dizajny rámu a krídla – hodiace sa k

· Dizajn hodiaci sa k Vášmu štýlu domu – plošne lícujúci, hranatý, profilovaný alebo zaoblený · Možnosti stvárnenia takmer bez obmedzení vďaka veľkému výberu farieb, skiel a kľučiek

štýlu Vášho domu

2 OPTIMUM PRE VIAC SVETLA

5 OPTIMUM PRE VIAC OCHRANY

Zdvižno-posuvné dvere

Ochrana pred slnkom a hmyzom

· Viac svetla vďaka veľkoplošnému zaskleniu

· Slnečná ochrana a ochrana proti neželaným

· Ľahký zdvih a posun krídla · Eliminuje zakopnutie vďaka minimálnej výške prahu

pohľadom chránená zabudovaním medzi tabuľami skla pri zdvojených oknách · Optimálne ovládanie svetla a tepla vďaka automa-

3 OPTIMUM PRE VLHKÉ MIESTNOSTI Plast/hliníkové okno · Vynikajúca tepelná izolácia · Odolné poveternostným podmienkam, prakticky nezničiteľné a ľahké na údržbu · Rozdielne dizajny rámu a krídla – hodiace sa k štýlu Vášho domu 72 I 73

tickému riadeniu svetla pri vonkajších žalúziách · Kombinovateľná ochrana proti hmyzu s ochranou proti slnku


Smer určujúce inovácie 2014 KS 430 Plastové & Plast/hliníkové zdvižno-posuvné dvere

Technické údaje:

Tepelná izolácia

Opis systému

Tepelná izolácia Uw až 0,64 W/m²K, vhodné pre pasívne domy

Sériovo ESG-tabule skla zvnútra a zvonku chránia pred poranením pri rozbití skla

Moderný, hranatý vzhľad zvnútra i zvonku

Veľkoplošné prvky – ľahký zdvih a posuv krídla až do hmotnosti 400kg

UKÁZAŤ VEĽKOSŤ PRIESTORU

Kombinovateľné s drevo/hliníkovými systémami okien

Soft/Lift v štandarde pre ľahké nadvihnutie a spustenie posuvného elementu

PLASTOVÉ PRÍP. PLAST/HLINÍKOVÉ ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE KS 430

Vysoko tepelnoizolačný prah zo sklených vlákien pre optimálnu tepelnú izoláciu a stabilitu

Nové plastové príp. plast/hliníkové zdvižno-posuvné dvere

náklady na kúrenie. Dodatočne ponúkajú vysokú tesnosť,

KS 430 vytvárajú presvetlený priestor a nechajú vyniknúť

perfektnú stabilitu ako aj spoľahlivú ochranu pred vlá-

priestrannosť Vášho domova. Veľkoplošný posuvný ele-

maním.

ment sa dá úplne jednoducho odsunúť, čím získate ešte viac priestoru.

Nízky prah – vhodný pre bezbariérové stavby na želanie

V ráme zabudovaná vodiaca lišta s integrovaným dorazom – pre perfektný vzhľad, ľahký chod a optimálnu ochranu pred vlámaním

Fixné zasklenie priamo v ráme bez viditeľného krídla profilu, viac svetla vďaka úzkej pohľadovej šírke

Neobmedzený výber farieb vďaka hliníkovému povrchu

Plastové príp. plast/hliníkové zdvižno-posuvné dvere od firmy Internorm Vám ponúkajú moderný dizajn a vynikajúci

Veľkoplošné zasklenie vyžaduje ale dodatočnú ochranu.

komfort kombinovaný s prvotriednou technikou:

Vďaka sériovému 3-sklu ponúkajú zdvižno-posuvné dvere perfektnú tepelnú izoláciu, energetickú efektivitu a znižujú

· Viac svetla vďaka veľkému zaskleniu · Soft/Lift v štandarde · Možnosť vyhotovenia až do veľkosti 580 x 280 cm · Úzke posuvné profily a bezrámové bočné časti · Ľahké ovládanie krídla do hmotnosti až 400kg

Nízky prah Plochý prah zo sklených vlákien zabezpečuje komfortný prechod a vynikajúco sa hodí pre bezbariérové stavby.

Revolučný dizajn Fixné sklo je zasklené priamo v ráme. Tým nie je viditeľný žiadny profil krídla a zabezpečuje Vám väčší prechod svetla cez úzku pohľadovú šírku.

· Energetická efektivita a úspora kúrenia · Eliminujú možnosť zakopnutia vďaka minimálnej výške prahu

1

74 I 75

2

3

1

Kľučka G80 Č. 36475

2

Kľučka Dallas Č. 36412

3

Kľučka Softline Č. 32170

· Atraktívne farby pre individuálne požiadavky dizajnu · Lepšia stabilita vďaka prahu so sklených vlákien · ESG – sklá zvnútra aj zvonku chránia pred poranením pri rozbití skla · Perfektná možnosť kombinovania so všetkými Internorm systémami okien

Dizajnový variant na želanie Imitácia krídla vo fixnej časti v prípade potreby zarovnania pohľadovej výšky skla.


Smer určujúce inovácie 2014 HS 330 drevo/hliníkové zdvižnoposuvné dvere Technické údaje:

SPÄTÉ S PRÍRODOU

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia Uw až 0,68 W/m²K, vhodné pre pasívne domy

Sériovo bezpečnostné 3-sklo pre najlepšiu tepelnú izoláciu

Opis systému

ESG-tabule skla chránia pred poranením pri rozbití skla

Moderný, hranatý vzhľad zvnútra i zvonku

Celopresklené rohy pre modernú architektúru

Veľkoplošné prvky – ľahký zdvih a posuv krídla až do hmotnosti 400kg

Soft/Lift v štandarde pre ľahké nadvihnutie a spustenie posuvného elementu

drevo/hliníkové zdvižno-posuvné dvere HS 330

Vysoko tepelnoizolačný prah zo sklených vlákien pre optimálnu tepelnú izoláciu a stabilitu

Nízky prah – vhodný pre bezbariérové stavby

premyslený vzhľad dreva

Drevo/hliníkové zdvižno-posuvné dvere HS 330 rušia hra-

krídlo dvier, ktoré Vám zavadzia alebo odoberá vzácny

nice medzi interiérom a exteriérom. Integrujú obytné prie-

životný priestor.

story jedinečným spôsobom do okolitej prírody a vytvárajú

Vďaka nízkemu prahu a bez rušiaceho schodu vzniká har-

Zdvižno-posuvné dvere majú dokonca v spodnej časti prahu priebežný dizajn dreva.

úplne nový, takmer bezhraničný životný priestor.

monické spojenie medzi interiérom a exteriérom.

V ráme zabudovaná vodiaca lišta s integrovaným dorazom – pre perfektný vzhľad, ľahký chod a optimálnu ochranu pred vlámaním

Trieda odolnosti RC2 na želanie

Bez námahy a úplne jednoducho sa dajú veľké sklené

Drevo/hliníkové zdvižno-posuvné dvere HS 330 Vám ponú-

prvky zdvižno-posuvných dvier otvoriť. Krídlo sa hladko

kajú jedinečný dizajn a výnimočný komfort, kombinovaný s

posúva vedľa bočného fixného zasklenia. Už viac žiadne

prvotriednou technikou:

Fixné zasklenie priamo v ráme – bez viditeľného krídla profilu, viac svetla vďaka úzkej pohľadovej šírke

· viac svetla vďaka veľkému zaskleniu

Úzke profily rámu pre čo najväčšiu svetlosť skla – dvere je možné kompletne zaomietnuť z troch strán – tým je pri bočnej časti viditeľné už iba sklo

· menej úniku tepla vďaka 3-sklu

Tri atraktívne dizajnové kľučky

· eliminujú možnosť zakopnutia vďaka minimálnej výške

Neobmedzený výber farieb vďaka hliníkovému povrchu

· možnosť vyhotovenia až do veľkosti 580 x 280 cm · úzka pohľadová šírka a bezrámové bočné časti · ľahký zdvih a posun krídla až do hmotnosti 400kg · energetická efektivita a úspora kúrenia

prahu

1

76 I 77

2

3

1

Kľučka G80 Č. 36475

2

Kľučka Dallas Č. 36412

3

Kľučka Softline Č. 32170

· atraktívne farby pre individuálne požiadavky dizajnu · lepšia stabilita vďaka prahu so sklených vlákien · ESG-sklá chránia pred poranením pri rozbití skla · perfektná možnosť kombinovania so všetkými Internorm systémami okien

I-tec

UCELENÝ DIZAJN Bez pevne zabudovaného krídla vo fixnej časti, možnosť trojstranného zaomietania – pre perfektný dizajn skla.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ PRAH SO SKLENÝMI VLÁKNAMI Pre optimálnu tepelnú izoláciu a stabilitu, ploché vyhotovenie pre komfortný prechod.


