NBT 001

Page 1

100% DIEV

€UBSI

RIJ RUTTE , hou jo uw/ ons ge ld, dee dynam l de iek!

G O N S R ME S MAKEN M A D ER USINES RDAM T T O R HOE ORREL BN VAN ROTTE VANABNDELGANGE DE W NITY U COMM

ANG: 1 JAARG R: 1 E .............. NUM..M ........ . . . S: ........ MMER U N E LOSS S GRATI

N I S S E N I S U T B K R W NE ORENMUAWE KOEK? I N E S VERGRIJZING O CHT A D N E AA

NU CONTI CTOREN

TOPSE

IT, NS IS U! E M E D T IS IN TALEN

ND A L R E NED NDERT VERA

UUT ABSOL BLAD EN KANS T JE VUL F! L HET ZE


r e t e o Wat mmhoog? d bij u o u waar

plek rtentie ? e v d a stijl. deze voor ntwerp o T Wat is oopt u daar B k n in N aar da erwaarde en wat m ie t e n e met m dvert : Uw a Advertentie jk li r u : Natu ncept tingco Marke

Wij helpen u daarbij. Interesse? 076 - 85 01 222 of: info@newbusinesstoday.nl


N O F O L CO SS TODAY

SINE STAAL Nieuwes..t..ij..l.... U B W .. t, NE ............ Concep .. ............ enri, Re Get-H ...................... .. .. .. ............ estijl E I L Nieuw T A C A T A S , RED ri, ReConcept day.nl en .......... sto Get-H usines ...................... b w e n .. .... ie@ redact ...................... ...... MAAK ............

P ERP, O ONTWPRESS ........ & PREieuwestijl .................................. N .. STAAL...................... S ............ RVIEW E T N I & .. ............ TEKST ............ ............

cept ReCon ...................... ...... .. .. .. ...... NTEN

NEME ABON ERTENTIESculation) eerste & ADVlage (controled cir ....

p ............ d ex. Gratis o duizen ........................ 0 1 . a c : .. ckring ............ introdu ............ er van e ............ t fi ro s: p .. eerder 2 ............ Advert 5 01 22...................... 8 6 7 0 .. ...... ing! tiekort...................... onder ............ rk uit

eft we . U kunt BT) ge ing oday (N amsvermeld doorzetten T s s e a ia sin N d u e B s m n w mo Ne t video nze e Com e uit o niet me de volCreativ ke informati kan echter r e v lij ijd o Dit schrifte vermelding. ien wij niet alt ing is een link n s z met bro eelden, aange en. Een oplos p het publieke k o b en foto chten beschik roducties die hten voorbec p re ledige en naar onze lle overige re .A ts elk te plaa omein staan ing van d enstell prakelijkm a digitale s e aans . an d r houden teedt zorg a aarden geen ntstaan doo nv ,o es NBT b edia. Wij aa ecte schade derden die via m dir n van de r directe of in roducties va p o . heid vo d van sites en ducties u t. t nze pro de inho dia zijn bereik ansen via o s. NBT maak k n e onze m ndeert u op et uw gegeve e LinkedIn en e m m NBT att oen wij niets edia, met na ns valt buiten e d m Verder n van social et uw gegev heid. e m lijk gebruik at zij doen erantwoorde W v Twitter. ein, bereik en m o d s n o

loed v r e v o in Kennis stival 2012 fe s i n n e en K n? Herk inzichte

ie naire hnolog ar visio a n k oor tec e d o n z a p a o t l ts Ben je end sne n die on roei, raz iekanse g t a le v o ië o t n l iva p nen jij in nisfest zij expo n k e n K a t d e rh elden: die zich dan naa n aanm e m o fo K in ? r e kelt elft. Me ontwik juni in D 3 1 g a d woens l.Com. Festiva is ap een Kenn tensch e w s a w rden eleden d jaar g r honde r e e n d ij n z o u Tweeh rijken. N ducten enkele nde pro n e a n, v w u y b ie ducere hob ern rs die v ater pro e w t t r a e t o s z ie techno elen en raten d ls appa nnepan a o o z z r o n o e v mak istallen 0? nanokr m iu n in 202 ic E . sil ’s o t u a zuinige energie

