Page 1

ПОРТФОЛИО

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ

жилищни сгради

обществени сгради

промишлени сгради

градоустройство

интериор и дизайн

[e ] nnikolay.nedkov@gmail.com [ т ] + 359 883 549 031


Перспективен изглед

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

XI семестър

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2014

Ситуация М 1:1000

дипломен проект


Перспективен изглед

Перспективен изглед Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н О

П

Р

А

A

1

1 контур на сутерена

2' 2 ±0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ 3'

3 РЕСТОРАНТ 4

4' ±0,00

5

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

6'

6 -0,15

±0,00

КОНФЕРЕНТЕН БЛОК

7

дипломен проект

8

8

9

9

10

10

11

11

БИБЛИОТЕКА

12

З

И

Й

К

Л

М

10' О

П'

Р

13 -0,15

±0,00

14

14

15

15 КОПИРЕН ЦЕНТЪР

16

16

17

17 Ж

З

И

Й

К

Л

18

18 контур на козирката

±0,00 -0,15

19

19 контур на сутерена

20

±0,00

20

21 ФИТНЕС

КАФЕ - БАР 22

ПЕРАЛНЯ

22

23

23

А

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 24

24 контур на еркера

2014

П

12

13

XI семестър

О'

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на кота ±0,00

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

7' Ж


Перспективен изглед

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Перспективен изглед

Н

5 075 570

330

600

390

330

330

330

330

330

330

330

330

330

32

183

1

570

570

1

ПЕРСОНАЛ

183

А

182

2

2 435

W W W

330

W

330

5

330

6 183

+6,35

7 330

7

8

И

Й

И

Й

К

Л

М

Н

330

8

9 330

9

10

10

11

11 330

дипломен проект

З

6

330

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

Ж

6

570

330

5

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

4

W

W

4

W

330

ПЕРАЛНЯ

W

3

600

W

330

2

330

12

13 330

13

14 330

14

15 330

15

16 330

16

17 330

17

18

18 330

+6,35

19

19 330

Ж

З

20 330

33

20

600

W W W W

22

2014

330 570

23

А

24 183

24 183

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

570

23

1 715

330

W

W

W

22

W

ПЕРАЛНЯ

330

XI семестър

W

21

182

570

330

600

390

330

330

330

330

330

32

3 755

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на кота +3,35

8 435

12


10

150

25

25

25

102 240

250 145

25

10

305

25

445

Д

Д

535

535

445

535

720

765

695

695

695

765

25

720

25

785

305

570

25

10

10

570

дипломен проект

10

25 90

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

145

150

Г

10

25

25

5

240

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

145

145

5

Г

90

Г

12 25

25

25

25

25 12

Г

13

25 13

25

102

13 25

25

11 355 330 305

25

12

14 305 330

785

Перспективен изглед

15 25 13

Д

Д

162

162 13

11

130

15

70

32 45

25 70

25

25 13

330 200

13 25

14

ДВОЙНА СТАЯ

25

20

20

130 305 330 355

45 32

45

20

2014

12

200

ЕДИНИЧНА СТАЯ

25

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

70

70

20 25 25 13

25

25

45

XI семестър


Перспективен изглед

Перспективен изглед

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ дипломен проект

+15,35

+12,35

+9,35

+6,35

+3,35

±0,00

ФАСАДА ЮГ

XI семестър

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2014

+15,35

+15,35

+12,35

+12,35

+9,35

+9,35

+6,35

+6,35

+3,35

+3,35

±0,00

±0,00

ФАСАДА ЗАПАД


Перспективен изглед

Перспективен изглед

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Ваканционен комплекс от сгради с дървена носещя констукция Разработен в екип с Цветомира Иванова

X семестър

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 2013

Ситуация

I-во място на конкурс организиран от фирма "Knauf" и катедра Сградостроителсто


Перспективен изглед 2

3

1

2

804 45

37 37

20

378

А

20

20

20

20 364

А

20

20

20

20

20

20

А

10

Б

16

400

330

16

63

334

8

330

13

45

389

16

20

364

20

378

20

330

736

388

20

63

9

А

10

285

16

8

276

45

400

278

37 37

3

804

804

20

388

Б

9

20

1

20

+3,10

16

Б

16

30

120

145

13

269

160

240

200

400

40 8

614

1

2

3

Д

400

384

384 70 210

1 524

13

13

194

194

13

80 210 632

194 13

70 210

400

13

13

400

80 210 13

Г 13

БАНЯ 4,40 кв. м

16

194

7 25

16

СПАЛНЯ

584

16

0

Д

400

385

387

+3,10

385

23,40 кв. м

90

Д 16 30 6

582

145

160

240

200

400

16 40 8

614

1

2

3

13

16 16

192

16

240 150

13

16

110

14

269

F

16

13

16

16

Б

167

6

120

13

16

16

16

13

145 250

169

156

16

167

КУХНЕНСКИ БОКС 6,50 кв. м

8

240 260

СКЛАД 2,00 кв. м

139

145 205

400

7 30 13

385

70 210

16

6,50 кв. м

+3,10

Г

В

ГАЛЕРИЯ

387

387

АНТРЕ 7,50 кв. м

225

БАНЯ

Б

2,40 кв. м

Разпределение втори етаж

1 195

400

1 227

1 195

390 13

16

САН. ВЪЗЕЛ

70 210

167

90 210

13

269

13

4,40 кв. м

28см

13

156

13

120

1 237

Г 13

8

,22/ 18ст. х 17

28см

±0,00

217

А

1 533

ДНЕВНА

±0,00

Д

В

1 524

797

20

В

15,00 кв. м

1 226

А

58,50 кв. м

13

Г

А

16

СПАЛНЯ

384

400

388

382

1 237

Разпределение първи етаж

20

804

,22/ 18ст. х 17

804

В

283

1 533

2013

389

дух въз

А

Разработен в екип с Цветомира Иванова

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

13

контур на галерията

с дървена носещя констукция

X семестър

16

0 332

16

+3,10

Ваканционно селище от сгради

I-во място на конкурс организиран от фирма "Knauf" и катедра Сградостроителсто

Б

16

Б

16

734

330 250

285 204

16

330 250 16

8

Б

13

16

285 300 8

±0,00

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

300

276

276

276

276

276

276

276

279

276

276

296

ТЕРАСА 23,00 кв. м

300

ТЕРАСА 12,00 кв. м

въ зд ух


Перспективен изглед

1

51

19

А

4

38 22

485

27

20

378

20

340

330 434

20

434 24

24

300

А'

24

24

285 300

350

330 250 24

750

ТРАПЕЗАРИЯ 20,00 кв. м

90 210

F 24

205

13

САН. ВЪЗЕЛ

180 13 70 210

13

13

90 210 13

13

70 210

±0,00

СКЛАД 120

24

24

24

130 250 300 297

389

385

385

Г'

385

24,00 кв. м

400

16

21

297

387

385

385

385

400

СПАЛНЯ

194

2,30 кв. м

281

В'

180

304

196

243

13

24,00 кв. м

24

2,20 кв. м

АНТРЕ

13

СПАЛНЯ

120

70 210

6,90 кв. м

357

13

400

Г

13

13

25 7

1 243 400 24

338

13 185

БАНЯ 24

795

392

392 20

344

89

20 89

282

13

1 243

20 o

232

13

159

80 210

13

13

20

18ст. х 17 ,22/28см

382

7,20 кв. м

230

70 210

400

+3,10

193

БАНЯ 4,40 кв. м 24

В'

1 243

13

399

13 193

400

1 243

6,20 кв. м

24

194

18ст. х 17 ,22/28см

193

193

БАНЯ 4,40 кв. м

В 1 532

283

20

804

8

А

КУХНЕНСКИ БОКС 6,00 кв. м

20 400 1 243

151

Б'

ДНЕВНА 47,00 кв. м

А

1 537

13

±0,00

194

въз дух 80 210

230

А

1 253

1 532

24

Г

20 o

13

13

В

70 210

13

А

599

599

Б'

