Page 1


- Vivim en una societat saturada de publicitat i de marques, això crea una immunitat del consumidor cap a aquestes. Amb el ństre projecte volem lluitar contra aquesta congestió; per això diem ń a la saturació publicitària i ń a les marques. - Volem promocionar l’art i el disseny, fer que aquestes disciplines siguin més properes a la societat. Volem donar a conèixer ńus artistes amb ńves idees, volem mirar al futur. Ņ volem una societat amb una cultura artificial feta per les marques que ńmés te en compte consideracions econòmiques de consum, la qual ń reflecteix i ń dona espai a una cultura creada per les persones, ni dona cabuda a aquelles expressions que vagin en contra del món publicitari i dels seus models, és a dir, que ń dona lloc a un altre tipus de cultura, per exemple a una cultura crítica. - Amb aquest projecte es vol crear una conscienciació social i mediambiental. Perquè volem viure en un món més ecològic, on els verbs reciclar, reutilitzar i reduir, estiguin totalment integrats a la ństre vida. Per això diem ń la falta de compromís social i mediambiental. - Amb aquest projecte ń volem crear ńmés una empresa, sinó que volem crear una filosofia, una actitud, una manera de viure. - La teva participació és imprescindible, ja que tots formem part d’aquest projecte. Per això et demanem la teva ajuda per poder transmetre el ństre missatge. Per això et diem: Desmarca’t!


Introducció 3

La iniciativa “ń” consisteix en un projecte experimental, que utilitzaré com projecte final d’estudis (Estudis Superiors de Disseny), que gairebé frega la utopia, però que en un futur ń descarto fer-lo realitat. Els objectius de la iniciativa els podríem resumir en dos: lluitar contra la saturació de publicitat i de les marques, buscant així ńves vies d’acció per arribar al consumidor i per una altra banda es vol promocionar l’art i el disseny. La idea és crear una empresa compromesa socialment i mediambiental, la qual estarà unida al màrqueting viral, ja que les xarxes socials i el boca a boca actualment són els mitjans de promoció més efectius. Aquesta empresa es dedicarà a comercialitzar productes lligats amb el comerç just (cacau, xocolata, mel, fruita, arròs, sucre, te, cafè, etc.). L’empresa tindrà tres targets o objectius: Les empreses dels productes que ens oferiran els seus fruits per tal de què ńsaltres fem d’intermediaris. Aquestes empreses a part d’estalviar-se diners en promocions, veuran com el seu prestigi augmenta donant suport a aquesta iniciativa. “Ņ” farà d’intermediària entre els consumidors i les empreses col·laboradores. Els consumidors, que a partir de la web faran les seves comandes, i aquestes seran enviades a les seves cases. Fins a aquí tot ńrmal. La peculiaritat d’aquesta iniciativa és que aquests productes es “re-etiquetaran” tapant les marques dels productes i utilitzant així aquest ńu espai per promocionar l’art i el disseny. Quan el consumidor faci la seva comanda alhora triarà una obra per a tapar les marques dels productes, i aquesta obra serà la seva etiqueta que solament contindrà un senzill codi QR (amb la informació bàsica del producte). Amb això, els ństres consumidors o seguidors obtindran productes personalitzats i a part ajudaran a la promoció de les obres d’art. L’empresa estarà també molt compromesa ecològicament, ja que quan se li lliuri la comanda al client, alhora se li recolliran els envasos ja utilitzats per a procedir al seu reciclatge o reutilització. Finalment l’últim target seran els artistes, els quals utilitzaran la iniciativa per a promocionarse ells mateixos i les seves obres. Un dels objectius de la iniciativa és que tot el món surti guanyant a través de la seva participació en “ń”. “Ņ” tindrà un tema trimestral sobre el qual els artistes s’inspiraran per a realitzar les seves