T I D IN MER: M U N

C I N I L C D E L E S U R N U & N DE INT HIER 2 1 BEG ISCHE T S A R D VOOR N E O R OP G TEN SEINEN G ZORGKOS GIN VERLA

T N E M E G A N A ? S M T N E N E MICK-OFF TAL MET DE N&K E G L L E E W VOORST : EN R E ECTOR D S P R O T EN VED 5

22

R:

E DIT KE

OOR ........... ............ VOOReW oe me..e.................... d n .......... Welkom REL ............ 6 ............ SSBOR E N I S ........... .. U .. .. B .. .. k E .. D wél le..u.................... erdam In Rott...................... 9....... EN ............ (OM) E R ............ A .. .. .. A .. .. W AAN? .................. BIJ....B...................... ” 11 ...... U AL? T ........... G .. .. .. O .. L .. ”B ...... ............ edia ...... aM Marisk...................... .. .. .. .. .... P! baar water ....................... OPROE bruik .................... k naar .. T: Van bra...................... VRAAG T F ............ I L D A ......... EASYkB& distribut..ie.. .............................. ............ Logistie ............ T ............ ONCEP ......... MIJNnCcommunity.. ................................ .. e Voor e ...................... PLANnK E ............ D N A ke ......... V STOFit- of samen..t..e..w....e..r...................... .. u Zó om ...................... ............ N ......... COLUdMnaakt .................................. n .. Woede...................... K ............ W E ERor T T E ......... F o ESTAzakenpartne..r..v.............................. .. Stel uw...................... IJK ............ K ER EinLitiatieven ................. M P O T NB elijke sites en.......................... k .. Opmer...................... L 2012 A V I T ............ S SFE ......... KENN&I doe mee .................................. IES ............ Preview ............ MUNIT M ............ O C S ......... ES BUSINagenda .................................. e .. Vul onz...................... ............

15 16

ess w Busin e N , n e g r Verha Ministe stay! o t Kennis here is y a d n voor: a To a g n als ore t liever opsect zien he Uw 9 T ij W . a a ass ->Kass nde->K u K >Kunde > is . nn t cetera iraal: Ke ssa-> e a een sp K > n e o wij s ->Kund ’ wagen n e r >Kennis o t an n wij er ‘hoofdk ent doe Aan uw m e g a n lentma niet. Ta plaats. t d creëer or in e o v g a dienen a r e gr v ld ge n van og dan ergave e w ie Meer n r dust tieve in de crea eest. de tijdg

20 21

24 26

28

30 31

editie ymond nt deze a k r e y V. Ra t e r ff Ach o e ,G ht 2012 ot.com .blogsp Copyrig s g in t tedpain Annota 25 an ’s 10 en Johan v Pagina rma & e H , 2 1 ht 20 Copyrig Dreven .Com Jovadre


POST

1.100 euro?! Deze megaspecialist is 15 mei aanstaande in

redactie@newbusinesstoday.nl

Nederland om zijn laatste inzichten wat betreft databeheer, -mining en -organisatie met u te delen te delen. Voor 1.100 euro is ie niet goed-

ro 125 eu n va refund ness usi New B y Toda

koop. Maar goed: een beter georganiseerd serverpark gaat jaren langer mee. En qua CV het Certificaat van Deelname relevante professionals op de kaart. Meldt u(w relatie) zich via ons aan, dan krijgt u of hij/zij 125 euro van ons terug. Vanwege de actiecode alleen via deze link aanmelden:

Dagvullend leren & doen 15 mei - Rotterdam Datagoeroe ALEX BERSON

http://tinyurl.com/NBT001-AlexBerson • Informatie analisten • Datawarehouse- en BI specialisten • Projectmanagers BI, datawarehouse, MDM, Data Governance, CRM, CMS, EIM • Business analisten

De wijze waarop servers van internetproviders in het web hangen, dat is volgens de protocollen van de heer Alex Berson. Data Mining; het begrip en de wijze waarop… eveneens van deze reus. Of het VS-leger en hoe zij na 9/11 het internet afstruinen… Berson.

