ARKIMAGITON_IZMIR

Page 1

. . 27102018IZMIR

AR KI TEKTO .. NI S K I M AGI NAR M AR ATO N . . M I M AR I H AYALLER M AR ATO NU AR C H I TECTU R AL I M AGI NAR Y M AR ATH O N


ETKİNLİK FİKRİ ORGANİZASYON YAYINA HAZIRLAYAN

nobon H. CENK DERELİ www.nobon.net

| DESTEKLEYEN |

Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ARKIMAGITON

ARKIMAGITON - 27102018IZMIR Isveç Enstitüsü ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’nun Equal Spaces, Creative - Smart, Inclusive (Eşitlikçi Mekanlar - Yaratıcı, Akıllı, Kapsayıcı) ana başlığı kapsamında İzmir’de düzenlediği üç serginin etkinlik programının parçası olarak İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ekim 2018 boyunca İzmir Mimarlık Merkezi’nde Akıllı Kent (The Smart City) ve Woodland Sweden (Ahşap Ülke İsveç) ile K2 Güncel Sanat Merkezi’nde Demokratik Mimarlığı Amaçlamak (Aiming For Democratic Architecture) sergileri ziyarete açık kaldı. Sergi programına ek olarak söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve geziler düzenlendi. ARKIMAGITON - 27102018IZMIR Akıllı Kent sergisinin altı alt başlığından ikisine; Kent Merkezinde Yeşil Hayat ve Paylaşmak Önemsemektir başlıklarına odaklandı. Bu başlıkları Equal Spaces üst başlığı çerçevesinde İzmir Kültürpark alanı üzerine mimari hayaller üretmek için kullandı. 1


KATILIMCILAR

Ayşenur Onaran Mine Derin Sönmez Recve Ezgi Atmaca Rabia Nur Bilekli Gizem Kılıç 2

Yonca Özkan Melih Gürcan Kutsal Zeynep Alpsoy Duygu Kuşçu Duygu Dağlı

Çiğdem Simge Ergezer Ayça Özüm Sevinç Büşra Kayalar Mücahit Melih Yavuz Emir Emirbayer


Burak Güzel Duygu Kuşçu Duygu Dağlı Burak Güzel Süleyman B. Çıkıkçı

Hilal Kaleli Zeynep Naz Vuran Benhur Veli Taşkın Canberk Kaplan H. Onur Dinmez 3


GELECEK = BUGÜN

Bilgisayar devreleri üreten INTEL firmasının kurucularından Gordon Moore 1965 yılında, entegre devrelerin birim alanına sığan transistör sayısının, bu devrelerin icadından beri her yıl ikiye katlandığına dair bir gözlemini açıkladı. 1982 yılında Buckminister Fuller “Kritik Yol” kitabında, milattan sonra birinci yıldan itibaren, insanlığın yarattığı tüm bilginin ikiye katlanmasının 1500 yıl aldığını, sonraki ikiye katlanmanın ise sadece 250 yıl sürdüğünü söyledi. Bugün insanlığın yarattığı tüm bilgi artık yaklaşık iki yılda bir ikiye katlanıyor ve süre azalmaya devam ediyor. Bir günde ve bir kaç saatte ikiye katlanmaya şahit olmamıza az kaldı. Teknolojik gelişim ve bilginin katlanarak çoğalmasına paralel olarak yaşamlarımız da giderek daha hızlı değişiyor. Yazar ve çizgiroman sanatçısı Alan Moore’a göre insanlığa dair her şey hayalden türüyor. İnsanlığın ürettiği bilgiyi her saniye ikiye katladığı an geldiğinde insanlık kültürünün buharlaşacağını belirtiyor. İnsan “acaba o andan ne kadar uzağız?” diye merak ediyor. Peki biz bugün nelerin hayallerini kuruyoruz? Neleri geleceğimizin parçası yapmaya çalışıyoruz? Kişisel 4

yaşantımızı, dahil olduğumu toplumu, ülkeyi, gezegeni; tüm karmaşıklığı işin içine katmadan bu soruyu cevaplamaya çalışmak tabi ki yüzeysel olacak. Ama bu karmaşıklığın içinde cevap aramak da oldukça zor. İşimizi kolaylaştıralım, alıştırma yapıp pratik kazanmak için mimarlık alanından odaklanalım. Gelecek dediğimiz şey, bugün yaptıklarımızın etkisiyle oluşacak bir başka şimdiden başka bir şey değil. Öngörülebilir ve öngörülemez olan her şeyin etkileşiminde bir yaratı. Gelecek Konisi*, eğer her şey olduğu gibi devam ederse, varılacak yerin az çok belli olduğunu gösteriyor. Ama ortada başka ihtimaller de var. Daha çok tercih ettiğimiz bir gelecek de bunlardan birisi olabilir. Onu gerçekleştirmek için de koninin başını, yani bugünü biçimlendirmekten başka çare yok. Buna nereden başlayacağımızı bize gösterecek tek şey ise hayaller kurmak. ARKIMAGITON, katılımcılarını 10 saatlik maraton boyunca geçmiş şimdi ve geleceği kapsayan bir yolculuğa davet etti. Katılımcılar Kültürpark’ın geçmişinden yola çıktı, bugünü tartıştı ve potansiyel gelecekleri belirli tematik çerçevelerde hayal etti. Bu hayallerini diyagram, kesit, kolaj ve kısa metinler olarak toparladı.


Muhtemelen Olacak Olan Tercih Edilen

Bugün Zaman

GELECEK KONİSİ*

*Voros (2003, 2017)’un Hancock and Bezold (1994) fikirleri üzerine geliştirdiklerinden yorumlanmıştır. Kaynak: Improving the link between the futures field and policymaking, 2018 Cornelis van Dorssera, Warren E. Walkerb, Poonam Tanejaa,Vincent A.W.J. Marchau

5


018


9


10


11


12

Kolaj #1 - Ana Fotoğraf Kaynak: A.İBB.İZFAŞ.Görsel.0000000005-68 04.04.2006, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültürü ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. Fonu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi


13


0216


17


18


19


20

Kolaj #2 - Ana Fotoğraf Kaynak: A.İBB.İZFAŞ.Görsel.0000000014-21 04.04.2006, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültürü ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. Fonu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi


21


0324


25


26


27


28

Kolaj #3 - Ana Fotoğraf Kaynak: A.İBB.İZFAŞ.Görsel.0000000050-29 25.04.2006, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültürü ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. Fonu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi


29


0432


33


34


35


36

Kolaj #4 - Ana Fotoğraf Kaynak: A.İBB.İZFAŞ.Görsel.0000000041-167 25.04.2006, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültürü ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. Fonu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi


37


0540


41


42


43


44

Kolaj #5 - Ana Fotoğraf Kaynak: A.İBB.İZFAŞ.Görsel.0000000005-26 04.04.2006, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültürü ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. Fonu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi


45


0648


49


50


51


52

Kolaj #6 - Ana Fotoğraf Kaynak: A.İBB.İZFAŞ.Görsel.0000000005-25 04.04.2006, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültürü ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. Fonu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi


53


. . 27102018IZMIR AR KI TEKTO .. NI S K I MAGI NAR MAR ATO N . . MI M AR I H AYALLER MAR ATO NU AR C H I TECTU R AL I MAGI NAR Y MAR ATH O N

nobon


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.