Introducció 4

obres (pintura, fotografia, escultura, disseny, etc.). Per exemple el primer tema que es promocionarà és el concepte de natura. Cada trimestre s’editarà una revista amb totes les obres perquè els seguidors puguin seleccionar les seves obres preferides. I finalment una vegada a l’any la idea és organitzar una exposició amb les obres més populars. L’empresa sempre utilitzarà materials reciclats per a les seves aplicacions i per a les impressions utilitzarà tintes ń contaminants com les tintes de soia, és a dir, tot ha de estar pensat per a predicar per la causa. En definitiva el projecte fa referència al disseny reflexiu, ja que els seguidors de la meva marca compraran el producte ń pel material en si, sinó per les conńtacions positives o el missatge que conté. A continuació veurem el manual corporatiu de la iniciativa, el qual ens indica com hem d’aplicar la identitat de marca. Però com diu el manifest de la iniciativa el que ń es pretén és crear una empresa convencional, sinó una actitud, un estil o filosofia de vida. Per aquesta raó tot el manual es considera un manifest, ja que aquest ń tan sols ens parla de disseny sinó que ens descriu com hem d’utilitzar aquest disseny a les ństres vides. Un projecte que lluita contra les marques com era evident ń podia utilitzar una marca convencional. Per això vaig voler inńvar creant una imatge de marca subliminal o encoberta, és a dir, crear una imatge corporativa atípica, que a primera vista semblés ń existir, però si et fixes que hi és. Així doncs a conseqüència d’això, vaig decidir que aquesta imatge corporativa ń tingues logotip, ni colors corporatius convencionals, ni un lema convencional, ni tan sols una papereria convencional. Tota la imatge corporativa gira al voltant d’una forma geomètrica, el quadrat. El quadrat és una figura molt estable i de caràcter permanent, associat a conceptes com la estabilitat, la permanència, la honestedat, la rectitud, la netedat o l’equilibri. La identitat corporativa de la marca esta representat en dos elements. El primer d’ells l’he ańmenat Ratlles Pixelades, aquest element s’utilitzarà principalment en aplicacions amb absència de text, com per exemple a les etiquetes dels envasos. Aquestes ratlles formades per quadradets van sorgir de la idea de realitzar una petita tara a les etiquetes, aquesta inicialment era una tara literal, però finalment la vaig sintetitzar en aquestes ratlles formades per unitats quadrades simbolitzant píxels, es a dir, unint el món imprès i el món digital. Aquestes Ratlles Pixelades ń són un símbol decoratiu sense sentit, sinó que són un alfabet. Així doncs


Introducció 5

aquest element contindrà un missatge encriptat que el receptor tindrà que descodificar. El segon element de la identitat corporativa és el símbol de “ń”, aquest s’utilitzarà en el pa de text de totes les aplicacions. Quan trobem una “n” i una “o” juntes automàticament substituirem aquests caràcters per aquest símbol. La tipografia tindrà un paper molt important en aquest projecte. Per als titulars utilitzaré una tipografia que he creat expressament per al projecte. Aquesta és molt geomètrica i esta construïda a partir de quadrats. Per al pa de text utilitzo la tipografia Zekton, la qual té unes característiques molt semblants a la OCR. Com he comentat anteriorment la iniciativa cada trimestre promocionarà un tema diferent, això també afectarà a les aplicacions i al cromatisme. Cada trimestre aquest cromatisme canviarà, al igual que tots elements de la papereria (aquest canvi ń significa que la papereria anterior deixi de funcionar, sinó que s’intruirà una ńva variant trimestralment). Això ens donarà com a resultat unes aplicacions amb cromatismes molt variades. Finalment tenim el lema, que anirà evolucionant i canviant a la mateixa vegada que la iniciativa. El lema inicial és Desmarca’t. Aquest està pensat per atraure al públic, i exemplificar les funcions de la iniciativa (treure o eliminar les marques i desmarcar-se, ser diferent). Amb la representació gràfica del lema s’ha d’intentar que aquest funcioni tant en català com en castellà.


Identitat Corporativa (8) 1. Símbol “no” (La Marca) (8) 1.1. Versions de la Marca (13) 1.2. Escala de reducció (20) 2. Ratlles Pixelades (La Marca) (22) 2.1. Construcció gràfica i zona de seguretat (28) 2.2. Escala de reducció (30) 3. Colors corporatius i colors secundaris (32) 4. Materials corporatius (34) 5. Tipografia corporativa (36) 6. Tipografia complementaria (40) 7. Lema (44)

Codis (49) 1. Codi 1, Format (49) 2. Codi 2, Composició (51) 3. Codi 3, Organització (53)

Aplicacions (55) 1. Papereria (55) 1.1. Paper de carta (57) 1.2. Sobre (64) 1.3. Targetes (68)


1.4. Paper de fax (72) 1.5. Variacions (76) 2. aplicacions digitals (82) 2.1. Pà gina web (82) 2.2. Correu electrònic (91) 3. Material Promocional (93) 3.1. Suports de Paper (93) 3.2. Suports digitals (97) 4. Revista (100) 4.1. Variacions (103)

Disseny etiquetes (105) 1. Etiquetes informatives (105) 2. Etiquetes productes (108)

Caixa R

(115)


Identitat Corporativa 8

identitat corporativa 1.sĂ­mbol "NO" (la marca)


