Page 1


Politivennen 1798 (1 hæfte)  

København og Danmark i enevældens tid. 1790-erne til 1845. Bladet "Politivennen" kan give et indblik i, hvordan borgere og lærde oplevede li...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you