Page 1

LỜI NÓI ĐẦU NHỮNG BÀI KINH TỤNG này giới thiệu ba bài kinh của Tạng Kinh NIKAYA. Đó là: - Tiểu kinh Sừng Bò ( Trung Bộ Kinh), được chuyển thành Kinh Sống Hòa Hợp. - Kinh Từ ( Tăng Chi Bộ Kinh), được chuyển thành Kinh Từ Tâm. - Kinh Trường Bộ và Trung Bộ ( một đoạn văn nói về hạnh của người xuất gia) được chuyển thành Kinh Người Xuất Gia. Từ văn xuôi chúng tôi chuyển thành văn vần năm chữ hoặc sáu tám, để dễ tụng, dễ đọc. Trong kinh Sống Hòa Hợp, đời sống thanh tịnh hòa hợp của ba Tôn Giả Anuruddha, Nandiya và Kimbila được giới thiệu và tán thán. Đức Phật ấn chứng rằng: ai nghe đến tên của ba tôn giả Alahán sống hòa hợp này sẽ sẽ được nhiều công đức lành. Kinh từ tâm nói về ý nghĩa tâm từ ban rải khắp chúng sinh. Công đức phát sinh từ việc tu tập từ tâm rất lớn lao và sẽ đưa đến giải thoát. Kinh Hạnh Người Xuất Gia diễn tả công hạnh của một người bát đầu phát tâm tu hành, xuất gia và các giai đoạn phải trải qua, cuối cùng chứng được đạo quả. Đây là một mẫu mực tiêu chuẩn lý tưởng mà người đệ tử xuất gia của Phật phải nắm vững. Bài Lời Khấn Nguyện là bài kinh tụng ngắn cho những người ít thời gian. Lời Khấn Nguyện giúp huân tập các công hạnh đạo đức căn bản cho người tu tập theo Phật, để hỗ trợ cho sự ổn định của người tu đạt được nhiều tiến bộ không bị tâm kiêu mạn phá vỡ công đức. Vì nhu cầu cần thiết chúng tôi soạn thêm bài: Lạy Phật Sám Hối, Lễ Phật Phát Nguyện. Với những lời kinh cần thiết để người lễ Phật có được tác y tôn kính Phật khi hiểu được những tính chất vô cùng vĩ đại của đức Phật.


Những nghi thức an vị: An Vị, Tang Lễ, Cúng Thí Thực, Sám Cầu Siêu Chúng Sinh Nơi Địa Ngục, Sám Chết Nước, Sám Cầu Mưa Thuận Gió Hòa, bài tụng Quê Hương Yêu Dấu, Sám Vu Lan v.v… Đây là phần đóng góp vào việc Việt hóa kinh tụng của đạo Phật Việt Nam. Nguyện mười phương chúng sinh đều thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tỳ kheo Thích Chân Quang Kính ghi


NGHI THỨC CẦU AN NIỆM HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)

Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật Pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác. (xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN (Đọc thầm)

Hôm nay đệ tử chúng con trì tụng kinh . . . . . . . nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ . . . . . . . . . . . .tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền


Nam mô hương cúng dường Bồ Tát (3 lần) (Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng tụng bài tán thán Phật, hoặc hát bài Khúc Tán Ca Tôn Kính Phật)

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT Kính lạy Đấng Vô Thượng Người là cành hoa sen Nơi biển đời nhân thế Người là nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời


Dựng lại niềm tin sâu Nơi tăm tối u sầu. Quỳ lạy Bậc Chánh Giác Thầy của khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài. Người là một đại dương Mà con như giọt nước Người là ngọn cao sơn Mà con như hạt bụi. Con xin đảnh lễ người Với trọn lòng thiết tha Quy y và tôn kính Xin đem trọn cuộc đời Đi theo bước chân Người Xa lìa bờ vô minh Tìm về nơi giác ngộ Xin theo trái tim Người Để trải lòng thương yêu Bao dung khắp muôn loài. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)

Lễ Phật  Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật (l lạy)


Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh Pháp( 1 lạy).

 Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả tất cả

Hiền Thánh Tăng (1 lạy) KHAI KINH Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được xin trì tụng Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

KINH TỪ TÂM Tôi từng nghe kể như vầy Một thời, Xá vệ, tại ngay Kỳ Hoàn Thế Tôn cho gọi chúng Tăng Các Thầy cung kính thưa vâng đáp lời Thế Tôn dạy chuyện ở đời Liên quan tu tập nên người Từ Tâm Là người rất đỗi ân cần Thương yêu trải khắp kẻ gần người xa Tấm lòng nhân ái bao la Thật là thuần khiết, thật là cao thâm Hướng về tất cả chúng sinh Người Từ Tâm trọn quên mình mà thương Không vì ái luyến vấn vương Không vì mong đợi chút đường lợi đanh Không vì ân nghĩa riêng dành


Không vì cân nhắc với mình lạ quen Thương người quen lẽ tất nhiên Cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ Xóa đi ngăn cách lạ xa Xóa đi ngần ngại hững hờ bấy lâu Tình thương lan tỏa đến đâu Giúp xây nơi ấy nhịp cầu cảm thông Người Từ Tâm đủ bao dung Đem lòng độ lượng, đủ lòng thương yêu Với người mưu hại đủ điều Bất nhân, ác cảm, gây bao hận thù Người Từ Tâm trước như sau Trải lòng ra mãi đậm sâu thương người Với người oán ghét bao đời Nguồn thương yêu ấy làm vơi tị hiềm Chuyện không hay chẳng trách phiền Cho vơi bớt những nghiệp duyên với người Người Từ Tâm trước muôn loài Đem lòng thương xót cảnh đời không may Thương người sống kiếp đọa đày Làm thân cầm thú nghiệp gây chẳng lành Hoặc loài ngạ quỷ vô hình Hoặc trong địa ngục tội tình vương mang Từ Tâm như ánh trăng ngàn Dịu dàng soi thấu mọi đường trầm luân Ở đâu có chúng hữu tình Thì nơi ấy có Từ Tâm hướng về


Như tàng lá mát rộng che Chúng sanh vô lượng tâm từ vô biên Tâm từ như suối triền miên Thấm vào mạch sống mọi miền an vui Tâm từ làm gốc vun bồi Cho người cao thượng cho đời thăng hoa Thấy người khổ nạn khó qua Lòng mình đau xót như là khổ chung Thấy người hạnh phúc thành công Lòng mình vui sướng như cùng vui theo Thấy người lầm lỗi ít nhiều Lòng mình tha thứ mến trìu càng hơn Người từ tâm sống vẹn tròn Thương yêu bình đẳng sắt son bền lòng Cho dù không ước không mong Phước lành tự đến do công đức thành Một là ngủ được an lành Bởi lòng mình đã chân thành thương yêu Bởi không lừa lọc dệt thêu Bởi không toan tính lắm điều chua ngoa Tâm mình không gợn xấu xa Tham lam, sân hận, si mê mịt mờ Đầu hôm đến lúc tinh mơ Khổ ưu lặng tắt thới thơ giấc nồng Hai là rời bước khỏi giường Lòng mình một mực bình thường yên vui Khi đi đứng, lúc nằm ngồi


Không còn tiếc nhớ, đua đòi, ước ao Từ tâm hóa giải đẹp sao Muộn phiền, sân hận tan vào hư không Lòng mình luôn giữ trắng trong Nguồn an lạc trải tựa đồng bao la Ba là từ ái lan xa Làm cho cảm ứng chan hòa rộng theo Ai ai cũng thấy mến yêu Đem lòng ngưỡng mộ người nêu tâm từ Bốn là loài chẳng phải người Một khi cảm nhận biết người từ tâm Cũng dành cho những tình thâm Hộ trì người được những thành tựu vui Năm là thiên chúng cõi trời Xưa kia tu tập nên người từ tâm Thấy người nào tính ai lân Hay theo gia hộ để cùng tiến tu Sáu là hiểm nạn đang chờ Dầu sôi lửa bỏng mịt mờ kiếm cung Cùng bao nhiêu thứ độc trùng Không sao xâm phạm đến vùng trú thân Bảy do huân tập từ tâm Thác sanh phạm chúng làm dân cõi trời Được nhiều phước báo tuyệt vời Và tâm từ được trau dồi hơn thêm Tám là đầy đủ thiện duyên Người từ tâm biết thường xuyên chuyên cần


Làm cho đức hạnh được thuần Thành vườn ruộng tốt gieo trồng đại bi Đượm nhuần vô ngã vô si Con đường giải thoát bước đi thêm gần Khéo an trú, khéo tác thành Thân tâm an ổn, vững vàng lắng sâu Tâm từ khi được khéo tu Làm cho kiết sử bị mau yếu dần Không còn dấu vết tham sân Niết Bàn hiển lộ thênh thang giữa đời Thế Tôn thuyết giảng mấy lời Các Thầy vui nhận, tin, rồi làm theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 Lần)

Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến

Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động chẳng lung lay Hãy thực hành như thế

Không một ai biết trước Cái chết đến lúc nào Tử thần có đợi đâu


Làm sao điều đình được

Vì thế nên nỗ lực Tinh tấn suốt đêm ngày Tỉnh giác từng phút giây An trú bằng chánh niệm Như vậy mới xứng đáng Người biết sống một mình Kẻ ấy đã tôn vinh Đạo nhiệm mầu vô thượng. LỜI KHẤN NGUYỆN Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con Với tất cả tâm thành Dâng lên lời khấn nguyện Xin cho con mãi mãi Lòng tôn kính vô biên Hơn núi biển mông mênh Dâng lên mười phương Phật Xin cho con mãi mãi Lòng thương yêu không cùng Trải thế giới tam thiên Đến chúng sinh vô tận Xin cho khắp muôn loài Sống yên lành bên nhau


Không ganh ghét oán thù Không chiến tranh giết chóc Xin cho kẻ bất thiện Biết tin có luân hồi Có nghiệp báo trả vay Để hồi đầu hướng thiện Xin kẻ mù được sáng Kẻ điếc lại được nghe Kẻ nghèo được ấm no Kẻ ốm đau bình phục Xin cho loài cầm thú Thoát được nghiệp ngu si Tái sinh vào cõi người Biết tu theo Phật Pháp Các vong linh vất vưởng Trong cõi giới u huyền Thoát nghiệp đói triền miên Quy y và siêu thoát Xin cho nơi địa ngục Chúng sinh đang đọa đày Khởi được tâm từ bi Để xa lìa cảnh khổ Cúi xin mười phương Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền Đem chánh pháp thiêng liêng Sáng soi nghìn thế giới Cho chúng con mãi mãi


Dù sinh về nơi đâu Đều gặp pháp nhiệm mầu Để nương theo tu tập Cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi Cho tay con rộng mở Biết san sẻ cúng dường Biết giúp đỡ yêu thương Đến những người khốn khó Xin cho con bình thản Trước nghịch cảnh cuộc đời Dù bị mắng bằng lời Hay bằng điều mưu hại Xin tâm con sung sướng Khi thấy người thành công Hoặc gây tạo phước lành Như chính con làm được Cho con biết im lặng Không nói lỗi của người Chỉ lặng lẽ dùng lời Cầu cho người hết lỗi Xin vòng dây tham ái Rời khỏi cuộc đời con Để cho trái tim con Biết yêu thương tất cả


Cúi lạy mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mỏi mệt Nay con dâng lời nguyện Giải thoát, quyết tìm về Giác ngộ, quyết lìa mê Độ sinh, đền ơn Phật Xin cho con giữ vững Được chí nguyện tu hành Không một phút buông lơi Không một giờ xao lãng Xin vẹn toàn giới hạnh Với thiền định lắng sâu Với trí tuệ nhiệm mầu Xóa tan dần chấp ngã Xin cho con tỉnh táo Không kiêu mạn tự hào Dù tu tiến đến đâu Vẫn tự tìm chỗ dở Nguyện cho con đi mãi Không đứng lại giữa đường Đến tuyệt đối vô biên Tâm đồng tâm chư Phật Rồi trong muôn vạn nẻo Của sinh tử luân hồi Con mãi mãi không thôi


Độ sinh không dừng nghỉ Cúi lạy mười phương Phật Xin chứng giám lòng con Lời khấn nguyện sắt son Dâng lên ngôi Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

PHỤC NGUYỆN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Từ Phụ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài trì tụng kinh Từ Tâm và Lời Khấn Nguyện Cầu nguyện:

Đạo pháp sáng soi, giáo lý rộng truyền. Vì đạo quên mình, bốn ơn nặng nhớ Thế giới hòa bình hết khổ đao binh Mưa nắng thuận hòa chúng sinh an lạc. Đại chúng tiến tu tỉnh rõ lỗi lầm. Rộng mở từ tâm vì người làm gốc Chốn chốn già lam tỏa hương đạo đức Cho cả muôn loài quy phục tựa nương Hết thảy vong linh trong cõi siêu hình Bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo Pháp giới rộng trùm ba cõi bốn loài Đồng thoát luân hồi trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


(3 lần)

TAM QUY Y * Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng (1 lạy) * Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển ( 1 lạy) *Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến nhau (1 lạy) VÌ ĐẠO THIÊNG (Đồng ca)

Đạo thiêng như ánh trăng soi trên ngàn thế gian Từ bi ấm áp xua tan ưu sầu khóc than Đời thôi bớt điêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn Tiếng chuông dịu dàng lòng con trầm lắng. Từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau . Nguyện đem chánh pháp, cho nhau quên ngàn nỗi đau. Lời Kinh rất sâu mầu, quỳ dâng những nguyện cầu. Trái tim xin vì Đạo thiêng khát khao. Đời là những đắng cay vui buồn ghét thương. Kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp nẻo đường. Rồi Phật Pháp giúp ta qua ngàn muôn hướng Để hôm nay ta sống cho nhau đẹp ngời Thân và tâm nguyện xin dâng đến như Lai Trọn cuộc sống bước chân vững vàng đi tới Ánh Đạo mầu tỏa sáng tấm lòng muôn nơi. Vì Đạo thiêng, xin thương mến cả nhân sinh Vì Đạo thiêng, xin đem hết lòng tôn kính


Trước đài sen mong khắp nơi vui thanh bình Những ân tình như biển triều dâng sóng lên. Vì Đạo Pháp ta đi gieo rắc ngàn nơi Với con tim bao la nhu ánh mặt trời Giữa cuộc đời Phật đạo bừng lên nắng tươi Vui bên nhau hạnh phúc thênh thang rạng ngời. (2 lần) NGHI THỨC KINH HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA NIỆM HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện) Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật Pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác. (xá 3 xá rồi đọc bài Kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN ( Đọc thầm)


Hôm nay đệ tử chúng con trì tụng kinh Hạnh Người Xuất Gia nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ cho đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần) (Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng, tụng bài tán thán Phật, hoặc hát bài Khúc Tán Ca Tôn Kính Phật).

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện


Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT Kính lạy Đấng Vô Thượng Người là cành hoa sen Nơi biển đời nhân thế Người là nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời Dựng lại niềm tin sâu Nơi tăm tối u sầu. Quỳ lạy Bậc Chánh Giác Thầy của khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài. Người là một đại dương Mà con nhu giọt nước Người là ngọn cao sơn Mà con như hạt bụi. Con xin đảnh lễ người Với trọn lòng thiết tha Quy y và tôn kính Xin đem trọn cuộc đời Đi theo bước chân Người Xa lìa bờ vô minh Tìm về nơi giác ngộ Xin theo trái tim người


Để trải lòng thương yêu Bao dung khắp muôn1oài. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)

LỄ PHẬT (Hoặc theo nghi thức Bắc Tông với danh hiệu cụ thể của một số Phật, Bồ Tát)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh

Pháp. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền

Thánh Tăng (l lạy) KHAI KINH Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được xin trì tụng Nguyện hiểu như Lại nghĩa nhiệm mầu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) KINH HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA Tôi đã nghe như vầy giữa thế gian triền phược đức như Lai ra đời là bậc A La Hán là vị Phật Thế Tôn sau khi đã chứng ngộ


Ngài tuyên giảng con đường đưa đến bờ giải thoát Rồi một người cư sĩ dù thuộc giai cấp nào sau khi nghe pháp ấy khởi lên lòng kính ngưỡng đối với đức Như Lai tự nghĩ sống ở đời đầy những điều ràng buộc bụi bặm và khổ đau khó thể nào đạt được hạnh thanh tịnh hoàn toàn trắng trong như vỏ ốc chỉ đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không mới có thể giúp ta đến bến bờ giải thoát. Rồi vị ấy từ bỏ tài sản và gia đình khoác ca-sa cạo tóc làm một vị Sa-môn. Sau khi đã xuất gia vị ấy sống chế ngự bằng giới bổn mộc-xoa (Mokkha) đủ oai nghi chánh hạnh Vị ấy Thấy nguy hểm Trong từng lỗi nhỏ nhặt


lời nói và việc làm luôn giữ gìn thanh tịnh, thủ hộ các giác quan không đắm nhiễm bên ngoài, sống cuộc đời thanh bai giản đơn và tri túc. Thế nào là Tỳ kheo có giới hạnh cụ túc ? Đó là một Tỳ kheo đã từ bỏ sát sanh xa lìa các vũ khí và thương yêu tất cả Đó là vị Tỳ kheo đã từ bỏ gian tham không trộm cắp của người không mong nhiều sở hữu. Đó là vị Tỳ kheo đã xa lìa tính dục phạm hạnh được giữ gìn trắng trong và trọn vẹn. Đó là vị Tỳ kheo tránh xa sự nói dối chỉ nói bằng sự thật cho những người đáng nghe. không nói lời chia rẽ làm thù hận phát sinh chỉ nói lời hòa vui


để yêu thương xuất hiện. Vị ấy không bao giờ nói lên lời ác độc chỉ nói lời từ ái tao nhã đẹp lòng người. Vị ấy cũng tránh xa những lời nói khoe khoang hơn thua và hiếu thắng để gìn giữ khiêm cung. Đó là vị Tỳ kheo biết tôn trọng cỏ cây biết giữ gìn sự sống của tất cả mọi loài. Kkhông ăn uống phi thời không dự xem nhạc kịch Từ bỏ các vòng hoa hương thơm và vàng bạc . Vị ấy cũng khước từ chăn nuôi và buôn bán tôi tớ và đất đai tham lam hay lừa đảo. Vị Tỳ kheo như thế tâm bình thản an vui không ăn năn lo sợ vì không phạm lỗi lầm Rồi vị Tỳ kheo ấy gìn giữ các giác quan


không đắm theo ngoại cảnh dù ít hay là nhiều. Vị ấy luôn tự xét từ một nguyên nhân nào khiến tâm chìm theo cảnh để mà tự khắc phục. Vị Tỳ kheo như thế tâm tự tại an vui không tối tăm vẩn đục vì không nhiễm thế trần. Rồi vị Tỳ kheo ấy khi đi tới, đi lui khi nhìn quanh, nhìn thẳng đều rõ ràng tỉnh giác thường hằng kiểm soát tâm Khi co tay, duỗi tay khi đắp y, mang bát đều rõ ràng tỉnh giác thường hằng kiểm soát tâm khi uống ăn nhai nuốt khi đi đứng nằm ngồi khi lặng yên, lên tiếng đều rõ ràng tỉnh giác thường hằng kiểm soát tâm Từ bao nhiêu công hạnh của một người xuất gia như giữ gìn giới luật


sống đời sống giản đơn thủ hộ các giác quan và tinh tấn chánh niệm Vị Tỳ kheo như thế sẽ tìm chốn hoang vu như gốc cây, khe suối hoặc hang núi, chòi tranh ngồi như một đóa sen thẳng lưng và bất động với chánh niệm rạng ngời rõ ràng ngay trước mắt. Rồi từ một nội tâm sáng trong và yên tĩnh tham ái được diệt trừ sân hận được vượt qua lòng Từ mẫn bao la thương yêu cho tất cả. Rồi từ một nội tâm sáng trong và yên tĩnh nên hôn trầm, trạo hối và do dự lìa xa Như một người thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích như một người vượt qua khỏi sa mạc khô khan gặp dòng sông nước mát cũng vậy, Tỳ kheo ấy


diệt năm triền cái rồi được hân hoan hạnh phúc. Từ niềm hân hoan trên Tâm càng thêm định tĩnh Bất thiện pháp xa lìa Sơ thiền được chứng đạt đó là một trạng thái tham dục được vượt qua nên hỷ lạc tràn đầy dù vẫn còn niệm tế Không tự mãn Sơ thiền Tỳ kheo ấy nhiếp tâm diệt trừ niệm vi tế và chứng đạt Nhị thiền. Đó là một trạng thái hỷ lạc do định sanh rất thênh thang mầu nhiệm tâm cực kỳ yên tĩnh. Không tự mãn Nhị thiền Tỳ kheo ấy nhiếp tâm dừng hoạt động giác quan để chứng đạt Tam thiền đó là một trạng thái vào chánh định rất sâu với an lạc vi diệu tận cùng không bờ bến. Không tự mãn Tam thiền


Tỳ kheo ấy nhiếp tâm trừ mọi cảm thọ trước để chứng đạt Tứ thiền. Đó là một trạng thái đã bất động hoàn toàn không cảm thọ khổ vui và vô cùng sáng suốt. Rồi từ một nội tâm đã bất động hoàn toàn Tỳ kheo ấy hướng tâm nhớ về vô lượng kiếp qua từng chỗ thọ sanh với giai cấp, dòng họ khổ vui và tên tuổi rất chi tiết rõ ràng và như vậy, Vị ấy thành tựu Túc Mạng Minh Rồi từ một nội tâm đã bất động hoàn toàn Tỳ kheo ấy hướng tâm xem chúng sanh lưu chuyển qua mỗi kiếp luân hồi nhận quả báo khổ vui theo nghiệp duyên thiện ác không một chút sai lầm và như vậy, Vị ấy thành tựu Thiên Nhãn Minh.


