Page 1

6BI Boekhouden Informatica 6BI 6BI Boekhouden Informatica 6BI 6BI Boekhouden Informatica 6BI Ge誰ntegreerde proef

6BI Boekhouden Informatica 6BI 6 Boekhouden-informatica 6BI Boekhouden Informatica 6BI 7-5-2014

Nicolas Demeyer

Mentor: Jef Vansteenhuyse

6BI Boekhouden Informatica 6BI 6BI Boekhouden Informatica 6BI 6BI Boekhouden Informatica 6BI 6BI Boekhouden Informatica 6BI 6BI Boekhouden Informatica 6BI 6BI Boekhouden Informatica 6BI 6BI Boekhouden Informatica 6BI Sint-Jozefsinstituut Brugge 8000 Zilverstraat 26 West-Vlaanderen Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

1


GEÏNTEGREERDE PROEF 2

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Woord vooraf In deze bundel wil ik mijn Gip voorstellen. De bedoeling van een Gip is om aan te tonen dat de leerlingen niet alleen de theorie onder de knie hebben maar die ook theorie kunnen toepassen in de praktijk. Ik ben een leerling die 6 Boekhouden Informatica volgt. Dit houdt in dat ik zal afstuderen met de nodige kennis om een bedrijf op te starten, maar ik zal ook een goede kennis verworven hebben in de economische en IT-sector, verder zal ik goede basis hebben voor mijn talen. Na deze richting kan ik nog veel kanten uit om mijn kennis verder te verfijnen. De bundel zal opgedeeld worden in de verschillende vakken. Voor elk vak in deze bundel moesten we aantal opdrachten maken. De belangrijkste vakken uit mijn richting zijn economie en informatica. Deze vakken zullen dus ook een groot deel van mijn Gip innemen. Tijdens het maken van deze Gip ben ik voor verschillende problemen komen te staan, maar problemen zijn er om opgelost te worden. Dus dat heb ik gedaan, met hulp van mijn leerkrachten en het internet. Want ook al kan je bijna alles online vinden, soms heb je toch wat meer uitleg nodig dan wat er op het internet te vinden is dus heb ik ook geregeld mijn leerkrachten aangesproken over mijn problemen. Eén van de zwaarste stukken van de Gip is waarschijnlijk de website die we voor informatica moesten creëren. We waren opgedeeld in groepjes van 2, ik zat in een groepje samen met Danté De Metsenaere. Samen hebben we heel wat uren aan de code van website zitten sleutelen, maar het resultaat mag gezien worden. Een mooi werkende biedingsite. De site is volledige opgebouwd uit PHP, HTML en CSS3. Ik zou ook graag de heer Vanden Eynde bedanken omdat hij heeft geholpen met. Voor het vak bedrijfsbeheer hebben we een bedrijfsplan moeten opmaken in groepjes van 3, ik zat samen met Danté De Metsenaere en Jonathan Lips. Samen hebben we veel gewerkt aan het bedrijfsplan en het financieel plan. Onze klas is ook het volledige jaar bezig geweest met een oefenfirma. Dit is een virtuele onderneming, wat dus inhoudt dat we niet met echt geld werken maar met virtueel geld. We kunnen dus leren hoe het is in een echte onderneming zonder er echt geld aan te pas moet komen. Na een trage start is de oefenfirma echt goed beginnen draaien.

Tot slot wens ik nog alle leerkrachten te bedanken voor een boeiend en educatief jaar.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

3


Inhoudsopgave Woord vooraf ........................................................................................................................ 3

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 4 1

Bedrijfseconomie - oefenfirma ................................................................................. 7

1.1

Keuze product................................................................................................................... 7

1.2

De naam van de oefenfirma en het logo .......................................................................... 7

1.3

De structuur van de oefenfirma, de sollicitatie en de taakverdeling ............................... 8

1.4

Mijn functie ...................................................................................................................... 9

1.5

De stand van zaken op het einde van het jaar ............................................................... 10

1.6

De samenstelling van de catalogus ................................................................................ 13

1.7

Logboek Oefenfirma ....................................................................................................... 14

1.7.1

1ste trimester ................................................................................................................... 14

1.7.2

2de trimester ................................................................................................................... 14

1.7.3

3de trimester ................................................................................................................... 14

2

Nederlands ............................................................................................................ 15

2.1

CV.................................................................................................................................... 15

2.2

De Sollicitatiebrief .......................................................................................................... 16

2.3

Interview......................................................................................................................... 17

2.4

Pitching -tekst en presentatie ........................................................................................ 19

2.5

Feedback oefenfirma ...................................................................................................... 20

3

Frans ..................................................................................................................... 23

3.1

RĂŠdiger une lettre commercial ....................................................................................... 23

3.2

Postuler........................................................................................................................... 24

3.3

La conversation de vente............................................................................................... 25

3.4

La catalogue .................................................................................................................... 26

4

Engels.................................................................................................................... 27

4.1

German Project............................................................................................................... 27

4.1.1

Presenting Projinit .......................................................................................................... 27

4.2

self running PowerPoint ................................................................................................. 29

4.3

Sales talk ......................................................................................................................... 29

5

Toegepaste informatica ......................................................................................... 31

5.1

Biedingen site ................................................................................................................. 31

4

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


5.1.1

Probleem definitie .......................................................................................................... 31

5.1.2

Relatie tabel .................................................................................................................... 31

5.1.3

Logboek ........................................................................................................................... 31

5.1.4

Conclusie ......................................................................................................................... 31

6

Taak bedrijfsbeheer ............................................................................................... 33

6.1

onderneming ideeĂŤn ....................................................................................................... 33

6.2

Project voorstelling ......................................................................................................... 35

6.3

Volledig ondernemingsplan ............................................................................................ 37

6.3.1

Het bedrijf: over ons ....................................................................................................... 37

6.3.2

Productconcept: eerste functie ...................................................................................... 37

6.3.3

Productconcept: tweede functie .................................................................................... 37

6.3.3.3

Remfunctie ...................................................................................................................... 38

6.3.3.4

Stuurfunctie .................................................................................................................... 38

6.3.3.5

Parkeerfunctie................................................................................................................. 38

6.3.4

Swot-analyse ................................................................................................................... 40

6.3.5

Langetermijndoelstelling ................................................................................................ 40

6.3.6

Missie .............................................................................................................................. 41

6.3.7

Kortetermijndoelstelling ................................................................................................. 41

6.3.8

Leveranciers .................................................................................................................... 41

6.3.9

De p's............................................................................................................................... 42

6.4

Ondernemingsplan.......................................................................................................... 43

6.5

Financieel plan ................................................................................................................ 49

6.6

Pitching............................................................................................................................ 59

7

Conclusie ............................................................................................................... 61

Bijlagen 63 1

PowerPoint Projinit .............................................................................................................

2

Catalogus.............................................................................................................................

3

Biedingensite Sofo ..............................................................................................................

4

Website UFG .......................................................................................................................

5

Handleiding van de biedingen site ......................................................................................

6

Catalogus Frans ...................................................................................................................

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

5


GEÏNTEGREERDE PROEF 6

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


1 Bedrijfseconomie - oefenfirma 1.1

Keuze product

Onze onderneming heeft, na lang discussiëren beslist dat afvalverwerking en de verkoop van afvalhoudende producten(afvalbakken, afvalcontainers, ...) één van de beste producten zijn om nu mee op de markt te komen. Hier zijn een aantal redenen voor, maar de belangrijkste reden is dat er bijna geen concurrentie is. Toen we samen in de COFEP database keken merkten we dat er bijna geen enkel bedrijf afvalbakken, afvalzakken en ander afvalhoudende producten aanbood. Hieruit konden wij afleiden dat de afvalrecipiënten sector een gat in de markt was in de COFEP database. Het zijn ook zeer makkelijke producten om te beschrijven. Dus als we deze producten gingen verkopen moesten we er geen pagina's lange uitleg aan geven per product.

1.2

De naam van de oefenfirma en het logo

Voor de naam en het logo mocht iedereen in het begin een voorstel doen. Er werden 3 voorstellen gedaan voor de naam: UsedForGood, Seccunda en nog een derde naam. Mijn voorstel was Seccunda, maar na een stemming bleek dat de meeste mensen de voor de naam UsedForGood kozen. Maar bij de naam die we hadden gekozen moesten we ook zelf een logo ontwerpen. Mijn logo was nog niet af, dus dat was misschien ook een reden, een leerling(Shannon Lescrauweat) had voor haar naam (UsedForGood) ook al een logo ontwikkeld. En dit logo is het logo dat we nu ook gebruiken op brieven, flayers en de website. Het logo dat we nu hebben staat voor herkenbaarheid, de grote U met de cirkels er rond. De kleuren zijn ook niet zomaar gekozen, het groen staat voor natuurbehoud en het beschermen van de natuur. De blauwe kleur staat voor de innovativiteit van onze onderneming. Het paarse kleur staat voor het feit dat we een betrouwbare onderneming zijn. De bogen staan rondom de U in een cirkelvormig patroon dit is omdat onze ook staat voor de continuïteit van materie, alle grondstoffen moet zo goed mogelijk verwerkt worden zodat we ze kunnen hergebruiken. De naam UsedForGood is gekozen om te symboliseren dat de producten die aan ons geleverd worden op een zo ecologisch mogelijke manier verwerkt zullen worden.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

7


GEÏNTEGREERDE PROEF

1.3 De structuur van de oefenfirma, de sollicitatie en de taakverdeling Nadat we besproken hadden wat de naam zou zijn, welk logo we gingen gebruiken en welke soort producten we gingen verkopen was er nog een zeer belangrijk onderdeel die we moesten doen, de taakverdeling. Tijdens het jaar moesten we 2 maal solliciteren voor een functie in het bedrijf, de eerste keer dat we solliciteerden was het zonder CV en gesprek, iedereen moest op een blaadje zijn top twee functies schrijven. Ik had Public Relations als 1ste keuze en Human Resources als 2de keuze op geschreven. Dus uiteindelijk heb ik de functie van Public Relations gekregen. Ik was zeer blij met deze functie en heb hem het volledige jaar met plezier uitgeoefend. De tweede keer dat we moesten solliciteren was op de laatste donderdag van het 2de trimester. Maar dit maal mocht je maar voor een functie solliciteren, en moest je voorbereid zijn. Hiermee bedoel ik dat je een CV moest hebben en een sollicitatiebrief. Maar dat was nog niet alles op die dag moest je ook je sollicitatie komen toelichten in een sollicitatiegesprek. Maar mijn functie die ik de eerste keer had gekozen was zo goed meegevallen dat ik er nog eens voor gesolliciteerd heb. Maar dit maal had ik concurrentie omdat iedereen zelf mocht kiezen voor welke functie ze gingen solliciteren. Uiteindelijk mocht ik nog een tweede maal de functie van public relations informaticus uitoefenen.

Algemeen directeur Thibault Vandenhove

Directeur verkoop Joséfine Leterme

Personeelsdirecteur

Directeur aankoop

Stan Vermiere

Arthur Maenhout

Promotie en PR Nicolas Demeyer Administratief bediende Laura Vanneste

Medewerker aankoop Ailleen De Roo

Medewerker verkoop Laurens Van Veern Boekhouder Jonathan Lips

Logistiek bediende Danté De Metsenaere

Facturatie Shannon Lescrauwatt

8

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


1.4

Mijn functie

Hier zal ik nu beschrijven wat ik allemaal heb gedaan als Public Relations van UsedForGood. Eerst zal ik het hebben over mijn taken bij de opstart van de onderneming. Toen onze onderneming aan het opstarten was hadden we ook allemaal taken gekregen. Ik moest opzoeken welke producten ik nodig had om mijn job goed te kunnen uitvoeren. Vervolgens moest ik een plaats zoeken waar ik die producten kon aankopen(dit kon allemaal gevonden worden op zet5.zuef database). Deze kan je vinden op www.zet5.zeuf.de. Je kan je aanmelden op deze database met deze gegevens: Code: BE01UFG , Naam: BE01ufgk , Passwoord: 6bi4ever. Tijdens het jaar heeft de PR eigenlijk meer grote taken dan kleine taken. Mijn werk werd ook niet be誰nvloed door de hoeveelheid producten die we kochten en verkochten. Hierdoor had ik ook het hele jaar door mijn handen vol. Ik heb mij in het eerste deel van het jaar bezig gehouden met de catalogus. Deze kan je vinden op het einde van deze GIP in de bijlage. Toen beslist was welke producten we gingen verkopen moesten we ook nog een afbeelding zoeken en de informatie er over, dus iedereen die nog geen werk genoeg had zocht naar producten (doordat de directeurs bezig waren met het opmaken van het financieel plan en het ondernemingsplan hadden de medewerkers en de boekhouder nog geen werk). En we hadden de klas opgedeeld in kleine groepjes. Het ene groepje moest bijvoorbeeld zoeken naar verschillende soorten vuilniszakken en een andere groepje moest zoeken naar containers. Eens ik alle producten had moest ik alle producten samen zetten in de catalogus, de opmaak aanpassen en zorgen dat alle gegevens bij elkaar pasten. Door dat iedereen een deel moest zoeken kreeg ik ook 10 verschillende opmaken binnen. De gegevens werden anders vermeld of de foto stond op een andere plaats. Mijn tweede grote taak in het jaar was de website maken. Ik heb de website volledig in HTML ontwikkeld. Het is een zeer simpele en logische taal daarom kunnen er na mij

ook nog aanpassingen aan gedaan worden(hierboven kan je de startpagina van UsedForGood zien). De CEO van UsedForGood wou ook dat de hele website in het Engels was. Dus ik had deze eerst volledig in het Nederlands opgemaakt en toen zei de CEO dat het volledig in het Engels moest dus heb ik me ook een tijdje bezig gehouden met alles van het Nederlands naar Engels te vertalen. Verder is de site niet zo groot. Er is een index pagina met wat info over UsedForGood dan is er een tweede pagina die bestaat uit links naar de prijs lijst en de catalogus. Je kan de catalogus ook online bekijken met http://www.issuu.com. De derde pagina van de website is Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

9


nog meer informatie over UsedForGood maar dus meer concrete informatie: Openingsuren, Talen ,... .

1.5

De stand van zaken op het einde van het jaar

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

De status van de job Public Relations informaticus. Tijdens het jaar heb ik twee grote taken gehad: De catalogus opstellen en de website maken. Ik heb de bestanden online geplaatst in de gedeelde map van UsedForGood. Voor ik je meer vertel zal ik eerst zeggen hoe je op Google drive geraakt. De Google drive is verbonden met je smartschool account dus je kan er automatisch op.

Maar je zal nog niet direct op de map van UsedForGood kunnen. Je zal eerst moeten vragen aan Meneer Vansteenhuyse of Meneer Vanden Eynde

De code van de website is vanachter in dit document als bijlage toegevoegd.

10

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Hier kan je de bewerkbare website van de onderneming vinden. In de loop van het schooljaar 2014-2015 zou je de website kunnen overzetten in de taal PHP. Zo is er een mogelijkheid om de taal in meerdere talen te schrijven(bv. Frans, Nederlands, ...). Zo kan je recht boven aan de startpagina de keuze maken om te veranderen van taal.

