Produktkatalog

Page 1

A

72° D

B

/ PRODUKTKATALOG


/ TILL SAMMANS MED ER SOM ÄLSKAR /

Allt är lika vackert som det alltid varit, men tåligare och med fler möjligheter. Med flödande vatten i ett hållbart kretslopp, de mest moderna precisionsverktygen och en orubblig tillit till kreativiteten förflyttar vi oss in i en helt ny era, tillsammans med er som älskar sten./ MÖJLIG HETERNA OCH KÄR LEKEN TILL STEN / ATT BRYTA NATURSTEN, skära i önskade bitar,

GRANITKERAMIKEN är så klart också vacker.

borra, passa, slipa och behandla är ett hantverk som

Annars skulle vi inte våga prata om den med sten­älskare

kräver stort kunnande om stenars olika egenskaper och

som dig. Den har fler betyd­ande för­delar; den tål slitage

personligheter.

på ett sätt få natur­stenar kan tävla med. Styrkan att stå

Några är mjukare och ömtåligare. Alla är vackra,

emot utmaningar som vassa kockknivar, eld och värme

men också tunga och ibland sköra. Det är som vilket

möjliggör nya kreativa lösningar utan att du går miste

kärleks­förhållanden som helst, inte helt okomplicerat.

om vare sig känsla eller skönhet. Kärleken lever vidare.

Granitkeramikens tidevarv – det vi nu möter med stor

Och den är hållbarare än någonsin.

tilltro och revolutionerande teknik – kommer bli mycket

Välkommen till den nya stenåldern.

enklare att leva i.


3200

1600


6 STONECUT STUDIO


DEN NYA STENÅLDERN hör framtiden till. Granitkeramiken kan njutas med gott sam­vete eftersom den, liksom naturstenen, består av endast naturliga beståndsdelar – lera, sand, fältspat, kaolin och andra mineraler.

I VÅR SKÄRSTUDIO i hjärtat av Småland arbetar vi med hållbara material och bearbetar dem på ett miljö­vänligt sätt i slutna system. Det ger miljövinster i både material och prod­uktion. Vi återvinner exempelvis merparten av det vatten vi behöver för att skära i såväl natursten som granitkeramik.

/ DEN NYA STEN ÅLDERN TILLHÖR DE MEDVETNA / STONECUT STUDIO 7


/ SLABS <SLABS> Storformat av natursten eller slitoch frosttålig granitkeramik i storlekar upp till 1600 x 3200 mm. DET NATURLIGA MATERIALET GRANITKERAMIK klarar både kyla, extrem värme och annan omild behandling utan att tappa sin skönhet.

SORTI MENT / VÅRT SORTIMENT är handplockat från de

VI ÄR SÄKRA PÅ att du har egna idéer och ser

absolut bästa leveran­törerna. Den starka och

nya kreativa lösningar. Dessa är vi alltid mycket

tåliga granitkeramiken är lämpad för ytor som

intresserade av. Och kontakta oss gärna även när

bänkskivor, fasader, väggar, golv, trappor och annan

du har önskemål utanför presenterat sorti­ment.

inredning som ska stå emot allsköns hårt slitage och

Eventuella förändringar information uppdateras

ständig ren­göring utan att ge avkall på estetiken.

löpande på vår hemsida stonecut.seUNI ICE

CALACATTA EXTRA

DEKTON REM

ARABESCATO IR

BIANCO CARRARA

KALK GRÅ

CITYSTONE / LIGHT EARTH

CITYSTONE / GREY EARTH

CALACATTA BLACK

BASALT BLACK

DEKTON LAOS

BLUESTONE

NERO MARAQUINA

DEKTON KELYA

DEKTON LAURENT

OSSIDI

DEKTON ARGA

DEKTON TRILIUM

Mer utförlig information om vårt sortiment finner du på stonecut.se ROVERE BUCKSKIN 10 STONECUT STUDIO

ROVERE BAIO


/ SORTIMENT


/ DEKTON

Dekton Laos Nat, art nr 850023. Prisgrupp 9

12 STONECUT STUDIO


STONECUT STUDIO 13


/ GRANITKERAMIK

Uni lce White Natural, art nr 800013. Prisgrupp 6 Uni lce White Polished, art nr 800068. Prisgrupp 7

