__MAIN_TEXT__

Page 1

carnavalsgids “De Spurriezeiers”

prins

E D R E I V n ’ d N A J and l e i r r u p s n a v

OFFISJEEL JAORBLAD VUR DE CARNAVAL UITGEGIVVE DUR DE CARNAVALSVERENIGING “DE SPURRIEZEIERS” OIT STiPPENT 53E JAORGANG 2018


Bent u ook na ‘Carnaval’ op zoek naar een geschikte hypotheek?

      

Nieuw huis gekocht of wilt u de hypotheek oversluiten? Met uw nieuwe hypotheek zeer lage maandlasten? Keuze uit vele banken. Zeer lage rente aanbiedingen voor specifieke voorwaarden. Uitleg door een gespecialiseerde en ervaren hypotheekadviseur.

Bel voor een oriënterend gesprek en maak gratis een afspraak met John Colen op ons kantoor.

Ook informatie over startersleningen.

Bel vandaag nog. T 0492 54 89 35 Dorpsstraat 11 | 5708 GC Helmond


cARNAVAL 2018

Inhoudsopgave Proklamatie van de Prins Voorwoord Burgemeester Voorwoord Pastor De vurzitter sprikt

3 5 5 7

Vorst Mark Adjudant Sander Ceremoniemeester Nick Terugblik Prins Jorg en Prinses Isa

9 9 11 13

Foto vereniging Foto‛s bestuur Foto‛s Raad van 11 De Dansmariekes

15 17 19 21-23

Clublied ‘Blauw Rood Geel‛ Prinsenbal - Prinsenreceptie Zeivuravond 2017 Zeivuravond 2018 Boerengildeavond 2017

27 29 30 31 33

Programma Carnavalsactiviteiten

36-37

Hofkapel

38-39

Playbackfestival

41

Spurriebemmels Proklamatie Spurriebemmels Spurriebemmels Terugblik Carnaval 2017 Spurriebemmels Prinsenbal Spurriebemmellied + Bedankje Prins(essen)boog Spurriebemmels kleurwedstrijd

43 45-49 51 53 55 57

Oitskieter/Ereleden Heilige mis Spurriezeiers vlaggen en dassen Gilde van Oud Prinsen PR-Commissie Terugblik Carnaval 2017 Carnaval 2018 Sjansbal 2018 Inschrijfformulier optocht Carnaval in het jaar.... en Colofon

61 63 65 66-67 69 70 71 73 75 76

www.spurriezeiers.nl

1


Zalencentrum “De Smed” R ESIDENT IE : DE SPURRIEZEIERS heet u welkom

Uw adres in Stiphout voor: koffietafels, bruiloften, partijen, verjaardagsfeesten, huisvesten van diverse verenigingen, vergaderingen, evenementen en themafeesten. Ik bied u aan: nette verzorging in diverse stijlen van zalen. Alles is bespreekbaar. Uw gastheer: Miechel Slegers Dorpsstraat 40 • 5708 GJ Stiphout 0492 - 522360 • 06 - 23 88 70 05


cARNAVAL 2018

Proklamati e

Wai, Prins J an d’n Vierde bai de gratie Nick, Adjud enn wijsheid ant Sanderr en van Vorst M de Road van Spurriezeiers ark, Ceremon E llu llluff en de re . iemeester st van ut gevo llug oit 't Rij k der Geborre en getoge in Sti ppent, zoon Nou al wir b van auw assu ekant twinti rantie man T g jaor getrouw heo en auw sc oit 't land va d mi Katinka n de Kluppel hooljuffrouw , geborre Dij s, Maria, Trotse vadd stelblom, weg er van vier sk geplukt on keinder, J Wonende an aap, Sabine, de Rooi Beem Lieve en Bab de, dus in de Nen rekenaor et, nattigheid, , die vur groa te bedrijven en die helaa klanten werft s geen Stipp , ents spreekt. Coach, suppor .. ter en hocke yer bij HC H Muzikant, ka elmond, trot rtrekker-jeu se vader bij gd en bestuur Stiphout Voo der bij Fanfa ruit, en boven re De Vooru al Geven hierm itgang ee te versta an: Ten uurste: Dè wai Prins Jorg d'n Uur afgelaupen jo ste willen bed ar anke vur nen verrekes skon ne carnaval Ten twidde: Dè carnaval 2018 unne sk onne en unne Ten derde: gezellige carn Dè de skonst aval mag wor e kapel van h re blie speule eul Helmond mi veul jeugd ig entoesiasm e de loftrom Ten vierde: pet Dè de Bemm elkes en dan hoe dè ge m sm ar iekes wir veul oet springen en fist vieren leut hebben en al die auw Ten vijfde: loaten zien Dè Stippent ook met carn verenigingslev aval weer laat en. zien een moo i dorp te zijn met een rijk Ten zesde: Dè d'r nog jo ar e op wordt, dan b scholen en b lie carnaval ij fanfare m van eiges ge uziek gemaa zellig. kt wordt en gedanst Ten zevende : Dè we 'nie mand langs d Dorpsstraat e weg' niet la -feest of ca ten gebeure rnaval, ieder n - bij dorps een doet mee kwis, . Ten achtste : Dè zeiverao vunden en op tocht een gr Ten negende oot en goedb : Dè wai al vi ezocht succ es mogen wor jftig joar go durrep ons go ed den ge dijen binnen ed laten zien het grote H in de Stippen el m ts on e en Helmon d, en als skôn Ten tiende: dse optocht Gè magt mi d ie daag zo veul gezellig is. zingen en dan sen as ge wul t, makt nie oi t, as 't mar Ten Elfde: Dè iederein is oitgenodig om 14.00uur d op de rece bai 't MFC d ptie van de Pr 'n Kurref. ins op zondag middag 14 ja nuari Te Stippent, januari 2018 Prins Jan d'n Vierde

www.spurriezeiers.nl

3


wij wensen Jan d’n Vierde en zijn gevolg een kei skôn Carnaval

New Vison

New Vision BV maakt al 22 jaar reclame die wordt gezien. Betaalbaar maatwerk met een eigen visie, van ruwe schets tot multimediaal ontwerp. Sober, als het moet. Speels, waar het kan. Uitnodigend webdesign en drukwerk zoals het bedoeld is. Nieuwsgierig? Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden! ontwerp en vormgeving | logo ontwerp | briefpapier | visitekaartjes | afspraakkaartjes | enveloppen | with compliments cards | brochures | magazines | periodieken | boeken | flyers | folders | catalogi | memoblokken (zelfklevend) |notitieen schrijfblokken | offertemappen | presentatiemappen |

bureau-onderleggers | ansichtkaarten | wenskaarten | kalenders | kranten | posters | tickets | entreekaarten | menukaarten | consumptiebonnen | spandoeken | reclameborden | vlaggen | banners | internetsites | webshops | domeinnaam registratie | hosting | social media | tv reclame | ....

 kloosterstraat 6 | 5708 gm helmond-stiphout  (088) nul één nul twee zeven nul nul |  www.newvision.nl |  info@newvision.nl

Vur un skôn interieur modern of klassiek, grouwt of klèn moette bai Rob van den Berg zin! Vossenbeemd 49A 5705 CL Helmond Tel.: 0492 - 56 50 61 info@bestra.nl 4


cARNAVAL 2018

Beste Spurrie

zeiers en Spurr

iebemmels, We hebben er naar uitgekeken , naar verlangd zat het al snel m weer op ons ne tvlies: Carnaval isschien. Na het haringhapp en vorig jaar, 2018. Met recht mag ‘Spurrieland‛ vo l verwachting is namelijk lett en erlijk een fees t om te zien ho trots uitkijken naar komend er zo‛n gigantis e jullie het iede ca ch mooi festij n van te maken r jaar voor elka rnaval. Het . ar boksen om Carnaval in onze gemeente is ee vriendschap ve n feest dat he t gemeenschap rsterkt. Een fe sg est van leut, ve Een feest voor rbroedering, hu evoel en de onderlinge alle mensen, zo mor en aandac als het bedoel ht voor elkaar d is. Daar ben . ik erg trots op Het jeugdcarna . val gaat met hu n thema Stipp benieuwd met ent op de kaar wat voor moois t zetten. Ik be zij voor de dag door mogen ge n reuze gaan komen. Pr ven aan Prins J ins Jorg heef an dit hem zal wel d‛n Vierde en t zijn prinsens gevallen. Het is ik ben er van ov teek immers een fo ertuigd dat Spurriezeiers rmidabele eer land te gaan vo om deze taak lbrengen. voor Wat gezegd m oet worden: Ca rnaval kan enke krijgen van sa l bestaan door men resultaten enthousiastelin be schitterende gen die energi praalwagens, en reiken. Mensen die alles over e hebben voor bl geslaagde acti en vrijwillig er viteiten. Dat zi ije gezichten, voor zorgen da jn t de mensen die de vereniging mensen verdie en het Carnav hard werken nen een groot al in ‘Stippent‛ compliment. floreert. Deze Ik wens alle S purr Zet Stippent go iezeiers en Spurriebemmel s een onverget ed op de kaart elijke carnaval en bovenal: ge toe. niet! Alaaf! Elly Blanksmavan den Heuve l Burgemeester van Helmond Carnaval 2018 8. “Lijmen Jan , Lijmen Jan , lijmen met Lijmen tot h zijn allen.. et niet meer kan en dan… Dat was een maar carnav bekend liedje allen…! over Carnava Het is uit de l.. tijd van Jan de Quay, toe commissaris n die van de koning in was in Bra Het treft fi bant! jntjes en dui delijk de sfe Werken en zo er van Carna rgen, veel ov val. erleggen en totdat het m afspreken, ooi geweest is en men to Even hoeft e e is aan onts r niets meer… panning. Even afstan d nemen van je werk. Ontspannen op zoek gaan naar jezelf, want waar w as je zelf ge bleven in al d Carnaval is oo ie drukte om k je heen. Met een knip relativerend kijken naar oog naar jeze je status in de samenlevi lf en de and Carnaval is vo ng. er kijken. oral het fee st van de re lativering… Ik wens iede reen een fijn e en geestig Vanzelfspre eC kend hoop ik dat die Carna arnaval toe. en dat Pasen valstijd overg voor ieder va aa n ons een fe in goede gezo est van nieuw t in een goede vastte ndheid. ent ntij ijd d, leven mag w orden Met hartelijk e groet, J. v. Kessel, pastor.

www.spurriezeiers.nl ww. ww w sspur w. urr urriez rie ri eze ez eiers eie er rs. rs s.n nl

5


Krijgen waar je recht op hebt. BMK Credit Management Debiteurenbeheer | Kredietinformatie | Incasso | MrLx

MrLx.nl Juridische hulp goed geregeld

6

MrLx www.mrlx.nl 040 - 245 40 45

BMK Credit Management www.bmkgroep.nl 040-245 40 45


cARNAVAL 2018

Spurriezeiers en Spurrieze ierinnekes, We zijn belan d in ons 54e jaar van onze prijkt een tr mooie vereni otse Prins J ging. Op de vo an den vierd fare De Voo orkant van on e. Een beken ruitgang en vo d ze prachtige ge zicht in het or malig sterkh zijn Prinses gids S tippentse. V ouder in de H Katinka zulle ic evoorzitter of n ka zi j ons dit moo pel. Een rase vertrouwd. Ik va n Fanie carnavalsj chte Spurrie wil namens he aar 2018 voor zeier. Samen n, en namens van harte uitn gaan. Een ta met De Spurrieze odigen voor ak die hen w iers, iederee de Prinsenrec el is toen in Stiphout, eptie op zond en ver daarb ag 14 januar Afgelopen ja uiten, i 2018 om 14 ar heb ik de .0 0 uu r. ee rvolle taak ge dan geweldig had om de ve e ervaring. M reniging voor eer daarover te hebben b te mogen ga verder in de ekleedt, met an als Prins. gi d s. Na in 200 ee n fantastische terug gedaan Een meer 1 de functie fijne Prins Pe om mijn amb va n ceremonie t rr al y, heb ik vori s Prins uit te overgenomen meester g jaar met ge oefenen. Cer . Een aanwin noegen een st st voor onze emoniemeest ceremoniemee ve apje er Nick heef reniging. Nic ster. Nick ve t met verve k heeft te ke el plezier! Na 4 jaar he m ij nn n en rol gegeven om eft Johnny T verder te ga hijssen te ke jaar voortref an als nnen gegeve felijk ingeze n om als voor t als voorzitt Johnny is na zitter te stop er. Johnny b melijk vicevo pen. Johnny lijft gelukkig orzitter gew heeft zich 4 voor het bes orden. We he tu ur en de club bben simpelw Ook Ruud va behouden, eg va n plaats geru n de Berkmor ild. Johnny b tel is heeft ambiëren. H edankt! te kennen gege ij is de afge ven een ander lopen 3 jaar van heeft ge se e fu cr nctie binnen etaris gewee kweten. Ook de vereniging st. Een tijdro Ruud blijft ac van 11. Ruud vende taak w te tief binnen d bedankt! Rob aa r e Ruud zich pr ve er re t ni Strijbos heb secretaris. R ging en hij za im a ben we berei obert veel su l plaatsnemen d gevonden om cces! in onze Raad ons bestuur te completer Inmiddels zi en als jn we in de ge lu kk Wat een wee ige omstandig lde en luxe. heid dat we Vanaf deze pl dit jaar maa Nooijen en Is r liefst 10 d ek veel plezie a Termeer. Z ansmarietjes r gewenst aa ij zullen dit Ook bij de B hebben! n B lo ja m van Berke ar in prachtig emmels zijn l, Luna Deele e nieuwe outf er traditiege stroom van ni n, Yentl it tr s ou dansen. w wijzigingen euwe Bemmel . Na het afsc s, hebben de Bijzonder ve he B id van diverse emmels dit ja el plezier ge ar een Cerem wenst! Immer Bemmels en een mooie Bem de inoniebemmel s wie de jeug melvereniging en een Bemm d heeft, heef te hebben. elvorst. t de toekom st. Laten we koesteren zo Onze hofkap el zal ook dit jaar weer de Onze eigen ka noten van he pel. En ik zal t dak afblaze u vertellen, d gingen zijn w n. Een hele m aar zijn we m ij in de gelukk ooie jeugdig aar wat trot ige omstandig ging. Onder e kapel. s op! Als een he leiding van R id ee n van de weini ei ge n kapel te he oel van Moors luister bijze ge verenibben. Een si el en Joost va tten. eraad voor on n den Brand ze verenizullen zij onze evenementen Afgelopen ja muzikaal ar is ons erel id en oud-vor zeier en een st J van de mense an van Berke l ons ontvalle n van het ee vooral beken rste uur. Hij n. Jan was ee d als onze vo was raad van n rasechte S rst voor een blijft voor al purrieli en gr d, voorzitter oo t aantal jare tijd verbond , oud-prins, m n in de jaren en aan onze aar vereniging. 80 en 90 van de vorige ee Ook dit jaar uw . Jan hebben we w eer een gew Spurrieboere el d ig programma in ngilde-avond , Bemmelacti ons eigen dor veel mensen viteiten en ee p. Hele goed terug zien d n hele mooi op e kletsavond ie toch weer ons Sjansbal en, een to “t ch hu t op zaterdag is is niet meer ” komen in on waarbij we al weg te denke s eigen spurri onze evenem tijd n in het Helm edorp. De m enten bij te aandag avond ondse carnav wonen. Komt programma en al m . et Ik u ge no w dig u van hart oon eens bin onze mooie ve nenwandelen e uit om een reniging. laat u verras van sen door ons Ik ga u zien! mooie Alaaf.