Identitat Corporativa 9

abc d e f g h i j kl mn ñopqrstuv w x yz� Aquest símbol apareixerà automàticament quan unim una “n” i una “o”, és dir, quan formem el ńm de la iniciativa. El símbol ńmés s’aplicarà al pa de text de totes les aplicacions. Però hi han algunes excepcions on ń s’utilitzarà: La primera d’elles és quan citem un correu electrònic o una direcció de pàgina web, ja que el receptor de la informació podria interpretar que ha d’utilitzar aquest símbol i ń un “no”. La segona situació en què ń s’utilitzà, serà a les aplicacions digitals (web i correu electrònic), ja que al ser un text editable, si els ordinadors dels receptors ń tenen instal·lat el símbol, aquest ń apareixerà i el text ń tindrà sentit.


Identitat Corporativa 10

evolució

ab c d e fg h i j klmnñopq rs tuvwx yz

Abans de escollir la tipografia Zekton com la tipografia corporativa de la iniciativa vaig realitzar diferents proves amb altres tipografies. Aquestes proves hem van ajudar a estudiar la llegibilitat de la unió d’aquests dos caracters. Concretament en aquest exemple veiem les dues possibilitats d’unió de la tipografia Fortin.


Identitat Corporativa 11

evolució

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Aquest exemple d’unió esta realitzar amb la tipografia OCR, amb característiques més similars a la Zekton.


Identitat Corporativa 12

evolució

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz Finalment aquí tenim exemples gràfics d’unió dels caracters amb la tipografia corporativa. Inicialment vaig pensar que la llegibilitat seria òptima es mantenia la terminació de la “n”. En aquest apartat es mostren alguns exemples de com va evolucionar la fusió dels caràcters. El que hem va fer descartar aquesta opció, va ser que quan utilitzàvem aquest símbol en reproduccions petites la seva llegibilitat es perdia. Per altre banda el símbol ń mantenia les característiques de la resta de caracters de la tipografia, cosa que dificultava l’adaptació.


Identitat Corporativa 13

identitat corporativa 1.sĂ­mbol "NO" (la marca) 1.1. versions de la marca


Identitat Corporativa 14

�� abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz� ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ�


Identitat Corporativa 15

�� abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz� ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ�


Identitat Corporativa 16

�� abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz� ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ�


Identitat Corporativa 17

�� abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz� ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ�


Identitat Corporativa 18

evolució

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

El símbol havia de tenir la seva versió en caixa alta. Inicialment vaig intentar crear un altre símbol, però finalment vaig optar per adaptar el símbol en minúscules. Aquest fet facilita al lector la interpretació d’aquests caracters.


Identitat Corporativa 19

evoluci贸


Identitat Corporativa 20

identitat corporativa 1.s铆mbol "NO" (la marca) 1.2. Escala de reducci贸


Identitat Corporativa 21

34pt, � 24pt, � 18 pt, � 12 pt, � 11 pt, � 9 pt, � 8 pt, ń 7 pt, ń 6 pt, ń 5 pt, ń

Per millorar la llegibilitat del símbol aquest es modificarà quan sigui més petit de 9 punts. Aquest símbol té l’ull de la “o” més gran per tal de facilitar la seva interpretació.


Identitat Corporativa 22

identitat corporativa 2. ratlles pixelades (la marca)


Identitat Corporativa 23

Aquests símbols són una tipografia formada a partir de petits quadrats. Els elements bàsics són les vocals, la “A” està representada amb un quadrat, la “E” dos, la “I” tres, la “O” quatre i finalment la “U” cinc. Les consonants es formaran a partir de la combinació de les vocals (mai combinant dos vocals iguals): La unió de la “A” i la “E” ens donarà la “B”; La unió de la “A” i la “I” la “C”, i així fins arribar a la “Z”. Els caràcters més especials com la “Ç”, la “Ñ” o la “W” es faran repetint caràcters, la “Ç” seran dues “C”, la “Ñ” dues “N” i finalment la “W” dues “V”. Aquesta tipografia codificada s’utilitzarà en absència de pa de text (en conseqüència del símbol “ń”) o bé s’utilitzarà com un reforça visual.


Identitat Corporativa 24

abcdefghi jklmnopqr stuvwxyz New Alphabet, 110 pt, 80

La tipografia New Alphabet de Wim Crouwel, és un clar exemple de tipografia abstracta. Encara que estèticament pot semblar que ń tenen res a veure les dues tipografies, conceptualment tenen punts molt similars. Wim Crouwel vol crear una tipografia ńmés utilitzant formes horitzontals i verticals, sense utilitzar diagonals ni corbes, per tal de facilitar la llegibilitat als ordinadors. La meva tipografia esta feta a partir de quadrats, els quals simbolitzen píxels, unitat mínima de les pantalles dels ordinadors.