• Medewerkers BI, datawarehouse, MDM, Data Governance, CRM, CMS of EIM • Informatiemanagers • Managers ICT • Iedereen die een Single Version Of Truth binnen de organisatie wil creëren Meer informatie www.kamphuisgroep.nl

Subsidies voor ZZP’ers Zzp’ers kunnen tot uiterlijk eind augustus van dit jaar ESF-subsidie aanvragen. Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Zelfstandigen Zonder Personeel (OOZZP), raadt zzp’ers aan snel actie te ondernemen.

4

Naast opleidingen die de zzp’er tot en met

in aanmerking komt, hoe hij deze kan ontvan-

augustus willen gaan volgen, komen ook de

gen en welke opleidingen worden aanbevolen.

opleidingen die al gevolgd zijn in aanmerking

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) keert de

voor de subsidie. Deze opleidingen mogen niet

subsidies uit als tegemoetkoming in de oplei-

eerder begonnen zijn dan 1 maart 2011. Er is

dingskosten voor werkenden. Het is belangrijk

voor de zzp´er geen limiet aan het aantal oplei-

dat de zzp’ers zich blijvend ontwikkelen zowel

dingen of de hoogte van de opleidingskosten

op vakinhoudelijk gebied als op ondernemers-

waar de subsidie voor wordt aangevraagd.

capaciteiten. Onderzoek door de Sociaal Eco-

Ontwikkeling zzp’er gunstig voor economie

nomische Raad toonde eerder aan dat veel

Stichting OOZZP maakt ESF-subsidies toe-

opleidingen voor zelfstandigen niet of beperkt

gankelijk en brengt opleiders en zelfstandi-

toegankelijk waren. Met het beschikbaar

Lezers van New Business Today die ervaringen

gen bij elkaar. Zo neemt het aantal mogelijke

maken van de ESF-subsidies voor zelfstandi-

hebben of kennen met dit soort opleidingsteun,

opleidingen voor de zelfstandige toe en wordt

gen, wordt het ook voor deze groep mogelijk

laten wij graag aan het woord. Redactie@new-

de markt voor opleiders groter. Op de website

om te werken aan de eigen ontwikkeling. Meer

businesstoday.nl o.v.v. “Opleidingsubsidies”.

kan een zzp’er controleren of hij voor subsidie

info: www.zzp4growth.nl


D R O O W R O VO

U.

U en zo’n 9.999 anderen behoren tot ons netwerk volgens LinkedIn. Misschien nog wel meer, maar we sturen New Business Today niet zomaar op.

Voor meer verantwoording dat dit blad ook voor u bestaat, verwijzen wij naar de artikelenintro’s en bijschriften. Als het goed is ziet u in één oogopslag of het iets voor u is. Of... dat daar een onderwerp van u had kunnen staan. Meer over het kernteam achter NBT, leest u in de kickoff van de rubriek die u weer aan uw netwerk kan bieden: EstafetteWerk. Wat is het hoofdartikel? Tja, waar ligt uw interesse? Netwerkborrels blijken toch nog leuk, talentmanagement heeft het in zich om Neder-

U bent een professional in de zakelijke dienstverlening vanaf niveau

land te veranderen, Easy Badlift is handel en inspirerend, en de Nurse

medior en hoger. U bent beleidsmedewerker bij de overheid. U houdt

Led Clinic licht een tipje op van de zorg in de nabije toekomst.

zich bezig met een of meerdere Topsectoren van minister Verhagen. U

Of de gratis meet- en doe-events: in den lande. Ook gratis, maar dan

bent een echte ambachtsvrouwe of –heer. En/of u bent zzp’er. Of u ziet

om vanaf uw stoe;l te beoordelen zijn ‘stof van de plank’ en ‘mijn con-

gewoon kansen.

cept voor een community’.