Smer určujúce inovácie 2014

inteligentné riadenie budov JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE INTELIGENTNEJ TECHNIKY BUDOV S inteligentným Internorm programom pre riadenie budov

Potrebujete k tomu iba malý „Gateway“, ktorý sa pri-

V užívateľskom prostredí je tiež možné uložiť si aj osob-

smartphonu,navyše zvyšuje komfort vo Vašej domácnosti

SmartWindow zvyšujete Váš komfort bývania. Môžete s

pojí na dostupný WLAN-Router. Gateway zabezpečuje

né nastavenia, takzvané scény. Tu je možné nastaviť

a optimalizuje spotrebu energie.

ním pohodlne pomocou tabletu alebo smartphonu riadiť

komunikačné rozhranie medzi aktuálnymi stavebnými

užívateľom definované situácie aplikácie pomocou ťuknutia

Internorm produkty I-tec vetranie, I-tec tienenie, tieniacu

prvkami a ovládačmi.

prsta.

techniku a otváranie nadsvetlíkov.

V App Store alebo Google Play si môžete aplikáciu App

Aby ste mohli súčasne obsluhovať viaceré rovnaké pro-

SmartWindow má jednoduchú inštaláciu a ovládanie.

SmartWindow zdarma stiahnuť s príslušným inštalačným

dukty, vytvorte si takzvané skupiny.

návodom. Teraz Vám už nič nestojí v ceste pri používaní bezproblé-

Bezdrôtový systém je možné jednoducho rozšíriť

mového ovládania. Stavebné prvky, ktoré sa integrujú do

Osvedčeným bezdrôtovým systémom, ako aj pomocou

ovládača budov, sa dajú jednoducho načítať, automaticky

rôznych dodatočných komponentov dostupných v obcho-

sa generujú do užívateľského rozhrania aplikácie a môžu

doch s elektronikou vzniká možnosť, individuálne rozšíriť

byť ľubovoľne označené cez tablet príp. smartphone (bez

riadenie domu. SmartWindow zariadenie samé rozozná

dodatočného softvéru a PC), zoskupené podľa miestností

meteorologickú stanicu, spínaciu zásuvku, hlásiče otvor-

a rozdelené.

enia a požiarny hlásič, ktoré odporúča firma Internorm. Ďalšie komponenty si môžete jednoducho pridať pomocou

Jednoduché ovládanie a komfort

sieťových modulov.

Postačí Vám zopár ťuknutí prstom v užívateľskom prostre-

78 I 79

dí, aby ste vytiahli a stiahli žalúzie, nastavili podľa potreby

Výhody

smer svetla, naregulovali si objem výmeny vzduchu pri

Smart domáca technika poskytuje nielen určitý faktor

rekuperácii alebo otvorili príp. zatvorili nadsvetlíky.

zábavy pri ovládaní zariadení pomocou tabletu alebo


Revolučné technológie

REVOLUčné I-TEC INOVácie od firmy INTERNORM So štýlovou architektúrou sa zvyšujú požiadavky na dizajn, techniku, kvalitu a komfort okien. Pod zvučným názvom „I-tec“ vyvinul Internorm sériu revolučných Internorm technológií, aby splnil tieto požiadavky. K týmto I-tec inováciám patrí novodobý systém kovania s neviditeľným uzamykaním a maximálnou bezpečnosťou, systém vetrania so spätným ziskom energie kompletne zabudovaný do okna, ako aj energeticky sebestačný systém tienenia pre zdvojené okno. A taktiež I-tec zasklenie je patentovaná FIX-O-ROUND technológia, kde je lepením zabezpečená celoobvodová fixácia rámu okna a tabule skla. I-tec inovácie od firmy Internorm Vám ponúkajú: · ľahšie čistenie okien vďaka neviditeľnému uzamykaniu a uzamykacím prvkom · lepšiu energetickú efektivitu vďaka integrovanému výmenníku tepla (rekuperácie) · permanentne čerstvý vzduch automatickou výmenou vlhkého vzduchu a nepríjemných zápachov · nadýchnutie pre alergikov vďaka integrovanému peľovému filtru · väčšiu ochranu pred vlámaním vďaka patentovanému celoobvodovému lepeniu · vyššiu energetickú efektivitu vďaka fotovoltickej technike pri tienení

80 I 81


Revolučné technológie

ČERSTVÝ VZDUCH A ŠETRENIE enERGIE

NEVIDITEĽNÝ SYSTÉM UZAMYKANIA

Čerstvý vzduch a šetrenie energie sú zásadné výhody

systémov KF 500, KF 410 a KV 440. Na vonkajšej a

Inovatívne uzamykanie je skutočne prvá revolúcia v kovaní

Bezpečnosť, ktorá presvedčí

vetrania integrovaného priamo v okne. S I-tec vetraním

vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky.

od zavedenia otváravo-sklopného kovania začiatkom

Okná s I-tec uzamykaním zodpovedajú už v štandardnom

sú vnútorné priestory vetrané podľa potreby, komfortne a

Oproti zvyčajným vetracím systémom neprichádza teda ani

70-tých rokov. Vo firme Internorm je už niekoľko rokov

vyhotovení triede odolnosti RC2N ( s uzamykateľnou kľučkou

energeticky efektívne.

k žiadnemu narušeniu vnútornej a vonkajšej architektúry.

štandardom používať skryté pánty, preto sme tento princíp

a bezpečnostným sklom proti vlámaniu RC2) podľa EN 1627-

Vetranie je zabudované súčasne s montážou okna.

previedli aj na funkčnú škáru a viditeľné kovanie používame

1630 – sériovo preverená ochrana proti vlámaniu.

iba tam, kde je to nutné. I-tec uzamykanie je zabudované v

Zdravie Čerstvý vzduch zabezpečuje pocit zdravia a pohody, do-

Komfort

home pure plastových & plast/hliníkových oknách KF 500

Perfektná stabilita a dizajn pre náročných

brý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti.

Okná s integrovaným I-tec vetraním zásobujú permanentne

a je z viacerých pohľadov revolučné: Nepotrebujete žiadne

Premyslená konštrukcia umožňuje znížiť pohľadovú šírku

Aj alergici si môžu vydýchnuť – opcionálne zabudovanie

obývacie priestory s čerstvým, čistým vzduchom. Pritom

viditeľné uzamykacie časti na ráme – miesto vyčnievajúcich

o 30%. Veľkorysé plochy okien a energiu šetriace 3-sklo

filtrov zamedzuje vniknutie jemného prachu a peľu z kve-

vzniká automatická výmena vlhkého vzduchu, nepríjemných

uzamykacích čapov preberáme integrované klapky, ktoré

vyžaduje vyhotovenie ťažkých krídiel. Okno je dolu upev-

tov. Riadeným I-tec vetraním sa zreteľne zlepšuje kvalita

pachov a škodlivých látok za čerstvý vzduch. Priamo na okne

bezpečne uzamknú krídlo. Spojenie uzamykacích klapiek

nené štvorkĺbovým ložiskom a hore nožnicovým ložiskom.

vzduchu v miestnosti.

upevnený riadiaci prvok umožňuje komfortné ovládanie vetra-

prebieha neviditeľne v dutých komorách profilu krídla.

Moderná konštrukcia ložiskových častí umožňuje udržať

nia. I-tec vetranie je dodatočne možné riadiť úplne pohodlne Šetrenie energie

cez Smart Window systém.

Nekontrolovateľné nárazové a dlhodobé vetranie vedie k

hmotnosť krídla do 130 kg pri kompaktnom dizajne. Komfortné čistenie Čistenie rámu sa zjednoduší, pretože uzamykacie protikusy

Výhody: o 30% zmenšená pohľadová šírka rámu a krídla

vysokým energetickým stratám. I-tec vetranie je vybavené

Bezpečnosť

takmer úplne vypadávajú. Iba málo častí na krídle vyčnieva,

integrovaným výmenníkom tepla s vysokým stupňom

S I-tec vetracím systémom rastie aj bezpečnosť, pretože

a medzi jednotlivými časťami sa nachádza hladký, ľahko

RC2N v štandarde bez obmedzenia funkcie

účinnosti. Tým získaných 86% tepelných ziskov

okno je pri výmene vzduchu zatvorené a tým sa zachováva

čistiteľný plastový povrch profilu.

smer určujúca tepelná izolácia v štandarde

(napr. KF 500) redukuje energetické straty na minimum.

aj ochrana proti vlámaniu. Pri odchode z domu nevzniká pochybnosť, či sa okná po vetraní zatvorili.

Dizajn I-tec vetranie je kompletne integrované do okenných 82 I 83

U w ≤ 0,69 W/m²K


Revolučné technológie

Zvarený rám krídla sa napne v rohoch.

Tabuľa skla sa vsadí do rámu a vycentruje sa.

Vzniknutá medzera medzi sklom a rámom sa po obvode vyplní lepidlom.

Montážou zasklievacej lišty alebo krycej lišty sa prekryje medzera vyplnená lepidlom.