387

15,00 кв. м

185

СПАЛНЯ

400

385

385

385

контур на галерията

13

24

Б

250 400

269

269

269

289

300

18 27

0 332

13

ГАЛЕРИЯ

I-во място на конкурс организиран от фирма "Knauf" и катедра Сградостроителсто

21

285 204

389

±0,00

ТЕРАСА 22,00 кв. м

400

400

24

24

330 250 24

24

Б

с дървена носещя констукция Разработен в екип с Цветомира Иванова

284

20 o

+3,10

400

Ваканционно селище от сгради

284

269

269

289

269

300

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

А'

248

ТЕРАСА

въ зд ух

16 77 24

16

12,00 кв. м

4

450

24

20

304 342

22

340

20

400

20

67

795

378

330 382

1 539

20

20

20

10 20

А

24

485 450

77

13

27

19

38

400

332

387 702

330 400

13

470

400 51

51

20

389

16

19

285

Б

24

68

20

350

330

10

400

51

3

1 260

791

22

16

2

3

Б

2 785

20

1

16

Г'

200

13

2

24

24 290

Б

71

21 268

629 16

400

200

18

268 629

Д

584

13

18

290

290 160

24

21

400

1

Д

24

Д

22

21

584

Б

X семестър

71 16

584 90

24 290 210

24

4 24

584

24

24

22

Д

45

300

4 24

278 296

±0,00

629

3

629

325 954

1

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 2013

Разпределение втори етаж

2

3

Разпределение първи етаж


Перспективен изглед 1

2

3

4

1 464 16

480

480

480

7

1 464 56

1 378

24

8

30

1 418

21 16

5

7

165

460

20

20

20

240 250

20 20

20

24

30

20 20

20

1 203

6

456

15

460

460

480

960 20

20

1 272

1 272

460

АД

ЯЙЦА

20

20

20

1 980

102

293

293

293

2 279 480

16

16

180 230

16

16

16

16

151

151

151

20

20

20

647

330

652

330

648

460

480

180 230

16 24

24

240 250

120 20 20 5

5 130 20 20

20

24 330

299

24

30

299

355

24

110 250

20

20

20

2'

24 363

56 116

16

109 480

8

336

20

2

480

483

483

487

487

354

354

1

Д'

13

44

13

240

1 684

A

24

13

20

368 480

ВКА ИРО ЕКИП кв. м 18,00

13

354

240

90

13

13

СКИ

363

328

239 240

13 90 210

336

1 660 977 480

561

7 25

7 25

90 210

С ОФИ м кв. 16,50

13

359

56

460

150

363 13

13

24

24

336

328

16

Г'

13

150

70 210

13

С ОФИ м

контур на козирката

480

70 210

5 70 210

70 210

5

5

С ОФИ м кв. 12,20 кв. 12,00

460

272

272

115

13

13

Д

13

20ст. х 15,5/30см

90 210

13

97

120

640

90 210

A

963

5

100

13

13

570

290

90 210

120

132

90 210 13

13 98

8 25

90 210

120

24

70 210

150 13

98

13

13

48,20 кв. м

5

97

378 13

ЗОНА ИНФОРМАЦИЯ

24

70 210

70 210 198

АГАЖ ЗА Б СТАЯ кв. м 8

198

ФОАЙЕ

5

Л . ВЪЗЕ САН кв. м 4,00

контур на галерията

45,00 кв. м

200

272

70 210

20

13

460

13

13

214

20

Л . ВЪЗЕ САН кв. м 4,00

290

220

13

220

101

20

13

м

24

13,50

10

13

13

13

220

1370 210

100

20

13

90 210

13

462

165

кв. 10,00

АД СКЛ . м кв

Л ОНА ПЕРС кв. м ,20

ЪЗЕЛ АН. В

200

184

70 210

РЕЦЕПЦИЯ 11,50 кв. м

24

115

150

150

С ЕЛ . ВЪЗ САН 0 кв. м 10,0

13

184

13

151

1 584

Г

90 210

115

13

13

753

13

90 210

24

I-во място на конкурс организиран от фирма "Knauf" и катедра Сградостроителсто

13

814

1 966

20

В'

13

460

90

20

90 210

115

460

523

13 90 210

13

20

24

13

120

115

339

462

13

328 70 210 13

13

24

582

24

м

480

СКЛ

кв. 11,70

338

583

кв 45,50

780

583

Я КУХН . м

20

90 210

70 210

338

И НЧУЦ ЗЕЛЕ

13

120

13

РИБА

Разработен в екип с Цветомира Иванова

24

328 ПТИЦИ

468

190,00 кв. м

Б'

725

13

741

522

20

460

13

120

13

13

20

223

1 268

480

24

м

301

13 О

13

460

284

В

301

АД

70 210

РЕСТОРАНТ 480

13

13

90 210

СКЛ

кв. 10,40 8

13

20

с дървена носещя констукция

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Д

13

226

226

226

462

ОТПА

кв. м 7,00

90 210

МЕС

13

Ваканционно селище от сгради

24

АД -

32

226

Б

X семестър

156

24

24 326 С ОФИ РСКИ ИТЬО кв. м СЕРВ 7,60

СКЛ

372

НИЕ ЕЩЕ ПОМ ЛНО кв. м МИЯ 8,10

13

24

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

150 210

90 0 2113

ЪЦИ

90

13

50

А'

156

461

320

24 90 210

156

24

25

13

372

24

240 50

62

50

50

480 365

464

320

55

462

24

24

50

24

A

21 16

480

1 139

480 1 476

7

359

3

4

480

27

6

56 20

2013

5

Разпределение първи етаж


Дървени шиндли - 300/610/10-20мм Летви 30/50мм Контралетви 50/50мм Четирислоен полипрополен с дифузионна мембрана Плочи от oрентирани дървени частици (OSB) - 15мм Минерална вата между ребрата - 100мм Пароизолационна мембрана от ал. фолио Дъсчена обшивка - 15мм Покривни ребра - 100/250 мм Носещи покривни греди - 200/400мм

20 50

70

Дървени шиндли - 300/610/10-20мм Летви 30/50мм Контралетви 50/50мм Четирислоен полипрополен с дифузионна мембрана Плочи от oрентирани дървени частици (OSB) - 15мм Минерална вата между ребрата - 120мм Пароизолационна мембрана от ал. фолио Дъсчена обшивка - 15мм Видими покривни ребра - 250/80мм

250

20 120

720

Решетка за защита от птици

107

250

Улук от подцинкована ламарина

90

200

80

270

120

60

400

400

62

Шина за закрепване на улука

370

120 15 50 50

110

Решетка за защита от птици Улук от подцинкована ламарина

15

Алуминиева шапка 400

110

695

Шина за закрепване на шапката Столица - 250/120мм

100 100

75

75 150

85

Гипсофазерна плоскост Vidiwall HI - 15мм

12,5 12,5

Латекс Гипсова шпакловка Гипсокартонена плоскост 12,5мм Плочи от oрентирани дървени частици (OSB) - 15мм Каменна минерална вата - 120мм Гипсофазерна плоскост Vidiwall HI - 15мм Полимер-циментово лепило Експандиран пенополистирол - 100мм Стъклофибърна мрежа Грунд Силикатна мазилка с влачена структура

262,5

Детайл Г

1

Детайл

Столица - 160/120мм Стенен панел с дърв. конструкци - 150мм

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Ваканционно селище от сгради с дървена носещя констукция

Детайл А

100

75

110

75 150

12,5 12,5

262,5

Разработен в екип с Цветомира Иванова

I-во място на конкурс организиран от фирма "Knauf" и катедра Сградостроителсто

Латекс Гипсова шпакловка Гипсокартонена плоскост 12,5мм Плочи от oрентирани дървени частици (OSB) - 15мм Каменна минерална вата - 120мм Гипсофазерна плоскост Vidiwall HI - 15мм Полимер-циментово лепило Експандиран пенополистирол - 100мм Стъклофибърна мрежа Грунд Силикатна мазилка с влачена структура

150

+3,92

25 3010 20 10 245

Стенен панел с дърв. конструкци - 150мм

Дърв. шиндли 400/300мм

200

400

215

Летвена обшивка - 110/15мм

175

Шина за закрепване на улука

Латекс Гипсова шпакловка Гипсокартонена плоскост 12,5мм Плочи от oрентирани дървени частици (OSB) - 15мм Каменна минерална вата - 120мм Гипсофазерна плоскост Vidiwall HI - 15мм Полимер-циментово лепило Експандиран пенополистирол - 100мм Стъклофибърна мрежа Грунд Силикатна мазилка с влачена структура