Een marketeer, twee designers en een conceptontwikkelaar hebben

Kunst, vaak met de grote K toch wel, vindt u ook in NBT Magazine.

een blad voor u gemaakt. Om te beginnen. Waarom? Omdat u en die

Deze editie mooi beeld van Johan van Jovadre en van Geoff Raymond,

anderen goed werk doen. Wij zien er kansen in om dat aan u en die

bekend van de spotprent uit 2008 van Richard Fuld (Lehman Bros.

anderen te vertellen. Kansen voor onszelf natuurlijk, maar ook kansen

Bank). En niet in de laatste plaats: social mediatips van Mariska en

voor u en Nederland. Ons doel is een bijdrage te leveren aan meer eco-

haar e-ppie. Als het aan ons worden zij snel vergezeld van insiders op

nomische dynamiek door te vragen naar en te wijzen op kansen.

de gebieden politiek en bedrijfsethiek. Nog even over uitbreiden: we besteden (uiteraard) nu al aandacht aan handel en nieuwtjes uit de 9

Er zijn vandaag kansen genoeg op new business. Alleen moet je weten

Topsectoren, dat worden er wel wat meer.

waar je zoekt en hoe je het brengt. Natuurlijk weten wij niet alles. Bij lange na niet. Maar met u en die 9.999 anderen komen we een heel eind. New Business Today zijn crowdsourced media. New Business Today Media is tamelijk onstuimig begonnen. Concreet

Kortom, namens ons alle 10.003: succes, alvast bedankt en tot over zes weken!

hebben we nu een digitale en papieren versie van dit magazine, aardig wat contacten en in de pen: events en internetradio. First things first.

Kernteam New Business Today redactie@newbusinesstoday.nl

De inhoud van dit eerste nummer is een selectie op reikwijdte; om aan u te tonen hoe breed wij de onderwerpen zien en hoe diep wij soms gaan. Hebt u iets bijzonders? Schroom dus niet en neem contact op.

e t. Zijn d k lu s i m UWS n zijn p de TE NIE elinge d n tijd? O a h n LAATS r e e d d e l n r e aatste shuiso agen v y het l h a r d e o De Cat V T an op de siness toren v ew Bu spelen N n i n Topsec n a e v p kunn Ingroe snel te m Linked o r ve s hiero ee! nieuw . Doe m e i t a u e sit nieuw

5


AGE T R PO

RE

olf . de W

P Ted H.

e w t e N . . . s l e r or

b k r e ? N I w Z t G e O N EFT HET N HE

Rotterdammers snappen hoe je een netwerkborrel organiseert. De Rotterdam Community doet het vier maal per jaar. Dit keer op een schitterende locatie, zaal Staal van het WTC aan het Beursplein. De opkomst is enorm. Geen workshops, pitches of ander geleuter. Maar daar kwamen we ook niet voor. Drank en netwerken is het devies. Ja toch?

Sinds kort moet er vijf euro entreegeld betaald worden bij de Rotterdam Community. Het weerhoudt netwerkers er niet van. In grote getalen stromen mannen en vrouwen de voormalige vergaderzaal van de Kamer van Koophandel binnen. Volgens de deelnemerslijst hebben 322 personen zich opgegeven. Onder hen veel consultants, vormgevers en communicatiespecialisten. Al jaar en dag loop ik braaf de netwerkborrels af, maar de vraag rijst of het nog zin heeft. Vissen we niet met z’n allen in dezelfde vijver waar te weinig vis in zit? Robert Withaar van B&W Investment Consultants is stellig: “Het