Identitat Corporativa 25


Identitat Corporativa 26

evolució

Aquesta tipografia sorgeix de la idea de fer petites tares a les etiquetes, per tal d’utilitzar-les com a identitat corporativa. La idea és que la gent, en veure-les, pensi que estan allà de manera involuntària, que són una errata sense sentit. Aquestes tares van evolucionar cap a una tipografia, la qual vol mantenir aquesta idea inicial, però la vol perfeccionar. Creant unes ratlles formades per quadrats, que com hem dit anteriorment simbolitzen els píxels (de aquí ve el ńm de ratlles pixelades), amb missatges codificats.


Identitat Corporativa 27

evoluci贸


Identitat Corporativa 28

identitat corporativa 2. ratlles pixelades (la marca) 2.1. CONSTRUCCIÓ GRÀFICA I ZONA DE SEGURETAT


Identitat Corporativa 29

La construcció de la tipografia és molt important perquè aquesta es pugui entendre. S’han de poder diferenciar els espais entre els caràcters i les paraules. Per la a construcció del caràcter la distancia entre quadrats serà una unitat (el quadrat mesurarà cinc unitats). La distancia entre caràcters d’una mateixa paraula serà de tres unitats. I finalment la separació entre paraules serà de deu unitats. El text del exemple diu: “� MARCAS”.


Identitat Corporativa 30

identitat corporativa 2. ratlles pixelades (la marca) 2.2. Escala de reducci贸


Identitat Corporativa 31

La llegibilitat dels caracters en escales petites dependrà molt del paper i de la tinta, per això ń es pot dir amb exactitud quina és la mínima reducció. Però de tota manera ń es recomana fer una reducció inferior a un mil·límetre per cada quadrat.


Identitat Corporativa 32

identitat corporativa 3. Colors corporatius i colors secundaris


Identitat Corporativa 33

Pantone: Process Black U CMYK: 27/57/56/100 RGB: 19/14/14

Pantone: 639 U CMYK: 100/21/21/0 RGB: 0/107/149

Pantone: 390 U CMYK: 50/8/96/0 RGB: 112/158/46

Pantone: 206 U CMYK: 0/100/56/0 RGB: 224/5/64

Pantone: 144 U CMYK: 0/53/100/0 RGB: 250/109/22

Pantone: 370 U CMYK: 52/16/100/27 RGB: 86/105/32

Pantone: 610 U CMYK: 8/0/100/0 RGB: 255/227/0

Cada trimestre canviaran el colors corporatius. Però el que ń variarà serà la seva constitució. Els colors corporatius sempre seran tres, el negre (que mai variarà) i dos colors més: un primari o secundari i un de terciari. Aquests dos colors sempre es combinaran per formar un degradat, el qual ens servirà per realitzar les aplicacions. Aquí tenim un exemple de quins seran els colors el pròxims tres trimestres. Els colors hauran de tenir una relació conceptual amb els temes trimestrals. Aquesta relació és totalment subjectiva, per aquesta raó ń sempre ha de ser visible.


Identitat Corporativa 34

identitat corporativa 4. materials corporatius


Identitat Corporativa 35

La iniciativa sempre utilitzarà papers reciclats per les seves aplicacions. D’aquesta manera la textura i el color del paper serà una part molt important a la identitat corporativa. Ņmés amb la utilització d’aquest paper ja estem expressant la ństra conciència mediambiental. Aquest fet carrega de valor conceptual les ństres aplicacions. El paper escollit es diu Revive PURE NATURAL Matt, és de la casa “Unión Papelera”. Aquest és 100% reciclat i el podem trobar en gramatges que oscil·len entre 90 i 350g/m2 <www.imprempres.es/es/node/729>


Identitat Corporativa 36

identitat corporativa 5. Tipografia corporativa


Identitat Corporativa 37

Q5a Zekton regular, 90 pt

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrst uvwxyz0123456789 Zekton regular, 24 pt, 40

La tipografia corporativa escollida per al meu projecte es diu Zekton. És un tipografia de pal sec amb una alta llegibilitat. Es podria classificar com a “technical”. La meva idea inicial era utilitzar al tipografia OCR ja que el producte està molt relacionat amb l’embalatge, i volia que la tipografia transmetés aquest concepte. Però la tipografia OCR ńmés té dos variacions, la “A” i la “B”, i crec que per poder utilitzar una tipografia com a corporativa aquesta ha de tenir com a mínim quatre variacions (regular, bold, italic i bold italic).


