Magazine New Heroes

Page 1

NEW HEROES MAGAZINE Bang voor de baas Weg met de angst

Minder ziekteverzuim? Ga het gesprek aan!

En dan gaat je beste medewerker weg... Had ik het kunnen voorkomen?

25 manieren om ze de stress in te jagen

NEW HEROES MAGAZINE | 2019 - 2020


INHOUD EN DAN GAAT JE BESTE MEDEWERKER WEG...

BANG VOOR DE BAAS

4

MINDER ZIEKTEVERZUIM? GA HET GESPREK AAN!

8

10

HET PROGRAMMA

ONLINE TRAININGEN

EN VERDER...

BLENDED - ZO VERDIEN JE JE INVESTERING IN TRAININGEN TERUG | 20

MANAGEMENT & LEIDERSCHAP | 26

JOUW TEAM: ‘ON FIRE’ OF NIET VOORUIT TE BRANDEN? | 6

PE PUNTEN - MEER DAN CIJFERS ALLEEN | 22 COACHING - SNELLER JE DOELEN BEREIKEN | 24 LEERGANGEN - DIPLOMA IN JOUW VAKGEBIED | 47

COLOFON

COMMUNICATIE | 28 MAKKELIJKER WERKEN & LEVEN | 32 LEVEN & LOOPBAAN | 38 TEAMS | 40 COMMERCIE | 42 DIVERSITEIT | 43

Uitgever New Heroes

HELDER DENKEN | 44

Ontwerp & vormgeving Thomas Mans Samirah van de Kerkhof

EFFECTIEF AAN DE SLAG MET... | 46

Content & redactie De Contentbouwers Jorien van den Buuse Fotografie Marijn de Wijs Guido Pijper

©2019 New Heroes

KLANTCASE: HEEMBOUW | 12 25 MANIEREN OM ZE DE STRESS IN TE JAGEN | 14 ORGANISATIE VERANDEREN? COMMUNICEER, COMMUNICEER EN COMMUNICEER! | 16 KLANTCASE: ADP | 18 MINDMAP| 19 ONLINE ANTI-STRESSTRAINING WERKT! | 23 TEAM NEW HEROES | 48 NEW HEROES WERELDWIJD | 49 ONZE ERVARINGEN | 50 WIJ ZOEKEN JOU | 51


HET ECHTE WERK Voor je ligt het magazine van New Heroes. Een echte. Van papier. Waar je in kan bladeren, koffie op kan morsen en ezelsoren in kan maken. En zelfs opgerold kan gebruiken om die ene lastige collega een mep te verkopen om zo een drastische gedragsverandering tot stand te brengen. Het echte werk dus. Best gek voor een online trainingsbureau. Maar zijn we dat wel?

HET ECHTE WERK: BIJ BLIJVEN

tegen een zeer gunstig tarief PE punten bij ons halen.

De wereld verandert snel. 26 jaar na de introductie van het gsm-netwerk zijn we meer dan ooit met elkaar

Niet heel vreemd dus dat ons klantenbestand bijna net

verbonden. En toch zijn we volgens de onderzoekers

zo hard groeit als ons aanbod. Van ZZP’ers, MKB’ers tot

eenzamer dan vroeger. Hoe groter de kantoortuinen

multinationals, in Nederland en ver daarbuiten, New

worden, des te minder we echt met elkaar

Heroes maakt mensen weerbaarder en laat hen beter

communiceren. De druk is hoog, thuis en op het werk.

samenwerken.

Om te presteren, erbij te horen, nieuwe ontwikkelingen bij te houden en je geluk te vinden. Het is bijna normaal

HET ECHTE WERK: E-DOING

om de hele dag maar ‘aan’ te staan.

Wij zijn een onlinetrainingsbureau dat niet gelooft in e-learning. Wel in e-doing. Lesstof lezen en herhalen

HET ECHTE WERK: VAARDIGHEDEN

achter een beeldscherm werkt niet. Wij geloven dat

Hoe kan je ervoor zorgen dat je medewerkers in die

gedragsveranderingen pas echt plaatsvinden als er

steeds individualistischere wereld een gevoel van

mee geoefend wordt. Daar hebben wij onze online

verbondenheid hebben en hetzelfde doel nastreven?

trainingen op ingericht, met tools als de supporter

Dat mensen op de toppen van hun kunnen blijven

en Video Response Training, zodat mensen oefenen,

presteren, communiceren, samenwerken maar

oefenen en nog eens oefenen. Daarom ook verzorgen

tegelijkertijd niet opbranden? In een continu

we ‘blended’ trainingen samen met onze partner

veranderende wereld is het zaak dat mensen

Schouten & Nelissen. Een combinatie van online

kunnen meebewegen. Dat kan alleen met de juiste

trainingen en klassikale lessen of coaching. Alles om

vaardigheden.

jouw medewerkers (of jezelf) boven zichzelf uit te laten stijgen. Dat doen wij online en offline.

Met het brede aanbod van New Heroes helpen we je

Het echte werk dus.

die nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. We pakken niet alleen de knelpunten op het werk aan, maar ook in privésituatie. Wij maken gedragstrainingen voor alle medewerkers bereikbaar, waar ook ter wereld. Dat doen we online EN offline. Wat het vraagstuk ook nodig heeft - coaching, workshops, consulting of onlinetrainingen New Heroes helpt met het wendbaar en weerbaar

Jorn van Wijk CEO

maken van je medewerkers en het behalen van de organisatiedoelstellingen. Ons portfolio groeit hard. Naast golden oldies als de training ‘Assertiviteit’ en ‘Creatief denken’ hebben we recent nieuwe trainingen ontwikkeld als ‘Situationeel leidinggeven’, ‘Krachtige keuzes’ en ‘Help, ik sta altijd aan’. Daarnaast kunnen accountants en fiscalisten nu 3.


Bang voor de baas Even schrikken? Jaarlijks melden 90 duizend werknemers zich ziek na een conflict op het werk. Organisaties zijn 15 procent van de bruto loonsom kwijt aan ruzies. Voor 80.000 mensen zijn treiterijen dagelijkse kost. Het ergste? In 50% van deze gevallen is ‘de pester’ de leidinggevende. Waar een voedingsbodem bestaat voor pestgedrag, is die er ook voor een angstcultuur. Concrete cijfers over hoe vaak angst op de werkvloer in Nederland voorkomt zijn er niet maar helaas kan bijna iedereen wel een voorbeeld noemen.

Neem de ervaringen van Erik*, die als nieuwe manager

zaken te verbeteren. Zo groeien hun talenten én de

de effecten zag van pesten op de werkvloer. Hij volgde

samenwerking en daar profiteert de hele organisatie

een manager op die jarenlang als een despoot zijn

van.

team leidde. Hij accepteerde geen fouten en dreigde met ontslag als er toch wat misging. Erik: ‘Iedereens

Klinkt logisch. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe

eerste prioriteit was zijn eigen straatje schoonhouden.

bouw je een sterk team dat de verantwoordelijkheid

Het maakte niet uit wat een collega deed, goed of

pakt voor proces en resultaat? Dat elkaar begrijpt en

fout. Als jij er maar niet mee in de problemen kwam.

respecteert?

Het was ieder voor zich. Een compleet gebrek aan samenwerking. Mensen voelden continu druk, de sfeer

WEG MET DE ANGST

was te snijden en het aantal ziekmeldingen was veel

Dat bereik je met een cultuur en een stijl van

hoger dan elders in de branche.’

leidinggeven die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Waarin medewerkers zichzelf

4.

Het voorbeeld van Erik laat duidelijk zien wat de

zijn en afwijkende meningen durven laten horen.

gevolgen zijn van een angstcultuur. Mensen maken

Door te investeren in onderlinge relaties en veel te

zichzelf klein, durven geen initiatief te nemen en

communiceren, zodat iedereen van elkaar weet ‘waar

ervaren bovenmatige druk om het goed te doen, met

ze voor gaan’. Een gezamenlijk doel doet wonderen.

stress tot gevolg. Ze durven niet meer met originele

Een open en veilige cultuur dus. Om dat te bereiken

ideeën te komen waardoor de creativiteit verdwijnt.

moet je eerst de angstcirkel doorbreken. En dat het

Werkgeluk is dan ver te zoeken. Kortom: mensen

liefst zo snel mogelijk. Door de pijn op te zoeken en dat

verzuipen, melden zich ziek of zoeken een andere baan.

samen te evalueren.

HAPPEN NAAR DE BAAS

Ervaring heeft ons geleerd dat wanneer een

Draai het eens om… Wat gebeurt er als medewerkers

leidinggevende de eerste stap zet om de cirkel

niet langer bang zijn voor de baas maar af en toe ook

te doorbreken de weg vrij wordt gemaakt voor

durven te happen naar de baas? Zich veilig voelen in

medewerkers om dit voorbeeld te volgen. Die eerste

de organisatie en zich durven uit te spreken? Simpel:

stap kan Erik zetten door iets persoonlijks te delen met

dan groeit hun zelfvertrouwen omdat ze weten dat

zijn medewerkers waar hij feedback op wil ontvangen.

ze gewaardeerd worden. Ze ervaren sociale steun,

Zo stelt hij zich kwetsbaar op en geeft hij aan dat zijn

laten zich horen, pakken nieuwe dingen op, komen

medewerkers de ruimte mogen ervaren om te zeggen

met innovatieve ideeën en maken plannen om

wat ze vinden en ervaren.

www.newheroes.com


BANG VOOR DE BAAS

Dit is een werkwijze die New Heroes ondersteunt. Het programma van New Heroes biedt Erik de tools om dit echt te gaan doen. Bijvoorbeeld wanneer Erik een leerreis volgt en zijn opdrachten met een medewerker deelt en feedback vraagt. In de supportersuitnodiging vraagt hij hun aan te geven hoe zij hem ervaren tijdens de opdracht. Hiermee stelt Erik zich kwetsbaar op en laat hij zien dat hij waarde hecht aan de mening van zijn collega’s. Zo ontstaat de ruimte voor Erik om met zijn team te bekijken welke vaardigheden zij nodig hebben om beter te functioneren. Zij waren er namelijk

BANG VOOR DE GEVOLGEN De top 4 redenen waarom werknemers zich niet uitspreken tegen een angstcultuur: Bang voor de gevolgen (sancties) (44%) De overtuiging dat het toch niet helpt om je uit te spreken (17%) Conflicten willen vermijden (7%) Geen opschudding willen veroorzaken (5%) Bron

ook bij toen de angstcultuur er in sloop. Bekijk samen

Driving Fear Out of the Workplace, Kathleen D. Ryan,

wat er nodig is om feedback te durven en te kunnen

Daniel K. Oestreich

geven zodat die angstcultuur er niet meer in komt.

NEW HEROES... New Heroes helpt organisaties een veilige cultuur te bevorderen en te behouden door werknemers en leidinggevenden tools aan te bieden om met elkaar het gesprek te voeren en hun soft skills te verbeteren. Want als mensen beter kunnen communiceren, samenwerken, leidinggeven en voor zichzelf durven opkomen, ontstaat er begrip. Respect. Verbondenheid. Veiligheid. Energie. Dan is een en een drie. Dan krijgen de mensen en de organisatie vleugels. *Naam is i.v.m. privacy gefingeerd.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bel ons op: 073-844 9910 of mail naar info@newheroes.com

5.


Iedereen die in een team werkt of gewerkt heeft, weet dat een goed functionerend team het beste in mensen naar boven haalt. Samen een doel willen bereiken waar iedereen echt achterstaat, geeft energie en maakt dat er veel meer mogelijk is dan je dacht. Maar de meesten van ons weten ook dat er teams zijn waar het allesbehalve lekker loopt. Mensen communiceren niet goed met elkaar, er is geen gedeeld doel, de rollen en taken zijn niet duidelijk. Werken in een team voelt dan als dikke stroop: je komt eigenlijk geen centimeter vooruit. Hoe zit dat in jouw team? Zijn jullie ‘on fire’ of niet vooruit te branden? Doe de test en kom erachter wat jullie nog kunnen verbeteren. Heb je hulp nodig bij die veranderingen? Laten we die samen onderzoeken. Bel ons op: 073-844 9910 of mail naar info@newheroes.com.

DE MISSIE, VISIE EN DOELEN VAN JE TEAM

DE PERSOONLIJKE RELATIES EN COMMUNICATIE

Zingeving is een van de belangrijkste motiverende

Feedback geven én krijgen, naar elkaar luisteren en

factoren voor teamleden. Wanneer de missie en visie

elkaar ondersteunen zijn essentieel om als team goed te

concreet, haalbaar en inspirerend zijn sta je al met 1-0

functioneren.

voor. EENS

1 2 3

4 5

ONEENS

Ons team heeft een heldere missie.

1

Door de visie van ons team voel ik mij geïnspireerd.

2

Ik vind dat ons team concrete, haalbare doelen heeft voor de korte termijn.

3

Ik heb onze teamdoelen helder voor ogen. Ik voel me gemotiveerd om de

EENS

ONEENS

In ons team worden irritaties, meningsverschillen en conflicten bespreekbaar gemaakt. In ons team luisteren we naar elkaar. De andere teamleden helpen en ondersteunen mij voldoende.

4

We zijn open naar elkaar.

5

Wij geven elkaar feedback op een opbouwende manier.

teamdoelen te bereiken. Heb je veel vragen met ‘oneens’ beantwoord? Je bent niet echt tevreden over de communicatie Veel ‘oneens’ moeten antwoorden? Dan scoor

en de omgang met elkaar binnen het team.

jij benedengemiddeld op het gebied van missie

Het is tijd om actie te ondernemen! Want dit

en visie. Je vindt dat er in je team een gedeelde

belemmert jullie om een effectief team te zijn.

richting ontbreekt. Waar ligt dat aan? Ga ermee aan de slag want de missie, visie en doelen zijn de basis voor een effectief team.

6.

www.newheroes.com


TEST - JOUW TEAM: ‘ON FIRE’ OF NIET VOORUIT TE BRANDEN?

JOUW TEAM: ‘ON FIRE’ OF NIET VOORUIT TE BRANDEN? DE ROLLEN, TAKEN EN PROCEDURES VAN JE TEAM

DE AFSTEMMING VAN JE TEAM MET DE OMGEVING

Een heldere procedure rond besluitvorming zorgt voor

Het succes van jouw team wordt mede bepaald door

meer draagvlak bij het nemen van beslissingen binnen

hoe goed het samenwerkt met andere teams en

je team.

afdelingen binnen je organisatie.

EENS

1

2 3 4 5

ONEENS

Het is mij duidelijk wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn in het team.

EENS

1

2

Ik ben het eens met onze werkafspraken. Ik vind onze besluitvormingsprocedures helder.

3

ONEENS

We krijgen voldoende feedback over onze prestaties uit de omgeving van ons team. Ons team heeft heldere samenwerkingsafspraken met andere teams. Het is duidelijk dat de resultaten van ons team bijdragen aan de organisatie.

We houden ons aan de gemaakte afspraken. We weten wat de toegevoegde waarde van de teamleden is op basis van hun persoonlijke kwaliteit.

Veel oneens? Dan lijkt het erop dat er weinig contact is met de omgeving van het team. Kijk kritisch hoe belangrijk dit is voor jullie effectiviteit en of je hier verandering in moet aanbrengen.

Ben je het vaak oneens met de stellingen? Dan vind je de rollen, taken en besluitvorming in

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden

jouw team niet geheel duidelijk. Pak dit snel

voor jouw organisatie? Bel ons op: 073-844 9910

aan want het kan belemmerend werken.

of mail naar info@newheroes.com

“Dit is een preview uit de online training Hoe bouw ik een team? (p. 40)”

7.


En dan gaat je beste medewerker weg... De economie groeit en het aantal banen neemt toe. De werkloosheid daalt al een paar jaar: van 4,9% in 2017 naar 3,9% in 2018. Volgens het UWV zet die daling zich in 2019 voort, naar 3,5%. Goed voor de economie, zeker. Maar – zoals Cruijff al zei – ieder voordeel heeft een nadeel: er gaat een tekort aan arbeidskrachten ontstaan. Naar verwachting stoppen de komende jaren zo’n 2,1 miljoen mensen met werken, terwijl er maar 1,9 miljoen mensen op zoek gaan naar een baan.