6


o b k r e T JE E O M ERK

‘W

’ N E D R O W D N U

GEG

et

m esprek olf in g tie) W e d . a H.P nic eur Ted GJM Commu ( Redact r e ld u an M Gert-J

doet voor mensen met een burn-out, althans

werkzaamheden en legt uit wat hij kan bete-

voor bedrijven die met dit probleem te kampen

kenen. “Het gaat me makkelijk af omdat ik

hebben. “Bankiers krijgen geen burn-out,” zegt

geen moeite heb een gesprek te beginnen.” Dat

Robert met een brede glimlach. Ze heeft in de

wil volgens hem niet zeggen dat werk altijd de

gaten dat er bij de heren geen handel te halen is

insteek is. Humor is een belangrijke factor om

en beleefd vervolgt ze haar weg. “Zo moet je het

contact te leggen of een conversatie op gang te

ook doen,” zegt Gert-Jan Mulder van GJM com-

houden. Daarnaast hoeft het gesprek niet perse

municatie, “Als je denkt dat een gesprek niets

over je onderneming te gaan. Een beetje small

gaat opleveren, zoek je verder. Aan de andere

talk kan geen kwaad. Ontspannen praten over

kant, onderschat het netwerk van een ander

van alles en nog wat kan meer opleveren dan

niet. Hij of zij kent wellicht iemand die jou kennis

een krampachtig betoog over de sterke punten

en ervaring kan gebruiken.” Gert-Jan loopt vol-

van je bedrijf. “Werk moet je gegund worden.

gens zeggen een tot twee borrels per week af.

Dat bereik je door vertrouwen, maar bovenal

is heeft geen enkele zin.” Samen met zijn collega

“Ik investeer erg veel tijd in het opbouwen en

door een prettig gesprek waarin je sympathie

Martin Bezemer frequenteert hij desondanks

onderhouden van mijn netwerk. Het levert me

opwekt.” Dat is makkelijker dan je denkt, vol-

de nodige borrels. Martin is milder: “Potentiële

daadwerkelijk klandizie op.” Vervolgens geeft

gens Gert-Jan. “Forceer niet, draai geen inge-

klanten zullen we hier niet treffen, maar in het

hij ongevraagd advies: “Je moet natuurlijk niet

studeerd verhaal af en wees voor alles jezelf.”

netwerk van een gesprekpartner zou dat wel

anderhalf uur lang gezellig kletsen met een

het geval kunnen zijn.” De oud-bankiers luiste-

kennis die je toevallig ontmoet. Het blijf werk,

CONNECTORS OP DE VLOER

ren inmiddels geduldig naar een dame die iets

vergis je niet.”

Tot zover nauwelijks een wanklank. Daags na

o b k r e tw mijn verschijnen op de borrel spreek ik goede

SMALL TALK

vriend Marc Huiberts van Bureau Schutters-

Gert-Jan blijkt inderdaad een geboren net-

veld. Mark vindt netwerken net werken. “En dat

werker. Moeiteloos spreekt hij iemand aan

doe ik al genoeg.” Hij ziet geen heil in netwerk-

en binnen no-time heeft hij zijn bedrijf in het

borrels. “Nieuwe contacten zoek ik via LinkedIn

voetlicht gesteld. Kort en helder schetst hij zijn

bijvoorbeeld. Tussen de contacten van mijn con-

7


GE

TA POR

RE

.. . s l e r r boZIN? k r e w Net ET NOG HEEFT

H

tacten zoek ik naar mensen die voor mij interessant kunnen zijn. Vervolgens vraag ik of mijn contact me wil introduceren bij degene die ik op het oog heb.” Mark schetst zojuist mijn idee van netwerken in de non-virtuele wereld. We introduceren elkaar te weinig op de borrels. Ik pleit voor een paar connectors als ik ze zo mag noemen. Personen die tijdens netwerkborrels mensen en dus ook bedrijven met elkaar koppelen. Het helpt de aanwezigen die minder

ar

itha bert W r en Ro e s) t m n e a z Be nsult Martin ent Co m t s e v In (B&W

makkelijk contact maken en het vergroot de effectiviteit van de bijeenkomst. Vanzelfsprekend dienen de connectors goed ingevoerd te zijn in het netwerk, maar dat is een kwestie van tijd en inzet. Overigens kan je zelf al aan de slag.