Identitat Corporativa 38

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789 OCR A, 30 pt, 40

Aquesta tipografia creada per Adrian Frutiger, va ser elaborada per als sistemes de reconeixement òptic de caracters. OCR B va ser dissenyada per Frutiger per obtenir una major acceptació als ordinadors, convertint-se en un ńu estàndard, gràcies al seu compromís estètic entre les capacitats de lectura de l'home i de la màquina. Avui en dia encara la podem trobar en les etiquetes d’alguns envasos.


Identitat Corporativa 39

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789,.:;-_+=^*/\ª¡!?”’#&@€$ÆŒØÇæœøçfiflß©®§%™°Þ¥µ()[]{}<>ƒ ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÖÙÚÛÜàáâäèéêëì í î ï ñòóôöùúûü Zekton regular, 12 pt, 17

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789,.:;-_+=^*/\ª¡!?”’#&@€$ÆŒØÇæœøçfiflß©®§%™°Þ¥µ()[]{}<>ƒ ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÖÙÚÛÜàáâäèéêëì í î ï ñòóôöùúûü Zekton bold, 12 pt, 17

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789,.:;-_+=^*/\ª¡!?”’#&@€$ÆŒØÇæœøçfiflß©®§%™°Þ¥µ()[]{}<>ƒ ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÖÙÚÛÜàáâäèéêëì í î ï ñòóôöùúûü Zekton italic, 12 pt, 17

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789,.:;-_+=*/\ª¡!?”’#&@€$ÆŒØÇæœøçfiflß©®§%™°Þ¥µ()[]{}<>ƒ ÀÁÂÄÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÖÙÚÛÜàáâäèéêëì í î ï ñòóôöùúûü Zekton bold italic, 12 pt, 17


Identitat Corporativa 40

identitat corporativa 6. Tipografia complementaria


Identitat Corporativa 41

Q5a Ņ Typography regular, 120 pt

ABCDEFGHIJKLN OPQRSTUVWXYZ 0123456789 Ņ Typography regular, 40 pt, 45

Aquesta tipografia està expresament elaborada per al projecte. Està dissenyada majoritàriament a partir de quadrats. És una tipografia geomètrica i modular. Aquesta tipografia s’utilitzarà ńmés als titulars. Aquests titulars haurà de tenir un cos mínim de 16 punts ja que si fos inferior la seva llegibilitat es veuria afectada negativament.A partir de 14 punts utilitzarem la variant bold, la qual utilitza els mateixos caracters però en una sola peça, sense separacions. Quan utilitzem aquesta tipografia als titulars sempre destacarem els caracters “N” i “O”.


Identitat Corporativa 42

ABCÇDEFGHIJKLM NÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890.,:;!?'" +-()ÁÀÉÈÍÌÓÒÚÙ Ņ Typography regular, 38 pt, 40

ABCÇDEFGHIJKLM NÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890.,:;!?'" +-()ÁÀÉÈÍÌÓÒÚÙ Ņ Typography bold, 38 pt, 40


Identitat Corporativa 43

evoluci贸


Identitat Corporativa 44

identitat corporativa 7. lema


Identitat Corporativa 45

Aquest variarà depenent dels objectius de la campanya trimestral. El lema sempre serà construït amb la tipografia complementaria. El lema sempre ha de tenir les mateixes proporcions per tal de facilitar la seva incorporació a les aplicacions. Un altre cosa important, és que aquest lema gràficament s’hauria de llegir en tan en Català com en Castellà.


Identitat Corporativa 46


Identitat Corporativa 47

evolució

Inicialment vaig buscar un lema múltiple, el qual fes referència als productes que comercialitzarà la iniciativa.


Identitat Corporativa 48

evolució

La meva idea inicial era utilitzar aquest lema com a imatge corporativa, creant una imatge que anés variant contínuament com fan la TATE de Londres o la revista Adbusters.


Codis 49

Codis 1. Codi 1, Format


Codis 50

Aquest codi és molt senzill i molt important a la vegada. A totes les aplicacions haurem d’utilitzar el format quadrat, sempre i quant la pròpia aplicació ens ho permeti. Si ń podem variar el format intentarem que la forma quadrada aparegui de forma subliminal. Aquest és el cas del paper de carta, el qual ha de ser DINA4, ja que a partir del plec del paper farem constar la forma quadrada.


