Page 1

NONA VISION 2014

Versie 1.0


Inhoudsopgave Contactgegevens

3

Voorwoord

4

Onze Missie

5

Ontstaan NONA Foundation

6

Uitgangspunten

7

Strategie

9

10

14

Kernwaarden

Projecten & Programma’s

Tien reden om donateur te worden

21

De organisatie Helpt u ons mee?

26

27 2


NONA Foundation Aartshertogenlaan 366 5212 CW ’s-Hertogenbosch Nederland Contactgegevens T.: +31 (0)736 430 206 E.: contact@nonafoundation.com W.: www.nonafoundation.com W.: www.supportyourgirl.com Bankgegevens ING Bank NL21.INGB.0000.874582 Rabobank NL11.RABO.0152.585125 Registratiegegevens Kamer van Koophandel 17.17.51.38 ANBI 8144.36.034

3


| Voorwoord De NONA Vision heb ik geschreven om u een goed beeld over onze organisatie te geven. U leest in dit document niet alleen uitgebreid over onze visie, missie en beleid, maar ook over onze werkwijze en projecten in Sri Lanka. Ik heb dit document geschreven omdat ik u graag wil laten zien waarom NONA Foundation een unieke organisatie is, een organisatie die zich onderscheidt van anderen. Dit document is absoluut niet bedoeld om andere stichtingen en vergelijkbare organisaties in een negatief daglicht te stellen, maar wel wil ik u zeggen dat ik in de afgelopen negen jaar – dus zolang ik actief ben in de wereld van de goede doelen – mij met grote regelmaat zeer heb verbaasd over het ontbreken van visie, beleid en ethiek bij veel verschillende organisaties. Bij NONA Foundation hechten wij veel waarde aan visie, beleid en ethiek. Dit om als organisatie succesvol te kunnen zijn, maar ook om betrouwbaarheid en integriteit zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Mijn belangrijkste taak als voorzitter is om een organisatie neer te zetten die u prikkelt en inspireert om met ons mee te doen, als donateur, als sponsor of als samenwerkende partner. Ik hoop dat u zich na het lezen van de NONA Vision bij ons aansluit zodat we nog meer meisjes een kansrijk en betekenisvol bestaan kunnen geven, een bestaan met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid. Nimal Samantha van Oort Chairman NONA Foundation

4


| Onze Missie `Het leven van meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld en mensenhandel kansrijk en betekenisvol maken; een leven met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid.` Slachtoffers van seksueel geweld en mensenhandel zijn vaak nog erg jong. De meisjes die verkracht zijn hebben soms pas een leeftijd van zes jaar. De jongste moeders zijn niet ouder dan 9 of 10 jaar. De meesten zijn verkracht door hun eigen vader, broer of oom en vervolgens door hen verstoten omdat zij zogenaamd een “schande” zijn geworden voor de familie. Dus het jonge onschuldige meisje, natuurlijk zeer getraumatiseerd door de verkrachting, wordt zonder enig pardon uit huis gezet en verbannen uit haar directe leefomgeving. Het meisje komt vervolgens op straat te staan met helemaal niets. Geen geld, geen bezittingen, zelfs geen warmte of bezorgdheid van familie of vrienden. Ze heeft helemaal niets meer. Het enige wat zij nog heeft zijn verschrikkelijke angsten, trauma’s en zorgen. Als zij nu niet wordt geholpen is de kans groot dat zij opnieuw slachtoffer zal worden en dat zij voorgoed in de mensenhandel of kinderprostitutie zal verdwijnen. Dagelijks meer dan dertig keer per dag verkracht worden is dan helaas meer regel dan uitzondering. En omdat deze meisjes door niemand gemist of gezocht worden is de kans op redding zo goed als uitgesloten.

5


| Ontstaan NONA Foundation NONA Foundation werd op woensdag 2 maart 2005 officieel opgericht door Nimal Samantha van Oort. Nimal werd in 1983 samen met zijn tweelingbroer Djoeri geadopteerd naar Nederland. Van kleins af aan was er altijd al de drang om antwoord te krijgen op de vragen als waarom zij waren afgestaan door hun biologische moeder in Sri Lanka, en de belangrijkste vraag, hoe het nu met haar in Sri Lanka zou zijn. Toen zij in 2001 voor het eerst opnieuw in Sri Lanka kwamen werd de drang onhoudbaar en startten zij een zoektocht naar hun moeder. Na jarenlang niets gehoord te hebben kwam er plotseling bericht uit Sri Lanka. De moeder van Djoeri en Nimal bleek al lange tijd geleden te zijn overleden. In één klap was de hoop op het uitkomen van hun droom – om ooit hun moeder te kunnen ontmoeten – volledig verdwenen. Dit bericht kwam ontzettend hard aan en veroorzaakte veel verdriet. In het bericht stond ook vermeld dat Djoeri en Nimal nog een zusje zouden hebben die nog in Sri Lanka zou wonen. Toen zijn Djoeri en Nimal in de zomer van 2004 naar Sri Lanka afgereisd om haar te ontmoeten. Hoe fijn het was om haar voor de eerste keer te zien zo pijnlijk was het om er achter te komen hoe hun moeder geleden had. Zij was verschillende malen slachtoffer geworden van verkrachting en is door iedereen in de steek gelaten omdat zij zogenaamd – door verkracht te zijn – een schande zou zijn geworden. Hieraan, en door het ontbreken van bescherming en medische zorg, is zij op een leeftijd van 21 jaar overleden. Omdat vandaag de dag nog altijd veel meisjes hetzelfde door moeten maken als hun moeder hebben Djoeri en Nimal speciaal ter nagedachtenis aan hun moeder NONA Foundation opgericht. Dit om hun droom - dat meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld en mensenhandel een kansrijk en betekenisvol leven kunnen leiden, een leven met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid - waar te kunnen maken. Wat begon met een droom, is inmiddels meer dan een levensmissie.

6


| Uitgangspunten De missie van NONA Foundation is glashelder: “Het leven van meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld en mensenhandel kansrijk en betekenisvol maken, een leven met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid”. Om deze missie te kunnen volbrengen moet NONA Foundation over een heldere en sterke visie beschikken; weten hoe we dit kunnen realiseren (strategie), maar ook op welke manier we dit gaan doen (kernwaarden). Uiteindelijk dient deze visie vertaald te worden naar een deugdelijk beleid dat als raamwerk dient om de projecten en programma’s zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Dit alles dient recht te doen aan de uitgangspunten die NONA Foundation hanteert. NONA Foundation kent drie uitgangspunten die te allen tijde ten grondslag liggen aan het beleid, procedures en werkwijze. Ook dienen de uitgangspunten leidend te zijn in ons denken en doen. NONA Foundation heeft de volgende drie uitgangspunten:

Ook streven wij ernaar om als organisatie uit te groeien als een organisatie die zich kenmerkt met de professionaliteit van een gerenommeerd bedrijf, maar met de warme van een hechte familie. Dit om de NONA missie zo goed mogelijk te kunnen realiseren. NONA Foundation acht