CELOOBVODOVÁ INOVÁCIA

ENERGETICKY SEBESTAČNÉ TIENENIE

Mnohé tabule skla sa spájajú s rámom iba v niekoľkých

Energiu, ktorú okno potrebuje a spotrebuje, má okno

optimálne použiť aj pri rekonštrukcii, pretože tu často nie

bodoch. Internorm poskytuje FIX-O-ROUND technológiu

vyrobiť samo. Prvý produkt, ktorý sa týmto princípom

je k dispozícii elektrický prúd. I-tec tienenie je ihneď po

za účelom dosiahnutia dokonalej celoobvodovej fixácie –

riadi, je nová motoricky poháňaná tieniaca technika zdvo-

montáži okna funkčné a takmer u všetkých Internorm- zd-

sériovo.

jeného okna pomocou – žalúzie, plisovanej roletky alebo

vojených oknách možné dodatočne namontovať. Ovláda-

dvojito plisovanej roletky Duette .

nie prebieha cez bidirekcionálny prijímač – viacero žalúzií,

®

Výhoda tejto technológie spočíva v celoobvodovom spo-

plisovaných roletiek príp.dvojito plisovaných roletiek- Duetten® je možné v kombinácii súčasne ovládať.

jení okenného rámu so sklenou tabuľou. Tým sa výrazne

Energeticky sebestačná–fotovoltická slnečná ochrana

zlepšuje stabilita, tepelná a zvuková izolácia, bezpečnosť

Všetky Internorm – zdvojené okenné systémy môžu byť vy-

proti vlámaniu a funkčnosť okna počas celej svojej

bavené tienením ovládaným na motor bez externého zdroja

životnosti.

prúdu. Energia sa získava priamo na okne z fotovoltické-

Automatická funkcia Pomocou tejto funkcie je možné žalúziu automaticky

ho modulu integrovaného do krytu, čím je elektromotor

podľa želania obsluhovať. Tým sa docieli vyššia energe-

nezávislý a sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa ukladá

tická efektivita, spojená s väčším komfortom. Automatická

do akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber.

funkcia umožňuje samočinné otváranie a zatváranie žalúzie

Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri difúz-

pri východe a západe slnka. V automatickej prevádzke

nom dennom svetle.

sa zabráni aj prehriatiu miestnosti. Meraním teploty a

I-tec zasklenie

slnečného žiarenia sa žalúzia uzavrie skôr ako sa teplota v Výhody: Nevznikajú žiadne náklady na energiu, výdavky na zabudovanie a búracie práce, pretože nie je potrebný prívod elektrickej energie. Tým je možné slnečnú ochranu 84 I 85

miestnosti zvýši.


Tipy

užitočné rady KOMPETENTNÉ TIPY FIRMY INTERNORM Minimálna spotreba energie pri maximálnom komforte bývania hrajú pri novostavbe alebo rekonštrukcii budovy veľkú rolu. Často je však veľmi ťažké, získať prehľad v množstve ponúk. Spoľahnite sa preto na profesionála, ako je Internorm [1st] window partner. Garantuje Vám kompetentné poradenstvo a kvalifikovanú montáž. Malou pomocou pri kúpe okien Vám môže byť aj náš dotazník pre kúpu okien. Navyše získate od nás ešte užitočné tipy o: · energeticky efektívnych stavbách · bezproblémovej rekonštrukcii · perfektnej montáži · tepelnej a zvukovej izolácii · pasívnych domoch

86 I 87


Tipy

novostavba Energeticky efektívne stavať Nielen pasívne domy pomáhajú pri šetrení energie – taktiež

Energetický certifikát

Veľké okenné plochy – orientované na juh – vytvoria dobrú

v konvenčnom dome je možné ušetriť enormne veľa ener-

V EU je od roku 2006 energetický certifikát v novostav-

energetickú bilanciu a vnesú svetlo a život do Vašich

gie a CO2. Predpokladom je zodpovedajúce know-how.

bách povinný. Je to určitý druh typového štítku pre Váš

miestností. Aby sa predišlo prehriatiu miestností, mala by

Váš kompetentný Internorm [1st] window partner Vám rád

dom a obsahuje cenné informácie ako napr. spotreba

sa už pri plánovaní stavby zohľadniť príprava na tieniacu

poradí.

energie, tepelné straty cez jednotlivé stavebné diely a

techniku. Dodatočne je možne integrovať aj ochranu proti

vetranie, energetické zisky zo slnka ako aj vykurova-

hmyzu.

cia záťaž Vašej budovy. Pri neskoršej prestavbe alebo neskoršej rekonštrukcii domu sú tieto údaje veľmi cenné k

Orientácia dverí

stanoveniu rozličných opatrení.

Pri zabudovaní vchodových dvier dbajte na to, aby boli chránené pred poveternostnými podmienkami. Pri južnej

Najdôležitejším parametrom v energetickom certifikáte

orientácii vchodových dverí s tmavým povrchom môžu

je takzvaný energetický ukazovateľ. Tento označuje

vzniknúť pri nechránenom zabudovaní veľmi vysoké teploty

najpoužívanejšiu hodnotu na porovnanie, aby opísal

na povrchu, ktoré môžu viesť k funkčným problémom. Pri

tepelnú kvalitu obvodového plášťa budovy a vypovedá,

západnej orientácii treba dbať na to, aby vchodové dvere

koľko spotrebuje energie na kúrenie na m2 obytnej plo-

boli dostatočne chránené pred hnaným dažďom.

chy ročne. Energetický ukazovateľ je udávaný v kWh/m2a. Čo je dôležité pri perfektnom okne Veľkosť okien a orientácia

Chceme Vám pomôcť uskutočniť Vaše predstavy, aby ste

Aby ste slnko mohli ideálne využiť, orientujte Vaše okná

sa – aj vďaka Vášmu novému prameňu svetla oknu – cítili

hlavne na juh, západ a východ.

skutočne ako doma! Pre lepšiu orientáciu nájdete na strane 100 Dotazník pre kúpu Vašich okien.

88 I 89


Tipy

RENOVÁCIA ROZLÚČTE SA SO SVOJIMI STARÝMI OKNÁMI Okná patria k najväčším slabinám domu. Následok starých

tabuľou skla. Takéto zastarané vyhotovenia spôsobujú

a zle izolovaných okien je prievan, zvýšená hlučnosť a

vysoké tepelné straty. Dôsledkom sú zbytočne vysoké

vysoké náklady na kúrenie. Obzvlášť pri starších domoch

náklady na kúrenie.

energia ľahko uniká von. Okolo 25 až 30% tepla v dome uniká cez okná.

Nepríjemne zaskočený z nákladov na kúrenie?

Týka sa to najmä budov, ktoré boli vybudované do polo-

S izolačným 3-sklom môžete napr. ročne ušetriť až 900

vice 90-tych rokov väčšinou so zabudovaným nepoko-

litrov vykurovacieho oleja v dome. Preto Internorm vyvíja

veným izolačným 2-sklom, niekedy dokonca iba s jednou

smer určujúce riešenia okien, ktoré boli už viac krát certifikované pre pasívne domy. Vyššia energetická účinnosť využitím vysoko tepelnoizolačných Internorm okenných systémov Nové okná zabezpečuje dlhodobý úžitok a zvyšujú kvalitu bývania. Práve preto by mali zákazníci dbať pri výmene okien na kvalitnú a overenú značku – made in Austria. Iba značkové okná dodržia dlhodobo to, čo sľubujú: individuálne energetické riešenia na mieru – vysoké tepelnoizolačné vlastnosti, hospodárnosť a zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Snímky z termokamery pomôžu odhaliť tepelné mosty v dome. Foto: Verband Privater Bauherren e. V./ Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e. V.

90 I 91


Tipy 1

2

3

4

5

6

7

8

KROK ZA KROKOM K PERFEKTNEJ RENOVÁCII

VĎAKA INTERNORMU VÝMENU OKIEN TAKMER ANI NEPOCÍTITE

1.KROK: ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

4.KROK: PODPORA

Rýchlo, čisto a jednoducho – tak prebieha renovácia u našich Internorm partnerov.

Energetický certifikát je porovnateľný s technickým preu-

Informujte sa o možnosti využitia štátnej podpory na reno-

kazom auta.

váciu budov.

Nachádza sa v ňom veľa zaujímavých ukazovateľov o Vašom dome, ako napr. očakávaná energetická spotreba kúrenia.

5.KROK: REALIZÁCIA Renováciu realizujte najlepšie s kvalifikovaným stavebným odborníkom alebo projektovou kanceláriou. Garantujú Vám

2.KROK: NÁVRH RENOVÁCIE

bezproblémový priebeh.

