Page 1

ODRŽAVALAC LIFTA P R E D U Z E Ć E

“BALKAN LIFT KOMERC” Ljube Didića 28, Beograd

K Nj I G A Održavanja lifta Vlasnik lifta: Mesto ugradnje lifta (adresa): Identifikacioni broj lifta: Instalater lifta: Lice nadležno za spasavnja ljudi iz lifta:

Pažnja! Neovlašćenim licima zabranjen je ulaz u mašinsku kućicu. Ulaz je dozvoljen samo ovlašćenim licima za održavanje i kontrolu uređaja. Ova knjiga sadrži 50 listova i zabranjeno ih je uništavati. Original lista ostaje u knjizi, prva kopija dostavlja se korisniku a druga izvođaču radova.


POLEDJINA KORICE


IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OPRAVCI - SERVISIRANJU LIFTA INVESTITOR

N 075001

PERFORACIJA

OBJEKAT:

Opravka - servisiranje izvršeno dana

20

god.

Opravku-

1.

servisiranje

2.

izvršili

3.

LIFT

1. Opis potrebnog i izvršenog posla:

2. Predlozi i primedbe:

"SERVISER BALKAN LIFT KOMERC", BEOGRAD

Overava korisnik:


IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OPRAVCI - SERVISIRANJU LIFTA INVESTITOR

N 075001

PERFORACIJA

OBJEKAT:

Opravka - servisiranje izvršeno dana

20

god.

Opravku-

1.

servisiranje

2.

izvršili

3.

LIFT

1. Opis potrebnog i izvršenog posla:

2. Predlozi i primedbe:

"SERVISER BALKAN LIFT KOMERC", BEOGRAD

Overava korisnik:


IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ OPRAVCI - SERVISIRANJU LIFTA INVESTITOR

N 075001

PERFORACIJA

OBJEKAT:

Opravka - servisiranje izvršeno dana

20

god.

Opravku-

1.

servisiranje

2.

izvršili

3.

LIFT

1. Opis potrebnog i izvršenog posla:

2. Predlozi i primedbe:

"SERVISER BALKAN LIFT KOMERC", BEOGRAD

Overava korisnik:

KNJIGA EVIDENCIJE LIFTOVA  

KNJIGA EVIDENCIJE LIFTOVA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you