Nirstedt Litteratur - Katalog- Vår 2024

Page 1

2024 VÅR

Nirstedt/litteratur grundades 2018 av Gunnar Nirstedt och Modernista Group. Förlaget ger ut skönlitteratur i vid bemärkelse: romaner, noveller, essäer och poesi, eller blandningar och varianter av dessa. Det här är den sextonde katalogen.


Olydnad har funnits lika länge som det funnits makt och underordning. I denna handbok söker Ulf Olsson efter olydnadens olika uttryck i litterära skildringar som Heinrich von Kleists berättelse om Michael Kohlhaas, Max Frischs om Stiller eller Herman Melvilles om Bartleby, »mannen som sade nej«, en av världslitteraturens mest säregna figurer, som inför varje arbetsuppgift svarar: »Jag skulle helst låta bli.« Men fiktionen är inte isolerad från verkligheten eller tidpunkten, och Olssons bok blir också en historisk exposé över olydnaden som svar på makt och vanmakt under seklernas lopp – från Bibelns Kain till de teknikfientliga ludditerna i början av 1800-talet eller vår tids klimataktivister. Olydiga undersåtar är en rörlig och roande pamflett om frihetens underliga vägar, om upprorets förhållande till våld, individens plats i maskinen och den karnevaliska glädjen i att ställa världen på ända. Ulf Olsson är professor emeritus i litteraturvetenskap och kritiker i Expressen. Han har tidigare skrivit om författare som August Strindberg, Birgitta Trotzig och Lars Norén, om jazz och rockmusik, om tystnaden som motstånd mot språkligt våld.

ULF OLSSON OLYDIGA UNDERSÅTAR: EN PAMFLETT

NIOOSHA SHAMS TESHNE

Sakprosa Inbunden: 978-91-8975-950-3

Poesi

E-bok: 978-91-8975-951-0

Inbunden: 978-91-8975-952-7

Omslag Annika Lyth

2024

E-bok: 978-91-8975-953-4

Utkommer maj

VÅR

Omslag Sepidar Hosseini

224 sidor

Utkommer januari 128 sidor

å tjejerna på sommaren! & deras lår i solen! snart sprängs jag av begär, hör ni det? Nioosha Shams skriver en lycklig, hungrig poesi som bejakar kärleken och ljuset, sinnligheten och berusningen. Staden är full av kroppar och hetta, här finns en törst som inte går att släcka. Men två biografer vetter mot katastrofen – en som bommas för och sätts i brand och en dit diktjaget återvänder gång på gång, oundvikligen förbunden med hettan och skriken från den andra. Nioosha Shams, född 1996, har tidigare gett ut ungdomsboken Om det regnar i Ahvaz. Teshne – törstig på farsi – är Shams första poesibok och även den första på Nirstedt/litteratur.


När den ödesdigra pandemin bröt ut blev Maria Stepanova tvungen att avsluta en vistelse i Cambridge. Hemma i Ryssland drabbades hon av en förlamande letargi; världen hade dragit sig tillbaka från henne, tiden blivit stum. När hon slutligen kom till sans började hon läsa Ovidius, och chocken efter smittans utbredning löstes upp i otaliga röster och bilder från denna helt ojämförliga gemensamma erfarenhet. Motiv och teman som legat vilande i henne fann med ens varandra, andra teman nådde sin bestämning. På samma sätt som i Kroppens återkomst (2021) fångar Stepanova in historiska och samtida katastrofer i en raffinerad väv av rytmer och stämmor. Långdikten som växer fram blir ett körverk om vinter och krig, fördrivning och exil, social isolering och existentiell övergivenhet – en besvärjelse av en frusen och långsamt tinande tid. Maria Stepanovas roman Minnen av minnet (2019) blev en världssuccé som har belönats med ett stort antal priser. Till den svenska utgåvan av Vinterrit 20/21 fogar Stepanova ett nyskrivet förord som också behandlar Rysslands krig i Ukraina.