Stavební odborníci ako projektové kancelárie a architekti s

Práve pri detailnom vyhotovení, ako pripájanie okien, sú

dlhoročnými skúsenosťami Vám ponúknu najlepšie návrhy

potrebné fundované znalosti, aby ste predišli neskorším

pre bezproblémovú renováciu. Prediskutujte spoločne s

problémom. Spoľahnite sa tu najlepšie na nášho Internorm

nimi Vaše požiadavky a nechajte si vyhotoviť návrh renová-

[1 ] window partnera. st

cie. Tento návrh by mal obsahovať hrubý odhad nákladov a ponuku na financovanie. 6.KROK: UKONČENIE Po dokončení renovácie by malo nasledovať odovzdanie 3.KROK: ZÍSKANIE PONUKY

s Vašim stavebným odborníkom.

Pred začatím renovácie by ste si mali dať vyhotoviť ex-

Skontrolujte realizovanú renováciu a nechajte si vystaviť

aktnú cenovú ponuku s 10% rezervou na nepredvídané

nový energetický certifikát.

investície, aby Vás neprekvapili nečakané výdaje.

NEKOMPLIKOVANE 1

a spoločne s Vami vyhotoví presný harmonogram prác. Vaše okná budú potom vyrobené

presne podľa Vašich predstáv a požiadaviek.

2 NAČAS

Samozrejmosťou je, že Vaša objednávka bude dodaná kompletne v dohodnutom termíne.

ČISTO 3

Pri renovácii kladieme veľký dôraz na čistotu. Preto predtým zakryjeme v blízkosti

PRECÍZNE 4

všetky okolité predmety a odstránime závesy. Samozrejme demontujeme opatrne Vaše staré okná. Pritom dbáme obzvlášť na to, aby sme čo najmenej poškodili okolité murivo.

5 OKNO ZA OKNOM

Výmena okien nasleduje po sebe, ale rýchlo.

TESNOSŤ 6

Správne stavebné pripojenie a optimálne pripájacie škáry zabezpečujú dostatočnú

tesnosť medzi oknom a murivom.

ČISTOTA 7

Po ukončenej montáži sa priestor vyčistí a odstránia sa krycie fólie.

KONTROLA 8

Potom montážny tím preskúša spolu s Vami všetky okná na ich plnú funkčnosť. Okrem

92 I 93

Váš Internorm partner príde k Vám domov, preverí stavebné skutočnosti, vymeria okná

toho Vám dajú tipy na údržbu a ošetrovanie.


Tipy Tri úrovne tesnenia, ktoré ponúkajú spoľahlivú ochranu – vnútorná tesnosť ako je len možná, vonkajšia tesnosť ako je potrebná:

Modelový príklad

Modelový príklad

Modelový príklad

ZVNÚTRA oddeľuje tesnenie

STREDOVÉ tesnenie med-

ZVONKU musí tesnenie splniť

vnútornú klímu od vonkajšej klímy.

zi okenným rámom a múrom

ochranu pred vetrom a nárazovým

Zabraňuje tvorbe kondenzátu v

musí byť kompletne vyplnené

dažďom. Tieto požiadavky nepla-

oblasti pripojovacej škáry. Na to

tepelnoizolačným materiálom.

tia len pre okná, ale aj pre oblasť

sú vhodné špeciálne tesniace fólie

Zaručí potrebnú tepelnú a zvukovú

pripojenia parapetných dosiek.

alebo certifikované trvalo pružné

ochranu.

tesniace látky ako silikón.

Montáž NA SPRÁVNEJ MONTÁŽI VEĽMI ZÁLEŽÍ! Odborná montáž okien je predpokladom bezchybnej

Čistiace prostriedky

Teplota vonkajšieho vzduchu, dážď, vietor atď.:

Internorm výrobky sú nízko údržbové, ľahké na čistenie a

Odporúčame Vám Internorm-čistiace prostriedky na

ošetrovanie.

· plastové povrchy

funkčnosti a dlhodobej spokojnosti. Tepelná ochrana a

Spojenie k murivu musí byť zvonku dookola natrvalo

tesnosť hrajú v bytovej výstavbe dôležitú úlohu. Práve

utesnené pred vetrom a nárazovým dažďom. Tie-

v oblasti pripojenia k murivu môže dochádzať k veľkým

to požiadavky neplatia len pre okná, ale aj v oblasti

Pravidelným ošetrovaním a údržbou uchováte Vaše okná

· kovanie

tepelným stratám. Nechajte si Vaše okná namontovať iba

pripojenia parapetu. Ak by vlhkosť napriek tomu vnikla

dlhodobo pekné a zvýšite ich životnosť.

· tesnenie

od školeného personálu ako je Váš Internorm [1st] window

dovnútra, tak sa táto musí dostať von cez tesnenie

partner. Garantuje Vám zabudovanie podľa stavu techniky

(=difúzne otvorenie). Vlastná váha: Prenos zaťaženia sa vykoná nosnými

a tým dodržanie noriem, predpisov a zohľadnenie stavebno-fyzikálnych zásad, ktoré sú nevyhnutné pri montáži.

· hliníkové povrchy

Tieto získate spoločne s informačnou brožúrou u Vášho Internorm [1st] window partnera.

podložkami, ukotvenie cez špeciálne rámové skrutky alebo kotvy. Odstupy upevnenia závisia od materiálu

Na čo musíte pri montáži dbať: Teplota vzduchu v miestnosti, vlhkosť vzduchu v

rámu. Klince nezodpovedajú technickým štandardom. Pohyby konštrukcie rámu/stavby: Deformácie spôso-

miestnosti: Spojenie s múrom (pripojovacia škára) musí

bené zaťažením vetrom, úžitkovým zaťažením a teplotnou

byť zvnútra dookola trvale vzduchotesne uzavretá.

rozťažnosťou sa musia preniesť ukotvením a dištančnými

Toto zabráni tomu, aby vlhký, teplý vzduch z miestnosti

rozperkami. Pohyby podmienené konštrukciou stavby

prenikol do škáry, tu ochladol a vznikol kondenzát alebo

(špeciálne pri veľkých otvoroch) musia byť vyriešené už v

pleseň. Tepelná izolácia/zvuková izolácia: Stredná rovina

projekte – elementy nesmú byť v žiadnom prípade zaťažené konštrukciou stavby.

stavebnej pripojovacej škáry sa musí úplne vyplniť izolačnou hmotou. Táto rovina preberá tepelnú a zvukovú izoláciu, nie však funkciu utesnenia pred vetrom a vlhkosťou. 94 I 95

Beschlag-Fit (Kovanie Fit)

Beschlägeöl (Olej na kovanie)

Pflegemittel für Powder-Clean Powder-Polish Dichtungen Intensiv-Reiniger Decor-Reiniger (Čistič práškových (Politúra pre (Čistiaci prostriedok práškované povrchov) (Intenzívny čistič) (Dekor čistič) na tesnenie) povrchy)

Eloxal-Clean Eloxal-Polish (Čistič pre (Politúra pre eloxované eloxovné povrchy) povrchy)


Tipy

Chata na vrchole Dobratsch 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, Architekt DI Günter Weratschnig

Zvuková izolácia

Cez okná strácame v dome približne 25 až 30 % energie,

strecha príp.stropná doska 25 – 30 %

preto je tepelná izolácia okien veľmi dôležitá. Závisí od

okná 25 – 30 %

materiálu rámu, izolačného skla a tesnosti okien. Parametrom izolačných vlastnosti okna je U-hodnota. Čím

Pôsobenie hluku je nepríjemné a pri zodpovedajúcej intenzite a dĺžke môže negatívne pôsobiť na ľudský organizmus. Vnímanie hluku závisí od vlnových dĺžok, ktoré sú zachytené ľudským uchom a ďalej prenášané do mozgu.

je táto hodnota menšia, tým lepšie sú tepelnoizolačné vlastnosti. Prídavnými zariadeniami ako sú rolety a okeni-

Zvuková izolácia okna sa meria v decibeloch. Čím vyššia

ce, je možné U- hodnotu zlepšiť.

je číselná hodnota, tým lepšia je zvuková izolácia. Zvuková izolácia udáva, aké množstvo hluku prejde oknom z

TEPELNÁ OCHRANA V ZIME Cieľom je, aby energetické straty cez transparentné stavebné prvky – okná a fasády- boli počas vykurovacieho obdobia

bude 1/10, pri 20 dB 1/100, pri 30 dB 1/1000 atď. z základová doska 10 – 20 %

ekonomicky zredukované, v dôsledku čoho dôjde aj k redukcii produkcie CO2. Hodnota koeficientu prestupu tepla

pôvodného množstva hluku. Prestup pri izolácii pri 10 dB

vonkajšie steny 25 – 30 %

Možné celkové tepelné straty zle zateplenej budovy

UW v W/m2K (Watt na meter štvorcový Kelvin),

TEPELNÁ OCHRANA V LETE

ktorý sa stanovuje buď podľa EN ISO 10077 výpočtom

Táto slúži na zabezpečenie tepelnej pohody hlavne v

alebo podľa EN ISO 12567 meraním. Nasledujúce parametre

teplých mesiacoch. Konštrukčné opatrenia zabraňujú

ovplyvňujú koeficient prestupu tepla UW: tepelný prestup zasklením U g

prehriatiu priestorov ku ktorému by mohlo dôjsť následkom

tepelný prestup rámom U f lineárny stratový súčiniteľ dištančného rámiku y

96 I 97

prechodu tepelného žiarenia cez okná. Predpisy sú udávané v národných normách vzhľadom na udané hraničné teploty (napr. ÖNORM B 8110/3): hraničná teplota t* cez deň ≤ + 27 °C hraničná teplota t* v noci ≤ + 25 °C

pôvodného zvuku. Človek vníma zníženie o 10 dB ako zníženie zvuku o polovicu. Zvuková izolácia okna je závislá od materiálu rámu, izolačného skla, tesnosti okna a stavebného pripojenia.