Dit zijn alle bestanden die de website bevat Eens je de map gedownload hebt heb je deze bestanden. De website bestaat uit 3 pagina’s ze hebben allemaal 1 CSS bestand die staat in de map CSS. Er is zijn nog twee andere mappen namelijk “Bestanden” en “Images”. In de map images kan je alle afbeeldingen vinden die in de website te vinden zijn. In de map bestanden kan je alle bestanden vinden die op de site staan: Catalogus en Prijslijst.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

11


GEÏNTEGREERDE PROEF

Huidig uitzicht van de start pagina van UsedForGood.

Link naar de andere pagina’s op de site. 12

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Hier kan je de catalogus vinden in het Nederlands. Hij staat in Word zo dat je de mogelijkheid hebt om hem aan te passen. Er is ook al een tijdelijke catalogus in het Frans en Engels maar door tijdsgebrek hebben we niet de volledige Franse en Engelse catalogus kunnen maken. Dus dit is een goed punt om aan verder te werken. Je zou de Nederlandse catalogus kunnen vertalen in het Frans en in het Engels en er voor zorgen dat ze allemaal dezelfde lay-out hebben. Zodat er uiteindelijk 3 catalogussen zijn: een in het Nederlands, een in het Frans en een in het Engels. En dan zorgen dat als mensen een andere taal kiezen op de website dat de juiste Catalogus wordt getoond.

1.6

De samenstelling van de catalogus

Ik heb hierboven al verteld hoe we tewerk zijn gegaan om de catalogus samen te stellen maar nog niet hoe ik hem heb opgemaakt. Ik heb gekozen voor een redelijk zakelijke opmaak van de catalogus. Hij logisch en simpel opgebouwd en verdeeld in de verschillende product groepen die we verkopen. De catalogus zit aan het eind van deze bundel bij de bijlagen.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

13


1.7

Logboek Oefenfirma

1.7.1 1ste trimester    

Brainstormen welk product we verkopen, naam bedenken voor de oefenfirma. Lijst opmaken van investering die nodig zijn voor boekhoudafdeling. SWOT- analyse opstellen en helpen aan het ondernemingsplan van UsedForGood. Beginnen opzoeken naar producten die we gaan verkopen in de oefenfirma. (grote containers medium containers als een aantal van de kleine containers).  samenstellen van de catalogus en het uitzicht.

GEÏNTEGREERDE PROEF

1.7.2 2de trimester  30/01/2014 werken aan voorblad catalogus.  06/02/2014 werken aan de opmaak van catalogus. (tabellen en foto's bewerken)  13/02/2014 producten toevoegen aan catalogus.( producten die doorgestuurd zijn toevoegen aan de catalogus)  20/02/2014 Belfair beurs.(aankopen doen als personeel, verkoopsgesprek in het engels)  27/02/2014 catalogus afwerken.( omzetten naar pdf, tabellen afwerken)  06/03/2014 vakantie.  13/03/2014 Naar cebit(in Hannover bezoek aan de diverse standen, vooral informatica gericht).  20/03/2014 website opstellen werken aan index en styles.  27/03/2014 werken aan index en producten pagina's.  31/03/2014 werken aan contact pagina + alles vertalen naar engels.  01/04 /2014 werken aan de overige home contact + verder vertalen van de website.  03/04/2014 Sollicitatie gesprek

1.7.3 3de trimester  22/04/2014 Contact pagina aanpassen wegens wijzing van de plannen voor de website door de CEO, verder vertalen en contact pagina wijzigen.  24/04/2014 Afwerken website, doorsturen en online zetten.  1 /05/2014 Vrije dag wegens feestdag(dag van de arbeid)  8/05/2014 Beschrijving eind van het jaar Public Relations informaticus

14

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


2 Nederlands 2.1

CV

Nicolas Demeyer Emiel vandervelde straat 45 8200 Brugge 048/7475795 Nicolas1300demeyer@gmail.com Belg Geboren in Brugge op 13 10 1996 http://www.mytaggle.nl/NicolasDemeyer ERVARING In het 6de middelbaar heb ik in een virtuele onderneming (cofep-database) gewerkt. Daar moet je leren met collega’s werken en leer je met druk om gaan. STUDIES & OPLEIDINGEN 4j Aso Economie wiskunde 5u 2j Tso Boekhouden -Informatica

2008-2012 2012-1014

Bijkomende opleidingen Typ cursussen COMPETENTIES Talenkennis  Nederlands: moedertaal, zeer goede kennis  Engels: zeer goede kennis spreken en schrijven  Frans: goede kennis spreken, goede kennis schrijven Pc-kennis  Word, Excel, Access: heel goede kennis  PowerPoint: goede kennis  Internet en Outlook: goede kennis  Visual Basic: heel goede kennis  HTML: heel goede kennis  PHP: heel goede kennis Organisatorisch  Bemiddelen, samenwerken, overleggen (intern en met externe organisaties) Persoonlijk  Communicatief  Coachende houding - scouts  creatief - kunstacademie  Vlot in de omgang -scouts  Flexibel en stressbestendig  Werk stimulerend  sportief - basket  goed in groep - basket Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

15


2.2

De Sollicitatiebrief

Nicolas Demeyer Emiel vanderveldestraat 8200 Brugge 0487474795

03 April 2014

GEÏNTEGREERDE PROEF

Dhr. Vansteenhuyse UsedForGood Zilverstraat 26 8000 Brugge

Informaticus / Public relations Beste heer Vansteenhuyse Met dit schrijven stel ik mijn kandidatuur voor de functie van Public relations informaticus. Vooreerst ben ik zeer geboeid door de werking van de sociale media. Ik ben ook sterk geïnteresseerd in de recycling sector want ik wil helpen de wereld een betere plaats te maken voor onze kinderen en onszelf. Ik heb eveneens goede vaardigheden als informaticus want ik heb een ruime kennis van programmeer talen en ontwikkeltools zoals u in mijn CV kan lezen. Ik heb ook al ervaring als Public Relation informaticus, ik oefen namelijk al de functie van Public Relations uit in uw onderneming en ik zou zeer graag dat in de toekomst te blijven doen. Door de continuïteit van de functie en de afwezigheid van een inwerkperiode zou uw bedrijf er zeker voordeel uit halen om mij langer in deze functie te houden. Daarom zou ik graag solliciteren voor Public relations informaticus bij UsedForGood, aangezien ik een grote bijdrage kan leveren voor het bedrijf en het milieu. Ik zou graag mijn sollicitatie komen toelichten in een gesprek. Met vriendelijke groeten Nicolas Demeyer

16

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


2.3

Interview

Interview met een bedrijfsleider

vragen - Welke functie heeft u als persoon in de onderneming? - Wat heeft u gestudeerd? - Hoeveel personeelsleden hebt u. - Hoe zit u uzelf in de toekomst? - Wie is uw grootste groep van klanten? - Zijn er nog doelstellingen? - Heeft u een motto? - Zijn er nog andere vestigingen? - Wat zijn uw doelstellingen op korte termijn? - Wilt u naar het buitenland uitbreiden?

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

17


De tekst Naam van de bedrijfsleider : Pierre Evrard Ik heb de kans gehad om de bedrijfsleider(Pierre Evrard) van New Class Shipping te interviewen, het is een zeer charismatisch man met een duidelijke visie op de toekomst..

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Hij heeft een expeditiebedrijf: dit houd in: transporteren van goederen van een land naar een andere of binnen 1 zelfde land. Dit bedrijf is vooral gespecialiseerd in het transporteren van voedingswaren, maar ook andere producten zoals afval, hout ... Hij is de zaak voerder van het bedrijf. Er werken 21 personen in zijn bedrijf. Maar eigenlijk zijn er meer werknemers die werken voor New Class Shipping, soms stuurt hij zijn aanvragen ook naar andere bedrijven zodat zij dan zorgen voor de transport, in ruil moet hij ze dan betalen. In andere woorden verkoopt het werk door en moet hij enkel een som betalen als het werk verricht is. Het is alsof de bedrijven van hem zijn maar ze zijn ingeschreven als aparte bedrijven omdat het moeilijk is ze te besturen en te controleren zijn van uit Zee-Brugge. De enige vestiging van het bedrijf is gelokaliseerd in Zee Brugge, maar ze zijn actief in de hele wereld. Het bedrijf opereert in de meeste maritieme havens van Europa maar zou graag ook nog een paar vestigingen openen in: -Antwerpen -Rotterdam -Le Havre Verder heeft het bedrijf niet echt een specifiek doel voor ogen, behalve dan hun handelsplaats verbeteren en te versterken in de wereld, "Als experts in het transport van voeding tussen continenten en een prominente plaats in de wereld versterken." met andere woorden nog extra klanten overtuigen om hun services te gebruiken, maar de zaken draaien al zeer goed. Zijn motto is: You never get a second chance to make a first good impression. Hij heeft ook liever dat hij een meerdere malen moet proberen om een klant te overtuigen om zijn services te gebruiken. Zo weet hij ook dat het een trouwe klant zal zijn en niet zal overlopen naar de concurrentie omdat het daar 5 euro goedkoper zou zijn. Hij heeft graag een goede communicatie tussen de klanten en hem.Het bedrijf doet niet enkel het transport maar regelt ook alles in verband met de wetten de douane en zo verder. Voor de meeste bedrijven is het zeer moeilijk om alles zelf te doen daarom is het heel gemakkelijk dat dit bedrijf deze service aanbied.

18

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


2.4

Pitching -tekst en presentatie

Wij zijn Danté, Jonathan en Nicolas en ons starteridee is de cariator!!!(enthousiast) Elke jaar zijn er meer dan 35000 verkeersongevallen, Dit is een groot probleem door heen de wereld, dit waren alleen de cijfers uit België, meer dan 800 mensen sterven per jaar in een auto-ongeval. Negenennegentig procent van de ongevallen gebeuren door onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag. Wat wij hebben bedacht zou hier dus een verandering in brengen, de ongevallen worden dus veroorzaakt door een menselijke fout, wat wij willen doen is de menselijke fouten weg halen. Ons product bevat meerdere manieren om dit probleem te vermijden. Ons bedrijf noemt Cariëntation. Jullie vragen zich waarschijnlijk af hoe we hiertoe komen. Cariëntation is een samenvoeging van car en oriëntation. Car komt van auto in het Engels. Jullie vragen zich waarschijnlijk allemaal af wat dit is? We gaan eens kort uitleggen wat ons product allemaal kan. Ons product is een chip die in de auto gaat zitten en deze chip zal signalen via GPS naar een satelliet sturen over de locatie van het voertuig. Met de chip zou je dus duidelijk de snelste weg, makkelijkste weg vinden en files vermijden. De chip zorgt ook voor veel meer veiligheid omdat hij ook zal werken met je omgevingscanners, hij zal dus ook voortdurend info over je locatie verzenden. De chip zal de volgende functies bevatten: locatie services, remfunctie, stuurfunctie en parkeerfunctie. We zouden jullie een heleboel moeilijke woorden naar het hoofd kunnen smijten, maar dat doen we niet we zullen even in mensentaal ons product voorstellen. De locatie service is eigenlijk zeer simpel je kan het combineren met een app op de smartphone, hiermee kan je weliswaar met internet connectie altijd je auto vinden, u drukt op de knop "find car" en u kan dan gewoon op een kaart zien waar uw auto zich bevindt. U zal ook via uw smartphone signalen kunnen sturen naar de auto. Maar dat is voor verdere uitwerking (toon de werking van de app- op gsm(gewoon kaart) + locatie)(ook tonen hoe de auto zelf kan parkeren) De tweede service is eigenlijk meer een samenvoegsel van de andere : De auto zou zich zelf kunnen besturen zonder dat u iets moet doen, Dit is de revolutie van het autorijden. Er is ook een slimme gps ingebouwd in de wagen die dus de snelste weg voor u zou kiezen. U kan nog steeds met de auto rijden door de auto functie af te zetten, u zou ook de commentaren voor de snelste weg kunnen uitzetten. ( iemand speelt de "automatische auto " en iemand de stem van de gps die aan en af kan) Wat de auto altijd zal doen is de remfunctie, bij dreigend gevaar zal de auto al het mogelijke doen om het gevaar te ontwijken als het onmogelijk is om te stoppen. Het autorijden zelf zou meer een plezier worden zoals wandelen dat nu is, wandelen vroeger ging iedereen te voet maar nu word het vooral als hobby uitgevoerd (tonen we voor met iemand die de auto bestuurd en iemand die de een voetganger is of een paal + als de auto te snel rijdt, ontwijkt hij het object anders stop hij voor het object) Dit is de nieuwe evolutie, geen tijd verlies meer in de plaats van met de auto in de file te zitten. U kan zich nu met iets anders bezig houden!!! Zijn er nog vragen over ons product?

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

19


2.5

Feedback oefenfirma

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Ik vond het werken in de oefenfirma een zeer speciale ervaring. Ik heb er zeer veel geleerd. Ik wil beginnen met de mensen bedanken die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt: Meneer Vansteenhuyse, Meneer Vanden Eynde, Mevrouw Demeulder en Mevrouw Vande Walle. Er zijn eigenlijk nog veel meer mensen die ik zou moeten bedanken maar de personen hierboven vernoemd hebben vaak ook eigen lesuren opgegeven om te werken aan de oefenfirma en dit vind ik toch ook zeer belangrijk. Mijn persoonlijke opinie over de oefenfirma. Ik heb veel geleerd over de werking van firma's. Het voelde aan alsof of je in een echte firma zat. Alle ervaringen die je op een stageplaats zou opdoen kan je zeker ook verkrijgen door in een oefenfirma te werken. Je leert omgaan met stress, deadlines, doelstellingen en waarschijnlijk nog het belangrijkste van alles, het werken met collega's. Want in een bedrijf zit je ook niet alleen, je zit in een team van personen die elk hun eigen taak hebben. Iedereen heeft plus en min punten dus iedereen moet leren met elkaar omgaan, los van gebeurtenissen buiten de onderneming. En een groep is maar zo sterk als de zwakste schakel. Dus wat je moet doen als groep is eigenlijk elkaars fouten proberen op te vangen en minimaliseren. Bijvoorbeeld: Jonathan kan goed werken met BOB 50 (boekhoudprogramma) , dan wordt Jonathan boekhouder. Laura is zeer georganiseerd en net. Zij wordt de persoon die zich bezighoudt met de administratie. Iedereen had zijn eigen belangrijke taak in de onderneming. Nu zal ik mijn mening geven over het verloop van de oefenfirma. Zoals de meeste mensen al weten was de start van onze oefenfirma een beetje traag, maar eens op gang gekomen is hij zeer goed beginnen draaien. Er waren ook een aantal problemen met de deadlines en zo maar dat is ook normaal. Dit is het eerste jaar voor iedereen, ook voor de leerkrachten en alhoewel ze al veel weten, is dit voor hen ook nog elke dag nog een leerproces. Want niet alleen de leerlingen zijn niet gewoon om in een oefenonderneming te werken ook de leerkrachten moeten een manier zoeken om hun specifieke leerstof te brengen in praktisch jasje. De leerkrachten moeten eigenlijk een manier zoeken om hun theoretische leerstof om te zetten in praktijkopdrachten. Bijvoorbeeld: eens de catalogus gemaakt was moesten we deze vertalen in het Frans en in het Engels, en zo kan ik nog veel voorbeelden geven. Zoals reeds eerder vermeld is de oefenfirma wat traag op gang gekomen. Maar dat kwam ook omdat er wat problemen waren met de naam en het logo. Maar ja het resultaat mag er zijn, we hebben uiteindelijk een zeer mooie naam en logo. Daarvoor hebben we eerst een sector moeten kiezen, want het is voor een onderneming zeer belangrijk om zich te differentiĂŤren in een bepaalde sector. Na lange discussies met de klas en onze leerkracht economie hebben we gekozen om een bedrijf op te starten in de afval- en recyclagesector. We hebben lang getwijfeld maar we merkten dat dit eigenlijk een gat in de markt was, of toch in de COFEP-markt. COFEP de Belgische centrale voor oefenfirma's en staat in voor het beheer van het nationale netwerk. Het is dus eigenlijk de plaats 20