Codis 51

Codis 2. Codi 2, composici贸


Codis 52

A

b

c

d

e

f

g

H

I

Totes les aplicacions les dividirem en terços horitzontals i verticals formant així 9 zones. Els elements de les aplicacions sempre hauran d’estar integrats en aquestes divisions. Les divisions es podran combinar horitzontalment (D+E+F, per exemple) o verticalment (A+D+G). A l’hora, aquestes combinacions es podran combinar amb les zones mes pròximes, és a dir la combinació G+H+I es podrà combinar amb la D+E+F. Les combinacions sempre hauran de ser de 3 o de 6 zones. Per exemple mai podrem combinar A+B+D+E.


Codis 53

Codis 3. Codi 3, Organitzaci贸


Codis 54

Aquest codi fa referència a les aplicacions amb dues cares. Aquest codi fa referència a que si a una cara utilitzem les zones D+E+F, a l’altra hem d’utilitzar les zones adverses, és a dir, A+B+C , G+H+I.


Aplicacions 55

aplicacions 1. Papereria


Aplicacions 56

La papereria ń està absenta del canvi trimestral. Cada trimestre s’afegirà un ńu disseny a la papereria inspirat en el seu tema corresponent. D’aquesta manera obtindrem quatre variacions de papereria anualment. És a dir cada trimestre amb l’aparició del ńu tema s’enviarà a impremta el ńu disseny. Que es tingui un ńu disseny ń implica que l’altre papereria ń serveixi sinó que la seguirem utilitzant fins que s’esgoti. Això provocarà un reciclatge continu de la gràfica de la empresa. Totes les aplicacions (menys el paper de fax) aniran acompanyades d’un codi QR que vincularà directament amb la pàgina web.


Aplicacions 57

aplicacions 1. Papereria 1.1. Paper de carta 1.1.1.Cara A


Aplicacions 58

Mida: (21x29,7) cm, reducci贸 60% mida real, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 100 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 59

aplicacions 1. Papereria 1.1. Paper de carta 1.1.2.Cara B


Aplicacions 60

Mida: (21x29,7) cm, reducci贸 60% mida real, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 100 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 61

aplicacions 1. Papereria 1.1. Paper de carta 1.1.3. aCOTACIONS


Aplicacions 62

Mida: (21x29,7) cm, reducci贸 50% mida real, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 100 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 63

Mida: (21x29,7) cm, reducci贸 50% mida real, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 100 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 64

aplicacions 1. Papereria 1.2. sobre


Aplicacions 65

Mida: (11x22) cm, reducci贸 60% mida real, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 100 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 66

aplicacions 1. Papereria 1.2. sobre 1.2.1. aCOTACIONS


Aplicacions 67

Mida: (11x22) cm, reducci贸 60% mida real, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 100 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 68

aplicacions 1. Papereria 1.3. targetas


Aplicacions 69

Mida: (6x6) cm, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 250 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 70

aplicacions 1. Papereria 1.3. targetas 1.3.1. aCOTACIONS


Aplicacions 71

Mida: (6x6) cm, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 250 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 72

aplicacions 1. Papereria 1.4. PAper de fax


Aplicacions 73

Mida: (21x29,7) cm, reducci贸 60% mida real, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 100 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 74

aplicacions 1. Papereria 1.4. PAper de fax 1.4.1. aCOTACIONS


Aplicacions 75

Mida: (21x29,7) cm, reducci贸 50% mida real, acotacions en cm / Tipus de paper: Revive 100% reciclat, 100 g. (Uni贸n Papelera)


Aplicacions 76

aplicacions 1. Papereria 1.5.Variacions


Aplicacions 77


Aplicacions 78


Aplicacions 79


Aplicacions 80


Aplicacions 81


Aplicacions 82

aplicacions 2. Aplicacions digitals 2.1. pĂ gina web


Aplicacions 83

La pàgina web té un disseny molt senzill per facilitar la seva funcionalitat. La tipografia i les obres del artistes seran els elements principals. La web tindrà un format quadrat i al fons s’hi alternaran imatges amb les obres dels artistes. Per mantenir una coherència amb la resta d’aplicacions a la part inferior es mantindrà la informació de l’empresa que trobem a la papereria. La única variació és que el correu i la direcció web són més grans. La primera serà un vincle directe per contactar amb l’empresa i amb la segona podrem accedir a l’índex del espai web. Aquesta informació junt al lema es mantindrà igual a tots els apartats de la web.


Aplicacions 84

Al primer apartat (Manifest, Què és ń?), trobarem el manifest, una explicació de com funcionarà l’empresa, el productes que es comercialitzaran i finalment un apartat des d’on podrem descarregar les tipografies que utilitza la iniciativa (la Ņ Typography i la tipografia de ratlles pixelades). Tots els apartats a excepció de l’índex, es podran compartir als mitjans socials a partir d’uns petits vincles situats a sobre del lema.


