Kalendár 2021 ASSR

Page 1

2 21


Práve otvárate kalendár, ktorým Vám chceme bližšie predstaviť život a činnosti našej Asociácie. Keď sme ju pred 15-timi rokmi zakladali, mali sme predstavu o jej smerovaní, zmysle a činnosti. Dnes však už môžeme hodnotiť a predstaviť jej úspešný príbeh. Objektív nášho priateľa, fotografa s bohatými fotografickými a publikačnými skúsenosťami a dobrovoľníka telom i dušou Guida Andrea Longhitana, Vás v nasledujúcich fotografiách uvedie do jedinečného sveta žien a mužov Samaritánov. Každý z nich má svoj vlastný príbeh, ale všetkých spája skutočnosť, že dobrovoľne a bez nároku na odmenu ponúkajú svoj čas, vedomosti a skúsenosti, aby slovo pomáhať naplnili činmi a skutkami.

You are opening a calendar which will give you a glimpse of the life and activities of our Association. When we founded it, 15 years ago, we had a clear vision of its direction, meaning and activities. Today, we can evaluate it and tell a successful story. The photographs taken through the lens of our friend and experienced photographer Guido Andrea Longhitano, who devoted his body and soul to help tell our story, will get you acquainted with the unique world of Samaritan women and men. Each of them has their own story and are all united by the fact they volu teer their time, they share knowledge and experience without any claim to remuneration to accomplish the mission of helping others by their acts and deeds.

Pomáhali sme na opačnej strane zemegule po zemetrasení, či tajfúne, ale najväčšie nasadenie v histórii našej asociácie nás čakalo doma, na jar v roku 2020, kedy sme sa v prvej línii podieľali na prevádzke karanténnych stredísk naprieč celým Slovenskom.

We have been helping people all over the world after natural disasters such as earthquakes and typhons. The biggest challenge in history of our Association was waiting for us at home, in the spring of 2020, when we participated on the front line in managing the quarantine centres across the whole Slovakia.

Teším sa, že kalendár bude počas celého roka Vašim spoločníkom a predstaví Vám niekoľko z našich členov.

I am glad that the calendar will accompany you throughout the year and will present you some of our members.

Moje poďakovanie patrí našim mladým, našim ženám a mužom za prácu, ktorú vykonávajú pri akýchkoľvek podmienkach s nasadením, vášňou, venovaním svojho času, pri rôznych činnostiach pre ľudí na Slovensku a v zahraničí.

My thanks go to our young people, our women and men, for the work done with dedication and passion, by giving their time under any situations, in the various activities carried out for people in Slovakia and abroad.

Pridajte sa k nám a pomôžte nám pomáhať druhým.

Join us and help us to help others.

Prezident ASSR MUDr. Marcel Sedlačko


“Moju prácu beriem ako jeden veľký sen. Zvlášť, keď ju robím pre druhých.” Marcela

My job is my big dream, especially when I do it for others.

1

2021

1

Nový rok

12

Ernest

23

Miloš

2

Alexandra, Karina

13

Rastislav

24

Timotej

3

Daniela

14

Radovan

25

Gejza

4

Drahoslav

15

Dobroslav

26

Tamara

5

Andrea

16

Kristína

27

Bohuš

6

Antónia

17

Nataša

28

Alfonz

7

Bohuslava

18

Bohdana

29

Gašpar

8

Severín

19

Drahomíra, Mário, Sára

30

Ema

9

Alexej

20

Dalibor

31

Emil

10

Dáša

21

Vincent

11

Malvína

22

Zora


“Našiel som niečo, čo mi napĺňa život a čo ma bude posúvať ďalej.” Viktor

I have found something that is both fulfilling my life and pushing me forward.