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


waar oefenbedrijven elkaar kunnen vinden om handel te drijven( COFEP is ook de organisatie die er voor zorgt dat je onderneming goed gekeurd wordt, als je een goed onderneming en financieel plan hebt). Nadat we onze sector hadden gekozen was het tijd om aan iedereen een functie te geven, ieder mocht 2 beroepen opschrijven die hij graag wou doen. Ik had Public Relations en Human Resources Management. Uiteindelijk ben de PR van het bedrijf geworden of de Public Relations. Ik ben nog steeds zeer tevreden van mijn keuze. Ik heb mijn werk als Public Relations zeer graag gedaan. Het enige nadeel van de PR zijn van een net opstartend bedrijf is dat je heel veel werk hebt. Want de drukste functies waren in het begin van de directeurs en de PR. De directeurs moesten zorgen voor het financieel- en ondernemingplan. En de PR moest zorgen dat er een catalogus was en een website ... . In het begin van het jaar heb ik me beziggehouden met de catalogus. Het was zeer veel werk om die in elkaar te steken, gelukkig dat iedereen hielp met het zoeken van producten voor de firma. De functies die het rustig hadden waren logistiek, boekhouden en de bedienden van de verschillende afdelingen(bv. medewerker verkoop,..). En hiervoor was er een zeer simpele reden: het werk van de mensen hing af van hoeveel producten die er verkocht werden door ons. En bij de opstart van een onderneming verkopen we nog niet echt veel spullen. Dus heb ik ook vaak hulp gehad van deze personen. Conclusie: Ik vond het een zeer educatief initiatief van de school, we hebben minstens evenveel bijgeleerd als bij een stage. Het voordeel is ook dat we het hele jaar door school hebben gehad zonder dat er "werkpauzes" waren. Want ik zie, bij veel mensen die ik ken dat ze na hun stage terug moeten wennen aan het schoolwerk dat er mee gepaard gaat.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

21


GEÏNTEGREERDE PROEF 22

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


3 Frans 3.1

Rédiger une lettre commercial

 050 33 19 43 fax 050 34 30 51 be01ufg@pf.cofep.be

UsedForGood BE01UFG Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Monsieur R. Bladelin Ikea Dijon 1 Rue de Cracovie FR-21000 DIJON Votre message

Votre référence

Notre référence

Date 2014-05-07

Demande de catalogue

Madame/Monsieur Votre firme a attiré notre attention par ce que nous cherchons une firme qui vende des chose pour la bureau. Comme nous avons l'intention d'acheter beaucoup de chose pour le bureau, nous aimerons bien recevoir votre catalogue et un cotation pour les produits suivantes. un télécopie de l'imprimante, Ordinateur portable, 11 Ordinateur,11 Ecran de ordinateur, 11 clavier, 11 souris d'ordinateur, 11 téléphone et un projecteur. Veuillez aussi nous faire parvenir votre tarif le plus récent ainsi que vos conditions de vente. Si vos conditions sont avantageuses et il y a un bon réduction, vous pourrez compter sur une grande commande. Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Demeyer Nicolas PR Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

23


3.2

Postuler

Nicolas Demeyer Emiel vandervelde straat 47 8200 Bruges 0487 47 57 95 Nicolas1300demeyer@gmail.com Né à Bruges, le 13 octobre 1996 nationalité belge non marié

GEÏNTEGREERDE PROEF

ÉTUDES FORMATION Enseignement secondaire - Enseignement général : Economie-mathématiques - Enseignement technique: Economie-informatique Le dactylographie

2008-2012 2012-1014

EXPÉRIENCE En 6ème année à l'école nous avons commencé une entreprise virtuel. J'ai été le chef des relations publiques dans la entreprise. Nous avons appris beaucoup, par exemple comment nous devons travailler ensemble. COMPÉTENCES

  

Compétences linguistiques néerlandais: langue maternelle, très bonne connaissance anglais: très bonne connaissance français: connaissance moyenne parlée, connaissance moyenne écrite

     

Compétences informatiques Word, Excel, Access: très bonne connaissance PowerPoint: bonne connaissance Internet en Outlook: bonne connaissance Visual Basic: très bonne connaissance Html: très bonne connaissance PHP: très bonne connaissance

     

Compétences personnelles communicatif attitude d'un coach (scouts) fluent flexible et résistant au stress (scouts) stimulant créative (académie d'art) 24

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


3.3

La conversation de vente

Vendeur

Bonjour je suis Nicolas, je peux vous aider?

Client 1

Oui, volontiers.

Vendeur

Vous cherchez quelque chose de spécifique ?

Client 1

Oui, je voudrais plus d’informations sur un conteneur pour la rénovation de ma maison.

Vendeur

Voudriez-vous me suivre à la salle d’exposition?

Client 1

Oui, Volontiers.

Vendeur

Qu'est-ce que vous voudriez faire avec votre maison?

Client 1

Je voudrais rénover le toit. Donc ai besoin d'un conteneur pour toutes les tuiles.

Vendeur

Je pense qu’on a ce que vous cherchez.

Client 2

Excusez-moi Monsieur, vous voudriez m’aider ?

Vendeur

Un instant Monsieur s’il vous plaît, je viens dans quelques instants. Mais je suis juste en train de donner quelques informations générales, si vous voulez vous pouvez nous rejoindre.

Client 2

Ok, je vous rejoins.

Vendeur

Excusez-moi pour le désagrément, Maintenant je vais vous donner plus d’informations sur le(s) conteneurs.

Client 1

Pas de problème.

Vendeur

C’est un conteneur général avec un volume "normal", si vous voulez on le loue à *** par jour, mais si vous le louez pour un période de plus de quinze jours, on vous accordera une réduction de 5 %.

Client 1

C’est très intéressant, vous avez des différents types?

Vendeur

Oui, on a 4 types différents, mais je pense que le plus petit est le plus intéressant pour vous.

Client 1

Oui, C’est vrai. Quelles sont les conditions de vente? Vous effectuez la livraison à domicile ?

Vendeur

La livraison se fait franco de port. La facture est payable à 30 jours fin de contrat de location.

Client 1

Pour moi c’est d'accord! Je voudrais commencer à rénover ma maisonle 15 avril.

Vendeur

Ok, nous le livrons le 14 avril. Bonjour, Monsieur, je m’excuse pour le désagrément.

Client 2

Pas de problème, je suis intéresse par les cendriers collecteurs et cendriers corbeilles.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

25


Vendeur

Allons dans la salle d’exposition.

GEÏNTEGREERDE PROEF

Ici on a les collecteurs et les corbeilles. Vous voudriez les placer où ? Client 2

ai un espace fumeur dans ma firme et j’ai besoin de collecteurs ou de corbeilles.

Vendeur

Je pense que les collecteurs seraient la solution la plus facile pour vous.

Client 2

Je cherche quelque chose qui se déplace facilement.

Vendeur

Voici le collecteur qu’il vous faut. C’est un collecteur noir et il a une hauteur de 1 mètre, 3 centimètres.

Client 2

Vous auriez d’autres couleurs ?

Vendeur

Non, seulement en noir.

Client 2

Pas de problème. Je prendrais trois collecteurs. Serait-il possible d’obtenir une réduction?

Vendeur

Si vous prenez cinq collecteurs, vous obtiendrez une réduction de 4 %.

Client 2

Oh, ca sait très intéressant, mais il n'y a pas de place pour cinq collecteur dans ma firme.

Vendeur

Ah, Si vous n'en achetez pas cinq, je ne peux pas vous donner de réduction, mes excuses.

Client 2

Pas de problème. Merci pour l'information.

Vendeur

Avec plaisir.

3.4

La catalogue

Le catalogue est inclus au fin du bundle.

26

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


4 Engels 4.1

German Project

4.1.1 Presenting Projinit 4.1.1.1 Who they are Projinit is a company that do something with IT. We go tell you something about who Projinit is and what they do, what are the services,… One of Projinit’s key services is the provision of consultants to support or supplement the Help Desk staff. The Help Desk is usually fast-paced, customer-facing, knowledge centre in everyone’s organization. When one of your personnel goes live, he or she must be fully capable and operational from the first call or e-mail. That’s why they specialize in trained, flexible, multilingual Help Desk consultants: Projinit specializes in Help Desk and System Engineers − so, if one of the Help Desk consultants needs information or advice during a particular assignment, he or she can count on deep backup support from colleagues. In addition, they only work with people on their payroll. They know their consultants well when they send them to the costumers for an assignment. Since January 2013 Projinit is one of the sponsors of Eendracht Buggenhout. With this partnership, they want to make it clear that for Projinit sport and health in general are very important for them. With the start of the new season, they are now also shirt sponsor for the next two seasons. Eendracht Buggenhout plays football in the second provincial devision. The à la carte managed I.T. services are Vulnerability Assessment/Audits, Managed Anti-virus, Managed Anti-spam, Managed Backup, Managed Replication. The packages that combine the services are Security Manager, Essential à la carte, Proactive à la carte, Fully managed. A complete & managed security solution including Anti-Virus, Anti-Malware, Firewall, Patch Management, 4.1.1.2 Organization chart They have more than 50 experienced IT professionals to help the consumers with your daily IT operations. They have no organization chart but here are the most important people. Samuel Caulier, General Manager Youssef Ben Seddik, Business Development Manager Thomas Renaers, Contract Manager Yana Van Uffel, Management Assistantn

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

27


4.1.1.3 Future Of Projinit For the future of projinit I couldn't find much, but they will try to become the biggest help desk service in Belgium and if possible expand out of Belgium. They want to put qualified people on the market of IT so if there would be any problems that they would be able to help.

GEÏNTEGREERDE PROEF

4.1.1.4 Working at Projinit They seek highly motivated individuals who can help them succeed, today and in the future. While each position requires specific skills, in general they look for candidates who: •

Demonstrate a strong interest in ICT

Approach problem solving creatively

Communicate clearly and effectively

Apply strong analytical skills

Collaborate in a team environment

Focus on the customer

Take initiative in meeting business needs

So as an conclusion you could say that they only take qualified people. But I wouldn't like to work there because I prefer economics over ICT. source : www.projinit.be 4.1.1.5 Marketing strategies Projinit is specialized in helping SME’s (Small and medium enterprises) and large companies with IT-problems. They help SME’s directly. If they have a problem someone will come to help or if it is possible by phone. They help large companies indirectly. That’s means that they have dedicated ICT Partners to help them. 4.1.1.6 European Dimension For the moment they only work in Belgium and the Netherlands. It’s nearby so the service is excellent. 4.1.1.7 The steps we took to contact them We have send 2 mails but we didn’t had an answer. Then we called and they said that they would call back but they never did. After that we have send a few other mails but we didn’t had a response.

28

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


4.2

self running PowerPoint

Included at page 66

4.3

Sales talk

USEDFORGOOD - Practice firm A practice firm is an employability and training measure simulating practically all of the commercial activities of a real business. Thus, a practice firm develops and markets a variety of products or services, and then carries out transactions with thousands of its counterparts spread out around the world . -

About us

We founded our practice firm at the beginning of the school year. Our practice firm is about recycling. We chose this because nobody within the COFEP database had a practice firm in this sector. So this was a gap in the market. A gap in the market is a financial gold mine because we are able to choose our own prices and we haven’t any competitors. Our class is interested in nature and preserving our ecosystems throughout the world. We work with eleven students in the firm and are divided in smaller groups dealing with sales, purchases, logistics and personnel.

-

Our mission

We are trying to make the world a better place by recycling your garbage and turning the garbage into new objects and we make sure garbage isn’t dumped in nature by collecting the garbage. We also have a big range of garbage cans and we also lend containers for bigger amounts of refuse. why you would need bigger containers: roof renovations, building new buildings, demolish building why you need our smaller containers: to dispose medium amount of garbage, multiple garbage bags. Why you need our mini containers: - Our own transport company to collect garbage. - Known throughout the Benelux and Europe - Expand and do all of the recycling our self. - Change the climate by recycling garbage handling garbage in a green way.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

29


You might ask how we will do this: we will start by making sure none of the garbage is dump in 3de world countries, instead we will collect all this garbage and try to recycle it is this is not possible we will try to get rid of it as clean as possible. -

Vision

Our company isn’t so big yet so we will begin with focusing on countries in the Benelux, we will also deliver our products to these countries. If we would trade with other countries we wouldn’t do the transport. -

Market

GEÏNTEGREERDE PROEF

We don’t sell any luxurious products, our products have to be available for every company. Since we will be the only company in COFEP database who handles garbage. -

Strategy

We will pick our suppliers carefully so they satisfy our wishes and meet our demands. Once we have our contacts we will do our best keeping the relation at its best. We will try to get the best ecological solution for the product we can’t process: we won't dump them in nature but we will mauled them in to substances we can reuse in our company. -

Objectives

We want to create a very punctual firm. We will make sure we have a good customer service, we will keep in touch with our buyers and our suppliers. While we do this we will also try to convince new firms into to investing in us and stop them from dumping their waste, because for everything there's a green solution. A good communication between the different services in our company is vital. To make sure there's enough interaction in between our services we have weekly meeting, all the directors meet and then have a consultation about what every subject and the firm has to do in the next week. We make clear objectives and goals so we don't stay at the same place. Because stopping with evolving is actually just going back. So we look to the future, and it says UsedForGood.

30

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


5 Toegepaste informatica 5.1

Biedingen site

5.1.1 Probleem definitie -

-

Bij het aanmelden op de site moet er gekeken worden als het een leerling of administrator is die zich heeft aangemeld. o Als het een leerling is mag die alleen maar kunnen kijken naar de aangeboden producten en eventueel een bod plaatsen. o Als het een administrator is moet hij veel meer kunnen doen. Hij moet kunnen zien wie het meest heeft geboden en wanneer dat bod is geplaatst. Hij moet ook de mogelijkheid hebben om zelf een bod te plaatsen. De administrator moet een start bedrag kunnen geven en een deadline instellen zodat er maar tot een bepaalde tijd kan geboden worden. Als de deadline verstreken is moet de knop met ‘bied’ verdwijnen (zodat er niet meer zou kunnen geboden worden op het specifiek product). De naam en prijs van de persoon die het gekocht heeft moet in de plaats komen.

