Page 1

De Bazuin Magazine voor en door ckv DVO Bennekom

3

35e jaargang nummer 3 - januari 2012

Bijzondere Jeugd-clinic tijdens kerstvakantie

Ontwerpwedstrijd vernieuwing DVO clubhuis

Aankondiging Algemene Ledenvergadering DVO


Wij wensen alle DVO leden veel sportplezier toe!

v.l.n.r.: Marcel van Brakel, Ellen Boshoven, Jan ten Donkelaar, Rieke van den Brink, Sander Hemmes, Janneke Hamstra, Bert Huisman, Rolinda van Beem en Jillis Baggerman.

Colofon

Van de voorzitter

Van de redactie

De Bazuin Magazine Is een uitgave van ckv DVO Bennekom en verschijnt 5x per jaar.

NOS op bezoek

Vorig jaar een dik pak sneeuw nu lijkt het wel lente. Iedereen een sportief en goed 2012 toegewenst. De bolletjes staan in de tuin te bloeien. Voor alle lezers namens de redactie alle goeds toegewenst.

Redactie Gea Burgsteijn Geertje van Dusschoten Joke Veenendaal © Overname artikelen alleen toegestaan met duidelijke bronvermelding! Dagelijks bestuur Matthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretaris Kees Mak, penningmeester Sponsors Praxis Intersport Van Wonderen Wolverine Tube Europe BV Rabobank Bennekom Jillis Baggerman makelaardij Auto van de Weerd BV Administratiekantoor Wien Equus Acc. en bel. Adv. Gibo groep Acc. en bel. Adv. Eijgenraam Mannenmode Kapsalon Widy, by Everline AH Bennekom Bax & van Beek Bel Company Eye Wish Groeneveld Hartman tweewielers BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Welgraven Bennekom BV Autobedrijf van Steenbergen Transus Technology B.V. Van Putten/Van Apeldoorn ACV Bedrijven B.V. Porto 100 Drukkerij Modern De Kaasjager Bennekomse Apotheek De Nooij Pompinstallaties Computication Just for Feet E.S.A. badkamers Bril 29 Installatiebedr./showr.shop Van Ginkel Werkman en de Jong Groveko schoonmaakartikelen Carwash en Cleaning Janssen & Zn

2012 is alweer even onderweg. Ik hoop dat het voor DVO een heel mooi jaar gaat worden. Het eerste heeft een goede start van de zaalcompetitie gehad, maar heeft in de laatste wedstrijden toch helaas wat tegenslag moeten incasseren. We hebben al 2x de NOS op bezoek gehad en dat was toch wel een belevenis. Helaas verloren we beide keren. De beelden zijn nog altijd op de site van de NOS te zien. Op TV werden bij de 2e uitzending inmiddels zeer bekende groen/witte korfbalsokken getoond (op de website helaas niet). Erg leuk dat dat juist ook door de NOS gezien wordt. Ik vind dat tv belangrijk is om korfbal te promoten en dat we ook daar aan moeten blijven meewerken al hebben we tot nu toe nog niet gewonnen op de momenten dat de NOS kwam. In het afgelopen jaar blijkt het ledental bij de bond licht achteruit gegaan te zijn. Bij DVO is dat (nog?) niet het geval; we hebben nu zelfs 750 leden. Velen voelen zich thuis bij DVO. Dat is mooi. Echter de aanwas bij de jongste jeugd is niet hoog op dit moment en dat is toch wel zorgwekkend. We hebben dit zaalseizoen nog nooit zo weinig F-teams in de competitie gehad. Dat is niet positief en daarom zullen we toch zeker eens moeten gaan nadenken hoe we toch de continuïteit kunnen houden. De accommodatie is ook een punt van aandacht. De grote hal zal op niet al te lange termijn om extra onderhoud en renovatie vragen. De vloer zal een keer vernieuwd moeten worden, de verlichting en ventilatie. Behoorlijke investeringsposten. Goed omgaan met de accommodatie is belangrijk. Daar moeten we met zijn allen aan werken. Er geen troep van maken, rommel opruimen, onderhouden en beheren: Samen zijn we er verantwoordelijk voor. Op maandag 5 maart staat de ALV gepland. Alle leden zijn van harte uitgenodigd Toch iedere keer weer een belangrijk moment binnen DVO. Terugkijken naar het afgelopen jaar en vooruitkijken. Alle leden zijn van harte welkom. Alle commissies vragen we om een jaarverslag te schrijven. Financieel gezien hebben we een moeilijk jaar achter de rug. Er zijn een aantal posten die duidelijk hoger zijn uitgevallen dan verwacht (met name scheidsrechtersboetes en bijdrage aan KNKV). Ook komend jaar zal niet gemakkelijk zijn en daarom denken we dat we komend jaar een behoorlijke contributieverhoging (minimaal 10%) moeten doorvoeren. We realiseren ons als bestuur dat dat een forse maatregel is. Wel is het zo dat we de contributies in de afgelopen jaren maar heel beperkt hebben laten groeien terwijl we toch behoorlijk veel ertegenover hebben kunnen stellen en in feite is dit een inhaalslag. Natuurlijk kijken we waar we de kosten kunnen reduceren. We weten bijvoorbeeld ook dat de scheidsrechterscommissie heel goed werk verricht en dat waarschijnlijk de boete komend jaar lager kan zijn, maar het is nog moeilijk in te schatten hoeveel lager. Het is belangrijk dat we de wedstrijden buiten de deur voor de bond fluiten en het kan wel eens voorkomen dat er geen scheidsrechter is bij de wedstrijden thuis. Ik hoop dat iemand dan ter plekke de fluit ter hand neemt. Beter is het nog als meer mensen zich voor de vereniging willen inzetten als scheidsrechter. Ook extra aandacht voor het clubhuis. Hierin zullen we in moeten investeren. Niet alleen als vrijwilliger voor bardiensten etc maar ook als locatie als geheel. Er is een ideeënwedstrijd uitgeschreven. Hoe moet het clubhuis van DVO eruit gaan zien zodat iedereen van jong tot oud zich daar ook in de toekomst thuis kan en gaat voelen? Ik ben heel erg benieuwd naar de ideeën. In de komende weken zullen we weer heel veel interessante wedstrijden krijgen. Wedstrijden om het kampioenschap of degradatie, of gewoon voor een goede klassering. Iedereen weer veel succes en plezier toegewenst. Ik hoop dat er bij alle wedstrijden weer veel toeschouwers komen!

Graag zien wij dit jaar weer veel kopij. In de kerstweek was er weer een clinic voor de jeugd, die goed is bezocht door de jeugd. Het belangrijkste voor de pupillen was dat de selectie met velen aanwezig was. Iedereen ging voldaan en vrolijk naar huis In de bazuin staat deze keer veel te lezen. Er is een algemene ledenvergadering op maandag 5 maart en je mag een leuke vernieuwing voor het clubhuis ontwerpen. Wat over het kerstdiner met pupillen wat goed verzorgd was. Verslagen van wedstrijden plus de strijd van de selectie. Zo maken ze de thuis wedstrijden wel erg spannend, maar zo trekken ze wel een volle hal en zo staan we met z’n allen achter de selectie om ze aan te moedigen. Hup DVO. Op ons verzoek om een spannende foto op te sturen is niet zo veel ontvangen, alle inzenders staan in de Bazuin. Jammer dat er geen foto is gemaakt is van Jesse uit E1. Jesse stond in de hoek van de zaal en wilde de bal gooien over de korf naar Linda, maar de bal ging IN de korf! Dit is het doelpunt van 2012. De hilariteit was groot ook bij Jesse zijn team en de scheidsrechter, geweldig hoor. Wie gaat dit ook proberen? Voor alle geblesseerden beterschap en succes met het revalideren. Wij denken ook aan hen waar het een spannende tijd is voor wat er gaat gebeuren. Sterkte toegewenst. Veel leesplezier!

Met sportieve groet, Matthijs Soede De Aspirantencommsissie organiseert dit jaar een bezoek aan de korfballeague finale. Wij willen met een bus afreizen naar Rotterdam om daar met alle DVO aspiranten dit spektakel te beleven in Ahoy.

Website: www.dvo-korfbal.nl Contributie zie pag. 12

Commandeursweg 2 Postbus 40 6720 AA Bennekom tel. 0318 415484 fax. 0318 418961 info@jillisbaggerman.nl www.jillisbaggerman.nl

Commandeursweg 2a Postbus 40 6720 AA Bennekom tel. 0318-419996 fax. 0318-418961 info@estaete.nl www.estaete.nl 2

KOPIJ Inleveren kopij voor het eerst volgende Bazuin Magazine, uiterlijk zondag 11 maart 2012 voor 22.00 uur naar: bazuin@dvo-korfbal.nl

Foto omslag: Groepsfoto tijdens clinic foto: Joke Veenendaal (eigen foto) 3


Marten van den Brink, rasechte Bennekommer, in z’n jeugdjaren gekorfbald bij DVO en later weer bij DVO binnengekomen als "hupouder" en inmiddels doorgestroomd tot een zeer gewaardeerd voorzitter van de aspirantencommissie, één van de grootste commissies binnen DVO. Marten is midden veertig, woont bijna om de hoek bij DVO, is getrouwd met Jorien en heeft drie korfballende dochters, Noortje, Sara en Bregje. In het dagelijks leven is hij Salescoördinator bij een vleesverwerkend bedrijf in Beuningen.

nu heet het meer coördineren. Na ongeveer tien jaar is Marten gestopt met de winkel. Al eerder had hij van zijn lat-relatie samen met Jorien, die op dat moment in Venlo woonde, een huwelijk gemaakt en ging wonen op 400 meter van DVO en er kwamen dochters.

en dat deed het. Een locatie moet je meer dan een jaar van te voren vastleggen en omdat we niet wisten of het zou aanslaan hebben we dat dus niet gedaan. Nu het toch zo is aangeslagen gaan we binnenkort kijken voor een locatie voor volgend jaar. Ook bepalend is natuurlijk hoe de vakanties uitvallen.” Marten vindt dat zo’n kamp natuurlijk niet voor een tentamenperiode moet worden georganiseerd.

C-ploegen met meer dan 100 kinderen. Bescheiden als hij is denkt hij dat de pupillencommissie net iets groter is maar dat zullen we nog eens nazoeken. De eerste periode als secretaris was een unieke periode samen met Jaap van Noppen als voorzitter en Martin Baan als penningmeester. Ook nu als voorzitter heeft Marten een mooi koppel om zich heen gevormd met Peter de Kiewit als secretaris en Gea van de Peppel voor de centjes. “Een goed koppel dat elkaar goed aanvult” vindt Marten en dat blijkt later in het gesprek wel als hij vertelt over de organisatie van het jeugdkamp.

van hup-ouder tot gewaardeerd voorzitter AC door Nico Utens

Als je Marten "googled" op internet kom je over hem met moeite iets tegen. Natuurlijk al door zijn naam, Martin met een E en dan ook nog de Van den allebei met een N erachter aangeplakt. De dure tak dus. Echter voor Marten geldt meer de uitspraak "doe maar normaal dan doe je gek genoeg" en zoals hij zelf zegt "poepen doen we allemaal".

Toen de oudste dochter de leeftijd had om te gaan sporten was het bijna vanzelfsprekend dat het korfballen en DVO weer in beeld kwamen. Vooral het sportieve maar zeer zeker ook het sociale gebeuren binnen DVO was Marten bijgebleven en zo kwam het dat

Ondanks dat Marten vroeger zelf gekorfbald heeft korfbalt hij nu niet meer. Hij heeft wel eens meegedaan met de recreanten maar vindt momenteel het volleyballen prettiger.

Een belangrijke taak en zo niet het belangrijkste doel van de aspirantencommissie is onze B en C-jeugd een mooie aspirantentijd bij DVO te geven in een veilige en vooral ook sociale omgeving. Op sportief vlak is er natuurlijk de samenwerking met de Technische en Jeugdtechnische commissie maar daarnaast heeft de aspirantencommissie op sociaal vlak een heel belangrijke rol, en dat is niet alleen het organiseren van feestjes.

wordt. Gelukkig hebben we het goed kunnen oplossen.” stelt Marten.