1. Leidend in ons handelen is de overtuiging van onze missie en de wil om deze te volbrengen; 2. De professionaliteit van een gerenommeerd bedrijf; de warmte van een hechte familie; 3. Te allen tijde hanteren wij het ‘We leave no one behind’ beginsel. Als organisatie hebben wij deze uitgangspunten vastgesteld om met ons beleid een bepaalde richting in te gaan, een richting die parallel loopt aan onze visie en missie. Ook weten onze medewerkers met deze uitgangspunten in welke richting ze dienen te handelen, en nog belangrijker; of ze wel bij onze organisatie passen. Dit speelt vooral met onze afdeling in Sri Lanka waar meerdere mensen fulltime voor NONA Foundation werken. Als de eerste drijfveren om voor ons te werken bijvoorbeeld samenhangen met status of beloning, dan passen ze absoluut niet bij onze organisatie. Dit wordt doorlopend getoetst bij onze medewerkers. 7


veel waarde aan professionaliteit, niet alleen omdat u dat van ons mag verwachten, maar ook omdat we dan nog verder kunnen groeien als organisatie, zodat wij uiteindelijk nog meer meisjes kunnen helpen aan een kansrijk en betekenisvol bestaan, met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid. Maar hoe hard we ook mogen groeien en hoe professioneel we ook mogen worden, we zullen altijd in Sri Lanka de warmte bieden van een hechte familie. Naast professionele zorg en goed onderwijs willen wij ook liefde en genegenheid bieden, want vergeet niet dat de meisjes vaak geen familie meer hebben. NONA Foundation vindt het belangrijk dat er altijd mensen voor hen klaar staan, mensen waarmee ze vertrouwelijk kunnen spreken, mensen waarbij ze hun verdriet kunnen uiten, en mensen die onvoorwaardelijk van ze houden. Onze mensen in Sri Lanka staan dag en nacht voor hen klaar, voor hulp, voor advies maar ook bijvoorbeeld om hen in contact te brengen met diverse overheidsinstanties. NONA beschikt namelijk over een omvangrijk netwerk in Sri Lanka. Wat bijzonder is om te zien, is dat de meisjes elkaar onderling helpen. Dit kan variëren van advies met betrekking tot hun eigen onderneming tot het regelen van een oppas voor haar kindje als een

meisje bijvoorbeeld een dagje met vriendinnen wil gaan winkelen. Niet alleen de meisjes behoren tot het zogenoemde ‘NONA Family Network’, maar ook hun eventuele echtgenoten en kinderen. Behalve dat dit familienetwerk veel kansen en mogelijkheden voor de meisjes oplevert, leidt dit ook tot aanzienlijk meer veiligheid en rust. Het NONA Family Network waakt over hun welzijn en veiligheid. Een laatste maar zeker niet onbelangrijk uitgangspunt van NONA Foundation is het ´We leave no one behind´ beginsel. Dit heeft NONA Foundation in het leven geroepen omdat wij willen garanderen dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dit lijkt erg logisch, maar helaas hebben wij de afgelopen jaren veel organisaties gezien die mensen weigeren te helpen – die wel degelijk in aanmerking zouden moeten komen voor hun hulp – omdat zij een andere religie aanhangen, enkel Tamil spreken óf te ver weg hun kantoor vandaan wonen. NONA Foundation hekelt een beleid als deze en beschouwt dat als pure discriminatie. NONA Foundation zal nooit onderscheid maken op grond van religie, spreektaal of woonplaats, als een meisje hulp nodig heeft waar NONA Foundation voor staat, dan zal zij onvoorwaardelijk deze hulp ontvangen.

8


| Strategie In onze strategie hebben wij vastgelegd hoe wij onze missie willen bereiken. Een strategie dient concreet en helder te zijn zodat de kans op een onjuiste interpretatie hiervan geminimaliseerd kan worden. NONA Foundation tracht haar missie te bereiken door het aanbieden van de volgende elementen aan haar doelgroep: 1. Opvang (nood en permanent) 2. Bescherming 3. Gezondheidszorg 4. Traumazorg 5. Onderwijs 6. Ontspanning

7. Vaardigheidstraining 8. Reintegratiebegeleiding 9. Vervangende familieliefde 10. Juridische bijstand 11. Empowerment Aid 12. Belangenbehartiging

Om dit te kunnen realiseren heeft NONA Foundation verschillende projecten en programma’s vastgesteld die al dan niet met een lokale partnerorganisatie worden uitgevoerd. Zoals u ziet is het een zeer breed pakket aan zorg en diensten dat NONA Foundation aanbiedt. Reden hiervoor is dat wij van mening zijn deze meisjes behalve goede hulp ook volledige hulp dienen te ontvangen. Dat is een belangrijke voorwaarde om in onze missie te kunnen slagen. Meer over deze projecten en programma’s (de implementatie van de strategie) leest u verderop in dit document. Onze doelgroep bestaat uit meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld, verkrachting, mensenhandel, gedwongen prostitutie, mishandeling, uitbuiting, slavernij, verstoting en/of verwaarlozing. Ook steunen we moeders of dochters die door extreme armoede gedwongen worden om van haar familie te scheiden en vervolgens naar het Midden-Oosten te vertrekken om daar te gaan werken als housemaid. 9


| Kernwaarden NONA Foundation heeft een aantal kernwaarden vastgelegd, ook wel de ‘NONA Values’ genoemd, waarnaar iedere bestuurslid of medewerker dient te handelen. Toetsing op naleving hiervan vindt doorlopend plaats, omdat wij veel waarde hechten aan de kernwaarden. Bovendien dienen de kernwaarden ook als een soort ´ethisch kompas´ voor de organisatie. Hoewel het tegenwoordig niet meer de tijd is om hier veel gewicht aan te geven, doet NONA Foundation dat wel. Natuurlijk kost dat de organisatie tijd en mankracht, maar hierdoor kan NONA Foundation u wel garanderen dat hetgeen wat zij doet zuiver is en kan zij dat op elk gewenst moment aan u verantwoorden. De NONA kernwaarden zijn: • Betrouwbaarheid • Integriteit • Professionaliteit • Transparantie Betrouwbaarheid Als een organisatie aan betrouwbaarheid verliest, kan dat het begin van het einde betekenen voor de organisatie. Want u wilt toch ook niet op welke manier dan ook verbonden zijn aan een onbetrouwbare organisatie? Hiervan is NONA Foundation zich erg bewust. Maar hoe laat je zien dat je betrouwbaar bent? De meeste organisaties claimen immers al dat zij betrouwbaar zijn en vaak moeten we de organisatie dan op hun woord geloven want tastbaar bewijs blijft vaak achterwege. Het spreekt naar ons inziens voor zich dat een organisatie het ANBI-keurmerk in bezit dient te hebben, dat is het keurmerk van de Belastingdi-

enst dat vaststelt dat je o.a. aan de voorwaarden voldoet betreffende het besteden van gelden en de transparantie hiervan. Het bestedingsbeleid houdt in dat je niet te veel kosten maakt in verhouding met je de inkomsten en dat je wel genoeg geld uitgeeft aan de realisatie van je doelstelling. NONA Foundation beschikt sinds de invoering ervan, 1 januari 2008, over het ANBI-keurmerk. NONA Foundation is in januari 2014 gecontroleerd door de Belastingdienst of zij nog wel aan alle ANBIvereisten voldoet. Als onze organisatie ging NONA Foundation vol vertrouwen het onderzoek in, want naar ons weten was alles op orde én liet de Belastingdienst ons weten dat het slechts ging om een steekproef. Uiteraard hebben wij deze controle goed doorstaan en mogen wij het ANBI-keurmerk behouden.Behalve dat onze transparantie (ook een van onze kernwaarden) de betrouwbaarheid van NONA Foundation ondersteunt, hebben wij nog een aantal manieren om onze betrouwbaarheid te waarborgen. Zo wordt er permanent op toegezien dat onze bestuur-

