Page 1

TRAVEL / CULTUER / FASHION / PHOTOGRAPHER / LIFE WWW.NEXTTRAVELMAGAZINE.COM


EDITOR Talk’s

1 ISSUE JANUARY 2013

ALNAPA WACHIRANUROJ

YADAMAND PHUANGCHOOSAKDI

ADVISING EDITOR

ADVISING EDITOR

WARANGKANA THANASIRITRAKUL

ATTHAPON JANGPINITPORN

GRAPHIC DESIGNER

PHOTOGRAPHER

SANTI JIRASATITPANIT

PORNPATTRA PUYANONT

GRAPHIC DESIGNER

ACCOUNT EXECUTIVE

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน Next Magazine ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ฉบับแรก ที่ทีมงานบรรณาธิการทุกคน ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกัน อย่างหนัก เพือ่ ให้ผอู้ า่ นทุกท่านได้รว่ มประสบการณ์ การเดิ น ทางสุ ด พิ เ ศษ เติ ม เต็ ม ความ ประทับใจ และความเพลิดเพลินกับการ เดินทางไปพร้อมกับเรา Next Travel Magazine ฉบับนีไ้ ด้แขกรับเชิญสุดพิเศษ ซาร่า เล็กจ์ ที่จะร่วมทริป เดินทางไปกับ เราพร้อมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ บท สัมภาษณ์ การท่องเที่ยวที่สุดประทับใจ แบบ exclusive และร่วมถ่ายแบบถ่าย แบบแฟชั่นเซ็ตพิเศษ ให้กับเรา หวังว่าผู้ อ่านทุกท่านคงสนุกและชื่นชอบ Next Travel Magazine ฉบับนี้และขอฝาก ติดตามผลงาน Next Travel Magazine ฉบับต่อๆไปด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Hello, you can read this the inaugural edition of Next Magazine first. All the editorial team. Dedicated energy well. Hard to read you can share your journey with. Fully impressed and enjoy traveling with our guests on this edition of Next Travel Magazine with Sarah to join a small trip. To talk with us and share travel experiences, interviews with an impressive exclusive. Modeled for fashion shoots and set us hope that the reader will have fun and enjoy this edition of Next Travel Magazine and a follow up with the next issue of Next Travel Magazine Thank you.

NATTA KAJAISORNSITH EXECUTIVE EDITOR

MANISA JIRAMETTWORRAPONG PHOTOGRAPHER

NATTHAPONG PHIRUNTHONG GRAPHIC DESIGNER

ติดตามข่าวสารนิตยสาร NEXT ในหน้า Fanpage บน facebook เพียงใส่ Next Magazine ในช่องค้นหา แล้วกด Like เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ NEXT news magazine in the Pages Fanpage on facebook.Simply enter in the search box and click Next Magazine Like to follow. Get the information and data. NEXT Magazine Thailand is published and distributed monthly by Miko 1999 co.,ltd. Address : 80/28 Bangkho Bangkholham Bangkok 10120 Tel. 0 2164 1241-2 Email : mail@miko.co.th

WANNISORN LAOHAMONTRI

PHISHAPORN UTHAITHAM

ACCOUNT EXECUTIVE

TRAINEE

www.Nexttravelmagazine.com


CONTENT

NEXT TRAVEL MAGAZINE

1 ISSUE JANUARY 2013

16

32

22 EVENTS&VARIETIES

BANGKOK STORY

07 ZEN STYLISH AWARDS 2012 14 MR.SURAPHON SVETASRENI 34 TOP 5 SPAS RETREATS 48 BAZAAR SPARKLE DAY AND NIGHT 73 IMPRESSIVE PHOTO 74 ORIENTAL HOTEL SAVE 50%

16 LAST NIGHT AT PRAYA PALAZZO 22 THE RIVER OF THE KING 26 KHON-THAI 28 THAI FOOD

08

NEXT TRAVEL MAGAZINE

47 COVER STORY

36 THE ULTIMATE JOURNEY 50 AYUTTAYA THE CITY OF HISTORY 62 THAI FLOATING MARKET 64 PLUDHAYA RESORT 70 LABEABG- KEANGNAM


NEXT CONTRIBUTORS

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

WHERE TO FIND www.nexttravelmagazine.com

ITSARAS PHNUMARTKUNG PHOTOGRAPHRR

ภาพถ่ายบอกเล่าเรือ่ งราวได้มากกว่า ตัวอักษร คงจะจริงอย่างทีว่ า่ เพราะช่าง ภาพไทย มือระดับโลกคนนี้โด่งดังไกล ถึงระดับโลก ในฐานะช่างถ่ายภาพไทยที่ ถ่ายภาพการท่องเทีย่ วได้ดที สี่ ดุ คนหนึง่ Photos tell the story more than the characters. I really like that because I like Thailand. This is a world-famous mobile world. As Thailand is a photographer to get the best one.

COFFEE &BAKERY

LOUNGE

HOTEL

SHOPPING MALL

RESTAURANT

AIRLINE

BEAUTY &SPA

OTHERS

SARA LEGGE ACTRESS

การท่องเที่ยวและผู้หญิงกลาย เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาในยุคสมัยนี้ หากย้อนกลับไปคงเป็นเรื่องที่เป็นไป ไม่ได้ที่ผู้หญิงจะออกเดินทางท่องโลก เพียงคนเดียว สัมผัสประสบการณ์และ เสน่ห์จากการท่องเที่ยวของเธอคนนี้ Travel and woman become as commonplace in this era. To return to the subject that it is impossible for women to leave the world alone. Experience the charm of travel and her people.

FIND NOW. OFFICE BUILDING : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ออสเตเรีย ฮ่องกง ไต้หวัน ดูไบ ICE CREAM : I berry Homemade ทุกสาขา, Sugaroma ทุกสาขา, Village Bake’n Cake สาขา SCB Park, Deserie Sweet Cafe Terminal 21, Secret Recipe Terminal 21 FITNESS : True Fitness SHOP : Istudio,Ibeat by copperwrire.Life (dotlife) FACEBOOK FAN PAGE : www.facebook.com/nexttravelmagazine , www.nexttravelmagazine.com


NEXT SOCIETY

ZEN STYLISH AWARDS 2012 รางวัลแห่งผู้น�ำด้านแฟชั่น ห้างสรรพสินค้าเซน ผู้น�ำด้านไลฟ์สไตล์เฉพาะที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชีย น�ำโดย คุณอลัน นามชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ จัดงาน ZEN Stylish Awards 2012 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรับการ กลับมาของห้างสรรพสินค้าเซน ณ เซน อีเว้นท์ แกลอรี่,เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซน ซึ่งงานมอบรางวัลสุภาพสตรี สุภาพบุรุษคนดัง แต่งกายโดดเด่น ทันสมัย มีสไตล์เป็นของตัวเอง Zen. Leader in the lifestyle of the largest in Asia, led by Managing Director Alan behalf Chaisiri ZEN Stylish Awards 2012 held up great. To welcome the return of Zen at Zen Event Gallery, 8th Floor, Central World Zen Life. The award ceremony lady - such a gentleman. Costume features a modern style of its own.

10

NEXT TRAVEL MAGAZINE


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

NEW JOURNEY

ร่วมเดินทางกับนาฬิกาสุดหรู เอ็มไพร์ มอเตอร์ สปอร์ต ผู้น�ำเข้าและตัวแทนจ�ำหน่าย รถยนต์มาเซอร์ราติในประเทศไทย โดยคุณพรศริน เมธีวัชรา นนท์ กรรมการผู้จัดการ จัดงาน Access to The World of The MASERATI Lifestyle เปิดตัวโชว์รูมรูปโฉมใหม่ โดยได้รับ เกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวนิช อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน Empire Motor Sports car importers Managing Director of Organizing Access to The World of The MASERATI Lifestyle showroom inaugurated a new look.

SHU UEMURA

ประสบการณ์ ใหม่แห่งความเยาว์ Shu uemura เครื่องส�ำอางแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น เชิญแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ล่าสุด Pore Clarifying Gentle Cleansing Oil ที่ช่วยท�ำความ สะอาดผิวหน้าได้ล�้ำลึกถึงรูขุมขนได้รับการันตีจากเมคอัพอาร์ติส มืออาชีพของ Shu uemura อีกทั้งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก เหล่าซุปเปอร์โมเดลชื่อดัง Shu uemura cosmetics brands from Japan. launch of the latest product Pore Clarifying Gentle Cleansing Oil to help clean surface

MONT BLANC LEGEND POUR FEMME

สุดยอดความหอมระดับโลก Mont Blanc เชิญบรรณาธิการความงามร่วมพิสูจน์ความหอม ใหม่ในงาน Mont Blanc Legend Pour Femme ณ Beauty Hall โดยภายในงานได้ร่วมพิสูจน์ความหอมใหม่ Legend Pour Femme ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดย Bernard Ellena และ Nathalie Feisthauer เหมาะกับการมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษในช่วง เทศกาลแห่งความสุขปลายปีนี้ Mont Blanc invited editorial beauty Prove the onion in the Mont Blanc Legend Pour Femme at Beauty Hall. 1 ISSUE JANUARY 2013

11


NEXT UPDATE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

AFTER SUNSET

ตะวันตกดินที่เดอะเซนต์ รีจีส สัมผัสแสงแดดอุ่นๆ ในทุกเย็นวันอาทิตย์สุดท้ายของ เดือน ณ สระน�้ำสุดหรูบนชั้น 15 ของเดอะเซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ ทีจ่ ะพาให้คำ�่ คืนของคุณกลายเป็นคืนพิเศษด้วย เมนูคอ็ กเทลนานาชนิด พร้อมวิวตระการตากลางมหานคร ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00น. The warm sunshine. Last Sunday of the month in the evening at the pool on the 15th floor of the luxurious St. Regis Bangkok will make your evening a special night with cocktails menu.

SERVICE VIA SMART PHONES

บินสบายไปกับบางกอกแอร์เวย์ส สายการบิ น บางกอกแอร์ เวย์ ส เปิ ด ให้ บ ริ ก ารบั ต รที่ นั่ ง อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ลดขัน้ ตอนทีเ่ ค้า น์เตอร์เช็คอิน โดยสารสามารถเช็ค อินได้ 24 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมงก่อน เวลาเดินทาง ผ่านเว็ปไซต์ www. bangkokair.com/pages/view/ web-check-in เลือกใช้บริการส่ง ข้อมูล QR Code ไปที่ e-mail ของ ท่าน เพื่อใช้แทนบัตรขึ้นเครื่อง.

FLYING WITH A380

บินเหนือระดับไปกับการบินไทย

การบินไทย ท�ำการรับมอบเครื่องบิน A380 ล�ำแรกอย่าง เป็นทางการ เป็นสายการบินล�ำดับที่ 9 ซึ่งให้บริการเครื่อง บินทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก. The first airline to take delivery of A380 aircraft support. 9, the most powerful in the world. 12

NEXT TRAVEL MAGAZINE

Airline Bangkok Airways. Open seating tickets electronically. Steps to reduce the county’s check-in. For the convenience of the passengers. Passengers can check-in 24 minutes to use the QR Code to send e-mail to replace your boarding card.


NEXT GADGET

1

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

NIKON J1

10-30 MM, 30-110 MM

Mirrorless ตัวที่สองของนิคอนรองจาก V1 มีฟังก์ชั่ นการท�ำงานที่คล้ายๆ กัน ตัวบิดี้ออกแบบได้กะทัดรัด พกพาสะดวกสามารถเลือกใช้เลนส์ได้สองแบบระบบใช้ งานง่าย เหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยว The second Mirrorless Nikon V1 after work has functions similar to a compact, well-designed business. Easy to use two-lens system is easy to use. For people who like industry.

2

THE ULTRABOOK

360O PORTABLE NOTEBOOK

อินเทล น�ำเสนอ อัลตร้าบุ๊ก นวัตกรรมสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของแล็ปท็อปและ แท็บเล็ต หน้าจอและคีย์บอร์ดสามารถแยกออกจาก กัน หรือหมุนได้ถึง 360 องศา Intel Ultra offers bookmarking innovative new species. It’s a blend.The body of the laptop and tablet. Screen and keyboard can be separated from each other. Or rotate up to 360 degrees.

TRENDY ESSENTIALS HOT NEW EQUIPMENT FOR DAYLIFE

3

YIKI BIKE

URBAN FREEDOM

จักรยานไฟฟ้า ในหนัง sci-fi แบบนี้ คุณเองก็มี สามารถซื้อหา จักรยานไฟฟ้า YikeBike มาขี่เล่นใน ท้องถนนบ้านเราได้เหมือนกัน สนนราคาเริ่มต้นที่สอง พันกว่าเหรียญ USD เท่านั้นเอง I see people on the streets to cry on! It’s very futuristic sci-fi film about an electric bike is you can buy a YikeBike electric bike to ride on the road home.Well priced at USD two thousand dollars only. 14

NEXT TRAVEL MAGAZINE

4

AE+Y PHONE

YVES BEHAR AESIR COPENHAGEN

โทรศัพท์ที่มีดีไซน์ทันสมัยเป็นรุ่น limited edition from Yves Behar Aesir Copenhagen ถูกท�ำมาจาก ทอง 18 กะรัตประกอบโครงด้วยเซรามิคอีกเล็กน้อย อาจจะต้องคิดหนักสักหน่อยถ้าจะซื้อโทรศัพท์ตัวนี้กับ ราคาที่สูงถึง 60000 ดอลลาห์ limited edition from Yves Behar Aesir Copenhagen.It is made from 18 karat gold frame with a ceramic bit. May have to think a little bit harder if you buy this phone with up to 60,000 dollars was not the gps and internet.


NEXT CALENDAR

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

1

งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จ.พิษณุโลก JAN 1 - 2, 2556

พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนผา เมือง การแข่งขันเส็งกลอง การรับประทาน อาหารตามประเพณีพาข้าวหย่อง. Pho Khun Pha Muang sacrifice his soul. The drum Seng. The traditional food crops heels.

1

2

2

งานเทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ลพบุรี ประจ�ำปี 2555 จ.ลพบุรี NOV 1,2555 - JAN31, 2556

ถ่ายภาพ, ชมวิว, รถไฟ / จักรยานชม ทุ่งทานตะวัน, การจ�ำหน่ายสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ Photography, scenic, train / bicycle sunflower field, the distribution of OTOP products, such as tours of soldiers living in the tires.

3

3

4

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจ�ำปี 2556 จ.นครพนม JAN 20 - 26, 2556

ภายในงานจะมีพิธีตักบาตรท�ำบุญ นมัสการหลวงพ่อองค์แสน ที่เชื่อกันว่าท่าน จะให้พรในด้านโชคลาภ มีเงินทองนับหมื่น นับแสน. In a ceremony to put philanthropy. I worship my Lord. Believed that you will bless the fortune.There are hundreds of thousands of dollars.

6

JANUARY CHECK LIST

5

16

6

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง DEC 28, 2555 - JAN 2, 2556

ชิมชาดอยแม่สลอง, ชมดอกซากุระ บานการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า การจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ Doi Mae Salong tea tasting, watching the cherry blossom tribal culture.Display and sell products.

NEXT TRAVEL MAGAZINE

5

เทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรม จ.เชียงใหม่ JAN 18 - 20, 2556

สืบสานการท�ำร่มบ่อสร้างพร้อม กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประกวดธิดา ร่มบ่อสร้าง Continue to do it and Bo indoor activities to do such as contests daughter Bo Sang Umbrella.

4

“ส่งตะวัน นอนนับดาว เฝ้าชม หมอก ออกดูนก” จ.เพชรบุรี JAN 1 - 31, 2556

ชมพระอาทิตย์ตกดิน ฝึกดูดาว ฝึก สังเกตสัตว์ป่าที่พบเห็นระหว่างเดินทางชม ทะเลหมอก และดูนก Training exercises sunset telescope observing wildlife spotting trips mist birds and bird watching.


NEXT VISION

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

LAND OF SMILE เมืองไทย ยังยิ้มได้

18

NEXT TRAVEL MAGAZINE

Q : กล่าวสรุปงานในครั้งนี้หน่อยคะ? Mr.Suraphon “งานนี้ เ ป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ประกอบการไทยได้พบและเจรจาธุรกิจ สร้างความ สัมพันธ์อันดีกับกับกลุ่มตัวแทนขายเพื่อการต่อย อดธุรกิจในอนาคต เป็นการสร้างความพร้อมและ ศักยภาพในฐานะ World Leader ด้านการท่อง เที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม และเจาะสู่ตลาด ใหม่ๆ ซึ่งเป็นประเทศที่สนใจด้านสุขภาพอย่างมาก เช่น จีนและรัสเซีย” Mr.Surapon Svetasreni Governor of the Tourism Authority of Thailand (TAT)., Was honored with the Next Magazine to discuss the Thailand Medical & Wellness Tourism Trade FAM Trip 2012, organized by the Tourism Authority of Thailand (TAT). Q : The Thailand Medical & Wellness Tourism Trade FAM Trip 2012 is available in any form? Mr.Suraphon : TAT is a way to focus on a group tour to the health. The health insurance companies. Will attend meetings and business negotiations. With tour operators and more than 110 health of Thailand TAT organized a 3-day escorted tour agents to visit the establishment in Thailand.

Q: Your work with and how? Mr.Suraphon : now all sector operators. Thailand is ready to expand its reach in the world. The hospital of Thailand Receives Certificate of JCI 18 best hospitals in Asia. Group or even a spa. Thailand has been recognized by several global institutions as the spa capital of Asia. Q: The conclusion of this work with me. Mr.Suraphon : This is an opportunity for Thailand to find and negotiate the business. Build good relationships with a group of agents to further business in the future. Creates a strong potential as a World Leader in the travel health and beauty And penetrate new markets. Which is in the interest of health, such as China and Russia.

GLOBAL ISTTUTE SAYS THAT THALAND’S SPA CAPITAL OF ASIA.

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้เกียรติกับ ทาง Next Magazine มาพูดคุยเรื่องงาน Thailand Medical & Wellness Tourism Trade FAM Trip 2012 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) Q : งาน Thailand Medical &Wellness Tourism Trade FAM Trip 2012 เป็นงานใน รูปแบบใด? คุณสุรพล : เป็นงานที่ทาง ททท. ต้องการโฟกัส เชิญไปที่กลุ่มตัวแทนบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ทางบริษัทประกันสุขภาพ ซึ่งจะมาร่วมประชุมและ เจรจาธุรกิจ กับผูป้ ระกอบการด้านบริการท่องเทีย่ ว เพื่อสุขภาพของไทยกว่า 110 ราย และ ททท ได้จัด ทัวร์อกี 3 วัน พาตัวแทนขายเยีย่ มชมสถานประกอบ การของไทย Q : ตอนนี้งานมีความพร้อมแค่ไหน? คุณสุรพล : ในขณะนี้ ผู้ประกอบการทุกเซคเตอร์ ของไทยมีความพร้อมมากในการที่จะขยายตลาด ไปทั่วโลก ในส่วนของโรงพยาบาลของไทยได้รับ มาตรฐาน รับรองคุณภาพ JCI 18 โรงพยาบาล มากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย หรื อ แม้ แ ต่ ก ลุ ่ ม สปา ประเทศไทยได้รบั การยอมรับจากหลายสถาบันระดับ โลกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งสปาของเอเซีย


NEXT BANGKOK STORY

LAST NIGHT

AT PRAYA PALAZZO เคหสถานแห่งความรักในวันวาน สู่โรงแรมบูติกในวันนี้ โรงแรมพระยา พาลาซโซ่ ตั้งอยู่แถวริม แม่น�้ำในกรุงเทพฯ ใกล้กับพิพิธภัณฑสถาน แห่ ง ชาติ หอศิ ล ป ถนนข้ า วสาร และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พระนคร และอยู่ใกล้ กับ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม และ พระบรม มหาราชวัง คฤหาสน์สองชั้นทรงโคโลเนียลอายุเกือบ ร้อยปี ล้อมรอบด้วยสวนเขียวขจีตงั้ ตระหง่าน อยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่นี่คือ พระยาพา ลาซโซ เซอร์วิส เรสสิเด้นท์ สถานที่จัดงาน แต่งงานที่มากไปด้วยเสน่ห์ ไม่เพียงเท่านัน้ ประวัตคิ วามเป็นมาก็ยงั น่าสนใจ เพราะในอดีต 20

NEXT TRAVEL MAGAZINE

เคยเป็นเรือนหอของขุนนางหนุม่ “พระยาชล ภูมพิ านิช” ต้นตระกูล ‘อเนกวณิช’ และนาง ข้าหลวง “ส่วน อุทกภาชน์” ในสมัยราชกาล ที่ 5 ทีน่ จี่ งึ เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความรัก ต้อนรับคูบ่ า่ วสาวมากมายให้มาจัดงานแต่งงาน สุดคลาสสิกราวกับฝัน ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนอัธยาศัยที่ดี ของพนักงานในโรงแรม พระยา พาลาซโซ จะ ช่วยอ�ำนวยให้การมาเยือนย่านริมแม่น�้ำของ คุณเป็นไปอย่างดีทสี่ ดุ ไม่วา่ คุณก�ำลังมองหา ที่พักส�ำหรับ 1 คืน หรือระยะยาวมากกว่า 1 สัปดาห์ เราก็พร้อมที่จะดูแลคุณ เมื่อคุณ

ได้เลือกวันที่คุณจะเข้าพักแล้ว เตรียมพร้อม ส�ำหรับการมาเยือนกรุงเทพคราวต่อไป ได้ ด้วยการส�ำรองห้องพักของ พระยา พาลาซ โซ ได้อย่างง่ายดาย รูปแบบและบริการของโรงแรมพระยา พาลาซโซ่ มี สระน�้ำวน และ สระว่ายน�้ำ กลางแจ้ง ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี ในพื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ทางธุรกิจของโรงแรม 4.5 ดาวนี้ประกอบ ด้วย ห้องสัมมนา รถลิมูซีนหรือรถเข้าเมือง และอุปกรณ์ภาพและเสียง ส่วนบริการอาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีโ่ รงแรมแบบหรูแห่งนีป้ ระกอบ


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

ด้วย ห้องอาหาร บาร์ริมสระว่ายน�้ำ และบาร์/เลา นจ์ ให้บริการอาหารเช้าฟรี เจ้าหน้าที่สามารถ จัด Concierge, การท่องเที่ยว/ออกตั๋ว และ จัด งานแต่งงาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้แก่ ห้องสมุด, พนักงานพูดได้หลายภาษา และ สถานที่ ซักรีด ผูเ้ ข้าพักสามารถใช้บริการ รถรับส่งสนามบิน (ให้บริการ 24 ชั่วโมง) ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มโรงแรมมี พื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ ห้องพักมีวิวคอร์ทยาร์ด ห้องพักปรับอากาศ 17 ห้องใน โรงแรมพระยา พาลาซโซ่ มาพร้อม กับเครื่องเล่น CD และมินิบาร์ มีเมนูตัวเลือก หมอน ให้บริการมีบริการ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็ ว สู ง ให้ บ ริ ก ารฟรี 29-นิ้ ว โทรทั ศ น์ จ อ LCDมีช่องรายการดาวเทียม ช่องภาพยนตร์ฟรี

และเครื่องเล่น DVD ที่พักทั้งหมดมี โต๊ะท�ำงาน, ตู้นิรภัย และ โทรศัพท์สายตรงห้องน�้ำมีฝักบัว แบบ Rainfall, เครื่องชั่งน�้ำหนัก, เสื้อคลุมอาบน�้ำ และ อุปกรณ์อาบน�้ำแบรนด์หรู มีตู้เย็น, เครื่องชง กาแฟ/ชา และน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดฟรีให้บริการในห้อง พักสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้แก่ รองเท้า สวมภายในห้อง และ กระจกแต่งหน้า นอกจากนี้ โรงแรมยังให้บริการเตารีด/โต๊ะรีดผ้า และ บริการ โทรปลุก หากต้องการมีบริการ Turndownทุกคืน พร้อมการดูแลห้องพักทุกวัน หากคุณก�ำลังมองหาทีพ่ กั หรูๆ สักแห่งในกรุงเทพ คุณได้มาถูกที่แล้ว พระยา พาลาซโซเป็นโรงแรม ระดับ 5 ดาวในย่านริมแม่น�้ำ ที่รองรับทั้งนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว เรามีทุกอย่างที่คุณคาดหวังจาก 1 ISSUE JANUARY 2013

21


NEXT BANGKOK STORY โรงแรมระดับนี้ ซึง่ ก็คอื ความหรูหราในแบบทีค่ ณ ุ จะ ประทับใจไปอีกนานแสนนาน Praya Palazzo Hotel is located by the river in Bangkok Close to National Gallery Bangkok, Khao San Road, and National Museum near. Temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace. Two-story Colonial style mansion nearly a hundred years old. Surrounded by lush gardens, stands on the banks of the Chao Phraya river at Palazzo Service Residences House wedding venue with a lot of charm. Not only the history but also interesting. Because in the former duchy of the bridal couple. “Lord, lakes, landscape, commercial” prototype “multi-miss’ and her governor,” the hydrogeology Pachns “in the UK with the 5 that this is a symbol of love or newlyweds many a wedding classic. like a dream. And professionalism. The hospitable staff at the Prince Hotel Palazzo will help make your visit to the river is the best. Whether you’re looking for lodging for one night or longer term than one week, we are ready to take care of you. Once you have selected the dates of your stay then. In preparation for the visit Bangkok next time. With the

22

NEXT TRAVEL MAGAZINE


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

reservation of Lord Palazzo easily. Features Praya Palazzo hotel has a whirlpool and an outdoor pool. Complimentary wireless Internet access is available in public areas. Business amenities at this 4.5 star property consist of conference rooms, limo or Town Car. And audio-visual equipment. The food and drinks at this elegant hotel features a restaurant. Bar by the pool. A bar / lounge. The complimentary breakfast. Event Concierge, tour / ticket assistance are available. Additional amenities include a library, multilingual staff, and laundry facilities. Guest parking is complimentary. Airport shuttle (available 24 hours), which is charged

with a smoking area. Rooms with view Courtyard. 17 air-conditioned rooms in Palazzo Lord comes with CD player and mini-bar with premium bedding. Services are available. Complimentary wireless high-speed Internet access 29 - inch LCD TV with satellite channels. Free movie channels. DVD players are equipped with desks, safes and direct-dial phones with complimentary Rainfall, scales, bathrobes, and luxury toiletries brand refrigerators, coffee / tea. And bottled water is available in the hotel rooms. Slippers and hair dryers in the rooms and the hotel also provides irons / ironing boards and wake up calls. If you want to

have. Turndown is offered nightly. And housekeeping is available daily. If you are looking for a luxury accommodation in Bangkok. You’ve come to the right place Lord Palazzo is a 5-star hotel located along the river. To accommodate both business and leisure travelers. We have everything you would expect from a hotel of this class. WHERE Praya Palazzo Address : 757/1 Somdej Prakinklao Soi 2, Bangyeekhan Bangkok 10700 Tel : 02-883-2998,081-402-8118 Email: reservation@prayapalazzo.com Website : www.prayapalazzo.com

1 ISSUE JANUARY 2013

23


NEXT BANGKOK STORY

26

NEXT TRAVEL MAGAZINE


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

THE RIVER OF KING

ล่องเรือกับวิถีแห่งสายน�้ำ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับการล่อง แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ชมความงดงามของ กรุงเทพฯ ด้วยเรือบรรทุกข้าวในสมัยก่อน เรือ “อนันตราดรีม” และ “อันตราสอง” เป็นเรือบรรทุกข้าวที่มีอายุกว่า 50 ปี ซึ่ง ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ เพื่อ เป็นเรือส�ำราญส�ำหรับรับประทานอาหาร และสังสรรค์ เรือล�ำแรกของเราได้ออกให้ บริการเมื่อฤดูร้อนปี 1992 เพื่อให้บริการ อาหารกลางวันและอาหารค�่ำ ต่อมาในปี 2000 เรืออนันตราสอง ก็ออกให้บริการ ตามมา เรือของเราสามารถรองรับแขกได้ ทั้งหมด 40 ท่าน เพื่อความปลอดภัยและ

เพือ่ ประสบการณ์ในการนัง่ เรืออย่างแท้จริง “อนันตราดรีม” และ “อนันตราสอง” รับประทานอาหารค�ำ่ และดืม่ เครือ่ งดืม่ เบาๆ บนเรือส�ำราญ ล่องแม่น�้ำเจ้าพระยา ชม ความงดงามของวัดอรุณ พระบรมมหาราช วั ง เรื อ ของเราจะออกจากท่ า เรื อ อนั น ต รา ครูสก์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงแรม อนันตรา และสามารถแวะรับลูกค้าตามจุดต่างๆ คือ ท่าเรือโอเรียลเต็ล และท่าเรือตากสินไม่ว่า จะเป็นปาร์ตี้ที่มี 4 คน หรือ 40 คน “อนันตรา ครูสก์” ก็สามารถให้ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์ที่น่าจดจ�ำด้วยความมีเสน่ห์ ของตลาดน�้ำในกรุงเทพฯ วัดต่างๆ บ้านริม น�ำ้ และวิถชี วี ติ ของชาวบ้านริมน�ำ้ ในขณะที่ ท่านดืม่ คอกเทลอย่างสดชืน่ บนเรือทีห่ รูหรา สะดวกสบาย “อนั น ตราดรี ม ” และ “อนั น ตราสอง” ยั ง มี บ ริ ก ารให้ ท ่ า นเช่ า เหมาล�ำ อย่างเป็นส่วนตัวเพื่อรับประทาน อาหารเช้า อาหารกลางวัน ชมพระอาทิตย์ ตกดิน รับประทานอาหารค�่ำและชมแม่น�้ำ เจ้าพระยา จัดปาร์ตี้ฉลองงานแต่งงาน งาน วันเกิด และท�ำกิจกรรมต่างๆ พนักงานของ เราทุกคนพร้อมที่จะให้บริการท่านด้วย ความใส่ใจในทุกรายละเอียด อย่างเต็มที่ ประสบการณ์ทคี่ ณ ุ จะได้รบั อนัน-ตราด รีม ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดงั้ เดิมด้วยรูป แบบของเรือบรรทุกข้าวโดยสร้างขึ้นจาก ไม้ทั้งล�ำ ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง ความโรแมนติกและรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม อนันตราดรีมจะน�ำท่านเข้าสู่ภาพที่ตื่นตา ตื่นใจและประสบการณ์ที่มิอาจลืมเลือน บนสายน�้ำแห่งชีวิต “ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา” ที่สะส้อนแสงสียามค�่ำคืนของเมืองหลวง ประทับใจไปกับความละเอียดอ่อนของชาว ไทยทีพ่ ร้อมบริการจนท่านจะต้องอิ่มเอมใจ ไปกับการรับประทานอาหารค�ำ่ พืน้ บ้านทีไ่ ม่ ธรรมดา เรือของเราสามารถรองรับแขกได้ ถึง 40 ท่าน อีกทั้งยังรองรับทั้งการร่วมรับ ประทานอาหารกับแขกท่านอื่นๆ หรือจะ 1 ISSUE JANUARY 2013

27


NEXT BANGKOK STORY หรือจะเลือกเป็นมื้ออาหารส่วนตัวกับคนพิเศษ ครอบครัว หรือผองเพื่อน ทางเราก็มีบริการเช่นกัน บริการฟรีเรือข้ามฟากจากท่าเรือตากสินถึงท่าเรืออนันตราดรีม มี บริ ก ารทุ ก ๆ 15 นาที นอกจากนี้ คุ ณ ยั ง สามารถขึ้ น เรื อ ได้ ทั้ ง ที่ ท ่ า เรื อ อนันตรา หรือท่าเรือตากสินได้เช่นกัน กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แสนพิเศษบนเส้นทางของเราตลอด สองฝากฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับหลากหลายวิถชี วี ติ ริมฝัง่ แม่นำ�้ ล่องผ่านสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมไปถึงวัดอรุณ, พระบรมมหาราชวัง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และวัดต่างๆ อีกมากมาย Experience. The downstream river. The beauty of the city. With rice barge before the ship “Emerald Dream Rad” and “liminal II” is a 50-year-old rice barges which have been repaired and renovated. Cruises for dining and socializing. Our first boat was out of service for summer 1992, serving lunch and dinner later in 2000, the Anantara two. Was issued by the service. Our vessels can accommodate a total of 40 people to safety, and to experience the real boat.

28

NEXT TRAVEL MAGAZINE


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

“Conrad Hilton Dream” and “Anantara two” dinner and cocktail cruises on the Chao Phraya river. The spectacular Wat Arun. Grand Palace We will ship out of the harbor in front of the Cruise Anantara Anantara and customers can pick up the points. The Oriental’s harbor. And Port Taksin a party with four people or 40 people, “Anantara Cruise” will enable you to experience an unforgettable experience with an attractive floating market in Bangkok temples, houses and way of life. waterfront home. When you drink a refreshing cocktail on board the luxurious “Anantara Phuket Rad” and “Mantra II” also provides charter services. It is for breakfast, lunch sunset. Dinner and watch the river. Birthday party celebrations, weddings and events. All of our employees are ready to serve you with full attention to every detail. You will be experience the Emerald Dream and topped with a unique style of traditional rice

barges made of wooden ships. Combination between the romantic and traditional style. Pour into the Emerald Dream will bring you amazing visual experience that can not be forgotten. On the stream of life. “Chao Phraya River” that reflects light or dark of Social Capital. Impressed with the subtlety of Thailand to serve as complacent, you will need to go to dinner with folk art. The ship can accommodate up to 40 guests and also serve as a meal with other guests. Or to a private dinner with a special someone, family or friends. We are available as well. WHERE Anantara Cruise Address: 257/1-3 Charoennakorn Road, Thonburi, Bangkok 10600, Tel : +66 (0) 2477 0770 Fax : +66 (0) 2477 0811 Open : daily

1 ISSUE JANUARY 2013

29


NEXT BANGKOK MOVE WHERE Sala Chalermkrung Address: 66 Chalermkrung Road, Sala Chalermkrung Bangkok, 10200 Tel: +66(0) 2222 0434, +66(0) 2225 8757-8, +66(0) 2623-8148-9 Fax: +66(0) 2221 2631 Open : daily 9.00 AM – 6 PM

KHON-THAI CLASSICAL MASKED DANCE

ที่สุดแห่งนาฏยศาสตร์ศิลป์ไทย ศาลาเฉลิมกรุงเป็นผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมชิน้ แรกตัง้ แต่เมือ่ สมัย กลับจากการศึกษาต่างประเทศมารับราชการใหม่ๆ ของหม่องเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ลักษณะอาคารมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกใน ส่วนโครงสร้าง กับสถาปัตยกรรมไทยที่แทรกอยู่ภายใน อาคารศาลาเฉลิมกรุงเป็นอาคารรูปแบบสากลสมัย (Contemporary Architecture) ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงตระหง่านมั่นคง ผึ่งผาย ตามสไตล์ตะวันตก สามารถจัดการแสดงต่างๆ ฉายภาพยนตร์ ดนตรี และ ละคร ด้านหน้าชั้นล่างโรงละครเป็นโถงรับรอง The Sala Chalermkrung Royal Theatre now proudly presents a new episode of Khon-Masked Dance entitled “Hanuman Chankamhaeng”, an excerpt from Ramakien story. This performance is also to celebrate the Auspicious Occasion of the 60 th Anniversary Celebrations of His Majesty the King’s Accession to the Throne. 30

NEXT TRAVEL MAGAZINE


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

JOURNEY BEYOND IMAGINATION

สยามแห่งจินตนาการ สยามนิรมิต ตั้งอยุ่บนพื้นที่ 250 ไร่ นอกเหนือไปจากโรงละคร ยังมี หมูบ่ า้ นชาวไทยซึง่ มีเสน่หแ์ บบโบราณตัง้ อยุร่ มิ คลองอีกด้วย ซึง่ แสดงถึงการ ด�ำรงชีวิตในแบบดั้งเดิม รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถศิลป์ของทั้ง 4 ภาค อิม่ อร่อยไปกับบุฟเฟ่ตอ์ าหารไทยและตะวันตกทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ และมีหอ้ ง อาหารถึง 3 ห้อง มีที่นั่งถึง 1,000 ที่นั่ง aและยังมีความบันเทิงการแจ้งไว้ให้ คุณได้เพลิดเพลินอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกที่พร้อมน�ำเสนองาน หัตถกรรมที่สวยงามและยังมีของที่ระลึกทั่วประเทศไทยจ�ำหน่ายอีกด้วย Siam subtle set is on 250 acres in addition to the theater. Thailand is a quaint village located on the canal with me. It represents the traditional life. Including arts and craft shows of the four regions enjoy a buffet, Thailand and the West ready to serve and eat a three-room seats up to 1,000 seats, a and a pleasure to inform you that you can enjoy. It also has a gift shop offering beautiful handicrafts and souvenirs are sold well all over the country.

WHERE Siam Niramit Address: Ratchada Niramit Co. Ltd., 19, Tiamruammit Road, Bangkok 10320, Tel: +66(0) 2649-9222 , +66(0) 2649 9222 ,+66(0) 2649 9282 Open : daily 5.30 - 10 PM

1 ISSUE JANUARY 2013

31


NEXT BANGKOK DINE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

THE EXCLUSIVE THAI DINING

วังจักรพงษ์ ส�ำรับชาววังรัชกาลที่ 5 ร้านอาหารริมน�้ำกับการบริการในรูปแบบ Private Dinner ทุกมุม ของร้านล้วนมีแต่ความเป็นส่วนตัว ที่สามารถเลือกได้ว่าจะมากันแบบสอง ต่อสอง หรือมากันเป็นหมูค่ ณะ หรือแม้กระทัง่ ชวนชาวต่างชาติมาเปิดสัมผัส บรรยากาศแบบไทย ๆ ได้เช่นกัน โดยต้องโทรศัพท์จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพราะที่นี่ สามารถรับรองแขกผู้มาเยือนได้แค่ 20 คน อาหารไทย เซ็ทในแต่ละวันประกอบด้วย ของว่าง 3 อย่าง อาหารจานหลัก 5 อย่าง ประกอบด้วยย�ำ ซุป ปลา ผัดผัก แกง ของหวานเป็นขนมหวานไทย ผลไม้ ชาหรือกาแฟตบท้าย Waterfront Restaurant with Private Dinner in a corner of the store are but a. Can choose whether to do a face to face. Or as a group. Even invited foreigners to the atmosphere in Thailand as well, by the phone book at least one day corporate structure the research here can vouch for visitors to have a 20 week. 32

NEXT TRAVEL MAGAZINE

WHERE Chakrapong dining Address: 396 Maharaj Road, Tatien, Bangkok 10200 Tel: +66 (0) 2222 1290 , +66 (0) 2622 1900 , +66(0) 89 810 0498 Fax: +66 (0) 2225 3861 , +66 (0) 2224 8248 Open : daily 6.30 - 11 PM


NEXT BANGKOK DINE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

THE ROYAL THAI CUISINE

ลิ้มรสชาติแห่งชาวสยาม ศาลาริมน�ำ้ โรงแรมแมนดาริน โอเรียน เต็ล ภัตตาคารไทยที่ชื่อเสียงของกรุงเทพฯ ทีม่ กี ารตกแต่งแบบพระราชวังไทยพร้อมให้ บริการอาหารไทยรสเลิศและไวน์ไทยชั้น ดี มากมาย บริการบุฟเฟต์อาหารไทยมือ้ กลาง วันทุกวัน และอาหารชุดในมื้อเย็น พร้อม ชมการแสดงวัฒนธรรมไทยสี่ภาคที่งดงาม นอกจากนี้ คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศ ริ ม น�้ ำ ได้ ที่ ศ าลาริ ม น�้ ำ เลาจน์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ ศาลาไทยที่อยู่ด้านติดกับภัตตาคาร สัมผัส ประสบการณ์การลิม้ ลองรสชาติอาหารไทย และเพลิดเพลินกับความบันเทิง พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์ไทยในมื้อค�่ำมีทั้งร�ำไทย และโขน สลับสับเปลี่ยนให้ชมกันถึง 6 ชุด เริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 20.15 น.เป็นต้นไป Salalimnam Mandarin Oriental Bangkok’s famous restaurant in Thailand. The palace is decorated with Thailand and Thailand, serving dishes and many fine wines Thailand Thailand buffet lunch every day. And set in the evening. And watch the cultural shows four beautiful Thailand. In addition, you can feel the water’s edge at the waterfront pavilion lounge. Dance performances in Thailand Thailand dinner with dance and pantomime. WHERE Sala Rimnaam 48 Oriental Avenue, Bangkok 10500 Tel: +66 (0) 2437 6211 Open : daily BUFFET LUNCH 12 – 3pm DINNER 7 – 11pm PERFORMANCE 8:15 – 9:30pm

34

NEXT TRAVEL MAGAZINE


NEXT BANGKOK BREAK WHERE Coffee Norasing Address: 315 Phayathai Palace building. Building a car from Hall Road, Phayathai Rd, Bangkok department. Tel : 02-354-8376 Open : Mon - Fri Open 8:30 to 19:00 am Saturday - Sunday open 10:30 to 19:00 am

THE ANCIENT COFFEE

นรสิงห์ ทีี่สุดแห่งกาแฟไทย ร้านนีแ้ รกเริม่ นัน้ ตัง้ อยูท่ มี่ มุ สนามเสือป่าสร้างขึน้ ในสมัย พระบาทสม เด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 นับเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของ ประเทศไทย ต่อมาได้ยา้ ยมาอยูท่ บี่ ริเวณพระราชวังพญาไทโดยใช้สถานที่ ทีเ่ คยเป็นอาคารเทียบพระทีน่ งั่ (ในอดีตนัน้ เป็นบริเวณทีใ่ ห้สามัชนเข้ารอ ก่อนทีจ่ ะรับเสด็จฯ)ตัวอาคารของร้านตัง้ อยูห่ น้า “พระทีน่ งั่ พิมานจักรี” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) 36

NEXT TRAVEL MAGAZINE

ร้านกาแฟนรสิงห์เคยปิดกิจการไปในสมัย ร.7แต่ไม่นานมานี้ ได้มกี ารคัดเลือกผูเ้ ข้ามาประกอบการเพือ่ มาท�ำร้านกาแฟจึง ได้เปิดท�ำการขึน้ อีกครัง้ โดยหุน้ ส่วนเอกชนปัจจุบนั “นรสิงห์” เป็นทั้งร้านกาแฟ และร้านอาหารเปิดให้ I had lunch. Coffee Norasing at Phaya Thai Palace. We have quite a long history. Originally located at the corner scout.Built in the reign. King Rama VI on the 6th.It is a coffee shop Caf? Thailand’s first. Later moved to the Phaya Thai Palace.The place that used to be the royal used car.


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

DOITUNG CAFE

เหนือสุดแห่งสยามสุดยอดกาแฟไทย ร้านกาแฟทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน่ หอมกรุน่ เฉพาะ ตัวของกาแฟคุณภาพสายพันธุอ์ าราบิกา้ (Arabica) 100% ที่ปลูกเฉพาะในพื้นที่ใต้ป่าของโครงการ พัฒนาดอยตุงฯสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน�้ำ ทะเล มีการเก็บและคัดเมล็ดด้วยมือ การแปรรูป และคัว่ บด ทีเ่ ข้มงวดพิถพี ถิ นั ทุกขัน้ ตอน ท่ามกลาง บรรยากาศทีเ่ รียบง่าย อบอุน่ เป็นกันเอง ตามสไตล์ ดอยตุง พร้อมเครื่องดื่มและของว่างหลากชนิด รวมถึงแมคคาเดเมียปรุงรสไปจนถึงคุ๊กกี้และช็อค โกแลตจากดอยตุงให้เลือกสรรที่คาเฟ่ดอยตุง คุณ ไม่เพียงจะได้สมั ผัสผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ปีย่ มไป ด้วยคุณภาเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง “ความหมายอันยิง่ ใหญ่” ทีจ่ ะช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ “รับผิดชอบ Coffee shop filled with the scent of fragrant coffee on specific species.Arabica (Arabica) 100% of the land area under forest in the Doi Tung Development Project.Higher than 1,000 meters above sea level. Weed seeds are collected and Development Project.Higher than 1,000

meters above sea level. Weed seeds are collected and processed by hand.And roasted strict meticulous process. Simple warm atmosphere. processed by hand.And roasted strict meticulous process. Simple warm atmosphere. Doi Tung friendly style. And a variety of drinks and snacks included.McCarthy Damian flavor to cookies and chocolate from a selection at Cafe Doi Tung.Doi Tung, you will experience not only the qualitative products and services only.But also to “the greatest” to help meet lifestyle “responsibility.Society “of you. WHERE DOITUNG CAFE Adress: The Residence, a building within a building Ratchawithi Road Dusit, Dusit, Bangkok. Tel: 02-282-7321 Open : 10:00 to 18:00.(Closed on Monday)

1 ISSUE JANUARY 2013

37


NEXT RECOMMEND

BANGKOK’S RECOMMEND - LUXURY SPAS RETREATS -

แห่งโรงแรมโฟร์ ซีซั่น กรุงเทพฯ ในการ สร้างสรรค์สปา และทรีทเม้นต์ที่ลงตัวกับ สภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้า ได้อย่างพอดิบพอดี บรรยากาศโดยรวม ของสปาถูกออกแบบ ให้กลมกลืนกับการ ตกแต่งของโรงแรม เรายังได้เห็นกลิ่นอาย ของบรรยากาศเรือนเจ้านายหรือคหบดีใน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ซึ่งมีกลิ่นอาย ของวัฒนธรรมล้านนาเข้ามาปะปนเล็กน้อย The Spa by MSpa of Four Seasons Bangkok to create spa and treatment that are suitable for the environment. And the needs of their customers exactly.

THE ORIENTAL SPA

สปาปรัชญา ร่วมสมัย Address: 48 Oriental Avenue, Bangkok 1050 Tel.: +66 (0) 2659 9000 ext 7440 Email: mobkk-spa@mohg.com

38

สปาของโรงแรม Mandarin Oriental ที่ตั้งอยู่ข้างข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นบ้าน สไตล์ไทยดั้งเดิม เป็นบ้านสไตล์ไทยดั้งเดิม แกะสลักโดยไม้สักทองอย่างสวยงาม ด้วย ความพิเศษ และสถานที่ชั้นยอดของ The Orientist Spa ที่ทุกท่านสามารถพักผ่อน ด้วยผลิตภัณฑ์จาก สมุนไพรออแกนิกส์ ที่ จะให้คณ ุ ได้รบั คุณค่าจากธรรมชาติ 100 % Oriental Spa The Spa at the Mandarin Oriental hotel is located across the river. Thailand traditional style house with Golden Teak a beautifully carved Oriental Spa.

NEXT TRAVEL MAGAZINE

THE SPA BY MSPA

สปาแห่ง ความเรียบง่าย และสง่างาม Address: Four Seasons Hotel Bangkok 155 Rajadamri Road 10330 Bangkok Tel : +66 (0) 2-126-8866 Open : Daily 10:00 am - 10:00 pm


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

BANYAN TREE SPA

บันยันทรีสปา ศาสตร์ตะวันตก/ตะวันออก บันยันทรี มุมผ่อนคลายลอยฟ้า บนตึ ก บั น ยั น ทรี มุ ม ผ่ อ นคลาย ลอยฟ้าบนตึก ระฟ้าฟ้าในโรงแรม บันยันทรี Banyan Tree skyscrapers in the Sky at Banye skyscrapers in the Sky at Banyan Tree

Address : Banyan Tree Spa Bangkok 21st Floor, Thai Wah Tower II Sathorn Road, ,Bangkok 10120 TEL: +66(0) 2679 1052/4 FAX: +66(0) 2679 1053 Spa-bangkok@banyantree.com

I SAWAN SPA

ไอศวรรย์สปาผ่อนคลายของคนกรุง Address : Grand Hyatt Erawan Bangkok Rajdamri Road, Bangkok, Thailand 10330 Tel: +66(0) 2254 1234 Isawan.bangh@hyatt.com

สปาทีอ่ ยูภ่ ายใต้คอนเสป “สวรรค์ ชัน้ ห้า” ไอศวรรย์ สปาทีเ่ พือ่ การพัก ผ่อนจากมลภาวะของที่อยู่อาศัย ในเมือง Spa under the concept. “The Fifth Heaven” isawan spa to relax pollution of living in the city.

S MEDICAL SPA

เอส เมดิคอล มิติใหม่แห่ง “ คลินิกสปา” สปาบ� ำ บั ด ทางการแพทย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด และหรู ห ราใน เอเชี ย ด้ ว ยการผสมผสานโปร แกรมสปาบ�ำบัดเพื่อสุขภาพ The most complete medical spa treatments. And luxury in Asia. Book a spa treatment for health programs.

Address : 2/2 Bhakdi Building, Wireless Road, Lumpini, Bangkok 10330 Tel : +66(0) 2253 1010 Fax : +66(0) 2253 9625 Info@smedspa.com

1 ISSUE JANUARY 2013

39


ULTIMATE JOURNEY APPRECIATE THE REAL KIND OF METROPOLITAN & MODERN


NEXT BANGKOK INVITE

‘ซาร่า’ นางเอกเรียบง่ายไม่เยอะ แฟนคลับถามถึงเยอะจริง ๆ ส�ำหรับนางเอกสาว ซาร่า เล็กจ์ ที่ ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกคิวแน่นซะแล้ว แฟน ๆ อยากรู้จักตัวตน สาวซาร่าให้ลึก งานนี้ “ดาวต่างมุม” เลยไม่รอช้าคว้าตัวมานั่งคุย แบบหมดเปลือก ทั้งเรื่องงาน ความฝัน และที่ส�ำคัญ ความรักเงียบ ๆ แต่ยาวนานถึง 8 ปี กับหนุ่ม เอ็ม-สืบสกุล ทวีผล หรือ เอ็ม โอไอซี ที่อยากรู้เต็มอิ่มจุใจแน่นอน Q: เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นในวงการให้แฟน ๆ ฟังสักนิด? ซาร่า : “เข้าวงการตอนนั้นก็อายุ 18 ปีแล้ว เราเริ่มต้นจากแคสติ้ง โฆษณาก่อน จากนัน้ ก็เป็นมิวสิกวิดโี อ แล้วก็มาเล่นหนังเรือ่ ง “ปักษา วายุ” แล้วก็เซ็นสัญญาเล่นละครกับอาร์เอส แต่มีช่วงหนึ่งหายไป ตอนเรียนปี 4 ที่เอแบคค่ะ เป็นช่วงที่ก�ำลังไม่แน่ใจตัวเองอยากเรียน ให้จบด้วยเลยไม่รบั ละครปีนนั้ แล้วมาคิดว่าเราจะไปต่อโททีต่ า่ งประ เทศมั้ย บินไปดูที่เรียนแล้วแต่สุดท้ายตัดสินใจลองท�ำงานประจ�ำอยู่ พักหนึ่ง แล้วก็รู้ว่าจริง ๆเราถนัดงานในวงการมากกว่า จนค่ายบร อดคาซท์ฯ เรียกเราเข้าไปคุยเลยกลับมาเล่นละครยาวถึงปัจจุบันค่ะ ตอนกลับมาเล่นละครซาร่าบู๊ทใหม่หมดเลย ตอนเด็ก ๆ เราท�ำงาน ไปด้วยเรียนไปด้วย แต่พอมาเซ็นสัญญาเราต้องถอยหลัง ได้มาร่วม งานกับคนที่เขาเก่งจริง ๆ พี่เจนี่ พี่ชมพู่ หรือนักแสดงท่านอื่น ๆ ถึง 48

NEXT TRAVEL MAGAZINE

ไม่ใช่นางเอกพระเอกแต่เขาเก่งกันมาก เราได้รบั โอกาสทีก่ ลับมาเล่น ละครเข้าวงการใหม่ก็ตั้งใจศึกษา ถามพี่ ๆ ว่าท�ำยังไงเราจะท�ำแบบ เขาได้บ้างมั้ย” Q: พี่เขาหรือครอบครัวเรามีพูดถึงเรื่องแต่งงานบ้างมั้ย? ซาร่า: “พี่เขารู้เราชอบอยู่คนเดียว เพราะเราเป็นลูกคนเดียวด้วย ยังไม่อยากมีครอบครัว แต่เป็นช่วงของการเก็บเงินของเราสองคน มากกว่าว่าอยากจะได้หรืออยากจะซื้ออะไร ซึ่งเรื่องครอบครัวยังอีก ไกลมากเลย” Q: “คู่เราสวีทมากน้อยแค่ไหน? ซาร่า: “ไม่เลยค่ะ (หัวเราะ) 8 ปีแล้วเนอะ ก็ไม่ค่อยสวีทมาก แล้ว 8 ปี ยังไงก็ยังเหมือนเดิม ซาร่าตอนนั้นเป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิม เรา ไม่โรแมนติกมาก แต่พี่เขาชอบเซอร์ไพร้ส์ก็ลงตัวนะ ซึ่ง 8 ปีความ ซื่อสัตย์ส�ำคัญมากจะมานั่งห่วงกันก็ไม่ ใช่ มันก็อาจกระทบกับสิ่งอื่น รอบ ๆ ตัวเราได้เนอะ” ‘Sara’ was not just a simple girl.      Fans have really asked for her daughter, Sara, a young heroine, who is now becoming a queue.Tight, then the fans would know the depth of their daughter, Sara, was “a star on the” do not wait to grab a seat.Discuss the to


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

confessions. Both the dreams and the importance of love silently, but with up to 8 years.Young MC - TPM successor or MONUC ICs I certainly real enough. Q: We had a steady stream of passive is better than the scorching quite right? Sara: “Many people say many. Some say that as a child, but we have not defined it yet. Sara is trying to do the best. This experience has taught us that children know how to improve my play.What kind of character I’d want to use it. Some news event, reporters will want to follow. It is social.I happen to agree. But look at Sara’s news that Twitter is good for Sarah. You are the last news.Will I do it does not mean that the work is also in the field. The craft over. Which we have developed.And make the best of it. “ Q: look for yourself on the different now? Sara: “It’s a step, it may be seen that the children now grown up, but the sense we understand the analysis.It’s much easier to play. We are trying to adjust to it, then the version I played with him out to be.Thanks for the good work we have studied 1 ISSUE JANUARY 2013

49


NEXT STYLE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

GENT GO BROWN C A L M AND COOL W I T H T RENDY T E R R A C O T TA T O N E

1

2

3

4

5 6

7 8 11 9 10 12 13

15 14

16

52

NEXT TRAVEL MAGAZINE

1. Hermes Leica M9-P Hermes edition price upon request 2. Smythson Crocodile-embossed multi-currency wallet 17,000 thb 3. Hudson’s Eumenthol Jujube a pure gum jujube price upon request 4. Lanvin texturedsuede and leather ipad case price upon request 5. Anderson’s Leather Belt 4,500 thb 6. Archer Adams Silver-Plated Bulldog Handle Umbrella price upon request 7. Alexander McQueen skulls hanky price upon request 8. Franck Muller Classic Family 7880 SC DT price upon request 9. Dolce & Gabbana The One Cologne for Men 1.7 oz price upon request 10. Borsalino Guanaco and Wool-Blend Fedora 23,300 thb 11. Lab Series Instant Moisture Lip Balm .34oz 380 thb 12. Alec Bradley Prensado a classic smoke cigar price upon request 13. Dunhill turbo wood lighter 22,000 thb 14. Want Les Essentiels de la Vie Charleroi Leather Holdall Weekend Bag 75,600 thb 15. Linda Farrow Luxe Square-frame acetate sunglasses 14,600 thb 16. Church’s Burton Leather Wingtip Brogues 21,900 thb


NEXT STYLE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

MONOCHROM E S PAR KL E Y OUR DAY W I T H BR I G HT B LA C K & W HI T E

2

6 8 5

3

7

1 4 10 11

9

17 12

13 16

18

14

19

15

20

21 22

23

54

NEXT TRAVEL MAGAZINE

1. The iPad mini price upon request 2. Diorshow Black Out Mascara in Kohl Black 765 thb 3. E.L.F. Studio Lotion Wipes Vanilla & Coconut 230 thb 4. Inhabit Cable link scarf 15,650 thb 5. iPhone5 price upon request 6. American Express Exclusive Credit Cards With Sky-High Limits 7. Dog Walker Dog Pickup Bag Dispenser Trade Show Giveaways price upon request 8. Poland Spring Poland Spring Water price upon request 9. Bafx All Ipod / Iphone Wall Travel Charger price upon request 10. L.L.Bean Women’s Touchscreen Casual Leather Gloves price upon request 11. Tweezerman Professional Slant Tweezer, Black 1,200 thb 12. Lamy Caneta Multifuncional Twin Pen Mod 605 price upon request 13. LC Lauren Conrad Silver Tone Simulated Crystal Flower Hair Tie 750 thb 14. Saturn Pk3 Transponder Key Plus Easy Diy Programming Instruction Guide price upon request 15. Tory Burch Megan, a stylish addition to our handbag collection done in smooth lamb 17,600 thb 16. iPod Touch price upon request 17. Tory Burch Amanda Zip Continental Wallet 7,200 thb 18. Valerrie cigarette lighter price upon request 19. Marc Jacobs MJ Daisy body lotion 5.1oz 1,150 thb 21. Ray Ban Classic Wayfarer Sunglasses4,600 thb 22. Nikon 1 J1 19,940 thb 23. Dentyne Ice Gum Packets Arctic Chill price upon request


56

NEXT TRAVEL MAGAZINE


LAST LIGHT AT AYUTTHAYA ต้นก�ำเนิดชีวิตริมสายน�้ำ ณ กรุงเก่า

1 ISSUE JANUARY 2013

57


NEXT DESTINATION วัดพระศรีสรรเพชญ ตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง โบราณ เป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มีพระสงฆ์จ�ำพรรษา เพื่อประกอบพิธีส�ำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง และ เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์เปรียบได้กับวัดพระ ศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังใน กรุงเทพมหานครปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐปูนและ เจดีย์สามองค์ที่ตั้งตะหง่านเป็นจุดเด่น แต่ยงั คงเป็น จุดที่ดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยม ชมอยู่เสมอ และเมื่อได้ลองจินตนาการดูก็จะรู้สึกถึง ความยิง่ ใหญ่และความงดงามของกรุงศรีอยุธยาใน สมัยที่ยังเป็นราชธานีเจดีย์ทรงกลมเรียงกัน 3 องค์ คือสัญลักษณ์ของวัดพระศรีสรรเพชญ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี ที่ ๑ ใช้เป็นที่ประทับต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลก นาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑี ย รขึ้ น ใหม่ ท างตอน เหนื อ แล้ ว จึ ง โปรดฯให้ ย กเป็ น เขตุ ท ธาวาส เพื่อ ประกอบพิธีส�ำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมืองจึงเป็นวัดใน เขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จ�ำพรรษา แตกต่างกับ วัดมหาธาตุสุโขทัย ทีม่ พี ระสงฆ์จำ� พรรษา ทัง้ วัดมหาธาตุ สุโขทัย,วัดพระ ศรีสรรเพชญ์ อยุธยาและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกัน นั่นคือ“สร้างเพื่อเป็นวัดประจ�ำพระราชวัง”ให้สร้าง ขึ้น เจดีย์ทั้งสามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา Wat Phra Sri Sanphet. Located in an ancient palace. The temple shrine at the priest temple to celebrate important events of the country and the bones of the Crown, comparable to the Emerald Buddha in the Grand Palace in Bangkok today only ruins of brick and mortar Three Pagoda at Narita for work. featured. It remains a point of attention of tourists to visit regularly. And when I imagine it will feel the greatness and splendor of Ayutthaya was the capital during the third consecutive round tower is the symbol of Buddha, Wat Phra Sri Sanphet. Wat Phra Sri Sanphet. In the reign of King Rama III was first used as a residence for the

58

NEXT TRAVEL MAGAZINE

Trailokkanat. He created a new royal palace in the north and then to rdha, Wat Phra Sri Sanphet. Wat Phra Sri Sanphet. In the reign of King Rama III was first used as a residence for the Trailokkanat. He created a new royal palace in the north and then to raise the entry fees to the Gokarna Maratha. To celebrate various important temples in the country, so it’s no palace, temple priests. Wat Mahathat Wat Phra Sri Sanphet. In the reign of King Rama III was first used as a residence for the Trailokkanat. He created a o the Gokarna Maratha. To celebrate various important temples in the country, so it’s no palace, temple priests. Wat Mahathat Sukhothai difference. The t celebrate various important temples in the country, so it’s no palace, temple priests. Wat Mahathat Sukhothai difference. The temple priest.new royal palace in the north and then to raise the entry fees to the Gokarna Maratha. To celebrate various important temples in the country, so it’s no palace, temple priests. Wat Mahathat Sukhothai difference.The t celebrate various important temples in the country, so it’s no palace, temple priests. Wat Mahathat Sukhothai difference.The temple priest. And Wat Mahathat. Sukhothai, Wat Phra Sri Sanphet. Ayutthaya and Wat Phra Kaew. The grounds were established in the same building was “built as a temple of the palace”.The body is made up of three pagodas pagoda Lankan. Wat Phra Sri Sanphet. Ayutthaya and Wat Phra Kaew. Wat Phra Sri Sanphet. Located in an ancient palace. The temple shrine at the priest


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

1 ISSUE JANUARY 2013

59


NEXT DESTINATION วัดใหญ่ชยั มงคลถือว่าเป็นวัดมีความส�ำคัญทาง ประวัตศิ าตร์ มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด วัดหนึ่งใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่อง เที่ยวจ�ำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัดใหญ่ ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีต�ำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือ ศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้ บริเวณ รอบๆ ยังมีมีสวน หย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมา เที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่งวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่ เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของ สมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 วัดพุทไธศวรรย์ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ใน ต�ำบลส�ำเภาล่ม อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันเป็นวัดดัง มากๆ ส�ำหรับประชาชนที่นิยมไปกราบขอพรจากองค์จตุคาม รามเทพ จึงท�ำให้บริเวณวัดพุทไธศวรรย์ช่วงวันหยุดก็จะเนือง แน่นไปด้านผู้คนจ�ำนวนมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธ ศวรรย์เป็น พระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง ปรากฏตามต�ำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณ ที่ ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง พลั บ พลาที่ ป ระทั บ เมื่ อ ทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อน สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนี้มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “ต�ำบลเวียงเล็ก หรือเวียงเหล็ก” ปราสาทนครหลวงตั้งอยู่ริมแม่น�้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตต�ำบลนครหลวง เดิมป็นต�ำหนักที่ประทับของกษัตริย์ใน ระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี และเป็นทีป่ ระทับ แรมในระหว่างทีเ่ สด็จไปลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จ พระเจ้าทรงธรรมแต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูนในรัช สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อ พ.ศ.2174 พระองค์โปรด ให้ชา่ งถ่ายแบบมาจากปราสาทศิลาทีเ่ รียกว่า “พระนครหลวง” ในประเทศกัมพูชา Wat Yai Chai Mongkol temple is regarded as the most important historical sites and temples is the most popular temple in Ayutthaya. It is common to see many tourists visiting the temple. This focus of Wat Yai Chai Mongkol. The story is historical in the Ayutthaya period. Includes architecturally distinctive. The tallest tower in Bangkok. Measure the back of the palace of King Naresuan the Great. The devotee

60

NEXT TRAVEL MAGAZINE


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

came.Pay homage to the area around the hotel has a beautiful garden with tourists who want to visit Thailand should not miss the Wat Yai Chai Mongkol. The temple is an ancient temple. Built in the early Ayutthaya period was during the reign of King Rama I, the first commissioners. Since the output ä Wanna Bay is located on the west bank of the Chao Phraya River. Fall Argosy district. Ayutthaya. Current is measured as much. Popular for people to worship God bless expand. As a result, the measured output Ice Princess Bay ä weekend will be packed to the many people in the Ayutthaya period. Since the output ä century, is the oldest and most famous temple in the temple according to legend, that King Rama 1, (U-God), was constructed in the area.Where is the pavilion that sat on before he immigrated to the founding of Ayutthaya was the capital of the region is known as the Royal Annals. “Sub-walled or small walled steel”. 1 ISSUE JANUARY 2013

61


NEXT DESTINATION วัดมเหยงคณ์วัดมเหยงคณ์ ในปัจจุบัน เป็นอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่เคยรุ่งเรือง ส�ำคัญยิง่ มาในอดีตสมัยอยุธยา ถึงแม้ปจั จุบนั เป็น วัดร้าง สภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุทยี่ งั เหลือ อยูห่ กั พังเสียหายไปมาก แต่พอมีเค้าพอเป็นหลัก ฐานบ่งบอกถึงศิลปการก่อสร้างอันประณีตงดงาม มโหฬาร และระดับความส�ำคัญของพระอาราม แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี วัดมเหยงคณ์ สร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จ พระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)เมือ่ พ.ศ. ๑๙๘๑ หลักฐานส�ำลักฐานส�ำคัญทีส่ อดคล้องกับ สมัยการสร้างคือ ลักษณะทาคัญที่สอดคล้องกับ สมัยการสร้างคือ ลักษณะทางศิลปกรรมของ เจดีย์ทรงระฆังที่มี รูปช้างรอบฐาน ซึ่งเกี่ยวเนื่อง กับแบบอย่างในเจดีย์ช้างล้อมในศิลปะสุโขทัย Wat Wat said briskly briskly for the better. The temple is now engaged in introspection. Ever more important in the nostalgic glory of Ayutthaya. Although the temple was abandoned. Condition remains. Antiquities of the remaining ruins are damaged. But there ison. Ever more important in the nostalgic glory of Ayutthaya. Although the temple was abandoned. Condition remains. Antiquities of the remaining ruins are damaged. But there is not enough evidence to indicate monster. And the importance of this monastery as well. Warnock said the temple was built in the land of Her Majesty Emperor not enough evidence to indicate monster. And the importance of this monastery as well. Warnock said the temple was built in the land of Her Majesty Emperor 2 (Chao Sam Phraya) Act 1981 on evidence that is consistent with the building.

62

NEXT TRAVEL MAGAZINE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.


NEXT DESTINATION

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

วัดไชยวัฒนารามสร้างบนพื้นที่ 160 เมตรยาว 310 เมตร โดย หันหน้าไปทางทิศตะวันออกกล่าวได้ว่าวัดนี้ตั้งตรงกับทิศทางคตินิยมใน การสร้างวัดที่ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบกันมานอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ เหตุการณ์ในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระโพธิสัตว์ทรงประทับภายใต้ต้น พระศรีมหาโพธิ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกสูแ่ ม่นำ�้ เนรัญชรา ทรง บ�ำเพ็ญสมาธิจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธรูปซึ่งเป็นหลัก ของวัด ก็สร้างแทนองค์ประพุทธเจ้าคือพระประธานในพระอุโบสถเป็น พระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งเป็นปางที่แสดงเหตุการณ์ตอนพระพุทธองค์ ตรัสรู้ The Chaiwatthanaram built on an area 160 meters long and 310 meters, facing south-east said that the temple was built at the direction of ideology in shaping the practice is a tradition dating each other is also consistent with the events in Buddhist history. said. Buddha sat under the Bodhi tree the Sri Maha. Turned his face to the East River Mineral old problem. He practiced meditation and attained the insight gained Samopti. Which is the core of the Buddha. posture of the Buddha’s enlightenment events. 1 ISSUE JANUARY 2013

65


NEXT DESTINATION ฝ่ายอรัญวาสีส�ำหรับพระราชทานเพลิงศพ ของ พระราชวงศ์และขุนนางผู้สูงศักดิ์ในปี พ.ศ.2299 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมธิเบ ศร (เจ้าฟ้ากุ้ง)กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้ถูก กล่าวโทษว่าเสด็จเข้ามาท�ำชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ใน พระราชวังหลายครั้ง Wat Suwan film actor Ram Ram Wat Suwan Ratchaworawihan. In non-metropolitan areas in the southeast of the island is ideal for those interested to see the wall paintings in the temple. Which was of great handmade oil painting portraying a story Anusasns Eswk prince’s royal chronicle of King Naresuan the Great. A Painting a realistic face. Muscular body and proportional to the person’s actual body. The influence of Western painting and applied in Thailand. It is believed that the oil painting on the วัดสุวรรณดารารามวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร อยู่ในเขตพระนครด้านทิศตะวันออก เฉียงใต้ของเกาะเมือง เป็นวัดที่เหมาะส�ำหรับผู้ที่ สนใจมาดูภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังในวิหาร ซึ่งเป็น ภาพเขียนสีน�้ำมันฝีมือของ มหาเสวกตรี พระยา อนุศาสน์จิตร เป็นภาพ เรื่องพระราชพงศาวดาร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นภาพเขียนที่มี ความเหมือนจริงมีใบหน้า ร่างกายกล้ามเนื้อและ สัดส่วนต่างตามสรีระของบุคคลจริง อันมีอิทธิพล มาจากตะวั น ตกและ ได้ น� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ น จิตรกรรมไทย ซึ่งเชื่อว่าเป็นจิตรกรรมสีน�้ำมันบน ฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย วัดไชยวัฒนา รามบางครั้งเรียกว่า “วัดไชยยาราม” และ “วัด ไชยชนะทาราม” เป็นพระอารามหลวงในสมัย อยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดอรัญวาศรี ณ บริเวณ ที่ดินซึ่งเป็นนิวาสสถาน ของพระราชชนนีในปีที่ ขึ้นครองราชย์ คือปีมะเมีย พ.ศ.2173 สันนิษฐาน ว่าเป็นวัดประจ�ำรัชกาลด้วย ต่อมาในรัชสมัยของ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ใช้วัดนี้ในฐานะ เป็นวัด

66

NEXT TRAVEL MAGAZINE


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

wall facing the first in Thailand. The Chaiwatthanaram sometimes called. “Wat Chai Ya Ram” and “Chai win over Ram Temple” is a Buddhist temple in Ayutthaya. The temple of King Prasat Thong. Please provide a measure established by Sri Arun at the land of his mother who was indulging in the Horse year 2173 year reign is assumed to be measured with the ReignAyutthaya period. His accusation that has been made into adultery with INSTANTLY prince in the palace several times. วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ของวัดมหาธาตุ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงใน สมัยอยุธยาภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีพระ วิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถ ตั้งอยู่ทางด้านหลังของ วัดทางทิศตะวันตกใน แนวประธานเดียวกันวัดราชบูรณะ โด่งดังมาก

ในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมาย ในกรุ พระปรางค์ใหญ่และ ประชาชนยังสามารถลง ไปชมภาพจิตรกรรมฝาฝนัง สมัยอยุธยาตอน ต้น ภายในกรุได้ด้วยวัดราชบูรณะจึงเป็นวัดที่ นักท่องเที่ยวนิยมเข้าเยี่ยมชมอยู่ เป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ The restoration was located on the north side of Wat Mahathat. As a Buddhist temple in Ayutthaya, pagoda in the temple president. Khot terrace which is surrounded by a temple located east. The temple is located at the back of the President of the temple in the west in the royal restoration. Most famous for the gold unearthed many old church and the public can also visit the murals upper early Ayutthaya period. The panels have a rebuilding of the Temple was a popular temple to visit on a regular basis.

WHERE Address : วัดพระศรีสรรเพชรญ์ Ayutthaya district goals. Ayutthaya 13000. Tel. 0 3524 2501 Address : วัดพระศรีสรรเพชรญ์ Ayutthaya district goals. Ayutthaya 13000. Tel. 0 3524 2501 Address : วัดพระศรีสรรเพชรญ์ Ayutthaya district goals. Ayutthaya 13000. Tel. 0 3524 2501 Address : วัดพระศรีสรรเพชรญ์ Ayutthaya district goals. Ayutthaya 13000. Tel. 0 3524 2501 Address : วัดพระศรีสรรเพชรญ์ Ayutthaya district goals. Ayutthaya 13000. Tel. 0 3524 2501 Address : วัดพระศรีสรรเพชรญ์ Ayutthaya district goals. Ayutthaya 13000. Tel. 0 3524 2501 Address : วัดพระศรีสรรเพชรญ์ Ayutthaya district goals. Ayutthaya 13000. Tel. 0 3524 2501

1 ISSUE JANUARY 2013

67


NEXT MUSEUM

CHAO SAM PHRAYA พิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติ เจ้าสามพระยา Chao Sam Phraya National Museum Address: Rojana Road, Bangkok 13000 Tel : 0-3524-1587 Open : 9:00 to 16:00 pm Wednesday Sunday, closed Monday - Tuesday And public holidays. Fee service.

68

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ในจั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ต�ำบลประตูชัย ถนน ปรีดีพนมยงค์ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สร้ า งขึ้ น เนื่ อ งในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนินมาท อดพระเนตรโบราณวัตถุทพี่ บจากกรุพระปรางค์ วัด ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แห่งแรกของไทยที่มีรูปแบบการจัดแสดงแบบใหม่ คือ น�ำโบราณวัตถุมาจัดแสดงจ�ำนวนไม่มากจน เกินไปและใช้แสงสีมาท�ำให้การน�ำเสนอดูน่าสนใจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส�ำคัญที่สุดในจังหวัดอยุธยา และจั ด แสดงศิ ล ปวั ต ถุ ส มั ย อยุ ธ ยาที่ ส� ำ คั ญ ๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 จาก เงินที่ประชาชนขอเช่าพระพิมพ์จากกรมศิลปากร

NEXT TRAVEL MAGAZINE

ที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ เป็นจ�ำนวนเงินทั้ง สิ้น 3,416,928 บาท เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 และโดยเหตุที่วัดราชบูรณะ สร้างขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จึงใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ด้วย Chao Sam Phraya National Museum, the National Museum. In the world. Located in Tambon triumphal arch. Banomyong the PRI. Opposite Ayutthaya Rajabhat University. Created on the oc triumphal arch. Banomyong the PRI. Opposite Ayutthaya Rajabhat University. Created on the occasion of His the King. And Her Majesty the Queen. Queen. Proceed to visit the relics casion of His Majesty the King. And Her Majesty the Queen. Queen. Proceed to visit the relics of old Phra Prang Wat Rat Burana in Ayutthaya province, on November 23, 2500.


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

“เรือนเจ้าคุณเทศาฯ” เป็นอาคารเรือนไทย ที่จัดแสดงประวัติกาปกครองแบบเทศาภิบาล และประวัติการเทศาภิบาลในมณฑลอยุธยา “Tae Chao Khun Sanit’s house” is a building that houses an exhibit history guardians Etsapibal.

Chao Sam Phraya National Museum is the national museum. Thailand’s first show with a new format. The artifacts on display, not too light and color to make the presentatiomportant museums in Ayutthaya province. And exhibits artifacts significant Ayutthaya museum built 2502 of public funds for amportant museums in Ayutthaya province. And exhibits artifacts significant Ayutthaya museum built 2502 of public funds for a Loan front museums in Ayutthaya province. And exhibits artifacts significant Ayutthaya museum built 2502 of public funds for a Loan from the Fine Arts Department excavated from the royal dungeon restoration. The total amount of U.S. $ 3,416,928 will be on view from December 26, 2504 1 ISSUE JANUARY 2013

69


NEXT MISSION WHERE Address : Floating Ayodhya Tambon Phai Ling Ayutthaya. Tel : 0-3588-1733 open : daily 10.00 am -21.00 pm

THE AYOTHAYA FLOATING MARKET

วิถีแห่งสายน�้ำ ตลาดน�้ำอโยธยา ตลาดน�้ำอโยธยา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 60 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกับปางช้างอโยธ ยา ข้างวัดมเหยงคณ์ เรียกได้ว่า เป็นตลาดน�้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา ก็ว่าได้ เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไป ด้วยธรรมชาติ แบบไทย พื้นบ้านและสายน�้ำ ในตลาดน�้ำ ได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซน มีร้าน ค้ามากถึง 249 ร้าน ประกอบ ด้วยเรือสินค้า ขายอาหาร 50 ล�ำ ตลาดนัด ชุมชนวิถีไทกว่าอีก 40 ร้าน และร้านค้าต่างๆ Floating Ayodhya. Attractions. Rest facilities. A week. You can walk to most of the day.Because the market is Ayodhya. In a wide range of products, activities, food, etc..Floating Ayodhya. Located on an area of ??60 acres, located at the elephant camp in Ayutthaya. Warnock’s side of the story is known as the biggest floating market in Ayutthaya province, it’s not. Retro antique market is surrounded by natural waters and in Thailand domestic market has been divided into several zones.

70

NEXT TRAVEL MAGAZINE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.


NEXT MISSION

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

PANGCHANG AYUTTHAYA

ขี่ช้างชมเมืองเก่า ช้างไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าช้างไทยในปัจจุบัน จะมีน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีสถานที่เลี้่ยง และอนุรักษ์ช้างอย่างดีที่ วังช้างอยุธยา แล เพนียด แห่งนี้วังช้างอยุธ ที่เกี่ยวกับช้าง มากมายไม่วา่ จะเป็น ยา แล เพนียดอยูท่ ี่ ริม ถนนป่าโทน ข้างคุ้มขุย่างดีที่ วังช้างอยุธยา แลเพนียด แห่งนี้วังช้างอยุธยา แล เพนียด อยูท่ ี่ ริมถนนป่านียด แห่งนีว้ งั ช้างอยุธยา แล เพนียดอยูท่ ่ี ริมถนโทน ข้างคุม้ ขุนนแผนโดย ภายในวังช้างอยุธยา แลเพนียดมีตั้งแต่การ เลี้ยงดูช้างตั้งแต่ช้างเด็กไปจนถึงช้างโต โดย มีกจิ กรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับช้างมากมายไม่วา่ จะเป็น กิจกรรมช้างเล็ก และท�ำให้ได้ใกล้ชดิ ช้างไทยมากขึ้น Chang, Thailand’s national animal from past to present. Although elephants in Thailand today are less so. But it’s also a place where Brilliant Chang Yong and conservation as well. Ayutthaya Ayutthaya Wangchgag Wangchgag then corral this wild and then corral the lone street worth the magpie within Wange lone street worth the magpie within Wangchgag Ayutthaya. Corral has since raised an elephant from the elephant bachgag Ayutthaya. Corral has since raised an elephant from the elephant baby elephant to grow. WHERE Address : Nearly Kum Khun Phann Ayutthaya. Tel. 089-8822358

1 ISSUE JANUARY 2013

71


NEXT SPACE

CLASSIC KAMEO HOTEL อยุธยาสไตล์ ใหม่กับ คลาสสิคคามีโอโฮเต็ล Address : 210 - 211, 148 Moo 5 Rojana Road, Tambol Pailing,Aumphur Phra Nakhon Si Ayutthaya,Thailand Tel: 035-212535 Fax: 035-212536 www.kameocollection.com

72

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

โรงแรมเปิดใหม่สไตล์ service and apartment ทีใ่ ห้ความสะดวกสบายทีส่ ดุ ในจังหวัดอยุธยามี ห้อง ให้เลือกหลายแบบทัง้ แบบ deluxe ไปจนถึง bedroom suites สามารถพักได้ทงั้ ระยะสัน้ และระยะ ยาวมีอปุ กรณ์อำ� นวย ความสะดวก ภายในห้องครบ ถ้วนอาทิเช่น เครื่องซักผ้า ห้องครัว ตู้เย็น เป็นต้น รวมทั้งมีห้องอาหารทั้ง ไทย จีน ยุโรป และมีห้อง ออกก�ำลังกาย เลาจน์ สระว่ายน�้ำครบถ้วน และ ที่ส�ำคัญโรงแรมอยู่ใกล้กับแหล่งวัฒนธรรมส�ำคัญ ต่างๆ เช่น เที่ยวโบราณสถาน อยุธยามีโบราณ สถานให้ชมอย่างจุใจ ที่ไม่ควรพลาด เช่น วัดไชย วัฒนาราม พระราชวังโบราณ วัดมเหยงค์ หรือ ออกนอกเมืองไปดูปราสาทนครหลวง ที่ อ�ำเภอ นครหลวง เป็นต้น โบราณสถานส่วนใหญ่ได้รบั การ บูรณะแล้ว การเดินทางจึงค่อนข้างสะดวกสบาย The hotel service and apartment style with ultimate comfort in Ayutthaya province. Choose either a deluxe room to a multi-bedroom suites can accommodate both short-term and long-term facilities such as fully equipped. Washing machine, refrigerator, kitchen and dining room as well

NEXT TRAVEL MAGAZINE


as Thailand, China, Europe and Lounge features a full pool. The hotel is close to several important cultural tour historical sites. China, Europe and Lounge features a full pool. The hotel is close to several important cultural toThe hotel is close to several important cultural tour historical sites. China, Europe and Lounge features a full pool. The hotel is close to several important cultural tour historical sites. AyuttChina, Europe and Lounge feaThe hotel is close to several important cultural tour historical sites. China, Europe and Lounge features a full pool. The hotel is close to several important cultural tour historical sites. AyuttChina, Europe and Lounge feaur historical sites. AyuttChina, Europe and Lounge features a full pool. The hotel is close to several important cultural tour historical sites.Ayutthaya’s historic visit to the content. 1 ISSUE JANUARY 2013

73


NEXT SPACE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

PLUDHAYA AYUTTHAYA

เย็นสบายกับสายน�้ำกรุงเก่า เป็นรีสอร์ทในสไตล์บูทีค รีสอร์ทแรก ของ จ.อยุธยา ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ให้ คุ ณ ได้ สั มผั ส กั บชี วิ ต ที่ เ งี ย บสงบ บ้า น พักเป็นหลังๆ ในสไตล์บ้านไทย แบบต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังมี ร้านอาหารภูธยา ค่อย ให้ลูกค้าได้เลือกนั่ง ทั้งแบบเปิดโล่ง หรือที่ เรียกว่า“ศาลา”ให้บรรยากาศที่สดชื่น หรือ จะเลือกนั่งทานในห้องแอร์-คอนดิชั่น ที่มี จอภาพยนต์ขนาดใหญ่ เหมาะแก่ในโอกาส พิเศษต่างๆและยังมีบริการ นวด และสปา เพื่ อ บรรทเทาอาการเมื่ อ ยล้ า อาการตึง เตรียดต่างๆ เพื่อให้คุณได้ผ่อนคลาย กับ การนวดสบายๆ ที่คุณเลือกได้ จากเมนู ของเรา ไม่ว่าจะเป็น การนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า นวดตัว เป็นต้น และมีสปาให้ คุณได้เลือกมากมาย เช่น Body Treatment และ Facial Treatment เป็นต้น Pludhaya Resort & Spa (Pludhaya Resort & Spa) is a boutique resort. Ayutthaya’s first resort is surrounded by nature. You can experience the quiet life. They are after. Style home in Thailana. Waiting for customers to select seats. The open air. Also known pecial occasions and also massage and spa services to Great Grey fatigue. Etriid symptoms are stiffness. So you can relax. Comfortable with the massachoose. Our menu whether Thailand massage, reflexology, massage and spa and so much to choose from, such as the Facial Treatment and Body Treatment. WHERE Sala Rimnaam 48 Oriental Avenue, Bangkok 10500 Tel: +66 (0) 2437 6211 Open : daily BUFFET LUNCH 12 – 3pm DINNER 7 – 11pm PERFORMANCE 8:15 – 9:30pm

74

NEXT TRAVEL MAGAZINE


NEXT TASTE

THE ORIGINAL PRAWN OF AYUTTHAYA

วัชราชัยกุ้งแม่ต�ำรับโบราณ ร้านที่มีอาหารไทยแบบอยุธยาแท้ ๆ ที่มีรสชาติดั้งเดิมแบบโบราณ ร้านบ้าน วัชราชัย ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 5 ไร่นี้ นอกจาก อาหารที่มีเมนูแบบไทยโบราณๆ เช่น ทอดมัน กุ้งแม่น�้ำเผา หมี่กรอบ ที่สะสม ไว้มาตกแต่งเป็นโต๊ะเป็นตู้แบบสมัย โบราณหลายอย่างแล้ว ร้านยังสร้างเป็น เรือนไทยหมูแ่ บบโบราณ การตกแต่งร้าน ก็ได้น�ำของเก่า ๆ ที่สะสมไว้มาตกแต่ง เป็นโต๊ะเป็นตู้แบบสมัยโบราณได้อย่าง ลงตัว เพียงแค่เดินดูของเก่าต่าง ๆ ก็ จะเพลิดเพลินจนแทบจะเกินเวลาหิว แล้ว ขอแนะน�ำว่า ถ้าชอบบรรยายากาศ สวยๆริมน�้ำก็ลงไปนั่งในเรือชมวัดใน อยุธยา ท�ำให้ได้สมั ผัสกับบรรยากาศและ วัดสวยในอยุธยา