Hlasitosť zvuku

Tepelná izolácia

prah počutia špendlík šumenie listu, hodinky

= = =

0 dB 10 dB 20 dB

veľmi ticho

šepkanie tiché rozprávanie obytná ulica, vtáky

= = =

30 dB 40 dB 50 dB

ticho

rozprávanie, rádio hlasná reč, ulica

= =

60 dB 70 dB

hlasno

silná doprava krik, klaksón

= =

80 dB 90 dB

veľmi hlasno

cirkulár zbíjačka prúdové lietadlo explozia, raketa

= = = >

100 110 120 150

dB dB dB dB

neznesiteľne


Tipy

Chata na vrchole Dobratsch 2.143 m, Transform Architekten ZT-GmbH, Architekt DI Günter Weratschnig

PASÍVNY DOM okná pre pasívne domy: Dvojitá funkcia Okno v pasívnom dome musí spĺňať na prvý pohľad dve

súčet vlastností jednotlivých dielov. Pre vzájomné pôsobe-

Pasívny dom sa vyznačuje tesnosťou

proti sebe stojace úlohy – napriek veľkej sklenej ploche

nie medzi jednotlivými komponentmi je potrebné súhrnné

opláštenia budovy, optimálnou tepelnou

musí zabrániť tepelným stratám a zároveň musí poskytovať

plánovanie, aby sa splnili nasledujúce tri požiadavky: potreba tepla na vykurovanie < 15 kWh/m2a

izoláciou s integrovaným odvodom a prívo-

možnosť tepelných ziskov zo slnečného žiarenia. Vysoko

dom vzduchu: Čerstvý vzduch sa nasáva

tepelnoizolačné okná od Internormu spĺňajú avšak túto

potreba primárnej energie (kúrenie/teplá voda/domáce

z exteriéru už predhriaty cez podzemné

spočiatku protikladne javiacu sa dvojitú úlohu príkladne. Tak

spotrebiče) < 120 kWh/m2a skúšobná tesnosť obalového plášťa n50 < 0,6 /h-1, t.z. pri

vzduchové potrubie do domu a je privádzaní

dosiahneme tepelnoizolačným zasklením ako v pasívnom dome Ug-hodnotu až do 0,4 W/m2K.

prívod ohriateho vzduchu

do výmenníka tepla.

diferencii tlaku 50 Pascal musí byť výmena vzduchu za hodinu menšia ako 60 % objemu vzduchu v budove.

tepelné straty cez stenu

Tu použitý teplý vzduch z miestnosti odo-

Pre konštrukciu okien pasívnych domov sú podstatné

vzdáva energiu čerstvému, prefiltrovanému

nasledujúce princípy: vysoko tepelnoizolačné zasklenie

a studenému vzduchu. Práve takto sa

vysoko tepelnoizolačný rám

tepelné straty cez strešnú izoláciu

tepelné zisky zo slnečného žiarenia

teplý použitý vzduch (z kúpeľne a kuchyne)

využíva energia použitého vzduchu, ktorá je

termicky optimalizovaný dištančný rámik

kWh/m 2 a

tepelné straty cez okná

v bežných stavbách pri nárazovom vetraní

Náklady na kúrenie a CO 2 – emisie za rok tony CO 2 /rok

vypúšťaná nenávratne do voľného priestoru. prívod studeného vzduchu

tony CO 2 /rok

odborné, termicky optimalizované zabudovanie Čo je pri pasívnom dome dôležité Hlavným znakom je aktívne využívanie dostupnej energie. Minimalizovanie tepelných strát a pritom optimalizova-

Odtiaľto je vzduch privádzaný do obytných priestorov a špeciálnymi vzduchovými dýzami rozdeľovaný do miestností, aby sa zabráva sa iba vzduch zo sanitárnych priestorov

štandardu pasívneho domu nestačí iba zostavenie kom-

a kuchyne, aby sa predišlo rozptyľovaniu

98 I 99

Stará budova

Nízkoenergetický dom

Pasívny dom

ochladený vzduch

tepelné straty cez stenu

nilo pocitu prievanu v miestnostiach. Odsá-

nie tepelných ziskov sú základné princípy. K dosiahnutiu ponentov vhodných pre pasívne domy: to celé je viac ako

zariadenie na spätné získavanie tepla

pachov po dome.

tepelné straty cez základovú dosku výmenník tepla


Dotazník pre kúpu Vašich okien Dôvody kúpy okien

o novostavba

o renovácia

O aký objekt sa jedná

o jedno alebo viac generačný dom

o nízkoenergetický dom o pasívny dom

Výber materiálu rámu

o drevo/hliník o kombinácia plast/hliník a drevo/hliník o plast/hliník o plast

Možnosti vyhotovenia okien

o formy (hranaté, oblúkové, šikmé konštrukcie, individuálne vyhotovenia atď.) o fixné časti o delenie okna: jedno alebo viackrídlové, nadsvetlík o farby (všetky RAL, drevodekor, metalické farby, farby antikora, imitácia dreva atď. ) o sklo o priečky (rozdelenie, druhy atď.) o kľučky

Spôsoby otvárania

Príslušenstvo „k oknám“

Tepelná izolácia

Zvuková izolácia

100 I 101

o otváravo-sklopné o otváravé o sklopné o pevné zasklenia o zdvižno-posuvné

Aké možnosti vetrania požadujem?

o zariadenie trvalého vetrania s alebo bez motorickej podpory o plne integrované vetranie o mikroventilácia o manuálne otváranie okien (otváravo/sklopné)

Montáž okien

o kvalifikovaná montáž podľa technických pravidiel (napr. ÖNORM, RAL atď.) o plánovanie montáže podľa technických pravidiel – spoločne s Internorm [1st] window partnerom

Údržba a ošetrovanie

o zmluva o údržbe s kvalifikovaným Internorm [1st] window partnerom o vlastná údržba o dodržanie pokynov Internorm- príručky/ošetrovanie, údržba a záruky

Ponuka okien: Všimnite si vždy pri porovnávaní okien

o veľkosť okna o zasklenie o kovanie o stavebná hĺbka o príslušenstvo o povrchové vyhotovenie

Záruky

o o o o o o

Aké služby očakávam?

o zameranie okien o detailnú, prehľadnú ponuku s grafikou o montáž o údržbu o iné

Dôležité

o regionálne stavebné predpisy o dodržanie prípadných parametrov vyhotovenia o podpora o dodacie lehoty

Pomer cena / výkon vo vzťahu na osobné nároky

o kvalita spracovania o rozsiahla záruka a životnosť o maximálna energetická efektivita – optimálna tepelná izolácia – minimálne náklady na kúrenie o ochrana životného prostredia: nízke CO2- emisie vďaka vysokej tepelnej izolácii o ochrana proti vlámaniu o nekomplikovaná údržba a ošetrovanie o cenovo výhodná údržba a ošetrovanie o rýchla amortizácia investícií o dlhodobé zachovanie hodnoty

o posuvné o posuvné skladacie o uzamykateľné dvere o von otváravé dvere

o integrovaná slnečná a pohľadová ochrana = zdvojené okno o slnečná a pohľadová ochrana (rolety, vonkajšie žaluzie, okenice, vnútorné žalúzie, fotovoltické žalúzie, plisované roletky, dvojito plisované roletky -Duette®) o ochrana proti hmyzu o ochrana proti vlámaniu o dodatočné príslušenstvo ako napr. plne integrované vetranie, detská poistka, ochranná lišta, poistka proti zabuchnutiu, bezpečnostné sklo atď. o ozdobné kľučky o vchodové dvere o potenciál úspory energie: úspora vykurovacích nákladov na základe vysokej tepelnej izolácie okien vypočítate rýchlo a jednoducho s Internorm – kalkulačkou úspory energie na www.internorm.com o tepelná izolácia vhodná pre pasívne domy UW ~ 0,8 W/m2K o tepelná izolácia vhodná pre nízkoenergetické domy UW = 0,8 do1,0 W/m2K o zvýšená tepelná izolácia UW = 1,0 až 1,2 W/m2K o štandardné vyhotovenie UW = 1,2 až 1,3 W/m2K o vysoká hlučnosť (napr. hluk z lietadiel, vlaku, silno frekventované cesty) – vyžaduje zvukovú izoláciu RW = nad 40 dB o stredná hlučnosť (napr. bežná cestná premávka, väčšia vzdialenosť od zdroju hluku) – vyžaduje zvukovú izoláciu RW = 36 až 39 dB o nízka hlučnosť (napr. sídlisko mimo mesta, v prírode) – vyžaduje zvukovú izoláciu RW = 32 až 35 dB

o hodnoty tepelnej a zvukovej izolácie (podľa skúšobných protokolov) o počet tesnení o dizajnové vyhotovenie o značka kvality o integrované technológie

na profily (sfarbenie, trhliny, zarosenie izolačných skiel) na povrchy na zasklenie na funkciu na stabilitu výrobcu okien ako garanta značka výrobku ako istota