Дърв. шиндли 400/300мм

X семестър Детайл Б

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

100 100

2013

75

75 150

262,5

12,5 12,5

Ламиниран паркет - 8мм Еластична подложка - 2мм Гипсофазерни подови плоскости Vidifloor - 2х10мм Гипсокартонена плоскост (GKB) - 9,5мм Каменна минереална вата - 30мм Дюшеме - 25мм Видим подов гредоред - 150мм

Детайл


+7,68

+5,95

+5,67

Фасада Запад

Перспективен изглед

+4,92

+0,45 -0,15

1 510 465

1 045

35

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

270

±0,00

35

35

35

467

0 36

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ. СГРАДА

405

35

640

380

240

35

0 59

227

0 18

±0,00 333

35

2 735

350

35

35

35

±0,00

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕТК

контур на еркера

440

2010

645

525 1 510

550

357

145

25 12

485

150

контур на еркера

400

730

25

500

V семестър

35

Разпределение: Първи етаж

378

35

640

Ситуация

A 1 200

1 200

+0,45

0 25

A


+7,69

+5,95

+5,67

Перспективен изглед

Фасада Север

+5,37

+4,92

+2,65

+0,45 ±0,00

±0,00

1 360 470

895

на

190

ур нт ко

та ха ре ст

467

35

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ. СГРАДА

ВЪЗДУХ ДНЕВНА

458

424 380

35

135

A

10

35

12 430

35

567 12 400

383

контур на еркера

±0,00 -0,40

158

+0,45

357

25

12

110

+2,85

+2,65

12

186

350

35

35

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕТК

35

140

226

V семестър

25

35

1 215

+4,92

12

318

+5,67

277

1 215

A

320

1 040 1 360

2010

контур на стрехата

Разпределение: Втори етаж

545

+7,69

Фасада Изток

90

150 160


+7,69

+5,67

+2,65

+2,65

Фасада Юг

Перспективен изглед

+4,92

+0,45 ±0,00

-0,15 -0,85

1 335 450

265

420

200

265

25 0 36

25

25

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ. СГРАДА 12

330

0 59

355

Перспективен изглед

62

СКЛАД

25

380

255 720

417

25

0 64

355

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

A

12

223

12

363

25

364

25

КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

200

12

138

12

223

25

350

25

405

25

370

250

-2,65

307

12

ИЗБА

2010

330

1 005 1 335

65

25

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕТК

25

65

25

170

V семестър

Разпределение: Сутерен

12

25

12

1 115

A


10ст. 16,43/30см

ОФИС 88 м 2

11ст. 16,43/30см

10ст. 16,43/30см

ОФИС 83 м 2

11ст. 16,43/30см

10ст. 16,43/30см

11ст. 16,43/30см

A

Перспективен изглед

Ситуация

ОФИС 47 м 2

КАФЕНЕ 112 м 2

КАФЕНЕ 160 м 2

МАГАЗИН 70 м 2

МАГАЗИН 68 м 2

МАГАЗИН 78 м 2

A

Партер

МАГАЗИН 94 м 2

1

2

163 150

4

510 535

5

300 275

6

510 460

600

7

8

600

1 325

9

10

7 885 300 275

510 460

11

510 460

600

1 325

12

13

600

14

510 460

15

300 275

16

510 535

600 600

163 150

162

162

A

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

3

600 600

ДНЕВНА 36 м 2

ДНЕВНА 48 м 2

545

СПАЛНЯ 22 м 2 ДНЕВНА 36 м 2

10ст. 16,11/30см

10ст. 16,11/30см

ДНЕВНА 36 м 2

10ст. 16,11/30см

СПАЛНЯ 22 м 2 ДНЕВНА 36 м 2

СПАЛНЯ 22 м 2

F

383

W

Б

Б

F

742 330 1 700 500

383

500

В

СПАЛНЯ 16 м 2

СПАЛНЯ 14 м 2

ДНЕВНА 31 м 2

СПАЛНЯ 11 м 2

СПАЛНЯ 22 м 2

СПАЛНЯ 22 м 2

СПАЛНЯ 18 м 2

479

СПАЛНЯ 22 м 2

СПАЛНЯ 16 м 2

АПАРТАМЕНТ В2 54 м 2

479

СПАЛНЯ 22 м 2

W

ДНЕВНА 33 м 2

ДНЕВНА 33 м 2

СПАЛНЯ 14 м 2

АПАРТАМЕНТ В3 135 м 2

F

F

СПАЛНЯ 15 м 2

СПАЛНЯ 15 м 2

СПАЛНЯ 18 м 2

АПАРТАМЕНТ Б2 80 м 2

F

F

W

F

W

АПАРТАМЕНТ A2 58 м2

АПАРТАМЕНТ В1 108 м 2 W

F

СПАЛНЯ 17 м 2

АПАРТАМЕНТ Б3 108 м 2 W

АПАРТАМЕНТ Б1 108 м 2 W

АПАРТАМЕНТ А3 108 м 2 W

1 700 330 742

АПАРТАМЕНТ А1 134 м 2

В

Перспективен изглед

10ст. 16,11/30см

F

СПАЛНЯ 22 м 2

10ст. 16,11/30см

10ст. 16,11/30см

ДНЕВНА 48 м 2

545

Многофамилна жил. сграда

479

A

479

A

163

Г

163

Г

305

500

600

1

90

755

690

2

A

75 75 163

630

90

500

3

585

600

5

500

600

6

90

755

690

630

7 885

7

90

500

8

600

10

585

500

600

11

90

755

630

12

690

90

13

500

600

305

15

150 163 16

Типов етаж 1 2

3

4

510 485

5

300 325

6

510 435

600

7

8

600

9

7 585 300 325

510 435

1 325

10

11

510 447

600

12

13

600

14

510 447

1 301

15

300 325

16

510 485

600 625

13

162

162

A

50

600 625

50

1

13

СПАЛНЯ 17 м 2

СПАЛНЯ 17 м 2

ДНЕВНА 47 м 2

ДНЕВНА 47 м 2

СПАЛНЯ 17 м 2

670 545

ДНЕВНА 47 м 2

10ст. 16,11/30см

ДНЕВНА 47 м 2

10ст. 16,11/30см

СПАЛНЯ 17 м 2

10ст. 16,11/30см

F

10ст. 16,11/30см

ДНЕВНА 50 м 2

10ст. 16,11/30см

10ст. 16,11/30см

A

545 670

A

ДНЕВНА 50 м 2 F

W

Б

Б АПАРТАМЕНТ Б6 114 м 2

АПАРТАМЕНТ В4 114 м 2 F

F

F

АПАРТАМЕНТ В6 134 м 2 W

СПАЛНЯ 13 м 2

АПАРТАМЕНТ В5 63 м 2

W

F

W

АПАРТАМЕНТ Б5 80 м 2

F

СПАЛНЯ 15 м 2

W

F

АПАРТАМЕНТ А5 85 м2

W

W

СПАЛНЯ 12 м 2 В

В

СПАЛНЯ 16 м 2

СПАЛНЯ 23 м 2

СПАЛНЯ 13 м 2

СПАЛНЯ 12 м 2

СПАЛНЯ 23 м 2

СПАЛНЯ 15 м 2

ДНЕВНА 33 м 2

ДНЕВНА 34 м 2

СПАЛНЯ 23 м 2

475 500

500 475

ДНЕВНА 33 м 2 СПАЛНЯ 21 м 2

СПАЛНЯ 23 м 2

СПАЛНЯ 22 м 2 СПАЛНЯ 15 м 2

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2011

150 163

125

1

600

500

270

2

690

755

3

A

163 200

Г

100 100 163

VII семестър

АПАРТАМЕНТ Б4 114 м 2

305 330 1 700

АПАРТАМЕНТ А6 114 м 2 F

1 700 330 305

АПАРТАМЕНТ А4 110 м 2

630

270

500

5

600

225

6

600

500

258

7

690

767 7 885 8

630

270

500

10

600

225

11

600

500

270

12

630

767

13

771

690 15

600

112

Г

150 163

16

Типов етаж 2


Фасада Югоизток

Фасада Северозапад

Перспективен изглед

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Перспективен изглед

Многофамилна жил. сграда

Фасада Югозапад

VII семестър

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2011

Фадаса Североизток


Фасада Изток

Перспективен изглед

ХОТЕЛ С ПЛУВЕН КОМПЛЕКС

20 528

INSTRUCTORS

25

A

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

12

500

1 260

225

25

SPA CENTER

KITCHEN

STEAM BATH

SAUNA

2012

547

25

A

Ситуация

IX семестър Разработен по обменна програма "Еразъм" в Технически университет Бърно, Чехия ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕТК

20

RECEPTION LOBBY

C H A N G I N G -R O O M

RECEPTION

C H A N G I N G -R O O M

FOYER

Разпределение: Първи етаж

SWIMMING POOL

3 725

2 530

RESTAURANT


F

F

A F

F

Перспективен изглед

F

F

F

F

A

F

F

F

F

F

Типов етаж

A

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

AEROBICS HALL

CONFERENCE ROOM

AEROBICS HALL

CONFERENCE ROOM

IX семестър Разработен по обменна програма "Еразъм" в Технически университет Бърно, Чехия ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕТК 2012

AIR ABOVE LOBBY

A

CONFERENCE ROOM

INSTRUCTORS

INSTRUCTORS

CHANGING-ROOM

RECEPTION

CHANGING-ROOM

FITNESS CENTER

AIR ABOVE SWIMMING POOL

Разпределение: Втори етаж

ХОТЕЛ С ПЛУВЕН КОМПЛЕКС Перспективен изглед

функционално зониране


Перспективен изглед

746

2 225

5 575

2 225

746

ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

АКТОВА ЗАЛА

КИНОКАБИНА

ЧИТАЛНЯ

АУДИО АРХИВ КЛУБ

ХРАНИЛИЩЕ

АУДИТОРИЯ

ЗАЕМНА

АУДИТОРИЯ

ПРЕПАРАТОРИУМ

ПРЕПАРАТОРИУМ

УЧ. КАБИНЕТ ЕЗИКОВ КАБИНЕТ

+4,20

А

ЕЗИКОВ КАБИНЕТ

+4,20

ЕЗИКОВ КАБИНЕТ

14ст. х 15/33см

14ст. х 15/33см

14ст. х 15/33см

14ст. х 15/33см

+4,20

КЛАСНА СТАЯ

КЛАСНА СТАЯ

КЛ. СТАЯ 50 м2

14ст. х 15/33см

КЛАСНА СТАЯ

КЛАСНА СТАЯ

14ст. х 15/33см

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

КЛАСНА СТАЯ

25

457

12

457

12

1 237

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАТЕМАТИКА

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ

25

745

457

12

КЛАСНА СТАЯ

25

IT ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКА

1 706

2 225

+4,20

25

2 075

2 125

1 375

2 225

А

Разпределение: Втори етаж

+4,20

745

АКТОВА ЗАЛА

Ситуация

СКЛАД

±0,00

ГАРДЕРОБНИ ЗА РАБ. ОБЛЕКЛО

ГАРДЕРОБНИ ЗА РАБ. ОБЛЕКЛО

±0,00

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

КАФЕНЕ

СКЛАД

СПОРТНА ЗАЛА

КАФЕНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

14ст. х 15/33см

14ст. х 15/33см

±0,00

А

±0,00

-4,20

ДЕПО КЪМ МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ

СКЛАД 14ст. х 15/33см

14ст. х 15/33см

VII семестър

ДОМАКИНСТВО

УЧИТЕЛСКИ КАБИНЕТ

КАБИНЕТ ПО ТЕКСТИЛ

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2011

IT К А Б И Н Е Т

Разпределение: Първи етаж

МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ


Перспективен изглед

Перспективен изглед

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ Перспективен изглед

Фасада Север

+8,40

ПЕЩ

ПЕЩ АТЕЛИЕ

14ст. х 15/33см А

АТЕЛИЕ

АТЕЛИЕ

АТЕЛИЕ

АТЕЛИЕ

АТЕЛИЕ

14ст. х 15/33см

+8,40

+8,40

14ст. х 15/33см

F

VII семестър

КАБИНЕТ ПО МУЗИКА

ФОТО АТЕЛИЕ

+8,40

СКЛАД

14ст. х 15/33см

14ст. х 15/33см

СКЛАД ЗА РАМКИ

КУХНЯ

СТОЛОВА

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2011

СКЛАД ЗА ГИПС

УЧИТЕЛСКА СТАЯ МЕД. КАБИНЕТ

ОФИСТ

ОФИСТ

ЗАМ. ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

14ст. х 15/33см

А

Разпределение: Трети етаж

Фасада Юг


Ситуация

Перспективен изглед

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

12

437

12

220

850

12

800

25

502

1 772

СКЛАД ЗАЛА

2 281

25

117

12

488 СКЛАД БАР

25

25

ГЛАВНА ЕКСПОЗИЦИЯ

328

25

12

1 160

±0,00

280 25

25 567

VI семестър

25

±0,00

ПОГОТОВНА НА ИЗЛОЖБАТА

25

600

12

618

A

2011

СКЛАД ЗА МЕБЕЛИ

12

25

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

ЛАБОРАТОРИЯ

513

25

Разпределение: Първи етаж

750

12

25

±0,00

12

Перспективен изглед

700

900

25

25

300

25

A

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ


Перспективен изглед

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

25

25

A

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

570

ЕКСПОЗИЦИЯ

1 082

+4,00

846

685

142

25

670

1 672

ОФИС

25

242

1 000

12

ВЪЗДУХ ГАЛЕРИЯ

25

25 25

413

12

275

12

518 ОФИС

492

+2,90

12

563 ОФИС

25 505

VI семестър

25

280

+3,30

25

A

2011

75

25

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

Разпределение: Втори етаж

25

750

550

150

160

Перспективен изглед

25

+3,60


Фасада Запад

50

50

350

350

+3,50

+3,80

+3,80

+0,75 ±0,00

±0,00

±0,00

+0,75 -3,10

±0,00

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

+7,90

+6,50

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Фасада Изток

+7,90

+6,50

+3,80 +3,80

+3,10

+3,10

+0,15

±0,00

+0,75

+7,90

Перспективен изглед

+6,50

+6,90

+3,80 +3,10

+0,75

+0,75 ±0,00

±0,00

+7,90 +6,90

+6,50

VI семестър +3,80 +3,80

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

+0,75

+3,10

+0,75 ±0,00

2011

+0,75

Фасада Юг

670 610

+3,30

Фасада Север

60 50

50 370

310

50 60 50

+4,00

330 260

50 20

+7,90

+6,50

300 280

50 20 50

+7,90

20

+2,90

+7,70

310 290

Вертикален разрез А-А

+6,30

+6,70


555

2 095 835

1 525

1 165

1 165

1 525

555

180

630

180

630

1 050

1 050

1 050

1 050

575 575

180 630

835 2 095

630

-0,45

910

575 575

910

910

910

180

±0,00

555 555

-0,30

-0,45

Ситуация

М 1:200

Изглед отСГРАДИ Югозапад ОБЩЕСТВЕНИ Тревна растителност

Трайна растителност

ОФИС СГРАДА 2

3

4

Б

1

5

2 323 660

785

25

25

785

25

25

55

13

25

84 84

180

24

84 12

810

13

835 825

180

60

25 180

120

660

Б

3

4

84 84

665 405

2

150

150

12 250 1 525 250

250

84 12

83

5

5

150

150

12

635 120

150

660

ДЕТАЙЛ 7

150

180 175

180 175

150

150

25

ДЕТАЙЛ 6

5

377

405

Д 5

25

102

25

25

25

2 323

1

250

25

635

40

320

ДЕТАЙЛ 8 225

238

238

13

25

12

Г

84

275

25

225

13

13 635

25

377

13

5

145

145

395

120

660

250

24

13

13

238

13

402

13

665 5

ДЕТАЙЛ 9

13

726

13

180 210

15

13 180

350

726

13

745 380

40

25

25 60

25

325

13

ДЕТАЙЛ 5

635 120

В

24

180 210

810

5 84

150

5

726

102

25

24

Разпределение: Типов етаж

413

575

180 175

25 660

43

60,35 м2

102

180 175

25

25 150

150

150

150

125

25

102

Д

12

23

725

40

350

13

367

575

367

13

408

13

25

355