Marten doet voor zijn werk heel veel met computers maar heeft niet zoveel op met Hyves, Facebook en Twitter. "Eigenlijk zou ik me hier toch een keer in moeten verdiepen" stelt hij. Marten is dus geboren en getogen in Bennekom. Heeft op jonge leeftijd gekorfbald maar stopte rond zijn twintigste toen hij een kaaswinkel in Bennekom kon overnemen en hij het te druk kreeg. Marten is dus zelfstandig ondernemer geweest en weet dus wat regelen is, dit doet hij dan ook binnen zijn werk maar zeker ook binnen DVO alleen

hij weer langs de lijn kwam te staan. Eerst als ouder, hupouder zoals hij dat wel eens placht te noemen. "Er was in die jaren veel veranderd in de korfbalsport, middenvak verdwenen, achterverdedigen bestond bijna niet meer en het was veel sneller geworden." Van bescheiden "hup-ouder" met toch wel enige kennis van zaken rolde Marten toch vrij snel verder de vereniging in. Was uiteraard chauffeur bij uitwedstrijden, ging een ploegje begeleiden en rolde zo de aspirantencommissie in, eerst als secretaris en later als voorzitter van de grootste commissie binnen DVO. Binnen zijn bereik vallen momenteel de tien B en 4

"Kijk, de indeling van de ploegen wordt natuurlijk gemaakt door de TC, zo ook het zoeken van de trainers maar wij kijken nog wel even over de schouders mee of een en ander op een goede manier gaat" stelt Marten. In overleg met de commissies zoekt de aspirantencommissie wel de begeleiders van de teams. "dit jaar is het voor het eerst niet gelukt om voor alle teams voor aanvang van het seizoen begeleiders te vinden" vertelt Marten nog steeds hiervan balend. "Je bent toch erg afhankelijk van ouders, in de ene ploeg zijn er soms te veel terwijl er in de andere ploeg met moeite iemand gevonden

Het mooie van de aspirantencommissie vindt Marten naast het organisatorische en administratieve werk van de commissie de contacten met de jeugd in de puberleeftijd. "Ze brengen normaal gesproken vier jaar door in de C en B dus je leert ze aardig kennen." Dat blijkt ook wel als we op dinsdagavond in ons clubhuis zitten om elkaar te spreken. Er hoeft maar iemand vanuit de hal zijn hoofd om de deur te steken of Martens hand gaat weer omhoog, hoi, hallo! “Het is best wel een lastige leeftijd om wat voor te organiseren, maar als je ook ziet hoe ze binnen DVO met elkaar omgaan hebben we het best wel goed voor elkaar.” “Natuurlijk zijn er wel eens zaken die je iets anders zou willen zien, maar dat is overal. Ik geniet er van als er activiteiten zijn, of als bijvoorbeeld het eerste speelt en je ziet dat het er niet meer toe doet in welk team je speelt. Dan loopt ineens alles door elkaar, geweldig toch. Zelfs buiten DVO weet men elkaar vaak veel te vinden.”

Het organiseren van activiteiten behoort ook tot een taak van de commissie. Zo is er het jaarlijkse feestje met de Strijd der Giganten, “al overwegen we of we met een nieuwe formule moeten gaan werken” en zijn er verscheidene activiteiten in de vakanties. Afgelopen jaar was het hoogtepunt, het eerste aspirantenkamp. Lange tijd werd er al gesproken om eens zoiets te organiseren maar het vinden van een geschikte datum en de grote organisatie eromheen weerhielden de aspirantencommissie tot nog nu hiervan. Dit jaar werd de knoop toch doorgehakt, we gaan ervoor. Marten organiseerde een eerste bijeenkomt en daarna werden in groepjes de taken verder uitgewerkt. Sport en spel, een groep eten de centrale groep en Marten coördineerde dit geheel. Het was best spannend maar toen het eenmaal zover was en iedereen vertrok bij DVO was dit wel een mooi gezicht. Het hele kamp werd een feestje, mede omdat het zo goed georganiseerd was. “Het was alleen jammer dat het op de zaterdag zo moest regenen, er komt zeker een vervolg alleen dit jaar nog niet. Het was afwachten of het zou aanslaan 5

“Je mist daar gelukkig die persoonlijke duels” en dat is wel zo veilig voor lijf en ledematen. Hij volleybalt op maandagavond in een bedrijvencompetitie en op woensdagavond in de Jaap van den Bos-hal bij het gezellige clubje Net Goed. Lekker sporten en daarna in het clubhuis met elkaar soms iets drinken hoort daarbij. “Mooi dat dat ook bij DVO kan.” Een avondje ontspanning is voor Marten en ook voor Jorien de zaterdagavond dat het eerste thuis speelt. Al jaren staan ze boven tussen die leeftijdgenoten. Uitgedaagd door de Supportersvereniging zijn ze inmiddels uitgegroeid tot vak Max compleet met Sinterklaasmijtertjes, kerstboompjes en een eigen vak-Max-dienblad voor het benodigde vocht. Marten is voorlopig nog wel bij DVO te vinden. Er komt vast wel eens een tijd dat het goed is om te stoppen als voorzitter van de aspirantencommissie maar voorlopig zit zijn jongste dochter nog in de pupillen dus de aansluiting met de aspiranten is voorlopig nog gewaarborgd. “En daarna zal vast wel iets anders langs komen” sluit Marten het prettige gesprek lachend af.


The road so far

moet aantreden. Opnieuw een belangrijke wedstrijd. Bij winst wordt er afstand genomen van de degradatieplekken, maar bij verlies komen die toch weer akelig dichtbij…

De vorige Bazuin kwam uit toen de Wereldtickets Korfbal League voor de deur stond. De wisselvallig verlopen oefencampagne zat er op en nu was het afwachten of we overeind konden blijven in het Korfbal League geweld. Op het moment van schrijven hebben we 7 wedstrijden achter de rug en begint de ranglijst langzaam vorm te krijgen. Het begin van DVO was veelbelovend, maar tegen de topploegen hebben we nog geen vuist kunnen maken. De eerste krachtmeting van het zaalseizoen 2011-2012 was gelijk een belangrijke. Promovendus DeetosSnel/Volhuis kwam op bezoek en volgens ‘de kenners’ kon deze ploeg het wel eens ver gaan schoppen in hun eerste jaar op het hoogste niveau. Met ervaren spelers als Johannis Schot en Raymond Witvliet en talenten als Francy Crielaars en Fenna Zwang werd door een enkeling zelfs de play-offs tot de mogelijkheden gerekend. DVO aan de andere kant was volgens diezelfde kenners samen met DOS’46/Engeldot de gedoodverfde degradatiekandidaat. Na een gelijkopgaande eerste helft leken de kenners even gelijk te gaan krijgen. DeetosSnel/Volhuis nam het initiatief en kwam zelfs op 3 punten voorsprong. In het laatste kwartier wisten de Bennekommers zich echter terug te knokken en ze gaven de wedstrijd niet meer uit handen. Een paar dagen later stond alweer de volgende wedstrijd op het programma. Op woensdagavond moesten de Groen-Witten afreizen naar Driebergen om het daar op te nemen tegen Dalto. Gesteund door het meegereisde publiek had DVO het betere van het spel. Jasper slaagde erin schutter Jorrit Bergsma onder controle te houden en via een 12-15 ruststand won het team van Jacko uiteindelijk met 22-26.

In de schaduw van het eerste team vecht het tweede in de reserve Korfbal League voor de punten. Hoewel DVO 2 zijn meerdere moest erkennen in koploper Blauw Wit, doet de ploeg van Evert goed mee in de middenmoot en staat het eveneens met 7 punten op een vierde plaats. De nummers 6 t/m 8 staan hebben echter maar 1 punt minder behaald en het tweede voelt de hete adem van deze ploegen in de nek. Een van de achtervolgers is DOS’46 en ook voor de reserves wacht volgende week dus een belangrijke wedstrijd.

Amy Mooi

Vervolgens stond de derde opponent in één week te wachten. Nic./Alfa-college had de eerste twee wedstrijden van het seizoen verloren, maar er gingen geruchten over het eventueel meespelen van Michiel Gerritsen of de terugkeer van Taiwanees international Ricky Wu. Beiden speelden die zaterdag niet mee (Gerritsen zou later bekend maken door blessureleed helaas zijn korfbalcarrière te moeten beëindigen, Wu kwam enkele dagen later aan in Nederland) en de twee vermoeid ogende ploegen deden hun best, maar slaagde er niet in een goede wedstrijd neer te zetten. DVO was iets minder slecht dan de Groningers en wist met 20-15 de punten in Bennekom te houden. En zo kon het zomaar dat DVO na drie wedstrijden op de eerste plaats in de Korfbal League stond. Een mooie prestatie, maar we wisten dat we ons geen illusies moesten

maken. We hadden belangrijke punten gepakt tegen de ‘mindere’ ploegen, maar de volgende wedstrijden tegen titelfavorieten KZ/Hiltex en PKC/Hagero zouden weleens heel wat lastiger kunnen worden. KZ is het team met de vele internationals. Tim Bakker, André Kuipers, (jeugdinternational) Bart Nieuweweg, Rick Voorneveld, Kim Cocu, Roxanne Detering, Marjolein Kroon en Rosemarie Roozenbeek; allen mogen ze met regelmaat het Oranje shirtje aantrekken. Toch leek dit sterrenteam deze competitie nog niet echt op dreef te zijn. DVO rook dan ook een klein kansje, maar moest na 60 minuten concluderen dat ze nog niet opgewassen waren tegen dit fysiek sterke team. Lange tijd konden de Bennekommers bijblijven, maar in de slotfase werd het veldoverwicht van KZ toch omgezet in doelpunten. Zo werd met 23-17 de eerste nederlaag een feit. Zeven dagen later wachtte de andere titelfavoriet PKC/Hagero. Een week eerder had dit talentvolle team nog overtuigend (35-17) van DOS’46 gewonnen. DVO was gewaarschuwd, maar kon niet voorkomen dat PKC opnieuw een monsterscore neerzette. Hoewel de Groen-Witten 27 keer tot scoren kwamen, was het niet genoeg om de winst naar zich toe te trekken. Onder leiding van de niet af te stoppen Suzanne Struik scoorde PKC maar liefst 37 keer. De NOS was hier getuige van en niet veel later kon heel Nederland meegenieten van de samenvatting van deze doelpuntrijke wedstrijd. Na deze 5 wedstrijden mocht de selectie gaan genieten van een korte (Kerst)vakantie. Enkele spelers hadden zelfs in deze periode geen rust, omdat ze op de Korfbal Challenge mochten meespelen met een districtsteam of met de Tulips. Een hele eer en ze zullen er dan ook geen probleem mee hebben gehad

6

om hun vakantie om deze reden af te zeggen. Voor Jos bracht de Challenge echter minder goed nieuws. Na een ongelukkige botsing lijkt het er op dat hij met een knieblessure 8 weken langs de kant moet zitten. De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar was tegen Fortuna/MHIR. Waar DVO het moest doen zonder Jos, moest deze ploeg het doen zonder de geblesseerde Robbert van Buren en international Barry Schep. Na een flitsende start van Fortuna herpakte DVO zich en kwam zelfs langszij. Ook de tweede helft leek van een leien dakje te gaan, maar met nog ruim een kwartier te spelen stokte de score van de DVO’ers. Het verschil van 7 punten in het voordeel van DVO werd langzaam kleiner en bij een 18-19 tussenstand kreeg het Delftse team een strafworp mee. Deze buitenkans werd benut door Marcel Segaar en in de laatste 26 seconden wist DVO de korf niet meer te vinden. Een punt tegen koploper Fortuna is absoluut geen slecht resultaat, maar gezien het spelverloop moest het Bennekomse vlaggenschip met een knagend gevoel de terugreis aanvaarden. Een week later moest DVO in eigen huis aantreden tegen het op dat moment op de eerste plaats staande AKC Blauw Wit. Een lastige tegenstander, maar bij winst konden de Bennekommers gelijk komen met de Amsterdammers. De thuisploeg had echter moeite om de korf te vinden, terwijl Blauw Wit aan de hand van de niet te volgen Marc Broere de korf wel wist te vinden. De wedstrijd werd nooit echt spannend en het team van Jan Niebeek wist met 23-18 de punten mee naar huis te nemen. DVO staat nu na 7 wedstrijden op de 7e plek. Twee punten achterstand op nummer 4 PKC, maar ook slechts drie punten voorsprong op nummer 8 DOS’46. En laat dat nu net de ploeg zijn waar DVO volgende week tegen 7

Uit het nestkastje In deze uitgave geen bijdrage van Piet de Koolmees. Hij is aan het overwinteren in het zuiden.


notarissen

Silver Sponsor

VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

1e officiële optreden van nieuwe voorzitter St. DVO hal Half januari is de korfbalpaal geplaatst bij de ‘basisschool de Wingerd’ in Bennekom. De Stichting DVO hal heeft naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van de DVO hal, alle basisscholen in Bennekom een korfbalpaal geschonken. In aanwezigheid van alle leerkrachten en leerlingen heeft Herbert Oostendorp als voorzitter van de stichting DVO hal de korfbalpaal overhandigd aan de school. Met het scoren van een bal door Wim van Heusden en onder luide geroep van de kinderen ‘opa Willem, opa Willem, is de paal officieel in gebruik genomen.

Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:

van der zandt K e u k e n - i n t e r i e u r s

Plantsoen 5, 6701 AV Wageningen Tel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

Namens het KNKV / NOS kregen wij dit bedankje: “Wij willen jullie bedanken voor de uitstekende mede- en samenwerking tijdens en voorafgaand aan de TV-wedstrijden, groet Dick van Remmerden , medewerker evenementen”.