14 STONECUT STUDIO

/ GRANITKERAMIK

Citystone Pearl Ljusgrå Natural art nr 800003. Prisgrupp 6


/ GRANITKERAMIK

Kalk grå, art nr 800008. Prisgrupp 6

STONECUT STUDIO 15


16 STONECUT STUDIO


/ GRANITKERAMIK

Dekton Rem Matt, art nr 850017. Prisgrupp 11

STONECUT STUDIO 17


/ GRANITKERAMIK

Calacatta Extra, art nr 820001. Prisgrupp 5

18 STONECUT STUDIO

/ GRANITKERAMIK

Arabescato IR Polished art nr 800005. Prisgrupp 8


/ NATURSTEN

Bianco Carrara Polished, art nr 860005. Prisgrupp 6

STONECUT STUDIO 19


/ DEKTON

Dekton Laurent Matt, art nr 850014. Prisgrupp 11

20 STONECUT STUDIO


STONECUT STUDIO 21


22 STONECUT STUDIO


/ DEKTON

Dekton Trilium Matt Natural, art nr 850008. Prisgrupp 9

STONECUT STUDIO 23


/ GRANITKERAMIK

/ GRANITKERAMIK

DUBLETT Lรฅg upplรถsning

Calacatta Black Smooth, art nr 840001. Prisgrupp 3

24 STONECUT STUDIO

Bluestone Natural art nr 810001. Prisgrupp 7


/ GRANITKERAMIK

Nero Maraquina Polerad, art nr 800009. Prisgrupp 8 Nero Maraquina Silky, art nr 800017. Prisgrupp 8

STONECUT STUDIO 25


/ GRANITKERAMIK

Grey Earth Natural, art nr 800004. Prisgrupp 6

26 STONECUT STUDIO


STONECUT STUDIO 27


28 STONECUT STUDIO


/ GRANITKERAMIK

Rovere Buckskin Natural, art nr 800002. Prisgrupp 6

STONECUT STUDIO 29


/ DEKTON

Dekton Arga, art nr 850020. Prisgrupp 12

30 STONECUT STUDIO

/ GRANITKERAMIK

Rovere Baio Natural art nr 800012. Prisgrupp 6


/ GRANITKERAMIK

Ossidi Bruno, art nr 810004. Prisgrupp 7

STONECUT STUDIO 31


/ DEKTON

Dekton Laurent Matt, art nr 850014. Prisgrupp 11

32 STONECUT STUDIO


STONECUT STUDIO 33


34 STONECUT STUDIO


/ GRANITKERAMIK

Basalt Black Natural, art nr 800020. Prisgrupp 6

STONECUT STUDIO 35


/ GRANITKERAMIK

Citystone Pearl Ljusgrå Natural, art nr 800003. Prisgrupp 6

36 STONECUT STUDIO


STONECUT STUDIO 37


GUNILLA GUSTAFSSON ARKITEKT SAR/MSA

Gunilla Gustafsson är projekterande husarkitekt och partner i Tengboms Arkitekter. Hon är generalist och arbetar med allt från den lilla byggnaden till stadsbyggnaden. Gunillas arbete har resulterat i flera stadsbyggnadspriser, bland annat Växjö Kommuns träbygg­ nadspris 2018.

GUNILLA GUSTAFSSON PÅ TENGBOMS ARKITEKTER vill skapa miljöer som gör gott utifrån flera olika perspektiv. Utifrån sam­hällets, och byggnadens naturliga förutsättningar skapas ändamålsenliga, trygga, vackra och hållbara livsrum.

resurssnålt sätt. I det dagliga arbetet är lust

DIN STÖRSTA DRIVKRAFT?

konstruktivt, vackert och så hållbart det är

Att man berörs sinnligt och får en känsla av

Min drivkraft som arkitekt är att utifrån

möjligt. Att finna den optimala lös­ningen

ett djupare sammanhang. När man får helt

samhällets förutsättningar utveckla projekt

med fokus på ekonomi, människan och

nya upplevelser genom andra människors

med utgångspunkt från platsens eller bygg-

naturen. Resultatet skall berika och tillföra

sätt att se och tolka sin omvärld. Konst

nadens förutsättningar, så ändamålsenligt,

något till den redan byggda miljön på ett

­tränar oss i att höja varseblivningen i livet

38 STONECUT STUDIO

och glädje självklara drivkrafter också. KONST, VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?


/ ARKITEKTEN INSPIRERAR

"Jag arbetar som en generalist, det håller nyfikenheten, lusten och utmaningarna vid liv" och den ger näring till fantasin och stärker

inblandade. Utifrån ett helhetsperspektiv

och utvecklar oss på så sätt. Konsten ger mig

arbetar jag med att få alla delaktiga i det

inspiration oavsett om det är ett moriskt

kreativa arbetet och att se samma målbild.

mosaikmönster, en dans eller något annat kreativt uttryck.

