Page 1

Terminplan Våren 2014

Alle foto er fra GRKH sine egne kurs, øvelser, oppdrag, korpsmøter og aksjoner i 2014. www.facebook.com/grimstadrkh


Grimstad RKH bistår ofte AMK med utrykning vinterstid, her bla. sammen med ambulanse på henteoppdrag med snøscooter.

januar 2014

UTRYKNING desember 2013 M

T O

T

F

L

2

3

5

6

7

4

januar 2014 S 1 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mandag

30

tirsdag

6

13

20

27

31

onsdag

7

Oppstartsmøte kl 19:00 Vinter C kurs Kl. 18:00

torsdag

2

fredag

3

T O

T

F

L

S

6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

M

T O

T

F

3

4

6

7

5

L

S

1

2

8

9

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

lørdag

4

17 18 19 20 21 22 23

søndag

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

1

2

14

Gj.gang av utstyr til henteoppdrag vinter kl 19:00 Førstehjelpskurs Kl. 18:00 Turdag: Kollen kl 18:00 Førstehjelpskurs Kl. 18:00

1

februar 2014

M

“Redningspils” Kl 20:00 på Apotekergården

Side 1/6


Vinterkurs i GRKH regi - Sundstøylheii, Gjøvdal, Åmli: Skredredning // Naturopplevelser // Bivuakkering // Navigering

Vinterredning

februar 2014

januar 2014

februar 2014

M

T O

T

F

L

S

6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

27

3

10

17

24

tirsdag

28

onsdag

4 “Redningspils” Obligatorisk Nødnett brukerkurs Kl 20:00 på Apotekergården kl 18:00 Førstehjelpskurs Kl. 18:00

Samspill lagleder v.s. aksjonsledelse kl 19:00 Førstehjelpskurs Kl. 18:00 Vinter-C kurs: Kuldeskader og hypotermi Kl. 18:00

29

torsdag

30

T O

T

F

3

4

6

7

5

mars 2014 L

S

1

2

8

9

M

T O

T

F

3

4

6

7

5

L

S

1

2

8

9

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

10 11 12 13 14 15 16

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26

mandag

M

fredag

31

17 18 19 20 21 22 23

lørdag

31

1

søndag

2

5

6

11

12

13

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

1

2

Skismøring 18:00 Vinter-C kurs: Bekleding, pakking, utstyr + Kart & Kompass kl. 19:00

7

17 18 19 20 21 22 23

Førstehjelpskurs Kl 17:00

14

8

Førstehjelpskurs Kl 08:00 - 15:00

15

9

Førstehjelpskurs eksamen / regodkjenning kl 12:00

16

Side 2/6


Nattorientering barmarkskurs // Debrief med Politiet etter leteaksjon // samarbeid med Luftambulansen på leteaksjon // Ordregiving barmarkskurs