10


ders en medewerkers betrouwbaar handelen. Behalve dat wij hoge eisen stellen aan eventuele partnerorganisaties heeft NONA Foundation uitvoering en controle strikt gescheiden, in Sri Lanka maar ook in Nederland. Wij werken met een dubbel toezicht- en controlemechanisme, zowel bij het naleven van de procedures voor de uitvoering van de projecten als op de financiële verantwoording. Hier volgt een voorbeeld: via de NONA Supporting Aid betalen wij eerste levensbehoeften zoals voedsel, kleding en schoolboeken voor een tehuis dat meisjes opvangt die slachtoffer zijn van seksueel geweld, mensenhandel en kinderprostitutie. Voordat wij een zodanig samenwerkingsverband aangaan, is het tehuis grondig onderzocht of deze voldoet aan onze vereisten én wordt er een contract ondertekend waarin het een en ander wordt bevestigd en waar in het tehuis onvoorwaardelijk belooft zich aan de gemaakte afspraken te houden, die eveneens in het contract vermeld staan. Vervolgens ontvangt NONA Foundation aan het einde van de maand waarin we het geld hebben overgemaakt van de hoogste leidinggevende van het tehuis een financieel-overzicht waarin op de rupee nauwkeurig is

geregistreerd waaraan ons geld is uitgeven. Maar dat is niet het enige. Ook bezoeken medewerkers van NONA Lanka met regelmaat (zonder aankondiging) het tehuis om te kijken of alles op orde is. Behalve dat zij controleren of alles in orde is met de meisjes en ze goed behandeld worden, controleren zij ook de boekhouding en de aanwezige facturen. Indien mogelijk wordt ook de fysieke aanwezigheid van deze aankopen (waar de facturen van zijn) gecontroleerd. De aanwezige facturen worden meegenomen door onze medewerkers en zij maken daar vervolgens een financieel-overzicht van dat zij naar Nederland toesturen. NONA Foundation beschikt nu over twee boekhoudingen die op hetzelfde betrekking hebben maar onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld. Deze dienen natuurlijk te allen tijde met elkaar te corresponderen, hier wordt streng op toegezien. Alles wordt dus dubbel gecontroleerd, dit is erg arbeidsintensief en maakt ons als organisatie bij het tehuis niet heel erg populair, maar hierdoor kan NONA Foundation u wel garanderen dat de gelden 100 procent worden besteed aan hetgeen waarvoor u uw steun heeft gegeven. Ook vinden wij dat NONA Foundation heel helder aan u moet communiceren waar zij voor staat, hoe zij te werk gaan en wat de resultaten hiervan zijn. Daarom brengt NONA Foundation elk jaar diverse publicaties uit en maken zij gebruik van een up-to-date website en social media. Meer hierover leest verderop in dit document. Integriteit Alle medewerkers, zowel in Nederland als in Sri Lanka, dienen te allen tijde te handelen naar onze uitgangspunten en kernwaarden. Dit is niet vrijblijvend, maar een verplichting die doorlopend getoetst wordt. De mensen in Sri Lanka die voor ons werken (NONA Lanka) en die met ons werken (lokale partnerorganisaties) dienen de ‘NONA-code’ te 11


ondertekenen en beloven zij zich te allen tijde zo goed als mogelijk en met maximale inspanning naar de eerder genoemde uitgangspunten en kernwaarden te handelen. Wat NONA Foundation ook integer maakt is haar financieel beleid. Zo wordt de boekhouding uitgevoerd door een extern financieel administratiekantoor. Bovendien krijgen de bestuursleden in Nederland en in BelgiĂŤ geen enkele vergoeding voor hun arbeid. Ook betalen zij hun vliegreis naar Sri Lanka, alsmede hun verblijfkosten, helemaal zelf. Alleen onder zeer strikte voorwaarden kan het bestuur een beperkte tegemoetkoming toekennen om (een deel) van een vliegticket te bekostigen. Voorwaarden hiervoor zijn dat het bestuur unaniem heeft vastgesteld dat er een situatie in Sri Lanka is ontstaan waarbij de fysieke aanwezigheid van een lid van het bestuur van NONA Foundation dringend vereist is. In de afgelopen negen jaar is er slechts eenmaal gebruik gemaakt van deze regeling. Ook heeft NONA Foundation een zeer gezond beleid ten aanzien van haar uitgaven die niet direct samenhangen met de realisatie haar doelstelling. Iedere organisatie maakt kosten, daar ontkom je niet aan. Te denken valt aan bankkosten, verplichte contributies en drukwerk. Omdat NONA Foundation uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, bestuurders veel kosten voor hun eigen rekening nemen en omdat veel diensten en goederen door samenwerkende partners (bijna) kosteloos worden verstrekt, is ons kostenpercentage minimaal, zo tussen de 3 en 5 procent per jaar.

donateur van een organisatie die projecten uitvoert in het buitenland. Als er dan aan het licht komt dat veel gelden niet volgens afspraak zijn besteed maar er fraudeleus is gehandeld, komt de fondsenwervende organisatie er vaak makkelijk mee weg door te zeggen dat niet zij verantwoordelijk waren maar de uitvoerende lokale partnerorganisatie. NONA Foundation voelt zich 100 procent verantwoordelijk voor haar werk in Sri Lanka, ook als deze door een lokale partnerorganisatie wordt uitgevoerd. U kunt dus te allen tijde NONA Foundation aanspreken als u een vraag heeft, meer informatie wenst of u ergens ontevreden over bent. NONA Foundation zal altijd naar u luisteren en u te woord staan.

Waarin NONA Foundation zich ook onderscheid in integriteit, is het zich 100 procent verantwoordelijk en aanspreekbaar maken voor al haar projecten, ook als deze feitelijk worden uitgevoerd door een partnerorganisatie of derde partij. U kent het vast wel, jarenlang zijn mensen 12


Professionaliteit NONA Foundation vindt professionaliteit in haar werk erg belangrijk. Daarom bestaat NONA Foundation uit bevlogen mensen met veel deskundigheid. NONA Foundation beschikt over een uitgebreid Comité van Aanbevelingen bestaande uit prominenten uit diverse sectoren. Ook heeft NONA Foundation een netwerk van samenwerkende paratners waarin bekwame ondernemers hun producten en diensten aanbieden. Doordat specialisten en deskundigen dit werk van NONA Foundation overnemen, wordt dit werk uitgevoerd op hoog professioneel niveau. NONA Foundation beschikt eveneens ook over een uniek en uitgebreid netwerk, bestaande uit hooggeplaatste functionarissen in de regeringen van zowel Nederland als Sri Lanka, als het Europees Parlement en de Europese Commissie. Ook is NONA Foundation erelid van de Diplomatic Council, een internationaal netwerk van CEO´s en hoogwaardige diplomaten. Wat ook noemenswaardig is, is dat NONA Foundation rechtstreeks in contact staat met de Minister van Child Development en Women’s Affairs in Sri Lanka. Transparantie Omdat wij erg trots zijn op het werk dat wij doen en op de manier waarop wij dat doen, willen wij u eigenlijk alles laten kunnen zien. Daarom proberen wij als organisatie buitengewoon transparant te zijn. Niet alleen in financieel opzicht maar ook vooral in de projecten en de daadwerkelijke progressie die de meisjes in Sri Lanka boeken. Om u volledig op de hoogte te houden zal NONA Foundation doorlopend nieuwsberichten en projectverslagen op haar website plaatsen. Ook verstuurt NONA Foundation maar liefst zes keer per jaar een nieuwsbrief met daarin nieuwsberichten, verslagen, persoonlijke verhalen van de meisjes die hulp ontvangen en interviews met mensen die zich voor de