2

2021

1

Tatiana

12

Perla

23

Roman, Romana

2

Erika, Erik

13

Arpád

24

Matej

3

Blažej

14

Valentín

25

Frederik, Frederika

4

Veronika

15

Pravoslav

26

Viktor

5

Agáta

16

Ida, Liana

27

Alexander

6

Dorota

17

Miloslava

28

Zlatica

7

Vanda

18

Jaromír

8

Zoja

19

Vlasta

9

Zdenko

20

Lívia

10

Gabriela

21

Eleonóra

11

Dezider

22

Etela


Po vyhlásení globálnej pandémie spôsobenej koro-

After a global pandemic caused by COVID-19 was declared

navírusom COVID-19 Svetovou zdravotníckou organi-

by the World Health Organization (WHO), consequently the

záciou (WHO), od 16. marca 2020 začal na Slovensku

Government of the Slovak republic has declared the State of

platiť núdzový stav vyhlásený vládou SR.

Emergency which has been in place since March 16, 2020.

Cestujúci vracajúci sa zo zahraničia museli absolvovať

Travellers returning from abroad had to undergo a 14-day

povinnú 14-dňovú karanténu.

mandatory quarantine.

ASSR sa výraznou mierou podieľala na prevádzke ka-

ASSR had significantly participated in managing quarantine

ranténnych stredísk otvorených MV SR, predovšetkým

centres opened and run by Ministry of Interior of Slovak

prostredníctvom vykonávania elektronickej registrácie

republic, particularly through the implementation of the

repatriantov a vytvárania jednotnej databázy, celkovo

digital registration of repatriates and creation of the unified

v 36 strediskách naprieč celým Slovenskom.

database, in 36 centres across the Slovakia.

Fotka hore: Karanténne stredisko, Gabčíkovo

Photo (above): Quarantine Centre, Gabčíkovo

Fotka vpravo: Karanténne stredisko, Stará Ľubovňa

Photo (right): Quarantine Centre, Stará Ľubovňa

3

2021

1

Albín

12

Gregor

23

Adrián

2

Anežka

13

Vlastimil

24

Gabriel

3

Bohumil, Bohumila

14

Matilda

25

Marián

4

Kazimír

15

Svetlana

26

Emanuel

5

Fridrich

16

Boleslav

27

Alena

6

Radoslav, Radoslava

17

Ľubica

28

Soňa

7

Tomáš

18

Eduard

29

Miroslav

8

Alan, Alana

19

Jozef

30

Vieroslava

9

Františka

20

Víťazoslav, Klaudius

31

Benjamín, Guido, Quido

10

Bruno, Branislav

21

Blahoslav

11

Angela, Angelika

22

Beňadik


“Teší ma, že som súčasťou harmonickej skupiny ľudí, kde je ochota odovzdať kus seba.” Katarína

I am thankful to be a piece of such a harmonious group of people, where everyone is willing to give a part of themselves.

4

2021

1

Hugo

12

Estera

23

Vojtech

2

Veľký piatok Zita

13

Aleš

24

Juraj

3

Richard

14

Justína

25

Marek

4

Izidor

15

Fedor

26

Jaroslava

5

6

7

Veľkonočný pondelok Miroslava

Irena

Dana, Danica

Rudolf, Rudolfa

Valér

28

29

16

27

Jaroslav

17

Jarmila

Zoltán

18

Lea

8

Albert

19

Jela

30

Anastázia

9

Milena

20

Marcel

10

Igor

21

Ervín

11

Július

22

Slavomír


“Mojim snom je stať sa lekárkou, a aj vďaka užitočným skúsenostiam v ASSR som k nemu bližšie.” Laura

My dream is to become a doctor and thanks to useful experiences in ASSR, I am closer to it.

5

2021

1

Sviatok práce

12

2

Žigmund

13

Pankrác

Servác

23

24

Želmíra

Ela

3

Galina, Timea

14

Bonifác

25

Urban, Vivien

4

Florián

15

Žofia, Sofia

26

Dušan

5

Lesia, Lesana

16

Svetozár

27

Iveta

6

Hermína

17

Gizela, Aneta

28

Viliam

7

Monika

18

Viola

29

Vilma

8

Ingrida

19

Gertrúda

30

Ferdinand

9

Roland

20

Bernard

31

Petrana, Petronela

10

Viktória

21

Zina

11

Blažena

22

Júlia, Juliana


“ V ASSR aj ako animátor odovzdávam deťom posolstvo pomáhať ľudom a spoznávam aj iné krajiny.” Adam

In ASSR, also as a supervisor, I pass to the children the legacy of helping others, and I have the opportunity to travel the world.