www.spurriezeiers.nl iiez ie ez eze ez zei ze eiie eie ei ier ers er e rs r s.nl s. n

7


8

c

Dakkapellen - Dakramen - Kozijnen - Deuren Draai-kiepramen - Plafonds - Overkappingen etc..

k j i l e t s r Vo ! k r e w r e m tim www.markvanberkeltimmerwerken.nl

88

w


cARNAVAL 2018

Spurriezeiers

en Spurrieze

ierinnekes, Gisteravond is het carnav alsseizoen in ing van de ni Spurrieland euwe prins. I we k hoop dat d Terugblikke eze nieuwe pr er van start gegaan me nd op vorig ja t de ins een mooie ar mogen we prins hebbe Carnaval tege onthullconcluderen n ge dat we met moet gaat. mogen we hie had die ons voorging in Prins Jorg e het carnaval rin niet verg en geweldige sgedruis. En eten. Bedank oo t Jorg en M arjanke, voor k prinses Marjanke We komen ni deze mooi ti et van Jorg jd. af, voorzittersh amer. Jorg su hij heeft zijn scepter na melijk ingeru cces!! Onze in het bestuu oude voorzit ild voor de r, zodat we ter Johnny T compleet bli hijssen blijf jven. t gelukkig Aankomende Carnaval staa t ook weer va organiseren wij n al Spurrieboere verschillende evenement les op het programma. Voor jong en ngildeavond en, van Bemm oud tot Zeivurav welkom. elshow tot S ond. Op alle jansbal en va evenemente n n is iedereen van harte Verder wil ik Ruud van de Berkmortel jaren. Robert bedanken vo Strijbos hee or zij ft deze taak nu op zich ge n inzet als secretaris af gelopen nomen, Robe Rest mij ied rt succes! ere langs de weg en een mooie Carnaval te tijdens de op wensen en gr tochten. aag tot ziens in MFC de S med, of Alaaf! Vorst Mark Beste feestneu zen, We staan aan de vooravond van een grandi Carnavals-gesc oze mijlpaal in hiedenis. Dit ja onze Stippense ar bestaan we dat we volgend maar liefst 54 jaar een jubile jaar en dat wil umjaar hebben zeggen in de Carnaval skalender. En Carnaval is gelukkig weer terug op de ka we weer een ge art weldig jaar ge had met een ze in Stippent. Afgelopen jaar waren allemaa hebben er l top met Prins Jorg voorop. W goede bezetting. De evenem wat te beleven. enten an t Voor de kinder en de Spurriebe zoals u weet, is er voor iede Luna. Zij hadd reen en hun eigen m m mels met Prinse iddagen vooraf Carnaval zelf. s Isa en Adjud en natuurlijk el ante ke middag met de Verder voor de iets ouderen ee n gezellige 55 gelederen en vo + avond met op or de gehandic tredens uit eige apten een play Truckersday. n backshow in sa En dan niet te m ve enwerking met rg carnavalsmaand eten de kletsa ag. Al bij al go vonden en het ed voor zes wee sjansbal op kenden top en tertainment. Het gaat mom enteel zo goed met de bezett gezelliger wor ing dat de club dt. Dit jaar st steeds breder arten we dan oo 10 dansmarieke en k met een raad s. En niet te ve van 14 en zelf rgeten een ze we ontzettend s er enthousiaste trots op mogen jeugdige hofk zijn want zij m apel waar aken overal ee n feest. Natuurlijk hebb en we dit jaar ook weer scep schitterende pe ter zwaaiende riode voorop in hoogheden die Smed om met de strijd gaan in deze . Ik zou zeggen ons mee te fe es ko te ziens op de re ceptie van onze n tijdens de talrijke evenem m allen naar de enten en graag nieuwe prins. tot Rest mij nog Pr ins Jorg en Pr inses Marjank en onze nieuwe e te bedanken hoogheid met voor een schitt zijn prinses he wensen. erend jaar el veel succes en vooral plezie r te Alaaf! Adjudan t Sander

www.spurriezeiers.nl www. w ww. w sp spu pur p ur u rri rie iez eze zei z eiie e ie er rs r s.nl s. n

9


0492 - 53 28 00

verloskundigenhelmond.nl

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond Spreekuurlocaties: Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr Stiphout: Dorpsstraat 51 ma

10 10

N

STIPU OOK IN H OU T

Lenneke van Oorschot - Daamen Fleur de Wolf Linda Verbakel - Backx Inge van Melis - van Hout


cARNAVAL 2018

Spurriezeiers

en Spurrieze

ierinnekes, De nieuwe Pr ins van maken. Ik is bekend en we gaan e r met z‛n alle ben ervan ov n weer een fa ertuigd dat “blauw, rood ntastische ca we met zo‛n en geel” late geweldige cl rnaval n kleuren de ub mensen S komende peri ti pp od ent weer Afgelopen ja e. ar waren het Prins Jorg d voorgingen. ‛n Uurste en Samen met h Prinses Mar un kinderen blauw rood e janke die de Fons, Guus, n geel laten Mijntje en L Spurriezeiers kleuren. eentje hebb en zij Stippe We hebben nt, vele mooie h oogtepunten Dat was het meegemaakt bezoek aan d waa e Houtse Klu richting de K ppels. Met m rbij ik er graag één wil luppels gega vermelden. eer dan hond an geweldige m om hen te fe erd persone idd lici n zijn we grote getale ag waarbij ik een complim teren met het 55-jarig n aanwezig te jubileum. Ee e n zijn. Ik hoop nt wil uitdelen aan onze gaan beleven. Oud Prinsen van harte dat om in zo‛n we dit jaar d eze moment en weer Voor mij het jaar dat ik “C eremonieme ook drukke fu ester” Prins nctie binnen Jorg moest d telijk danke vervangen. E n voor de moo e Spurriezeiers. Ik wil en Prins Jorg e ie Carnaval. n Prinses Mar mooie maar janke harVoor ons ligt Carnaval 2018 staan. Eén va met veel leuk n de mooiste e evenement tr en die u in d Stippentse e eze gids verm n Helmondse adities tijdens de vier d agen Carnava e optocht. We jaar de Stipp l is natuurlijk ld ziet hebben een entse optoch aantal trouw d t weer kleur e e deelnemers geven. die elk Denk daarbij aa mensen die h n verschillende buurtsc happen en vr et voor elkaa iendengroepe r krijgen om natuurlijk m n maar ook d met een solo ooi om naar uo‛s en zo‛n prachtige -act het pub vertellen dat liek te verm kleurrijke op meedoen nog aken. Het is tocht te kom de aanloop na veel leuker is en kijken, m . De optocht ar de optoch aar ik kan u t zelf is een h Ik hoop dat appening an we dit jaar w toe is voor vele mensen sich, maar de drive om eer meer de nog meer Sti e elnemers he ppentse dee bben aan onze lk jaar weer mee te doe lnemers in d n. e Helmondse Stippentse op optocht. tocht en Elk jaar gaan er veel prijze creatieve ge n richting S tippent vanu est de vrije it de Helmon loop en maak randeerd. dse optocht. een leuke ac Dus laat je t. Succes, pl ezier en waa rdering gega Afgelopen ja ar Als je bedenk vierde onze Hofkapel haa t dat de gem r 55-jarig ju iddelde leeft b we vaststell en dat het m ijd bij de hof ileum, een unicum. et de doorstr kapel onder en dat komt de 20 jaar li oming wel go natuurlijk doo gt, kunnen ed zi r Fanfare “D talenten voor e Vooruitgang t. Muziek leeft in Stipp tbrengen zo ent al jaren dat we nog va ”. Hopelijk b lijven zij de ak een “muz ze muzikale iekske van d Onze oud “C e Hofkapel” ere kunnen hore en zich de vo moniemeester” Prins Jor n. orzittersham g heeft inmid er toegeëige dels beide “s de komende nd. Ik wil vo jaren de inge ce pters” overg orzitter Jor slagen route edragen g veel succe te vervolgen. s wensen om De Ceremon iem onze festivit eester scepter heb ik in middels volle eiten te mog en begroete dig in mijn b n. We gaan e e r een mooi fe zit, ik hoop u daarom op Met carnaval estje van mak eske groet, en. Ceremoniem eester Nick

www.spurriezeiers.nl eze ez e zei ze z eiie eie ei ier ers er e rs r s.nl s. n

11 11


Mi oew bakkesvol mi snoep ste de carnaval wi w iirr oopp ddee stoep wir

Wethouder Ebbenlaan 170 5702 AG Helmond www.dezoeteinvalhelmond.nl


cARNAVAL 2018

Prins Jorg over Carnaval 2017 Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Aan alles komt een einde, ook aan mijn prinsenjaar. Ik weet het nog goed, september 2016, of ik even koffie wilde drinken bij Johnny. Ik was bezig met Mark voor de jaarlijkse feestdag. Rondrijden en rakken. Nee zei ik, we moeten door geen tijd. En verder. Mark dacht, nog maar een keer naar Johnny met een andere smoes wat later op de ochtend. Nu wel koffie? gauw dan. Dat gauw werd wel even… of ik Prins wilde worden. Daar hoefde ik niet over na te denken! Al snel werd Nick in het complot betrokken, ook die had geen seconden bedenktijd over. Veel voorpret gehad met Sander, Mark en Nick bij de recepties, wij wisten wat de rolverdeling volgend jaar zou worden. Het was een geweldige beleving. Lang stilhouden, pas op de zaterdagavond zelf tegen de kids verteld. Ze vonden het prachtig! Wat waren ze trots, bij opa en oma oefenen hoe zij uit het onthullingsapparaat kwamen. Een mooi moment toen zij eruit kwamen. De receptie. Prachtig hoe de vereniging met Nick voorop, en vele oud-prinsen, aan kwam lopen. Boven uit het raam gehangen om te kijken hoe het ging, goed natuurlijk. Loslaten was moeilijk. De fanfare op de receptie, vrienden en familie. Mooi. Het was een prachtige tijd met een geweldige raad van 13. Iedereen was er iedere keer. De hofkapel die iedere keer voorop ging. Lopend naar de stad voor de receptie van de Keiebijters, verkeersregelaars vooruit. Een volle dubbeldekker bus naar de jubileumreceptie van de Houtse Kluppels. Zoveel oud-prinsen. Direct volle bak als we binnenkomen, trots! Wat spontaan geregeld was, nou spontaan… met de “medewerking” van oud prins Perry, was met een bus naar Grathem, naar het café van Nathalie van Berkel. Kippenvel. Prachtige herinnering. Wellicht een mooie nieuwe traditie? Zoveel mooie herinneringen. Wat me altijd zal bijblijven is het plezier wat de kinderen hadden tijdens de periode, ze waren apetrots. Marjanke en ik willen iedereen ontzettend bedanken voor een onvergetelijke periode. Een tijd om nooit te vergeten. Wij wensen de nieuwe prins en prinses bijzonder veel plezier toe en we hopen dat ze er net zoveel van genieten als wij hebben gedaan!

Prinses Isa over Carnaval 2017 017 01 Als bemmelprinses van het fantastische stippentse Carnaval van vorig jaar, heb ik met heel veel plezier Stippent een klurke gegeven. Samen met adjudante Luna en alle bemmels hebben we op de bemmelboot gehost en een geweldige Carnaval in de Kurref gehad. Ik hoop dat de nieuwe prins of prinses er komende Carnaval ook een knallende Carnaval van maakt. Bedankt voor het schitterende carnavalsseizoen van het afgelopen jaar. Dus alle danshuppelkes en carnavalsvierders: zet je feestneus op en blaas opnieuw het dak van de Kurref eraf!

www.spurriezeiers.nl

13


Carnavalsvereniging ‘De Spurriezeiers‛


cARNAVAL 2018

www.spurriezeiers.nl

15


Met onze korte lijnen zijn de financiën minder ingewikkeld. Met onze onze korte korte lijnen lijnen Met zijn de financiën gaan adviestrajecten minder een stukingewikkeld. effectiever. Korte lijnen lijnen voor voor de de lange lange termijn termijn Korte Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk, Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk, T. (0492) 46 22 06, www.vgaacc.nl T. (0492) 46 22 06, www.vgaacc.nl

Ok last van startprobleme dur de carnaval? Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk, T. (0492) 46 22 06, www.vgaacc.nl

Onze accountants, accountants, scalisten scalisten en en juridisch juridisch adviseurs adviseurs weten weten wat wat er er speelt speelt bij bij Onze ondernemers. Met alle specialisten onder een dak regelen we snel en ondernemers. Met alle specialisten onder een dak regelen we snel en deskundig uw uw zaken. zaken. Met Met onze onze korte korte lijnen lijnen is is een een oplossing oplossing al al jd jd dichtbij. dichtbij. deskundig

Korte lijnen voor de lange termijn

Bèlt mar efkes, wai lossen dè vur oe op!

Onze accountants, scalisten en juridisch adviseurs weten wat er speelt bij ondernemers. Met alle specialisten onder een dak regelen we snel en deskundig uw zaken. Met onze korte lijnen is een oplossing al jd dichtbij.