Dat tekort is nu al merkbaar: het aantal moeilijk

Een situatie als deze levert niet alleen een hoop

vervulbare vacatures neemt zo snel toe dat al één op de

frustratie op, maar kost ook veel geld. Zeker nu de

vijf bedrijven aangeeft te kampen met een tekort aan

arbeidsmarkt steeds krapper wordt. De werving-

personeel. In sommige branches, zoals uitzendbureaus,

en selectiekosten, de tussentijdse vervanging, het

callcenters, IT-dienstverleners, de bouw en de

inwerken. Alles bij elkaar kost een vertrekkende

metaalindustrie, is dat zelfs één op de drie. Werk jij in

medewerker je al snel € 20.000. Dan ben je veel geld en

een van deze branches? Dan wil je een situatie als deze

een zeer waardevolle werknemer armer.

koste wat kost vermijden:

DE GEWETENSVRAAG Bij een middelgroot infra bedrijf werkte teamleider

Had bovenstaande situatie voorkomen kunnen worden?

Menno*. Het was Menno’s eerste baan en in de zes

Wellicht. Als de organisatie had geweten waar Menno’s

jaar dat hij voor hen gewerkt heeft, werd hij een van

ambities lagen, hadden ze hem bij hun internationale

de waardevolste medewerkers. Geen wonder dat zijn

plannen kunnen betrekken. En als ze Menno toch niet

baas, de regiomanager, laaiend enthousiast over hem

hadden kunnen behouden, hadden ze samen met hem

was. Maar dan vertelt Menno hem op een dag dat hij

een uitwerkplan kunnen afstemmen. Menno had zelfs

de organisatie gaat verlaten: hij wordt teamleider

zijn opvolger kunnen aannemen en inwerken.

bij een groot internationaal infra bedrijf. Hij gaat in verschillende landen teams aansturen en moet zo’n

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

40% van zijn tijd reizen. Zijn baas is tamelijk verbijsterd:

De grote vraag is natuurlijk: hoe doe je dat dan? Hoe

hij had deze overstap niet aan zien komen. Hij wist

bind je ambitieuze en goede mensen als Menno? Dat doe

niks van Menno’s internationale ambities. Hij had er

je door echt betrokken te zijn bij je medewerkers. Door

simpelweg nooit naar gevraagd. Nu kan hij zich wel

regelmatig met hen te praten over wat hen bezighoudt.

voor z’n kop slaan, vooral omdat zijn organisatie ook

Over hun ambities. Hun wensen en dromen. Door hun

internationale ambities heeft.

plannen en verbetervoorstellen serieus te nemen, door hun uitdagende projecten te geven, en hen alle ruimte te bieden zich te ontwikkelen.

8.

www.newheroes.com


EN DAN GAAT JE BESTE MEDEWERKER WEG...

NEW HEROES... New Heroes kan je daarbij helpen. Wij kunnen je de tools bieden waarmee je een mensgerichtere leidinggevende wordt die weet wat zijn medewerkers drijft. Bovendien word je met New Heroes een veel

Tips om talent binnen te houden DOORGROEIMOGELIJKHEDEN Geen mogelijkheid je te ontwikkelen is een van de belangrijkste redenen dat mensen een organisatie verlaten

aantrekkelijker werkgever: met een abonnement op onze onlinetrainingen bied je je medewerkers een bijna onuitputtelijke bron om zich te ontwikkelen. Daarmee bind je mensen als Menno. En geloof me, dat wil je. Zeker op de huidige arbeidsmarkt.

IDENTITEIT Zorg dat je medewerkers zich herkennen in de identiteit van de organisatie. Ze gaan werken bij het bedrijf dat bij hen past, net zoals ze op zaterdag voetballen bij de club die bij hen past.

*Naam is i.v.m. privacy gefingeerd.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bel ons op: 073-844 9910 of mail naar info@newheroes.com

9.


Minder ziekteverzuim? Ga het gesprek aan! Je hebt het getal ongetwijfeld voorbij zien komen: het ziekteverzuim in Nederland: 4,9%. Als we uitgaan van 45 werkweken in een jaar betekent dit dat de gemiddelde Nederlander 11 dagen per jaar ziek is. Nog los van alle misère die dit meebrengt voor de zieke zelf, kost het ook ongelooflijk veel geld: alleen al aan loondoorbetalingskosten zijn werkgevers ruim 11 miljard euro per jaar kwijt. En weet je dat maar liefst de helft van het verzuim ontstaat door psychische klachten? Dit verontrustende cijfer komt uit de Arbobalans 2016: zo’n 50% van het verzuim wordt veroorzaakt door te hoge werkdruk, of door een van de andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting, zoals agressie en geweld, pesten, discriminatie en intimidatie.

Een voorbeeld: Eva. 32 jaar, accountmanager bij een

Tot ze – schijnbaar uit het niets – ineens niet meer kan.

snelgroeiend ICT-bedrijf. Eva is ambitieus, kan veel

Ze meldt zich ziek. En zit nu al drie maanden thuis. Met

aan, en zegt niet snel nee. Als een van de weinige

een schuldgevoel van hier tot Tokyo.

vrouwen tussen zoveel mannen, heeft ze het gevoel dat ze zich extra moet bewijzen. Ze voelt zich enorm

Haar collega’s begrijpen er niet zoveel van. Een burn out

verantwoordelijk, niet alleen voor haar eigen werk,

is voor watjes, maar die werken hier toch niet? Ze lieten

maar voor de hele afdeling. Dus als een collega ziek

een bos bloemen bezorgen, stuurden de eerste weken

wordt, op vakantie gaat of een dagje vrij is, neemt

nog wat mails maar daarna werd het stil. Alleen haar

Eva zijn werk gewoon over. Dat weten de collega’s

baas belt af en toe. Om te vragen wanneer ze weer aan

inmiddels, en ze maken daar graag en veel gebruik van.

de slag kan…

Gevraagd en ongevraagd. Ze vinden Eva een kanjer! En dat vindt Eva zelf ook.

Even schrikken: de helft van het verzuim ontstaat door psychische klachten

10.

www.newheroes.com


MINDER ZIEKTEVERZUIM? GA HET GESPREK AAN!

VAN REACTIEF NAAR PROACTIEF

Hoe bereik je nou een cultuur waarin zowel hard

Veruit de meeste organisaties, ook die van Eva, hechten

gewerkt als echt gepraat wordt? Dat bereik je door

veel belang aan een goed verzuimbeleid. Vaak hebben

te investeren in onderlinge relaties en veel te

ze het idee dat ze er heel actief mee bezig zijn en er alles

communiceren, zodat leidinggevenden weten hoe

aan doen om verzuim te voorkomen. Dat zal bij jullie

het met hun medewerkers gaat en medewerkers niet

organisatie niet anders zijn. Maar in hoeverre is jullie

bang zijn hun zorgen met hun leidinggevenden te

beleid proactief? Is het werkklimaat veilig? Kunnen

bespreken. Ga met elkaar in gesprek. Versnel dit door

lastige zaken besproken worden? Respecteert iedereen

je als leidinggevende kwetsbaar op te stellen. Vertel

elkaar en weten ze dat pesten absoluut niet wordt

persoonlijke dingen over jezelf. Laat af en toe merken

getolereerd? Kunnen managers de werkdruk van hun

dat je iets niet weet, of ergens over twijfelt. Want

medewerkers in de gaten houden en tijdig signaleren

alleen dan kun je verwachten dat de ander ook open en

dat mensen overbelast dreigen te raken? Of komen jullie

kwetsbaar durft te zijn.

- net als de organisatie waar Eva werkt - pas in actie als een collega al ziek thuis zit?

WANT DAT LEIDT TOT MINDER ZIEKTEVERZUIM Wij weten (ook uit eigen ervaring!) dat dit vaak

Als je die laatste vraag met ja hebt beantwoord, is er

makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar wij weten ook

een kleine troost: je bent absoluut niet de enige. Uit

dat als het je wel lukt zo’n open cultuur te creëren,

onderzoek onder HR-professionals blijkt dat minder

het je veel brengt. New Heroes helpt daarbij. Met de

dan een derde van de organisaties proactief beleid voert

onlinetrainingen ‘Aandachtig luisteren’ bijvoorbeeld,

om te hoge werkdruk en stress te voorkomen. Ook blijkt

of ‘Open vragen’ leer je wat er nodig is om echt

dat slechts één op de vijf leidinggevenden in staat is om

goede gesprekken te voeren: aandacht, veiligheid,

dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen.

wederzijds respect en oprechte interesse. Door objectief ervaringen te delen over de onderlinge interactie leren

Maar er is ook goed nieuws: een goede relatie tussen

leidinggevenden en medewerkers hoe ze elkaar beter

de leidinggevende en de medewerker blijkt van grote

kunnen begrijpen. Zo worden lastige zaken makkelijker

invloed te zijn op het voorkomen van veel klachten.

bespreekbaar, en de cultuur veiliger. En dat zijn de

Een goede relatie zorgt voor een veilig werkklimaat

basisvoorwaarden voor een lager ziekteverzuim,

waarin werknemers niet bang zijn met hun

gemotiveerdere werknemers, minder kosten en meer

leidinggevende te praten over zaken als te hoge

rendement!

werkdruk, pesten en gezondheidsklachten. Dit niet bespreekbaar maken, kan leiden tot stress, ziekmelden en burn out.

Bron TNO: Factsheet Arbobalans 2016

Tips om het gesprek aan te gaan GA HET GESPREK MET ELKAAR AAN

MAAK VERZUIM BESPREEKBAAR

Is het dan echt zo simpel: minder ziekteverzuim

Verzuim is voor veel werkgevers een moeilijk

door met meer elkaar te praten? Ja, het is echt zo

onderwerp om te bespreken met werknemers,

simpel. Alleen leert de ervaring dat het voor veel leidinggevenden helemaal nog niet zo makkelijk is om die gesprekken ook daadwerkelijk te voeren. Omdat de cultuur er niet naar is. ‘We doen dat hier nou eenmaal

omdat het snel de privésfeer raakt. Toch hoeft het met de juiste aanpak geen probleem te zijn om verzuim te bespreken.

WEES FLEXIBEL Staat het werk thuiswerken toe? Stimuleer

niet: persoonlijke gesprekken voeren. Je komt hier om

dat dan! En laat werknemers hun eigen

te werken. Niet om te praten. Punt.’

uren bepalen. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verklein je de kans op uitval.

11.


“ONZE MEDEWERKERS MAKEN HET VERSCHIL” ‘De visie van Heembouw, wij creëren plekken waar mensen willen zijn, geldt zeker ook voor onze eigen medewerkers. We willen daarom in 2020 de meest gewaardeerde werkgever in de bouw zijn die het beste uit de talenten van zijn mensen haalt. Dat we in november 2018 de Cobouw Award voor Beste Werkgever hebben gewonnen, maakt ons supertrots. Daar zijn we blij mee, en we gaan voor nog beter. Ambitieus? Absoluut, maar wij willen echt verschil maken bij de klanten en dat begint bij onze medewerkers.

Daarom stimuleren we ontwikkeling; niemand is

Maar eerlijk is eerlijk: het inplannen van een online

ooit uitgeleerd. Jarenlang deden we dat vooral met

training blijft soms lastig en zeker als het druk is, wordt

klassikale trainingen en interne workshops, en nu

werken aan je eigen ontwikkeling vooruitgeschoven.

kan dat ook online. Mensen vinden het steeds minder

We merken dat het beter gaat als je als team een

fijn om van hun werk weg te zijn voor een training

leerreis volgt, als je coach je stimuleert of als het wordt

en daarvoor te moeten reizen. Online trainingen

gekoppeld aan het ontwikkel- of eindejaarsgesprek. Zo

daarentegen kun je volgen waar en wanneer je wilt,

vonden veel mensen van een bepaald team feedback

en ze zijn kort cyclisch. Ideaal! We bieden onze

geven en ontvangen lastig. Maar nu ze gezamenlijk een

medewerkers al langer onbeperkt toegang tot online

online cursus hebben gedaan, is feedback krijgen bijna

trainingen om hun vakkennis op peil te houden, en

een cadeautje!’

daar hebben we nu persoonlijke vaardigheden aan toegevoegd. Wij vinden het heel belangrijk dat onze mensen af en toe even afstand nemen, nadenken en praten over wat goed gaat en wat beter kan, en welke rol zij daarin kunnen en willen vervullen, nu en in de toekomst. Daarom heeft bij ons iedereen een buddy en/of coach. Vrij recent moesten er tien nieuwe coaches worden ingewerkt. Zij wilden dat heel praktisch insteken. Die vaardigheden ontwikkelen ze nu via de online modules van New Heroes. Ze starten gezamenlijk een

Birgite Kasten-Lips HR Business partner Heembouw

leerreis en we evalueren daarna samen wat ze geleerd hebben en hoe ze dat kunnen toepassen. Daarnaast doen ze individuele leerreizen. Ik trouwens ook. Ons enthousiasme stimuleert anderen ook met New Heroes aan de slag te gaan!

New Heroes feliciteert Heembouw met Cobouw Award voor Beste Werkgever.

12.

www.newheroes.com


KLANTCASE

New Heroes: een goed soft skill vaardigheidsprogramma voor een bevredigend leven, om te bepalen wat je persoonlijk of als team wil bereiken, welke acties nodig zijn en de vereiste acties te ondernemen. Van een persoonlijke leerreis tot een teamleerreis, New Heroes geeft een prima resultaat en inzicht voor ons als lerende en innovatieve Heembouw-organisatie, waarbij cultuur en verbinding optimaal bij elkaar komen. MARCEL SMEETS Bedrijfsleider bij Heembouw

Door de digitale omgeving kan ik zelf het moment bepalen waarop ik de leerreizen doorloop. Persoonlijk vind ik het zeer efficiënt en ideaal om dit “gewoon” thuis te doen. Door de verschillende leerreizen ontwikkel ik mezelf als manager. Vooral mijn soft skills worden ontwikkeld. Dat is goed voor mij en voor mijn team. Het heeft mij bijvoorbeeld geleerd dat luisteren naar je omgeving erg belangrijk is. Hoe beter je elkaar echt begrijpt, des te beter het resultaat is dat je met elkaar kunt boeken. PAUL DENISSEN Projectleider bij Heembouw

New Heroes is voor mij breeduit ontwikkelen op de momenten dat het in mijn agenda past. Door de veelzijdigheid van trainingen ontwikkel ik mij op persoonlijk vlak waardoor ik mij bedrijfsmatig nog beter in kan zetten. NICO-JAN VAN ES Hoofduitvoerder bij Heembouw

Heembouw is een ontwerpende bouwer met een duidelijke visie: plekken creëren waar mensen willen zijn. De 285 medewerkers zetten hun kennis en ervaring in om voor de klanten een woon- of werkomgeving te realiseren waar ze zich thuis voelen. Heembouw is constant op zoek naar mogelijkheden om de klanten toegevoegde waarde te bieden en onderscheidend te zijn. Dat ze dat succesvol doen blijkt wel uit het feit dat Heembouw al jarenlang mooie klantwaardering krijgt.

13.


25 manieren om ze de stress in te jagen 1 Accepteer geen nee van wie dan ook. Nee zeggen is

7 Check en verbeter alles wat je medewerkers hebben

so overrated. Jij bent de baas, dus hebben ze gewoon te

gedaan, geschreven en gemaakt. Niemand kent de

doen wat jij zegt.

werkzaamheden, de doelen en de organisatie beter dan jij, dus het is voor iedereen het beste dat jij al het werk

2 Verander de doelen van de projecten en je afdeling

controleert.

regelmatig. Dat houdt de boel levendig en uitdagend.

8 Behandel niet al je medewerkers hetzelfde. Mensen zijn ten slotte verschillend. En met de een kun je het nu

3 Realiseer je dat iedere dag 24 uur heeft. Zelfs als

eenmaal beter vinden dan met de ander. Zo is het toch?

je medewerkers 10 tot 12 uur werken, hebben ze nog

9 Zieke kinderen, hulpbehoevende ouders, bezoeken

meer dan voldoende vrije tijd.

aan de tandarts of het ziekenhuis: je kunt geen rekening houden met privĂŠ-omstandigheden. Je hebt

4 Weiger te accepteren dat zaken niet veranderd kunnen worden: er is altijd een andere mogelijkheid. Kwestie van doorzetten.

een toko te runnen!

