Page 1

Jaargang 24 - Nummer 5 - 2011

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt:

‘We moeten durven te melden als er iets gigantisch misgaat’ 1

NOAB Activa


Jouw meerwaarde. Verlaag de kosten en verhoog de service met Exact Online Accountancy. Uw klanten willen op u kunnen rekenen. Als accountant, uiteraard. Maar steeds vaker ook als sparring partner. Hoe minder tijd de dagelijkse administratie u kost, hoe beter u uw meerwaarde kunt bewijzen. Exact Online Accountancy helpt u daarbij. Een vernieuwend boekhoudplatform waarmee u online invoert, controleert en rapporteert. Zo werkt u efficiÍnter samen met klanten en collega’s. Voor een vast laag maandbedrag en zonder investeringen. Inclusief alle begeleiding die u maar kunt gebruiken. Het resultaat? Lagere kosten, betere service, trouwere klanten. Exact wat u nodig heeft. Ook online samenwerken? Bekijk onze film op www.exact.nl/accountancy

Your Exact.

software for your business


INFINE SBR / XBRL • Centraal vastleggen rapportgegevens • Integratie met Infine Jaarrekening • Taxonomie KvK en banken • Mapping XBRL-elementen aanwezig • Jaarovergang vaste gegevens • Automatische controle en validatie

Bekijk de online demo op www.infine.nl of bel 0341 - 27 09 00

Jaarrekening

SBR

Relatiebeheer

Uren & Facturering

Samensteldossier

Tussentijds Rapport

Digitaal Dossier

Activaregistratie

Niet het nieuws van alledag, maar elke dag het nieuws Belastingadviseurs spotten vele nieuwsbronnen af om op fiscaal gebied helemaal bij te kunnen blijven. Een belangrijke wetswijziging missen, dat heeft altijd nadelige consequenties, te weten: een ontevreden klant.

Fiscanet is het medium voor de adviespraktijk. Elke werkdag ontvangen abonnees een nieuwsbrief. Vijf dagen per week ontvangen deze adviseurs het fiscale nieuws. Fiscanet beschikt over een enorme database die middels simpele zoekfuncties te bevragen is. Zo is de nieuwe wet IB 2001 gemakkelijk te bevragen, alsmede de complete wetsgeschiedenis van andere fiscale wetten.

Fiscanet

tel 020-6272175 fax 020-4220275 redactie@fiscanet.nl www.fiscanet.nl


Colofon Activa magazine is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Activa verschijnt 5x per jaar. Jaargang 24, nr. 4 December 2011 ISSN 1384 -2676 Secretariaat NOAB Postbus 2478

De ethiek van de beroepsgroep Het is begin november en de Europacrisis slaat in volle omvang om zich heen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA, met financiën in zijn portefeuille) maakt zich buitengewoon veel zorgen. “Er is sprake van een grote hoeveelheid onzekerheden die onze reële economie keihard kunnen gaan raken.” 6

5202 CL ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 614 14 19 Telefax (073) 614 01 89 www.noab.nl mail: noab@noab.nl Redactie mr. Ed de Vlam (hoofdredacteur) Loft 238 (eindredactie) Henk Poker

In deze uitgave. . .

Chris Wolters Hans Pieters Vaste columnisten mr. Joop van Zijl mr. Sjef Römkens mr. Jurgen Warmerdam Bladmanagement Michel Hamer Céleste Boll Acquisitie NOAB, 073 - 614 14 19 Advertentietarieven: Op aanvraag bij de uitgever Contactpersoon: Michel Hamer

Het BAPI-kanaal is inbraakproof De hack van DigiNotar heeft de kwetsbaarheid van overheidssites opnieuw blootgelegd. Ook de Belastingdienst was doelwit van de aanval. De beveiliging van het BAPI-systeem doorstond de dreiging. “Zelfs bij een lek met het certificaat komt een hacker het systeem niet op”, blikt Hans Blokpoel. 8

Vormgeving Repro Design (Henk Kulk) Zutphen, 0575 - 57 27 58 Druk BiblovanGerwen ‘s-Hertogenbosch, 073 - 594 47 44 Abonnementenadministratie Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan: de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch

Zelfstandige mist vaak ondernemersvaardigheden Joke de Kock, voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK), ziet in de afgelopen drie jaar een verschuiving binnen de groep mensen met onoplosbare schulden. “Opeens zie je een heel andere groep omvallen”, vertelt Joke de Kock. 42

met een jaar verlengd. Abonnementskosten € 45,- per jaar. (incl. BTW).

Op de coverfoto: dr. P.H. (Pieter) Omtzigt, lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Fotografie: Guido Koppes

NOAB Activa

4

Bestuur en medewerkers van NOAB wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig zakelijk 2012.


Inhoudsopgave

Van de voorzitter

De ethiek van de beroepsgroep . 6 Het BAPI-kanaal is inbraakproof . . . . . . . . . . . . 8 Advies wordt steeds belangrijker . . . . . . . . . . . . 12 Vlaktaks voor ondernemers, ja of nee? . . . . . . . . . . . . . . 14 Benchmark Kantoorcijfers 2011: een prijsvechtersmarkt . . . 16 Accountancy schudt op haar grondvesten . . . . . . . . . . . . 17 Kantoor in beeld . . . . . . . . . . . 19 Binnen zes maanden van PDL tot payrollprofessional! . . . 20 BN’er: ‘Een nieuw concept vergt een behoorlijke financiële controle’ . . . . . . . . . . . . . . 22 Virtuele assistent biedt welkome extra handen . . . . . . . . . . . 24 Baas in de problemen . . . . . . . 26 Column mr. Jurgen Warmerdam . . 29 Online samenwerken, een impuls voor meer toegevoegde waarde . . . . . 30 NOAB start met vaktechnisch overleg . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Column mr. Sjef Römkens . . . 34 Techniek klaar voor overstap op factuurstelsel . . . . . . . . 37 Standard Business Reporting (SBR) in 2013 verplicht voor diverse aangiftes . . . . 38 Zelfstandige mist vaak ondernemersvaardigheden . . . . . 42 De werkruimteregeling: het vervolg . . . . . . . . . . . . . . 44 Automatiseren om te besparen . . . . . . . . . . . . . . 48 Pensioen in eigen beheer? Stop er tijdig mee! . . . . . . . 50 Van werkkostenregeling tot managementrapportage . . 55 Column mr. Joop van Zijl . . . 56

Door: Berry Welten

Terugkijkend op een inspirerend jaar Zo aan het eind van het jaar is het gebruikelijk terug te kijken op het afgelopen jaar. Op 16 maart tekenden we het definitieve convenant Horizontaal Toezicht met de Staatssecretaris van Financiën. Inmiddels is er door onze commissie HT de nieuwe aanmeldingsprocedure met het jaarlijkse selfassessment ontwikkeld en is het aantal deelnemende kantoren gestegen tot 10% van het totaal aantal gekwalificeerde leden. We verwachten het komende jaar hier een verdubbeling van. Veel van onze leden verwachten de komende twee jaar overgestapt te zijn op horizontaal toezicht. Diginotar heeft ons sinds begin september enorm bezig gehouden. Veiligheid in de communicatie tussen bedrijven en overheid heeft onze constante aandacht. Daarom moeten we de komende maanden onze Diginotar Bapi certificaten vervangen door KPN Getronics certificaten. Op 28 maart tekenden we de samenwerkingsovereenkomst met ING inzake de aanlevering van Kredietrapportages met SBR. In het najaar hebben we deelgenomen samen met de andere koepels aan de voorlichtingsbijeenkomsten van SBR in verband met de overgang per 1 januari 2013 van BAPI naar SBR voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2012. De belangrijkste boodschap in deze bijeenkomsten was het advies aan u om niet te wachten tot eind 2012 met het aanvragen van uw PKI certificaat. Begin tijdig met de voorbereidingen. Meer over SBR elders in deze Activa. NOAB timmert hard aan de weg om het ledenaantal te laten groeien. We zijn hard op weg naar de 1.000 kantoren en verwachten volgend jaar daar ruim over heen te gaan. Ik heb dit jaar vele van onze partners ontmoet en daarbij ontdekt, dat de contacten vooral gericht zijn op het ontwikkelen van ondersteunende zaken voor de leden van NOAB. Wij werken samen om te komen tot de noodzakelijke aanpassingen om de werkzaamheden door onze leden zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door alle ontwikkelingen worden wij als intermediairs gedwongen te kijken naar versnellingen en veranderingen in onze dienstverlening. Hoe kunnen wij onze cliënten anders, beter en sneller van dienst zijn zonder daarbij het oog voor voldoende kwaliteit te verliezen. Veel tijd heb ik het afgelopen jaar mogen doorbrengen met mijn collega-bestuursleden en onze medewerkers van het secretariaat. Samen werken aan een groeiende vereniging brengt ons allen dichter bij elkaar en ik spreek de hoop uit dat we nog geruime tijd deze weg mogen volgen. In het nieuwe jaar 2012 komen weer vele uitdagingen op ons pad en ik wens iedereen daarbij veel succes en een goede gezondheid. Uiteraard wens ik iedereen fijne feestdagen.

5

NOAB Activa


De ethiek van de be Het is begin november en de Europacrisis slaat in volle omvang om zich heen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA, met financiën in zijn portefeuille) maakt zich buitengewoon veel zorgen. “Er is sprake van een grote hoeveelheid onzekerheden die onze reële economie keihard kunnen gaan raken.” Hij kijkt echter ook al vooruit, over hoe het verder moet als deze crisis ten einde komt. Ethiek speelt voor hem daarbij een belangrijke rol, zowel op bestuurlijk niveau als in het bedrijfsleven.

Door: Henk Poker

Van oudsher is Pieter Omtzigt geïnteresseerd in overheidsfinanciën en hoe markten functioneren dan wel niet functioneren. Wat dat betreft bevinden we ons in een boeiende tijd waarin de markten niet datgene doen wat ze decennialang daarvoor wel deden. “Het financieeleconomisch systeem kent geen regierol meer”, geeft Omtzigt aan. “Transnationale ondernemingen zijn actief in transnationale markten, maar wie is er verantwoordelijk? Wat zijn de gevolgen voor Europa als er in de Verenigde Staten een bank omvalt?” Het heeft Omtzigt verbaasd welke invloed het faillissement van Lemann Brothers had op de economie van Europa. “De omvang van de gevolgen was nieuw voor iedereen. Dat was vroeger namelijk ondenkbaar, omdat onze economieën niet zo intens met elkaar waren verweven. Dat maakt het er nu wel ingewikkelder op.”

‘We moeten durven te melden als er iets gigantisch misgaat’

Dienstbaar De vraag is nu hoe Europa uit de financiële crisis komt en naar welk financieel stelsel we willen. Omtzigt: “De financiële sector moet dienstbaar zijn aan de reële sector, zoals we dat vroeger ook kenden. Wat mij betreft mag er goed worden verdiend, maar dat mag nooit ten koste gaan van de reële economie. Ja, een deel van de financiële sector is te dominant geworden en we moeten nadenken over ieders rol in de toekomst.” NOAB Activa

6

Ondertussen maakt Omtzigt zich grote zorgen over de huidige crisis, omdat deze enorme gevolgen voor de reële economie kan hebben. “Denk alleen maar eens aan de gevolgen voor de pensioenfondsen.” Hij uit echter ook zijn zorgen over de politieke leiders in Europa waarvan een aantal volgens hem niet het vermogen heeft de problemen op te lossen. “Dan hoef ik de politieke leider van Italië maar als voorbeeld te noemen. Het is het land met de grootste schuldenlast van Europa en het is cruciaal dat dit niet uit de hand loopt.”

Discrepantie Volgens Omtzigt begon het deze eeuw allemaal met de accountancyschandalen, zoals bij Enron in de Verenigde Staten en Albert Heijn in ons eigen land. “Er bleek toen een discrepantie te zijn tussen wat er werd gerapporteerd en wat er gebeurde. Echter niet alleen bij bedrijven gebeurde dat, maar ook bij landen. Eurostat kon van enkele landen de cijfers niet boven tafel krijgen. Dat is toch onbestaanbaar? Dat is desastreus. De boeken moeten open en de cijfers moeten betrouwbaar en transparant zijn.” Het heeft volgens Omtzigt allemaal met ethiek te maken. “Ik houd een pleidooi voor een discussie binnen allerlei beroepsgroepen hoe je ethiek moet vormgeven. Ook binnen de groep waar ik zelf uit afkomstig ben – de academici – en waar we nu te maken hebben met de heer Stapel die willens en wetens de boel heeft bedonderd, terwijl er in de wetenschap altijd sprake is van een geformuleerde controle. Waar het om gaat is of we durven te melden wanneer er ergens iets gigantisch aan


roepsgroep het misgaan is. Doen we dat of doen we dat niet en zijn de beroepsgroepen zelf in staat dit te organiseren? Is dat namelijk niet het geval, dan komt de politiek met regulering en dat roep je als beroepsgroep dan wel over jezelf af.”

Gedrag

Wetgeving Nog voordat de banken in diskrediet kwamen te staan waren de accountants al aan de beurt met de boekhoudschandalen. Omtzigt: “Ik heb inmiddels al diverse discussies binnen de accountancy voorbij zien komen, dus er gebeurt wel wat. Het is aan de branche zelf om te laten zien dat het anders kan. Zo niet, dan kun je erop wachten dat er wetgeving komt en ja, daar ziet het nu wel naar uit. Eigenlijk is dat een ontwikkeling die voorkomen had moeten worden. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, zoveel lijkt me duidelijk. Accountants vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Een deel heeft verzuimd de verantwoordelijkheid die daarbij hoort op zich te nemen en daar reageert de politiek nu op, omdat wij vinden dat die verantwoordelijkheid net iets verder zou moeten gaan dan voor de cliënt g alleen.”

‘Ethiek moet in de genen zitten’

Fotografie: Guido Koppes

“Ethiek heeft te maken met het gedrag binnen je beroepsgroep”, vervolgt Omtzigt. “Durf je binnen je firma gesprekken te voeren met collega’s of je iets wel of niet moet doen? Durf je een opdracht te weigeren, ook als dit ten koste gaat van de winst? Zien we een probleem of iets wat niet door de beugel kan, dan moet dat worden gemeld.” Omtzigt beseft dat allerlei beroepsgroepen hier stevig mee aan de slag moeten. “Dat is nodig om de geloofwaardigheid van je beroepsgroep overeind te houden. Als ik in dit kader alleen even naar de accountants kijk, denk ik wees blij met de rol die je hebt in de samenleving, het is cruciaal voor Nederland als handelsland. Zonder goede accountants zou de BV Nederland niet zo kunnen functioneren zoals ze nu doet. Wijs elkaar dan ook op de verantwoordelijkheden en zorg ervoor dat je beroepsgroep niet in een kwaad daglicht komt te staan. Ik vind dat een verantwoordelijkheid voor iedereen die daarin werkzaam is.” Het is een discussie die volgens Omtzigt breed in de maatschappij leeft. “Ethiek moet in de genen zitten. We leven in een samenleving van hoog vertrouwen en zij die dat beschamen brengen hun eigen beroepsgroep in verlegenheid. Men zou ook niet altijd bij de politiek moeten aankloppen, want dan ben je de regie kwijt. Kijk eerst eens wat je als beroepsgroep zelf kunt doen. Welke standaarden hanteer je en hoe ga je daarmee om? Dat moet men zich dagelijks afvragen. Zodra je jezelf op verjaardagsfeestjes moet verde-

digen omdat je accountant bent, weet je dat er iets niet goed zit. Het imago staat dan onder druk en dat moet je te allen tijde zien te voorkomen.”

Pieter Omtzigt

7

NOAB Activa


Het BAPI-kanaal is inbraakproof De hack van DigiNotar heeft de kwetsbaarheid van overheidssites opnieuw blootgelegd. Ook de Belastingdienst was doelwit van de aanval. De beveiliging van het BAPI-systeem doorstond de dreiging. “Zelfs bij een lek met het certificaat komt een hacker het systeem niet op”, blikt Hans Blokpoel, algemeen directeur Belastingdienstregio’s en voorzitter crisisteam van de Belastingdienst terug. De reconstructie van een crisis.

Door: Hans Pieters

Vrijdag 2 september 2011 bleken de veiligheidscertificaten van DigiNotar onbetrouwbaar te zijn. Een hack werd het bedrijf fataal. Een groot aantal bedrijven en overheden, waaronder de Belastingdienst en DigiD, gebruikte de certificaten van DigiNotar voor de beveiligde uitwisseling van gegevens. Als gevolg van de hack, waarbij vervalste certificaten in omloop waren gebracht, was de zekerheid of informatie wel met de juiste partij werd uitgewisseld niet langer gegarandeerd.

‘Er was geen acuut materieel risico’

“Bij DigiNotar gebeurde iets waardoor gerede twijfel ontstond over de betrouwbaarheid van één leverancier van certificaten”, vertelt Blokpoel. “Vanuit mijn rol als bestuurder binnen de Belastingdienst en als crisismanager voor het gehele ministerie van Financiën stel ik mij op dat moment de vraag ‘wat heeft dat voor gevolgen voor ons?’.” Vanaf het eerste moment was duidelijk dat in de uitwisseling van fiscale gegevens in Nederland binnen het zogenoemde BAPI-netwerk, een bepaald type certificaten van DigiNotar grootschalig werden gebruikt. In dat netwerk leveren fiscale intermediairs en het bedrijfsleven fiscale gegevens aan de Belastingdienst aan. Hij vervolgt: “De eerste opdracht was relatief simpel. Regel gelijk dat het certificaat van de websites van de Belastingdienst worden vervangen. Dat is een kleine inspanning waar

NOAB Activa

8

de burger weinig van merkt. De Belastingdienst heeft via een aantal kanalen contact met burgers en bedrijven. De directe een-op-eenrelatie en daarnaast die via massale, elektronische gegevensuitwisseling, zoals in de loonheffingsketen. Wij noemen dat ‘machine-machinenetwerken’. De Belastingdienst stuurt die gegevens, al dan niet geanonimiseerd, na herbewerking door naar andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld het CBS en UWV. We zijn zo een voordeur van een meer samenwerkende overheid. Om hier alle certificaten te vervangen moest niet alleen bij de Belastingdienst werk worden verricht, maar ook bij honderden leveranciers van softwarepakketten en bij tienduizenden bedrijven.”

Vertrouwen “Het beveiligingslek is niet louter van technische aard, maar ook een kwestie van beeldvorming en vertrouwen”, vervolgt Blokpoel. “Het gaat om gevoelige gegevens. DigiNotar is een particulier bedrijf dat z’n beveiliging niet op orde heeft en omvalt. De koppen in de media luiden echter ‘het is een probleem van de (falende) overheid’.” Het was geen overheidsprobleem, wil hij graag kwijt: “In de hele problematiek wordt met de maatschappij geïnteracteerd. Ik voel me verantwoordelijk voor het fiscale netwerk, maar 98% van de actoren bestaat uit particuliere bedrijven. Uiteindelijk neem je als overheid wel je verantwoordelijkheid. Wij hebben de


crisisstructuren om in dit soort situaties alle informatie te vergaren en keuzes te maken.” Terug naar de vrijdagnacht. “De vraag die automatisch ter tafel komt is wat het betekent dat het vertrouwen in het certificaat er niet meer is. Als tweede vraag: hoe zit ons eigen BAPI-netwerk in elkaar? Het feit dat er ligt is dat er door een hacker is ingebroken. Je gaat na wat er nu écht is gebeurd”, vertelt Blokpoel. “De hacker heeft 247 certificaten voor verschillende organisaties nagemaakt. De effectieve schade blijkt gelukkig gering. Er is alleen gebruikgemaakt van een van de certificaten voor een fake Google-site in Iran.”

Wat was uw rol? “De oplossing moest strak worden geregisseerd. We moesten de zaak gecontroleerd kunnen gaan ombouwen om te voorkomen dat het fiscale netwerk krakend tot stilstand zou komen. Het proces zelf speelt zich echter met name buiten de omgeving van de Belastingdienst af. De uitgave van het certificaat vindt plaats in samenwerking met zo’n tweehonderd softwareleveranciers en vijftienduizend fiscale intermediairs die hun pakketten voor heel veel klanten gebruiken. De Belastingdienst is in dit traject meer de regisseur dan de uitvoerder.”

Zijn gegevens gelekt? “Een van de zaken die je gaat onderzoeken nadat het beveiligingslek is gedicht, is hoe het BAPI-netwerk in elkaar zit. We hebben op zondag een groot aantal softwareleveranciers en intermediairs uit het BAPI-netwerk voor crisisberaad naar Den Haag gevraagd. Samen met de zwaarste IT-managers van het ministerie is het hele BAPI-netwerk ontleed. ‘Vinden we dat het hele BAPInetwerk onbetrouwbaar is of vinden we dat er zoveel veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd dat het netwerk nog steeds betrouwbaar is?’. De unanieme conclusie was dat er altijd al zoveel aanvullende borging was dat er geen acuut materieel risico heeft gespeeld.”