Breedijk 7 (einde Engelseweg rechtdoor) | 5705 CJ Helmond t 0492 55 56 62 | info@accucentralebrabant-bv.nl

www.accucentralebrabant-bv.nl

Hoveniersbedrijf Pedrie van Oorschot

Carnavalsadvertentie.indd 1

04-12-13 12:24

Tuinontwerp - aanleg en onderhoud door een gediplomeerd hovenier

Meester Strikstraat 29 - 5708 GA Helmond Tel. 0492524901 - M. 0651788061 vierseizoenen.net - p3tuinen@gmail.com 16 16 16


cARNAVAL 2018

Bestuur ‘De Spurriezeiers‛

Voorzitter Jorg van Stiphout

Vice Voorzitter Johnny Thijssen

Adjudant Sander van Esdonk

Secretaris Robert Strijbosch

Bestuurslid Mark van Berkel

Penningmeester Helen van Est

Bestuurslid Henk Verdonschot

Bestuurslid Maarten Bloks

www.spurriezeiers.nl

17


Het juiste adres voor: uw rijbewijs (auto + motor)

J.M. Boetzkes Gasthuisstraat 74a, Stiphout, tel. 525865 of 06-53377047

ÉÉN ADVISEUR VOOR AL UW FINANCIËLE ZAKEN

WIJ WENSEN U EEN

ZORGELOZE CARNAVAL! Europaweg 158 5707 CL Helmond

088-8000900

info@rivez.nl

WWW.RIVEZ.NL

7ENST$E3PURRIEZEIERS EENFIJNECARNAVALTOE 18 18


cARNAVAL 2018

Raad Raad

Maarten van Dijk

Luc DaniĂŤls

John de Vries

Dennis Deelen

Johan van den Berkmortel

Adjudant Sander van Esdonk

www.spurriezeiers.nl

Willem van Oorschot

Mark Essers

Michel Letschert

Harry Dekkers

Toine Verstappen

Ruud van den Berkmortel

Berry Swinkels

Vorst Mark van Berkel

Stefan Langewouters

Sander Verbunt

19


Hallo boodschapper Beste prijs x grootste assortiment + laagsteprijsgarantie = de unieke Jumbo formule. Openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Gratis parkeren!

Ralf Gijsbers


cARNAVAL 2018

De Dansmariekes

De Dansmariekes Hoi, mijn naam is Dafne vd Hurk, Ik ben 16 jaar oud. Ik zit nu al 5 jaar bij de dansmariekes en daarom is dit mijn laatste jaar helaas. We hebben altijd veel lol tijdens trainingen en tijdens de Carnaval zelf. We gaan er een mooi jaar van maken. Mijn hobby‛s zijn skiën en wake boarden. Mijn sport is twirlen wat ik al 11 jaar beoefen. Ik ben ook al een aantal keer Nederlands kampioen geworden met twirlen.

Hoi, ik ben Fleur Raijmakers, Ik ben 14 jaar en mijn hobby is dansen. Als sport doe ik aan hockey bij Hockey Club Helmond. Hallo, ik ben Isa Termeer,

Hallo, ik ben Inge Essers. Ik ben 14 jaar. Carnaval vieren heb ik van mijn papa en mama geleerd want zij zitten ook bij de vereniging. Ik heb ook bij de Spurriebemmels gezeten als nar, huppelmarieke, bemmelwacht en raadslid. Mijn hobby is dansen en ik korfbal bij O.E.C. in Helmond. Ik ben blij dat ik ondanks mijn beperkingen autisme, ADHD & DCD toch bij de Spurriezeiers ben.

Ik ben 12 jaar en ik zit op het dr. Knippenbergcollege. Mijn hobby‛s zijn dansen en toneel. Ik speel hockey bij Hockey Club Helmond.

Hallo, ik ben Iza Swinkels, Ik ben 13 jaar. Mijn hobby is dansen. Ik volleybal bij VC Polaris in Mierlo-Hout.

Begeleiding: Irene Pelzer Sylvie van Dijk - Tahalele Ester Luyben

www.spurriezeiers.nl

21 2


APK van personenauto’s en lichte bedrijfwagens Diagnose, reparatie en onderhoud Hybride service Airco-onderhoud en -reparaties Schadetaxatie en -reparatie Ruitreparatie en -vervanging Inbouw van accessoires Zomer- en winterbanden (bij wissel gratis opslag) Koop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s Lease Service Center Bovag garantie

Gasthuisstraat 19 5708 HG Helmond-Stiphout Tel: 0492 - 537 906 Fax: 0492 - 549 284

Verkoop martien@bekkersvandenelsen.nl

www.bekkersvandenelsen.nl

Werkplaats jankarel@bekkersvandenelsen.nl

Wai wense heul Stippent +ORTE6ENSTRAAT *0(ELMOND3TIPHOUT 4ELEFOON  ne skônne % MAILINFO BOUWBEDRIJFCEELENNL)NTERNETWWWBOUWBEDRIJFCEELENNL carnaval Korte Venstraat 6 5708 JP Helmond (Stiphout) Telefoon: 0492-525463 info@bouwbedrijfceelen.nl www.bouwbedrijfceelen.nl

6


cARNAVAL 2018

Hoi, H ik ben Blom van Berkel, Ik I ben 13 jaar en zit op de dr. d Knippenbergcollege in VWO2. Mijn hobby‛s zijn dansen, piano spelen M en e ik zit bij de slagwerkgroep van fanfare de Vooruitgang. f

Hoi, Hoi H oi ik ik ben ben Anna Anna van van den den Berkmortel, Berkmortel B erkmortel

Ik ben Sietske van de Kimmenade. Ik ben 14 jaar oud. Ik zit op het Carolus Borromeus College in klas 3 van de Mavo. Ik zit al vanaf groep 3 van de basisschool bij de Spurriebemmels. Ik was adjudante in mijn laatste jaar als Spurriebemmel en het was super leuk. Daarna ben ik gevraagd of ik mee wilde doen als dansmarieke bij de Spurriezeiers. Dit wilde ik al heel lang dus ik zei meteen ja! Nu zit ik al weer drie jaar bij de dansmariekes en ik ga door tot ik te oud ben. Elk jaar kan ik niet wachten tot het weer Carnaval is.

Ik ben 14 jaar en zit op het Carolus in 3 VA. Mijn hobby‛s zijn dansen en afspreken met mijn vriendinnen! En ik hockey ook bij Hockey Club Helmond!

Hallo, ik ben Yentl Nooijen, Ik ben 14 jaar. Mijn hobby‛s zijn dansen en Netflix kijken. Ik sport bij CSA en daar kickboks ik.

Hallo, mijn naam is Luna Deelen, Ik ben 12 jaar en dans dit jaar voor het eerst bij de dansmariekes. Ik heb dit altijd al gewild en na 6 jaar Spurriebemmels is het dan zover. Het laatste jaar bij de Bemmels mocht ik adjudante zijn. Super leuk! Mijn grootste hobby is dansen, waarbij ik zelfs wedstrijden dans. Dus met het dansen gaat het wel goed komen. Ik wens iedereen een super leuke Carnaval. Ik heb er in ieder geval zin in. Alaaf.

Van links naar rechts: Inge Essers, Luna Deelen, Dafne vd Hurk, Iza Swinkels, Anna vd Berkmortel, Isa Termeer, Blom van Berkel, Fleur Raijmakers en Yentl Nooijen. Niet op de foto: Sietske vd Kimmenade.

www.spurriezeiers.nl

23


De Babyspeciaalzaak van Helmond Vur als ge nie mir wit wa ge oewe klenne an moet trekke.

Mierloseweg 112 | 5707AP Helmond

#MPFNFONBHB[JKO i%F4DIVVSw1BVM.BSUFOT

www.spurriezeiers.nl

Meester Strikstraat 7 Tel. 0492 - 52 55 27 Stiphout - Helmond

24


SJANSBAL 2017

SJANSBAL 2017


Autobedrijf AAuto uto tobbbed edrrij ed ijf ij jf Ha H Hans ans n DDroue Drouen roue uen en • Voor Nieuwe & gebruikte auto’s • schadeTaxatie & herstel met behoud van eigen risico • APK, onderhoud, reparatie • aircoservice, winter & zomercheck • banden tegen de laagste prijs

Thorbeckestraat 3 Tel. 0492-539132 info@hdrouen.nl

- Service 26 26 26

5707JL Helmond Fax. 0492-550215 www.hdrouen.nl

Like ons op facebook


cARNAVAL 2018

Blauw - Rood - Geel Songtekst Zie de prins doar mar is in ons midden stoan. Mi die daag krie hij hier alles moi gedoan. van ‘n skon clubke, trots en fier drinken wai het liefst een gleske bier gezellig onder mekaar en maken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons Carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons Carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal En in stippent ston de sterre aan de nacht Tis de Carnaval woar ik op heb gewacht Hier in ons skon spurrieland Gon wij vur niemand aan de kant gezellig onder mekaar en maken plezier Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons Carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Blauw, rood en geel zijn onze kleuren Wai zin spurriezeiers, wa ken ons gebeuren wai vieren hier ons Carnaval, zo als t in stippent lupt de ziede nie overal Songtekst Nick Daniëls en Jorg van Stiphout

www.spurriezeiers.nl

27


)PnFWFSBODJFSWBOEFGSVJUNBOEFO

www.bergamotbio.nl

kou‛tje opgelopen !!! en je wilt toch door blijven feesten ??

Bergamot Hoestbalsem € 10,80 Bergamot Bio - Spaanseweg 1 - Telefoon 574338

28 28 28


cARNAVAL 2018

Prinsenbal - Prinsenreceptie De Spurriezeiers zijn op zaterdagmiddag 14 januari gestart met de onthulling van de nieuwe hoogheid van onze eigen Spurriebemmels. Het motto van dit jaar was “Wai geeve ut ‘n klurke”. Er waren weer tal van leuke activiteiten georganiseerd door onze Bemmelcommissie. In een bomvolle Kurref werd om 11 minuten over 3 begonnen met het bekendmaken van de nieuwe prins of prinses. Nadat de juiste kleurencode was geraden ( blauw, rood en geel ) kwamen Prinses Isa en Adjudant Luna tevoorschijn. Het was een leuke middag met Prinses Isa, Adjudant Luna en de Spurriebemmels. s ‘Avonds was het de beurt aan de Spurriezeiers om zijn nieuwe hoogheid bekend te maken. Die avond was onze bevriende Carnavalsvereniging de Houtse Kluppels te gast bij de Spurriezeiers waardoor het gezellig druk was vanaf de eerste minuut. Na het installeren van diverse nieuwe leden moesten we daarna afscheid nemen van Prins Erik en Prinses Ingrid. Prins Erik werd daarna opgenomen in “ het gilde van oud prinsen”. Elk jaar geven de Spurriezeiers elf hints om de bewoners van Stiphout mee te laten raden naar de nieuwe prins. Ook dit jaar waren veel namen de revue gepasseerd, maar toen eenmaal hint 10 & 11 voorbij kwamen, was het voor veel mensen duidelijk. De commissie had dit jaar veel tijd gestoken in de onthulling van de nieuwe prins en we kregen een ware reis door Stiphout. We kwamen langs tal van huizen, maar waar was de prins nu ingestapt? Nadat de elf hints nog eenmaal voorbij kwamen was het onze eigen Ceremoniemeester Jorg die dit jaar de scepter over Spurrieland mocht zwaaien. Prins Jorg en Prinses Marjanke maakten er een mooi feest van die avond met als afsluiting een optreden van feestzanger Ivo van Rossum. Op zondag 22 januari stond de prinsenreceptie op het programma. Nadat we Prins Jorg en Prinses Marjanke hadden opgehaald, zijn we op pad gegaan richting de Kurref. Natuurlijk werden we nog tegen gehouden door de vriendengroep van Prins Jorg waar hij zijn kennis over speciaal bieren kon presenteren. Nadat hij de juiste bieren had geraden, mocht hij door naar zijn eigen receptie in de Kurref. Diverse verenigingen, vrienden en familieleden kwamen naar de Kurref om onze hoogheid te feliciteren. Ook de Kersepitten kwamen met twee volle bussen naar Stiphout toe om Prins Jorg te feliciteren. Het was een gezellige drukke middag. Wij hopen dat u op zondag 14 januari, samen met onze nieuwe prins, ook weer het glas komt heffen op een mooi en gezellig Carnavalsfeest in Stiphout! Alaaf!!

www.spurriezeiers.nl

29


Terugblik Zeivuravonden 2017 Onder de leiding van Prins Jorg d‛n Uurste hebben we vorig jaar weer twee geweldige kletsavonden gehad bij de Spurriezeiers. De opening was voor onze dansmarietjes die een mooie gardedans lieten zien. Heel mooi gedaan meiden. Een nieuw gezicht bij de kletsavonden, kletser Wichard de Benis, startte de avond als ‘Krank Jorum op de Marathon in Stiphout‛. Hij won vorig jaar de publieksprijs bij de Brabantse Kampioenschappen. Tijdens zijn marathon door Stiphout kwam hij allerlei kolderieke zaken tegen. Een mooie opening van de avond. Daarna was het de beurt aan Dirk Kouwenberg als ‘de Astronaut‛. Hij kwam op in een schitterende outfit en vertelde misschien wel één van de grootste onzinverhalen ooit. Het spreekwoord “In de ruimte lullen” krijgt een heel andere betekenis. In die raket ging hij sneller dan het geluid. En dat klopte.…. Want hij liet een scheetje en we roken hem eerder voordat we hem hoorde! De zaal genoot geweldig van deze kletspraat. Striepke Veur trad als eerste groep op. Met hun bekende opkomst en opening lag de zaal al dubbel. Bram, Mario en René zijn weer helemaal terug. Een schitterend optreden. De dansmariekes brachten daarna een geweldige showdans waarbij het black light een extra dimensie gaf aan dit optreden. Berry Knapen als ‘Crimineel Berry K. uit H‛ gaf aan dat hij alles jatte. Hij jat in winkels ooit spullen waarvan hij denkt; ‘wa moet ik mi een krultang?‛ De zaal kwam niet meer bij. Het amusement van Marco Swiggers, ook voor het eerst in Stippunt, was niet alleen geestig, maar ook komisch, geinig, jolig, dwaas, kluchtig, ad rem, gevat, leuk, spitsvondig en vermakelijk. Maar ook lachwekkend, gek, lollig, vrolijk, ondeugend en muzikaal verantwoord! U had er gewoon bij moeten zijn. De afsluiting van de avond was voor Andy Marcelissen als ‘de Blinde‛. Als blinde loopt hij niet alleen achter de vrouwen aan, ook achter de feiten. Maar vooral achter zijn geleidehond Kees de Vries, die ook al geen hol ziet en net zo makkelijk tegen de broekspijpen van zijn baasje pist als op de schoenen van wie dan ook. Samen proberen ze er het beste van te maken. Deze afsluiting was geweldig. Precies zoals we van Andy gewend zijn. De avond werd met het lied “BLAUW ROOD EN GEEL ZIJN ONZE KLEUREN” afgesloten waarbij de dassen van de Spurriezeiers in het rond zwaaiden. Prins Jorg, het bestuur, Raad van 11 en de dansmarietjes, de Hofkapel, maar vooral ook het publiek kunnen terugzien op een mooie avond. Spierpijn voor de lachspieren!! Onder het genot van een drankje werd er nog lang nagepraat over deze avond.