10 Deadlines zijn er om bijgesteld te worden. Naar voren wel te verstaan. Ze moeten maar begrijpen dat jij

5 Controleer regelmatig of je medewerkers niet te

graag een goede indruk wilt maken bij de baas. Zouden zij ook moeten willen!

vaak op internet zitten. En accepteer niet dat ze op zoek zijn naar voorbeeldcontracten, marktgegevens, analyses van het sitebezoek, of het persbericht over de

11 Hoor je af en toe klachten over de te hoge

overname van de concurrent. Smoesjes!

werkdruk? Negeren! Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan!

6 Reken je medewerkers alleen af op hun declarabele uren. Dat ze ook aan innovatie, accountmanagement,

12 En bovendien: stress en burn out zijn voor softies.

coaching van collega’s of professionalisering hebben

Kom op zeg, een beetje vent/vrouw kan echt wel wat

gedaan doet er niet toe. Daar kan de schoorsteen niet

hebben. Laten ze een voorbeeld nemen aan jou!

van roken.

13 Ontsla ieder jaar de medewerker die het slechts presteert. Zo hou je alleen de allerbesten over.

14.

www.newheroes.com


25 MANIEREN OM ZE DE STRESS IN TE JAGEN

14 Neem suggesties van je medewerkers niet al te

20 De nieuwe koers van de directie communiceren?

serieus. Ze overzien het hele plaatje niet, dus hoe

Dat kan wel even wachten: strategieën veranderen

kunnen ze nou echt met goede verbetervoorstellen

om de haverklap dus waarom moet je je

komen?

medewerkers informeren voor die strategie helemaal geïmplementeerd is?

15 Leg de lat hoog: neem niet met minder genoegen dan het allerbeste. Dat geldt zeker voor het werk van

21 Een beetje onderlinge competitie kan geen

jouw medewerkers: goed is niet goed genoeg. Jij levert

kwaad. Geef daarom sommige van je medewerkers

perfect werk, zij dus ook.

een grotere salarisverhoging dan andere. Moet jij eens opletten hoe hard die anderen gaan lopen!

16 Multitasken is niet alleen voorbehouden aan je vrouwelijke collega’s: je mag het ook eisen van de

22 Probeer te voorkomen dat je medewerkers zelf

mannen. Want als vrouwen het kunnen…

oplossingen gaan bedenken of processen verbeteren. Als ze zo slim waren, waren het geen medewerkers.

17 Plan vergaderingen zo kort mogelijk van tevoren, dan kun je ook de laatste ontwikkelingen

23 Het is niet de bedoeling dat je tijdens een

nog meenemen. Wie er niet bij kan zijn, moet maar

rapportagegesprek meedenkt met je medewerkers.

worden bijgepraat.

Het heet niet voor niets Rapportagegesprek, en niet Meedenk- of Ik-zal-je-helpen-gesprek. Lopen ze

18 Bespaar tijd door de functionerings- en

achter op target: hun probleem! Niet het jouwe!

beoordelingsgesprekken te schrappen. Ze merken vanzelf wel wat je van hun functioneren vindt. En

24 Als er om wat voor reden dan ook gereorganiseerd

anders maar niet.

moet worden, zeg daar dan zo min mogelijk over. Dat leidt maar tot onrust.

19 Geef nooit complimenten. Daar gaan ze van naast hun schoenen lopen. En erger nog: ze verwachten een

25 Neem geen verantwoordelijkheid voor de fouten

extra salarisverhoging.

die jouw medewerkers maken. Het zijn volwassen mensen en die moeten zelf de consequenties dragen van wat ze verkeerd doen.

15.


De organisatie veranderen? Communiceer, communiceer en communiceer! Welke organisatie is de afgelopen jaren niet gereorganiseerd? Gekanteld? Afgeslankt? Gefuseerd? Gestript? Verjongd? Overgenomen? Of heel sterk gegroeid? Wat voor naam je er ook aan geeft, veranderingen in de organisatie brengen altijd onrust en angst met zich mee. Weerstand. Heel natuurlijke, maar tegelijkertijd voor de medewerkers en directie onprettige en niet-effectieve reacties. Maar je moet ze wel serieus nemen. Praat erover. Want alleen als mensen zich gehoord en gezien voelen, als er begrip is voor hun zorgen, hun ideeën en suggesties, kun je weerstand ombuigen in vertrouwen en commitment. Alleen zo kan een verandering een succes worden.

MENSEN STAAN NIET TE JUICHEN BIJ EEN

ook is, het zijn de mensen die erin mee moeten gaan,

ORGANISATIEVERANDERING

want zij moeten het uiteindelijk doen.

Veruit de meeste mensen staan niet te juichen bij een reorganisatie. Er is veel onzekerheid, er zijn veel vragen

De hamvraag is dus: hoe krijg je je medewerkers mee?

en onduidelijkheden. Niet verrassend dus dat er vrijwel

Hoe zet je hun onbegrip en angst om in vertrouwen?

altijd weerstand is bij een organisatieverandering of

Hoe motiveer je hen tot ander, nieuw gedrag?

fusie, hoe goed je het als directie of MT ook bedoelt. Die weerstand komt voor het allergrootste deel voort

Het goede nieuws: als mensen ervan overtuigd zijn

uit angst. En onbegrip. Angst om iets waardevols te

dat iets moet veranderen, gaan ze mee. Zetten ze zich

verliezen: collega’s, werkplek of zekerheid. Angst om

ervoor in. Omdat het dan raakt aan hun waarden en

niet te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Onbegrip

hun overtuigingen. En dat betekent: communiceren,

over de noodzaak van de verandering, het tempo of de

communiceren, communiceren.

manier waarop jullie de verandering doorvoeren.

MAAR HOE DOE JE DAT DAN?

Ga met de mensen in gesprek om te achterhalen

Weerstand komt bijna altijd voort uit angst en onbegrip

waar hun weerstand vandaan komt. Aan welke waarden raken de veranderingen? Daar kom je meestal niet zo een-twee-drie achter, vooral omdat je medewerkers vaak niet bewust weten wat voor hen

HOE ZET JE ONBEGRIP EN ANGST DAN OM IN

echt van belang is. Neem dus de tijd om die waarden

VERTROUWEN?

boven tafel te krijgen.

Je kunt organisaties niet meer veranderen door

Leg uit wat de reden is van de reorganisatie of fusie.

simpelweg de organisatiestructuur en de procedures

Wat het op gaat leveren. En waarom jullie erin

te veranderen. Verandermanagement is een integraal

geloven.

proces geworden waarbij tegelijk aandacht moet

Beantwoord de vragen die je medewerkers over de

zijn voor de technologie, de organisatie(structuur)

veranderingen hebben. Neem hun zorgen serieus en

én de mensen. Want hoe noodzakelijk, doordacht,

maak hun angst bespreekbaar.

weloverwogen en logisch een verandering in jouw ogen 16.

www.newheroes.com


Bespreek de gevolgen van de veranderingen en koppel

Ga daarom met elkaar in gesprek over vragen als:

die gevolgen aan de waarden van de medewerkers.

wat zijn onze tradities? Wat vinden we waardevol?

Waar wrikt het, en wat sluit naadloos aan?

Wat ‘hoort’ (niet) in onze organisatie? Hoe vieren

Wees eerlijk en beloof geen dingen die je niet waar kan

we successen? Hoe gaan we om met veranderingen,

maken.

tegenslag en fouten? Wie zijn onze (anti)helden en wat

Stel de zaken niet mooier voor dan ze zijn: in een

zijn onze drijfveren? Wat willen we behouden en hoe

overgangssituatie zijn bepaalde dingen onduidelijk, en

gaan we dat doen?

dat blijven ze vaak nog wel even, of je dat nu wilt of niet. Daar kunnen je medewerkers wel mee dealen,

IETS NIEUWS GAAN DOEN, BETEKENT OOK AFSCHEID

het zijn volwassen mensen. Zolang ze maar het gevoel

NEMEN VAN HOE HET WAS

hebben dat ze serieus worden genomen en jij de

Accepteer dat veranderen niet alleen betekent dat

waarheid spreekt.

jullie iets nieuws gaan doen, maar ook dat je afscheid

En last but not least: maak de organisatiecultuur

neemt van het oude, vertrouwde. Besteed daar

bespreekbaar.

aandacht aan en moffel het niet onder tafel als gezeur. Sta stil bij wat de ‘oude’ organisatie jullie gebracht

CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST

heeft en erken dat veranderen pijn en moeite kost.

Peter Drucker, een van de belangrijkste Amerikaanse managementgoeroes, zei het al: je kunt nog zo’n

Als mensen zich gehoord en gezien voelen, en er

fantastische strategie hebben om zaken te veranderen,

begrip is voor hun ideeën en suggesties, ontstaat er

maar als je plannen niet aansluiten bij de cultuur wordt

vertrouwen en commitment. Dat is onmisbaar om van

het helemaal niets met je veranderingen.

de verandering een succes te maken.

Elke organisatieverandering – hoe groot of klein ook heeft invloed op de cultuur van de organisatie. Nieuwe procedures, overname of fusie: je ontkomt er niet aan dat de cultuur verandert. Mensen zullen daarin mee moeten.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bel ons op: 073-844 9910 of mail naar info@newheroes.com

17.


KLANTCASE

“DE SUPPORTERSTOOL IS IDEAAL” ‘Wij willen onze mensen maximaal de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak. Dat doen we met een uitgebreid aanbod van klassikale trainingen. Maar steeds meer mensen willen onafhankelijk van tijd en plaats zelf leren. Vandaar dat we in oktober 2018 met New Heroes zijn gaan werken. Er zijn meer aanbieders van online trainingen maar New Heroes sprong er voor ons met kop en schouders bovenuit: ze zijn vernieuwender, frisser en hipper; de trainingen zien er mooi uit, er is veel interactie, en de supporterstool is ideaal.

Ik was best sceptisch toen we aan dit traject begonnen. Het succes van online trainingen staat of valt toch met de discipline van de medewerkers. Maar nu ik merk hoe enthousiast onze medewerkers zijn, is die scepsis nagenoeg verdwenen. Ze kunnen onafhankelijk van tijd en plaats zelf leren, en dat doen ze ook. Dat verbaast me niets, want het aanbod is groot.

ADP levert systemen, diensten en consultancy voor salarisverwerking en HR. Wereldwijd werken er 56.000 mensen, waarvan 600 in Nederland. Een dynamisch en resultaatgericht bedrijf dat voortdurend zoekt naar inspirerende innovatie en waarbij iedereen telt: grote klanten, kleine klanten, en uiteraard

Sinds de implementatie zien we nog meer voordelen.

alle medewerkers.

Zo kunnen wij als HR heel wat informatie halen uit de Management Tool van New Heroes. We kunnen niet zien wie welke training volgt, maar we kunnen wel zien hoevéél mensen een bepaalde training doen. Als blijkt dat trainingen over makkelijker leven en werken populair zijn, is de kans groot dat de werk-privébalans onder druk staat en dat onze medewerkers stress ervaren. Daar kunnen we dan in ons beleid rekening mee houden. Nog een voordeel: het team van New Heroes staat erg open voor feedback waardoor je echt samen aan een product werkt. We zitten bijvoorbeeld in het klantenpanel en zijn zo betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe leerreizen. Kom daar maar eens om bij andere opleiders!’

18.

www.newheroes.com

Saskia Hoogeveen Employability manager ADP


OEFENING

MINDMAP

Je brein houdt van orde en vindt daarom mindmappen fijn. Met mindmappen kan je informatie makkelijker opslaan en terughalen. Wil je dat ook voor jouw brainstorm, gedachten en aantekeningen? Volg deze stappen en start jouw eerste mindmap!

TIP 1

1 Bedenk een onderwerp. Bijvoorbeeld: ‘zomervakantie’.

Gebruik voor elk hoofdonderwerp een ander kleurtje. Hierdoor kunnen je hersenen

2 Start met associëren: wat wordt je bestemming? Wanneer? Hoe? Waar

makkelijker onthouden wat je opschrijft.

wil je slapen? Etc. Dit zijn de hoofdonderwerpen.

TIP 2 Gebruik tekeningen en symbolen. Voor de

3 Maak een gebogen lijn vanaf het centrale thema en zet daarop een

landen kan je bijvoorbeeld de vlag erbij

hoofdonderwerp. Bijvoorbeeld: ‘slapen’.

tekenen.

4 Werk het hoofdonderwerp verder uit. Gebruik weer gebogen lijnen.

TIP 3

Vanuit ‘slapen’ krijg je bijvoorbeeld gebogen lijnen waarop staat:

Geef belangrijke punten meer ruimte of grotere letters. Hoofd- en bijzaken kan je

‘appartement’, ‘hotel’, ‘caravan’ en ‘tent’.

dan sneller van elkaar onderscheiden.

5 Herhaal bovenstaande stappen totdat de mindmap af is.

MAAK HIER JE MINDMAP

Appartement

Zomervakantie en

p Sla

Tent

Hotel

n

Carava

“Dit is een oefening uit de online training Mindmappen (p. 45)”

19.


“Zo verdien je je investering in trainingen terug” ‘We zijn er allemaal mee opgevoed, met het idee, nee sterker nog: met de overtuiging dat je regelmatig een training of cursus moet doen. Niet alleen om bij te blijven in je vakgebied maar ook om nieuwe vaardigheden te leren die je nodig hebt als je de carrièreladder beklimt. Leidinggeven, communiceren, projecten managen en feedback geven, om maar wat te noemen. Managers en HRD’ers hebben die overtuiging vaak nog sterker dan anderen: zij weten hoe belangrijk het is dat mensen zich ontwikkelen als je de organisatie wil laten groeien en de concurrentie voor wil blijven. Die overtuiging deel ik met hen. 100%.

ONE SIZE FITS ALL?

evenveel succes dezelfde training doorlopen?

Waar ik niet zo van overtuigd ben, is de effectiviteit

Het maakt nogal wat uit of je als 26-jarige projectleider

van veel van die cursussen en trainingen. Heb jij je wel

aan een training ‘Situationeel leidinggeven’ begint of als

eens afgevraagd hoeveel van je budget nou echt tot

HRD’er met vijftien jaar ervaring. Voor de een komt die

resultaat heeft geleid? Tot zichtbare veranderingen op

training misschien te vroeg, voor de ander juist te laat.

de werkvloer? Wees eens eerlijk: 10%, 20%, 40%?

Natuurlijk moeten ze allebei leren rekening te houden met de taakvolwassenheid van hun medewerkers en

Let wel, ik zeg niet dat je al je opleidings-euro’s niet

de complexiteit van hun opdrachten, maar daar is dan

goed besteed hebt. Ik zeg ook niet dat die trainingen

ook alles mee gezegd. Want wat de een lastig vindt in

en cursussen niet goed zijn. Integendeel. Ik zeg wel

het begeleiden van zijn medewerkers kan voor de ander

dat het effectiever zou kunnen. Uiteindelijk wil je dat

juist appeltje-eitje zijn. En omgekeerd. Het is een illusie

jouw mensen de trainingen toepassen in hun dagelijkse

dat iedereen evenveel baat heeft bij dezelfde training.

praktijk. Als je ze te vroeg op training stuurt, zijn ze al

En dus is het ook een illusie dat iedere euro die je in

vergeten wat ze geleerd hebben op het moment dat ze

opleidingen investeert evenveel rendement heeft.

het kunnen gebruiken. Te laat op training, dan hebben zij of hun collega’s al maanden, soms wel jaren, last van

DAT MOET TOCH ANDERS KUNNEN

ineffectief handelen op de werkvloer.

Stel je nou eens voor dat opleiden heel anders georganiseerd zou zijn. Dat je online trainingen en

klassikale trainingen met elkaar verbindt, dat je soms

Hoeveel van je budget heeft tot zichtbare

een coachingstraject doet, dan weer een workshop volgt

veranderingen op de werkvloer geleid?

of een boek leest. Afhankelijk van wat er op dat moment nodig is. Toekomstmuziek? Ik dacht het niet! Met blended learning kan het nu al!