76

NEXT TRAVEL MAGAZINE

We are based in Bangkok Thailand with real authentic antique. Shop home Watcharas monarchy It has an area of 5 acres, in addition to a menu of food, such as fried shrimp, the burning of ancient Thailand Crispy collection to decorate a table, a cupboard and a lot of the old. We also built a traditional Thai pork. The decor was old and used to decorate a table collection is an antique. WHERE Baan WatCharachai Address : 9 Moo 7 Sena-Supanburi road BaanPom Ayutthaya 13000 Open : 9 a.m.- 9 p.m. Tel : 035 801 333


WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

THE KING OF RIVER PRAWN

กุ้งแม่น�้ำเผาตัวโตที่แพกรุงเก่า ร้านอาหารเก่าแก่ชื่อดังของจังหวัด อยุธยา การตกแต่งร้านเป็นแบบเรียบ ง่ายสบายริมน�้ำ ตัวร้านติดริมแม่น�้ำ ป่าสัก อากาศเย็นสบาย มีระเบียงยื่น ออกไปที่แม่น�้ำ อิ่มเอมไปกับบรรยากาศ พระอาทิตย์ยามอัสดง และการบริการ ต้อนรับที่เป็นกันเอง อาหารขึ้นชื่อของ ทีน่ คี่ อื กุง้ แม่นำ�้ ตัวใหญ่ทจี่ บั ได้ตามแม่นำ�้ น�ำมาผ่าครึ่งและท�ำการปรุงรสด้วยการ เผาแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ เสริฟพร้อมน�้ำจิ้ม ซีฟู้ดรสหวานกลมกล่อม เข้ากับเนื้อกุ้งที่ มีรสสัมผัสนิ่มนวลได้เป็นอย่างดี อาหาร ทะเลเลิศรสอื่นๆก็มีให้ลิ้มลองกันตาม ชอบ เช่น ปลาเผา ต้มย�ำกุ้ง ทอดมัน ปลากลาย เป็นต้น และร้านนี้ยังขึ้นชื่อ เรื่องการท�ำอาหารไทยโบราณได้อร่อย เช่น หมี่กรอบชาววัง,แกงเขียวหวาน

TThe name of the oldest restaurant Ayutthaya. We caught a wild river. Cool. Balcony overhanging the river. Enjoy the atmosphere of the sun at sunset. Service and a friendly welcome. The name of the food here. Shrimp is the big burn. Semi-cooked, half raw. And Dr. sauce seafood shrimp with a decidedly mellow and smooth taste as well.Seafood dishes are also other dishes. WHERE Prae Krung Kao Address : 4 Moo 2 U-Thong Road Ratthanatra Ayutthaya Open : 10 a.m.- 9 p.m. Tel : (035) 241 555, (035) 243 455

1 ISSUE JANUARY 2013

77


NEXT TASTE

COLORFUL AYUTTHAYA สายไหมสีสันแห่งอยุธยา Address : U Street Art, Moo 2, Tambon Rattanachai. Ayutthaya Ayutthaya 13000. Tel : 0-3524-1555,0-3524-3455 Open Daily : 10 am.- 09.00 pm.

78

NEXT TRAVEL MAGAZINE

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

ขนมสายไหม เป็นขนมชนิดหนึ่งและขึ้น ชือ่ อย่างมาในจังหวัดอยุธยา ใครทีแ่ วะเวียน มาทีอ่ ยุธยาต้องซือ้ กลับไปเป็นของฝากแทบ ทุกคน สายไหมมีลักษณะเป็นน�้ำตาลเส้น บางเบาถูกปัน่ ขึน้ มา เป็นลักษณะคล้ายก้อน เมฆ อาจมีหลายสีตามแต่จะแต่งแต้ม ท�ำ ออกมาในรูปของก้อนเมฆเพื่อเป็นต้วแทน ความฝัน และจินตนาการตาม ความเชือ่ ของ ชาวตะวันตก จึงเป็นเหมือนกับขนมที่อยู่ใน เทพนิยายโดยมีการน�ำมา เป็นขนทตัวแทน ของสวนสนุกหรือละครสัตว์ เนื่องจากถูก ผลิตขึ้นมาให้กลาย เป็นขนมที่อัศจรรย์ได้ อย่างง่ายดาย

Cotton candy and the waffle that comes up in Ayutthaya province. Who frequented the County to purchase a gift to every person. Silk is a light brown line being spun up. It is like a cloud. There can be multiple colors but are tinged. Made out in the form of clouds to a place of dreams and imagination samples by Western beliefs. It is like candy in a fairy tale, with the feather in a theme park or circus Because it was made into a fantastic dessert that easily.


NEXT INSPIRED

WORDS BY NATHTAVAT. PHOTOGRAPHY BY THANACHAI.

MAKAWAT ANUCHATPONG : ภาพวิถชี วี ติ กลางสายน�ำ้ ทางภาคใต้ของจังหวัด สะท้องให้เห็นถึงความเป็นอยูข่ องชาวบ้าน กับสายน�้ำภาพวิถีชีวิตกลางสายน�้ำทางภาคใต้ของจังหวัด สะท้องให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านกับสายน�้ำ This way the river in the south of the province. Savannah gold is seen as the way of life of people with the river water in the south of the province. Reflects the well-being of a people to river.

PETER CHAN : เมือ่ สายน�ำ้ คือแผ่นดิน คงไม่นา่ แปลกใจทีจ่ ะเห็นชาวบ้านสร้างบ้านบนสายน�ำ้ แทนทีจ่ ะสร้างบนผืนดิน เป็น ภาพที่หาพบได้ยาก และคงไม่มีโอกาสบ่อยๆที่ได้พบเจอ When the water is. It is not surprising to see people build houses on the river. Instead of building on the land. This is a rare find. And would not have a chance to meet them.

SHARE INSPIRE

เพียงส่งภาพถ่ายดิจิทัลมาทางเว็บไซต์ของเรา ผลงานของคุณอาจได้เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ www.nexttravelmagazine. com มีโอกาสได้ลงตีพมิ พ์ในนิตยสาร พร้อมรับเงินรางวัล และร่วมสนุกโหวตภาพทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบทีส่ ดุ เพือ่ รับรางวัลทัง้ คนโหวตและ เจ้าของภาพได้ทุกเดือน. Just send a digital photo via our website. Your contribution may be published on the site page. www.nexttravelmagazine.com. Have been published in a magazine. And WIN. Enjoy and vote for your favorite picture as possible to get people to vote and own every month. 1 ISSUE JANUARY 2013

81


NEXT PRIVILLAGE SAVE 50% 7 nights from 45,890.- per adult 14 night from 85,890.- per adult

วันที่: เริ่มแล้ววันนี้ สถานที่: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, เกาะช้าง, เกาะสมุย, พัทยา, ภูเก็ต เงื่อนไข: โปรโมชั่นนี้ ในการส�ำรองห้องพักส�ำหรับโรงแรมที่ร่วมแคมเปญเท่านั้น Date: from today. Location: Amsterdam, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Phuket Terms and Conditions: Promotion in the room for a joint campaign.

SAVE 50% 7 nights from 45,890.- per adult 14 night from 85,890.- per adult

วันที่: เริ่มแล้ววันนี้ สถานที่: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, เกาะช้าง, เกาะสมุย, พัทยา, ภูเก็ต เงื่อนไข: โปรโมชั่นนี้ ในการส�ำรองห้องพักส�ำหรับโรงแรมที่ร่วมแคมเปญเท่านั้น Date: from today. Location: Amsterdam, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Phuket Terms and Conditions: Promotion in the room for a joint campaign.

SAVE 50% 7 nights from 45,890.- per adult 14 night from 85,890.- per adult

วันที่: เริ่มแล้ววันนี้ สถานที่: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, เกาะช้าง, เกาะสมุย, พัทยา, ภูเก็ต เงื่อนไข: โปรโมชั่นนี้ ในการส�ำรองห้องพักส�ำหรับโรงแรมที่ร่วมแคมเปญเท่านั้น Date: from today. Location: Amsterdam, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Phuket Terms and Conditions: Promotion in the room for a joint campaign.

82

NEXT TRAVEL MAGAZINE


SAVE 50% 7 nights from 45,890.- per adult 14 night from 85,890.- per adult

วันที่: เริ่มแล้ววันนี้ สถานที่: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, เกาะช้าง, เกาะสมุย, พัทยา, ภูเก็ต เงื่อนไข: โปรโมชั่นนี้ ในการส�ำรองห้องพักส�ำหรับโรงแรมที่ร่วมแคมเปญเท่านั้น Date: from today. Location: Amsterdam, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Phuket Terms and Conditions: Promotion in the room for a joint campaign.

SAVE 50% 7 nights from 45,890.- per adult 14 night from 85,890.- per adult

วันที่: เริ่มแล้ววันนี้ สถานที่: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, เกาะช้าง, เกาะสมุย, พัทยา, ภูเก็ต เงื่อนไข: โปรโมชั่นนี้ ในการส�ำรองห้องพักส�ำหรับโรงแรมที่ร่วมแคมเปญเท่านั้น Date: from today. Location: Amsterdam, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Phuket Terms and Conditions: Promotion in the room for a joint campaign.

SAVE 50% 7 nights from 45,890.- per adult 14 night from 85,890.- per adult

วันที่: เริ่มแล้ววันนี้ สถานที่: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, เกาะช้าง, เกาะสมุย, พัทยา, ภูเก็ต เงื่อนไข: โปรโมชั่นนี้ ในการส�ำรองห้องพักส�ำหรับโรงแรมที่ร่วมแคมเปญเท่านั้น Date: from today. Location: Amsterdam, Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Phuket Terms and Conditions: Promotion in the room for a joint campaign.

1 ISSUE JANUARY 2013

83


SEE YOU SOON NEXT WINTER ON FEBRUARY 2013

SUBSCRIPTION

dww

FREE

ZINE +ST MIAPGPAING CO SH

SPECIAL GIFT ONLY 50th

PERSONS FOR REGISTRATION MANGO SMALL BAG

TOTAL PRICE 75,000 BAHT หมายเหตุ* สินค้ามีจ�ำนวนจ�ำกัด เฉพาะ 50 ท่านแรกเท่านั้น

84

NEXT TRAVEL MAGAZINE

สมัครสมาชิก

Nexttravelmagazine.com

สมัครสมาชิกราย 6 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที_่ _____________ Registered 6 months from date_______________ สมัครสมาชิกรายปีเริ่มตั้งแต่วันที_่ ________________ Annual subscription start date______________

ชื่อ (Name)__________________________________________________ อายุ (Age)__________วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth)_________________ ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address) เลขที่ (Address)_____________________ หมู่บ้าน (Village)__________________ซอย (Soi)____________________ แขวง (District)___________________ เขต (City)____________________ จังหวัด (State)________________รหัสไปรษณีย์ (Province)_____________ เบอร์บ้าน (Home phone)_______________________________________ เบอร์มือถือ (Mobile)___________________________________________ อีเมลล์ (E-Mail)_______________________________________________ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วนส่งใบสมัครหรือถ่ายส�ำเนาส่งมาที่ ( Fill out the application form completely.And a copy sent to the application.) Miko Co.,Ltd 80/28 Klangkrung-Sathorn Villa BangKhlo bangkholaem Bangkok 10120 Tel. 0 2164 1241หรือ สมัครสมาชิกผ่านทาง Web: www.nexttravelmagazine.com


NEXT Travel Magazine - 01  

Travel Magazine

NEXT Travel Magazine - 01  

Travel Magazine

Advertisement