Rồi từ một nội tâm đã bất động hoàn toàn Trí tuệ được khởi lên vô minh được chấm dứt Vị ấy biết rõ ràng như thế nào là khổ hay Nguyên Nhân Của Khổ thế nào là Giải Thoát và Đường Về Giải Thoát và như vậy, Vị ấy chứng đạt Lậu Tận Minh. Từ chánh trí như trên Vị ấy tự biết mình đã dừng lại Luân hồi đã viên thành Phạm hạnh đã hoàn toàn giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động chẳng lung lay Hãy thực hành như thế Không một ai biết trước


Cái chết đến lúc nào Tử thần có đợi đâu Làm sao điều đình được Vì thế nên nỗ lực Tinh tấn suốt đêm ngày Tỉnh giác từng phút giây An trú bằng chánh niệm Như vậy mới xửng đáng Người biết sống một mình Kẻ ấy đã tôn vinh Đạo nhiệm mầu vô thượng. LỜI KHẤN NGUYỆN Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con Với tất cả tâm thành Dâng lên lời khấn nguyện Xin cho con mãi mãi Lòng tôn kính vô biên Hơn núi biển mông mênh Dâng lên mười phương Phật Xin cho con mãi mãi Lòng thương yêu không cùng Trải thế giới tam thiên Đến chúng sinh vô tận Xin cho khắp muôn loài


Sống yên lành bên nhau Không ganh ghét oán thù Không chiến tranh giết chóc Xin cho kẻ bất thiện Biết tin có luân hồi Có nghiệp báo trả vay Để hồi đầu hướng thiện Xin kẻ mù được sáng Kẻ điếc lại được nghe Kẻ nghèo được ấm no Kẻ ốm đau bình phục Xin cho loài cầm thú Thoát được nghiệp ngu si Tái sinh vào cõi người Biết tu theo Phật Pháp Các vong linh vất vưởng Trong cõi giới u huyền Thoát nghiệp đói triền miên Quy y và siêu thoát Xin cho nơi địa ngục Chúng sinh đang đọa đày Khởi được tâm từ bi Để xa lìa cảnh khổ Cúi xin mười phương Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền Đem chánh pháp thiêng liêng Sáng soi nghìn thế giới


Cho chúng con mãi mãi Dù sinh về nơi đâu Đều gặp pháp nhiệm mầu Để nương theo tu tập Cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi Cho tay con rộng mở Biết san sẻ cúng dường Biết giúp đỡ yêu thương Đến những người khốn khó Xin cho con bình thản Trước nghịch cảnh cuộc đời Dù bị mắng bằng lời Hay bằng điều mưu hại Xin tâm con sung sướng Khi thấy người thành công Hoặc gây tạo phước lành Như chính con làm được Cho con biết im lặng Không nói lỗi của người Chỉ lặng lẽ dùng lời Cầu cho người hết lỗi Xin vòng dây tham ái Rời khỏi cuộc đời con Để cho trái tim con


Biết yêu thương tất cả Cúi lạy mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mệt mỏi Nay con dâng lời nguyện Giả i thoát, quyết tìm về Giác ngộ, quyết lìa mê Độ sinh, đền ơn Phật Xin cho con giữ vững Được chí nguyện tu hành Không một phút buông lơi Không một giờ xao lãng Xin vẹn toàn giới hạnh Với thiền định lắng sâu Với trí tuệ nhiệm mầu Xóa tan dần chấp ngã Xin cho con tỉnh táo Không kiêu mạn tự hào Dù tu tiến đến đâu Vẫn tự tìm chỗ dở Nguyện cho con đi mãi Không dừng lại giữa đường Đến tuyệt đối vô biên Tâm đồng tâm chư Phật Rồi trong thuôn vạn nẻo Cửa sinh tử luân hồi


Con mãi mãi không thôi Độ sinh không dừng nghỉ Cúi lạy mười phương Phật Xin chứng giám lòng con Lời khấn nguyện sắt son Dâng lên ngôi Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

PHỤC NGUYỆN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Từ Phụ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài trì tụng kinh Hạnh Người xuất Gia và Lời Khấn Nguyện Cầu nguyện

Đạo pháp sáng soi, giáo lý rộng truyền. Vì đạo quên mình, bốn ơn nặng nhớ Thế giới hòa bình hết khổ đao binh Mưa nắng thuận hòa chúng sinh an lạc. Đại chúng tiến tu tỉnh rõ lỗi lầm Rộng mở từ tâm vì người làm gốc Chốn chốn già lam tỏa hương đạo đức Cho cả muôn loài quy phục tựa nương Hết thảy vong linh trong cõi siêu hình Bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo Pháp giới rộng trùm ba cõi bốn loài Đồng thoát luân hồi trọn thành Phật đạo.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) VÌ ĐẠO THIÊNG Đạo thiêng như ánh trăng soi trên ngàn thế gian Từ bi ấm áp xua tan ưu sầu khóc than Đời thôi bớt điêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn Tiếng chuông dịu dàng lòng con trầm lắng. Từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau . Nguyện đem chánh pháp, cho nhau quên ngàn nỗi đau. Lời kinh rất sâu mầu, quỳ dâng những nguyện cầu. Trái tim xin vì Đạo thiêng khát khao. Đời là những đắng cay vui buồn ghét thương. Kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp nẻo đường Rồi Phật Pháp giúp ta qua ngàn muôn hướng Để hôm nay ta sống cho nhau đẹp ngời Thân và tâm nguyện xin dâng đến Như Lai Trọn cuộc sống bước chân vừng vàng đi tới Ánh Đạo mầu tỏa sáng tấm lòng muôn nơi. Vì Đạo thiêng, xin thương mến cả nhân sinh Vì Đạo thiêng, xin đem hết lòng tôn kính


Trước đài sen mong khắp nơi vui thanh bình Những ân tình như biển triều dâng sóng lên. Vì Đạo Pháp ta đi gieo rắc ngàn nơi Với con tim bao la như ánh mặt trời Giữa cuộc đời Phật đạo bừng lên nắng tươi Vui bên nhau hạnh phúc thênh thang rạng ngời. (2 lần) NGHI THỨC KINH SỐNG HÒA HỢP NIỆM HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)

Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật Pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác KỲ NGUYỆN (Đọc thầm) Hôm nay đệ tử chúng con trì tụng kinh Hạnh Người Xuất Gia nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ cho đệ tử chúng con tội diệt, phước


sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần) (Đứng dậy cắm lên lư hương rồi chắp tay đứng thẳng tụng bài Tán Thán Phật, hoặc bài Khúc Tán Ca)

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT


Kính lạy Đấng Vô Thượng Người là cành hoa sen Nơi biển đời nhân thế Người là nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời Dựng lại niềm tin sâu Nơi tăm tối u sầu. Quỳ lạy Bậc Chánh Giác Thầy của khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài. Người là một đại dương Mà con nhu giọt nước Người là ngọn cao sơn Mà con như hạt bụi. Con xin đảnh lễ người Với trọn lòng thiết tha Quy y và tôn kính Xin đem trọn cuộc đời Đi theo bước chân Người Xa lìa bờ vô minh Tìm về nơi giác ngộ Xin theo trái tim người Để trải lòng thương yêu Bao dung khắp muôn1oài.


Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)

LỄ PHẬT (Hoặc theo nghi thức Bắc Tông với danh hiệu cụ thể của một số Phật, Bồ Tát)

 Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh

Pháp. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền

Thánh Tăng (l lạy) KHAI KINH Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được xin trì tụng Nguyện hiểu như Lại nghĩa nhiệm mầu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

KINH SỐNG HÒA HỢP Tôi từng nghe như vầy Có một thời Thế Tôn Ở tại Na-di-ka đi đến thăm khu rừng trồng nhiều cây Tala tên gọi Go-sin-ga Ở đó có ba thầy Thầy A-nu-rud-dha


với thầy Nan-di-ya và thầy Kim-bi-la đang cùng sống chung nhau tu tập trong an lành Thấy Thế Tôn từ xa ba Thầy lo tiếp đón người đỡ lấy y bát người sửa soạn chỗ ngồi người đem nước rửa chân. Rồi đảnh lễ cung kính xong, ngồi xuống một bên. Thế Tôn mở lời hỏi: - Này các thầy Tỳ kheo Cuộc sống ở nơi đây an lành, yên vui chăng? hằng ngày đi khất thực có mệt nhọc lắm chăng? các Thầy đã sống chung có thật sự hòa hợp như thể nước với sữa , lòng hoan hỷ tràn đầy không hề tranh cãi chăng? khi nghe hỏi như vậy, ba Thầy đã thưa rằng: - Kính bạch Đức Thế Tôn! thật sự là như vậy. chúng con sống an lành


cảm thấy rất yên vui đi khất thực dễ dàng chúng con rất hòa hợp nói lời thuận thảo nhau tràn đầy niềm hoan hỷ. Thế Tôn khen, hỏi tiếp: - Các Thầy bằng cách nào thực hiện đời sống ấy? - Kính bạch đức Thế Tôn! Chúng con hiểu được rằng thật vô cùng lợi ích khi chúng con sống chung với bạn đồng phạm hạnh nên xử sự với nhau dù trước mặt, sau lưng vẫn một mực tốt đẹp vẫn một niềm quý trọng ở trong từng việc1àm ở trong từng lời nói ngay cả trong suy nghĩ. Kính bạch đức Thế Tôn! Chúng con đã thật sự từ bỏ tâm ý mình để sống tùy thuận theo tâm của bạn đồng tu. Vì thực hiện như thế chúng con tuy khác thân


mà tâm vẫn tương đồng. Do “ khác thân, giống tâm” nên chúng con nhìn nhau trong ánh mắt thiện cảm vui sống ở bên nhau không một lời tranh cãi như nước sữa hợp hòa - Này, các thầy Tỳ kheo đời sống của các Thầy có nhiệt tâm, tinh cần không hề phóng dật chăng? - Kính bạch đức Thế Tôn! Chúng con sống như sau ai khất thực về trước lo soạn sẵn nước uống soạn cả nước rửa chân bớt phần ăn của mình dành cho người về muộn. ai khất thực về sau có thể dùng, nếu cần sau đó, sẽ xếp dọn mọi thứ cho gọn gàng khi cần được giúp đỡ. Chúng con chỉ đưa tay ra hiệu chứ không nói Lời nói chỉ được dùng đàm luận chuyện đạo pháp


vào những lúc thích hợp nhằm chia sẻ cho nhau điều chúng con tu tập Thế Tôn hết lời khen, tiếp tục hỏi các Thầy - Này các thầy Tỳ kheo các Thầy có thể nào chứng được pháp cao thượng được tri kiến thánh nhân được thoải mái an lạc với cuộc sống như thế? - Kính bạch đức Thế Tôn Nếu như chúng con muốn chúng con sẽ nhiếp tâm lìa xa các ham muốn lìa xa các vọng tưởng không khởi Tham Sân Si để trú thiền thứ nhất. Đó là tâm an ổn với hỷ được phát sinh dùng chút ý nhỏ nhiệm thường hằng kiểm soát tâm - Kính bạch đức Thế Tôn? Nếu như chúng con muốn lúc chúng con nhiếp tâm ý thức của chúng con sẽ đạt đến bất động


để trú thiền thứ hai đó là tâm an định với hỷ lạc phát sinh dù không còn kiểm soát tâm ý chẳng lung lay. - Kính bạch đức Thế Tôn! Nếu như chúng con muốn chúng con sẽ nhiếp tâm để trú thiền thứ ba. đó là tâm thanh tịnh với an lạc vi diệu và tỉnh giác hoàn toàn sâu vào trong chánh định tâm sở đắc tan biến. - Kính bạch đức Thế Tôn! Nếu như chúng con muốn chúng con sẽ nhiếp tâm vượt các lớp tâm thức để trú thiền thứ tư. Đó là một trạng thái đã bất động hoàn toàn không cảm thọ khổ vui và vô cùng sáng suốt. - Kính bạch đức Thế Tôn? Nếu như chúng con muốn chúng con hướng tâm về hư không rộng vô biên


với tâm rộng vô lượng không chi phối bởi Tưởng để trú định thứ nhất là Không vô biên xứ. - Kính bạch đức Thế Tôn Nếu như chúng con muốn chúng còn trãi cái biết phủ trùm không bến bờ để trú định thứ hai là Thức vô biên xứ. - Kính bạch đức Thế Tôn! Nếu như chúng con muốn tâm lượng càng rộng mở vượt thoát mọi đối tượng sai biệt trong pháp giới thấy rõ “không có gì” để trú định thứ ba là Vô sở hữu xứ - Kính bạch đức Thế Tôn! Nếu như chúng con muốn chúng con vượt ra khỏi vô sở hữu xứ định dùng tâm vô lượng ấy thấy biết cả pháp giới để trú định thứ tư Phi tưởng phi phi tưởng -Kính bạch đức Thế Tôn!


Nếu như chúng con muốn chúng con sẽ tiếp tục an trú Diệt tận định thể tĩnh lặng tuyệt đối từ đó với Trí tuệ thấy biết đúng như thật mà đoạn trừ vô minh - Kính bạch đức Thế Tôn? Đó là hạnh phúc lớn là an trú tối thượng chúng con cùng thành tựu không thấy hạnh phúc nào bằng hạnh phúc ấy cả - Này , các thầy Tỳ kheo Các Thầy đã thật sự có hạnh phúc tuyệt vời đã biết sống hòa hợp giữa huynh đệ với nhau. Sau khi đã ngợi khen đức Thế Tôn ra về các Thầy ngồi quanh nhau thầy A-nu-rud-dha lên tiếng rằng: - chẳng ai nói về điều sở đắc về quả vị chứng đạt nhưng tâm Tôi vẫn biết tâm huynh đệ như thế


mà bạch cùng Thế Tôn mọi chuyện rất rõ ràng. Lúc đó, có Dạ xoa tên Pa-Ra-Ja-Na đến chỗ Thế Tôn ở đảnh lễ và tán thán sự có mặt của Người cùng với các Thầy đây đem hạnh phúc lợi ích cho dân chúng Vaj-ji đồng thời, các cõi trời cùng chung nhau ca ngợi Thế Tôn và các Thầy Thế Tôn bảo Dạ xoa: Này Di-gha hãy nhớ nếu ai trong loài trời cũng như trong loài người nhớ đến ba Thầy đây với tâm niệm hoan hỷ với tâm niệm cung kính là tạo công đức lớn người đó sẽ an lạc sẽ hạnh phúc lâu dài. Hãy nhìn xem ba Thầy đã sống như thế nào để thể hiện trọn vẹn “lòng thương tưởng chúng sanh


vì an lạc, hạnh phúc loài Trời và loài Người” Được Thế Tôn chỉ dạy Dạ xoa rất vui mừng tin nhận và làm theo cuộc sống khéo hòa hợp Gương mẫu nhất trên đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động chẳng lung lay Hãy thực hành như thế Không một ái biết trước Cái chết đến lúc nào Tử thần có đợi đâu Làm sao điều đình được Vì thế nên nỗ lực Tinh tấn suốt đêm ngày Tỉnh giác từng phút giây An trú bằng chánh niệm Như vậy mới xứng đáng Người biết sống một mình


Kẻ ấy đã tôn vinh Đạo nhiệm mầu vô thượng. LỜI KHẤN NGUYỆN Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con Với tất cả tâm thành Dâng lên lời khấn nguyện Xin cho con mãi mãi Lòng tôn kính vô biên Hơn núi biển mông mênh Dâng lên mười phương Phật Xin cho con mãi mãi Lòng thương yêu không cùng Trải thế giới tam thiên Đến chúng sinh vô tận Xin cho khắp muôn loài Sống yên lành bên nhau Không ganh ghét oán thù Không chiến tranh giết chóc Xin cho kẻ bất thiện Biết tin có luân hồi Có nghiệp báo trả vay Để hồi đầu hướng thiện Xin kẻ mù được sáng Kẻ điếc lại được nghe


Kẻ nghèo được ấm no Kẻ ốm đau bình phục Xin cho loài cầm thú Thoát được nghiệp ngu si Tái sinh vào cõi người Biết tu theo Phật Pháp Các vong linh vất vưởng Trong cõi giới u huyền Thoát nghiệp đói triền miên Quy y và siêu thoát Xin cho nơi địa ngục Chúng sinh đang đọa đày Khởi được tâm từ bi Để xa lìa cảnh khổ Cúi xin mười phương Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền Đem chánh pháp thiêng liêng Sáng soi nghìn thế giới Cho chúng con mãi mãi Dù sinh về nơi đâu Đều gặp pháp nhiệm mầu Để nương theo tu tập Cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi Cho tay con rộng mở


Biết san sẻ cúng dường Biết giúp đỡ yêu thương Đến những người khốn khó Xin cho con bình thản Trước nghịch cảnh cuộc đời Dù bị mắng bằng lời Hay bằng điều mưu hại Xin tâm con sung sướng Khi thấy người thành công Hoặc gây tạo phước lành Như chính con làm được Cho con biết im lặng Không nói lỗi của người Chỉ lặng lẽ dùng lời Cầu cho người hết lỗi Xin vòng dây tham ái Rời khỏi cuộc đời con Để cho trái tim con Biết yêu thương tất cả Cúi lạy mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mỏi mệt Nay con dâng lời nguyện Giải thoát, quyết tìm về Giác ngộ, quyết lìa mê Độ sinh, đền ơn Phật


Xin cho con giữ vững Được chí nguyện tu hành Không một phút buông lơi Không một giờ xao lãng Xin vẹn toàn giới hạnh Với thiền định lắng sâu Với trí tuệ nhiệm mầu Xóa tan dần chấp ngã Xin cho con tỉnh táo Không kiêu mạn tự hào Dù tu tiến đến đâu Vẫn tự tìm chỗ dở Nguyện cho con đi mãi Không đứng lại giữa đường Đến tuyệt đối vô biên Tâm đồng tâm chư Phật Rồi trong muôn vạn nẻo Của sinh tử luân hồi Con mãi mãi không thôi Độ sinh không dừng nghỉ Cúi lạy mười phương Phật Xin chứng giám lòng con Lời khấn nguyện sắt son Dâng lên ngôi Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

PHỤC NGUYỆN


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Từ Phụ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài trì tụng kinh Từ Tâm và Lời Khấn Nguyện Cầu nguyện: Đạo pháp sáng soi, giáo lý rộng truyền. Vì đạo quên mình, bốn ơn nặng nhớ Thế giới hòa bình hết khổ đao binh Mưa nắng thuận hòa chúng sinh an lạc. Đại chúng tiến tu tỉnh rõ lỗi lầm. Rộng mở từ tâm vì người làm gốc Chốn chốn già lam tỏa hương đạo đức Cho cả muôn loài quy phục tựa nương Hết thảy vong linh trong cõi siêu hình Bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo Pháp giới rộng trùm ba cõi bốn loài Đồng thoát luân hồi trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

TAM QUY Y 

Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển ( 1 lạy)

 Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy)


VÌ ĐẠO THIÊNG (Đồng ca)

Đạo thiêng như ánh trăng soi trên ngàn thế gian Từ bi ấm áp xua tan ưu sầu khóc than Đời thôi bớt điêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn Tiếng chuông dịu dàng lòng con trầm lắng. Từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau . Nguyện đem chánh pháp, cho nhau quên ngàn nỗi đau. Lời Kinh rất sâu mầu, quỳ dâng những nguyện cầu. Trái tim xin vì Đạo thiêng khát khao. Đời là những đắng cay vui buồn ghét thương . Kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp nẻo đường. Rồi Phật Pháp giúp ta qua ngàn muôn hướng Để hôm nay ta sống cho nhau đẹp ngời Thân và tâm nguyện xin dâng đến như Lai Trọn cuộc sống bước chân vững vàng đi tới Ánh Đạo mầu tỏa sáng tấm lòng muôn nơi. Vì Đạo thiêng, xin thương mến cả nhân sinh Vì Đạo thiêng, xin đem hết lòng tôn kính Trước đài sen mong khắp nơi vui thanh bình Những ân tình như biển triều dâng sóng lên. Vì Đạo Pháp ta đi gieo rắc ngàn nơi Với con tim bao la nhu ánh mặt trời Giữa cuộc đời Phật đạo bừng lên nắng tươi Vui bên nhau hạnh phúc thênh thang rạng ngời. (2 lần) NGHI THỨC LẠY PHẬT SÁM HỐI


NIỆM HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện) Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật Pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác. (xá 3 xá rồi đọc bài Kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN ( Đọc thầm)

Hôm nay đệ tử chúng con trì tụng kinh Hạnh Người Xuất Gia nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ cho đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh,thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát


(3 lần) (Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng, tụng bài tán thán Phật, hoặc hát bài Khúc Tán Ca Tôn Kính Phật).

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT Kính lạy Đấng Vô Thượng Người là cành hoa sen Nơi biển đời nhân thế Người là nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời Dựng lại niềm tin sâu


Nơi tăm tối u sầu. Quỳ lạy Bậc Chánh Giác Thầy của khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài. Người là một đại dương Mà con nhu giọt nước Người là ngọn cao sơn Mà con như hạt bụi. Con xin đảnh lễ người Với trọn lòng thiết tha Quy y và tôn kính Xin đem trọn cuộc đời Đi theo bước chân Người Xa lìa bờ vô minh Tìm về nơi giác ngộ Xin theo trái tim người Để trải lòng thương yêu Bao dung khắp muôn1oài. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)

LỄ PHẬT (Hoặc theo nghi thức Bắc Tông với danh hiệu cụ thể của một số Phật, Bồ Tát)

 Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh

Pháp. (l lạy)


 Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền

Thánh Tăng (l lạy) KHAI KINH Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được xin trì tụng Nguyện hiểu như Lại nghĩa nhiệm mầu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

LẠY PHẬT SÁM HỐI Kính lạy Đấng Giác Ngộ Giữa thế gian tối tăm Người vầng ánh sáng Giữa biển đời khổ đau Người, đảo cồn nương tựa Chúng con xin kính dâng Lên Người lòng tôn kính Vô biên và mãi mãi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy)

Trí tuệ người vô cùng Chiếu soi cả pháp giới Suốt ba cõi chúng sinh Không điều gì chẳng biết Biết làm sao nói lên Lòng chúng con kính ngưỡng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


(1 lạy)

Chúng con sống yên vui Trong Từ Bi của Người Ngập tràn như không khí Trùm phủ khắp muôn loài Tha thứ và độ lượng Bao la và gần gũi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Nơi trí giác tuyệt vời Người vượt qua chấp ngã Không còn là chính mình Người đã là tất cả Là hạt bụi cánh hoa Là trăng sao mây gió Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Núi có thể lung lay Nhưng người là bất động Tâm bình an của Người Còn hơn cả hư không Rất nhỏ nhiệm sâu mầu Đến tận cùng tuyệt đối Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Người cao cả thiêng liêng Người bao la vời vợi


Mà chúng con nhỏ bé Tầm thường và tội lỗi Biết bao kiếp si mê Trong tham lam thù hận Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Từ chấp ngã ban đầu Biến thành tâm ích kỷ Chỉ nghĩ lợi phần mình Và quên đi tất cả Bây giờ con ăn năn Xin nguyện chừa lỗi trước Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Từ chấp ngã ban đầu Biến thành tâm kiêu mạn Thấy mình hơn mọi người Rồi khinh thường tất cả Hôm nay trước muôn loài Con cúi đầu sám hối Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Có ai ngờ được rằng Tâm kiêu mạn khởi lên Là nhiễm ô nối bước Khiến chúng con chìm trong Đam mê và dục vọng


Thấp hèn và tội lỗi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Tâm ích kỷ trước kia Đưa đến lòng ác độc Khiến chúng con nhẫn tâm Gây tổn hại muôn loài Bằng lời nói, gươm đao Hoặc âm mưu đen tối Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Vì không biết thương người Nên muốn ai cũng xấu Nên chỉ thích chê bai Để làm người nhục nhã Ôi! lời nói chê bai Làm con người chia rẽ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Tâm tự kiêu ngự trị Nên nóng giận dễ đàng Mmỗi khi có người nào Làm cho con trái ý Hoặc xúc phạm đến con Hoặc điều con ưa thích Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)