BERÄTTA OM DIN SYN PÅ FRAMTIDA TRENDER?

”Konsten ger näring till fantasin, det utvecklar vår varse­­blivning, i livet.”

KAN DU BESKRIVA DIN

Varje generation har behov av att spegla

KREATIVA PROCESS?

och forma sin tid. Med ett ökat miljö-

Inledningsvis handlar det främst om

och hälsofokus ser jag framtiden ta

inlev­else i uppgiften och om analys

ytterligare ett steg närmre de naturliga

av verksamheten som skall bedrivas i

robusta materialen med mindre energi-

byggnaden. Men framförallt att förstå

och kemikaliebelastning och där även

platsen och tomtens värden och utmaningar.

återbrukade byggprodukter och inredning

HUR SER DU PÅ

Jag kan inte styra min kreativa process

på ett självklart sätt tar plats med ny ”twist”.

FRAMTIDA MILJÖER?

enligt ett arbetsschema utan den tillåts leva

Ser ordet “patina” upphöjas till ett trend­ord

Vi kommer att se hur ytterligare steg tas i

fritt parallellt med det mer organisatoriska,

där slitaget ger en berättelse och en äkthet

arbetsmiljöer och i bostäder med att bjuda

tekniska arbetet. Det händer saker bara och

och där intresset för vad handen kan utföra

in naturen eller flytta ut i naturen för att

den skapande processen är igång.

återigen stärks.

vi skall må bättre och tillgodogöra oss

Ofta märker jag att olika projekt kan

Utmaningen ligger i att våga landa miljöer

vad dagsljuset, växtlighet och naturljud

berika varandra fast de behandlar helt olika

där allt kanske inte är helt perfekt

ämnen och innehåll. Därför fortsätter jag

men där vetskapen om betydelsen av

kring hur arkitekton­iska egen­skaper har en

att arbeta som en generalist då nyfikenhet,

de medvetna valen av såväl nya som

stressredu­cerande effekt kommer sannolikt

lust och utmaning hålls vid liv på så vis!

återbrukade produkter skapar trenden och

också innebära ett genomslag i kommande

Längre fram i arbetet blir fler och fler

varumärkesbyggandet.

miljöer.

har att tillföra oss människor. Forskning

STONECUT STUDIO 39


JESPER STÅHL SMÅLÄNDSK KREATIVITET MÖTER MASTER OF DESIGN FRÅN ROYAL COLLAGE OF ART I LONDON.

Jesper Ståhl är en frilansande designer som brinner för nära dialoger. Formgivningen präglas av en egen och tydlig berättelse, fokus på produktens användande, ett konsekvent genomförande med omsorg om de små detaljerna och en strävan efter en avskalad enkelhet i sitt uttryck. Jespers designarbete har erhållit fler­talet utmärkelser, nationellt och internationellt.

JESPER STÅHL ÄR EN FANTASTISK DESIGNER på många sätt, men det som sticker ut allra mest är hans ärliga vilja till samarbete. Han drivs av nyfikenhet och älskar att lyssna och observera innan han sätter igång att skissa och kreera. “Framgångsrik design handlar alltid om ett gott samarbete”.

Jag skissar på lösningar i huvudet och i skissboken för hand för att med tiden bli alltmer konkret i 2D-ritningar och illustrationer i korrekta storlekar och proportioner. Introducerar vidare 3D som är en viktig del av min kreativa process, jobbar med att definiera formen digitalt, skapar renderade

BERÄTTA, HUR SER DIN

behov och möjligheter och skapa unika

bilder och 3D-prints i någon av de printar

KREATIVA PROCESS UT?

lösningar. Här krävs både inlevel­seförmåga

jag har i min studio. Sen gillar jag att full­

Det kan jag skriva en hel uppsats om, men

och kreativitet att identifiera frågan ”vad”

följa processen helavägen mot produktion

det viktigaste är att lyssna och observera.

Där efter kommer den skap­ande processen;

och lansering. Design handlar om resultatet,

Att sätta sig in i ett företags specifika

att kreativt söka ”hur”.

men inteminst om processen i samar­betet.

40 STONECUT STUDIO


/ DESIGNERN INSPIRERAR

"Tänk om man skulle kunna..." Med det sagt så är det begränsningar som är

FRAMGÅNGSFAKTORER

utmaningen som driver kreativitet – för så-

FÖR DIG SOM FORMGIVARE?

väl konstnärer, designers som entreprenörer.

