AUTHENTIC KITCHEN LOOKBOOK NL

Page 1

Een ware bron van inspiratie voor het plannen van je eigen droomkeukenNOODLES NOODLES AUTHENTIC & KITCHEN NOODLES FURNITURE CORP .

AUTHENTIC KITCHEN Noodles Noodles & Noodles Corp. produceert al meer dan 30 jaar stalen meubels met industrieel design. Elk meubelstuk staat voor handgemaakte kwaliteit dat jarenlang doet wat het belooft. Met onze modellen uit de Noodles Authentic Kitchen Furniture-serie en de speciale apparatuur van de Italiaanse fabrikant

Smeg kunnen innovatieve keukens met een geheel uniek design worden gerealiseerd. Beide merken vullen elkaar perfect aan op het gebied van kwaliteit en design. Het lijkt erwerkelijk op alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. Ontdek zelf met de Authentic Kitchen Lookbook alle mogelijkheden om jouw droomkeuken te designen.

www.authentic-kitchen.comCo-Working Space - Red-Lab - Berlin, MoabitCo-Working Space - Red-Lab - Berlin, Moabit

AUTHENTIC KITCHEN


NOODLES AUTHENTIC FURNITURE GmbH AUTHENTIC KITCHEN SHOWROOM Karl-Marx-Allee 75, 10243 Berlin Email: kitchen@noodles.de Telephone: +49-30-23008520


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.