Làm được chút điều lành Chưa có đáng là bao Mà con tưởng rất nhiều Nên khởi tâm tự mãn Làm đóng lại con đường Đi về nơi cao thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Rồi Phật pháp cao siêu Con hiểu được đôi điều Đã thích thú khoe khoang Không khiêm cung kín đáo Làm hao tổn thiện căn Phát sinh nhiều trở ngại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Ôi! lầm lỗi chập chùng Giăng kín cả tâm con Dù tha thiết ăn năn vẫn khó trừ diệt được Cúi xin mười phương Phật Soi sáng cả lòng con Để trong mỗi phút giây Con luôn luôn tỉnh giác Xét được lầm lỗi mình Từ nội tâm sâu kín Con nguyện mãi về sau


Dù sinh về nơi đâu Sẽ đem trọn đời mình Hiến dâng cho tất cả Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 3 lạy)

LỜI KHẤN NGUYỆN Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con Với tất cả tâm thành Dâng lên lời khấn nguyện Xin cho con mãi mãi Lòng tôn kính vô biên Hơn núi biển mông mênh Dâng lên mười phương Phật Xin cho con mãi mãi Lòng thương yêu không cùng Trải thế giới tam thiên Đến chúng sinh vô tận Xin cho khắp muôn loài Sống yên lành bên nhau Không ganh ghét oán thù Không chiến tranh giết chóc Xin cho kẻ bất thiện Biết tin có luân hồi Có nghiệp báo trả vay


Để hồi đầu hướng thiện Xin kẻ mù được sáng Kẻ điếc lại được nghe Kẻ nghèo được ấm no Kẻ ốm đau bình phục Xin cho loài cầm thú Thoát được nghiệp ngu si Tái sinh vào cõi người Biết tu theo Phật Pháp Các vong linh vất vưởng Trong cõi giới u huyền Thoát nghiệp đói triền miên Quy y và siêu thoát Xin cho nơi địa ngục Chúng sinh đang đọa đày Khởi được tâm từ bi Để xa lìa cảnh khổ Cúi xin mười phương Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền Đem chánh pháp thiêng liêng Sáng soi nghìn thế giới Cho chúng con mãi mãi Dù sinh về nơi đâu Đều gặp pháp nhiệm mầu Để nương theo tu tập Cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người


Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi Cho tay con rộng mở Biết san sẻ cúng dường Biết giúp đỡ yêu thương Đến những người khốn khó Xin cho con bình thản Trước nghịch cảnh cuộc đời Dù bị mắng bằng lời Hay bằng điều mưu hại Xin tâm con sung sướng Khi thấy người thành công Hoặc gây tạo phước lành Như chính con làm được Cho con biết im lặng Không nói lỗi của người Chỉ lặng lẽ dùng lời Cầu cho người hết lỗi Xin vòng dây tham ái Rời khỏi cuộc đời con Để cho trái tim con Biết yêu thương tất cả Cúi lạy mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mỏi mệt Nay con dâng lời nguyện


Giải thoát, quyết tìm về Giác ngộ, quyết lìa mê Độ sinh, đền ơn Phật Xin cho con giữ vững Được chí nguyện tu hành Không một phút buông lơi Không một giờ xao lãng Xin vẹn toàn giới hạnh Với thiền định lắng sâu Với trí tuệ nhiệm mầu Xóa tan dần chấp ngã Xin cho con tỉnh táo Không kiêu mạn tự hào Dù tu tiến đến đâu Vẫn tự tìm chỗ dở Nguyện cho con đi mãi Không đứng lại giữa đường Đến tuyệt đối vô biên Tâm đồng tâm chư Phật Rồi trong muôn vạn nẻo Của sinh tử luân hồi Con mãi mãi không thôi Độ sinh không dừng nghỉ Cúi lạy mười phương Phật Xin chứng giám lòng con Lời khấn nguyện sắt son Dâng lên ngôi Tam Bảo


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

PHỤC NGUYỆN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Từ Phụ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm Lạy Phật Sám Hối, cầu nguyện: Đã nhiều kiếp si mê điên đảo Tạo vô biên vô lượng lỗi lầm Hôm nay tha thiết ăn năn Thành tâm sám hối tội căn sâu dày. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ( 3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) VÌ ĐẠO THIÊNG Đạo thiêng như ánh trăng soi trên ngàn thế gian Từ bi ấm áp xua tan ưu sầu khóc than Đời thôi bớt điêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn Tiếng chuông dịu dàng lòng con trầm lắng. Từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau .


Nguyện đem chánh pháp, cho nhau quên ngàn nỗi đau. Lời kinh rất sâu mầu, quỳ dâng những nguyện cầu. Trái tim xin vì Đạo thiêng khát khao. Đời là những đắng cay vui buồn ghét thương. Kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp nẻo đường Rồi Phật Pháp giúp ta qua ngàn muôn hướng Để hôm nay ta sống cho nhau đẹp ngời Thân và tâm nguyện xin dâng đến Như Lai Trọn cuộc sống bước chân vừng vàng đi tới Ánh Đạo mầu tỏa sáng tấm lòng muôn nơi. Vì Đạo thiêng, xin thương mến cả nhân sinh Vì Đạo thiêng, xin đem hết lòng tôn kính Trước đài sen mong khắp nơi vui thanh bình Những ân tình như biển triều dâng sóng lên. Vì Đạo Pháp ta đi gieo rắc ngàn nơi Với con tim bao la như ánh mặt trời Giữa cuộc đời Phật đạo bừng lên nắng tươi Vui bên nhau hạnh phúc thênh thang rạng ngời. (2 lần) NGHI THỨC TỤNG KINH ( Dành Cho Khóa Tĩnh Tu)

NIỆM HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)

Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo


Theo Phật Pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác KỲ NGUYỆN (Đọc thầm)

Hôm nay đệ tử chúng con tề tựu nơi Chùa……… thành tâm thọ trì kỳ lễ tĩnh tu, lễ Phật sám hối, tu tập thiền định nguyện mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, Bồ Đề tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. ( Đọc tiếp bài Niệm Hương)

CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần) (Đứng dậy cắm lên lư hương rồi chắp tay đứng thẳng tụng bài Tán Thán Phật, hoặc bài Khúc Tán Ca)

KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT Kính lạy Đấng Vô Thượng Người là cành hoa sen


Nơi biển đời nhân thế Người là nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời Dựng lại niềm tin sâu Nơi tăm tối u sầu. Quỳ lạy Bậc Chánh Giác Thầy của khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài. Người là một đại dương Mà con nhu giọt nước Người là ngọn cao sơn Mà con như hạt bụi. Con xin đảnh lễ người Với trọn lòng thiết tha Quy y và tôn kính Xin đem trọn cuộc đời Đi theo bước chân Người Xa lìa bờ vô minh Tìm về nơi giác ngộ Xin theo trái tim người Để trải lòng thương yêu Bao dung khắp muôn1oài. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)


TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Lễ Phật  Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật (l lạy)

Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh Pháp( 1 lạy).

 Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả tất cả

Hiền Thánh Tăng (1 lạy) KHAI KINH Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được xin trì tụng


Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

LỄ PHẬT PHÁT NGUYỆN ( Dành cho khóa tĩnh tu)

1.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Chí thành đảnh lễ Mười phương pháp giới Trọn cả ba đời Tất cả chư Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 2.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Từ tâm vô lượng Tĩnh lặng an vui Trải khắp muôn loài Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 3.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Bi tâm vô lượng Thương xót chúng sanh Trong kiếp luân hồi Của mười phương Phật.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 4.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Hỷ tâm vô lượng Khuyến hóa chúng sanh Bỏ ác làm lành Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 5.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Xả tâm vô lượng Thương cả chúng sanh Si tối cang cường Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 6.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Công đức hy sinh Hạnh phúc thế gian Vì đạo quên mình Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 7. Đệ tử chúng con


Hết lòng kính ngưỡng Giới thể thanh tịnh Phạm hạnh sáng trong Như tuyết như gương Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 8.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Đại lực tinh tấn Chí nguyện kiên cường Hàng phục chướng ma Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 9.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Trải vô số kiếp Đại hạnh vị tha Cứu giúp muôn loài Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 1 0.Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Định lực thâm sâu Chứng đạt đạo quả


Vô thượng Niết Bàn Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 11. Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Trí tuệ cao siêu Biết rõ sáu đường Suốt nhìn ba cõi Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 12. Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Biện tài vô ngại Giáo hoá chúng sinh Hàng phục ma binh Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 13. Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Giáo pháp nhiệm mầu Chữa lành muôn bệnh Phiền não vô minh Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


(1 lạy) 14. Đệ tử chúng con Hết lòng kính ngưỡng Thần lực vô biên Ứng hiện tuỳ duyên Hóa độ khắp miền Của mười phương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 15. Đệ tử chúng con Chí thành cầu nguyện chư Phật gia hộ Chánh pháp sáng soi Mãi mãi lưu truyền Không hề đoạn dứt Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 16. Xin Phật gia hộ Tất cả chúng sanh Thương kính lẫn nhau Sống theo đạo lý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 17. Xin Phật gia hộ Tất cả chúng sinh Trí tuệ quang minh Thấm sâu lời Phật.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 18. Xin Phật gia hộ Tất cả chúng sanh Trọn kiếp ngàn đời Quy y Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 19. Chúng sanh tinh tấn Dứt bỏ tham sân Ái nhiễm muộn phiền Oán hờn tranh đấu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 20. Chúng sanh thoát khỏi Kiêu mạn khoe khoang Ích kỷ lợi mình Gian tham đố kỵ . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 21. Chúng sanh tin hiểu Nghiệp báo luân hồi Nghĩ nói và làm Hoàn toàn thuần thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 22. Lòng thương rộng mở


Trùm phủ muôn nơi Tận cõi vô hình cỏ cây cầm thú Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 23. Chúng sanh thắng được Dục vọng thấp hèn Làm chủ thân tâm Sống đời trong sạch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 24. Xin cho tà kiến Rời khỏi chúng sanh Để vững lòng tin Mười phương Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 25. Bước vào thánh đạo Nhu thuận khiêm cung Từ ái bao dung Buông dần chấp ngã . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 26. Dù cho tất cả Biển cạn non mòn Lòng vẫn sắt son Kiên cường giữ đạo.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 27. Nguyện cho thế giới Mãi sống an lành Khổ nạn chiến tranh Thảy đều chấm dứt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 28. Thuận hòa mưa nắng Cây cỏ tốt tươi Cuộc sống muôn nơi Ấm no hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 29. Nguyện cho khắp cả Cõi giới siêu hình Thấm đượm lời kinh Quay đầu giác ngộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 30. Chư Phật gia hộ Tất cả chúng sanh Đầy đủ duyên lành Thiện căn lớn mãi Vượt bao chướng ngại Tỏ ngộ đạo mầu Thiền định thâm sâu


Đồng thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) PHỤC NGUYỆN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ dưới Phật đài tụng kinh Lễ Phật Phát Nguyện. Đạo pháp sáng soi giáo lý rộng truyền Vì đạo quên mình bốn ân nặng nhớ Thế giới hòa bình hết khổ đao binh Mưa nắng thuận hòa, chúng sinh an lạc Đại chúng tiến tu tĩnh rõ lỗi lầm Rộng mở từ tâm, vì người làm gốc Chốn chốn già lam tỏa hương đạo đức Cho cả muôn loài quy phục tựa nương Hết thảy vong linh trong cõi siêu hình Bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo Pháp giới rộng trùm ba cõi bốn loài Đồng thoát luân hồi trọn thành Phật đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy)


VÌ ĐẠO THIÊNG ( Đồng ca)

Đạo thiêng như ánh trăng soi trên ngàn thế gian Từ bi ấm áp xua tan ưu sầu khóc than Đời thôi bớt điêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn Tiếng chuông dịu dàng lòng con trầm lắng. Từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau . Nguyện đem chánh pháp, cho nhau quên ngàn nỗi đau. Lời kinh rất sâu mầu, quỳ dâng những nguyện cầu. Trái tim xin vì Đạo thiêng khát khao. Đời là những đắng cay vui buồn ghét thương. Kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp nẻo đường Rồi Phật Pháp giúp ta qua ngàn muôn hướng Để hôm nay ta sống cho nhau đẹp ngời Thân và tâm nguyện xin dâng đến Như Lai Trọn cuộc sống bước chân vừng vàng đi tới Ánh Đạo mầu tỏa sáng tấm lòng muôn nơi. Vì Đạo thiêng, xin thương mến cả nhân sinh Vì Đạo thiêng, xin đem hết lòng tôn kính Trước đài sen mong khắp nơi vui thanh bình Những ân tình như biển triều dâng sóng lên. Vì Đạo Pháp ta đi gieo rắc ngàn nơi Với con tim bao la như ánh mặt trời Giữa cuộc đời Phật đạo bừng lên nắng tươi Vui bên nhau hạnh phúc thênh thang rạng ngời. (2 lần) NGHI THỨC AN VỊ PHẬT THIẾT TRÍ BÀN THỜ PHẬT


- Không nên thờ nhiều tượng rườm rà. - Tượng ảnh đặt lên cao sao cho hương cắm không thể che khuất. - Lọ hoa một bên và đĩa trái cây một bên, bát hương ở giữa. - Phòng thờ riêng biệt, không chung với phòng sinh hoạt khác. - Đèn bố trí sao cho khi ta tắt hết tất cả thì chỉ còn một mình tượng Phật sáng lên. - Độ cao của tượng từ đầu người lớn trở lên. - Trước bàn thờ là khoảng trống để được càng nhiều người lễ bái càng tốt. - Khắp phòng trang trí thêm cái gì cho đẹp và trang nghiêm thì cũng tốt. - Nếu căn nhà ta không thích hợp cho việc thắp hương xông khói thì ta nên mua loại nước hoa có mùi thơm trang nghiêm trầm mặc. Ta sẽ đặt một chiếc đĩa có chế sẵn nước trong lên trên bát hương, rồi ta nhỏ vào đĩa đó vài giọt nước hoa (nhiều ít tùy theo khả năng tài chánh của ta). Mùi nước hoa sẽ từ từ tỏa lên để dâng cúng Phật. - Nếu có sắp chuông mõ thì có thể để hai bên ở vị trí thấp vừa với tay cầm. VÀO NGHI LỄ AN VỊ (3 nén hương to đã thắp sẵn, Chủ lễ đứng ở giữa đối diện bàn thờ. Hai vị giữ chuông mõ (Duy na và Duyệt chúng) đứng ở hai bên gần với chuông mõ. Nếu có đông Tăng Ni thì sắp hai bên nhìn vào nhau. Gia chủ quỳ phía sau Chủ lễ. Nghi lễ bắt đầu bằng 3 tiếng chuông thong thả, lớn. Chủ lễ lễ Phật một lễ, nhằm hương rồi nguyện hương). NIỆM HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính


Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật Pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác KỲ NGUYỆN Nay gia chủ tên, pháp danh... kiến tạo đạo tràng thờ phụng Tam Bảo, thỉnh đại chúng đồng hộ niệm. Cúi xin Mười Phương Chư Phật lai lâm chứng giám, gia hộ cho toàn gia quyến tiến phát đạo tâm, tác thành công đức, hộ trì Tam Bảo, gia đình an khang, tử tôn hiếu thịnh, phúc lộc thạnh toàn, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần)

KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT Kính lạy Đấng Vô Thượng Người là cành hoa sen


Nơi biển đời nhân thế Người là nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời Dựng lại niềm tin sâu Nơi tăm tối u sầu. Quỳ lạy Bậc Chánh Giác Thầy của khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài. Người là một đại dương Mà con nhu giọt nước Người là ngọn cao sơn Mà con như hạt bụi. Con xin đảnh lễ người Với trọn lòng thiết tha Quy y và tôn kính Xin đem trọn cuộc đời Đi theo bước chân Người Xa lìa bờ vô minh Tìm về nơi giác ngộ Xin theo trái tim người Để trải lòng thương yêu Bao dung khắp muôn1oài. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)


Lễ Phật  Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật (l lạy)

Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh Pháp( 1 lạy).

 Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả tất cả

Hiền Thánh Tăng (1 lạy) KHAI KINH Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được xin trì tụng Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

KINH TỨ THÁNH ĐẾ Tôi đã nghe như vầy Sau khi thành Chánh giác Thế Tôn về Lộc Uyển Độ nhóm Kiều Trần như Năm người ngồi trang nghiêm Nghe Thế tôn tuyên giảng Bài kinh Tứ Thánh Đế Chân lý của muôn đời Đức Phật dạy từng lời Thế gian là đau khổ Nguyên nhân do ích kỷ


Từ sâu thẳm nội tâm Phật xác quyết Niết Bàn Nơi bình an tuyệt đối Và con đường Bát Chánh Lối duy nhất mà thôi. Người chìm trong tối tăm Không thấy đời là khổ Ngỡ đắm say dục lạc Là vui sướng đủ rồi Đâu biết muốn được vui Phải trả nhiều giá đắt Đâu biết đời sớm tắt Theo quy luật vô thường Tâm đầy những lỗi lầm Quả báo còn chờ đợi Nẻo luân hồi vời vợi Chưa biết lúc dừng chân. Hỡi những bậc cao nhân Hãy quay đầu thức tỉnh Đi theo Bát chánh đạo Tìm giác ngộ siêu phàm Đạo lý từ vườn Nai Vang lừng cả tam giới Trời người đều ca ngợi Đấng Từ Phụ phi thường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)


THỈNH PHẬT (Tất cả quỳ hướng về Phật) Chúng con quỳ trước Phật đài Tưởng như có Phật giữa thời hoàng kim Phật ngồi không nói lặng im Mà như vang động ba nghìn thế gian Phật dung như ánh trăng ngàn Phật uy như ngọn cao sơn trầm hùng Phật từ như biển mênh mông Chúng con được tắm giữa lòng thương yêu Phật tuệ vời vợi cao siêu Soi đường con bước khỏi điều khổ đau Hôm nay cảm ứng nhiệm mầu Phật về chứng giám lời cầu chúng con Từ nay con trẻ sắt son Một lòng thờ Phật chẳng còn lung lay Đi theo nẻo chánh đường ngay Dốc lòng tu tập đêm ngày tinh chuyên Rồi đem Phật Pháp nhân duyên Sẻ chia mọi chốn, lan truyền mọi nơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

CÚNG NGỌ Cúng dường mười phương Phật Cúng dường mười phương Pháp Cúng dường mười phương Tăng Nguyện tất cả chúng sinh


Được đầy đủ vật thực Phát khởi vô thượng tâm Xa lìa niệm bỏn xẻn Từ bi rải khắp nơi. Nguyện tất cả chúng sinh Ba đường ác xa lìa Trọn đầy giới định huệ Thanh tịnh cả tam thiên An lành khắp pháp giới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần)

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

LỜI KHẤN NGUYỆN ( Xem trang 101)

PHÁT NGUYỆN Phát nguyện ( Dành cho gia đình) ( Mọi người quỳ, chủ lễ dặn dò và đọc trước, mọi người đọc theo từng câu)

Chúng con phát nguyện:


Mỗi ngày lễ Phật ít nhất 10 lạy Tọa thiền ít nhất 30 phút. Xin Phật chứng minh gia hộ cho chúng con. (1 lạy)

Chúng con phát nguyện: Giữ gìn gia đình hòa thuận êm ấm Hiếu nghĩa vẹn toàn, một lòng theo Phật Xin Phật chứng minh gia hộ cho chúng con. (1 lạy)

Chúng con phát nguyện: Tứ tế với láng giềng và giúp cho láng giềng, Cùng tin hiểu Phật Pháp cao siêu. Xin Phật chứng minh gia hộ cho chúng con. (1 lạy)

PHỤC NGUYỆN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Từ Phụ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Hôm nay đệ từ chúng con thành tâm làm lễ an vị Tôn Tượng ... ... ... ... nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát lai lâm chứng giám gia hộ: Phật Pháp truyền bá khắp nơi Nhân loại quy y tu học. Thế giới hòa bình hết cảnh chiến tranh. Mưa nắng thuận hòa, chúng sinh an lạc. Chúng con nguyện đi theo bước Phật Sống tu hành nẻo thật đường ngay: Tĩnh tâm từng phút từng giây


Dù bao gian khổ không thay đổi lòng. Lạy chư Phật mười phương tế độ Cho chúng con liễu ngộ chân như Dần vào chánh định vô dư Xóa tan chấp ngã lòng từ vô biên. Cầu nguyện gia đình Phật tử... ... ... tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, gia đình hạnh phúc, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sinh đồng trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) VÌ ĐẠO THIÊNG ( Đồng ca)

Đạo thiêng như ánh trăng soi trên ngàn thế gian Từ bi ấm áp xua tan ưu sầu khóc than Đời thôi bớt điêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn Tiếng chuông dịu dàng lòng con trầm lắng. Từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau . Nguyện đem chánh pháp, cho nhau quên ngàn nỗi đau. Lời kinh rất sâu mầu, quỳ dâng những nguyện cầu. Trái tim xin vì Đạo thiêng khát khao.