Ettersøkning

mars 2014

februar 2014

M

T O

T

F

3

4

6

7

5

mars 2014

L

S

1

2

8

9

24

3

Båtførerkurs dag 2 av 4

tirsdag

25

4

Vinter-C: kl. 18:00 Ettersøkningsteori Kl. 18:00

onsdag

“Redningspils” Kl 20:00 på Apotekergården

26

torsdag

27

5

6

3

4

6

7

5

april 2014

L

S

1

2

8

9

M 7

T O

T

F

L

S

1

3

4

5

6

8

2

9 10 11 12 13

24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30

Snøscooterkurs Kl 17:00

28

7

Vinter-C: kl 18:00 11 Skredteori, vurdering av skredfare og veivalg

12

13

17

Turdag: kl 18:00 Aktivitetsdag på ski, Dømmesmoen

18

19

20

21

24

25 Båtførerkurs Båtførerkurs dag 1 av 4 dag 2 av 4 Obligatorisk for nye: Dette er Røde Kors Hjelpekorps kl 18:00

26

27

28

2

3

4

1

F

14 15 16 17 18 19 20

10

31

T

10 11 12 13 14 15 16

fredag

Vinter-C kurs Kl 17:00

T O

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

mandag

M

14

17 18 19 20 21 22 23 31

lørdag

Snøscooterkurs

Vinter-C kurs

Tur: Skitur Øynaheia

1

8

15

21 22 23 24 25 26 27

søndag

2

Snøscooterkurs

Vinter-C kurs

9

16

22

23

29

30

5

6

Side 3/6


Bilder fra redningsbåtsesongen 2013 med Røde Kors Båten Grimstad

Vannredning

april 2014

mars 2014

M

T O

T

F

3

4

6

7

5

april 2014

L

S

1

2

8

9

7

tirsdag

onsdag

torsdag

S

1

3

4

5

6

8

2

9 10 11 12 13

M

T O

5

6

7

T

F

L

S

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30

26 27 28 29 30 31

lørdag

5

19 20 21 22 23 24 25

søndag

8

9

10

15

16

17

22

VHF-kurs dag 1 av 223 kl 18:00

24

25

26

27

Regodkjenning/ 29 VHF-kurs dag 2 av 230 førstehjelpsprøven kl 18:00 kl 18:00

1

2

3

4

Bruddskader og utstyr til immobilisering av brudd kl 19:00

4

21 22 23 24 25 26 27

Turdag: Helleren Kl. 19:00

Skjærtorsdag 21

fredag

L

1

14

3

F

Idrettsskader Kl. 19:00

Båtførerkurs dag 4 av 4 “Redningspils” Kl 20:00 på Apotekergården

2

T

14 15 16 17 18 19 20

31

31

7

mai 2014

T O

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

mandag

M

6

Fjellsikringsporten 11 Fjellsikringsporten 12 Fjellsikringsporten 13 Åmli Åmli Åmli

18

19

Langfredag

20

1. påskedag

2. påskedag 28

Side 4/6


Markørtjeneste for Safemar AS og Ambulansevakt på sykkelritt 2013

Førstehjelp

mai 2014

april 2014 M 7

mai 2014

T O

T

F

L

S

1

3

4

5

6

8

2

9 10 11 12 13

28

tirsdag

29

onsdag

30

torsdag

1

T O

5

6

7

juni 2014

T

F

L

S

1

2

3

4

8

9 10 11

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

28 29 30

26 27 28 29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

mandag

M

fredag

Overnattingstur: Råmundshelleren 1 døgn

2

19 20 21 22 23 24 25

lørdag

3

M

T O

T

F

L

2

3

5

6

7

4

S 1 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

søndag

4

1. mai 5

Turdag: Rapellering fra Knaben Kl. 19:00

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

“Redningspils” Kl 20:00 på Apotekergården

12

Anatomi: indre organer, funksjon og skade

19

Øvelse: Land/Sjø RKH + Redningsskøyta

20

21

22

23

24

25

26

Turdag: Båttur med Trond kl 18:00

27

28

29

30

31

1

Grunnlovsdagen

Himmelspretten Side 5/6


Korpskveld med padletur og morrakaffe på tur

Friluftsliv

juni 2014

mai 2014 M

T O

5

6

7

juni 2014

T

F

L

S

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

mandag

26

tirsdag

2

Kurs: Psykisk Førstehjelp kl 18:00

9

Øvelse: Vannredning

27

3

onsdag

28

torsdag

29

fredag

30

juli 2014

M

T O

T

F

L

2

3

5

6

7

4

S 1 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

lørdag

31

M 7

T O

T

F

L

S

1

3

4

5

6

8

2

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

søndag

Tur: Uteklatring Kløfta

1

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

“Redningspils” Kl 20:00 på Apotekergården

2. pinsedag

St. Hansaften Sesongstart: Røde Kors Båten

Side 6/6


Alle foto er fra GRKH sine egne kurs, øvelser, oppdrag, korpsmøter og aksjoner i 2014. www.facebook.com/grimstadrkh

Følgende kurs vil bli holdt i GRKH-regi våren 2014: Kvalifisert Nivå Førstehjelp med hjertestarterkurs oppstart 21. januar

Nødnett brukerkurs oppstart 04. februar

Kvalifisert Nivå Søk og Redning Vinter oppstart 18. februar

Snøscooterførerkurs oppstart 07. mars

Nødnett brukerkurs oppstart 07. mars

Dette er Røde Kors Hjelpekorps oppstart 25. mars

Båtførerprøven oppstart 25. mars

VHF-kurs

oppstart 23. april

Psykososial Førstehjelp 03. juni

Kvalifisert Nivå Søk og Redning Barmark Dato ikke fastlagt

Elveredningskurs Dato ikke fastlagt

Grkhterminplanvår2014  
Grkhterminplanvår2014  

RedCross, red, Cross, SAR, Searchandrescue, RødeKors, Hjelpekorps, Grimstad, SøkOgRedning

Advertisement