MARIA STEPANOVA VINTERRIT 20/21 MARIA STEPANOVA FÖRBRUKNINGSVARA ÅT HISTORIEN: TVÅ ESSÄER

Poesi Översättning Ida Börjel och Nils Håkanson Häftad: 978-91-8975-954-1

Sakprosa

E-bok: 978-91-8975-955-8

Översättning Nils Håkanson

2024

Omslag Eva Wilsson

Häftad 978-91-8975-962-6

VÅR

Utkommer april

E-bok 978-91-8975-963-3

128 sidor

Omslag Emilia Palmén Utkommer januari 64 sidor

»Rädsla och självömkan: det är allt som behövs för att man ska börja se sig på sig själv, inte som delaktig i historien, som ett historiens subjekt, utan som en förbrukningsvara åt historien.« I oktober 2023 tilldelades Maria Stepanova Berman Literature Prize i Stockholm. I denna pamflett återges hennes tacktal i dess helhet, tillsammans med essän »Den ryska frågan«, som ursprungligen publicerades i ett samarbete mellan tidskriften Glänta och den ryska nättidningen Colta, där Stepanova var chefredaktör fram till Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina, då den förbjöds och släcktes ner. Med klarsyn, briljans och lågmält ursinne skriver hon om ett tillstånd som inte längre är »postkatastrofalt« – så som hon tänkte till helt nyligen – utan där den verkliga katastrofen ligger framför oss. Maria Stepanova lever i exil i Berlin och Paris. Hon driver nu www.ostwest.space, en flerspråkig journalistisk plattform för debatt och kulturutbyte mellan Armenien, Belarus, Georgien och Moldavien, där experter, konstnärer och författare arbetar för att motverka desinformation om dessa länder i det offentliga samtalet.


De kommer svassande, visar upp fasta lår och stryker bort slingade lockar från blanka pannor. Du vet, säger F, kvällsljuset döljer sorgen och utmattningen i deras ögon. Punks är en lika storslagen som intim samling dikter där John Keene väver samman historier om kärlek, lust och förlust. Här hörs otaliga röster – berömda svarta gestalter ur historien, vänner och älskare från barer och sovrum, tillfälliga bekanta och livslånga följeslagare. Tillsammans men i skilda stämmor talar de om en gemensam erfarenhet: begär, förtryck, aids. Keene rör sig med lätthet över ett brett register, där formen oavlåtligt skiftar, lika lätt och lika rörligt. Av den amerikanske författaren John Keene, född 1965, har Nirstedt/litteratur tidigare gett ut Motberättelser (2019) och Marginalanteckningar (2022), även de i översättning av Inger Johansson. Punks – som samlar dikter från mer än tjugo år – belönades med National Book Award 2022.

JOHN KEENE PUNKS Översättning Inger Johansson

WILLIAM SHAKESPEARE SONETTER

Inbunden: 978-91-8975-942-8

Poesi

Poesi

E-bok: 978-91-8975-943-5

Översättning och förord Tova Gerge

Omslag Paolo Sangregorio

2024

Inbunden: 978-91-8975-948-0

Utkommer maj

VÅR

E-bok: 978-91-8975-949-7

320 sidor

Omslag Moa Schulman Utkommer januari 224 sidor

Den engelska dramatikern och diktaren William Shakespeare (1564– 1616) har haft omätligt stort inflytande på västerländsk litteratur. Hans sonetter är skrivna på ett strikt versmått som tar sig meningsfulla friheter. De handlar om kärlek till kvinnor och män, men är också metalitterära fyrverkerier utifrån renässansens stilfigurer, förtätade ljudande moln som läsaren träder in i. Diktjagets intima ton har gjort sonetterna till en av de texter som – i brist på entydiga utomlitterära källor – allra mest använts för att avkoda Shakespeares biografiska liv och känslor. Men det magiska med sonetterna är hur de under fyrahundra år fortsatt spegla läsares egna liv och begär, och ständigt ger upphov till nya, engagerade läsarter. Författaren och dramatikern Tova Gerge har nytolkat Shakespeares Sonetter till svenska med uppmärksamhet på språkets mångtydigheter, ordflätor, rytmvariationer och lekfulla sinnlighet. Förordet, som är ett litterärt verk i sig, handlar om Shakespeares liv och litteratur, men också om hur översättandets och kärlekens arbete löper parallellt.


Filosofen och samhällstänkaren Theodor W Adorno skrev under hela livet ner sina drömmar. Drömdagbok rymmer ett urval av hans snabbt nedtecknade sömnvisioner som spänner över de sista tjugofem åren av hans liv. Här låter han sina begär, skuldkänslor och ångestanfall framträda helt oförmedlat, utan den kraftfulla och mångskiktade analys med vilken han annars skrev om filosofi, konst och samhälle. Han gör inga försök att tolka vad han upplever nattetid eller koppla det till livshändelser eller till sitt verk i övrigt. Därför framträder drömmarna som så mycket våldsammare och helt oavvisliga. Theodor W Adorno (1903–1969) är en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare, vars verk har haft avgörande betydelse inom filosofi och sociologi, men också och kanske än mer banbrytande för den moderna förståelsen av estetik och samhälle. År 2021 gav Nirstedt/litteratur ut essän Den nya högerradikalismen.