Príslušenstvo

INDIVIDUálne MOŽNOSTI STVÁRNENIA OD FIRMY INTERNORM Stvárnenie Vášho domu je rovnako individuálne ako Vy. Či už priamočiaro, moderne, klasicky alebo tradične – rozhoduje iba Váš vkus. Avšak rovnako individuálne ako Vy a Váš domov by mali byť aj Vaše okná. Ako dobre, že Vám Internorm ponúka presne tie okná, ktoré sa hodia k Vášmu štýlu domova. Možnosti stvárnenia sú takmer neobmedzené. Radi Vám splníme Vaše osobné priania pri výbere tvaru a farby, ako aj pri výbere všetkých častí príslušenstva. Internorm okná môžu množstvom stvárnení podporiť dizajn Vášho domu. Ponúkame Vám: · kľučky pekných tvarov v hliníku, chróme a mosadzi · množstvo skiel od Satinato až po Linea · bezpečnostné sklá ako aj špičkovo tepelnoizolačné sklá · nespočetné množstvo farieb pre plastové, drevené a hliníkové povrchy · systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom

102 I 103


Príslušenstvo

sklo SOLAR+ úsporné sklo od firmy internorm

SKLO ŠETRIACE ENERGIU Skutočnosť, že asi 30 % tepla z domu sa môže strácať

Izolačný priestor medzi sklami

Sklo SOLAR+ od firmy Internorm sa vyznačuje špeciálnym

kanie pasívnej solárnej energie aj pri nie optimálnej polohe

cez okná, zdôvodňuje vzrastajúci dopyt po vysoko

Pokovanie vzácnym kovom, ktoré je tenučko nanesené na

pokovením SOLAR+. Izolačné 3-sklo vykazuje extrémne

stavby alebo exaktne južnému smeru zasklenia.

tepelnoizolačných oknách. Pre zabezpečenie trendu po

povrch skla a vzácnymi plynmi v priestore medzi sklami sa

vysokú tepelnú izoláciu, okrem toho celkový stupeň

inovačných, vysoko tepelnoizolačných riešeniach 3-skla,

ušetria náklady na kúrenie. Ako vzácne plyny sa používajú

priepustnosti energie (g-hodnotu), ktorú je možné inak

Tu vyhrievajú okná

prebudoval Internorm kapacitu s treťou linkou izolačných

argón a kryptón, ktoré vykazujú podstatne nižšiu tepelnú

realizovať iba s 2-sklom. Na základe tohto špeciálneho po-

Pri zasklení 3-sklom SOLAR+ je celková priepustnosť

skiel a tým sa stal najväčším výrobcom izolačných skiel v

vodivosť ako vzduch a tak znižujú dodatočne straty tepla

meru tepelnej izolácie (Ug) a prestupu energie (g-hodnoty)

energie o 20 % vyššia ako pri štandardnom 3-skle. Tým sa

Rakúsku.

smerom von. Rozdiely tepelnoizolačnej hodnoty Ug vyplý-

sa tieto sklá perfektne hodia na realizovanie solárnych

zvýši aj solárny zisk energie o 20 %. Zasklením získate

vajú z rozdielnych štruktúr pokovania a vzácnych plynov.

stavieb. Obzvlášť v studených ročných obdobiach optimál-

zdarma dodatočné kúrenie!

Preto vznikajú lepšie tepelnoizolačné hodnoty pri 3-skle

ne využíva slabé slnečné žiarenie a udržiava získané teplo

oproti 2-sklu.

v budove. Výška g-hodnoty umožňuje optimalizovať zís-

Zlepšená energetická bilancia s tepelnoizolačným 3-sklom zvonku –10°C 2-sklo (Ug = 3,0 W/m2K)

zvnútra +20°C

8,3°C

Tepelná ochrana 3-sklom

Plus pre ochranu klímy Okná - s klimatickou ochranou od Internormu dosahujú

Špeciálne pokovenie SOLAR+

vďaka technológii úspory energie 3-skiel a inovatívnemu

strata vykurovacieho tepla U-hodnota

2-sklo s izolačným sklom (Ug = 1,1 W/m2K)

15,7°C

Vysoko izolačné vlastnosti Internorm - okenných systémov s tepelnoizolačným 3-sklom umožňujú oproti 2-sklu až 40

zaručujú maximálnu tepelnú izoláciu. To redukuje emisiu CO2

3-sklo s tepelnoizolačným sklom od firmy Internorm (Ug = 0,6 W/m2K)

17,7°C

% viac sklenej plochy pri rovnakých nákladoch na kúrenie.

a SO2.

= pokovenie

= plynová výplň

špeciálnemu pokoveniu SOLAR+ optimálne solárne zisky a

Použitím podobných izolačných skiel sa značne zlepší energetická bilancia a tým sa znížia aj náklady na kúrenie. So

Viac svetla – viac brilantnosti: SOLAR+

špeciálnym pokovením SOLAR+ sa dosiahnu okrem toho

Vysoký prechod svetla vedie k príjemnejšej svetlosti vo vnútri: dôležitá prednosť predovšetkým v zime.

solárne energetické zisky a tým dodatočné kúrenie zdarma. solárny zisk g-hodnota

modelový príklad

104 I 105

zvonku

zvnútra


Príslušenstvo SYSTÉMY SKLA Tepelná izolácia okna závisí od materiálu rámu, zasklenia a tesnosti. Parametrom je U-hodnota – čím je číselná hodnota menšia, tým lepšia je tepelná izolácia. Zvuková izolácia okna závisí od materiálu rámu, zasklenia a priepustnosti škár. Parametrom je dB-hodnota – čím

Zdvojené okno

tesnejšie sa okno zatvorí, tým lepšia je izolácia.

KV 440

U w = Tepelná izolácia okna vypočítaná podľa EN 10077-1 alebo testovaná podľa EN 12567-1 (udáva sa vo watt na

štvorcový meter Kelvin = W/m2K); v nasledujúcej tabuľke je táto hodnota uvedená pre Internorm okenné systémy –

sklo

kód skla

4//6/18Ar/b4

2KU

LIGHT

6//6/18Ar/b4

2KU

LIGHT

4//3bESG/12Ar/ 3/14Ar/b4

3AD

LIGHT SOLAR+

6//3bESG/12Ar/ 3/14Ar/b4

3AD

LIGHT SOLAR+

HLINÍK

KV 440 ISO

HV 350

HLINÍK

ISO

HLINÍK

ISO

1,0*/40*

0,98*/40*

0,99/44

0,95/44

1,0*/42*

0,98*/42*

0,99/44

0,95/44

vždy s hliníkovým príp. ISO dištančným rámikom U g = Tepelná izolácia aktuálneho skla R w = Zvuková izolácia okna podľa DIN EN 20140-3 (udáva sa v decibeloch = dB) * Osvedčenia o skúške k dispozícii

3-sklo Plastové a plast/hliníkové okno

KF 200 sklo

kód skla

Ug / Rw

g

4b/18Ar/4/18Ar/b4

3N2

LIGHT SOLAR+

0,5/34 0,6/34

50 62

6b/18Ar/4/16Ar/b4

33U

LIGHT SOLAR+

0,6/39 0,6/39

49 60

6b/15Ar/4/14Ar/ b4/2F/4(VSG-S)