ROTTERDAM COMMUNITY

Neem de moeite om mensen bij elkaar te bren-

De Rotterdam Community is in 2007 opgericht door Frans van der Meer (VDMi), Sacha Soeters (Tout

gen. Uiteindelijk zal je beloond worden met een

Passe Partout) en Johan Brekelmans (FIPS) vanuit de gedachte zoveel mogelijk bedrijven bij elkaar te

contact dat op zoek is naar jouw expertise. En

brengen. Er waren genoeg netwerkborrels voor startende bedrijven, maar starters worden elkaars klant

dat betekent handel.

niet. Frans van der Meer vertelt enthousiast over het ontstaan van de Community. “Op onze eerste borrel kwamen veel ZZP’ers af. Niets mis mee, maar we wilden groeien tot een groter gemêleerd gezelschap. Dat vergde veel van ons doorzettingsvermogen.” Toch wisten de initiatiefnemers voldoende sponsors te vinden om eens per kwartaal op een spraakmakende locatie een netwerkborrel te organiseren. Kostendekkend nota bene. “De kracht van Rotterdam Community is de eenvoud. Met pitches zijn we al snel gestopt. Het lastigst is het om het zo te houden. Menig bedrijf wil een stapel flyers achterlaten, maar dat laten we bewust niet toe. We houden het simpel. Zelfs een lidmaatschap is niet aan de orde. Je komt om te netwerken en dat faciliteren we.”

8


F ATIE M R FO

IN

ie Redact

s l e h c a k r

Ove

DIE

n a a b e im t t r a p Een ng i g g u r rb e v o s l a

N E T E O M

N E D N A R B

over n e p p nals sta o i s s e f edane pro g t p a o w l n a e kennis ng. Nog i e n d e oudl r e n e e e v e m t : r s n aat hie oorde g ijke dien w l k e e ij r k l r e a u z d ken als t an n de Natu e i e t ? t s M s . m s i e l n n b s a t niet eger is dat een ka eid erv o r n r i h a r v a s a s e l a j M t a . b Het gaa r wend rije uu ierin zo stwerk e v h n d r l ij e i r a e d a v w n h t o l zijn of n, maar aar ech naar lo e e r m n , o s l n r o e e z te kom al niet g niet v z p n i t o r r s a e n v g e r i e loond l om ho n e i r w e n m e i e missch ondern f O . t e oordo v h c i z e di er niet. k e z ij z is hij/ Als je dit op macro-economische schaal bekijkt, dan zou crisis in een land als Nederland met een

Zij-instromen in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

grote dienstverlenende sector nog wel eens een extra klap kunnen betekenen voor de kansen-

Om als leraar in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) te gaan werken

dynamiek. Bovendien is dit een onmogelijk te

moet u over 1 van de volgende vooropleidingen beschikken:

meten verlies. Gederfde kansen zie je nergens in terug.

Afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo) Afgeronde mbo-opleiding met minimaal 3 jaar praktijkervaring in het vak waarin u les wilt geven

Hoe pakt u het aan? Een oplossing is parttime werk. Een van de NBT-

Als u over de juiste vooropleiding beschikt, kan de school u benoemen als leraar in tijdelijke dienst. U moet

initiatoren rijdt de avondtaxi om overdag aan o.a.

binnen een bepaalde tijd en in overleg met de school een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid

dit blad te kunnen werken. Van ten minste één

halen, een zogenaamd pedagogisch didactisch getuigschrift (pda). Daarna kunt u in vaste dienst komen.

uwer weten we dat zij 8 uur per week les is gaan geven op het plaatselijk ROC. En u? Wat doet u

Scholen in het bve gebruiken niet het geschiktheidsonderzoek om uw geschiktheid te beoordelen. Het

om én uw zaak en uw inkomenszekerheid over-

bestuur van de onderwijsinstelling doet die beoordeling zelf. Het kan dan gaan om regionale opleidingen-

eind te houden? Ga naar onze LinkedIngroep en

centra (roc’s), een vakinstelling of de agrarische opleidingencentra (aoc’s).

deel uw ervaringen.