675

925

265

+3,70

13

310

24

675

13

13 10

225

462

97

197

325

13

13

100

7 30 25

25

25

90 210

25

575

25

+3,70

25

70 210

4 5,50 м2

146

Б

24

80,70 м2

75

3

106

3

160

122

4 5,50 м2

135

315

25 225

373

373

620

13

12

70 210

А

25

25 165

25

12 145

132

583

298

225

225

250

250

250

25

310

150

180 175

25

25

25

180 175

102

635

90 210

3

70 210

70 210

12

298

10

298

315

84

83

170 25

25

150 210

165

12 165

102

25

194

413

103

13

203

660

150

150

345 8 25 165 12 100

12 310

32

25

310

84

2010

165

25

25

25

Г

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

+3,70

398

10

13

13

300

13

40

150

13

120 13

320 13

300

84

3

100

103

122

25

5

3

180 210

106

100

3 13

325

350

24

70 210

222 149

307

726

3

25

100 13

180

149

251

307

24

V семестър

25

12

370

147

2 16,10 м2

13

40

25 30 6

160

97 75

665 23

1 175

43

178

675

675

725

1 525

24

25

В

60

70 210

25

+3,70

9ст. х 17,22/29см.

441

13

13

325

350

13

475

178 80 210

203

203

2

F

24

165

90 210

3

+3,70

12

1

232

25

373

25 174

620 80,70 м

174

2,20 м2

25

25

25

106

84 84

60 635

25

170 160 150

25

200

200

300

F

Перспективен изглед

Б

261 11ст. х 17,66/29см.

320

25

25

102

13

180

100

160

180 175

102

120

12

25

150

660

25

25

25

322

225

225

250

250

25

250

25

203

635

Николай 83Георгиев Недков фак. № 8572, II гр., III курс

25

125

А

120

125

25

180

25

25

660 660

170

60

180 175

150

150

150

Изглед от Северозапад 150

180

142

120

84

Изглед от Югоизток

405 835

25

84

Изглед от Запад

405

660

25

84

F

84 125


ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ОФИС СГРАДА 4

+15,94

255

260 103 16

60

20

35

14 173

1 320

255

260

60

103

16 20

35

14 173

255

260

60

103

100° 20

50 25

60

15

315

310

355

26

30 25

20

20

310

-4,40

-4,40

245

275

-3,00

-3,00

10

-3,00

245

275

300

-3,00

-0,55

ДЕТАЙЛ 1

ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ Шлайфан бетон - 10см Фундаментна плоча - 70см Хидроизолация Подложен бетон - 10 см Трамбована баластра - 30см Уплътнена земна основа

-0,30

-0,35

70

10 67

Циментови плочи 300/300/50мм Пясъчно легло 50мм Геотекстил - 8 мм Дренажен слой - полистиролна (HIPS) мембрана - 11мм Геотекстил - 8мм Битумна SBS мембрана Бетон за наклон - 20-150мм Стоманобетонна плоча 200мм Вароциментова мазилка -0,05 Гипсова шпакловка

70

10 67

Тревни чимове Геотекстил - 8мм Дренажен слой - полистиролна (HIPS) мембрана - 11мм Геотекстил - 8мм Биумна SBS мембрана Бетон за наклон - 20-150мм Стоманобетонна плоча 200мм Вароциментова мазилка Гипсова шпакловка

+3,54

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ 125

545

660

405

405

660

525

125

3 225

2010

1'

1

2

3

4

5

6

Вертикален разрез А-А

260

255

173

35

+6,64

5

±0,00

80

см .

+9,74

ДЕТАЙЛ 3 16

16 14 20 173 5 20 20 16

+12,84

14 20

16 20 173 290

15

14

35

85

5 65

+16,60

173

14 173 87 16 20 173 87

26

ДЕТАЙЛ 4 100°

20 65

5 20 65

100 20 310

290 20

310

290 20

355

±0,00

СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА

70 10

80

80

70 10

70 10

80

70 10

±0,00

5

. см

Теракотни плочи - 0,6см Полимерциментово лепило Изравнителна замазка - 3 см Стоманобетонна плоча - 20см Вароциментова мазилка Гипсова шпакловка

Теракотни плочи - 0,6 см Полимерциментово лепило Стоманобетонна плоча - 20см Вароциментова мазилка Гипсова шпакловка

5/

+3,70

МАГАЗИН

70 10

8,7

9с м.

275

х1

Мокетни плочи Повдигнат под - 16см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван - 14см Гипсова шпакловка

20

26

/2

20

5/

+6,80

65

8,7

371

,66

6

ДЕТАЙЛ 2

346

17

5

7

СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА

70 10

20

т.

м. 9с

300

5

1 .х

+3,70

Теракотни плочи - 0,6 см Полимерциментово лепило Стоманобетонна плоча - 20см Вароциментова мазилка Гипсова шпакловка

-1,50

125

150

/2

Мокетни плочи Повдигнат под - 16см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван - 14см Гипсова шпакловка

20

ст

302

20

,66

+3,70

20

5 17

+9,90

ОФИС 87

9с м.

20

/2

210

349

5

ст

310

Гипсова шпакловка

,22

285

х1 7

327

20

10

310

СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА Теракотни плочи - 0,6 см Полимерциментово лепило Стоманобетонна плоча - 20см Вароциментова мазилка

т.

20

м. 9с

+6,80

340

/2

+6,80

20

,22

310

7 х1

Мокетни плочи Повдигнат под - 16см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван - 14см Гипсова шпакловка

ОФИС 87

см .

+13,00

ОФИС

290

29

2 070

2/

310

х1 7,2

5

20

Гипсова шпакловка

т.

Мокетни плочи Повдигнат под - 16см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван - 14см Гипсова шпакловка

14

5

СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА

+1,77

+9,90

Теракотни плочи - 0,6 см Полимерциментово лепило Стоманобетонна плоча - 20см Вароциментова мазилка

т

+9,90

20

м. 9с

-3,00

20

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

285

5

/2

+15,95

14

5 20 310

9с м.

285

5 20

/2

324

20 355

335 5

300

275

275

275 15 20

5

-2,55

20

20

30 25 75

ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ Шлайфан бетон - 10см Фундаментна плоча - 70см Хидроизолация Подложен бетон - 10 см Трамбована баластра - 30см Уплътнена земна основа

-1,45

СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА

+5,25

170

270

V семестър

±0,00

5

5

-0,10

310

335

295

310

КАФЕ-БАР

90

20

90

130 90

250

-0,30

40

+0,10

,22

285 5

. ст

20

310

260

т

17 .х

11

Теракотни плочи - 0,6см Полимерциментово лепило Изравнителна замазка - 3 см Стоманобетонна плоча - 20см Вароциментова мазилка Гипсова шпакловка

+13,00

Гипсова шпакловка

,22

5

20

25

50

25

+1,00

м. 9с

16

+3,70

20 20

87 16

290

ОФИС

20

20

60

х1 7

285

310 310

20 20

173 290

255

15

т.