34P

LIGHT SOLAR+

0,6/43 0,7/43

49 60

4b/12Ar/4/12Ar/b4

3NK

LIGHT SOLAR+

0,7/31 0,8/31

50 62

HLINÍK

0,95*/33*

1,1/33*

1,0*/33*

0,78*/43*

0,82*/43*

0,77*/43*

0,85*/43*

0,89/43*

0,84*/43*

3AE

LIGHT SOLAR+

ISO

ISO

ISO

6//3bESG/12Kr/ 3/14Kr/b4

3AE

LIGHT SOLAR+

4//3bESG/10Kr/ 2TVG/10Kr/3bESG

37F

LIGHT

0,71/39

0,68/39

6//3bESG/10Kr/ 2TVG/10Kr/3bESG

37F

LIGHT

0,71*/41

0,68*/41

4//3bESG/12Ar/ 2TVG/12Ar/3bESG

37G

LIGHT

0,78/39

0,73/39

6//3bESG/12Ar/ 2TVG/12Ar/3bESG

37G

LIGHT

0,78*/41

0,73*/41

4//4bESG/ 8Kr/4/8Kr/b4

3TV

LIGHT

0,79/44

0,75/44

6//4bESG/ 8Kr/4/8Kr/b4

3TV

LIGHT

0,79*/44

0,75*/44

4//4bESG/ 10Ar/4/10Ar/b4

37M

LIGHT

0,85/43

0,81/43

6//4bESG/ 10Ar/4/10Ar/b4

37M

LIGHT

0,85*/43

0,81*/43

4//4bESG/10Kr/ 4/10Kr/b4ESG

3T2

LIGHT

0,72/43

0,68/43

6//4bESG/10Kr/ 4/10Kr/b4ESG

3T2

LIGHT

0,72*/43

0,68*/43

0,71*/35*

0,72*/34*

0,69*/35*

0,78*/35*

0,79*/34*

0,76*/35*

0,78*/39*

0,79*/40*

0,76*/39*

0,78*/39*

0,79*/40*

0,76*/39*

0,78*/43*

0,79*/43*

0,76*/43*

0,86*/43*

0,86*/43*

0,84*/43*

HF 210

Ug / Rw

g

HLINÍK

ISO

HLINÍK

ISO

3NK

LIGHT SOLAR+

0,7/31 0,8/31

50 62

0,97*/34*

0,87/34*

0,98*/34*

0,90*/34*

0,98/34

0,91/34

1,0/34

0,96*/34

4b/18Ar/4/18Ar/b4

3N2

LIGHT SOLAR+

0,5/34 0,6/34

50 62

0,79*/35*

0,69*/35*

0,86*/35*

0,74*/35*

0,88/35

0,77/35

0,93/35

0,81/35

2/1F/2b/18Ar/3/18Ar/ b2/1F/2 (VSG)

34H

LIGHT SOLAR+

0,5/35 0,6/35

49 60

0,79/46*

0,69/46*

0,86/46*

0,74/46*

0,88/46

0,77/46

0,93/46

0,81/46

106 I 107

0,83*/43* 0,90*/43*

4//3bESG/12Kr/ 3/14Kr/b4

HF 310

4b/12Ar/4/12Ar/b4

0,77*/41* 0,84*/41*

KF 500

Drevo/hliníkové okno

sklo

0,82*/41* 0,89*/41*

KF 410

3-sklo

kód skla

0,97*/42*

KF 405

ISO

1,0*/33*

1,0*/42*

0,70*/41* 0,70*/41* 0,71*/43*

0,70*/43*

0,71*/43*

0,70*/43*

Hodnoty tepelnej a zvukovej izolácie okna sú závislé od veľkosti a vyhotovenia. Uvedené hodnoty sa vzťahujú – ako je podľa normy definované – na jednokrídlové okno s rozmerom 1230 x 1480 mm a vo vyhotovení popísanom v osvedčení o skúške. Iné veľkosti a vyhotovenia môžu vykazovať odlišné hodnoty.


Príslušenstvo Kľučky

Kľučka G80 Č. 36423

sklá

Kľučka G80 Č. 36404

Štandardná kľučka hliník Natur č. 33899

Kľučka G80 Č. 36400

Ozdobná kľučka Ozdobná kľučka oceľ biela Č. 34615 Č. 33896

Secustikkľučka G80 Č. 34139 (iba pre KF 500)

Kľučka s poistkou Č. 33885

Kľučka Dallas Č. 36426

Chinchilla

Masterpoint

Spotlyte

Drahtglas

Linea

Mastercarré

Ozdobná kľučka Bruxelles chróm satinovaný Č. 34592

Ozdobná kľučka Athinai chróm/antikora matná Č. 34596

Ozdobná kľučka Athinai mosadz matná/ hliníková Č. 34594

Ozdobná kľučka Ozdobná kľučka Bruxelles mosadz leštená mosadz leštená/ Č. 34597 chróm Č. 34590

Kľučka uzamykateľná mosadz Č. 33886

Ozdobná kľučka Bruxelles mosadz leštená Č. 34591

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Internorm ISO-dištančný rámik skla dosahuje najvyššiu

Ozdobné sklá sa nedajú vždy vyrobiť vo farbe a štruktúre

celkovú energetickú efektivitu okenných systémov. Okrem

úplne zhodne s originálmi.

toho môžete mať dištančný rámik ešte aj z hliníka.

Aby ste predišli nedorozumeniam, porovnajte prosím vzorky skiel u Vášho Internorm [1st] window partner.

Kathedral großgehämmert

Ozdobná kľučka Athinai mosadz leštená Č. 34595

DIŠTANČNÝ RÁMIK SKLA

Z fyzikálnych dôvodov môže dôjsť pri zdvojených oknách

UADI

Ozdobná kľučka Atlanta mosadz leštená Č. 34750

pod vplyvom určitých klimatických podmienok k tvorbe

BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ

kondenzátu príp. zaroseniu vonkajšej tabule skla v pries-

Kalené bezpečnostné sklo (ESG) zabezpečuje zvýšenú

technika.

odolnosť voči mechanickému a termickému napätiu.

Satinato biele

Ornament 504

Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) ponúka ochranu

Bližšie informácie ku všetkým relevantným témam a

pred vlámaním aktívnou a pasívnou bezpečnosťou. Sklo,

ďalším tipom nájdete na www.internorm-okna.sk.

ktorého črepiny sú po rozbití zlepené pevnou elastickou bezpečnostnou fóliou zabezpečuje ochranu pred poranením.

Kľučka G80 Č. 36475

108 I 109

Kľučka Dallas Č. 36412

Kľučka Softline Č. 32170

tore medzi dvoma sklami, v ktorom sa nachádza tieniaca

Altdeutsch K

Reflo


Príslušenstvo

ochranné systémy proti slnku a hmyzu NÁPADY, KTORÉ VŠETKO ZATIENIA Systémy na ochranu pred slnkom a hmyzom dotvárajú okno na funkčnú jednotku a podporujú dizajn fasády domu. Zdvojené okno: Integrovaná a tým aj chránená slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými tabuľami – podľa výberu žalúzia, plisovaná roletka alebo dvojito plisovaná roletkaDuette®, na želanie s energeticky sebestačnou ochranou proti slnku (I-tec tienenie)

Vnútorná žalúzia

Okenice

Rolovacia sieťka proti hmyzu

Zdvojené okno

Vonkajšie žalúzie

Predokenné rolety

Otváravý príp. pevný rám

Posuvný rám

Vonkajšie žalúzie: Optimálne ovládanie a nastavenie svetla a tepla pomocou polohovateľných lamiel, na želanie s reguláciou denného svetla – kombinovateľné s ochranou proti hmyzu Predokenná žalúzia: Optimálne riadenie a ovládanie svetla a tepla nastaviteľnými lamelami, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu Predokenná a nadokenná miniroletka: Kompletne namontované na okne, možnosť kombinovať s ochranou proti hmyzu Ochrana proti hmyzu: Pevný, otváravý a posuvný rám alebo rolovací systém, možnosť kombinácie so slnečnou ochranou Okenice: z hliníka, s mnohými možnosťami stvárnenia, kombinovateľné s ochranou proti hmyzu 110 I 111

Predokenné rolety

Nadokenné minirolety


Príslušenstvo Povrchy & farby: VNÚTORNÁ STRANA OKNA

Povrchy & farby: VONKAJŠIA STRANA OKNA

biela drevodekor**

krémová biela***

Oregon-Dekor**

Drevo

Štandardné lazúrované farby, smrek

zlatý dub**

tmavo šedá*

* Dostupné pre KF 410, KV 440 a KS 430 ** Dostupné pre KF 410, KV 440, KS 430 a KF 200 *** iba pre KF 200

Štandardné lazúrované farby, smrekovec

FI500

FI505

LA600

FI501

FI506

LA601

FI502

FI503

FI507

FI508

LA602

plast-biely

HLINíKOVý PREDSADENý kryt

plast-biely

HDS

Plast

Plast

Dekoračné fólie*

Drevodekor

Metalické farby

Farby antikora

M916

HM803

HDS01

HDH17 bledo šedá

DM01 tmavo zelená

EL01 antikora -look matná

HF916

HF304

HFM11

HM113

HM817

HDS02

HDH14 bledo hnedá

DM02 šedá

EL02 antikora -look lesklá

HF113

HF605

HFM12

HM735

HM768

HDS03

HDH12 stredne hnedá

DM03 tmavo šedá

HF735

HFM01

HFM13

HM906

HM304

HDS04

HDH13 tmavo hnedá

HF704

HFM02

HFM14

HF716

HFM03

HFM21

HFM22

HDH-farby vykazujú živý vzhľad dreva vďaka nanášaniu vrstiev farby, avšak môžu vzniknúť farebné odchylky.