Welke zorg speelde nog meer? “Je weet dat je in een wereld leeft waarin elke crisis wordt uitvergroot in de media. Nadat duidelijk was dat het BAPI-systeem de test goed had doorstaan, draaide het om de volgende vraag. ‘Hoe kan ik op maandagochtend aan tienduizenden bedrijven vertellen dat de financiële gegevens nog steeds in betrouwbare handen zijn? Dat is het moment dat staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft gebeld met Bernard Wientjes van VNONCW. Als zij het er gezamenlijk mee eens waren dat er geen materieel risico was zodat het verantwoord was om gegevens te blijven versturen via het netwerk, zou dat een krachtig signaal zijn. Er bleek genoeg vertrouwen bij zowel VNO-NCW, de leveranciers als bij het ministerie dat iedereen gewoon kon doorwerken met het BAPInetwerk.”

Is sprake van een wake-up call? “Dat verschilt per actor, afhankelijk van de achtergrond, het kennisniveau en voorafgaande functies. Dankzij een achtergrond binnen onder andere de justitiesector en terrorismebestrijding heb ik zelf meer beeld van veiligheidsrisico’s. Inbraakpogingen gebeuren elke dag. Je bent voortdurend bezig om bestaande en nieuwe bedreigingen met bestaande en nieuwe maatregelen te tackelen. Het is een evenwicht. Je moet voortdurend alert zijn. Er is adequaat gereageerd waarbij de schaal van de crisis bijzonder was en niet het fenomeen.”

Waarom was het verantwoord om op maandag te gaan werken? “BAPI is een heel oud netwerk uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Het feit dat we vroeg waren op automatiseringsgebied betekent dat wij indertijd een aantal dingen hebben gedaan die afwijken van wat later gebruikelijk werd. De BAPI-certificaten waren afkomstig van DigiNotar, maar zijn specifiek geschikt voor het BAPInetwerk. Het was een heel specifiek slot. Het certificaat is slechts een van de veiligheidsvoorzieningen naast heel veel procedurele voorzieningen. Het BAPI-netwerk is iets waaraan je niet zomaar kunt meedoen. Het is een gesloten netwerk. We weten wie erin zitten. Als nieuwkomer moet je je aanmelden. Je krijgt een aparte mailbox, een eigen wachtwoord en andere specifieke veiligheidsvoorzieningen. Zelfs bij een lek met het certificaat komt een hacker het systeem niet zomaar op met het certificaat.”

Had u een andere keuze? “De enige werkelijk relevante vraag was hoe we het systeem weer vertrouwd konden krijgen. De vraag die je als organisatie stelt is durf ik mijn klanten te vertellen dat ze veilig kunnen communiceren. De schade van het stilleggen van het fiscale verkeer betekent dat we worden gegijzeld Hans Blokpoel

9

NOAB Activa


SALAR Nederland

Zuinig op uw tijd, royaal in functionaliteit!

Cijfer helpdesk

8,542

WinSalar

Salarissoftware voor professionals Aarzel niet en neem contact op: 040 25 11 333! WinSalar

SalarOnline

• Sterk in elke sector • Zeer gebruiksvriendelijk • Inclusief digitale loonaangifte • Ondersteund door specialisten Inclusief Digitale aanlevering naar Syntrus Achmea

• Digitaal dossier • Aanleveren mutaties • Digitale loonstroken • Veilig en betrouwbaar • Accorderen mogelijk

NOAB Activa

10

Direct profiteren van deze aanbieding? Surf naar: www.salar.nl /noab


door elke volgende aanval. Je moet ook kijken naar de maatschappelijke ontwrichting als we besluiten dat we stoppen. De massale digitale stroom is de enige manier waarop we nog met elkaar kunnen functioneren. Het is materieel onmogelijk om bijvoorbeeld het loon van zeven miljoen mensen op een andere wijze maandelijks in goede banen te leiden.”

en deelt. Het is de enige manier waarop je problemen kunt oplossen. Veiligheid is niet alleen een technocratisch risico. Het is ook een bestuursstijl. De mensen uit de markt tegen wie ik heb gezegd ‘ik heb jullie nodig’ hebben vanuit hun gevoel voor verantwoordelijkheid hun hele weekend opgeofferd. Toen ze kwamen wisten ze niet dat ze pas om maandagochtend vijf uur weer naar huis konden.”

‘De klus is nog lang niet geklaard’

Wat zegt het voor de toekomst? “Een certificaat alleen is niet voldoende. We moeten een dynamischer idee van veiligheid krijgen. Je kunt nooit op je lauweren rusten. Wat vandaag goed genoeg is, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Heb je zoveel maatregelen genomen dat het weer verantwoord is of moet je, als je morgen wakker wordt, nieuwe maatregelen nemen?”

Welke les kunnen intermediairs uit DigiNotar trekken? “Je moet je goed laten informeren. Kijk op de site van je softwareleverancier en op de site van de Belastingdienst. Als drie, vier partijen de handen ineen hebben geslagen en allemaal hetzelfde zeggen, mag je daarop vertrouwen. Ik wil nog even graag benadrukken dat ik blij ben dat de intermediairs zo kordaat hun bijdrage hebben geleverd g aan de oplossing van het probleem.”

En het vertrouwensvraagstuk? “Vertrouwen vraagt een bestuursstijl die open is, in samenwerking met de omgeving. Een van de belangrijkste lessen is dat de overheid als netwerk sterk en snel opereert, intern en met het bedrijfsleven informatie vergaart

Reactie Berry Welten, voorzitter NOAB

Onze zorgen zijn nog niet voorbij geen aangifte kunt doen. Als het scenario hierdoor zo wordt dat iedereen wacht tot eind april, moet KPN in twee maanden zestienduizend certificaten vervangen. Iedereen roept dat dit gaat lukken, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Zes maanden na 1 juli volgt de volgende test met de komst van Digiport. Het geeft de nodige zorgen. Wat als het misgaat? Daarover moeten we nu al nadenken.”

Fotografie: Guido Koppes

“In Den Haag denken ze dat het probleem is verholpen. Daar zijn wij nog niet van overtuigd. De klus is nog lang niet geklaard. Het crisisteam bestaat niet meer, maar de crisis zelf is op z’n vroegst halverwege volgend jaar opgelost. Het eerste weekend van september hebben we stevig naar de risico’s gekeken en BAPI draait gewoon nog. Het systeem heeft z’n beperkingen, maar het werkt wel. De DigiNotar-certificaten zijn nog steeds in gebruik. In de besluitvorming hebben ze een einddatum gekregen van 1 juli 2012. Sinds eind oktober is duidelijk hoe een en ander eruit zal zien. Oók in de toekomst is er maar één partij die BAPI-certificaten mag leveren. KPN Getronics is aangewezen als de nieuwe uitgever van certificaten met een verbeterde 248-bitsversleuteling. Op 31 januari moet het systeem klaar zijn voor de overgang op het nieuwe certificaat. Dat is precies in de drukste tijd voor onze intermediairs. Vroeger was het zo dat als je een certificaat aanvroeg, de communicatie stopte tot je een nieuw certificaat had. Nu beweert men dat je in de tussentijd gewoon je DigiNotar-certificaat voor aangiften kunt gebruiken. Je begrijpt dat daar van onze kant de nodige twijfels over bestaan. Je wilt als kantoor natuurlijk niet het risico lopen dat je in de drukste periode

11

NOAB Activa


Advertorial

Advies wordt steeds be “Digitalisering van de administratieve processen neemt een steeds hogere vlucht. Hierdoor kunnen administratiekantoren steeds meer werkzaamheden bij de klant leggen. Tegelijkertijd wordt de adviesfunctie nog belangrijker”, constateert Erick Bos van Exact.

Door: Hans Pieters

Volgens Erick Bos van Exact rust de adviesrol van accountants- en administratiekantoren op drie pijlers, namelijk kostenbeheersing, samenwerking en advisering. “Dit alles in lijn met de veranderende kantoorpraktijk”, vertelt Bos.

‘Gebruikersgemak is onderscheidende factor’ “De ondernemer wil minder naar het verleden kijken, is meer op de toekomst gericht. Hij wil efficiënter en sneller toegang tot zijn administratie en actueel inzicht in zijn kengetallen. Met onze software kan een administratiekantoor dat actuele inzicht aan zijn klanten bieden. Dat biedt weer aanknopingspunten voor advies.”

Nieuwe generatie ondernemers Volgens Bos dwingen de marktveranderingen administratiekantoren om hun adviesrol nog eens goed tegen het licht te houden. “Wij constateren dat het gros van de werkzaamheden van het gemiddelde kantoor nu nog bestaat uit het opstellen van de jaarcijfers en het verzorgen van NOAB Activa

12

de aangiften, maar dat zijn nu juist de processen die gaan veranderen. De nieuwe generatie ondernemers wil online toegang (Software as a Service) waarbij ze ook op zondagavond toegang hebben tot hun boekhouding en ze willen een vast maandbedrag betalen. “Het is precies waarop wij inspelen met Exact Online. Het gebruikersgemak is daarbij de onderscheidende factor”, stelt Bos. “Voor nog geen dertig euro per maand heb je een pakket dat doet wat het moet doen. Met begeleiding online maakt de ondernemer zich de software in een handomdraai eigen.”

Exact Online Exact richt alle inspanning op het optimaliseren van het eigen online administratie- en adviesplatform waarin het administratiekantoor het primaire proces kan onderbrengen en de administratieve werkzaamheden tussen het kantoor en de klanten kan verdelen. Samenwerking tussen de accountant/administrateur en de ondernemer staat in Exact Online centraal. Het doel is dat de gebruikte software van de accountant/administrateur en van de ondernemer naadloos in elkaar passen. Voor de inrichting van het platform hanteert Exact de ‘best of breed’-benadering, vertelt Bos. “Wij ontwikkelen niet alle software zelf,

maar werken samen met specialisten op andere gebieden, zoals rapportages, fiscaliteit en het inrichten van portals.” Het platform biedt maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op het bedrijfsproces. Uitgangspunt is dat iemand de gegevens nog maar één keer hoeft vast te leggen om vervolgens met de informatie aan de slag te gaan.

Samenwerking De inrichting van Exact Online is gericht op samenwerking tussen de adviseur en de ondernemer. Zowel de adviseur als de ondernemer kan online inloggen en beiden krijgen dezelfde informatie uit de administratie. Onderling kan worden afgesproken wie welke werkzaamheden doet. “Wat wij belangrijk vinden is de advisering. Onze software wordt meer en meer uitgerust met analysemiddelen en kapstokjes voor de adviseur. Denk aan cashflowposities, werkkapitaal en kosten”, vertelt Bos.

Exact Software Nederland B.V. Molengraaffsingel 33 2629 JD Delft Postbus 5066, 2600 GB Delft T +31 15 711 51 00 F +31 15 711 51 10


langrijker Het geeft de adviseur de mogelijkheid actief een klant te benaderen als hij ziet dat de doelstellingen uit beeld raken of als bijvoorbeeld een grootboekrekening opvallend afwijkt ten opzichte van het voorgaande jaar. “Je kunt het zo gek maken als je wilt. Exact biedt vooral de ‘key drivers’ waarmee de klant zijn doelstellingen kan monitoren. Ook bedrijfsvergelijkingen behoren al tot de mogelijkheden. Deze advieshandvatten worden steeds verder uitgebreid en daarbij speelt de inbreng van accountants- en administratiekantoren een belangrijke rol.” Exact heeft een innovatiepanel dat elk kwartaal bij elkaar komt. Het is een gebruikersgroep die reflecteert over nieuwe softwaretoepassingen en discussieert over toekomstige strategische ontwikkelingen. “Het is een groep van innovatieve kantoren die niet bang is om voorop te lopen en er wordt actief gediscussieerd welke functionaliteit wenselijk is voor het administratiekantoor.”

maken. De bedrijfseconomische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Ondernemers kunnen niet op hun lauweren rusten en hebben voortdurend behoefte aan actuele cijfers. De marktomstandigheden veranderen voortdurend, waterscheidingen tussen branches en landen vervagen. Een recent voorbeeld is de boekenbranche waar boekwinkels en uitgevers worstelen om een antwoord te formuleren op webwinkels als Bol.com en de opkomst van de iPad en andere e-readers. “Daar past niet meer bij dat je wacht tot de jaarcijfers. Door bovenop de cijfers te zitten kun je waar nodig bijsturen”, constateert Bos.

‘Jonge ondernemer is niet langer getrouwd met zijn administratiekantoor’

Signaleringsfunctie De ervaring van Bos is dat de jonge ondernemer niet langer getrouwd is met z’n administratiekantoor. “De onvoorwaardelijke loyaliteit van ondernemers aan hun adviseur bestaat niet meer”, waarschuwt hij. “Je zult meerwaarde moeten bieden aan de toekomstkant. Als jouw klant groeit, groei jij ook. De nieuwe generatie ondernemers wil transparantie. Hij wil graag weten wat het kantoor precies voor hem doet, waaraan de uren zijn besteed en hij wil lagere kosten. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” “De signaleringsfunctie voor het administratiekantoor wordt een steeds belangrijker onderdeel van de software”, stelt Bos. De financiële crisis maakt het moeilijk om prognoses te

Erick Bos

13

NOAB Activa


Vlaktaks voor onderne VNO-NCW/MKB-Nederland pleit voor invoering van de vlaktaks, omdat dit leidt tot een vereenvoudiging van het belastingsysteem en een Nederlands bedrijfsleven dat beter kan concurreren met het buitenland. “Bovendien is de arbeidsparticipatie gebaat bij de vlaktaks”, aldus Jeroen Lammers van VNO-NCW/MKB-Nederland. Ook staatssecretaris Frans Weekers van Financiën bemoeit zich inmiddels met de discussie. Hij pleit voor een vlaktaks voor ondernemers.

Door: Henk Poker

In april van dit jaar stuurde het kabinet de Fiscale Agenda naar de Tweede Kamer. VNO-NCW/MKB-Nederland liet weten zich te kunnen vinden in een aantal uitgangspunten van de Fiscale Agenda, zoals een eenvoudig fiscaal stelsel. Daarmee geeft de organisatie aan dat een aantal opgenomen voornemens als opmaat moet gelden naar een algehele herziening van de inkomstenbelasting.

‘Met winstbox weten ondernemers direct waar ze aan toe zijn’

Zeker gezien het feit dat het huidige stelsel erg ingewikkeld is, het systeem van heffingskortingen en toeslagen voor onevenwichtigheid zorgt en de hoge marginale tarieven en steile progressie de economische dynamiek teveel verstoort. In dat kader hebben VNO-NCW/MKB-Nederland aangegeven voorstander te zijn van een vlaktaks.

Percentage Een vlaktaks is een vorm van inkomstenbelasting waarbij elk inkomen met hetzelfde percentage wordt belast. Mocht de vlaktaks in Nederland worden ingevoerd (hoewel het daar voorlopig nog niet naar uitziet) welk percentage moet dan worden gehanteerd, 20%, 30% of 40%? In talrijke Oost-Europese landen, waar de vlaktaks al jarenlang in gebruik is, worden zelfs percentages tussen de 10 en 20 gehanteerd. Voor Nederland is dat een utopie, omdat dan de belastingopbrengsten voor de overheid veel te laag zouden zijn. NOAB Activa

14

Regelmatig zien berichten omtrent de vlaktaks het levenslicht en waar voorheen politieke partijen vooral tegen waren, zien we de laatste jaren een kentering bij met name de VVD en het CDA. De twee partijen dus die samen met gedoogpartner PVV het land besturen. Valt te verwachten dat zij nog tijdens deze kabinetsperiode de vlaktaks als serieus alternatief voor ons progressieve belastingstelsel gaan zien? Als het aan VNO-NCW/MKBNederland ligt wel.

Pleitbezorger Staatssecretaris Weekers is een warm pleitbezorger voor een vlaktaks voor ondernemers. Ondernemers in de inkomstenbelasting krijgen dan een eigen winstbox waarin alleen maar rekening hoeft te worden gehouden met één belastingtarief, de vlaktaks. Ondernemers weten dan direct waar ze aan toe zijn en hoeveel nettowinst ze maken. Wel geeft het ministerie aan dat invoering van de vlaktaks kan leiden tot afschaffing van fiscale ondernemersfaciliteiten. Een en ander moet leiden tot minder administratieve lasten en invoering van de vlaktaks voor ondernemers kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Het spreekt voor zich dat eventuele invoering van een vlaktaks voor ondernemers niet zonder slag of stoot gaat. Wat te denken van de hoogte van de vlaktaks. Een te laag tarief zou het te aantrekkelijk kunnen maken voor directeuren-grootaandeelhouders, waardoor er een vlucht uit de bv zou kunnen ontstaan. Terwijl een te hoog tarief juist kan leiden tot een vlucht in de bv-vorm. Ook moet het tarief in verhouding staan tot het huidige maximumtarief van 52%.


mers, ja of nee? Invoering op korte termijn valt daarom nog niet te verwachten, maar het valt niet uit te sluiten dat de huidige regering nog tijdens deze kabinetsperiode de eerste stappen gaat zetten. De huidige zelfstandigenaftrek is immers hoog bij lage winsten en loopt stapsgewijs af als de winst van een onderneming toeneemt. Daar wil het kabinet vanaf en daarmee neemt de regering de belemmerende marginale druk ofwel de ‘straf’ op groei uit de regeling van de zelfstandigenaftrek weg. Daarom wordt de ondernemersaftrek als het aan het kabinet ligt per 2012 omgezet in een vaste basisaftrek van € 7.280, onafhankelijk van de hoogte van de winst.

Buitencategorie

Elk jaar haalt de overheid zo’n € 80 miljard aan loon- en inkomstenbelasting op waarvan circa € 45 miljard weer wordt ‘uitgedeeld’ aan grotendeels dezelfde mensen, middels allerlei regelingen. “Dat gebeurt vooral om het inkomen van grote groepen mensen op peil te houden. Het is een geweldig inefficiënt systeem dat erg veel geld kost. Volgens ons kan dat rondpompen achterwege blijven als er een vlaktaks wordt ingevoerd”, aldus Lammers.

Aantrekkelijker Ook de arbeidsparticipatie is volgens Lammers gebaat bij de vlaktaks. “Door

‘Arbeidsparticipatie is gebaat bij de vlaktaks’

Momenteel is VNO-NCW/MKB-Nederland aan het onderzoeken hoe de vlaktaks er in ons land zou kunnen uitzien. De politiek, zoveel is duidelijk, lijkt steeds meer te gaan voelen voor invoering van de vlaktaks. Lammers: “Zodra duidelijk is dat de inkomenseffecten meevallen en de effectieve belastindruk sterk naar beneden kan, zal er in de Tweede Kamer veel interesse voor gaan ontstaan. g De Nederlandse economie is er immers bij gebaat.”

Fotografie: Guido Koppes

“Wij onderzoeken ook de mogelijkheden van een herziening van de inkomstenbelasting”, geeft Lammers aan die bij VNO-NCW/MKB-Nederland de functie van manager fiscaliteit, corporate governance en ondernemingsrecht vervult. “Ons land kent een hoge effectieve belastingdruk met een steile progressie. Als je dat vergelijkt met andere Europese landen, zijn we echt buitencategorie en daarmee prijzen we ons zo langzamerhand uit de markt. Bovendien heeft zo’n progressief stelsel haar weerslag op de loonkosten, dus op wat we netto overhouden en dat maakt dat arbeid in Nederland duur is. Zeker gezien het feit dat ook de arbeider steeds mobieler wordt is het van belang hem hier te houden. Wil het Nederlandse bedrijfsleven concurreren, dan is het houden van goede mensen een belangrijke voorwaarde.”

allerlei regelingen zoals die nu bestaan is er vaak geen prikkel om meer te gaan werken en meer te gaan verdienen. Zeker niet als je van elke verdiende euro 52 cent moet afdragen. Zou er een vlaktaks van bijvoorbeeld 30% worden ingevoerd, dan wordt het een stuk aantrekkelijker om meer te gaan werken. Daardoor wordt ook scholing interessanter, want als je door het afronden van een opleiding meer kunt gaan verdienen spreekt dat natuurlijk veel meer aan.”