Goda samarbeten, framgångsrik design

Konst berör. Bra konst inspirerar till

handlar alltid om det goda samarbetet!

lust och lekfullhet. Fantastisk konst är upp­ BESKRIV DIN DRIVKRAFT? Min drivkraft som designer är att skapa, att lösa problem genom design. Jag brinner för att koppla ihop det som

lev­elser som visar på möjligheter man inte

även om min förståelse för och nyfikenhet

tidigare tänkt på.

på den industriella processen. Avgörande

FRAMTIDA TRENDER? Jag tror på det personliga uttrycket. Att inte

vid en första anblick kan uppfattas som

följa trender som snabbt ändrar inriktning,

motsatser – teknik och känsla, precision

utan skapa varma inredningar, miljöer man

och intuition. Kanske är det nyfikenheten

trivs i. Jag tror även att vi som konsumenter

som är denprimära drivkraften.

blir alltmer medvetna om kvalitet över tid,

“Tänk om man skulle kunna…”.

är också att kunna sätta sig in i användarens behov och preferenser och skapa produkter som är relevanta och långsiktiga. Många av mina produkter har fått lång livslängd och det är nog den bästa kvittensen för framgång enligt mig.

om hantverk och ursprung. Tror också på ett allt större behovav flexibilitet, att kunna

VAD INNEBÄR

förändra rum­met för olika behov. Magin

KONST FÖR DIG?

som en bra belysning ger för att styra upp­

Konst för mig är inspiration. Konstnärer

märksamhet, känsla och fokus i en miljö

skapar och experimenterar med uttryck

kommer att användas klokare.

och ser saker från nya eller alternativa per-

För mig personligen handlar det nog

Konsten och unika saker med en story

spektiv, ofta utan de begränsningar som

kommer få en mer självklar plats, både i det

finns när man jobbar som designer.

privata som offentliga rummet.

”Slutresultatet handlar till sist alltid om ett riktigt gott samarbete” STONECUT STUDIO 41


42 STONECUT STUDIO


/ MED HJÄRTAT I SMÅ LAND /

VI VILL INSPIRERA designers, arktitekter och inredare, professionella såväl som hemmafixare. Hjälpa och stötta vision­ärer och kreatörer med höga krav på både funktion, konstnärlighet och personligt uttryck.

FÖR ATT ERBJUDA RÄTT MILJÖ och förut­sättningar för att tillsammans med er hitta nya användnings­­områden för natursten och granitkeramik har vi skapat Sveriges modernaste skärstudio, mitt i hjärtat av Småland.

STONECUT STUDIO 43


VÅR SKÄRSTUDIO VÄLKOMNAR bygg- och husföretag, badrumstillverkare, köks­­tillverkare, arkitekter, objekts­kunder, ­möbelindustrin, designers och inrednings­arkitekter. Älskar du natursten och ­granitkeramik kan vi till­sammans för­verkliga dina önskemål. Varje projekt är unikt, precis som dina idéer.

VI HAR STOR ERFARENHET av både

I VÅR SPECIAL­ANPASSADE anläggning,

­natursten och granitkeramik med dess f­ ör­delar.

förädlas dina kreativa lösningar för att skapa

Med precision, omtanke och känsla f­ ör detaljer

nya, hållbara och vackra miljöer. Med moderna

erbjuder vi sk Slabs, storformat för tillskärning

fleropera­tionsmaskiner kantbearbetas, skärs,

av ­detaljer inom exempelvis ­inredning, möbelde-

fasas och specialanpassas stor­format enligt

sign och arkitektur.

önskemål, format och storlek.

44 STONECUT STUDIO


/ STIGAMOVÄGEN 10 A

VI ARBETAR LÅNGSIKTIGT och medvetet

VI BRINNER FÖR HANTVERKET entre­

med både relationer och maskinpark. I vår

prenörs­andan, kreativiteten, nyfiken­heten, nog­

skärstudio bearbetas och förädlas håll­bara

grannheten, lusten att utveckla och glädjen i att

material på ett miljövänligt sätt i slutna

hjälpa andra förverkliga sina idéer.

system. Det ger miljövinster i både material och produktion, win-win på Småländska.

I Småländska Stigamo för vi inte bara traditionerna vidare, vi utvecklar dem!

STONECUT STUDIO 45STONECUT AB Stigamovägen 10 a S-556 50 Jönköping vx +46 (0)36 33 66 777 hello@stonecut.se stonecut.se

Med reservervation för tryckfel,- sortiments- samt färg- och nyansförändringar. Vi hänvisar även till vår hemsida för aktuell information samt kontaktuppgifter till våra säljare.


EN PRODUKTKATALOG FRÅN HJÄRTAT AV SMÅLAND OCH SVERIGES MODERNASTE SKÄRSTUDIO

stonecut.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.