Page 1

An event organised under the High Patronage of Her Royal Highness Princess Margarita of Romania Un eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesei Margareta a României

Festivalul Internaţional de Film NexT EDIȚIA A CINCEA 6 – 10 APRILIE, BUCUREȘTI


The fifth edition of the NexT Film Festival gives us once more the oportunity to acknowledge the success of an idea and the professionalism of a team, both of them arising from the expertise and determination of Mrs Ada Solomon. NexT has gained and kept the first rank among a quite large number of events of its kind in the Romanian film industry, while at the same time having achieved a strong international presence. The NexT encounters are always eagerly awaited by its participants, with great interest and excitement – the excitement of meeting again old friends from all parts of the world, and the professional and artistic interest towards finding and evaluating new productions, ideas, and collaborations. The National Film Centre is delighted both by the success of this event in itself, and on the other hand, by the financial efficiency entailed by the support offered year by year in promoting Romanian films and multicultural exchange. Films worth seeing and projects worth making!

Cea de-a cincea ediţie a festivalului NexT ne oferă prilejul să recunoaştem încă o dată succesul unei idei şi profesionalismul unei echipe, ambele datorându-se expertizei şi perseverenţei doamnei Ada Solomon. NexT şi-a creat şi ocupat primul loc în rândul nu puţinelor manifestări de gen din industria românească de film, având în acelaşi timp o puternică inserţie internaţională. Întâlnirile de la NexT sunt aşteptate, în fiecare an, de către participanţi cu emoţie şi interes. Emoţia reîntâlnirii cu vechi prieteni din toate colţurile lumii şi interesul profesional, artistic, de a vizita şi evalua noi producţii, idei, colaborări. Centrul Naţional al Cinematografiei se bucură, pe de-o parte, de succesul în sine al evenimentului şi, pe de alta, de eficienţa investiţională pe care sprijinul oferit în fiecare an o aduce în ce priveşte promovarea filmului românesc şi a schimbului multicultural. Filme bune de văzut şi proiecte bune de făcut!

Eugen Şerbănescu General Director / Director General National Film Center / Centrul Naţional al Cinematografiei

4


© Antoinette Eugster Photography

NexT Film Festival, this year, once again

Festivalul de Film NexT, anul acesta, din nou

This spring, Bucharest has once more the occasion to consolidate its inter-war reputation as a multicultural, modern and connected to the world capital. NexT International Film Festival will offer its fifth edition to Bucharest film lovers. Various films and renowned names from the film industry will be introduced to Romanian viewers of all ages, in locations of great tradition and class, such as Scala Cinema, The Romanian Peasant’s Museum or Cărtureşti. The Romanian Royal Family continues its 150 year old tradition of encouraging and supporting Romanian culture and art at a national and European level. I am proud of the results of the past festival editions, which succeeded in bringing together representatives of high-quality cinematic productions from all over the globe. I give my Patronage to the NexT Film Festival with the belief that it will contribute, as only culture can do, to shaping a solid and stable future for Romania.

În această primăvară, Bucureștiul are un nou prilej de a-și consolida renumele interbelic de capitală cosmopolită, multiculturală, modernă și conectată la lume. Festivalul Internațional de Film NexT va oferi cinefililor bucureșteni cea de-a cincea ediție a sa. Zeci de filme și multe personalități marcante din lumea cinematografică se vor prezenta spectatorilor români de toate vârstele, în spații de aleasă tradiție și elegante precum Scala, Muzeul Țăranului Român sau Cărturești. Casa Regală a României continuă tradiția de aproape 150 de ani de încurajare și sprijinire a culturii și artei românești în plan național și european. Sunt mândră de rezultatele edițiilor trecute ale festivalului, care au așezat împreună reprezentanți ai celor mai alese părți din Cinema-ul mondial. Ofer Înaltul Patronaj festivalului NexT cu încrederea că el va contribui la dăltuirea, așa cum numai cultura o poate face, a unui viitor stabil și solid pentru România.

HRH Crown Princess Margarita of Romania ASR Principesa Margareta a României

5


Five years have gone by, and it seems to me that the beginning is somewhere far away, in another lifetime. We grew up, but I truly hope we didn’t get old. We have learnt a lot, found new friends, filled ourselves with cinematic wonders and had the chance to enter the creative labs of filmmakers that, before this, we had only known through their films. We are delighted to see that today more and more of these young creators, discovered by us and our audience during the previous NexT editions, are now enchanting viewers all over the world with their feature films. This confirmation enables us to carry on, with the same determination, our “hunt” for new talents – trying to find out what / who will be NexT. This year we have not only set out to discover who will be the NexT Artist, but also what NexT is as a form of cinema, what NexT is regarding the means to comment on film, and how NexT will take shape as a new generation of cinema-goers. I have wondered what could be the common denominator of the NexT experiences. I think it is Passion for the Art of Film, for the Cinematic Show. I found it in the artists present at NexT with their films, in the programmers of partner events who, like us, are constantly searching for what’s going to be next, in the committed festival team, but also in the newcomers – be them interns, volunteers or members of the permanent staff –, in our guests and, nonetheless, in our sponsors and partners. Therefore, Enthusiasts around the world - unite and come to NexT!

Au trecut 5 ani şi mi se pare că începutul e undeva, departe, în altă viaţă. Am crescut, dar sper din suflet ca n-am îmbătrânit. Am învăţat multe, am descoperit prieteni noi, ne-am încărcat cu minuni cinematografice şi am avut şansa să intrăm în laboratoarele de creaţie ale unor cineaşti pe care înainte îi cunoşteam doar prin filmele lor. Avem bucuria să vedem că tot mai mulţi dintre creatorii la început de drum, pe care publicul şi noi i-am descoperit în ediţiile anterioare ale NexT, azi încântă spectatorii din lumea întreagă cu filmele lor de lung metraj. Această confirmare ne face să continuam cu aceeaşi determinare „scotocirea“ după noi talente – încercând să aflăm ce/cine va fi NexT. Anul aceasta ne-am propus să vedem nu numai cine va fi NexT între Artişti, dar şi ce e NexT ca formă de cinema, ce e NexT în modalităţile de a comenta filmul şi cum se formează NexT ca noua generaţie de spectatori. M-am întrebat care poate fi numitorul comun al experienţelor NexT. Cred că acesta este Pasiunea pentru Arta Filmului, pentru Spectacolul Cinematografic. Am regăsit-o la artiştii implicaţi în filmele NexT, la selecţionerii evenimentelor partenere care, ca şi noi, caută neîncetat să descopere ce urmează, la echipa devotată a festivalului, dar şi la noii veniţi – fie ei interni, voluntari sau membri ai staff-ului permanent –, la musafirii noştri şi, nu mai puţin, la sponsorii şi partenerii noştri. Aşadar, Pasionaţi din toate zările uniţi-vă şi poftiţi la NexT!

Ada Solomon Festival Director / Director Festival

6


Added Value In my five years as a programmer for NexT (mainly in charge with finding films for the competition), I was frequently grateful to other people – some of them working at NexT (I’m thinking especially of Yvonne Irimescu, Ada Solomon and Oana Răsuceanu), some of them friends of the festival – for their excellent suggestions and critical judgments, but this year’s edition was the first on which I had a full-time collaborator: Irina Trocan, a sophomore student at Bucharest’s National University of Drama and Film, and the winner of the Young Film Critics’ Competition launched last year at NexT. The breadth, clarity and catholicity of her perspective on film art, her ability to watch hundreds of films without losing her concentration, to memorize (apparently) every single detail in them and to steer me more than once, through patient conversation, toward the subtle virtues I had initially overlooked in one film or another – these are, I think, some of the reasons for the increased wit and finesse of this year’s competition programme.

Un supliment de fineţe De cinci ani de când fac selecţia filmelor (în primul rând) din competiţia NexT, calitatea muncii mele a avut întotdeauna de câştigat de pe urma excelentelor sugestii şi judecăţi critice ale altor persoane, fie oameni-cheie de la NexT (mă gândesc în primul rând la Yvonne Irimescu, Ada Solomon şi Oana Răsuceanu), fie prieteni de-ai festivalului, dar la ediţia aceasta am avut pentru prima dată un colaborator cu normă întreagă: pe Irina Trocan, studentă în anul II la UNATC şi câştigătoare a concursului de critică de film iniţiat anul trecut de NexT. Altitudinea, largheţea şi claritatea perspectivei ei asupra artei cinematografice, capacitatea ei de a vedea sute de filme fără să obosească şi (aparent) fără să uite nici unul dintre detaliile lor, răbdarea ei de a discuta pe larg cu mine aproape despre fiecare şi de a-mi atrage atenţia, nu o dată, asupra calităţilor subtile care iniţial îmi scăpaseră la un un film sau altul – cred că toate astea explică suplimentul de farmec delicat şi de umor subtil ce caracterizează competiţia NexT din acest an.

Andrei Gorzo Creative Director / Director Artistic

7


Cristian Nemescu As a student of Bucharest’s National University of Drama and Film “I.L. Caragiale”, Cristian Nemescu directed a series of short films, which were funny, sexy, brazenly lyrical, technically audacious and visually alive in a way that signalled the presence of a major talent. Mihai and Cristina (2001) won Best International Debut at the International Film Festival Message-to-Man in Saint Petersburg, as well as audience awards at the Milano Film Festival and at the Young European Cinema Festival in Torun, Poland. C Block Story (2002) was nominated for Best Short at the European Academy Awards; it also won the Grand Prize at New York University’s International Student Film Festival and it went on collecting awards and invitations at more than 20 film festivals from all over the world. Nemescu’s first independently-made film, the ambitious, 45-minute long Marilena from P7, had its premiere at the Cannes Film Festival; its festival itinerary included Edinburgh, Telluride and Cottbus. An accomplished technician by the age of 25, Nemescu also won recognition as a director of commercials and music videos. By the time of his death (27), he had just finished shooting his first feature film, the superbly capacious and vital California Dreamin’ (2007), selected Best Film in the section Un Certain Regard, at the Cannes Film Festival.

Ca student al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti, Cristian Nemescu a realizat o serie de scurtmetraje care erau în acelaşi timp comice, sexy, insolent-lirice, îndrăzneţe din punct de vedere tehnic şi încărcate de o vitalitate vizuală care semnala prezenţa unui talent prodigios. Mihai şi Cristina (2001) a câştigat premiul pentru Cel mai bun debut internaţional la Festivalul de Film Message-to-Man din Sankt-Petersburg, precum şi premii ale publicului la Festivalul de Film de la Milano şi la Festivalul Tânărului Cinema European de la Torun, Polonia. Poveste de la Scara C (2002) a fost nominalizat pentru Cel mai bun scurtmetraj la Premiile Academiei Europene de Film şi a primit Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film Studenţesc organizat de New York University. Primul film independent al lui Nemescu, ambiţiosul mediumetraj Marilena de la P7, şi-a avut premiera internaţională la Festivalul de Film de la Cannes; itinerarul său festivalier a inclus apoi Edinburgh, Telluride şi Cottbus. Nemescu a devenit un tehnician desăvârşit până la vârsta de 25 de ani, câştigându-şi un renume şi ca regizor de videoclipuri şi reclame. În momentul morţii sale (la 27 de ani), terminase de curând filmările la lungmetrajul său de debut, California Dreamin’ (2007), un film de o anvergură şi de o vitalitate spectaculoase, câştigător al premiului secţiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes.

March 31, 1979 – August 25, 2006 31 martie 1979 – 25 august 2006

8


Andrei Toncu Upon his graduation from the National University of Drama and Film “I.L. Caragiale” (2000), Andrei Toncu worked extensively as a sound designer and sound editor in Romania and in the US, in film, television and advertising. As a perfectionist and fervent believer in the creative use of sound, he was depressed by the predominant shabbiness and lifelessness of the soundscape of Romanian cinema, and was determined to change it. His goal, in his own words, was to establish a standard for sound design in the Romanian film community. He had found a good and receptive ear in director Cristian Nemescu, and his contribution as a sound designer is one of the reasons why the films Mihai and Cristina (2001) and Marilena from P7 (2006) are so strikingly vital and technically daring. He worked on Nemescu’s debut feature California Dreamin’ (2007), up to the night of the car crash which killed them both. His last finished film was Radu Jude’s The Tube with a Hat which went on to win (among many other prizes) the award for Best Short at the 2007 Sundance Film Festival. A few days before his death, he had been contacted by Francis Ford Coppola with a proposition to work on the sound effects of his new film Youth Without Youth (2007).

După absolvirea Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ (2000), Andrei Toncu a lucrat intens ca designer şi editor de sunet în România şi în Statele Unite, în film, televiziune şi publicitate. Andrei credea cu tărie în forţa nelimitată a sunetului cinematografic folosit în mod creativ şi era hotărât să schimbe cu totul peisajul sonor – derizoriu, lipsit de viață – al filmului românesc; ţelul lui, după cum spunea el însuşi, era să impună comunităţii cinematografice româneşti un nou standard în designul de sunet. Îşi găsise un colaborator ideal de receptiv în regizorul Cristian Nemescu şi contribuţia lui, ca designer de sunet, e unul dintre motivele pentru care filmele Mihai şi Cristina (2001) şi Marilena de la P7 (2006) frapează prin îndrăzneala lor tehnică şi prin vitalitatea lor. A lucrat la lungmetrajul de debut al lui Nemescu, California Dreamin’ (2007), până în noaptea accidentului de maşină care i-a ucis pe amândoi. Ultimul său film terminat a fost Lampa cu căciulă al lui Radu Jude, cel mai premiat scurtmetraj românesc din toate timpurile. Cu câteva zile înainte de moartea sa, Andrei Toncu fusese contactat de Francis Ford Coppola cu o propunere de a realiza efecte sonore pentru filmul său, Tinereţe fără tinereţe (2007).

April 8, 1978 – August 25, 2006 8 aprilie 1978 – 25 august 2006

9


NexT Jury 2011 Juriu NexT 2011

10

MARIAN MASONE Marian Masone is Associate Director of Programming, Special Programs and Director of Festivals for the Film Society of Lincoln Center, producer of the New York Film Festival. A member of the selection committee for New Directors/New Films, which is presented by the Museum of Modern Art in New York and the Film Society of Lincoln Center, she is also on the programming committee of the Human Rights Watch Film Festival. She organizes new and retrospective series, as well as the on-going documentary programs Independents Night and Green Screens at the Film Society’s Walter Reade Theater and moderates lectures and panel discussions there. Marian Masone has served on advisory boards for the Boston International Festival of Women’s Cinema, the Hamptons International Film Festival and the NY Expo

of Short Film & Video, and is a member of the board of directors of Women Make Movies. She has curated the Festival of Independents in Philadelphia, New American Media Makers at Museo Reina Sofia in Madrid, and has served on juries and panels at the Metropolitan Museum of Art, the Black Maria Film Festival, the San Francisco Film Festival, the Nashville Film Festival, the Hamptons Film Festival, New York State Council for the Arts, the Princess Grace Foundation, Creative Capital, P.O.V. and others. Marian Masone is also a member of the Preservation Committee of New York Women in Film and Television and as such serves on the panel that selects films for restoration and also programs the annual Women in Film Preservation Fund at the Walter Reade Theater. She has been a guest lecturer at Parsons School of Design, Pratt Institute, as well as the Reina Sofia Museum in Madrid. She has a BA in theater from Marymount Manhattan College and an MA in cinema studies from New York University, and writes on film and media for various publications.

Marian Masone este Director al Festivalurilor şi Director Asociat de Programe, Programe Speciale al Film Society of Lincoln Center, producător al Festivalului de Film de la New York. Este membră a comitetului de selecţie a Festivalului New Directors/New Films organizat de Muzeul de Artă Modernă din New York împreună cu Film Society of Lincoln Center, şi este membră în comitetul de selecţie al Human Rights Watch Film Festival. Se ocupă de premiere şi retrospective, precum şi de seriile de programe Independents Night şi Green Screens la Walter Reade Theater şi este moderator al dezbaterilor şi conferinţelor organizate aici. A făcut parte din comitetele consultative ale Boston International Festival of Women’s Cinema, Hamptons International Film Festival, NY Expo of Short Film & Video şi face parte din comitetul director al Women Make Movies. A fost curator al Festival of Independents din Philadelphia, New American Media Makers de la Museo Reina Sofia din Madrid, a fost în jurii la Metropolitan Museum of Art, Black Maria Film Festival, San Francisco Film Festival, Nashville Film Festival, Hamptons Film

Festival, New York State Council for the Arts, Princess Grace Foundation, Creative Capital, P.O.V. şi altele. Marian Masone este de asemenea membră a Preservation Committee of New York Women in Film and Television, face parte din comitetul care selecţionează filmele pentru restaurare şi realizează programul anual Women in Film Preservation Fund la Walter Reade Theater. A ţinut prelegeri la Parsons School of Design, Pratt Institute, Muzeul Reina Sofia, Madrid. Este licenţiată în teatru a Marymount Manhattan College, are un master în studii de cinema la New York University şi scrie despre film şi media pentru diverse publicaţii.


CHRISTIAN GUINOT Christian Guinot graduated in psychology and is the author of the studies “Dracula and Frankenstein, myths of the fantasy film” and “The passion for seeing, psychoanalysis of the cinema spectator”. He wrote and directed Avant que tout s’éteigne / Before Everything Goes Dark and acted as cameraman on the short film A jamais / For Ever directed by Armando Alves. He worked as a projectionist in different movie theaters in Clermont-Ferrand and was a member of the university film club which created the Clermont-Ferrand Short Film Festival in 1979. After that moment, he embarked as an organizer of the ClermontFerrand Short Film Festival, being part of the international selection committee, member of the national selection committee and curating several special programs, among which : African Perspec-

tives (1990 to 1998); Fantasy Retrospective (1997); Tributes to Elvis Presley (1999); Alfred Hitchcock (2001); François Truffaut (2004); Christmas (2006); South Africa (2007); Dutch Retrospective (2009); Zombies, Vampires and Other Undead (2010). Christian Guinot a studiat psihologia şi este autorul studiilor „Dracula şi Frankenstein, mituri ale filmului fantastic“ şi „Pasiunea privitului, psihanaliza spectatorului de cinema“. În 1982, a scris şi regizat Avant que tout s’éteigne / Before Everything Goes Dark şi a fost operatorul filmului de scurt metraj A jamais / For Ever în regia lui Armando Alves. A lucrat un timp ca proiecţionist în diferite cinematografe din Clermont-Ferrand şi a făcut parte din cineclubul studenţesc care a iniţiat, în 1979, Festivalul de Scurt Metraj de la Clermont-Ferrand, pentru care lucrează ca organizator, ca membru al comitetului de selecţie naţională şi internaţională şi ca selecţioner al programelor speciale, printre care: African Perspectives (1990 to 1998); Fantasy Retrospective (1997); Tributes to Elvis Presley (1999); Alfred Hitchcock (2001); François Truffaut (2004); Christmas

(2006); South Africa (2007); Dutch Retrospective (2009); Zombies, Vampires and Other Undead (2010).

ANNE GARBER Anne Garber was born in 1977 in West Berlin, raised in Keitum on the island of Sylt, and currently resides in Spitz an der Donau, in Austria. In 2006 she graduated from a GermanDanish university advanced training for documentary film production and direction (“Filmtrain”). She has a 14 years experience in television, the last 5 years with the feature film department of ZDF and as a freelance author, cutter and cinematographer in Germany and abroad. Since 2007 she is the executive producer of the short film magazine KurzSchluss for ZDF/Arte. Her newest projects include the documentary Black Angel as well as her feature film debut as a scriptwriter and a director, Con Chile, Sal y Limón.

Anne Garber s-a născut în 1977 în Berlinul de Vest, a crescut la Keitum, pe insula Sylt şi locuieşte în prezent în Spitz, în Austria. În 2006 a absolvit un program de training universitar germano-danez intensiv, „Filmtrain“, de regie şi producţie de film documentar. Are experienţă de 14 ani în televiziune, în ultimii 5 ani colaborând din Germania şi din străinătate ca autor, editor şi operator independent cu departamentul de film de ficţiune al postului ZDF. Din 2007 este producător executiv al programului KurzSchluss, ZDF/Arte, program centrat pe tematica filmului de scurt metraj. Proiectele cele mai recente sunt documentarul Black Angel şi debutul ca regizor şi scenarist de ficţiune, cu lungmetrajul Con Chile, Sal y Limón.

11


12

MARIE DUBAS Marie Dubas graduated in literature and philosophy at La Sorbonne after having written a thesis about the relation between picture and thought. She then started working as a short film producer for the Paris-based company Les Films du requin. Her films were broadcasted on national and international TV channels, screened in prestigious festivals (Cannes, Sundance, Rotterdam, Locarno etc.) and repeatedly awarded. In 2010, she founded the Paris-based production company Petit Film with Jean des Forêts, where she develops feature length scripts in close collaboration with scriptwriters and writers-directors and keeps on producing up to 4 short films a year. She also works as a freelance script-editor on French and International feature length scripts and as a tutor script-editor for the rewriting residency of Nisi Masa’s European Short Pitch project.

Marie Dubas a absolvit cursurile de literatură şi filozofie ale universităţii La Sorbonne cu o teză despre relaţia dintre gând şi imagine. A început apoi să lucreze ca producător de scurtmetraje pentru compania pariziană Les films du requin. Filmele realizate de ea au fost difuzate pe canale de televiziune naţionale şi internaţionale şi au fost selecţionate şi premiate la festivaluri de prestigiu (Cannes, Sundance, Rotterdam, Locarno). În 2010 a fondat, împreună cu Jean des Forêts, compania Petit Film şi se ocupă de dezvoltarea de scenarii de lungmetraj în strânsă colaborare cu scenariştii şi regizorii-scenarişti, continuând să producă şi câte 4 scurtmetraje anual. Marie lucrează de asemenea, atât în Franţa, cât şi pe plan internaţional, ca editor independent de scenarii şi ca tutore în cadrul rezidenţiatelor organizate de Nisi Masa European Short Pitch.

DANA BUNESCU Dana Bunescu graduated from the “I. L. Caragiale” National University of Drama and film in Bucharest and is since that moment the most sought-after editor and sound designer in the Romanian film industry. Her credits include, among many others, The Autobiography of Nicolae Ceausescu by Andrei Ujică, First of All, Felicia by Răzvan Rădulescu and Melissa de Raaf, Love Sick by Tudor Giurgiu, The Death of Mr. Lazarescu by Cristi Puiu, The Great Communist Bank Robbery by Alexandru Solomon as well as a vast number of short films. Dana was the sound editor of Cristian Nemescu’s California Dreamin’.

Dana Bunescu a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“ din Bucureşti, devenind imediat după absolvire unul dintre cei mai căutaţi editori şi sound designeri ai industriei de cinema din România. A contribuit, printre altele, la realizarea lungmetrajelor Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu, de Andrei Ujică, Felicia, înainte de toate, de Răzvan Rădulescu şi Melissa de Raaf, Legături bolnăvicioase, de Tudor Giurgiu, Moartea domnului Lăzărescu, de Cristi Puiu, Marele jaf comunist de Alexandru Solomon, precum şi la un număr foarte mare de scurtmetraje. Dana a făcut editarea de sunet la filmul lui Cristian Ne-


AWARDS PREMII We love films and our audience alike. This is why we have awards for both. Iubim filmele și ne iubim publicul, în egală măsură. De aceea avem premii și pentru unii, și pentru alții. FILMS / FILME

AUDIENCE / PUBLIC

NexT TROPHY / TROFEUL NexT 4000 Euro granted by the Romanian Cultural Institute 1500 Euro worth of film stock and front end lab services offered by Kodak CineLabs Romania 4000 Euro oferiți de Institutul Cultural Român 1500 de Euro în peliculă şi servicii de procesare oferiți de Kodak CineLabs România

LUCKY VIEWER AWARDS / PREMIILE SPECTATORILOR NOROCOȘI 10 x 5 books offered by Editura Trei 5 x 2 cinema tickets granted by Cityplex 10 x 5 cărți oferite de Editura Trei 5 x 2 bilete la cinema oferite de Cityplex

“CRISTIAN NEMESCU” BEST DIRECTING AWARD / PREMIUL „CRISTIAN NEMESCU“ PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE 2000 Euro granted by the Romanian Cultural Institute 2000 de Euro oferiți de Institutul Cultural Român “ANDREI TONCU” BEST SOUNDTRACK AWARD / PREMIUL „ANDREI TONCU“ PENTRU CEA MAI BUNĂ COLOANĂ SONORĂ 2000 Euro granted by the Romanian Cultural Institute 2000 de Euro oferiți de Institutul Cultural Român

“EMILE CANTILLON” YOUTH JURY AWARD / PREMIUL JURIULUI TÂNĂR „EMILE CANTILLON“ 1 place in the Emile Cantillon Youth Jury of the 26th edition of Namur International Festival of French-Speaking Film for the winner of the film criticism contest, granted by Namur International Festival of FrenchSpeaking Film 1 loc în juriul tânăr Emile Cantillon al celei de-a 26-a ediții a Festivalului Internațional de Film Francofon de la Namur pentru câștigătorul concursului de critică de film, acordat de Festivalul Internațional al Filmului Francofon de la Namur

BEST ROMANIAN SHORT FILM / CEL MAI BUN SCURT METRAJ ROMÂNESC 3500 Euro worth of DI postproduction services granted by Abis Studio 3500 Euro in servicii de postproducție DI oferiti de Abis Studio AUDIENCE AWARD / PREMIUL PUBLICULUI SURPRISE!!! SURPRIZĂ!!!! AUDIENCE AWARD ROMANIAN SHORT FILM/ PREMIUL PUBLICULUI PENTRU FILM ROMÂNESC 2 weeks of extensive promotion on Cocor media façade, granted by Cocor Media Channel 2 săptămâni de promovare intensivă pe fațadă media Cocor, oferite de Cocor Media Channel

13


mescu, California Dreamin’.


NexT TEAM ECHIPA NexT

ADA SOLOMON festival director CĂTĂLIN ANCHIDIN corporate relations manager

ANDREI GORZO creative director IRINA TROCAN programmer

YVONNE IRIMESCU festival coordinator MATEI BRANEA art director & illustrator

OZANA OANCEA guest office coordinator NexT Kids coordinator

NORA DUMITRESCU PR manager

ADRIAN PAVELESCU production manager

LETIŢIA ŞTEFĂNESCU seminars coordinator

ADRIANA RĂCĂŞAN interns coordinator & production coordinator

LUIZA PÂRVU video content coordinator

DOBRICĂ LOSPĂ technical manager

RAUL DUMITRESCU new media coordinator

ALEXANDRA IVAN after-hours events coordinator

MIRELA ŢUGUI production assistant

ANA-MARIA LIŞMAN translations & subtitling coordinator, catalogue editor

ADI MARINECI festival photographer

CRISTINA IVAN office manager

IOANA DRĂGHICI print traffic coordinator

CARMEN AGUDARU volunteers coordinator

CARMEN GOCIU catalogue designer

DANIEL NANBOE IT and Web coordinator

AURA IORDACHE financial advisor

DANA BOGHEAN MELCONIAN travel coordinator

ANASTASIA CHILIMENT giftshop coordinator

INTERNS / interni

DIANA POPESCU assistant to the festival coordinator

CRISTINA RĂBOJ ticketing

IOANA COZMA DTP

MARIUS BURAGA corporate relations assistant

VADIM CIOCĂZAN TEODORA PLETOSU graphics

OANA POPA GABRIEL COPOERU camera & video content

LIGIA POPESCU MATEI BUDEȘ video content

THEO COSTEA guest office – international relations

CRISTINA BîLEA ANDREEA NEDELESCU guest office – Romanian relations

MONICA MUNTEANU ROXANA DĂNĂILĂ PR & press

ARMINA STEPAN new media

MARA AMBROSIE translations & subtitles supervisor

DANIELA DUCA RALUCA LUNGU translations & subtitles

ELA DUCA CRISTINA BîLEA catalogue editor

ANDREI AGUDARU production

ALEXANDRA BUJENIŢĂ IZABELA FRĂŢILĂ IRINA DOBOCAN NexT Kids

IOANA BADEA technical department

ANDRA ZORILĂ ALEXANDRA POPESCU giftshop

ALEXANDRA MARIN BOGDAN CĂPĂŢÎNĂ IT & web

15


Agenda WEDNESDAY, APRIL 6 / MIERCURI, 6 APRILIE SCALA CINEMA / CINEMA SCALA m 18:30 – 19:00 Opening Gala / Gala de deschidere m 19:00 – 21:30 Competition I + Q&A / Competiţie I + Q&A m 22:00 – 23:40 They Were NexT Generation Too (I) / Şi ei au fost NexT Generation (I) ELVIRA POPESCU CINEMA / CINEMA ELVIRA POPESCU m 20:00 – 22:00 European Film Academy / Academia Europeană de Film: SHORT MATTERS! I

THURSDAY, APRIL 7 / JOI, 7 APRILIE SCALA CINEMA / CINEMA SCALA m 15:00 – 17:30 Competition II + Q&A / Competiţie II + Q&A m 18:00 – 20:30 Competition III + Q&A / Competiţie III + Q&A m 21:00 – 23:00 Focus: Clermont-Ferrand

16

ELVIRA POPESCU CINEMA / CINEMA ELVIRA POPESCU m 15:30 – 18:00 Competition I + Q&A (Rerun) / Competiţie I + Q&A (Reluare) m 18:30 – 20:00 European Film Academy / Academia Europeană de Film: SHORT MATTERS! II m 20:30 – 22:30 Uncensored / Necenzurat

BUCHAREST ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES, “ION ANGELESCU” BUILDING, GROUND FLOOR / ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, CLĂDIREA „ION ANGELESCU“, AMFITEATRUL I, PARTER m 19:00 – 21:00 Cristi & Otto: Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu / Filme de Cristian Nemescu & Andrei Toncu CĂRTUREŞTI LOFT / MANSARDA CĂRTUREŞTI m 10:00 – 11:30 Seminar on film directing / Seminar de regie de film Marian Crişan: Taking the step from short to feature / Pasul de la scurt la lungmetraj Moderator: Andrei Gorzo m 12:00 – 13:00 MEDIA Desk Romania Valentina Miu: MEDIA Info – MEDIA Training – MEDIA Mundus m 14:00 – 15:30 Seminar on film criticism I / Seminar de critică de film I Talking & writing about cinema: classic means versus new media / Critica de film– canale clasice versus new media Guests / Invitaţi: Boyd van Hoeij, Jacky Goldberg, Sydney Levine, Magda Mihăilescu, Dana Duma, Andrei Creţulescu, Luiza Vasiliu, Cristi Luca Moderator: Paul Brunick

FRIDAY, APRIL 8 / VINERI, 8 APRILIE SCALA CINEMA / CINEMA SCALA m 15:00 – 17:30 Festival Friends I + Q&A / Prietenii Festivalului I + Q&A m 18:00 – 20:30 Competition IV + Q&A / Competiţie IV + Q&A m 21:30 – 23:30 Oscars Night ELVIRA POPESCU CINEMA / CINEMA ELVIRA POPESCU m 12:30 – 15:00 Competition II + Q&A (Rerun) / Competiţie II + Q&A (Reluare) m 15:30 – 18:00 Competition III + Q&A (Rerun) / Competiţie III + Q&A (Reluare) m 18:30 – 20:00 European Film Academy / Academia Europeană de Film: SHORT MATTERS! III m 21:00 – 23:00 New Trends, New Technologies GROZĂVEŞTI CINEMATHEQUE. GROZĂVEŞTI STUDENT DORMITORY C&D / CINEMATECA GROZĂVEŞTI, COMPLEX STUDENŢESC GROZĂVEŞTI. CORPURILE C&D m 19:00 – 21:00 Cristi & Otto: Films by Cristian Nemescu & Andrei Toncu / Filme de Cristian Nemescu & Andrei Toncu


CĂRTUREŞTI LOFT / MANSARDA CĂRTUREŞTI m 10:00 – 12:00 Seminar on sound design / Seminar de sound design Jean Umansky: The approach of a sound engineer on set and around it / Demersurile inginerului de sunet pe platou şi în jurul acestuia Tamás Zányi: The eye sees better when the sound is great. What is sound design and how does it work? / Ochii văd mai bine când sunetul e bun. Ce este sound designul şi cum funcţionează el? Moderator: Alexandra Olivotto m 12:30 – 14:00 Seminar on film criticism II / Seminar de critică de film II Today’s role of the film critic as an opinion maker / Rolul criticului de film azi ca formator de opinie Guests / Invitaţi: Marian Masone, Mihai Chirilov, Magda Mihăilescu, Christian Guinot, Andrei Creţulescu, Jacky Goldberg Moderator: Andrei Rus m 15:30 – 17:00 Seminar on scriptwriting / Seminar de scenaristică Richard Kwietniowski: Islands and Peninsulas – a concept for European screenwriting / Insule şi Peninsule – un concept pentru scenaristica europeană Moderator: Răzvan Rădulescu

SATURDAY, APRIL 9 / SÂMBĂTĂ, 9 APRILIE SCALA CINEMA / CINEMA SCALA m 11:00 – 13:30 NexT Kids m 15:00 – 17:30 Festival Friends II + Q&A / Prietenii Festivalului II + Q&A m 19:30 – 20:30 Closing Gala / Gala de închidere m 20:30 – 23:30 Screening of the Awarded Films / Proiecţia filmelor premiate ELVIRA POPESCU CINEMA / CINEMA ELVIRA POPESCU m 14:30 – 17:00 Competition IV + Q&A (Rerun) / Competiţie IV + Q&A (Reluare) m 17:30 – 19:10 They Were NexT Generation Too / Şi ei au fost NexT Generation (II) CĂRTUREŞTI LOFT / MANSARDA CĂRTUREŞTI m 10:00 – 12:00 Seminar on film production / Seminar de producţie de film Marie Dubas: Coproducing shorts / Coproducţia scurtmetrajelor David Collins: Low budget films’ way to the Oscar / Drumul filmelor cu buget mic către Oscar Moderator: Ada Solomon m 12:30 – 14:00 Seminar on film criticism III / Seminar de critică de film III How can a youngster become a film critic today? 10 tips of what NOT to do as a newcomer in writing about film if you want to build a career in the film industry /

Cum poate un tânăr să devină critic de film azi? 10 ponturi despre ce sa NU faci ca începător când scrii despre filme dacă vrei să-ți construiești o carieră în domeniu Guests / Invitaţi: Marian Masone, Sydney Levine, Boyd van Hoeij, Andrei Gorzo, Paul Brunick, Jacky Goldberg Moderator: Florentina Ciuvercă m 14:30 – 15:30 Berlinale Talent Campus presentation / Prezentare Berlinale Talent Campus Matthijs Wouter Knol: The benefits of networking / Beneficiile networking-ului

SUNDAY, APRIL 10 / DUMINICĂ, 10 APRILIE SCALA CINEMA / CINEMA SCALA m 12:30 – 14:30 European Film Academy / Academia Europeană de Film: SHORT MATTERS! I (Rerun / Reluare) m 15:00 – 16:30 European Film Academy / Academia Europeană de Film: SHORT MATTERS! II (Rerun / Reluare) m 17:00 – 18:30 European Film Academy / Academia Europeană de Film: SHORT MATTERS! III (Rerun / Reluare) m 19:00 – 20:30 Semaine internationale de la critique m 21:00 – 22:50 They Were NexT Generation Too / Şi ei au fost NexT Generation (III)

17


ADULTERY ADULTER

Romania, 2010, 29’, HD, color

PETER KEREK Director/Regizor Peter Kerek was born in 1975, in Timişoara. He is a graduate of the “I. L. Caragiale” National University of Drama and Film in Bucharest, and has studied Philosophy and Theatre in Munich. He assisted leading film directors including Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Peter Zadek and Silviu Purcărete, and has directed several plays, such as: Don Juan comes from war by Ödön von Horváth, The Country by Martin Crimp, Disco Pigs by Enda Walsh. He also directed several TV series, Poor man, Rich man, War of Sexes, Mother Doctors. Peter Kerek s-a născut în 1975 la Timişoara. A studiat filozofie şi teatru la München şi a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“ din Bucureşti. A lucrat alături de unii dintre cei mai renumiţi regizori, printre care Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Peter Zadek sau Silviu Purcărete, şi a regizat mai multe piese de teatru, precum: Don Juan se întoarce de la război de Ödön von Horváth, La ţară de Martin Crimp, Disco Pigs de Enda Walsh. A regizat de asemenea mai multe seriale pentru televiziune, Om bogat, om sărac, Războiul sexelor, Doctori de mame.

MIHAI BOGOS Sound designer Adultery is the portrait of a woman, a pediatrician, who becomes entangled in her own existence... Adulter este portretul unei femei, medic pediatru, surprinsă în capcana propriei existenţe...

20

Contact: Mandragora – 12 A, Docenţilor St., ap.3, Sector 1, Bucharest, www.mandragora.ro

Mihai Bogos is a graduate from the “I. L. Caragiale” National University of Drama and Film in Bucharest, Multimedia Department, and from Hyperion University, Film Directing Department. He has worked as sound designer, sound mixer and sound recordist with several renowned directors. His films include: A carton of Kent and a Package of Coffee (2003) by Cristi Puiu, Traffic (2003) by Cătălin Mitulescu, Youth Without Youth (2005) by Francis Ford Coppola, Portrait of the Fighter as a Young Man (2008) by Constantin Popescu, Floating Things (2009) by Mircea Daneliuc. Mihai Bogos este absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“ din Bucureşti, secţia Multimedia, şi al Universităţii Hyperion, secţia Regie de Film. Are o largă experienţă în domeniul înregistrării de sunet, mixajului şi sound designului şi a lucrat cu mai mulţi regizori celebri – Un cartuş de Kent şi un pachet de ţigări (2003, r. Cristi Puiu), Traffic (2003, r. Cătălin Mitulescu), Tinereţe fără tinereţe (2005, r. Francis Ford Coppola), Portretul luptătorului la tinereţe (2008, r. Constantin Popescu), Cele ce plutesc (2009, r. Mircea Daneliuc).


ASK THE WIND AZ BAD BEPORSID ÎNTREABĂ VÂNTUL

Iran, 2009, 13’, HDCam, color

BATIN GHOBADI Director/Regizor Batin Ghobadi was born in Baneh, Iran, in 1979. After finishing school he took up scientific and technical studies. His artistic activities include an exhibition of his drawings and paintings, which was mounted in Sanandaj. He has written and directed several short films, such as: The Painter (2000), Surely Today (2002), Incommunicado (2003), Broken Soldier (2004), Ready for Death (2008). Batin Ghobadi s-a născut în Baneh, Iran, în 1979. După terminarea şcolii, a urmat cursuri în domeniul cercetării tehnico-ştiinţifice. Dintre întreprinderile sale artistice face parte o expoziţie de desene şi picturi, prezentată în Sanandaj. A scris şi a regizat mai multe scurtmetraje, precum: The Painter (2000), Surely Today (2002), Incommunicado (2003), Broken Soldier (2004), Ready for Death (2008).

VAHID HAJILOO Sound designer

A group of female art students pay a visit to a village in order to take photographs. A gust of wind catches the veil of one of the students and carries it away. She hurries off after her veil and is not far away from the village when she comes across a dead man... Un grup de studente la arte vizitează un sat ca să facă fotografii. O pală de vânt ia pe sus vălul uneia dintre studente şi îl duce mai departe. Fata aleargă să îşi prindă vălul şi, la mică depărtare de sat, descoperă un cadavru...

Vahid Hajiloo was born in 1985. He graduated from drama school, he was sound assistant in several films, such as Bahman Ghobadi’s Persian Cats, and has seven years experience as sound designer in nearly 30 short films, 20 documentaries and 4 feature films. Vahid Hajiloo s-a născut în 1985. A absolvit şcoala de teatru, a lucrat ca asistent de sunet pentru câteva filme, precum Persian Cats de Bahman Ghobadi, şi are deja şapte ani experienţă ca sound designer, în nu mai puţin de treizeci de scurtmetraje, douăzeci de documentare şi patru filme de lung metraj.

Festivals: Berlin International Film Festival - Crystal Bear, 14 plus Short Film (2010); Abu Dhabi Film Festival (2010); Uppsala International Short Film Festival (2010); Prague Short Film Festival (2011) Contact: Annabel Sebag, T: 142 770 639, salles@premium-films.com

21


BABY UK, 2010, 25’, 35mm, color

DANIEL MULLOY Director/Regizor Daniel Mulloy (born in 1977) is a filmmaker and visual artist. He studied fine art in London and New York. His works have been broadcast, screened and exhibited worldwide on visual art platforms and cinematic release. His films have often premiered at the Sundance Film Festival, he has won both the British Independent Film Award and multiple BAFTA Awards, as well as having been nominated for the European Academy Film Award. His films include: Dance Floor (2002), Sister (2004), Antonio’s Breakfast (2005), Dad (2006), Son (2007). Daniel Mulloy (născut în 1977) este realizator de filme şi artist vizual. A studiat artele la Londra şi New York. Lucrările sale au fost difuzate, proiectate şi expuse în lumea întreagă, prin intermediul diverselor platforme artistice şi în cinematografe. Filmele sale au avut deseori premiera la Festivalul de Film Sundance şi au câştigat multiple premii, inclusiv British Independent Film Award şi mai multe premii BAFTA. A fost nominalizat de asemenea pentru Premiile Academiei Europene de Film. Din filmografia sa fac parte: Dance Floor (2002), Sister (2004), Antonio’s Breakfast (2005), Dad (2006), Son (2007).

VICTORIA FRANZAN Sound editor A young woman intervenes when she witnesses men mugging a girl. Now one of them won’t leave her alone. O tânără intervine când observă nişte bărbaţi asaltând o fată. În continuare, unul dintre ei nu o va mai lăsa în pace...

Festivals: BIFA (2010) – Best British Short Film; Edinburgh IFF (2010) – Best British Short Film; Corona Cork Film Festival (2010) – Best International Short Film; Sundance Film Festival (2011); Semana del Cortometraje de San Roque (2011)

22

Contact: Sister Films Limited, c/o HSI, Newlands House, 40 Berners Street, London W1T 3NA, T: +44 (0) 7768 512 689, www.sisterfilms.co.uk

Victoria Franzan studied Audiovisual Communication in Buenos Aires, Argentina. She then moved to London and specialized in Location Sound Recording at the National Film and Television School. Since then, she has worked on many short films, features and documentaries as sound mixer, boom operator and sound editor. Victoria Franzan a studiat Comunicaţii Audiovizuale la Buenos Aires. Apoi s-a mutat la Londra şi a absolvit cursurile NFTS (National Film and Television School), specializarea sa fiind înregistrarea de sunet în locaţie. De atunci, a colaborat la mai multe scurtmetraje, filme de lung metraj şi documentare, ca sunetist, sound mixer şi sound editor.


THE CHRONOSCOPE CRONOSCOPUL

Ireland, 2009, 20’, 16mm, b&w/color

ANDREW LEGGE Director/Regizor Andrew Legge is an award-winning short film director. He worked on a variety of documentaries, feature films and TV programs, he lives in Dublin and he has made a number of short films, such as The Unusual Inventions of Henry Cavendish (2005) or 1902 (2001). At present he is working on a feature script entitled Clovis Teazle which he developed through the Cannes Film Festival Cinéfondation. Andrew Legge este un regizor multipremiat pentru scurtmetrajele sale. Trăieşte la Dublin, a colaborat la mai multe documentare, filme de lung metraj şi programe TV şi, de asemenea, a realizat câteva scurtmetraje, printre care The Unusual Inventions of Henry Cavendish (2005) sau 1902 (2001). În prezent lucrează la scenariul unui lungmetraj intitulat Clovis Teazle, care va fi dezvoltat prin intermediul programului Cinéfondation al Festivalului de Film de la Cannes.

NIGEL HEATH Sound designer

The year is 1938. A beautiful curly-haired Irish inventor, Charlotte Keppel, creates The Chronoscope, a miraculous device that can see into the past. Drawing the unwelcome attentions of the British and German governments, Charlotte’s life is hijacked by those who would use her invention for their own selfish ends. Suntem în anul 1938. O irlandeză frumoasă, cu părul creţ, pe nume Charlotte Keppel, inventează Cronoscopul, un dispozitiv miraculos care poate vedea în trecut. Descoperirea atrage atenţia neavenită a guvernului Britanic şi a celui German, iar viaţa lui Charlotte este întoarsă pe dos de cei care vor să se folosească de invenţia ei pentru scopurile lor egoiste.

Since founding the multi award-winning Hackenbacker Studios in the mid Eighties, Nigel Heath has directly contributed to some of the most groundbreaking audio for film and television to emerge from Europe. He is perhaps best known for his contributions as sound mixer to films such as Shaun Of The Dead, Hot Fuzz or In Bruges. He has a long standing working relationship with the satirist Christopher Morris and many acclaimed soundtracks have been produced as a result of their collaboration. Nigel lives and works in London. De la fondarea multipremiatelor Studiouri Hackenbacker, la mijlocul anilor ’90, Nigel Heath a contribuit în mod direct la unele dintre cele mai inovatoare programe audio pentru film şi televiziune din Europa. Este probabil mai bine cunoscut pentru contribuţiile sale ca sound mixer la filme precum Shaun Of The Dead, Hot Fuzz sau In Bruges. Lucrează constant cu scenaristul şi umoristul Cristopher Morris şi mai multe soundtrack-uri celebre sunt un produs al colaborării lor. Nigel locuieşte şi lucrează la Londra.

Festivals: Corona Cork Film Festival (2009); International Lille Film Festival (2010); Belfast IFF (2010) – Best Short Film; Rhode Island IFF (2010) – Best Experimental; Mockfest Film Festival, Hollywood (2010) – Zelig Award (for innovation in mockumentary filmmaking) Contact: Fastnet Films, 75-76 Camden Street Lower, Dublin 2, Ireland, T: +353 1 478 9566, F: +353 1 478 9567, www.fastnetfilms.com

23


CLANDESTINE WORKSHOP TALLERES CLANDESTINOS CROITORI CLANDESTINI

Austria/Argentina 2010, 40’, Digi Beta, color

CATALINA MOLINA Director / Regizor Born in 1984 in Buenos Aires, Catalina Molina has been living in Austria since 1990. In 2004 she began her studies at the Film Academy in Vienna, University of Music and Performing Arts, where she studied film directing with Michael Haneke. During an exchange program, she took acting and dance classes at the Film University of INCAA in Buenos Aires. After her graduation, she participated in the Babylon Rotterdam program 2010, with her feature project Córdoba 1978, which was also selected for the Babylon Cannes. Her films include: Waisenhaus (2004), Wolfgang (2005) and Zeitfled (2008). Născută în 1984 în Buenos Aires, Catalina Molina trăieşte în Austria din 1990. A început să studieze regia de film în 2004, la Academia de Film din Viena, în cadrul Universităţii de Muzică şi Artă Dramatică, unde l-a avut ca profesor pe Michael Haneke. În 2007, a urmat cursuri de actorie şi dans la Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales din Buenos Aires. După absolvire, a participat la programul Babylon Rotterdam 2010, cu un proiect de lungmetraj, Córdoba 1978, care a fost apoi selectat pentru Babylon Cannes. Din filmografia ei fac parte: Waisenhaus (2004), Wolfgang (2005) şi Zeitfled (2008).

INA NIKOLOW, BENEDIKT DAVID Sound designers / Sound designeri A job as a seamstress tempts Juana, a young Bolivian woman, to leave for the neighbouring Argentina. Her husband and child remain behind in their homeland. It doesn’t take long for the illusion of financial gain to burst – Juana is being exploited, her employer’s demands become absurd, working conditions become unbearable. Un post de cusătoreasă o tentează pe Juana, o tânără din Bolivia, să plece în ţara vecină, Argentina. Soţul şi copilul ei rămân acasă. Însă nu durează mult până când iluzia câştigului financiar se spulberă – Juana este exploatată, cererile angajatorului ei devin din ce în ce mai absurde, condiţiile de muncă devin de nesuportat.

Festivals: Diagonale Festival (2010), Graz – Special Mention Youth Jury; Black Nights Film Festival (2010), Tallinn; Riss Kurzfilmfestival (2010), Salzburg; Hof Internationale Filmtage (2010); Vila do Conde ISFF (2010) – Nomination for European Film Awards

24

Contact: info@talleresclandestinos.com / sixpackfilm, Neubaugasse 45/13, P.O.Box 197, 1071 Wien, Austria, T: +43.1.526.09.90.0, F: +43.1.526.09.92, office@sixpackfilm.com, www.sixpackfilm.com

Ina Nikolow and Benedikt David have studied Tonmeister at the University of Music and Performing Arts from Vienna with an emphasis on sound design and music recording. Homebased in Vienna, Austria, they also collaborate with many foreign production companies (from Germany, Iceland, Slovakia, Canada, USA) in the field of music recording and sound design, they have worked on several documentaries (Pianomania, winner of the European Film Awards for Best Documentary, 2009) and video installations (Ragnar Kjartansson’s The End, Biennale 2009) and also, they score and produce music for film. Ina Nikolow şi Benedikt David au studiat arta sunetului la Universitatea de Muzică şi Arte Teatrale din Viena, având ca specializare sound design şi înregistrare de muzică. Stabiliţi în Viena, colaborează cu multe companii de producţie (din Germania, Islanda, Slovacia, Canada sau Statele Unite) în domeniul muzicii sau sound designului, au lucrat la câteva documentare (Pianomania, câştigător al Premiului Academiei Europene pentru Cel mai bun documentar, în 2009) şi instalaţii video (The End, de Ragnar Kjartansson, prezentat la Bienalele din Veneţia în 2009) şi, de asemenea, scriu şi produc muzică de film.


DEEPER THAN YESTERDAY LA TOT MAI MARE ADÂNCIME

Australia, 2009, 20’, super 35mm, color

ARIEL KLEIMAN Director/Regizor In 2010, Ariel Kleiman’s films from the Victorian College of the Arts have begun to resonate with audiences around the world. His 2nd year film, Young Love, was rewarded at the Sundance Film Festival. His graduation film, Deeper Than Yesterday, had its world premiere and was rewarded at the Cannes Semaine de le Critique. Ariel’s talents were also on display in the official competition at Cannes 2010, as a cinematographer on the short film Muscles. He has begun development with Warp Films writing and directing his first feature film. În anul 2010, filmele realizate de Ariel Kleiman la Victorian College of the Arts au început să rezoneze cu publicul din întreaga lume. Dragoste tânără, filmul său de anul doi a fost premiat la Festivalul de Film de la Sundance. Filmul său de absolvire, La tot mai mare adâncime, a avut premiera în cadrul Semaine de la Critique de la Cannes. Talentul lui Ariel s-a făcut remarcat şi în competiţia oficială de la Cannes 2010, ca operator pentru scurtmetrajul Muşchi. În prezent, lucrează la primul său proiect de lungmetraj, ca regizor şi scenarist, în colaborare cu Warp Films.

JOHN KASSAB Sound designer After three months submerged underwater, the men have become savages. Oleg fears that losing perspective may mean losing himself. După trei luni petrecute în adâncul apelor, oamenii au devenit sălbatici. Oleg se teme că pierzându-și simțul perspectivei ar însemna să se piardă pe sine însuşi.

Festivals: Cannes Film Festival, Semaine de la Critique (2010) – Kodak Award for Best Short Film, Petit Rail D’Or; Sundance Film Festival (2011) – Jury Prize in International Short Filmmaking; Chicago IFF (2010) – Golden Hugo for Best Short Film; Sydney IFF Dendy Awards (2010) – Best Director; Leeds IFF (2010) – Best International Short Film; AFI Awards (2010) – Best Short Film Screenplay Contact: The University of Melbourne/ Victorian College of Arts: Building 860/ 234 St. Kilda Rd, Southbank VIC 3006/ Australia/ T: +61 3 8344 4000/ Ariel Kleiman, T: +61 422 436 318, ari@stoolpigeon.com.au, www.deeperthanyesterday.com

John Kassab is a multi-award winning sound designer from Melbourne. In 2010 he was nominated for an Australian Screen Sound Guild Award for his sound design work on Deeper Than Yesterday and was subsequently inducted into the prestigious Motion Picture Sound Editors in Los Angeles. In 2011 he gained international academic attention for his report on the global state of film sound postproduction which was published as part of a Winston Churchill Fellowship tour. John’s recent projects include the Oscar nominated animated film The Lost Thing (2010) and the forthcoming Tethered (2011). John Kassab este un multipremiat sound designer din Melbourne. În 2010 a fost nominalizat la premiile oferite de Australian Screen Sound Guild (ASSG), pentru sound designul scurtmetrajului La tot mai mare adâncime, iar ulterior a devenit membru al prestigioasei asociaţii Motion Pictures Sound Editors din Los Angeles. În 2011 şi-a câştigat reputaţia academică internaţională datorită raportului său despre starea globală a postproducţiei de sunet, care a fost publicat ca parte a unor cercetări finanţate de Winston Churchill Fellowship. Printre cele mai recente proiecte la care lucrează John Kassab se numără filmul de animaţie The Lost Thing (2010), nominalizat la Oscar, şi Tethered (2011).

25


DIANE WELLINGTON France, 2010, 16’, Beta Num, b&w/color

ARNAUD DES PALLIÈRES Director/Regizor Arnaud des Pallières was born in 1961, in Paris. He is also the screenwriter and editor of the movies he directs. His 3rd feature film Parc was shown in Venice in 2008. He is preparing his new feature film, Michael Kohlhaas, adapted from the novella written by Heinrich von Kleist, and he’s currently finishing Poussieres d’Amerique. He directed several other films and TV productions, such as: Gilles Deleuze (1989), La mémoire d’un ange (1989), Les choses rouges (1994), Drancy Avenir (1996), Soins et beauté (2000), Disneyland, mon vieux pays natal (2002), Adieu (2003). Arnaud des Pallières s-a născut în 1961 la Paris. Semnează, de obicei, scenariul şi montajul filmelor pe care le regizează. Cel de-al treilea film al său, Parc, a fost prezentat la Veneţia, în 2008. În prezent lucrează la un nou film de lung metraj, Michael Kohlhaas, o adaptare după nuvela scrisă de Heinrich von Kleist; de asemenea, va termina curând Poussieres d’Amerique. Filmografia sa include alte câteva filme şi producţii TV, precum Gilles Deleuze (1989), La mémoire d’un ange (1989), Les choses rouges (1994), Drancy Avenir (1996), Soins et beauté (2000), Disneyland, mon vieux pays natal (2002), Adieu (2003).

JEAN MALLET Sound designer Diane Wellington disappeared in South Dakota in 1938 at the age of 15. She has just been found... Diane Wellington a dispărut în Dakota de Sud în 1938, la vârsta de 15 ani. Tocmai a fost găsită...

Festivals: Venice Film Festival – Selection Orrizzonti (2010); Belfort Film Festival (2010) – Audience Award; Doc En Courts – Le grand Prix; Gijon Film Festival (2010); Clermont-Ferrand IFF (2011); Indie Lisboa IFF (2011)

26

Contact: Les Films Hatari, 40 rue de Paradis, 75010 Paris, France; T: +33 1.40.22.01.40, F: +33 1.40.22.01.39, info@lesfilmshatari.com

Jean Mallet has worked as a sound designer, sound editor and music composer for an impressive number of documentaries, short films, fiction features and TV series and productions. Jean Mallet a lucrat ca sound designer, sound editor şi a compus muzica pentru un mare număr de documentare, filme de scurt metraj şi de lung metraj ficţiune, seriale şi producţii TV.


THE DRAWER AND THE CROW LE TIROIR ET LE CORBEAU SERTARUL ŞI CORBUL

Canada, 2009, 14’, Digital HD, color

A young woman imposes on a young man trying to forget another girl... O tânără se insinuează în braţele unui tânăr care încearcă să uite de o altă tânără...

FRÉDÉRICK TREMBLAY Director/Regizor Sound designer In 1999, Frédérick studied animation at the Cégep of Rivière-du-Loup, and codirected Robot Romance with Marc Boutin. The short won a few prizes here and there. Their next film, Théatri-Simon, won first place at Québec’s festival Vidéastes Recherché. In 2001, now working alone, Frédérick directed three independent animation films, which all received grants. In 2004 he made Remote Paradise with the National Film Board. The film went on to compete at the Annecy Animation Festival in 2005. Frédérick returned a few years later with more personal works: The Little Abyss (2008), and Le Tiroir et le corbeau (2009) which received the best Canadian film award at Ottawa International Animation Festival (2009). În 1999, Frédérick a studiat arta animaţiei la Cégep of Rivière-du-Loup şi a regizat împreună cu Marc Boutin Robot Romance, scurtmetraj care a câştigat câteva premii în diverse locuri. Următorul lor film, Théatri-Simon, a primit premiul întâi la festivalul Vidéastes Recherché din Quebec. În 2001, acum lucrând pe cont propriu, Frédérick a regizat alte trei filme independente de animaţie, care au primit burse de finanţare. În 2004 a realizat filmul Remote Paradise, cu ajutorul Consiliului Naţional al Filmului, cu care a concurat la Festivalul de Animaţie de la Annecy în 2005. Câţiva ani mai târziu, Frédérick a revenit cu lucrări de o natură mai personală: The Little Abyss (2008) şi Le Tiroir et le corbeau (2009), care a primit premiul pentru cel mai bun film canadian la Festivalul Internaţional de Animaţie de la Ottawa în 2009.

Festivals: Best Professionnal Short Film, Vidéastes Recherchés (2009); Best Canadian Film, Ottawa International Animation Festival (2009) Contact: Frédérick Tremblay, chlingbing@gmail.com / La bande vidéo, www.meduse.org/labandevideo

27


ELENA France, 2010, 20’, 35mm, color

YANNICK MULLER Director/Regizor Yannick Muller graduated from the ESEC (Ecole Supérieure d’Etude Cinématographique) in 2001, where he specialized in cinematography. He attended the Jack Garfein Actors Studio in 2005, and the Scriptwriting Workshop organized by La Femis in 2010. He wrote a feature script, Les Ombres Chinoises, which was developed through La Femis, he has directed several documetaries (Intervention, 2002; Congo na biso, 2006), and Elena is his second fiction short film, after Côté Balcon (2005). Yannick Muller a absolvit Şcoala Superioară de Studii Cinematografice (ESEC), în 2001, unde s-a specializat în imagine de film. A fost prezent la cursurile ţinute de Le Studio Jack Garfein, în 2005, şi la Atelierul de scenaristică organizat de La fémis, în 2010. A scris un scenariu de lung metraj, Les Ombres Chinoises, care a fost dezvoltat prin intermediul şcolii La fémis, a realizat câteva documentare (Intervention, 2002; Congo na biso, 2006), iar Elena este cel de-al doilea scurtmetraj al său de ficţiune, dupa Côté Balcon (2005).

ARNAUD CROZATIER Composer / Compozitor

Adrien, 16 years old, exchanges glances with a strange, young neighbourhood girl whom he had never noticed before. The more he tries to come into contact with her, the more he puts her in danger. Adrien, în vârstă de 16 ani, schimbă priviri cu o fată ciudată care locuieşte în vecinătate şi pe care n-a mai văzut-o niciodată înainte. Cu cât încearcă mai mult să intre în contact cu ea, cu atât o va pune în pericol.

28

Festivals: Vendôme Film Festival (2010) – Special Jury Prize; Festival International du Film d’Aubagne (2011) Contact: Kazak Productions, 16 Rue Bleue, 75009 Paris, info@kazakproductions.fr

Arnaud Crozatier was born in 1976. After having obtained his science baccalaureate with honors, he devotes himself to music and more specifically to the cello, an instrument that he plays since the age of 9. He is a graduate of the Rouen, Boulogne-Billancourt and Paris conservatories, and his musical life combines concerts (solo, orchestra and chamber music) and teaching. Since 2005, he collaborates with the indie rock scene artists in the studio and on stage (such as Emilie Simon, Jil Is Lucky). Elena is his first soundtrack composition. Arnaud Crozatier s-a născut în 1976. După ce şi-a obţinut bacalaureatul cu o specializare în ştiinţe exacte, s-a devotat muzicii, în special violoncelului, instrument la care cântă încă de la vârsta de nouă ani. Este absolvent al conservatoarelor din Rouen, Boulogne-Billancourt şi Paris, iar cariera sa muzicală cuprinde concertele (solo, împreună cu orchestră sau concerte de cameră) şi predatul. Din 2005, colaborează cu artişti indie rock în studio şi pe scenă (printre care Emilie Simon, Jil Is Lucky). Elena este primul film pentru care a compus muzica.


FIRST AID EZRA RISHONA PRIM AJUTOR

Israel, 2010, 16’, 16 mm, color

YARDEN KARMIN Director/Regizor Yarden Karmin was born in 1981 in Kibbutz Ein Shemer, Israel. He began his studies at The Sam Spiegel Film & TV School, Jerusalem, in 2004. During his studies in The Sam Spiegel Film & TV School, he worked as a projectionist in a small cinema in Jerusalem which he is currently managing. In 2008 he directed the short film Fossil No. 4. His graduation film, First Aid, was nominated for the short film Golden Palm at the 2010 Cannes Film Festival. Yarden Karmin s-a născut în 1981, în Kibbutz Ein Shemer, Israel. Şi-a început studiile în 2004 la Şcoala de Film şi Televiziune Sam Spiegel din Ierusalim. În timpul studiilor a lucrat ca proiecţionist într-un mic cinema din Ierusalim, pe care acum îl conduce. În 2008 a regizat scurtmetrajul Fossil Nr. 4. Filmul său de absolvire, Prim ajutor, a fost nominalizat pentru Palme d’Or la Festivalul de la Cannes din 2010, în competiţia de scurtmetraj.

GILAD LESHEM Sound designer

A day before his wedding, Shai visits Tamar, his ex-girlfriend, for a tempestuous encounter prior to becoming established. Tamar leaves him a hickey, entangling the situation. În ajunul nunţii sale, Shai o vizitează pe Tamar, fosta lui prietenă, pentru o întâlnire pasională înainte de a se aşeza la casa lui. Tamar îi lasă o vânătaie, complicând situaţia.

He was born in 1975 in Israel. He began his studies in Cinema in junior-high. In 1998 he moved to New York. He there worked at a music recording and a postproduction studio, alongside formal studies as a sound technician. He later moved to Australia to finish his BA in arts, specializing in Recording Art. He currently lives in Israel, working at D.B. Studios on film and television productions. S-a născut în 1975 în Israel. Şi-a început studiile în cinematografie încă din liceu. În 1998 s-a mutat la New York. Acolo a lucrat la un studio de înregistrare şi postproducţie de muzică, în acelaşi timp continuându-şi studiile ca tehnician de sunet. Mai târziu s-a mutat în Australia pentru a-şi finaliza studiile, specializându-se în arta înregistrării sunetului. În prezent trăieşte în Israel şi lucrează pentru Studiourile D.B., în domeniul producţiei de film şi televiziune.

Festivals: Cannes Film Festival (2010); Jerusalem IFF (2010) – The Van Leer Award for Best Short Narrative Film; Sao Paulo ISFF (2010); Montreal World FF (2010); Capalbio Cinema ISFF, Rome (2010) – Best Male Protagonist Award Contact: The Sam Spiegel Film & TV School Jerusalem/ 4 Yad Harutzim Street, Jerusalem, 91103, Israel, T: +97226731950, ext. 82, M: +972525970614, F: +97226731949, festivals@jsfs.co.il, www.jsfs.co.il

29


FRENCH COURVOISIER France, 2009, 15’, 16 mm, color

VALÉRIE MRÉJEN Director/Regizor Valérie Mréjen was born in Paris in 1969. She studied at art school, and has always been interested in different means of expression so as to better explore the possibilities of language. She started by publishing low print run art books before making her first videos. She has had several exhibitions in France and abroad, she has directed several shorts, two documentaries (Pork and Milk, 2004, Valvert, 2008) and a fiction feature, En ville, in 2010. She has also published three novellas (Mon grand-père, L’Agrume, Eau sauvage). Valérie Mréjen s-a născut la Paris în 1969. A urmat studii la şcoala de arte şi a avut dintotdeauna un interes special faţă de diferite moduri de expresie, în încercarea de-a exploata cât mai bine posibilităţile limbajului. A început prin a publica volume de artă în distribuţie restrânsă înainte de a face primele filme. A avut câteva expoziţii în Franţa şi în afară, a regizat câteva scurtmetraje, două documetare (Pork and Milk, 2004, Valvert, 2008) şi un lungmetraj de ficţiune, En ville, în 2010. A publicat de asemenea trei romane scurte (Mon grand-père, L’Agrume, Eau sauvage).

MIKAËL BARRE Sound designer

It’s the end of a meal. Eight persons are gathered around a table: they recall memories of a friend no longer with them. Through each person’s stories about the absentee, character traits, odd habits or expressions, a portrait is outlined. Este sfârşitul cinei. Opt persoane sunt adunate în jurul unei mese: evocă amintiri despre un prieten dispărut. Din poveştile fiecăruia despre cel absent, din trăsăturile evocate, expresiile sau obiceiurile sale ieşite din comun, se va contura un portret.

Mikaël Barre was born in 1970. He studied at La Femis, the well-known French school. Since then, he has collaborated as a sound designer on various artistic documentaries and fiction projects. Among others, he has worked with famous directors like Milos Forman and Manoel de Oliveira. Mikaël Barre s-a născut în 1970. A studiat la celebra şcoală franţuzească La fémis. De atunci, a colaborat ca sound designer la mai multe documentare artistice şi proiecte de ficţiune. A lucrat, de asemenea, cu câţiva regizori de renume, precum Milos Forman sau Manoel de Oliveira.

XAVIER PIROELLE Sound designer

Festivals: Brest FF (2009); Vendôme SFF (2009); Clermont-Ferrand SFF (2009); Côté Court SFF/ Pantin (2010); Lille European Film Festival (2010); Fontainebleau SFF (2010); Premiers Plans Film Festival, Angers (2011); Unifrance Short Film Awards – The Grand Prize (2010)

30

Contact: Charlotte Vincent – Aurora Films, 16 rue Bleue, 75 009 Paris, T: 01 47 70 43 01, F: 01 47 70 43 91, contact@aurorafilms.fr

Born in 1970, Xavier Piroelle started his sound experience with music (he plays the cello). In 1994, he graduated the French school Louis Lumière, where he studied sound design. Today he works on many shorts films. Născut în 1970, Xavier Piroelle îşi începe experienţa în lumea sunetului cu muzica (violoncelul este instrumentul său). În 1994, a absolvit studiile şcolii franţuzeşti Louis Lumière, unde s-a specializat ca sound designer. Până în prezent, a lucrat la un număr impresionant de scurtmetraje.


THE FUR DER PELZ BLANA

Germany, 2010, 16’30’’, Digi Beta, color

EVA THRON Director/Regizor Eva Thron has a degree in sociology and political science. She has been an assistant to a number of documentary productions in Berlin. She began her studies in film directing at the Film and Television University (HFF) “Konrad Wolf” in 2007, and she directed a number of documentaries, among which: Nobody Knows (2004), Angola’s Brown Gold (2007), 40 Square Metres (2008), Football for Hope (2010). The Fur is her first fiction film. At the moment she is still studying. Eva Thron are o diplomă în sociologie şi ştiinţe politice. A fost asistentă la câteva producţii de documentare în Berlin. Şi-a început studiile în regie de film în 2007, la HFF „Konrad Wolf“ şi a regizat un număr de documentare, printre care: Nobody Knows (2004), Angola’s Brown Gold (2007), 40 Square Metres (2008), Football for Hope (2010). Blana este primul ei film de ficţiune. În momentul de faţă încă îşi continuă studiile.

PHILIPP WITT Sound designer

Ljuba and Wolfgang – a Russian-German couple in East Berlin. Disillusion, existential concerns, and Ljuba falls in love with a fur. A crazy wish in an inappropriate situation. But for her, the fur isn’t just a piece of clothing. It is the symbol of a home, with all the warmth, passion and confidence that she needs. Ljuba şi Wolfgang – o rusoaică şi un neamţ, împreună, în Berlinul de Est. Deziluzie, probleme existenţiale, iar Ljuba se îndrăgosteşte de o haină de blană. O dorinţă nebunească într-o situaţie inadecvată. Însă pentru ea, blana nu e doar o haină. Este simbolul unei case, cu toată căldura, pasiunea şi încrederea de care are nevoie.

Philipp Witt was born in 1984 in Berlin. After a succession of internships with various postproduction film companies, he started studying sound at the HFF “Konrad Wolf” in 2007. Since then he has worked on numerous projects, from documentary to animation and fiction film. He is also working on several music projects, e.g. the award-winning percussion band frieddrums. At the moment he is graduating. Philipp Witt s-a născut în 1984 la Berlin. După ce a urmat câteva stadii de internship la mai multe companii de postproducţie, şi-a început studiile în domeniul sound designului la HFF „Konrad Wolf“ în 2007. De atunci, a lucrat la numeroase proiecte, de la documentar, la filme de animaţie şi de ficţiune. Lucrează, de asemenea, la câteva proiecte legate de muzică, de exemplu, împreună cu premiata formaţie de percuţie frieddrums. În prezent, se află în curs de absolvire a studiilor.

Contact: Eva Thron, eva@thron.info; Cristina Marx, Festivals & Distribution, Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) “Konrad Wolf”, University of Film and Television, Marlene Dietrich-Allee 11 D-14482 Potsdam-Babelsberg, Germany, T: 0049 (0)331 6202 564, F: 0049 (0)331 6202 568, distribution@hff-potsdam.de, www.hff-potsdam.de

31


THE GENTLEMAN TAKES HIS LEAVE AZ ÚR ELKÖSZÖN DOMNUL ÎŞI IA RĂMAS-BUN

Hungary, 2010, 25’, 35 mm, color

LASZLO NEMES Director/Regizor Laszlo Nemes was born in 1977 in Budapest, Hungary, and grew up in Paris. After studying History, International Relations and Screenwriting, he started working as an assistant director in France and Hungary, on short and feature films. For two years, he worked as Béla Tarr’s assistant, and subsequently studied film directing at New York University’s Tisch School of the Arts. In 2008, he became a member of the European Film Academy. He is currently developing his first feature film, Else. Laszlo Nemes s-a născut în 1977 la Budapesta şi a crescut la Paris. După ce a studiat istorie, relaţii internaţionale şi scenaristică, a început să lucreze ca regizor asistent în Franţa şi Ungaria la mai multe filme de scurt şi lung metraj. Timp de doi ani, a lucrat ca asistent al lui Béla Tarr şi a studiat regia de film la Universitatea din New York, Tisch School of the Arts. În 2008, a devenit membru al Academiei Europene de Film. În prezent lucrează la primul său lungmetraj, Else.

TÍMEA VÁRKONYI Director/Regizor

About that time, altogether for no definite reason, I took it into my head to cripple my life, but only in as disgusting a way as possible. Atunci, fără nici un motiv aparent, mi-am pus în minte să îmi mutilez viaţa, dar numai în cel mai dezgustător mod cu putinţă.

Tímea Várkonyi has a rich experience in cinema and theater, working as a scriptwriter, director and casting director. Her selected filmography includes: Shore (2011, director), Else (2010, scriptwriter, casting director), The History of Aviation (2008, casting director), With a Little Patience (2007, assistant director). Tímea Várkonyi are o experienţă bogată în cinema şi teatru, lucrând ca dramaturg, scenarist, regizor şi director de casting. Filmografia ei selectivă cuprinde: Shore (2011, regizor), Else (2010, scenarist, director de casting), Yesterday (2010, director de casting), The History of Aviation (2008, director de casting), With a Little Patience (2007, regizor asistent).

TAMÁS ZÁNYI Sound designer

Festivals: Budapest Hungarian Film Week (2010) – Best Director & Best Cinematographer; Istanbul International Short Film Days (2010); Salerno IFF (2010) – Official Selection.

32

Contact: Magyar Filmunió Kft., Városligeti fasor 38, 1068, Budapest, T: +36 1 351-7760/ F: +36 1 352-6734, dorotea.szorenyi@filmunio.hu

Tamás Zányi, born in 1967, is one of the most renowned sound designers in Hungary. His films include: György Pálfi’s Hukkle (2001) and Taxidermia (2005), Benedek Fliegauf’s Forest (2002) and Dealer (2003), or Balint Kenyeres’s Before Dawn (2004). Tamás Zányi, născut în 1967, este unul dintre cei mai renumiţi sound designeri din Ungaria. Dintre filmele la care a lucrat fac parte: Hukkle (2001) şi Taxidermia (2005) de György Pálfi, Rengeteg (2003) şi Dealer (2004) de Benedek Fliegauf, sau Before Dawn (2004) de Bálint Kenyeres.


LA GRAN CARRERA THE GREAT RACE MAREA CURSĂ

Spain, 2010, 7’, RED, b&w

KOTE CAMACHO Director/Regizor Sound designer Kote Camacho (Oiartzun, 1980) is a graduate in Fine Arts by the University of the Basque Country. He has been a comic scriptwriter and artist for Napartheid. He has lived in Bilbao, Madrid and London. He has been a storyboard artist (Caótica Ana by Julio Medem; 28 Weeks Later by Juan Carlos Fresnadillo), traditional and 3D animator and he has also worked in postproduction. He currently lives in Oiartzun, where he has created his first short film for the silver screen, La gran carrera. Kote Camacho (născut în Oiartzun, în 1980) este absolvent al Universităţii de Arte Frumoase din Ţara Bascilor. A fost scriitor umorist şi grafician pentru Napartheid. A locuit în Bilbao, Madrid şi Londra. A conceput storyboard-uri (Caótica Ana de Julio Medem, 28 Weeks Later de Juan Carlos Fresnadillo), a lucrat pentru filme de animaţie tradiţională şi 3D şi, de asemenea, în postproducţie. În prezent, trăieşte în Oiartzun, unde a regizat primul său film de scurt metraj pentru marele ecran, La gran carrera.

The year is 1914. The Lasarte racetrack announces a race with a neverbefore-seen prize for the winning horse. Eight of the best horses and mares in the world have registered. Fans and heavy betters from all the continents gather to participate in the great event: the Half Million Grand Prize. Anul este 1914. Pe pista de la Lasarte se anunţă o cursă cu un premiu nemaiauzit pentru calul câştigător. Opt dintre cei mai buni cai din lume s-au înscris. Fanii şi pariorii înrăiţi de pe toate continentele se adună să participe la marele eveniment: Premiul cel Mare de Jumătate de Milion.

Festivals: STEPS International Rights Film Festival (2011) – Best Philosophical Short Film; Video Jove (2010), Barcelona – Best Short Film; Cortomieres (2011), Asturias – Best Fiction Short Film; Tirana International Film Festival (2010); Santa Barbara International Film Festival (2011); Clermont-Ferrand IFF(2011); Prague SFF (2011) Contact: Txema Muñoz, Kimuak, Avda. Sancho el Sabio, 17 trasera. 20010, San Sebastián, Spain, T:+34 943 115 511, F: +34 943 469 998, kimuak@filmotecavasca.com

33


HAIR CHEVEU PĂR

France, 2010, 18’, 35mm, color

JULIEN HALLARD Director/ Regizor Julien Hallard has written and codirected a short film trilogy shot in New York City, Brooklyn 02, Valentine, Resurrection, in 2006, followed by Meeting Vincent Gallo in 2008, which was selected at Locarno Film Festival and Miami International Film Festival, and Vinyl in 2009, all of them produced by Les films Velvet. At present, he is finishing the screenplay of his first feature, Rock&Roll, after participating with this project at a scriptwriting workshop held by the famous French school La Femis. He works occasionally as a DJ in the band The Peals and as a musical columnist for the magazine DEdiCate. Julien Hallard a scris şi a regizat în 2006 o trilogie filmată la New York, compusă din scurtmetrajele Brooklyn 02, Valentine şi Resurrection, căreia i-a urmat Meeting Vincent Gallo în 2008, selectat la Festivalul de Film de la Locarno şi la Festivalul Internaţional de Film de la Miami, şi Vinyl, în 2009, toate fiind produse de Les Films Velvet. În prezent, îşi termină scenariul la primul său lungmetraj, Rock&Roll, după ce a participat cu acest proiect la un workshop de scenaristică susţinut de celebra La fémis. Lucrează ocazional ca DJ în formaţia The Peals şi scrie articole despre muzică pentru revista DEdiCate.

EMMANUEL BONNAT Sound designer Phillip has started going bald, how long will it be before alopecia takes over? His dermatologist is categorical: only his father can answer that question. Lui Philip a început să-i cadă părul, oare cât timp mai are înainte să se instaleze alopecia? Dermatologul îl anunţă categoric: numai tatăl lui poate să-i răspundă la această întrebare.

Festivals: Clermont-Ferrand IFF (2010); Athens IFF(2010); Palm Springs ISF (2010); Festival des Films du Monde (2010), Montréal; Courtscourts Festival (2010), France – Audience Award; Asiana ISFF (2010), Coreea – Best Short Film; Cortopotere SFF (2010), Italy – Audience Award; Leeds FF (2010), UK; Vendôme Film Festival (2010)

34

Contact: Les Films VELVET, 12 rue du Mont Thabor, 75001 Paris, T: + 33 1 71 18 10 81, F: +33 1 53 20 08 12, contact@lesfilmsvelvet.com

Emmanuel Bonnat has graduated from La Femis in 2005. Since then he has been working as a sound engineer and sound editor in the field of cinema. Emmanuel Bonnat a absolvit şcoala de film La fémis, în 2005. De atunci a lucrat ca inginer de sunet şi editor de sunet în domeniul producţiei de film.


HEAVYWEIGHT CATEGORIA GREA

Romania, 2010, 13’, S16mm, b&w

OLIVIA CĂCIULEANU Director/Regizor Olivia Căciuleanu was born in 1988. She is currently studying at the “I.L. Caragiale” National University of Drama and Film from Bucharest, Department of Film Directing. She has worked with film director Radu Jude, as assistant director for The Happiest Girl in the World (2009), she has written and directed two documentaries, Truth and Dare (2007) and Marcel (2008), and also several short films, such as: Passing Dog (2008), Offside (2009), Thou Shalt Not Fall In Love So Easily (2010). Olivia Căciuleanu s-a născut în 1988. Este studentă la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti, la catedra Regie de Film. A fost asistenta regizorului Radu Jude pentru filmul Cea mai fericită fată din lume (2009), a scris şi a regizat două documentare, Adevăr şi provocare (2007) şi Marcel (2008), şi un număr de scurtmetraje de ficţiune, precum: Passing Dog (2008), Offside (2009), Thou Shalt Not Fall In Love So Easily (2010).

CRISTINA BACIU Sound designer

What seems to have passed can always come back into our lives. Ceea ce pare a fi trecut poate să revină mereu în vieţile noastre.

Contact: UNATC, Matei Voievod St., nr. 75-77, Bucharest, T: + 004 021 252 81 93, F: + 004 021 252 54 55, www.unatc.ro

Cristina Baciu was born in 1988. At present she is studying at the “I.L. Caragiale” National University of Drama and Film from Bucharest, the Multimedia Department, where she is specializing in the art of sound editing. Cristina Baciu s-a născut în1988. În prezent este studentă la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti, la catedra Multimedia, unde se specializează în arta montajul de sunet.

35


HELPLESS WÚ YUÁN ÎN VOIA SORŢII

China, 2010, 28’, DV, color

LI YANG Director/Regizor Li Yang was born in Jiangsu province (China) in 1981. After a Major in Finance at the Nanjing Audit University, he enters the prestigious Beijing Film Academy in 2005. He works on numerous projects as a writer, director, cinematographer or even actor, and he wins a Golden Word Prize from the Beijing Film Academy for his screenplay Control. He is contacted by TV channels for his writing skills, which leads him to work as a free-lance scriptwriter and director in Beijing. Between 2008 and 2009, he writes 5 feature films (currently in preproduction or to be broadcasted) for the national television CCTV 6. Li Yang s-a născut în provincia Jiangsu în 1981. După obţinerea unei diplome în Finanţe la Universitatea de Ştiinţe Economice din Nanjing, este admis la prestigioasa Academie de Film din Beijing în 2005. Lucrează la numeroase proiecte ca scenarist, regizor, operator sau chiar actor şi câştigă un premiu Cuvântul de Aur din partea Academiei de Film pentru scenariul său Control. Este contactat de televiziuni pentru abilităţile sale scriitoriceşti, fapt care îi permite să lucreze freelance ca scenarist şi regizor în Beijing. Între 2008 şi 2009 scrie cinci lungmetraje (aflate în preproducţie sau pe cale de a fi difuzate) pentru televiziunea naţională CCTV6.

PAN CHANG HSUN Sound designer A hopeless man receives mysterious directions. By following them, he’s entering into a world he no longer controls... Un om aflat în voia sorţii primeşte instrucţiuni misterioase. Urmându-le, pătrunde într-o lume pe care nu o mai poate controla...

Festivals: Clermont-Ferrand IFF(2010); The Northern Wave International Film Festival (2011), Reykjavik; Regensburg Short Film Week (2010), Germany; Leiden International Short Film Festival (2010), Netherlands; Message to Man International Short Film Festival (2010), St Petersburg

36

Contact: AD ASTRA FILMS, 84, av. de Lattre de Tassigny, 06400 Cannes, France, T: +339 64 35 25 84 / +33 6 69 77 85 42, sales@adastra-films.com, www.adastra-films.com

Upon graduation from Taiwan’s Shih Shin University (Department of Radio, Television and Film) in 2004, Chang Hsun joined the leading sound studio in Taipei, Char-Li Recording Studio. He was involved in all aspects of audio postproduction. He also had the opportunity to work on numerous award-winning film and television projects including Tsao Jui-Yuan’s Love’s Lone Flower which won the 2005 Golden Bell Best Sound Design. A freelance sound designer at present, Chang Hsun has worked on independent film productions, enjoying the freedom in the choice of projects he undertakes. După absolvirea Universităţii Shih Shin din Taiwan (Departamentul de Radio, Televiziune şi Film) în 2004, Chang Hsun s-a alăturat studioului de sunet Char-Li Recording, unul dintre cele mai renumite în Taipei. A lucrat în toate ramurile postproducţiei de sunet. A avut de asemenea oportunitatea să lucreze la numeroase filme premiate şi proiecte de televiziune, inclusiv Love’s Lone Flower, de Tsao Jui-Yuan, care a câştigat Premiul Golden Bell pentru cel mai bun sunet, în 2005. În prezent este sound designer în regim freelance şi lucrează la producţii independente, bucurându-se de libertatea de a-şi alege proiectele.


THE LIGHTHOUSE FARAT FARUL

Bulgaria, 2009, 5’, animation, color

VELISLAVA GOSPODINOVA Director/Regizor Velislava Gospodinova was born in 1986 in Sofia, Bulgaria. She studied Animation Directing at the New Bulgarian University. The Lighthouse is her debut and graduation film. At present she continues her master degree at the same university. As of 2005 she works in the field of visual effects and 2D compositing. She is a freelance art director, designer and animator in some of the leading filmmaking, advertising and architectural companies in Sofia. In 2010 she was selected to participate in the prestigious Berlinale Talent Campus. Velislava Gospodinova s-a născut în 1986 în Sofia, Bulgaria. A studiat regia de animaţie la Noua Universitate Bulgară. Farul este filmul ei de debut şi de absolvire. În prezent îşi continuă masteratul la aceeaşi universitate. Din 2005 lucrează în domeniul efectelor vizuale şi al animaţiei 2D. Este artistă freelance şi desenatoare şi lucrează pentru unele dintre cele mai renumite companii de producţie, publicitate şi design din Sofia. În 2010 a fost selectată să participe la prestigiosul Talent Campus de la Berlin.

TSVETAN CHOBANOFF Sound designer

Based on the poem “The Lighthouse Keeper Loves Birds Too Much” by Jacques Prevert, the film tells a story about life’s absurdity and the game of destiny which is too cruel at times. Având la bază poemul „Paznicul farului iubeşte păsările prea mult“, de Jacques Prevert, filmul spune o poveste despre absurditatea vieţii şi despre jocul destinului, prea crud uneori.

Tsvetan Chobanoff was born in 1976 in Sofia, Bulgaria. He graduated from the Music School “Lubomir Pipkov” where he studied clarinet, then he followed the Music Academy “Pancho Vladigerov”, moving on to saxophone. In 1998 he became part of the largest recording studio in Sofia, the Graffiti Studio. And in 2002 he became the owner of the company. He produces and writes music for famous Bulgarian musicians, and also for films and dance performances. Tsvetan Chobanoff s-a născut în 1976 în Sofia. A absolvit Şcoala de Muzică „Lubomir Pipkov“, unde a studiat clarinetul, apoi a urmat cursurile Academiei de Muzică „Pancho Vladigerov“, trecând la saxofon. În 1998 s-a alăturat celui mai mare studio de înregistrări din Sofia – Studioul Graffiti. Iar din 2002, compania îi aparţine. Produce şi scrie muzică pentru muzicieni celebri din Bulgaria şi de asemenea pentru filme şi spectacole de dans.

Festivals: Filmini ISFF (2009) – Audience Award; Tampere FF (2010), Finland; Los Angeles United FF (2010); ANIMA MUNDI (2010), Brazil, “Message to Man” IFF (2010) – Special Jury Prize; Animazing! Spotlight (2010), USA – Second Prize; KROK International Animation FF (2010) – Special Jury Prize; KIN International FF(2010), Armenia – Best Debut; Brussels Animation FF (2011) Contact: Velislava Gospodinova, v_gospodinova@yahoo.com, www.thelighthousefilm.com

37


NORTH ATLANTIC ÎN ATLANTICUL DE NORD

Portugal/UK, 2010, 15’, HDCam, color

BERNARDO NASCIMENTO Director/Regizor Bernardo Nascimento was born in Portugal in 1975, spending his childhood between Lisbon and Madeira, a small island in the middle of the Atlantic. He studied Music and History in Lisbon and Paris before he started working in film as an assistant director with Portuguese director Manoel de Oliveira. In 2005 he moved to London, working in projects from “auteur” films to blockbusters like Mathew Vaughn’s Kick Ass. North Atlantic is his debut as director. Bernardo Nascimento’s new project is a feature length film, set in Scotland. Bernardo Nascimento s-a născut în Portugalia în 1975 şi şi-a petrecut copilăria între Lisabona şi Madeira, o mică insulă în mijlocul Atlanticului. A studiat muzica şi istoria la Lisabona şi Paris înainte să înceapă să lucreze în domeniul filmului ca asistent alături de regizorul portughez Manoel de Oliveira. În 2005 s-a mutat la Londra, implicându-se în diverse proiecte, de la „filme de autor“ la blockbuster-uri precum Kick Ass al lui Mathew Vaughn. În Atlanticul de Nord este debutul său în regie. Noul proiect al lui Bernardo Nascimento este un film de lung metraj, a cărui acţiune este plasată în Scoţia.

LUIZ FERNANDEZ GARCIA Sound designer An isolated air traffic controller in the Azores connects with a lone pilot cut helplessly adrift over the North Atlantic. Un controlor de trafic izolat din Azores ia legătura cu un pilot care zboară singur, în voia sorţii, deasupra Atlanticului de Nord.

Festivals: BIF London Film Festival (2010); Santa Barbara IFF(2011); Short Shorts Film Festival in Tokyo (2011); Cleveland IFF (2011); Ankara IFF (2011); CINEQUEST (2011) Contact: Monocle Studio, Flat H, 79 Warwick Road, SW5 9HB London, T:+447806702739,

38

contact@monoclestudio.com, www.monoclestudio.com / www.caravanafilmes.com / www.northatlanticshortfilm.com / www.facebook.com/northatlanticshortfilm / www.bernardonascimento.com

Luis has been involved in the audiovisual industry since very young, starting at his hometown´s local TV station, where he developed a passion for this world that he still carries with him in every project. In Madrid he studied TV & Film Direction and Sound Engineering, developing his technical skills and knowledge. He then followed the Sound Design MA courses in London at NFTS. Today, he works hard at his studio to create sound design for films that deeply engage viewers with the story and provides them with the best possible film experience. Luis a fost atras de industria audiovizuală încă de când era foarte tânăr, începând să lucreze la postul local de televiziune din oraşul său natal, unde a căpătat o pasiune faţă de această lume, pe care o poartă cu el în fiecare proiect la care lucrează. În Madrid a studiat regie de film şi TV şi inginerie de sunet, dezvoltându-şi abilităţile tehnice şi cunoştinţele. A urmat apoi cursurile de masterat în sound design la NFTS (Şcoala Naţională de Film şi Televiziune) de la Londra. Astăzi lucrează din greu la studioul său, realizând sound designul pentru filme care reuşesc să implice spectatorii în poveste şi să le ofere o experienţă cinematografică desăvârșită.


THE RUNAWAY LA HUIDA GOANA

Spain, 2010, 11’, 35 mm, color

VICTOR CARREY Director/Regizor Born in Barcelona, Victor Carrey has graduated from ESCAC (Cinema and Audiovisual Arts College of Catalonia) in 2004. He has since worked as a music video director, creating over thirty pieces for different artists, and he has also worked in the Advertising and TV industry. Născut la Barcelona, Victor Carrey a absolvit ESCAC (Facultatea de Cinematografie şi Arte Audiovizuale din Catalonia) în 2004. De atunci a realizat mai mult de treizeci de videoclipuri pentru artişti diferiţi şi a lucrat de asemenea în industria publicitară şi în televiziune.

AGOST ALUSTIZA Sound designer

Chewing gum. A dog leash. An Australia shaped stain on the wall. A bent traffic light... Each of these elements has its own story, even though all of them together can create a new plot. Gumă de mestecat. O lesă. O pată de forma Australiei pe perete. Un semafor îndoit... Fiecare din aceste elemente are propria istorie, deşi toate împreună pot crea o nouă poveste.

Festivals: Almería en corto ISFF (2010); Villa de Arona ISFF (2010) – Best Editing Award; Tirana IFF (2010);

He is a thirty-three years old Basque guy called Agost. He is a sound designer addicted to reading, mountain sports and traveling, who lives in Barcelona since 1999. He chose this city for two reasons: the University and the sea. He came to Catalonia to study the art of sound in the movies because he had one dream, to make movies. Now he’s a lucky man who is doing his dream job. Are treizeci şi trei de ani, e basc la origine şi îl cheamă Agost. Este un sound designer dependent de citit, sporturi montane şi călătorii, care locuieşte în Barcelona din 1999. A ales acest oraş din două motive: universitatea şi marea. A venit în Catalonia pentru a studia arta sunetului de film pentru că a avut un vis, să facă filme. Acum este un om norocos, care îşi face meseria visurilor sale.

MARTA CUNILL Sound designer Marta Cunill (Barcelona, 1986) studied sound in Cinema and Audiovisual Arts College of Catalonia, where she developed her skills in many student projects. She has worked for several movies, documentaries and films for TV, adopting different roles, from trainee to recordist and sound designer. Marta Cunill (Barcelona, 1986) a studiat sunet la Facultatea de Cinema şi Arte Audiovizuale din Catalonia, unde şi-a dezvoltat abilităţile în mai multe proiecte studenţeşti. A lucrat pentru numeroase filme, documentare şi filme de televiziune, în diferite ipostaze, fiind cursant, înregistrând sunetul sau ca sound designer.

FEC Cambrils-Reus (2011); Bujaraloz FF (2010) Contact: Lita Roig – Escandalo Films / C / Salvador, 4 3º / 08001 Barcelona, T: 933248880/ F: 934410617, lroig@escac.es

39


SILENT RIVER APELE TAC

Germany/Romania, 2011, 28’, Super16mm, color

ANCA MIRUNA LĂZĂRESCU Director / Regizor Born in 1979, Anca Miruna Lăzărescu moved to Germany with her parents in 1990 and began her film studies in 2000. During her studies she worked on several short and documentary films. Many of them had success at international film festivals and were awarded. During her stay in Los Angeles she assisted at some episodes from the comedy series Scrubs and worked for CNN Entertainment. Silent River is her graduation film from the University of Television and Film in Munich. Născută în 1979, Anca Miruna Lăzărescu s-a mutat în Germania împreună cu părinţii ei în 1990 şi şi-a început studiile de film în 2000. În acest timp, a lucrat la mai multe scurtmetraje şi documentare. Multe dintre ele au avut succes la festivaluri internaţionale de film şi au fost premiate. Pe parcursul perioadei petrecute în Los Angeles, a făcut asistenţă la câteva episoade ale serialului de comedie Scrubs şi a lucrat pentru CNN Entertainment. Apele tac este filmul ei de absolvire a Universităţii de Televiziune şi Film din München.

MARIUS LEFTĂRACHE Sound designer

1985. Along the iron curtain, crossing the Danube River between Ceauşescu’s Romania and Yugoslavia was the most promising way to escape to the West. This is one of the stories that happened there everyday. 1985. De-a lungul cortinei de fier, trecerea Dunării între România lui Ceauşescu şi Iugoslavia era cea mai promiţătoare modalitate de a evada către vest. Aceasta este una dintre întâmplările care aveau loc acolo în fiecare zi.

Festivals: Berlin Film Festival (2010)

40

Contact: Filmallee – David Lindner Filmproduction, Bavariafilmplatz 7, 82031 Gruenwald, T: 0049 (0) 89 64 98 11 16, F: 0049 (0) 89 64 98 13 16, david@filmallee.com, www.filmallee.com

Marius has over nine years of musical and media experience, most of it revolving around sound editing and music production. He worked with the Scottish director Faye Jackson and other internationally acclaimed directors, such as Golden Palm winner Cristian Mungiu (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) and Florin Şerban (If I Want to Whistle, I Whistle). Marius are peste nouă ani experienţă în muzică şi media, în general legată de editare de sunet şi producţie muzicală. A colaborat cu regizorul scoţian Faye Jackson şi cu alţi regizori cunoscuţi la nivel internaţional, între care câştigătorul premiului Palme d’Or Cristian Mungiu (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile) şi Florin Şerban (Eu când vreau să fluier, fluier).


SNOW HIDES THE SHADE OF FIG TREES LA NEIGE CACHE L’OMBRE DES FIGUIERS ZĂPADA ASCUNDE UMBRELE SMOCHINILOR Canada, 2009, 21’, 35 mm, color

SAMER NAJARI Director/Regizor Samer Najari, son of a Syrian father and Lebanese mother, was born in Moscow in 1976. Shortly after commencing studies in architecture at the University of Damascus, he immigrated to Montreal, Canada, with his family in 1994. Since then, he has obtained a Bachelor of Fine Arts in film production from Concordia University in 2001, and completed a residency at Le Studio National des Arts Contemporains, Le Fresnoy, in France (2001-2003). His films include, among others: Buffer Zone (2003), Before the Wind Blows (2006), which has been screened and prized internationally. Samer Najari s-a născut la Moscova în 1976, într-o familie cu tatăl sirian şi mama libaneză. La scurt timp după ce şi-a început studiile în arhitectură la Universitatea din Damasc, a imigrat în Canada, Montreal, împreună cu familia, în 1994. Şi-a obţinut licenţa în domeniul producţiei de film de la Universitatea Concordia în 2001, apoi a urmat un stagiu de specializare la Studio National des Arts Contemporains, Le Fresnoy, în Franţa (între 2001-2003). Din filmografia sa fac parte, printre altele: Buffer Zone (2003) şi Before the Wind Blows (2006), difuzat şi multipremiat internaţional.

OLIVIER CALVERT Sound designer Through the eyes of Salim, a newcomer to Canada, the film follows the journey of six immigrants crammed in the back of a van as they eke out a living handing out advertising flyers. Prin ochii lui Salim, proaspăt venit în Canada, filmul urmăreşte viața unor imigranţi înghesuiţi într-o dubiţă, care se chinuie să-şi câştige traiul împărţind flaiere publicitare.

Olivier Calvert is a Montreal-based sound designer active in animation, documentary and fiction films. His treatment of sound has been described from discrete, subtle and evocative to engaging, inventive and unsettling. For his work on feature films, he has won prestigious Canadian film awards (2 Jutra and 1 Genie) for Best Sound Editing. He has also won 2 international awards for his work on Patrick Bouchard’s animation film The Brainwashers. Olivier Calvert trăieşte în Montreal şi lucrează în general la filme de animaţie, documentare şi filme de ficţiune. Munca sa cu sunetul a fost descrisă ca fiind discretă, subtilă şi evocativă, până la captivantă, inventivă şi tulburătoare. Realizările sale în lungmetraje au fost răsplătite cu câteva premii prestigioase (două premii Jutra şi un Genie) pentru Cel mai bun montaj de sunet. A primit de asemenea două premii internaţionale pentru filmul de animaţie The Brainwashers, al lui Patrick Bouchard.

Festivals: Milano IFF(2010), Odense IFF (2010), IndieLisboa (2010) – Best Short Fiction; Prends Ça Court (2010) – Best Short Fiction Script St-Ambroise Award, SPIRAFILM Award; Clermont-Ferrand ISFF (2009); Toronto IFF (2009) Contact: Mélito distribution arts visuels & cinéma, T: (+1) 514 495 2752, (+1) 438 274 6228, E-mail: info@melito.ca, Website: www.melito.ca

41


STARDUST Belgium, 2010, 20’, 35 mm, color

Stardust is the second part of the trilogy where Nicolas Provost investigates the boundaries of fiction and reality by filming everyday life – this time in gambling Las Vegas – with a hidden camera and turning the cinematic images into a fiction film by using cinematographic and narrative codes from the Hollywood film language. Stardust este a doua parte a unei trilogii în care Nicolas Provost investighează graniţele dintre ficţiune şi realitate, filmând viaţa de zi cu zi cu o cameră ascunsă – de data aceasta în lumea cazinourilor din Las Vegas – şi transformând imaginile într-un film de ficţiune, în care devine vizibil limbajul narativ şi cinematografic hollywoodian.

Festivals: Milano Film Festival (2010) – Staff Award; Venice IFF (2010); Rotterdam IFF (2011) – Tiger Award; Sundance Film Festival (2011);Vila Do Conde Film Festival (2011); Clermont-Ferrand IFF (2011); Tampere FF

42

(2011), Finland. Contact: Nicolas Provost – provost@online.no, www.nicolasprovost.tk

NICOLAS PROVOST Director / Regizor Sound Designer Nicolas Provost is a filmmaker and visual artist who recently moved back to Belgium after a ten years stay in Norway. His work is a reflection on the grammar of cinema and the relation between visual art and the cinematic experience. The first part of his trilogy was the award-winning Plot Point (2007) that was shot entirely with a hidden camera and turned everyday life around Times Square New York into a thriller film. The third part of the trilogy, which has been filmed in Tokyo, is currently in production – it follows the dark journey of a fictive serial killer, played by an actor, interacting with real people. Provost is currently in production of his first feature film The Invader, a thriller about an antiheroic immigrant and his struggle for economic and emotional survival in the new world. Nicolas Provost este un cineast şi artist vizual, care s-a mutat recent înapoi în Belgia, după zece ani petrecuţi în Norvegia. Opera sa reprezintă o reflecţie asupra gramaticii filmului şi asupra relaţiei dintre arta vizuală şi experienţa cinematică. Prima parte a trilogiei sale este multipremiatul Plot Point (2007) care, filmat în întregime cu o cameră ascunsă, ajunge să transforme viaţa de zi cu zi din Times Square, New York într-un thriller. Cea de-a treia parte, care a fost filmată în Tokyo, este în momentul de faţă în stadiu de producţie. Urmăreşte aventurile sumbre ale unui criminal în serie fictiv, interpretat de un actor, care interacţionează cu oameni obişnuiţi. Provost lucrează în prezent la primul său lungmetraj, The Invader, un thriller social despre un antierou imigrant şi lupta lui pentru supravieţuire financiară şi emoţională în această nouă lume.


STRUNG LOVE Romania, 2010, 21’, 35 mm, color

May 1984. Viorel, a nerd from the smithing class of a communist industrial high-school, enters a rivet-production contest hoping to win the attention and affection of Ileana – a schoolmate from the sewing class. Mai 1984. Viorel, un „tocilar“ de la clasa de lăcătuşerie a unui liceu industrial de provincie, se înscrie într-un concurs de producţie de nituri ca să câştige atenţia şi inima Ilenei – o colegă de la clasa de croitorie.

Festivals: Festivalul Internaţional de Film Studenţesc CineMAiubit (2010) Contact: Victor Dragomir – victordragomir.wd@gmail.com

VICTOR DRAGOMIR Regizor / Director Victor Dragomir was born in 1984, in the small town of Câmpina, which he simply adores. He graduated from Psychology, but couldn’t quite see himself spending his entire life in a leather armchair, scribbling into a notepad, so he took up film directing at the “I.L Caragiale” National University of Drama and Film in Bucharest, where he is currently in his first Directing MA year of studies. He wrote and published a book that he is pretty content with. He likes: written or filmed stories; driving his car down empty streets at dusk; working on film projects with his beloved crew; peanut M&M’s. His films include: Nostalgia (2008), The Storm (2008), Last Minute Shopping (2009), Close Encounters of the Third Reich (2009), The Photograph (2010). Victor Dragomir s-a născut în 1984, la Câmpina, oraş pe care îl adoră. A absolvit o facultate de psihologie, dar nu s-a putut vedea stând într-un fotoliu de piele cu un carneţel în mâini pentru tot restul vieţii, aşa că a dat la regie de film la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti, unde este acum în primul an de masterat. A publicat o carte de care e destul de mulţumit. Îi plac: poveştile scrise ori filmate; să conducă seara pe străzi pustii; să lucreze la proiecte alături de echipa sa; bomboanele M&M cu alune. Filmografia sa cuprinde: Nostalgia (2008), Furtuna (2008), Cumpărături de ultim moment (2009), Close Encounters of the Third Reich (2009), Fotografia (2010).

IOAN FILIP Sound designer Ioan Filip was born in 1988 in Piatra Neamţ. He went to the “Ştefan cel Mare” National College in Tîrgu Neamţ between 2003 and 2007. Since 2007, he is a student at the “I.L Caragiale” National University of Drama and Film in Bucharest, the Editing and Sound Department. His films include: Rewind (2009), On Pancakes (2009), Close Encounters of the Third Reich (2009), 15th of July (2010), The Photograph (2010) Ioan Filip s-a născut în 1988, la Piatra Neamţ. A urmat Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“ din Tîrgu Neamţ, între anii 2003 - 2007. Din 2007 este student la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din București, secţia Montaj şi Sunet. Filmografia sa cuprinde: Rewind (2009), Despre clătite(2009), Close Encounters of the Third Reich (2009), 15 iulie (2010), Fotografia (2010)

43


SUNSET FROM A ROOFTOP APUS VĂZUT DE PE TERASĂ

Netherlands, 2009, 10’, 35 mm, color

MARINUS GROOTHOF Director/Regizor Marinus developed an early interest for photography and at the age of 14 he earned himself the money to buy his first camera. In the years before he was accepted to the Film Academy in Amsterdam, besides being active in photography, he began writing stories. In 2004 he graduated in Camera and Lighting. After the Film Academy, Groothof could no longer suppress his true passion: writing and directing films. Since then he has made several short films, such as: Maandag (2006), November (2007), Morning to Noon (2008). Marinus Groothof a fost pasionat, încă de foarte devreme, de fotografie, iar la vârsta de 14 ani şi-a câştigat singur banii pentru a-şi cumpăra prima cameră de filmat. În anii de dinainte de a fi acceptat la Academia de Film din Amsterdam, pe lângă lucrul cu fotografia, a început să scrie poveşti. În 2004 şi-a obţinut diploma, având ca specializare operatorie şi lumini. După Academie, Groothof nu şi-a mai putut înfrâna adevărata pasiune: aceea de a scrie şi a regiza filme. De atunci a realizat câteva scurtmetraje, precum: Maandag (2006), November (2007), Morning to Noon (2008).

FERRY DE PATER Sound designer

While Belgrade is being hit by NATO-bombings, Ivana is preparing herself in the early evening for a night out and tell her boyfriend the news of her pregnancy. În timp ce Belgradul este bombardat de NATO, Ivana se pregăteşte la începutul serii pentru o noapte în oraş împreună cu prietenul ei, căruia vrea să-i spună că este însărcinată.

44

Contact: LEV Pictures, Keizersgracht 676, Amsterdam, Noord-Holland, 1017ET, info@levpictures.com

Ferry de Pater was born in Leidschendam, a village next to The Hague, in 1975. He finished his studies at the Dutch Film Academy in 1998. The same year he started his company, Ferry de Pater Sound, which is now Ferry Tales. From the start he has been working on various projects – features, documentaries, shorts, television drama and series – as production sound mixer on set, or sound editor/designer in postproduction. Ferry de Pater s-a născut în Leidschendam, un orăşel în apropiere de Haga, în 1975. A urmat studiile Academiei Olandeze de Film, absolvind în 1998. În acelaşi an şi-a fondat propria companie, Ferry de Pater Sound, devenită mai târziu Ferry Tales. Încă de la început, a lucrat la numeroase şi variate proiecte – lungmetraje, documentare, scurtmetraje, filme şi seriale TV – ca sunetist pe platou sau ca editor şi sound designer în postproducţie.


YURI LENNON’S LANDING ON ALPHA 46 MISIUNEA LUI YURI LENNON PE ALFA 46 Germany/Switzerland, 2010, 14’30’’, 35 mm

After his landing on Jupiter moon Alpha46, the cosmonaut Yuri Lennon is confronted with an extraordinary paradox... Undocked from the mother ship, Yuri begins his starting journey through space, which leads him to the end of the world as we know it. După ce aterizează pe satelitul lunar Alfa 46, cosmonautul Yuri Lennon se confruntă cu un paradox uluitor... Desprins de nava mamă, Yuri îşi începe călătoria prin spaţiu, care îl va conduce către sfârşitul lumii aşa cum o cunoaştem noi.

ANTHONY VOUARDOUX Director/Regizor Anthony Vouardoux was born in 1975 in Sierre, and he was interested in photography from an early age. He studied at the ECAL (École Cantonale d’Art) in Lausanne and graduated in 2002. He attended the Berlinale Talent Campus, and the Actors Studio in Paris with Jack Garfein (one of the creators of the Actors Studio in the States with Lee Strasberg). Today, he lives and works in Berlin. His films include: Les tartines (2003), Greed (2003), Black Lights (2004), César (2004), Dance alone (2004), Le western le plus court (2004), La limace (2005), Bouly le campeur (2006), Le maitre du monde (2006), Ne me quitte (2007). Anthony Vouardoux s-a născut în 1975 în Sierre şi a fost pasionat de fotografie încă de la o vârstă fragedă. A studiat la École Cantonale d’Art în Lausanne, absolvind în 2002. A fost prezent la Talent Campusul de la Berlinale şi la cursurile ţinute de Le Studio Jack Garfein (unul dintre creatorii celebrului Actors Studio, din Statele Unite, împreună cu Lee Strasberg). În prezent trăieşte şi lucrează la Berlin. Filmografia sa cuprinde: Les tartines (2003), Greed (2003), Black Lights (2004), César (2004), Dance alone (2004), Le western le plus court (2004), La limace (2005), Bouly le campeur (2006), Le maitre du monde (2006), Ne me quitte (2007).

RAMON ORZA Sound designer Ramon Orza is a Zürich based independent sound designer, film music composer and producer. Coming from theater, he now mainly works for Film and TV as well as producing bands and musicians. Ramon Orza trăieşte la Zürich, este sound designer, compozitor de muzică de film şi producător freelance. Având la bază experienţa teatrului, acum lucrează în mare parte pentru film şi televiziune şi, de asemenea, este producător pentru diverse formaţii şi muzicieni.

Awards: Clermont-Ferrand IFF (2011) – Mediatheques Award; Geneva International Film Festival (2010) – 2nd Prize, Best Swiss Short; Vila do Conde ISFF (2010); Leeds International Film Festival (2010) – Méliès d’Or Short Film Nominee; Locarno Film Festival (2010) – “Cinema e Gioventù” Award for Best Short Film, Pardino d’argento, Kodak Award Contact: Anthony Vouardoux – anthony@anthonyvouardoux.com,www.anthonyvouardoux.com

45


THEY WERE NexT GENERATION TOO / ŞI EI AU FOST NexT GENERATION FESTIVAL FRIENDS / PRIETENII FESTIVALULUI FILMS BY CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU / FILME DE CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU SEMAINE DE LA CRITIQUE SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM ACADEMY SHORT FILM NOMINEES 2010 ON TOUR OSCARS NIGHT FOCUS: CLERMONT-FERRAND UNCENSORED / NECENZURAT NEW TRENDS, NEW TECHNOLOGIES NexT KIDS


THEY WERE NexT GENERATION TOO ȘI EI AU FOST NexT GENERATION COLD SOULS SUFLETE ÎNGHEŢATE

USA, 2009, 101’, 35mm, color

In the midst of an existential crisis, a famous American actor stumbles upon a “Soul Storage”, a private lab offering New Yorkers a relief from the burden of their souls. În mijlocul unei crize existenţiale, un actor american celebru nimereşte peste un „depozit al sufletelor“, un laborator privat care oferă newyorkezilor posibilitatea de a scăpa de povara propriilor suflete.

48

SOPHIE BARTHES Director/Regizor: Born in France, Sophie Barthes grew up in the Middle East and South America. Her short film Happiness played at Sundance 2007 and more than seventy other film festivals. She completed her residency at the 2007 Sundance Screenwriters and Directors Lab. Sophie Barthes was named one of Filmmaker Magazine’s “25 New Faces of Independent Film” and is a recipient of the Annenberg Foundation Film Fellowship.  Născută în Franţa, Sophie Barthes a crescut în Orientul Mijlociu şi în America de Sud. Scurtmetrajul ei Happiness a fost prezentat la Sundance în 2007 şi la peste alte şaptezeci de festivaluri de film. Tot în 2007, a luat parte la programele de rezidenţiat Sundance Screenwriters şi Directors Lab. A fost inclusă de asemenea în topul „Celor 25 de noi personalităţi ale filmului independent“ al Filmmaker Magazine şi este câştigătoarea bursei Annenberg Foundation Film Fellowship.


MORGEN Romania/France/Hungary, 2010, 100’, 35mm, color

Nelu works as a security guard in the local supermarket in Salonta, a small town on the Romanian-Hungarian border. For Nelu, days go by the same: fishing at dawn, then working, and finally home. One morning, Nelu will “fish” something unusual: a Turkish man trying to cross the border...The Turkish man offers him all the money he has, hoping that Nelu will help him cross the border. Not fully understanding what the man is trying to communicate, Nelu takes the money and promises he will help him cross the border “Tomorrow...”, Morgen… Nelu este agent de pază într-un supermarket din Salonta – un orăşel de pe graniţa româno-ungară. Pentru Nelu zilele trec la fel: în zori pescuieşte, apoi merge la lucru, iar seara se întoarce acasă. Într-o zi, Nelu „pescuieşte“ ceva neobişnuit: un turc emigrant care vrea sa treacă graniţa ilegal… Turcul îi oferă bani pentru a-l ajuta sa treacă dincolo, iar Nelu, fără să înţeleagă exact ce încearcă omul să-i comunice, ia banii şi ii promite că îl va ajuta sa treacă graniţa „Mâine...“, Morgen...

MARIAN CRIŞAN Director/Regizor Marian Crişan was born in 1976, at Salonta Bihor. He graduated from Bucharest’s National University of Drama and Film in 1999. He has written several scripts, has directed more than 100 music videos, and several short films such as: Happy Birthday! (2005), Family Portrait (2006), The Amateur (2007) and Megatron (2008) – winner of the Golden Palm for Best Short Film at the Cannes Film Festival 61th edition, in 2008. In 2010, his first feature film Morgen, filmed in his home town of Salonta, was presented at the 66th Edition Locarno Film Festival and won the Special Jury Prize and the Ecumenical Prize. Marian Crişan s-a născut în 1976, în Salonta Bihor. A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti în 1999. Până în prezent a regizat peste 100 de videoclipuri muzicale, a scris mai multe scenarii şi a realizat câteva scurtmetraje, printre care: La mulţi ani! (2005), Portret de familie (2006), Amatorul (2007) şi Megatron (2008) – premiat cu Palme d’Or pentru Cel mai bun scurtmetraj la cea de-a 61-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, în 2008. În 2010 îşi prezintă lungmetrajul de debut, Morgen, filmat în oraşul său natal Salonta, la cea de-a 66-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno, unde câştigă Premiul Special al Juriului şi Premiul Ecumenic.

49


THE BAD INTENTIONS LAS MALAS INTENCIONES INTENŢII RELE

Peru/Germany/Argentina, 2011, 111’, HD, color

Cayetana, a nine-year-old girl, grows up in a privileged household in Lima, where she is raised by maids. Her mother is abroad for several months with her stepfather, studying. Finally, the couple returns and Cayetana learns that her mother is pregnant. Her vivid imaginary world, in which she had secluded herself, collapses. She is convinced that she will die the day her little brother is born. Cayetana, o fetiţă de nouă ani, trăieşte într-o casă privilegiată din Lima, unde este crescută de guvernante. Mama ei este plecată în străinătate, la studiu, pentru câteva luni, împreună cu tatăl ei vitreg. Când în sfârşit cei doi se întorc, Cayetana află că mama ei este însărcinată. Iar lumea minunată a imaginaţiei ei, în care până atunci îşi găsise refugiu, se prăbuşeşte dintr-odată. Fetiţa este convinsă că va muri în ziua în care se va naşte fratele ei. 50

ROSARIO GARCÍA-MONTERO Director/Regizor Rosario García-Montero was born in Chicago in 1973. She studied film at the University of Lima, New School University in New York and the Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) in Cuba. She has written and directed several shorts that have been shown at prestigious film festivals and have earned her awards and recognition around the world, such as: Perfidia (2006), Information Booth (2004), Are you feeling lonely? (2004), Locked (2002), Dulce sabor de veneno (1996). Her debut feature film, Las Malas Intenciones, premiered at the Berlin International Film Festival 2011. Rosario García-Montero s-a născut la Chicago în 1973, a studiat filmul la Universitatea din Lima, New School University din New York şi Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) în Cuba. A scris şi a regizat mai multe scurtmetraje care au fost prezentate la festivaluri de prestigiu, au câştigat premii numeroase şi i-au adus recunoaşterea în lumea întreagă, printre care: Perfidia (2006), Information Booth (2004), Are you feeling lonely? (2004), Locked (2002), Dulce sabor de veneno (1996). Filmul ei de debut, Las Malas Intenciones, a avut premiera la Festivalul Internaţional de la Berlin, 2011.


FESTIVAL FRIENDS Prietenii Festivalului

BORA-BORA

Romania, 2010, 33’, 35 mm, color Director/Regizor: Bogdan Mirică Ion lives in one of the most drought-affected areas in Romania. Wishing to put an end to his bad luck, Ion commits to work for a foreigner, unaware of the fact that he becomes involved in illegal activities. Ion trăieşte într-un sat dintr-o zonă foarte secetoasă a României. Pentru a pune capăt ghinionului care se pare ca îl urmăreşte, Ion acceptă propunerea unui străin, neştiind că acesta îl va implica în activităţi ilegale.

CAMELIA

Romania, 2010, 15’, 35mm, color Director/Regizor: Marian Crişan Camelia is in Bucharest only for a few days. Florin was hoping to meet her before flying back to New York... Camelia e în Bucureşti doar pentru câteva zile. Florin speră să o întâlnească înainte de a zbura înapoi spre New York...

DRAFT 7

THE COUNTING DEVICE

Romania, 2011, 24’, S16mm, color Director/Regizor: Luiza Pârvu

NUMĂRĂTOAREA MANUALĂ Two young actors, Olimpia and Edi, meet in one of the locations where they are supposed to shoot a love story. While waiting for the director, who is being late, they start rehearsing scenes from the film, discovering and giving life to the characters they are going to play. Olimpia şi Edi, doi tineri actori, se întâlnesc într-una dintre locaţiile în care urmează să filmeze o poveste romantică şi, în aşteptarea regizorului, încep să repete scene din film, descoperind şi construind personajele cărora le vor da viaţă.

52

Romania, 2011, 20’, RED, color Director/Regizor: Daniel Sandu Mircea and George are required to count the vehicles driving on the national roads, for EU statistics purposes. But they have different opinions about the work they must do and their friendship turns into conflict. Mircea şi George trebuie să numere maşinile care trec pe şoselele patriei în vederea unor statistici solicitate de UE. Însă cei doi au păreri diferite despre munca lor, iar prietenia lor se transformă în conflict.


EXAM IN MULTIPLE VERSIONS TEZĂ PE DOUĂ RÂNDURI

GOOD BYE MR NICE GUY

Romania, 2010, 1’, HD, color Director/Regizor: Ana Ilieşiu, Matei Branea

Breakups are bad, even if you’re perfect and it’s not your fault. Despărţirile sunt naşpa, chiar daca tu eşti perfect şi nu e vina ta.

Romania, 2010, 11’30’’, 16mm, color Director/Regizor: Ion Aramă The happiness of a teenager depends mostly of his popularity in school. But the differences, artificially inflated and encouraged by students themselves, make it so hard for two persons found at the opposite poles of popularity to become close, that this story is a worth telling one. Fericirea unui adolescent depinde în mare măsură de gradul lui de popularitate în şcoală. Diferenţele mari, artificial create şi întreţinute de elevii unui liceu, fac din apropierea a două persoane de la capetele opuse ale ierarhiei popularităţii o întâmplare ce merită povestită.

A FILM FOR FRIENDS

THE GUEST MUSAFIRUL

Romania, 2010, 20’, 35mm, color Director/Regizor: Răzvan Tache After five years in prison, a man secretly observes his sister to learn what she has done in her life... După cinci ani petrecuţi în închisoare, un bărbat îşi observă în secret sora, încercând să-şi dea seama ce a făcut cu viaţa ei...

FILM PENTRU PRIETENI

Romania, 2011, DV Cam, 60’, color Director/Regizor: Radu Jude A man is recording a video message for the close ones. Un bărbat înregistrează un mesaj video pentru cei apropiaţi.

53


JUST THE LETTER T

STANKA GOES HOME

Belgium, 2009, 19’, S16mm, color Director/Regizor: Ann Sirot, Raphaël Balboni

Bulgaria, 2010, 15’, 35mm, color Director/Regizor: Maya Vitkova

JUSTE LA LETTRE T DOAR LITERA T

In a world in which life in community has been pushed to the extreme, Anatole has won the privilege to live in the unique place in which individual lodging exists. But he soon becomes lonesome... Într-o lume în care viaţa la comun atinge limite extreme, Anatole a dobândit privilegiul de a locui în unicul loc unde există apartamente pentru o singură persoană. Însă curând începe să se simtă singur...

THERMAL BATHS THERMES BĂI TERMALE

Belgium, 2010, 27’, HD RED, color Director/Regizor: Banu Akseki Joachim wins two invitations to a Spa & Health centre and decides to go with his mother. The eternal drama of solitude and breakdown gets played out in this aquatic microcosm. Joachim câştigă două invitaţii la un centru de băi termale şi se duce împreună cu mama lui. Eterna dramă a singurătăţii şi depresiei ajunge să fie jucată în acest microunivers acvatic.

54

STANKA SE PRIBIRA VKASHTI STANKA SE DUCE ACASĂ

When Mrs Stanka Atanasova, an elderly and sick woman, enters her block of flats, she discovers that the elevator is out of order. Stanka must use the stairs to get to the ninth floor, and what for most of us is a simple task, becomes a challenge for her. Doamna Stanka Atanasova, o femeie în vârstă şi bolnavă, intră în scara blocului ei şi descoperă că nu merge liftul. Prin urmare, trebuie să o ia pe scări până la etajul nouă, iar ceea ce pentru majoritatea dintre noi este un simplu fapt, pentru ea devine o provocare.


FILMS BY CRISTIAN NEMESCU C BLOCK STORY POVESTE LA SCARA C & ANDREI TONCU / Romania, 2002, 15’, 35 mm, color / Regizor: Cristian Nemescu FILME DE CRISTIAN NEMESCU Director Sound Recording: Andrei Toncu & ANDREI TONCU Elevator love stories on the outskirts of Bucharest. Povești de dragoste în lift la periferia Bucureștiului.

KITSCH WITCHES. 2 FM

KITSCHITOARELE. 2 FM

Romania, 2000, 17’, Beta, color Director/Regizor: Cristian Nemescu A film dedicated to the bad taste and naivety everywhere. Un film dedicat prostului gust şi naivităţii de pretutindeni.

MIHAI AND CRISTINA

MARILENA FROM P7 MARILENA de la P7

Romania, 2006, 45’, 35 mm, color Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Designer: Andrei Toncu Things you do for love… Lucruri pe care le faci din dragoste…

MIHAI ȘI CRISTINA

Romania, 2001, 15’, 35 mm, b/w Director / Regizor: Cristian Nemescu Sound Designer: Andrei Toncu There’s more than one way to embark upon an initiation journey… Există multe căi de a porni într-o călătorie inițiatică…

55


THE TUBE WITH A HAT LAMPA CU CACIULĂ

Romania, 2006, 23’, 16 mm, color Director / Regizor: Radu Jude Sound Designer: Andrei Toncu A short road-movie about the importance of the small things in life. Un scurt road-movie despre importanţa lucrurilor mărunte din viaţa noastră.

ALINUŢA ALINUŢA

Romania, 2006, 1’, color Director / Regizor: Matei Branea Sound Designer: Andrei Toncu Alinuta, a sweet innocent little girl, is the star of the most sadistic and pointless Romanian jokes. Alinuţa, o fetiţă dulce şi inocentă, este protagonista celor mai sadice şi absurde bancuri româneşti.

56


SEMAINE DE LA CRITIQUE Parallel section of the Cannes Film Festival, la Semaine de la Critique (Critics’ Week) has steadfastly remained true to its tradition of discovering new talents. Ever since it was conceived by the French Union of Film Critics in 1962, the objective of Semaine de la Critique has been to showcase first and second feature films by directors from all over the world. Bernardo Bertolucci, Jean Eustache, Otar Iosseliani, Ken Loach, Wong Kar Wai, Jacques Audiard, or even Arnaud Desplechin all started here. Within its research of new filmmakers, la Semaine has always paid great attention to short and medium length films, first steps in the career of a director. It is by presenting their short films that la Semaine de la Critique revealed the talents of François Ozon, Gaspar Noé and Andrea Arnold. Secțiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, Semaine de la Critique și-a menținut constant tradiția de a descoperi noi talente. Încă din 1962, când a fost fondată de Uniunea Franceză a Criticilor de Film, obiectivul Semaine de la Critique a fost să prezinte primul sau al doilea lungmetraj al unor regizori provenind din toate colțurile lumii. Bernardo Bertolucci, Jean Eustache, Otar Iosseliani, Ken Loach, Wong Kar Wai, Jacques Audiard și chiar Arnaud Desplechin au debutat cu toții la Semaine. În căutarea de tineri cineaști, Semaine de la Critique a acordat întotdeauna o atenție deosebită filmelor de scurt și mediu metraj, ele reprezentând primii pași în cariera unui regizor. Prezentândule scurtmetrajele, Semaine de la Critique a descoperit talentul lui François Ozon, Gaspar Noé și Andrea Arnold.

BERIK

Denmark, 2010, 15’, RED, color Director / Regizor: Daniel Joseph Borgman A short drama about friendship and understanding, taking place in Semey, Kazakhstan. Berik, 33, blind and deformed due to radiation poisoning, spends his days at home alone, while his brother is at work. O scurtă dramă despre prietenie şi înţelegere, plasată în oraşul Semei, din Kazahstan. Berik, în vârstă de 33 de ani, orb şi desfigurat de pe urma radiaţiilor, îşi petrece zilele singur în casă, în timp ce fratele lui este plecat la muncă.

THE BOY WHO WANTED TO BE A LION BĂIATUL CARE A VRUT SĂ SE FACĂ LEU UK, 2010, 9’, Hand-drawn animation, color Director / Regizor: Alois Di Leo Max is a seven-year-old deaf boy growing up in the 1960s. One day he goes on a school trip to the zoo, where he sees a lion for the first time. Max este un băiat de 7 ani, surd, care îşi trăieşte copilăria în anii 1960. Într-o zi se duce într-o excursie cu şcoala la grădina zoologică, unde vede pentru prima dată un leu.

57


A DISTRACTION FOR IVAN A DISTRAÇÃO DE IVAN DISTRACŢIA LUI IVAN

LOVE PATATE

France, 2010, 13’,35 mm, color Director / Regizor: Gilles Cuvelier

Brazil, 2009, 17’, 35mm, color Director / Regizor: Cavi Borges & Gustavo Melo Ivan is an eleven-year-old boy. He lives with his grandmother in the suburbs of Rio de Janeiro. Amidst his everyday tricks and squabbles with friends, he will mature. Ivan este un băiat de 11 ani. Trăieşte la periferiile oraşului Rio de Janeiro împreună cu bunica sa. Printre năzbâtiile şi ciorovăielile cu prietenii de zi cu zi, va începe să se maturizeze.

NATIVE SON FIU NATURAL

UK, 2010, 19’, 35 mm, color Director / Regizor: Scott Graham Set in a border town in rural Scotland, Native Son is about a troubled farm labourer struggling with loneliness and the need for human contact. Native son, a cărui acţiune este plasată în Scoţia rurală, este un film despre un fermier chinuit, luptându-se cu singurătatea şi nevoia de contact uman.

58

Love Patate: some french fries, a love triangle, a potato with a scar, a huge nose, the North of France and a bunny... Love Patate: nişte cartofi prăjiţi, un triunghi amoros, un cartof cu o cicatrice, un nas imens, nordul Franţei şi un iepuraş...

VASCO

France, 2010, 10’, 35mm, color Director / Regizor: Sébastien Laudenbach You have gone, Vasco, you wanted to go far away. But we kept you back, with concrete and kisses, and you tasted the blood of whales. But it was not enough, you wanted to go further, towards the horizon that fascinated you so much. But how far will you go, Vasco? Te-ai dus, Vasco, ai vrut să te duci departe. Iar noi te-am tras înapoi, cu betonul şi săruturile, şi tu ai gustat sângele balenelor. Dar nu ţi-a fost de-ajuns, ai vrut să mergi şi mai departe, înspre orizontul care te atrăgea atât de mult. Însă cât de departe vei ajunge, Vasco?


SHORT MATTERS! European Film Academy Short Film Nominees 2010 on Tour Founded in 1988, the European Film Academy now unites more than 2,000 European film professionals with the common aim of promoting Europe’s film culture. Every year, the various activities of the European Film Academy culminate in the ceremony of the European Film Awards. In a total of 17 categories, among them European Film, European Director, European Actress and European Actor, the European Film Awards annually honour the greatest achievements in European cinema. The Awards Ceremony takes place in Berlin every second year. In the other years, the Awards travel: London, Paris, Rome, Barcelona, Warsaw, Copenhagen, the Ruhr Metropolis/Germany, Tallinn/Estonia. In 2011, the European Film Awards will return to Berlin with the 24th edition taking place on 3 December. Fondată în 1988, Academia Europeană de Film cuprinde acum peste 2 000 de profesioniști din lumea filmului în Europa, reuniți de scopul comun de a promova cultura cinematografică europeană. În fiecare an, activitățile diverse ale Academiei Europene de Film culminează cu decernarea premiilor. Cu un total de 17 categorii, printre care Cel mai bun film european, Cel mai bun regizor european, Cel mai bun actor și Cea mai bună actriță europeană, Academia Europeană de Film onorează anual cele mai importante realizări din cinematografia europeană. O dată la doi ani, ceremonia de decernare a premiilor are loc la Berlin. În ceilalți ani, călătorește în diverse orașe: Londra, Paris, Roma, Barcelona, Varșovia, Copenhaga, Metropola Ruhr/Germania Tallinn/Estonia. În 2011, Premiile Academiei Europene de Film vor reveni la Berlin pentru cea de a 24-a ediţie, care va avea loc la data de 3 decembrie.

TUSSILAGO

Sweden, 2010, 15’, EFA Nominee Cracow 2010 Director/ Regizor: Jonas Odell West German terrorist Norbert Kröcher was arrested in Stockholm on March 31, 1977. He was leading a group planning to kidnap Swedish politician Anna-Greta Leijon. A number of suspects were arrested in the days following. Teroristul Norbert Kröcher, din Germania de Vest, a fost arestat la Stockholm pe data de 31 martie 1977. Conducea o grupare care plănuia răpirea suedezei Anna-Greta Leijon, om politic. Un număr de suspecţi au fost arestaţi în zilele imediat următoare.

THE LITTLE SNOW ANIMAL LUMIKKO NEVĂSTUICA

Finland, 2009, 19’, EFA Nominee Tampere 2010 Director/ Regizor: Miia Tervo It’s not wrong to want love – you just need to look for it in the right place. Nu e nimic în neregulă să-ţi doreşti dragostea – trebuie doar să o cauţi în locul potrivit.

59


VENUS VS ME

Belgium, 2009, 27’, EFA Nominee Berlin 2010 Director/ Regizor: Nathalie Teirlinck On the eve of an important swimming contest, twelveyear-old Marie does an unpleasant discovery in the changing room. În ajunul unei întreceri importante de înot, Marie, în vârstă de doisprezece ani, face o descoperire neplăcută în vestiar.

RENDEZ-VOUS A STELLA-PLAGE

France, 2009, 18’, EFA Nominee Sarajevo 2010 Director/ Regizor: Shalimar Preuss On the beach, a phone booth is ringing. A young couple strolling by picks up the receiver. At the other end of the line, a mother is trying to reach her daughter. Pe plajă, se aude un telefon sunând într-o cabină telefonică. Un cuplu de tineri la plimbare ridică receptorul. La celălalt capăt, o mamă încearcă să dea de fiica ei.

60

STAY, AWAY BLIJF BIJ ME, WEG DU-TE, VINO

The Netherlands, 2009, 24’, EFA Nominee Angers 2010 Director/ Regizor: Paloma Aguilera Valdebenito Five fragments about the struggle and incapacity within a family, depicting in each fragment the day to day relationship issues faced by the family members. Cinci fragmente despre certurile şi incapacităţile unei familii, fiecare prezentând dificultăţile cu care au de a face membrii familiei, zi de zi, în relaţiile dintre ei.

LIGHTS AMPELMANN SEMAFORUL

Germany, 2009, 14’, EFA Nominee Valladolid 2010 Director/ Regizor: Giulio Ricciarelli A small town police officer dreams of being a hero. As his peaceful village offers no opportunity for heroism, he decides to take matters in his own hands. Un ofiţer de poliţie dintr-un mic oraş visează să devină erou. Dar cum orăşelul nu-i oferă oportunităţi pentru acte de eroism, decide să preia situaţia în propriile mâini.


MARÍA’S WAY

HERE I AM

CALEA MARIEI

UK/Spain, 2009, 16 min’, EFA Nominee Edinburgh 2010 Director/ Regizor: Anne Milne A woman sits by the side of the road behind a rickety, homemade stall, her expression a blend of forbearance and exasperation. She greets passersby and invites them to stop, to spend a few minutes with her as they continue on down the road. O femeie stă la marginea drumului în dosul unei dughene şubrede, improvizate, având pe chip o expresie amestecată, de infinită răbdare şi exasperare. Salută trecătorii şi îi invită să se oprească din drumul lor, să stea câteva minute cu ea.

OUT OF LOVE

ITT VAGYOK AICI SUNT

Hungary, 2010, 37’, EFA Nominee Drama 2010 Director/ Regizor: Bálint Szimler Viktor can’t sleep so he wanders around in the city. He meets various friends as well as strangers. He’s looking for something. Just like the rest of us. Victor nu poate să doarmă, aşa că se plimbă prin oraş. Se întâlneşte cu diverşi prieteni şi cu străini. E într-o continuă căutare. La fel ca noi toţi.

THE EXTERNAL WORLD LUMEA EXTERIOARĂ

Germany, 2010, 15’, EFA Nominee Venice 2010 Director/ Regizor: David OReilly A boy learns to play the piano. Un băiat învaţă să cânte la pian.

ØNSKEBØRN DIN DRAGOSTE

Denmark, 2009, 29’, EFA Nominee Rotterdam 2010 Director/ Regizor: Birgitte Staermose Fusing documentary and fiction, Out of Love, depicts the lives of children trying to survive the aftermath of war in Kosovo by selling cigarettes on the street. La limita dintre documentar şi ficţiune, Din dragoste aruncă o privire asupra vieţilor unor copii care încearcă să supravieţuiască consecinţelor războiului din Kosovo, vânzând ţigări pe stradă.

61


HANOI – WARsAW HANOI – WARSZAWA HANOI – VARŞOVIA

Poland, 2009, 30’, EFA Nominee Grimstad 2010 Director/ Regizor: Katarzyna Klimkiewicz

DIARCHY DIARCHIA

Italy, 2010, 20’, EFA Nominee Locarno 2010 Director/ Regizor: Ferdinando Cito Filomarino Giano and Luc hardly know each other. They are driving through a wood going to take shelter from the rain in Luc’s immense villa. After having broken the tension talking, disagreeing, they start wrestling playfully, but suddenly an accident happens. Giano şi Luc abia se cunosc. Conduc printr-o pădure, în drum spre vila imensă a lui Luc, ca să se adăpostească de ploaie. După ce rup tensiunea cu o discuţie, în care nu sunt de acord, încep să se bată în glumă şi, brusc, are loc un accident.

Smuggled across borders, trailed by police, at the mercy of foreigners – such is the fate of illegal immigrants from Vietnam who try to settle in Poland. Among them is young Mai Anh, whose boyfriend works at a bazaar in Warsaw. Trecând graniţele pe ascuns, urmăriţi de poliţie, la mila străinilor – asta este soarta imigranţilor din Vietnam care încearcă să se stabiliească în Polonia. Printre ei, tânăra Mai Anh, al cărei iubit munceşte într-o piaţă din Varşovia.

AMOR

Norway, 2009, 14’, EFA Nominee Ghent 2010 Director/Regizor: Thomas Wangsmo Five minutes. €1000. Everybody’s happy. In a city where young, rich people will spend whatever it takes to get what they want, Thomas provides them with a service no one else will. Cinci minute. 1000 de Euro. Toată lumea mulţumită. Într-un oraş în care tinerii plini de bani vor cheltui oricât ca să obţină ce-şi doresc, Thomas le oferă un serviciu la care nimeni altcineva nu s-ar preta. 62

JOSEPH’S SNAILS LES ESCARGOTS DE JOSEPH MELCII LUI JOSEPH

France, 2009, 12’, EFA Nominee Cork 2010 Director/ Regizor: Sophie Roze Joseph is a shy, introverted little boy who collects snails. One day he gets swallowed up by his own tummy-button and discovers the disturbing world of the “navel-gazers”. Joseph este un băieţel timid, introvertit, care colecţionează melci. Într-o zi se trezeşte că e înghiţit de propriul lui buric şi descoperă lumea tulburătoare a „îmburiciţilor“.


OSCARS NIGHT

SIX SHOOTER

WEST BANK STORY

Ireland, 2004, 27’, 35mm, color Academy Award, Best Live Action Short 2006 Director/Regizor: Martin McDonagh

PISTOLARUL

POVESTE DIN WEST BANK

USA, 2005, 22’, 35mm, color Academy Award, Best Live Action Short 2007 Director/ Regizor: Ari Sandel West Bank Story is a musical comedy about David, an Israeli soldier, and Fatima, a Palestinian fast food cashier – an unlikely couple who fall in love amidst the animosity of their families’ dueling falafel stands in the West Bank. West Bank Story este o comedie musical, despre un cuplu improbabil – David, un soldat israelian, şi Fatima, o casieriţă palestiniană la un fast food, care se îndrăgostesc în mijlocul animozităţii ce domneşte între familiile lor disputându-şi standurile de falafel în West Bank.

On a train journey home through rural Ireland, a man whose wife has just died that morning encounters a strange and possibly psychotic young oddball. Într-o călătorie cu trenul spre casă prin Irlanda rurală, un bărbat a cărui soţie tocmai a murit în dimineaţa aceea întâlneşte un tânăr vorbăreţ, cam ciudat şi posibil deranjat mintal.

THE MOZART OF PICKPOCKETS LE MOZART DES PICKPOCKETS MOZART PRINTRE HOŢII DE BUZUNARE France, 2006, 30’, Super 16mm, color Academy Award, Best Live Action Short 2008 Director/Regizor: Philippe Pollet-Villard Philippe and Richard make a living from stealing in Barbès. Against their will, they end up taking care of a deaf Romanian kid. After failing to get rid of him, they decide to make him “work” for them. Philippe şi Richard supravieţuiesc furând în cartierul Barbès. Împotriva voinţei lor, ajung să aibă grijă de un copil român surd. După ce încearcă să scape de el, fără să reuşească, se decid să îl facă „să lucreze“ pentru ei. 63


TOYLAND

THE NEW TENANTS

Spielzeugland LUMEA JUCĂRIILOR

CHIRIAŞII CEI NOI

Germany, 2007, 14’, 35 mm, color Academy Award, Best Live Action Short 2009 Director / Regizor: Jochen Alexander Freydank Germany 1942: In order to protect her son, Marianne Meißner tried to make him believe that the Jewish neighbours are going on a journey to “Toyland”. One morning her son has disappeared – the Jewish neighbours too. Germania anului 1942: ca să-şi protejeze fiul, Marianne Meißner încearcă să îl convingă că vecinii lor evrei pleacă într-o călătorie în „Lumea jucăriilor“. Într-o dimineaţă, fiul ei dispare – de asemenea, şi vecinii evrei.

64

Denmark/USA, 2009, 21’, 35mm, color Academy Award, Best Live Action Short 2010 Director/Regizor: Joachim Back Set amidst the as-yet-unopened boxes and the hopes for a fresh start of two men on what might be the worst moving day ever, their new apartment reveals its terrifying history in a film that is by turns funny, frightening, and unexpectedly romantic.  Printre cutiile încă nedeschise şi speranţele unui proaspăt început, doi oameni trăiesc cea mai proastă zi pe care ar fi putut-o alege ca să se mute, în vreme ce noul lor apartament îşi dezvăluie înfiorătoarea istorie, într-un film care este pe rând amuzant, înspăimântător, şi neaşteptat de romantic.


FOCUS: CLERMONT-FERRAND The Clermont-Ferrand International Short Film Festival is organised by Sauve qui peut le court métrage (roughly translatable as “Short Film: S.O.S!”), a registered association which was created on 4th August 1981 out of the need to set up a major event around short films. In 1986, due to the growing interest of the industry, the first Clermont-Ferrand Short Film Market was organised, and since then, the determination to raise the economic profile of the short film production has been confirmed by the ever-growing number of French and foreign television buyers, distributors and festival programmers who have attended the Short Film Market to make their selections. At present, The Clermont-Ferrand Short Film Festival is the world’s premier cinema event dedicated to short films and it is the second largest film festival in France after Cannes in terms of audience and professional attendance. In 2011, the 3 competition programs at Clermont-Ferrand (International, National and Lab) and other parallel programs attracted 149 000 admissions. Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand este organizat de Sauve qui peut le court métrage (într-o traducere brută „Scurtmetraj: S.O.S!“), o asociaţie care a fost creată la data de 4 august 1981 din nevoia de a produce un eveniment major în jurul filmelor de scurtmetraj. În 1986, datorită creşterii interesului în această industrie, s-a organizat primul Târg al Filmelor de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand; determinarea în direcţia creşterii profilului economic al producţiei de scurtmetraje a fost confirmată de numărul tot mai mare de televiziuni franceze şi străine, distribuitori şi organizatori de festivaluri care au venit la Clermont-Ferrand ca să îşi facă selecţiile. În prezent, Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand este cel mai important eveniment cinematografic dedicat filmelor de scurtmetraj din întreaga lume şi al doilea festival din Franţa, după Cannes, ca număr de spectatori şi ca loc de întâlnire al profesioniştilor din domeniul filmului. În 2011, cele trei programe de competiţie (Internaţională, Naţională şi Lab) de la Clermont-Ferrand şi celelalte programe paralele au atras 149 000 de înscrieri.

BLUE SOFA CANAPEAUA ALBASTRĂ

Italy, 2009, 20’ Grand Prix (2010) Director/Regizor: Pippo Delbono, Giuseppe Baresi, Lara Fremder Every day for the last thirty years, Dorota, Tadeusz and Mordechaj Baczynski have devoted three hours to death, sitting on their sofa. Their brother, Leopold, has always been left out of this strange ritual. He can only watch and wait for the sofa to be free at last. În fiecare zi din ultimii treizeci de ani, Dorota, Tadeusz şi Mordechaj Baczynski şi-au dedicat trei ore morţii, stând aşezaţi pe canapeaua lor. Fratele lor, Leopold, a fost întotdeauna lăsat pe dinafara acestui ritual straniu. Nu poate decât să privească, aşteptând să se elibereze canapeaua.

PHOTOGRAPH OF JESUS O FOTOGRAFIE A LUI IISUS UK, 2008, 6’ Prix du Public (2010) Director/Regizor: Laurie Hill Looking for photographs of Jesus, yetis, and Hitler in 1948? Help is at hand with this documentary-fantasy based on true stories of requests for impossible images. Fotografii ale lui Iisus, Yeti şi Hitler în 1948? Ajutorul este la îndemână în acest documentar-fantezie, bazat pe poveşti adevărate despre căutarea unor imagini imposibile.

65


TROLLS

TREMBLAY-EN-FRANCE

GNOMI

Canada, 2009, 7’ Mention du Jury (2010) - Mention Alanis Obomsawin Director/Regizor: Brianne Nord-Stewart

France, 2010, 22’ Grand Prix (2011) Director/Regizor: Vincent Vizioz

James, a Scotsman, arrives in Paris one evening. He’s looking for Claire Krapazinski. Unaware of the journey ahead of him, he sets off on a stubborn walk to find a far-off suburban town. James, un scoţian, soseşte într-o seară la Paris. O caută pe Claire Krapazinski. Fără să fie conştient de călătoria ce îl aşteaptă, o porneşte în marş hotărât să găsească un orăşel de periferie aflat la mare depărtare.

There comes a time in every kid’s life when they realize their parents are up to more than just “cleaning their room”. Vine un moment în viaţa fiecărui copil când acesta descoperă că părinţii au în minte mult mai multe decât pur şi simplu „să-şi facă ordine în cameră“.

BAD NIGHT FOR THE BLUES O NOAPTE FĂRĂ SPERANŢĂ

UK, 2010, 15’ Prix Canal + (2011) - ex æquo Director/Regizor: Chris Shepherd It’s your turn to take your Aunty out - should you do a runner or bite the bullet? E rândul tău să o scoţi pe mătuşica la plimbare – dai bir cu fugiţii sau accepţi provocarea?

66

NIGHT MAYOR PRIMARUL NOPŢII

Canada, 2009, 13’ Grand Prix (2011) Director/Regizor: Guy Maddin Winnipeg, 1939. A Bosnian immigrant to Canada conceives a way to use the power of the Aurora Borealis in order to broadcast images of his vast and beloved adopted land from coast to coast. Winnipeg, 1939. Un imigrant bosniac în Canada descoperă o cale de a folosi strălucirea Aurorei Boreale ca să transmită imagini ale pământului său adoptiv mult iubit, în toată vastitatea sa, de pe o coastă pe alta.


THE PIANO TUNER

SUGAR

France, 2010,13’ Prix du Public (2011), Prix de la Jeunesse (2011)  Director/Regizor: Olivier Treiner

Netherlands, 2010, 8’ Prix du Rire Fernand Raynaud (2011), Prix du Public (2011) Director/Regizor: Jeroen Annokkeé

L’ACCORDEUR ACORDORUL

Adrien is a young piano prodigy. He now works as a piano tuner. He pretends to be blind in order to infiltrate his clients’ intimacy. Since he sees things he should not, Adrien ends up witnessing a murder. Adrien este un copil minune al pianului. Acum lucrează ca acordor de piane. Se preface că e orb ca să aibă acces la intimitatea clienţilor săi. Cum vede lucruri pe care n-ar trebui să le vadă, Adrien o sfârşeşte devenind martor al unei crime.

SUIKER ZAHĂR

Bert’s scantily dressed neighbour, Klaasje, comes by to borrow a cup of sugar. When she lets the cup slip from her hands, they both try to catch it. Their heads bang together and Klaasje falls downstairs. Klaasje, vecina lui Bert, vine la el îmbrăcată sumar să-i ceară împrumut o ceaşcă de zahăr. Lasă să-i scape ceaşca din mână şi amândoi se apleacă să o prindă. Se izbesc cap în cap şi Klaasje cade de la înălţime.

67


UNCENSORED NECENZURAT

BITCH RABBIT PUTAIN LAPIN IEPURELE ŞI PROSTITUATA

Belgium, 2010, 10’, Super8, b&w Director/Regizor: Guérin Van De Vorst

Inconvenient truths, biting humour, daring, original stories, not to mention an utterly dangerous display of topics and emotions! This is a hysterically unconventional program – not recommended for under 18! Adevăruri incomode, umor caustic, poveşti îndrăzneţe, originale, o selecţie de subiecte şi emoţii cu adevărat periculoase! Un program isteric de neconvenţional – nerecomandat sub 18 ani!

A story about a desolated place, where old roughened melodies and ghosts of broken dreams are hanging out, where there is nothing to wait for anymore but life is still thrilling. O poveste despre un loc uitat de lume, unde îşi fac veacul fantome ale visurile neîmplinite, printre cântece vechi şi înăsprite, unde nu mai e nimic de aşteptat, însă viaţa este în continuare fascinantă.

CARNE

Portugal, 2010, 21’, HDCam, color Director/Regizor: Carlos Conceição A lonely catholic nun is facing serious marital issues – with Jesus Christ. In a dark stormy night they struggle to prove their points. But are His manly insecurities based on solid grounds? O călugăriţă catolică singuratică dispută probleme matrimoniale serioase – cu Iisus Hristos. Într-o noapte furtunoasă şi întunecoasă, fiecare se luptă să-şi demonstreze punctele de vedere. Dar oare nesiguranţele Lui masculine sunt bazate pe argumente solide?

68

DRIVES PULSIONES IMPULSURI

Spain, 2009, 11’, 35mm, color Director/ Regizor: José Manuel Carrasco Carlos has a problem… Carlos are o problemă...


FIRST FRUITS

JUST FOR SEX

Switzerland, 2010, 30’, HD, color Director/Regizor: Pao Paixao

France, 2010, 12’, Beta SP (PAL), color Director/Regizor: Olivier Nicklaus

PRÉMICES ÎNMUGURIRI

PLAN CUL DOAR PENTRU SEX

A boy and a girl let themselves be driven by their desires. While diving in their intimacy, they fall in love with a young beautiful girl and seduce her. How far will they go in their loss of innocence? O fată şi un băiat se lasă conduşi de dorinţele lor. Devenind din ce în ce mai intimi unul cu altul, ajung să se îndrăgostească amândoi de o fată frumoasă, pe care o seduc. Cât de departe vor ajunge cu pierderea inocenţei?

PLAY WITH ME POBAW SIĘ ZE MNĄ JOACĂ-TE CU MINE

Poland, 2010, 18’, Beta SP (PAL)/HDV, color Director/Regizor: Piotr Sułkowski Despite her inner need of sensitivity and security, Ola is a woman who wants to seduce, and above all to be captured. În ciuda nevoii ei profunde de sensibilitate şi siguranţă, Ola este o femeie care vrea să seducă şi, mai presus de orice, să se lase capturată.

In 15 minutes, Olivier is expecting a “just for sex” visit. But is it really that easy? În 15 minute, Olivier aşteaptă o vizită „doar pentru sex“. Dar oare este chiar atât de simplu?

THREESOME

Germany/Netherlands, 2009, 10’, HD, color Director/Regizor: Johannes Dullin While Stefan and Paul relax sipping their cocktail in the Bermuda Bar, Ann-Kristin gets cosy on her couch at home. “Some company wouldn’t do any harm”, she considers, and she kindly invites them to join her on the couch, where they gradually get closer to one another. În timp ce Stefan şi Paul se relaxează la un cocktail în Bermuda Bar, Ann-Kristin se face comodă la ea acasă pe canapea. „N-ar strica un pic de companie“ se gândeşte ea şi îi invită pe cei doi să o însoţească pe canapea, unde treptat se vor simţi din ce în ce mai apropiaţi.

69


NEW TRENDS, NEW TECHNOLOGIES Transmedia – an alternative concept to the classical cinema experience: stories spanning multiple platforms immerse the viewers, encouraging them to actively engage into the narrative, make their own choices, become characters or change the destiny of characters, push the boundaries of the story according to their own imagination.

Transmedia – un concept alternativ la experienţa clasică de cinema: poveştile sunt spuse prin intermediul unei multitudini de platforme şi formate, iar spectatorii devin utilizatori activi şi sunt invitaţi să facă propriile alegeri, devin personaje sau schimbă destinul personajelor, decid evoluţia poveştii în funcţie de propria lor imaginaţie.

LUCYDIA

Australia, 2010, 60’

JONATHAN PETERS Director/Regizor

James and Lucy take the lucid dreaming drug “Dice”, hoping to sell their dreams as content to The Dream Channel – The Ecstasy of Social Networks. When James discovers Lucy’s potentially high-rating dreams, he sells her in order to be famous. James şi Lucy iau drogul „Dice“, care provoacă vise în stare de luciditate, sperând să le vândă Canalului de Vise – Ecstasy-ul Reţelelor Sociale. James descoperă potenţialul ridicat al viselor pe care le are Lucy şi decide să o vândă pe ea ca să devină celebru. 70

Jonathan Peters is an experimental “interactive” filmmaker who has focused on the creation of augmented story worlds and films that play out over social media. For the last ten years he has experimented with different formulas involving mapping game and real life characters into real space, interactive narrative and guerrilla filmmaking. His most recent concept Lucydia is an interactive story world that merges the lines between reality and fiction, future and present. Here the narrative of the film is mirrored in how viewers interact with it... Jonathan Peters realizează filme experimentale „interactive“. Recent, şi-a concentrat atenţia asupra conceperii unor lumi de poveşti şi filme de proporţii considerabile, care aruncă o provocare canalelor media sociale. În ultimii zece ani, a experimentat cu diferite formule, combinând jocuri de explorare cu personaje reale în spaţiu real, desfăşurări interactive şi filmări de gherilă. Cel mai recent concept al său Lucydia este o poveste interactivă într-o lume în care limitele realităţii şi ficţiunii, ale viitorului şi prezentului se întrepătrund. Felul în care va decurge povestea depinde de interacţiunea cu spectatorii...


MURDER, TRANSMEDIA AND THE INTERACTIVE FILM

INTERFACE The Transcendental Detective hunts for a face stealing killer. Detectivul Transcendental vânează un hoţ de identităţi în serie.

CRIMĂ, TRANSMEDIA & FILM INTERACTIV UK, 2010, 60’ Director/Regizor: Krishna Stott

“I was born a Shropshire Lad in 1968 and grew up obsessing about films and music. Upon leaving the farmlands I veered between brief careers in music and stone masonry before settling on film-making. Then a 660AV Apple Mac stopped me in my tracks in 1994 and led me down the golden path to multimedia. Since then my waking moments have been taken up producing interactive stories and I dream up projects that will make good use of the crazy technology we surround ourselves with today.” „M-am născut în comitatul Shropshire în 1968 şi am crescut pasionat de filme şi muzică. După ce am părăsit meleagurile fermei noastre, am schimbat câteva scurte cariere de la muzică la zidărie, înainte de a mă hotărî că vreau să fac film. Apoi, în 1994, un Apple Mac 660AV mi-a ieşit în cale şi m-a condus spre meleagurile de aur ale multimediei. De atunci, momentele în care sunt treaz au fost dedicate poveştilor interactive şi încă visez proiecte care să folosească cu succes toată această tehnologie dementă ce ne înconjoară azi.“

Come! Watch, play and interact and have an impact in the story! Vino! Uită-te, joacă, interacţionează, schimbă povestea!

CRIMEFACE Rogue policeman Tranz Van Zandt from the Modern Device Crime Unit solves a grisly murder case in Union City. Poliţistul cel singuratic Tranz Van Zandt de la Secţia de Criminologie Modernă rezolvă un caz înfiorător în Union City.

THE ALEXANDER WILSON PROJECT Three students are plunged into a dark world of murder, industrial sabotage and techpunk mayhem – can you save them, save Sheerport... save YOURSELF? Trei studenţi au pătruns în lumea întunecată a crimei, sabotajului industrial şi desfigurărilor techno-punk – puteţi să-i salvaţi, să salvaţi Sheerport-ul... să vă salvaţi PE VOI ÎNŞIVĂ?

71


NexT KIDS MY HAPPY END

THE TIME EXPERIMENT EXPERIMENTUL TIMP

Germany, 2007, 5’ Director/ Regizor: Milen Vitanov

Romania, 2010, 15’ Director/ Regizor: Cristina Iliescu, Stanca Radu All dogs chase their tails. A dog once succeeds in catching his own tail. That changes his life as he finds his best friend in it. Toţi câinii îşi vânează singuri coada. La un moment dat, un câine reuşeşte să-şi prindă coada. Şi i se schimbă viaţa, pentru că acestea devine cel mai bun prieten al lui.

Clio wishes for winter, even if it’s still summer. Her older brother, curious Tom, decides to help Clio to get what she wants. No result. Time is unflinching. Clio îşi doreşte să vină iarna în mijlocul verii. Tom, fratele ei mai mare, tare curios din fire, hotărăşte să o ajute pe Clio să-şi îndeplinească dorința arzătoare. Fără succes. Timpul e de neclintit.

HOKUS-POKUS HOCUS-POCUS

HINTERLAND

Germany, 2009, 4’ Director/ Regizor: Anna Bergmann A circus-magician tries to turn his rabbit into a woman and by accident creates a monster. Un magician încearcă să transforme un iepuraş într-o femeie, dar greşeşte şi creează un monstru.

72

Germany, 2010, 9’ Director/ Regizor: Jakob Weyde, Jost Althoff A crow steals a bear’s new iPod. The bear gets mad. O cioară îi fură iPod-ul cel nou unui urs. Ursul înnebuneşte de furie.


THE GIRL AND THE HORSE FATA ŞI CALUL

UK, 2003, 3’ Director/ Regizor: Rebecca Manley A small girl is crying because there is a hole in her life, which needs filling. Suddenly a mysterious horse appears and things begin to change… O fetiţă plânge pentru că are o un gol în viaţă care trebuie să fie umplut. Dintr-odată apare un cal misterios şi lucrurile încep să se schimbe

LAIKA

UK, 2010, 8’ Director/ Regizor: Avgousta Zourelidi

TSURIBASHI

Germany, 2008, 4’ Director/ Regizor: Ulrike Schulz

Two travelling samurai. After having followed their route for some time, they finally meet. Will they manage to reach their respective goals unimpeded? Doi samurai călătoresc. La un moment dat, drumurile lor se întâlnesc. Vor reuşi să ajungă nestingheriţi, fiecare la ţinta lui?

BROTHER BENOÎT AND THE GREAT ORGAN FRÈRE BENOÎT ET LES GRANDES ORGUES FRATELE BENOÎT ŞI MAREA ORGĂ

Laika is a re-imaging of the true story about the first dog in space and what may have happened to her on her momentous journey. Laika este o reinventare a poveştii adevărate a primului câine care a fost trimis în spaţiu şi a întâmplărilor din timpul extraordinarei sale călătorii.

Switzerland, 2010, 8’ Director/ Regizor: Michel Dufourd Brother Benoît has to clean the big organ in a church and is very creative in finding ways to do so. Fratele Benoît trebuie să lustruiască marea orgă a bisericii şi o face cu foarte multă imaginaţie.

73


THURSDAY, APRIL 7 / JOI, 7 APRILIE FRIDAY, APRIL 8 / VINERI, 8 APRILIE SATURDAY, APRIL 9 / SÂMBĂTĂ, 9 APRILIE


CĂRTUREȘTI LOFT / MANSARDA CĂRTUREȘTI THURSDAY, APRIL 7 / JOI, 7 APRILIE m 10:00 – 11:30 Seminar on film directing / Seminar de regie de film Marian Crișan: Taking the step from short to feature / Pasul de la scurt la lungmetraj Moderator: Andrei Gorzo m 12:00 – 13:00 MEDIA Desk Romania Valentina Miu: MEDIA Info – MEDIA Training – MEDIA Mundus m 14:00 – 15:30 Seminar on film criticism I / Seminar de critică de film I Talking & writing about cinema: classic means versus new media / Critica de film – canale clasice versus new media Guests / Invitaţi: Boyd van Hoeij, Jacky Goldberg, Sydney Levine, Magda Mihăilescu, Dana Duma, Andrei Crețulescu, Luiza Vasiliu, Cristi Luca Moderator: Paul Brunick

FRIDAY, APRIL 8 / VINERI, 8 APRILIE m 10:00 – 12:00 Seminar on sound design / Seminar de sound design Jean Umansky: The approach of a sound engineer on set and around it / Demersurile inginerului de sunet pe platou şi în jurul acestuia Tamás Zányi: The eye sees better when the sound is great. What is sound-design and how does it work? / Ochii văd mai bine când sunetul e bun. Ce este sound designul şi cum funcţionează el? Moderator: Alexandra Olivotto m 12.30 – 14.00 Seminar on film criticism II / Seminar de critică de film II Today’s role of the film critic as an opinion maker / Rolul criticului de film azi ca formator de opinie Guests / Invitaţi: Marian Masone, Mihai Chirilov, Magda Mihăilescu, Christian Guinot, Andrei Crețulescu, Jacky Goldberg Moderator: Andrei Rus m 15:30 – 17:00 Seminar on scriptwriting / Seminar de scenaristică Richard Kwietniowski: Islands and Peninsulas – a concept for European screenwriting / Insule și Peninsule – un concept pentru scenaristica europeană Moderator: Răzvan Rădulescu

76

SATURDAY, APRIL 9 / SÂMBĂTĂ, 9 APRILIE m 10:00 – 12:00 Seminar on film production / Seminar de producţie de film Marie Dubas: Coproducing shorts / Coproducția scurtmetrajelor David Collins: Low budget films’ way to the Oscar / Drumul filmelor cu buget mic către Oscar Moderator: Ada Solomon m 12:30 – 14:00 Seminar on film criticism III / Seminar de critică de film III How can a youngster become a film critic today? 10 tips of what NOT to do as a newcomer in writing about film if you want to build a career in the film industry / Cum poate un tânăr să devină critic de film azi? 10 ponturi despre ce sa NU faci ca începător când scrii despre filme dacă vrei să-ți construiești o carieră în domeniu Guests / Invitaţi: Marian Masone, Sydney Levine, Boyd van Hoeij, Andrei Gorzo, Paul Brunick, Jacky Goldberg Moderator: Florentina Ciuvercă m 14:30 – 15:30 Berlinale Talent Campus presentation / Prezentare Berlinale Talent Campus Matthijs Wouter Knol: The benefits of networking / Beneficiile networking-ului


Guests / Invitaţi

PAUL BRUNICK Paul Brunick is a contributing editor at Film Comment and a contributing writer to the New York Times, Slant and Bomb magazines. After studying Film and English at Wesleyan University – where his senior-year essay on novelist Wilkie Collins was awarded the Dorcester Prize for best thesis – Brunick attended New York University’s graduate program in Cinema Studies. A former web editor at Unigo.com, he is currently developing a website that will cover New York City’s film exhibitions. His primary areas of interests are classical Hollywood; new-media culture and Internet information systems; long-form reportage and cultural commentary. Paul Brunick este editor al revistei Film Comment şi colaborează cu New York Times, Slant şi Bomb. După încheierea studiilor în cinema şi limba engleză la Wesleyan University – unde lucrarea sa din anul terminal despre scriitorul Wilkie Collins a câştigat Premiul Dorcester –, Brunick a urmat cursurile Universităţii din New York, Departamentul de Film. Lucrând anterior ca editor al site-ului Unigo.com, în prezent dezvoltă un proiect de website care va acoperi filmele difuzate în New York City. Aria sa de interes cuprinde clasicele filme de Hollywood, cultura new media şi sistemele de informare de pe Internet, reportajele de amploare şi comentariile culturale.

MIHAI CHIRILOV Mihai Chirilov is a well-known film critic, he works as a curator for the Romanian Film Festival at Tribeca Cinemas, organized by The Romanian Cultural Institute in New York, and is the Artistic Director of Transilvania International Film Festival (TIFF). He has a monthly column on HBO Club, was the editor-en-chief of the Re:publik and conceived the special edition of the AperiTIFF, dedicated to the Romanian film productions from 2010, and he is also a co-author of the book Lars von Trier: The Films, The Women, The Ghosts. He has served as jury member at several important international film festivals (Hong Kong, Berlin, Karlovy Vary, Palm Springs, Gothenburg, Chicago, San Francisco, Moscow). Mihai Chirilov este critic de film, director artistic al Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) şi curator al Festivalului de Film Românesc de la New York, organizat de Institutul Cultural Român. A fost redactor-şef al revistei Re:publik şi are o rubrică lunară pe HBO Club. A conceput ediţia specială a revistei AperiTIFF, dedicată actualităţii cinematografice româneşti din 2010, şi este coautor al cărţii Lars von Trier: The Films, the Women, the Ghosts. A fost membru al juriilor unor importante festivaluri de film (Hong Kong, Berlin, Karlovy Vary, Palm Springs, Gothenburg, Chicago, San Francisco, Moscova).

77


FLORENTINA CIUVERCĂ Florentina Ciuvercă is a Journalism graduate of „Al.I.Cuza“ University in Iasi and she has attended the Universidade da Beira Interior, Portugal, during a Socrate-Erasmus Scholarship in Cinema Studies. She has four years experience in cultural journalism, contributing to Evenimentul zilei magazine, and she is a founder and editor of the online publication filmreporter.ro. As a correspondent from Cannes Film Festival, Venice Film Festival and TIFF, she has interviewed famous personalities, such as Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Guillaume Depardieu, Salman Rushdie, Philippe Claudel or Dennis Hopper. Florentina Ciuvercă a absolvit jurnalismul la Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iaşi, a studiat filmologia la Universidade da Beira Interior din Portugalia, în timpul unei burse Socrate-Erasmus, are experienţă de patru ani în domeniul cultural, scriind pentru Evenimentul zilei, şi este de asemenea fondator şi editor al publicaţiei online de cinema filmreporter.ro. Corespondentă la Festivalul de la Cannes, la Festivalul de la Veneţia şi la TIFF, este autoare a unor interviuri cu Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Guillaume Depardieu, Salman Rushdie, Philippe Claudel sau Dennis Hopper.

78

DAVID COLLINS David Collins runs Samson Films, one of Ireland’s leading independent film companies. Notable recent credits include the Oscarwinning musical Once (2006) and Eden (2007), which won Eileen Walsh the best actress award at the Tribeca Film Festival in 2007. Through his television company Accomplice TV, David has produced the multiple award-winning television drama series Bachelors Walk and Pure Mule and the comedy diary Dan and Becs for RTE Television. Samson Films productions have been presented and received awards at numerous important film festivals. David is a board member of Screen Producers Ireland and a founding director of the Lighthouse Cinema in Dublin. He is also a member of the European Film Academy. David Collins este directorul renumitei companii de producţie independente Samson Films, din Irlanda. Palmaresul producţiilor recente include musicalul Once (2006), premiat cu Oscar, şi Eden (2007), cu care Eileen Walsh a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă la Festivalul de Film Tribeca în 2007. Împreună cu compania sa de televiziune Accomplice TV, David a produs multipremiatele seriale Bachelors Walk şi Pure Mule şi serialul de comedie Dan and Becs, difuzat de RTE. Producţiile Samson Films au fost premiate la numeroase festivaluri de film importante. David este membru al Producătorilor Irlandezi de Film, director fondator al Lighthouse Cinema din Dublin şi membru al Academiei Europene de Film.

ANDREI CREŢULESCU Andrei Creţulescu was born in 1974. A Foreign Languages graduate, he contributed to several of the best-known Romanian magazines as a film and music critic – Re:publik, Esquire, Time Out. He began working for HBO Romania in 1999, he became Senior Writer/Producer in 2004, since 2006 he is consultant for the acquisition of Romanian films and in 2009 he was appointed Creative Manager. He produced În derivă, HBO Romania’s first original series and 7 original HBO documentaries, including The World according to Ion B. – the 2010 International Emmy Award winner for Best Arts Programming. Besides his jury duty in various film festivals, since 2005 he is a jury member of the HBO/TIFF National Script Contest and since 2008 is the Artistic Director of the Bucharest International Film Festival.  Andrei Creţulescu s-a născut în 1974. Absolvent al Facultăţii de Limbi Străine, a scris critică de film şi muzică pentru câteva dintre cele mai cunoscute publicaţii româneşti – Re:publik, Esquire, Time Out. Din 1999 lucrează la HBO România ca Writer/Producer, din 2004 ca Senior Writer/Producer, din 2006 este consultant în materie de achiziţii filme româneşti, iar în 2009 a devenit Creative Manager. A produs În derivă, primul serial original HBO România, şi şapte documentare originale HBO, între care Lumea văzută de Ion B. – premiul Emmy International 2010 la categoria Arts Programming. Pe lângă prezenţa în juriile diverselor festivaluri de film, din 2005 face parte din juriul anual al Concursului Naţional de Scenarii HBO/ TIFF, iar din 2008 este director artistic al Festivalului Internaţional de Film Bucureşti (BUCHAREST IFF).


MARIAN CRIŞAN Born in 1976, at Salonta Bihor, Marian Crişan graduated from Salonta High School in 1993 and received his Bachelor of Film and TV Directing at UNATC Bucharest in 1999. He wrote several scripts, directed to this date more than 100 music videos, and several short films, such as: Happy Birthday! (2005), Family Portrait (2006), The Amateur (2007) and Megatron (2008). The latter, Megatron, won the Golden Palm for Best Short Film at the Cannes Film Festival 61th edition, in 2008. In 2010, he presents his first feature film Morgen, filmed in his home town of Salonta, to the 66th Edition Locarno Film Festival, where it wins the Special Jury Prize and the Ecumenical Prize. Născut în 1976, în Salonta Bihor, Marian Crişan a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“, regie de film şi televiziune, în 1999. A realizat peste 100 de videoclipuri muzicale, a scris mai multe scenarii şi a regizat câteva scurtmetraje: La mulţi ani! (2005), Portret de familie (2006), Amatorul (2007) şi Megatron (2008) – câştigător al premiului Palme d’Or pentru Cel mai bun scurtmetraj la cea de-a 61-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes în 2008. În 2010 îşi prezintă lungmetrajul de debut, Morgen, filmat în oraşul său natal, Salonta, la cea de-a 66-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno, unde câştigă Premiul Special al Juriului şi Premiul Ecumenic.

MARIE DUBAS Marie Dubas graduated in literature and philosophy at La Sorbonne. She then started working as a short film producer for the Paris-based company Les Films du requin. In 2010, she founded the Paris-based production company Petit Film with Jean des Forêts, where she develops feature length scripts and keeps on producing up to 4 short films a year. She also works as a freelance script editor on French and International feature length scripts and as a tutor script-editor for the rewriting residency of Nisi Masa’s European Short Pitch project. Marie Dubas a absolvit cursurile de literatură şi filozofie ale universităţii La Sorbonne. A început apoi să lucreze ca producător de scurtmetraje pentru compania pariziană Les films du requin. În 2010 a fondat, împreună cu Jean des Forêts, compania Petit Film şi se ocupă de dezvoltarea de scenarii de lungmetraj, continuând să producă şi câte 4 scurtmetraje anual. Marie lucrează de asemenea, atât în Franţa, cât şi pe plan internaţional, ca editor independent de scenarii şi ca tutore în cadrul rezidenţiatelor organizate de Nisi Masa European Short Pitch.

DANA DUMA Dana Duma has published more than 3000 articles, studies and essays, and several film books, such as Self-portraits of Film, Gopo or Woody Allen, Buffoon and Philosopher– The Romanian Filmmakers Association Award (2005). She is the editor of several anthologies: Cinema 2000, Tendencies in European Film, The Personality of Latin-American Cinema, Romanian Film, Where To? and has also contributed to 1001 Mo­vies You Must See Before You Die volume, released in London (2003). Dana Duma has served as a FIPRESCI jury member at international festivals (Oberhausen, Valladolid, Locarno, Annecy, Toulouse). She is a PhD Professor at UNATC “I.L. Caragiale”, film and media department, and is also the president of Critics Association, a department of Romanian Filmmakers Association. Dana Duma a publicat peste 3000 de articole, studii şi eseuri şi mai multe volume de critică, printre care Autoportretele filmului, Gopo sau Woody Allen, bufon şi filosof – Premiul Uniunii Cineaştilor în 2005. A îngrijit antologiile Cinema 2000, Tendinţe în filmul european, Personalitatea cinematografului latino-american, Filmul românesc, încotro?. A participat la realizarea volumului 1001 filme de văzut într-o viaţă apărut la Londra (2003). Membru al Federaţiei Internaţionale a Presei Cinematografice, a făcut parte din juriile FIPRESCI ale festivalurilor internaţionale de la Oberhausen, Valladolid, Locarno, Annecy, Toulouse. Este doctor în cinematografie şi media şi profesor universitar la UNATC „I.L.Caragiale“ şi este preşedinta Asociaţiei Criticilor din Uniunea Cineaştilor.

79


JACKY GOLDBERG Jacky Goldberg is a French director, producer and movie critic. He writes in the French cultural weekly Les Inrockuptibles, mostly about American mainstream movies and international auteur cinema. He directed three short movies, the last one, finished in 2010, being entitled Far From Manhattan. He’s also producing a documentary about Cambodian cinema, with his own company, Vycky Films. At 30 years old, he is currently writing a new short movie, and is working on a critical dictionary about the contemporary American comedy. Jacky Goldberg este regizor de origine franceză, producător şi critic de film. Scrie pentru revista culturală săptămânală Les Inrockuptibles, în mare parte despre filmele americane mainstream şi filme de autor internaţionale. A regizat trei scurtmetraje, ultimul, intitulat Far From Manhattan, a fost terminat în 2010. De asemenea, produce un documentar despre cinemaul cambodgian, împreună cu propria companie, Vycky Films. Este în vârstă de treizeci de ani şi, în prezent, lucrează la scenariul unui nou scurtmetraj şi la un dicţionar critic al comediei contemporane americane.

80

ANDREI GORZO Andrei Gorzo was born in 1978. He studied Film History and Film Theory at Bucharest’s National University of Drama and Film and at New York University. He is a film critic for Dilema veche and 24 FUN, and the main programmer at NexT IFF. He is also working on his PhD thesis – a study of “the Romanian New Wave” from the perspective of André Bazin’s theories of cinematic realism. Andrei Gorzo s-a născut în 1978. A studiat Istoria şi Teoria Filmului la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti şi la New York University. Este criticul de film al publicaţiilor Dilema veche şi 24 FUN, directorul artistic al Festivalului Internaţional de Film NexT şi doctorand la UNATC (cu un studiu despre Noul Cinema Românesc din perspectiva teoriilor lui André Bazin despre realism în cinema).

CHRISTIAN GUINOT Christian Guinot was a member of the university film club which created the Clermont-Ferrand Short Film Festival in 1979 and, after that moment, he embarked as an organizer of the Clermont-Ferrand Short Film Festival, being part of the international selection committee, member of the national selection committee and curating several special programs, among which : African Perspectives (1990 to 1998); Fantasy Retrospective (1997); Tributes to Elvis Presley (1999); Alfred Hitchcock (2001); François Truffaut (2004); Christmas (2006); South Africa (2007); Dutch Retrospective (2009); Zombies, Vampires and Other Undead (2010). Christian Guinot a făcut parte din cineclubul studenţesc care a iniţiat, în 1979, Festivalul de Scurt Metraj de la Clermont-Ferrand, pentru care lucrează ca organizator, ca membru al comitetului de selecţie naţională şi internaţională şi ca selecţioner al programelor speciale, printre care: African Perspectives (1990 to 1998); Fantasy Retrospective (1997); Tributes to Elvis Presley (1999); Alfred Hitchcock (2001); François Truffaut (2004); Christmas (2006); South Africa (2007); Dutch Retrospective (2009); Zombies, Vampires and Other Undead (2010).


BOYD VAN HOEIJ Boyd van Hoeij is a freelance film writer. He is a contributing critic for U.S. trade paper Variety, the film editor of Winq (Netherlands) and Mate (UK/US) and a correspondent for European cinema portal cineuropa.org. He also regularly contributes to International Film Guide (UK), Filmkrant (Netherlands) and indieWIRE (US). His work has been published in ten languages including Romanian. His book 10/10, about ten contemporary Francophone Belgian directors, came out in September 2010. Boyd van Hoeij este critic de film freelance. Scrie pentru revista americană Variety, Winq (din Olanda) şi Mate (din Marea Britanie şi Statele Unite) şi este de asemenea corespondent al portalul european de cinema cineuropa.org. Colaborează regulat cu International Film Guide (UK), Filmkrant (Olanda) şi indieWIRE (SUA). Lucrările sale au fost traduse în zece limbi, inclusiv română. Cartea sa 10/10, despre zece regizori contemporani francofoni din Belgia a apărut în septembrie 2010.

RICHARD KWIETNIOWSKI Richard Kwietniowski is a writer-director, born in London. He studied literature (BA) and film (PhD) at the University of Kent at Canterbury, then became the first Visiting Research Scholar in Film at the University of California at Berkeley. His debut feature-film Love and Death on Long Island with John Hurt and Jason Priestley premiered in official selection at the Cannes Film Festival, and Owning Mahowny with Philip Seymour Hoffman and Minnie Driver at Sundance and Berlin Festivals. He has contributed to many European initiatives in screenwriting, he served on juries at the Ibiza Film Festival, Rodos Eco Festival, and has also attended the Balkan Fund jury at the Thessaloniki Film Festival since 2007. Richard Kwietniowski este scenarist şi regizor, născut în Londra. A studiat literatură şi film la University of Kent, Canterbury, şi a fost primul doctorand invitat la University of California, Berkeley, cu o bursă de cercetare în cinematografie. Primul său lungmetraj Love and Death on Long Island, cu John Hurt şi Jason Priestley, a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, iar filmul Owning Mahowny, cu Philip Seymour Hoffman şi Minnie Driver, a fost prezentat la Sundance şi Berlin. Richard Kwietniowski a contribuit la programe de scenaristică europeană, a fost membru al juriilor la Festivalul de Film Ibiza, Rodos Eco Festival şi este membru al comisiei pentru Fondul Balcanic al Festivalului de Film de la Salonic din 2007.

ALEXANDRA OLIVOTTO Alexandra Olivotto is senior editor and film critic for the Evenimentul zilei daily newspaper. She has been a film critic for Cotidianul newspaper for five years, the last three of which she has also taken on the additional position of chief editor for the Culture department. For a short while she has been coordinating editor for GQ. She has been a contributing writer for several of the most important Romanian magazines, such as România literară, where she contributed both film and book reviews, Dilema veche, Adevărul, Ziarul de duminică and Observator cultural. She is a graduate in Philology of the Bucharest University, she followed History and English studies at Centre Universitaire de Luxembourg and postgraduate studies at Central European University. Alexandra Olivotto este senior editor şi critic de film la cotidianul Evenimentul zilei. A lucrat ca editor coordonator la GQ pentru scurt timp şi a fost vreme de cinci ani critic de film la Cotidianul, dintre care trei a fost şi şefa departamentului de cultură. A publicat în România literară (unde a deţinut câţiva ani rubrica dedicată cronicii de film, dar a contribuit şi cu recenzii de cărţi), Dilema veche, Adevărul, Ziarul de duminică şi Observator cultural. Alexandra a absolvit studiile Universităţii din Bucureşti, secţia de filologie, a urmat cursuri de istorie şi engleză la Centre Universitaire de Luxembourg şi cursuri postuniversitare la Central European University.

81


RĂZVAN RĂDULESCU Răzvan Rădulescu (born in 1969) studied Literature and Opera Directing in Bucharest. He wrote and published two novels and in 1999 he started to write for films, among which the award-winning Stuff and Dough (dir. Cristi Puiu), Niki and Flo (dir. Lucian Pintilie), The Paper Will Be Blue (dir. Radu Muntean), the internationally acclaimed The Death of Mr. Lăzărescu (dir. Cristi Puiu), and he also worked as script consultant for Cristi Mungiu’s 4 Months, 3 Weeks, 2 Days. In 2009 he finished writing and directing his first feature film First of All, Felicia (together with Melissa de Raaf), the most awarded film at TIFF 2010, developed through the Cinéfondation program of Cannes Film Festival. Răzvan Rădulescu (născut în 1969) a studiat literatură şi regie de operă la Bucureşti. A scris două romane, iar din 1999 a început să scrie pentru filme, printre care multipremiatul Marfa şi banii (regia Cristi Puiu), Niki Ardelean, colonel în rezervă (regia Lucian Pintilie), Hârtia va fi albastră (regia Radu Muntean) şi succesul internaţional Moartea domnului Lăzărescu (regia Cristi Puiu). A fost de asemenea consultant de scenariu pentru 4 luni, 3 săptămani şi 2 zile al lui Cristi Mungiu. În ultimii doi ani, a terminat primul său lungmetraj, Felicia inainte de toate (scris şi regizat împreună cu Melissa de Raaf), cel mai premiat film la TIFF 2010, dezvoltat prin intermediul programului Cinéfondation al Festivalul de Film de la Cannes.

82

SYDNEY LEVINE Sydney Levine has over 35 years experience in the entertainment industry. In 1988 she founded FilmFinders with her partner Peter Belsito, as a back office for acquisitions executives in distribution and sales and for festival programmers. In 2006 she sold the company to Withoutabox and together they were acquired by IMDb in 2008. Levine is now blogging on the international film business for IndieWIRE, she teaches online at UCLA Extension Film and Business Schools, Woodbury University, Deutsche Welle Akademie, Berlinale Talent Campus and has taught at The New School of Social Research in N.Y. as well as MAIA, The Binger Institut, Cannes Market First Timers, and is a frequent moderator on panels and at seminars. Sydney Levine are peste 35 de ani experienţă în entertainment. În 1988 a fondat FilmFinders împreună cu partenerul ei Peter Belsito, pentru a înlesni munca directorilor de achiziţii de la departamentele de distribuţie şi vânzări şi a coordonatorilor de festivaluri. În 2006 compania a fost preluată de Withoutabox şi, în 2008, de IMDb. Levine scrie despre film pentru IndieWIRE, ţine cursuri la UCLA Extension Film and Business Schools, Woodbury University, Deutsche Welle Akademie, Berlinale Talent Campus şi a predat la The New School of Social Research din New York, precum şi la MAIA, The Binger Institut, Cannes Market First Timers, şi este frecvent moderator pentru workshopuri şi seminarii.

CRISTI LUCA Cristi Luca was born în 1980. He graduated from the Faculty of Automatic Control and Computers in Iasi. Since 2005 he is a contributing writer to several cultural magazines, among which Dilema Veche and Observator Cultural, where he is covering the film and festival reviews section, and he is also an editor for the film department of Tabu magazine. Cristi Luca s-a născut în 1980 şi a absolvit Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Iaşi. Este colaborator din 2005 la diferite reviste culturale, printre care Dilema Veche şi Observator Cultural, scriind cronici de film sau de festival. Din 2007 contribuie la realizarea paginii de film a revistei Tabu.


MARIAN MASONE Marian Masone is Associate Director of Programming, Special Programs, and Director of Festivals for the Film Society of Lincoln Center, producer of the New York Film Festival. A member of the selection committee for New Directors/New Films, which is presented by the Museum of Modern Art in New York and the Film Society of Lincoln Center, she is also on the programming committee of the Human Rights Watch Film Festival. She organizes new and retrospective series, as well as the on-going documentary programs Independents Night and Green Screens at the Film Society’s Walter Reade Theater and moderates lectures and panel discussions there. Marian Masone este Director al Festivalurilor şi Director Asociat de Programe, Programe Speciale, al Film Society of Lincoln Center, producător al Festivalului de Film de la New York. Este membră a comitetului de selecţie a Festivalului New Directors/New Films organizat de Muzeul de Artă Modernă din New York împreună cu Film Society of Lincoln Center, şi este membră în comitetul de selecţie al Human Rights Watch Film Festival. Se ocupă de premiere şi retrospective, precum şi de seriile de programe Independents Night şi Green Screens la Walter Reade Theater şi este moderator al dezbaterilor şi conferinţelor organizate aici.

MAGDA MIHĂILESCU Magda Mihăilescu is a film historian and critic, a FIPRESCI member and also a member of The Romanian Filmmakers Association (UCIN). She is a contributor to many cultural magazines and several radio broadcasts. She was the film department chief-editor for one of the most important Romanian publications, Adevărul. She is the author of several books about Sophia Loren, Lucian Pintilie, Malvina Urşianu and François Truffaut. She served as a FIPRESCI jury member for the film festivals in Cannes, Venice, Cairo, Dubai, Montreal, Valladolid, Thessaloniki, Torino, Krakow, and as a main jury member in Clermont-Ferrand, Bordeaux and Trieste. Her film writings have brought her no less than five awards from the UCIN. Magda Mihăilescu este istoric şi critic de film, membră UCIN şi FIPRESCI. Scrie pentru reviste culturale şi colaborează cu regularitate la emisiuni radio. A fost şefă a secţiei de cinema a unuia dintre cele mai importante ziare româneşti, Adevărul. A scris cărţi despre Sophia Loren, Lucian Pintilie, Malvina Urşianu, François Truffaut. A fost, de asemenea, membră a juriului FIPRESCI la festivalurile de la Cannes, Veneţia, Cairo, Dubai, Montreal, Valladolid, Salonic, Torino, Cracovia şi a juriilor principale de la Clermont-Ferrand, Bordeaux, Trieste. Magda Mihăilescu a primit cinci premii UCIN pentru jurnalism de film şi carte de cinema.

VALENTINA MIU Since 2008, Valentina Miu is the coordinator of MEDIA Desk Romania. She graduated from the Faculty of Economics and International Relations, Academy of Economic Studies, and has an MA in Intercultural Management from the Bucharest University. She has been a consultant for the Romanian Ministry of Culture and National Patrimony (2006-2007), first on Integration matters, as an expert in Community funds, and then on European Business Management. In 2007, Valentina was the coordinator of two national programs for the establishment of cultural institutions, contributing at the same time to the development of the required legislative environment. Valentina Miu este din 2008 coordonatorul MEDIA Desk Romania. Absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, şi a Masteratului de Management Intercultural, Universitatea Bucureşti, Valentina Miu a ocupat funcţia de consilier de integrare, expert fonduri comunitare, şi ulterior consilier de afaceri europene la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (2006-2007). De asemenea, în 2007, Valentina a fost coordonatorul a două programe pentru construirea de aşezăminte culturale, participând totodată la elaborarea ghidurilor şi cadrului legislativ necesar desfăşurării şi susţinerii acestor programe.

83


ANDREI RUS Andrei Rus is 25 years old. He is a Teaching Assistant at the Bucharest’s National University of Drama and Film (UNATC) and is working on his PhD thesis on film diary. Andrei Rus is the coordinator of the only magazine in Romania dedicated solely to cinema, Film Menu, attained by UNATC, he has established a weekly cinema club inside the National Cinema House, together with his editorial office colleagues, and he also organizes film screenings periodically with the support of the French Institute in Bucharest. Andrei Rus are 25 de ani. Este preparator universitar în cadrul Facultăţii de Film din UNATC Bucureşti şi este doctorand al aceleiaşi universităţi, scriind o lucrare despre jurnalul cinematografic (film diary). De asemenea, este coordonatorul singurei reviste de cinema din România, Film Menu, realizată în cadrul UNATC, şi organizează săptămânal, împreună cu ceilalţi colegi de redacţie, un cineclub în cadrul Cinematecii Române şi, periodic, proiecţii de filme în colaborare cu Institutul Francez din Bucureşti.

84

JEAN UMANSKY Jean Umansky was born in 1955. He began his work with sound in 1980 and since then has been a sound recordist on set, sound engineer, sound mixer, sound editor in post-production and sound designer. He has collaborated with French directors Maurice Pialat, Etienne Chatiliez, Léos Carax, and has worked as a sound designer for several films by Jean Pierre Jeunet, among which Amélie, and by Nikita Mikhalkov, such as The Barber of Siberia and Burnt by the Sun. Besides fiction films, Jean Umansky has worked with directors Frederic Rossif, Joris Ivens, Stan Neuman and Nicolas Philibert on several documentaries. His recent projects include Incendies by Denis Villeneuve, a 2011 Oscar nominee, and Waiting for the sea by Bakhtiar Khudojnazarov. Jean Umansky s-a născut în 1955. A început să lucreze cu sunetul din 1980, înregistrând sunet pe platou, ca inginer de sunet, mixer, editor de sunet în postproducţie sau sound designer. A colaborat cu regizori francezi precum Maurice Pialat, Etienne Chatiliez, Léos Carax, a realizat sunetul pentru câteva filme de Jean Pierre Jeunet, printre care Amélie, şi de Nikita Mihalkov, Bărbierul din Siberia sau Soare înşelător. Pe lângă filme de ficţiune, Jean Umansky a lucrat de asemenea la documentare ale unor regizori precum Frederic Rossif, Joris Ivens, Stan Neuman sau Nicolas Philibert. Proiectele sale recente includ filmul Incendii, de Denis Villeneuve, nominalizat la Oscar în 2011, şi Aşteptând marea, de Bakhtiar Khudojnazarov.

LUIZA VASILIU Luiza Vasiliu was born in Iasi, in 1984, she studied Comparative Literature in Cluj, and then in Germany and France. She now lives in Bucharest and since 2004 she has a weekly column in Suplimentul de Cultură and she is also contributing to several magazines, writing on literature, theatre, film and music. Since June 2010 she is a journalist and web editor for Dilema veche. Her blog, commonplacesandelephants.blogspot. com, has been designated the second best cultural blog by RoBlogFest2010. Luiza Vasiliu s-a născut în 1984 la Iaşi, a studiat literatura comparată la Cluj, în Germania şi în Franţa, după care s-a mutat la Bucureşti. Din 2004, are o rubrică săptămânală în Suplimentul de cultură şi scrie în diferite reviste despre literatură, teatru, film, muzică. Din iunie 2010, e jurnalist şi editor web la Dilema veche. Blogul ei, commonplacesandelephants.blogspot. com, a fost desemnat al doilea cel mai bun blog cultural la RoBlogFest 2010.


MATTHIJS WOUTER KNOL Matthijs Wouter Knol is the program manager of the Berlinale Talent Campus since 2008. In 2001 he joined the renowned Pieter van Huystee Film in Amsterdam, becoming Head of Development in 2004. In 2007, he started working for the International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), spreading his activity between the coproduction and sales markets and the IDFAcademy training program. As producer for Foundation Arts&Ex (20012007), he organized several photography exhibitions, lectures, video-installations, and retrospectives – all closely related to cinema and in collaboration with the Netherlands Film Museum, Stedelijk Museum and FOAM FotografieMuseum (Amsterdam), Wexner Center for the Arts (Columbus, Ohio), Colette (Paris) and the Museum of Modern Art (New York). Matthijs Wouter Knol este coordonatorul programului Berlinale Talent Campus din 2008. În 2001 s-a alăturat renumitei companii Pieter van Huystee Film din Amsterdam, devenind Directorul Departamentului de Dezvoltare în 2004. În 2007, a început să lucreze pentru Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Amsterdam (IDFA), împărţinduşi timpul între coproducţii, târgurile de selecţii şi programul de training IDFAcademy. Ca producător pentru Foundation Arts&Ex (2001-2007), a organizat mai multe expoziţii de fotografie, cursuri, instalaţii video şi retrospective – toate în strânsă legătură cu cinemaul, în colaborare cu Muzeul Olandez de Film, Muzeul Stedelijk şi FOAM FotografieMuseum (Amsterdam), Centrul de Arte Wexner (Ohio), Colette (Paris) şi Muzeul de Artă Modernă (New York).

TAMÁS ZÁNYI Tamás Zányi is a Hungarian sound designer born in 1967. He graduated in sound at the Hungarian Academy of Drama and Film in 1999. His films include Hukkle and Taxidermia by György Pálfi, Before Dawn by Bálint Kenyeres, With a Little Patience, The Counterpart by Laszlo Nemes and The Gentleman Takes His Leave by Laszlo Nemes and Tímea Várkonyi. He won the Hungarian Film Critics Prize “Best Sound” for Hukkle in 2003 and the “Golden Microphone” Award from the 35th and 37th Hungarian Film Review for Dealer (dir. Benedek Fliegauf), and for A Guest of Life (dir: Tibor Szemzö). Now he is working with Adrian Sitaru for his feature film For Love with Best intentions. Tamás Zányi, născut în 1967 în Ungaria, a absolvit Academia Maghiară de Teatru şi Film în 1999. A realizat sound designul pentru filme precum: Hukkle şi Taxidermia de György Pálfi, Before Dawn de Bálint Kenyeres, With a Little Patience, The Counterpart de Laszlo Nemes şi The Gentleman Takes His Leave de Laszlo Nemes şi Tímea Várkonyi. A cîştigat premiul pentru Cel mai bun sunet din partea Criticilor de Film Maghiar în 2003 pentru Hukkle şi Premiul “Microfonul de Aur” din partea Hungarian Film Review la cea de-a 35-a şi 37-a ediţie pentru Dealer (dir. Benedek Fliegauf) şi A Guest of Life (dir: Tibor Szemzö). În prezent lucrează cu Adrian Sitaru la filmul său de lungmetraj Din dragoste, cu cele mai bune intenţii.

85


NETWORKING NexT is about good films and more. At the end of the day, it is also about about having a good time, making friends and building up a network of filmmakers and filmlovers, therefore we invite you to the Festival clubs: NexT înseamnă filme bune, dar nu numai! După o zi plină de filme, ne întâlnim să vorbim despre ele, să ne cunoaştem mai bine, să ne împrietenim şi să petrecem. Aşa că vă aşteptăm în cluburile festivalului:

HOME BAR&MORE 1 Alexandru Xenopol Str. / Str. Alexandru Xenopol, nr. 1 Monday to Sunday 12:00 a.m. to 12:00 p.m. / Luni – Duminică, 12:00 – 24:00

COYOTE CAFE 48 Victoriei Ave./ Calea Victoriei, nr. 48 KARAOKE PARTY Wednesday, April 6, 11:30 p.m. Miercuri, 6 aprilie, ora 23:30 LIVE DJ SET with PERICOL (Matze & Rolf) and music until dawn DJ SET cu PERICOL (Matze & Rolf) şi muzică până dimineaţa Thursay, April 7, 11:30 p.m. Joi, 7 aprilie, ora 23:30 RED CARPET PARTY DJ set Camil – your favourite music from the movies DJ set Camil – cu muzica ta preferată din filme Friday, April 8, 11:30 p.m. Vineri, 8 aprilie, ora 23:30 closing PARTY & Live Music Les Elephants Bizarres concert & DJ set RotoPerCutoR Concert Les Elephants Bizarres & DJ set RotoPerCutoR Saturday, April 9, 11:30 p.m. Sâmbătă, 9 aprilie, ora 23:00

86


SPECIAL THANKS TO ERICA NEMESCU OCTAVIAN NEMESCU ELENA TONCU HORIA TONCU MANY THANKS TO OUR DEAR FRIENDS Adina Antonie Adina Dedeu Adrian Dobrescu Adrian Grigore Adriana Ioniță Alexandru Nimurad Alina Cantacuzino Alina Marinescu (JTI) Alina Stoian (Academia Caţavencu) Alis Vasile Ana Maria Onisei (Adevărul) Anca Dănilă (Cărtureşti) Andrada Romagno Andrea Cosma Andreea Dumitrescu (ABIS) Andreea Munteanu (Realitatea.net) Andrei Rus Angela Călmuc Avgousta Zourelidi Bianca Mănciulescu (HBO) Bogdan Marhodin Bogdan Scorocârjă (Dilema Veche)

Bogdan-Andrei Leparda Carmen Andrei (Cocor Media Channel) Catrinel Dănăiaţă (Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional) Claudia Bosnea Crina Drăghici (Editura Trei) Cristian Stanciu aka Matze Cristina Bazavan (Revista Tabu) Cristina Iliescu Cristina Marx Cristina Stanciu Dan Bădiță Dan Florescu Dan Ştefan Rucăreanu Dana Duma Dana Toader (ABIS) Diana Doni Diana Filoti Eduard Cîrlan Elena Andreescu Emese Nagy (Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional) Florentina Ciuvercă Florina Pîrjol (Editura Trei) Gabriela Bartic (Realitatea.net) Hervé Le Phuez Ilinca Cioculescu Institutul Polonez Ioan Agudaru

Ioan Filip Ioan Onisei (Consiliul Naţional al Audiovizualului) Ion Aramă Irina Mihalcea (Revista Tabu) Iulia Gorzo Jakob Weyde Jost Althoff Klara Sitavancova Laurenţiu Brătan Liana Greavu (Casa Regală) Lidia Solomon (Vodafone) Livia Moisii (Realitatea TV) Liviu Andreescu Luiza Pârvu Luiza Vasiliu (Dilema Veche) Magdolna Csegedi (Centrul Cultural al Republicii Ungare) Mara Ploscaru Marcela Cozma Marcela Petrache (24 Fun) Marina Neacsu Marius Munteanu (Stage Expert) Matei Stoicovici Mihai Grama (Mobila Dalin) Milen Vitanov Mircea Ciobotaru (Adevărul) Mirela Ștefănescu

Nicolas Burlet Michel Dufourd Noemi Revnic Nusa Bordei (Stella Artois) Oana Răsuceanu Radu Jude Ramona Simon (Radio 21) Raymond Manu (Stage Expert) Răzvan Olteanu (JTI) Rebecca Manley Renate Roginas Roxana Călinescu (ICR) Roxana Niculaie (UTV) Sergiu Costache Sorina Vasilescu Stanca Radu Şerban Dâmboviceanu (Corcova) Tiberiu Grigorescu (JTI) Toma Peiu Tomas Klusz Tudor Calnegru Tudor Ciortea (Noumax) Tudor D Popescu Ulrike Schulz Valerica Agudaru Victor Diaconescu (Stage Expert) Viorel Vrabie (Editura Trei) OUR HOSTS Adina Ursache Adriana Răcăşan Aishah Jamaludin Ioana Badea

Irina Drăghici Iuliana Dumitru Magdolna Cseged Mara Ambrosie Nicolae Purice Ozana Oancea Rodica Bălaşa Roxana Elekes Roxana Iordache Tudor Calnegru Vicenţiu Garbacea OUR VOLUNTEERS Alexandra Costrachevici Alexandru Dănilă Alexandru Tiţă Alina Gurău Ana Dragomir Ana Maria Staicu Ana Stămătescu Andra Dana Andra Vişan Andrada Botezatu Andreea Barbu Andreea Florea Andreea Tancof Andrei Anghel Andrei Popescu Andrei Sandu Aniela Ariton Bianca Drăgan Bogdan Vrânceanu Carmen Dumitrescu Cassandra Bălălău Claudia Copădineanu Dana Iacoban Diana Constantin Diana Ţăranu

Florin Tomişteanu George Lazăr Georgiana Constantin Georgiana Leu Georgiana Stan Gilda Comârzan Ileana Brâncoveanu Ioana Brânzei Ioana Tiştea Irina Drăghici Irina Melniciuc Iuliana Dumitru Manuela Chircu Maria Teodorescu Mihaela Truică Mircea Bănescu Otilia Doboş Raluca Mirel Robert Mateescu Roxana Covrig Sabina Achim Sonia Dordea Ştefan Ghiţă Ştefania Sava Teodor Tatu Tina Stroescu Valentina Buzămurgă Valentina Nicolae Vincenţiu Iacob Vlad Dinişoae

87


INDEX

88

COmpetition / competiție

off COmpetition / ÎN AFARA COMPETIȚIEI

ADULTERY / ADULTER | 20 ASK THE WIND / AZ BAD BEPORSID / ÎNTREABĂ VÂNTUL | 21 BABY | 22 THE CHRONOSCOPE / CRONOSCOPUL | 23 CLANDESTINE WORKSHOP / TALLERES CLANDESTINOS / CROITORI CLANDESTINI | 24 DEEPER THAN YESTERDAY / LA TOT MAI MARE ADÂNCIME | 25 DIANE WELLINGTON | 26 THE DRAWER AND THE CROW / LE TIROIR ET LE CORBEAU / SERTARUL ŞI CORBUL | 27 ELENA | 28 FIRST AID / EZRA RISHONA / PRIM AJUTOR | 29 FRENCH COURVOISIER | 30 THE FUR / DER PELZ / BLANA | 31 THE GENTLEMAN TAKES HIS LEAVE / AZ ÚR ELKÖSZÖN / DOMNUL ÎŞI IA RĂMAS-BUN | 32 LA GRAN CARRERA / THE GREAT RACE / MAREA CURSĂ | 33 HAIR / CHEVEU / PĂR | 34 HEAVYWEIGHT / CATEGORIA GREA | 35 HELPLESS / WÚ YUÁN / ÎN VOIA SORŢII | 36 THE LIGHTHOUSE / FARAT / FARUL | 37 NORTH ATLANTIC / ÎN ATLANTICUL DE NORD | 38 THE RUNAWAY / LA HUIDA / GOANA | 39 SILENT RIVER / APELE TAC | 40 SNOW HIDES THE SHADE OF FIG TREES / LA NEIGE CACHE L’OMBRE DES FIGUIERS / ZĂPADA ASCUNDE UMBRELE SMOCHINILOR | 41 STARDUST | 42 STRUNG LOVE | 43 SUNSET FROM A ROOFTOP / APUS VĂZUT DE PE TERASĂ | 44 YURI LENNON’S LANDING ON ALPHA 46 / MISIUNEA LUI YURI LENNON PE ALFA 46 | 45

THEY WERE NexT GENERATION TOO / ŞI EI AU FOST NexT GENERATION COLD SOULS / SUFLETE ÎNGHEŢATE | 48 MORGEN | 49 THE BAD INTENTIONS / LAS MALAS INTENCIONES / INTENŢII RELE | 50 FESTIVAL FRIENDS / PRIETENII FESTIVALULUI CAMELIA | 52 DRAFT 7 | 52 BORA-BORA | 52 THE COUNTING DEVICE / NUMĂRĂTOAREA MANUALĂ | 52 EXAM IN MULTIPLE | 53 VERSIONS / TEZĂ PE DOUĂ RÂNDURI | 53 A FILM FOR FRIENDS / FILM PENTRU PRIETENI | 53 GOOD BYE MR NICE GUY | 53 THE GUEST / MUSAFIRUL | 53 JUST THE LETTER T / JUSTE LA LETTRE T / DOAR LITERA T | 54 THERMAL BATHS / THERMES / BĂI TERMALE | 54 STANKA GOES HOME / STANKA SE PRIBIRA VKASHTI / STANKA SE DUCE ACASĂ | 54 FILMS BY CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU / FILME DE CRISTIAN NEMESCU & ANDREI TONCU KITSCH WITCHES. 2 FM / KITSCHITOARELE. 2 FM | 55 MIHAI AND CRISTINA / MIHAI ȘI CRISTINA | 55 C BLOCK STORY / POVESTE LA SCARA C | 55 MARILENA FROM P7 / MARILENA de la P7 | 55 THE TUBE WITH A HAT / LAMPA CU CACIULĂ | 56 ALINUŢA | 56

SEMAINE DE LA CRITIQUE BERIK | 57 THE BOY WHO WANTED TO BE A LION / BĂIATUL CARE A VRUT SĂ SE FACĂ LEU | 57 A DISTRACTION FOR IVAN / A DISTRAÇÃO DE IVAN / DISTRACŢIA LUI IVAN | 58 NATIVE SON / FIU NATURAL | 58 LOVE PATATE | 58 VASCO | 58 SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM ACADEMY SHORT FILM NOMINEES 2010 ON TOUR TUSSILAGO | 59 THE LITTLE SNOW ANIMAL / LUMIKKO / NEVĂSTUICA | 59 VENUS VS ME | 60 RENDEZ-VOUS A | 60 STELLA-PLAGE | 60 STAY, AWAY / BLIJF BIJ ME, WEG / DU-TE, VINO | 60 LIGHTS / AMPELMANN / SEMAFORUL | 60 MARÍA’S WAY / CALEA MARIEI | 61 OUT OF LOVE / ØNSKEBØRN / DIN DRAGOSTE | 61 HERE I AM / ITT VAGYOK / AICI SUNT | 61 THE EXTERNAL WORLD / LUMEA EXTERIOARĂ | 61 HANOI – WARsAW / HANOI – WARSZAWA / HANOI – VARŞOVIA | 62 AMOR | 62 DIARCHY / DIARCHIA | 62 JOSEPH’S SNAILS / LES ESCARGOTS DE JOSEPH / MELCII LUI JOSEPH | 62 OSCARS NIGHT WEST BANK STORY / POVESTE DIN WEST BANK | 63 SIX SHOOTER / PISTOLARUL | 63 THE MOZART OF PICKPOCKETS / LE MOZART DES PICKPOCKETS / MOZART PRINTRE HOŢII DE BUZUNARE | 63


TOYLAND / Spielzeugland / LUMEA JUCĂRIILOR | 64 THE NEW TENANTS / CHIRIAŞII CEI NOI | 64 FOCUS: CLERMONT-FERRAND BLUE SOFA / CANAPEAUA ALBASTRĂ | 65 PHOTOGRAPH OF JESUS / O FOTOGRAFIE A LUI IISUS | 65 TROLLS / GNOMI | 66 BAD NIGHT FOR THE BLUES / O NOAPTE FĂRĂ SPERANŢĂ | 66 TREMBLAY-EN-FRANCE | 66 NIGHT MAYOR / PRIMARUL NOPŢII | 66 THE PIANO TUNER / L’ACCORDEUR / ACORDORUL | 67 SUGAR / SUIKER / ZAHĂR | 67

NexT KIDS MY HAPPY END | 72 HOKUS-POKUS / HOCUS-POCUS | 72 THE TIME EXPERIMENT / EXPERIMENTUL TIMP | 72 HINTERLAND | 72 THE GIRL AND THE HORSE / FATA ŞI CALUL | 73 LAIKA | 73 TSURIBASHI | 73 BROTHER BENOÎT AND THE GREAT ORGAN / FRÈRE BENOÎT ET LES GRANDES ORGUES / FRATELE BENOÎT ŞI MAREA ORGĂ | 73

UNCENSORED / NECENZURAT CARNE | 68 BITCH RABBIT / PUTAIN LAPIN / IEPURELE ŞI PROSTITUATA | 68 DRIVES / PULSIONES / IMPULSURI | 68 FIRST FRUITS / PRÉMICES / ÎNMUGURIRI | 69 PLAY WITH ME / POBAW SIĘ ZE MNĄ / JOACĂTE CU MINE | 69 JUST FOR SEX / PLAN CUL / DOAR PENTRU SEX | 69 THREESOME | 69 NEW TRENDS, NEW TECHNOLOGIES LUCYDIA | 70 MURDER, TRANSMEDIA AND THE INTERACTIVE FILM / CRIMĂ, TRANSMEDIA & FILM INTERACTIV | 71 INTERFACE | 71 CRIMEFACE | 71 THE ALEXANDER WILSON PROJECT | 71 89


#5

Acum în librării

Trimestrial de povești bine spuse www.decatorevista.ro


NexT International Film Festival is an initiative of NexT Cultural Society. NexT Cultural Society was created in order to keep alive the memory of film director Cristian Nemescu and sound designer and composer Andrei Toncu and aims at promoting their works by all means and through all channels, and, at the same time, to support, educate, encourage and stimulate young filmmakers, to protect their rights, to keep them informed on the opportunities and the legislation in the field.

Societatea Culturală NexT a fost constituită în memoria regizorului Cristian Nemescu şi a sound designerului Andrei Toncu, cu scopul de a menţine vie imaginea celor doi, de a le promova operele prin toate mijloacele şi pe toate canalele, dar şi de a sprijini, educa, promova şi stimula tinerii cineaşti, de a le apăra drepturile, de a-i informa asupra oportunităţilor şi legislaţiei din domeniu. NexT aşteaptă noi membri din toate colţurile lumii.

NexT welcomes new members from all around the world.

Festivalul Internaţional de Film NexT este o iniţiativă a Societăţii Culturale NexT.

Contact: NexT Cultural Society 179 Traian St., 024043 Bucharest, Romania Phone / Fax: + 40 21 252 48 66 contact@nextproject.ro nextproject.ro nextfilmfestival.ro

Contact: Societatea Culturală NexT Str. Traian nr. 179, 024043 Bucureşti, Romania Tel. / Fax: + 40 21 252 48 66 contact@nextproject.ro nextproject.ro nextfilmfestival.ro

Catalog NexT 2011  
Catalog NexT 2011  

Catalog NexT 2011

Advertisement