KOFFIEAUTOMAAT in de DVO sporthal service en klantgericht Namens de Stichting DVO hal willen we een ieder een gezond, gelukkig en sportief 2012 toe wensen. Je zult gezien hebben dat er in de toegangshal van de DVO hal een koffieautomaat is

Locatie Bennekom Edeseweg 52 Postbus 82 6720 AB Bennekom Tel.: 0318 - 41 81 81 Fax: 0318 - 413 537

E-mail: info@notaris.com

Locatie Lunteren Dorpsstraat 22 Postbus 110 6740 AC Lunteren Tel.: 0318 - 48 31 51 Fax: 0318 - 485 078

Locatie Wageningen Gen. Foulkesweg 45 6703 BM Wageningen Tel.: 0317 427 00 Fax: 0317 427 424

Web: www.notaris.com/

SIGARENMAGAZIJN

Nos Studio Sport De afgelopen maand is de NOS ‘Studio Sport’ 2 maal in de DVO hal geweest om een TV uitzending te maken van de DVO 1 wedstrijd. We willen een ieder die hieraan zijn bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken.

Locatie Ede Stationsweg 36 Postbus 94 6710 BB Ede Tel.: 0318 - 685 685 Fax: 0318 - 616 364

geplaatst. Wij zijn van mening dat bezoekers en gebruikers meer behoefte hebben dan alleen te sporten in de DVO hal. Ouders die kinderen brengen naar hun training en een uurtje blijven kijken, worden dan in de gelegenheid gesteld een kop koffie of iets anders te pakken. De koffieautomaat staat bij binnenkomst toegangshal (naast de toiletten) Het enige nadeel is, dat je alleen kunt betalen met gepast geld. Je krijgt dus geen geld terug. Bij aanwezigheid van de beheerder kun je bij hem/haar eventueel geld wisselen. Om het probleem contant geld deels op te lossen zijn er vanaf heden ook ‘koffiekaarten’ te koop via Gea Burgsteijn tel. 414160 en Jaap van Roekel tel. 418543. Of spreek één van hen persoonlijk aan. De koffiekaart is vergelijkbaar met je bankpasje waar 20 euro tegoed op staat. Bij gebruik van de koffieautomaat heb je dan geen contant geld meer nodig. Je koffiekaart is voldoende. De koffiekaart kost bij eerste aanschaf 25 euro. Dit bestaat uit 20 euro tegoed en (eenmalig) 5 euro statiegeld. Wanneer de koffiekaart leeg is, kun je deze voor 20 euro omruilen voor een nieuwe kaart. Wanneer je de kaart weer inlevert krijg je die € 5 weer terug. De koffieautomaat geeft: cappuccino en wiener melange voor € 1,20 en koffie zwart, espresso, chocolademelk en heet water voor de thee voor € 1,00. Je verblijf in de DVO sporthal kunnen we niet mooier maken wel aangenamer.

Namens het bestuur van de Stichting DVO hal

8

Opruiming bij DVO! Ja, bij DVO ruimt men op! Nee, de prijzen in het clubhuis zullen niet lager zijn, deze zijn net zo hoog als anders. Het gaat om al het afval! Samen ruimen we het op, iedere keer weer. Het afval moet in de prullenbak. Samen zijn we er verantwoordelijk voor. Iedereen doet mee!

HANS MEKKING ar ijgba verkr s n o n bij slote Staat Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62

Silver Sponsor Gas - Water - Sanitair – Centrale verwarming – Dakbedekking – Zinkwerk

Het bestuur

Bouw- en Onderhoudsbedrijf

E.J. Meurs Driestweg 8 6721 NE Bennekom telefoon (0318) 41 95 31

tuincentrum HANS ROZEBOOM

ONTWERP ONDERHOUD AANLEG VAN TUINEN

bruidsboeketten - bloemarrangementen kamerplanten - snijbloemen afd. potterie

bloemsierkunst HANS ROZEBOOM

Van Balverenweg 50 Tel. 41 80 76 6721 ZW Bennekom


Verjaardagskalender Aannemersbedrijf M. van Beek www.mvanbeek.nl aannemersbedrijf@mvanbeek.nl Voor al uw: • • • • • • • • • •

Verbouwingen Renovatie Onderhoudswerkzaamheden Kunststof kozijnen Isolerende beglazing Nieuwbouw Machinale houtbewerking Inbraak preventie Keukens en badkamers en allerhande werkzaamheden

Adres: Postadres: Telefoon: Fax:

Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB Bennekom Tel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

Brinkstraat 7 6721 WR Bennekom Tel. (0318) 41 80 22

Molenstraat 51, 6721 WK Bennekom Laarweg 1, 6721 DA Bennekom 0318 - 416053 0318 - 413955

Bakkerij ten Veen “De echte warme bakker in het binnenveld”

Dijkgraaf 24, 6721 NK Bennekom Tel. 0318-414451 Eikenlaan 5, 6721 DM Bennekom Tel. 0318-419407 Diverse soorten groot en klein brood, streekproducten, gesorteerd gebak, taarten en belegde broodjes

Stadsbrink 30 Wageningen Tel: 0317-414981

www.vermeulenwoninginrichting.nl

Edeseweg 109, Bennekom tel. (0318) 41 81 18 www.makelaardijjacobs.nl

’t culinaire geheim van Bennekom Restaurant

Grand Café

www.bakkerijtenveen.nl

FEBRUARI 2 Famke van der Garde 3 Jorien van den Brink 4 Anne Constant Martijn Treur 6 Lisa Baveco Marleen van de Garde Marijn van de Goorbergh Eric Mak Nienke Schouten Christine Verhoef 7 Joan Heikamp 8 Mark Janssen Eric Roekel Henrie van Steenbergen Niels Teunissen 9 Tessa Hubregtse Martin Smit 10 Madelon van den Brand Marleen van der Deijl Lisanne van Veldhuisen 11 Milko van Golberdinge 12 Boyd Keller 13 Mariët Leijen 14 Han Datema Els Vroegh 15 Rik Bijl 16 Edwin Bouman Mariëlle Rohlfs 17 Sacha Reebeen Peter de Visser 18 Reyer van Steenbergen Maarten van Steenbergen 19 Christiaan Schaap 20 Evert de Bondt Jesse Schootstra Debby van Vugt 21 Marianne Rozeboom 22 Simone Stegeman 23 Wim van den Heuvel Lubbert Lansen Hanne van Roekel Nina Schuurman 24 Bart van den Berg Cees Stap 25 Suzan Evers Liesbeth Heitink Mark Moolhuijsen Beppie Schets 26 Naomi van de Pol 27 Gert Doekes Carla van de Garde Bob Keller 28 Ilse Heimel Henriëtte van den Hul Martin Koenders Lisanne de Voort MAART 1 Nikki Ansink 2 Geus Heimel 4 Marieke Hofman Miranda v d Kamp 5 Arjan van de Garde Huub Hiemstra Doortje den Ouden Maarten Roseboom

6

7

8 9 10 11 12

13

14 15

16 18

19 20

22 23 24

25

26 27 28 29

Annike van Zoeren Bert van Zoeren Arjen van Egdom Maartje Minnema Eelco Noortman David Vos René Wijngaard Henriëtte Brandsma Bejanca v.Grootheest Robin Stevens Myrthe Turkenburg Jochem Roseboom Peter Aalbers Fleur van Megen Victor de Jong Rianne van Vugt Agine Benthem Corry van den Bos Rachel van der Stouw Rut van de Hul Margriet Kaaijk Jan Willem van Mierlo Arnoud Smits Ellen Savelkoul Inge Savelkoul Nikky Swinkels Willeke Vermeer Joris Buitenhuis Marko van Buren Erik Jansen Jonathan Kats Koen van Roekel Harry Blokland Lex Veenstra Joseliene Hoogeweg Pierre Lhuissier Henriëtte Scheffer Loes van Arendonk Eline van Veldhuisen Wilma de Vroedt Charlene van Deijl Corina Fluit Joris Janssens Demi Kennis Niels Korteland Lennard Smit Wouter van Steenbergen Erik van Beek Marlijn Brink Marten van den Brink Ida van den Hul Annemarie Roozenboom Evan Smit Teus Hubert Gerrit Jan Stunnenberg Lara de Graaf Thijs van Geenhuizen

5

6

7 8

10

12

13 14

APRIL 1 Rob van Bruggen Norman Rolhlfs Bram Visscher 2 Luut Veldkamp 3 Marc van Dusschoten Hetty v. Steenbergen 4 Klaske Bogers Peter de Kiewit

15

16 17 18 11

Joost van den Breemen Petra v.d. Brink Erika Schouten Robin Timmer Bertus v.d Craats Surat Majong Dieter Wien Gido Schulting Sjoerd de Vos Bregje van den Brink Matthijs Fiechter Henco v.d. Kamp Marcel Moolhuyzen Bep Rigter Debbie Elbertsen Ben Koolstra Esmée Wildekamp Astrid Huis in’t Veld Roy Rutenfrans Jarno van de Scheur Richard v. Vloten Jet van Vugt Pauline Constant Stephan van den Hul Eline Brenner Esther Koenders Sanne de Wilde Gerrit Datema Robert Groeneveld Amy Mooij Matthias Otter Jeffrey Kennis Monique Keller Metje Weideman Pauline Aalbers

19

20 22

23

25 26 27 28

29

30

Dinie Engelen Christian Lutgendorff Koen Piek Richard Gerritsen Johan Heikamp Saskia van der Zee Job Delsman Stan Danen Diane Essenburg Léon Hartman Kees Heitink Hans v.d. Linden Lourens Lutgendorff Jeroen Baan Marleen Brouwer Hans Teunissen Jeroen Jansen Niels Jansen Jetske van Heusden Jasper Vierbergen Hanneke v.d. Berg Marlies Scherrenburg Jos Albers Ottolien van Beek Harm Derks Cindy de Nooij Thomas Fiechter René v.d. Hul Koen Kieft Lotte Kieft Tobias Boxma


Namen en adressenlijst

Ledenadministratie

Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: Wij wensen jullie een heel prettige tijd bij DVO.

Matthijs Soede, T: 06-44202544, e-mail: voorzitter@dvo-korfbal.nl Ben Delsman, T: 06-14758900, e-mail: secretaris@dvo-korfbal.nl. Kees Mak, T: 0318-415527, e-mail: penningmeester@dvo-korfbal.nl

St. Topkorfbal DVO Voorzitter Jeannette Teunissen, T: 0318-417905, e-mail: std@dvo-korfbal.nl Jan Pieter van de Dijk, T: 06-47428714 Algemeen lid St. DVO-hal Voorzitter Secretaris

Herbert Oostendorp, T: 0318-417716, h.oostendorp3@chello.nl Jaap van Roekel, T: 0318-418543 M 06-46257175, st.dvohal@dvo-korfbal.nl

Sponsorcommissie DVO Voorzitter Hamke Meijer, T: 06-53680555, e-mail: sponsoring@dvo-korfbal.nl DVO+ Begeleiding

Gea van de Peppel, e-mail: geavandepeppel@hetnet.nl

Ic-commissie

e-mail: ic@dvo-korfbal.nl, www.dvo-korfbal.nl

Redactie De Bazuin Redactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom T: 0318-416400, e-mail: bazuin@dvo-korfbal.nl Technische Commissie Voorzitter: Nick Rijken, T: 06-25433487, e-mail: nick@ryken.nl Breedteteams Sen Emilie v.d. Brink, T: 416354, e-mail: j.brink811@chello.nl

Adverteren valt op! de volledige kaasboetiek met voortrèffelijke kwaliteit

Neem contact op met Joke Veenendaal

Senioren: Siham Maachi Pupillen: Bjorn Hendriksen, Naomi Swennes Instroom: Hanne van Roekel, Arjanne Driessen, Floor Habermeel, Menno Hendriksen, Rick en Dennis van Deest, Nathan van den Brink, Robin Stevens Welpen: Jarno van de Scheur, Simon Gerritsen Recreanten: René Wijngaard, Mirjam Hartmann G korfbal: Tom van Steen + korfbal: Jerry Vermijn Diversen: Johan Heikamp, Henriet Altena, Anita Timmer, Magda den Hollander, Liesbeth Heitink, Agine Benthem, Bob Keller, Bert van Zoeren

kaas

voor de mogelijkheden. Telefoon (0318) 416400

VRIJDAG’S BIJ U OP DE MARKT ! Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

• Dorpsstraat 44 - Bennekom

Verstand van zaken en persoonlijke aandacht Verzekeringen Hypotheken Financiële diensten Pensioenen

Edeseweg 28c Bennekom tel 0318 - 417866 www.vanbeek-advies.nl Email: info@vanbeek-advies.nl

De volgende leden hebben bedankt:

Jeugd Technische Commissie e-mail: jtc@dvo-korfbal.nl Martin Koenders, T: 06-53336719, e-mail: martinkoenders@live.nl Voorzitter: D.V.O. scheidsrechterscommissie: e-mail: scheidsrechters@dvo-korfbal.nl Voorzitter: Jaap van Roekel, T: 0318-418543 of 06-46257175, j.vanroekel@upcmail.nl Secretaris: Jan Frans de Leeuw, T: 0318-301231, e-mail: janfransnl@yahoo.com Contactpers. KNKV: Wim van de Born, T: 0318-419398 of 06-21544060, e-mail: wim.vd.born@chello.nl