14

20 20

60

100°

/2

+8,35

9

+3,54

340

344

470

20 20 310

260

290

16 20 20 310

260

290

+6,80

16

290 16

87

255

ОФИС

Мокетни плочи Повдигнат под - 16см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван - 14см Гипсова шпакловка

,22

+13,00

Теракотни плочи - 0,6 см Полимерциментово лепило Стоманобетонна плоча - 20см Вароциментова мазилка

173

1 077

15

9

7 х1

. ст

+11,45

14

290 15

60

20

+9,90

20

16

87

255

+6,64

14

20 173

14

15

ОФИС

Мокетни плочи Повдигнат под - 16см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван - 14см Гипсова шпакловка

+16,30

15

15

15 14 50

5

50 499

19 115

133

+12,85

Мокетни плочи Повдигнат под - 16см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван - 14см Гипсова шпакловка

+16,30

Гипсова шпакловка

+13,18

20

140

+9,74

Перспективен изглед

410

+14,18

12

+12,84

+16,45

Теракотни плочи - 0,6 см Полимерциментово лепило Стоманобетонна плоча - 20см Вароциментова мазилка

5

+13,50

+16,45

СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА 410

410

100°

+17,00

5

+16,95 Керамични плочи Полимерциментово лепило Двукомпонентен хидроизолационен шлам на цим. основа - 0,3 см Циментова замазка - 3см ПВЦ фолио Експандиран пенополистирол - 8см Пароизолация ПВЦ фолио Бетон за наклон - 2 - 15см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван- гипсокартнонени плоскости 1,25см Гипсова шпакловка

5

Двупластова SBS битумна худроизолация Циментова замазка - 3см ПВЦ фолио Експандиран понеполистирол - 8см Пароизолация ПВЦ фолио Бетон за наклон - 2 - 15см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван- гипсокартнонени плоскости 1,25см Гипсова шпакловка

103

3 Двупластова SBS битумна худроизолация Циментова замазка - 3см ПВЦ фолио Експандиран понеполистирол - 8см Пароизолация ПВЦ фолио Бетон за наклон - 2 - 15см Стоманобетонна плоча - 20см Окачен таван- гипсокартнонени плоскости 1,25см Гипова шпакловка

5 20 20 16

2

70 10

1

8

70 10

1'


+17,22

+17,22

+17,22

+16,67

+15,94

+15,94

+15,94

+15,94

+15,74

+15,74

+15,74

+15,74

+15,94 +15,74 +14,18

+12,90

+12,84

+12,64

+12,64

+9,80

+9,74

Фасада Север

+12,84

+9,80

+13,87

+13,87

+12,90

+12,90

+12,64

+9,80

+9,74

+9,54

+9,80

+9,54

+6,80

+6,80

+6,44

+6,80

+6,64

+6,80

+9,74

+9,74

+9,54

+9,54

+6,64

+6,44 +3,70

+12,64

+3,70

+6,44

+3,54

+3,34

+3,34

+3,70

+3,54

+3,70

+3,54

+3,34 ±0,00 -0,30

+13,87

+12,90

+12,90

+12,84 +12,64

+9,80

+9,80

+9,74 +9,54

+6,64

+6,44

+3,54

+12,84

+12,64

+13,87

+9,74

+9,54

+6,64

+12,84

Фасада Изток

+12,90

+12,84

+17,22

+17,22

Фасада Запад

+17,22

+3,34

±0,00 -0,30

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

±0,00 -0,30

±0,00 -0,30

+6,80

+6,64

+6,80

+6,44

+6,64 +6,44

+3,70

+3,54

+3,70

+3,34

+3,54 +3,34

±0,00 -0,30

±0,00 -0,30

ОФИС СГРАДА 4

4

5

4

ДЕТАЙЛ 11

Стъклопакет Алуминиева дограма

1

60

657 3 1 79

3

1

3

54

3

1

3

54

3

1

3

54

3

1

3

54

3

1

3

54

3

1

3

54

1 3 3

54

3

1

3

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

54

3 1

1

3

60 3 1

1

3 44 3

1

30

33

1

3

50

3 1

1

3 44 3

1 33

1 3 30

1 3

1

+9,74

79

+9,90

85

+9,90

50

3

+6,44

3

50

44

4

10

+6,64

+9,54

4

5 ДЕТАЙЛ 5

+6,80

+6,64 +6,44

+6,64

ДЕТАЙЛ 6

4

4

ДЕТАЙЛ 7

Д

Д

+6,44 +5,43

+3,70

28 28 28

+3,70

+3,34

3

440 496

1 30 3 1

54 60

3

184 184

3

54 60 632

3

184 184

3

54 60

1 3 3 1

54 60

3 27

Г

+3,54 +3,34

Д

Д

28 28

4

28

3

440 490

3

1

1

3

54 60

3

1

1

3

54 60

3

1

1

3

54 60

3

1

1

3

54 60

3

1

1

3

54 60

3

1

1

3

54 60

3

1

1

3

54 60

3

1

1

3

54 60

3

1

1

3

54 60

3

1

1

632

3

54

3

60

5

273

600

1

73

1

8

Алуминиев L профил 50/50/3мм

±0,00 -0,30

Алуминиев U профил 100/50/3мм

1

600

Гипсова шпакловка - 0,5см Вароциментова мазилка - 1,5см Тухлена зидария - 25/25/12см Минерална вата - 8см ПВЦ фолио Въздух -5см HPL панел - 0,8см

Вертикален носещ алуминиев профил 100/50/3мм Алуминиев L профил 100/50/3мм

V семестър

60

Алуминиев L профил 100/100/3мм

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

3

46 60

335

184

1 3

30 1

54

121

660

2010

4

3

60 27

5

Алуминиев L профил 50/50/3мм

Гипсова шпакловка - 0,5см Вароциментова мазилка - 1,5см Тухлена зидария - 25/25/12см Минерална вата - 8см ПВЦ фолио Въздух -5см HPL панел - 0,8см

Детайли

2400

Д

1

±0,00 -0,30

8

Фасада Юг

30 79

54

+12,64

+9,54

+3,54

850

3 3

1

1 1

30

30 3

79

54

850

3

79

1

850 50

+12,64

3

1

3 44

+12,84

3

1 3

+13,00

79

+14,18

850

850

79

ДЕТАЙЛ 10

+15,74

+9,74

1740

1740

1

1

3

+16,47 +15,94

+12,84

1

30

3

1

1

3 79

850

+17,17 3

+17,17 +16,47

500

+9,54

30

500

440

657

+9,74

500

HPL панели

850

Алуминиева окачена фасада


1 519

13

6

6

3

2

1

-0,05

127

ДЕТАЙЛ 1

Е'

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

600

126 94 94 94 750 94

±0,00

600

Е

25

94

±0,00

94

2 1 4

+3,30 431

3 5

Циментови плочи - 450/450/50мм Пясъчно легло - 100 мм Трабмован трошен камък Уплътнена земна основа

Вертикален разрез А-А

5

Ситуация

4

1 350

600 3

570

570 2

Гранитогресни плочи - 600/600/10мм Полимерно циментово лепило Циментона замазка - 50мм Арм. бетонна настилка 150мм ПВЦ фолио Еспандиран пенополистирол XPS 80 мм Трабмован чакъл - 300мм Уплътнена земна основа

156

1

600

180

ВХОД ПОСЕТИТЕЛИ

156

350

4

5

6

156 751

600

60

169

230

630

520 1 500

50

15 30

11 10 9

600

8

150

4 350

Ламиниран паркет - 7мм Еластична подложка от полистирол 0,5 мм Циментона замазка - 30мм ПВЦ фолио Каменна вата 30мм Стоманобетонна плоча 100мм LT ламарина 55 мм

7

2 761

4 350

2 761

150

2 593

600 1 050

156

300

+6,55

22

235

13 12

150

126

150

+6,45

15

+7,25

15

14

600

600

+7,25

ВХОД ОФИСИ

15°

22

35

ДЕТАЙЛ 2

10

278 315

9

275

8

15

7

32

6

50

5

+9,12

280

4

+9,12

R 6 630

1

283 330

3

2

235

2

3

15

1

4

520

520

5

30

1 519

2 789

Полиуретанови панели - 100мм Стоманени столици U профил 180/70 мм Стоманена ферма

225

Д

575

Г

400

В

-0,05

127

A'

A

Б

ШОУРУМ ЗА АВТОМОБИЛИ A

186

161

90 210

7

40

400

370

3 17 м2

Б

18 м2 25

25

90 210

90

12

12

12 169

281

618

90

68 40

3 11 м2

575

12

90

Б

543

3 11 м2

A

445

395

12

1 525

350

362

205

40

40 432

90 210

12 169

444

12

90

12

318

12

110

12

3

350

3

11 м2

9

350

3

11 м2

90 210

110 210

12 127

484

29 м2

174

257

90 210

12

90 210

5 150

70 210

70 210

6

18 м2

25

90

90 210

70 210

12

542

450 900 595

577

110

83 32 169

48

450

161

19

5 13 м2

12

90

10

178

40

170 70 12 210

124

169

190 270

±0,00

110 210

9

97

70 12 210

374

152

12 100 12

12

190 230

320

12

4 10ст. х 16,5/30см

141 12

±0,00

170 10ст. х 16,5/30см 275

90 210

12 12 350

528

169

12

12

12

278

350

20

20

169

90 210

68 м2

425

300 260

2

543

575

300

40

166

8

500 570 570

570

570 100

40

3 35 м2

25

300 260

150

Б

Перспективен изглед

374

375

400

300

Б

20 130

12

+1,65

635

12 130

12

576

723

425 50

20

22 40

500

1 430 190

50

40

97

A

570

156

186 161 161

20

ДЕТАЙЛ 5

575

7

19

500 570 570

900 900

6 4 350

350

450

5

40

450

4

126

25

3

169

2

570 100

1

8

480

20

555

480

405

20

480

300

12

430

20

20

430

20

425

40

1 078

12

20

90 12 210

12

300

425

В 40

Г

600

2 455

2 772

12

300

300

1 425

1 424

544

1 888

600

630 20

12 12

295

12

80

20

12

468

22

478

895 895

2

3

20

568

295 1 430

575

4

4 360

5'

