Page 1

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. Д.І.ЧИЖЕВСЬКОГО відділ науково-методичної роботи та соціологічних досліджень

ІНТЕРНЕТ ОЧИМА КОРИСТУВАЧІВ (Соціологічне дослідження)

Кіровоград, 2010


І. Обгрунтування проведення дослідження Сучасна бібліотека покликана забезпечити вільний доступ до інформації, освіти, культури, здійснювати обслуговування з урахуванням інтересів, потреб громадян, з дотриманням місцевих традицій. Розглядаючи в цьому контексті зміни, що відбулися в інформаційнобібліотечному середовищі, бібліотеки розуміють, що повноцінне забезпечення інформаційних потреб користувачів можливе лише за умови використання не тільки документів на традиційних носіях, але й нового електронного інформаційно-комунікаційного середовища. Сучасним бібліотекам необхідно розвивати Інтернет-технології – це вимога часу. Інтернет – найбільше і найпопулярніше міжмережеве об’єднання в світі, яке зв’язує більше 20 тисяч комп”ютерних мереж, розміщених в понад 130 країнах. Завдяки Інтернету з’явилась можливість використовувати каталоги і довідкові служби бібліотек країни, а також веб-сторінки різних організацій. Наскільки поширені електронні бази даних Інтернет серед користувачів нашої бібліотеки, основні труднощі при їх використанні, хто такі споживачі інформації – все це ми намагались з’ясувати за допомогою анкетного опитування. Анкета додається. ІІ. Мета дослідження З’ясувати читацьку оцінку пошукових та інформаційних характеристик електронних ресурсів бібліотеки. Визначити пріоритети споживачів в обранні пошукових джерел. ІІІ. Об”єкт дослідження Користувачі відділів бібліотеки: читального залу, міського абонементу, відділу документів з питань економіки, виробництва та природничих наук, відділу „Інтернет-центр”. IV. Завдання дослідження Отримати дані про зрозумілість і доступність електронних ресурсів для проведення самостійного пошуку. • З’ясувати головні труднощі в роботі користувачів. • Вивчити думки читачів про особливості пошуку документів в Інтернет. •


V. Проблематика дослідження В ході дослідження було опитано 105 користувачів. В анкетному опитуванні взяли участь 35,2 відсотки чоловіків, жінок 64,8 відсотки віком від двадцяти до п’ятдесяти років. Конкретніше за віком: • до 20 років – 41 відсоток; • 20-30 років – 30 відсотків; • 30-40 років – 9,5 відсотки; • від 40 років і старше – 19,5 відсотки. Респонденти мають: • загальну середню освіту – 31,4 відсотки; • середню спеціальну освіту – 29,5 відсотки; • незакінчену вищу освіту – 16,2 відсотки; • вищу освіту – 22,9 відсотки. Таким чином, споживачі електронної інформації - переважно молоді люди, що вміють працювати з комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням. Основним мотивом читацьких звернень до електронних ресурсів є необхідність інформаційного пошуку у всесвітній комп’ютерній мережі – Інтернет. Кількість таких респондентів складає 57,1 відсотки. Активно використовується і власна інформаційна продукція. Так, веб-сайтом нашої бібліотеки користується 38 відсотків респондентів, електронною картотекою статей – 28,5 відсотки респондентів, електронним каталогом книг – 55,2 відсотки респондентів, правовою базою - 15,2 відсотки респондентів. Аналіз анкетного опитування показав, що Інтернет-послуги в бібліотеці стають дуже популярними і користуються найбільшими попитом. Інтернет використовується як користувачами, так і працівниками бібліотеки. Стає очевидно, що проходить трансформація всієї бібліотечнобібліографічної діяльності за рахунок активного використання інформаційних технологій. Комп’ютери й Інтернет стають частиною повсякденної роботи бібліотеки. На сьогодні перспективи бібліотеки пов’язані з удосконаленням інформаційного обслуговування користувачів на основі новітніх інформаційних і комунікаційних технологій. Про наявність електронних ресурсів у бібліотеці користувачі дізнаються з різних джерел. 37,2 відсотки респондентів дізнались про це з об’яв на інформаційних стендах, 33,3 відсотки – з веб-сайту нашої бібліотеки, 29,5 відсотки – безпосередньо від працівників бібліотеки. Спираючись на результати дослідження, можна констатувати високий рівень зацікавленості читачів в електронних інформаційних ресурсах та їх активне входження в систему обслуговування.