Senioren: Hetty van Ginkel Junioren: Astrid van Solingen, Laura Alberts, Recreanten: Heleen van Wijk Diversen: Evert Jan Aaij, Nynke Boersma, Folkert Schootstra

Lia Mak

Schoolkorfbalcommissie: Secretaris: Mieke Welgraven, T: 0318-416816, e-mail: h.welgraven@hetnet.nl Leden- en contributieadministratie, sportkledingverkoop Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T: 0318-415527, Secretariaat ledenadministratie@dvo-korfbal.nl Vertrouwenspersonen Bianca Laisina en Wim Verweij, e-mail: vertrouwenspersonen@dvo-korfbal.nl

nu ook vrijdagavond geopend Recreantencommissie Voorzitter Daniëlle Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T: 0318-621893 Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T: 0317-422611, Secretaris recreanten@dvo-korfbal.nl G-korfbal Interim voorzitter Jan Willem van Mierlo, T: 0318-621553, e-mail: jw.van.mierlo@planet.nl Secretaris Nicolette Borgers, T: 0318-589666, nicoletteborgers@hotmail.com Vrijwilligerscommissie e-mail: vrijwilligers@dvo-korfbal.nl

Ik vind het gaaf om te blokken zoals Jasper Broenink en wil dat later ook kunnen. Niels Teunissen

Junioren Voorzitter Penningmeester Secretaris

Wout Hagenbeek, T: 0318-413270, wghagenbeek@kpnmail.nl Paul Constant, T: 0318-413094, p.constant@chello.nl Astrid Huis in ’t Veld, e-mail: ast_rid@hotmail.com

Website: www.dvo-korfbal.nl

Aspiranten Voorziter Secretaris Penningmeester

Marten v.d. Brink, T: 413825, e-mail: marten_vdbrink@hotmail.com Peter de Kiewit, T: 416353, e-mail: p.kiewit@chello.nl Gea van de Peppel, T: 630756, e-mail:geavandepeppel@hetnet.nl

Welpen Pupillen Aspiranten Junioren Senioren Recreanten Alleen zaal Trainend lid G-Korfbal Overig lid

Pupillen commissie Voorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T: 0318-416354, j.brink811@chello.nl Secretaris Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T: 0318-414704, agnesvanbeek@chello.nl Penningmeester Mieke Welgraven, Halderweg 107, T: 0318-416816, h.welgraven@hetnet.nl Welpen Begeleidster

Manon van der Lans, T: 842668, e-mail: m.lans7@upcmail.nl

Clubhuiscommissie Voorzitter Secretaris Penningmeester Clubhuis

vacant Mariëlle van Amersfoort, T: 0318-413702 Kees Roseboom, T: 0318-416215, e-mail: keesroseboom@gmail.com T: 0318-419093, e-mail: clubhuis@dvo-korfbal.nl 12

Molenstraat 49

Contributie

Incasso DVO per maand € 8,40 € 11,35 € 14,00 € 15,60 € 19,75 € 9,20 € 15,00 € 9,20 € 9,20 € 4,60

Bank/giro per kwartaal € 25,20 € 34,05 € 42,00 € 46,80 € 59,25 € 27,60 € 45,00 € 27,60 € 27,60 € 13,80

Te voldoen op Postbanknummer 1514215 t.n.v. DVO contributie Alle bedragen zijn incl. € 4,60 basisbedrag.

6721 WK Bennekom

0318 - 413 793

Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen met Showroomshop van Ginkel

Silver r Sponso

Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

Silver r Sponso


Sponsornieuws Sponsoring DVO: een samenvatting over het laatste half jaar. Zoals iedereen gemerkt heeft spelen DVO 1 en 2, en A1 in nieuwe kleding. Dit was een gevolg van het aantrekken van de derde hoofdsponsor Rabobank Vallei en Rijn naast Praxis Apeldoorn-Ede-Tiel en Intersport Van Wonderen. Naast het contracteren van een derde hoofdsponsor is het ons gelukt ook verschillende nieuwe Silver - en Gold-sponsoren geïnteresseerd te krijgen voor het steunen van DVO.

Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud, schade-reparatie en focwa-garantiekeuring. • remmentestbank met weegsyteem • 4-wieluitlijning • plaatwerk CARAVANWANDHERSTEL® • autoruiten • richtspecialist • schadetaxaties • moderne milieuvriendelijke spuitcabine

PROFILE REPAIR

Autoschade KAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOM TEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

®

www.transus.nl

Silver Sponsor

Faunaland Wolf De Dierenspeciaalzaak Dorpsstraat 9 6721 JH Bennekom 0318-416202

Bij ons – – – – – – –

Informeel en verzorgd Voor lunches en diner

Ook voor feestjes en vergaderingen! Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 22.30 uur

Verder heeft u kunnen zien dat op het buitenterrein 5 nieuwe vlaggenmasten staan met de vlaggen van de hoofdsponsoren en van Albert Heijn en Gall & Gall. Deze vlaggenmasten zijn gerealiseerd dank zij de inspanningen van Albert Heijn Bennekom.

kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan: Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en ’s avonds Aerofit Rugschool IF sauna Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar Vrij zwemmen, overdag en ’s avonds (watertemperatuur 33 °C)

SLENDER FIT

Introducé 4 x voor

................................

DVO B2 verwelkomt nieuwe sponsor op hun trainingsavond Autobedrijf van Steenbergen is de trotse shirtsponsor van DVO B2. Tijdens de trainingsavond heeft het team de nieuwe sponsor (Aart en Ron van Steenbergen) verwelkomt en is de teamfoto gemaakt. Als sponsorcommissie zijn we erg blij met deze nieuwe shirtsponsor. Ze waren al een tijdje bordsponsor, maar kiezen via deze weg voor extra naamsbekendheid en meer uitingen binnen onze club. Hieronder een introductie van deze nieuwe Silver sponsor:

Ik wil mijn commissieleden bijzonder veel dank zeggen voor hun inzet en creativiteit Tevens veel dank aan de medewerkers in de hal en de Ic-commissie, wij doen ons best om ze goed aan het werk te houden. De Sponsorcommissie bestaat op dit moment uit Jeannette Oostendorp, Marianne Rozeboom, Kees Mak, Harold Oskam, Jan Anne van Ginkel, Martin Spaan (sinds kort lid van de commissie) en Hamke Meijer.

Hamke Meijer, voorzitter Sponsorcommissie

Hoe werken Aart en zoon Ron? Aart van Steenbergen is een veehouder die al 15 jaar naast de boerderij een kleinschalig autobedrijf runt. Destijds hiervoor alle benodigde diploma's behaald heeft. Tot voor kort bestond de voorraad uit circa 15 tot 20 auto's.

bouwd naar minimaal 50 auto,s. Vanwege de steeds toenemende drukte, is nu ook onze zoon RON ons komen versterken, welke al VEEL ERVARING heeft opgedaan bij enkele Gerenommeerde DEALER bedrijven

ECHTER door de opgebouwde goede contacten in de autowereld, en in de loop der jaren verkregen vaste klantenkring, hebben Aart en zijn vrouw er voor gekozen om zich op grotere schaal toe te leggen op de auto’s. Zodoende hebben we de voorraad uitge-

Wij hopen U te mogen begroeten om U te laten profiteren van onze kennis van mooie en eerlijke auto's voor nog mooiere prijzen.

€ 19,-

Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterken ter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat, zoals reuma en arthrose. U beëindigt dit programma met een massage op de HYDROJET massagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest. INFO: Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050 Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347 Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

www.het-oudepostkantoor.nl

Jan van den Brink WASAUTOMATEN - KOELKASTEN DIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS GRINTWEG 255 WAGENINGEN TEL. (0317) 41 11 83

Natuurlijk lopen er nog contacten of besprekingen met meer potentiële nieuwe sponsoren, daarover in de toekomst meer informatie. De commissie heeft ten behoeve van het overleg met mogelijke sponsoren ook de documentatie vernieuwd. De sponsorpakketten zijn up to date gemaakt en, zoals men op de DVO-site heeft kunnen zien, is er een nieuwe sponsorbrochure samengesteld. Momenteel kijken we ook naar andere sponsoringmethodes; we moeten blijven vernieuwen. Aanbevelingen zijn altijd welkom.

Autobedrijf van Steenbergen nieuwe Silver Sponsor

Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

Dorpsstraat 2 – Bennekom 0318 430158

Afgelopen zomer kwamen BDO Accountants en Belastingadviseurs (Gold), ACV (Afvalcombinatie) (Silver) en Transus (Silver Plus, kledingsponsor D1) er bij. In de maanden daarna en tot op heden zijn wij uiteraard actief gebleven, hetgeen resulteerde in een interessante rij van nieuwe enthousiaste sponsoren, n.l. Restaurant De Rijkskamer (Bronze), Autobedrijf van Steenbergen (Silver Plus, kledingsponsor B2),

Installatie- en constructiebedrijf Welgraven Bennekom BV (upgrade van Bronze naar Gold Plus), Personal Media Group van Nico Veenendaal (Gold Plus) en Pro Air (Gold Plus). U zult binnenkort zien dat er een mooie rij mammoetborden hangt bij het scorebord. Tevens hebben we diverse aflopende contracten tot nu toe weer kunnen verlengen. Hier gaan we ook dit jaar weer mee verder, en we kijken soms met de sponsor ook naar uitbreidingsmogelijkheden gecombineerd met een voor DVO beter resultaat. Wij zijn hier redelijk flexibel in. Wij danken alle reeds bestaande en nieuwe sponsoren voor de steun en het vertrouwen, en hopen nog lang samen te kunnen werken voor onze korfbalclub DVO. Op de DVO –site onder “ Sponsors per Team” vindt u een lange lijst met teams die gesponsord worden.

EN EIG VICE SER NST DIE 15

www.autosvanaart.nl


Clubhuisnieuws Meedoen nog twee weken mogelijk! Doe met de ontwerpwedstrijd mee als je een idee hebt voor ons clubhuis!

Sponsorpresentatie Installatie- en constructiebedrijf Welgraven Bennekom BV Gold – Plus sponsor DVO Als sponsor van het 1e uur en huisinstallateur is Welgraven Bennekom beslist niet nieuw te noemen. Het bedrijf wilde echter DVO graag meer ondersteunen op het huidige Topniveau, en is daarom in december 2011 officieel Gold-Plus sponsor geworden. Bij ons gesprek vertelt André Welgraven met veel enthousiasme over hun activiteiten: “Een nieuwe cv-ketel, complete cv-installatie of een nieuwe badkamer, alles is mogelijk. Installatie- en constructiebedrijf Welgraven Bennekom BV stelt zich breed op richting de klant. Al 50 jaar lang zijn we sterk in grote en kleine projecten. Wij zijn uiteraard op de hoogte van de laatste noviteiten als het gaat om cv-techniek, gas, water en sanitair. Zo zijn wij enthousiast over duurzame energie. Denk hierbij aan warmtepompinstallaties en zonneboilers. Ons team kan complete renovatie- en nieuwbouwprojecten opleveren, door intensieve samenwerking met tegelzetters, stukadoors, elektriciens en zink/dakwerkers - met ons als aanspreekpunt. We gaan niets uit de weg. Systemen ontwerpen gebeurt in eigen beheer, wat altijd resulteert in maatwerk. Zoals bij DVO te zien is aan de verwarmingsinstallaties, sanitair- en douchesystemen. Aangelegde installaties worden door ons gerepareerd en onderhouden. Dankzij onze eigen 24-uurs storings- en onderhoudsdienst blijven onze klanten niet in de kou zitten. Wij zijn allemaal allround vakmensen en kunnen zelfstandig opereren. De afgelopen strenge winter zijn alle klanten dan ook probleemloos geholpen. Hierop kan men ook de komende winters rekenen. Welgraven Bennekom BV is lid van branchevereniging Uneto-VNI en is Erkend Installateur. Al ruim 30 jaar is ons bedrijf officieel Nefit-dealer.

Verder maken wij in onze eigen constructiewerkplaats complete staalconstructies, hekwerken, trappen en diverse maatwerk in staal, aluminium of roestvaststaal. Op dit moment vindt de voorbereiding plaats voor het maken van de verzinkte staalconstructie voor de nieuwe Muziektent in Bennekom aan het Van Slootenplein”.

Winterstop De Wereldtickets Korfbal League is na de korte winterstop weer op gang gekomen. Een bewogen stop voor DVO. Tijdens de Challenge, het korfbalevenement voor de Top van Nederland, raakte de topscoorder van de WKL, Jos Roseboom voor langere tijd geblesseerd. Een vervelende knieblessure houdt hem voorlopig aan de kant. Het blessureleed voor broer Maarten Roseboom, is echter helaas veel ingrijpender. Zijn knieblessure laat hem dit seizoen waarschijnlijk niet meer binnen de lijnen komen. Gelukkig waren er ook mooie korfbalmomenten. Zo speelden er 4 basisspelers in de Tulips en konden zij zich meten met de beste korfballers van Nederland. Dat de korfbal-ontwikkelingen zich binnen DVO verder en beter doorzetten en zichtbaar worden, blijkt uit het feit dat Senna van den Bos is opgeroepen voor Jong Oranje en Jessica Lokhorst en Romy Teunissen het Oranje van < 19 mogen dragen. Drie jeugdinternationals is iets om trots op te zijn als vereniging. Tenslotte was er dan nog, de inmiddels traditionele kerstvakantie-clinic. Maar liefst 13 selectiespelers waren een hele dag beschikbaar om ongeveer 120 kinderen een prachtige korfbaldag te bezorgen. Het was voor de kinderen een feest om met en tegen hun helden en heldinnen te korfballen. 16

Stichting Topkorfbal DVO en de Sponsorcommissie zijn de firma Welgraven Bennekom BV zeer erkentelijk voor deze stap naar Gold-Plus sponsor

Hamke Meijer, voorzitter Sponsorcommissie DVO

Hoe staan we er voor? De doelstelling voor zowel DVO 1 als DVO 2 is rechtstreekse handhaving in de WKL. Voor beide teams is de doelstelling plaats 8. Na de bliksemstart kwamen er veel enthousiaste verhalen over meer en hoger, maar het zal een fantastische prestatie zijn als de doelstelling gehaald gaat worden. Er is nog een lange weg te gaan, maar de overtuiging is er, bij zowel de staf als de spelers, dat DVO op dit niveau thuishoort. A1 kent geen gemakkelijke competitie. Er is nog veel werk aan de winkel voor deze ploeg. Ook hier geldt, dat het gezien de aansluiting naar boven noodzakelijk is om op het hoogste niveau te blijven spelen. Helaas moet dit team ook een basisspeelster missen, Janine van Schie revalideert nog steeds, na haar ernstige knieblessure. Volgend seizoen Ofschoon de competitie nog volop draait, is het bestuur van de STD volop bezig met de invulling van het komende seizoen. Ook zal er een uitbreiding plaatsvinden in de technisch werkgroep van het bestuur. Mochten er definitieve beslissingen hierin komen, dan komt dit nieuws uiteraard op onze eigen site. Sponsorwerkgroep Elders in de Bazuin valt te lezen hoe onze ambitieuze sponsorcommissie opereert op dit moment. Zij verdienen een groot compliment. In een economisch lastige tijd, slagen zij er in om de continuïteit te handhaven en zelfs uit te breiden, zodat er voor de Stichting Topkorfbal DVO een gezonde financiële positie blijft bestaan.

Jeannette Teunissen STD

Je hebt het waarschijnlijk al wel gehoord of gelezen op de site. Eind december is een ontwerpwedstrijd gestart voor de vernieuwing van ons clubhuis. De uiterste datum voor inzending van ideeën en ontwerpen is 15 februari. Je hebt dus nog een week of twee om mee te doen. Het clubhuis is van en voor alle DVO'ers en iedereen heeft er een mening over. Ook jij hebt vast ideeën voor een nieuwe, mooiere, betere inrichting. Nu is het tijd om je ideeën door te geven! Of je nu junior of senior bent, dame of heer, selectie of recreatie, spelend of niet-spelend lid, we dagen iedereen uit mee te doen! Hoe doe ik mee? Er zijn twee manieren om mee te doen: Manier 1: Ontwerp een geheel nieuwe inrichting van het clubhuis. Dit kan met de plattegrond die hier bij zit, maar het mag natuurlijk ook op een door jou bedachte manier. Manier 2: Maak een ontwerp van een deel van het clubhuis. Dat kan op veel manieren! Denk aan een schets van de inrichting van een deel van de ruimte, of een lijst met dingen die er missen, enzovoort. Als je geen deelontwerp wil maken, maar wel een ruw idee hebt over het gebruik van het clubhuis of de inrichting, beantwoord dan de vraag Wat vind jij belangrijk voor het DVO clubhuis van de toekomst?

- Maakt het het clubhuis mooier? - Blijft het clubhuis toegankelijk voor iedereen? - Is het leuk voor jong en oud? - Is het origineel? - Zorgt het voor meer sfeer? - Is het ontwerp goed als er veel bezoekers zijn, maar ook als het rustig is? Wat kan ik winnen? Naast de eeuwige roem die je krijgt als je wint, mag de winnaar samen met het DVObestuur meedenken over de realisatie van de nieuwe inrichting. Je komt zo in de perfecte positie om jouw idee werkelijkheid te laten worden! We willen de ingestuurde ideeën graag gebruiken bij de vernieuwing van het clubhuis en zoveel mogelijk van de ongetwijfeld fantastische ontwerpen in de praktijk brengen. Het is sowieso de moeite waard jouw ontwerpen en ideeën in te sturen, want ook al win je niet, alle inzendingen kunnen worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe clubhuis. Hoe stuur ik mijn ontwerp in? Je mag het (deel)ontwerp insturen in de vorm die jij het mooiste vindt: een tekening, beschrijving, maquette, kijkdoos, filmpje, etc. Laat je fantasie de vrije loop. De inzendin-

Waarop wordt mijn ontwerp beoordeeld? In je ontwerp mag je zo ver gaan als jij wilt. Je mag voor deze wedstrijd zelfs met muren schuiven en puien veranderen! Op dit moment gaat het namelijk vooral om het mooiste, leukste, handigste, spannendste, meest originele, creatieve, bijzondere, sfeervolle ontwerp. De haalbaarheid komt later wel. Verschillende mensen hebben gezegd maar niet mee te doen, want 'er is toch geen geld om iets te doen'. Natuurlijk komt er een moment waarop de financiële mogelijkheden belangrijk zijn, maar dat is nu nog niet het geval. Het gaat er bij deze wedstrijd vooral om verfrissende en verrassende ideeën. Laat je vooral ook niet tegenhouden door de gedachte dat je 'toch niet creatief bent'. Praat er maar eens over met anderen, dan zul je zien hoeveel ideeën ook jij hebt. De jury bestaat uit zes deskundige personen. Voorzitter Bert van Zoeren bepaalt samen met Geertje van Dusschoten, Henriëtte van den Hul, Benjamin Verhoef, Ronald Benthem en Tinka van Steenbergen wie de winnaars worden in de categorieën ‘Totaal-ontwerp’ en ‘Deel-ontwerp’. De jury zal de (deel)ontwerpen beoordelen op de volgende punten: 17

gen kunnen digitaal worden ingestuurd (ontwerp@dvo-korfbal.nl) of op papier worden ingeleverd in de Ontwerpbus in het clubhuis. Kijkdozen, maquettes, e.d., kun je op de kast in het kantoortje neerzetten. Vergeet niet je naam, telefoonnummer of e-mailadres te vermelden. De uiterste inzenddatum voor de (deel)ontwerpen is 15 februari 2012. Extra informatie - Je mag individueel meedoen, maar ook met een groepje of een team - Je mag meer dan een keer meedoen - De jury maakt de winnaars bekend tijdens de ledenvergadering op 5 maart - Het bestuur zal gelijk na bekendmaking van de winnaars van start gaan, zodat we zo snel mogelijk kunnen beginnen met de vernieuwing. De plattegrond en deze tekst zijn ook op papier verkrijgbaar aan de bar. Met vragen over de DVO clubhuis Ontwerpwedstrijd kun je bij ons terecht (per mail of bij DVO): ontwerp@dvo-korfbal.nl

Rik Bijl , Marleen Jager enDiane Essenburg Op naar een vernieuwd sportief clubhuis!


Van het bestuur Wijzigingen binnen het bestuur Zoals je wellicht hebt vernomen heeft er het afgelopen voorjaar een bestuurswisseling plaatsgevonden en staan we ook het komend seizoen voor een aantal wijzigingen binnen het bestuur van de vereniging. Christa Rigter heeft na vier jaar haar functie als algemeen bestuurslid neergelegd. Rik Bijl (vice voorzitter en algemeen bestuurslid) heeft aangegeven na dit seizoen (2011-2012) te stoppen binnen het bestuur. Verder zijn we tot de conclusie gekomen dat de functie van wedstrijdsecretaris meer met zich meebrengt dan van een persoon kan worden verwacht en ook in de financiële discipline blijven we op zoek naar versterking. Na vier jaar het secretariaat van de vereniging te hebben verzorgd wil Ben Delsman een andere invulling geven aan het verenigingswerk. Projectmatige evenementen en het uitwerken van initiatieven passen hem beter dan vastomlijnde taken binnen het bestuur. Hij wil zich dan vooral bezig wil gaan houden met projecten en ideeën vanuit de stichting topkorfbal DVO en de vereniging. Dat klinkt allemaal somber maar dat is het zeker niet. Martin Koenders is als voorzitter van de JTC aangeschoven als algemeen bestuurslid en datzelfde geldt voor Nick Rijken als voorzitter van de TC. Voor de vacatures zijn we op dit moment functieprofielen aan het schrijven en vanuit dit profiel gaan we op zoek naar versterking. Het moge duidelijk zijn dat onze voorkeur v.w.b. de sekse uit gaat naar minimaal twee dames. Best wel "wat" willen doen? Veel oud-korfballers haken af, trainers stoppen, commissieleden zetten een punt achter hun verenigingswerkzaamheden en scheidsrechters vinden dat een ander het mag overnemen. Ze mogen dan weg zijn uit de discipline waarin ze werkzaam waren, maar ook in beeld. We zijn scherp op mensen die het even "zat" zijn maar best wel "wat" willen doen. We gaan met hen in gesprek, en de resultaten zijn hoopvol: voor mensen met een groen-wit clubhart is bij D.V.O. altijd wat te doen en het is aan ons als bestuur leden enthousiast te maken en taken in te vullen. Daarbij realiseren we ons ook dat we niet alles zien: degenen die ongevraagd wat willen doen, laat het ons weten. 38 taken binnen het bestuur te verdelen Een inventarisatie van de zaken die op ons afkomen leert dat we binnen het bestuur niet minder dan 38 taken mogen verdelen, om het "behapbaar" te maken willen we tot een bestuur van zeven of acht mensen komen. De mensen die we bereid vinden een bestuursfunctie te bekleden worden tijdens de algemene ledenvergadering op 5 maart a.s. door ons voorgedragen aan de leden en

zijn op dat moment verkiesbaar. Tot het eind van dit seizoen verandert er dus niets. Voor vragen en opmerkingen in het algemeen en in het bijzonder voor wat betreft de

continuïteit kun je altijd een van de bestuursleden aanspreken, mailen mag ook: dvo.bennekom@knkv.nl

HEIDA

Voorlopige Agenda Algemene ledenvergadering c.k.v. D.v.o. maandag 5 maart 2012 20:00 uur

Schoolstraat 33 6721 CR Bennekom Tel. (0318) 41 69 62

Locatie: clubhuis “De Doorloper” inloop vanaf 19:30 uur aanvang vergadering 20:00 uur 1: 2: 3: 4: 5:

6:

7:

8:

9:

Opening Berichten van verhindering en ingekomen stukken Verslag algemene ledenvergadering 2011 Jaarverslag 2011 Bestuur c.k.v. D.V.O. en goedkeuring bestuursbeleid 2011 Jaarverslagen van de commissies • Jaarverslag 2011 Vertrouwenscontactpersonen; • Jaarverslag 2011 Technische commissie; • Jaarverslag 2011 JTC • Jaarverslag 2011 Juniorencommissie; • Jaarverslag 2011 Aspirantencommissie; • Jaarverslag 2011 Pupillencommissie; • Jaarverslag 2011 DVO PLUS team • Jaarverslag 2011 Recreantencommissie; • Jaarverslag 2011 Redactie Bazuin Magazine; • Jaarverslag 2011 Supportersvereniging; • Jaarverslag 2011 Scheidsrechterscommissie; • Jaarverslag 2011 G-Commissie; • Jaarverslag 2011 Verenigingscommissie; • Jaarverslag 2011 Internetcommissie; • Jaarverslag 2011 Clubhuiscommissie. Kennisneming Jaarverslag Stichting DVO Hal 2011 en jaarverslag Stichting Topkorfbal DVO 2011 • Jaarverslag 2011 Stichting DVO Hal; • Jaarverslag 2011 Stichting Topkorfbal Bennekom. Financiën • Financieel Jaarverslag 2011; • Winst- en verliesrekening 2011 clubhuis; • Verslag van de kascommissie. 2012 - Bestuursbeleid 2012; - Begroting 2012; - Contributie 2012 Bekendmaking winnaar ontwerp wedstrijd clubhuis

10: Verkiezing Bestuursleden Ø algemeen bestuurslid: Ø secretaris: Ø algemeen bestuurslid: Ø algemeen bestuurslid: Ø algemeen bestuurslid:

CHINEES INDISCH RESTAURANT GEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR ’s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

Dorpsstraat 33 6721 JJ Bennekom Telefoon (0318) 43 00 04

DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

M.C. Lee (Charly)

APK REPARATIE ONDERHOUD BANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

Kelvinstraat 10 6716 BW Ede Tel. (0318) 64 63 00

Nude 23II 6702 DJ Wageningen Tel. (0317) 62 10 05

“In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

T he

Di ffe r e nc e

• Persoonlijk en deskundig advies • Goede diagnose middels 3 stappen • Individuele aanpassingen • Pasvormgarantie Sportschoenenspeciaalzaak en Sportpodologisch centrum

Boogstraat 3, Ede Tel (0318) 69 31 89

Bloemenkiosk voor kwaliteit van Bloemen en Planten Standplaats: Dorpsstraat 55 “C1000 Snetselaar”

Iedere vrijdag in Bennekom Zaterdags in Ede

Groveko B.V. SCHOONMAAKARTIKELEN.NL

18

ponsor

www.ottink.nl

Tot twee weken voor aanvang van de vergadering kunnen schriftelijk tegenkandidaten worden ingediend voor een bestuursfunctie. Deze moeten conform statuten voorzien zijn van een handtekening van de kandidaat en vijf indieners.