Effectiviteit heeft dus te maken met timing, maar ook met de manier van trainen. Een ‘one size fits all’

Want blended learning is veel en veel meer dan een deel

oplossing – en dan bedoel ik niet alleen de cursus

van een klassikale training vervangen door een of meer

waarop iedereen zich kan inschrijven maar ook de

online modules. Blended learning is een mix van allerlei

maatwerktraining die voor de hele afdeling is

manieren waarmee mensen zich kunnen ontwikkelen.

gemaakt - vraagt om concessies van de lerende. Want

Een mix die je helemaal aan kunt passen aan wat iemand

hoe kun je nu verwachten dat mensen met verschillende

op dat moment nodig heeft. Individueel maatwerk dus.

achtergronden, verschillende leeftijden, verschillende

Te abstract nog? Ik leg het je graag wat concreter uit.

vaardigheden, en verschillende ervaringen allemaal met 20.

www.newheroes.com


BLENDED

TAILORMADE PAST ALTIJD!

Zo bouwt Max zijn eigen leerweg. Volledig aangepast

Laten we het voorbeeld nemen van Max, een 26-jarige

aan wat hij nu nodig heeft. Door online modules,

projectleider die van zijn baas te horen heeft gekregen

klassikale trainingen, coaching, boeken zo met elkaar te

dat hij een training leidinggeven mag gaan volgen. Maar

combineren dat ze helemaal aansluiten bij waar hij op

hij heeft eerlijk gezegd geen idee of dat wat voor hem

dat moment tegenaan loopt. Geen ‘one size fits all’ dus.

is. Hij is goed in zijn vak, en hij wil zich zeker verder

Wel maatwerk. Noem het tailormade. Wij noemen het

ontwikkelen, en ja, hij gaat een collega begeleiden,

blended leren.

maar is dat dan leidinggeven? Of toch meer coachen? Of gewoon een oogje in het zeil houden? En hij weet ook nog niet of hij wel leiding wil geven. En zo ja, welke training dan?

Met blended leren bouw je je eigen leerweg. Dat is 100% maatwerk!

Reële vragen. Gelukkig heeft Max ook een reële baas

NEW HEROES...

die zich realiseert dat er een traject aan vooraf moet

New Heroes helpt organisaties blended leren in te

gaan: Max gaat eerst maar eens onderzoeken wat hij

voeren, leren effectiever te maken en een cultuur te

nu echt wil. Hij volgt daarom de onlinetraining ‘Ik?

creëren waarin de individuele mogelijkheden van de

Leidinggeven?’. Zijn conclusie uit die training is dat

mensen die er werken het uitgangspunt zijn voor hun

hij inderdaad wil kijken hoe het is om mensen aan te

ontwikkeling.’

sturen. Hij gaat aan de slag in de praktijk en de eerste stappen in het leidinggeven zet hij zelf, met wat steun van de onlinetraining ‘Situationeel leidinggeven’, luisterboeken en zijn leidinggevende.

Blended leren is een mix van allerlei manieren waarmee je je kan ontwikkelen Ernestine Telleman

Op een gegeven moment stoot hij toch een paar keer zijn neus en wil hij intensiever met zijn managementvaardigheden aan de slag. Tijd om met een trainer aan het werk te gaan. Hij schrijft zich in voor

Chief Creative Officer & adjunct-directeur Met meer dan 10 jaar ervaring in de L&D wereld is Ernestine verantwoordelijk voor de online en blended oplossingen bij New Heroes.

de klassikale training ‘Situationeel leidinggeven’. Een prima training, waar hij veel van leert. Maar waar hij ook merkt dat hij wel wat assertiever mag worden. Dus volgt Max de online verdiepingsmodule ‘Assertiviteit’ om ook die vaardigheid onder de knie te krijgen. En als hij een jaar later een hele afdeling onder zich krijgt, laat

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bel ons op: 073-844 9910 of mail naar info@newheroes.com

Max zich een tijdje coachen. Want in theorie weet hij prima hoe het moet, maar die praktijk hè… 21.


PE PUNTEN

Meer dan cijfers alleen Hoe voer je als accountant of fiscalist een zinvol gesprek met je klanten? Hoe toon je echte meerwaarde als gesprekspartner? Nog meer kennis opdoen? Nog meer weet hebben van de details? Nee, de kracht zit in het voeren van het gesprek. De juiste vragen stellen, je gesprekspartner aan het denken zetten, echt luisteren. Kennis blijft essentieel, maar de winst zit in je gesprekskwaliteit. En die kan echt altijd beter. Met de training ‘Communiceren’ van New Heroes focus je je op het versterken van je gesprekskwaliteit. Je volgt de training online, waar en wanneer je maar wilt. Loop je ergens op vast, dan heb je bovendien een coach tot je beschikking. Onderwerpen waar je mee aan de slag gaat, zijn luisteren en de verschillende niveaus van luisteren, samenvatten, vragen stellen, waarnemen versus interpreteren en non-verbale communicatie. De training is geaccrediteerd door de NBA en RB voor 10 PE punten.

HOE WERKT HET?

‘Accountant is angsthaas geworden’ kopte het Financiële Dagblad in 2016. Het voeren van een zinvol gesprek met de accountant wordt steeds moeilijker, volgens topbestuurders. Accountants zijn volgens hen geobsedeerd door regels en het op orde houden van hun dossiers. De conclusie lijkt duidelijk: klanten van accountants voelen zich niet bediend. Hoe kunnen accountants meer bieden dan alleen cijfers? Communicatie is het antwoord.

WAT KRIJG JE?

Nu kun je online, waar en wanneer jij dat wilt werken

1 jaar toegang tot het volledige aanbod van

aan je ontwikkeling. En je hoeft het wiel niet zelf uit te

New Heroes, waarbij je naast de leerreis

vinden. Tijdens het traject kun je een coach uitnodigen

‘Communiceren’, ook andere skills op het gebied

als supporter.

van leiderschap, communicatie en persoonlijke ontwikkeling kan versterken.

De training sluit je af met een eindopdracht ‘Reflectie en Feedback’ en een eindtoets die wordt beoordeeld

1 uur coaching voor je professionele en persoonlijke

door je coach. Na het succesvol afronden van je leerreis

ontwikkeling.

en toets ontvang je een certificaat ter waarde van 10 PE 10 PE punten. Geaccrediteerd door de NBA voor

punten.

accountants en door de RB voor fiscalisten.

22.

www.newheroes.com


ONLINE ANTI-STRESSTRAINING WERKT! Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat online anti-stresstrainingen daadwerkelijk bijdragen aan stress reductie.

HET PROBLEEM “Werkstress is de nummer 1 ziekte binnen bedrijven”

DE OPLOSSING Online anti-stresstrainingen Kosten effectief

79%

Flexibel

van de managers in

Efficiënt

Europa zegt dat actie nodig is

Schaalbaar Voor iedereen

HET EFFECT Stressreductie al bij 10 minuten per dag trainen Vermindering van o.a. stress, vermoeidheid, slaapproblemen, angst en depressie Na 12 maanden nog steeds stressvermindering

23.


COACHING

Sneller je doelen bereiken Je bent verantwoordelijk voor, of onderdeel van, een management development programma en maakt gebruik van een bedrijfsabonnement New Heroes. Je wil de ontwikkeling van je team versnellen maar weet niet hoe. Of je zou graag een extra stok achter de deur hebben om de ontwikkeling van individuele medewerkers te versterken.

DE NEW HEROES COACH

ZO WERKT HET

Hoe effectief zou het zijn als een gespecialiseerde

Organisaties die kiezen voor coaching voor één of

coach met je team aan de slag gaat? Met New Heroes

meerdere medewerkers worden door New Heroes

plus coaching bereik jij sneller je doelen met je

volledig ontzorgd.

team. Online training in combinatie met een coach past buiten leiderschapsthema’s ook op thema’s als

Medewerkers worden door New Heroes gekoppeld aan

duurzame inzetbaarheid, loopbaan & arbeidsmobiliteit,

hun coach. Tijdens een intakegesprek worden de doelen,

communiceren en samenwerken.

uitdagingen en meer van de medewerker besproken. De coaching kan vervolgens bestaan uit ondersteuning bij

De coach helpt bij vastgelopen medewerkers,

(delen van) trainingen, face-to-face gesprekken, online

vraagstukken die verder gaan dan de trainingen

messaging, Skype, video’s, telefonische coaching, etc.

van New Heroes en het geven van nieuwe inzichten. Coaching helpt leerprocessen te versnellen en

Een medewerker kan in zijn of haar dashboard van New

effectiever te maken.

Heroes zien hoeveel coaching er nog in te zetten is.

New Heroes werkt met gecertificeerde coaches van

Benieuwd naar de mogelijkheden van coaching voor

Schouten & Nelissen die gespecialiseerd zijn in online

jouw organisatie? Bel ons op: 073-844 9910 of mail naar

coaching en New Heroes.

info@newheroes.com.

EEN MEDEWERKER KRIJGT: 24/7 toegang tot meer dan 130 trainingen 2 uur personal coaching Flexibiliteit, met een maximaal rendement

24.

www.newheroes.com


25.


MANAGEMENT & LEIDERSCHAP Tips voor jouw organisatie

1

Ik? Leidinggeven? Talent wil je het liefst zo lang mogelijk aan je organisatie binden. Zorg er dan voor dat hij (of zij natuurlijk) zich kan blijven ontwikkelen. Geef hem uitdagende klussen. Nieuwe projecten. Of laat hem ontdekken of hij ook kan en wil leidinggeven met deze training.

2

Timemanagement

3

Ken je ze, teams die moeite hebben hun deadlines te halen? Die alles op het laatst moment doen en voortdurend planningen overschrijden? Het is geen onwil, en zeker geen onverschilligheid. Wel onmacht: ze kunnen simpelweg hun tijd niet managen. Maar na de training ‘Timemanagement’ is dat echt verleden tijd!

Situationeel leidinggeven Effectiever leidinggeven aan je team, het kan echt! Door je manier van leidinggeven aan te passen aan de situatie, het ontwikkelingsniveau van je medewerkers en de doelstellingen van de organisatie zorg je voor minder verloop en verzuim, en hogere medewerkerstevredenheid.

Timemanagement

Situationeel leidinggeven

Ik wil de baas zijn en blijven over mijn tijd.

Voor betere resultaten, meer motivatie en minder frustratie.

Plannen, efficiënter werken, prioriteiten stellen, je niet laten afleiden.

Onnodige fouten, gemiste deadlines en niet gehaalde doelen, als

Je weet hoe het moet, maar hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar?

manager wil je dat natuurlijk vermijden. Sterker nog, jij wil het beste

De essentie van timemanagement is kiezen, jezelf organiseren en

uit je medewerkers halen. Met situationeel leidinggeven herken jij wat

je omgeving beïnvloeden. En dat op een manier die bij jou past. Grip

jouw medewerker nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

krijgen op je tijd betekent zicht hebben op jouw wensen, gedrag en ideeën. In deze leerreis ga je opruimen, ordenen en doelen stellen. Een investering in het kostbaarste wat je hebt: tijd.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

doorlooptijd 1 tot 4 maanden TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

26.

www.newheroes.com

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat


MANAGEMENT & LEIDERSCHAP - ONLINE TRAININGEN

Ik? Leidinggeven?

Lastige medewerkers

Ik wil ontdekken of leidinggeven bij mij past.

Ik wil het medicijn.

En dan sta je straks voor de troepen. Je wordt de baas van een team.

Leidinggeven aan lastige mensen. Dat kan ingewikkeld zijn. Hoe je hier

Maar past de rol van leidinggeven je eigenlijk wel en heb je er zin

beter mee om kan gaan? Heldere communicatie waarmee je die lastige

in? Als manager moet je het team leiden, aansturen, onderzoeken,

medewerker positief beïnvloedt en natuurlijk je leiderschapstijl.

enthousiasmeren, inspireren, informeren, luisteren, ombuigen,

Dit vraagt om discipline en de juiste gesprekstechnieken. Ook

checken, voorstellen en leren. Hoe voelt dat? Belangrijk? Uitdagend?

communiceren en goed feedback geven zijn van cruciaal belang. Dat

Of krijg je het al benauwd als je er alleen al aan denkt? Na afloop van

stelt je in staat op de juiste wijze leiding te geven en het gedrag van die

deze training weet je of jij het in je hebt. Wordt het ‘leiden’ of ‘lijden’?

lastige medewerker te veranderen. Hij blijkt ineens lang zo lastig niet!

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Resultaatgericht managen Ik wil resultaten bereiken met mijn mensen.

“Terwijl 65% van de

Resultaatgericht management gaat uit van de gedachte dat medewerkers van nature gemotiveerd zijn om iets te bereiken en met

mensen zich gesteund voelt door hun leidinggevenden, heeft 10% geen vertrouwen in de leiding

meer plezier (samen)werken als ze duidelijk weten wat er van hen wordt verwacht. Als je hen werkzaamheden laat uitvoeren waar ze goed in zijn en als je met elkaar duidelijke afspraken maakt, bereik je samen de gestelde doelen. Jouw rol als manager? Die draait om samenwerken aan een gedeelde ambitie en op een prettige manier resultaat boeken.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Teamleiderschap

Leidinggeven zonder stress

Ik wil mijn team succesvol maken.

Geef leiding zonder dat je jezelf in de weg zit.

Leiderschap is de manier waarop de teamleider de teamleden

Er wordt veel verwacht van een leidinggevende. Je komt voortdurend

beïnvloedt om een bepaald doel te behalen. Deze korte leerreis laat

in aanraking met situaties en personen die bepaalde emoties of stress

jou nadenken over hoe jij leiderschap en teambuilding in je team zou

teweegbrengen. Vooral ook omdat je (mede)verantwoordelijk bent voor

willen zien. De manier waarop leiding wordt gegeven en de stijl van

veel zaken die je niet of nauwelijks kunt beïnvloeden. Gelukkig kun je

leidinggeven heeft invloed op de prestaties van je team. Zo ook bij

wel invloed hebben op je eigen emoties en gedrag. Als je meer inzicht

Team Brunel tijdens de Volvo Ocean Race. De leiderschapsstijl die

hebt in hoe emoties je gedrag beïnvloeden, functioneer je makkelijker

schipper Bouwe Bekking heeft gekozen, zorgde ervoor dat het team

in lastige werksituaties. Zo kan je managen zonder dat je jezelf in de

topprestaties heeft geleverd.

weg zit.

doorlooptijd 20 minuten TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

27.


COMMUNICATIE Tips voor jouw organisatie

2

1

Beïnvloeden

Communiceren

Alleen ga je sneller, samen ga je verder. Daarom is het fijn als medewerkers elkaar kunnen overtuigen van hun goede ideeën. Help medewerkers te leren luisteren, elkaar te inspireren en aan te sluiten bij het belang van de organisatie.

3

Er gaat een hoop mis bij communiceren. We luisteren niet, zijn te snel afgeleid en kunnen niet helder formuleren. Dan is een misverstand snel geboren. Maar dat hoeft niet: een goede training zorgt ervoor dat je medewerkers zeggen wat ze bedoelen en bedoelen wat ze zeggen.

Kracht van het compliment Hoe voel jij je als je een compliment krijgt? Grote kans dat je er blij van wordt, dat je gemotiveerder en enthousiaster aan het werk gaat. Dat geldt voor bijna iedereen, en ja, dus ook voor jouw medewerkers. Ga samen aan de slag met het geven (en krijgen) van complimenten.

Bij het ontwikkelen van nieuwe leerreizen werken we nauw

samen met onze, ook zakelijke, klanten. Hierdoor sluit ons aanbod altijd aan op de vraag van de markt. Zo wilden managers zelf meer vaardigheden ontwikkelen om hun medewerkers persoonlijk te laten groeien. Dit is nu één van de zes trainingen die we dit jaar Annet Nimeijer

gaan lanceren.

Learning Specialist

Heb jij ook een idee voor een training? We horen het graag! Mail naar leerreizen@newheroes.com

28.

www.newheroes.com


COMMUNICATIE - ONLINE TRAININGEN

Beïnvloeden

Communiceren

Ik wil mijn strategie leren afstemmen op de persoon tegenover mij.

Ik en de ander, de communicatie mag best wat soepeler.

Beïnvloeden is een proces waarbij je stuurt in de door jou gewenste

Als je iemand vraagt of hij goed communiceert, is het antwoord

richting zonder gebruik te maken van macht. Je zorgt ervoor dat de

meestal:

ander zijn gedrag of opvatting verandert. Meestal doe je dit onbewust.

’Ik communiceer prima, maar al die andere mensen ...’ Communicatie

Maar als je weet hoe het proces werkt, kan je ook bewust een ander

gaat in deze leerreis niet alleen over wát je zegt, de boodschap, maar

beïnvloeden. In deze training ga je aan de slag met vaardigheden

juist ook over hóe die boodschap overkomt. Je oefent met technieken

die daarbij essentieel zijn zoals luisteren, profi leren, inspireren, en

als effectief luisteren, samenvatten en doorvragen. Je krijgt daarbij

aansluiten bij het belang van de ander. Zo krijg je meer grip op de zaak

meer inzicht in de rol die je stem, je taalgebruik en je non-verbale

en win je aan invloed.

communicatie (je lichaamstaal) spelen. Elk gesprek dat je voert, wordt zo beter en kan het leven makkelijker maken.

doorlooptijd 1 tot 4 maanden TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 1 tot 4 maanden

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

De kracht van het compliment

De ander begrijpen

Ik wil leren mijzelf en anderen te prijzen.

Ik wil erachter komen wat de ander echt bedoelt.

Wist je dat mensen blijer worden, gemotiveerder zijn en beter presteren

Woorden zijn maar een klein deel van de boodschap: meer dan 70%

als ze waardering krijgen? Complimentjes zorgen voor meer plezier,

van onze communicatie wordt non-verbaal ‘verteld’ en bestaat uit

minder stress en waardevollere relaties. Maar voor veel mensen is

mimiek, houding, gedrag en intonatie. Om te begrijpen wat de ander

complimenten ontvangen en accepteren een hele opgave. Hoe ga je

echt bedoelt, moet je zijn lichaamstaal kunnen ‘lezen’. Want alleen

daarmee om? En hoe kan je het beste een compliment maken? Op deze

zo kun je miscommunicatie voorkomen. Het gaat om goed luisteren,

vragen krijg je in deze leerreis een helder antwoord. Grote klasse dat je

non-verbale signalen juist interpreteren en samenvatten. Dat is

interesse toont in deze leerreis!

precies waar je deze leerreis mee gaat oefenen. Zo haal je meer uit een gesprek.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 2 tot 6 weken

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Feedback geven

Aandachtig luisteren

Commentaar geven kan ook op een goede manier.

Ik wil beter leren luisteren.

‘Zou je jouw auto voortaan niet op mijn oprit willen parkeren?’ of

Bij goed luisteren gaat het niet alleen om horen wat de ander zegt,

‘Ik zou het fijn vinden wanneer je in onze kamer niet constant zo

maar ook om begrijpen wat de ander zegt en hoe jij daarop reageert.

luidruchtig bent.’ Vind je het lastig om hinderlijk gedrag van een

Geef jij de ander de gelegenheid om uit te praten? Stimuleer jij hem

ander bespreekbaar te maken? Je bent niet de enige! Veel mensen zijn

door wat hij zegt samen te vatten en door te vragen? Actief luisteren

bang dat de ander boos zal worden als ze feedback geven en gaan de

is de ander aanmoedigen, oogcontact maken en zijn lichaamstaal

confrontatie liever uit de weg. In deze training leer je hoe je op een

doorgronden. De luistervaardigheden die je in deze leerreis oefent,

duidelijke manier commentaar kunt geven zonder de ander te kwetsen.

komen je altijd en overal van pas.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

29.


COMMUNICATIE - ONLINE TRAININGEN

Open vragen stellen

Ontspannen spreken voor de groep

Ik wil betere vragen stellen.

Ik wil beter leren presenteren.

Goede vragen zijn erg belangrijk bij communicatie. Met vragen maak

Sta je met knikkende knieën en klotsende oksels voor een groep? Wil

je duidelijk waar je aandacht aan wil geven of wat er moet worden

je het liefst zo snel mogelijk van die presentatie af? Je bent echt niet

opgehelderd. Door open vragen te stellen kan je ook checken of je de

de enige. 90% van de mensen vindt spreken in het openbaar een van

ander goed begrepen hebt. Daarom ga je dat deze leerreis oefenen.

de engste dingen die ze ooit moeten doen. Gelukkig kan je met een

Open vragen beginnen altijd met wie, wat, waar, wanneer en hoe.

goede voorbereiding en de juiste presentatietechnieken veel angst

Ze geven de ander ruimte om zijn mening te geven en inzicht in zijn

wegnemen. Leer hoe je je houding, handen, gezicht en stem inzet om

drijfveren, redenen en emoties. Zo begrijp je de ander echt!

je verhaal krachtig over te brengen en je boodschap ontspannen te presenteren.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

doorlooptijd 1 tot 4 maanden TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Misverstanden voorkomen

Omgaan met lastige mensen

Ik wil beter observeren, interpreteren en concluderen.

Hoe kosten lastige mensen mij minder energie?

Jij hoort iets niet goed in een gesprek, de ander trekt een verkeerde

Word jij ook zo moe van moeilijke mensen? Dat is niet zo gek, want

conclusie. En voilà: het misverstand is geboren. Misverstanden

lastige mensen slurpen energie. Gelukkig zijn er veel manieren

hebben bijna altijd te maken met ruis in de communicatie. Die ruis

om met hen om te gaan. Je kan de relatie verbreken of hun gedrag

kan bij jouzelf ontstaan of van buitenaf komen. In deze leerreis richt

relativeren. Maar het is veel effectiever om hen zo te beïnvloeden dat

je je op de ruis die bij jou ontstaat. Hoe neem jij de ander waar? En hoe

ze niet meer lastig zijn! In deze training leer je te werken met de Roos

duidelijk ben jij eigenlijk zelf? Wij helpen je met beter waarnemen,

van Leary, een communicatiemodel waarmee je het gedrag van de

minder interpreteren en duidelijker formuleren. Zo voorkom je

andere kunt beïnvloeden en de samenwerking verbetert.

misverstanden! doorlooptijd 1 tot 4 maanden doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Spreek met je lichaam

Moedige gesprekken met m’n collega’s

Ik wil dat mijn lijf dezelfde taal spreekt als mijn mond.

Hoe zeg ik lastige dingen?

Communiceren doe je niet alleen maar met woorden. Ook je lichaam

Ja hoor, daar heb je hem weer. Weer een half uur te laat en dan eerst

geeft allerlei signalen af: hoe je je voelt en wat je van de ander vindt.

nog rustig koffie gaan drinken ook! Heb jij ze ook? Van die collega’s

Als hóe je iets zegt niet klopt met wát je zegt, raakt de ander in

waar jij je behoorlijk aan kan storen? Collega’s waar jij je niet helemaal

verwarring. Wil je dit voorkomen? Dan is dit de leerreis voor jou! Je

bij durft uit te spreken? Of waarmee het lastig samenwerken is? Deze

gaat op een krachtige wijze je lichaamstaal inzetten en leert meer over

leerreis helpt je om dat lastige gesprek toch aan te gaan. Je leert

het belang van congruentie, mimiek, intonatie en spiegelen. Door hier

assertief te zijn, goede feedback te geven en jezelf te profi leren. Dat

goed op te letten communiceer je veel effectiever.

lucht op. En zeker zo belangrijk: het verbetert de samenwerking.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

30.

www.newheroes.com


COMMUNICATIE - ONLINE TRAININGEN

Feedback ontvangen

Het kleine gesprek

Ik wil leren profiteren van commentaar.

Waar moet ik het nu weer over hebben?

Weet je nog wanneer je voor het laatst bent aangesproken op je gedrag?

Daar sta je dan in je uppie. Een lange dag in het verschiet op dat

Omdat je weer te laat op school kwam of je werk niet goed had gedaan?

congres of die bruiloft waar je niemand kent. Ineens slaat de sociale

Omdat je een stopwoordje gebruikt waar anderen gek van worden of

angst toe. Want met wie kan je praten? En waar ga je het over

continu op je telefoon kijkt tijdens het eten? Niemand vindt het leuk

hebben? Je zou het liefst zo snel mogelijk weer vertrekken. Je bent

kritiek te krijgen. Maar feedback kan je een hoop opleveren: het is een

niet de enige: negen van de tien mensen hebben hetzelfde probleem.

kans om te veranderen, te groeien, jezelf te ontwikkelen! Door er zo

Gelukkig kan je er wat aan doen! In deze leerreis verbeter je je

naar te kijken wordt feedback ontvangen veel makkelijker.

communicatieve vaardigheden en word je een meester in ‘small talk’.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Lastig nieuws

Crisiscommunicatie

Hoe vertel ik het?

Ik wil leren om het allerslechtste nieuws te brengen.

Slecht nieuws brengen, je kunt er niet altijd omheen. De hond van je

Iedereen krijgt ooit met dood, ziekte of andere, heel nare situaties

dochter is doodgereden, je moet je ouders melden dat je toch afziet

te maken. En het gaat een keer gebeuren dat je moet vertellen dat

van die studie rechten, je bent ernstig ziek of je moet medewerkers

iemand ernstig ziek is, een ongeluk heeft gehad of dood is gegaan.

ontslaan. Veel mensen stellen een moeilijk gesprek zo lang mogelijk

Dat is – op z’n zachtst gezegd –allesbehalve eenvoudig. Verstandig

uit en hebben de grootste moeite om uit hun woorden te komen

om je er alvast op voor te bereiden. Hoe pak je dat aan? Hoe ga je om

wanneer het eenmaal zo ver is. Herken je dat? Deze leerreis maakt het

met je eigen emoties en die van de ander? Deze leerreis helpt je het

voeren van zo’n gesprek makkelijker.

allerslechtste nieuws zo goed mogelijk te brengen.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

31.


MAKKELIJKER WERKEN & LEVEN Stress bespreekbaar maken

Mediteren

Ik wil niet dat de ander overspannen raakt.

Ik wil rust zien te vinden in het moment.

Soms merk je dat iemand in je omgeving overduidelijk last heeft

Wil jij je minder opgejaagd voelen en beter slapen? Of gemakkelijker

van stress. Soms ook zie je een burn-out al maanden van tevoren

beslissingen kunnen nemen en minder afhankelijk zijn van de

aankomen. Maar toch doe je er niets aan, want je weet niet hoe. Deze

goedkeuring van anderen? Dan is meditatie iets voor jou! Mediteren

leerreis biedt handvatten om dat gesprek in de toekomst juist wel aan

is goed is voor lichaam en geest. Je wordt je bewuster van wat je

te gaan. Transparantie staat daarbij voorop. Door een ander te vertellen wat je ziet en hoe dat op jou overkomt, maak je stress bespreekbaar. Zo voorkom je dat het echt misgaat!

doorlooptijd 2 tot 6 weken

voelt en denkt, en focust meer op het moment. In deze leerreis ga je verschillende meditatie- en ademhalingsoefeningen uitproberen. Zo ontdek je wat meditatie jou kan brengen. Waar wacht je nog op?

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

32.

www.newheroes.com


MAKKELIJKER WERKEN & LEVEN - ONLINE TRAININGEN

Tips voor jouw organisatie

1

Leren relativeren

2

Control freaks, perfectionisten en love junks. Heb jij ze ook in je team? Hun irrationele gedachten (Ik moet alles onder controle hebben, de beste zijn, door iedereen aardig gevonden worden) maakt goed functioneren lastig. Daar ga je de race niet mee winnen. Help ze leren relativeren.

3

Help, ik sta altijd aan

Assertiviteit

Je kent ze ongetwijfeld: medewerkers die talloze bordjes tegelijk in de lucht weten te houden. Er is helemaal niets mis met een druk en vol leven. Tot het te veel wordt. Dan betaalt niet alleen je medewerker, maar ook je organisatie de prijs. Help mensen ook eens ‘uit’ te staan.

Niet iedereen is even assertief. Geeft niks. Maar als mensen daardoor minder goed functioneren op hun werk, wordt het een ander verhaal. Als ze hun mening niet durven geven, geen nee durven zeggen tegen hun leidinggevende, zich onder laten sneeuwen door boze klanten, doen ze ook de organisatie te kort. Dat laat jij toch niet gebeuren?

Stress!

Assertiviteit

Leren omgaan met stress.

Opkomen voor jezelf zonder een ander nodeloos te kwetsen.

Zonder stress had de mensheid de oertijd niet overleefd. Want zonder

Assertief zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen

stress zouden we niet gewaarschuwd worden voor gevaar. Ook anno

hebben grote moeite om bewust voor zichzelf te kiezen en grenzen

nu zorgt stress ervoor dat we onder druk kunnen werken, prestaties

te stellen. Zij vinden het moeilijk anderen te laten weten wat zij

leveren, snel reageren en beslissingen nemen. Op zich is er dus niets

denken, voelen en willen. Zo doen ze zichzelf tekort. Gelukkig is

mis met een gezonde hoeveelheid stress. Maar te véél stress is wel

assertiviteit een vaardigheid die je kan leren en die je veel oplevert: het

ongezond. In deze training leer je hoe je stress en stresssignalen

versterkt je persoonlijke kracht, je ervaart minder stress en vergroot

herkent en hoe je ongezonde stress kan verminderen. Bijvoorbeeld door

je zelfvertrouwen. In deze training leer je voor jezelf opkomen en

mindfulness, meditatie en ontspanningstechnieken.

duidelijke keuzes te maken. En altijd met respect voor de ander.

doorlooptijd 1 tot 4 maanden

doorlooptijd 1 tot 4 maanden

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Mindfulness

Leren relativeren

De kracht van het nu.

Ik wil leren de baas te blijven over ongewenste emoties die in mij opkomen.

Zou jij gelukkiger willen zijn? Minder stress, meer energie, meer focus,

Invloeden van buitenaf kunnen stress veroorzaken, maar de grootste

minder piekeren en veel meer genieten van wat is? Dan is mindfulness

stressfactor ben je zelf. Dat is het basisprincipe van de RET-methode:

echt wat voor jou! Deze mindfulness-training biedt je handvatten

niet de situaties op zich, maar jouw gedachten over die situaties

om bewust aanwezig te zijn in het hier en nu. Je gaat aan de slag met

bepalen hoeveel stress je ervaart. De insteek van RET is om jezelf te

meditatie, ademhalingsoefeningen en het herkennen van ‘slechte’

veranderen door je gedachten te veranderen. Door zicht te krijgen op je

gewoontes en automatische patronen. Ervaar de kracht van het nu en gun jezelf de rust die nodig is om echt gelukkig te zijn.

doorlooptijd 1 tot 4 maanden

eigen gedachten en vooral op de invloed die je gedachten hebben, kan je beter omgaan met vervelende situaties en ongewenste emoties.

doorlooptijd 1 tot 4 maanden

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

33.


MAKKELIJKER WERKEN & LEVEN - ONLINE TRAININGEN

Eerste hulp bij stress

Eerste stap richting assertiviteit

De spanning eraf.

Ik wil beter uit de verf komen.

Kan jij je werk moeilijk loslaten? Heb je last van spanning, en voel je dat

Wist je dat het al in je kindertijd begint, dat je je druk maakt over wat

in je hoofd en in je lijf? Je bent zeker niet de enige! Het overkomt ons

anderen van je denken? Jammer, hè? Je verliest jezelf namelijk uit

allemaal. We beloven niet dat je na afloop van deze leerreis helemaal

het oog. In deze leerreis leer je jezelf beter kennen en zet je de eerste

stressvrij bent. Maar je leert wel een aantal technieken om stress een

stappen op weg naar assertief gedrag. En dat levert je veel op. Want als

halt toe te roepen. Want voor nu is het tijd voor eerste hulp. Besef goed:

je nee kan zegen, breng je jezelf niet meer in onmogelijke situaties. Je

jij bent zelf de enige die ontspanning in jouw leven kan brengen.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

kiest voor wat je zelf wilt en niet meer voor de ander.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

34.

www.newheroes.com


MAKKELIJKER WERKEN & LEVEN - ONLINE TRAININGEN

Empathie

Weg met perfectionisme

Wat beweegt de ander?