6

2021

1

Žaneta

12

2

Xénia, Oxana

13

Zlatko

Anton

23

24

Sidónia

Ján

3

4

Karolína

Lenka

14

15

Vasil

25

Olívia, Tadeáš

Vít

26

Adriána

5

Laura

16

Blanka, Bianka

27

Ladislav, Ladislava

6

Norbert

17

Adolf

28

Beáta

7

Róbert, Róberta

18

Vratislav

29

Peter, Pavol, Petra

8

Medard

19

Alfréd

30

Melánia

9

Stanislava

20

Valéria

10

Margaréta, Gréta

21

Alojz

11

Dobroslava

22

Paulína


“Život mladej samaritánky mi, okrem iného, prináša aj krásne priateľstvá.” Ivana

The life of a young Samaritan has giving me many things, including beautiful friendships.

7

2021

1

Diana

12

Nina

23

Oľga

2

Berta

13

Margita

24

Vladimír

3

Miloslav

14

Kamil

25

Jakub, Timur

4

Prokop

15

Henrich

26

Anna, Hana, Anita

5

Cyril, Metod

16

Drahomír, Rút

27

Božena

6

Patrik, Patrícia

17

Bohuslav

28

Krištof

7

Oliver

18

Kamila

29

Marta

8

9

Ivan

Lujza

19

20

Dušana

30

Libuša

Iľja, Eliáš

31

Ignác

10

Amália

21

Daniel

11

Milota

22

Magdaléna


“ Pomáhať ľuďom akokoľvek a pri rôznych situáciách ma robí šťastným.” Kristián

Helping people from different walks of life and in any way makes me feel happy.

8

2021

1

Božidara

12

Darina

23

Filip

2

Gustáv

13

Ľubomír

24

Bartolomej

3

Jerguš

14

Mojmír

25

Ľudovít

4

Dominika, Dominik

15

Marcela

26

Samuel

5

Hortenzia

16

Leonard

27

Silvia

6

Jozefína

17

Milica

28

Augustín

7

Štefánia

18

Elena, Helena

29

Nikola, Nikolaj

8

Oskar

19

Lýdia

30

Ružena

9

Ľubomíra

20

Anabela, Liliana

31

Nora

10

Vavrinec

21

Jana

11

Zuzana

22

Tichomír


“Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme.” Simona

Life is a gift, which we fulfil by giving ourselves to others.

9

2021

1

Drahoslava

12

Mária, Marlena

23

Zdenka

2

Linda, Rebeka

13

Ctibor

24

Ľuboš, Ľubor

3

Belo

14

Ľudomil

25

Vladislav, Vladislava

4

Rozália

15

Jolana

26

Edita

5

Regina

16

Ľudmila

27

Cyprián

6

Alica

17

Olympia

28

Václav

7

Marianna

18

Eugénia

29

Michal, Michaela

8

Miriama

19

Konštantín

30

Jarolím

9

Martina

20

Ľuboslav, Ľuboslava

10

Oleg

21

Matúš

11

Bystrík

22

Móric


“ Pomôcť tam, kde ma potrebujú, je pre mňa rozkaz srdca.” Rastislav

My heart rules me to help people, where they need me.

10

2021

1

Arnold

12

Maximilián

23

Alojzia

2

Levoslav

13

Koloman

24

Kvetoslava

3

Stela

14

Boris

25

Aurel

4

František

15

Terézia

26

Demeter

5

Viera

16

Vladimíra

27

Sabína

6

Natália

17

Hedviga

28

Dobromila

7

Eliška

18

Lukáš

29

Klára

8

Brigita

19

Kristián

30

Šimon, Simona

9

Dionýz

20

Vendelín

31

Aurélia

10

Slavomíra

21

Uršuľa

11

Valentína

22

Sergej


“ Dôležitou súčasťou nášho života je pomoc druhým, a tak dávame nášmu voľnému času aj krásny zmysel.” Lucia a Štefan

Helping others is an important part of our lives and it gives our free time meaning.