Jeroen Lammers

15

NOAB Activa


Benchmark Kantoorcijfers 2011: een prijsvechtersmarkt Door: Ed de Vlam

Met de benchmark Kantoorcijfers 2011 van NOAB en Fiscount, waaraan 290 administratiekantoren en 69 accountantskantoren deelnamen, wordt voor het eerst een representatief inzicht gegeven in de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee ‘typen’ kantoren die met hetzelfde dienstenpakket hetzelfde MKB bedienen.* De administratiekantoren zijn nagenoeg allen lid van NOAB. Hierdoor zijn zij onderworpen aan tal van ‘verzwarende’ regels die de kwaliteit van de dienstverlening moeten waarborgen. Regels die vergelijkbaar zijn met die de accountants van overheidswege krijgen opgelegd. Hiermee lijken de randvoorwaarden om tot een goede vergelijking te komen aanwezig. Door genoemde gelijkwaardige randvoorwaarden zien we tal van overeenkomsten, maar ook opvallende verschillen tussen accountantskantoren en administratiekantoren. De meest opvallende geven we hieronder in vogelvlucht weer. In het onderdeel medewerkers valt op dat de op een na grootste leeftijdscategorie 45-55 jaar sterker vertegenwoordigd is bij de administratiekantoren en dat ook de grootte van het kantoor van invloed blijkt te zijn. Hoe groter het kantoor, hoe kleiner deze groep. Ook bij de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder zien we dezelfde trend. De leeftijdscatagorien 25-35 jaar en 35-45 jaar zijn daarentegen het sterkst vertegenwoordigd bij het accountantskantoor. Het accountantskantoor weet klaarblijkelijk jonge mensen aan te trekken, maar ze voor langere tijd te binden lijkt lastiger. Een administratiekantoor is minder aantrekkelijk voor jonge mensen maar weet daarentegen wel ervaren krachten aan zich te binden c.q. aan te trekken. Het onderdeel salarissen geeft verrassende resultaten. Over het algemeen geven grotere kantoren een betere beloning dan kleinere. Uitzondering hierop vormen de functies teamleider, junior assistent accountant en junior loonmedewerkers. Opvallend is dat significante verschillen in salarissen tussen accountantskantoren en administratiekantoren alleen te vinden zijn in de top. Vennoten bij accountantskantoren zorgen aanmerkelijk beter voor zichzelf dan vennoten bij administratiekantoren. NOAB Activa

16

De hogere loonkosten bij accountantskantoren zijn voor het grootste deel toe te schijven aan de beloning die de vennoten zichzelf toekennen. Administratiekantoren lijken echter het gat te gaan dichten omdat ten opzichte van vorig jaar de salarissen dit jaar met 3,6% zijn gestegen tegen 2,6% bij accountantskantoren. De groep eenpitters (zelfstandigen zonder personeel) heeft inmiddels haar eigen beloning zelfs met gemiddeld 14,9% opgekrikt. De hogere beloning van vennoten bij accountantskantoren vertaalt zich direct in het hun uurtarief. Deze ligt bij accountantskantoren gemiddeld op 137 euro en bij administratiekantoren op 88 euro. Een aanmerkelijk verschil. Opmerkelijk verder is dat bij gelijkluidende loonkosten bij de andere functies, de door te berekenen tarieven bij administratiekantoren over de gehele linie lager liggen. Dit varieert van 2 tot 13 euro per uur naar gelang de functie. Indien men niet kijkt naar functie maar naar het geleverde product dan zie we exact dezelfde trend waarbij de verschillen kunnen oplopen tot 20 euro per uur. Overige operationele kosten laten over het algemeen geen noemenswaardige verschillen zien. Een uitzondering daarop vorm het percentage managementfee op de netto omzet. Deze ligt bij accountantskantoren gemiddeld op 12,85% en bij administratiekantoren op 7,61%. Vanwege het hogere uurtarief ligt de gemiddelde netto omzet per medewerker ligt bij het accountantskantoor ongeveer 15.000 euro hoger dan bij bij het administratiekantoor. De uitschieter hier is de gemiddelde omzet van vennoten: bij accountantskantoren ligt die op 236.134 euro en bij administratiekantoren op 137.850 euro. Tot slot constateren we dat het percentage bruto winst op de netto omzet bij accountantskantoren op 17,8% ligt en bij administratiekantoren op 20,31%.

Conclusie: Mede door invloed van de economische crisis krijgen we meer te maken met een prijsvechtersmarkt. Bij een gelijkwaardig product zullen accountantskantoren de druk van administratiekantoren steeds meer gaan voelen. Aan een fikse stap terug in de eigen beloning van vennoten c.q. eigenaren lijkt niet te ontkomen.


Accountancy schudt op haar grondvesten Eurocommissaris Michel Barnier wil accountantskantoren dwingen te kiezen tussen controleactiviteiten en andere diensten. Bovendien moeten bedrijven om de zoveel tijd gedwongen wisselen van accountantskantoor. Zijn plannen zijn binnen de accountancybranche – en dat behoeft geen nader betoog – met pek en veren afgeschoten.

Door: Henk Poker

Overigens ziet niet alleen de accountancy de plannen van Barnier niet zitten, ook het bedrijfsleven is tegen. Daarnaast hebben diverse overheden aangegeven dat de plannen veel te ver gaan. Zo is de Britse regering op ramkoers met Barnier. Het Britse Department for Business, Innovation and Skills denkt zelfs dat als de plannen van Barnier doorgaan, dit ten koste gaat van de groei in de EU. “Deze plannen zorgen voor enorme extra kosten voor het bedrijfsleven en dat kunnen we zeker in deze tijd niet gebruiken”, zo geeft een woordvoerder aan. In België noemt men de voorstellen van Barnier ‘compleet buitenmaats’, zoals in een persbericht van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) werd gemeld. Zij stellen dat met name de controleactiviteiten onder druk staan, mochten accountants geen adviserende rol meer mogen spelen. Bovendien vrezen zij een aanzienlijke kostenverzwaring voor het bedrijfsleven, mochten de plannen van Barnier doorgang vinden.

‘Plannen zorgen voor enorme extra kosten voor bedrijfsleven’

Plannen voorbereid Ook de Nederlandse overheid is niet enthousiast over de plannen van Barnier, maar desondanks worden er in ons land plannen voorbereid die ertoe moeten leiden dat de onafhankelijkheid van accountants wordt gewaarborgd. Zo pleit Ronald Plasterk (PvdA) voor een scheiding van controle en advies door accountants. In eerste instantie wilde hij dit voor het volledige bedrijfsleven invoeren, maar nadat Activa hem tijdens een interview op de ge-

volgen had gewezen wilde hij wel een knip aanbrengen tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en organisaties van openbaar belang, zoals beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars. “De gemiddelde mkb’er wil voor zichzelf en direct betrokkenen een accuraat beeld van zijn financiële zaken en wil daarbij eventueel een goed advies. Dat wil ik graag laten daar waar het hoort. Die knip wil ik wel aanbrengen”, zo gaf hij eerder dit jaar aan.

Ramkoers Barnier ligt ondertussen op ramkoers. Hij verwijt het de accountancybranche dat zij niet gewaarschuwd hebben voor de risico’s die tot de crisis van 2008 hebben geleid. Controle en advies door één kantoor heeft volgens hem geleid tot een onvoldoende kritische houding jegens de klanten. Mochten zijn plannen zoals die hiervóór kort zijn beschreven ten uitvoer worden gebracht, dan betekent dit in het ergste geval het einde van de Big Four, zo vreest de branche. Volgens Barnier leidt het verplicht wisselen van accountantskantoor juist tot een hogere kwaliteit van de controle. Daarnaast houdt hij vast aan het idee grotere bedrijven, hoe groot noemt hij niet, door twee accountantskantoren te laten controleren. Daarmee zou hij de macht van de Big Four aan banden willen leggen. Zowel in Nederland als in Europa wordt dit dossier ongetwijfeld vervolgd en is het laatste woord er nog niet over gesproken. Ondertussen wacht de branche gespannen af en neemt daar waar mogelijk initiatieven om politici g op andere gedachten te brengen.

17

NOAB Activa


Haulussy The Law Company Advocaten Westblaak 5f, 3012 KC Rotterdam Tel. 010 - 414 86 14 E-mail: info@thelawcompany.nl Voor uw ondernemingsrechtelijke vragen!

Adviesgroep Partners in kwaliteit Kijk verder op www.noab.nl

Kantoor Mr. van Zijl B.V. Advocaten • Belastingadviseurs Korvelseweg 142 5025 JL Tilburg Tel. 013-463 55 99 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend Tel. 0299-42 30 35 E-mail: secretariaat@de-advocaten.nl vandenende@de-advocaten.nl

Uw vragen over arbeidsrecht

Voor uw juridische vraagstukken

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs

Dijkstra & Van den Ende Advocaten

Sprendlingenstraat 61 5061 KM Oisterwijk Tel. 013 - 577 34 81 E-mail: info@marree-cs.nl

Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend Tel. 0299 - 42 30 35 E-mail: secretariaat@de-advocaten.nl of vandenende@de-advocaten.nl

Haulussy The Law Company Advocaten

Van Elderen

Westblaak 5f 3012 KC Rotterdam Tel. 010 - 414 86 14 E-mail: info@thelawcompany.nl

Maes Accountants Donk 7A 2991 LE Barendrecht Tel. 0180 - 64 54 64 E-mail: adversluis@maesbv.nl

Punt & Van de Weerdt, Belastingadviseurs Parkstraat 20 2514 JK Den Haag NOAB Tel. 070 - 302 58 25 Activa E-mail: 18 info@defiscalisten.nl

Dijkstra & Van den Ende Advocaten

Accountants | Belastingadviseurs Kanaalpad 77 7321 AN Apeldoorn Tel. 055 - 522 33 77 E-mail: apeldoorn@vanelderen.nl Met vestigingen in: Arnhem, 026 - 351 01 55 Ommen, 0529 - 46 96 00 Zwolle, 038 - 423 15 83

Van Driel Fruijtier BTW-Specialisten Merwedestraat 86 3313 CS Dordrecht Tel. 078 – 622 54 52 E-mail: info@vandrielfruijtier.nl

Postbus 2478 5202 CL ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 614 14 19 Telefax (073) 614 01 89 E-mail noab@noab.nl Internet www.noab.nl


Meegaan in de lol van ondernemen Het jongste NOAB-kantoor staat in Oud-Beijerland en heet JSKS. In 2007 begonnen Jelle Stelpstra, Ynze Sipkema en Jelke Jansen een maatschap, terwijl ze nog studeerden. Nu, vier jaar later, werken er zeven mensen en staat nog precies hetzelfde voorop als destijds, namelijk enthousiasme, humor, jeugdigheid en de lol van het ondernemen.

Door: Henk Poker

Fiscaal advies

Ondernemen

Inmiddels is JSKS een administratiekantoor met een uitermate sterke tak fiscaal advies. Stelpstra, Sipkema en Jansen zijn immers afgestudeerd in de fiscale economie. “Dat wordt door ondernemers gewaardeerd en ja, ook wij vinden dat leuk”, zegt Stelpstra. “Een beetje sparren, het opzoeken van grenzen, daar moet je lol in hebben. Wij onderscheiden ons daarin, zeker omdat we net zijn afgestudeerd en goed op de hoogte zijn.” Onderscheidend is ook de wijze waarop JSKS zaken wil doen. Driedelig grijs kom je er niet tegen. Stelpstra: “Dat spreekt vooral jonge ondernemers aan. Kijk, iedereen zegt dat hij laagdrempelig is, maar wij hopen dat ook echt te zijn.”

Wat de klant zelf kan doen moet hij vooral zelf doen, is ook zo’n motto van JSKS. Stelpstra: “De pakketten zijn tegenwoordig dermate goed dat veel ondernemers daar zelf mee uit de voeten kunnen. Wij voeren vervolgens de controle uit en zorgen voor de fiscale aangelegenheden. Dat laat echter niet onverlet dat wij voor iedere klant naar de oplossing zoeken die bij hem past. We willen ook altijd bij de klant zelf langs, kijken wat er gebeurt. Hoe zit het bedrijf in elkaar? Ja, we willen meegaan in de lol van het ondernemen, want daar gaat het toch om?”

Fotografie: Guido Koppes

Toeval? Toeval bestaat niet. De drie werkten tijdens hun studie eerst bij de Stichting Belastingwinkel in Rotterdam. Daar werden mensen die in de bijstand zaten gratis geholpen, terwijl voor mensen met een arbeidsinkomen een commercieel tarief werd berekend. “Dat vonden we zo’n sympathiek idee dat we besloten een dergelijk initiatief ook in Oud-Beijerland van de grond te tillen.” Van het een kwam het ander. Het sympathieke idee werd door vele inwoners van de Hoeksche Waard, waarin Oud-Beijerland ligt, opgepakt en al snel vond men de weg naar de initiatiefnemers.

Het werkgebied strekt zich inmiddels verder uit dan alleen de Hoekse Waard. Ook klanten uit bijvoorbeeld Rotterdam, Delft en Leiden laten hun administratieve zaken graag in Oud-Beijerland uitvoeren. “We maken geen reclame, maar een tevreden klant praat zich rond”, weet Stelpstra.

‘Een tevreden klant praat zich rond’ “Eigenlijk”, zo besluit Stelpstra, “hebben we een vreemd beroep. De ondernemer betaalt voor iets waarop hij eigenlijk niet eens op zit te wachten. Daarom vinden wij fiscale advisering ook zo belangrijk. Hoe beter je fiscale aangelegenheden opzet en inbouwt in de systemen, des te beter het is voor de klant. Wij hebben er lol in om dat voor iedere klant te realiseren en we zien dat vooral als de toegevoegde waarde van JSKS.”

Jelle Stelpstra, Ynze Sipkema en Jelke Jansen

19

NOAB Activa


Advertorial

Binnen zes maanden van tot payrollprofessional! Het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC) heeft een uitgebreide ervaring in het verzorgen en coördineren van fiscale en payrollopleidingen waarbij tevens het lesmateriaal wordt ontwikkeld. In februari 2012 gaat de nieuwe opleiding tot payrolladviseur van start.

Door: Edwin Stoové

Het FSDC geniet een positieve bekendheid om zijn kwalitatief goede leerprogramma’s. Naast de opleiding tot fiscaal adviseur kunnen loonadministrateurs zich tevens ontwikkelen tot payrollspecialist. In samenwerking met de Haagse Hogeschool en NHL Hogeschool in Leeuwarden verzorgt het FSDC hiervoor een gespecialiseerde opleiding die bestaat uit twee delen. Een basisopleiding tot payrolladviseur en een vervolgopleiding tot payrollprofessional.

HBO-niveau De opleiding tot payrolladviseur kan zowel mondeling als schriftelijk worden gevolgd. Binnen vier maanden wordt de kennis met betrekking tot loonzaken in de breedte uitgediept en tegelijkertijd naar een hoger niveau getild.

‘In de opleiding gaan theorie en praktijk hand in hand’ Tijdens de tien lessen die worden gegeven komen alle facetten aan bod die te maken hebben met arbeidsrecht en loonheffingen. Zo NOAB Activa

20

wordt er onder andere ingegaan op de beloning in het arbeidsrecht, het loonbegrip in de loonheffingen, de vrijstellingen, de bijzondere regels voor de premieheffing en op de sociale verzekeringen. Vervolgens vindt er in zes lessen verdeeld over twee maanden een verdere verdieping plaats in de vervolgopleiding tot payrollprofessional. Door de complexiteit is deze studie uitsluitend mondeling te volgen. Het eindniveau van de opleiding is HBO waarbij de cursist in staat is om de inhoud van de van belang zijnde wetgeving te vertalen naar de loonadministratie. Er is in de praktijk een enorme behoefte aan deze kennis, dus is de inzetbaarheid van de payrollprofessional groot. Naast de relatief korte duur sluit de studie dus uitstekend aan bij wat de cursisten nodig hebben in de praktijk.

Juridische benadering De juridische benadering maakt de payrollopleidingen uniek. “Het lezen van wetteksten is essentieel. Wetten kennen hun eigen specifieke opbouw en ze vormen als het ware de kapstok waaraan een cursist zijn kennis kan ophangen”, aldus Jan Rouwenhorst, oud-directeur Belas-

tingdienst Opleidingen. “Een bijkomend pluspunt hiervan is dat als de studie is afgerond de opgedane kennis tevens op de lange termijn haar waarde behoudt.” Het is een ideale manier voor medewerkers van loonserviceafdelingen van accountantskantoren en medewerkers van personeels- en salarisadministraties om hun praktijkkennis te vergroten. Ook sluit de opleiding uitstekend aan op het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). Drs. R. Willemse, hoofdinspecteur van Belastingen: “De opleiding is ingericht op HBO-niveau en heeft daarom een extra meerwaarde voor elke organisatie die zich met loonadministratie bezighoudt. Het kan door het tijdsbestek als pittig worden ervaren, maar iedereen die zichzelf

Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC) Hoofdweg 115 7371 GG Loenen t: 055–505 31 91 f: 055–505 21 30 e: info@payrollopleiding.nl i: www.payrollopleiding.nl


PDL op een professionele manier wil ontplooien en die van een uitdaging houdt kan zich wel in een korte tijd enorm specialiseren.” In vergelijking met veel andere opleidingen zal de cursist van de opleiding tot payrolladviseur en payrollprofessional de uitdaging bij zichzelf moeten vinden. Er is bij het FSDC geen sprake van simpel opzoekwerk. De studiebelasting bedraagt ongeveer tien tot vijftien uur per week.

Praktijkgericht Beide payrollopleidingen worden gedoceerd door vakmensen. Het zijn allen vakdeskundigen uit de branche, specialisten op hun vakgebied en de docenten hebben veel ervaring en didactische kwaliteiten. De symbiose tussen hen en het FSDC uit zich in de lessen waarbij de studenten zich onder een goede begeleiding

De groep die momenteel de opleiding volgt geeft dit ook aan. “De sfeer is ontspannen en actief tegelijk. Je voelt je een student. Daarbij leren we juridisch te denken waardoor we in ons werk sneller verbanden zien en efficiënter kunnen werken. Het is dus niet zomaar een handleiding voor de praktijk.” Bovendien is iedereen die de opleiding tot payrolladviseur heeft afgerond gekwalificeerd om zich te laten inschrijven in het Register Payroll Professional (RPP) van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Dat instituut heeft het FSDC het hoogste waarderingscijfer heeft gegeven voor de kwaliteit van de studie. Ook het Nederlandse orde van Administratie- en Belastingdeskundigen erkent het studieniveau en kent voor de opleiding tot payrolladviseur zestien PE-punten (Permanente Educatie) toe en voor de vervolgopleiding tot payrollprofessional twaalf PE-punten.

‘De opleiding kwalificeert voor inschrijving in het Register Payroll Professional’ specialiseren. De wetteksten worden op een frisse manier benaderd waarbij aan de ene kant inhoudelijk op de stof wordt ingegaan, terwijl tegelijkertijd direct al voorbeelden uit de praktijk worden gebruikt om deze te toetsen. Hierdoor heeft elke les een modern karakter waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan.

In februari 2012 start het FSDC met nieuwe groepen studenten. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus men kan zich nog inschrijven voor de opleiding tot payrolladviseur of payrollprofessional.

Diploma

De cursusprijs van de mondelinge opleiding tot payrolladviseur bedraagt € 1420 en het vervolg tot payrollprofessional kost € 960. Voor inschrijving gelden geen formele eisen. Een PDL-cursus of werkervaring in de branche is voldoende om de studie met succes te kunnen volgen. Als de opleiding is afgerond, ontvangt iedere cursist uiteraard een diploma en mag hij of zij tevens de naam payrolladviseur gebruiken met het bijbehorende logo. Edwin Stoové

21

NOAB Activa


‘Een nieuw concept vergt financiële controle’ In deze rubriek praat Activa met een Bekende Nederlander over zijn of haar financiële zaken. Lector gastronomie dr. Peter Klosse is directeur/eigenaar van restaurant De Echoput in Hoog Soeren. “Je kunt veel leren van het verleden.”

Door: Chris Wolters

Verdiep je je regelmatig in je financiën of heb je daar een hekel aan? “Hekel is te veel gezegd, maar ik houd me liever bezig met de aangename kanten van het leven. Je ontkomt er echter niet aan met een grote investering die ik heb gedaan rond mijn vijftigste. De totale afbraak van De Echoput en vervolgens de opbouw van een compleet nieuw concept vergt een behoorlijke financiële controle. Die investering moet wel renderen. Zeker omdat de bouw niet geheel op rolletjes liep. Zo kostte de afwikkeling van een grote waterschade tijdens de bouw veel werk. Dus ja, ik verdiep me regelmatig in de financiën.”

Heb je een financieel adviseur, dus een belastingconsulent of administratiekantoor? “Jazeker en in veel zaken laat ik me al jaren door dezelfde fiscalist bijstaan. Ooit aangeraden door een vaste gast in het restaurant. Dat kwam zeker goed van pas toen ik het bedrijf overnam van mijn vader. Dat moest goed en

Beknopt CV Peter Klosse is bedrijfskundige en eigenaar van restaurant-hotel De Echoput in Hoog Soeren (vlakbij Apeldoorn). Hij is ook professor in de smaak met een lectoraat in Leeuwarden en liep ooit stage in Brussel bij topkok Robert Kranenborg. Peter verdeelt zijn tijd tussen gastheerschap en het uitbouwen van de door hem opgerichte Academie voor Gastronomie (1991). Ook is hij geestelijk vader van de woorden ‘mondgevoel’ en ‘smaakrijkdom’. Verder publiceerde hij inmiddels een stapel boeken en is een veelgevraagd spreker.

