Page 1

Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

nkldialog@ue.katowice.pl www.nkl.ue.katowice.pl www.facebook.com/NKLDialog


Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

nkldialog@ue.katowice.pl www.nkl.ue.katowice.pl www.facebook.com/NKLDialog


Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

nkldialog@ue.katowice.pl www.nkl.ue.katowice.pl www.facebook.com/NKLDialog

Konkurs "Liga Młodych Logistyków" Liga Młodych Logistyków 2014 to trzecia edycja konkursu wiedzy o logistyce - nowej marki wśród nielicznych wydarzeń tego typu. Uczestników organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Naukowe Koło Logistyki DIALOG wydarzenia zaskoczy w tym roku kilka nowości. Liga Młodych Logistyków skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w szczególności techników kształcących do zawodów technik logistyk i technik spedytor). Kontynuujemy starania, by pobudzać wśród młodzieży pasję do logistyki. Pragniemy, by LML kojarzono z kreatywnym i ciekawym sposobem na spędzenie dnia w roku szkolnym. Merytoryczna rywalizacja na akademickim poziomie i możliwość zobaczenia uczelni z bliska, to docenione już atuty tego wydarzenia.

Uczestnicy II etapu finału. Rok 2013

Uczestnicy II etapu finału. Rok 2012


Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

nkldialog@ue.katowice.pl www.nkl.ue.katowice.pl www.facebook.com/NKLDialog

Podczas ostatniej edycji Ligi Młodych Logistyków, gościliśmy 14 trzyosobowych zespołów z 10 śląskich i małopolskich szkół. Patronat nad obydwoma edycjami objęli Prorektor ds. Edukacji, prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch i Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej, prof. zw. dr hab. Danuta Kempny. W roku 2013 i 2012 uczestników witała Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska, a wykłady wygłaszali Prorektor ds. Organizacyjnych, prof. UE dr hab. Robert Tomanek podczas pierwszej edycji oraz Kierownik Samodzielnego Zakładu Logistyki Społecznej, prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek w roku 2013. Z uwagi na rosnącą popularność konkursu, rozbudowano formułę eliminacji tegorocznej Ligi. Jeszcze w szkołach zespoły uczestników zmierzą się z zadaniami kwalifikacyjnymi. Najlepsze z nich spotkają się 28 marca podczas dwuetapowego finału na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W murach uczelni wszyscy uczestnicy rozwiążą test, a cztery najwyżej ocenione zespoły opracują rozwiązania studium przypadku.


Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

nkldialog@ue.katowice.pl www.nkl.ue.katowice.pl www.facebook.com/NKLDialog

Konkurs "Liga Młodych Logistyków" W roku 2012 zapowiedzieliśmy, że dołożymy starań, by konkurs - kojarzony z wymagającym, ale satysfakcjonującym wyzwaniem dla uczestników - na stałe zagościł w kalendarzach nauczycieli i uczniów. W roku 2013 po raz drugi powitaliśmy uczestników konkursu w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W roku 2014 kontynuujemy organizację tego przedsięwzięcia. W pierwszej edycji konkursu wśród nagród dla zwycięzców znalazły się trofeum, dyplomy, książki, bony pieniężne, a także wyjazd studyjny do bazy przeładunkowej DHL na lotnisku Katowice. Natomiast w roku 2013, oprócz bonów, książek, dyplomów i trofeum, zwycięzcy konkursu mieli okazję zobaczyć nowoczesny magazyn M-Logistic (Grupa Maspex Wadowice) w Tychach. Patronat medialny nad zeszłoroczną edycją objęli: TVP Katowice, Pracujwlogistyce.pl, Wydawnictwo Eurologistics oraz Polska Gazeta Transportowa.

Z relacjami można zapoznać się pod adresami: http://www.nkl.ue.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=71 http://www.nkl.ue.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=72


Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

nkldialog@ue.katowice.pl www.nkl.ue.katowice.pl www.facebook.com/NKLDialog

Przebieg konkursu ZAPISY

ELIMINACJE

FINAŁ ETAP DRUGI

I ETAP FINAŁU

II ETAP FINAŁU

NAGRODY

• Zgłoszenia od 15 do 23 lutego 2014 roku • Ograniczona liczba miejsc • Z jednej szkoły maksymalnie 2 zespoły

• Odbędą się 3 marca w szkołach macierzystych • Rozwiązywanie zadań • Kwalifikacja zespołu do finału na podstawie sumy punktów zdobytych przez zespół

• Odbędzie się 28 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych • Udział weźmie 10 zakwalifikowanych zespołów

• Rozwiązywanie testu • Ocena przez jury - pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach • Wyłonienie 4 najlepszych zespołów

• Rozwiązywanie zadania o charakterze studium przypadku • Ocena przez jury - pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach • Ogłoszenie zwycięskiego zespołu

• Nagroda główna przysługuje zwycięskiemu zespołowi - nagrody rzeczowe (trofeum, książki), wyjazd studyjny ze studentami do firmy branży TSL • Upominki rzeczowe i certyfikaty dla pozostałych zespołów zakwalifikowanych do finału


Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

nkldialog@ue.katowice.pl www.nkl.ue.katowice.pl www.facebook.com/NKLDialog

Naukowe Koło Logistyki "DIALOG" Naukowe Koło Logistyki DIALOG działa przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. NKL DIALOG realizuje wiele przedsięwzięć różnego rodzaju. Oprócz "Ligi Młodych Logistyków" są to m.in.: „Szczupła transformacja produkcji” - autorski warsztat członków Naukowego Koła Logistyki DIALOG, kierowany do studentów i uczniów. W praktyczny, symulacyjny sposób konfrontuje zasady tradycyjnej produkcji masowej oraz szczupłej produkcji metodą przepływu jednej sztuki (ang. one piece flow lean manufacturing). „Logistyka. Teoria vs praktyka” - seria warsztatów i szkoleń logistycznych adresowana do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kierunków i specjalności logistycznych oraz innych. Spotkania prowadzone są przez przedstawicieli firm partnerskich. „Widlak List 2013” - współpraca z portalem i wydawnictwem log4.pl w ramach przedsięwzięcia badawczego rynku wózków widłowych (edycja 2014 w przygotowaniu) oraz innych przedsięwzięć analitycznych. Uczestnictwo w konferencjach i aktywność publikacyjna – członkowie NKL Dialog reprezentują uczelnię na konferencjach naukowych i branżowych oraz publikują swoje referaty.


Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

nkldialog@ue.katowice.pl www.nkl.ue.katowice.pl www.facebook.com/NKLDialog

Kontakt Naukowe Koło Logistyki DIALOG przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. http://nkl.ue.katowice.pl http://facebook.com/NKLDialog E-mail kontaktowy: nkldialog@ue.katowice.pl W sprawach Ligi Młodych Logistyków prosimy o kontakt: LigaMlodychLogistykow@gmail.com Kontakt z mediami: Konrad Turek Tel.: 512 944 160 E-mail: kturek@yahoo.pl Jakub Knauer Tel.: 696 047 036 E-mail: kknauer@gmail.com

Liga Młodych Logistyków 2014 - zapowiedź  

Broszura zapowiadająca Ligę Młodych Logistyków 2014, konkurs...