organisatie inzetten. Ook publiceert NONA Foundation elk jaar (vanaf 2014) de NONA Vision, een document waarin u alles terugvindt over ons beleid, de organisatie, en over de projecten die op het moment lopen en projecten die we in de nabije willen toekomst starten. Om u overzichtelijk te informeren over de resultaten die NONA Foundation in een bepaald jaar heeft bereikt, brengt NONA Foundation ook elk jaar een jaarverslag uit. Om de twee jaar organiseert NONA Foundation een NONA-Dag waarop u van harte welkom bent. Op deze dag vertellen wij met trots over onze projecten, de behaalde resultaten hiervan en toekomstplannen. Behalve bestuursleden komen ook leden van het Comité van Aanbeveling en donateurs aan het woord. Eveneens is het traditie dat de Ambassadeur van Sri Lanka een toespraak houdt. Het spreekt voor zich dat deze dag wordt aangekleed met diverse zang- en dansoptredens en wordt afgesloten met een heerlijk Sri Lankaans buffet. Ook biedt NONA Foundation de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met een van onze bestuurders wanneer u als (aankomend) donateur of geïnteresseerde meer informatie wenst of vragen heeft over de organisatie en haar projecten. Zoals u uit ons beleid kunt opmaken, streeft NONA Foundation naar een optimale toegankelijkheid en transparantie van onze organisatie.

13


| Projecten & Programma’s NONA Foundation heeft op dit moment vijf verschillende projecten en programma’s. Op deze manier is zij in staat om goede zorg en hulpverlening op maat te leveren. Het spreekt voor zich dat de projecten en programma’s met de grootste zorg voor betrouwbaarheid, integriteit en professionaliteit worden uitgevoerd op een transparante manier. De projecten & programma’s zijn: • NONA Supporting Aid • NEW HOME Project • NONA Empowerment Aid • Rizana Empowerment Aid • NONA Lobbying Unit De projecten en programma’s zijn geïnitieerd door NONA Foundation en worden uitgevoerd door NONA Lanka al dan niet in samenwerking met lokale partnerorganisatie en autoriteiten. Zowel NONA Foundation in Nederland als NONA Lanka houden streng toezicht op de projecten en programma’s. NONA Supporting Aid NONA Supporting Aid is financiële steun die NONA Foundation verstrekt aan opvangtehuizen die hulp en onderdak bieden aan meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld, mishandeling, mensenhandel en kinderprostitutie. Deze meisjes zijn verstoten van hun familie en zijn om die reden door de kinderbescherming in een opvangtehuis geplaatst. NONA Foundation stelt hoge eisen aan deze tehuizen (partnerorganisaties). Zo moet de kwaliteit van de opvang, zorg en onderwijs hoog zijn en moet de organisatie over een degelijke organisatiestructuur en een transparante en kloppende financiële administratie beschikken. Uiteraard zijn

de eisen die NONA Foundation stelt op het gebied van betrouwbaarheid, integriteit, professionaliteit en transparantie ook van toepassing bij deze partnerorganisaties. NONA Supporting Aid bestaat al negen jaar en is hiermee het langstlopende project van NONA Foundation. Met deze hulp biedt NONA Foundation de meisjes veilige opvang, dit kan zowel noodopvang als langdurige opvang zijn; de duur kan dus variëren van een paar weken tot soms wel 12 of 13 jaar. Dit wordt bepaald door de lokale kinderbescherming en de rechter. In dit opvangtehuis worden ook de meisjes beschermd, want sommige van hun verkrachters zijn op zoek naar hen en willen het meisje vermoorden. Dit omdat ze bang zijn dat de meisjes een rechtszaak gaat aanspannen. NONA Foundation en 14


de lokale autoriteiten zijn sterk voorstanders van het starten van een rechtszaak, want de daders mogen hun straf absoluut niet ontlopen. Hiernaast biedt NONA Foundation ook gezondheidszorg en traumazorg door het inhuren, al dan niet via de partnerorganisatie, van professionele dokters en psychische hulpverleners. En naast onderwijs, zoals lezen, rekenen, taal, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis krijgen de meisjes natuurlijk ook voldoende tijd om zich te ontspannen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld volleyballen, tennissen, zingen, dansen, of schilderen. De meisjes ontvangen ook vaardigheidstrainingen zoals het leren werken op een computer, tuinieren, koken en handwerken. Tot slot worden de meisjes ook voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Hierbij ligt de nadruk op weerbaarheid en zelfredzaamheid. De meisjes verlaten de tehuizen als de rechter hiervoor toestemming heeft gegeven, doorgaans zijn de meisjes dan tussen de 18 en de 21 jaar oud. NONA Foundation heeft partnerorganisaties gesteund in de plaatsen Lunawa, Marawila en Moratuwa. Momenteel verstrekt NONA Foundation NONA Supporting Aid aan het Nisaladiya Home in Negombo. Dit tehuis wordt geleid door de Good Shepherd Sisters en vangt liefdevol meisjes op die slachtoffer zijn van seksueel geweld en mensenhandel. Uiteraard vangen zij niet alleen christelijke meisjes op, maar ook boeddhistische, hindoeïstische en islamitische meisjes, want ook de partnerorganisaties mogen niet afwijken van het ‘We leave no one behind beginsel’ dat een van de uitgangspunten van NONA Foundation is. Met de NONA Supporting Aid heeft NONA Foundation in de afgelopen negen jaar ruim duizend meisjes voorzien van een kansrijkere toekomst en een betekenisvol bestaan, een bestaan met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid. De komende jaren zal NONA Foundation door-

gaan met de NONA Supporting Aid. In januari 2014 heeft NONA Foundation besloten om in ieder geval tot januari 2015 het Nisaladiya Home te voorzien van de NONA Supporting Aid, mits aan de voorwaarden en rapportages voor 100% wordt voldaan. NEW HOME Project NONA Foundation heeft in overleg met het Sri Lankaanse Ministerie van Vrouwenzaken besloten om een nieuw tehuis te realiseren zodat meer meisjes, die slachtoffer zijn van seksueel geweld, mishandeling, mensenhandel en kinderprostitutie, kunnen worden voorzien van goede opvang, zorg en onderwijs. Hierdoor kunnen deze meisjes weer een kansrijk en betekenisvol leven krijgen, een leven met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid.