5

567 500

6

19 570 570 500

425

6'

156

156 19 570 570 500

450

899

Е

7

A

450

19

156 19 30

22

450

8

895 895

9

450

30

10

186

81

156

20

22

22

21

12

20

467

20

22

145

478

295 300

22

20

899

24

20

Е

1

2011

1 466

610 1 888

186 155 155

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

20

345 260

20

VI семестър

Д

4 320

626

600

20

1 095

1 435

1 638 м2

1 602

Д

1 602

1 404

1 420

300

±0,00

Разпределение: Първи етаж

20

289

2 772

430

20

11ст. х 15/33см 20

225

20

480

12

20

11ст. х 15/33см 20

90 210

439

20

90 210 12

12

12

125 2

425

300

12 35

40

12

2 456 682

225

ДЕТАЙЛ 6

300

90 210

12

140 12

20

12

600

Г

723

20

40

В

12

50 м2


1 R 6 690

Трислоен полиуретанов панел 138мм

90

460

Огъната ламарина за закрепване на шапката

+7,46

210

210

6

155

138

110

Алуминиева шапка

180

Горещовалцуван U профил 180/70/8мм

265

R 6 630

TPO мембрана

565

150 80

Композитен панел със стъклопакет 50мм

Алуминиви ламели 155/30мм

565

720

80

45 75

66

35

130

100

Трислоен полиуретанов панел с TPO мембрана138мм

150 80 1 200

100 1 150

688

300 186

Горещовалцован профил IPN 300/100/10мм

150

+6,30

нониус окачвач

400

160

80

° 47

Носещ UA профил 50/40/2мм

Монтажен CD профил 60/27/0,6мм

27

150 72

200

2

18

28

3 105

95

3

5

4

6

24 175

200 100

7

8

A

150

105

50

150

73

102

1

Плоскости минерална вата 50мм

Електрозаварен квадратен профил 200/200/10мм

80

ШОУРУМ ЗА АВТОМОБИЛИ

13

50

+6,05 Гипсокартонена плоскост 12,5мм Стоманена U планка профил 100/60/5мм

1450

150

1500

80 1560

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Детайли

50

80

Стоманена U планка профил 100/60/5мм

250

150

28°

38

+6,60

300

1 200

22°

80 Композитен панел със стъклопакет 50мм

138

+6,74 83°

150

Перспективен изглед

520

Алуминиева шапка

50 10

Огъната ламарина за закрепване на шапката

Електрозаварен правоъгълен профил 120/60/4мм

155

Електрозаварен правоъгълен профил 160/80/4мм

9

10

4 360 500 570 570

12 37 552

12

20 70 210

20

20

90 12 210

380

1 421

964

12

Б 20

Б

575 575 890

12

1 421

20

330

55

400

55

400

80

55

20

80

В

1 728

2 950 600

20 590

20

Г

1 455

1 423

1 402

570

600

20

1 559

1 299

1 424

1 142 1 299

Д

895 30

450

20 1 430 575

500

110 19

570 500

425

20

Е 246 276

110

20

135 22

20

20

20 570 500

450

19

20

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

20

110

276 245

116

20

21

Е

20

20

22

157

VI семестър

±0,00

570

600

20

Д

1 669

1 424

1 402

ВЪЗДУХ ТЪРГОВСКА ЗАЛА

895 450

450

30

2011

1

2

3

4

5

6

7

A

4 360

8

9

10

Разпределение: Втори етаж

96

80

225

12

400 145

120 5

330

11ст. х 15/33см

400

5

165

5

5

11ст. х 15/33см

10 12 56

80

400 145

400

12

70

12

400

400 145

10

80

1 666

20 430 400

22

150 м2

12

12

105

120

12

12

6 45 м2

20

780

12

879

1

70 210

288

511

552

511

660

90

48 м2

22

290 400

400 145 12

478

400 145

104

70

22

20

12

420

12

A

985

90

4

17 м2

150

70 210

590

600

30

215 40

80

203

450 895 895

1 201

110

130 12

12

90 210

110 210

98

70 210

116 5

400 145

12

116

70 210

70 210

70 210

5

185

150

70 210

12

3 9 м2

125 12

200

450

40

1 428 100

40

316 295

295

+3,30

12

12

90 210

+3,30

5

12

380

400

12 225 2 461

435

125 380

23 м2 609

400 145

200

12

12

12

12

380

380

800

90 210

1

80

2 950

145

70 210

12

20 173 12

90 210

30 м2 20

20

275

10ст. х 16,5/30см

170

130

12 90 210

1

20

2

12

70

1 421

В

10ст. х 16,5/30см

12

572

593

95 м2

20

40

30 10 12 140

809

380

22

+1,65

478

120 5 30 5

22

1

575

Перспективен изглед

500 570 570

90

879

135

22

20

20

400

20

Г

425

12 37

12 37 20 20

A

Б

500 1 430 1 430

215

275 245

575

245 275

450 895 895

12 37

450

12

30


Фасада Север

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2010

Фасада Изток

IV семестър

Фасада Запад

Фасада Юг

Перспективен изглед

УЧИЛИЩЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС


Перспективен изглед

IV семестър

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2010

Разпределение: Първи етаж

УЧИЛИЩЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС

Разпределение: Втори етаж

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ


Б 1 818 1 741 600

В

600

Умивалня 16 кв.м

К

Л

М

Н

450 600

80 210

70 210

О

150

450 600

70 210

80 210

70 210

П

150

70 210

450 600

80 210

70 210

Р

150

450 600

70 210

80 210

С

150

70 210

450 600

80 210

70 210 90 210

90 210

600

±0,00

Приемно експедиционно 160 кв. м

С

Т

97

Т

Склад за готова продукция 550 кв. м

70 210

113 5

150

70 210

197

Й

80 210

70 210

5

И

150

450 600

70 210

90 210 70 210

450 600

80 210

70 210

600

Компресорно 108 кв. м

600

113 5

8 485 150

70 210

Резервн площ за разширение 440 кв. м

Работилница 158 кв. м

600

197

З

150

80 210

70 210

Склад 60 кв. м

Склад 60 кв. м

Склад 60 кв. м

600

Р

90 210 70 210

10 905 450 600

70 210

6 099

90 210

450 600

80 210

70 210

±0,00

600

П

90 210

150

70 210

±0,00

±0,00

Склад 60 кв. м

Склад 60 кв. м

600

О

90 210

113 5 197 5

90 210 70 210

Д

80 210

70 210

8 487

90 210

165

450 600

70 210

600

Производство на автомобилни 1000 кв. м

Склад за полуфабрикати 320 кв. м

600

Н

90 210

180

70 210

600

М

90 210

12 90 210

90 210 70 210

113 5 197 5

90 210 70 210

Ж Е

50 600

Л

90 210

150 120 150 600

200

К

10 905

90 210

Стая за Ман. жената помещение 19 кв.м 19 кв.м

150

Й

90 210

90 210 70 210

113 5 197 5

90 210 70 210

150 115 150 600

Зона за отдих 35 кв.м

200

200

Помещение "Амбър" 48 кв. м

Производство на стъклени полуфабрикати 370 кв. м

600

50

Учебна работилница 110 кв. м

Помещение за електродни машини 55 кв. м

200

90 210

Г

185

±0,00

190 40

90 210

150 115 150 185 600 40

90 210

50

600

200

200

Канцелария 28 кв.м

Склад 15 кв.м

Склад 15 кв.м

Склад 16 кв.м

Склад 10 кв.м

Склад 25 кв.м

Кухня 12 кв.м

Склад 15 кв.м

150

И

90 210

77 157

200

З

90 210

90 210 70 210

113 5 197 5

90 210 70 210

150 115 150 600

Канцелария 28 кв.м

Приемно 14 кв.м Отпадъци 7 кв.м Умивалня 10 кв.м

Кухня - разливна 125 кв.м

600

50

Учебна работилница 105 кв. м

Склад 17 кв.м

200

Е Ж

70 210

602 602 600

600 600 600

У

24

У

5'