Đời là những đắng cay vui buồn ghét thương. Kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp nẻo đường Rồi Phật Pháp giúp ta qua ngàn muôn hướng Để hôm nay ta sống cho nhau đẹp ngời Thân và tâm nguyện xin dâng đến Như Lai Trọn cuộc sống bước chân vừng vàng đi tới Ánh Đạo mầu tỏa sáng tấm lòng muôn nơi. Vì Đạo thiêng, xin thương mến cả nhân sinh Vì Đạo thiêng, xin đem hết lòng tôn kính Trước đài sen mong khắp nơi vui thanh bình Những ân tình như biển triều dâng sóng lên. Vì Đạo Pháp ta đi gieo rắc ngàn nơi Với con tim bao la như ánh mặt trời Giữa cuộc đời Phật đạo bừng lên nắng tươi Vui bên nhau hạnh phúc thênh thang rạng ngời. (2 lần) THÁNH TRÍ BÁT NHÃ Khi Bồ tát Quán Tự Tại thành tựu được chánh định thẳm sâu, phát sinh trí tuệ Bát nhã vi diệu, liền thấy thân tâm năm uẩn này trống rỗng, không quan trọng nữa, và ngay đó vượt qua tất cả đau khổ. Này Xá Lợi Phất, Bồ tát thành tựu được chánh định vĩ đại an lành nên không còn chấp vào sắc thân, tự tại đối với sắc thân; không còn bị chi phối bởi cảm giác, tự tại đối với cảm giác;không còn vướng mắc nội tâm tưởng, tự tại đối với tâm tưởng; không còn lệ thuộc vào tâm năng, tự tại đối với tâm năng; không còn bị giới hạn bởi cái biết, tự tại đối với cái biết. Này Xá Lợi Phất, với sự tự tại an lành như thế, Bồ Tát đi vào sinh tử mang hạnh nguyện hóa độ chúng sinh. Khi ở trong sinh tử, Bồ tát không bị dính mắc bởi bất cứ điều gì, không cần bất cứ điều gì, không xao động theo


bất cứ sự biến dịch nào của cuộc đời. Bồ tát đến với chúng sinh bằng tâm từ bi vô hạn, không phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ dở người hay, thậm chí thương yêu cả kẻ xấu ác để tìm cách hóa độ. Bồ tát sẽ phải chấp nhận mọi điều tôn vinh hay nhục mạ, vinh quang hay cay đắng một cách bình thản. Dũng lực của Bồ tát là vô biên vô hạn. Bồ tát sẽ tùy theo tâm tình, sở thích, ngôn ngữ của chúng sinh mà tìm cách hóa độ chứ không chấp cứng vào văn tự kinh điển vì cả cuộc sống của Bồ tát là một bài kinh thiêng liêng bất tận; những việc làm của Bồ tát là tấm gương sáng ngời, ngay cả một cái nhìn hay sự im lặng của Bồ tát cũng như sấm sét có thể làm thay đổi tâm hồn người đối diện. Tâm của Bồ tát chính là vô lượng đạo lý; lời nói của Bồ tát chính là vô lượng kinh điển, nghe không giống như ngôn ngữ cổ thư nhưng không hề sai khác với ý Phật. Bồ tát thực hành Bát Nhã như thế nên thành tựu vô lượng công đức. Những công đức này khiến cho Bồ tát trở nên một vị thánh đầy uy lực, không một chướng ngại nào, khổ nạn nào có thể xâm phạm được nữa. Bồ tát đạt được sự bình an vô hạn cả nội tâm và ngoại cảnh. Chư Phật từ xưa đến nay hay sau này đều thực hành Bát Nhã như thế, thành tựu chánh định như thế, có được tự tại như thế, giáo hóa chúng sinh như thế để đắc thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thần lực phi thường của Phật và tại Bồ tát có thể cứu giúp chúng sinh qua khỏi khổ nạn cấp thời để chúng sinh có cơ hội tu tập và gây tạo phước lành đền bù ác nghiệp quá khứ. Phải biết Bát Nhã là bờ bến hiền lành an ổn là thuyền to lớn giữa biển sóng lao xao, là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen mờ mịt, là sự cao thượng vượt hơn mọi điều cao thượng trên đời. NGHI THỨC TANG LỄ LỄ NHẬP LIỆM


NIỆM HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật Pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác. Kỳ Nguyện: Hôm nay ngày ..... tháng .... . năm .......... đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tụng kinh cầu nguyện cho hương linh ……………………. Ngưỡng mong mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh, quy y Tam Bảo, xả bỏ duyên trần, tu tập pháp lành, nương nhờ Phật lực để sớm vãng sanh về cõi an lạc. Nguyện cầu tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần) CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát


(3 lần)

KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT Kính lạy Đấng Vô Thượng Người là cành hoa sen Nơi biển đời nhân thế Người là nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời Dựng lại niềm tin sâu Nơi tăm tối u sầu. Quỳ lạy Bậc Chánh Giác Thầy của khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài. Người là một đại dương Mà con nhu giọt nước Người là ngọn cao sơn Mà con như hạt bụi. Con xin đảnh lễ người Với trọn lòng thiết tha Quy y và tôn kính Xin đem trọn cuộc đời Đi theo bước chân Người Xa lìa bờ vô minh Tìm về nơi giác ngộ Xin theo trái tim người


Để trải lòng thương yêu Bao dung khắp muôn1oài. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Lễ Phật  Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật (l lạy)

Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh Pháp( 1 lạy).


 Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả tất cả

Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG Hương trầm thơm đốt Xông thấu mười phương Lòng thành dâng cúng Chư Phật tỏ tường Mây lành hoá hiện Mưa Pháp tràn tuôn Thấm nhuần khắp cõi Ba nẻo sáu đường Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần) Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng Xin từ bi tiếp dẫn Cho hương linh nơi đây Thân nằm nhẹ hồn bay Duyên trần thôi đã hết Cho hương linh nương tựa Về an trú già lam Được thấu rõ đạo mầu Quy y và siêu thoát Cúi xin chư Hộ Pháp Dạy dỗ cho hương linh Biết tôn kính Phật Đà


Chư Bồ Tát từ bi Chư Thánh Tăng giác ngộ Cúi xin chư Hộ Pháp Dạy dỗ cho hương linh Dâng trọn cả lòng mình Kính tin Ba Ngôi Báu Cho hương linh ý thức Tuân thủ các giới điều Không phóng dật tự kiêu Sống trong vòng khuôn phép Dạy hương linh hiểu biết Cuộc sống ở thế trần Danh lợi tựa phù vân Hèn sang như giấc mộng Dạy hương linh hiểu thấu Từ chấp ngã ban đầu Lòng ích kỷ ăn sâu Thành tham lam ác độc Hương linh hiểu kiêu mạn Làm ô nhiễm thân tâm Làm phát khởi lòng sân Khiến tan dần công đức Dạy hương linh cẩn thận Chớ chia rẽ con người Chớ chỉ trích chê cười Để cho người nhục nhã Dạy hương linh thấu rõ


Ngũ uẩn vốn hợp duyên Sanh diệt mãi triền miên Có gì đâu quyến luyến Dạy hương linh Nhân Quả Báo ứng rất công bình Thiện ác rõ phân minh Bởi nhân nào quả nấy Cúi xin mười phương Phật Gia hộ cho hương linh Được sáng suốt an lành Hướng về nơi cao thượng Hương linh giờ hiểu rõ Cùng tĩnh niệm chắp tay Trọn kiếp chẳng đổi thay Nguyện tin sâu Tam Bảo Hương linh sống hòa hợp Tâm nhu nhuyến hiền hòa Đầy nhân ái vị tha Đầy yêu thương hỷ xả Nguyện làm lành không mỏi Ác đạo quyết xa rời Tinh tấn chẳng buông lơi Không biếng lười giãi đãi Nguyện thấy mình hạt cát Giữa sa mạc mênh mông Là giọt nước thanh trong Giữa đại dương bát ngát


Nguyện xóa dần chấp ngã Đã trói buộc bao đời Tình thương trải muôn nơi Bằng trái tim rộng mở Đạo đức thơm lan toả Mọi ngõ ngách cuộc đời Nguyện chân lý tuyệt vời Chiếu soi trong hoàn vũ Nguyện đời đời theo Phật Muôn kiếp vẫn không cùng Lòng quyết giữ thủy chung Dù chông gai nguy khó Kính lạy mười Phương Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền Trong pháp giới vô biên Phóng từ quang tiếp dẫn Cho hương linh tĩnh lặng Dứt bỏ hết duyên trần Ba nghiệp hết tham sân Ra khỏi vòng tăm tối Cho hương linh thấy lỗi Hết ích kỷ, mạn, nghi Phát khởi tâm từ bi Yêu thương và độ lượng Cho hương linh hướng thượng Quyết dõng mãnh tu trì Thoát ái dục mê si


Tiến tu sâu thiền định Cho hương linh trí tuệ Không lui bước giữa đường Tâm nhẫn nhục kiên cường Đến tận cùng tuyệt đối Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

HỒI HƯỚNG Nguyện pháp giới chúng sanh Cùng tinh tấn tu hành Thoát chấp ngã vô minh Đồng viên thành Phật đạo. LỄ PHÁT TANG Xướng: Gia quyến cùng quỳ trước linh đài Lạy hương linh (2 lạy)

TÁN THÁN PHẬT Đại từ đại bi thương chúng sinh Đại hỷ đại xả cứu muôn loài Tướng tốt soi sáng tự trang nghiêm Chúng con trọn tâm thành đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Đây vành khăn trắng ngang đầu Tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân Lòng thành tưởng nhớ người thân Anh em cha mẹ ân nhân họ hàng Công cha nặng cao bằng non Thái Nghĩa mẹ sâu Đông Hải trùng dương Phu thê ... duyên nợ đoạn trường Cả đời nương tựa đôi đường cách xa Tình huynh đệ ruột rà ràng buộc Nghĩa họ hàng quyến thuộc tình thân Vô thường già trẻ chẳng phân Âm dương cách biệt sơ thân hai đường Nay tử biệt sinh ly cách trở Mà thế trần duyên nợ đa mang Hương linh tỉnh ngộ hồi tâm Nương theo Chánh Pháp ngập tràn tình thuơng Cúi lạy Phật mười phương gia hộ Rải lòng từ tiếp độ hương linh Chánh tà phải biết phân minh Nương nhờ Phật lực tâm linh sáng dần Hương linh nguyện chân thành học Phật Hiểu thế gian muôn vật đổi dời Thoát vòng sinh từ luân hồi Nhất tâm tĩnh niệm thảnh thơi an nhàn Hương linh nguyện siêng làm việc thiện Dứt tham sân, đoạn tận gian tà Mở lòng từ ái vị tha


Độ người, giúp vật thoát ra thế trần Dâng trọn vẹn lòng thành tưởng niệm Chấp tay sen khấn nguyện mười phương Nguyện trên chư Phật tỏ tường đi Cho hương linh được về nương cõi lành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát (3 lần)

TAM QUY Y . TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) Xướng: lễ vừa hoàn mãn toàn gia quyến lạy hương linh hai lạy.


LỄ CÚNG HƯƠNG LINH Xướng: Gia quyến cùng quỳ trước hương linh lễ hương linh (2 lạy )

TÁN CÀNH DƯƠNG Cam lồ nước mát Rải khắp tam thiên Cành dương huyền nhiệm Muôn loài tựa nương Lòng từ rộng lớn Công đức khôn lường Sen hồng hóa hiện Tiêu hết oan khiên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần) Đây vật thực thơm ngon tinh khiết Của gia đình dâng cúng hương linh Biết bao ơn nghĩa ân tình Tĩnh tâm thọ lãnh, hương linh an lành. Thọ thực xong tâm thành nghe pháp Hiểu thế gian vui ít khổ nhiều Kiếp người như nắng buổi chiều Như sương buổi sớm lắm điều đổi thay Đời đau khổ bởi đầy mê muội Ích kỷ sâu, lầm lỗi càng tăng. Kiêu căng, làm bậy sống càn Chẳng so tội phước, chẳng màng nghiệp duyên Đời hạnh phúc khi lòng rộng mở


Trọn vòng tay giúp đỡ thương nhau Từ tâm đức hạnh nhiệm mầu Ác duyên chấm dứt về mau cõi lành Hương linh phát tâm thành theo Phật Đấng đại hùng, đại lực, đại bi. Tin sâu giáo lý diệu kỳ Cứu người biển khổ thoát ly ách nàn Thọ thực xong an lành mãn nguyện Cùng phap mầu huyền nhiệm cao sâu Hương linh hết khổ hết sầu Hết tâm phiền muộn vui câu an nhàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 10 lần ) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát (3 lần ) PHỤC NGUYỆN Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành Vừa nghe lời pháp nhủ mau phát khởi tâm thành Nguyện tin sâu Tam Bảo thề dứt ác làm lành Nguyện phát khởi thiện tâm được rộng sâu trí tuệ Nguyện tu hành tinh tấn dù gian khó không sờn Nguyện khắp cả tam thiên đồng trọn thành chánh giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)


 Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) Xướng: lễ vừa hoàn mãn toàn gia quyến lạy hương linh hai lạy.

NGHI THỨC CẦU SIÊU NIỆM HƯƠNG (Đại chúng xếp hai hàng đối diện, gia đình người quá cố quỳ sau Thầy chủ lễ. Thầy chủ lễ lạy Phật một lạy, đón hương rồi khấn to)

Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật Pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác Hôm nay gia đình Phật tử . . . . . . . . . . . cần cầu đại chúng Chùa (Phật Quang) ...tác lễ Quy Y và cầu siêu cho thân nhân quá cố. Vì thế đại chúng Chùa (Phật Quang) chúng con nhất tâm triệu thỉnh các hương linh đó là: . . . . ... ... ... ... ... ... ...


Được tự tại về đây quỳ trước Phật đài nghe kinh và tác ý hướng theo lời tụng cầu của đại chúng, để từ nay Quy Y Phật, tinh tấn tu hành, được chư Phật Bồ Tát phóng quang tiếp độ về nơi cõi Phật. Nguyện Chư Phật, Chư Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng chứng giám giúp các hương linh được quy y Tam Bảo, khai mở từ bi, phát triển trí tuệ , tinh tấn tu hành, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, cùng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần) ( Chủ lễ lễ rồi đứng lên)

XƯNG TÁN THÁN PHẬT (Khánh 2 hồi để chào đại chúng, xá Phật, quỳ tụng)

Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Lễ Phật


 Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật (l lạy)

Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh Pháp( 1 lạy).

 Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả tất cả

Hiền Thánh Tăng (1 lạy) SÁM HỐI CHO HƯƠNG LINH (Thầy chủ lễ quỳ giữa, đại chúng quỳ 2 bên, gia quyến quỳ sau thầy chủ lễ) Thầy chủ lễ xướng:

Hương linh:............... thành tâm sám hối Đại chúng hòa theo:

Từ trước lỡ tạo nhiều ác nghiệp Vì tham sân si mạn gây nên Phát ra lời nói với việc làm Hôm nay hương linh xin sám hối. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần, 1 lạy) LẠY PHẬT QUY Y CHO HƯƠNG LINH Thầy chủ lễ xướng:

Hương linh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại chúng hòa theo:

Chí thành đảnh lễ mười phương Phật Trí tuệ từ bi che khắp nơi Công đức thần oai trùm ba cõi Cha lành Thầy dạy cả trời người


Hương linh với trọn lòng tôn kính Muôn kiếp ngàn đời nguyện Quy Y Thân tâm từ đây cúng dường Phật Vâng theo chánh pháp để tu trì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát (l lạy) Nam Mô mười phương tất cả chư Phật, Bồ Tát Hiền Thánh Tăng (l lạy) Tụng tiếp :

Quy y Phật rồi, quy y Pháp Lời dạy sâu mầu của Như Lai Khiến người lìa mê và thoát khổ Chân lý muôn đời không đổi thay Hương linh từ đây tôn kính Pháp Trì tụng, khắc ghi để thực hành Và nguyện ngàn sau muôn kiếp tới Pháp lành đem độ khắp nơi nơi.


Nam Mô Phật Đà Vô Lượng Vô Biên chánh pháp (l lạy) Nam Mô tam thế như Lai Tứ Diệu Đế kinh (l lạy) Nam Mô tam thế như Lai Bát Chánh Đạo kinh (l lạy) Nam Mô mười hương chư Phật Tứ Vô lương Tâm kinh (l lạy) Nam Mô mười phương chư Phật Vô Ngã tối thắng kinh (l lạy) Nam Mô mười phương chư Phật Bát Nhã siêu việt kinh (l lạy) Nam Mô mười phương Hiền Thánh lưu Truyền chân chính giáo môn (l lạy) Tụng tiếp:

Quy y Pháp rồi quy y Tăng Những vị xuất gia hành đúng pháp Thay Phật giáo hóa giữa cuộc đời Trí tuệ từ bi như trăng tỏ Hương linh từ đây tôn kính Tăng Thường theo các chùa để nghe Pháp Âm thầm ủng hộ chốn già lam Yên ổn tu hành không chướng nạn. Nam Mô Ma Ha Ca Diếp đại thánh tăng ( 1 lạy )

Nam Mô Xá Lợi Phất đại thánh tăng ( 1 lạy )

Nam Mô Mục Kiền Liên đại thánh tăng ( 1 lạy )

Nam Mô A Nan Đà đại thánh tăng ( 1 lạy ) Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma tổ sư ( 1 lạy )


Nam Mô Điều Ngự Giác Hoàng tổ sư ( 1 lạy ) Nam Mô Hư Vân Đại Lão thiền sư ( 1 lạy ) Nam Mô thập phương tam thế Hiền Thánh Tăng ( 1 lạy ) SÁM HƯƠNG LINH Cúi đầu đảnh lễ Như Lai Cha lành của khắp vạn loài chúng sinh. Cùng chư Bồ Tát quang minh Tâm từ soi sáng hữu tình trầm luân Chúng con cùng các quyến thân Người Còn kẻ mất người gần kẻ xa Từ nay quy mạng Phật Đà Học theo chánh pháp cùng là Thánh Tăng Hiểu rằng cuộc sống thế nhân Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sầu Dù rằng nghèo khổ sang giàu Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than Khi thì hợp, khi thì tan Lúc say quyền quý, lúc chan tủi sầu Những cơn bệnh hoạn đớn đau Những lần tử biệt biết bao nỗi buồn Lệ nhiều hơn nước mưa tuôn Máu nhiều hơn nước trên nguồn đổ xuôi Người đời gắng gượng tìm vui Trò chơi hư ảo chôn vùi tâm linh Nào là rượu, nào là tình Xong rồi nhìn lại thấy mình tội thêm


Nỗi lo của kẻ đi đêm Biết mình nặng nghiệp chưa tìm lối ra Nay con sám hối Phật Đà Ăn năn lỗi trước, ngăn chừa lỗi sau Hiểu rằng nguyên cớ khổ đau Đều do ích kỷ gốc sâu tạo thành Tham lam dẫn đến tranh giành Hận thù dẫn đến nhục hình lẫn nhau Kiêu căng tự đại tự cao Hơn thua đố kỵ người nào giỏi hơn Chìm trong bóng tối chập chờn Si mê chấp ngã nặng hơn núi cồn Lang thang ngàn kiếp trầm luân Khổ đau chất lại vạn lần biển khơi Nay con quỳ dưới Phật đài Nguyện theo giáo pháp Như Lai nhiệm mầu Niết Bàn, lòng nguyện tin sâu Là nơi chấm dứt khổ đau luân hồi Vượt ngoài ba cõi ngàn đời Từ bi trí giác rạng ngời vô biên Hiểu rằng nhân quả nghiệp duyên Công bằng chi phối mọi miền thế gian Người sung sướng, kẻ lầm than Đều do nghiệp trước cưu mang đến giờ Nnên không yên lặng đợi chờ Và lo gắng sức giúp cho mọi người Người vui là chính con vui


Người buồn con cũng ngậm ngùi sẻ chia Hiểu rằng một sớm mai kia Xác thân tạm bợ trở về hư vô Nên không khờ dại tôn thờ Cái mà bệnh chết sẽ chờ lấy đi Nay còn sức khỏe xuân thì Khéo siêng làm phước dành khi trở về Hiểu rằng ngàn kiếp si mê Tham lam ích kỷ nặng nề âm u Nay theo Phật đấng đại từ Trái tim xin mở rộng như biển ngàn Thương yêu khắp cả thế gian Dù là kẻ oán người thân cũng đồng Nơi cõi sống, chốn tử vong Rừng cây chim thú, biển sông cá kình Nguyện lòng thương khắp chúng sinh Như thương quyến thuộc thâm tình đã lâu Từ nay mãi đến ngàn sau Sống vì tất cả, chẳng cầu riêng tư Hiểu rằng tam giới ngục tù Thân là cát bụi, tâm là bóng mây Từ lâu như kẻ ngủ say Si mê chấp ngã chưa ngày thoát ra Cúi đầu đảnh lễ Phật Đà Bậc thánh Vô Ngã Vượt Xa thế trần Vì không còn chấp ngã nhân Người thành vũ trụ, người thành trăng sao


Tâm Vô Ngã là đỉnh cao Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên Chí tu học quyết vững bền Độ sinh vì Phật báo đền ơn sâu Hôm nay tha thiết nguyện cầu Xin đem công đức từ lâu đã làm Hướng về thế giới cõi âm Dành cho thân quyến còn cầm tại đây Mong sao cho những vị này Nương nhờ Phật lực về ngay cõi lành Thân an lạc, trí hiển minh Được chư Bồ Tát chung quanh dắt dìu Tu theo Phật pháp cao siêu Dần dần thành tựu những điều lớn lao Tâm siêu thoát khỏi trần lao Bước vào Phật địa, dự vào thánh lưu Rồi dùng hạnh nguyện đại từ Hoá thân ba cõi vân du sáu đường Gieo chánh pháp đến ngàn phương Đưa người mọi nẻo về nương Phật Đà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

PHỤC NGUYỆN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ba cõi luân hồi thật thảm thương


Sanh sánh tứ tử khổ vô lường Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng Quy y Tam Bảo thoát tam đồ . Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận. Hôm nay đệ tử chúng con quỳ trước Phật đài thành tâm lễ Phật phúng tụng sám văn để cầu nguyện cho các hương linh : .. .. . . .. .. . được Quy Y Tam Bảo, phát tâm tu tập vô lượng pháp lành, rồi nhờ Phật lực sinh về cõi Phật, đời đời không còn thối chuyển với chánh pháp, cùng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật PHỤC NGUYỆN (tùy Chọn) Sanh sanh tử tử luân hồi Vô minh tham ái dẫn lôi sáu đường Biết bao ân oán đoạn trường Bờ mê nẻo dữ cứ nương theo hoài. Nguyện cầu giáo pháp Như Lai Hương linh tỉnh ngộ đêm dài Vô minh Vun bồi phước đức tâm linh Con đường giải thoát quang vinh hướng về. TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy)


LỄ DI QUAN TÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thề nguyện quy y. Lễ Phật  Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật (l lạy)

Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh Pháp( 1 lạy).

 Chí tâm đảnh lễ:Nam mô khắp mười phương hư không tất cả tất cả

Hiền Thánh Tăng (1 lạy) TÁN CÀNH DƯƠNG Cam lồ nước mát Rải khắp tam thiên


Cành dương huyền nhiệm Muôn loài tựa nương Lòng từ rộng lớn Công đức khôn lường Sen hồng hoá hiện Tiêu hết oan khiên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần) Cúi đầu đảnh lễ như Lai Cha lành của khắp vạn loài chúng sánh Hương linh quỳ lạy chân thành Trọn lòng quy kính nguyện dâng Phật Đà Lắng lòng chân thật thiết tha Nguyện theo giáo pháp thật là cao minh Tin rằng Nhân Quả công bình Luân hồi - Nghiệp báo vô hình chẳng sai Tin rằng mọi vật đổi thay Sanh già bịnh chết là ngày phải qua Tin rằng chẳng có thật ta Tấm thân ngũ uẩn vốn là hợp duyên Tin rằng nhập định tham thiền Phá tan chấp ngã muộn phiền âu lo Tin rằng vô ngã vị tha Độ người, thương vật bao la giống nòi Từ nơi trí huệ Như Lai Từ bi bủa khắp muôn loài đượm ân Hương linh nương tựa pháp mầu Hướng về Phật lực chuyên sâu tu trì


Giờ đây sinh tử biệt ly Hết duyên trần thế không gì vấn vương Giờ đây là phút lên đường Chắp tay theo Phật mười phương trở về Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần) LỄ HẠ HUYỆT TÁN LƯ HƯƠNG Hương trầm thơm đốt Xông thấu mười phương Lòng thành dâng cúng Chư Phật tỏ tường Mây lành hoá hiện Mưa pháp tràn tuôn Thấm nhuần khắp cõi Ba nẻo sáu đường Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần) Hỡi hương linh lắng nghe Những lời sự thật đây Tấm thân tứ đại này Trả vay, vay trả mãi Hết tan rồi lại hợp


Mỏng mảnh vô thường thay Kiếp người trong hơi thở Như sương gió bóng mây Giờ đây duyên trần hết Vui bỏ tấm thân này Thiện căn dần lớn mãi Tĩnh niệm an lạc thay Nhất tâm về theo Phật Hòa trong pháp âm này. Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động chẳng lung lay Hãy thực hành như thế Không một ai biết trước Cái chết đến lúc nào Tử thần có đợi đâu Làm sao điều đình được Vì thế nên nỗ lực Tinh tấn suốt đêm ngày Tỉnh giác từng phút giây An trú bằng chánh niệm Như vậy mới xứng đáng Người biết sống một mình


Kẻ ấy đã tôn vinh Đạo nhiệm mầu vô thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng BồTát (3 lần) HỒI HƯỚNG Nguyện giới chúng sanh pháp Cùng tinh tấn tu hành Thoát chấp ngã vô minh Đồng viên thành Phật đạo. NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện rồi ra bàn cúng để cúng thí. Sắp các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương rồi đứng dậy tay tụng:

Nam Mô mười phương Phật Nam Mô mười phương Pháp Nam Mô mười phương Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin từ bi gia hộ Cho hương linh quanh đây Về nghe kinh thọ thực Rồi Quy Y siêu thoát.


Nguyện những thức ăn này Đầy khắp cả hư không Khiến vô số hữu tình Được ấm no đầy đủ Nguyện những thức ăn này Rất thơm lành ngon ngọt Khiến cho các hương linh Được an vui sung sướng Nguyện cho các hương linh Khi hưởng thức ăn này Được thấm nhuần Phật ân Hướng tâm về Phật pháp. Nguyện cho các hương linh Biết tôn kính Phật Đà Chư Bồ Tát từ bi Chư Thánh Tăng giác ngộ. Nguyện cho các hương linh Biết thương yêu muôn loài Thường giúp đỡ mọi người Được an vui tốt đẹp Hương linh sống hiền lành Không gây tổn hại ai Không gây nên sợ hãi. Hoặc những điều tai họa Từ bỏ tâm hẹp hòi Những ganh ghét hơn thua Những ác độc hận thù


Nhỏ nhoi và ích kỷ. Biết sống đời thanh bai Không chìm đắm vào trong Những lạc thú tầm thường Rượu chè và tính dục Hương linh không tham lam Không muốn nhiều cho mình Biết nghĩ đến chúng sinh Để nhường cơm sẻ áo Hương linh không nóng giận Biết điềm tĩnh an hòa Dù gặp cảnh khó khăn Vẫn an nhiên tự tại Hương linh không tự cao Nghĩ mình là thấp hèn Nên tôn trọng mọi người Và gắng công tu tập Xin chư Phật xót thương Khiến các hương linh này Thoát được nghiệp oan khiên.. Sinh về nơi cõi Phật Hương linh sẽ phát tâm Đến vô thượng Bồ Đề Nguyện độ khắp chúng sinh Cùng lên ngôi chánh giác. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(21 lần). (Những lễ lớn tụng thêm bài Sám Cầu Siêu)


SÁM CẦU SIÊU Cúi đầu đảnh lễ Như Lai Cha lành của khắp vạn loài chúng sinh Cùng chư Bồ Tát quang minh Tâm từ soi sáng hữu tình trầm luân Chúng con cùng các quyến thân Người còn kẻ mất người gần kẻ xa Từ nay quy mạng Phật Đà. Học theo chánh pháp cùng là Thánh Tăng Hiểu rằng cuộc sống thế nhân Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sầu Dù rằng nghèo khổ sang giàu Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than Khi thì hợp, khi thì tan Lúc say quyền quý, lúc chan tủi sầu Những cơn bệnh hoạn đớn đau Những lần tử biệt biết bao nỗi buồn Lệ nhiều hơn nước mưa tuôn Máu nhiều hơn nước trên nguồn đổ xuôi Người đời gắng gượng tìm vui Trò chơi hư ảo chôn vùi tâm linh Nào là rượu, nào là tình Xong rồi nhìn lại thấy mình tội thêm Nỗi lo của kẻ đi đêm Biết mình nặng nghiệp chưa tìm lối ra Nay con sám hối Phật Đà Ăn năn lỗi trước, ngăn chừa lỗi sau


Hiểu rằng nguyên cớ khổ đau Đều do ích kỷ gốc sâu tạo thành Tham lam dẫn đến tranh giành Hận thù dẫn đến nhục hình lẫn nhau Kiêu căng tự đại tự cao Hơn thua đố kỵ người nào giỏi hơn Chìm trong bóng tối chập chờn Si mê chấp ngã nặng hơn núi cồn Lang thang ngàn kiếp trầm luân Khổ đau chất lại vạn lần biển khơi Nay con quỳ dưới Phật đài Nguyện theo giáo pháp Như Lai nhiệm mầu Niết Bàn, lòng nguyện tin sâu Là nơi chấm dứt khổ đau luân hồi Vượt ngoài ba cõi ngàn đời Từ bi trí giác rạng ngời vô biên Hiểu rằng nhân quả nghiệp duyên Công bằng chi phối mọi miền thế gian Người sung sướng, kẻ lầm than Đều do nghiệp trước cưu mang đến giờ Nên không yên lặng đợi chờ Và lo gắng sức giúp cho mọi người Người vui là chính con vui Người buồn con cũng ngậm ngùi sẻ chia Hiểu rằng một sớm mai kia Xác thân tạm bợ trở về hư vô Nên không khổ dại tôn thờ


Cái mà bệnh chết sẽ chờ lấy đi Nay còn sức khỏe xuân thì Khéo siêng làm phước dành khi trở về Hiểu rằng ngàn kiếp si mê Tham lam ích kỷ nặng nề âm u Nay theo Phật đấng đại từ Trái tim xin mở rộng như biển ngàn Thương yêu khắp cả thế gian Dù là kẻ oán người thân cũng đồng Nơi cõi sống, chốn tử vong Rừng cây chim thú , biển sông cá kình Nguyện lòng thương khắp chúng sinh Như thương quyến thuộc thâm tình đã lâu Từ nay mãi đến ngàn sau Sống vì tất cả, chẳng cầu riêng tư Hiểu rằng tam giới ngục tù Thân là cát bụi, tâm là bóng mây Từ lâu như kẻ ngủ say Si mê chấp ngã chưa ngày thoát ra Cúi đầu đảnh lễ Phật Đà Bậc thánh Vô Ngã vượt xa thế trần Vì không còn chấp ngã nhân Người thành vũ trụ, người thành trăng sao Tâm Vô Ngã là đỉnh cao Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên Chí tu học quyết vững bền Độ sinh vì Phật báo đền ơn sâu


Hôm nay tha thiết nguyện cầu Xin đem công đức từ lâu đã làm Hướng về thế giới cõi âm Dành cho thân quyến còn cầm tại đây Mong sao cho những vị này Nương nhờ Phật lực về ngay cõi lành Thân an lạc, trí hiển minh Được chư Bồ Tát chung quanh dắt dìu Tu theo Phật pháp cao siêu Dần dần thành tựu những điều lớn lao Tâm siêu thoát khỏi trần lao Bước vào Phật địa, dự vào thánh lưu Rồi dùng hạnh nguyện đại từ Hóa thân ba cõi vân du sáu đường Gieo chánh pháp đến ngàn phương Đưa người mọi nẻo về nương Phật Đà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

PHỤC NGUYỆN Hương linh về cội Bồ Đề Việc đời bỏ bớt hướng về đường tu Tham sân si mạn bây chừ Nguyện lòng dứt bỏ Tâm Từ khắp nơi Phật Đà giáo pháp rạng ngời Tu thân hành thiện đời đời an vui. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. PHỤC NGUYỆN (tùy chọn)


Đời người khác thể phù du Sớm còn tối mất công phu lỡ làng Nếu không sớm biết hồi đầu Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu Xuống lên ba cõi mịt mù Oan khiên nghiệp chướng bao giờ được ngưng. Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sánh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) NGHI THỨC CẦU SIÊU ĐỘ CHÚNG SINH NƠI ĐỊA NGỤC NIỆM HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phaảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật pháp làm lành


Cùng pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác. KỲ NGUYỆN Hôm nay đại chúng Tăng Ni Phật tử chùa ............................ vân tập trước Phật đường thành tâm hướng về cõi Địa Ngục, nơi có vô số chúng sinh đang bị đọa lạc vì tội lỗi quá khứ. Để thay cho chúng sinh đó mà sám hối tội khiên. Để thay cho chúng sinh đó phát nguyện đời đời quy y Tam Bảo, xin cho chúng sinh đó nương Phật lực mà sớm thoát khỏi ngục tối, xin cho chúng sinh đó được Chư Thánh dẫn dắt giáo hóa để tiến tu vô lượng hạnh lành, rồi ngày kia cùng pháp giới chúng sinh đồng hành Phật đạo. Nguyện chư Phật phóng quang tiếp độ, khiến tâm của chúng sinh đang ở trong địa ngục được duyên theo tâm của đại chúng trong từng lời kinh tụng, khiến cho tâm của những chúng sinh đó được chuyển hóa trở nen thuần thiện, từ bi, an vui, tươi mát. Nhờ cong sức đó, xin chúng sanh được thoát cảnh đọa đày để về an trú nơi xứ Phật và được giáo hóa ngày một tốt đẹp hơn. Nam Mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam mô hương cúng dường Bồ Tát (3 lần) (đứng dậy cắm hương lên rồi cháp tay đứng thẳng tụng bài Tán Thán Phật hoặc hát bài Khúc Tán Ca Tôn Kính Phật) TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp Vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng


Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT Kính lạy Đấng Vô Thượng Người là cành Hoa sen Nơi biển đòi nhân thế Người là nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời Dựng lại niềm tin sâu Nơi tăm tối u sầu . Quỳ lạy Bậc Chánh Giác Thầy của khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài Người là một đại dương Mà con như giọt nước Người là ngọn cao sơn Mà con như hạt bụi. Con xin đảnh lễ người Với trọn lòng thiết tha Quy y và tôn kính Xin đem trọn cuộc đời Đi theo bước chân người Xa lìa bờ vô minh Tìm về nơi giác ngộ Xin theo trái tim người Để trải lòng thương yêu


Bao dung khắp muôn loài Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần) LỄ PHẬT

 Chí tâm đánh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chư Phật ( 1 lạy)

 Chí tâm đánh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chánh Pháp ( 1 lạy)

 Chí tâm đánh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng ( 1 lạy)

SÁM HỐI CHO CHÚNG SINH NƠI ĐỊA NGỤC (Quỳ hoặc đứng tụng)

Chủ lễ xướng : Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa theo: Từ muôn kiếp si mê điên đảo Theo ác tâm gây tạo tội khiên Giết người hại vật triền miên Nỗi đau kẻ khác, lòng quên đoái hoài Nay tha thiết nương oai thần Phật Chứng tâm con như cắt như đâm Xót xa hối hận lỗi lầm Ước mong chuộc lại gấp trăm vạn lần Giờ còn lại tâm thành theo Phật Lòng từ bi ngày một lớn lên Thương yêu khắp cả mọi miền Nỗi đau kẻ khác nguyện xin nhận giùm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng: Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa theo: Từ muôn kiếp tham lam ích kỷ Quên tha nhân chỉ nghĩ lợi mình


Dối gian, trộm cướp, tranh giành Dễ cho kẻ khác mặc tình khóc than Tội con lớn hơn ngàn ngọn núi Nên bây giờ sám hối ăn năn Mai sau trở lại trần gian Con xin được sống hoàn toàn vị tha Tuy nghèo khổ nhưng là người tốt Không gian tham một chút của người Lại còn giúp đỡ cho người Bằng công, bằng của, bằng lời thương yêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng: Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa theo: Vì mê muội chìm trong dục lạc Những trò vui phá nát hạnh lành Rượu men, bài bạc, ái tình Cuồng say vũ điệu, đắm mình thuốc ma Tâm hồn bẩn như là đống rác Tội lỗi đầy như cát sông Hằng Bây giờ địa ngục trói giăng Lửa thiêu, roi đánh công bằng mà thôi Con sám hối nhiều đời lầm lỗi Nguyện về sau từ chối thú vui Giữ thân trong sạch đẹp ngời Đem công sức để xây đời thiện lương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa theo: Với đôi chút thành công quá khứ Con kiêu căng cô phụ Thánh Thần Chẳng tin có quả có nhân Chẳng tin có Phật tuyệt luân siêu phàm


Dùng lời nói việc làm ngang bướng Huỷ báng điều cao thượng trên đời Đó là Phật Pháp tuyệt vời Đó là chư Thánh sáng ngời từ tâm Nay con hiểu lỗi lầm quá nặng Lòng ăn năn cay đắng vạn lần Từ nay cho tận ngàn sau Xin theo bước Phật tiến tu đạo mầu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng : Đại chúng cùng hòa theo: Những kiếp trước lòng nhiều ganh ghét Khinh kẻ này, chỉ trích kẻ kia Tâm đầy phiền giận trách chê Thấy người có lỗi, không hề khoan đung Con đâu hiểu sống cùng cõi thế Người với người phải biết thương nhau Trần gian này lắm khổ đau Chỉ vì thù hận chìm sâu lòng người Con xin nguyện ngàn đời sau nữa Bụi oán hờn chẳng chứa trong tâm Thương người như thể thương thân Tâm từ bi sẽ tinh cần đắp xây . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng :

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa theo:

Tâm đố kỵ từ muôn kiếp trước Thấy ai hơn, bực tức không nguôi Bên ngoài ra vẻ nói cười Mà trong chỉ muốn hại người nát tan Tội như thế ngập tràn sông núi Nên bây giờ ngục tối giam cầm


Bây giờ hiểu được lỗi lầm Tuy chìm địa ngục nhưng thầm tỉnh tu Con nguyện sẽ cúi đầu tán thán Bất cứ ai hơn hẳn với con Tâm thành con khởi ước mong Ai ai cũng sẽ vạn lần hơn con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng hòa theo:

Cuộc sống vốn đã nhiều đau khổ Con lại gây đau khổ nhiều hơn Bằng lời chia rẽ hai bên Khiến người người phải oán hờn lẫn nhau Nặng hơn cả chia sâu Tăng chúng Tranh với nhau bên đúng bên sai Giành nhau danh tiếng tiền tài Đạo mầu vì thế mà phai nhạt dần Ngày nào được trần gian trở lại Sẽ làm người chắp nối yêu thương Bàn tay nồng ấm làn hương Dựng xây cuộc sống thiên đường an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng hòa theo:

Phật pháp vốn Từ Bi Vô Ngã Nhưng con tu kỳ lạ sai lầm Mới tu chưa được mấy năm Thấy mình nhập Thánh siêu phàm như như Mở miệng nói dương dương tự đắc Xem mọi người như rác như rơm Tranh hơn thiền ngữ Phật ngôn Tâm kiêu mạn lớn ngàn lần Tu-di


Quả báo đến ngu si điên loạn Chết xong còn chịu nạn ngục hình Giờ đây suy gẫm tội tình Cúi đầu cầu Phật thương tình thứ tha Con xin nguyện thoát ra tà kiến Giữ tâm hồn hiền thiện khiêm nhu Lúc nào cũng thấy cái Ta Chỉ là cỏ rác, chỉ là bụi bay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng : Đại chúng hòa theo:

Khi còn sống ham mê lợi tức Buôn thứ gì miễn được lời to Mại dâm, ma túy, bạc cờ Sách phim đồi trụy, bóng ma vũ trường Gieo tội lỗi ngập đường nhân thế Khiến nhiều người hư phế cuộc đời Tội này biết lúc nào vơi Chết rơi hỏa ngục, cạn lời rên la Con biết tội con là cực ác Không mong gì sớm được an nhàn Chỉ còn tha thiết ăn năn Nguyện khi trở lại làm thân con người Sẽ đem cả cuộc đời theo Phật Đem đạo mầu gieo rắc mười phương Đắp xây thế giới hiền lương Dựng nền đạo đức tình thương đẹp ngời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng hòa theo:

Xưa có phước được làm quan lớn Nhưng quên đi bổn phận với dân


Chẳng lo việc nước chuyên cần Chỉ lo lợi dụng chức quyền kiếm riêng Bênh vực kẻ lắm tiền nhiều bạc Ức hiếp người yếu ớt lầm than Đọa vào ngục tối kêu van Nay con sám hối nghiệp căn thuở nào Nếu cõi thế ngày sau trở lại Xin làm người giản dị tầm thường Nhưng lòng rộng lớn tình thương Đôi tay, khối óc nguyện dâng cho đời: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng hòa theo:

Phận làm con không tròn đạo hiếu Với mẹ cha đã thiếu chăm lo Công ơn sinh dưỡng ngày xưa Không từng nghĩ nhớ, thờ ơ phụ phàng Lại có lúc hung hăng nạt nộ Khiến thân già đau khổ tủi buồn Bây giờ đền tội mỏi mòn Cầu mong Phật chứng minh con lòng thành Nguyện tâm hiếu ân cần gìn giữ Lo mẹ cha giấc ngủ miếng ăn Rồi đem Phật pháp cao thâm Độ cha mẹ được thiện căn sâu dày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng hòa theo:

Nhớ thuở trước thương con quá đáng Chỉ nuông chiều không ráng dạy răn Thế nên con trẻ hư dần Lớn lên thành kẻ bất nhân hại đời


Tội con trẻ do nơi cha mẹ Nên ngục hình, không thể tính riêng Giờ đây hiểu lẽ nghiệp duyên Gặp nhau là nợ là duyên thuở nào Nên phải ráng dạy nhau đạo lý Còn những trò vui chỉ thoáng qua Cho con Phật pháp cao xa Đạo là vĩnh cửu, đời là giấc mơ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng :

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa theo:

Rừng là chỗ chở che sự sống Cây là nơi trú ngụ quỷ thần Rừng cây là của toàn dân Con vì tham đã phá dần màu xanh Lợi mình hưởng hại dành nhân loại Quỷ thần sân, kinh hãi đất trời Nắng khô khan, bão tơi bời Khổ đau gieo rắc, cuộc đời tang thương Vì tội chướng nay vương địa ngục Nguyện sau này gắng sức trồng rừng Giữ gìn sự sống mến thương Cho hành tinh đẹp trên từng bước chân . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xương:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng : Đại chúng cùng hòa:

Tham vọng lớn muốn người tôn kính Dối gạt đời xưng Thánh xưng Thần Truyền rao tà đạo sai lầm Hưởng người dâng cúng, nhận người cúi xin Gây mê tín, bỏ quên đạo đức Khiến người theo đoạn dứt thiện căn


Mượn danh Phật để dối gian Dùng thần chú bác luật nhân quả rồi Tội mượn đạo tạo đời rất nặng Ngục ngàn năm cũng chẳng trả vừa Bây giờ vĩnh kiếp xin chừa Nguyện theo chánh đạo ngăn ngừa tội sau Xin làm kẻ đứng sau ngồi dưới Không còn ham tài lợi danh xưng Cúi đầu tin Quả tin Nhân Đi theo lẽ phải công bằng mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa theo:

Đã đối xử Với người tàn ác Bắt trẻ con về buộc đi xin Bẻ chân, đâm mắt, huỷ hình Lại còn đánh đập, bớt phần thức ăn Hoặc lừa gạt bán thân phụ nữ Bắt chôn đời vào chốn lầu xanh Hoặc làm chủ ép công nhân Phải làm quá sức để giành lợi to Lửa địa ngục đợi chờ những kẻ Vì lợi mình hành hạ chúng sinh Con nay, sám hối tội tình Hiểu ra tội ác mà mình đã gây Nguyện cõi thế có ngày trở lại Sẽ trọn lòng từ ái thương yêu Vì người chẳng kể sớm chiều Kiếm từng hạnh phúc chắt chiu tặng đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa:


Dùng vu khống hại người đau khổ Dồn người vào tuyệt lộ cùng đường Dựng lên những chuyện lạ thường Thay đen đổi trắng, miệng dường như dao, Dù người lỗi, lòng giàu tha thứ Người chẳng sai, sao nó vu oan Ngày nay ngục tối kêu van Cũng là nghiệp quả công bằng mà thôi Con nguyện sẽ dùng lời tốt đẹp Để cứu người thoát kiếp tai ương Miệng là một suối tình thương Chảy vào cuộc sống làn hương ngọt ngào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa:.

Lại còn tội buôn gian bán thiếu Giả mạo hàng, cướp hiệu của người Khiến người điêu đứng thiệt thòi Người mua lầm cũng khóc cười dở dang Nguy hiểm nhất thuốc thang làm giả Cũng xem như giết cả mạng người Vô lương tâm, hại bao người Dù chìm địa ngục, chưa vơi tội tình Nay với cả tâm thành sám hối Nguyện sau này quên lợi phần mình Lo cho tất cả chúng sinh Dù cành hoa nhỏ cũng xin tặng người Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: Đại chúng cùng hòa:

Lúc còn sống hung hăng dữ tợn Tụ tập thành băng đảng côn đồ


Đâm thuê, chém mướn, giết nhờ Chặn đường, cướp giật, lọc lừa, ép xâu Xuống địa ngục còn đâu uy lực Chịu lửa roi, thân nhức mình đau Ngục hình dù chịu bao lâu Cũng không xứng với thuở nào ác nhân Nay hối hận cam tâm chịu đoạ Một ngày kia nghiệp xóa nhẹ rồi Xin theo Phật pháp muôn đời Sống hiền lành giữa đất trời thênh thang. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) Chủ lễ xướng:

Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng : Đại chúng cùng hòa:

Ai cũng thế, ít nhiều đều tội Chỉ khác nhau biết lỗi hay không Đời là bể khổ mênh mông Khéo nương Phật pháp thoát vòng trầm luân Phật là đấng chí Tôn chí Kính Con đời đời xin đảnh lễ Người Từ Bi Trí Tuệ tuyệt vời Nhờ thần uy Phật, con rời cõi mê Lời Phật dạy, đường về cõi giác Là mặt trời soi sáng thế gian Lòng con tha thiết muôn vàn Xin tìm theo mãi bước chân Phật đà Nay sám hối thay cho tất cả Những chúng sinh đang đoạ ngục hình Mong rằng sớm thoát tội tình Để cùng theo Phật tu hành chuyển tâm Dù lúc trước đã làm nên tội Nhưng về sau quyết đổi cuộc đời. Luật Nhân Quả đã tin rồi Từng giờ từng phút vun bồi thiện căn Chút điều tội cũng ngăn cũng giữ Chút điều lành cũng thử cùng làm Diệt trừ sân hận tham lam


Huân tu khiêm hạ Từ Tâm vững bền Đường thiện nghiệp đi lên từng bước Nghiệp ác xưa từ khước quay lưng Tội xưa xin chuộc dần dần Bằng vô số việc thiện dâng cho đời Xin cúi xuống làm người hèn kém Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn nơi Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm Dù có khổ quyết không đổi hướng Chỉ một đường cao thượng mà đi Cúi đầu trước đức Từ Bi Như lời Phật dạy sống vì chúng sinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (l lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (l lạy) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (l lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát (l lạy) PHỤC NGUYỆN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay đệ tử chúng con vì chúng sinh nơi địa ngục mà sám hối, xin chúng sinh ở địa ngục sớm thoát tội khiên, quy y Tam Bảo, khởi được từ tâm, tạo công đức lành để hưởng phước nhơn thiên và tiến tu giải thoát. Chúng con cũng hồi hướng cho cửu huyền thất tổ được rời xa ác đạo, quy hướng Phật Đà, Siêu sinh Tịnh độ. Chúng con cũng cầu nguyện cho những chúng sinh ở cõi người đang tạo ác nghiệp hướng về địa ngục biết thức tỉnh quay đầu để sau khi chết không vào đoạ xứ. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều tin theo Phật pháp, tránh xa điều ác, làm các việc lành, thương yêu lẫn nhau, huân tu đạo đức tinh tấn thiền định, tất cả đều thành tựu vô thượng Bồ Đề, viên mãn chánh giác. Nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả phát tâm vô thượng (l lạy)


 Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến nhau ( 1 lạy) NGHI THỨC TỤNG RƯỚC VONG ( Đứng nơi cần rước vong, vài người cầm nhang, hoa, quả. Thầy chủ lễ đứng giữa, Tăng Ni đứng hai bên phía sau, Phật tử đứng kế theo đó)

THẦY CHỦ LỄ NIỆM HƯƠNG CẦU TAM BẢO GIA HỘ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (3 lần) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Quan Âm Hóa Thân Tiêu Diện Hộ Pháp Bồ Tát (3 lần) Kính lạy mười phương Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền Xin gia hộ chúng con Được nương thần lực Phật Để đưa các vong linh Vất vưởng tại chốn này Về an trú Già Lam Tu hành chờ siêu thoát Nguyện trên chư Hộ Pháp Dẫn dắt và chở che Khiến cho các hương linh Được thấm nhuần pháp Phật Nguyện Phật lực vô biên


Với Từ Bi vô tận Khiến tâm các hương linh Được hiền lành mát mẻ Xin mười phương chư Phật Giúp cho các hương linh Từ bỏ sự buồn phiền Tham lam hay thù hận Xin cho các hương linh Biết thương yêu mọi loài Biết sám hối tội khiên Để thiện căn tăng trưởng Nam Mô Quán Âm Hóa Thân Tiêu Diện Hộ Pháp Bồ Tát (10 Lần) THỈNH VONG Hỡi chư vị hương linh Đang quanh quẩn nơi này Xin hãy lắng lòng nghe Lời gọi mời thân ái Kể từ khi bỏ xác Chư vị rất não phiền Nghiệp lạnh đói triền miên Hồn lang thang vất vưởng Không ai người thân thích Đủ công đức trợ duyên Nên từ bấy lâu nay Tâm hoang mang bất định. Nay nhân duyên đã đủ


Chùa bày tỏ tâm thành Thỉnh chư vị hương linh Về ở chùa tu tập Hãy kính tin chư Phật Lòng từ ái vô biên Cha lành của chúng sinh Thầy hiền khắp ba cõi. Hãy lắng nghe kinh kệ Lời giáo huấn nhiệm mầu Có năng lực sâu xa Giải trừ đi đau khổ. Hãy lìa xa buồn giận Bỏ ác tâm hại người Trừ ích kỷ tham lam Quên kiêu căng tật đố. Hãy khởi tâm từ ái Thương tất cả chúng sinh Kính tất cả Thánh Hiền Khiêm cung như cây cỏ Chùa là dòng suối mát Tắt ngọn lửa khổ đau Tăng là bóng cây cao Chở che đời cô độc Thế gian nhiều tội lỗi Có gì đáng vấn vương Bụi trần lắm đau thương Có gì nên quyến luyến.


Từ đây về với Phật Tâm tĩnh hối tu hành Vun bồi lại thiện căn Đắp xây nền công đức Từ đây về công quả Lo gìn giữ chùa chiền Ủng hộ chốn già lam Giúp người yên tu tập Như vậy là thoát khổ Hết lạnh đói từng ngày Cơm áo được đủ đầy Lòng an nhiên thư thái Khi công viên quả mãn Sẽ sinh về một nơi Sang quý giữa trời người Hộ trì cho chánh pháp Nam Mô Tiếp Dẫn Hương Linh quy hướng Già Lam Quán Âm Bồ Tát. (Niệm mãi cho đến khi về đến chùa vào nhà thờ linh)

THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phượng Tăng Cúi xin chư Hộ Pháp Cùng chư vị Thiện Thần Thường thủ hộ già lam


Hãy thương tưởng chúng sinh Và thọ trì nhiếp hoá Nay chúng con triệu thỉnh Hương linh ở các nơi Về tu tập tại chùa Được nghe kinh thọ thực Xin chư vị Hộ Pháp Dạy dỗ các hương linh Tuân thủ các giới điều Sống trong vòng khuôn phép. Dạy hương linh điều thiện Tin Nhân Quả - Nghiệp Duyên Rõ báo ứng công bình Nên không làm điều ác Dạy hương linh ích kỷ Là gốc của khổ sầu Chỉ nên sống vị tha Để vượt ra đau khổ Dạy hương linh kín đáo Không bộc lộ hình hài Làm người khác động tâm Kẻo bị nhiều khổ báo Hương linh không xâm nhập Vào thân của mọi người Làm rối loạn cuộc đời Kiếp sau thành điên loạn Dạy hương linh công quả


Bằng cách giữ cho chùa Không ác tặc nhiễu xâm Được bình an tu tập Cúi xin chư Hộ Pháp Nhiếp hoá các hương linh Để họ được tiến tu Đến một ngày siêu thoát. Nam Mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10lần)

TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) NGHI THỨC CẦU SIÊU CHO HƯƠNG LINH CHẾT NƯỚC LỜI NÓI ĐẦU Tuy không thê thảm như chúng sinh ở dưới địa ngục,nhưng các vong linh chết dưới nước cũng bội phần khổ sở.Họ bị ràng buộc bởi chỗ chết mà không tự do thoát ra chỗ khác. Cảm giác đói và lạnh là nỗi bức xúc thường xuyên.Nhiều nỗi khổ khác rất chi tiết mà chúng ta không tiện nói ra hết vì e nhiều người không tin cho rằng mê tín. Sự ràng buộc bởi nghiệp chết nước cũng khá lâu dài, khiến họ cứ lẩn quẩn không thoát đi đâu được.


Những chúng sinh nhảy sông tự tử càng đau khổ nhiều hơn nữa. Họ tưởng chết rồi là không còn đau khổ vì chuyện thế gian, nhưng chết xong rồi mới biết làm ma chết nước thật là cay đắng, còn khổ hơn những chuyện đau khổ trên đời. Họ mới hối hận thà trước kia chịu đựng nhẫn nhục mọi điều để được sống mà làm phước, hơn là bây giờ không làm được điều gì để giải nghiệp. Chỉ có những anh hùng tuẫn tiết vì đại sự thì không bịlàm ma chết nước mà có thể tự tại đi nơi này nơi kia theo ý muốn của mình. Những người nhảy xuống nước cứu người để rồi chính mình lại bị chết đuối sau đó thì không bị ràng buộc dưới nước mà lại được phước sinh về cõi lành. Còn những chúng sinh chết nước vì tai nạn đều bị ràng buộc rất lâu. Đó là do xưa kia họ cứ muốn dìm ai dưới nước. Bây giờ quả báo hiện ra là họ không đi đâu ra khỏi nước được. Chúng ta cũng nghe danh từ dân gian "hà bá ". Đó là một viên chức nhỏ cai quản một vùng sông nước nào đó. Họ thường buộc các vong linh mới chết phải làm công việc coi ngó một khúc sông. Chỉ khi nào có người khác thay thế thì vong linh cũ mới được tự do rời đi. Vì thương xót cho nỗi đau khổ của các chúng sinh mắc nghiệp chết nước nên chúng tôi soạn bài sám này để cầu giải nghiệp cho họ. Kính mong quý Tăng Ni và Phật tử ở gần vùng sông nước nên thỉnh thoảng ra bờ sông, bờ biển để tụng cầu siêu cho các vong linh chết nước. Được như vậy thì thật là âm dương đôi đường đều lợi, sống chết hai ngã đều an. Nguyện mười phương pháp giới chúng sinh đồng thànhPhật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. SÁM CẦU SIÊU HƯƠNG LINH CHẾT NƯỚC


(Chuẩn bị hoa quả, bánh trái, cơm nước, thức ăn, nhang đèn và đứng nơi gần bờ sông, bờ biển để tụng cầu siêu cho các vong linh chết nước.)

NIỆM HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác KỲ NGUYỆN Hôm nay, đệ tử chúng con vân tập về đây thành tâm trì tụng kinh “Sám cầu siêu cho những hương linh chết nước” nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp phóng quang tiếp dẫn cho các hương linh đang chịu nhiều đau khổ vì mắc nghiệp chết nước về đây, thọ thực no đủ nghe thấu lời kinh, phát khởi tâm thành quy y Tam Bảo, tinh tấn tu hành cùng tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần) CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới


Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần)

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. LỄ PHẬT  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh

Pháp. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền

Thánh Tăng (l lạy) KHAI KINH Pháp vi diệu rất sâu vô lượng


Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được xin trì tụng Nguyện hiểu như Lại nghĩa nhiệm mầu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) SÁM HỐI CHO HƯƠNG LINH Thầy chủ lễ Xướng:

Hương linh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại chúng hòa theo:

Từ trước lỡ tạo nhiều ác nghiệp Vì tham sân si mạn gây nên Phát ra lời nói với việc làm Hôm nay hương linh xin sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần, 3 lạy)

LẠY PHẬT QUY Y CHO HƯƠNG LINH Thầy chủ lễ xướng:

Hương linh : ... ... ... ... ... ... ... ... . . Đại chúng hòa theo

Chí thành đảnh lễ mười phương Phật Trí tuệ Từ bi che khắp nơi công đức thần oai trùm ba cõi Cha lành Thầy dạy cả trời người Hương linh với trọn lòng tôn kính Muôn kiếp ngàn đời nguyện Quy y Thân tâm từ đây cúng dường Phật Vâng theo Chánh pháp để tu trì.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1lạy) Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1lạy) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1lạy) Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (1lạy) Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (1lạy) Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát (1lạy) Nam Mô Mười Phương Tất Cả Chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng (1lạy) Tụng tiếp:

Quy y Phật rồi quy y Pháp Lời dạy sâu mầu của Như Lai Khiến người lìa mê và thoát khổ Chân lý muôn đời không đổi thay Hương linh từ đây tôn kính Pháp Trì tụng, khắc ghi để thực hành Và nguyện ngàn sau muôn kiếp tới Pháp lành đem độ khắp nơi nơi. Nam Mô Phật Đà Vô Lượng Vô Biên Chánh Pháp (1lạy) Nam Mô Tam Thế Như Lai Tứ Diệu Đế Kinh (1lạy) Nam Mô Tam Thế Như Lai Bát Chánh


Đạo Kinh (1lạy) Nam Mô Mười Phương Chư Phật Tử Vô Lượng Tâm Kinh (1lạy) Nam Mô Mười Phương Chư Phật Vô ngã Tối Thắng Kinh (1lạy) Nam Mô Mười Phương Chư Phật Bát Nhã Siêu Việt Kinh (1lạy) Nam Mô Mười phương Hiền Thánh Lưu Truyền Chân Chính Giáo Ngôn (1lạy) Tụng tiếp :

Quy y Pháp rồi quy y Tăng Những vị xuất gia hành đúng pháp Thay Phật giáo hoá giữa cuộc đời Trí tuệ Từ bi như trăng tỏ Hương linh từ đây tôn kính Tăng Thường theo các chùa để nghe Pháp Âm thầm ủng hộ chốn già lam Yên ổn tu hành không chướng nạn. Nam Mô Ma Ha Ca Diễp ĐạiThánh Tăng (1lạy) Nam Mô Xá Lợi Phất Đại Thánh Tăng (1lạy) Nam Mô Mục Kiền Liên Đại Thánh Tăng (1lạy) Nam Mô A Nan Đà Đại Thánh Tăng (1lạy) Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư (1lạy) Nam Mô Điều Ngự Giác Hoàng Tổ Sư (1lạy) Nam Mô Hư Vân Đại Lão Thiền Sư (1lạy) Nam Mô Thập Phương Tam Thế Hiền Thánh Tăng (1lạy) CẦU SIÊU CHO HƯƠNG LINH


Kính lạy Phật từ bi cửu khổ Phát thần oai tế độ chúng sinh Năm xưa vương vấn tội tình Bỏ thân chết dưới dòng xanh nước đầy Bao năm tháng đọa đày khổ sở Đêm mùa đông lạnh giá khôn nguôi Bơ vơ đói kém chưa vơi Lạc loài nhìn thấy dòng đời chảy xuôi Theo bờ bụi sống chui sống rúc Dưới gầm cầu lúc đục lúc trong Cùng bèo trôi dạt lông bông Gió to mưa lớn biển sông hãi hùng Có khi chết nơi dòng nước thối Chịu xiết bao rác rưởi tảnh hôi Khổ sầu chưa phút nào thôi Nghiệp ràng buộc chặt chẳng dời đi đâu Có khi chết biển sâu sóng cả Thân nát tan tôm cá rỉa ăn Dập dềnh theo sóng trôi lăn Không bờ không bến nhọc nhằn điêu linh Có khi tự gieo mình xuống nước Cử tưởng rằng chết được là yên Nào ngờ cái chết tự quyên Còn thê thảm gấp bội lần trước đây. Nghiệp chết nước thật đầy cảnh tội Do thuở xưa lầm lỗi gây nhân Bây giờ sám hối ăn năn


Cầu xin Phật tổ ân cần thứ tha. Hương linh nguyện thiết tha theo Phật Lòng chí thành chuyên nhất quy y Thênh thang đạo lộ từ bi Mục tiêu Vô ngã bước đi đến cùng. Vâng lời Phật mở lòng thương quý Đến vạn loài pháp giới chúng sinh Mong cho tất cả sinh linh Thoát vòng khổ nạn, yên bình hân hoan Hương linh nguyện muôn ngàn kiếp tới Lòng không màng danh lợi thế gian Tránh xa thù hận bạo tàn Vượt qua ích kỷ dối gian tị hiềm Đối với Phật một niềm tôn kính Giữ thân tâm chân chính cúng dường Nghìn đời chỉ một con đường Hướng về giác ngộ, hoằng dương đạo mầu Nhờ Phật lực thẳm sâu rộng lớn Đưa hương linh về chốn thanh lương Xa lìa cảnh khổ thảm thương Từ nay thệ nguyện kiên cường tiến tu. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (21lần)

PHỤC NGUYỆN Hôm nay, đệ tử chúng con vì chúng sinh bị mắc nghiệp chết nước mà trì tụng kinh này, nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp gia hộ cho các chúng sinh bị đọa ở chốn này sớm thoát tội khiên, quy y Tam


Bảo, khởi được Từ tâm, tạo công đức lành để hưởng phước nhơn thiên và tiến tu giải thoát. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều tin theo Phật Pháp, tránh xa điều ác, làm các việc lành, huân tu đạo đức, tinh tấn thiền định, tất cả đều thành tựu vô thượng Bồ Đề viên mãn chánh giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy)

NGHI THỨC CẦU MƯA THUẬN GIÓ HÒA TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.


Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. LỄ PHẬT  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh

Pháp. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền

Thánh Tăng (l lạy) SÁM CẦU MƯA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Chư Tôn Bồ Tát (tất cả 3 lần). Lạy chư Phật từ bi gia hộ Cho chúng sinh đau khổ đọa đày Vì trời nắng hạn lâu nay Suối dòng khô cạn ruộng cày bỏ hoang Bởi từ trước vương mang ác nghiệp Tích lũy qua nhiều kiếp luân hồi Tham lam, sân hận sục sôi Kiêu căng, ích kỷ, nặng lời, hơn thua Nhân đã có bây giờ quả tới


Khiến đất đồng trơ trọi khô khan Lúa chưa chín đã héo tàn Cây chưa kịp trái đã vàng úa đi Nhiều mạch giếng giờ thì cũng tắt Lắm ao hồ phơi đất nứt ra Chim rừng cá nước xót xa Muôn loài vạn vật đều là khổ chung Tội trước hết xài phung xài phí Đổ thức ăn vì ỷ dư thừa Nước dùng lênh láng như mưa Điện đèn thắp mãi chẳng chừa cho ai Không nghĩ đến nhiều người thiếu thốn Cầu miếng cơm nước uống qua ngày Xác xơ manh áo thân gầy Sao đành phí phạm, lòng này dửng dưng Tội kế đến phá rừng đốn gỗ Đâu biết rừng là chỗ dựa nương Hành tinh sự sống mến thương Chim ca hoa nở nhờ rừng chở che. Ơn của rừng nặng nề như thế Nhưng mấy ai bảo vệ màu xanh Đua nhau đốn cội chặt cành Rừng thành sa mạc, nguồn thành tội khiên. Khi mưa xuống thiên nhiên cuồng nộ Kéo lũ về phá vỡ tan hoang Đến khi mùa nắng vừa sang Giếng khô suối cạn xóm làng đìu hiu.


Tội khác nữa lòng nhiều bỏn xẻn Hiếm khi nào nghĩ đến tha nhân Chung nhau một kiếp trầm luân Vậy mà chẳng biết đỡ đần giúp nhau. Khắp thế giới khổ đau đầy ắp Nhưng tai che mắt làm làm ngơ Phần mình cứ mãi vét vơ Đôi tay nắm chặt bao giờ mới buông! Lại thêm tội khinh thường Thần Thánh Cho sức mình là mạnh là hơn Kiêu căng làm bậy sống càn Chẳng so tội phước, chẳng màng nghiệp duyên Luật Nhân Quả chẳng tin chẳng hiểu Từ bấy lâu không chịu làm lành Phật Đà giáo pháp cao minh Sao chưa khởi được tâm thành hướng theo! Tội chúng con đã nhiều vô kể Nên tạo thành thảm họa thiên tai Khi thì hạn hán kéo dài Khi thì bão tố, xa khơi sóng gào. Giòng nước nóng cuộn trào ngoài biển (El nino) Là thiên nhiên trách giận con người Mãi mê vào những thú vui Chôn mình trong những cuộc chơi tầm thường . Lạy chư Phật mười phương từ ái Thương chúng con mê muội lầm than


Bây giờ tha thiết ăn năn Nghĩ về lỗi trước lòng càng quặn đau. Chúng con nguyện ngàn sau muôn kiếp Sẽ tinh cần chuyển nghiệp sửa tâm Một là tập sống giản đơn Chắt chiu tiết kiệm để dành đem cho Của trời đất nguyện lo gìn giữ Dù hạt cơm, giọt nước, cánh hoa Quý từng hơi thở vào ra Là tăng sự sống hiền hòa thân thương Sẽ trân trọng quý rừng xanh thẳm Từng bóng cây thắm đậm ơn trời Giữ gìn những chiếc lá tươi Như là da thịt trong người mình thôi Nguyện gắng sức cả đời còn lại Trồng thật nhiều cây cối tươi xanh Cho hoa nở lại đầy cành Cho người nối lại mối tình thiên nhiên Chúng con nguyện ăn hiền ở thảo Biết nhường cơm xẻ áo cho nhau Thế gian còn kẻ khổ đau Thì con xin nguyện không cầu vui riêng Tình nhân loại thiêng liêng vời vợi Ơn chúng sanh ngập núi tràn sông Xin đem trọn trái tim hồng Đắp xây vào mối tình chung giữa đời. Chúng con nguyện khéo lời giữ ý


Dốc một lòng tôn quý Như Lai Cha lành của khắp trời người Từ Bi, Trí Tuệ rạng ngời vô biên Tin giáo lý Nghiệp Duyên Nhân Quả Thiện ác rồi phải trả nếu vay Nên từng giây phút hôm nay Chắp tay cung kính cỏ cây vạn loài Cúi lạy Phật thần oai vô lượng Chư Thiên Long diệu dụng không cùng Dù rằng nghiệp tội của chung Con xin sám hối thay giùm muôn nơi. Nay thấy cảnh đất trời khô hạn Muôn sinh linh khổ nạn điêu tàn Lòng con đau xót vái van Cầu xin ân Phật thương ban phép mầu Cho những trận mưa ào ạt tới Để các đồng lúa lại đơm bông Cây xanh trĩu nặng quả hồng Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn Cho hoa nở, chim muông ca hát Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay Người người tay lại nắm tay Trong niềm vui đó tràn đầy thương yêu Và con nguyện đi theo bước Phật Gắng tu hành nẻo thật đường ngay Tĩnh tâm từng phút từng giây Dù bao gian khó không thay đổi lòng.


Nương Phật lực cửa không an trú Bỏ hai bên bờ hữu hay vô Thế gian là một giấc mơ Kiếp người là một sợi tơ vô thường Lạy chư Phật mười phương tế độ Khiến cho con Liễu Ngộ Chơn Như Dần vào Chánh Định vô dư Xóa tan Chấp Ngã, lòng Từ Bi khai Rồi sau đó muôn đời muôn kiếp Sẽ đem mưa Chánh Pháp tuôn rơi Vào lòng nhân loại nơi nơi Để người vượt thoát luân hồi tử sinh Cúi đầu lạy Phật chứng minh Chúng con đem trọn lòng thành kính dâng. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) PHỤC NGUYỆN Cúi lạy Phật thần oai vô lượng Chư Thiên Long diệu dụng không cùng Dù rằng nghiệp tội của chung Con xin sám hối thay giùm muôn nơi. Cho những trận mưa ào ạt tới Để các đồng lúa lại đơm bông Cây xanh trĩu nặng quả hồng Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn Cho hoa nở, chim muông ca hát Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay Người người tay lại nắm tay


Trong niềm vui đó tràn đầy thương yêu Nguyện cầu tất cả chúng sinh tinh tấn tu Hành đồng thành phật đạo. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) NGHI THỨC CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)

Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác


( Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay, ngày...tháng...năm...tại...... Đệ tử chúng con quỳ trước Phật đài với trọn lòng luôn nhớ bốn ơn, xin đọc lời cầu nguyện cho quê hương đất nước. Nguyện trên Chư Phật cùng oai linh Tổ tiên dân tộc gia hộ cho tất cả mọi người luôn sáng mắt sáng lòng, vượt qua mọi vị kỷ, hận thù, ác độc hiểm sâu, để chung tay góp sức xây dựng quê hương thân yêu mãi mãi thanh bình, cho dân tộc Việt Nam ngày càng thịnh vượng an vui hạnh phúc, cho đạo lý Từ Bi giác ngộ rạng ngời, vĩnh viễn xua tan bóng đêm tội lỗi. CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần) ( Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng, tụng bài tán Phật)

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán


Ức kiếp vẫn không cùng. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. LỄ PHẬT  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh

Pháp. (l lạy)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền

Thánh Tăng (l lạy) LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG Cúi đầu lạy Phật mười phương Xin thương tế độ quê hương Lạc Hồng Chúng con máu chảy một dòng Thương nhau như nước biển Đông dạt dào Non sông rừng thẳm núi cao Tổ tiên khí phách biết bao anh hùng. Nhiều phen vận nước khốn cùng Nhưng rồi hào kiệt chung lòng đứng lên Giữ gìn xã tắc vững bền Dựng xây bờ cõi, đắp nền văn minh Nghìn xưa chùa miếu hiển linh Dưới trên tin kính, lòng thành bay xa


Phật từ như một người cha Chở che dân tộc hiền hòa yên vui Chúng con triệu triệu con người Một lòng theo Phật, đắp bồi quê hương Trái tim Phật là tình thương Nghìn lời Phật dạy là đường thăng hoa Niềm tin Nhân quả sâu xa Gieo gì gặt nấy, thật là công minh Mỗi dòng họ, mỗi gia đình Dạy răn con cháu phúc lành gắng xây Cuộc đời như gió như mây Nhưng điều phúc thiện phải dầy như non. Tôn kính Phật, yêu nước non Nên tình dân Việt sắt son chẳng sờn Dù kẻ kém, hoặc người hơn Cũng không qua được tình thân đồng bào. Dù Nam, Trung, Bắc nơi nào Miền xuôi, mạn ngược: máu đào Việt Nam Hoặc người viễn xứ lâu năm Quê cha đất tổ chẳng làm sao quên Nguyện lòng mong sẽ đáp đền Quê hương yêu dấu, Tổ tiên hào hùng. Nay con dâng cả tấm lòng Cúi xin Chư Phật đoái trông độ trì Trên đường thế giới cùng đi Việt Nam sẽ sáng như vì sao mai Trước là đạo đức chói ngời


Ai ai cũng biết sống đời vị tha Anh tài xuất hiện như hoa Trong mùa xuân mới, vang ca thái bình Những người vì lợi bán mình Biết hồi tâm để vẹn tình nước non Ngoại bang dòm ngó mưu toan Cũng hồi tâm để không còn hại nhau Bao năm xương trắng máu đào Giờ đây ai cũng khát khao thanh bình Đừng ai gây cuộc đao binh Trẻ thơ côi cút, gia đình ly tan Hãy nghe chuông buổi chiều vang Để theo bước Phật nhẹ nhàng an vui Đời là một giấc mơ thôi Trái tim từ ái trải nơi đất trời Tâm Vô Ngã rất thảnh thơi Thong dong siêu thoát luân hồi khổ đau Chúng con thành kính nguyện cầu Người dân Việt biết thương nhau thật lòng Xóa đi nghiệp cũ cha ông Sông Gianh, Bến Hải đau lòng biết bao Bây giờ tìm nghĩa đồng bào Vượt qua thù hận ngày nào chưa nguôi Xin thương yêu đến mọi người Chung tay xây dựng đất trời Việt Nam Diệt trừ ích kỷ tham lam Bỏ đi đố kỵ, bạo tàn, ghét ganh


Tặng nhau sự sống hiền lành Giúp nhau sinh kế để thành công chung. Mai này nước Việt hưng long Góp vào thế giới đại đồng bao la Rạng ngời chân lý Phật Đà Từ bi rực sáng như là ánh dương Lòng người chỉ có tình thương Hành tinh chỉ có thiên đường mà thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

TAM QUY Y  Tự quy y Phật nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô

thượng (1 lạy)  Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như

biển ( 1 lạy)  Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến

nhau (1 lạy) VU LAN Chúng con kính lạy Chư Phật mười phương Chúng con về nương bóng Từ quang Theo lời Phật dạy Giữ gìn thân tâm Làm những việc lành Thương yêu vạn loài Hôm nay là ngày rằm tháng bảy Ngày chúng con tu hạnh biết ơn


Lòng luôn nhớ nghĩ Ơn Phật cao xa Ơn Thánh chúng an hòa Như vầng Thái Dương Soi đường dẫn lối Để chúng con thoát vòng tội lỗi Rồi ơn mẹ ơn cha Trời biển bao ba Bao tháng năm nhọc nhằn nuôi dưỡng Bát cơm bầu sữa Nước mắtt mồ hôi Tiều tụy hình hài Da nhăn tóc bạc Lòng chúng con thương cảm ngậm ngùi Nên suốt đời tạc dạ ghi tâm Chúng con nhớ nghĩ Ơn khắp chúng sinh Những vĩ nhân quên cả thân mình Đem cho cuộc đời biết bao lợi ích. Chúng con tưởng nhớ Ơn đất nước quê hương Từng có những anh hùng Giữ gìn mở mang bờ cõi Ơn thầy tốt bạn lành Mến yêu giúp đỡ Ân cần dạy dỗ Cho chúng con phẩm cách làm người


Ơn người nông phu Dãi dầu sương nắng Bát cơm trắng thơm Nhọc nhằn cay đắng Ơn người thợ dệt Chăm chỉ miệt mài Ơn người làm thợ Vất vả đắp xây Chúng con no ấm một đời này Nên biết ơn tất cả Cầu xin Phật Tổ Gia hộ chứng minh Chúng con nguyện đem trái tim mình Yêu thương khắp pháp giới Chúng con nguyện đem đôi tay mình Đền đáp trong ba cõi Từng hơi thở của đời sống này Xin sống cho muôn loài vạn vật Mong sao con đường của Phật Tất cả đều đặt chân vào Trí tuệ thiền định cao siêu Để tâm đồng tâm chư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát (3 lần) LỜI NGUYỆN CẦU BUỔI SÁNG


Cha mẹ nên hướng dẫn con trẻ vào buổi sáng, sau khi thức dậy vệ sinh thân thể, mặc bộ đồ tươm tất, đến trước bàn thờ Phật, lễ Phật 3 lễ thật cung kính rồi quỳ tụng bài “Lời Nguyện Cầu Buổi Sáng”

Thành tâm quỳ dưới Phật đài Cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang Phật đà từ ái nghiêm trang Cha lành của khắp mười phương vạn loài Xin nghe con trẻ tỏ bày Lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau Trước là cha mẹ ơn sâu Được nhiều phước đức sống lâu tuổi trời Ông bà tiên tổ nhiều đời An vui cõi Phật thảnh thơi tu hành Xin cho thế giới thanh bình Ai ai cũng sống hiền lành với nhau Thầy cô vất vả công lao Mong sao sẽ được phước cao đức dầy Còn con xin nguyện từ đây Siêng năng học tập để ngày lớn khôn Đáp đền cha mẹ công ơn Đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ Hôm nay con trẻ dại khờ Biết bao mơ ước còn chờ mai sau Nguyện trên ơn Phật nhiệm mầu Cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều Cho lòng con biết thương yêu Để con giúp đỡ được nhiều tha nhân


Cho con lễ độ ân cần Biết nhường kính với người gần kẻ xa Từng ngày cuộc sống đi qua Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng Đôi điều con trẻ ước mong Cúi xin đức Phật cảm thông độ trì . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) Lễ Phật 3 lễ rồi lui ra

NGHI THỨC QUY Y TAM BẢO Phật tử mặc áo tràng nghiêm chỉnh tập trung vào chánh điện, đứng chắp tay hướng về tượng Phật, nghe một hồi khánh xá Phật rồi quỳ xuống nghe thầy Bổn Sư niệm hương.

NIỆM HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật pháp làm lành Cùng pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác KỲ NGUYỆN Hôm nay các Phật tử: ... ... ... ... ... ... ...


cần thỉnh đệ tử Tỳ Kheo: ... ... ... ... ... ... ... ... tác lễ truyền trao Tam Quy, Ngũ Giới, Thất Nguyện. Cầu trên Mười Phương Tam Bảo lai lâm chứng giám, khiến cho các đệ tử tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm bất thối, tinh tấn tu hành, chóng thành Phật Đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. CÚNG HƯƠNG Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần)

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loại Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng. Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.


Trước bảo tòa thân con ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. LỄ PHẬT  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư

Phật. (l lễ)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh

Pháp. (l lễ)  Chí tâm đánh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền

Thánh Tăng (l lễ) Thầy Bổn Sư nói:

Hôm nay quý Phật tử phát tâm Quy Y Tam Bảo, trước hết hãy ngồi để nghe thầy giải thích ý nghĩa Quy Y Tam Bảo để hiểu rồi mới thọ trì sau. Các Phật tử ngồi xuống, Thầy Bổn Sư ngồi ghế bên cạnh chuông. Thầy Bổn Sư nói: ( bài gợi ý)

Quy Y Tam Bảo được nói một cách đầy đủ là Quy Y Phật, Quỵ Y Pháp, Quy Y Tăng. * Quy y Tam Bảo là gì ? Trước hết chúng ta cần hiểu nghĩa chữ Quy Y, Quy Y là tiếng Ấn Độ, theo nghĩa bình thường Quy Y là trở về, nương tựa, nhưng dịch như vậy không hoàn toàn diễn tả chính xác nghĩa chữ Quy Y. Nhiều người đã dịch đúng hơn, Quy Y là quy mạng, tức là đem cả thân mạng, cả cuộc đời của mình về với Tam Bảo. Có nghĩa là kể từ đây, từ lúc Quy Y Phật, ta sống vì Phật Pháp, vì đạo lý vì lợi ích chúng sinh chứ không còn sống như cuộc sống cũ trước kia nữa. Vì vậy ý nghĩa Quy Y Tam Bảo rất lớn. Ngoài ra từ Quy Y còn có thể dùng chữ tương đương là nhập môn, trở thành đệ tử. Nhưng nói cho đúng nghĩa Quy Y là tôn thờ, tôn kính với trọn lòng tha thiết.


Tam Bảo là ba ngôi báu tức là ba điều quí giá giữa thế gian: Phật, Pháp, Tăng. * Quy Y Phật là gì ? Phật là ai? Phật được dịch nghĩa là Đấng giác ngộ. Đấng giác ngộ là ai? Từ vô lượng kiếp xưa, Ngài cũng là người như mọi người mà kiếp cuối cùng trở thành Đức Phật còn gọi là Phật Thích Ca. Nhưng trong vô lượng kiếp, Ngài đã sống với lòng từ bi vô lượng, luôn luôn thương yêu tất cả chúng sinh và làm lợi ích cho chúng sinh không bao giờ mệt mỏi. Song song với việc sống với lòng từ bi và làm lợi ích cho chúng sinh, Ngài luôn luôn nỗ lực trong việc thực hành thiền định. Hai yếu tố thiền định và lòng từ bi đã tạo thành công đức tích lũy từ kiếp này sang kiếp khác cho đến vô lượng kiếp như vậy. Và ở duyên cuối cùng, nơi quả vị chín muồi này Ngài đã trở thành một Đấng giác ngộ. Đôi khi chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy, nhưng thật ra sự giác ngộ này chứa đựng một giá trị tâm linh vô cùng to lớn. Chúng ta không thể dùng ngôn từ của thế gian để diễn tả cho sự giác ngộ tột cùng này. Khi vô minh hoàn toàn chấm dứt, trí tuệ bừng sáng, Ngài đủ sức mạnh thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, không một nghiệp lực nào có thể chi phối buộc Ngài phải trầm luân trở lại. Nơi sự giác ngộ này, cái chấp ngã kiên cố ngàn đời tan vỡ và biến mất, tâm Ngài phủ trùm vạn vật, trở thành chung đồng, chan hòa với tất cả chúng sinh. Cho nên ý nghĩa của sự giác ngộ này thật lớn lao vĩ đại, mà những ngôn từ bình thường của thế gian chỉ có thể gợi ý cho chúng ta chứ không thể nào diễn tả đầy đủ được Tuy Ngài đã giác ngộ, nhưng ở thế giới loài người đã ít biết đến Ngài trừ một số ít người có duyên với Ngài. Nhưng trong mười phương cõi khác tất cả đều tôn vinh, ca ngợi, xưng tụng Ngài là Đấng chánh giác, là chỗ dựa, là bậc Thầy của tất cả chúng sinh. Ở đây chúng ta thấy rõ điều này, Đức Phật không phải là một vị thần linh từ một cõi nào đến để có thể ban phước, giáng


họa, Đức Phật cũng không phải là một Thượng đế đã tạo nên tất cả. Trong đạo Phật không có khái niệm thần quyền tức là thượng đế đã tạo nên tất cả Vì sao? Vì Đức Phật dạy rất kỹ rằng tất cả mọi điều đều do nhiều nhân duyên, do nhiều yếu tố hợp thành. Không có điều gì tự trở thành nên không hề có điều gọi là Đấng Thượng đế để có thể tạo nên tất cả. Do đó lời Đức Phật nói rất phù hợp với sự tiến bộ của khoa học. Hàng ngàn năm trôi qua, khoa học càng tiến bộ, thì lời nói của Đức Phật càng được chứng minh là đúng. Hầu hết các tôn giáo khác đều tin vào thần quyền, các tín đồ cho rằng có một đấng sáng tạo đã tạo ra tất cả, còn Đức Phật là con người không phải là đấng sáng tạo nên không có gì cao siêu. Chúng ta không tranh cãi hơn thua mà chỉ mỉm cười vì điều gọi là đấng sáng tạo thật ra chỉ là huyền thoại chứ không thể nào có thật. Vì sao? Vì nếu có một đấng sáng tạo thì không lẽ đấng đó nỡ tạo nên sự đau khổ cho con người như: chiến tranh, bênh tật, thiên tai, và tội lỗi trong lòng con người. Và không thể có một đấng toàn năng nào tạo ra tất cả bằng một cách bất hoàn hảo, có thể nói là ác độc. Do đó chúng ta vững tin vào lý nghiệp duyên, trong đó tâm lý chúng sinh chính là khởi điểm tạo nên rất nhiều điều trong thế gian này. Và khi chúng ta Quy Y Phật nghĩa là Quy Y Đấng giác ngộ, là đấng từ một chúng sinh, một con người trở thành tuyệt đối. Như vậy không có một Đức Phật duy nhất cho toàn thể vũ trụ mà bất cứ ai đi đúng như con đường Đức Phật dạy đều có thể chứng đạt được đều trở thành tuyệt đối như Đức Phật. Và đây là một giá trị nhân bản mà không có một triết thuyết tôn giáo nào bằng hoặc hay hơn được. Điểm giá trị cao nhất ở đấng giác ngộ không phải là một người duy nhất mà mở rộng cho tất cả chúng sinh, cho bất cứ người nào tìm thấy được chân lý, sống hợp, sống đúng với chân lý . Nơi ý nghĩa Quy Y Phật chúng ta được dạy rằng từ đây không được tôn thờ tà thần quỷ vật, nghĩa là khi đến đình miếu thờ các vị thần chúng ta


không được xem như đấng mình phải tôn kính tuyệt đối. Chúng ta chỉ cúi đầu đảnh lễ trước sự giác ngộ, trước những con người đã giác ngộ, hoặc đang đi trên con đường giác ngộ, giải thoát chứ không cúi đầu đảnh lễ trước một người không đi đúng con đường giải thoát, dù đó là một vị thần linh có quyền năng ban phước, giáng họa. Chúng ta không sợ hãi họ dù chúng ta vẫn kính trọng họ, nhưng chúng ta chỉ kính trọng như kính trọng mọi người trong cuộc sống này, chỉ là tôn trọng chứ không phải tôn thờ. Đó là điều chúng ta được dặn khi Quy Y Phật. * Quy Y Pháp là gì? Pháp là lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta Quy Y Pháp nghĩa là từ đây chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta học hỏi những lời dạy của Ngài để lại trong kinh điển, sách sử. Từ sự chứng ngộ tuyệt đối của mình, và với một trí tuệ tuyệt vời phủ trùm lên tất cả, Đức Phật đã nói lên chân lý bất di bất dịch. Và nhờ vào chân lý đó chúng ta tìm được con đường giải thoát cho chính mình, tìm được cuộc sống an ổn, hạnh phúc đúng với lẽ phải và tạo cho cuộc đời học hỏi tu hành của chúng ta thăng tiến từng giây từng phút. Do đó người đệ tử Phật phải tôn kính lời Phật dạy, tôn thờ lời Phật dạy, nhưng như thế cũng chưa đủ ý nghĩa Quy Y Pháp mà phải hiểu rằng chúng ta đánh đổi tất cả những gì quí báu của thế gian này như thân mạng, sự giàu sang, danh vọng, vật chất để tìm cho được Phật Pháp. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ biết tôn thờ những dòng chữ mà phải làm cho những lời Phật dạy trở thành máu ăn sâu vào tim, vào óc, vào tâm khảm của mình. Trong những kiếp xưa, đã có lần Phật từ bỏ ngai vàng để đi tìm chân lý hoặc là bỏ cả thân mạng để đi tìm nghe một lời dạy chân chính, đúng đắn. Giờ đây chúng ta phải đặt lời Phật dạy là điều thiêng liêng vượt hơn cả những giá trị cao nhất của thế gian này.


Pháp là những điều Đức Phật dạy về lòng vị tha biết yêu thương con người, về luật Nhân Quả, về luân hồi sanh tử là sự ràng buộc đau khổ mà chúng ta phải cố gắng vượt ra. Dù hiện giờ chúng ta có đối mặt với muôn cay ngàn đắng, khó khăn trở ngại nhưng không bao giờ thờ ơ trong việc thực hành thiền định không bao giờ từ bỏ lý tưởng giải thoát. Đó là tinh thần Quy Y Pháp, tôn thờ Pháp. Tuy nhiên, ý nghĩa về Pháp rất rộng, Pháp còn có nghĩa là lẽ phải, là chân lý, là sự thật phủ trùm nhân loại. Có một câu chuyện về Đức Phật, khi đi ngang qua khu rừng, Ngài hái một nắm lá, đưa lên hỏi các đệ tử: “Nắm lá trong tay của ta so với nắm lá trong khu rừng là nhiều hay ít?” Các đệ tử của Ngài đáp: “Bạch Thế Tôn nắm lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít, lá trong rừng rất là nhiều”. Đức Phật nói: “Này các Tỳ Kheo, cũng vậy, những điều mà ta biết như lá trong rừng và những điều ta nói như lá trong bàn tay.” Nghĩa là suốt 45 năm Đức Phật thuyết pháp mặc dù rất nhiều nhưng chỉ là một phần rất nhỏ so với những chân lý trong vũ trụ mà Ngài biết được.Do đó chúng ta chỉ học cái mấu chốt nơi chân lý mà Đức Phật đã dạy, không bao giờ chúng ta có thể học hết từng chi tiết của Phật Pháp. Chân lý của Phật Pháp là chân lý để ngỏ, để mở chứ không phải để đóng kín lại, không phải độc quyền. Cho nên là đệ tử Phật chúng ta nương theo lời dạy của Đức Phật đồng thời cũng biết tôn trọng tính chất những lời dạy, những tư tưởng hay đẹp hợp với chân lý lẽ phải của thánh hiền khắp thế giới này từ


Đông sang Tây, từ cổ chí kim, không phân biệt, có tinh thần hòa hợp cao, nếu xét là hợp lý chúng ta đều phải tôn trọng. Dù một người không phải là người trong đạo Phật nhưng nói những lời nào nghe hợp lý đúng đắn có tinh thần đạo đức, hợp với chân lý thì chúng ta đều phải tôn trọng. Người theo đạo Phật là người có trái tim không biên giới, có tấm lòng mở rộng không phân biệt. Ngược lại có những quyển sách tuy được viết do những người trong đạo Phật hay được ghi nhãn hiệu là đạo Phật chúng ta cũng không vội tin nếu ta xét thấy những điều đó không phù hợp với giáo lý căn bản của đạo Phật. Dù có hình thức mà thật sự trong nội dung sâu thẳm không có tính chất đúng với đạo Phật thì chúng ta cũng khước từ. Đây là những điều Quy Y Pháp. Chúng ta không lệ thuộc vào hình thức mà chỉ quý nội dung. Từ đây chúng ta không được Quy Y tà giáo ngoại đạo nghĩa là không được tôn thờ những giáo điều hoặc lời dạy mà không đưa đến sự giải thoát, không đúng với Luật Nhân Quả, không làm thăng tiến đạo đức trong tâm hồn con người. Dù bị đe dọa, bị bắt buộc, cưỡng chế chúng ta nhất quyết không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tin theo. * Quy Y Tăng là gì ? Tăng là những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình và xem tất cả chúng sinh là gia đình của mình. Đây là ý nghĩa người Tăng lý tưởng, đúng nghĩa mẫu mực. Tại sao chúng ta phải tôn kính những vị Tăng tu hành chân chính? Vì các vị là những người dành trọn cả cuộc đời cho đạo, họ có thời gian học và thực hành lời Phật dạy, nên họ có kinh nghiệm hơn chúng ta. Chúng ta tôn thờ Phật, tôn thờ Pháp, nhưng giáo pháp của Phật mênh mông như biển cả, vời vợi như núi cao, mà vi tế sâu sắc như hang sâu, vực thẳm. Chúng ta không thể hiểu dễ dàng nếu không được nghe giải thích bới những vị tu hành có kinh nghiệm. Do đó nhờ những vị tăng tu hành xuất


gia có kinh nghiệm mà chúng ta được nghe giải thích lời Phật dạy một cách thấu đáo những chi tiết phù hợp với tâm tính, ngôn ngữ, thời đại chúng ta đang sống và nhờ vậy chúng ta thấm nhuần được giáo Pháp của Phật. Dù chúng ta một lòng tôn thờ Phật, tôn thờ Pháp, nhưng nếu không có chư Tăng sống động giữa thế gian này thì chúng ta không thể nào đến với Phật Pháp được. Sức mạnh của đạo Phật chúng ta dựa vào đạo lý chứ không dựa vào tổ chức chặt chẽ như nhiều tôn giáo khác. Vì vậy ở vào những thời đại có những bậc chân sư xuất hiện thì đạo Phật được hưng thịnh, nếu ở vào thời đại nào không có những bậc chân sư khai thông đạo lý thì đạo Phật lại suy tàn. Vì sức mạnh dựa trên đạo lý, mà đạo lý dựa vào những bậc xuất gia chân chính, do đó giá trị của chư tăng, giá trị của người đem cả cuộc đời này sống với đạo, thực hành đạo là vô cùng quý giá. Vì thế chúng ta cũng phải Quy Y Tăng và phải biết đặt lên đó lòng tôn kính vô bờ bến. Khi chúng ta đã Quy Y Tăng, ngoài thầy bổn sư của chúng ta, chúng ta cũng phải tôn thờ Mười phương tăng, tất cả các vị tu hành chân chính. Và khi đã Quy Y Tăng, chúng ta không được giao lưu gần gũi với những bạn ác, thầy tà, nghĩa là những người có tâm hạnh không tốt, đạo đức không tốt dù họ có năng lực, uy quyền. Vì ở nơi những người này chúng ta sẽ không học được những điều tốt đẹp, sẽ không tạo thêm được công đức trên con đường tu hành của chúng ta. Chỉ khi nào đạo lực của chúng ta vững vàng, chúng ta cókhả năng giáo hóa họ thì chúng ta mới đến những người xấu đó để giáo hóa. Còn trong khi đang nương tựa học hỏi, chúng ta nên tránh những người thầy tà, bạn ác. Đó là ý nghĩa Quy Y Tam Bảo, Phật - Pháp - Tăng. Thầy Bổn Sư nói tiếp:


Qúy Phật tử đã nghe giải thích ý nghĩa Quy Y Tam Bảo xong. Bây giờ quý Phật tử quỳ lên sám hối cho tam nghiệp được thanh tịnh để làm lễ Quy Y Khi Phật tử quỳ lên rồi, thầy Bổn Sư mới đọc đế Phật tử đọc theo. Thầy Bổn Sư.