UIT: Rijksoverheid.nl, zie http://tinyurl.com/NBT001-zij-instromer

9


INSPIRATIE Jovadre Art

10


COLUMN Mariska van Dasselaar

‘Maar een blog is toch een online dagboek waarin je je avonturen, capriolen en hersenspinsels uit? Waarom is dat interessant voor bedrijven?’ Ja, een blog is een online dagboek – en veel meer! Tegenwoordig wordt een blog veel breder ingezet dan vroeger. Een zakelijk blog is meestal geen dagboek, maar een plek waar kennis wordt gedeeld. In leerzame, interessante arti-

E O H HOE RK E W WERKT ? DAT? T A D Zakelijk bloggen voor succes:

kelen worden tips, stappenplannen, methoden en adviezen beschreven uit het vakgebied van het bedrijf. De vraag is nu: waarom gaan steeds meer bedrijven zakelijk bloggen? Wat levert het

1. Laat zien dat u de expert bent.

of ernaar verwijzen op hun eigen website. Ook

eigenlijk op?

Naast meer bezoekers laten informatieve arti-

deze verwijzingen (inkomende links) vergro-

kelen op de website zien dat u kennis hebt van

ten uw vindbaarheid in zoekmachines. Google

1. Trek potentiële klanten naar uw website.

uw vakgebied. Uw unieke ideeën, invalshoeken

hecht bij het waarderen van websites de meeste

en tips stralen geloofwaardigheid en betrouw-

waarde aan de betrouwbaarheid en relevan-

Als ondernemer wilt u maar al te graag meer klan-

baarheid uit. Bovendien krijgt u extra waarde-

tie van websites. Als u ergens naar zoekt, moet

ten, want u moet toch in uw levensonderhoud

ring van lezers, omdat u die kennis ook nog eens

het beste resultaat bovenaan komen. Hoe meer

voorzien? Een blog is de manier om potentiële

gratis deelt. Wie behoefte heeft aan uw diensten,

mensen naar uw blogartikel verwijzen, hoe

klanten naar uw website te trekken. In plaats van

zal eerder bij uw bedrijf aankloppen dan bij een

betrouwbaarder uw website en dus uw positie in

zelf uw doelgroep achter de vodden te zitten door

ander.

Google.

informatie aan te bieden. U speelt in op die dingen

1. Lanceer uw website!

Blogt u al of gaat u bloggen?

ze te bellen, lokt u klanten door ze gratis leerzame die de ideale klant bezighoudt:

Een zakelijk blog is de ideale manier om hoger

Graag hoor ik of u al een zakelijk blog hebt en wat

• Met welke problemen kampt uw doelgroep?

in zoekmachines (zoals Google) te komen. Als

uw ervaringen daarmee zijn. Of bent u van plan

• Welke vragen stellen klanten vaak?

u regelmatig geweldige artikelen op uw web-

om een blog te starten en hebt u vragen? Bezoek

• Wat zijn de wensen van uw ideale klant?

site publiceert, creëert u continu verse pagina’s.

de LinkedIn-groep ‘New Business Today’ en laat

Gebruikt u ook nog eens relevante zoekwoorden

van u horen. Ik ben benieuwd naar uw reactie!

Uw ideale klant doorzoekt het internet naar

(woorden waar mensen in zoekmachines naar

antwoorden op vragen en oplossingen voor

zoeken) in uw teksten, dan wordt u met steeds

problemen. En u bent degene die die informatie

meer pagina’s en op steeds meer zoekwoorden

aanbiedt. Het gevolg is dat potentiële klanten uw

vindbaar in Google. Gratis reclame, dus!

website bezoeken en mogelijk geïnteresseerd

Schrijft u geweldige artikelen, dan groeit de kans

raken in uw producten of diensten.