NONA Foundation is momenteel bezig om een tehuis als deze te realiseren in the North Western Province, dit in samenwerking met de lokale kinderbescherming. Een belangrijk onderdeel van dit tehuis wordt het ´NONA Beauty Culture Center`. Dit center zal als een van de eerste onderdelen van het tehuis gerealiseerd worden, zodat alle meisjes uit bestaande tehuizen van start kunnen gaan met de opleidingen in het ´NONA Beauty Culture Center`. 15


Voor het ´NONA Beauty Culture Center` is niet zomaar gekozen. Uiterlijke verzorging is erg populair in Sri Lanka, in elke plaats in het land vind je wel een aantal schoonheidssalons, gespecialiseerd in huid- en haarverzorging. Beauty Culture is zo populair omdat dit soort business erg goed loopt, en veel meisjes en vrouwen dit erg leuk vinden. Er zijn in Sri Lanka dagelijks veel bruiloften waar veel gasten komen, en het is traditie dat iedere vrouw alvorens zij naar de bruiloft gaat, een bezoek brengt aan een schoonheidssalon voor huid- en haarverzorging. Omdat veel meisjes dit vak willen leren, en omdat de kans groot is dat zij hierdoor op ten duur zelfredzaam en onafhankelijk worden, heeft NONA Foundation besloten dit trainingscenter te realiseren. Het ´NONA Beauty Culture Center` moet jaarlijks ongeveer 100 meisjes gaan opleiden tot gediplomeerd schoonheidsspecialist. Naar verwachting wordt ´NONA Beauty Culture Center` in de tweede helft van 2014 geopend.

NONA Empowerment Aid De NONA Empowerment Aid is hulp aan meisjes die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, mishandeling en mensenhandel. Als deze meisjes de opvangtehuizen weer verlaten, hebben zij vaak moeite om een plaats in de samenleving te vinden. Omdat zij doorgaans verstoten zijn door familie en vrienden, is het erg moeilijk om zonder enige hulp een nieuwe start te maken. NONA Foundation verstrekt deze meisjes microkrediet inclusief begeleiding en toezicht om op termijn een eigen bron van inkomsten te kunnen realiseren. Zo nemen de meisjes zelf het heft in handen op weg naar onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. De meisjes beginnen bijvoorbeeld een eigen naaiatelier, een eigen kruidenierswinkel of een eigen boerderij. De microkredieten bestaan in beginsel uit een gift en uit een renteloze lening die een meisje in termijnen kan aflossen. Indien er nog een lening benodigd is, kan er onder

voorwaarden een aanvullende lening worden verstrekt met berekende rente. De totaalbedragen van de verschaffen microkredieten starten vanaf € 125,- en lopen op tot een bedrag van € 500,-. Alle kredieten worden verstrekt onder de nodige begeleiding en gaan gepaard met advies, begeleiding en toezicht. De werkwijze NONA Foundation ontvangt van de Sri Lankaanse autoriteiten en lokale organisaties informatie over meisjes die mogelijk in aanmerking komen voor de Empowerment Aid van NONA Foundation. NONA Lanka bezoekt deze meisjes en stelt vast of er wel of geen behoefte of noodzaak is tot deze hulp. Als dit wel het geval blijkt te zijn, wordt er gezamenlijk met het meisje een businessplan gemaakt om de kans op succes te maximaliseren. In dit businessplan wordt uitgebreid beschreven hoe het meisje het geld wil gaan investeren en op welke wijze en wanneer deze investering een bron van inkomen kan worden, zodat onze uitgangspunten van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid gerealiseerd worden. Als het businessplan wordt goedgekeurd door een speciale commissie, dan wordt het eerste deel van de NONA Empowerment Aid overgemaakt en kan het plan onder begeleiding en toezicht van NONA Lanka worden uitgevoerd. Na iedere afgeronde fase (vermeld in businessplan) zal NONA Foundation een deel van de lening uitbetalen. Ook na voltooiing van haar eigen bedrijfje blijft NONA Lanka deze meisjes monitoren om hun welzijn en het functioneren van hun onderneming zo goed mogelijk te kunnen garanderen. NONA Foundation zal ook in 2014 tientallen meisjes voorzien van NONA Empowerment Aid. Deze meisjes zullen zich ook gaan aansluiten bij het NONA Family Network, waardoor hun veiligheid en welzijn nog beter gegarandeerd kunnen worden. 16


Het verhaal van Radha Radha is een meisje dat op een leeftijd van negen jaar verkracht werd door haar eigen vader. In plaats dat er voor haar gezorgd moest worden door haar familie, kreeg zij de schuld en werd zonder pardon het huis uitgezet. Nog volledig getraumatiseerd van de verkrachting stond ze er helemaal alleen voor. Na jarenlang opgevangen te zijn in een tehuis (dat gefinancierd werd door NONA Supporting Aid) keerde zij enkele jaren geleden terug de samenleving in. Kort hierna trouwde zij en ging thuis voor hun pasgeboren dochtertje zorgen. Zij wilde echter niet (financieel) afhankelijk zijn van haar echtgenoot en omdat zij veel meer kon dan alleen huisvrouw zijn wilde zij een ´eigen kruidenierswinkeltje´ beginnen vlakbij haar huis om zo een eigen bron van inkomsten te realiseren. Met de NONA Empowerment Aid kreeg zij voldoende financiële middelen om het winkeltje te bouwen en om de eerste inkopen te doen. Dankzij de NONA Empowerment Aid heeft Radha nu haar eigen winkeltje en heeft zij behalve een inkomen ook haar trots en eigenwaarde terug.

Het verhaal van Nalika Nalika werd al op jonge leeftijd seksueel misbruikt en verstoten door haar eigen familie. Nadat zij vanuit het opvangtehuis, waar zij enkele jaren van haar leven heeft doorgebracht, terugkeerde in de samenleving kon zij maar moeilijk aarden. Omdat zij door haar verleden nooit een opleiding heeft kunnen volgen, was het vinden van een baan erg moeilijk. Uit verveling begon zij met het maken van kleding, voornamelijk jurken en sarees. Dit werd haar passie en ook bleek dat zij hiervoor veel talent had. Ze vertelde ons dat als zij een overlockmachine zou hebben, zij haar jurken nog beter kon maken en haar eigen winkeltje hierin zou kunnen beginnen. Dankzij de NONA Empowerment Aid heeft zij nu een overlockmachine en haar eigen winkeltje waarmee ze haar inkomen verdient. Het belangrijkste: ze heeft haar levenslust hervonden.