30


cARNAVAL 2018

Zeivuravonden 2018 Kletsavonden 2018 op vrijdag 19 januari en vrijdag 26 januari Voor u treden op: Kletsers:

Amusement:

Boy Jansen (alleen 1e avond) Berry Knapen (alleen 2e avond) Alex Wintermans Arian Compen Dirk Kouwenberg Tadaa Applaus De dansmariekes Hofkapel de Spurriezeiers

In zaal MFC de Kurref; aanvang 20.00 uur precies, zaal open vanaf 19.00 uur. urri u rri z i rrss gaan n weerr ttwee Eén ding waar we niet aan hoeven te twijfelen dit komende carnavalsjaar: De Spurriezeiers geweldige kletsavonden tegemoet in MFC de Kurref. Kijk maar naar de artiesten met ook Stippentse inbreng….. dat wordt lachen geblazen. De opening zal voor onze eigen dansmariekes zijn. Dit jaar zullen deze 10 meiden een mooie gardedans laten zien en de zaal warm laten draaien voor een mooie avond. Boy Jansen zal alleen op de 1e avond voor jullie optreden. Vanaf 2014 is hij bij de Brabantse kampioenschappen ieder jaar in de top drie geëindigd. Zijn act als Beatrix hebben we in 2016 gezien in Stippent. Maar hij heeft ook ‘de rijdende rechter‛ of ‘Herman den Blijker‛. Allemaal bekende namen die Boy als karikatuur graag nieuw leven inblaast. En dat doet hij, zacht gezegd, niet onverdienstelijk. Berry Knapen daarentegen zal alleen op de 2e avond optreden. Die kennen we vast en zeker. Ook omdat zijn Brabantse kampioenschappen en Zuid-Nederlandse kampioenschappen niet meer op één hand zijn te tellen. Hij stuiterde als vrolijke ADHD-er al door de box en tegenwoordig in de ton. Hij laat zichzelf dan ook ‘absurdist‛ noemen. Arjan Compen komt voor het eerst naar Stippent. De meeste zullen hem dus nog niet kennen. Maar ook hij heeft mogen deelgenomen aan de Brabantse Kampioenschappen en heeft ook al in de finale in Helmond gestaan. Ook Alex Wintermans komt voor het eerst naar Stippent. Al enkele jaren terug werden we door Robert van Lamoen getipt om hem naar Stippent te halen. Die moesten we eens horen. Hij staat vooral in zijn geboorteplaats Hank in de ton. Maar naar Stippent wilde hij wel komen als ‘Paus Klompiedorus dun Eerste‛. Als laatste kletser zal Dirk Kouwenberg in de ton staan. We hebben hem al eerder gezien als ‘de Student‛ en vorig jaar als ‘Astronaut‛. Dit laatste typetje heeft hij in Stippent kunnen finetunen om twee weken later in Helmond de Zilveren Narrenkap binnen te halen. Ook werd hij met deze klets Zuid-Nederlands Kampioen Tonpraten afgelopen jaar. Onze dansmariekes zullen tussendoor de showdans laten zien. En ook onze ‘vernieuwde‛ en jeugdige hofkapel zal van het begin tot het einde de avond muzikaal begeleiden. Wij mogen trots zijn op zo‛n fantastische jonge muzikanten. Het amusement voor deze avonden wordt verder nog verzorgd door Tadaa. Wij weten zeker dat jullie gaan genieten van Tadaa. Zij staan namelijk voor entertainment, cabaret en muzikaliteit van hoog niveau, op een bedje van humor, overgoten met een heerlijk Helmonds sausje. Dat wordt ‘skruwen‛ van het lachen. De groep Applaus komt ook voor het eerst naar Stippent. Alhoewel voor het eerst……. In deze groep zit onze eigen Werner Jansen, jarenlang trompettist in onze eigen hofkapel. Applaus bestaat uit drie ‘Helmondse‛ twintigers waarbij Carnaval in het bloed zit. Van kinds af aan zijn zij actief betrokken in het Helmondse Carnaval en op menig kletsavond is door hen het licht uit gedaan. Hun optreden staat voor fris, pikant en kleurrijk amusement van deze tijd. Dus als u wilt genieten van een avondje lachen, gieren, brullen….. Tot ziens bij onze kletsavond.

www.spurriezeiers.nl

31


De Spurriezeiers wensen u een hele fijne Carnaval!!!

32 32 32


cARNAVAL 2018

Spurrieboeren Gildeavond 2017 De 55+ avond keert al heel wat jaren in hetzelfde jasje terug maar is nog steeds een groot succes. Dat is ook te zien aan de steeds grotere opkomst op deze avond. Zou het misschien te maken hebben met de vergrijzing van Stiphout, waardoor dit een terugkerend succes is? Het zal waarschijnlijk wel een bijdrage leveren, maar ik denk dat het succes mede te danken is aan de groepen en individuen die zich elk jaar weer inspannen om een prachtig optreden neer te zetten op deze avond. Vrijdagavond 10 februari was het weer zover, Prins Jorg d‛n Uurste opende de avond met zijn geweldige warme woorden gericht aan alle aanwezigen in de zaal. Na zijn opening was het de beurt aan de jongste muzikanten van Stiphout die de noten al geweldig wisten te raken, waardoor de stemming er meteen in zat. Achter in de zaal werd het rumoerig omdat daar de Oud Prinsen niet langer konden wachten om op te komen. Ze waren in grote getalen gekomen om een positieve bijdrage te leveren aan de avond. Het is een indrukwekkend gezicht: al die oud prinsen in de witte colberts op het podium wat voortaan behoorlijk vol staat met zo‛n grote groep. Maar deze oudjes moesten snel plaats maken voor de jeugd omdat de dansmariekes hun act ten toon wilden spreiden, de gardedans is zoals altijd een zeer goed uitgevoerd stuk waarbij de lenigheid van de dames goed zichtbaar is. Om even wat rust te creëren gaan we over tot het feliciteren van de 77-jarige en maken we tevens de prijswinnaars bekend: het best verklede koppel, man en vrouw zodat de mensen beloond worden voor de moeite die ze hebben genomen om er weer gelikt uit te zien. Nadat al deze mensen in het zonnetje waren gezet kwam de Kletser Rob Scheepers alias De Ober die de hele zaal aan het lachen maakte. Hij kon er geen genoeg van kon krijgen: zijn zeer sterke optreden duurde wel een half uur, waarvan er geen moment saai was en er verschillende mensen op de hak werden genomen. Rob ontving van Prins Jorg natuurlijk de welverdiende onderscheiding die hij met trots in ontvangst nam. Na dit optreden werd het podium gevuld met vrijwilligers van de Bemmelcommissie die zich omgetoverd hadden tot Benidorm Basterds, compleet met rollators en wandelstokken en zelfs een rolstoel. Ondanks deze hulpstukken gingen de heupjes vlotjes op en neer. Na al dit vermaak was het tijd voor de loterij en broodjes waar de aanwezige gasten op rekenen om de maagjes en tassen te vullen met eten en cadeaus. De Stiphoutse gemeenschap stelt deze prijzen beschikbaar en daar zijn we ze jaarlijks zeer dankbaar voor. Met het energiepeil weer op orde, gingen we door met The Voices die elk jaar zichzelf overtreffen door de geweldige klanken die ze voortbrengen te combineren met geweldige teksten die zeer actueel zijn en daardoor ook herkenbaar voor iedereen. De energie die hiervan afknalt is aanstekelijk voor de gehele zaal. Wanneer de witte kleden uitgaan en de schitterende blinkende rokjes tevoorschijn komen gaat er menig hartje sneller kloppen wat op deze avond natuurlijk ook wat risico‛s met zich meebrengt. Prins Jorg moet ook nog even van zijn stoel komen om zijn steentje bij te dragen aan het optreden, wat hem zoals gewoonlijk goed afgaat want in de spotlights is hij niet te stoppen. Na deze actie moet hij snel weer terug op zijn plek zodat hij The Voices kan belonen met een onderscheiding die ze dubbel en dik verdiend hebben. De dansmariekes hebben zich inmiddels weer opgewarmd en omgekleed om de showdans te laten zien. Hier kwam zelfs een defibrillator aan te pas om een hart weer op te starten wat gelukkig niet vaker nodig is geweest deze avond. Zoals we gewend zijn, is de gardedans ook dit jaar weer een prachtig stuk wat perfect ingestudeerd is en uitgevoerd wordt. De Oud Prinsen hebben het helaas niet kunnen zien omdat die ook al weer bezig waren met de voorbereidingen voor hun act. De act bestond uit verschillende optredens verzorgd door verschillende Oud Prinsen. We hadden de gildebroeders, de ruiters en de wandelclub waarna ze nog gezamenlijk door de zaal gingen in polonaise. Na dit optreden was het tijd voor de amusementsgroep Pepurclip om nogmaals te laten zien wat voor goeds er allemaal van Stippentse bodem komt. We kunnen wel stellen dat dit ook echt topamusement is die volle zalen makkelijk ombouwt tot een feestelijke aangelegenheid. Natuurlijk moet het echte vuurwerk nog komen want zoals elk jaar wordt er door de Raad van Elf geroepen dat ze de beste zijn. Dat komt natuurlijk omdat ze dan zelf al redelijk beschonken zijn en niet alles meer helemaal duidelijk kunnen waarnemen. Er mag wel gezegd worden dat ze elk jaar bij de uitschieters zitten en dit jaar met het Gospelkoor misschien wel bij de top. Ze waren allemaal schitterend uitgedost in paarse gewaden en nadat pater Van Berkel zijn woorden had gesproken, ging het helemaal los. De zaal ging er schitterend in mee zodat voor de echte afsluiter “Blauw Rood en Geel” een echte knaller op het podium gezet werd. Hierna waren de optredens voorbij en kon het natafelen beginnen waarna eenieder moe en voldaan naar huis ging om deze geweldige avond te laten bezinken. We hopen dat we alle aanwezigen het komende jaar weer mogen verwelkomen om er samen weer iets moois van te maken. Alaaf!

www.spurriezeiers.nl

33


. e als ge t. n iie . t, wiiit r .w miiir m . k t it iik wiit dan w wel.... .

Al meer dan 10 jaar uw persoonlijke reisagent!

Divers aanbod - Exclusieve programma’s - Maatwerkreizen

Waarom boekt u een reis via ons? • Enthousiaste en ervaren reisadviseur met een advies vanuit eigen beleving. • Aanbod van o.a. vliegvakanties, stedentrips, weekendjes weg, cruises, verre vakantiebestemmingen, groepsreizen, maatwerkreizen en lijndiensttickets. • Samenwerking met een ruim aanbod van reisorganisaties zoals Holland International, Neckermann, Vrij Uit en Duitse en Belgische touroperators. • Aanbod van exclusievere programma’s van o.a. Executive Travel en Silverjet vakanties. Kortom: Wij verzorgen uw reis van A tot en met Z.

Peter van Alphen vakschilder T. 06 51 89 66 60 Eikendreef 9 5707 BN Helmond www.petervanalphenvakschilder.nl

Graag tot ziens! Nicole van Beek & Anne Steeghs facebook.com/travelcompanystiphout Rootakkers 15, 5708 BA Helmond (Stiphout) E nicole.anne.cc@travelcompany.nl - T 0492 477 422 - M 0623 097 773 PERSONALTRAVELAGENT.NL is een initiatief van THE TRAVEL COMPANY DIRECT BV in Almere

Op carnavalszondag, maandag en dinsdag zijn wij gesloten. Vanaf woensdag zijn wij weer uw kennis in smaak! Fijne Carnaval!

Dorpsstraat 47 | 5708 GC Helmond | [0492] 56 50 43 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492] 56 50 30 Mierloseweg 17 | 5707 AB Helmond | [0492] 54 89 04

34 34


cARNAVAL 2018

Club 111 Club van 111 Met 150 leden en partners is de Club van 111 sinds jaar en dag van grote waarde voor het organiseren van de Stiphoutse carnaval. Met de ondersteuning van de Club van 111 kan CV de Spurriezeiers ieder jaar ons dorp weer laten bruisen voor en in de carnavalsdagen. Als waardering voor de Club van 111 hebben wij dit carnavalsseizoen op precies 11-11 afgetrapt. Met een het thema “Casino Carnavalesque” hebben wij een fantastische avond gevierd met casinospelen, dans en buffet. Om het jaar organiseert de Club van 111 commissie een bijzondere activiteit waar alle leden en sponsoren voor worden uitgenodigd. Bent u enthousiast geraakt en wilt u de Stiphoutse Carnaval ook steunen? In aanloop naar ons 55 jarig jubileum in 2019 kunnen wij uw steun goed gebruiken! Voor 50 euro per jaar bent u lid en profiteert u tevens diverse voordelen zoals voorrang op kaartverkoop van gereserveerde plaatsen voor onze Zeivuravonden en een onderscheiding. U kunt uzelf aanmelden bij het bestuur of direct via secretaris@spurriezeiers.nl. rs.nl. s.nl.

Al 299 jaar prinselijk verfrissend FAMILIEBROUWERIJ SINDS 1719 Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

x58741_Bavaria_Pils_advertentie_Caranaval.indd 1

www.spurriezeiers.nl

01-12-17 13:33

35


Programma 2018 Zondag 14 Januari 14.00 uur

Prinsenreceptie

Vrijdag 19 Januari 20.00 uur

1e Zeivuravond

Zondag 21 Januari 13.30 uur

Bemmelshow

Vrijdag 26 Januari 20.00 uur

2e Zeivuravond

Zaterdag 27 Januari 19.30 uur

Playbackfestival met stichting Truckersday

Vrijdag 2 Februari 20.00 uur

36

Boerengilde-avond (55+ avond)


cARNAVAL 2018

Vrijdag 9 Februari 09.00 uur 16.00 uur

Schoolcarnaval Bemmels/Spurriezeiers Liederentafel bij de Ark

Zaterdag 10 Februari 14.00 uur

Carnavalsoptocht Stiphout met aansluitend Optochtbal.