HM704

HM716

HDS05

HM907

HM605

HDS06

HF817

HFM04

HDS07

HF768

HFM05

Všetky štandardné farby sú vysoko odolné voči poveternostným vplyvom, okrem M916 (fasádna kvalita)

Štandardné krycie farby, smrek

HDS08

Intenzívny farebný vzhľad, možné farebné odchylky.

FI504

Druh dreva smrek

112 I 113

FI509

FI916

Druh dreva smrekovec

hirest-Colours

V dôsledku tlače a výrobnotechnického zobrazenia môžu vzniknúť v tejto brožúrke odchýlky vo farbe a štruktúre medzi vyobrazením v katalógu a originálnymi výrobkami. Váš Internorm [1st] window partner Vám rád ukáže originálne farebné vzorkovníky.

Špeciálne farby Množstvo stvárnenia Vám ponúka Internorm RAL- farebný program (fasádna kvalita). Platí pre hliník zvonku a drevo zvnútra.

Pre povrchové úpravy HF (jemná štruktúra vysoko odolná poveternostným vplyvom), HFM (jemná metalická štruktúra vysoko odolná poveternostným vplyvom), HM (štandardná farba vysoko odolná poveternostným vplyvom) a HDH (drevodekor farby vysoko odolné poveternostným vplyvom) sa používa špeciálne práškové nanášanie.


Spoločnosť

SME SPOKOJNÍ AŽ VTEDY, KEĎ VY STE NADŠENÍ 12 CUSTOMER CARE ŠTANDARDOV

1 2

Európska značka okien č. 1 Poradenstvo pri kúpe nových okien a dverí je otázkou dôvery. Napokon sa jedná o investíciu, ktorá Vás má dlho sprevádzať. Z tohto dôvodu Internorm stavia na perfektne kvalifikovaných Internorm partnerov. Ponúkajú Vám kompletnú starostlivosť, ktorá siaha od profesionálneho poradenstva cez čistú montáž až po splnenie Vašich individuálnych prianí. Pretože Internorm Vás nechce iba uspokojiť, ale

Staráme sa, aby ste nás pohodlne našli a aby sme Vám ponúkli pre Vás vhodný termín pohovoru.

V príjemnej atmosfére našej vzorkovne získate dobrý prehľad o našich výrobkoch.

3

Vážime si Vás ako zákazníka, sme vždy priateľskí a vľúdni a rešpektujeme Vaše individuálne

4

Kompetentné poradenstvo o všetkých výrobkoch a službách Vám uľahčia Vaše rozhodnutie.

5

potreby.

Okrem toho Vám ponúkame užitočné príslušenstvo.

Osobne sa postaráme o zameranie Vašich okien.

6

Ponuku obdržíte v dohodnutom termíne exaktne zodpovedajúcu požiadavkám dohodnutých

7

Ponuka je zostavená prehľadne a spoločne s Vami ešte raz prejednaná, aby sme Vám mohli

pri stretnutí s odborným pracovníkom.

zodpovedať eventuálne otázky.

8

Jasne a zrozumiteľne Vám vysvetlíme prínos a priebeh odbornej montáže.

9

Objednané výrobky sú dodávané a zabudované v bezchybnom stave a v dohodnutom termíne.

nadchnúť. [1st] window partner ako garant kvalitných služieb

10

Všetky práce sú vykonávané opatrne, čisto a riadne prostredníctvom spoľahlivého a kompe-

11

V krátkom čase po vykonaní montáže Vás budeme telefonicky kontaktovať, aby sme sa

tentného montážneho tímu.

Certifikované Internorm partnerské prevádzky musia spĺňať dvanásť definovaných Customer Care štandardov. K tým patria okrem iného osobné zameranie originálnych mier okien, v dohodnutom termíne odovzdanie ponuky, ktorá exaktne zodpovedá požiadavkám dohodnutých pri stretnutí, dodržanie plánovaného termínu ako aj najlepšia montáž.

114 I 115

12

presvedčili, o Vašej spokojnosti.

Reagujeme okamžite na Vaše otázky a sme nápomocní pri riešení Vašich želaní.


Spoločnosť Záruky

Záruka

10 rokov

Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu bielych plastových okien a dverí, vynímajúc rohové spoje. Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín vnútorných plastových fóliovaných povrchov okien a dverí, vynímajúc rohové spoje. Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu eloxovaných alebo práškovou metódou upravovaných profilov okien a dverí z hliníka. Proti zaroseniu medzi tabuľami izolačných skiel. Na funkciu profilov spojených materiálov dreva, termopeny a hliníku u všetkých Internorm drevo/hliníkových okien za predpokladu dodržania Internorm smerníc platných pre montáž a údržbu. Na funkciu lepenia a tesnenia izolačných skiel u profilov okien pri všetkých Internorm drevo/hliníkových okenných systémoch za predpokladu dodržania Internorm smerníc platných pre montáž a údržbu. Na trvácnosť nalepených priečok.

SO ZÁRUKOU MÁTE DLHO RADOSŤ Z VAŠIch INTERNORM OKieN. Internorm ako jeden z vedúcich a najväčších medzinárodných výrobcov okien Európy má za

Záruka

5

rokov

Záruka

sebou viac ako 80 rokov skúseností v smer určujúcich riešeniach okien a dverí výnimočnej

3

roky

spoľahlivosti a životnosti. To Vám môžeme garantovať.

Proti korózii kľučiek vchodových dverí s povrchovou úpravou PVD, pokiaľ nevykazujú známky mechanického poškodenia. Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu výplní dverí. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu povrchu spôsobené znečistením.

Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu profilov roliet z plastu. Na stálosť farby voči neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu eloxovaných alebo práškovou metódou upravovaných profilov roliet a žalúzií z hliníka. Na funkciu kovania okien a dverí za predpokladu dodržania Internorm smerníc platných pre montáž a údržbu.

Zábezpeka

30 rokov

Okrem toho Internorm zabezpečuje, že Internorm výrobky môžu byť prostredníctvom našich odborníkov opakovane udržiavané (pôvodne diely nie sú záväzné), aby sa zachovala ich plná funkčnosť po dobu 30 rokov. Toto však za predpokladu, že rámová konštrukcia (= rám a krídlo) nevykazuje žiadne poškodenia. 30-ročná lehota začína plynúť dátumom výroby produktu. Potrebné výkony na udržiavanie funkčnej spôsobilosti príp. potrebných materiálov, servisných hodín atď. sú fakturované podľa aktuálnych nákladových sadzieb.

Záruky / výňatok: Plné znenie našich záručných podmienok, presné podmienky a postupy pri uplatňovaní záruky nájdete v našej brožúrke Internorm príručka / Návod na použitie, ošetrovanie, údržba a záruky. Túto príručku obdržíte s dodaním Vašich Internorm výrobkov. Okrem toho môžete príručku získať u každého Internorm [1st] window partnera.

116 I 117


CERTIFIKÁTY A OCENENIA

Rakúsky štátny znak

Austria-Gütezeichen (Rakúsko-značka kvality)

CE-Kennzeichnung (CE-označenie)

RAL-Gütezeichen (RAL-značka kvality)

Österreichische Gesellschaft für Umweltsimulation

Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung

TÜV

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Spolk.ministerstvo pre dopravu, inovácie a technológie)

KlimaHaus-Zertifikat

Interessengemeinschaft Passivhaus Österreich (Spoločenstvo pasívnych domov Rakúsko)

Institut für Fenstertechnik (Inštitút pre okennú techniku) Rosenheim

Technische Universität Graz (Technická univerzita Graz)

Energy Globe (Projekt Schiestlhaus)

Plus X Award

Minergie®-Zertifikat

KlimabündnisGemeinde Traun

Technické zmeny, chyby tlače a sadzby sú vyhradené. Internorm International GmbH je licenčným partnerom - ARA: Naše licenčné číslo znie 4477.

IMPRESSUM Vydavateľ: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun Foto: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | Elisabeth Grebe Fotografie, A-4020 Linz | Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Internorm International GmbH, A-4050 Traun Koncept a stvárnenie: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

118 I 119

I 119


Internorm s.r.o.

www.internorm.at www.internorm-fenster.de www.internorm.ch www.internorm.fr www.internorm.it www.internorm-okna.si www.internorm.cz www.internorm-okna.sk www.internorm.hu www.internorm.hr www.internorm.co.uk www.internorm.be www.internorm.lu www.internorm.li www.internorm-kozijnen.nl www.internorm.gr www.internorm.pl www.internorm.ro www.internorm.ua www.internorm-okno.ru

www.internorm.com

03/2014

Exportprospekt

SK-821 04 Bratislava Galvaniho 15B Tel.: +421 2 43 63 27 82 Fax: +421 2 43 63 27 83 E-Mail: office@internorm-okna.sk

Vytlačené na ekologickom nezávadnom papieri bez obsahu chlóru.

Obchodná pobočka

Internorm Katalóg okien 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you