17


Rizana Empowerment Aid Rizana Empowerment Aid is steun aan meisjes die door extreme armoede en door gebrek aan werkgelegenheid gedwongen zijn om Sri Lanka te verlaten om als ´housemaid´ te gaan werken in het MiddenOosten. NONA Foundation biedt deze meisjes een microkrediet inclusief begeleiding om hen te behoeden voor het maken van de reis naar het Midden-Oosten. De meisjes kunnen met behulp van het verstrekte microkrediet op termijn een eigen bron van inkomsten realiseren zodat ze bij hun kinderen kunnen blijven en niet gedwongen zijn hun land te verlaten. Dit is zeer wenselijk omdat een groot deel van de ongeveer 1,6 miljoen housemaids in het Midden-Oosten stelselmatig wordt uitgebuit, mishandeld of verkracht. Dit komt mede doordat zij daar geen enkele rechtsbescherming genieten. In het ergste geval worden ze (dood) gemarteld of zelfs vermoord. Het leven van een housemaid is in het Midden-Oosten weinig waard. Bovendien is het vaak het geval dat zij bij aankomst al haar persoonlijke bezittingen (o.a. paspoort en telefoonnummers van familie en vrienden) moet inleveren en zij het huis niet meer kan verlaten. Niemand die haar dus meer spreekt of ziet, zodat ze uiteindelijk door niemand meer wordt vermist of wordt gezocht. Elke dag proberen er honderden housemaids te vluchten, echter een klein percentage lukt het ook om de Sri Lankaanse ambassade te bereiken. De lokale politie biedt geen helpende hand, maar arresteren juist veel housemaids die om hulp vragen. Zij hebben geen paspoort bij zich en zijn dus illegaal. Omdat ze ook geen geld hebben voor een vliegticket verdwijnen ze vaak voorgoed de gevangenis in. Het is dus van groot belang dat het vertrek van de meisjes naar het Midden-Oosten wordt voorkomen. En met uw hulp maakt u het voor ons mogelijk dit te kunnen realiseren. Met behulp van uw steun neemt

u de noodzaak van het vertrek af en kan het meisje in Sri Lanka blijven. Rizana Empowerment Aid is vernoemd naar het Sri Lankaanse meisje Rizana Nafeek. Zij werd na acht jaar onschuldig opgesloten en mishandeld te zijn, op gruwelijke wijze ter dood gebracht door onthoofding in Riyad, Saoedi-Arabië. De werkwijze NONA Foundation ontvangt van de Sri Lankaanse autoriteiten en lokale organisaties informatie over meisjes die mogelijk in aanmerking komen voor de Rizana Empowerment Aid van NONA Foundation. NONA Lanka bezoekt deze meisjes en stelt vast of er wel of geen behoefte of noodzaak is tot deze hulp. Als dit wel het geval blijkt te zijn, wordt er gezamenlijk een businessplan gemaakt om de kans op succes te maximaliseren. In dit businessplan wordt uitgebreid beschreven hoe het meisje het geld wil gaan investeren en op welke wijze en wanneer deze investering een bron van inkomen kan worden, zodat onze uitgangspunten van onafhankelijkheid

Rizana Nafeek * 04-02-1988 † 09-01-2013

18


en zelfredzaamheid gerealiseerd worden. Als het businessplan wordt goedgekeurd door een speciale commissie, dan wordt het eerste deel van de Rizana Empowerment Aid overgemaakt en kan het plan onder begeleiding en toezicht van NONA Lanka worden uitgevoerd. Na iedere afgeronde fase (vermeld in businessplan) zal NONA Foundation een deel van de lening uitbetalen. Ook na voltooiing van haar eigen bedrijfje blijft NONA Lanka deze meisjes monitoren om hun welzijn en het functioneren van hun onderneming zo goed mogelijk te kunnen garanderen. NONA Foundation zal ook in 2014 tientallen meisjes voorzien van Rizana Empowerment Aid. Deze meisjes zullen zich ook gaan aansluiten bij het NONA Family Network, waardoor hun veiligheid en welzijn nog beter gegarandeerd kunnen worden.

Verhagen op verzoek van de NONA Lobbying Unit over de situatie van Rizana Nafeek gesproken met de Koning van Saudi-Arabië tijdens een van zijn dienstreizen. Ook heeft NONA Foundation contact met diverse ambassades in het Midden Oosten om ook lokaal het een en ander te kunnen bewerkstelligen. Bijzonder is dat NONA Foundation erkend en gerespecteerd wordt op het hoogste niveau. Zo heeft Nimal van Oort als voorzitter van NONA Foundation al met verschillende ministers in Sri Lanka kennis mogen maken én heeft hij in het bijzonder goede contacten met de Minister van Child Development and Women´s Affairs en met de Ambassadeur van Sri Lanka in Den Haag. Nimal is eind 2013 als erelid toegetreden tot de ´Diplomatic Council´, een internationaal netwerk van Ministers, Ambassadeurs en CEO´s. Nimal is met zijn dertig jaar het jongste lid ooit.

NONA Lobbying Unit De Lobbying Unit van NONA Foundation lobbyt bij nationale parlementen en regeringen, maar ook bij Europese en Internationale instellingen en organen om de mensonwaardige positie van Sri Lankaanse en andere buitenlandse housemaids onder de aandacht te brengen. Honderden housemaids zitten al jaren lang onschuldig en zonder proces gevangen in het Midden Oosten. Omdat bijvoorbeeld hun paspoort is afgepakt en zij hierdoor niet terug naar hun eigen land kunnen. Ook zitten er verschillende onschuldige meisjes in de dodencel op verdenking van hekserij. In werkelijkheid zijn deze meisjes vaak slachtoffer van seksueel geweld, maar dit wordt op deze manier voorgoed verzwegen voor de buitenwereld. NONA Foundation spreekt hier met regelmaat over met Buitenlandse Zaken en met de Europese Commissie en of Europees Parlement. Dankzij veel goede contacten wordt er ook vaak daadkrachtige actie ondernomen. Zo heeft in 2009 Minister Maxime 19


Naam Saneera District Mutur Onderneming Kruidenierswinkel Saneera is 32 jaar en leeft in Mutur. Haar man is in 2003 door de Tamil Tijgers gedood. Sindsdien leeft zij alleen met haar twee dochters en is haar leven een stuk zwaarder geworden. Haar man was de kostwinner en als weduwe is het veel moeilijker om voor haarzelf en haar dochters te zorgen. Omdat de familie en de mensen in de directe omgeving van Saneera net zo arm zijn als zij zelf is het onmogelijk om uitzicht te hebben op een betere toekomst. De enige mogelijkheid om wat geld te verdienen was om naar het Midden-Oosten te vertrekken en daar te gaan werken als huishoudelijke hulp, met alle mogelijke risico’s en gevaren in het verschiet. Zij wilde daarbij haar dochters overdragen aan een weeshuis omdat er niemand anders was die voor ze zou kunnen zorgen. Gelukkig was Saneera nog in Sri Lanka en kon NONA Foundation haar een helpende hand bieden met de Rizana Empowerment Aid, waardoor zij Sri Lanka niet hoeft te verlaten en haar dochters bij haar kunnen blijven. Saneera wilde graag een klein kruidenierswinkeltje beginnen, om daarnaast eten en zoetigheden (o.a. ijsjes) te maken en dit aan lokale scholen te verkopen.

Naam Nasreen District Mutur Onderneming Bakkerij Nasreen is het jongste meisje dat NONA door middel van de Rizana Empowerment Aid helpt. Zij is enig kind en woont nog bij haar ouders die ontzettend arm zijn. Door de armoede en een uitzichtloze toekomst wilden de ouders van Nasreen haar naar het Midden-Oosten sturen om daar als huishoudelijke hulp te gaan werken. Op die manier kon Nasreen geld verdienen en dit geld opsturen naar haar ouders in Sri Lanka. Niet wetend wat haar te wachten zou staan, maar vooral om haar ouders te helpen, zou Nasreen hun wens inwilligen en naar het Midden-Oosten vertrekken. Gelukkig raakte NONA op tijd bekend met deze familie, en kon er dankzij de Rizana Empowerment Aid worden voorkomen dat Nasreen Sri Lanka zou verlaten. Met het ontvangen geld willen Nasreen en haar ouders graag een kleine winkel beginnen om gebak en andere zoetigheden aan hun buurtbewoners en dorpsgenoten te verkopen. In de toekomst blijven zij op deze manier bij elkaar en zijn zij ook nog een meerwaarde voor hun dorpsgenoten.