dat anderen die artikelen delen op sociale media

Meer: Facebook.com/MariskaMedia

11


! f j i l e t en t s o k g De zor

De ‘Nurse Led Clinic’ begint bij ons

De kosten voor de zorg rijzen de pan uit. En dan nog krijgen veel van de handen aan het bed niet wat ze verdienen. Toch wordt er heel wat geïnnoveerd aan het zorgfront. Logisch, zoveel geld erin omgaat. Met NBT Zorg vragen wij ook u zich hierin te mengen.


an ecten v ff e s t i lite en de kwa r a a ankern k n t e s z r i o hu n -, b zieken ns eve , COPD e n t i s s k n e i e t o e rs m derz diab ten titione c ers bij nds on a n a l r o r i p ecialis t e i e p d t s s c e r a h N u r c t n Ui se p edis oor h an nur n of m zorg d v e e t t d n e t /Healt e z t a G n s d i T t s S s , k de i j a i bl s008 oor art tiënten sraad 2 d a d i e p i t e r d h a s d l h on sa 07, Gez veilig i 0 n 2 e g d r e e go enb , Zwijn 7 9) 0 0 2 m 200 (IGZ u r o F t emen Manag

REPORTAGE Richard Reekers Onze kick-off is de zogenaamde Nurse Led

met het ziektebeeld heeft te maken, dan kan

ven aan de privatisering van de zorg die al eerder

Clinic (NLC). Dit naar aanleiding van een recente

een verpleegkundig specialist het recept uit-

was ingezet. Concreet hield dat in dat eerst alle

businesscase van een groep verpleegkundig

schrijven. De dames en heren verpleegkundige

zorgkosten in kaart moesten worden gebracht,

specialisten in opleiding aan de Hogeschool

specialisten zijn hartstikke ervaren in de patiën-

voordat verzekeraars de concurrentie konden

Arnhem-Nijmegen. Twee van de drie partners

tenzorg rondom dat ene ziektebeeld. (Zie ook

aangaan voor uw en mijn maandelijkse premie.

in New Business Today sponsorden de produc-

inzet onderzoek Zwijnenberg 2007)

Wellicht hebt u er wel eens van gehoord: DBC’s,

tie van hun megaposter die onder andere is

En niet te vergeten: de poen; het uurloon van een

ofwel Diagnose Behandelcombinaties. Tegen-

gebruikt tijdens de Nationale Oncologiedagen

verpleegkundig specialist is aanzienlijk lager

woordig zelfs ‘DBC Op weg naar Transparantie’

afgelopen oktober.

dan die van een medisch specialist. Laatstge-

(DOT’s) geheten. Voor elk ziektebeeld bestaat

noemde neemt vaak nog de honneurs waar voor

er een DOT met daarin alle handelingen, medi-

Totalere zorg, meer relaxed, minder kosten

vrijwel alle patiënten in een follow-uptraject

cijnen, apparatuur; vanaf de intake tot en met

na een heftige ziekte. Ook uren waarin hij/zij

ontslag of anderszins. Ook personeelskosten

Nurse Led Clinic (NLC), de naam zegt het eigen-

zich niet kan bemoeien met de diagnostiek en

staan uiteraard in een DOT, een tweedeling zelfs:

lijk al: een kliniek die wordt gerund door nurse

behandeling van nieuwe patiënten of het oplei-

het honorariumtarief van de betrokken artsen

practitioners of verpleegkundig specialisten,

den van co-assistenten.

en loonkosten van verpleegkundigen en overig

mogelijk met verpleegkundigen in dienst. Per

personeel. De totale zorg kent inmiddels zo’n 30 duizend(!) DOT-behandel- en dus kostentrajec-

patiëntengroepen. Een NLC komt in beeld als

Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s ) – in vogelvlucht

de behandeling is afgerond en de patiënt in een

Mooie voordelen inderdaad. Vooral in deze

afgesloten voordat de nota naar de zorgverze-

follow-uptraject gaat draaien. Of begeleiding-

dure zorgtijden zou dat laatste punt hoge ogen

keraar kan. Ook voor vrijwel elk follow-uptra-

trajecten voor chronische aandoeningen als dia-

moeten gooien. