Page 1

www.maytrelavn.com


Design

Decoration

RATTAN COMPANY www.maytrelavn.com


MỤC LỤC TABLE OF CONTENT

OUR WARM THANKS

1

ỜI NGỎ

L

ỚI THIỆU RATTAN COMPANY

GI

2 ABOUT US

Ĩ

ỘNG

L NH VỰC HOẠT Đ

3 SCOPE OF WORK

ÊU BIỂU

CÁC DỰ ÁN TI

4 TYPICAL PROJECTS


LỜI NGỎ LỜI NGỎ LỜI NGỎ ệ

ô

ỏ ế

Đại di n cho Rattan company Chúng t i bày t đ n

ờ ơ tình ủng hộ của quý khách đã sử dụng dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi

quý khách l i cảm n chân thành nhất nhằm đáp lại sự tận

ệ í ệ ô ề ô ì từ những công trình đô thị lớn đến góc sân vườn nhỏ, đội ngũ kiến chuyên gia của Rattan company luôn mang đến cho quý khách trong và ngoài nước dịch vụ tốt nhất. V i kinh nghi m t ch lũy từ vi c thi c ng nhi u c ng tr nh,

LỜI NGỎ


LỜI NGỎ LỜI NGỎ LỜI NGỎ On behalf of RATTAN COMPANY, We would like to express to all clients out sincerest thanks for your devotion by using our service.

With the accumulated experiences of many projects,

from the large urban to the corner of small garden, our team of RATTAN COMPANY’s expert always

LỜI NGỎ

bring all domestic and foregn clients the best service.


About

us

ơ ê ờ ơ sứ mệnh đưa người Việt Nam hòa vào xu hướng tiêu dùng các sản phẩm từ thiên nhiên.

Thư ng hi ̣u RATTAN ra đ i v ́i

RATTAN brand was born with the mission to bring peace to the people Vietnam consumer trends from natural products


ơ ê

V ́i ti u chí:

̀

"cho đi chính la nhận lại"

ô

̀

ê

Chúng t i sẵn sang mang đ ́n khá

̀

̉ ̉ ô ̉ ê n từ thiên nhiên mà còn đến từ sự chân thành, mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho khách hàng

ch hang các san phâm kh ng chi đ ́

Criteria: "for travel is getting back" We are ready to bring to customers the products not only from nature but also from the sincere, wants what is best for the customer


Add heading

Www maytrelavn com (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you