Zondag 11 Februari 10.30 uur 13.30 uur 19.30 uur

Spurrie Heilige Mis Carnavalsoptocht Helmond Spurrieboeren en -boerinnen avond

Maandag 12 Februari 11.15 uur 14.00 uur 20.00 uur

Carnavalsontbijt Spurriebemmelmiddag Sjansbal 2018

Dinsdag 13 Februari 14.00 uur 20.00 uur

Spurriebemmelmiddag Helemaal Hollands

Zaterdag 17 Februari 20.30 uur

www.spurriezeiers.nl

Haringhappen

37


Hofkapel ‘De Spurriezeiers‛ Carnaval 2017 extra feestelijk i.v.m. het 55 jarige bestaan van onze Hofkapel Dat was een mooie aangelegenheid om alle leden die ooit lid zijn geweest van de Hofkapel uit te nodigen en samen te oefenen onder het genot van een lekker biertje. Het was een zeer gezellige repetitie waar leuke verhalen werden verteld en herinneringen werden opgehaald. Na lang repeteren durfden we het aan om met ze allen op carnavalszaterdag de Kurref op zijn kop te zetten! Speciaal voor ons 55-jarige jubileum hadden we bevriende kapellen uitgenodigd om het feest samen te vieren en samen muziek te maken. We denken dat dit met behulp van deze kappelen goed gelukt is. Op de zondag hebben een aantal leden bewezen dat we naast een aardig nootje kunnen blazen, ook een aardig nootje kunnen zingen! Met een bijna compleet nieuwe kapel zijn we op maandag na een stevig ontbijt vertrokken richting de stad. Hier moesten we onszelf bewijzen tijdens het prijsblazen. Na een hele dag spelen en met blaren op onze handen en lippen, mochten wij onze 3de prijs ophalen! De dinsdag met carnaval hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze muzikaal leider Maarten Bloks. Via deze weg willen we Maarten nogmaals bedanken voor alles wat hij voor de kapel heeft gedaan (en dat is heel veel). Gelukkig blijft hij wel vaste invaller dus hopelijk kunnen we nog vaak van zijn muzikale talent gebruik maken! Ik heb zijn (trommel)stokje over mogen nemen, en ik ga proberen om het net zo goed te doen. Wij zijn er in ieder geval weer klaar voor om Stiphout tijdens de carnaval van Live muziek te voorzien! Ons (fris)drankbriefje is geschreven, de valse noten zijn er bijna uit, ons uniform is weer schoon, ons tassie met cd‛s is weer aangevuld. Kortom wij zijn er klaar voor! Namens de gehele kapel een fijne en muzikale Carnaval, aaf a af af Alaaf ost o os st van van den den Brand Brand Joost

38 38


cARNAVAL 2018

De Hofkapel

Roel van Moorsel

Joost van den Brand

Melchior van den Broek

Remco Verdonschot

Sanne Posthuma

Willem van Acht

Loeke van Asten

www.spurriezeiers.nl

Mart Rooijakkers

Benthe van de Kimmenade

Tessa Verdonschot

Paul Franx

Harm Postma

Toos Kaat

Marieke van Acht

Robin Jacobs

39


Eline van den Hurk

www.croustillante.nl www.croustillante.nl info@croustillante.nl info@croustillante.nl tel: 11 tel:06 06 10 10 72 72 64 64 11

Catering Lunches

Taarten&&Gebakjes Gebakjes Buffetten Taarten High-Tea High-Tea

Workshops

CROUSTILLANTE. CROUSTILLANTE. e z e l l i g h e id ee tteenn,, ddrriinnkkeenn && ggezelligheid

Binderseind 5 - 5701 ST Helmond www.elektronikaland.nl

telefoon 0492 - 545168 email: systems@planet.nl

7BO-FVLFO %PSQTTUSBBUF]4UJQIPVU 5FM]XXXEBOM

%SPHJTUFSJK 1BSGVNFSJF 4DIPPONBBLNJEEFMFO %"'PUPTFSWJDF 40 40 40


cARNAVAL 2018

Playbackfestival Playbackshow Stichting Truckersday Op zaterdag 27 januari zal Stichting Truckersday weer in samenwerking met de Spurriezeiers haar jaarlijkse Playbackshow houden. Evenals vorig jaar zullen ook nu een 14-tal acts gaan strijden voor de wisselbeker, die vorig jaar gewonnen is door Mariëlle van Riet. Zij heeft deze trofee nu een jaar bij zich mogen dragen en de Stichting op diverse momenten mogen vertegenwoordigen. Uiteraard zal zij ook haar trofee komen verdedigen en opnieuw een greep doen naar de winst. Wel zal de concurrentie groot zijn voor haar. Nog niet alle acts zijn bekend bij het ter perse gaan van dit blad, maar het belooft nu al een fantastische avond te worden. De liedjes die geplaybackt gaan worden, zijn weer zeer divers. We kunnen gaan genieten van onder meer Celine Dion en Michael Jackson, maar ook van Pia Douwes en de Havenzangers. Kortom, er is weer van alles te beleven op het podium bij de Smed. In de pauze is er ook weer gelegenheid om deel te nemen aan de loterij, waar u mooie prijzen mee naar huis kunt nemen. U steunt hiermee tevens het werk van Stichting Truckersday. Want uiteraard zonder uw steun kunnen wij dit alles ook niet organiseren. We zullen er met zijn allen weer een super geweldige avond van gaan maken waar nog lang met plezier op teruggekeken wordt en natuurlijk niet te vergeten, zullen we ook kunnen genieten van al die geweldig blije en vrolijke snoetjes van onze deelnemers. En ben nu eerlijk, daar doen we het toch ook voor. Ook zal op deze avond onze nieuwe voorzitster zich bekend maken aan het publiek en met haar hebben we het bestuur weer voltallig. We hebben er veel zin in om er weer een super jaar van te gaan maken met natuurlijk de bekende evenementen maar ook gaan we een aantal nieuwe evenementen in het leven roepen. Zo zullen we, de zaterdag na Carnaval, een snert- en stamppotavond gaan houden voor iedereen die zin heeft. Dus hou ook onze website en Facebook goed in de gaten daar zullen we tijdig alle informatie geven. Met ingang van het nieuwe jaar (2018) zullen we ook een nieuwsbrief in het leven gaan roepen, waar ook allerlei informatie te lezen zal zijn over onze evenementen, maar ook bijvoorbeeld verhalen van onze deelnemers of vrijwilligers. Kortom, we hebben allerlei plannen en heel veel zin om er een spetterend 2018 van te gaan maken en we gaan ons op maken naar het 30-jarig jubileum in 2020, waarin we groots uit zullen gaan pakken. Nu hopen we allereerst dat jullie in grote getalen op 27 januari 2018 onze “artiesten” aan komen moedigen en komen genieten van de geweldige optredens. ed, e d, Dorpsstraat Dorpsstraat 40. 40. Dit alles is weer in Zalencentrum de Smed, Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Entree gratis.

www.spurriezeiers.nl

41 41


“Uw bekende en vertrouwde adres voor al uw schadeverzekeringen.�

42


cARNAVAL 2018

Wai, Prinses Kaat d’n Uurste, Bemmelprinses van ut skon Spurrieland Al hil min leve un Stippentse Geborre in ’t Elkerliek en getoge in de Stilpot Skon gedanst bai de huppelmariekes, daarna bai de Bemmewacht en vorrig joar bai de Raod van elf gewist Dikkuls te bekieken op ut sportveld mi hockey Dochter van twee boezemvrienden; Lenneke, de urste Bemmelprinses oit, die tegeworrig nei klen Bemmelkes op de wirreld zet en Bas, fanatiek foeboller bai Stiphout Vooruit Grouwte zus van Pien en Jans, die ok al joare Bemmel zijn en de nog lang blieve Klendochter van Bart en Marianne Daamen oit Spurrieland en Anja en Karel van Oorschot oit de stad van de Keijebeiters Make hierbai bekend: Ten 1e: De wai prinses Isa en adjudante Luna bedanke vur un geweldig klurrijk carnaval Ten 2e: De wai trots zin de de Bemmels nog net zo kenne springe als in 1991 toen ons moeder prinses war Ten 3e: De wai er net als de Bemmels van toen flink tegenaan gaan en de Bemmels op de kaart zalle zette Ten 4e: De onze bemmelwacht zal schitteren in nei klerre Ten 5e: De wai trots zin de wai un Bemmelvorst, Bemmelceremoniemeester en Prinsengarde hebbe Ten 6e: De alle tallenten van Stippunt zich bai de bemmelshow op de kaart magge komme zette Ten 7e: De wai wir skonne bemmelhangers te kaup hebbe Ten 8e: De wai de Trudoschool en de Lindt een bezoekske zalle brenge en de Bemmels dar op de kaart zalle zette Ten 9e: De wai bai dun optocht flink goan springe en zinge op dun Bemmelboot Ten 10e: De wai jullie allemaol willen zien fisten in een bomvolle Kurref Ten 11e: De wai zoveul zalle fisten, de wai na de carnaval compleet van de kaart zalle zijn

stippent

n e t t e z s l e m m de be ! t r a a k e d p o l carnava www.spurriezeiers.nl

43 4


huppelmariekes: Isa Erren, Jopke van Leuken, Jans van Oorschot, Wies van Bragt, Lieve van den Berkmortel, Aniek Adriaans Hurkend vlnr: Lise van Tetrode, Indy van Kemenade, Lauren Veenendaal, Milou Strijbos, Camilla van Hoof

n e t t e z s l e m m e b de ! t r a a k e d p o carnaval bemmelwacht: Pien van Oorschot Laura Adriaans Fleur Aben Pernille van Hoof Hurkend vlnr: Minoes Kemps Feline Aben Saar van der Weijden Lindsey van de Sande

44 44


cARNAVAL 2018

Prinsengarde: Bryan Deelen, Jan van Berkel, Pim van Oorschot narren: Just Swinkels & Pim Strijbos

ceremoniebemmel:Fons van Stiphout bemmelvorst: Jan van Berkel raaD: Danya Meeldijk Naomi Oduwole Lucy Kat Eva van Santvoort Fons van Stiphout

sstippent st tippent nt

www.spurriezeiers.nl

Hurkend vlnr: Sara van der Zanden Mijntje van Stiphout Kaat van Oorschot Karlijn Raijmakers Guus van Stiphout 45


Koen Kanters

Houtsestraat 64 5706 LS Helmond T 0492-554360 F 0492 546659

Het hoeft niet koud te zijn met Carnaval!

Worldwise Reis- adviesbureau Dorpsstraat 40G, 5708 GJ Helmond (Stiphout). Tel. 0492 - 526943 - www.worldwise.nl Voor hetzelfde geld ... GOED geregeld!

46 46


48


de bemmels zetten carnaval op de kaart!

De Bemmelcommissie: Mark van de Sande Melina Verbunt Bas van Oorschot Simone van der Zanden Eline van den Hurk Huib Raijmakers

Begeleiding huppelmariekes en bemmelwacht: Cindy Essers Evelien de Wit

stippent sst t i ppe n nt t


N

it z nder

Cola, sinaasappelsap, bronwater, bier, koffie of uw favoriete wijn. Dankzij onze adequate bevoorrading komt u nooit met lege handen te staan. Met een uitgebreid assortiment kunnen we iedere organisatie bedienen.

!LMEERDANJAARUWPARTNERVOOR )NCASSONATIONAALINTERNATIONAAL *URIDISCHE!DVIEZEN +REDIETINFORMATIE )NCASSOPREVENTIE

Middendijk 36, 5705 CC Helmond, Tel. 0492 52 36 67, meulendijks@drankenhandel.net, www.drankenhandel.net

PIET ANDRIESSEN B.V. Eloy Andriessen

BRILLEN - VEILIGHEIDSBRILLEN COMPUTERBRILLEN

Hortsedijk 11a - 5708 HA Helmond Tel: 0492 - 548658 Fax: 0492 - 523524 www.andriessenoptiek.nl

Willem van Oorschot 06-54928590

Heese 20 | 5708 KH Helmond BMK De Incasso

info@vanoorschottimmerwerken.nl Polluxstraat 110a-112a 5631 ES Eindhoven T 040 2454045 Iwww.vanoorschottimmerwerken.nl www.bmkincasso.nl