Voor iedereen die wil leren fouten maken.

Vind je het soms ook zo onbegrijpelijk hoe mensen reageren en kan

Niemand maakt graag fouten. Maar het wordt een ander verhaal als

je je maar moeilijk in andere verplaatsen? Dan is deze leerreis wat

je van jezelf geen fouten mรกg maken. En je daarom maar helemaal

voor jou! Je gaat aan de slag met empathie en leert de beweegredenen

nergens meer aan begint, of niets meer afkrijgt omdat je niet 100%

van anderen doorgronden. Je wordt je bewust van non-verbale

zeker weet of het wel helemaal perfect is. Perfectionisme kan zo ver

communicatie en emoties. Je leert iemands gedrag interpreteren en

gaan dat je je een grote mislukkeling voelt als iets misloopt. Het kan

je verplaatsen in een ander. Zo kan je zijn drijfveren onderzoeken en

je belemmeren in je werk omdat je faalangst krijgt en je zaken blijft

begrijpen wat hem beweegt. Dat maakt het leven zo veel makkelijker!

uitstellen. Loslaten en anders denken zijn de sleutelwoorden om dit te veranderen.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 2 tot 6 weken

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Grenzen stellen

Liefdesjunk

Tot hier en niet verder.

Voor iedereen die altijd aardig gevonden wil worden.

Grenzen stellen is best eng en spannend. Maar door duidelijk aan te

Als je sterk afhankelijk bent van de goedkeuring van anderen, van hun

geven wat je wel of niet wil, weten anderen precies waar ze aan toe zijn.

aandacht en respect, ben je een liefdesjunk. En als liefdesjunk betaal

Grenzen stellen gaat over assertiviteit en wederzijds respect. Assertief

je een hoge prijs. Je durft niet echt te zeggen wat je denkt, vindt het

zijn wil zeggen dat je opkomt voor jezelf zonder een ander nodeloos te

lastig om grenzen te stellen, cijfert jezelf weg, straalt onzekerheid

kwetsen. Zo vergroot je je zelfvertrouwen, versterk je je persoonlijke

uit, gunt anderen alles en jezelf niets. En je krijgt vaak stank voor

kracht en ervaar je minder stress.

dank. Wil jij dat veranderen en niet meer onzeker zijn? Krik dan je zelfwaardering op!

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 2 tot 6 weken

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Controlfreak?

Emotionele intelligentie

Voor iedereen die wil leren loslaten.

Omdat alleen slim zijn niet genoeg is.

Lekker he, alles onder controle hebben? Of toch niet? Het

Wil je beter leren samenwerken, sneller ontspannen, makkelijker

perfectionisme van de controlfreak heeft een keerzijde: het kan je

contact maken, effectiever communiceren en knopen kunnen

belemmeren om te genieten omdat je voortdurend de touwtjes in

doorhakken? Je hebt naast IQ ook EQ (emotionele intelligentie) nodig

handen wil houden. Je kan in paniek raken omdat er iets onverwachts

om succesvol te zijn. Door je bewust te worden van je eigen emoties

gebeurt. Je leeft zoveel makkelijker als je niet overal de controle over

en die van anderen, kan je effectiever communiceren en beter in

wil hebben, maar je vooral richt op zaken die echt de moeite waarde

contact komen met die anderen en jezelf. In deze leerreis werk je

zijn. Geef anderen de verantwoordelijkheid die ze aankunnen. Daar

aan vijf deelgebieden van EQ: zelfbesef, zelfcontrole, zelfmotivatie,

wordt iedereen, en zeker jij, blij van.

empathie en sociale vaardigheden: alles wat je nodig hebt om je EQ te verbeteren.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

doorlooptijd 1 tot 4 maanden TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

35.


MAKKELIJKER WERKEN & LEVEN - ONLINE TRAININGEN

Help, ik sta altijd aan! Waar zit mijn uitknop?

Boodschappen doen, de hond uitlaten, kinderen wegbrengen, nog even snel die opdrachtgever terugbellen, dat rapport afmaken en die ene klacht afhandelen. Je bent druk, gejaagd en voelt je misschien zelfs rusteloos. Het gevolg is dat je van alles een beetje doet. Maar waar wil je nou écht mee aan de slag? Door keuzes te maken en alleen die dingen te doen waarmee je je doel bereikt, kom je meer in balans. Zo creëer je rust in je drukke bestaan. Iets voor jou? Aan de slag dan!

“70% van de Nederlanders kan geen goede balans vinden tussen werk en privé

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Hoe voel ik mij eigenlijk?

Gevoelens blootgeven

Ik wil alerter leren zijn op mijn gevoelens.

Ik wil kunnen uitspreken wat ik voel.

Beantwoord jij de vraag “Hoe gaat het?” eigenlijk automatisch met

Wist je dat je gevoel uitspreken je gelukkiger, authentieker en

“Ja goed, en met jou?” Maar klopt je antwoord wel? Gaat het echt goed

geliefder maakt? Maar dat kan knap lastig zijn. Want behalve dat je je

met je? En hoe weet je dat? Mensen zijn behoorlijk goed in handelen

emoties goed wil verwoorden, moet je ook nog eens moed verzamelen

en denken, maar weten vaak slecht hoe ze zich voelen. Wil je dat

om ze tegen de ander te vertellen. Ben je bang dat mensen negatief

veranderen? En leren welke rol je emoties daarbij spelen en de signalen

reageren? Of weet je de juiste woorden niet te vinden? Door positief

van je lichaam? In deze training leer je hoe je bewuster kan reageren en

met je emoties om te gaan en op je ademhaling te letten, kan je op de

krijg je meer controle over je eigen gedrag.

juiste wijze reageren. Deze leerreis helpt je daarbij.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 1 tot 4 maanden

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

36.

www.newheroes.com


MAKKELIJKER WERKEN & LEVEN - ONLINE TRAININGEN

Ik loop over en ik loop vast

Doemdenken of...?

Ik wil niet bezwijken, ik wil doorpakken.

Ik wil positiever in het leven staan.

Schuif je dat vervelende telefoontje toch maar even door naar morgen?

Ben jij iemand die direct aan het ergste denkt? Altijd pessimistisch

Probeer je die presentatie weer uit te stellen tot volgende week? En ga je

is ingesteld? Bang is dat er iets gebeurt met de mensen waar hij van

echt volgende maand stoppen roken? Uitstelgedrag kan verschillende

houdt? Die situaties vermijdt uit angst omdat die in zijn gedachten

oorzaken hebben: perfectionisme, faalangst, of gewoon helemaal geen

al uitgegroeid zijn tot levensbedreigende gevaren? Doemdenken kan

zin hebben ergens echt moeite voor te doen. Wat het ook is: het levert

veel stress veroorzaken en het leven knap lastig maken. Wil je jouw

je vaak ook nog een schuldgevoel op. Daarom ga je in deze leerreis jouw

doemdenken liever verruilen voor een meer realistische kijk? Dan is

uitstelgedrag aanpakken. Nu!

deze leerreis zeker wat voor jou.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Gelukkig met jezelf

Vitaliteit en energie

Ik wil mezelf accepteren, zonder te oordelen.

Ik wil krachtig en fris in het leven staan.

Gelukkig zijn met jezelf, wie wil dat nou niet? Tsja, maar wat als dat niet

Iemand die vitaal is, heeft weinig fysieke klachten. Hij herstelt zich

wil lukken? Dan zal ‘het geluk vinden’ ook een lastige opgave zijn. Toch

makkelijk en heeft ’s avonds meer energie. Vitaliteit kenmerkt zich

blijkt uit onderzoek dat je je geluksgevoel kan beïnvloeden. Gelukkig

door emotionele weerbaarheid en veerkracht. Veerkracht zorgt ervoor

zijn en gelukkig worden begint met jezelf volledig te accepteren, zonder

dat je flexibel en optimistisch bent. En dat je negatieve gevoelens

te oordelen. Daarmee ga je in deze leerreis aan de slag en leer je hoe je

makkelijk kan omzetten naar positieve. In deze leerreis versterk je je

jezelf kan accepteren zoals je bent. Het herkennen van je emoties speelt

veerkracht en weerbaarheid, en reken je af met situaties die energie

daarbij een belangrijke rol.

kosten, waardoor je weer krachtig en fris in het leven staat.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Kennismaken met mindfulness

Ontspanningstraining Jacobson

Ik wil aanwezig zijn in het moment.

Ontspan en leer je spanning te onderkennen.

Wil jij niet meer constant bezig zijn met alles wat je nog moet doen?

Heb jij vaak last van te veel spanning? Blijft het werk zich overdag

Niet meer voortdurend van het een naar het ander rennen? Sta eens

maar opstapelen en lig je ’s nachts te piekeren? Ontspannen

stil bij wat er nu is. Kijk, luister, proef, ruik en voel met een helder

is dan makkelijker gezegd dan gedaan. Ademhalings- en

hoofd. Dus zonder oordelen. Zo word je je bewust van de signalen die

meditatietrainingen zijn bekende ontspanningsoefeningen, maar

je lichaam je geeft, voel je de spanning bij bepaalde gebeurtenissen, en

werken niet altijd bij iedereen. In deze training ervaar je op een andere

herken en doorbreek je vastgeroeste patronen. Je leeft vrijer en geniet

wijze het verschil tussen spanning en ontspanning. De effecten? Je

van elke dag.

valt makkelijker in slaap, bent minder snel van slag en hebt aan het einde van de dag meer energie.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 2 tot 6 weken

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

37.


LEVEN & LOOPBAAN Tips voor jouw organisatie

1

Doelen bereiken

2

Doelen stellen, keuzes maken en focus houden. Het zijn kleine stappen die grote doelen mogelijk maken. Help medewerkers, het team of de organisatie doelen te bereiken.

Krachtige keuzes

3

Wanneer medewerkers de regie nemen over hun loopbaan, maken ze keuzes waar ze zelf achterstaan. Keuzes die voortvloeien uit vragen als ‘waar ben ik goed in?’ en ‘wat wil ik’?’ Help je medewerkers die antwoorden te vinden.

Mijn passie Bevlogen mensen werken vanuit hun passie. Uit onderzoek blijkt dat organisaties met bevlogen medewerkers meer winst maken, hoger scoren op klantgerichtheid en dat het verloop veel lager is (tot wel 60%!). Redenen genoeg dus om je medewerkers hun passie te laten ontdekken.

Zou je jezelf aannemen?

Persoonlijke uitstraling

Ik wil niet alleen beter solliciteren, ik wil een baan!

Ik op mijn best.

Kijk eens naar jezelf zoals werkgevers dat zouden doen. En zeg eens

Je doet je werk goed en je bent leuk om mee te praten. Maar toch

eerlijk: zou jij jezelf aannemen? Hoe ziet je cv eruit? Is je brief origineel

ontbreekt er nog iets aan. Je uiterlijk en houding stralen niet uit wat je

en prikkelend? Je motivatie overtuigend? Zijn je vaardigheden

eigenlijk wil. Wat kan je doen om op een natuurlijke manier anderen te

onderbouwd met voorbeelden? Hoe doe je het in het gesprek? Hoe goed

boeien en te overtuigen? Charisma hebben en authentiek zijn! In deze

ben je in communiceren, netwerken en onderhandelen? En ben je wel

training ga je aan de slag om je eigen persoonlijkheid in een ander

goed vindbaar op social media zodat je ook gevonden kan wórden voor

jasje te steken en dát uit jezelf te halen wat jij graag wil.

die droombaan? Nee? Dan is dit jouw training! doorlooptijd 2 tot 6 weken doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Energiek in je werk

Moedige gesprekken met je partner

Heb jij het lef om jezelf uit te dagen?

Voor als het sprookje even niet over rozen gaat...

Wil jij vol energie aan je werkdag beginnen? Werk doen dat bij je past, je

Je partner en jij … jullie zijn een team, soulmates. Maar soms zijn

uitdaagt en plezier geeft? Weet je dat je daar zelf veel meer invloed op

er momenten waarop jullie fl ink ruzie hebben, op een totaal andere

hebt dan je denkt? Maak je baan een stukje idealer en pak de controle

golflengte zitten en elkaar even niet meer zo leuk vinden. Open en

over je eigen werkplezier. Je onderzoekt wat jij kunt doen om meer

eerlijk met elkaar praten over gevoelige en spannende onderwerpen

energie, uitdaging en lol in je werk te hebben. Werk kost je energie,

vraagt moed. Maar door die gesprekken wél te voeren, kunnen jullie

maar geloof me, je kan er ook heel veel energie van krijgen.

samen veel frustratie en verdriet voorkomen. In deze training krijg je handvatten die je hierbij verder helpen en je relatie een boost geven.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands beschikbaar

doorlooptijd 2 tot 6 weken

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

38.

www.newheroes.com


LEVEN & LOOPBAAN - ONLINE TRAININGEN

Doelen bereiken

Mijn passie?

Op weg naar succes.

Ik ga als een speer, maar waarheen?

Jij ziet vast ook weleens van die succesvolle mensen van wie je denkt:

Wist je dat mensen die gepassioneerd en gedreven zijn meer geluk

tja, daar komt het allemaal maar aanwaaien. Alsof ze een olielamp

ervaren en productiever zijn dan mensen die op hun automatische

hebben met een goede geest erin die alle wensen vervult. Helaas, die

piloot leven? Deze leerreis helpt je in de zoektocht naar wat jou drijft.

lampen bestaan niet. Maar hoe kan je dan wel je doelen bereiken? Door

Door na te denken over de vraag ‘Wat is mijn passie?’ ontdek je wat je

daadkrachtig en smart doelen te stellen! In deze training leer je hoe je

echt wil en wat belangrijk voor je is om een leuk leven te hebben. Zo

je dromen waarmaakt. Keuzes maken, doelen stellen, plannen maken,

kom je steeds een stap dichter bij meer bevlogenheid, zingeving en

focus houden en je drijfveren ontdekken. Dat is alles!

plezier in je leven.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 2 tot 6 weken

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Krachtige keuzes Pak de regie in je werk en loopbaan.

Jij en je carrière. Zit jij nog op het goede pad? Je ziet anderen sterke keuzes maken voor hun carrière. Promoties, verhuizen, een opleiding of zelfs een compleet ander beroep. Hoe weten zij dat zo zeker? Dat wil jij ook! Deze leerreis is er voor iedereen die de eerste stap wil zetten richting zijn of haar ideale loopbaan.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Mijn eerste baan

Samenwonen?

Ik wil een vliegende start van m’n carrière.

Voor of tegen?

Zeker als starter begin je vol verwachtingen aan een nieuwe baan.

Je overweegt een spannende en nieuwe stap in je relatie: samenwonen

Omgekeerd hebben je leidinggevenden en collega’s ook verwachtingen

met je vriend of vriendin. Zijn jullie eraan toe om samen in één huis te

van jou. Zorgen dat die verwachtingen matchen is belangrijk om

gaan wonen? Je sleept allebei een vracht aan opvattingen, waarden en

prettig samen te werken. In deze training leer je communiceren

overtuigingen dat huis in. Dat brengt flink wat besluiten met zich mee

en samenwerken met collega’s, en omgaan met gezag. Je kan je

waarover je moet onderhandelen. Met de checklist Samenwonen en de

toegevoegde waarde duidelijk maken en hebt een goed beeld van wat je

Waardentest zet je het allemaal op een rijtje. Daarnaast geven we je de

kan en wil. Zo begin je zelfverzekerd aan je (nieuwe) loopbaan!

nodige tips. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

doorlooptijd 2 tot 6 weken

doorlooptijd 20 minuten

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

39.


TEAMS - ONLINE TRAININGEN

Hoe bouw ik een team?

Een schip op het strand

What makes the team tick: hoe smeer ik die machine?

Fouten die je beter kan vermijden als je een team opbouwt.

Een effectief team vormen, ontwikkelen, begeleiden en verbeteren

Als een team goed functioneert, kan het bergen werk verzetten.

kost tijd. Deze leerreis laat je stap voor stap zien hoe je dat doet.

Het geheim? Een heldere visie en missie, vooraf gestelde doelen,

Een training die sterk praktijkgericht is en ingaat op teambuilding,

duidelijke rollen en goed omgaan met confl icten. Maar soms loopt het

coachen, teamwork en leiderschap. Hoe ga je de groep begeleiden en je

ook helemaal niet. In deze leerreis leer je op welke zaken je je moet

team optimaliseren? Hoe zorg je dat het team van en met elkaar blijft

richten om succes te hebben. En vooral op waar het mis kan gaan in de

leren en steeds beter gaat functioneren? Met deze training ga jij dat

groep. Duik in de wereld van teams en teambuilding. Want ook jij kan

bereiken en verander je je team in een topteam.

eenvoudig stappen zetten richting succes.

doorlooptijd 1 tot 4 maanden TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 20 minuten TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

TEAMS

Teams, teleurstelling, tegenslag Ik wil leren omgaan met tegenslagen waarmee mijn team te maken krijgt.

Elk team maakt weleens fouten. En bij elk team lopen zaken soms totaal anders dan gepland. Zo viel de droom van Team Brunel om de Volvo Ocean Race te winnen in duigen. De bemanning moest keer op keer teleurstellingen incasseren. Toch hadden ze de veerkracht om telkens door te gaan. Benieuwd hoe ze dat deden? En hoe jij dat voor elkaar krijgt met jouw team? Met deze korte leerreis zet je de eerste stap.

doorlooptijd 20 minuten TAAL: in Nederlands beschikbaar

Teamleiderschap

Mijn team wil wel, maar dat andere...

Ik wil mijn team succesvol maken.

Over optimale samenwerking tussen teams.

Leiderschap is de manier waarop de teamleider de teamleden

Het is al een hele klus om je eigen team lekker te laten draaien. Laat

beïnvloedt om een bepaald doel te behalen. Deze korte leerreis laat

staan dat je ook nog eens moet samenwerken met een ander team.

je nadenken over hoe jij leiderschap en teambuilding in je team zou

Team Brunel, dat rond de wereld zeilde, had een heel team achter zich

willen zien. De manier waarop leiding wordt gegeven en de stijl van

staan dat alles voor hen regelde. De samenwerking tussen het zeilteam

leidinggeven hebben invloed op de prestaties van je team. Zo ook bij

en dit landteam verliep niet altijd even soepel. Kijk mee wat zij deden

Team Brunel tijdens de Volvo Ocean Race. De leiderschapsstijl die

om samen tot een efficiënte en optimale samenwerking te komen en

schipper Bouwe Bekking heeft gekozen, zorgde ervoor dat het team

zo de tweede plaats bereikten.

topprestaties kon leveren. doorlooptijd 20 minuten doorlooptijd 20 minuten TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

40.

www.newheroes.com

TAAL: in Nederlands beschikbaar


TEAMS - ONLINE TRAININGEN

Teamrollen

Samenwerken

Zo stem je de verschillende rollen in je team optimaal op elkaar af.

Ik wil beter samenwerken in mijn team.

Een team met getalenteerde teamleden is geen garantie voor succes.

Team Brunel zette tijdens de Volvo Ocean Race een ongekende

Met allemaal Ronaldo’s in je team win je de wedstrijd niet. Het is

prestatie neer met een knappe tweede plaats als resultaat. Een

belangrijk dat alle rollen vertegenwoordigd zijn, goed bij de teamleden

optimale samenwerking zorgt ervoor dat het team topprestaties kan

passen én optimaal op elkaar zijn afgestemd. Daarmee vergroot je

neerzetten. Elkaars krachten en minder goede kanten kennen, elkaar

de kans dat een team gesmeerd loopt. Heb jij zelf eigenlijk wel de rol

blindelings vertrouwen en ontzettend gedreven zijn om samen het

die jou het beste past? En jouw teamleden? De teamrollentheorie van

doel te bereiken. Als die ingrediënten er zijn, is succes verzekerd. Zo’n

Belbin geeft je nieuwe inzichten en brengt je team echt verder.

team is ook voor jou bereikbaar!

doorlooptijd 20 minuten

doorlooptijd 20 minuten

TAAL: in Nederlands beschikbaar

TAAL: in Nederlands beschikbaar

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

Tips voor jouw organisatie

1

Hoe bouw ik een team?

2

Een effectief team vormen, ontwikkelen, begeleiden en verbeteren is geen hogere wiskunde. Het kost wel tijd. En aandacht. En de bereidheid zaken anders aan te pakken. In deze training leer je dat.

Samenwerken

3

Een team dat goed samenwerkt, kan topprestaties neerzetten. Dan moet je wel een gedeeld doel hebben, elkaars goede en minder goede kanten kennen, en ervan overtuigd zijn dat je met elkaar verder komt dan alleen. Als je samenwerkt, wordt 1 + 1 =3.

Teamrollen Denk aan een voetbalteam: met alleen maar aanvallers win je de wedstrijd niet. Dat is op het werk niet anders. In een goed team zijn alle rollen vertegenwoordigd, passen de rollen bij de teamleden én zijn ze optimaal op elkaar afgestemd. Gebruik de teamrollentheorie van Belbin en maak je team succesvol.

Teamcommunicatie

Topteams

Ik wil met communicatie mijn team laten groeien.

Ik wil met mijn team excelleren.

Als we het over communicatie hebben, denken we vaak aan

Wil jij met je team blijven groeien en steeds beter presteren? Dan

onderwerpen als luisteren, vragen stellen en lichaamstaal. Maar

wil jij dus van goed via beter naar best! Dat gaat niet vanzelf. Team

communicatie omvat veel meer. Team Brunel heeft in de trainingstijd

Brunel zeilde rond de wereld in de Volvo Ocean Race. De bemanning

vóór de zeilrace veel aandacht besteed aan de manier waarop de

zette – als high performance team – een geweldige prestatie neer. Dit

teamleden met elkaar communiceerden. En vooral ook aan de

lukte mede omdat alle teamleden dezelfde droom nastreefden. Daarbij

momenten waarop. Wist je dat vaste overlegmomenten voor een

speelden natuurlijk nog meer factoren een belangrijke rol. Benieuwd

belangrijk deel bijdragen aan effectieve communicatie? Leer van de

welke dat waren? Ontdek het met deze korte leerreis.

ervaringen van deze bemanning. doorlooptijd 20 minuten doorlooptijd 20 minuten

TAAL: in Nederlands beschikbaar

TAAL: in Nederlands beschikbaar

41.


COMMERCIE Klantgerichtheid Ik wil dat mijn klant fan van mij wordt.

Wat is klantgericht gedrag en wat bereik je ermee? In deze leerreis krijg je meer inzicht in de manier waarop je overkomt op de klant en leer je jezelf, als hét visitekaartje van je bedrijf, sterker neer te zetten. In de horeca, in een winkel of aan de telefoon. Buiten de deur als consultant of op kantoor met een andere afdeling. Je gaat aan de slag met de basis van klantcontact en leert jezelf in de ander te verplaatsen.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Commercieel adviseren Ik wil leren verkopen.

Gefeliciteerd! Jouw product is gewild, misschien zelfs uniek in de markt. Je bent ergens zo goed in dat mensen graag klant worden. Die potentiële kopers wil je natuurlijk al tijdens de pitch blij maken, helpen, raken en overtuigen. Hun verwachtingen overtreffen. Commercieel advies geven is een kunst. Iets waar je goed in kan zijn, lol in kan hebben en wat je kan leren. Werk in deze training aan jouw succes als adviseur in zowel werk- als privésituaties. Deal?

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

Daar is hij weer... de elevator pitch Ik wil overtuigend verkopen.

Een pitch is een kort verkooppraatje waarin je jezelf en je producten, diensten, innovaties of ideeën op een aansprekende en overtuigende manier aan de ander presenteert. De elevator pitch is ontstaan in de beginjaren van de durfkapitalisten. Kandidaten kregen zestig seconden de tijd om de investeerders van hun plan te overtuigen. In die korte tijd moesten ze alles uit de kast halen om een presentatie neer te zetten. We leren je graag hoe dat moet.

doorlooptijd 20 minuten TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

42.

www.newheroes.com


DIVERSITEIT - ONLINE TRAININGEN

De waarheid

Diversiteit in emoties

Wie heeft er gelijk?

Emoties tonen of juist niet?

Heb je door hoofdpijn geen fut om die tenniswedstrijd te spelen en wil

Emoties zijn universeel, maar per cultuur kunnen mensen

je die afzeggen? Of vind je het beter om toch te gaan tennissen ook al

verschillend denken over hoe je je gevoel uit. In de ene cultuur vindt

gaat het voor geen meter? Grote kans dat het antwoord dat jij op deze

men juist dat het beter is om je emoties gewoon te laten zien, maar

vragen geeft, afhangt van de cultuur waar je vandaan komt. In deze

in een andere cultuur is het uiten van gevoelens, en dan vooral de

leerreis ontdek je het belang van waarheid en gezichtsverlies in andere

negatieve emoties, onbeleefd. Deze leerreis geeft jou inzicht in hoe je

culturen.

het beste kan omgaan met mensen uit andere culturen.

doorlooptijd 20 minuten

doorlooptijd 20 minuten

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

Investeren in de relatie

Van allergie naar kwaliteit

Ik wil beter kunnen omgaan met culturele verschillen.

Over pünktlichkeit, politeness en andere culturele stereotypen.

In deze leerreis duik je in de wereld van interculturele communicatie

Wil jij beter contact met je buitenlandse collega’s? Dan is deze training

en internationale samenwerking. Grofweg zijn er twee typen culturen:

iets voor jou. We laten je zien hoe je je gedrag kan analyseren en

een cultuur met collectivisme of individualisme. Als je leeft in een

veranderen. Ben jij bijvoorbeeld heel bescheiden? Waak er dan voor dat

individualistische cultuur ben je vermoedelijk meer taakgericht

je niet ‘onzichtbaar’ wordt. Jouw uitdaging is om meer op de voorgrond

dan relatiegericht. Leef je juist in een collectieve cultuur, dan ben je

te treden. Maar pas op! Te veel op de voorgrond treden leidt tot

waarschijnlijk meer gefocust op de relatie in plaats van op de taken. In deze

arrogant gedrag wat zorgt voor ergernis en irritatie. Je krijgt in deze

leerreis leer je hoe je het meeste uit een interculturele samenwerking haalt.

leerreis inzicht in jezelf en in die van andere culturen.

doorlooptijd 20 minuten TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 20 minuten TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

DIVERSITEIT

43.


HELDER DENKEN Tips voor jouw organisatie

1

Focus!

2

Steeds meer mensen willen het, steeds minder mensen kunnen het: concentreren. Collega’s aan je bureau, mails en apps verstoren continu de focus. Dat heeft zeker geen positief effect op de productiviteit van jezelf, je team en de organisatie. Focus! Je wordt er zoveel productiever van.

44.

www.newheroes.com

Mindmappen

3

Sommige mensen vinden het lastig informatie te structureren. Niet gek, gezien hoeveel informatie er dagelijks op ons af komt. Met een mindmap orden je informatie zodat je het beter kunt onthouden. Mindmappen bevordert bovendien de creativiteit en productiviteit. Iets voor jouw team?

Aaargh... Keuzestress! Minder twijfel en meer daadkracht in je team. Het begint met medewerkers die keuzes durven en kunnen maken. Zij kunnen zelfstandiger werken, staan achter hun keuzes en kunnen deze verantwoorden. Help medewerkers weloverwogen keuzes te maken.


HELDER DENKEN - ONLINE TRAININGEN

Focus!

Mindmappen

Ik wil me beter leren concentreren.

Ik wil informatie beter onthouden.

Herken je dat? Dat je tijdens je werk constant je collega’s hoort kletsen

Vind jij het ook zo lastig om informatie te structureren? Dan kan

over het weekend terwijl jij juist met een denkopdracht bezig bent?

mindmappen voor jou dé oplossing zijn! Een boodschappenlijst of

Of dat je tijdens het studeren constant op je mobiel kijkt of er nieuwe

checklist maken, ideeën verzamelen of studeren: in deze leerreis

berichtjes zijn? Met als gevolg dat je daarna alles opnieuw moet

ontdek je dat je dingen beter kan onthouden door ze in een mindmap

doornemen om weer in de flow te komen. In deze leerreis ga je aan de

te ordenen. Doordat je beide hersenhelften gebruikt, is je brein

slag met verschillende technieken en krijg je tips om je beter te kunnen

actiever. En dat zorgt ervoor dat informatie beter wordt opgeslagen.

concentreren en in korte tijd veel meer te bereiken.

Mensen die studeren via mindmappen zijn gemiddeld 1/3 minder tijd kwijt met aantekeningen maken, én onthouden de informatie beter.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands beschikbaar

doorlooptijd 20 minuten

SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback

TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

De kunst van het falen

Aaargh… keuzestress!

Ik wil van mijn faalangst af.

Stop de twijfel, maak een keuze.

Falen is iets slechts, denken veel mensen. We worden opgevoed met

Keuzes maken kan veel stress opleveren. Logisch, want sommige

het idee dat je zeker moet weten dat het lukt voor je ergens aan begint.

keuzes bepalen voor een groot deel jouw leven. Ga je huren, kopen of

Dat zelfvertrouwen de basis is om te slagen in het leven en je doelen

blijf je thuis wonen? Werken of op wereldreis? Blijf je vrijgezel of wil

te bereiken. En dat ervaring een voorwaarde is om een uitdaging aan

je settelen? Koop je dat jurkje of toch die spijkerbroek? Maak je wel de

te kunnen gaan. Aannames die helemaal niet kloppen, want je leert

juiste keuze en wat vinden anderen ervan? Gelukkig kan je iets doen

nergens zo veel van als van je eigen fouten. Sommigen zeggen: fouten

aan die dilemma’s en twijfels. In deze leerreis leer je om makkelijker

maken mag. Wij zeggen: fouten maken moet!

beslissingen te nemen. Zeg die keuzestress maar gedag!

doorlooptijd 20 minuten TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

“63% van werkend Nederland heeft meerdere keren per maand grote moeite om zich te concentreren op het werk, waarvan 26% dit meerdere keren per week ervaart

Creatief denken Ik wil creatieve oplossingen kunnen bedenken voor alledaagse problemen.

Creatief denken: een brainstorm aan ideeën die je aanzet tot het stellen van vragen. Het traint je hersenen in ‘vrij associëren’, leert je denken zonder belemmeringen, kansen zien en daarop inspelen. Wie wil dat nou niet? In deze leerreis maak je een begin om dingen anders te bekijken en daarnaar te handelen. Stap uit je comfortzone en leer improviseren en out of the box denken. Dan geef je jouw creativiteit volop de gelegenheid om zich te ontplooien.

doorlooptijd 1 tot 4 maanden TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar SUPPORTER: nodig een supporter uit voor feedback CERTIFICAAT: na het afronden van deze leerreis ontvang je een certificaat

45.


EFFECTIEF AAN DE SLAG MET... Effectief aan de slag met Word

Effectief aan de slag met Powerpoint

Ik wil mijn Word vaardigheden versterken.

Ik wil mijn Powerpoint vaardigheden versterken.

Waar je ook werkt, grote kans dat je gebruik gaat maken van

In steeds meer functies is kennis van PowerPoint nuttig. PowerPoint

Word. Met Word kun je teksten typen, opslaan, uitprinten en via

wordt gebruikt om presentaties mee te maken. Een soort diashow,

e-mail versturen. Maar dat is niet alles. Je kunt jouw bestanden

daar kun je het mee vergelijken. Op elke dia kun je informatie kwijt:

ook verfraaien met allerlei opmaakelementen, zoals plaatjes,

plaatjes, video’s, tekst, tabellen en grafieken. Zo til je je presentatie

bewegende animaties en foto’s.

echt naar een hoger niveau. Het mooie van PowerPoint is dat je gebruik kunt maken van allerlei effecten.

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

Effectief aan de slag met Excel Ik wil mijn Excel vaardigheden versterken. In steeds meer functies is een goede dosis Excel-vaardigheden onmisbaar. Excel is het bekendste spreadsheetprogramma ter wereld en bestaat al sinds 1985. Je kunt er de meest mooie berekeningen mee maken, draaitabellen mee opstellen, grafieken mee maken en adresgegevens in bijhouden. Excel is in veel bedrijven dan ook een onmisbaar hulpmiddel, en mensen die goed met het programma overweg kunnen, zijn vaak schaars. Een investering in het vergroten van je kennis over Excel is dan ook vooral een langetermijninvestering in jezelf!

doorlooptijd 2 tot 6 weken TAAL: in Nederlands en Engels beschikbaar

46.

www.newheroes.com


DIPLOMA IN JOUW VAKGEBIED

LEERGANGEN

EEN DIPLOMA VOOR DE ECHTE SOFT SKILLS EXPERTS! Dat je bij New Heroes onbeperkt kan leren en een certificaat krijgt bij het afronden van een training wist je waarschijnlijk al. Maar weet je ook al dat je een diploma kan halen bij het volgen van een complete leergang? Een leergang bestaat uit meerdere trainingen binnen een bepaald onderwerp die elkaar onderling aanvullen en versterken. Als een van je medewerkers de leergang succesvol afrondt, krijg hij - of zij natuurlijk - een diploma waaruit blijkt dat hij een soft skill expert is op een van de volgende onderwerpen: Sales, Leiderschap, Innovatie, Klantgeluk, en Beleid en dienstverdeling. Een waardevol diploma dat aangeeft dat iemand een expert is in die vaardigheden die in zijn vakgebied het verschil maken!

LEERGANG SALES

LEERGANG KLANTGELUK

Pitchen, adviseren en beïnvloeden: sales kan niet zonder!

Bij jou is de klant echt koning.

Sales zit in je bloed. Je vindt niets zo leuk, en je kan niets zo goed

Je spant je elke dag met liefde in om jouw klanten het allerbeste te

als verkopen. Dat gaat bijna vanzelf, en eigenlijk al zo lang je je kan

geven. Je wil helder en ontspannen met je klanten communiceren en

herinneren. Maar om te kunnen solliciteren naar die gave salesfunctie

hen een doeltreffend advies geven. En je weet: hoe goed ik het nu ook

heb je commerciële soft skills nodig. Met de leergang ‘Sales’ van New

al doe, het kan altijd beter. Met de leergang ‘Klantgeluk’ ontdek je hoe

Heroes ontwikkel je die vaardigheden!

jij je klanten mee kan nemen in een ware beleving.

De leergang Sales bestaat uit de leerreizen Elevator pitch, Commercieel

De leergang Klantgeluk bestaat uit de leerreizen Klantgerichtheid,

adviseren en Beïnvloeden.

Commercieel adviseren en Communiceren.

LEERGANG LEIDERSCHAP

LEERGANG BELEID & DIENSTVERLENING

Zo maak jij het verschil als leidinggevende.

Omdat je de burgers zo goed mogelijk wil helpen.

Je wil jezelf verder ontwikkelen als leidinggevende. Je realiseert je dat

Als een van de grootste werkgevers van Nederland biedt de overheid

daar meer voor nodig is dan de beste te zijn in je vakgebied. Je wil echt

een enorme diversiteit aan werk. Maar één ding hebben al die functies

het verschil maken; je wil je team laten schitteren en de talenten van

gemeen: je hebt te maken met het belang van burgers. Efficiënt

je medewerkers optimaal benutten. En je weet dat de manier waarop

werken, helder communiceren en positief beïnvloeden zijn daarom in

je leidinggeeft voor een groot deel jouw succes als leidinggevende

elke overheidsfunctie belangrijk. Met deze leergang scherp je die skills

bepaalt. Dus volg je deze leergang.

aan. Zo word je een betrouwbare partner voor zowel je collega’s als voor burgers die contact met je opnemen.

De leergang Leiderschap bestaat uit de leerreizen Resultaatgericht management, Lastige medewerkers? en Feedback geven.

De leergang Beleid en dienstverlening bestaat uit de leerreizen Beïnvloeden, Mindmappen en Timemanagement.

LEERGANG INNOVATIE Zo breng je je creatieve ideeën in praktijk. Je vindt het niet moeilijk om van de gebaande paden af te wijken en out of the box te denken. Maar al je creatieve en innovatieve ideeën vastleggen en vooral zo overbrengen op anderen dat zij ze omarmen, is nog niet zo makkelijk. Maar dat moet je wel kunnen als je in je werk een stap vooruit wilt komen. Daarom ga je dat nu leren. Met deze leergang. De leergang Innovatie bestaat uit de leerreizen Creatief denken, Mindmappen en Beïnvloeden.

ENTHOUSIAST? ZO WERKT HET Schrijf je in via www.newheroes.com/nl/leergangen Start met de trainingen in jouw leergang. Ontvang een deelcertificaat per training. Na het voltooien van alle trainingen uit jouw leergang ontvang je een officieel New Heroes diploma! Voeg je diploma toe aan je cv of LinkedIn-profiel.

47.


TEAM NEW HEROES Wij zijn New Heroes. Ons doel is organisaties beter te maken door de mensen die er werken beter te maken. Waar ter wereld ook. Dat klinkt ambitieus en dat is het ook. Wij geloven er heilig in dat organisaties pas echt beter worden als je niet alleen individuele medewerkers traint maar het trainingsaanbod beschikbaar stelt aan de hele organisatie. Kun je je daar nog weinig concreets bij voorstellen?

Welke vaardigheid ook ontwikkeld gaat worden, onze

Vergelijk het dan eens met een voetbalelftal: als je twee

trainingen zijn voor alle mensen bereikbaar. Want

of drie spelers gaat trainen en de rest niet, is de kans

leren is geen luxe, vinden wij, maar moet voor iedereen

levensgroot dat die getrainde spelers de aansluiting

toegankelijk zijn die het lef heeft om zichzelf te

met de andere spelers kwijtraken. Het gat tussen hen

ontwikkelen.

en de anderen wordt te groot, samenwerken te moeilijk, winnen steeds lastiger. Daarom kijken wij niet zozeer

SUPPORTER

naar een paar individuele medewerkers maar naar jouw

Net als bij een echte reis, gaat het makkelijker en leuker

organisatie als geheel. Met welke problemen hebben

met z’n tweeën. Daarom bieden we je de mogelijkheid

jullie te maken: verloop, duurzame inzetbaarheid,

iemand uit te nodigen die je begeleidt op die reis. Een

vitaliteit, ziekteverzuim, motivatie? Samen bekijken

supporter, zeg maar. Een vriend, je leidinggevende,

we met welke trainingen of coachingstrajecten jullie

een collega of je fitnessmaatje. Je training wordt nog

die problemen dan het beste kunnen tackelen. Dat kan

effectiever met een supporter naast je die je feedback

per medewerker verschillend zijn: de een moet beter

heeft, waar je mee kunt sparren en die je - mocht dat

leren samenwerken, de ander mag wel wat assertiever

nodig zijn – bij de online les houdt!

worden, een derde bereikt zoveel meer als zij zich meer in anderen verplaatst en beter communiceert.

MONTY Monty is een eigenzinnig vogeltje, dat vrij vliegt over alle

Onze missie: soft skills trainingen bereikbaar maken voor iedereen. Waar ook ter wereld. JAN SCHOUTEN, OPRICHTER NEW HEROES 48.

www.newheroes.com

grenzen. Hij is nieuwsgierig en leergierig en biedt troost. Soms vliegt Monty in een rechte lijn naar het zuiden, soms fladdert hij maar wat rond. Soms in een groepje, soms alleen. Daarmee staat Monty voor alle mensen die willen leren: voor zowel de mensen die weten wat ze willen - en dus van A naar B willen - als de mensen die nog niet precies weten wat ze willen en liever nog even rondfladderen.


New Heroes wereldwijd Onvoorstelbaar hè, dat vliegen nog maar een paar decennia geleden alleen voor de rijkeren weggelegd was. Nu stap je zo makkelijk het vliegtuig in voor een weekendje shoppen in Milaan, een weekje uitrusten op Bali, een vergadering in Genève of een stage in Dubai of Kaapstad. Via Skype houd je al backpackend contact met je vrienden en familie, en niemand kijkt er meer van op als je een week weg bent omdat je het nieuwe systeem moet implementeren bij klanten in Amerika.

De wereld is klein geworden. En organisaties

CHINEES

internationaler. Zakendoen met het buitenland, filialen

Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. De Chinese

in andere landen, teams met mensen met verschillende

economie groeit, en ons aanbod groeit mee. De kans is

culturele achtergronden en een andere moedertaal,

reëel dat je in de toekomst ook met dat land zaken gaat

collega’s in het buitenland: het is vaker regel dan

doen of dat je Chinese collega’s krijgt. De eerste Chinese

uitzondering. Als dat ook bij jullie het geval is, heb je

trainingen zijn al beschikbaar. Op korte termijn volgen

ongetwijfeld gemerkt dat werken met buitenlandse

er meer.

collega’s geen enkel probleem hoeft te zijn. In tegendeel: diversiteit maakt het alleen maar leuker.

Jullie willen internationaal groeien. Wij begrijpen dat. Want wij willen dat ook. Met onze trainingen gaat dat

ENGELS

lukken.

Maar soms is die diversiteit ook gewoon lastig. Bijvoorbeeld als je wilt dat medewerkers, zowel de Nederlandstaligen als Engelstalige, dezelfde training doen. Dan is het handig dat bij New Heroes de meeste trainingen in het Nederlands én in het Engels beschikbaar zijn. Zodat jouw medewerkers, waar ter wereld ook, in hun eigen tijd, in hun eigen tempo en op elk device, dezelfde training kunnen volgen.

INTERNATIONALE PARTNERS

WAAR WE TROTS OP ZIJN

New Heroes is geaccrediteerd als Learning Provider door de nummer één organisatie in accreditaties in de opleidingssector: Learning & Performance Institute (LPI)

APAXPOINT

TM

E MPO W E R IN G P E O P L E

49.


ONZE ERVARINGEN

Bij multinationals valt mij op dat de organisatie de verbinding kwijt is met de werkvloer. Ik help hen weer in contact te komen en blijven met medewerkers.

Waarom praten over duurzame inzetbaarheid als je werkgeluk als doel kan stellen? Ik help organisaties met werkgelukkige medewerkers.

De uitdaging die ik het meest hoor in de agrisector is het stoffige imago. Ik help hen aantrekkelijker te worden voor werknemers.

JOHAN LENTJES

CHANTAL VAN LANEN

RENS STEENBAKKERS

Sales- en Marketingmanager

Sales Executive

Sales Executive

johan.lentjes@newheroes.com

chantal.vlanen@newheroes.com

rens.steenbakkers@newheroes.com

+31 6 23 23 50 95

+31 6 53 53 21 63

+31 6 23 90 74 75

Dagelijks spreek ik met gemeentes over mobiliteit. Ik help hen medewerkers te ondersteunen bij de keuzes in hun loopbaan om zo de mobiliteit te verbeteren.

Ik merk dat een hoge werkdruk en gebrek aan vernieuwing het werkplezier in het onderwijs afremmen. Ik help om de werkdruk te verlagen en studenten te activeren.

CAROLINA SESSLER

ALWIN SCHOONES

KARLIJN JANSEN

Sales Executive

Sales Executive

Sales Executive

carolina.sessler@newheroes.com

alwin.schoones@newheroes.com

karlijn.jansen@newheroes.com

+31 6 12 46 51 33

+31 6 57 26 25 32

+31 6 51 95 41 03

50.

www.newheroes.com

De transformatie naar zelforganiserende teams heeft een grote impact op mijn klanten in de zorg. Ik help medewerkers vaardiger te worden om hiermee om te gaan.


WIJ ZOEKEN JOU Ben jij ervan overtuigd dat het beter kan in jouw organisatie? Dat communiceren en samenwerken de sleutel zijn tot succes? En herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou. Samen kunnen we jouw organisatie succesvoller en winstgevender maken. Ben je benieuwd hoe? Neem dan contact met ons op.

Steunt goede ideeën

Wordt vaak om raad gevraagd

Geeft altijd meer dan wordt gevraagd

Kan overtuigen

Leert van fouten

Bereidt stakeholders voor op verdere ideeën

Deelt nieuwe inzichten met anderen

Gelooft dat verandering in kleine stappen gaat

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bel ons op: 073-844 9910 of mail naar office@newheroes.com


AAN DE SLAG MET... A

Emoties tonen Emoties van jezelf

Aandacht

Empathie

Aansturen

Energieboost

Adviseren Afleidingen, omgaan met

EQ

F

Assertiviteit

B

Faalangst Feedback geven

Balans vinden Begeleiden medewerkers Beïnvloeden

Feedback ontvangen Focussen

G

Besluitloosheid Bezwaren pareren Burn-out symptomen

Carrière ontwikkeling Carrière starten Coachen van medewerkers Collega’s aansturen Commercieel gesprek Communicatiemodel Complimenteren Conceptueel denken Conflict - collega Conflict - medewerker Conflict - team Conflictvermijdendgedrag Controlfreak

Improviseren Informatie verzamelen Initiatief tonen

Culturele diversiteit Cultuurverandering in teams Cultuurverschillen in emotie Curriculum vitae

Inlevingsvermogen Innoveren Inspireren Interactie met publiek

J Jezelf verkopen Job-craften

K Keuzes maken Keuzestress Klantgerichtheid Kritisch denken

L

Deadlines halen

Lastige medewerkers

Delegeren Denkhoeden van Bono Dertigersdilemma

Leiden Leiderschapsstijlen Leidinggeven, iets voor mij?

Doelen bereiken

Leven in het nu

Doelen stellen

Liefdesjunk

Doorvragen

LMR-model (cultuurverschillen)

E

Loopbaan LSD (luisteren, samenvatten,

Eerste indruk

doorvragen)

Elevator pitch Emotie van anderen

Luisteren

NEW HEROES Bruistensingel 650 5232 AJ ‘s-Hertogenbosch The Netherlands

Solliciteren

Misverstanden voorkomen

Spreekangst Stakeholderanalyse Stelling nemen Stress

Non-verbale

T

communicatie

Talenten ontdekken

O Observeren

Teamcommunicatie Teamconflicten Teamdoelen

Omgaan met veranderingen

Teamscan

Onderhandelen

Teamvorming

Ontspanningstraining

Tijdgebrek

Organiseren

U

Overspannen

Uitstelgedrag

Overtuigen

Uitstraling

P

V

Passie

Veerkracht

Perfectionisme

Verandermanagement

Personal branding

Verkoopgesprek

Plannen

Verzoeken doen

Plezier in je werk

VIS filosofie

Podiumvrees

Visie delen

Pomodoro techniek

Vitaliteit

Positieve psychologie

Vlaggenparade

Presenteren

Vragen stellen

Productpresentatie

W

Profileren

Waarden ontdekken

Q Quarterlifecrisis

Relatiemanagement

LinkedIn: je online CV

Drijfveren

Social media detox

Missie/visie

R

Lichaamstaal

Doemdenken

Small talk

Mindmappen

Prioriteiten stellen

Lastige klanten

Deal closen

Slechtnieuwsgesprek

Mindfulness

Opkomen voor jezelf

Kübler-Ross (Rouwcurve)

D

Situationeel leidinggeven

Merk IK

Omgaan met culturele verschillen Teamrollen

Kernkwaliteiten

Creativiteit

Samenwerken

Mening helder verwoorden

Netwerken

Grenzen stellen

Interpreteren

Concentreren

Samenvatten

Mening durven uitspreken

Negatieve gedachten of gevoelens Sturen van medewerkers

I

C

Salesgesprek

Mediteren

Nee zeggen

Gezond leven

Brainstormen

S

Managen

N

Fouten durven maken

Belbin teamrollen

M

Waarnemen Werkplezier Werkdruk WIEG (waarnemen, interpreteren, evalueren, gedrag)

Relativeren

Z

Resultaat behalen

Zelfbesef

RET

Zelfmanagement

Roos van Leary

Zelfvertrouwen

Ruzie met je collega

+31(0) 73 - 84 49 910 info@newheroes.com www.newheroes.com

Powered by Schouten & Nelissen