5.1.2 Relatie tabel In bijlage

5.1.3 Logboek In bijlage

5.1.4 Conclusie Evaluatie groepswerk Ik vond het leuk dat we in groepjes van 2 mochten werken. Ik zat samen met Danté in een groepje. Het begin van de opdracht vond ik leuker omdat we toen meer samenwerkten. Naar het einde toe werd het werk niet meer echt 50/50 verdeeld en moest ik veel meer doen. Dit vond ik een beetje jammer maar voor de rest vond ik het zeer aangenaam. Evaluatie opdracht De opdracht op zichzelf vond ik zeer leerrijk, ik heb hem graag gedaan. Ik denk dat het een zeer goede manier was om de programmeertaal PHP beter onder de knie te krijgen. Ik vond het ook goed dat we alles moesten combineren in een database. Dat hadden we tot voor de taak nog nooit gedaan, dus nu kunnen we ook beter werken met relationele databasen en hun principes.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

31


GEÏNTEGREERDE PROEF 32

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


6 Taak bedrijfsbeheer 6.1

onderneming ideeĂŤn

6.1.1.1 Mijn onderneming Deel 1. Mijn onderneming zou een hotel zijn op het strand van Miami. We zouden er met 100 personen werken bij de opstart omdat het direct een groot hotel zou zijn. Het start kapitaal van het hotel zou liggen rond de 150 miljoen euro. Er zouden 4 boekhouders werken om alle transacties goed te laten verlopen, 20 koks om voldoende eten te voorzien voor alle klanten, 10 receptionisten in shift zodat er dag en nacht iemand aan de balie zit. Er zouden 25 mensen werken bij de room service om alles proper te houden en 7 elektriciens zodat defecten snel worden hersteld. Er zouden 928 kamers zijn in het hele gebouw maar het beste van al zou de airsuite zijn. Die zou met een indrukwekkend kabel systeem tot 5 km in de lucht kunnen gehesen worden en zou met behulp van helium tanks veilig in de lucht kunnen gehouden worden zodat zelfs als de kabels zouden doorschieten dat de suite toch nog veilig geland zou kunnen worden. Verder zouden er nog 25 bewakers zijn van het hotel aan de ingangen omdat Miami niet de veiligste stad is. En nog 10 personeelsleden die kunnen worden opgeroepen bij nood gevallen bv. een kok die ziek valt of een drukkere dag. Buiten zou er een prachtig zwembad zijn met 6 kinderglijbanen en 10 “volwassen� glijbanen. Het zwembad zou in en boog rondom de achter kant van het gebouw zijn. Langs de voorkant zou er uitzicht zijn op het strand. De naam van het hotel zou toepasselijk Miami Paradise noemen.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

33


GEÏNTEGREERDE PROEF

6.1.1.2 Mijn onderneming Deel 2. Het zou meer een onderzoekslabo zijn dan een winkel. Er zouden namelijk vernieuwend snufjes worden bedacht voor in de elektronica wereld. Het bedrijf noemt Intdro en het zou meer aan ontwikkeling doen dan dingen verkopen. En als er bv een nieuw soort steviger touchscreen wordt ontworpen dan zouden we het idee en de productiewijze verkopen aan een van de markt leiders in smartphones en tablets. De hoogste bieder zou dan het product krijgen tenzij dat er binnen de onderneming zou beslist worden om niet te verkopen omdat er te weinig geld zou geboden zijn. En dan zouden we zelf een herstelservice van andere merken op de markt brengen. Maar als het voor een ander merk van telefoon is dan Intdro dan zou er 10% prijs verhoging zijn en nog een boete van 50 Euro. Maar we zouden de markt leiders zijn in niet of moeilijker breekbare touchscreen. Er zou een pas winst gemaakt worden vanaf het 3de jaar omdat er voordien volop aan de ontwikkeling zou gewerkt worden van het scherm. Er zou een start kapitaal van 500 000 Euro nodig zijn om de testen te betalen en dan zouden de professors nog niet voorzien zijn met hun loon dus daar zal de eerste jaren toch ook een goede 4 miljoen euro voor moeten worden uitgetrokken. We zouden wel direct beginnen met het ontwikkelen van een nieuwe X klasse van smartphones en toch 500 000 Euro aan reclame spenderen om toch genoeg van de kosten te kunnen dekken.

6.1.1.3 Mijn onderneming deel 3 Dit bedrijf zou zich specialiseren in misdaadbestrijding, maar niet zomaar misdaadbestrijding. Een bedrijf dat zich specialiseert in een speciale vorm van misdaad: cyber-terrorisme. Aangezien we allemaal informaticastudenten zijn zou het niet zo moeilijk moeten zijn om personeel te vinden. We zouden full time door de overheid worden betaald om virussen van het net te houden, firewalls te verbeteren en belangrijke data beter te beschermen maar we zouden ook een stuk of 5 mensen laten werken in de vrije sector bv. we worden ingehuurd door een bedrijf voor 3 maanden om een firewall te maken. Of een bedrijf vraagt ons om te proberen hun beveiliging te hacken en als het lukt zeggen we waar hun zwakke plek zich bevindt en zullen we deze dichten. Het start budget van deze onderneming moet niet zo groot zijn omdat we enkel allen een pc nodig hebben. We zouden eerst geld kunnen verdienen en dan pas een gebouw kopen als het personeel liever daar zou werken, zodat we geen geld zouden moeten lenen. We zouden al met een budget van 15000 € kunnen starten: voor iedereen een pc een paar programma's. Telefoonkosten zullen we waarschijnlijk niet hebben aangezien we een VoIP applicatie gebruiken (bvb Skype). Aangezien er nog geen gebouw zou zijn, zullen we weinig of geen kosten hebben (elektriciteit, verwarming, onderhoud,..). We zouden ook zelf programma's maken die je computer beschermen (antivirus en anti-spyware). En we zouden een online winkel hebben voor andere elektronische apparatuur. Na een 2-3 jaar zouden we genoeg winst maken om uit te breiden uit België en al dan niet een pand te huren of te kopen om in te kunnen werken. Na 10 jaar zouden we één van de markt leiders zijn in anti-spyware en anti hack security en zullen meer dan 100 filialen verspreid hebben over de hele wereld. We zouden misschien samenwerken met Microsoft om voor hun de antivirus/spyware te leveren.

34

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


6.2

Project voorstelling

6.2.1.1 Mijn onderneming Mijn onderneming zou als naam hebben Jetfreedom. Zoals de naam al laat vermoeden zal mijn bedrijf zich bezig houden met het verkoop van producten voor persoonlijk luchttransport. Het zou grote en kleine producten verkopen maar ook grote producten verhuren en organiseren. Ons hoofd product (de Air bike) zou tegen 2000 euro verkocht worden. Het zou een fiets met vleugels zijn en daar zouden we het meest winst op maken want de kost voor het maken van deze fiets lag maar tegen 1100 euro. Hij zal ook in duurdere modellen te verkrijgen zijn maar dit zou het basis model zijn zonder extra's. Verder doen we ook nog veel research voor Jet motoren. Niet van die grote straaljager modellen maar kleinere en goedkopere soorten. Zo zou na een half jaar het eerste float board geproduceerd en verkocht (een soort skateboard dat kan zweven over de grond en waar je aan vasthangt zoals aan een snowboard ). Het zou bestaan uit een plaat met vier kleine jet motoren en een kleine brandstof tank aan de achterkant. Als belangrijke extra die echt aangeraden wordt zouden we ook mini hand blazers verkopen, puur voor de stabiliteit te vergroten en de kans op ongelukken te verminderen want als er veel ongelukken zouden gebeuren met de float board zou het een negatief imago krijgen en zou het product kunnen verboden worden. Omdat we waarschijnlijk niet genoeg geld kunnen verzamelen door alleen de verkoop van de Air bike zouden we ook nog online extra sponsors zoeken en in Silicon vally kunnen we ook veel investeerders vinden. Omdat dit zo een interessant project is, zou het waarschijnlijk veel gesponsord worden. De prijs zou afhangen van de kost prijs maar de verkoop prijs zou waarschijnlijk een 40% hoger liggen dan de kost prijs. Nadat het bedrijf goed draait zouden we beginnen met ontwikkelen van de jet car: de eerste vliegende auto. Deze zou waarschijnlijk maar na 3 jaar onderzoek beschikbaar zijn want we moeten in plaats van of naast de wielen een soort straalmotor zetten met een variabel vermogen. En dan ons laatste belangrijke product dat we zullen verkopen is de standaard jet pack. Het bestaat uit 2 buizen langs de achter kant om je omhoog te duwen en 2 kleine propellers die je kan draaien om het te besturen. Verder zouden we ook nog een aantal dingen verhuren. We zouden lucht ballonen verhuren voor 4 -48 uur en dat zou een 125 euro kosten/uur. We zouden ook helikopter vluchten organiseren en 1 helikopter verhuren dit zou 400 euro/uur zijn en alle schade is voor degene die heeft gehuurd. Het bedrijf zou 2 verschillende filialen hebben eerst zou er de productiefabriek zijn en na een paar maanden zou er een 'klein ' Research en development deel bijkomend. De productieafdeling zou ik in Oost-Europa vestigen want daar zijn de arbeiders goedkoper en dan zou ik waarschijnlijk mijn deel van research en development in Silicon vally plaatsen, daar zou ik ook nog heel wat investeerders voor mijn product kunnen vinden en er zijn daar zeer veel 'slimme' mensen. Ik zou 25 arbeiders laten werken in de afdeling in Oost-Europa en ik zou er ook nog een directeur en 1 PR zetten voor die afdeling. Het land zou waarschijnlijk Polen of Wit-Rusland zijn. Ik zelf zou in Silicon Vally zitten als ceo van mijn bedrijf. In Silicon Vally zou ik ook mijn boekhouders en onderzoekers zetten. De eerste 5 jaar zou ik nog geen boekhouders hebben die zou ik pas aannemen als ik meer dan 100 werknemers heb. Want na 10 jaar zou ik nog 3 extra fabrieken zetten voor de float board en de Jet car. Ik zou in het begin maar 2 onderzoekers hebben voor de Jet engines en hoe meer winst het bedrijf maakt hoe meer ingenieurs ik zou aannemen. De ingenieurs zouden een netto loon krijgen van 2700 euro Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

35


GEĂ?NTEGREERDE PROEF

en de aanbieders zouden netto 1500 euro krijgen. Telkens ik zie dat je jaarwinst hoger gaat dan 100 000 euro zou ik een nieuwe ingenieur aannemen omdat zij nog redelijk duur zijn. Ik zou de producten online en in sommige winkels verkopen. Ons bedrijf zou zelf geen verkoop faciliteit oprichten tenzij er heel veel winst is maar waarschijnlijk zullen we vooral online en via andere elektronica bedrijven en beurzen verkopen. Bv. voor de Jet car zou ik een bondgenootschap aangaan met General motors zij zouden de auto frame en zo produceren en wij moeten de motoren produceren en alles in elkaar steken en zorgen dat het veilig is. Bij aanschaf van deze producten zou je ook voordelen krijgen bv. we zouden met Starbucks een contract aan gaan dat zegt dat de personen die met een jet car rijden een extra klanten korting krijgen. Dit zou je kunnen checken door een soort auto identificatie. Onze producten zouden ook diefstal beveiligd zijn: in de producten zou er een zender zitten en als deze werd gedeactiveerd zou het product niet meer werken. Als je probeert om de zender uit het product te halen gaat er een mini explosie tussen de tanks gebeuren waardoor het product niet meer zou werken en aangezien wij de enigste zijn die het kunnen herstellen zouden we snel vinden waar en wie de auto had gestolen. Dit zou zich bv. in het midden van een float board bevinden. Als reclame zouden we vooral online adverteren en misschien soms een televisie spot. We zouden ons het meest richten op de Verenigde Staten omdat er daar zeer veel rijken zijn. Ook zouden we ons focussen op rijke landen van het midden oosten bv. Dubai... .

36

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


6.3

Volledig ondernemingsplan

6.3.1 Het bedrijf: over ons Ons bedrijf zal Carientation heten.

6.3.2 Productconcept: eerste functie Ons product is een chip in een auto en deze chip zal signalen naar satelliet sturen over de locatie van het voertuig. Met de chip zou je dus duidelijk de snelste weg, makkelijkste weg vinden en files vermijden. Bij het plaatsen van de chip moeten eerst alle gegevens van de auto worden ingegeven: hoogte, lengte, gewicht, wielbasis en eventuele 4*4 functie. Indien de auto elektrisch is zou er worden berekend wanneer hij een oplaadpunt moet passeren. Als de auto op benzine rijdt zal hij berekenen om de hoeveel tijd hij een tankstation moet passeren. De bestuurders zouden eigenlijk nog steeds zelf kunnen rijden maar indien nodig grijpt de chip in. De chip blijft altijd geactiveerd. Deze chip kan gecombineerd worden met een nieuwe technologie op de markt waarbij er een rotor op het dak staat die met lasers de omgeving scant. Dit heeft als doel obstakels te detecteren en ontwijken.

6.3.3 Productconcept: tweede functie De chip zal ook verbonden worden met de sensoren van de auto om nog beter te laten werken en sneller de obstakels te lokaliseren. Met andere woorden de obstakels lokaliseren vanop een verdere afstand. Er zal ook een on-board camera zijn. Door deze camera heb je een gedetailleerd beeld van de omgeving die er voor zorgt dat obstakels van op een afstand van 80 m ver kunnen gesignaleerd worden. Het voordeel is ook dat de chip nooit onoplettend of verstrooid is. Hij zal niet snel een fout maken en een ongeluk veroorzaken. Er zullen palen doorheen het land geplaatst worden bij voetpaden, als een voetganger passeert moet hij op de paal drukken.

6.3.3.1 Services/ functies De chip zal de volgende functies bevatten: locatie services, remfunctie, stuurfunctie en parkeerfunctie.

6.3.3.2 Locatieservices De chip zal altijd op de zelfde plaats in de auto zitten. Doordat de chip weet wat de lengte en breedte van de auto is zou het de mogelijkheid hebben om te vertellen aan de bestuurder of een auto te breed of te groot zou zijn voor een bepaalde doorgang. Er zou ook een mogelijkheid zijn om de bestuurder te waarschuwen of een auto op een bepaalde brug mag staan of dat het maximum aan gewicht zou overschreden zijn voor die brug.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

37


GEĂ?NTEGREERDE PROEF

6.3.3.3 Remfunctie De chip zal dus de mogelijkheid hebben om de locatie van de auto vast te stellen met een exacte afstand. Deze afstand kan er hoogstens 5 cm vanaf zitten. Dit geldt enkel bij een gewone autostrade zonder dat er een licht aan te pas komt of dat de auto voor hun tot stilstand is gekomen. Als de auto zich op bepaalde afstand van de auto voor hem bevindt zal er een alarmlichtje gaan branden en zal er een alarm geluidje afgaan. Deze afstand is afhankelijk van de snelheid waarmee het voertuig zich voortbeweegt. Hoe hoger de snelheid hoe sneller het alarm zal afgaan. Als een auto zich dichter dan bepaalde afstand van je auto bevindt (bijvoorbeeld 50 cm bij snelheid van 50 km/u) zal het voertuig automatisch afremmen tot een veilige afstand, maar als er een andere auto zich achter jouw auto bevindt zal dit niet gebeuren. Zoals net vermeld wordt ook rekening gehouden met de snelheid van de auto, er zal ook berekend worden hoeveel afstand de auto nodig heeft om een ongeluk te voorkomen. Er wordt geen rekening gehouden met de auto’s naast het voertuig. Ons automatisch systeem kan je een beetje vergelijken met het bussen systeem in Gent waar de bussen een bepaald traject volgen. Dit zou dus op kleine schaal gebeuren en zal draadloos verlopen.