NOAB Activa

22

gezond worden geregeld. Het gaat bij ons om grote getallen, dus mag er uiteraard niets misgaan. In een zaak als De Echoput is een solide aanpak absoluut noodzakelijk, ook voor je reputatie en zoals je weet komt die te voet en vertrekt te paard.”

Ben je van de oude stempel of de digitale aanpak? “Ik ben heel erg van de nieuwe aanpak en kan niet meer zonder moderne betaalmiddelen. Daarbij bewijst internet ook in de communicatie zijn diensten. Ik gebruik Facebook, Twitter en andere social media om mijn relaties snel en effectief op de hoogte te brengen van zaken die bij ons spelen, zoals nieuwe gerechten, bijzondere arrangementen enzovoort. Vernieuwen en veranderen zijn eigenlijk ook synoniem in ons vakgebied. Tegelijk hecht ik overigens aan tradities, zeker als die zakelijk helpen. Je kunt veel leren van het verleden.”

Heb je wel eens ergernissen, bijvoorbeeld over bepaalde belastingen of wet- en regelgeving? “Jazeker, aan de dictatuur van het geld. Alles wordt vertaald in economische waarde en dat is jammer. Daarnaast kan ik me opwinden over een incorrecte weergave van de werkelijkheid. Eten bereiden is bijvoorbeeld niet ingewikkeld of tijdrovend. Gezond en smakelijk eten is daarbij mogelijk met elke beurs. Je moet je wel even verdiepen in hoe het werkt. Wonderlijk is ook dat we als gerenommeerd restaurant in ‘de puur restaurant-week’ alleen mogen meedoen met gecertificeerde producten, dus vis met een MSC-keurmerk, koffie van Max Haveg laar, EKO enzovoorts. Tja, ….”


Fotografie: Guido Koppes

een behoorlijke

23

NOAB Activa


Advertorial

Virtuele assistent biedt Samen met het Zadkine College in Rotterdam heeft softwareleverancier Pro Management een nieuwe Future Financials-opleiding ontwikkeld. De opleiding koppelt theorie en praktijk. De ‘virtuele assistenten’ van Future Financials werken 100% met Digitale Dossiers in DigiRecord.nl.

Door: Hans Pieters

De studenten van de Pro Management School Future Financials verrichten als onderdeel van de opleiding administratieve diensten voor schoolinstellingen en accountants- en administratiekantoren (intermediairs). In het verlengde van de dienstverlening die intermediairs aan hun relaties aanbieden worden de studenten ingeschakeld door de intermediairs voor het verwerken van in- en verkoopfacturen, kas- en bankmutaties, overige boekingen plus salarismutaties. “De studenten die straks van de opleiding rollen zijn geroutineerde administrateurs die uiteraard begrijpen wat boekhouden is, maar gebruikmaken van geautomatiseerde werkprocessen en gestandaardiseerde rapportages anno 2011”, vertelt Pro Managementdirecteur Kees Schaap.

‘Studenten die straks van de opleiding rollen zijn geroutineerde administrateurs’ “De opleiding bereidt de mbo-studenten voor op de ontwikkelingen in de markt in de nabije toekomst, NOAB Activa

24

met een scherp oog voor de snelle veranderingen op ICT-gebied. De studie blikt daarbij vijf jaar vooruit”, stelt hij. “Vandaar Future Financials als naam van de opleiding.”

Digitale werkstroom De bekostiging van de Future Financials-opleiding gebeurt middels het aanbieden van diensten op het gebied van scanboeken voor accountants- en administratiekantoren, vertelt Schaap. “Er wordt volledig in de cloud gewerkt, dus kunnen de diensten door heel Nederland – 100% dekkend – worden uitgevoerd. In drukke tijden kunnen wij (delen van) het werk van administratiekantoren op deze wijze uit handen nemen en dat tegen een zeer lage kostprijs per uur.” Alle verwerkingen worden 100% digitaal verwerkt. De intermediairs of hun klanten plaatsen digitaal de facturen in de aangeboden digitale dossiers via de internetapplicatie DigiRecord.nl. Aan werkelijk elk boekingsdocument wordt een digitale werkstroom gekoppeld waarin stapsgewijs is vastgelegd welke taken er door wie moeten worden uitgevoerd. Dit alles volgens een strikte taakomschrijving. Taak één is altijd toebedeeld aan de postmanager.

Deze verdeeld de digitale post naar de afdelingsmanagers door deze per document te benoemen in taak twee. De managers koppelen vervolgens de studenten aan de derde taak waarbij tevens een instructie wordt meegegeven. Nadat de studenten het werk hebben uitgevoerd, geldt als vierde en meestal laatste taak de controle door de manager. Op deze wijze wordt volledig digitaal bereikt dat alle stappen van het boekingsproces worden gevolgd. “De taken blijven net zo lang openstaan totdat de volledige verwerking is afgerond. De intermediairs zien de resultaten direct in het online boekhoud- of salarispakket en kunnen tevens in het dossier beoordelen wat de stand van zaken is”, vertelt Schaap. Bij vraagstukken kunnen de intermediairs in de werkstroom zien wie

Pro Management Software N.V. Lijstersingel 15 2902 JD Capelle aan den IJssel Postbus 671 2900 AR Capelle aan den IJssel t: 010–451 76 76 e: info@promanagement.nl i: www.promanagement.nl en www.futurefinancials.nl


welkome extra handen van deze vorm van dienstverlening aan intermediairs is dat de kosten schaalbaar zijn. De intermediair hoeft namelijk geen besluit te nemen om een vaste kracht in dienst te nemen, maar kan via deze vorm van outsourcing administratieve krachten inhuren op basis van gewerkte uren of op basis van het aantal verwerkte documenten. Ook geldt dat de kostprijs van studenten veel lager is dan die van uitzendkrachten.

de boeking heeft verricht en kunnen zij direct met de student contact opnemen.

Bankboekingen

‘De kostprijs van studenten is veel lager dan die van uitzendkrachten’

Dagelijks zijn er tientallen documenten die per student op deze wijze worden verwerkt. Bankboekingen worden automatisch verwerkt door de in gebruik zijnde online boekhoudpakketten. De term die vaak wordt gebruikt voor dit soort werkzaamheden is scanboeken. Schaap verwacht echter dat deze term op niet al te lange termijn zal verdwijnen. “Steeds meer relaties vragen aan hun leverancier de facturen digitaal toe te sturen waardoor er geen onnodig scanwerk meer hoeft te worden uitgevoerd. Het is een heel logische vraag, want de meeste facturen worden immers digitaal opgemaakt. Dat simpelweg het niet meer afdrukken van de facturen kan leiden tot zoveel meer efficiency en kostenbesparingen wordt vaak niet beseft, maar zo is het wel.” Ten aanzien van de verkoopfacturen geldt dat de meeste relaties van de intermediair deze zelf al opmaken met behulp van het online boekhoudpakket. De facturen zijn ook dan direct verwerkt. Middels het automatisch uitlezen van de bankmutaties worden ook de ontvangsten (en dadelijk ook de betalingen) automatisch verwerkt. Als de procedures voor overige boekingen ook goed in kaart zijn gebracht, is het mogelijk op zeer efficiënte wijze te waarborgen dat maandelijks kan worden gerapporteerd. Fotografie: Guido Koppes

De intermediair zelf kan zich maandelijks concentreren op de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroom en op basis van de analyses de klanten voorzien van nuttige adviezen. Een ander groot voordeel

Het volledig digitaal werken en rapporteren is een ideale voedingsbodem voor de te stellen eisen aan de softwareoplossingen van Pro Management.

Kees Schaap

25

NOAB Activa


Baas in de problemen De grote baas zijn, dat klinkt aantrekkelijk en dat kan het ook best zijn. Baas zijn betekent ook vaak dat de beweegruimte beperkter is, bijvoorbeeld vanwege de voorbeeldfunctie en dat de baas wordt geacht meer te weten van bijvoorbeeld wetten en regels. Het verschil tussen theorie en praktijk kan echter groot zijn.

Door: Chris Wolters

Een onderzoek van verzekeraar Nationale Nederlanden wijst uit dat veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) de persoonlijke financiële risico’s verkeerd inschatten en dan met name risico’s van echtscheiding en pensioen. Een moeizame financiële planning blijkt vaak het geval te zijn. Een levenstestament is meestal niet voorhanden. Dat is lastig in een situatie waarin ondernemers tijdelijk of langdurig (door bijvoorbeeld door een ongeluk of door ziekte) geen beslissingen meer kunnen nemen. Veel ondernemers en dus veel dga’s zijn zo druk bezig dat ze hun eigen situatie vaak vergeten. Zo hebben velen hun pensioen niet goed geregeld. Men is bezig voor anderen en kijkt te laat naar de eigen situatie. Als er problemen opduiken, blijkt dat er voor ‘de baas’ veel uitzonderingen gelden getuige de volgende twee praktijkvoorbeelden.

Eerder regel dan uitzondering “Een advocaat meldde mij dat iemand die € 2.000 per maand verdient makkelijker een aantal maanden inkomen meekrijgt van de rechter, dan iemand die € 20.000 per maand verdient.” Jan Egberts* is al jaren in een gevecht gewikkeld met zijn voormalige werkgever. “Rechters hebben geen zin in gedoe. In mijn geval stelde de rechter vast dat ik geen strafbare feiten had gepleegd en geen onrechtmatige daden had begaan, maar dat ik beter had moeten controleren. Ik was tenslotte directeur. Het leek de rechter het beste om de zaak met gesloten beurs af te doen. Verlies van de directeursfunctie betekende een financiële aderlating en in gevecht met de multinational waren de advocatenkosten inmiddels opgelopen naar

‘Rechters hebben geen zin in gedoe’

NOAB Activa

26

€ 60.000. Het bleek dat die kosten, ondanks uitgebreide verzekeringen, nou net niet waren gedekt.” De financiële positie van Jan Egberts was al niet rooskleurig door zijn scheiding. De rechter oordeelde dat hij daarvoor een voorziening had moeten treffen toen daarvoor financieel de mogelijkheden waren. “Hij was van mening dat er geen zwaarwegende redenen waren om geen alimentatie te betalen. Nu heb ik een WW-uitkering van € 2.500 bruto en aan alimentatie moet € 4.500 worden betaald.” Egberts geeft aan dat hij graag aan de slag wil met zijn ervaring, maar dat zijn reputatie is aangetast. “Onuitgesproken blijft vaak de gedachte ‘waar rook is, is vuur’.” Was dit allemaal te verzekeren? Egberts reageert: “Zeker wel, maar tegen een hoge prijs.” Dit wordt bevestigd door twee verzekeringsdeskundigen. Overigens heeft Jan Egberts hoger beroep aangetekend. “Het gaat me inmiddels om rechtvaardigheid.”

Onleesbare kleine lettertjes Vertrouwen is goed, controle is beter, zo meldde Sovjetleider Stalin al. Dit blijkt maar al te waar te zijn. Victor Rading*, bedrijfskundig adviseur: “Van de vijftig contracten die ik in de loop van de jaren tekende met mijn opdrachtgever en zakenpartner bleken alleen de eerste vijf dezelfde voorwaarden te bevatten. Alle contracten daarna waren licht gewijzigd, maar wel zodanig dat mijn aandelenpakket eigenlijk geen waarde meer had. De cruciale zin draaide om het aanbieden van de aandelen bij vertrek. Aanvankelijk zouden die voor de nominale waarde worden aangekocht door de grootaandeelhouder. Mooie deal, zeker omdat slecht renderende bedrijven werden opgekocht, gestript, gesaneerd en daarna weer gezond verder konden.” De grootaandeelhouder leende geld tegen aantrekkelijke rentetarieven als de kleine aandeelhouder dat niet kon bijleggen. Die voorwaarden


waren goed vastgelegd, werden gecontroleerd door accountants enzovoort. Toen de partijen na jarenlange succesvolle samenwerking toch besloten uit elkaar te gaan, bleek dat ene zinnetje cruciaal. De grootaandeelhouder wilde óf dat de schuld direct werd voldaan (een miljoenentransactie) óf dat alle aandelen in andere bedrijven werden overgenomen tegen de openstaande schuld. Weg aangenaam leven, weg pensioen. Geen enkele advocaat was bij het horen van de naam van de gedaagde partij bereid de zaak op zich te nemen. Dus restte de aanvankelijk gearriveerde zakenman niets anders dan volledig van de grond af opnieuw te beginnen.

Goede raad is duur Het blijkt dat er een soort cascade van problemen ontstaat. De oudedagsvoorziening moest in de beschreven gevallen worden aangesproken, omdat de juridische kosten niet werden vergoed. De pensioenproblemen nemen daardoor dramatische vormen aan. In plaats van een rustige afbouw moet dubbelhard worden gewerkt om alsnog een pensioen veilig te stellen. Dat reputatieschade niet makkelijk is te verzekeren is inmiddels wel duidelijk. Dat op het oog logische juridische kosten niet

worden vergoed wekt misschien verbazing. Tegelijkertijd lijkt dat te passen in de juridisering van de maatschappij. “Mijn vertrouwen is gedaald tot een dieptepunt”, zo meldt Jan Egberts. “Het is meer dan alleen het verlies van opdrachtgever en werk. Je wordt niet meer serieus genomen. Het vertrouwen in financiële adviseurs, advocaten en de rechtspraak is weg en ik heb ook wel een beetje genoeg van die adviseurs die als puntje bij paaltje komt of niet te bereiken zijn of hun handen wassen in onschuld ondanks de beloftes die worden gedaan in mooie brochures en op websites.” Victor Rading voegt enigszins cynisch toe: “Voor mijn administratiekantoor is het allemaal wel veel overzichtelijker geworden, nu ik een kleine zelfstandige zonder personeel ben en ook nog eens zonder substantieel inkomen. Ik kan nog een half jaar met mijn reserve overbruggen, maar daarna komen we in de problemen. Goede raad is (te) g duur. Dat is me in de afgelopen tijd wel gebleken.”

‘Weg aangenaam leven, weg pensioen’

* Op verzoek van de betrokkenen zijn de namen gefingeerd.

De Telefoongids & Gouden Gids en NOAB weten elkaar online uitstekend te vinden. Internet

Print Online

Mobiel Met innovatieve zoektechnologieën als zoeken ‘op specialiteit’ of ‘binnen een gewenste afstand’ bent u voor de 6,9 miljoen bezoekers van detelefoongids.nl* snel te vinden. Naast adverteren op deze site, kunt u bijvoorbeeld ook uw eigen website door ons laten maken en onderhouden. Compleet met routeplanner en detailkaarten voor de snelste route.

Altijd en overal een relevant zoekresultaat lukt ook door: Mobiel Mobiel internet wordt steeds populairder. Iedere maand zoeken 1,2 miljoen gebruikers* via De Telefoongids naar het juiste adres. Print Zoeken in De Telefoongids & Gouden Gids blijft gemakkelijk. Met onze slimme zoekfunctio­ naliteiten bent u voor de 6 miljoen gebruikers* van deze papieren gids altijd snel te vinden. * TNS­NIPO monitor 2010

Ads NOAB_195x66.indd 2

29-11-2010 16:14:08 NOAB

27 Activa


U eist Top. Dat treft, wij ook: Top: Online boekhouden vanaf € 17,50 p.m. Top: Online tot 1 miljoen administraties Top: Online management- en controlerapportages Top: Online jaarrapportage XBRL/SBR Top: Online uren bijhouden Bekijk de film over MUIS op uw mobile door de QR-code met uw iPhone of Android te scannen. Of ga naar onze website: www.muis.nl

MUIS Software

Top-of-the-Line Accountancy Software

Cliënt Online

accountancy klantenportaal Van administreren naar adviseren: met een klantenportaal efficiënter online samenwerken. Van administreren naar adviseren. Dat kan met Cliënt Online. Door online samen te werken met uw cliënt bespaart u tijd en kosten. Cliënt Online is het meest complete klantenportaal met negen uitgebreide modules én met 100% ondersteuning van SBR. Door de vele koppelingen en optimalisatie van processen bespaart u veel tijd en (handelings)kosten.

Cliënt Online bestaat uit: Accordering Online Dossier Online Single SignOn KPI Online

Vragenlijst Online NIEUW Actueel Online Factuur Online Personeel Online

www.pinkweb.nl

NOAB Activa

Pink Web Applications B.V. // 033 750 13 34 // info@pinkweb.nl

28

NIEUW

Content Online

NIEUW


Trias politica Wij vinden het al een vrij lange periode belangrijk dat bestuursmacht gelijkelijk wordt gedeeld door drie groepen mensen, namelijk wetgevers, uitvoerders en rechters. De verdeling staat niet ter discussie, de verhouding waarin echter wel.

Door: mr. Jurgen Warmerdam

De gedachte achter de scheiding der machten is dat de ene groep tegenwicht kan bieden als er sprake is van onevenwichtigheden of excessen. De Staten-Generaal en de regering vormen de wetgevende macht, de regering vormt de uitvoerende macht en de rechters de toetsende macht. Door de macht op deze wijze onder deze groepen te verdelen wordt geprobeerd op een verantwoorde wijze om te gaan met iets dat in wezen natuurlijk vreemd blijft, namelijk gezag uitoefenen over het vrije individu. Er zijn in de Tweede Kamer geen politieke partijen die iets fundamenteels aan deze machtsverdeling zouden willen veranderen. Ook de huidige minderheidscoalitie en de gedoogpartner hebben geen plannen in ontwikkeling om de macht in wezen anders te verdelen. Wel wordt er altijd nagedacht of de huidige verdeling van de macht wel in de juiste verhouding staat. Zo zijn er partijen die graag meer macht voor de uitvoerders wensen, maar ook partijen die juist meer macht aan de wetgevers willen geven. De rechters zijn over het algemeen eigenlijk altijd buiten schot gebleven van deze traditionele politieke twisten. Tot nu dus.

Regeer- en gedoogakkoord Toen het huidige kabinet in oktober vorig jaar aantrad was het wel duidelijk. Het beleid zou gaan over bezuinigingen, over handhaving en natuurlijk over immigratiebeperking. Zo zagen het regeer- en gedoogakkoord er op het

eerste gezicht ook uit. Toen ineens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een plan presenteerde om te komen tot meer ‘kostendekkende’ griffierechten waren velen verbaasd en verontwaardigd. Dit wetsvoorstel kwam echter niet uit de lucht vallen. Bij nadere bestudering van het regeer- en gedoogakkoord kon de lezer in de financiële bijlage zien dat de coalitiepartijen en de gedoogpartner echt hadden afgesproken de griffierechten over de hele breedte fors te verhogen; de wetgevende macht trekt ten strijde om de toegang tot de rechterlijke macht te beperken. Dat is in een modern westers land vrij uniek.

Belastingprocedures De voorstellen van Opstelten gingen vrij ver. In belastingprocedures bijvoorbeeld werd voor burgers het griffierecht – voor het instellen van beroep bij de rechtbank – verhoogd van € 41 naar € 500. Voor rechtspersonen stond een verhoging van € 302 naar € 500 op stapel en in hoger beroep zou het griffierecht € 1.250 gaan bedragen. Een inmiddels herzien wetsvoorstel verandert daar eigenlijk weinig in. Er is op beide voorstellen veel terechte kritiek gekomen, maar wat mij het meeste stoort is dat deze wetsvoorstellen principieel niet kloppen. Graag citeer ik hiervoor senator Holdijk (SGP) die zich verzet tegen de impliciete suggestie dat de rechtspraak “bij wijze van spreken een kruideniersartikel is waarvoor men naar believen terecht kan bij concurrerende leveranciers”. Volgens hem is rechtspraak een publieke, essentiële en karakteristieke overheidsplicht en is een gebruikersbijdrage niet bedoeld om de rechtspraak te financieren. De Nederlandse wetgever moet de toegang tot de rechter niet beperken. Het druist in tegen de belangrijke machtenscheiding in Nederland en ook tegen die vermeende joods-christelijke waarden waar Nederland ‘groot’ mee is geworden.

29

NOAB Activa


Advertorial

Online samenwerken, een impuls voor meer Administratieve werkzaamheden, ze zijn noodzakelijk maar cliënten voelen de toegevoegde waarde niet. Een correcte boekhouding en jaarrekening vinden ondernemers net zo vanzelfsprekend als drinkwater uit de kraan. Welke dienstverlening maakt de accountant/het administratiekantoor uniek? Martin van Vliet, strategisch manager bij UNIT4 Accountancy, heeft hier een duidelijke mening over.

Door: Chris Wolters

“Alle NOAB-kantoren die ik spreek hebben ‘klantgerichtheid’ terecht hoog in het vaandel staan”, aldus Martin van Vliet. “Klantgerichtheid betekent direct voor de ondernemer klaar staan, leveren wat hij nodig heeft en niet uitsluitend wat hij vraagt.”