THEODOR W ADORNO DRÖMDAGBOK THOMAS PIKETTY NATUR, KULTUR OCH OJÄMLIKHETER

Essä Översättning Anna Petronella Foultier Inbunden: 978-91-8975-939-8

Ekonomi Översättning Anna Petronella Foultier Inbunden: 978-91-8975-946-6 E-bok: 978-91-8975-947-3

E-bok: 978-91-8975-940-4

2024 VÅR

Omslag Eva Wilsson Utkommer april 144 sidor

Omslag Annika Lyth Utkommer juni 96 sidor

Den världsberömda franska ekonomen Thomas Piketty ger här en lättillgänglig sammanfattning av sin omfattande forskning om hur ojämlikheter uppstår och befästs. Genom att studera faktorer som utbildning, arv, beskattning av förmögenhet, ojämlikhet mellan könen och klimathotets ekonomi utmanar han varje föreställning om att ojämlikhet skulle vara en naturlig och oundviklig företeelse och visar att vägen mot jämlikhet alltid går genom politiskt och socialt arbete. Thomas Piketty, född 1971, är en fransk nationalekonom och författare, verksam vid både franska och internationella universitet. Hans banbrytande studier har haft avgörande betydelse för förståelsen av såväl svårtolkade historiska processer som samtida tillkortakommanden.


UWE WITTSTOCK FEBRUARI 33: LITTERATURENS VINTER Sakprosa Översättning Jens Christian Brandt Omslag Paolo Sangregorio Storpocket 978-91-8975-930-5 Utkommer mars 366 sidor

»Jag kan inte läsa om denna avgörande månad utan att dra paralleller till samtiden.« Kenneth Hermele, Sydsvenskan.

OLA JULÉN ORISSA Poesi Pocket 978-91-8975-941-1 Omslag Markus Hedström 172 sidor

2024

Utkommer januari

VÅR

»Ola Juléns poesi är som ett öppet sår, att kliva in i med varsamhet om sig själv och dikten.« Therese Eriksson, SvD.

LASSE LUCIDOR HELICONS BLOMSTER Poesi Förord Anna-Karin Palm Kart: 978-91-8975-956-5 E-bok: 978-91-8975-957-2 Omslag Nina Ulmaja

ROBERT VON KRÆMER DIAMANTER I STENKOL

Utkommer april 496 sidor

Poesi Förord John Swedenmark Kart: 978-91-8975-958-9 E-bok: 978-91-8975-959-6 Omslag Nina Ulmaja Utkommer april 176 sidor

Jag ser i outredligt hvimmel blandas Med frihet slafveri, och guld med nöd.

Olyckan wäxlar ju lika med Lyckan Alt hwad Begynsel haer ändas en gång.


GUNNAR NIRSTEDT BREVEN FRÅN FÖRLÄGGAREN: FEM ÅR MED FÖRLAGET NIRSTEDT/LITTERATUR Sakprosa Pocket: 978-91-8975-944-2 E-bok: 978-91-8975-945-9 Omslag Markus Hedström Utkommer januari 128 sidor

I januari 2024 är det fem år sedan den första boken kom ut på förlaget Nirstedt/litteratur. Med recensionsböckerna och läsexemplaren som skickas ut till kulturredaktioner, media och bokhandel har jag ända sedan starten bifogat ett brev där jag undviker säljklyschorna som hör till genren och hellre väljer ett mer personligt – men också uppfordrande – tilltal. Varför vill jag ge ut just den här boken? Vad betyder den för mig? Vad kan den betyda för andra? Vad gör den med världen? Återutgivningar och pocketutgåvor har vanligen fått åtföljas av mer allmän förlagsinformation; i den här boken samlar jag mina utförligare presentationer. Det rör sig om brukstexter med tydligt användningsområde men också ett slags programförklaringar, skrivna med omsorg och stolthet. Tillsammans bildar de en loggbok över de fem första åren med förlaget. Gunnar Nirstedt


Om jag ser sommardagen i din form? Du är av mera mild och älskvärd sort: Majs späda knoppar skakas ju av storm, och sommarens kontrakt är alltför kort: Ibland blir himlens blick för het till slut, och ofta döljer moln hans gyllne drag, Allt skönt blir mindre skönt och klingar ut, av slumpen eller av naturens lag. En evig sommar bleknar aldrig: din, Din skönhet kommer ingen röra vid, Trots skryt gör dödsskuggan dig aldrig sin, i rader sprids du, gror mot evig tid. Om folk kan andas än, och ögon se, så finns det här, och du ges liv i det. William Shakespeare, sonett nr 18. Tolkning av Tova Gerge.

Nirstedt/litteratur Adress Kvarngatan 10, 118 47 Stockholm Mail info@nirstedt.se Manus manus@nirstedt.se Förläggare Gunnar Nirstedt gunnar.nirstedt@nirstedt.se Försäljning Clara Lundgren clara@modernista.se 070-753 69 69 PR & recensionsexemplar Kajsa Olofsson kajsa.olofsson@nirstedt.se 070-488 60 01 Distribution Förlagssystem www.nirstedt.se Omslagsbild Jr Korpa/Unsplash


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.