12: Sluiting

Silver S

Tevens leveren wij alle merken auto’s, nieuw en gebruikt

Rik Bijl, aftredend en niet verkiesbaar Ben Delsman, aftredend en (in deze functie) niet verkiesbaar Nico Utens, aftredend en verkiesbaar Wim van den Born, aftredend en verkiesbaar Ben Delsman, verkiesbaar

11: Rondvraag Punten voor de rondvraag ontvangen wij graag tot een uur voor aanvang van de vergadering, deze kun je persoonlijk of telefonisch indienen bij het secretariaat: 0614-758.900

Oude Bennekomseweg 80 Tel.: (0317) 41 27 00 Wageningen

Silver r Sponso (033) 2 98 56 02


Silver Sponsor DVO

1e ronde

2e ronde

Eindstand

Wilco Ruijsch

4826

4935

9761

Bert van Zoeren

4820

4826

9646

Cobie Constant

4438

5127

9565

Wouter Rozeboom

4544

4907

9451

Wendy van Zoeren

4896

4468

9364

- Pompgemalen voor riool-,

Tim van Zoeren

4508

4684

9192

drainage- en regenwater

Debbie te Mebel

4560

4530

9090

- Riolering buitengebieden

Elna de Visser

4523

4465

8988

- Individuele behandeling

Thea Ruijsch

4690

4286

8976

Ike van der Linden

4465

4410

8875

Anike van Zoeren

4037

4809

8846

Hans van der Linden

4001

4701

8702

Wendy Ruijsch

4544

4057

8601

Thomas Fiechter

4085

4360

8445

4119

4286

8405

Dick van Roekel

4234

4063

8297

Maas Borgers

5105

Wim van de Born

ziek

Dries Herikhuizen

4832

4832

Erik Jager

4759

4759

Sterk in Pompinstallaties Bezoekadres: Voltastraat 7 6716AJ Ede Nederland T +31(0)318 49 32 10 F +31(0)318 41 76 96 I www.denooij.nl E info@denooij.nl

Silver Sponsor

Klaverjas- jokeravond Alleen op de markt

Vrijdag 9 december was het weer zover, de tweede ronde van de klaverjas- jokercompetitie. Er waren alweer meer mensen die zich opgegeven hadden om te komen kaarten.

afvalwater (IBA) - Waterwinning en behandeling

Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uur Wageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

- Besturing en telemetrie

“de kaasjager: J.C. Oskam Reehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

Pizza - Express De Korenbloem Korenlaan 17 - 19 Afhaal & Bezorgservice

Jacko Ruijsch

Lindelaan 1 Bennekom (0318) 41 44 87

0318

Gazelle Batavus Giant

430088

Toen de avond begon kwamen we er achter dat we twee mensen te kort kwamen voor het klaverjassen. Gelukkig waren er twee reddende engelen die van de jokertafel naar de klaverjastafel wilde overstappen. Daarvoor nog bedankt Sijtje Mebel en Herma van Spinhoven.

maandag - gesloten di t/m za - 16.00 tot 22.00 uur zondag - 16.00 tot 20.00 uur

Dorpsstraat 16, Bennekom Telefoon (0318) 419800 www.enjoybeautyflowers.nl info@enjoybeautyflowers.nl

Marieke van Zwieten

4462

4462

Ruth van de Hul

4408

4408

4258

Kronenburgsingel 60-21 6831 GX Arnhem Tel: 026-3233353

• MAKELAARDIJ O.Z. • HYPOTHEKEN • TAXATIES Edeseweg 61 Postbus 67, 6720 AB Bennekom Tel. 0318 - 43 00 43 Fax 0318 - 41 86 27 Email: info@barneveld-schuurman.nl Internet: barneveld-schuurman.nl

Cobie Constant was de grote winnaar van deze avond en ging naar huis met een mooi bloemstuk voor de kerst. Erik van Beek had de troostprijs gewonnen maar die was helaas al naar huis. De troostprijs, een flesje Prosecco is gegaan naar Marleen Jager. Zij heeft de bar gedraaid ondanks dat ze niet lekker was, heel erg bedankt daarvoor! Bij het jokeren was de winnaar Rina van den Hul en de troostprijs ging naar Gea van de Peppel. De volgende klaverjas- jokeravond zal plaatsvinden op vrijdagavond 10 februari 2012.

4258

Jan van Steenbergen

4166

4166

Marianne Rozeboom

4115

4115

Sijtje te Mebel

3802

3802

Erik van Beek

3539

3539

2e ronde

Eindstand

1e ronde

Herma van Spinhoven Het was weer een gezellige top avond. Iedereen heeft veel plezier gemaakt en dat was te merken aan de sfeer in het clubhuis. Er werd veel gelachen en over en weer grappige opmerkingen gemaakt maar boven al gewoon gezellig gekaart.

4872

4574

JOKEREN

Adverteren valt op!

4872

457

Jaap Herikhuizen

Cafetaria maandag - gesloten di t/m za - 12.00 tot 23.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

5105

Herma van Spinhoven

Buiten Bennekom rekenen wij € 1,20 bezorgkosten. Betaling op maat. Bezorgers hebben maximaal € 15,- wisselgeld bij zich.

Pizza - Express

KLAVERJASSEN

Sijtje te Mebel

93

93

102

102

Gerard te Mebel

86

90

176

Jannie van Reemst

97

98

195

Rina van den Hul

117

84

201

Geertje van Dusschoten

90

125

215

Gea van de Peppel

135

168

303

We hopen dan weer veel mensen te mogen verwelkomen. Vergeet je niet op te geven voor deze avond, stuur een mail naar elna@chello.nl. Hieronder alvast een tussenstand voor de eindprijs, jullie weten dat je de slechtste avond mag wegstrepen. 21

En als reminder nog even alle data: 10-022012, 09-03-2012, 20-04-2012 en de slotavond op 01-06-2012, dus reserveer deze avonden vast in je agenda! Je kan je natuurlijk ook voor alle avonden tegelijk opgeven!

Groeten, Elna en Wendy


Recreantennieuws De recreanten zijn het nieuwe jaar goed begonnen met trainingsavonden met een grote opkomst. Er zijn 2 nieuwe leden ons komen versterken Mirjam en René, hartelijk welkom bij onze groep. Maar eerst kijken we nog even terug op het afgelopen najaar. 17 november hebben we een derby gespeeld tegen de recreanten van SKF. Het was een team met meer ervaring dan DVO heeft en we hebben ook terecht verloren met 4-9, na een hele wedstrijd achter te hebben gestaan. De wedstrijd was sportief en de sfeer was goed, hij werd goed gefloten door Chris Jansen.

De Korf De laatste training van het jaar was zoals gebruikelijk een andere dan anders. Onze trainers Fanny en Herbert hadden een leuk spel georganiseerd. Ze hadden allemaal vragen met betrekking op DVO. Henk Jansen en Marry hebben beide een ronde gewonnen. De avond werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje. Wij zijn alweer begonnen met de organisatie van ons jaarlijks voorjaarstoernooi. Dit zal plaatsvinden op 31 maart. Daar hopen we een volgende keer meer over te vertellen

Groeten van de recreanten commissie

De korf begon als een ring Toen werd de korf een korf Van gevlochten riet Geen twee gelijke kon je vinden Maar dat hinderde toen ook niet Er waren er die staken Dan waren er de platte Met een ovale boog Dan had je nog de korven Die naar beneden hingen Schepmanden noemden ze die Dat waren rare dingen Maar langzaam raakte de korf Een beetje uit de tijd En werd het riet vervangen Door kunststof, vreselijk Alle manden worden nu Met 1 maat gemeten Geen ovale bogen Of neuzen meer omhoog En zelf de populaire schepmand Is voor goed verdwenen Wel een ietsje saai hoor Overal dat geel Maar ze zijn in ieder geval Wel altijd heel Toch is er altijd Een stukje sentiment Als je als oud gediende Aan die goeie ouwe rieten korf terug denkt Maar je kon het wel verwachten Eerlijk duurt het langst Toch ga ik soms in gedachten Naar onze goeie rieten mand Ovaal En met de neus omhoog Hangt zijn buikje iets naar voren Een tikje arrogant Heeft hij helaas verloren Van de kunststof mand

Gediplomeerd, gecertificeerd en erkend voor reparatie van alle merken schoenen.

• fournituren • Lederwaren • Sleutels • Graveren • Klein orthopedie • Podologie (volgens afspraak)

bij een volle spaarkaart

€ 5,= korting!! Brinkstraat 1, Bennekom tel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

Silver Sponsor DVO

Waar het vandaan komt weten wij niet en Geertje ook niet

DVO-nieuwsbrief Ontvang je nog geen DVO-nieuwsbrief? Wekelijks wordt er vanuit DVO op maandagavond een DVO-nieuwsbrief verzonden. Hierin staat onder andere de activiteiten voor de komende week binnen DVO, het wedstrijdschema voor de komende week, de wedstrijduitslagen van de afgelopen week en het schema voor de bezetting in ons clubhuis. Inmiddels wordt de DVO-nieuwsbrief naar ruim 450 email-adressen verstuurd. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet geef je dan via de DVO-site op, keuze interactief > DVO-nieuwsbrief. Info Informatie en aanmeldingen van activiteiten voor in de DVO-nieuwsbrief kunnen verzonden worden naar nieuwsbrief@dvo-korfbal.nl 22

Ontwerp-, aanleg- en onderhoud van tuinen! Langenhorst 82 - 6714 LT Ede Telefoon (0318) 41 96 93


Silver Sponsor De banketbakkerij met een wereld’s tintje

Nassaulaan 27 6721 DW Bennekom Telefoon (0318) 41 44 80 Fax (0318) 41 42 56 Specialiteit: Eetbare foto’s en logo’s op ieder gewenste lekkernij

http://www.gebak.net woerekom@gebak.net H.A.C.C.P. gecertificeerd

Voor uw complete badkamer Hoflaan 16 6715 AJ Ede www.esa-badkamers.nl

Het DVO + team op weg naar buiten….

G-korfbalnieuws

Sinds september trainen we in de DVO-hal en dat gaat prima. We zijn blij dat we die stap hebben gezet. De ruimte doet ons goed. In het voorjaar gaan we weer een stapje zetten. We gaan, net als de andere teams, naar

2012 Is al weer begonnen! Dat het maar een goed jaar mag worden voor alle DVO’ers! De G-korfballers hebben weer van alles meegemaakt. Dus voor wie nieuwsgierig is: gauw doorlezen!

Silver Sponsor Rinie Elbertsen Telefoon 06 - 10 977 473 Gerrit-Jan Stunnenberg Telefoon 06 - 10 977 711

toch belangrijk om te doen. André kijkt namelijk naar het volgende: Kunnen wij in de ruimte wonen? Kunnen er plantjes leven? Gea: “Tino, wat zou jij zelf gaan doen met het geld? ” “Ik zou een limo gaan kopen en die wil ik met chauffeur. Dat heb ik namelijk altijd al willen hebben” Zelf rijden in de limo, ja, dat doet hij liever niet. Wat Tino het meest gaat missen is zijn vriendje Stijn. Als hij bij Stijn is dan voelt hij echt de vrijheid en krijgt hij een blij gevoel. Hij kan dan namelijk heel ver van huis. Hij gaat als het ware een beetje de ruimte in. Op 4 februari gaat ons team weer een aantal trainers aanmoedigen tijdens hun wedstrijden.

‘Vind de baan van je dromen en steun tegelijkertijd jouw club!’

Voor informatie of contact over het DVO+ team: geavandepeppel@hetnet.nl

Silver Sponsor

Werkman en De Jong is hét Werving & Selectiebureau voor toonaangevende bedrijven in de Valleiregio. Wij zijn werkzaam in diverse branches voor uiteenlopende functies van MBO+ tot en met Academisch niveau. Informatie over onze activiteiten en vacatures vindt u op: www.werkmanendejong.nl Werkman en De Jong | Stationsweg 19 | 6711 PJ Ede | 0318 – 687 250 | info@wenj.nl

buiten om te trainen. Voor het ene kind zal dat heerlijk zijn. Voor een ander kind is de invloed van het weer een grote zorg. We zijn dan ook heel benieuwd hoe ons dat gaat bevallen. Eén ding is zeker: we hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken.