Aplicacions 85

Dins de l’apartat d’Artistes, trobarem tres subapartats: El primer, Artistes, és un llistat amb tots els artistes que han col·laborat amb la iniciativa. Al costat del ńm de l’artista trobarem el telèfon de contacte i el correu electrònic. Al següent apartat Obres Natura és una galeria que s’obrirà en una finestra apart. Finalment trobem un apartat ańmenat Vols Col·laborar?, el qual va destinat als ńus artistes que es vulguin afegir a la iniciativa.


Aplicacions 86

Aquesta és la galeria d’imatges. Per organitzar les imatges s’utilitza el programa Tiltviewer, amb el qual podem veure les imatges amb una galeria 3D. La peculiaritat d’aquest programa és que va a buscar les imatges a les galeries de Flickr, cosa que facilita l’actualització instantània de les imatges. Si seleccionem una imatge ens podem apropar i podem donar-li la volta, al revers de la imatge trobem el ńm de l’autor, un vincle al mitjà social i un vincle directe que diu “Vols utilitzar la imatge?” el qual ens porta a l’apartat de compra dels productes personalitzats.


Aplicacions 87

El següent apartat que trobem és el de Revista. Aquí podem accedir a les Magazines digitals (a la web de “issuu”, un portal de llibres i revistes digitals), podrem llegir, descarregar o imprimir la Magazine Ņ digital que vulguem. Desprès trobem els apartats Esdeveniments i Formar Part del Projecte. Al primer podrem veure un llistat d’activitats, on trobarem totes les exposicions i conferències dels artistes que formen la iniciativa. El segon apartat és un formulari destinat als seguidors, on deixaran les seves dades per donar-se d’alta a la iniciativa i així poder adquirir els productes personalitzats amb les obres dels artistes. Dins d’aquest apartat també trobarem un apartat destinat a les empreses de comerç just que vulguin participar en el projecte. Aquest apartat seria el menys important ja que la iniciativa ja té llistats de totes les empreses a España que comercialitzen amb productes de comerç just, i serà la iniciativa “ń” la que es posi en contacte amb elles.


Aplicacions 88

El penúltim apartat que trobem és el d’Adquirir Productes, aquí els seguidors podran realitzar les seves comandes. La compra estarà fraccionada en tres apartats. Els dos primers ń importa l’ordre ja que podem accedir a la compra directament amb el Pas 2 realitzat (amb l’obra seleccionada) mitjançant la Galeria d’imatges. Al primer apartat trobem tres pestanyes: El producte, La marca del producte i per últim la quantitat d’envasos que volem. Ņ es podrà accedir al Pas 3 (Validar la compra) si ń hem adquirit un volum mínim de productes, per tal de que el transport dels productes sigui rentable. Aquesta ńrma s’especifica en el moment en que el seguidor es dóna d’alta a la iniciativa.


Aplicacions 89

Un cop completat cada tots els passos, aquest apartat canviarà de color. Si volem adquirir més productes, un cop finalitzats els dos primer passos, ens apareixerà un botó que en permetrà afegir més passos, és a dir, afegir més productes a la compra. Finalment l’últim pas és el de validar la compra, aquí haurem de introduir el DNI, ńm i cogńms, i l’hora de preferència d’entrega de la comanda. Finalment introduirem la contrasenya que se li donarà a cada usuari quant es tramita l’alta en la iniciativa, per validar la compra. L’usuari rebrà un correu amb la factura a l’instant. Per últim tenim l’apartat d’Opinió que és un vincle directe al Blog.


Aplicacions 90

evoluci贸


Aplicacions 91

aplicacions 2. Aplicacions digitals 2.2. correu electrònic


Aplicacions 92

El correu electrònic seguirà amb la gràfica de tot el projecte. Aquest també variarà cada trimestre com la resta d’aplicacions. Dins del correu trobarem uns vincles per accedir a les diferents webs de la iniciativa a les xarxes socials.


Aplicacions 93

aplicacions 3. Material promocional 3.1. suports de paper


Aplicacions 94

Aquest material, donat que és el primer que fa la iniciativa, té dues funcions: donar a conèixer el projecte i buscar artistes que vulguin participar. Aquest material està dividit en dos elements: Cartell i “mini-flyers”. El primer complirà la funció d’informar i el segon està destinat a aquells que hagin vist el cartell i vulguin posar-se en contacte amb la iniciativa (hi conté el correu electrònic).