6.3.3.4 Stuurfunctie De bestuurder zou zelf kunnen kiezen of dat hij wil rijden, of vervoerd wil worden door de auto. Indien hij kiest om vervoerd te worden door de auto zal hij niets meer moeten doen aan het eigenlijke stuurwerk. De chip kan zelf gas geven, remmen en ook de wielen besturen. Dit zou dus eigenlijk de menselijk fouten kunnen wegwerken en dus de ongevallen reduceren tot een minimum. Doordat de chip ook voorbereid is op allerlei verschillende situaties kan hij snel reageren: bijvoorbeeld als er een ongeval is gebeurd ergens op de berekende route zal hij direct een andere route berekenen en volgen. Deze functie bestaat al bij de gps, maar dit zijn we ook van plan toe te passen bij de chip. Dus als er bijvoorbeeld het voertuig rijdt op autostrade, 5 km voor het voertuig is er een ongeval gebeurd. Dan zou de chip kijken wat er gebeurt als de auto's of chips voor de auto tot stilstand komen wil dat zeggen dat er een file aan het opbouwen is en dan zou er de eerste afrit afgereden worden. Als de auto niet op automatische piloot staat met de chip dan zal de gps her berekenen en zal er een seintje afgaan dat zegt dat de bestuurder de afslag moet nemen.

6.3.3.5

Parkeerfunctie

Je kan ook een signaal geven naar je auto dat je wil uitstappen, dan heb je meerdere functies of mogelijkheden. Je kan hem zelf de dichtste parkeerplaats laten zoeken. Je kan ook in de auto blijven zitten tot deze geparkeerd is. Als je kiest voor de functie die hem zelf een parking laat zoeken zal je na het uitstappen je sleutel moeten uitrekken, hierdoor zal je auto gesloten verder rijden tot de parking en zich daar uitschakelen.

38

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


6.3.3.6 Klanten De autofabrikanten zijn onze enige klanten want het zou niet mogelijk zijn om aan de autobestuurders te verkopen. Er zou onmogelijk genoeg winst worden gemaakt als de autobestuurders eerst nog moeten langskomen om de chip te plaatsen. Daarom zijn we van plan om de autofabrikanten aan te spreken om in alle nieuwe auto’s die ze verkopen deze chip in te plaatsen.

Wij gaan alle autofabrikanten aanspreken over heel België om zoveel mogelijk klanten te verkrijgen. De eerste jaren zal het nog niet mogelijk zijn om klanten buiten België te hebben. Naarmate de tijd zich vordert en het product een succes word zal ook buitenlandse bedrijven kunnen worden aangesproken.

De technologie verbeterd elke dag meer en meer en ook met de auto’s dus de autofabrikanten gaan openstaan voor deze verbetering aan hun wagens. Als een paar autofabrikanten deze verbetering zal hebben zullen er veel dit ook willen om niet achter te komen met de technologische revolutie.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

39


6.3.4 Swot-analyse 6.3.4.1 Sterktes Onze grootste sterkte is dat dit een verbetering is en dat men open staat voor verbeteringen van producten. De mensen willen ook steeds meer en meer dus men zal zeker open staan voor dit product.

GEÏNTEGREERDE PROEF

Er zal ook meer veiligheid zijn in het verkeer door het remsysteem en dit zal zeker ondersteund worden door de overheid. Als er duidelijk een daling is van verkeersongevallen zal dit goede publiciteit zijn en zal de wagenbestuurders auto’s willen kopen waar deze chip aanwezig is.

6.3.4.2 Zwaktes Als leiders van het bedrijf hebben we zelf weinig ervaring met dit product, maar de handeling van zaken zal wel snel duidelijk worden. Het zelf naar de klant stappen en het maken van reclame kan een zwakte zijn in het begin. We gaan nog veel reclame moeten maken om het product en ons bedrijf.

6.3.4.3 Kansen Er is een heel grote kans op slagen want we stellen de prijs van de chip niet zo hoog ten opzichte van de kostprijs van de wagen. Men zal dit niet bekijken als een reden waarom de autofabrikanten dit product niet zou willen aankopen.

6.3.4.4 Bedreigingen In het begin zullen we niet bedreigd worden door concurrenten en zijn we de prijsleiders. We scheiden ons product af en we hebben er een marktvorm van monopolistische concurrentie van gemaakt, maar als dit product een succes wordt zullen er nog ons product willen namaken en dit ook verkopen. Autobestuurders die ontevreden zijn over de chip kunnen andere bestuurders beïnvloeden deze chip niet bij de wagen te kopen. Uiteindelijk worden in de garages minder wagens verkocht waar deze chip aanwezig is. Het verkochte aantal wagens waar deze chip in aanwezig is zou sterk kunnen dalen.

6.3.5 Langetermijndoelstelling Onze lange termijndoelstelling is dat in iedere auto deze chip zal geplaatst worden en dat wij dit bij zoveel mogelijk klanten mogen doen. We streven dus naar onze naambekendheid in België en de landen rondom onze vestigingsplaats.

40

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


6.3.6 Missie Onze missie is om de gemakkelijkheid en de veiligheid van de mensen zo hoog mogelijk te houden. Dat alles zonder stress kan verlopen en dat men zo veilig mogelijk de auto kan besturen.

6.3.7 Kortetermijndoelstelling Wij willen de mensen bewust maken hoe nuttig ons product wel is en dit willen we zo snel mogelijk bereiken.

6.3.8 Leveranciers Wij zullen leveranciers nodig voor het materiaal die we nodig gaan hebben voor het maken van de chip. Dit gaat dus de leverancier worden met producten van de hoogste kwaliteit. We gaan verschillende materialen bekijken zodat we zeker zijn van ons stuk. Het welzijn en de veiligheid van de toekomstige gebruikers kan niet hoog genoeg zijn.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

41


6.3.9 De p's 6.3.9.1 Prijs De prijs zal redelijk hoog zijn want de tijd van het onderzoek wordt erin verrekend. De chip wordt ook gemaakt uit edelmetalen en dat drijft de prijs ook omhoog. De prijs ten opzichte van de wagen zelf gaat nog goed meevallen.

GEÏNTEGREERDE PROEF

We bevinden ons in een markt van monopolistische concurrentie. Er zijn al een aantal auto’s met een chip maar omdat onze chip meer mogelijkheden heeft en beter is dan de concurrenten kunnen we ons naar deze marktvorm veranderen om de monopolistische winst binnenhalen.

6.3.9.2 Plaats We beginnen namelijk met 2 vestigingsplaats naarmate de tijd vordert kan dit nog altijd vermeerderen. We zullen gevestigd zijn in België. Dit is de plaats om ons product te ontwikkelen. Er zal ook een deel in Polen zitten om het product te testen in Polen. In Polen zullen we een braak liggend terrein huren om de technologie uit te testen en ons product up to date houden.

6.3.9.3 Promotie De eerste kopers zullen een korting van 10% krijgen omdat zij ons product gaan uittesten. We zullen informatie verspreiden via de sociale media en reclame panelen. Er zal aan massapromotie moeten gedaan worden om de naambekendheid te laten stijgen. De consument moet zo snel als mogelijk ons product kennen. In de reclamespotjes proberen we de werking van de chip zo duidelijk mogelijk te maken.

6.3.9.4 Product Zie product concept

6.3.9.5 Personeel We gaan personeel nodig hebben op beide vestigingsplaatsen. We zullen programmeurs nodig hebben om de software te ontwikkelen. Ook personeel voor het systeem up to date te houden en om problemen op te lossen. De boekhoudkundige taken en het papierwerk kunnen we voor ons zelf houden en is onze eigen verantwoordelijkheid, maar dit komt in orde omdat we Boekhouden-Informatica hebben gestudeerd.

42

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


6.4

Ondernemingsplan

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

43


GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Inhoud Marketingplan............................................................................................................................2 Productconcept: eerste functie....................................................................................................2 Productconcept: tweede functie..................................................................................................2 Services/ functies........................................................................................................................2 Locatieservices...........................................................................................................................2 Remfunctie..................................................................................................................................3 Stuurfunctie................................................................................................................................3 Parkeerfunctie.............................................................................................................................3 Leveranciers................................................................................................................................4 Swot-analyse...............................................................................................................................5 Sterktes.......................................................................................................................................5 Zwaktes.......................................................................................................................................5 Kansen........................................................................................................................................5 Bedreigingen...............................................................................................................................5 Kortetermijndoelstelling.............................................................................................................5 Langetermijndoelstelling............................................................................................................5 Missie..........................................................................................................................................6 De 4 P’s......................................................................................................................................6 Prijs.............................................................................................................................................6 Plaats...........................................................................................................................................6 Promotie......................................................................................................................................6 Product........................................................................................................................................6 Personeel.....................................................................................................................................6 Financieel plan...........................................................................................................................7

44

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Marketingplan Productconcept: eerste functie Ons product is een chip die in de auto gaat zitten en deze chip zal signalen naar satelliet sturen over de locatie van het voertuig. Met de chip zou je dus duidelijk de snelste weg, makkelijkste weg vinden en files vermijden. Bij het plaatsen van de chip moeten eerst alle gegevens van de auto moeten worden ingegeven: hoogte, lengte, gewicht, wielbasis en eventuele 4*4 functie. Indien de auto elektronisch is zou er worden berekend tot welk oplaadpunt hij nog kan rijden. Als de auto op benzine rijdt zal de chip berekenen hoeveel kilometer de auto nog kan doen. De bestuurders zouden eigenlijk nog steeds zelf kunnen rijden maar indien nodig grijpt de chip in. De chip blijft altijd geactiveerd. Deze chip kan gecombineerd worden met een nieuwe technologie op de markt waarbij er een rotor op het dak staat dat met lasers de omgeving scant. Dit heeft als doel obstakels te detecteren en obstakels te vermijden. Productconcept: tweede functie De chip zalook verbonden worden met de sensoren van de auto om nog preciezer te laten werken en om sneller de obstakels te lokaliseren. Met andere woorden de obstakels lokaliseren vanop een verdere afstand. Er zal ook een on board camera zijn. Door deze camera heb je een gedetailleerd beeld van de omgeving. Zo kunnen obstakels van op een afstand van 80 m ver gesignaleerd worden. Het voordeel is ook dat de chip nooit onoplettend of verstrooid is. Hij zal niet snel een fout maken en een ongeluk veroorzaken. Er zullen palen over heel het land geplaatst worden bij voetpaden, als een voetganger wil oversteken zal hij op de knop moeten drukken. Zo wordt er een signaal doorgegeven naar de chip in de auto. De auto zal dan stoppen voor 10seconden zodat de voetganger kan oversteken. Services/ functies De chip zal de volgende functies bevatten: locatie services, remfunctie, stuurfunctie en parkeerfunctie. Locatieservices De chip zal altijd op dezelfde plaats worden geplaatst. Doordat de chip weet wat de lengte en breedte vande auto is zou het de mogelijkheid hebben om te vertellen aan de bestuurder of de auto te breed of te groot zou zijn voor een bepaalde doorgang. Het zou ook mogelijk zijn om te vertellen aan de bestuurder of de auto op een bepaalde brug mag staan of dat het maximum gewicht overschreden is voor die brug. 3

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

45


GEÏNTEGREERDE PROEF

Remfunctie De chip zal dus de mogelijkheid hebben om te bepalen waar de auto zich bevindt. Dit geldt enkel bij een gewone autostrade zonder dat er een licht aan te pas komt of dat de auto voor hem tot stilstand is gekomen. Als de auto zich op 50 cm van de auto voor hem bevindt zal er een alarmlichtje gaan branden en zal er een alarm geluidje afgaan. De chip zal de auto automatisch laten remmen als de auto zich dichter dan 5cm bij zijn voorganger bevindt. Er wordt ook rekening gehouden met de snelheid van de auto, er zal ook berekend worden hoeveel afstand de auto nodig heeft om tot stilstand te komen. Er wordt geen rekening gehouden met de auto’s naast het voertuig. Ons automatisch systeem kan je een beetje vergelijken met het bussensysteem in Gent waar de bussen een bepaald traject volgen. De bussen hangen vast aan kabels en kunnen zo niet afwijken van hun traject. Dit willen wij doen met onze chip maar dan zonder dat de auto moet worden aangesloten aan draden. Stuurfunctie De bestuurder kan zelf kiezen of hij wil rijden, of dat de automatische piloot wordt ingeschakeld. Indien hij kiest voor automatische piloot zal hij niets meer moeten doen.De chip kan zelf gas geven, remmen en ook de wielen besturen. hierdoor kunnen menselijke fouten vermeden worden en dus ongevallen reduceren tot een minimum. Doordat de chip ook voorbereid is op allerlei verschillende situaties kan hij snel reageren: bijvoorbeeld als er een ongeval is gebeurd ergens op de berekende route zal hij direct een andere route berekenen en volgen. Deze functie bestaat al bij de gps, maar dit zijn we ook van plan toe te voegen aan de chip. Door de chip zullen er natuurlijk minder files en ongevallen zijn. Maar indien nodig is de chip instaateen andere route zonder wegversperringen te bereken. Parkeerfunctie Je kan ook een signaal geven aan je auto dat je wil uitstappen, dan heb je meerdere functies of mogelijkheden. Je kan hem zelf de dichtste parkeerplaats laten zoeken. Je kan ook in de auto blijven zitten tot deze geparkeerd is. Als je kiest voor de functie die hem zelf een parking laat zoeken zal je na het uitstappen je sleutel moeten meenemen. Hierdoor zal je auto gesloten verder rijden tot de parking en zich daar uitschakelen. Klanten De autofabrikanten zijn onze enige klanten want het is niet mogelijk om aan de autobestuurders te verkopen. Er zou onmogelijk genoeg winst worden gemaakt als de autobestuurders eerst nog moeten langskomen om de chip te plaatsen. Daarom zijn we van plan om de autofabrikanten aan te spreken om in alle nieuwe auto’s die ze verkopen deze chip in te plaatsen. Wij gaan alle autofabrikanten aanspreken over heel België. Zo kunnen we gemakkelijk bepalen wie onze klanten zijn. De eerste jaren zal het nog niet mogelijk zijn om klanten buiten België te hebben. Naarmate de tijd zich vordert en het product een succes word zal ook buitenlandse bedrijven kunnen worden aangesproken. De technologie verbeterd elke dag meer en meer. Daardoor zullen alle autofabrikanten dit willen in de toekomst omdat ze anders niet meer zullen meespelen op de markt. Leveranciers Wij zullen leveranciers nodig voor het materiaal die we nodig gaan hebben voor het maken van de chip. Dit gaat dus de leverancier worden met producten van de hoogste kwaliteit.We gaan verschillende materialen bekijken zodat we zeker zijn van ons stuk. Het welzijn en de veiligheid van de toekomstige gebruikers kan niet hoog genoeg zijn. Het testen van het product zal dus in Polen gebeuren omdat de prijzen daar een stuk lager zijn dan in België. Dit zal een voordeel zijn, maar we moeten nog steeds rekening houden met de verplaatsingskosten naar Polen.5

46

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Swot-analyse Sterktes Onze grootste sterkte is dat de chip een verbetering is en dat veel mensen openstaan voor nieuwe technologieĂŤn.De mensen willen ook steeds meer en meerdus men zal zeker openstaan voor dit product. Er zal ook meer veiligheid zijn in het verkeer door het remsysteem en dit zal zeker ondersteund worden door de overheid. Als er duidelijk een daling is van verkeersongevallen zal dit goede publiciteit zijn voor ons bedrijf. Zwaktes Als leiders van het bedrijf hebben we zelf weinig ervaring met dit product, maar we zullen ons wel snel inpassen. Het zelf naar de klant stappen en het maken van reclame kan een zwakte zijn in het begin. We gaan nog veel promotie moeten maken voor ons product en bedrijf. Kansen Er is een heel grote kans op slagen want het bevordert de veiligheid van alle weggebruikers. De prijs zal ook niet zo hoog liggen t.o.v. de kostprijs. Dit maakt het product aantrekkelijker voor de autofabrikanten want zo zullen de autoprijzen ook niet veel stijgen. Bedreigingen In het begin zullen we niet bedreigd worden door concurrenten en zijn we de prijsleiders. We scheiden ons product af en we hebben er een marktvorm van monopolistische concurrentie van gemaakt, maar als dit product een succes wordt zullen er concurrenten op de markt komen die een beter chip willen aanbieden. Autobestuurders die ontevreden zijn over de chip kunnen andere bestuurders beĂŻnvloeden om en wagen zonder chip te kopen. Als de autofabrikanten dit merken is dit een drama voor ons bedrijf want ze zullen het niet meer aankopen. Kortetermijndoelstelling Wij willen de mensen bewust maken hoe nuttig ons product wel is en dit willen we zo snel mogelijk bereiken. Dit aan de hand van cijfers waarbij het aantalongevallen sterk zal verminderen. Langetermijndoelstelling Onze lange termijndoelstelling is dat in iedere auto deze chip zal geplaatst worden en dat we aan alle autofabrikanten mogen verkopen.We streven dus naar onze naambekendheid in BelgiĂŤ en in de landen rondom onze vestigingsplaats.6

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

47


GEÏNTEGREERDE PROEF

Missie Onze missie is het aantal ongevallen beperken tot het minimum. Om zo de veiligheid te kunnen garanderen van de weggebruiker. De 4 P’s Prijs De prijs zal redelijk hoog zijn want de onderzoek tijd wordt erin verrekend. de chip wordt ook gemaakt uit edelmetalen en dat drijft de prijs ook omhoog.De prijs ten opzichte van de wagen zelf gaat nog goed meevallen. We bevinden ons in een markt van monopolistische concurrentie. Er zijn al een aantal auto’s met deze chip maar omdat onze chip meer mogelijkheden heeft en beter is dan de concurrenten kunnen we ons naar deze marktvorm veranderen om de monopolistische winst binnenhalen. Plaats We beginnen namelijk met 2 vestigingsplaats naarmate de tijd vordert kan dit nog altijd vermeerderen.We zullen gevestigd zijn België.We zullen ook een test vestiging in Polen hebben omdat we daar grote terreinenkunnen aankopen voor een laag bedrag.In de buurt van WestVlaanderenzullen we een gebouw kopen om het IT deel van ons bedrijf te vestigen. Promotie De eerste kopers zullen een korting van 10% krijgen omdat zij ons productgaan uittesten. We zullen informatie verspreiden via de sociale media en reclame panelen.Er zal aan massapromotie moeten gedaan worden om de naambekendheid te laten stijgen.De consument moet zo snel als mogelijk ons product kennen. Product Zie product concept Personeel We gaan personeel nodig hebben op beide vestigingsplaatsen. We zullen programmeurs nodig hebben om de software te ontwikkelen. Ook personeelvoor het systeem up to date te houden en om problemen op te lossen.De boekhoudkundige taken en het papierwerk kunnen we voor ons zelf houden en is onze eigen verantwoordelijkheid, maar dit komt in orde omdat we Boekhouden-Informatica hebben gestudeerd.7

48

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


6.5

Financieel plan

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

49


GEÏNTEGREERDE PROEF 50

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

51


GEÏNTEGREERDE PROEF 52

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

53


GEÏNTEGREERDE PROEF 54

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

55


GEÏNTEGREERDE PROEF 56

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

57


GEÏNTEGREERDE PROEF 58

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


6.6

Pitching

Cariëntation Elke jaar zijn er meer dan 35000 ongevallen, wij zijn Danté, Jonathan en Nicolas en ons starteridee is de cariator!!!(enthousiast) Dit is een groot probleem door heen de wereld, dit waren alleen de cijfers uit België, meer dan 800 mensen sterven per jaar in een auto-ongeval. 99% van de ongevallen gebeuren door onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag, Wat wij hebben bedacht zou hier dus een verandering in brengen, de ongevallen worden dus veroorzaakt door een menselijke fout wat wij willen doen is de menselijke fouten weg halen. Ons product bevat meerdere manieren om dit probleem te vermijden. Ons bedrijf noemt Cariëntation. Jullie vragen zich waarschijnlijk af hoe we hiertoe komen. Cariëntation is een samenvoeging van car en oritentation. Car komt van de auto in het Engels Jullie vragen zich waarschijnlijk allemaal af wat dit is? We gaan eens kort uitleggen wat ons product allemaal kan. Ons product is een chip die in de auto gaat zitten en deze chip zal signalen naar satelliet sturen over de locatie van het voertuig. Met de chip zou je dus duidelijk de snelste weg, makkelijkste weg vinden en files vermijden. De chip zorgt ook voor veel meer veiligheid omdat hij ook zal werken met je omgeving scanners, hij zal dus ook voortdurend info over je locatie geven De chip zal de volgende functies bevatten: locatie services, remfunctie, stuurfunctie en parkeerfunctie. We zouden jullie een heleboel moeilijke woorden naar het hoofd kunnen smijten, maar dat doen we niet we zullen even in mensen taal ons product voorstellen. De locatie service is eigenlijk zeer simpel je kan het combineren met een app op de smartphone, hiermee kan je wel is waar met internet connectie altijd je auto vinden, u drukt op de knop find car en u kan dan gewoon op een kaart zien waar uw auto zich bevind. U zal ook via uw smart phone signalen kunnen sturen naar de auto. Maar dat is voor verdere uitwerking. De tweede service is eigenlijk meer een samen voegsel van de andere: De auto zou zich zelf kunnen besturen zonder dat u iets moet doen, Dit is de revolutie van het autorijden. Er is ook een slimme gps ingebouwd in de wagen die dus de snelste weg voor u zou kiezen. U kan nog steeds met de auto rijden door de auto functie af te zetten, u zou ook de commentaren voor de snelste weg kunnen uitzetten. Wat de auto altijd zal doen is de rem functie, bij dreigend gevaar zal de auto al het mogelijke doen om het gevaar te ontwijken als het onmogelijk is om te stoppen. Het auto rijden zelf zou meer een plezier worden zoals wandelen dat nu is, wandelen vroeger ging iedereen te voet maar nu word het vooraal als hobby uitgevoerd. Dit is de nieuwe evolutie, geen tijd verlies meer in de plaats van met de auto in de file te zitten. U kan zich nu met iets anders bezig houden!!! Zijn er nog vragen over ons product?

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

59


GEÏNTEGREERDE PROEF 60

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


7 Conclusie Ik vond dit een zeer educatieve geïntegreerde proef. Dit was ook omdat er zoveel vakken in verwerkt zaten. Ik denk dat dit een goede manier is om ons voor te bereiden op een latere job of verdere studies, dankzij deze proef ben ik ook zeker van de studie die ik volgend jaar zal gaan volgen(International Business management). Ik ben blij dat ik alle taken gemaakt, één voor één zijn het allemaal heel leerrijke taken die elk hun eigen steentje bijdragen aan deze Gip. De ene taak ging al vlotter dan de andere taak maar uiteindelijk heb ik alle taken zo goed mogelijk proberen te maken. Als ik een probleem had met een taak kon ik ook altijd bij mijn leerkrachten terecht voor uitleg. In deze Gip heb ik heel wat bij geleerd over mijn eigen mogelijkheden. Mijn sterke en zwakke punten werden duidelijk zichtbaar tijdens het maken van deze Gip. Ik weet nu dat een hogere richting die uit puur boekhouden bestaat niets voor mij is. En dat ik liever de theoretische kant van de economie bestudeer zoals marketing.

Nicolas Demeyer

Eindwerk 6BI

61


GEÏNTEGREERDE PROEF 62

Eindwerk 6BI

Nicolas Demeyer


Bijlagen 1 PowerPoint Projinit


GEÏNTEGREERDE PROEF


GEÏNTEGREERDE PROEF


2 Catalogus

Persoonlijke gegevens Naam

6BI, Sint-Jozefsinstituut handel en toerisme

Straat + huisnummer

Zilverstraat 26

Postcode + gemeente

8000 Brugge

Telefoon

050 33 19 43

E-mail

be01ufg@pf.cofep.be

Studies

Boekhouden Informatica

Geboortedatum

1996

Administratieve gegevens Naam van de zaak

Usedforgood

Straat + huisnummer

Zilverstraat 26

Postcode + gemeente

8000 Brugge

E-mail

usedforgood@sintjozefbrugge.be


GEÏNTEGREERDE PROEF


1 Vuilniszakken 1.1 Vuilniszak < 30 liter (pedaalemmerzakjes)

Artikelnr

Foto

Aantal per verpakking

Omschrijving

Eenheid

VZG05T

HD zak - 30 x 30 cm - T10 - 5 l - TRANSPARANT - rol 500 stuks

Rol

10

VZG25W

HD zak - 44 x 60 cm - T10 - 25 l - WIT - rol 50 stuks

Rol

20

VZG30Z

HD zak - 50 x 55 cm - T10 - 30 l - ZWART - rol 50 stuks

Rol

20

VZG30T

HD zak - 50 x 55 cm - T10 - 30 l - TRANSPARANT - rol 50 stuks

Rol

20

VZG20R

LD zak - 40 x 50 cm - T30 - 20 l - ROOD - rol 20 stuks

Rol

50

VZG20T

LD zak - 40 x 50 cm - T30 - 20 l - TRANSPARANT - rol 50 stuks

Rol

20

1.2 Vuilniszak > 30 liter (pedaalemmerzakjes)

Artikelnr

Omschrijving

Eenheid

Foto

Aantal per verpakking

VZG50Z

HD zak - 60 x 60 cm - T10 - 50 l - ZWART - rol 50 stuks

Rol

20

VZG50T

HD zak - 60 x 60 cm - T10 - 50 l - TRANSPARANT - rol 50 stuks

Rol

20

VZG55T

HD zak - 63 x 60 cm - T12 - 55 l - TRANSPARANT - rol 50 stuks

Rol

20


GEÏNTEGREERDE PROEF

VZG65Z

HD zak - 63 x 70 cm T15 - 65 l - ZWART - rol 50 stuks

Rol

20

VZG65T

HD zak - 63 x 70 cm - T15 - 65 l - TRANSPARANT rol 50 stuks

Rol

20

VZG70GRI

HD zak - 61 x 80 cm - T23 - 70 l - GRIJS - rol 50 stuks

Rol

20

VZG70GEE

HD zak - 55 x 100 cm T22 - 70 l - GEEL - rol 25 stuks

Rol

20

VZG70T

HD zak - 55 x 100 cm T22 - 70 l - WIT - rol 25 stuks

Rol

20

VZG70GRI

HD zak - 70 x 70 cm - T20 - 70 l - GRIJS - rol 50 stuks

Rol

20

VZG80T

HD zak - 60 x 90 cm - T20 - 80 l - GRIJS - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110Z

HD zak - 70 x 110 cm T20 - 110 l - ZWART - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110GRI

HD zak - 70 x 110 cm T25 - 110 l - GRIJS - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110T

HD zak - 70 x 110 cm T25 - 110 l TRANSPARANT - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110B

HD zak - 70 x 110 cm T25 - 110 l - BLAUW - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110B (NR)

HD zak - 70 x 110 cm T30 - 110 l - BLAUW - rol 25 stuks met opdruk NIET RISICO HOUDEND MEDISCH AFVAL

Rol

10


VZG40W

LD zak - 50 x 60 cm - T30 40 l - WIT - rol 25 stuks

Rol

30

VZG70GRI

LD zak type KOMO - 60 x 80 cm - T55 - 70 l - GRIJS - rol 25 stuks

Rol

16

VZG70Z

LD zak Komo - 60 x 80 cm - T55 - 70 l - ZWART - rol 20 stuks

Rol

20

VZG85T

LD zak - 60 x 100 cm T200 - 85 l TRANSPARANT - per stuk

Stuk

10

VZG110Z

LD zak - 70 x 110 cm - T45 - 110 l - ZWART - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110T

LD zak - 70 x 110 cm - T45 - 110 l - TRANSPARANT rol 25 stuks

Rol

10

VZG110B

LD zak - 70 x 110 cm - T45 - 110 l - BLAUW - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110R

LD zak - 70 x 110 cm - T45 - 110 l - ROOD - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110GEE

LD zak - 70 x 110 cm - T45 - 110 l - GEEL - rol 25 stuks

Rol

10

VZG110GRO

LD zak - 70 x 110 cm - T45 - 110 l - GROEN - rol 25 stuks

Rol

10


1.3 Vuilniszak > 110 liter

Artikelnr

Omschrijving

Eenheid

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

HD zak - 80 x 100 cm VZG130GHD - T30 - 130 l - GRIJS rol 25 stuks

Aantal per verpakking

Foto

Rol

10

VZG130GRI

LD zak - 80 x 110 cm - T100 - 130 l - GRIJS - per stuk

Stuk

100

VZG200GRI

HD zak - 90 x 120 cm - T40 200 l - GRIJS - rol 25 stuks

Rol

10

VZG200B

HD zak - 90 x 120 cm - T40 200 l - BLAUW - rol 25 stuks met opdruk NIET RISICO HOUDEND MEDISCH AFVAL

Rol

8

VZG400GRI

HD zak - 120 x 140 cm - T40 - 400 l - GRIJS - rol 15 stuks

Rol

8

VZG200GRI

LD zak - 90 x 120 cm - T70 200 l - GRIJS - rol 10 stuks

Rol

15

1.4 Composteerbare vuilniszakken

Artikelnr

VZC20V

Omschrijving

Eenheid

Foto

Composteerbare zak - 44 x 50 cm Rol T20 - 20 l - rol 10 stuks

Aantal per verpakking 15

1.5 Draagtasjes

Artikelnr VZD35W

Omschrijving Draagtasjes - 30 x 60 cm - WIT - doos 1000 stuks

Eenheid Doos.