4'

8'

7'

6'

3'

2'

1'

Разпеделение: Първи етаж А

600

±0,00

11ст. 17,62/26 см

97

Д

90 210

Перспективен изглед

1

Столова - 120 души 250 кв.м

Охрана 26 кв.м

10ст. 17,62/26 см

±0,00

63

Бюфет 100 кв.м

600

Г

90 210

Ситуация

2

3

4

5

6

7

8

1 755 1 818 600

В

2011

Фирмен магазин 65 кв.м

600

Б

600 646 646 300 293 293 42 1 776 3 051 6 134

3 000

350 100 350 100 363 300 44 305 12 305 63 350 100 350 1 800 100 1 839 350 100 350 76

9

10

40

А

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

5

VII семестър

90 210

ФАБРИКА ЗА АВТОМИБИЛНИ ЛАМПИ

90 210

90 210 70 210

Промишлени сгради

90 210 90 210

A

90 210

A

600 6 134 600 800

90 210

675 90 185 902

90 210

11 600 950 368 600 600 2 472 2 646 190 1 000 953 210 190 189 857

1 759 917 13


+9,50

+8,00

+8,00

+8,00

+4,62

+4,00

+3,70

±0,00

-0,30

1

2

3

4

5

6

7

8

+9,50

9

10

+9,50

+8,00

Фасада Юг

+8,00

-0,30

+4,00

+3,50

±0,00

-0,30

-0,30

-1,20

Ситуация

8'

7'

6'

5'

4' 3'

1'

2'

+9,50 +8,00

+9,50

+8,00

Промишлени сгради

+5,00 +4,00 +3,00 +1,00

ФАБРИКА ЗА АВТОМИБИЛНИ ЛАМПИ

-0,30

±0,00

-0,30

-0,30

Е А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

VII семестър +9,50 +8,00

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ±0,00

2011

-0,30 Е У

Т

С

Р

П

О

Н

М

Л

К

Й

И

З

Ж

Д

Г

В

Б

А

Фасада Изток Фасада Запад

Перспективен изглед

Фасада Север

+9,50


С 2МСБ -1МС

Перспективен изглед

3МЖ

2МЖ

Ж

МС МС

МСБЖ МС

МС

8МСБ

2МС

МС 3МС

2МС 2МС

МС

МС ПС

МС МС

2МС

-1МС

МС

Ж 5МСБ

МС

МС

Ж

6МСБ

МС

МС

МС МС

МС

МС

ПМС

МС

7

МС

Ж 8МСБ

МС

МС

МС

МС 2МСМС

2МЖ

5

МС МС

7

МС

7

МС

С 2ММС

6

МС

МСБС

3МС

МС

МС

7

МС

МС Стр.

7

МС Ж МС

8МСБ

МС

ПМС

МЖ

МС

МС

МС

МС

МС

МС

Ж 8МСБ

МС

МС

МС

МС Ж 8МСБ

МС

6

МС

МС

МС

МС

МС

2МЖ

МС

МС

МС

МС

МС

Ж

8МСБ МС

Ж 5МСБ -1МС

МСБС МС

МС МС МС Ж 3МСБ

Ж

1 Ж 4МСБ

Ж СБ 7МСБ 6М

Ж

8МСБ

Ж 7МСБ

3МЖ

7

МС МС

Ж 2МСБ

7

МС

7

1

7

МЖ

Ж

МС

9МСБ

Ж 9МСБ

Ж

8МСБ Ж

8МСБ

7

5МЖ Ж

7МСБ

МС

МС С

-1МСБ МЖ

МС МС МС МС

7 7 7 МС

2

7

1

Ж 4МСБ

МС

1

МС

3МЖ МЖ

МЖ

Ж 9МСБ

МС

МС

МС

МС

Ж

Ж

МС

9МСБ

СБ СБЖ 5М

2МЖ

Ж 6М

6МСБ

МС

1

Ж

9МСБ

Ж 9МСБ

Ж

9МСБ МС

Ж БЖ 6МСБМС

Ж 6МСБ

МС МЖ

7

МС

Перспективен изглед

2МЖ МЖ МЖ

Ж 10МСБ

МС

Ж

6МСБ

9МСБ

Стр.

3МЖ

Ж 9МСБ

МС

7

2МЖ

Ж

Ж 8МСБ

Стр.

Ж 5МСБ

Ж 8МСБ

МС

3

СБЖ

6М Ж

6МСБ

МС

МС

МС

Ж

6МСБ

9

Ж 6МСБ 2МС

МС

2МС

4

МС ПС

МС МС

3

8

МС

7

МС

МС МЖ

ПМС

МС

2МЖ

Жм

7

ПМС

МС

10

7

ПМС

ПМС МС

2МЖ МС

2МС

2МС

7 МС

2МЖ

7

7

Ж 5МСБ

7 3МЖ

МСБЖ МС Ж 2МСБ

ГРАДОУСТРОЙСТВО

7

4

МС

МЖ МС МС МС

МС

МС

МС МС

ПЖ

МС МЖ ПЖ

МС

VIII семестър

ПЖ

МЖ МС

МС МС

ПМС МС

3МЖ 2МЖ

МС

ПС МС

ПЖ

ПМС

МС

МС

ПМС

МС

ФАЗА: УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

МЖ

ПЖ

ПС

МС

МС МС

ПЖ

МЖ

ПЖ

МСМЖ

МС

ПС МЖ

МС

МС ПЖ

МС

МС

МСБС МЖ

2012

2МЖ МЖ Ж 3М

2МЖ МС МЖ

МС

Ж

МЖ

МЖ 5МЖ 2МЖ МЖ

2МЖ

МС МС

3МЖ МЖ

4МСБ

2МЖ 2МЖ 2МЖ 2МЖ

2МЖ

МС МЖ

МЖ

2МЖ

МС МЖ МЖ

План за застрояване

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС кв. Малинова долина

ПС

МЖ


Перспективен изглед Перспективен изглед

1

3

ГРАДОУСТРОЙСТВО

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС кв. Малинова долина

10 4

ФАЗА: УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 2012

Детайл

VIII семестър


11

20

3

7

10

19

18

Перспективен изглед

6

5

12

14

16

8

4

17

15

Перспективен изглед

13

5

22 21

23

1

VIсеместър

2

Ваканционен компекс за сезонен туризъм

1

9

ЛАНДШАФТ

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2011


3 900 150 1 100

150

1 100

150 150

1 100

150

4

2

3

150

3 600

Тънколистна праховобоядисана стомана

1

1

Стоманена тръба с прахово боядисване Ø70мм

4

Визуализация

ДИЗАЙН

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА VII семестър

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 2011

150

3

3 600

2

150

Спирка на градския транспорт

2 500

Закалено стъкло 10мм

Визуализация

Визуализация

Стоманен праховобоядисан профил


1 410

440 65

475 80

1 250

121

440

100

100

100

50

61

1 400 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

273

50

106

440 390

50

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

500

Визуализация

440 38

307

95

1 400

400 274

76

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

173

2011

40

Визуализация

50 50

75

VII семестър

50

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА

Кош за отпадъци

400

ДИЗАЙН

500

100

50

50

400

100

500

50

50

100

288

50

386

104 100

50

310

60

550

440 50

50

550

500

390

390

Стойка за велосипеди

550

50

50

50

346

550

80

1 410

50

82

Пейка

50

440

350

20 50 50 25 50 25 50 25

50

270

Визуализация

75 75 75 75 75

550

80

10 10 10 10 35

1 250

550

80

PORTFOLIO Nikolay Nedkov  
PORTFOLIO Nikolay Nedkov  
Advertisement