Aplicacions 95


Aplicacions 96


Aplicacions 97

aplicacions 3. Material promocional 3.2. suports digitals


Aplicacions 98

Per a promocionar la iniciativa es farà ús de les xarxes socials, a través de missatges i anuncis. Aquí podem veure un anunci que es farà a Facebook.


Aplicacions 99

Un altre mitjà de promoció són les webs de les empreses col·laboradores, on la iniciativa col·locarà de manera discreta la paraula “ń marcas” amb la tipografia de ratlles pixelades. Així la gent quant ho vegi podrà clicar i accedir a la pàgina web de “ń” i veuran que l’empresa forma part de la iniciativa associant-la als valors de la pròpia inicicativa.


Aplicacions 100

aplicacions 4. Revista


Aplicacions 101

La revista contendrà un recull de les millors obres relacionades amb el tema trimestral. Aquesta s’enviarà als seguidors a casa. Així podran seleccionar les seves obres preferides per als seus productes. L’objectiu principal de la revista és promocionar els artistes.


Aplicacions 102

A l’interior s’organitzaran les obres per motius, cromatismes i composició. Cada obra anirà acompanyada del ńm de l’artista, la disciplina a la que pertany l’obra i un codi QR que vincularà directament amb el web de “ń”.


Aplicacions 103

aplicacions 4. Revista 4.1. variacions


Aplicacions 104


Disseny Etiquetes 105

disseny etiquetes 1. Etiquetes informatives


Disseny Etiquetes 106

Els productes que ens arribaran de les empreses proveïdores aniran sense la etiqueta convencional (seran productes en “blanc”, sense cap tipus d’informació). Per això necessitarem un petit indicador que aclareixi a nivell intern que és un dels productes que ńsaltres distribuirem. Aquí apareixen aquestes etiquetes informatives, que els proveïdors enganxaran en tot els productes i ens indicaran amb ńmés tipografia les dades imprescindibles del producte.


Disseny Etiquetes 107


Disseny Etiquetes 108

disseny etiquetes 2. Etiquetes productes


Disseny Etiquetes 109

Aquestes etiquetes, que s’imprimiran amb tinta de soia, tenen un disseny molt simple, ja que ńmés estaran formades per tres elements: Un paraula codificada amb la tipografia de ratlles pixelades (la qual ens indicarà la temàtica de l’obra), un codi QR que contendrà les dades imprescindibles del producte (les mateixes dades que les etiquetes informatives). Per llegir aquestes dades el seguidor ń necessitarà connectar-se a internet ja que els codis QR poden emmagatzemar textos. Aquests codis QR els podrem llegir fàcilment a partir d’un petit software que ens podrem descarregar de manera gratuïta. Tan al web com a la revista se’ns indicaran els vincles on podem descarregar aquests programes.


Disseny Etiquetes 110


Disseny Etiquetes 111


Disseny Etiquetes 112


Disseny Etiquetes 113 com lleguir els codis QR?


Disseny Etiquetes 114

evoluci贸


Caixa R続 115

Caixa r


Caixa R³ 116

Aquesta és la caixa que utilitzarà la iniciativa per entregar els productes als domicilis dels seguidors. El ńm de la caixa “R al cub” fa referència a la forma de la caixa i les tres “R” (Reciclar, Reduir i Reutilitzar). Per altra banda el cor que apareix a l’ull de la “R” és un plagi que fa referència al símbol de “Food, Drink of Devon”, regió d’Anglaterra on hem va sorgir la idea del projecte.


Caixa R³ 117

La caixa és un cub de (40x40x40)cm. Està feta amb Polipropilè, que és un plàstic de la gama “comodity”, fàcil de reciclar i resistent. Ņ és contaminant com ho pot ser el PVC, que al contenir clor ń és sostenible. A més és un plàstic al qual se li pot afegir aditius cromàtics per variar el seu color. Pel que fa al disseny la caixa té una nansa i rodes per facilitar-ne el transport.


Caixa R³ 118

La caixa té dues funcions, la primera és la de transportar els ńus productes a les llars del seguidors i un cop està buida la idea és que els consumidors pugin dipositar al seu interior els envasos buits. Així quan el treballador de la iniciativa porti la ńva comanda s’emportarà la caixa plena dels envasos buits per facilitar-ne el reciclatge i la reutilització d’aquests. El cub té dues obertures, la principal on s’extrauran els ńus productes i al lateral una altra, destinada a l’abocament dels envasos buits.


Caixa R鲁 119

evoluci贸

Manifest No  

Manual d’Identitat Corporativa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you