‘Goed advies geven is slagroom op de taart van accountant’ Een bescheiden frequentie aan klantcontacten is vaak niet genoeg. De kans is namelijk groot dat de accountant/het administratiekantoor nog niet alles van zijn cliënt weet. Het ideaal is natuurlijk als de cliënt bij alle advieskansen zijn accountant/administratiekantoor belt. Zover is het echter nog niet en tot dat moment zijn de mogelijkheden die UNIT4 biedt een prima oplossing.

Directe beschikbaarheid “Kortgeleden was ik in gesprek met NOAB Activa

30

een kantooreigenaar (NOAB-lid) op zijn kantoor onder de rook van Rotterdam”, vertelt Martin van Vliet. “Tijdens het overleg werd hij gebeld door een klant met de vraag of het slim was om een nieuwe tractor te kopen. Alle gegevens waren met een paar muisklikken voorhanden. Zo kon er snel worden gesproken over de verschillende vormen van financiering. Uiteindelijk bleek uit de berekeningen van UNIT4 Prognose dat de aanschaf van een nieuwe tractor een verkeerde investering zou zijn.”

Vertrouwde adviseur Iedere accountant en ieder administratiekantoor kent volgens Martin van Vliet praktijkvoorbeelden waarin hij de vertrouwde adviseur is voor de eigen cliënt. Een goed advies geven is de slagroom op de taart van een accountant/administratiekantoor. Dat blijkt steeds opnieuw. De NOAB-kantoren hebben nu en in de toekomst geen last van de plannen van EU-commissaris Michel Barnier ‘inzake scheiding van controle en advies’. Zoals het er nu naar uitziet

zal dit alleen voor de top van de accountant/administratiekantoorsmarkt gevolgen hebben. Toch kunnen kleinere kantoren niet op hun lauweren rusten. “Dicht bij de ondernemer (blijven) staan vraagt meer dan een mooie brochure en/of webpagina”, stelt Martin van Vliet. “Daar is niet alleen de juiste attitude van een kantoor en de medewerkers voor nodig, maar ook het juiste gereedschap.”

Alle adviesmomenten Hoe weet je dat je geen adviesmomenten mist? Hoe mooi zou het zijn als je samen met de cliënt op een platform werkt waarbij het systeem

UNIT4 Accountancy De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal Postbus 755 3900 AT Veenendaal t: 0184–58 16 00 f: 0184–58 16 10 e: accountancy @unit4.com i: www.unit4.nl


toegevoegde waarde alle signalen voor adviesmomenten doorgeeft? Signalen als overschrijding van de begrotingen of als boekingsbedragen anders zijn dan regulier, maar ook als de cash-flow in gevaar komt. Martin van Vliet dagdroomt niet. Die functie heeft UNIT4 Accountancy al jaren, maar op dit moment wordt deze informatie nog niet ongevraagd aangeleverd. “Met UNIT4 Prognose heeft UNIT4 een hele goede stap gezet in de samenwerking tussen accountant/ administratiekantoor en zijn cliënt. Zowel ondernemers als kantoren kunnen calculeren met historische en toekomstige cijfers. Juist dit samenwerken blijkt in de praktijk te voldoen aan de hedendaagse wensen van de ondernemer.”

Ontzorgen van de cliënt Het is niet alleen het advies dat tot vergroting van tevredenheid leidt. Klanten ondersteunen is ook een belangrijke bijkomstigheid. Veel cliënten geven aan dat ze regelmatig hun accountant/administratiekantoor moeten bellen, omdat ze zelf niet over de benodigde documenten beschikken. Op hun beurt zitten accountant/administratiekantoors niet te wachten om klanten te vragen naar de benodigde informatie en documenten. Dit is niet meer nodig als accountant/administratiekantoor en cliënt online kunnen samenwerken. Dit geeft efficiency en ontzorging, zowel bij de ondernemer als de accountant/administratiekantoor. UNIT4 gaat vol inzetten op samenwerking tussen cliënt en accountant/administratiekantoor, zowel in het geval van gemeenschappelijke

Martin van Vliet dossiers als bij de analyse van alle transacties. Ook de eerder besproken prognoses kunnen steeds vaker door alle medewerkers worden gebruikt. Martin van Vliet: “Dat is ook mogelijk voor cliënten, terwijl je als kantoor steeds regisseur en adviseur bent en blijft.”

Next Step Behalve de terugkoppeling van prognoses naar de realisatie is in 2012 met UNIT4 Prognose een landelijke benchmark over alle branches haalbaar. Van Vliet: “Dit is misschien nog niet voor alle kantoren en voor alle cliënten toepasbaar, maar wel voor degene die openstaan voor advies.” Andere mogelijkheden van online

samenwerken zijn ook helder. Naast de samenwerking met cliënten met behulp van UNIT4 Prognose biedt UNIT4 Accountancy diverse andere oplossingen die online samenwerken met cliënten en de uitvragende partijen mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn cliëntportalen en online personeels- en salarisadministratie. Van Vliet besluit: “Het werkt veiliger, efficiënter en vooral samen. Bovendien daalt de kostprijs en werken kantoren hiermee mee aan het ontzorgen van de klant.” Wilt u weten hoe UNIT4 u kan ondersteunen bij het online samenwerken met uw cliënt of de uitvragende partijen? Zie het adreskader voor de contactgegevens.

31

NOAB Activa


NOAB start met vaktech Op 26 september 2011 startte de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) met een vaktechnisch overleg (VTO) voor haar leden. Een VTO Fiscaal werd gegeven door Friso van de Weerdt en Eric van Uunen en een VTO Arbeidsrecht werd gegeven door Joop van Zijl en Emiel van Ommeren.

Door: mr. Eric van Uunen en mr. Joop van Zijl

Een VTO is een bijeenkomst van een beperkt aantal NOAB-leden waarbij ieder NOAB-lid een casus kan inbrengen of een problematiek aan de orde kan stellen. Onder leiding van ervaren deskundigen wordt die zaak vervolgens enerzijds ‘met de pootjes op tafel’ maar anderzijds diepgaand behandeld.

‘VTO biedt mogelijkheid tot verdieping van kennis en uitwisseling van ervaring’

Op vijf locaties door het hele land worden sessies georganiseerd. Het overleg start om 19.30 uur (na ontvangst met koffie om 19.00 uur) en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Er is geen vaste agenda, dus iedereen mag ter zitting zaken in de groep gooien. Aanmelden voor een sessie kan via de NOAB-website. Deelname aan een VTO levert ook PEpunten (Permanente Educatie) voor het NOAB-lid op. Deelnemers kunnen als ze dat willen ook van tevoren onderwerpen bij de vakspecialist aanleveren. Dan heeft de vakspecialist de gelegenheid zich specifiek op dat onderwerp voor te bereiden en wat achtergrondmateriaal te zoeken, zoals concrete jurisprudentie of vakartikelen. Doorgaans zijn de praktijkervaring en de parate kennis van de vakspecialist echter voldoende om bij een specifiek vraagstuk genoeg de diepte in te kunnen gaan. Het VTO is gestart, omdat een aantal NOAB-leden te kennen gaf behoefte te hebben aan een gremium waarin ze op hoogwaardig vaktechnisch niveau met collega’s

NOAB Activa

32

kunnen overleggen onder leiding van een ervaren vakspecialist. De eerste reacties achteraf zijn positief, zowel van de deelnemers als van de vakspecialisten. Eén ding was achteraf duidelijk: de tijd vloog voorbij. Voordat iemand het in de gaten had was het al tien uur… Een positieve indicatie. Het VTO onderscheidt zich op een aantal aspecten van NOAB-studiebijeenkomsten. De onderwerpen die bij een VTO aan de orde komen staan niet van tevoren vast. Er wordt ook geen syllabus samengesteld. Het is juist de bedoeling dat deelnemers zelf met onderwerpen komen. Bij een cursus kan het aantal deelnemers wel oplopen tot meer dan vijftig, maar bij een VTO is het aantal deelnemers beperkt. Deze beperking heeft tot doel de diepgang te stimuleren en de interactie tussen de deelnemers te waarborgen.

VTO Fiscaal Tijdens de fiscale VTO’s in september 2011 kwamen onder andere aan de orde de toepassing in de praktijk van de nieuwe btw-regels over het privégebruik van zakelijke auto’s per 1 juli 2011, de gevolgen van de wijziging van het partnerbegrip in de inkomstenbelasting, afwaarderingen van leningen, de mogelijkheden van bezwaarschriften tegen WOZ-aanslagen na verhuizingen, horizontaal toezicht en fictieve afkoop van dga-pensioenen bij dividenduitkeringen. Daarnaast passeerden concrete casusposities die kennelijk voor alle leden interessant waren de revue. De behandeling van het ene onderwerp kostte veel tijd (soms een uur) en de behandeling van het andere onder-


nisch overleg

Emiel van Ommeren

Eric van Uunen

werp kostte amper tijd (soms minder dan vijf minuten). Dit weerspiegelt de diversiteit van de behandelde onderwerpen, maar ook de uitgebreidheid waarmee bij een thema werd stilgestaan. Kenmerken van alle discussies waren de intensiviteit en de diepgang ervan, maar ook de vrijblijvendheid om er actief aan deel te nemen. Een aantal leden bemoeide zich nadrukkelijk met een bepaald thema en een aantal luisterde alleen maar aandachtig. Tijdens de eerste sessies ontstond de gedachte om voortaan wel vaste onderwerpen aan de orde te stellen, namelijk recente wijzigingen in de wetgeving, besluiten en jurisprudentie die voor een NOAB-kantoor relevant zijn.

VTO Arbeidsrecht Joop van Zijl heeft buiten NOAB-verband al de nodige ervaring opgedaan met VTO. Hij is erg enthousiast over de wijze waarop dit overleg doorgaans verloopt. Tijdens het overleg behandelt hij eerst de vragen die de deelnemers zelf naar voren brengen. Die vragen ontvangt hij bij voorkeur vooraf, maar zo nodig kunnen die ook nog tijdens het overleg zelf worden gesteld. De vragen kunnen betrekking hebben op het arbeidsrecht, maar ook op de sociale verzekeringen want in de praktijk hangen die twee zaken vaak samen. Over de beantwoording van de vragen wordt zo nodig gediscussieerd. Tijdens het tweede deel van het overleg worden de actualiteiten van de laatste maanden besproken. Dit gebeurt aan de hand

Friso van de Weerdt

Joop van Zijl

van een uitwerking van die actualiteiten die vooraf al is gemaakt en aan de deelnemers wordt uitgereikt. Na het overleg zijn alle deelnemers weer helemaal up-to-date wat het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen betreft. De uitwerking van de actualiteiten wordt bovendien op de website van Kantoor Mr. van Zijl geplaatst, zodat deze ook nadien nog te raadplegen zijn. Gevraagd naar de personen voor wie het overleg is bedoeld geeft Joop aan dat iedere medewerker van een NOAB-kantoor die zich bezighoudt met het begeleiden van cliënten op personeelsgebied welkom is, maar dat het vooral de wat meer ervaren medewerkers zijn die tijdens het overleg goed op hun plaats zijn. Niet alleen de kantoorhouders, maar ook bijvoorbeeld ervaren salarisadministrateurs vinden in het overleg een mogelijkheid tot verdieping van kennis en g uitwisseling van ervaring met collega’s.

‘Kenmerken van alle discussies waren intensiviteit en diepgang’

33

NOAB Activa


Behandeling van onmaat Het beleid van de Belastingdienst om zwart geld dat door Nederlandse belastingplichtigen in het buitenland is gestald terug te halen is mislukt. In 2011 maakten tot nu toe 495 belastingplichtigen gebruik van de inkeerregeling. In 2009 waren dat er negenduizend.

Door: mr. Sjef Römkens

De 495 belastingplichtigen die in 2011 inkeerden waren goed voor € 105 miljoen zwart vermogen. De negenduizend inkeerders van 2009 waren goed voor € 2,7 miljard zwart vermogen. In 2010 werd nog € 318 miljoen zwart vermogen aan de Belastingdienst verantwoord. Er zouden nu nog tientallen miljarden euro’s aan zwart vermogen door Nederlandse belastingplichtigen in het buitenland zijn gestald. De bedoeling van het Kabinet was de verlaging van de belastingtarieven onder andere te bekostigen uit het terughalen van meer zwart vermogen uit het buitenland. Daarin is het Kabinet niet geslaagd.

Daling aantal inkeerders Voor de scherpe daling van het aantal inkeerders zijn verschillende redenen. Sinds 2010 moeten inkeerders een boete van 30% betalen over de belasting die is verschuldigd over het zwarte vermogen dat bij de inkeer wordt verantwoord. Vóór 2010 bestond die boete niet. Daarnaast kan de Belastingdienst minder successen melden bij zijn pogingen om zwart geld op te sporen.

‘Kleine opsporingskans bij zorgvuldig gestald zwart vermogen’ Verder lukt het Nederland niet de zwarte vermogens in samenwerking met andere staten op te sporen. Met name Zwitserland werkt daaraan niet mee. Zwitserland zwemt mede daardoor zodanig in zijn liquiditeit dat de euro, ten opzichte van de Zwitserse franc, aanmerkelijk in waarde is gedaald.

Kans op ontdekking Als het stallen van het zwarte vermogen zorgvuldig gebeurt, is de kans dat de Belastingdienst dat vermogen opspoort zo klein dat de zwartspaarder dat risico op de koop toe neemt. Het zwarte vermogen wordt steeds vaker ondergebracht in speciaal daarvoor in het buitenland opgerichte en geregistreerde stichtingen, trusts en andere rechtspersonen. Dat het beleid faalt om zwart geld dat door Nederlandse belastingplichtigen in het buitenland is gestald terug te halen, blijkt uit de gesprekken die worden gevoerd om NOAB Activa

34


schappelijken direct bij Zwitserse banken belasting te heffen over door Nederlanders gestald zwart geld. Voor degenen die dat nog niet hebben gedaan zal het een reden zijn het vermogen niet onder eigen naam, maar onder een in het buitenland geregistreerd rechtspersoon te stallen. Het terughalen van de tientallen miljarden euro’s zwart vermogen (met het inzetten van zwaardere sancties) lijkt te falen, dus zou ik zeggen verzin iets anders. Hoewel zwaardere bestraffing aantoonbaar niet werkt en zelfs een averechts effect lijkt te hebben om hogere belastingopbrengsten te realiseren, wordt dat wapen toch door de politiek gehanteerd.

Informatieverplichting In het Belastingplan 2012 wordt de informatieverplichting voor belasting- en inhoudingsplichtigen geïntroduceerd. Belastingplichtigen worden verplicht uit eigen beweging de inspecteur mededeling te doen van onjuistheden in voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens. Het gaat bijvoorbeeld over de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Een belastingplichtige die geen aangifte heeft gedaan van het privégebruik van de zakelijke auto kan worden beboet met maximaal 100% van de na te vorderen belasting.

Het niet voldoen aan die informatieverplichting kan wederom worden beboet met maximaal 100% van het bedrag van de na te vorderen belasting.

Dubbele bestraffing Je moet jurist zijn of anderszins over een verwrongen geest beschikken om uit te leggen dat het geen dubbele bestraffing voor hetzelfde vergrijp is. Ik vrees dat een belastingplichtige die zodanige behandeling ten deel valt voorlopig niet meer vrijwillig meewerkt aan de correcte nakoming van zijn fiscale verplichtingen. Met dit soort wetswijzigingen wordt het paard achter g de wagen gespannen.

‘Zwaardere bestraffing heeft averechts effect’

ALLE ARTIKELEN VOOR UW EENVOUDIG TE BESTELLEN… Bestellen per telefoon, fax of via onze internet bestelwebsite OLO TELEFOON

088 60 32 001

ONLINE BESTELLEN

Fotografie: De Vlam

www.lyreco.com/OLO FAX

088 60 32 002 POSTADRES

Lyreco, Nederland bv Postbus 2694 - 3500 GR Utrecht

Lyreco_ADV_185_72.indd 1

KANTOOR Onze service maakt het verschil!

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR IN HEEL DE BENELUX

Vertegenwoordigers, logistieke medewerkers, klantendienstmedewerkers. Met meer dan 750 Lyreco werknemers verdient u het beste!

GRATIS LEVERING

Al uw bestellingen vanaf 38 euro worden franco geleverd. Voor alle bestellingen die doorgegeven worden voor 17 uur, garanderen wij levering de volgende werkdag - wij werken immers met een succesgraad van ruim 99%!

26/05/11 NOAB 09:57

35 Activa


NOAB Activa

Voor de complete automatisering van uw kantoor hebt u maar 1 pakket nodig: Accountancy van AFAS. Met daarin Financieel, Uren/declaraties, Fiscaal, CRM, HRM/Payroll, Rapportage (management informatie), Workflow- en documentmanagement (digitaal dossier) en de Accountancy Portal. 36


Advertorial

Techniek klaar voor overstap op factuurstelsel Het moeizame economisch gesternte waaronder we staan en het snellere tempo waarmee marktomstandigheden veranderen hebben hun weerslag op de adviespraktijk. Slimme softwaretoepassingen bieden administratiekantoren de mogelijkheid over te stappen op het factuurstelsel.

Door: Hans Pieters

Het vertrouwde kasstelsel waarop de werkzaamheden van veel administratiekantoren nog zijn gebaseerd is steeds minder toereikend voor de informatiebehoefte van de ondernemer, meent Richard Scheper van AccountView. De ondernemer wil bovenop zijn financiële situatie zitten. Hiervoor is een actuele administratie nodig. Dit vereist discipline en accuratesse. Twee zaken waarbij de techniek de helpende hand biedt in de vorm van AccountView Scanboeken, een nieuwe en slimme webapplicatie voor het elektronisch verwerken van boekingsdocumenten. De ondernemer scant met een druk op de knop zijn facturen die vervolgens als boekingen aan het administratiekantoor worden aangeboden. Het administratiekantoor hoeft alleen nog maar een finale controle te doen. AccountView Scanboeken is gekoppeld aan het AccountViewpakket op de administratiekantoren. Dankzij een directe bankkoppeling wordt de factuur die AccountView BV met Scanboeken is HJE Wenckebachweg 200 ingeboekt automa1096 AS Amsterdam tisch herkend bij t: 020–355 29 99 het verwerken van f: 020–617 14 78 de bankafschriften. e: info@accountview.com Daar waar voorheen i: www.accountview.nl zowel de factuur én

‘De ondernemer wil bovenop zijn financiële situatie zitten’

de bankboeking handmatig moesten worden ingeboekt, worden beide mutaties nu volautomatisch verwerkt. “De ondernemer scant zijn facturen en bonnetjes en Scanboeken maakt er ‘in de cloud- boekingen’ van. Deze resulteren automatisch in boekingen in de administratie van de cliënt bij het administratiekantoor”, vertelt Scheper. Daarbij wordt een digitaal archief opgebouwd waar zowel de ondernemer zelf als het administratiekantoor bij kan. Het programma herkent ook spookfacturen (die worden herkend na raadplegen van de registers) en de crediteuren en debiteuren worden volautomatisch aangemaakt. Dankzij een koppeling met de bestanden van de Kamer van Koophandel worden de gegevens automatisch ingeladen.

tisch op basis van het factuurstelsel voeren.” Dat levert in de ogen van Scheper een schat aan voordelen op. De klant kan openstaande debiteurenposten beter beheren en kantoren kunnen eenvoudig tussentijdse rapportages verzorgen. “Bovendien sorteer je voor op de toekomst. In de toekomstige SBR-kredietrapportage zit een verplichte ouderdomsrapportage. Die kun je met het kasstelsel niet oplepelen. Op termijn zullen papieren facturen worden vervangen door elektronische. AccountView Scanboeken is ook al helemaal ingericht om elektronische facturen te verwerken.” De voordelen zijn dus duidelijk en de techniek is er klaar voor. Nu de kantoren nog!

Veilig en droog “Het inboeken van de informatie door de ondernemer zelf wordt door de markt vooral gezien als een efficiencytool. Het scheelt inderdaad tijd, maar er is meer”, stelt Scheper. “Je hebt geen opslag meer van de ordners van de klant op kantoor. De gegevens staan ‘veilig en droog’. Het allerbelangrijkste voordeel door de koppeling met AccountView GO is dat de informatie wordt vertaald naar een liquiditeitsbegroting. De klant scant en ziet vervolgens hoe hij er de komende twee maanden wat betreft financiering voor staat. Wat we met Scanboeken realiseren is dat we de administratie automaRichard Scheper

37

NOAB Activa


Standard Business Rep in 2013 verplicht voor De vrijblijvendheid is eraf. Een kleine tweeduizend accountants- en administratiekantoren hebben de afgelopen maanden een SBR Voorlichtingsbijeenkomst ergens in het land bijgewoond. Het is hoog tijd dat de intermediaire wereld het belang van SBR gaat inzien. SBR brengt hen veranderingen, maar ook nieuwe businesskansen.

