Signaal 45 Configure to Order

Page 10

Vlnr: Ton van den Heuvel, Bob Lemmen en Peter Kooken

Standaardisatie voor een goed verpakt verhaal Modulair bouwen brengt Lantech voorop in eigen branche Lantech groeit, al jaar na jaar. Op de nieuwe locatie in Malden is de producent van verpakkingsmachines klaar voor de toekomst. Bovendien blijkt, juist daar in het pand, waar standaardisatie van productie zoal toe leidt. Efficiënt en modulair bouwen: bij Lantech kennen ze de waarde allang.

Het nieuwe pand is ruim, de uitvalswegen zijn dichtbij. Hier, in het Gelderse Malden, kan Lantech weer vooruit. Alhoewel, als de groei net zo hard blijft gaan als in het afgelopen jaar… Waar Lantech begin 2017 nog zo’n honderd medewerkers telde, zijn er dat inmiddels al 45 meer. Marketingmanager Bob Lemmen is er nog steeds van onder de indruk. “De orders vliegen ons om de oren. Groei was er altijd wel, maar zo snel als het vorig jaar ging? Dat was echt uitzonderlijk.” Maar goed, wat wil je ook, als je als verpakkingsmachineproducent inmiddels zo’n naam hebt opgebouwd. Betrouwbare, kwalitatief hoogstaande producten: hier in Malden weten ze waar het om draait. Voor bedrijven wereldwijd, waaronder multinationals in de foodsector en logistiek, is de prijs niet zozeer het uitgangspunt. In plaats daarvan

010

010


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.