6AN (OUT 'ROUP 7ORLDWIDE 6AN (OUT +ABEL 2ECYCLING "6 \ (ELMOND /3"/ +3- )NTERNATIONAL "6 \ $EURNE

22 50 50

3TOCKX -ETAL 4RADING "6

\ %INDHOVEN

7ERNER 2ICHTER 'MB(

\ %SSEN $


cARNAVAL 2018

Carnaval 2017 ls e m m e b ie rr u p S Terugblik

had: een bezoek rnavalsactiviteit ge ca te rs g ee de we bben op dat moment no Zondag 8 januari he Hout. We hadden loier eenns M tijd in s an lke da pe ge st Klup allen ons be n zij et m aan de Klein Houtse en bb he duus lukt, d judant(e), dus we is het dit jaar niet ge s laa He . geen prins(es) of ad en rd wo de de fitste prins te gezellige middag bij de jaarlijkse strijd om ! Het was een erg uw enn nie bb op he t he en lop we en aise ge volgend jaar prober et zijn allen de polon m we bij ar wa s, lke t hebben. Klein Houtse Kluppe en bben e Bemmels gedans hebb all s, he et was, m t es wa rs inses ee t prins he of pr ins of prins en voor d pr n de va ing ull th en on am de t kw orda chten, rinsenbal plaats. Vo klurke’. Na lang wa elp ‘n m m ut e Be t ev de he ge n ai nd va ‘W vo lp uari maakt: g hij hu Op zaterdag 14 jan maar gelukkig kree het motto bekend ge , rd en we en op en te j ld t Zi ste kis n! ge hij de voor ik lukte het niet om prinses Isa tevoorsc alle Bemmels zich kist binnen. Prins Er te Fleur. Daar kwam n an ee jud et m ad ! s ar en ier ha ak ze m en rie te de Spur , prinses Iza leuke Carnaval van adjudante van 2016 zij er een gezellige, en fd loo be bemmelprinses en en m t haar adjudante. Sa hten dit jaar benoemde Luna to inses Marjanke moc pr n zij en rg Jo ins s. Pr van de Spurriezeier . ulling van de prins th on en adjudante Luna de Isa s s wa se d rin on elp m m be In de av et m en erg riezeiersland, sam de Kurref was het regeren over Spur ens de receptie. In tijd n es re ins ite pr lic fe en an rg ins Jo janke ga rst laten zien aan pr ee Jorg en prinses Mar t he ins pr or j vo wi je en ns ht da oc n m Zondag 22 januari de bemmelwacht hu huppelmariekes en de en ht oc m en gezellig ag weer veel mooie Marjanke. hebben deze midd e W w. ho els m m jkse Be optredens heel goed er tijd voor de jaarli nemen, omdat alle we te t nhe ing s ss wa sli ie be pt n ce ee re prijs vandoor. Zij da ilijk om Twee weken na de y was het erg moe n er met de eerste jur ge de , gin tje or dy ijn In Vo M n. en s, zie uu ies ge ,G uit. Lauren, Britt, W en leuke optredens or Nina, Pim, Fons en waren zij er toch werd gewonnen do er er ad kken. Het was iet rg pa sk ve e oit g nd lan ve De . ge Na ht K3 waren! uziek met lic allonnen van m tb e ch ixt m Lu ge 00 op .0 kt 10 en een dans gemaa sten op het nummer , Jan en Isa. Zij hadd Ilja n, ya Br , na Lu , Kurref! Leentje drukke middag in de en e llig ze n de Bemmels ge g er n weer ee t aan de pauze ware To y. da rs ke uc Tr n val va door mee te s het Playbackfesti met de optredens en ee tijd m ig st ez sia nw ou aa th k en j oo , ook van onze deden Uiteraard waren wi voorbij zien komen en de Raad van 11 ns na de Lu tre te op an ie jud oo m ad , Isa bben aanwezig. Prinses llige avond en we he . Het was een geze en ns da te en en klapp hBemmelwacht. gonnen op vrijdagoc Huppelmariekes en n. De Bemmels be he n lac hu en ht en ac ns elw da m bem n feesten, ppelmariekes en de hu arnaval! Vier dage C de or en vo ht ho oc sc tijd m de lijk er or de t. Hi do En toen was het ein daarna aan de Lind optredens verzorgd aan de St. Trudo en en er andere leuke rd ek deren stonden we zo kin be ok le n O . Al ee rs t. et ou ste m tend cht in Stiph fen en mee to juf op n, re de de or kin vo t e oo all n melb ng van de optocht. dansje laten zien aa eindelijk op de Bem voor de prijsuitreiki els in f m m rre Be Ku de de g en ht no oc met de optocht in Daarna len. Op zaterdag m hier stonden, net als snoepjes te gooien. ok en O ien d. erg leuk aa on zw lm te He , in en ij vonden het weer de optocht W s n! ag te idd ch enthousiast te dans m to ’s op en ie is oo m rst de Heilige M te gooien. Wat een Zondagochtend ee aaien en snoepjes zw te , en ns da te n Stiphout, de kindere de t! rd flink gedanst en op de Bemmelboo zellig druk en er we ge met er En s . wa en t kk He pa f. te af weten rg val in de Kurre Jo na ar ins C pr n ag va idd r m te n ep het tijd voor ee sdagavond! En toen deze middag de sc Op maandag was . Prinses Isa heeft scheidsetentje op din en af t lop he ge s n en ee er tijd rg ied Jo or aise gelopen. Toen prins polonaise werd do gedanst en de polon egen we ijsjes van kr we r te en ep bb sc he de er or ke e vo . succes, want in ruil lsdag. Voor de laatst l voor de Bemmels , de laatste Carnava de van de Carnava ag ein t sd he din e r nd ee ke alw te t be he was ding, dit jes t wisselen van de kle inses Marjanke friet was het tijd voor he et prins Jorg en pr m nst. en da m ge sa en els bb m m he l bben alle Be ze Carnava he de t, er or ke Sp e tst de é laa af er C all s thuishonk, genomen van alle et zijn allen voor de Eenmaal terug in on e hebben afscheid n disco, waar we m W . ee g de no ein arnaval! er n s te s wa wa en ooie en gezellige C naval 2017 m ar n C , ee gegeten. Na het et en op lov en ge ijk n gk aa ru er toch echt et zijn allen weer te Daarna moesten we Luna. We kunnen m te an jud ad en Isa Bemmels, prinses in, jullie ook? hebben er weer zin ij W . 18 20 l va na En nu op naar Car s Carnaval 2018! de activiteiten tijden n va n ee bij ns zie Alaaf en graag tot issie De Bemmelcomm

stippent

www.spurriezeiers.nl

51


lente in aantocht bij Primeur nu volop nieuwe collecties, kom en laat u verrassen

6!.34)0(/54 *%!.3 -/$% "AKELSEDIJK (#(ELMOND 4EL 

Kinderdagverblijf Nieuwe openingstijden di, wo, do, en vrij

12.00-23.00 uur

zaterdag

12.00-20.00 uur

zondag

12.00-23.00 uur

maandag

gesloten

Kleinschalige huiselijke aanpak onder deskundige leiding Braakweg 23 5708 JJ Stiphout Telefoon 0492-532740

POELIERS BEDRIJF MARJOS - STIPHOUT B.V. ( Gebr. Benders )

info@robceelenbouw.nl • gericht op particuliere en zakelijke markt • gespecialiseerd in maatwerk • naar wens gemaakte interieurs • vrijblijvende offerte • speciaal voor u gemaakt ontwerp

Tel: 0492 - 52 59 07 Elpe Apartments Hochsauerland

www.jemo-interieur.nl

tra ex m ting Nu kor Gezellige en comfortabele appartementen nabij Winterberg et

Jerry Molenaar • De Zellen 14 • 5708 AA Helmond T.: 06 - 26168374 • E: info@jemo-interieur.nl

10 52

Slechts 2,5 uur van Stiphout - Gratis WiFi - Nederlandse TV - Luxe badkamers Grote tuin met bergbeekje - Aan de bosrand - Wintersport - Groepen

www.sauerland-apartments.nl Fam. Borsje - E: info@sauerland-apartments.de - Tel: 06-27350099 (na 18.00)


cARNAVAL 2018

Bemmelprinsenbal

n over Spurriezeien er dit jaar regere ud zo e wi o ie W rdt de adjudant nbal! worden? En wie wo r, het Bemmelprinse es ve ins zo pr er n ee we t of he s ins Iedereen was ri wa t een pr Afgelopen 6 janua Ceremoniebemmel. urriezeiers? Zou he en Sp st or de n elv m va m ins Be pr de de s de verkiezing van ersland, samen met spannend dit jaar wa tra Ex n? da dit bekend was. te an of adjud n niet wachten tot ko n en ing ull th on de n zich met het spele nieuwsgierig naar kinderen vermaakte le Al . t uk he dr en en al llig za geze zichzelf voor aan de en, was het al erg jaar. le Bemmels stelde Al Kurref binnenkwam . de iek uz els m m n de Bemmels dit m de Be op de Toen het dansen art’ is het motto va en ka n or de pc op po l n va va na ar en C et e Bemmels zetten van spelletjes, het ren. bekend gemaakt. ‘D rd en snoepende kinde we r de jaa en ns dit n da va e, nd ele motto sp de et ten! EenBemmels zich m ins of prinses in zit pr e uw Hierna mengde de nie de st oe n mooie kist. Daar m lde voor dat we va nen met een grote, niet. Vorst Mark ste s bin s laa r ier he ste ze te ee rie luk ur t iem Di Sp on . m de maken g cere Ein-de-lijk kwamen Jorg de kist open te rkte niet. Toen kree we ins dpr dit ha e k n rd oo aa r ee er aa ob m rd pr , , niet ee oberen maal op het podium getal. Dat we daar opnieuw zouden pr als n av ? da rn t oh ca h he t O . en he n s en lle op wa te t t af 11, want da g steeds nie f no na g va gin n 10 naar 0 zouden t lle kis te af de n En ! idee: we moeste – 4 – 3 – 2 – 1… Nick een heel goed 9–8–7–6–5 – 10 – ? 11 es n: ins pr lde of den gedacht! We te l vieren zonder prins es toch geen Carnava en nd en in de zaal plaatj ko e W ? nu Wat judante Luna hadd ad n en zie Isa ge es ze ins en Pr dd aansnellen. n nar. Ook ha 17 ee 20 en n st va or te elv an m jud m be prinses en ad vonden, op de moniebemmel, een Opeens kwamen de in de zaal hadden ge judant(e), een cere ze ad n die ee es , s) atj (e pla ins de pr es Isa, adjudante iden dat gevonden van een art’! Natuurlijk! Prins n afgebeeld. Ze ze ka re de wa open! op n al rte av aa rn elk ca sp 0 en… de kist ging mels zetten ar m na Be e 11 dat er op de kist 5 ‘d n nt va af wa en kt, n all n worden gepla n, we telden met zij spelkaarten moeste es op de spelkaarte atj pla es Kaat de n kte pla arnaval! Nadat prins C de in Luna en prins Jorg t ef he zin orst en t ze veel en wie de Bemmelv ak s aan haar te zien da m wa nd t ke He be n. at hij Ka sc or es stralend tevo ren we compleet als te. Ook mocht prins Prinses Kaat kwam el Fons. Eindelijk wa rlijn tot haar adjudan m Ka em ze ieb de on em em no er be C en geïnstalleerd was, : Bemmelvorst Jan te worden. van dit jaar werden el n mooie Carnaval m ee em ft ieb loo on be t em He Cer n! ne gin be ht Carnaval ec en Helmond en op Bemmels en kon de optocht in Stiphout de s en tijd , ow sh ck ba mmelshow, de Play aal te zien op de Be em all lie jul n pe ho Wij agen in de Kurref! onze carnavalsmidd Alaaf!

stippent

n e t t e z s l e m m e b de ! t r a a k e d p o l a carnav www.spurriezeiers.nl

53 5


- Sportprijzen - Karnavalsmedailles

Dorpsstraat Dorpsstraat 25 25 5708 GC GC Helmond Helmond 0492 -- 554399 554399

NOOLLOOOOGG VVI IN

DE W ND VAN EW .. VA

Wi jnkopoeuritj Stiph

- Gilde en Schutters zilver

..

Tel.: 0492 - 550792 - Fax: 0492 - 551810 E-mail: andriessenatelier@zonnet.nl

- Reparatie horloges en klokken

IEE MMI

Dorpsstraat 18 5708 GH Helmond (Stiphout)

- Reparatie en nieuwwerk goud en zilver

ACCAAD IJIN JNA DEE

Goud- & Zilver Atelier

ANDRIESSEN

Wij wensen wensen alle Spurriezeiers Wij ‘n prettige prettige carnaval. ‘n MOCHTUUNOG NOGDORST DORSTVOOR VOOR THUIS THUIS OVERHOUDEN, OVERHOUDEN, MOCHT WE HEBBEN GEDISTILLEERD, WIJN, BIER EN FRIS FRIS GENOEG. O WE HEBBEN GEDISTILLEERD, WIJN, BIER EN GENOEG.

Dorpsstraat 63, Helmond www.feestshopper.nl | www.greef.nl 54 54 54 54

WONEN | STOFFEN | FEEST


cARNAVAL 2018 2014

de bemmels zetten carnaval op de kaart!

SPURRIEBEMMELLIED We wilden skiën leren En naar de bergen gaan. We wilden ‘t proberen Maar hebben ‘t niet gedaan. Van ene kant maar goed ook Dat we niet gegaan zijn zeg. Want achteraf bekeken Konden we in Stippent nou nie weg.

Refrein: R efre e ein: Met onze eigen jeugdraad hier Vieren wij nou Carnaval. In jaren was het niet zo skôn in ‘t Spurriedal. En de Bemmels springen rond Als ene aap op ene stek. Ons hele Spurrieland Stippent is stapelgek.

De jeugd die hè de toekomst Dat is ons zo geleerd. Dus ’t Carnaval in Stippent Lopt van nu af aan gesmeerd. En wie met deze dagen Ons Spurrieland nie mist. Die kunnen we vertellen Dat ie z’n eigen hè vergist.

Refrein: Met onze eigen jeugdraad hier Vieren wij nou Carnaval. In jaren was het niet zo skôn in ‘t Spurriedal. En de Bemmels springen rond Als ene aap op ene stek. Ons hele Spurrieland Stippent is stapelgek.

g Spurrrriieebemmels o o b n e )e ) s ss s e ( s( s n i ri r P Niieeuwe n

pen aanpasse pen maken, ontwer er tw on n, ate pr en en jaar dan toch Na enkele jar kwam het er afgelop n se as np aa n pe er aag uitgezet om en weer ontw de Hurk werd de vr n va rik nd He j Bi )enboog. De oude eindelijk van. voor een Prins(ess en ak m te p er tw chitect waardig een nieuw on s mee. Een echte ar tie op als hij g ee kr een zeer kritische ontwerpen l nieuw ontwerp. Na taa to n ee et m rik het ontwerp direct kwam Hend elcommissie werd m m Be de or do beoordeling goedgekeurd. van Berkel onsord door Mark sp ge rd we en dd dig ha Spurriebemmels. Het hout dat we no etje bekend bij de be in kle n ee , en rk en machinaal Timmerwe alle benodigde figur t da or vo on Bloks) er de rg Hendrik zo donderhoud (en To oe stg Va l so Du zij n . Dank nda v.d. Sande - va uitgezaagd werden en verf geregeld. Li ur kle en ur de fig dig e no uw be werden de wijze op de nie t de verf op de juiste Schijndel zorgde da terecht kwam. geholpen door riaans Bouwbedrijf, Ad rm Ha de rg zo igen van meerdere Uiteindelijk hot (ook met het led sc or O n in elkaar va s Ba id commissiel de boog weer stevig n va l te rs de on t he dat De figuren flesjes bier), er voor n een fris kleurtje. va rd we n zie or vo weer aar Harm). gezet werd en ook ar was Kees (zeg m kla en t ats pla ge l rste werden op het onde en. Nou mooi niet. of cake’ zou je denk ce pie ‘a st lee na zo Als u het mens de Bemmell, Toon en Harm, na so Du a, nd Li k, ar M Hendrik, : Spurriebemmeltjes commissie en alle g””. g og o ss)enboo n de nieuwe Prins(e aa e ag dr bij lie jul t voor “Van harte bedank

stippent iip pp pent pen pe ent en e nt n t

www.spurriezeiers.nL

55


56 56


Dee p rrrr e eemmels D mmels

Naam: …………………………………………………………………. Adres: …………………………………………………………………. Leeftijd: ……………………………………………………………….