Door: Ella Broos

Medeorganisatoren van de voorlichtingsbijeenkomsten zijn de kantoren- en beroepsorganisaties, waaronder de NOAB. Het wel of niet gebruiken van SBR is sinds mei dit jaar geen vrije keuze meer. Toen de bewindslieden van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Financiën in mei 2011 de knoop doorhakten en aangaven dat SBR de standaard aanlevermethode zou gaan worden voor financiële rapportages aan de overheid, reageerden de kantoor- en beroepsorganisaties in de branche verheugd. Het vraagaanboddilemma werd eindelijk doorbroken.

‘SBR biedt kansen om anders te gaan rapporteren’

De gefaseerde invoering van de SBR als enige aanleverkanaal 1 januari 2013 Aangiftes IB en Vpb (en alle hiermee samenhangende stromen) over 2012 aan de Belastingdienst. 1 januari 2014 Aangiftes OB en ICP aan de Belastingdienst. Jaarrekening kleine ondernemingen aan de KvK. 1 januari 2015 PM overige aangiftes aan de Belastingdienst. Jaarrekening middelgrote en grote ondernemingen aan de KvK. Statistiekopgaven aan het CBS.

NOAB Activa

38

Door als overheid deze duidelijkheid te bieden weet de branche weer waar ze aan toe is. Overgaan op SBR biedt kantoren nu een duidelijk perspectief en zij kunnen aan de slag. Op 1 januari 2013 zullen aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting via SBR moeten worden aangeleverd.

Methodiek Hoe werkt het? De administratie van de ondernemer is de bron van alles. Die administratie wordt zo ingericht dat de gegevens die worden ingevoerd kunnen worden hergebruikt voor diverse rapportages aan de afnemers van die informatie. Momenteel zijn dat de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de drie grote banken ABN Amro, ING en Rabobank. Dit kan omdat de gegevens in de bronadministratie worden gekoppeld aan de Nederlandse Taxonomie (NT). De NT kan worden gezien als het gegevenswoordenboek waarin alle gegevens eenduidig zijn gedefinieerd. Hierdoor kan er geen begripsverwarring optreden. Tijdens het koppelen van de gegevens worden deze voorzien van een in de NT bekende code. Op deze manier kan hetzelfde gegeven dus in diverse rapportageverplichtingen worden gebruikt. De hierbij gebruikte technische basis (XBRL) is een wereldwijd geaccepteerde en open standaard en voor elke softwareleverancier vrij beschikbaar om in hun producten in te bouwen. Aan intermediairs de taak om de aldus vervaardigde rapportage (aangifte, jaarrekening enz.) bij de afnemer daarvan (uitvragende partij) te krijgen. De intermediair


orting (SBR) diverse aangiftes moet dit bericht digitaal aanbieden bij de elektronische postbus van de overheid (de Digipoort). Daarvoor is een certificaat nodig en daaraan zijn strenge eisen verbonden. De overheid accepteert alleen berichten die zijn ondertekend met een organisatiegebonden PKIoverheidcertificaat. Dat certificaat zet een ‘bedrijfsstempel’ op de rapportage waarmee de authenticiteit van de inzender kan worden vastgesteld. Het PKIoverheidcertificaat is duurder dan het tot nu toe gehanteerde BAPI-certificaat voor inzending aan de Belastingdienst. Het is een certificaat van het hoogste beveiligingsniveau en dat telt zwaar voor de overheid. Daarnaast kan het certificaat ook worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals elektronisch factureren.

Stappenplan Ga na wat SBR voor uw organisatie betekent. Neem tijdig de volgende stappen. – 1e stap: tijdig aansluiten voor verplichting 2013 (Vpb/IB). – 2e stap: 2014 (OB/ICP/Jaarrekeningen Klein). – 3e stap: 2015 (Jaarrekening voor Middelgroot en Groot). – Verkrijg tijdig organisatiegebonden PKIoverheidcertificaat. – Zorg dat u tijdig over de benodigde functionaliteit/software beschikt. – Ga op tijd testen. – Neem een beslissing over de invulling van de toekomstige dienstverlening.

Afwachten SBR draait om standaardisatie van gegevens, processen maar ook van techniek en dat past in de wereldwijde tendens naar standaardisatie. Eenmaal omarmd zijn de voordelen groot. Denk terug aan de invoering van de elektronische aangifte voor ondernemers 2005 die nagenoeg geruisloos is verlopen. Wat betreft effect kan XBRL worden vergeleken met HTML. Niemand is meer verbaasd dat een website er op elk systeem en in elke omgeving hetzelfde uitziet. Dit kan doordat alle websites zich conformeren aan een gemeenschappelijke afsprakenset, namelijk HTML. Is het nodig om de techniek geheel te doorgronden? Nee en dat is voor velen een geruststelling. Techniek is het aandachtsgebied van softwareleveranciers. Intermediairs kunnen zich gewoon op hun kerntaak blijven concentreren, die overigens ook aan verandering onderhevig is. Zo schetsen de beroeps- en kantorenorganisaties tijdens de SBR Voorlichtingsbijeenkomsten twee scenario’s hoe de beroepsgroep met de veranderingen kan omgaan. De minimale lijn is lijdzaam afwachten tot de softwareleverancier klaar is en dan overgaan. De optimale lijn richt zich op het exploiteren van de kansen die SBR brengt, bijvoorbeeld kansen om anders te gaan rapporteren. Denk daarbij aan meer op maat, frequenter en klantgerichter, al of niet door middel van een dashboard. De klant verlangt andere en meer dienstverlening. Geen kale presentatie van cijfers, maar duiding van die cijfers, proactief en tijdig advies, meer fiscale kennis en dit allemaal – en bovendien – te-

gen een scherpe prijs. Het advies van de koepels was eensgezind. Blijf als intermediair niet wachten op wat je overkomt, maar bepaal zelf je toekomst, kies bewust je koers en bereid je serieus voor op de invoering van SBR.

Banken Vanuit het Financiële Rapportage Coöperatief hebben de banken een mogelijkheid gecreëerd om kredietrapportages op een voor alle banken gelijke wijze in SBR te ontvangen. Doordat de kwaliteit van de gegevens daarmee verbetert kan ook de risicomarge die banken aanhouden bij het verstrekken van kredieten worden beperkt. Veranderingen die voor de klant goed nieuws zijn, maar zeker ook voor de intermediair. Door hierop in te spelen kunnen intermediairs zich als spil in dit web profileren in plaats van langzaam uit die keten te worden geschoven. De banken nemen intermediairs daarin zeer serieus. Zij hebben besloten voortaan de kredietrapportage alleen via de intermediair te zullen uitvragen. Een mooie opstap naar nieuwe vormen van dienstverlening zoals de koepels die voor hun achterban schetsen.

‘Wacht als intermediair niet af, maar bepaal zelf je toekomst’

39

NOAB Activa


NOAB Activa

40


Overzicht van de invoering van SBR in de tijd

Kritisch Critici kijken nog steeds op tegen de investering die SBR vergt in tijd en geld. Aanpassingen in software, de aanschaf van een PKIoverheidcertificaat en de vraag wanneer die kosten er weer uit zijn. Dat is een terechte vraag, maar kosten gaan nu eenmaal vooraf aan baten. De voordelen van SBR zullen zichtbaar worden in tijdwinst, efficiency en foutreductie. Hoe meer rapportages in SBR worden aangeleverd, hoe groter die voordelen. Juist daarom wordt geadviseerd zo snel mogelijk te beginnen en niet te wachten tot het laatste moment. Uiteraard is er een afhankelijkheid van de softwareleverancier. Om het intermediairs mogelijk te maken op 1 januari 2013 aan te kunnen leveren zijn de acht spelers op het gebied van fiscale software druk aan het werk om hun product hiervoor aan te passen. De leveranciers die zich richten op administratie- en rapportagesoftware hebben ook nog het nodige werk te doen om XBRL in te bouwen. Geadviseerd wordt om bij de eigen leverancier te vragen hoe ver deze met de aanpassingen is. Hoe eerder deze klaar is, hoe sneller er kan worden getest en aangeleverd en 1 januari 2013 nadert snel. Kijk voor meer informatie op www.noab.nl of www.sbr-nl.nl.

g

2012

2013

2014

2015

Belastingaangiften Vpb IB O ICP Jaarrekeningen (Ondernemingen) Klein Middelgroot Groot Opgaven statistiek

Van Elderen Accountants | Belastingadviseurs Kanaalpad 77, 7321 AN Apeldoorn Tel. 055-522 33 77 E-mail: apeldoorn@vanelderen.nl Met vestigingen in: Arnhem, 026-351 01 55 Ommen, 0529-46 96 00 Zwolle, 038-423 15 83

Adviesgroep Partners in kwaliteit Kijk verder op www.noab.nl

Punt & Van de Weerdt

Marree & Van Uunen

Belastingadviseurs

Belastingadviseurs

Parkstraat 20 2514 JK Den Haag Tel. 070 - 302 58 25 E-mail: info@defiscalisten.nl

Sprendlingenstraat 61 5061 KM Oisterwijk Tel. 013-577 34 81 E-mail: info@marree-cs.nl

Voor uw fiscale vraagstukken

Voor uw fiscale vraagstukken

41

NOAB Activa


Zelfstandige mist vaak ondernemersvaardighe Joke de Kock, voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK), ziet in de afgelopen drie jaar een verschuiving binnen de groep mensen met onoplosbare schulden. De problemen beperken zich niet langer tot de lagere inkomens. “Opeens zie je een heel andere groep omvallen”, vertelt Joke de Kock.

Door: Hans Pieters

De cijfers spreken boekdelen. In 2009 hebben zich 53.000 huishoudens met problematische schulden bij de NVVK gemeld en in 2010 waren dit 78.000 huishoudens. Van problematische schulden is sprake als de schuld niet binnen drie jaar kan worden afgelost of als men is opgehouden met betaling omdat de middelen ontbreken. “Het is het topje van de ijsberg. Maar liefst 783.000 huishoudens kampen met financiële problemen en 230.000 hebben een verhoogd risico op financiële problemen”, somt Joke de Kock op.

‘Liquiditeitsprobleem draait ook om het vermogen inkomsten te verwerven’

De NVVK herbergt private schuldhulporganisaties, kredietbanken en de gemeentelijke schuldhulpverlening. “Onze maatschappelijke functie zit ook in de preventie en tijdige signalering. Ook komt er nu een Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan. Onderdeel van die wet is het breed wettelijk moratorium dat tot doel heeft een minnelijk traject tot stand te brengen door een afkoelingsperiode in te stellen. Binnen deze periode kan er niet op schuldenaren worden verhaald.”

Middeninkomens De Kock heeft de afgelopen drie jaar een verschuiving in de probleemgevallen gezien. “Opeens zie je mensen uit de middeninkomens in de problemen komen. Met name NOAB Activa

42

de groep die door een echtscheiding of werkloosheid gedwongen zijn hun huis te verkopen heeft het moeilijk.” De oorzaken zijn te herleiden tot de mensen zelf, maar ook te wijten aan de heersende mores van de markt. “Vóór het uitbreken van de kredietcrisis was het gebruikelijk dat je alle kosten van de aankoop van een woning meefinancierde. Door banken en financiële adviseurs werd gezegd ‘leen het maar!’. Met als gevolg dat mensen nauwelijks buffers hebben”, aldus De Kock. Bij schulden en bij het oplossen van schulden komen veel emoties los. “Bij schuldhulpverlening zie je verschillende emoties. Men is boos, voelt zich bedreigd, is apathisch of lamgeslagen omdat het niet is gelukt op eigen kracht de problemen op te lossen.” De Kock benadrukt dat veel mogelijk is als iemand serieus met een oplossing aan de slag gaat. “Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat ze de actor zijn. Ze moeten naar hun eigen aandeel durven kijken. Er is iets voorafgegaan aan de komst van de deurwaarder.” De schuldhulpverlening zoekt altijd naar structurele oplossingen. “Wij gaan de financiën ordenen, kijken of we het inkomen in evenwicht kunnen brengen en gaan budgetteren. We merken dat mensen lang niet altijd hun inkomenscomponent op orde hebben. Dat kan bijvoorbeeld omdat er veel onwetendheid is over inkomensondersteunende maatregelen, zoals toeslagen of omdat iemand niet werkt naar zijn vermogen”, aldus De Kock. “Onze rol is die van intermediair. We vinden het belangrijk dat huishoudens economisch kunnen blijven participeren in de maatschappij.” Ook kunnen leden van de NVVK sociale


den Nederland of er een advies tot doorstart mogelijk is. Daar wordt een model op gezet.” De Kock benadrukt wel het belang om goed door te verwijzen naar de schuldhulpverlening. “Financiële adviseurs zijn professionals en dat geldt ook voor de schuldhulpverlening. Daar zit veel specialistische kennis. Als klanten met een schuldenprobleem kampen, verwijs die mensen dan vooral door naar de schuldhulpverlening of naar de gemeente. Die instanties zorgen er wel voor dat de professionele hulpverleg ning wordt ingeschakeld”.

kredieten verlenen, zoals saneringskredieten. “We kijken niet wat iemand kan lenen, maar vragen ‘Wat heeft u nodig?’. Wij kunnen bijvoorbeeld een krediet geven voor de vervanging van een kapotte wasmachine. Een saneringskrediet moet gericht zijn op het aflossen van de schuld.”

Inbreken op het inkomen

Eenmaal in de schulden is het vaak moeilijk om er op eigen kracht uit te komen, meent De Kock. “Crediteuren hebben veel mogelijkheden tot hun beschikking om beslag te leggen op het inkomen van schuldenaars. Er wordt veel gesanctioneerd door boetes, bijvoorbeeld door de zorgverzekeraars. Mensen krijgen hierdoor het idee dat ze vechten tegen de instanties.” Dat is tevens de reden dat financiële adviseurs terughoudend moeten zijn in hun rol van bemiddelaar. “Het is riskant om tot afspraken te komen met één schuldeiser zonder verder inzicht te hebben in de financiële toestand”, waarschuwt De Kock. “Als vervolgens een andere crediteur zijn rechten uitoefent, blijken de afspraken toch niet haalbaar.” Wel kan de adviseur bij problemen onderzoeken of het bedrijf in potentie gezond is. “Een liquiditeitsprobleem draait ook om het vermogen om inkomsten te verwerven.” Wordt het pad van de schuldhulpverlening ingezet, dan is het zaak dat de adviseur de ondernemer naar een bonafide (NVVK-)organisatie verwijst. “We kijken altijd in samenspraak met de Kamer van Koophandel en MKB

Joke de Kock

Fotografie: Tjitske Sluis

De financieel adviseur moet zelfstandigen er alert op maken dat de omzet geen inkomen is en dat hij buffers en reserveringen moet aanleggen. “Privéonttrekkingen moeten in de juiste verhouding staan tot de zakelijke inkomsten. Vooral als contant geld wordt aangewend voor privé-uitgaven verliezen zelfstandigen soms het overzicht op wat er het bedrijf in- en uitgaat”, is de ervaring van De Kock. Een goede professional maakt nog geen goede ondernemer, is haar overtuiging. “Soms is er sprake van een goedlopend bedrijf, maar ontbreekt een goede boekhouding of een goede scheiding tussen zakelijk en privé.” Een recent probleem is dat veel mensen door het UWV en andere instanties zijn gestimuleerd om zelfstandige te worden zonder dat ze de nodige kennis bezitten. “Het zijn professionals, maar ze missen ondernemersvaardigheden en kennis over boekhouden en belastingen.”

43

NOAB Activa


De werkruimteregeling: In Activa 4 bespraken de auteurs het omgaan met de werkruimte-aan-huis en de mate waarin wel of niet huisvestingslasten en gebruiksvergoeding zijn op te voeren in de fiscale aangifte. In deze tweede bijdrage gaat de aandacht naar de mogelijk grootste categorie van werkruimtetoerekening: de niet-kwalificerende werkruimte in de eigen woning.

Door: Hans Fiolet en mr. Ton Fiolet

De niet-kwalificerende werkruimte in de eigen woning Een belangrijke groep van zelfstandigen heeft te maken met de niet-kwalificerende werkruimte in de eigen woning. Aan hen valt niet uit te leggen waarom zij geen aftrek van huisvestingslasten mogen opvoeren, terwijl hun overbuurman met zijn huurwoning dit wel mag doen. Met het hoofdzakelijkheids- en grotendeelscriterium beoogt de wetgever te voorkomen dat belastingplichtigen ter verwerving van inkomen en met daarbij slechts bijkomstig gebruik van hun werkruimte-aan-huis, hiervan nochtans de kosten in aftrek zouden brengen. Enerzijds wordt dus een ondubbelzinnige band gelegd tussen kosten van werkruimten en daaruit gegenereerde inkomsten, anderzijds wordt beoogd een slechts bijkomstig gebruik niet te willen honoreren met fiscale aftrek. Het gebezigde criterium is niet nieuw. Ook in de Wet IB 1964 werd onder invoering van Oort II in art. 8-b reeds beperking opgelegd aan de aftrek van zakelijke kosten die samenhang vertonen met de tot privévermogen behorende activa. Het doel destijds was pragmatisch te willen omgaan met de beperkingen, ook als dit pragmatisme onder omstandigheden voor arbitrair zou kunnen doorgaan. Het onder omstandigheden niet in aftrek mogen brengen op het exploitatieresultaat laat onverlet dat daarom nog wel de BTW in aftrek mag worden genomen. De aanschafkosten van de inrichting en de uitgaven voor nutslasten mogen wellicht niet worden meegenomen in de winstbepaling, maar daarmee is niets gezegd ten nadele van mogelijke BTW-verrekening.

Personeel in de werkruimte Alvorens de onzelfstandige werkruimte te bespreken, wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de artt. 3.16 en 3.17 NOAB Activa

44

niet van toepassing zijn, indien de werkruimte niet uitsluitend wordt aangewend ten behoeve van belastingplichtige zelf, maar daarnaast ook dienstbaar is aan diens personeel. Anders gezegd: zodra één personeelslid zich voegt bij de onderneming van een ZZP’er om aldaar werkzaam te zijn in diens niet-kwalificerende werkruimte-aan-huis, is art. 3.16 in het geheel niet van toepassing. Het is hierbij niet een beetje wel en een beetje niet: de kosten en uitgaven ter zake van huisvesting worden in dat geval niet meer gemaakt ten behoeve van de belastingplichtige zelf, waardoor art. 3.16 toepassing mist. Bekende voorbeelden zijn de tandarts met praktijkaan-huis waarin tevens een tandartsassistente werkzaam is, al dan niet met een collega mondhygiëniste. Of de administratie-deskundige of belastingconsulent, vrije beroepsbeoefenaars die werken in hun eigen woning vanuit een niet-kwalificerende kantoorruimte, waarin tevens een assistent werkzaam is. Men kan de beperking van art. 3.16 dan geheel vergeten, hier deert geen inkomens- noch zelfstandigheidstoets. Moge dit daarmee duidelijk zijn voor de ondernemer met werkruimte-aan-huis en met ten minste één (parttime) werknemer op de loonlijst, er zijn daarnaast nog wel wat andere werkverhoudingen denkbaar: de kring van personen die tevens gebruik kunnen maken van de werkruimte is groter dan alleen maar de ondernemer met zijn personeel. De vraag mag gesteld worden hoe dit

Hans Fiolet BC is eigenaar van Administratiekantoor Fiolet in Monnickendam, mr. Ton Fiolet CB is eigenaar/directeur van trustkantoor Admetos B.V. in Huis ter Heide.


het vervolg verder uitpakt jegens personen die binnen de beroepsbeoefening van de belastingplichtige gebruikmaken van zijn werkruimte, daarbij niet kwalificeren als ‘personeel’ maar er wél in werkzaam zijn (of ervan gebruikmaken) onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met het aanhouden van personeel.

Pluraliteit van gebruikers Deze uitzondering reikt verder dan alleen het eigen personeel. Ook als de onzelfstandige werkruimte wordt gebruikt door andere ondernemers of beroepsbeoefenaren, ontstaat al doende een situatie dat geen sprake meer

8

Fotografie: De Vlam

Voorbeelden: • de freelancer, niet in loondienst bij belastingplichtige, maar die kiest voor de opting-in-regeling; • de pseudo-freelancer die niet kan/mag kiezen voor opting-in omdat hij geacht wordt tot de belastingplichtige in fictieve loondienst te staan. In civiel-rechtelijke zin levert dit geen dienstbetrekking op, maar er bestaat wel een zodanig nauwe relatie tot de belastingplichtige en zijn onderneming dat dit kwalificeert voor verplichte inhouding en afdracht van loonheffingen;

• de uitzendkracht die regelmatig of onregelmatig wordt aangetrokken; • de oproepkracht op basis van uitgesteld dienstbetoon (nulurencontract); • zij die van de werkruimte-aan-huis gebruikmaken onder overlegging aan belastingplichtige van een VAR-row. Voor al deze personen geldt dat hun aanwezigheid in (en hun gebruik van) de werkruimte-aan-huis op locatie van hun principaal met zich meebrengt dat niet meer sprake is van “(...) kosten die verband houden met een werkruimte ten behoeve van de belastingplichtige zelf ...”.