20


| Uw steun is nodig

10 redenen om donateur te worden Van harte hoop ik dat dit document u prikkelt om u te verbinden aan onze organisatie met als doel zoveel mogelijk meisjes in Sri Lanka, die slachtoffer zijn van seksueel geweld en mensenhandel, een kansrijk en betekenisvol leven te geven. Een leven met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid. Voor de volledigheid vindt u hieronder nog tien redenen op een rij om donateur van onze organisatie te worden. 1. Uw hulp is hard nodig De meisjes die hulp van NONA Foundation ontvangen hebben uw hulp hard nodig. Deze meisjes worden namelijk door niemand anders geholpen. De meisjes die slachtoffer zijn geweest van verkrachting en seksueel geweld zijn vaak ook voor het leven verstoten door hun familie en leefomgeving, en kunnen nergens naar toe als zij het opvangtehuis hebben verlaten en terug willen keren in de maatschappij. Doordat de meisjes vaak geen opleiding hebben kunnen volgen (door voorgenoemde gebeurtenissen), kunnen zij ook moeilijk een baan vinden en een toekomst opbouwen. Als ze door niemand worden geholpen is de kans groot dat ze opnieuw slachtoffer worden, maar dan van mensenhandel of kinderprostitutie. Ze zijn dan voorgoed afgesneden van de bewoonde wereld en worden meerdere malen per dag verkracht, dag in en dag uit, jaren lang. Omdat de meisjes geen familie meer hebben, en dus in feite door niemand worden gemist (ze zijn immers verstoten), wordt er ook niet naar hen gezocht. Deze meisjes leven echt in een hel. Ook helpen wij meisjes in het oosten van Sri Lanka die door de economische omstandigheden gedwongen zijn Sri Lanka te verlaten om werk te zoeken in het Midden-Oosten. Momenteel werken er ongeveer

1,6 miljoen Sri Lankaanse housemaids in het Midden-Oosten. Omdat Aziaten daar weinig zeggenschap hebben, worden zij stelselmatig uitgebuit, mishandeld of verkracht. Zij weten nooit van tevoren of ze ooit hun familie terug zien in Sri Lanka. Omdat veel jonge kinderen alleen

21


achterblijven in Sri Lanka als de moeder naar het Midden-Oosten vertrekt, is de kans groot dat deze kinderen ook slachtoffer worden van seksueel geweld, kinderprostitutie of mensenhandel. 2. Uw hulp werkt In januari 2013 is NONA Foundation begonnen met het verstrekken van de NONA Empowerment Aid en de Rizana Empowerment Aid. In totaal zijn er in het eerste jaar 26 meisjes geholpen. De resultaten zijn verbluffend. Enkele maanden na het verstrekken van de hulp liepen hun nieuwe ondernemingen vaak zo goed dat de meisjes met hun zelf verdiende inkomen in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Behalve dat, gaat het geestelijk ook weer stukken beter, zijn ze zich veiliger gaan voelen en hebben ze hun levenslust weer hervonden. Alleen al het feit dat iemand aan de andere kant van de wereld hen wil helpen, zorgt bij de meisjes voor hoop en ongekende vreugde. Wat ook zeker noemenswaardig is, is dat de meisjes die in het eerste kwartaal in 2013 zijn begonnen met hun onderneming nu al uit zichzelf andere meisjes helpen met advies en begeleiding!

3. U maakt meisjes zelfredzaam en onafhankelijk Zowel de NONA Empowerment Aid als de Rizana Empowerment Aid hebben als doel volledige zelfredzaamheid en onafhankelijkheid voor de meisjes. Uw hulp is dus echt een investering in hun toekomst en geen blijvende hulp. Wel blijven wij na het operationeel worden van de onderneming monitoren, zodat de kans op succes geoptimaliseerd wordt en wij direct kunnen ingrijpen als dat nodig zou zijn. Bovendien kunnen de meisjes te allen tijde bij ons terecht voor advies of noodhulp. 4. U helpt niet alleen het meisje, maar ook haar omgeving Bij de meisjes die we hebben geholpen met de NONA Empowerment Aid en de Rizana Empowerment Aid zien we dat dit ook een hele positieve impact heeft op haar directe leefomgeving. Zo zien we bijvoorbeeld bij de meisjes die een man en kinderen hebben dat deze ook meeprofiteren van de verbeterde gemoedstoestand van het meisje. Omdat de onderneming van het meisje vaak aan huis is kan zij ook op de kinderen letten, deze zijn dus niet meer zonder toezicht en is hierdoor de kans dat ze ooit slachtoffer zouden worden van seksueel geweld aanzienlijk afgenomen. Ook dragen deze ondernemingen bij aan de ontwikkeling van hun dorp of wijk. Kopers hoeven nu vaak een minder lange afstand af te leggen om hun aankoop te doen, hierdoor zijn ze ook minder reistijd kwijt. Dit heeft direct een positieve impact op hun eigen veiligheid en die van hun kinderen, die zullen immers minder lang alleen thuis zijn. 5. Wij werken met het ‘WE LEAVE NO ONE BEHIND’ uitgangspunt NONA Foundation is al meer dan negen jaar actief in Sri Lanka. In deze tijd zijn wij met tientallen ‘collega stichtingen’ in contact gekomen, 22


zowel lokale als internationale organisaties. Tot onze schrik en ontzetting werden bij deze organisaties heel veel mensen niet geholpen. Niet omdat ze geen hulp nodig zouden hebben, maar omdat deze mensen volgens de organisatie bijvoorbeeld niet de juiste religie aanhingen, te ver weg woonden of alleen Tamil spraken. NONA Foundation is faliekant tegen dit soort beleid en daarom werkt zij met het ‘WE LEAVE NO ONE BEHIND’ beginsel. We laten niemand achter of in de steek die onze hulp nodig heeft. Concreet betekent dit dat wij de NONA Empowerment Aid en de Rizana Empowerment Aid verstrekken aan alle meisjes en vrouwen die het nodig hebben, ongeacht religie, woonplaats (in Sri Lanka) en taal die zij spreekt. Dit heeft ervoor gezorgd dat NONA Foundation nu al in acht verschillende districten actief is. 6. NONA Foundation is 100 procent onbezoldigd Alle mensen van NONA Foundation werken onbezoldigd en ontvangen dus geen enkele vergoeding voor hun arbeid. Ook reis- en verblijfkosten dienen de bestuurders en medewerkers zelf te betalen. Alleen de medewerkers van NONA Lanka (het lokale team in Sri Lanka) die zich fulltime bezig houden met de realisatie van de projecten krijgen een sobere, maar eerlijke vergoeding voor hun arbeid.

ganisaties en heeft NONA Foundation uitvoering en controle strikt gescheiden, in Sri Lanka maar ook in Nederland. Er is dus een dubbel toezicht- en controlesysteem, zowel op het naleven van de procedures voor de uitvoering van de projecten als op de financiële verantwoording. Ook de boekhouding en de financiën van NONA Foundation in Nederland worden al jaren verzorgd door extern kantoor Adviescentrum Zilverpark in ’s-Hertogenbosch.