KOOP bij onze sponsoren

Boekhandel Novita VOF Dorpsstraat 41, 6721 JJ Bennekom telefoon 0318-414326 e-mail: info@boekhandelnovita.nl www.boekhandelnovita.nl

Silver Sponso r

Tino vertelt over de lancering van André kuipers Tino heeft in mei 2010 de NASA in Amerika bezocht, waar vandaan de laatste lancering van de spaceshuttle zou plaats vinden. Van dichtbij heeft hij de spaceshuttle gezien. De interesse voor de ruimte en André Kuipers is mede daardoor sterk aanwezig. In een simulator kon hij voelen hoe de lancering plaats vindt: “Je voelt helemaal trillen, het lijkt net of je de lucht ingaat en als de kap opengaat zie je sterren”. Tino: “André is naar het ruimtestation ISS”. Tino zelf lijkt het niet leuk om naar de ruimte te gaan. Dat lijkt hem saai. Dat André naar de ruimte gaat kost vele miljoenen, maar volgens Tino is dat 25

Sporters & vrijwilligers Eindelijk was het zover: na wel meer dan een half jaar kan Marc weer meedoen aan de wedstrijden. Ook Jarno bouwt rustig aan nog steeds zijn conditie op bij de trainingen. Het wedstrijdteam is dus bijna weer op volle sterkte. De groep is verder uitgebreid met Tom van Steen. Tom heeft al eerder bij DVO gekorfbald. Nu Tom weer in Bennekom is, komt hij elke week laten zien hoe goed hij kan korfballen. Het leek wel alsof Tom helemaal niet weg was geweest: fijn dat je weer terug bent Tom!

Trainingen en wedstrijden In november is de zaalcompetitie begonnen. En of DVO G1 daar zin in had! Het Veluwecuptoernooi was de laatste test voor de competitie en de 2e plek in Wageningen zorgde ervoor dat DVO G1 vol vertrouwen aan de competitie begon. De eerste wedstrijd werd maar gelijk met maar liefst 10-2 gewonnen! En de uitwedstrijd tegen Atalante met zelfs 12-1! In het nieuwe jaar was daarna Atalante hier in Bennekom iets te sterk en verloor DVO G1 met 1-10. Tsja, zouden die oliebollen toch nog een beetje in de weg hebben gezeten?? De volgende wedstrijd was opnieuw tegen KVZ en toen lieten de DVO’ers weer zien hoe goed ze kunnen korfballers. Helaas konden de Bennekomse groen-witten net niet meer gelijk maken en won KVZ toch met 5-4. Maar dat de competitie weer helemaal open ligt, betekent dat er ongetwijfeld nog vier hele spannende wedstrijden aan gaan komen. Zet ’m op, wedstrijdsporters!


Activiteitennieuws

Aspirantennieuws

Natuurlijk moet er tussen al die pittige trainingen en wedstrijden af en toe tijd voor gezelligheid zijn. Daarom kon iedereen meedoen aan een avondje bowlen, het kerstdiner

Als ik dit stukje schrijf is het 15 januari en ik begin mijn verhaal met een “wijze les” (van een minder wijze man).

en de Nieuwjaarsreceptie. Stuk voor stuk geslaagde activiteiten die volgend jaar vast weer op de kalender staan. Wil je meer verslagen lezen over de wedstrijden en activiteiten, kijk dan even op de DVO-site. Voor woensdag 15 februari zijn de G-korfballers Team van de Week bij de Korfballeague wedstrijd DVO – Dalto. In een bomvolle DVO-hal samen oplopen met de sterren van DVO 1… Wow! Bedenk vast of je dat ook wilt of liever komt aanmoedigen bij VAK D/ VAK MAX.

Ervaring Iedereen kijkt wel eens terug naar het verleden. Vaak kom je dan tot de conclusie dat je veel dingen best goed gedaan hebt. Je kunt je hiermee dan verder ontwikkelen. Maar heel soms moet je erkennen dat je bepaalde zaken minder goed hebt gedaan. Van deze fouten leer je weer en deze fouten zal je in de toekomst niet zo snel meer maken. Dit alles bij elkaar is “ERVARING”. Dit ervaringsproces zie je ook bij onze sport korfbal. We zijn nu halverwege het korfbalseizoen en er gaat heel veel goed…..Het gaat steeds beter. De “Pietertjes” onder ons zijn inmiddels

ons “meidenteam”. Er is dus groei zichtbaar bij alle aspiranten teams. C1 doet het heel goed. Jammer van die wedstrijd net voor kerst. Iedereen zat al lekker knus onder de kerstboom kerstliedjes te zingen, maar deze kanjers moesten nog volop aan de bak tegen hun grootste concurrent. Een tweede plaats is nog heel goed haalbaar want naast de 2 verliezen tegen gedoodverfd favoriet Oranje Wit, zijn er ware mega-overwinningen behaald, waar ons eerste jaloers op zou zijn. 26-4, en 20-7 zijn uitslagen die er niet om liegen. Ook C3 en C5 doen heel goed mee en staan mooi in de middenmoot. Er wordt gewonnen en af en toe ook verloren, en veel gelijkgespeeld. Maar wat het leukst is om te zien.

spelers uit andere teams mee met B5. Peter de Kiewit, heeft een schema gemaakt welke teams verantwoordelijk zijn voor het leveren van spelers. Een hele organisatie dat het mogelijk maakt dat B5 de wedstrijden gewoon kan blijven spelen. Het laatste compliment, maar niet minder gemeend, wil ik geven aan B1. Mooie winst partijen worden afgewisseld met een paar schlemielige verliezen of gelijke spelen. Soms is het team nog wat wisselvallig, maar wel nog volop in de race voor een hoge ranking. Leuk om ze te zien spelen en oh wat balen van dat gelijkspel tegen SKF. Het was in ieder geval rete spannend en ik hoop dat de blessures van Laura en Marlies meevallen. Als algehele conclusie kunnen we stellen…….het gaat steeds beter. Korfballeague finale 21 april 2012 De AC organiseert dit jaar een bezoek aan de korfballeague finale. Wij willen met een bus afreizen naar Rotterdam om daar met alle DVO aspiranten dit spektakel te beleven in Ahoy. Spektakel, ja. Meer dan 7.000 toeschouwers schreeuwen zich schor voor hun favoriete club gehuld in clubkleding. Geweldig om mee te maken. Eerst de A1 finale, dan de wedstrijd om de derde en vierde plaats en daarna de grote Korfbal League finale. Misschien dat we vooraf nog even Rotterdam bezoeken en de stad onveilig maken. Maar daar moeten we nog een ei over leggen. Iedereen krijgt binnenkort de vraag via de leiders of men mee wilt gaan. Reageer snel, want na de gestelde opgave datum kun je niet meer mee. Wij moeten namelijk de kaartjes in 1 x kopen zodat we allemaal gezellig bij elkaar kunnen zitten. Hoewel de AC een bijdrage zal doen, zijn hier wel kosten aan verbonden. Maar hier krijg je wel een onvergetelijk dag uit voor terug.

leiders. Veel van jullie gaan mee met het uitwisselingsproject naar Tsjechië. Dat wordt natuurlijk ook weer één groot feest, maar ook een bijzondere ervaring. Wat een club hebben we toch! Inschietshirts Als jullie dit lezen, zijn onze inschietshirts weer klaar. Vanwege voorraadproblemen bij Hummel wel later dan normaal, maar wel met het nieuwe “FLYNTH” logo. Door een fusie is de naam Gibo Groep vervangen door Flynth. Dank weer aan onze sponsor voor hun bijdrage. Ook wil ik graag Hardy van de Dorpsherberg bedanken voor de bedrukking en Intersport van Wonderen voor het “mooie prijsje”. Beste lotenverkopers Dit jaar zijn er weinig loten verkocht. Dat is jammer, want hierdoor is er minder geld om leuke dingen te organiseren. Een jaartje wat minder inkomsten is niet zo heel erg, maar ook deze ervaring nemen we weer mee naar volgend jaar. Volgend jaar gaan we dus weer met z’n allen stinkend ons best doen en weer meer loten verkopen. Rianne Schoeman, Maarten van Steenbergen, Koen van Roekel en Anouk v.d. Peppel hebben inmiddels een geschenkbon ontvangen. Zij hebben de meeste loten verkocht dit jaar. Geweldig gedaan.

Veel succes en plezier bij de wedstrijden en trainingen.

Groeten van Nicolette

echte korfballers geworden en er is dit seizoen geen aspirant afgevallen bijvoorbeeld om te gaan zwemmen. Sterker nog…..de meeste aspirantenteams, doen hartstikke goed mee in hun competities. C2 staat zelfs bovenaan in een hele spannende competitie. Kei goed hoor van het C – schaduwteam dat dus wel even apart in de schijnwerpers gezet mag worden. Naast goed korfballen, houdt het C2 team ook van snacken en als er met meer dan 10 doelpunten verschil wordt gewonnen, is men ook heel close met trainster Mirja, maar. (lees maar op de teampagina op de site). Maar neem ook het C meiden team. Die meiden staan inmiddels ook hun mannetje hoor. Als echte kerels verslaan ze inmiddels regelmatig hun tegenstanders. 1 x zelfs met 3 x 6 - 1 tegen 2 x 6. Mooi om te zien hoe gemotiveerd die meiden de wedstrijden ingaan ….en ook overwinnen. Kom vooral eens kijken bij 26

Het gaat steeds beter! B3 en B4 zijn beide weer op ramkoers voor het kampioenschap met resp. een 2de en 1ste plek. Deze teams doen het gewoon hartstikke goed…..klaar….. Het enige gevaar dat er is, is gemakzucht. B3 heeft 1 wedstrijd een complete off day mogen ervaren en zal de volgende wedstrijd tegen Hemur Enge B1 er volop ingaan. Voor B4 is er alleen maar zonneschijn. Zij weten echt niet wat verliezen is. B2 pakt inmiddels volop punten in de loodzware 1ste klasse. Complimenten voor dit team dat ondanks de zwaarte van de competitie de koppies niet heeft laten hangen. Daar worden nu de vruchten van geplukt. B5, het team van coach Martin Boerma en trainster Janine van Schie doet het ook goed en draait bovenin mee. Vanwege 2 bedankjes binnen dit team, spelen er iedere week

De C3 van DVO vertrok rond half twaalf naar Oss, toen ze daar aankwamen begonnen ze met volle moed aan de wedstrijd. De eerste helft was erg spannend er werden door beide teams kansen gecreëerd. Maar er viel geen doelpunt, zo eindigde de eerste helft met 0-0. Ze hadden besproken wat beter kon en begonnen al aan de tweede helft van de wedstrijd. Gelijk in de eerste minuut viel het eerste doelpunt van DOT, stand 1-0. Ook viel al snel het tweede doelpunt van DOT, stand 2-0. De wedstrijd was nog niet verloren en dus ging de C3 er hard tegenaan. Maar Stan Danen raakte geblesseerd aan zijn enkel en moest dus gewisseld worden. Hierdoor kwam Femke Van Geenhuizen erin. En ook Tim Van den Brink raakte geblesseerd aan zijn enkel en moest dus ook gewisseld worden. En zo komt Hanneke Van den Berg in het veld. De C3 dacht: 'Er moeten niet nog meer mensen geblesseerd raken, want we hebben geen wissels meer'. In de 47e minuut wordt er een doorloop gescoord door DOT C1, stand 4-0. Maar in de laatste minuut scoorde Marjolein Schipper een doorloopbal! Stand 4-1. Maar ook de tegenstander scoorde, stand 5-1. En het eind signaal klinkt, de wedstrijd is voorbij. DVO C3 heeft verloren met 5-1.

Rest mij nog iedereen heel veel succes toe te wensen. Hopelijk met een aantal kampioenschappen, maar vooral met heel veel korfbalplezier. Tot langs de lijn.

Made by Hanneke van den Berg, Sanne Vonk en Eva Nijland

Marten

Aspiranten C3 team.

Tot slot Hebben jullie in de gang in de sporthal de lijst gezien met allemaal mooie G-korfbalfoto’s? Zeker de moeite waard! Misschien dat je jezelf nog wel ziet op de oude en nieuwe foto’s.

C3 DVO- C1 DOT

Kerstclinic Op 4 januari was er weer de traditionele nieuwjaarsclinic. Elk jaar staan spelers en trainers van de selectieteams weer klaar om jullie een leerzame training te bezorgen. Dit jaar was de opkomst van de aspiranten teams weer als vanouds goed en ik begreep dat iedereen enthousiast en voldaan van het trainingsveld afkwam. Alle selectiespelers en trainers hartelijk bedankt voor het verzorgen van de training. Mooi dat jullie dit doen. Ook wil ik Irene, Gea, Geertje en Marleen en andere vrijwilligers bedanken voor het verzorgen van de lunch voor alle trainers. Activiteiten We hebben het nog geprobeerd om in 2012 een kamp te regelen. Helaas is dat vanwege het drukke programma niet meer gelukt. In 2013 gaan we op kamp koste wat kost. Misschien organiseren we in het voorjaar nog een extra activiteit. We hebben hier wel ideeën over. Zodra deze plannen concreet zijn, horen jullie hierover meer via jullie 27


Aspiranten Vraagbaak nr. 8 Graag willen we de lezers van de Bazuin kennis laten maken met spelers uit verschillende aspiranten teams. We hebben een vragenlijstje opgesteld en zullen elke editie van de Bazuin een aantal aspiranten deze vragen laten beantwoorden. Deze editie zijn aan de beurt: Eva, Sanne, Hanneke en Stan

Welke dag wil ik nooit meer overdoen Eva De dag dat mij opa werd begraven Sanne De dag dat ik een gekneusde pols kreeg Hanneke De dag dat mijn konijn was weggelopen Stan De dag dat mijn oma is overleden

de topverkoopster met 44 stuks. De E teams kwamen in totaal aan 467 stuks, E1 verkocht er maar liefst 191 stuks, en Danique Smit van dit team wist er in haar eentje al 71 te verkopen. De twee F-teams verkochten er samen 121, Joost van den Breemen verkocht er 23. Het plusteam verkocht er 60, Ricardo

Wat was de dag van mijn leven Eva Dat ik met Joseliene Hoogeweg naar een vakantiepark in Duitsland ging Sanne Dat ik voor het eerst kampioen werd met korfbal Hanneke Dat ik met een hele goede vriendin naar Italië ging Stan 22 april 1999 Clinic D.

Helsemans verkocht er in zijn uppie al 30. De topverkopers hebben ondertussen hun prijs ontvangen. Kortom, een fantastisch resultaat is behaald. Dit verplicht de Pupillencommissie om leuke dingen te organiseren voor de spelers. Korfbal nu. Hoe staan we ervoor zo bijna halverwege de zaal? Bij de D- teams doen D1, D2, D3 en D6 mee voor de prijzen. Bij de E's zijn dit E2, E3 en E4. De F2 gaat ook voor het kampioenschap. De competitie is pas net begonnen, vele wedstrijden zullen nog gespeeld moeten worden, en pas aan het eind weten we het zeker. Trouwens, een hele belangrijke wedstrijd zou die van DVO D1 tegen onze buren Wageningen D1 kunnen worden. Op het veld verloor ons team, om zich daarna tijdens een oefenwedstrijd in de zaal grandioos te revancheren. Nu verliest onze D1 uit in Wageningen, dus reken er

Pupillen nieuws Allereerst wil ik iedereen, ook al is het wat laat, een gelukkig Nieuwjaar toewensen.

(Op de foto van links naar rechts: Sanne, Eva, Stan en Hanneke)

Welk team speel je Eva C3 Sanne C3 Hanneke C3 Stan C3 Favoriete Korfbalspeler Eva Laura Laisina (C1) Sanne Eva Nijland Hanneke Senna van den Bos Stan Jasper Broenink Hobby’s naast korfbal Eva Afspreken met vriendinnen en lol maken Sanne Afspreken met vriendinnen en naar de bios gaan Hanneke Shoppen en afspreken met vriendinnen Stan Snowboarden Met wie wil ik wel een avondje stappen Eva Onze trainer Niels van den Brink Sanne Ook wel met Niels van den Brink Hanneke Met onze trainer Niels van den Brink Stan Met Oscar Oostendorp Favoriete artiest Eva Beyoncé Sanne Jessie J. Hanneke Jessie J. Stan Justin Bieber Favoriete Film Eva Pietje Bell

Sanne Hanneke Stan

Alvin and the Chipmunks Sisterhood of traveling Pants Cop Out

Mijn mooiste korfbalmoment tot nu toe is Eva Dat ik selectie mocht doen voor C2 Sanne Dat is 5 x scoorde in 1 wedstrijd Hanneke Ik had de hele wedstrijd niet geslapen en in de wedstrijd tegen SKF scoorde ik er 3! Stan De eerste keer dat ik scoorde Mijn grootste blunder in mijn leven Eva Dat ik viel en de bal omhoog gooide, maar scoorde! Sanne Dat ik bij de verkeerde paal scoorde Hanneke Ik liep in de verkeerde klas en dacht dat het mijn klas was en ging daar zitten. Toen zei iemand tegen mij: “Wie ben jij?” Stan Dat ik tegen een paal aan schopte

28

Hup DVO!

Wim

Het eerste pupillenkerstdiner 2011 Vrijdag 16 december was het eindelijk zo ver, de eerste activiteit georganiseerd door de pupillenactiviteitencommissie. Het werd meteen groots aangepakt, een diner voor 135 pupillen met hun leiders en trainers, daar komt heel wat bij kijken.

Terwijl Agaath haar tuin sloopte om de benodigde klimop te vergaren, plunderen de anderen de supermarkten in Bennekom leeg, er stond zoveel op de band dat deze het spontaan begaf. Half twee ‘s middags begon onze middag met het klaarzetten en versieren van het clubhuis en het voorbereiden van het eten. Het werd behoorlijk stressen toen bleek dat twee van onze meiden vast stonden in het verkeer, gelukkig waren Annike en Marian snel gekomen als hun vervangers. Ook Elna, Annemarie en Margreet sjouwden de benen onder hun lijf vandaan om alles op tijd af te krijgen. Spannend was het toen de eerste groep zich meldde, maar de kinderen en hun leiders en trainers genoten en ook wij konden een beetje ontspannen. Toen de tweede groep zat te smullen werd het voor ons helemaal genieten.

Clinic D.

Grote Clubactie, hoe was het ook al weer? In totaal zijn er door de pupillen samen met het plusteam 1.198 loten geïncasseerd. De D teams samen waren goed voor 543 loten, waarvan D3 er maar liefst 133 verkocht. Dieuwke Altena uit dit team was (wederom)

Wij kijken terug op een zeer geslaagde eerste activiteit, veel werk maar vreselijk leuk om te doen. Veel dank voor de extra handen die ons geholpen hebben! Op naar de volgende activiteit die gepland staat eind maart/ begin april.

Wie zal ik wel 1 dag willen zijn Eva Benjamin Verhoef Sanne Benjamin Verhoef Hanneke Mijn konijn Stan Jasper Broenink Ik heb een hekel aan Eva Asperges Sanne Asperges Hanneke Champignons Stan Erwtensoep

Okay, we gaan het tweede deel van de zaalcompetitie in. Iedereen veel plezier met de wedstrijden, doe je best zou ik zo zeggen, en op naar de kampioenschappen!

De vergaderingen waren gezellig, ideeën genoeg, taken goed verdeeld dat moest goed komen. Tijdens onze laatste vergadering bleek dat bijna alle pupillen zich hadden opgegeven, dat was geweldig! Toen begon het rekenen hoeveel ballen per persoon en hoeveel aardappelkroketjes en vooral wat kost dat? En logistiek was het nog een heel gepuzzel om al het eten warm te krijgen en te houden, gelukkig hadden we de hulp van een zeer ervaren kok.

Het nieuwe jaar begon overigens goed, een leuk bezochte korfbalclinic op de eerste woensdagochtend van het jaar was voor velen wederom voor herhaling vatbaar. De spelers van de selectieteams gaven, onder toeziend oog van Jos “The Boss” Roseboom, zo'n 40 D en veertig E/F spelers een hele geslaagde training. Kerstdiner Het oude jaar eindigde trouwens ook goed. In een mooie entourage (ons eigen clubhuis, fantastisch versiert) zaten zo'n 100 kinderen en 30 begeleiders in twee ronden aan een langgerekte dis om te genieten van een leuk, origineel en ook nog lekkere 3 gangen kerstmaal. Iedereen zat er keurig gekleed bij, sommigen kleedden zich nog iets bijzonderder. De bediening en bereiding was top, en het toetje spectaculair. Kortom, dat doen we nog een keer?

maar op dat ze er op gebrand zijn de laatste competitieronde zich opnieuw te revancheren. 10 maart, 10 uur, in de DVO hal. Kom allen om ze naar de overwinning te schreeuwen!

De pupillenactiviteitencommissie

Topverkoper Danique Smit.

Clinic E en F. 29


De andere hobby van……

Constant goed zicht

In deze rubriek wil de pupillencommissie jullie laten kennismaken met een andere hobby of leuke gebeurtenis van een kind uit de pupillenleeftijd. Deze keer is het Evan Smit uit de D4. Evan is een druk baasje. Naast de reguliere en de extra training en de zaterdagwedstrijd bij DVO turnt deze jongeman ook nog. Dat turnen doet hij bij DOK, ook al zo'n grote vereniging in Ede. Dat turnen doet hij maar liefst twee keer in de week. Twee keer, hoor ik jullie al roepen, dat is topsport. Nou, dat klopt, en de toekomstige Yuri van Gelder, The lord of the rings, korfbalt bij DVO! Die twee trainingen in de week heeft hij wel nodig om het maximale eruit te halen. Dat het turnen hem goed afgaat blijkt wel uit zijn prijzenkast. Afgelopen november heeft hij voor het eerst meegedaan aan de rayonkampioenschappen voor jongens. Tegen 23 andere toppers uit dit rayon moest hij aan de ringen, op de brug gelijk, op de vloer, aan de rekstok, met een sprong en de voltige (het paard) aan de gang. Hier won hij maar liefst de zilveren medaille! Een paar dagen later stond hij maar mooi in de krant met een foto erbij. Voor zijn eigen trainingen bij DOK geeft hij al training aan jongere turners. “Ze noemen me al meester” zegt hij lachend. Nu maar zien dat we zo'n topper bij het korfbal kunnen houden. Dat zal best lukken,

Welpennieuws Wat zal ik eens vertellen over de welpen? Eigenlijk zijn er alleen maar leuke dingen te zeggen over de welpen. We trainen nu alweer een tijdje met onze trainsters Sara, Kristel en Lois en dat gaat hartstikke leuk.

Dorpstraat 30 6721 JK Bennekom Tel: 0318-415876

Dorpsstraat 32, 6721 JK Bennekom

www.wijnhuisbennekom.nl

want hij heeft het hier prima naar zijn zin. Vooral de wedstrijden vindt Evan erg leuk, op zaterdag als hij wakker wordt staat hij al klaar in zijn tenue voor de wedstrijd en ook een trainingsdag wil hij niet overslaan. Zijn grotere broer Melle is trouwens ook zo, ook al zo'n topper. Melle speelt in de B1! Tim is de andere broer van Evan. Tim voetbalt liever. Naast al het sporten gaat Evan ook nog naar school, de Wingerd om precies te zijn.

In groep 6 vermaakt hij zich prima. Met zo'n druk baasje durf ik hem niet meer te vragen naar eventuele andere hobby's.

We hebben een mooie poster aan de muur van hal hangen. En Jarno en Simon zijn de groep komen versterken.

De oudste welpen, dat zijn Britt, Famke, Jetske, Koen en Luuk, hebben het eerst half uur van de training met de F-instroom training van Koos meegetraind. De overige welpen hebben met hun eigen trainsters getraind. Zo hadden de welpen allemaal op hun eigen niveau korfbaltraining. En voor de oudste welpen was het hard werken! Het was een intensieve en leerzame training. Bij het tweede deel van het uur, weer terug bij de welpenclub, moest er eerst uitgerust en gedronken worden. Daarna weer lekker de vertrouwde spelletjes gedaan. De foto geeft een indruk hoe er getraind is bij beide groepen.

De eerste training van het nieuwe jaar hebben we net gehad. En toen was er iets nieuws.

Evan, bedankt voor jouw verhaal! Weten jullie ook iemand met een leuke hobby of huisdier, of met een leuke gebeurtenis, meld dit dan aan de pupillencommissie. Wie weet is hij/zij de volgende die aan de beurt is.

We hebben twee gezellige activiteiten gehad. Op vrijdag 25 november was de sporthal omgetoverd in sinterklaassfeer. Er was geen korfbaltraining maar pietentraining. De welpen en F-kinderen hebben allerlei pietenkunsten uitgevoerd. En dit werd beloond met een bezoek van pieten met pepernoten en kadootjes. Op vrijdag 16 december was het kerstdiner voor de pupillen in het eigen feestelijk aangeklede DVO-clubhuis. Iedereen zag er schitterend uit en heeft gesmuld van het heerlijke diner. Binnenkort mogen de welpen het eerste binnenbrengen. Dat wordt ook een feestje. Daarover de volgende keer meer. 30

Tel. 0318 - 54 84 76 www.kozijnlunteren.nl

Voor al uw gezonde en vooral lekkere boodschappen en een mooiere wereld!

Wij maken alles op het gebied van korfbalmaterialen. Ook voor ander klein constructiewerk kunt u bij ons terecht.

Juwelier Anneke Mans Edeseweg 28 b 6721 JX Bennekom telefoon: 0318413582 ingang aan de strooijweg. openingstijden: di t/m do van 09:00 tot 18:00 vrijdag van 09:00 tot 21:00 zaterdag van 09:00 tot 17:00 Stadsbrink 30, Wageningen. Tel. (0317) 414 981

REKOPA Bennekom Tel: 0318-416816

A REKOP


VAN WONDEREN Dorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

SPONSORS DVO 1 & 2

Bazuin Magazine 3 2011-2012  

Bazuin Magazine 3 2011-2012

Advertisement