Hans en Ton Fiolet

45

NOAB Activa


is van een gebruiksvergoeding voor kosten en lasten die verband houden met een werkruimte ten behoeve van belastingplichtige zelf. Men mag hierbij denken aan musici die als zelfstandige podiumkunstenaars bij en met elkaar oefenen, daarbij gebruikmaken van elkaars studio resp. werkruimte-aan-huis, daarbij al dan niet lesgeven aan leerlingen die als beroepsbeoefenaar (voorbeeld: de artiesten) zelf ook weer over een VAR beschikken. Hetzelfde geldt voor vocalisten en het daarbij behorende scala aan dirigenten, repetitoren, pianisten en allerhande beoefenaren van het artistieke metier. Zij kunnen zonder veel plichtpleging stellen en opvoeren dat hun werkruimten-aan-huis ook aan andere ondernemers dienstbaar zijn en derhalve niet zijn onderworpen aan de aftrekuitsluiting van art. 3.16. Hiermee is voor hen tevens de inkomenstoets van de baan. Deze toets maakt immers deel uit van art. 3.16, aanhef en onder 1, lid b en waar men niet aan toekomt indien de beperking uit de aanhef al niet van toepassing is.

De inkomenstoets Na dit uitstapje omtrent de kring der personen op wie de beperking van art. 3.16 van toepassing is, keren wij terug naar de hoofdzaak: zij die als ZZP’er onzelfstandige werkruimten gebruiken, wat onder omstandigheden kan neerkomen op een zolder- of een kelderruimte, een afgescheiden hoek in de slaapkamer, een studeervertrek, men bedenke het maar. De eerste hobbel die moet worden genomen is de inkomenstoets met de criteria ‘hoofdzakelijk’ (70%) en ‘in

N ederlandse

O rde

van

A dministratie -

belangrijke mate’ (30%). Dit onderwerp kwam reeds aan de orde in Activa 4. Levert de inkomenstoets verder geen probleem op, dan laat de vraag zich stellen of het bestemmen tot werkplek van een woonkamer, zolder- of deel van een slaapkamer, in het algemeen duidelijke en aanwijsbare extra kosten voor de ondernemer met zich meebrengt. Immers, als dit het geval is, valt niet in te zien waarom onderscheid wordt gemaakt naar zelfstandige of onzelfstandige werkruimten. In beide gevallen moet de ondernemer zich dan kosten en uitgaven getroosten die bij gelijke gevallen tot ongelijke behandeling gaan voeren. Dit mag door de rechter weliswaar niet worden getoetst aan opvattingen van redelijkheid en billijkheid (Gw, art. 1 (antidiscriminatieverbod), J° Gw, art. 120 (rechterlijk beoordelingsverbod), maar de rechter mag wel toeten aan verdragen (IVBPR en EVRM). De vraag of voor het geschikt maken van zolder- of kelderruimten kosten en uitgaven nodig zullen zijn, is evenwel nimmer gesteld. De wetgever gaat er kennelijk in alle simpelheid vanuit dat dergelijke additionele kosten zich niet zullen voordoen en maakt dit tot uitgangspunt van de toelichting bij de parlementaire behandeling (zie MvT, Kamerstukken II, 2002/03, 29026, nr. 3, blz. 4-6). De beweerdelijke discriminatie die hierdoor qua aftrekbeperking zou ontstaan naar gelang zelfstandige en onzelfstandige werkruimte, wordt hiermee in de ogen van de wetgever gerechtvaardigd: het zouden immers geen gelijke gevallen zijn. Het inrichten van een werkruimte op de zolderverdieping wordt dan geacht geen financiële

en

B elastingdeskundigen

Educatieprogramma voorjaar 2012 U kunt ons educatieprogramma vinden op de website www.noab.nl of aanvragen via telefoonnummer (073) 6141419

zekerheid in kwaliteit

NOAB Activa

46

Postbus 2478 5202 CL ’s-Hertogenbosch Rompertdreef 7 5233 ED ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 614 14 19 Fax (073) 614 01 89 E-mail noab@noab.nl Website www.noab.nl


uitgaven met zich mee te brengen, terwijl dit voor diezelfde inrichting in een zelfstandige werkruimte klaarblijkelijk wél is geïndiceerd. Opvallend is dat dit neerkomt op het meten met twee maten, nu deze redenering destijds niet werd toegepast op de inmiddels vervallen regeling voor onbelaste vergoeding aan telewerkers (sinds 2011 de Werkkostenregeling). Het argument was destijds dat deze vergoeding nu juist wél was geboden vanuit een behoefte tot inrichten van de werkruimte, maar waarbij geen enkele relatie bestond met het enkel aanhouden van de werkruimte zelf (zie destijds art. 11, lid 1, onderdeel q, Wet LB 1964). Diezelfde inrichting wordt evenwel qua vergoedingsargument aan de ondernemer onthouden door in art 3.16 Wet IB 2001 bij de van aftrek uitgesloten kosten en lasten tevens aanvullend te stipuleren “de inrichting daaronder begrepen”. Dit leverde sinds de wetswijziging van 2005 de merkwaardige situatie op dat aan werknemer(s) een onbelaste vergoeding mocht worden verstrekt voor het inrichten van een telewerkplek aan huis, terwijl door de ZZP’er, die als zelfstandig ondernemer hetzelfde wilde nastreven, nog geen elektragebruik voor zijn bureaulamp in aftrek mag worden gebracht. Deze tegenstrijdigheid is onderzocht door advocaatgeneraal mr. Overgaauw en besproken in zijn conclusie van 17 juli 2007 in de cassatiezaak 43602. In die zaak stond niet het “verband houden met” uit het art. 3.16 ter discussie, maar handelde het om hetzelfde “verband houden met” van art. 3.17. Zijn conclusie luidt – dit in tegenstelling tot de opvatting van de staatssecretaris (zie diens besluit van 07-06-2004 CCP2004/774M) – dat aan het “verband houden met” weliswaar ruime uitleg toekomt, maar weer niet zódanig ruim als zou geen gradatie bestaan. De a-g is de mening toegedaan dat gradatie is geboden. De kosten van klein onderhoud hebben bijvoorbeeld een sterk verband met de werkruimte zelf, maar energiekosten hebben dit niet en komen voort uit het gebruik van de werkruimte, terwijl schoonmaakkosten en het gebruikersdeel van de OZB er tussenin zullen zitten. Deze opvatting kon goedkeuring krijgen van de Hoge Raad. Met zijn arrest 43.602, LJ-nummer: BB3475 van 29-05-2009 komt ons hoogste rechtscollege tot de conclusie dat de wetgever niet heeft beoogd om als kosten van huisvesting uit te sluiten hetgeen gebruikelijk in huurverhoudingen door een huurder pleegt te worden gedragen. Weliswaar is deze uitspraak gedaan in relatie tot een interpretatie die toeziet op de reikwijdte van het begrip “verband houden met” gebezigd in art. 3.17, maar als deze zgn. huurders- of gebruikerslasten geen vorm en inhoud geven aan de beperkingen, valt niet vanzelfsprekend in te zien waarom zodanige rol wél zou zijn weggelegd bij de uitsluitingen als verwoord in art. 3.16.

Huurders- of gebruikerslasten De ratio van dit alles is dat het aanhouden van een nietkwalificerende werkruimte in de eigen woning geen aanleiding mag geven tot aftrek van huisvestingslasten, maar dat zulks onverlet laat dat nog wél huurders- of gebruikerslasten in aftrek kunnen worden genomen. Ook op andere plekken van wetgeving kan men dit loslaten van verstrekkende reikwijdte aantreffen. Zo heeft de dga in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 een mogelijkheid gekregen om met beroep op het bepaalde in art. 3.7.2, een werkruimte in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet in zijn woning te creëren en waarvan de kosten in aftrek mogen worden genomen, dit laatste mede met inachtneming van het bepaalde bij art. 3.7.1.b en waarbij het handelt om voorzieningen die voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid. Dit toestaan aan de dga maar niet tevens willen sanctioneren jegens de IB-ondernemer, neigt tot discriminatie. Nu is het maar de vraag of het niet mogen overgaan tot aftrek van huisvestingslasten bezwaarlijk is. Onder de eigenwoningregeling komt de ondernemer/woningeigenaar tóch reeds tot aftrek van hypotheekrente en erfpachtrecht, zodat veel méér huisvestingslasten niet aan de orde zullen zijn. En als sprake is van vrije en onbelaste eigendom, zijn er geen huisvestingslasten en kan er ook geen aftrek plaatsvinden, een en ander op voet van gelijkheid met de kosten voor het vervaardigen van een jaarrekening. Voor de klant is dat een zakelijke aftrekpost binnen zijn onderneming, maar voor de accountant die dit voor zijn eigen praktijk vervaardigt, vormt het geen aftrekpost. Uit de controlepraktijk blijkt ook regelmatig dat de inspecteur bereid is om, mits goed onderbouwd vanuit praktijkgegevens, de zgn. huurders- of gebruikerslasten in aftrek toe te laten, óók wanneer het handelt om een niet-kwalificerende werkruimte. Hier kan praktische overweging aan ten grondslag liggen nu het veelal niet om excessieve aftrek handelt, maar om hooguit 20-25% van de jaarlijkse nutslasten. Veel van wat fiscaal laag overvliegt valt trouwens sowieso al niet op, terwijl ook aan de inspecteur bekend is dat dezelfde werkruimte in huurverhoudingen tot ongebreidelde aftrek voert, waar dit in eigendomsverhoudingen zou moeten worden geweigerd. Als gezegd heeft de praktijk hier aardig mee weten om te gaan, terwijl niet onvermeld mag blijven dat men tenminste kan bogen op een pleitbaar standpunt door óók voor niet-kwalificerende werkruimten tóch de huurders- of gebruikerslasten in aftrek te nemen. Voor administratiekantoren die zich inlaten met horizontaal toezicht zal dit evenwel een non-issue zijn – dat is, tenzij men dergelijke aangiften van ZZP’ers buiten de regeling horizontaal toezicht laat. Er zijn inmiddels zo’n 100.000 of meer ZZP’ers, die natuurlijk niet allemaal via het horizontaal toezicht gaan. In termen van het omgaan met de werkruimte-aan-huis vormen zij echter wel de grootste g categorie voor wie deze aftrek van belang is.

47

NOAB Activa


Advertorial

Automatiseren om te Een nieuwe versie van SnelStart Classic (versie 10), een uitbreiding van de klantenservice en als klap op de vuurpijl start volgend jaar maart de uitbreiding van het kantoorpand in Oosterend op Texel. Het gaat goed met SnelStart, het bedrijf is in beweging en groeit. “Voorop blijft staan dat onze klanten dankzij de automatisering met SnelStart beter en sneller kunnen werken”, zegt SnelStart-directeur Wim Ploeg.

Door: Henk Poker

Daarin slaagt het bedrijf goed. Ploeg: “Laatst waren we op een beurs en vroegen we een gebruiker wat hij vond van de versie 10. Zijn antwoord was dat het hem een hoop werk en tijd scheelde. Precies zoals wij het voor ogen hebben.”

Standaard Uiteraard zitten er de nodige vernieuwingen in SnelStart Classic versie 10. De meest in het oog springende is wel het elektronisch factureren. “Dit kon al via Pdf, maar dan moest de factuur nog wel worden afgedrukt en ingeboekt met kans op fouten”, geeft Ploeg aan. “Wij hebben er nu een UBL 2.0 aan toegevoegd.

‘Fouten met factureren behoren zo goed als tot het verleden’ Dat is een van de standaarden die vorig jaar door de overheid en diverse toonaangevende organisaties is geadviseerd om als standaard te gebruiken. Daarmee kunnen facturen die worden gemaakt direct worden opgeslagen en ingeboekt waardoor NOAB Activa

48

fouten zo goed als tot het verleden behoren. Bedrijven maken daardoor een behoorlijke efficiencyslag waarbij ondernemers uiteraard zelf grip houden op het proces.” Om de nieuwe versie onder de aandacht van de (potentiële) klanten te brengen heeft SnelStart een ludieke manier van promotie bedacht. Ploeg: “Iedere klant krijgt een doosje met daarin een USB-sleutel. Met deze zogenaamde startsleutel kan hij de nieuwe versie 10 downloaden en in gebruik nemen. Bovendien zit er een kaart in het doosje die men kan weggeven aan een collega ondernemer die vervolgens via een licentiecode SnelStart Classic versie 10 gratis tot en met maart 2012 kan gebruiken. Besluiten ze vervolgens om SnelStart in gebruik te nemen, dan krijgen ze ook nog eens € 50 korting op de aanschaf.”

Samenwerking “Wij vinden een goede samenwerking tussen ondernemers en accountants- of administratiekantoren belangrijk”, geeft Ploeg aan. “Wij bieden daarom de Accountantsregeling aan. Cliënten kunnen vanuit het programma eenvoudig een periode

naar hun accountants- of administratiekantoor sturen, waarna deze kunnen worden geïmporteerd en gecontroleerd. Terwijl de administratie wordt gecontroleerd werkt de cliënt gewoon verder. Eventuele correcties worden met het importeren automatisch verwerkt.”

Openingstijden “Ons klantenbestand groeit al dertig jaar”, gaat Wim Ploeg verder. “Uit onderzoek is gebleken dat onze klanten het op prijs stellen als onze openingstijden zouden worden verruimd. Voorheen waren we tijdens de middagpauze gesloten en stopten we om half vijf. Nu zijn we vanaf negen uur ’s morgens tot en met vijf uur ’s middags bereikbaar. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat 70% van onze klanten het liefst te woord

SnelStart Harkebuurt 3 1794 HM Oosterend (Texel) Postbus 302 1794 ZG Oosterend (Texel) t: 0222–36 30 60 f: 0222–36 30 67 i: www.snelstart.nl


besparen wordt gestaan als ze een vraag hebben. Snelheid, contact met mensen en een persoonlijke benadering spelen daarbij een rol. Dankzij onze verruimde openingstijden kunnen we nu meer telefoontjes per dag beantwoorden en daarmee komen we aan die wens tegemoet.”

Inzicht “We hebben de naam dat we redelijk goed bereikbaar zijn”, voegt manager klantenservice Chantal Witte daar aan toe. “Daar doen we ook veel aan. Zo hebben we schermen in ons kantoor hangen waarop iedereen kan zien hoeveel klanten er bellen, hoeveel er in de wacht staan en hoe lang. Dit geeft inzicht waardoor we onze klanten nog beter kunnen bedienen en men minder lang in de wacht staat. Bovendien kunnen we hierdoor per persoon ook meer klanten bedienen. Dankzij de schermen hebben we dus meer inzicht in de wachttijden, waar we vervolgens op kunnen inspelen. Service is bij SnelStart meer doen dan de klant verwacht. Zo bellen we regelmatig klanten op die ons via de mail een vraag sturen. Ze zijn dan volledig verrast, alleen al omdat ze het niet verwachten.” “Ten slotte”, geeft Witte aan, “is het belangrijk dat de kennis bij de medewerkers van klantenservice accuraat en up-to-date is. Niets is zo erg als een klant geen antwoord kunnen geven. Dat proberen wij te allen tijde te voorkomen. Wij voegen klantwaarde toe en dat weten klanten te waarderen. Aandacht geven, afspraken nakomen, goed bereikbaar zijn en wensen van klanten vertalen in goede software passen daar uitstekend in.”

Uitbreiding Om de groei van SnelStart te accentueren haalt Wim Ploeg een bouwtekening tevoorschijn. “Volgend jaar maart wordt een start gemaakt met de uitbreiding van ons pand”, geeft hij aan. “De huidige werkplekken zitten zo goed als vol, dus is uitbreiding noodzakelijk. Op de begane grond komt er vijfhonderd vierkante meter bij en daar bovenop komt nog een verdieping. Een behoorlijke uitbreiding van onze capaciteit dus. Het is de bedoeling dat er veel lichtinval in het nieuwe gedeelte wordt gerealiseerd. Ja, wij zijn in economisch roerige tijden bezig met groei en dat mag je gerust een goed teken noemen. We zijn blij dat we daarmee bezig kunnen zijn. De zorg voor tevreden klanten en dat medewerkers het hier naar de zin hebben

is en blijft uiteindelijk de leukste uitdaging.”

‘Ontwikkelingen rondom automatisering staan niet stil’ Ondertussen staan de ontwikkelingen rondom de automatisering niet stil. Ploeg: “Wij proberen altijd aan te sluiten op actuele wensen van onze klanten. In dat kader willen we volgend jaar de mogelijkheid bieden dat klanten waar ook ter wereld met hun boekhoudprogramma van SnelStart kunnen werken, zodat ze op tijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen want daar gaat het uiteindelijk om.”

49

NOAB Activa


Pensioen in eigen behe Opbouwen van pensioen in eigen beheer is een van de grote voordelen van ondernemen via een eigen BV. Maar het is de vraag of dat echt wel altijd zo aantrekkelijk is. Soms is het juist aantrekkelijk om te stoppen met die pensioenopbouw.

Door: mr. Eric van Uunen

De laatste jaren is de pensioenkwestie een uitermate complexe materie geworden, zeker als het gaat om pensioenopbouw in eigen beheer. Wetgeving in het kader van Witteveen en de Wet VPL zijn daar debet aan. Daar komt binnenkort nog eens het pensioenakkoord bij. Pensioenadvisering is een specialisme geworden en voor een allround-adviseur welhaast niet meer te behappen.

Ontwikkelingen Langzaam maar zeker worden ook de mogelijkheden van pensioen in eigen beheer voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) steeds verder uitgehold. Hoe lager de pensioenaanspraken voor de DGA, des te lager ook de voorziening op de balans van zijn eigen BV en daarmee ook de dotaties aan die voorziening. Daarbij mag ook de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van de laatste jaren (de meeste BV’s in het MKB kennen nu een tarief van 20%) nog worden opgeteld. Het gevolg is dat de Vpb-besparing door het pensioen in eigen beheer de laatste jaren fors is afgenomen.

‘Het is fiscaal taboe afstand te doen van pensioenaanspraken’

Daarnaast speelt nog de problematiek van de fictieve afkoop. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat als sprake is van onvoldoende dekking op de actiefzijde van de BV voor de nakoming van de pensioenverplichting in eigen beheer (waarbij die pensioenvoorziening wordt bepaald op de waarde in het economisch verkeer) door toedoen van de DGA (bijvoorbeeld als gevolg van een dividenduitkering of een onzakelijke lening door de BV aan de DGA), het pensioen fictief is afgekocht. Met als gevolg een heffing van 72% over de commerciële waarde van die pensioenvoorziening. Daarom opnieuw de hamvraag

NOAB Activa

50

of het nog zinvol is om pensioen in eigen beheer op te (blijven) bouwen?

Kenmerken pensioentoezegging Als een BV een pensioen aan haar DGA toekent, ontstaat bij die BV een verplichting tegenover de DGA om vanaf de 65-jarige leeftijd (na de invoering van het pensioenakkoord 66- of 67-jarige leeftijd) pensioenuitkeringen te betalen. Daarvoor vormt de BV een voorziening. Het doteren aan die pensioenvoorziening leidt tot een Vpbbesparing en omdat er minder winstreserves worden opgebouwd, komt daar in de toekomst minder te betalen aanmerkelijkbelangheffing (AB-heffing) bij. Het integrale tarief van Vpb plus AB-heffing bedraagt voor een DGA met een BV die 20% Vpb betaalt 40%. En voor een DGA met een BV die 25% Vpb betaalt 43,75%. Daar staat tegenover dat de DGA vanaf zijn 65ste een pensioenuitkering ontvangt, die dan belast wordt in box 1 met het toptarief van 52%.

Eigen beheer of herverzekeren? De BV kan die pensioenverplichting tegenover haar eigen DGA in eigen beheer houden (mits de DGA ten minste 10% van de aandelen in die BV houdt), maar ook herverzekeren bij een professionele verzekeraar. Banksparen is voor pensioenen geen optie. De voordelen van volledig herverzekeren ten opzichte van eigen beheer zijn: • eenvoud: de adviseur hoeft niet elk jaar nieuwe actuariële berekeningen te maken; • bij een faillissement van de BV is het pensioenkapitaal bij een verzekeringsmaatschappij veilig; • er ontstaat een discipline bij de DGA om elk jaar een stuk van zijn vermogen af te zonderen ten behoeve van zijn oude dag; • de pensioengrondslag is hoger, omdat bijv. bij pensioen in eigen beheer de AOW-franchise hoger is en


er? Stop er tijdig mee! Dan is de heffing immers slechts 40% in plaats van 52%. Het stoppen van pensioenopbouw (in de praktijk wordt dit het premievrij maken van het pensioen genoemd) vergt een aanvullende pensioenovereenkomst (pensioenbeëindigingsovereenkomst) tussen de DGA en de BV, met daarbij notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van die BV. In die overeenkomst wordt bepaald dat in het verleden opgebouwde aanspraken over de verstreken dienstjaren worden gerespecteerd, maar dat er geen nieuwe aanspraken over de komende dienstjaren bijkomen.

loon in natura (auto!) wel tot de grondslag mag behoren en bij eigen beheer niet. De nadelen van herverzekeren ten opzichte van eigen beheer zijn echter: • kortlevenrisico: als de DGA vóór of kort na zijn 65ste overlijdt, komt de maatschappij door de sterftewinst goed weg omdat er veel premies zijn ontvangen ten opzichte van de uitbetaalde pensioenuitkeringen; • de kosten- en winstopslagen die de maatschappij berekent (hoewel de adviseur ook kosten in het kader van pensioenopbouw in eigen beheer doorbelast); • het beperkte rendement dat met het afgestorte pensioenkapitaal wordt gerealiseerd; • het ontransparante karakter van pensioenpolissen; • (het belangrijkste nadeel) er moeten daadwerkelijk premies aan de maatschappij worden betaald: gedurende de ondernemersfase worden liquide middelen aan de onderneming onttrokken, die men vaak niet kan missen.

Een fiscaal taboe is het afstand doen van pensioenaanspraken. Tenzij ze niet voor verwezenlijking vatbaar zijn, leidt het prijsgeven van pensioenaanspraken tot een fictieve afkoop belast in box 1 (met een toptarief van

Er is echter nóg een nadeel aan pensioenopbouw in eigen beheer verbonden. Zolang de eigen BV pensioenverplichtingen tegenover de DGA heeft, ofwel zolang de DGA nog leeft, moet de DGA die eigen BV aanhouden. Leuk voor de omzet van de accountant, maar ongemakkelijk voor de DGA. Die wordt immers elk jaar geconfronteerd met een jaarrekening, een Vpb-aangifte, inschrijving KvK, bankkosten, enzovoort. Menig DGA geeft er daarom de voorkeur aan om op enig moment na zijn 65ste zijn pensioenkapitaal tóch over te hevelen naar een verzekeraar, ondanks alle nadelen die daaraan zijn verbonden, om daarmee de kosten en het ongemak die gepaard gaan met het in stand houden van de BV voortaan te vermijden.

Een belangrijk aandachtspunt is de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. Van jaar tot jaar moet worden beoordeeld of de opgebouwde pensioenaanspraken niet te hoog worden. Rekening houdend met andere inkomsten in box 1 (AOW-uitkeringen, lijfrenteuitkeringen) en met aftrekposten in box 1 (alimentatieverplichtingen, eigenwoningrente) zou het jammer zijn als de DGA 52% over zijn pensioeninkomsten moet betalen, terwijl de BV slechts een aftrek heeft genoten van 40%. Dan kan de DGA beter stoppen met het opbouwen van pensioenaanspraken en het bedrag van de dotatie (extra winst) als dividend uitkeren.

Eric van Uunen

Fotografie: Guido Koppes

Stoppen met pensioenopbouw

51

NOAB Activa


NOAB Activa

52


52%), verhoogd met een revisierente van 20%, ofwel een heffing van maximaal 72% over de waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraken. In dat kader is het bewijstechnisch wenselijk om de pensioenbeëindigingsovereenkomst te laten ingaan op de datum in de toekomst, en de akte te laten registreren bij de Belastingdienst voor die ingangsdatum. Het is de taak van de accountant/adviseur om na te gaan hoeveel oudedagsaanspraken de DGA al heeft opgebouwd. En om na te gaan of een verdere opbouw niet leidt tot een fiscale verslechtering van de positie van de DGA doordat de dotatie aan de pensioenvoorziening plaatsvindt tegen een lager tarief dan de latere heffing over de uitkeringen. En als het omslagpunt bereikt is, om de pensioenen dan tijdig premievrij te maken.

Berekenen aanspraak bij premievrij maken Op de datum waarop het pensioen premievrij wordt gemaakt, wordt uitgerekend wat de inmiddels opgebouwde aanspraak is. Die aanspraak wordt vervolgens vanaf die datum geïndexeerd volgens de oorspronkelijke pensioenovereenkomst. De meeste pensioenovereenkomsten bevatten een zgn. open indexatie. Dit houdt in dat de pensioenen jaarlijks zo veel mogelijk waarde- of welvaartsvast worden gehouden. Voor het indexeren van die pensioenen zal worden uitgegaan van een door het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek gepubliceerd indexcijfer. Nadat de pensioenovereenkomst premievrij is gemaakt, mag ter voorkoming van discussies over de hoogte van de indexatie ter vervanging van de open indexatie een fictieve vaste indexatie worden gehanteerd van 2% per jaar. Deze goedkeuring is opgenomen in onderdeel A.3.3 van het Besluit “Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten” van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Dat moet dan wel uitdrukkelijk in de pensioenbeëindigingsovereenkomst worden bepaald omdat in de oorspronkelijke pensioenovereenkomst er wellicht geen indexatie is opgenomen als de pensioenaanspraak tussentijds premievrij wordt gemaakt. Ofwel, als een DGA op het beëindigingtijdstip een aanspraak heeft opgebouwd van bijv. € 10.000 ouderdomspensioen per jaar, dan mag de pensioenvoorziening bij de BV vanaf die datum worden geïndexeerd met een vast percentage van 2% per jaar. De indexatie tot de pensioendatum heet voorindexatie, de indexatie vanaf de pensioendatum noemt men na-indexatie.

Bijkomend effect: extra lijfrenteaftrek Het premievrij maken van het ouderdomspensioen heeft overigens nog een paar voor de DGA prettige neveneffecten. Zo kan door het niet langer opbouwen van pensioenaanspraken voor de inkomstenbelasting een pensioentekort ontstaan, waardoor de DGA de jaarruimte

(en de reserveringsruimte) kan benutten voor de aftrek van lijfrentepremies. Nu kent het onderbrengen van een lijfrente bij een verzekeraar dezelfde nadelen als bij een pensioen. Maar tussen lijfrenten en pensioenen bestaat één belangrijk verschil: de mogelijkheid van banksparen. Door het banksparen worden enkele nadelen van het afstorten van gelden voorkomen: • het kortlevenrisico (na het overlijden van de DGA komt het spaartegoed toe aan zijn erfgenamen); • banksparen is transparanter; • de beperkte kosten- en winstopslag die bij banksparen aan de orde zijn; • er is meer flexibiliteit ten aanzien van de looptijd. Blijft onverlet het grote nadeel van het moeten afstorten van liquide middelen. Door het banksparen in de IB-sfeer wordt in elk geval vermeden dat aftrek plaatsvindt tegen 40%, met een heffing tegen 52%, omdat ook de aftrek plaatsvindt tegen maximaal 52%. Zij die al voldoende oudedagsaanspraken hebben opgebouwd, kunnen na dividenduitkering altijd nog sparen in box 3.

Samenvatting

‘Maak pensioen premievrij als omslagpunt is bereikt’

Al met al doet de DGA er verstandig aan regelmatig na te gaan of zijn pensioenaanspraken niet premievrij gemaakt moeten worden. Enerzijds om te voorkomen dat de aftrek bij het vormen van de verplichting plaatsvindt tegen een lager tarief dan de heffing over de latere uitkeringen, maar anderzijds ook om toegang te creëren g tot banksparen. Mr. E.A. (Eric) van Uunen is partner in Marree & Van Uunen Belastingadviseurs in Oisterwijk. www.marree-cs.nl

Sluit uw NOAB-verzekering voor Beroepsaansprakelijkheid bij Hiscox, de specialist in Beroepsaansprakelijkheid

www.BAVverzekering.nl www.hiscox.nl

53

NOAB Activa


Snel hogerop?

Start februari 2012

In 4 maanden van PDL naar Payrolladviseur Onze opleiding tot Payrolladviseur biedt u binnen 4 maanden een belangrijke verbreding en verdieping van uw kennis in loonzaken. Cursusprijs â‚Ź 1.420.

NOAB 16 PE-punten

Daarna kunt u een opleiding tot Payrollprofessional van 2 maanden volgen. Hierin worden specifieke onderwerpen uitgediept, waaronder de problematiek van internationale arbeid. Cursusprijs â‚Ź 960.

www.payrollopleiding.nl

NOAB Activa

54

NOAB 12 PE-punten


Advertorial

Van werkkostenregeling tot managementrapportage Met de komst van de nieuwe werkkostenregeling (WKR) kunnen ondernemers tot en met 2013 elk jaar de keuze maken of zij gebruikmaken van de WKR of nog gebruikmaken van de oude regeling. Op welke wijze kunt u als administratiekantoor dit proces vereenvoudigen en automatiseren?

Door: Henk Poker

Door de WKR kan maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. “Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarom is het belangrijk op elk moment te weten wat de vrije ruimte is”, zegt Marinka Geijsen-Heijnis van MUIS Software. “Ons financiële pakket iMUIS is uit te breiden met de module Werkkostenregeling”, vertelt Geijsen-Heijnis.

Koppeling

Fotografie: Guido Koppes

“Wij zien nog steeds dat veel administratie- en accountantskantoren handmatig de loonjournaalposten boeken. Dat kost tijd die beter kan worden besteed aan advieswerk. MUIS heeft voor bijna elk loon/salarispakket een koppeling gerealiseerd waarmee de loonjournaalposten handmatig of automatisch in de

boekhouding worden verwerkt. Per grootboekrekening kan in iMUIS worden aangegeven of de WKR moet worden toegepast, belast of onbelast. Via de WKR-rapportage weet u direct wat de vrije ruimte is. Koopt een ondernemer kerstpakketten voor de medewerkers, dan kan deze factuur direct worden meegenomen in de WKR-rapportage en komt de ondernemer niet voor verrassingen komen te staan.”

gebruiksvriendelijkere software. Eerder dit jaar kwam MUIS Software al met de boekhoudkoppeling ABN AMRO op de markt, een onderdeel van de module Telebankieren. Bankafschriften worden automatisch bijgewerkt in de administraties van iMUIS Online. Mutaties handmatig inlezen is dus niet meer nodig. “Het banksaldo is elke dag in iMUIS Online bijgewerkt. Dit levert ondernemers enorme tijdswinst op.”

Het administratie- of accountantskantoor kan de WKR-rapportage opnemen in de managementrapportage en als onderdeel van het jaarrapport. Of de ondernemer nu via het internet met iMUIS Online de administratie voert of met de iMUIS-software, de accountant kan op elk moment tussentijdse cijfers genereren inclusief de WKR-rapportage. Eventuele afwijkingen in de administratie kunnen eenvoudig worden gevonden met de uitgebreide controlerapportage en boekingen kunnen direct worden gecorrigeerd. Alle rapportages zijn ook altijd up-to-date. Ook met XBRL/ SBR, want daar is MUIS Software klaar voor.

MUIS Software ziet het marktaandeel online boekhouden flink stijgen. De prijs speelt hierbij een grote rol. “Zo zijn de abonnementstarieven voor iMUIS Online zeer concurrerend. Administratie- en accountantskantoren hebben bij MUIS Software een ruime keuze in het aanbieden van internetboekhouden aan klanten, afhankelijk van de wensen en bedrijfssituatie. Zo kan er op de servers van MUIS Software een starterspakket worden aangevraagd of wordt iMUIS Online op de eigen server gehost.

Concurrerend MUIS werkt continu aan de ontwikkeling van nog

Meer weten? Meld u aan voor een gratis webinar op www.muis.nl/demo.

MUIS Software Rijksstraatweg 41 1969 LB Heemskerk t: 0251–24 16 41 e: info@muis.nl i: www.muis.nl

Richard van Lieshout en Marinka Geijsen-Heijnis

55

NOAB Activa


De inlener betaalt, maar Wie zelf geen (of minder) werknemers in dienst wil hebben maar wel werk gedaan wil hebben, kan ervoor kiezen de werknemer van een ander voor zich te laten werken. Tegen een gepaste vergoeding worden dan alle bijkomende kosten afgekocht, althans dat is het idee. Het is echter een idee dat in toenemende mate bijstelling verdient. Vanwege de wens van de regering de malafide tak van het uitzendwezen te bestrijden worden er steeds nieuwe verplichtingen ingevoerd die op de inlener van een uitzendkracht drukken.

Door: mr. Joop van Zijl

Wie een werknemer van een ander inleent om onder zijn eigen leiding en toezicht werkzaam te zijn, moet al sinds jaar en dag rekening houden met de zogenoemde inlenersaansprakelijkheid. Als de werkgever de loonbelasting of sociale premies die op het loon van de ingeleende werknemers moet worden ingehouden niet aan de Belastingdienst afdraagt, kan de inlener daarvoor door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld. Hetzelfde geldt bij het niet afdragen van de omzetbelasting die ter zake van het uitlenen van de werknemer in rekening moet worden gebracht. Aan deze aansprakelijkheid ontkomt de inlener slechts door een bedrag ter grootte van de verschuldigde loonen omzetbelasting of sociale premies te storten op een geblokkeerde bankrekening van de werkgever (de grekening), waarvan het saldo is verpand aan de Ontvanger van ’s rijks belastingen. Vanwege de administratieve lasten die daaraan voor de werkgever zijn verbonden (met name het deblokkeren van hetgeen te veel op de g-rekening is gestort levert het nodige werk op) wordt in de praktijk wel aangedrongen op andere manieren om de inlenersaansprakelijkheid van de werkgever te beperken.

Accountantsverklaringen Een van die andere manieren is dat de inlener een deel van de vergoeding voor het inlenen van de uitzendkrachten uit naam van de werkgever rechtstreeks stort op de bankrekening van de Ontvanger. Hoewel de inlener dan zeker weet dat het geld bij de Ontvanger terechtkomt, biedt deze wijze van handelen geen vrijwaNOAB Activa

56

ring voor de inlenersaansprakelijkheid. Als er nog andere bedragen aan loon- en omzetbelasting of sociale premies onbetaald blijven, kan de inlener nog steeds door de Ontvanger tot betaling worden aangesproken. Alleen storting op de g-rekening leidt ertoe dat het betaalde bedrag ook in mindering komt op dat deel van de schuld van de werkgever waarvoor de inlener aansprakelijk is. Accountantsverklaringen die moeten bewijzen dat de werkgever aan zijn afdrachtsverplichtingen heeft voldaan, leveren ten opzichte van de Ontvanger natuurlijk geen enkel verweer op als deze de inlener tot betaling aanspreekt. Hooguit zou de accountant aansprakelijk kunnen zijn als blijkt dat aan de afdrachtverplichting niet is voldaan, maar dan moet het wel gaan over de afdracht over een tijdvak waarover de accountant een verklaring heeft afgelegd.

Letselschade Ook sinds jaar en dag kan een inlener aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een ingeleende arbeidskracht lijdt doordat hij tijdens het werk letsel oploopt als gevolg van onveilige werkomstandigheden. De werkgever is voor deze letselschade van deze ingeleende arbeidskrachten op dezelfde verstrekkende voet aansprakelijk als voor letselschade die werknemers op het werk oplopen. Die aansprakelijkheid geldt overigens niet alleen ten opzichte van ingeleende arbeidskrachten, maar ook bijvoorbeeld ten opzichte van stagiairs en zelfs ten opzichte van ingehuurde zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Een voldoende uitgebreide dekking van de bedrijfsaan-


één keer is wel genoeg bureaus zou er ook van moeten kunnen uitgaan dat de hiervóór genoemde gevaren hem niet bedreigen. Dat zou echter dramatisch anders kunnen zijn voor degene die gebruikmaakt van kleine uitzendbureaus, laat staan als dat buitenlandse uitzendbureaus zijn. In dat geval is de nodige waakzaamheid geboden om het inlenen zonder forse financiële kleerscheuren te laten verlopen.

sprakelijkheidsverzekering of ongevallenverzekering moet hier soelaas bieden. Nog niet zo lang geleden heeft de wetgever ook een aansprakelijkheid voor de inlener ingevoerd die geldt als de ingeleende arbeidskrachten van hun werkgever niet het minimumloon of de minimumvakantietoeslag betaald hebben gekregen. Daarvoor moet vooral worden gevreesd als buitenlandse arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld. Van belang is dan dat het niet uitmaakt of op de arbeidsovereenkomst met de arbeidskrachten het Nederlandse recht dan wel het recht van een ander land van toepassing is verklaard. Zo lang de arbeid in Nederland wordt verricht, kan de inlener voor het niet betalen van het minimumloon of de minimumvakantietoeslag aansprakelijk worden gesteld. De inlener is daarvan alleen gevrijwaard als het uitzendbureau is gecertificeerd op basis van een van de NEN-normen 4400-1 of 4400-2 en op die grond is ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid (zie www.normeringarbeid. nl).

Bij de Tweede Kamer is inmiddels een wetsvoorstel aanhangig dat uitzendbureaus verplicht om zich als uitzendbureau in het register in te schrijven. De bedoeling daarvan is dat alle in Nederland actieve uitzendondernemingen aldus zichtbaar worden voor de Stichting Normering Arbeid of de Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten, zodat deze stichtingen hun certificerende of controlerende werk kunnen doen. Deze registratieplicht van uitzendbureaus zou de inlener een zorg zijn, ware het niet dat de inlener na invoering van het wetsvoorstel door de Arbeidsinspectie kan worden beboet als gebruikgemaakt wordt van ingeleende arbeidskrachten van een werkgever die niet als uitzendbureau in het register is ingeschreven. Aangezien deze boete € 12.000 per arbeidskracht bedraagt (bij herhaling binnen vijf jaar zelfs € 24.000 en bij een tweede herhaling € 36.000) is het voor een inlener echt zaak om even te controleren of het uitzendbureau wel aan deze verplichting heeft voldaan. Overigens zal het inlenen binnen concernverband buiten de werking van het wetsvoorstel vallen, maar dat geldt niet voor incidentele gevallen van detachering (bijvoorbeeld van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers) anders dan bij wijze van hulpbetoon en zonder winstoogmerk. Met het inlenen van uitzendkrachten is niets mis. Wie gebruikmaakt van de grote gerenommeerde uitzend-

Fotografie: Guido Koppes

Registratieplicht

57

NOAB Activa


Groter?

Kleiner?

Of juist samen verder? Uw omgeving verandert snel, en hoe verandert ù mee? MaeS en Partners begeleidt dagelijks grote en kleine kantoren bij de aan- en verkoop of fusie van hun praktijk. MaeS en Partners biedt u inzicht in de mogelijkheden en geeft u een verrassende en realistische kijk op de toekomst.

Scan de QR-code en bekijk de video.

• Selecteren van de daarbij passende kandidaat • Het hierdoor creëren van meerwaarde • Actief als creatieve en discrete partner

Deurne:

MaeS en Partners, specialist in overnames en fusies. Bel voor een kosteloos,

0493 321 240

oriënterend gesprek met Henri Maas of Jerome Senden.

Amsterdam:

21933/2

• Persoonlijke begeleiding om de juiste doelstellingen te formuleren

NOAB 020 79 Activa 58 97 928

www.maesenpartners.nl


Applicatie Hosting & Werkplekautomatisering LinkiT ontzorgt graag de ICT infrastructuur van haar klanten en heeft zich als betrouwbare partner bewezen bij vele accountancy-, administratie en belastingadvieskantoren. Of het nu om uw applicaties gaat of om volledige werkplekautomatisering: LinkiT zorgt dat u zich kunt richten op uw core business.

Beschikbaarheid is wat voor u telt

Daarnaast biedt LinkiT ook de volgende diensten aan: > > > > > > > >

Backup Online Remote Support & Monitoring vanuit ons ICT Service Center Systeembeheer op locatie Beveiliging van de ICT-infrastructuur Internetdiensten voor o.a. elektronische aangiftes Levering en onderhoud van hardware Performance-adviezen, projecten en consultancy Updateabonnementen van software

LinkiT is een full service ICT organisatie met specialisme in detachering, managed services en systeem- & applicatiebeheer. Voor meer informatie: telefoon (030) 265 0 265 / info@linkit.nl / WWW.LINKIT.NL

59

NOAB Activa


UNIT4 Accountancy

Marktleider in accountancysoftware

Online samenwerken Wij zijn er klaar voor. U ook?

De huidige marktontwikkelingen, nieuwe technologieën en veranderende klantbehoeften vergroten voor u de noodzaak om

Onze softwareproducten werken

digitaal te werken en dienstverlening aan te bieden waarin het

zelfstandig maar vormen samen

online samenwerken centraal staat.

een krachtige totaaloplossing.

UNIT4 Accountancy biedt u diverse oplossingen die online

Kijk voor meer informatie op

samenwerken met uw cliënten en de uitvragende partijen

www.unit4.nl/accountancy

mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn cliëntportalen, online personeels- en salarisadministratie maar ook samenwerking bij het maken van prognoses. U werkt veiliger en efficiënter samen. Bovendien verlaagt u zo uw kostprijs en geeft u uw kantoor de gewenste moderne en uniforme uitstraling. Met de oplossingen van UNIT4 Accountancy bent u klaar voor online samenwerking.

NOAB Activa

60

Activa 2011, nr 5  

Magazine voor ondernemende ondernemersadviseur, uitgegeven door NOAB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you