7. Betrouwbaarheid en integriteit boven alles NONA Foundation heeft de waarden betrouwbaarheid en integriteit zeer hoog in het vaandel staan en legt deze waarden ook ten grondslag aan het beleid, de procedures en werkwijze. NONA Foundation beschikt ook over het ANBI-keurmerk. Dit houdt in dat wij aan alle vereisten voldoen inzake besteding van gelden en transparantie hiervan. Ook wordt er bij ons zelf permanent op toegezien dat wij betrouwbaar en integer handelen. Zo stellen wij hoge eisen aan eventuele partneror-

NONA Foundation voelt zich 100 procent verantwoordelijk voor haar werk in Sri Lanka, ook als deze door een mogelijke partnerorganisatie wordt uitgevoerd. U kunt dus te allen tijde NONA Foundation aanspreken als u een vraag heeft, meer informatie wenst of u ergens ontevreden over bent. Wij zullen altijd naar u luisteren en u te woord staan.

23


8. Een uniek netwerk NONA Foundation beschikt over een uniek netwerk en heeft veel contacten. Directeuren van o.a. KPMG, ING Bank en andere topbedrijven zetelen in ons Comité van Aanbeveling en talloze bedrijven leveren kosteloos of bijna kosteloos hun diensten aan NONA Foundation. Voorbeelden zijn Adviescentrum Zilverpark die kosteloos de boekhouding en de financiën uitvoert en Martine van den Oever Fotografie en Reclame die kosteloos NONA reclame- en informatiemateriaal ontwerpt en verzorgt.

Ook organiseren wij om de twee jaar een NONA-Dag waarop u van harte welkom bent. Op deze dag vertellen wij trots over onze projecten, de behaalde resultaten hiervan en onze toekomstplannen. Naast diverse gastsprekers zijn er mooie dans- en zangoptredens en is er een heerlijk Sri Lankaans buffet. Indien u graag eens persoonlijk zou willen spreken met de bestuurders van NONA Foundation, bent u van harte welkom om met een aantal van hen in gesprek te gaan, dit bijvoorbeeld tijdens een Sri Lankaanse diner bij een van de bestuurders thuis. Bel of mail ons voor een afspraak.

Ook bijzonder is dat NONA Foundation erkend en gerespecteerd wordt op het hoogste niveau. Zo heeft Nimal van Oort (voorzitter NONA Foundation) al met verschillende ministers in Sri Lanka kennis mogen maken én heeft hij in het bijzonder goede contacten met de Minister van Child Development and Women´s Affairs en met de Ambassadeur van Sri Lanka in Den Haag. Nimal is eind 2013 als erelid toegetreden tot de ´Diplomatic Council´, een internationaal netwerk van Ministers, Ambassadeurs en CEO´s. Nimal is met zijn dertig jaar het jongste lid ooit. 9. Buitengewoon transparant NONA Foundation is buitengewoon trots op haar missie, op haar werk en op het feit dat u ons wilt steunen om nog meer meisjes te helpen. Daarom willen wij graag zo transparant mogelijk zijn zodat u een zo volledig mogelijk beeld krijgt van ons werk. Dit doen wij o.a. door het volgende: • Een website met actueel nieuws en ontwikkelingen • Maar liefst zes keer per jaar een uitgave van de Nangi! (nieuwsbrief) • Jaarlijkse uitgave van de NONA Vision (beleidsplan) • Jaarlijkse uitgave van het jaarverslag 24


10. Uw gift is fiscaal aftrekbaar Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat NONA Foundation over een ANBI-keurmerk beschikt. Schenken aan NONA Foundation met een akte Omdat NONA Foundation zekerheid wil hebben in de continuering van haar projecten in Sri Lanka probeert NONA Foundation donateurs voor langere tijd aan zich te binden. U kunt bij ons een schenkingsovereenkomst laten maken dat de volgende voordelen biedt: • NONA Foundation ontvangt een vast bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar • De donateur hoeft niet naar de notaris maar ontvangt de overeen komst per post • De donateur heeft geen kosten aan het afsluiten van zo’n overeen komst • De donateur kan jaarlijks zijn gift voor 100 procent aftrekken van de belastingen. U heeft dus dan geen last van fiscale drempels die de aftrekbaarheid van een gewone gift beperken of teniet doen. Voorbeeld Stel dat uw tarief inkomstenbelasting 42 procent is en u verdient € 35.000,-. U wilt netto ongeveer € 300,- per jaar schenken aan NONA

Foundation. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom niet aftrekbaar. Tenzij u een schenkingsovereenkomst op laat stellen: Zonder akte Uw schenking aan NONA Foundation: 300

Met akte 500

0

210

Uw netto uitgaven: 300

290

Uw teruggave belastingen:

De schenking kost u in beide gevallen ongeveer netto € 300,-, maar in het geval van een schenking met akte gaat er maar liefst € 500,- naar NONA Foundation, omdat u in dit geval € 210, terugontvangt van de Belastingdienst. U kunt al een schenkingsovereenkomst vanaf € 25 per maand afsluiten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nimal Samantha van Oort via chairman@nonafoundation.com of 06-85811282.

25


| De organisatie Raad van Bestuur • Nimal Samantha van Oort | Chairman • Guido Schippers | Secretaris • Ad Voermans | Penningmeester • Djoeri Sanjeewa van Oort | Fondsenwerving • Risma Orie | Fondsenwerving • Nienke Buitenhuis | Publiciteit en Evenementen • Amanda van ’t Hooft | Publiciteit en Evenementen NONA Lanka Hilary Perera | President Lal Bandara | Secretary Thanusha Perera | Treasurer Chamali Lakmali | NEA-officer Comité van Aanbeveling Drs. J.P. Wouterse | Directeur KPMG Accountant N.V. Drs. C.J.M. Free | Oprichter Koning Willem I College Drs. W.N. Vulto | Voormalig president ING-Bank Noord-Brabant Drs. H.J. van Essen | Voormalig-Directeur PGGM Drs. W.A.M. van der Linden | Directeur Hogere Economische School Dhr. G.C.M. Mol | Voorzitter Raad van Toezicht Koning Willem I College Drs. B.G.J. Menken | Directeur Menken Maritiem Dhr. J.H.T.J. van Oppen | Directeur Adviesburo Van Oppen|Pelzer Dhr. R.M.J. Veldhuizen | Interim-Management & Consultancy

Ambassadeurs Bryan Roy | Voormalig voetballer van Ajax en Oranje Meneka Senn | Operazangeres

26


| Helpt u ons mee? Doet u met ons mee? Met uw hulp kunnen we nog meer meisjes in Sri Lanka een kansrijk en betekenisvol leven geven, een leven met vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid. Neem contact op met: Nimal Samantha van Oort Chairman NONA Foundation E: chairman@nonafoundation.com M: +316 8581 1282

27


NONA Foundation Aartshertogenlaan 366 5212 CW ’s-Hertogenbosch Nederland Contactgegevens T: +31 (0)736 430 206 E: contact@nonafoundation.com W: www.nonafoundation.com W: www.supportyourgirl.com Bankgegevens ING Bank NL21.INGB.0000.874582 Rabobank NL11.RABO.0152.585125 Registratiegegevens Kamer van Koophandel 17.17.51.38 ANBI 8144.36.034

nona vision 2014  

nona vision 2014