- Đệ tử Chúng con từ vô thủy (ngừng để cho Phật tử lặp lại) - Lỡ tạo bao điều lầm lỗi (-) - Ngày hôm nay cầu xin sám hối (-) - Xin chư Phật thương xót cho chúng con (-) (1 lễ) Lặp lại 3 lần . Thầy Bổn Sư nói tiếp:

Bây giờ đến lúc phát nguyện Quy Y Tam Bảo. Thầy nói và các Phật tử nói theo, ai tên gì nói tên đó. Thầy Bổn Sư :

- Đệ tử Chúng con tên là : ... ... ... ... ... ... ... . (ngừng đến cho Phật tử lặp lại)

- Xin suốt đời Quy Y Phật. (-) - Xin suốt đời quy Y Pháp (-) - Xin suốt đời Quy Y Tăng (-) ( 1lễ) Lặp lại 3 lần. Thầy Bổn Sư nói tiếp, quy Phật tử đọc theo .

- Đệ tử Chúng con Quy Y phật rồi khỏi đọa địa ngục (ngừng để cho Phật tử lặp lại)

- Quy Y pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ (-) - Quy Y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh (-) ( 1 lễ) Lặp lại 3 lần.


Thầy Bổn Sư nói:

Bây giờ phần Tam quy đã xong, mời quý Phật tử ngồi xuống nghe Thầy giải thích thế nào là Năm Giới Cấm của người Phật tử tại gia. Phàm khi người đệ tử cư sĩ đã Quy Y Phật, trở thành đệ tử của Phật thì phải giữ gìn Năm Giới cấm để làm tư cách căn bản của con người. Vì năm giới cấm này là tiêu chuẩn đạo đức bình thường của một con người, và nếu vi phạm nghĩa là chúng ta đánh mất khá nhiều tính chất đạo đức của con người, do đó chúng ta phải cố gắng thọ trì đầy đủ. * Thứ nhất là Giới sát sinh. Giới sát sinh có nghĩa là ngăn cấm sự giết người, người Phật tử dù bất cứ lý do gì cũng không được giết người. Trong cuộc sống bình thường của con người, chúng ta phải cố gắng tuyệt đối từ trong sâu thẳm của tâm hồn không bao giờ khởi lên tư tưởng giết người. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không muốn đề cặp đến lãnh vực quân đội, quân sự. Ngoài con người ra cũng không được giết thú vật lớn như: Trâu, bò, heo, chó vì những nhân duyên, công đức của những con vật này cũng gần bằng con người, giết nó cũng gần như chúng ta giết nửa con người. Vì vậy chúng ta phải giữ gìn không phạm giới để tránh không bị tội nặng, gây khó khăn cho việc tu hành về sau. Còn những thú vật nhỏ như tôm, cá... Với người xuất gia thì tuyệt đối không được giết hại, với người tại gia thì phải ráng hết sức hạn chế, nếu chúng ta tuyệt đối không giết hại thì thật là viên mãn. Ngoài việc không giết hại, chúng ta cũng không được ngược đãi con người, ngược đãi chúng sinh, dù chúng ta có sức mạnh, có quyền thế, chúng ta cũng không được ỷ vào đó để giết hại đánh đập, đày đọa người khác. Tất cả cách đối xử bắt nguồn từ sự ác độc, hung dữ, thiếu lòng từ đều không được chấp nhận.


Người giữ được giới sát sinh thì nhiều đời được khỏe mạnh, ít bệnh tật, ít bị tai nạn, có dung mạo đẹp đẽ, đi vào chỗ nguy hiểm không sợ sệt. Đó là phước của người giữ giới sát sinh. Đó là giới thứ nhất mà người Phật tử phải giữ gìn. * Thứ hai là giới trộm cắp. Giới trộm cắp là lấy những gì không thuộc về chúng ta, không phải của người khác cho chúng ta. Nếu chúng ta chiếm đoạt những cái không thuộc của chúng ta, hoặc chúng ta có chủ tâm lừa đảo chiếm đoạt lén lút hoặc công khai tức là đã phạm vào giới trộm cắp. Ngoài ra nhặt được của rơi mà mừng rỡ đem về sử dụng thì chúng ta cũng đã phạm vào giới trộm cắp. Trường hợp đó phải tìm cách trả lại cho người đã đánh mất. Dù tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào trả lại được thì đem tất cả số của đó làm việc phước hồi hướng cho người làm mất, chứ không được sử dụng của rơi cho riêng mình. Nếu chúng ta là người có quyền chức, chúng ta tham nhũng hối lộ, lợi dụng quyền thế của mình mà thu nhập bất chính, mưu cầu tư lợi, như vậy cũng phạm giới trộm cắp. Ngoài ra những tài nguyên chung của mọi người cũng là tài sản chung của nhân loại, không được quyền xâm phạm. Chẳng hạn rừng là tài sản chung, chúng ta không được quyền chặt phá. Hơn nữa rừng cũng là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sống của con người. Cũng như nguồn nước thiên nhiên sử dụng chung cho mọi người mà chúng ta làm ônhiễm khiến những người ở dưới nguồn không dùng được thì cũng phạm vào giới trộm cắp. Đó là giới thứ hai mà người Phật tử phải giữ gìn. *Thứ ba là giới tà dâm Đệ tử Phật không được tà dâm, ngoại tình. Giới này xem như có tính cách cá nhân nhưng sự thật ảnh hưởng lâu dài đến xã hội. Người Tây


Phương có chủ trương sống buông thả về tình dục từ khi còn nhỏ nên có thói quen chung đụng tình dục với người khác phái. Do thói quen đó, khi có gia đình, họ không giữ được sự chung thủy, nên cơ cấu gia đình khó bền vững. Người phương Tây lý luận rằng nếu sống với nhau không có hạnh phúc thì chia tay. Trong khi đó người Á Đông xem trách nhiệm đối với con cái là quan trọng, con cái cần mái ấm, cần cha mẹ ruột. Vì vậy người Á Đông chủ trương hạn chế ly dị. Phụ nữ thường phải chịu đựng nhiều hơn để có thể giữ được cơ cấu gia đình. Họ kêu gọi người nam, người nữ phải cố gắng giữ mái ấm gia đình thật bền vững bằng cách không quan hệ bừa bãi, vì trách nhiệm của chúng ta đối với gia đình, con cái, và đối với sự ổn định của xã hội. Đứa con sống với cha, mẹ kế sẽ không được dạy dỗ cẩn thận rất dễ trở thành những đứa trẻ hư. Một xã hội có quá nhiều gia đình đổ vỡ cũng sẽ có nhiều trẻ hư. Vì sự ổn định của xã hội, vì hạnh phúc bền vững của gia đình, chúng ta phải cố gắng giữ gìn sự chung thủy trong hôn nhân. Đó là giới thứ ba mà người Phật tử phải giữ gìn. * Thứ tư là giới nói bậy. Giới này chia ra làm 4 điều : - Điều thứ nhất là không được nói lời ác độc : Người đệ tử Phật phải giữ gìn đạo đức không được nói lời ác độc với người khác. Lời ác độc là sự mắng chửi nặng nề hay chửi tục, hoặc mắng người là súc vật ma quỷ, đó là ác ngữ. Hoặc hăm đánh hăm giết, trong lúc nóng giận, bằng những lời hung hăng dữ tợn, cho dù không làm nhưng cũng là ác ngữ. - Điều thứ hai là không được nói dối: Chúng ta nên sống chân chính, trong sạch, không có điều gì phải che dấu, lừa đảo. Không nói đùa làm cho người khác không còn tin chúng ta nữa . Dù lời nói đùa, nói dối không hại ai nhưng đã làm mất dần niềm tin của


người khác đối với chúng ta. Trong khi chúng ta là đệ tử Phật thì lời nói phải vững chắc, phải có giá trị. Lời nói buông thùa lỏng lẻo không những làm cho người khác đánh mất niềm tin với mình mà còn đánh mất cả niềm tin đối với Đạo nữa. Tuy nhiên chân thật không phải luôn luôn là tốt, có những điều gây đổ vỡ trong lòng người khác thì không nên nói. Dù biết người nọ nói xấu người kia, chúng ta không nên thật thà kể lại làm cho người ta bất hòa với nhau. Đôi khi chúng ta cũng nên nói dối nếu điều này xóa tan mối bất hòa làm cho người ta hòa dịu với nhau và quan hệ được tốt đẹp hơn, hoặc có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Có những lúc không nên nói thật nếu điều đó gây sự đổ vỡ trong lòng con người, trong tình thương giữa con người với nhau. - Điều thứ ba là Không được nói lời chia rẽ : Có những người vì lý do gì đó hoặc vui miệng hoặc do một tâm lý bí mật đã không thích cho người ta thương yêu nhau, luôn luôn xỉa xói, châm chọc làm cho con người lìa bỏ nhau. Đó là một tội nặng đối với Phật pháp. Con người sống trên đời rất cần tình thương yêu, ai cũng sợ hãi sự cô đơn. Vì vậy chúng ta nói những điều tăng thêm tình thương giữa người và người thì đó là điều thiện, nếu chúng ta nói những điều làm cho con người ghét bỏ nhau, hiềm khích nhau thì đó là điều ác. Người Phật tử phải tuyệt đối tránh điều này. Người hay nói lời chia rẽ thì bị quả báo cô độc, cô đơn. - Điều thứ tư là Không nói lời khoe khoang: Là đệ tử Phật, chúng ta phải kín đáo, khi làm được điều công đức thì giữ lại, không được khoe khoang. Nếu chúng ta khoe những việc mình làm, hoặc làm ít khoe nhiều để cho người khác nể chúng ta thì điều đó làm mất hết công đức. Ví dụ như chúng ta lạy Phật thì được công đức, hôm sau đem khoe người khác thì công đức đó đã bị mất. Hoặc đến cô nhi viện tặng quà, sau đó đem khoe thì từ đó về sau khó làm được việc nữa. Là người đệ tử


Phật, chúng ta phải biết rằng muốn công đức chúng ta tạo nên được bền bỉ thì không được khoe khoang. * Giới thứ năm là không dùng các chất làm say, nghiện: Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đang đi trên con đường tìm cầu trí tuệ giải thoát, mà trí tuệ này siêu việt hơn bất cứ trí tuệ của thế gian. Do đó chúng ta rất cần sự tỉnh táo chứ không được để đầu óc mình bị mê mờ. Vì vậy chúng ta không được dùng những chất làm say, làm nghiện như rượu, bia, ma túy v.v... vì nếu chúng ta lệ thuộc quá đáng vào những chất đó chúng ta sẽ làm nhiều chuyện tội lỗi. Do đó trong đạo Phật cấm chúng ta dùng những chất làm say, nghiện. Đó là giới thứ năm mà người Phật tử phải giữ gìn. Đây là Năm Giới cấm mà Đức Phật đặt ra để chúng ta có được những tư cách căn bản của con người. Sau khi giải thích Năm giới xong, Thầy Bổn Sư mời quý Phật tử quỳ lên để thọ trì năm giới. Thầy Bổn Sư nói:

Quý Phật tử khi nghe Thầy hỏi từng giới, giới nào mà Phật tử giữ được thì nói: “Mô Phật con giữ được”, Thầy Bổn Sư :

- Thứ nhất: Giới sát sinh. Là người đệ tử Phật suốt đời không được sát sinh hại vật. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được không? Phật tử.

“Mô Phật con giữ được” (1 lễ) Thầy Bổn Sư :

- Thứ hai: Giới trộm cắp. Là người đệ tử Phật suốt đời không được gian tham trộm cắp. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được không?


Phật tử :

“Mô phật con giữ được” (1lễ) Thầy Bổn Sư :

- Thứ ba : Giới tà dâm. Là người đệ tử Phật suốt đời không được tà dâm, ngoại tình. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được không? Phật tử :

“Mô phật con giữ được” (1lễ) Thầy Bổn Sư :

- Thứ tư: Giới nói bậy. Là người đệ tử Phật suốt đời không được nói bậy, nói điều sai quấy. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được không? Phật tử.

“Mô phật con giữ được” (1lễ) Thầy Bổn Sư :

- Thứ năm: Giới dùng những chất làm say, làm nghiện. Là người đệ tử Phật suốt đời không được dùng các chất làm say, làm nghiện. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được không? Phật tử. “Mô phật con giữ được” (1lễ) Thầy Bổn Sư :

Đó là năm giới cấm mà quý Phật tử đã thọ trì trước Phật thì phải ráng suốt đời còn lại giữ gìn kỹ lưỡng để không bị sai phạm. Và bây giờ phần thọ trì Tam Quy, Ngũ Giới đã xong mời quý Phật tử ngồi xuống nghe Thầy giải thích Bảy Điều Nguyện để thọ trì. Bảy Điều Nguyện này sẽ làm cho Phật Pháp năng động hơn, mạnh mẽ hơn, đem lại lợi ích phước báo vô lượng cho Phật tử. Thầy Bổn Sư giải thích:


* Điều 1. Phật tử phải phát nguyện tập ăn chay dần dần mỗi tháng Lúc đầu ăn chay 1 ngày, 2 ngày, sau đó từ từ tăng lên 4 ngày, 6 ngày.....lo ngày. Khi công đức tu hành tiến bộ chúng ta cảm thấy ăn chay là một điều vui vẻ thanh khiết, và đến khi nào thấy vững lòng thì phát nguyện ăn chay trường. Việc tập ăn chay là chúng ta làm giảm bớt nghiệp sát sinh cho bản thân và cho cả xã hội, vì các lò sát sinh sẽ giảm thiểu việc giết mổ. Chiến tranh triền miên trên thế giới bắt nguồn từ những lò mổ. Mỗi ngày các lò sát sinh cứ tiếp tục giết heo, giết bò. Chính những con bò, con heo bị giết hại một kiếp nào đó sẽ trở lên làm người và đi tìm những người trước kia đã giết hay ăn thịt nó. Đó chính là nguyên nhân làm cho chiến tranh trên thế giới không bao giờ chấm dứt. Nếu chúng ta phát nguyện ăn chay thực sự chúng ta đã đóng góp cho nền hòa bình thế giới. Hơn thế nữa người nào tiền kiếp ăn chay trường đời sau có phước tránh được nghiệp bom bay đạn lạc. * Điều 2. Phật tử phải phát nguyện siêng năng học hiểu giáo Pháp để áp dụng tu hành. Là đệ tử Phật, đã Quy Y Phật, Quy Y Pháp, chúng ta phải siêng năng học hỏi giáo Pháp. Biết nơi nào có giảng Pháp phải đến nghe, xem những kinh sách nào có giá trị, thỉnh những băng hay về nghe, để hiểu và áp dụng được những điều tốt đẹp Phật đã dạy vào cuộc sống. Vì nếu không hiểu giáo Pháp một cách cặn kẽ, chúng ta sẽ không biết tạo cho con đường tu học của mình mỗi ngày một thăng tiến hơn. Một đạo lý tốt đẹp mà chỉ được nghe một lần, thì sự tốt đẹp đó không thể thấm sâu vào tim óc của chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta, người đệ tử Phật phải siêng năng học hỏi giáo Pháp. * Điều 3. Phật tử phải phát nguyện công phu tu hành thật sự mỗi ngày. Một khi đã trở thành đệ tử Phật thì không được lơi lỏng việc thực hành tu tập, không thể Quy Y rồi sau đó suốt ngày không làm gì gọi là tu


hành, không lễ Phật thắp nhang, niệm Phật, ngồi thiền, như vậy là điều không chấp nhận được. Hồi giáo sở dĩ mạnh vì tín đồ mỗi ngày lễ đến 5 lần, họ lễ nhiều rồi từ từ thấm, trở thành vui thích, tìm được niềm vui trong khi cầu nguyện với lòng tôn kính thiết tha. Trong đạo Phật của chúng ta cũng có những vị mỗi ngày lạy cả ngàn lạy. Khi lễ Phật với lòng tôn kính tha thiết, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc và cảm xúc mành không gì bằng được. Cho nên Phật tử chúng ta ít ra mỗi ngày cũng phải lễ Phật 10 lạy. Ngoài ra ai có thể làm hơn được thì niệm Phật, tọa thiền phải có công phu tu hành chứ không được lơi lỏng bỏ không. * Điều 4. Phật tử phải phát nguyện siêng năng suốt đời làm việc thiện. Chúng ta đã quy y Phật thì từ đây coi cuộc đời này không phải là của mình nửa chỉ nguyện sống cho tất cả mọi người. Đây là một điều lý tưởng, điều khó thực hiện vì chúng ta có thói quen ích kỷ, chỉ sống cho mình, tìm quyền lợi cho mình. Nhưng sự ích kỷ đó làm chúng ta đau khổ mãi, vì thế chúng ta nghe lời dạy của đức Phật biết vị kỷ là nguyên nhân đau khổ thì chúng ta không nên nắm giữ sự vị kỷ đó. Chúng ta phải nguyện lòng suốt cuộc đời sống vị tha vì tất cả mọi người, cố gắng tìm cách giúp đỡ những người khốn khổ. Phật từ phải siêng năng làm việc từ thiện không bao giờ nghỉ ngơi, không bao giời có chút thối tâm. Nếu phát được những lời nguyện chân thành sâu sắc như vậy thì công đức ở kiếp sau thật là vô lượng, mênh mông không kể hết được. * Điều 5. Phật tử phải Phật hóa gia đình mình: Nếu chúng ta đã may mắn biết được Phật Pháp thì làm sao cho cả gia đình mình đều biết Phật Pháp. Chúng ta đã tin những lời Phật dạy là chân lý, chúng ta không thể hưởng những điều hay Phật dạy một mình mà nên san sẻ những điều đó cho người thân. Nhất là trẻ em còn đang tuổi thơ dễ uốn nắn,


nên tập cho chúng biết lễ Phật, niệm Phật, làm việc thiện, tin vào Nhân Quả. Lớn lên cuộc sống của chúng sẽ rất tốt đẹp. Nếu chúng ta thương yêu con trẻ mà chỉ nuông chiều tức là chỉ cho hưởng phước mà không chỉ dạy cho chúng tạo thêm phước thì sau này chúng sẽ sống vất vả Vì lẽ đó ngay từ nhỏ, con trẻ phải được tập được biết cực khổ, biết làm phước, hầu sau này chúng sẽ được hạnh phúc lâu bền. Những người thân của chúng ta như anh em, cha mẹ, chưa biết đạo thì cố gắng làm cho họ biết đạo. Như vậy chúng ta Phật hóa gia đình. * Điều 6. Phật tử phải phát nguyện san sẻ Phật Pháp với tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong cuộc đời này mà chúng ta có duyên quen biết, đều tìm cách cho người ta biết Phật Pháp. Những người có thiện căn nhiều chỉ cần đưa một quyển sách đạo, một cuộn băng đạo là người ta tin theo. Nhưng người không thích đọc sách hay nghe băng đạo, chúng ta nên độ họ bằng cách sống tốt, sống cuộc sống mẫu mực, đạo đức, thánh thiện, gìn giữ .các giới cấm, làm việc thiện. Nhìn vào hành động tốt đẹp của chúng ta, họ sẽ từ từ bị thuyết phục. Gặp dịp thích hợp, chúng ta nói một hai câu, người ta nghe sẽ thấm dần, cho đến sáu tháng, một năm người ta thật sự thấm rồi thì chúng ta đưa băng cho họ nghe, đưa sách cho họ đọc. Chẳng hạn như khi gặp một người nghèo khổ chúng ta có thể than rằng: “ Sống ở đời này thiếu phước thật là vất vả”. Chữ “thiếu phước” làm cho người ấy để ý, suy nghĩ không cần giải thích nhiều. Do hành động thánh thiện, và cuộc sống đạo đức của chúng ta, chúng ta sẽ dễ dàng thuyết phục những người chung quanh, dễ dàng san sẻ Phật Pháp với họ. Và đó là điều nguyện thứ sáu khi chúng ta Quy Y Tam Bảo. Điều 7. Người Phật tử phải phát nguyện dù gặp hoàn cảnh khó khăn,.gian khổ vẫn kiên cường giữ đạo.


Cuộc đời không bao giờ suôn sẻ. Có những hoàn cảnh thật vô cùng khó khăn. Hoặc chúng ta bị hoàn cảnh gia đình, xã hội gây khó khăn, hoặc là chịu những cám dỗ nào đó, thì chúng ta dù bỏ thân mạng mình chứ không bỏ đạo. Vì thân mạng này bỏ đi kiếp sau chúng ta có thân khác tốt đẹp hơn. Nếu trong tâm mình có một lần bỏ đạo thì những kiếp sau không gặp lại Phật pháp nữa, mà không gặp lại Phật Pháp nữa nghĩa là chúng ta đã quay lưng với ánh sáng và đi dần về phía âm u tăm tối. Nên người Phật tử phải có ý nguyện thà chết vẫn phải kiên cường giữ đạo. Thầy Bổn Sư giải thích xong rồi mời quý Phật tử quỳ lên để thọ trì Bảy Điều Nguyện. Thầy Bổn Sư đọc rồi Phật tử đọc theo.

* Điều1: Chúng con phát nguyện, từng bước dần dần, dùng thức ăn chay, đều đặn mỗi tháng. (1 lễ) * Điều 2. Chúng con phát nguyện, siêng năng học Pháp, cố gắng hiểu sâu, áp dụng tu hành. (1 lễ) * Điều 3. Chúng con phát nguyện, mỗi ngày lễ Phật, niệm Phật, tọa thiền, không cho gián đoạn(1 lễ) * Điều 4: Chúng con phát nguyện, suốt cuộc đời này, biết sống vị tha, siêng làm việc thiện. (1 lễ) * Điều 5. Chúng con phát nguyện, giúp thân quyến mình, nhất là trẻ em, tin hiểu Phật Pháp. (1 lễ) * Điều 6. Chúng con phát nguyện, giúp cho tất cả, kẻ gần người xa, tin hiểu Phật Pháp. (1 lễ) * Điều 7. Chúng con phát nguyện, dù gặp khó khăn, vẫn quyết một lòng, kiên cường giữ đạo. (1 lễ)


Đó là Bảy Điều Nguyện mà quý Phật tử đã thọ trì trước Phật. Vậy quý Phật tử cố gắng giữ gìn để đem lại niềm vui cho mọi người và làm cho Phật Pháp được ngày càng hưng thịnh. Sau khi quý Phật tứ đã thọ trì Tam quy Ngũ giới và Thất nguyện xong, mời quý Phật tử ngồi xuống để Thầy cho pháp danh mỗi người. Pháp danh là tên trong đạo để khi đến chùa quý Phật tử gọi nhau bằng pháp danh. Tiếp theo Thầy Bổn Sư phát lá phái cho Phật tử. Từng người lên nhận lá phái. Sau cùng quý Phật tử quỳ lên lễ Tam Quy Y rồi lui ra

TAM QUY Y  Tự quy y Phát nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả phát tâm vô

thượng (l lạy) 

Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển ( 1 lạy)

* Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến nhau


Nhung bai kinh tung hang ngay  

LỜI NÓI ĐẦU Những nghi thức an vị: An Vị, Tang Lễ, Cúng Thí Thực, Sám Cầu Siêu Chúng Sinh Nơi Địa Ngục, Sám Chết Nước, Sám Cầu Mưa Thuận Gió...

Nhung bai kinh tung hang ngay  

LỜI NÓI ĐẦU Những nghi thức an vị: An Vị, Tang Lễ, Cúng Thí Thực, Sám Cầu Siêu Chúng Sinh Nơi Địa Ngục, Sám Chết Nước, Sám Cầu Mưa Thuận Gió...

Advertisement