Foto


1.6 Papieren zak Artikelnr

Omschrijving

Foto

Aantal per verpakking

PZ70B

Een sterke papieren zak voor het verpakken van grote en zware of losse producten!

Per 100

BIVLG

Sluit snel en gemakkelijk elk soort zak met een binder die u met een driller rond de zak aantrekt. Sterke binders. Speciaal voor gebruik met een driller. 2 lengten beschikbaar. 200 standaardvuilniszakken van 110 liter en 1 mobiele houder voor vuilniszakken

Verkocht per 1000 binders voor een driller.

Ruim puin of zwaar afval op in deze sterke puinzakken.

Verkocht per 50 afvalzakken.

VZG110Z

VZP55Z

Vervaardigd uit sterk polyethyleen. 140 micron dik. Verkrijgbaar in zwart of transparant. 55 liter inhoud. VZS65GRI Sluit deze vuilniszakken makkelijk en snel dankzij de stropsluiting. Vervaardigd uit gecoĂŤxtrudeerd polyethyleen. 3 dikten beschikbaar. Met stropsluiting. 3 formaten en 3 kleuren beschikbaar.

Verkocht per voordeelpak vuilniszakke n.

Verkocht per 100 afvalzakken.


GEĂ?NTEGREERDE PROEF

2 containers Artikelnr

Omschrijving

Foto

ACSCONR

Rode kipper op wielen: kan gemakkelijk verplaats worden met een vrachtwagen

ACSCONZ

Zwarte container met grijp tang aan de achterkant gemonteerd.

ACSCONB

Blauwe container 12,19 x 2,44 x 2,59m.

ACSCONG

zeer robuuste grijze container met stevig design. ook geschikt voor het zwaardere werk.

Artikelnr

productnaam

beschrijving

MCK1100GRO

Rolcontainer 1100 l

De grote rolcontainer van 1100 liter is een enorme afvalbak waar je alles in kwijt kunt wat met afval te maken heeft, niets is te groot voor deze container. De container heeft 4 wielen die allemaal voorzien zijn van een remblok. Deze rolcontainer is open te doen via de zwarte hendels aan de zijkant van de container.

Foto


L: 1370, B: 1080, H: 1350 (mm MCK21GRI

Containerkar 240 l

Kar met 240 liter container, bezem, schop en klein afvalbakje 21 liter. Zo kun je eenvoudig de straat vegen of iets dergelijks en kunt u altijd alles tegelijkertijd meenemen. Niet meer helemaal teruglopen naar uw achtertuin als u in de voortuin bezig bent. Gewoon heel handig alles meenemen met deze containerkar.

Artikelnr MCK120B

productnaam Mini-container 120 liter

beschrijving Tweewiel-containers, ofwel minicontainers, worden hoofdzakelijk gebruikt voor het inzamelen van afval. De mini-containers staan bekend als de sterkste op de markt en worden dus ook ingezet als opslagcontainer van allerlei vloerstoffen of gestort materiaal.

ACSMCOGRO

Gesloten 7m lang. container (boten)

MCKMCOB

Container met Papiergleuf

Grote container die behalve geschikt is voor afval ook zeer geschikt is voor papier, dit alles door de papiergleuf aan de voorzijde en bovenkant. De bovenkant is simpel open te maken door middel van een rolsysteem, vandaar de eigenlijke naam het product. De rolcontainer wordt veelal gebruikt bij organisaties en bedrijven.

Foto


MCK770B

Container 770 l

De container 770 liter heeft een strak, mooi afgewerkt design en is door middel van zijn vier wielen heel simpel te transporteren.

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Op de twee achterste wielen zit een soort remsysteem waardoor de container niet uit zichzelf weg kan rijden als hij op een aflopend stuk staat. Deze container gaat gemakkelijk open met behulp van de zwarte hendel aan de zijkant. MCSMCOC

Staal-verzinkte Container

Grote staal-verzinkte container om grote vuilniszakken weg te gooien. 4 wielen aanwezig waarvan 2 met rem. Bovenkant eraf te halen met een hendel.

MCS1100S

Staal-verzinkte Container

Staal-verzinkte container van 1100 liter waar al het afval in kan wat je kwijt wilt. De blauwe papiergleuf zorgt ervoor dat je er in plaats van een prullenbak ook nog eens een papierbak van kunt maken. Met de hendel aan de zijkant kun je deze container gemakkelijk openen. Deze wielen zorgen er tevens voor dat wegrijden van de container niet mogelijk is. L: 1370, B: 1080, H: 1350 (mm

Artikelnr ACG1100S

productnaam Staal-verzinkte Container

beschrijving De staal-verzinkte rolcontainer 1100 liter is een strak, mooi afgewerkte container waar enorm veel afval in te deponeren is. Omdat deze container het zogeheten halve maan bovenkant bevat kun je er zelfs nog meer ingooien dan eigenlijk past. Gemakkelijk te legen middels een

Foto


hendel. De vier wielen bevatten ieder een remblok en staat daarom altijd stevig op zijn plaats. L: 1370, B: 1080, H: 1350 (mm ACK1000GRO Container 1000 l

De 1000 liter kunststof container is groot van formaat en daardoor kan er een grote hoeveelheid liter in gedeponeerd worden. Vier wielen waardoor deze gemakkelijk te bewegen is, één voor één met remblok waardoor het niet kan weg rijden. Deze container is voorzien van een plat dak die je met een hendel aan de zijkant naar achter kunt schuiven.

ACG1370B

Mobiele afvalcontainer

Met rubberen wielen. Veiligheidsrem op 2 wielen en richtingstop op de andere 2 wielen. Uitgevoerd met een afwateringsstop. Voorzien van adapter voor DIN-opnamesysteem. Type 1100 wordt geleverd met veiligheidsdeksel.

L: 1370, B: 1080, H: 1350 (mm ACGMICGRI

Gaascontainer BSK-G 90 Kiepbaar

Voor lichte goederen zoals papier, kunststof, hout en groenafval. Op poten. Robuuste constructie van 3 mm dikke stalen gaaswanden (maaswijdte 2,5 x 2,5 cm) en een bodem van staalplaat. Beveiligd tegen ongewenst afglijden en kiepen d.m.v. een borgketting.


GEĂ?NTEGREERDE PROEF

ACSMICS

Bodem klep container

ACK1370GO

Afvalcontainer

Artikelnr

productnaam

Robuuste ronde container uit plaatstaal met bodemlediging. De handgreep kan gebruikt worden voor opname door vorkheftrucks en kranen. Ontgrendeling van de bodemklep door middel van een trekkabel vanaf de bestuurdersplaats. Bij het terugplaatsen sluit de bodemklep vanzelf. De bodemklep wordt in geopende positie gedempt, 90° opening bereik. Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en leegkiepen L: 1370, B: 1080, H: 1450 (mm) Inhoud(ltr): 1100, Kleur: blauw/oranje, Materiaal: kunststof

beschrijving

ACK1370GRI

Afvalcontainer

L: 1370, B: 1080, H: 1450 (mm) Inhoud(ltr): 1070, Kleur: grijs, Materiaal: kunststof

ACS1248GRI

geschikt voor kamopname of middels DINadapters met scharnierend deksel

L: 1248, B: 693, H: 1213 (mm) Inhoud(ltr): 660, Materiaal: staal

Stalen minicontainer

behuizing voor afvalcontainer standaard; met dak, zonder wanden/bodem/deuren

ACS1550S

L: 1550, B: 1350, H: 1650 (mm) Kleur: grijs, Materiaal: staal ACS1670GRI

met scharnierdeksel Geesink opname

L: 1670, B: 650, H: 1370 (mm) Inhoud(ltr): 1050, Materiaal: staal

Foto


ACS1700S

Stalen minicontainer

met scharnierdeksel op wielen L: 1700, B: 750, H: 1250 (mm) Inhoud(ltr): 700, Materiaal: staal


Artikelnr

Omschrijving -

ACK240GZW -

GEÏNTEGREERDE PROEF

-

Kunststof Scharnieren deksels 50 – 240 liter 9 – 15 kg Hoogte: 920 mm – 1070 mm Lengte: 445 mm – 730mm Breedte: 445mm – 740mm

-

Kunststof Staal 660 – 1100 liter

-

50 liter Buitenafvalbak Metalen binnen emmer Staal Breedte: 305mm Hoogte: 725mm Lengte: 400mm

-

Met of zonder deksel 32.5 liter Polystyreen Kunststof

ABP15C

-

Met of zonder deksel 15 Polystyreen

ABP16B

-

Met of zonder deksel 15 Polystyreen

ACKS900B

ABS50RGB

ABP32Z

Foto


3 Afvalbakken 3.1 Afvalbakken

Artikelnr

Omschrijving

ABT50MG

Tuimeldeksel - 31 x 68 x 40 cm - 50 l – METAALGRIJS-ZWART

ABT50B

Tuimeldeksel - 31 x 68 x 40 cm - 50 l – BLAUW-IVOOR

ABSAFBW1

Swingdeksel - 33 x 20 x 25,2 cm - WIT

ABSAFBG1

Swingdeksel - 33 x 20 x 25,2 cm - GRIJS

ABSAFBW2

Swingdeksel – 40,5 x 23,5 x 30 cm - WIT

ABSAFBG2

Swingdeksel – 40,5 x 23,5 x 30 cm - GRIJS

ABSAFBW3

Swingdeksel - 48 x 35,2 x 27,5 cm - WIT

ABSAFBG3

Swingdeksel - 48 x 35,2 x 27,5 cm - GRIJS

ABSAFBW4

Swingdeksel – 68,5 x 31 x 40,5 cm - WIT

ABSAFBG4

Swingdeksel – 68,5 x 31 x 40,5 cm - GRIJS

AEK45B

Kunststof - 39 x 74 cm - 45 l - DONKERBLAUW

AEK45Z

Kunststof - 39 x 74 cm - 45 l - ZILVER

Foto


Artikelnr

Omschrijving

AEKBAKGRO

Ekwo kunststof – 27 x 63 x 42 cm GROEN

AEK70G

Delta – 38,5 x 60 x 43,5 cm - 70 l – GRIJS

3.2 Afvalbakken gescheiden afval

GEÏNTEGREERDE PROEF

ABGSCG Bak – 32,5 x 58 x 45,5 cm - GRIJS

ABGSCGL Deksel Restafval - 39 x 74 cm - 45 l – GRIJS, LICHTGRIJS

ABGSCGG Deksel Restafval - 39 x 74 cm - 45 l – GRIJS, GROEN

ABGSCGB Deksel Restafval - 39 x 74 cm - 45 l – GRIJS, BLAUW

3.3 Afvalemmers AB70GRI

Verzinkt staal - 50 x 56 cm - 70l - GRIJS

AB90GRI

Verzinkt staal - 50 x 70 cm - 90l - GRIJS

AB70A

Kunststof - 56 x 63 x 58 cm - 70l - ANTRACIET

AB90A

Kunststof - 56 x 96 x 58 cm - 90l - ANTRACIET

AB50GG

Classic - 33 x 75 x 44 cm - 50l – GRIJS-GROEN

AB50O

Classic - 33 x 75 x 44 cm - 50l - ORANJE

Foto


Artikelnr

Omschrijving

AB51GRI

Pedaalemmer – 18,5 x 23 cm - 5l - GRIJS

AB70LG

Bekers en cups – 43,5 x 60 x 38,5 cm - 70l (855 bekers) LICHTGRIJS

AB110V

Ecollecto – 10 cm – 110l - VERZINKT

AB70V

Mobiele – 60 x 102 x 62 cm – 70l - VERCHROOMD

Foto

3.4 Af valzakh ouders

AB400GRI Demontabele – 60 x 130 x 60 cm – 400 l – GRIJS

AB45DG Tulp - 39 x 74 cm - 45 l – DONKERGROEN

3.5 Afval- en asbak AB30GRI

As- en afvalbak – 30 x 96 x 25 cm – 6 en 30l – ANTRACIETGRIJS

3.6 Sigaretten ABSIGZG

Sigarettencollector R-source – 24 x 115,5 x 24 cm – 24l – ZWART, GRIJS

AB25Z

Sigarettenkolom – 40 x 100 cm – 25,5l - ZWART

Artikelnr

Omschrijving

Foto


GEÏNTEGREERDE PROEF

ABSIGZ

Sigarettenpaal – 35,7 x 103 x 35,7 cm - ZWART

AB5G

Wandasbak rookpunt rubbermaid (RVS) – 25,4 x 31,8 x 7,6 cm - 5 l – GRIJS


3 Biedingensite Sofo logboek informatica Deel 1 50%

2 uur

Bijwerken document in Word + Deel probleemstelling +verbetering deel 1

Deel 2

Nicolas 2013/11/17 2013/11/17

18.00-19.00 20.00-20.30

Relaties in Access Word aanpassen

Deel 3 2013/11/01 2013/12/05

14.00 – 16.00 19.00-19.20

Notepad ++ code Verbeteren word

Deel 4 2013/12/23 2013/12/22 2013/12/23 2013/12/23 2013/12/24 2013/12/24

15.00– 16.00 20.00 – 22.00 17.00 – 20.00 20.00 – 22.00 15.00 – 16.00 17.00 – 18.00

Notepad ++ code(database aanmaken) Notepad ++ code(wachtwoord vergeten) Notepad ++ code(aanmelden) Notepad ++ code(registratie) Notepad ++ code(registratie) Notepad ++ code(opkuisen code + kop en footer maken) Notepad ++ code(querry's voor biedingen op te halen) Notepad ++ code(database bewerken) logboek aanpassen Notepad ++ code(querry's voor biedingen op te halen) Notepad ++ code(toevoegen product) Notepad ++ code(toevoegen product) Notepad ++ code(bod plaatsen) code

2013/12/25 2013/12/25 2013/12/26 2013/12/27

16.00 – 17.30 18.30 – 20.00 14.00 – 15.00 07.00 – 07.30 13.00 – 15.00

2013/12/27 2013/12/28 2013/12/28 2014/01-2014/01

20.00 – 21.00 13.00 – 14.00 19.00 – 22.00 +15 Uur in klas


Relatie tabel Normaal vormen 1ste normaalvorm

2e normaalvorm

3e normaalvorm tblBiedingen biedingnr id productnr bod

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

datum

tblProducten productnr productnaam prijs vervaldatum foto info hoogste bod vervaluur vervalminuut stijging

tblGebruikers id gebruikersnaam paswoord voornaam naam admin leeftijd bevvraag bevantwoord


Relatie tabel


Code + Screenshots Aanmelden

GEÏNTEGREERDE PROEF

Uitzicht

code


Wachtwoord vergeten Uitzicht

code


Wachtwoord wijzigen

GEÏNTEGREERDE PROEF

Uitzicht

Code


Mijn biedingen Uitzicht

Code


GEÏNTEGREERDE PROEF


Lijst producten van A tot Z uitzicht

code


Specifiek

GEÏNTEGREERDE PROEF

Uitzicht

code


GEÏNTEGREERDE PROEF Home

Uitzicht

code


Lijst van aflopende biedingen Uitzicht

code


GEÏNTEGREERDE PROEF

Afmelden Uitzicht

code


Pagina's enkel voor beheerders Product lijst Uitzicht

code


GEÏNTEGREERDE PROEF


Product toevoegen Uitzicht


GEÏNTEGREERDE PROEF code


Product toevoegen Uitzicht

code


Header

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

code Header met menu

header zonder menu


Footer code

Linkdb (link database) code

aanmeldcheck code


GEÏNTEGREERDE PROEF SQL database

code


Opmaak (CSS) code (style. css) body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; color:white; background-color:#D73D29; } #pageaanmeld { width: 960px; margin: 0 auto; position: relative; height:700px; } #Belgie{ float:right; } #pagelopend { width: 960px; margin: 0 auto; position: relative;