11

2021

1

Denis, Denisa

12

Svätopluk

23

Klement

2

Pamiatka zosnulých

13

Stanislav

24

Emília

3

Hubert

14

Irma

25

Katarína

4

Karol

15

Leopold

26

Kornel

5

Imrich

16

Agnesa

27

Milan

6

Renáta

17

Klaudia

28

Henrieta

7

René

18

Eugen

29

Vratko

8

Bohumír

19

Alžbeta

30

Ondrej, Andrej

9

Teodor

20

Félix

10

Tibor

21

Elvíra

11

Martin, Maroš

22

Cecília


Medzi činnosti vykonávané Samaritánmi patrí pomoc

Samaritans provide assistance in relief efforts during

pri mimoriadnych udalostiach a katastrofách a zdra-

emergencies, natural disasters, and medical aid for

votná starostlivosť pri športových a kultúrnych

sports and cultural events.

podujatiach.

12

2021

1

Edmund

12

Otília

23

Nadežda

2

Bibiána

13

Lucia

24

Štedrý deň Adam, Eva

3

Oldrich

14

Branislava, Bronislava

25

I. sviatok vianočný

4

Barbora, Barbara

15

Ivica

26

II. sviatok vianočný Štefan

5

Oto

16

Albína

27

Filoména

6

Mikuláš

17

Kornélia

28

Ivana, Ivona

7

Ambróz

18

Sláva

29

Milada

8

Marína

19

Judita

30

Dávid

9

Izabela

20

Dagmara

31

Silvester

10

Radúz

21

Bohdan

11

Hilda

22

Adela


Sociálne činnosti ASSR - Seniorom a obyvateľom so zdravotným postihnutím pomáha naša organizácia využívaním moderných technológií - SOS gombík (náramok). Je sociálnou službou, využívajúcou telekomunikačné technológie na zabezpečenie prístupu k tiesňovým linkám seniorom a obyvateľom so zdravotným postihnutím. Služba umožňuje privolať si potrebnú pomoc jednoduchým stlačením gombíka. Pomáha osamelo žijúcim ľuďom bezpečne a dôstojne prežiť svoj život vo svojom domácom prostredí s vedomím, že nikdy nie sú sami a každú krízovú situáciu vyriešia jednoduchým stlačením gombíka. Pracovníci dispečingu sú 24 hodín denne pripravení vyriešiť akýkoľvek problém, s ktorým sa na nich klienti obrátia.

ASOCIÁCIA SAMARITÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY - bola založená v roku 2005 ako občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ združovať dobrovoľných členov po celom Slovensku a napĺňať hlavnú myšlienku samaritánstva - pomoc druhým v núdzi. Svoj cieľ napĺňa v nasledovných oblastiach: Vzdelávanie v oblasti prvej pomoci - ASSR poskytuje vzdelávanie v oblasti prvej pomoci pre laikov, záujemcov o vodičské oprávnenia, dobrovoľných hasičov, vlastných členov - Samaritánov, prostredníctvom 8, 12, či 16 hodinových kurzov, vedených skúsenými lektormi - profesionálnymi záchranármi. Maximum praktickej výučby, simulovaných kritických stavov, je zárukou získania množstva teoretických, ale predovšetkým praktických vedomostí a zručností. Záchranárska činnosť - Členovia Jednotky rýchleho nasadenia sú trénovaní na zvládanie krízových situácií, poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti doma, či kdekoľvek vo svete. Množstvo cvičení na Slovensku, či v zahraničí umožnilo pripraviť sa na reálne misie na Haiti (zemetrasenie v roku 2010), Filipínach (tajfún 2013), či na najväčšie nasadenie slovenských Samaritánov v roku 2020, počas pandémie COVID-19 na Slovensku. ASSR buduje moduly Európskej civilnej ochrany, za účelom zvýšenia akcieschopnosti a efektívnosti Európskej únie v pomoci pri katastrofách kdekoľvek na svete.