Чимало користувачів бібліотеки уже не уявляють сучасну книгозбірню без бібліографічних реферативних, повнотекстових баз даних. Анкети показали, що користувачі звертаються в Інтернет для навчання – таких 77,1 відсотки, для проведення дозвілля – 17,1 відсотки, для наукової діяльності 22,9 відсотки, для професійної діяльності – 23,8 відсотки респондентів. Крім цього, читачі використовують освітні ресурси, електронну пошту, пошукові програми, урядові сайти і т.ін. Найбільше респондентів користується електронним каталогом. Сьогодні документне забезпечення перебуває на новому, більш високому рівні. Крім обслуговування традиційними засобами й організації роботи з внутрішніми інформаційними ресурсами, читачам бібліотеки надається доступ online та можливість використання зовнішніх інформаційних систем. Нині наша бібліотека застосовує комплексне обслуговування за допомогою традиційних друкованих та новітніх електронних документів із застосуванням як автоматизованого пошуку, так і карткових каталогів, довідково-пошукового апарату бібліотеки. В зв’язку з бурхливим зростанням обсягу електронних ресурсів і активізацією використання Інтернет гостро постає питання про якість цих ресурсів, їх користь, інформативність, доступність. Природно, що в анкеті було задано питання „З якими труднощами Ви зустрічались при роботі з електронними ресурсами?” Тільки 25,7 відсотки користувачів зізнались, що їм не вистачає знань і досвіду самостійної роботи. Труднощів не було у 56,2 відсотків респондентів, 12,4 відсотки вагались дати відповідь. У результаті анкетування також з’ясувалось, що серед постійних користувачів бібліотеки практично немає таких, які б не орієнтувались в роботі з комп’ютером. В Інтернеті самостійно працюють 59 відсотків користувачів. Користуються інструкціями тільки 7,6 відсотки опитаних. За результатами опитування 33,3 відсотки респондентів досить часто змушені звертатися до чергових бібліотекарів-консультантів. Ці відомості красномовно свідчать про необхідність цілеспрямованого навчання основам грамотності з використання електронних технологій. Успішність доступу до інформації значною мірою визначається кваліфікацією споживача інформації і тими завданнями, які він перед собою ставить. Основні труднощі, що постають під час самостійної роботи користувачів з електронними ресурсами зумовлені браком чіткої інформації про стратегію й механізм пошуку та нестабільністю програмно-технічного забезпечення. Зважаючи на те, що бібліотечно-інформаційне обслуговування дедалі більше переміщується з традиційного на електронний аспект, користувачі вільніше почуваються в електронному інформаційному середовищі. Проведене дослідження підтвердило – респонденти загалом задоволені існуючою системою бібліотечно-інформаційних послуг.


Саме бібліотека стає посередником, навігатором в електронному інформаційному просторі. Оцінюючи одержані показники можна зробити висновок: - Існує потреба в індивідуальних та групових консультаціях з питань технології пошуку електронної інформації. - Доцільно провести тренінг і практикуми „Структура мережі Інтернет”, „Світ електронної інформації”. Можна видати буклет „До вашої уваги нові послуги”, „Роль Інтернет-центрів”, „Використання БД”, тобто видавати різноманітну рекламноінформаційну продукцію. Вивчення складу користувачів Інтернет і характеру їх запитів дозволяє коригувати діяльність, спрямовувати подальшу роботу по наданню більш широкого спектра інформаційних послуг. Наявність електронних ресурсів сприяє покращенню обслуговування користувачів бібліотеки, відкриває їм цілий спектр нових, раніше недосяжних можливостей, кардинально видозмінює весь комплекс наявних інформаційних послуг. Пропозиції респондентів щодо покращення умов роботи з електронними ресурсами бібліотек: • Збільшення кількості автоматизованих робочих місць. • Заміна технічно застарілих комп’ютерів. • І, як завжди, наявність у бібліотеці буфету для комфортності користувачів.


Додаток 1 АНКЕТА використана в ході дослідження „Інтернет очима користувачів” Шановні читачі! Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського проводить дослідження потреби користувачів бібліотеки в електронних ресурсах для виявлення перспектив розвитку бібліотечного обслуговування. Просимо заповнити анкету, відмітивши потрібний варіант відповіді найбільш зручним для Вас способом. Заздалегідь вдячні за участь в дослідженні. 1. З яких джерел Ви дізнались про наявність електронних ресурсів і варіанти їх використання: - об’яви на інформаційних стендах; - на сайті нашої бібліотеки; - індивідуальні консультації працівників бібліотеки; - інші джерела (які саме). 2. Відмітьте наведені приклади електронних ресурсів, якими Ви користувались в бібліотеці? - компакт-диски; - мультимедійні диски; - правова база; - електронний каталог книг; - електронна картотека статей; - мережа Інтернет; - веб-сайт бібліотеки. 3. З якими труднощами Ви зустрічались при роботі з електронними ресурсами: - нестача знань і досвіду самостійної роботи; - відсутність допомоги при труднощах (яких саме); - інше (що саме); - труднощів не було; - вагаюсь відповісти. 4. -

Що змусило Вас звернутись в Інтернет? для навчання; проведення дозвілля; наукова діяльність; професійна діяльність; інше (що саме).

5. Чи потрібна Вам допомога в пошуку інформації в Інтернеті? - так, я звертаюсь до бібліотекаря;


- так, я використовую інструкції; - ні, я працюю самостійно; - інше 6. Чи достатньо Ви проінформовані про можливості Інтернет? Так Ні 7. Якими ресурсами Інтернет Ви користуєтесь? 8. Що, на Вашу думку, необхідно для створення більш комфортних умов роботи з електронними ресурсами бібліотеки? Розкажіть про себе: Вік: до 20 р.; 20-30 р.; 30-40 р.; від 40 р. і старше Стать: чоловік; жінка Освіта: середня; середня спеціальна; незакінчена вища; вища

Матеріал підготувала: Комп’ютерний набір: Редактор:

Л.І.Демещенко К.А. Репкіна С.В.Приймак

Internet users eyes  

Internet users eyes

Advertisement