} #page { width: 960px; margin: 0 auto; position: relative; } img { border: 0; } table tr td{ border:solid black 1px; width:600px;

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

} #hometekst{ color:white; } .wit{ color:white; } /*------------------------------ Tabel------------------------------*/ #tableopsom{ text-align:center; padding:2px; border-collapse: collapse; } #tabelfoto{ width:250px; } #prodtoev{ text-decoration:none; color: orange; } #product{ text-decoration: none; list-style: none; display:inline-block; } #toevoegen { background: url(../images/bg-headliner.png) repeat left top; color: #fEf969; font-family: "Times New Roman", Times, serif; height: 630px; width: 500px; padding-right: 58px; padding-top: 20px; text-align: center; margin-left:auto; margin-right:auto; border: solid white 1px; }


/*------------------------------ opsommings lijst-----------------------------*/ .details tr td{ size:20% } .opsomming{ font-size:1em;

} /*------------------------------ SPRITES -----------------------------*/ #navigation li:first-child a, #main ul li, #main ul li a, #headline div.body a.more { background: url(../images/buttons.png) no-repeat; } #navigation li:first-child a:hover, #main ul li, #main ul li a, #headline div.body a.more { background: url(../images/buttons.png) no-repeat; } #contents, #headline { background: url(../images/bg-contents-bottom.png) no-repeat; } #contents > div, #adbox, #headline div.body { background: url(../images/bg-contents.png) repeat-y; } #footer .connect a { background: url(../images/icons.png) no-repeat; } /*------------------------------ HEADER ------------------------------*/ #header { min-height: 224px; position: relative; padding-bottom:100px; } /** Logo **/ #logo { display: block; width: 250px; padding-bottom: 30px; } /** Navigereb **/ .navigation { background: url(../images/bg-menu.png) no-repeat; display: inline-block; height: 50px; width: 960px; text-decoration: none; list-style: none; margin: 0; padding: 0px 0 0; position: relative; text-align:right; left: 0;


float:right; } .navigation a{ text-decoration: none; list-style: none;

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

} .navigation li { float: right; height: 55px; padding-left: 1px; } .navigation li a { color: #bcbec0; display: block; font-size: 14px; height: 55px; line-height: 55px; padding: 0 32px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: 0 -1px #44290c; text-transform: uppercase; } .navigation li a:hover, #navigation li.selected a { background-color: #5c400a; } .navigation li:first-child a { background-position: left top; display: block; height: 55px; width: 900px; padding: 0; } .navigation li:first-child a:hover, #navigation li:first-child.selected a { background-color: transparent; background-position: -66px top; } .navigation li.last-child a { padding-right: 36px; } .navigation li.last-child a:hover, #navigation li.last-child.selected a { background: #5c400a url(../images/bg-menu-selected-last.png) norepeat right center; } /* */ #navigation { display: inline-block; height: 60px; width: 960px; list-style: none; margin: 0;


padding: 1px 0 0; position: absolute; left: 0; top: 170px; background:#962010; } #navigation li { float: left; height: 55px; padding-left: 1px; } #navigation li a { color: #bcbec0; display: block; font-size: 14px; height: 55px; line-height: 55px; padding: 0 32px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: 0 -1px #44290c; text-transform: uppercase; } #navigation li a:hover, #navigation li.selected a { background-color: #941017; } #navigation li:first-child a { background-position: left top; display: block; height: 55px; width: 60px; padding: 0; background-color: #941017; } #navigation li:first-child a:hover, #navigation li:first-child.selected a { background-color: transparent; background-position: -115px top; } #navigation li.last-child a { padding-right: 36px; } #navigation li.last-child a:hover, #navigation li.last-child.selected a { background-color: #941017; } /** Adbox **/ #adbox { background-position: left top; height: 496px; padding: 36px 1px 0; margin-top:10px; } #adbox div.details { background: url(../images/bg-headliner.png) repeat left top; color: #fff; font-family: "Times New Roman", Times, serif; height: 246px; width: 900px; padding-right: 58px;


GEĂ?NTEGREERDE PROEF

padding-top: 20px; text-align: right; position: absolute; bottom: 4px; left: 1px; } #adbox div.details h1 { font-weight: normal; font-size: 20px; line-height: 30px; margin: 0; text-transform: uppercase; } #adbox div.details p { margin: 0; font-size: 14px; line-height: 30px; letter-spacing: 1px; } #prod{ margin: 0; font-size: 14px; line-height: 30px; letter-spacing: 1px; padding:10px; font-weight: normal; text-transform: uppercase; background-color:#962010; } #link{ text-decoration: none; color: orange; } #inlog{ text-decoration: none; color: orange; } .prod { font-weight: normal; line-height: 30px; margin: 0; text-transform: uppercase; font-size: 18px; line-height: 30px; letter-spacing: 1px; padding:10px; height:830px; } #linkadm{ text-decoration:none; color:orange; font-style:sans-serif; } .small{ text-align:right; margin-left:620px;


} #uitleg{ font-size: 12px; } .specifiekeopsomming{ font-size:12px; font-style:italic;

} /*------------------------------ FOOTER ------------------------------*/ #footer { margin-top: 5px; color:rgb(254, 249, 105); font-size: 12px; width: 940px; padding: 30px 10px; clear:both; margin-left:auto; margin-right:auto; /*text-align:center;*/ }

/*------------------------------ TIMER ------------------------------*/ #holder { position: relative; top: 10px; left: 0px; width: 270px; height: 60px; border: none; margin: 0px auto; } #title, #note { color: 52C6FF; } #note { position: relative; top: 6px; height: 20px; width: 260px; margin: 0 auto; padding: 0px; text-align: center; font-family: Arial; font-size: 18px; font-weight: bold; font-style: normal; z-index: 1; } .title {


border: none; padding: 0px; margin: 0px; width: 30px; text-align: center; font-family: Arial; font-size: 10px; font-weight: normal; background-color: transparent;

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

} #timer { position: relative; top: 0px; left: 0px; margin: 5px auto; text-align: center; width: 260px; height: 26px; border: none; padding: 10px 5px 20px 5px; background: #000000; border-radius: 20px; box-shadow: 0 0 10px #000000; } /*---------------------------- Einde code ----------------------------*/


4 Website UFG Home/Index pagina


GEÏNTEGREERDE PROEF Producten Pagina


Contact Pagina


GEĂ?NTEGREERDE PROEF

Footer

5 Handleiding van de biedingen site De Handleiding is geschreven in word en omgezet naar PDF zodat het voor iedereen toegankelijk is. De belangrijkste functies van de site worden hier uitgelegd.


Handleiding Inhoud Gebruikers ............................................................................................................................................... 2 Aanmelden .......................................................................................................................................... 2 Wachtwoord vergeten ........................................................................................................................ 2 Wachtwoord wijzigen .......................................................................................................................... 2 Mijn biedingen..................................................................................................................................... 3 Lijst producten van A tot Z .................................................................................................................. 3 Specifiek .............................................................................................................................................. 3 Home ................................................................................................................................................... 3 Lijst van aflopende biedingen ............................................................................................................. 4 Afmelden ............................................................................................................................................. 4 Beheerders .............................................................................................................................................. 5 Product lijst.......................................................................................................................................... 5 Product toevoegen .............................................................................................................................. 5


Handleiding Voor gebruikers

Gebruikers Aanmelden Het aanmeld systeem is zeer simpel opgesteld. Er is zoals bij de meeste sites waar je moet inloggen een veld die je gebruikers naam vraagt en een veld die je wachtwoord vraagt. Bijden moeten correct worden ingevuld om aan te kunnen melden.

Wachtwoord vergeten In het begin mag iedereen een beveiligingsvraag kiezen. Als je dan je wachtwoord vergeten bent kan je drukken op wachtwoord vergeten. Je wordt doorverzonden naar een pagina die vraagt of je jou gebruikersnaam wilt ingeven. Dit is noodzakelijk omdat je de juiste vraag moet krijgen. Als je jouw gebruikersnaam hebt ingevuld en klikt op verzenden kom je op een volgden pagina. Deze pagina toont je jouw beveiligingsvraag en dan moet je in het vak er onder je antwoord typen. Eens je al deze stappen hebt voltooid moet je nog op controleren klikken. Als je alles correct hebt ingevuld moet je wachtwoord nu tevoorschijn komen. Bij het drukken op de banner met het logo van de school wordt je terug gestuurd naar de inlogpagina.

Wachtwoord wijzigen Als je jouw wachtwoord wil veranderen dan moet je op de knop wachtwoord veranderen drukken. Je moet dan op de volgende pagina je naam en wachtwoord ingeven. In het derde vakje moet je dan je nieuwe wachtwoord ingeven.

2


Handleiding Voor gebruikers

Mijn biedingen Op deze site kan je zien op welke biedingen je allemaal hebt geboden. Je kan de info, de naam en het nummer van het product zien ook een foto en hoeveel je hebt geboden zijn zichtbaar.

Lijst producten van A tot Z Op deze pagina kan je alle producten zien. De producten die nog geldig zijn hebben een knop met bied op. Je kan de naam, info , start bod, huidig bod, foto en vervaldatum van het product zien. Als je op "Doe een bod" klikt ga je naar de volgende pagina.

Specifiek Op deze pagina zie je een grote foto van het product. Je ziet ook nog eens alle specificaties van het product. Het is meer een check up pagina om te kijken of je zeker op dit product wil bieden. Als je het zeker bent moet je alleen nog maar op "Plaats bod " drukken en er wordt geboden.

Home In de menu balk kan je een klein huisje zien aan de linkerkant. Als je hier op drukt wordt je doorgestuurd naar de pagina "Home". Hier kan je extra informatie vinden over de biedingensite.

3


Handleiding Voor gebruikers

Lijst van aflopende biedingen Dit is een pagina die je een beetje kan vergelijken met de Pagina "Lijst producten van A tot Z". Op deze pagina kan je naam, huidig bod, foto en vervaldatum zien. Het verschil met de Pagina "Lijst producten van A tot Z" is dat alles nu op volgorde staat van vervallen. Dus de producten zijn op datum geordend, Als de datum nog niet vervallen is kan je ook via deze pagina een bod plaatsen.

Afmelden Als je op deze knop drukt zal je profiel afgemeld worden.

4


Handleiding Voor Beheerders

Beheerders Alle bovenstaande info geld ook voor jullie maar met zo een account heb je meer rechten.

Product lijst De productlijst kan vanaf de pagina Mijn bieding worden bezocht. Op deze pagina kan je alle producten, gebruikers en biedingen zien.

Product toevoegen Een product toevoegen is zeer simpel. Elk vakje waar er iets moet ingevuld worden staat duidelijk vermeld wat je moet ingeven.

5


UsedForGood Catalogue

Shannon Lescrauwaet nr4 Nicolas Demeyer nr2


Inhoud 1 Sacs poubelles ....................................................................................................................................................................................................... 3

2

1.1

Sacs poubelles < 30 litres (sacs pour seaux à pédale) ................................................................................................................................... 3

1.2

Sacs poubelles > 30 litres (sacs pour seaux à pédale) ................................................................................................................................... 3

1.3

Sacs poubelles > 110 litres ............................................................................................................................................................................ 3

1.4

Sacs biodégradables ....................................................................................................................................................................................... 3

1.5

Sacs jetables ................................................................................................................................................................................................... 3

1.6

Sacs en papier ................................................................................................................................................................................................ 3

Conteneurs ............................................................................................................................................................................................................ 4 2.1

3

Conteneurs ..................................................................................................................................................................................................... 4

Poubelles ............................................................................................................................................................................................................... 4 3.1

poubelles à couvercle basculant .................................................................................................................................................................... 4

3.2

Poubelles ........................................................................................................................................................................................................ 4

3.3

Poubelle publiques ......................................................................................................................................................................................... 5

3.4

Supports pour sacs poubelle .......................................................................................................................................................................... 5

3.5

Cendriers collecteurs ..................................................................................................................................................................................... 5

3.6

Cendriers corbeilles ....................................................................................................................................................................................... 5


1 Sacs poubelles 1.1 Sacs poubelles < 30 litres (sacs pour seaux à pédale) Photo Description Ces sacs poubelles sont très pratiques à utiliser dans les toilettes, la salle de bain etc. Les gens les utilisent pour les petits déchets. 1.2 Sacs poubelles > 30 litres (sacs pour seaux à pédale) Photo Description Avec ces sacs, vous pouvez jeter plus de déchets. Ils peuvent contenir les déchets résiduels, légumes en boîte etc. Ces sacs sont très pratiques dans la cuisine, le garage,… . 1.3 Sacs poubelles > 110 litres Photo Description Ces sacs sont pour le PMC et les déchets résiduels. Ils sont très pratiques dans la cuisine. 1.4 Sacs biodégradables Photo

1.5 Sacs jetables Photo

1.6 Sacs en papier Photo

Description Un sac à ordures qui est compostable. Vous pouvez le jeter ensemble avec les ordures.

Description Des sacs en plastique à emporter, pas seulement pour les déchets mais aussi pour les achats, etc.

Description Un sac en papier très fort pour contenir des choses grandes et/ ou lourdes.


2 Conteneurs 2.1 Conteneurs Photo

Photo

3 Poubelles 3.1 Poubelles à couvercle basculant Photo

3.2 Poubelles Photo

Description Nous avons beaucoup de conteneurs différents. Nous avons de grands conteneurs en métal. Ils sont utilisés pour le grain par exemple. Ils sont disponibles en différentes tailles. Ils sont utilisés pour le carton, l’étain, bref pour tous les déchets résiduels.

Description Le mini-conteneur en plastique est très mobile parce qu’il a 2 roues. La couleur dit quels déchets entrent dedans.

Description Une poubelle à couvercle basculant, Il y a beaucoup de choix : un couvercle noir, un couvercle blanc avec un seau blanc, gris ou argent.

Description Des poubelles rondes et carrées, avec des couleurs variées et des volumes variés. Grâce à ces poubelles vous triez bien vos déchets.


3.3 Poubelles publiques Photo

3.4 Supports pour sacs poubelle Photo

3.5 Cendriers collecteurs Photo

3.6 Cendriers corbeilles Photo

Description Une poubelle installée sur la voie publique pour les petits déchets des passants. Parfaite pour être placée à l'entrée.

Description Un support pour sacs poubelle est idéal pour stocker temporairement les contenants vides, tissus utilisés et résidus.

Description Ces cendriers collecteurs sont utilisés pour rassembler la cendre des cigarettes et des mégots.

Description Une poubelle combiné avec un cendrier collecteur. On l'utilise pour jeter nos déchets dedans et pour y mettre la cendre des cigarettes et les mégots au dessus.

GIP Nicolas Demeyer 6BI  
Advertisement