Partneri:

Modul EURACARE Flight & Shelter - umožňuje lietadlami Ministerstva vnútra SR leteckú evakuáciu občanov Európskej únie z krízových oblastí sveta späť do Európy, za poskytovania zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti, vrátane krátkodobého ubytovania na mieste nešťastia. Modul Dočasných núdzových prístreškov, v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, umožňuje ubytovanie 200 až 250 rezidentov v stanoch, vrátane všetkých nevyhnutných služieb, v prípade potreby opustenia ich domovov, najčastejšie spôsobených prírodnými katastrofami. Dobrovoľný hasičský zbor ASSR – Logistický špeciál - DHZ ASSR poskytuje logistickú podporu zasahujúcim jednotkám a ohrozenému obyvateľstvu pri veľkých, náročných a dlhotrvajúcich zásahoch, vrátane poskytovania núdzového ubytovania a stravovania. Jednotka je nasadzovaná pri lesných požiaroch, povodniach a podobných udalostiach.

Pomáhame tu a teraz ! Kúpou kalendára za aspoň 5 € pomôžete slovenským Samaritánom.

Buying this calendar, with at least € 5 you will help the Slovak Samaritans.


Guido Andrea Longhitano

Taliansky manažér, fotograf a dokumentarista, rodák z Ligúrie (Taliansko) prišiel na Slovensko v roku 2002 a získal slovenské občianstvo v roku 2016. Pôsobí ako riaditeľ dvoch medzinárodných spoločností v Poprade. Už ako 13-ročný si zaobstaral svoj prvý fotoaparát, kedy spočiatku fotografoval len tak pre radosť a pre dokumentárnu činnosť výchovnej organizácie mladých ľudí. V jeho snahe prispievať spoločenstvám, v ktorých žije, pôsobil aj ako dobrovoľník záchrannej zdravotnej služby v Taliansku (za svoje služby získal zlatú a striebornú medailu) a počas jeho štúdií v Kalifornii (USA) ako dobrovoľný hasič. Projekty si vyberá sám, jeho vášňou je prostredníctvom fotografie prezentovať ľudí a ich aktivity. Autor vydal štyri dokumentárne knihy, ktorých obsah je jedinečný nielen na Slovensku ale aj v Európe. Svojou prácou zdokumentoval činnosti policajných a hasičských zložiek na Slovensku. Jeho práca bola prezentovaná na niekoľkých výstavách a viacerých podujatiach na Slovensku a v Českej republike, i v národných TV - reportážach. Publikované dokumentárne knihy a práce: Incredible Slovakia - Folklórny festival Východná (2012); Hasiči - Firefighters (2013); Polícia na Slovensku - Slovak Police Forces (2016); Katedrála svätého Šebastiána (2018), autor Mons. František Rábek a kol.; Kalendár Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky rok 2013 a rok 2015.

Italian manager and documentary photographer, a native of Liguria, Italy, came to Slovakia in 2002 and acquired the Slovak citizenship in 2016. He has been working as general manager of two international companies in Poprad, Slovakia. He has been passionate about photography since he was 13 years old, when he bought his first camera. At first, he took photographs just for pleasure and to document activities of a youth educational organization. In his efforts to contribute to the communities in which he lives, he worked as volunteer for the emergency medical service in Italy (he was awarded gold and silver medals for his services) and as volunteer firefighter during his studies in California (USA). He chooses projects himself; his goal is to present people and their activities through photography. The author has published four photographic books, the contents of which is unique not only in Slovakia but also in Europe. Among his work he documented the activities of Slovak Police and Firefighter Forces. His work has been presented at several exhibitions and events in Slovakia and Czech Republic, as well in national TV reports. Documentary books and works published: Incredible Slovakia - Folklórny festival Východná (2012); Hasiči - Firefighters (2013); Polícia na Slovensku - Slovak Police Forces (2016); Saint Sebastian Cathedral (2018), author Mons. František Rábek and co.; Slovak Fire Department Calendar, year 2013 and year 2015.

PHOTO © 2020 GUIDO ANDREA LONGHITANO - TLAČ: TLAČIAREŇ KEŽMAROK GG S.R.O. © COPYRIGHT 2020 ASSR - VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.