Lever de kleurplaat uiterlijk vrijdag 9 februari in bij Jumbo Stiphout. Lever Op maandag Op m 12 februari wordt de winnaar bekend en mag hij/zij een prijs p rijs iin ontvangst nemen. Hiervoor moet je aanwezig zijn tijdens de Carnavalsmiddag voor de jeugd in zaal de Smed Carna C arna

Carnaval Carn C arn vval al Kleurwedstrijd eedstrij dstrij

De Bemmels zetten carnaval op pd dee k kaa kaart! aa !


Whatever the challenge, met carnaval kan het wel even wachten.

Mevi Fijnmechanische Industrie B.V. Wethouder den Oudenstraat 1 5706 ST Helmond,

6055

Tel.: 0492 - 53 86 15

info@mevi.com

Fax: 0492 - 53 87 35

www.mevi.com


SJANSBAL 2017

SJANSBAL 2017


BBQ

12,75

vanaf € compleet verzorgd

BROODJES Dorpsstraat 58 tel. 0492 - 534 275

Speciaalzaak in: Vleeswaren • Kazen • Maaltijden Soepen • Broodjes

ook bezorging !

WARME MAATIJDEN

VOOR AL UW VOEGWERKEN NAAR:

JAN VAN HEESCH

Kloosterstraat 45 - Helmond - Tel. 0492 524769 G

60


cARNAVAL 2018

D‛n Oitskieter Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Elk jaar reikt het bestuur van de Spurriezeiers d‛n Oitskieter uit. Deze Oitskieter is in 1998 ingevoerd om een persoon, die zich bijzonder heeft ingezet of in positieve zin is opgevallen, te eren met een aparte onderscheiding. Dit kan variëren van bijvoorbeeld het bouwen van een carnavalswagen tot het zijn van de sfeermaker op al onze evenementen. Deze onderscheiding wordt tijdens onze Algemene Ledenvergadering uitgereikt. D‛n Oitskieter is in het verleden al uitgereikt aan de volgende personen: 1998 Nol van Bilsen 2008 Maarten Bloks en Bart Adriaans 1999 Toon Bloks 2009 Bianca Bisschop-Romonesco en Evelyn van Helden 2000 Toine Amijs 2010 Jorg van Stiphout 2001 Adrie van de Weijden 2011 Robert Adriaans 2002 Willy Thijssen 2012 Niet uitgereikt 2003 Sander van Esdonk en Maarten van Dijk 2013 Mark Essers 2004 De Boezemvrienden 2014 Niet uitgereikt 2005 Huib Raijmakers 2015 Eef Luyben 2006 Niet uitgereikt 2016 Niet uitgereikt 2007 Marcel van Osch 2017 Sjansbal Commissie 2017

Ereleden Ook onze carnavalsvereniging heeft ereleden en leden van verdienste. Dit zijn mensen die zich op een bijzondere manier inzetten of ingezet hebben voor onze club. Marinus Leenders † Één van de mensen welke aan de wieg heeft gestaan van onze vereniging, gestart in de Raad van 11, jarenlang de stem en het gezicht van de vereniging als vorst zijnde. Marinus was prins in 1973. De 1e voorzitter van de vereniging en ook de langstzittende voorzitter van de vereniging, namelijk van 1964 tot en met 1982. Nadien vice-voorzitter in het bestuur en samen met Mies de Louw zocht Marinus de Prins aan vanaf 1987 tot en met 1993. Marinus is tot erelid benoemd in 1987. Mies de Louw † Één van de mensen van het 1e uur. Mies is in de Raad van 11 begonnen, nadien secretaris en jarenlang penningmeester in het bestuur. Mies is inde jaren ‘70 ceremoniemeester geweest voor de vereniging en is immer gezichtsbepalend geweest voor de vereniging. Mies heeft samen met Marinus de prinsen aangezocht in de periode 1987 - 1993. Ook Mies is in 1987 tot erelid van de vereniging benoemd. Gerard Sommer is in 1992 benoemd tot erelid. Gerard is lid geweest van de Raad van 11 en was vele jaren actief in het bestuur als penningmeester en vicevoorzitter. Has Bouw † Has was Prins van onze vereniging in 1995. Has heeft voor de vereniging vele hand- en spandiensten verricht. Has was als vroegere uitbater van café zaal Het Aambeeld jarenlang gastheer van onze club. Iedere Spurriezeier kon bij Has terecht. Piet Dekkers is in 2002 benoemd tot erelid. In 1982 was Piet de prins van de Spurriezeiers. Na de Raad van 11 was hij penningmeester en voorzitter binnen het bestuur. Jan van Berkel † benoemd tot erelid in 2001. Jan heeft vele functies bekleed binnen onze vereniging. Hij was onder andere bestuurslid, lid van de Raad van Elf en voorzitter. Maar wij kennen Jan het best als de spraakwaterval van de Spurriezeiers, namelijk als Vorst. Eef Luyben is in 2007 benoemd tot erelid. Eef heeft vele functies binnen onze vereniging vervuld. Hij zat in de Bemmelcommissie en was Prins in 1996. Daarnaast was hij lid van de Raad van Elf, Adjudant en Vorst. Op dit moment staat hij nog steeds voor de Spurriezeiers klaar. Adrie van de Weijden is ook in 2007 benoemd. Adrie is meer als 18 jaar actief geweest. Adrie is de grote animator geweest achter onze carnavalskrant en de website. Hij heeft vele jaren in het bestuur gezeten waarin hij de functie van penningmeester en het voorzitterschap heeft vervuld. Ook is hij Prins geweest in 2007. Toos en Hans van de Westerlo zijn in 2008, tijdens ons 44-jarig jubileum, benoemd tot ereleden. Toos heeft 44 jaar lang diverse hand- en spandiensten verleend voor onze vereniging. Niet vergeten mag worden dat zij ook vele jaren begeleidster van de dansmarietjes was. Hans van de Westerlo is vanaf de oprichting actief bij de Spurriezeiers. Hij is 3x Prins geweest en was lid van de Raad van 11, bestuurslid en voorzitter. Toon Bloks is benoemd tot lid van verdienste in 2007. Toon is Prins geweest van onze vereniging in 1993. Jarenlang heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met diverse hand- en spandiensten met o.a. technische zaken. Ook is hij al vele jaren betrokken bij de optochten in ons Spurrieland. Willy Thijssen is in 2014 benoemd tot erelid. In 1996 begonnen als hoffotograaf bij de Spurriebemmels. Daarna verder bij de Spurriezeiers als Raad van 11 en als tweede secretaris in het bestuur. Hier had hij diverse commissies onder zijn beheer zoals: de Carnavalskrant, het Playback festival, bezoek Elkerliek ziekenhuis en Alphonsus. Ook verzorgde hij de onderscheidingen. Elf jaar was hij als Adjudant de rechterhand van de Prinsen. In 2011 was hij zelf Prins van de Spurriezeiers. Ad Kouwenhoven werd in 2014 benoemd tot lid van verdienste. Ad heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging door elk jaar diverse advertenties op te halen.

“Oud” prinsen op de receptie bij prins Josef. Feruari 1984. Achter v.l.n.r. Henk van Deursen, Piet Remmen, Cor van de Kimmenade, Jan Heesakkers, Robert Adriaans, Rene van den Broek, Piet Romonesco, Jo adriaans, Gerard Vermulst en Wim Benders. Voor v.l.n.r. Marinus Leenders, Karel van Diest, Prins Josef Coolen, Hans van de Westerlo, Piet Dekkers en Jan van Berkel.

www.spurriezeiers.nl

61


Gas- en waterinstallaties Sanitaire installaties Zinkwerken Dakwerken

Werkplaats-magazijn Schoolstaat 7A 5701 JR HELMOND Tel: 0492-533512 Fax: 0492-538507 www.wivabv.nl

Gerard Roefs Taxaties en Advies Makelaar en Taxateur

06-22710494 • 06-54927807 62 62


cARNAVAL 2018

Heilige mis Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, Ook dit jaar zal er op de lange Carnavalszondag begonnen worden met onze Spurrie heilige mis. Voor ons als Spurriezeiers is het dan weer vroeg present zijn maar dat hebben wij er graag voor over. Immers is dit een mooi moment van bezinning in deze drukke Carnavalstijd. Vele goed gemutste carnavalsvierders komen naar onze schitterende Trudo kerk om samen met ons deze viering bij te wonen. Dank zij de versiergroep zal de kerk er weer feestelijk uitzien. Onze diaken Ton Schepens zal er op zijn eigen ludieke wijze weer voor zorgen dat er tijdens zijn toespraak met een glimlach naar hem geluisterd wordt. Natuurlijk zal onze Pastor Van Kessel niet ontbreken, evenals de mooie zang van het gemengd Trudokoor. Onze eigen hofkapel zal met hun frisse klanken ook weer van zich laten horen. Wat is het toch iedere keer weer leuk om te zien hoe onze kleine huppelmariekes met hun dansje na de dienst de handen op elkaar weten te krijgen. Voor onze Prins en zijn grote gevolg zijn dit echte kippenvel momenten. Graag nodigen wij u allen uit om deze viering op zondag 11 februari bij te komen wonen. De aanvang van deze Spurrie heilige mis is om 10.30 uur. Graag verwelkomen wij veel Spurriezeiers, Spurriezeierinnekes en Spurriebemmels bij deze viering. Ook u bent van harte welkom.

www.spurriezeiers.nL

63


Volg ons ook op:

Mierloseweg 114/139 Helmond Bezoek ons op DIVERSE MARKTEN in uw regio, via onze webshop of op bovenstaand ADRES!

Winkel:

Maandag 13.00 uur - 18.00 uur Di t/m Vrij 09.00 uur - 18.00 uur Zaterdag 09.00 uur - 18.00 uur

Groothandel:

Di t/m Vrij 08.30 uur - 18.00 uur Zaterdag 09.00 uur - 16.00 uur

www.vorstmodestoffen.nl


cARNAVAL 2018

Wilt u graag een vlag of das? Of wilt u lid worden van de vereniging? Iedereen een Spurriezeier!! Wilt u lid worden van de vereniging? Wilt u ons sponsoren via de Club 111? Of bent u op zoek naar een echte Spurriezeiersdas of Spurriezeiersvlag? Bel (0492-521672), mail (secretaris@spurriezeiers.nl) de secretaris, of kom langs op ons kantoor. Tijdens de Carnaval is iedere Stiphoutenaar een Spurriezeier en dat mag gezien worden. De nieuwe kleurrijke dassen dragen bij aan dit ultieme Stiphoutse Carnavalsgevoel. Wilt u daar ook bij horen? Word lid en krijg de originele Spurriezeiersdas cadeau. Hiermee steunt u de vereniging en zorgt u ervoor dat er ook in de toekomst vele Carnavalsevenementen georganiseerd kunnen worden. Het lidmaatschap kost u slechts € 25,- per jaar. Voordelen lidmaatschap: Originele Spurriezeiersdas Voorrang kaartverkoop Bezorging Carnavalsgids Toegang en inspraak tijdens de ledenvergadering. Ook kunt u de club sponseren via de club 111. U betaalt een sponsorbedrag van € 50,- per jaar, maar daarvoor krijgt u ook iets terug. U krijgt een originele Spurriezeiersvlag en een echte onderscheiding. Voordelen club 111. Originele Spurriezeiersvlag voor nieuwe leden Gereserveerde plaatsen kletsavond (max. 2 personen per lid en op aanvraag) Bezorging carnavalsgids Onderscheiding Wilt u een losse das of vlag kopen, bijvoorbeeld omdat u al lid bent? Beide zijn te koop voor slechts € 15 op het Spurriezeierskantoor. Ook kunt u een mailtje sturen naar de secretaris. Dan nemen wij contact met u op over de afl flevering. g.. g

www.spurriezeiers.nl

65


Gilde van Oud Prinsen Beste Spurriezeiers en Spuriezeierinnekes, Jong en oud kan komende tijd weer vooruit om van Carnaval 2018 weer een mooi feest te maken. Laten we in ons mooie dorp koesteren wat we hebben aan welvaart en welzijn . Met, áls we het vergelijken met vele plaatsen op aarde: “een hemel op aarde”. Wanneer we vreugde en verdriet samen kunnen delen, kunnen we óók weer van Carnaval 2018 een super mooi feest maken. Ik heb deze tekst geschreven enkele dagen na de Avond Wieler 4-Daagse 2017 waar jong en oud samen ons dorp droegen. Super om te zien hoe de jeugd op deze avonden samen strijdt én plezier maakt. Allen aangemoedigd door hun ouders, opa‛s en oma‛s. Zij zijn tenslotte ook de toekomst voor onze verenigingen. De opbrengst van AW4D 2018 komt overigens ten goede aan de Spurriezeiers. Prins Jorg heeft afgelopen carnavalsjaar de kar getrokken en het plezier straalde er vanaf. Ook bij zijn vrouw en kinderen was dit goed te zien. Een trotse Stippentse Prins is mooi om te zien en dit met een dubbele pet op als bestuurslid en Prins. Ik vond het persoonlijk wel jammer dat waar hij normaal toch goed in is, namelijk streken uithalen, wat minder goed uit de verf kwam. Prins Jorg bedankt en komend jaar welkom bij ons clubke. Namens alle oud- prinsen maak er weer een mooi feest van zodat we daarna samen kunnen zeggen “we hebben ervan genoten”. “Ik hoop gullie ók, toi, toi, toi”. Voorzitter Gilde Oud Prinsen, Hans Rooijakkers

66 66


cARNAVAL 2018

Gilde van Oud Prinsen

www.spurriezeiers.nl

67


AUTO AUTO CENTRUM CENTRUM STIPHOUT STIPHOUT b.v. b.v. EX-LEASEAUTO’S EX-LEASEAUTO’STEGEN TEGENDE DELAAGST LAAGST MOGELIJKE MOGELIJKEPRIJS PRIJS Lambert Lambertvd vdBiggelaar Biggelaar Gerwenseweg Gerwenseweg31a 31a 5708 5708EJ EJHelmond Helmond tel tel0492-536737 0492-536737 mob mob06-53997021 06-53997021

WWW.AUTOCENTRUMSTIPHOUT.NL WWW.AUTOCENTRUMSTIPHOUT.NL

Binderseind 5 - 5701 ST Helmond www.elektronikaland.nl

telefoon 0492 - 545168 email: systems@planet.nl

7BO-FVLFO %PSQTTUSBBUF]4UJQIPVU 5FM]XXXEBOM

%SPHJTUFSJK 1BSGVNFSJF 4DIPPONBBLNJEEFMFO %"'PUPTFSWJDF 40

carnavalskrant_2017.indd 42

68 68

C


cARNAVAL 2018

PR Commissie Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, De Spurriezeiers kunnen sinds jaar en dag rekenen op een vaste groep sponsoren, adverteerders en natuurlijk de leden van de Club van 111. Hiervoor is de carnavalsvereniging alle begunstigers zeer erkentelijk. De ondersteuning van deze groep in de organisatie van de carnaval in Stiphout is van essentieel belang. Het jubileumjaar 2019 staat voor de deur, en dat is een goed moment voor de PR commissie om het beleid te vernieuwen! Om ook de komende jaren goed voor de dag te komen willen wij onze begunstigers extra waarderen en nieuwe begunstigers binden. Zo garanderen wij Stiphout een complete carnaval waar voor jong en oud ruimte is om te genieten, te lachen en feest te vieren. Van optocht tot Zeiveravond, van Bemmelshow tot het Sjansbal en van de Dansmariekes tot en met onze nieuwe Prins. De Spurriezeiers staan te boek als kwaliteitsvereniging. Om een beeld te geven wat de mogelijkheden zijn voor sponsoring er nieuwe sponsorpakketten opgesteld. De bestaande pakketten worden in de komende periode omgezet naar het onderstaande model. Zo kunt u in een oogopslag lezen wat de mogelijkheden zijn om onze vereniging te ondersteunen:

Blauw (Stersponsor)

Rood (Subsponsor)

Geel (Sponsor)

Wit (maatwerk/event)

Advertentie in carnavalsgids

√ 1 pagina

√ 1/2 pagina

√ 1/3 pagina

X

Zaalreclame ieder event

√ logo

√ logo

√ logo

√ logo event

Website

√ banner

√ banner

√ banner

√ logo event

Bedrijfslid Club van 111

X

Toegangskaarten kletsavond

√ 10 stuks

√ 6 stuks

√ 2 stuks

X

Logo op toegangskaart kletsavond

X

X

X

Toegangskaarten Spurrieontbijt

√ 4 stuks

√ 4 stuks

√ 2 stuks

X

Welkomstpakket

X

Naast deze pakketten is het natuurlijk mogelijk om als adverteerder, lid en Club van 111 lid de carnaval in Stiphout te steunen. Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden en de pakketprijzen? Neem dan direct contact met ons op, of via secretaris@spurriezeiers.nl. Wij verwelkomen u graag op onze evenementen! Alaaaaf! Jorg van Stiphout en Mark van Berkel PR Commissie

Blauw (Stersponsor)

R&D Support & Trading B.V. R&D Support & Trading B.V. R&D Support & Trading B.V. R&D Support & Trading B.V.

R&D Support & Trading B.V.

Rood (Subsponsor)

R&D Support & Trading B.V. R&D Support & Trading B.V. R&D Support & Trading B.V. R&D Support & Trading B.V.

Geel (Sponsor)

R&D Support & Trading B.

R&D Support & Trading B.V.

www.spurriezeiers.nL

R&D Support & Trading B.V. R&D Support & Trading B.V.

69


Terugblik carnaval 2017 Terugblik op 4 dagen carnaval in 2017 Zaterdag Met blaaskapel De Blueband, onze eigen kapel en DJ Kevin in de Kurref stond één ding aan het begin van deze vier dagen Carnaval al vast: het wordt één groot feest! De prijsuitreiking voor de jeugd werd dan ook door velen bijgewoond. Na een zeer drukke zaterdagmiddag bleven de meeste feestvierders aansluitend voor het avondprogramma present in de Kurref. Na het openingswoord van onze Prins Jorg en vorst Mark bewezen de dansmariekes met een geweldig optreden dat ze nog altijd de beste van Brabant zijn. De zaal was inmiddels alweer goed gevuld voor de prijsuitreiking van de verschillende categorieën voor de volwassenen en d‛n Oitblinker. Wederom waren er lovende woorden voor de prachtige creaties en de vele deelnemers. Er werd nog lang feestgevierd tot in de kleine uurtjes. Zondag Na een gezellige optocht in de stad weer vertrouwd Carnaval vieren in ons Stippunt. Op de zondagavond is de avond van de Carnavaleske liederentafel. De avond stond onder de bezielende leiding van Henny Manders en er werd uitbundig meegezongen en gefeest. Henny wist zijn publiek van het begin tot het einde te entertainen en de stemming was opperbest. Met enkele verrassingsoptredens van de hofkapel en Stippunt The Voices was dit een geweldige avond voor alle Spurrieboeren en -boerinnen in Stippunt. Een avond waar nog lang over nagepraat werd… Maandag Wat een fantastische Carnavalsavond werd er dit jaar wederom door de Sjansbal commissie georganiseerd! De Kurref was afgeladen vol voor een avond vol plezier en entertainment van de bovenste plank. Met muziek van feest DJ Rens, DJ Poffertje & MC Klapschaats was de stemming opperbest.Helmondse trots De Knallers wisten de zaal al snel op zijn kop te zetten. Natuurlijk mocht er deze avond geen topartiest ontbreken en werd Stippunt getrakteerd op een optreden van de Lawineboys. Met de bekende hits Joost en Seks met die kale werd er luidkeels meegezongen en gefeest. Volgens velen weer de gezelligste Carnavalsavond in de regio die elk jaar steevast garant staat voor een volle Kurref. Volkomen terecht werd de Sjansbal commissie dit jaar uitgeroepen tot d‛n Oitskieter van het jaar! Bekijk zeker ook eens de foto‛s op onze website www.spurriezeiers.nl om een impressie te krijgen van deze en vele andere Carnavalsfestiviteiten. Dinsdag Het thema Helemaal Hollands is inmiddels ook wel bekend bij het Stippentse volk en staat meestal gegarandeerd voor een geweldig feest. Prins Jorg en prinses Marjanke waren weer het stralende middelpunt en wisten de Carnavalsvierders ook deze laatste avond de hele avond op de dansvloer te houden. Onder de klanken van het bekende Blauw, Rood en Geel werd uitgebreid afscheid genomen van een schitterend Carnaval 2017.

70 70


cARNAVAL 2018

Carnaval 2018 Wat gaan we doen tijdens de 4 dagen carnaval in 2018 Zaterdagavond - Optochtbal De eerste carnavalsavond wordt traditioneel afgetrapt met het optochtbal. Deze avond zal direct na de optocht aanvangen zodat de gezelligheid van de middag naadloos overloopt in de avond. Uiteraard zullen er diverse mogelijkheden zijn om in de Kurref een hapje te eten en is het programma als volgt: 17:00 uur aanvang prijsuitreiking jeugd 19:00 uur aanvang prijsuitreiking volwassenen 21:00 uur D‛n Oitblinker Het belooft een drukke avond te worden met medewerking van diverse blaaskapellen! Spannend zal het in ieder geval ook zijn, want wie worden de prijswinnaars van de optocht. Elk jaar heeft onze deskundige jury de zware taak om de mooiste, leukste, ludiekste en opvallendste deelnemers te beoordelen. Deelnemers die al vaker hebben deelgenomen aan de optocht in Stippent kijken uiteraard ook uit naar de publieksprijs ‘d‛n Oitblinker‛. Wie wordt het dit jaar? Kom gezellig mee Carnaval vieren met de Spurriezeiers na de traditionele optocht door de straten van Stippunt. Samen met verschillende verenigingen en kapellen staat de zaterdag garant voor een geweldige opening van de vier carnavalsdagen. Zondagavond - Spurrieboeren en -boerinnen avond Uiteraard wordt er ook nog traditioneel carnaval gevierd in Stippunt met een heuse Spurrieboeren en boerinnen avond. In voorgaande jaren verzorgde hij een geweldige avond en ook dit jaar is hij weer van de partij: Henny Manders!!! De carnavaleske liederentafel zorgt ervoor dat iedereen mee zingt, mee lacht en mee danst onder de bezielende leiding van Henny. Een avond waar jaarlijks reikhalzend naar uitgekeken wordt. Wie er was is er dit jaar weer bij, wie er niet was, gaat nu zeker komen. Een avond met enkele verrassings-optredens om niet te missen! Aanvang: 19:30u Maandagavond - Sjansbal 2018 Het Sjansbal belooft dit jaar weer een fantastische avond te worden met de beste artiesten. Vorig jaar barste de Kurref al uit zijn voegen en was de zaal bomvol. Dit jaar zal het niet anders zijn met feest DJ Rens, Stippentse trots DJ Daniel Dex, het Feestteam en last but not least de John de Bever!!! Toegankelijk voor alle leeftijden en de toegang is gratis! Dinsdagavond - Helemaal Hollands Het thema Helemaal Hollands is en blijft de best gewaardeerde afsluiter van de Carnaval in Stippent. Na al deze geweldige carnavalsdagen nemen we op deze avond om 23:11u afscheid van de carnaval 2018. Onder de muzikale begeleiding van de hofkapel gaan we de laatste keer samen het glas heffen en toosten op een prachtige afsluiting van de Carnaval. Zorg dat u erbij bent en geniet ook de laatste dag van een gezellige avond in ons Spurrieland.

www.spurriezeiers.nl

71 7


CARNAVAL BIJ CAFÉ DE SPOR T

zaterdag optochtbal gratis broodje hamburger open vanaf 12:00 uur

zondag na de optocht een lekker kopje soep open vanaf 14:00 uur

maandag doorfeesten open vanaf 14:00 uur doorfeesten tot in de late uurtjes

dinsdag afsluitingsbal open vanaf 14:00 uur en:

BBIE IER 1,0 1,00 EEUURROO!

fluitje vaasje miix xdrank wijn speci c aalbier moezel

Feestje afkopen?

Wist u dat?

> alle dranken inbegrepen. > luxe snacks (2x). > 5 uur lang. > loempia’s (1x). > bij binnenkomst een kaasje, worstje, P.P. borrelnootje!

Elke zondag krijgen alle kinderen vanaf +/- 18:00 uur een gratis patatje met snack en een ijsje!

Café de Sport | Dorpstraat 62 | Stiphout

www.cafedesportstiphout.nl

25,00

72 72

Prijslijst € 1,80 € 2,10 € 3,00 € 2,50 € 3,00 € 2,0 ,00


cARNAVAL 2018

Inschrijfformulier carnavalsoptocht zaterdag 10 februari 2018 Naam:

...........................................................................................................

(Correspondentie) adres: ........................................................................................................... Postcode en Woonplaats: ........................................................................................................... Telefoonnummer:

...........................................................................................................

Emailadres:

...........................................................................................................

Categorie:

(s.v.p. aankruisen)

Optocht jeugd t/m 18 jaar: Optocht overig: Gevelversiering/straat:

Onderdeel:

(s.v.p. aankruisen)

Individueel: Paar (2 personen): Kleine groep (3 t/m 9 personen)

aantal: ............ personen

Grote groep (vanaf 10 personen):

aantal: ............ personen

Wagens:

lengte: hoogte:

............ cm ............ cm

Benaming groep c.q. titel v.d. uitbeelding:

..........................................................................................................

Muziek aanwezig?

ja/nee

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier uiterlijk vóór zondag 28 januari 2018 inleveren bij: Carnavalsvereniging de Spurriezeiers - Gasthuisstraat 29/d - 5708 HH Stiphout - 0492-521672 - optocht@spurriezeiers.nl

www.spurriezeiers.nl

75


Waar vandaan vertrekt de prins met zijn gevolg naar residentie “De Kurref”? Adresgegevens:

Carnavalskalender: 2018 2019 2020 2021

11, 12, 13 februari 3, 4, 5 maart 23, 24, 25 februari 14, 15, 16 februari

Waarvan is het afhankelijk op welke datum het Carnaval begint? Dat hangt af van Pasen. Carnavalszondag is altijd 7 weken vóór Pasen. Dat is 7x6 = 42 werkdagen minus 2 dagen (maandag en dinsdag), dus precies 40 vastedagen. Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” Secretariaat Van Ommerenstraat 20 5708 KB Helmond Mobiel:. 06 381 945 88 Secretaris@spurriezeiers.nl Facebook: https://www.facebook.com/CVSpurriezeiers-1580088072205334/timeline Twitter: https://twitter.com/spurriezeiers

Colofon:

Bedankt!

Commissie krant:

Namens C.V. De Spurriezeiers willen wij hierbij al onze adverteerders van harte bedanken voor het plaatsen van een advertentie in onze Carnavalskrant.

Michel Letschert Helen van Est Teksten: Diverse auteurs Diverse commissieleden Revisor: Bart Adriaans Fotografie: Pieter Klaasen Huib Raijmakers Film: Wim Klaassen Advertentie werving: Raad van Elf Bestuur Lay-out: Bianca Bisschop-Romonesco Drukkerij: New Vision

Dankzij onze adverteerders is het voor ons mogelijk deze schitterende full-colour krant uit te brengen.

Van waaruit vertrekt de prins met zijn gevolg? 6 januari 19 januari 26 januari 27 januari 2 februari 10 februari 11 februari 12 februari 13 februari

76 76

Prinsenbal 1e Zeiveravond 2e Zeiveravond Playback festival Spurrieboerengilde avond Optochtbal Thema avond Thema avond Thema avond

Café d‛n Brouwer Café ‘t Aambeeld Café d‛n Brouwer Café d‛n Brouwer Café de Sport Café de Sport Café ‘t Aambeeld Café de Sport


•• •• •• •• •• •• ••


TOT NA DE CARNAVAL !

EFFE EEN FEESTJE BOUWEN ...

... HET ZIT TOCH IN ONS BLOED ! Europaweg 146, 5707 CL Helmond • T. 0492-523759 • info@adriaansbouwgroep.nl • www.adriaansbouwgroep.nl

Profile for New Vision

spurriezeiers carnavalsgids18  

spurriezeiers carnavalsgids18  

Profile for newvision
Advertisement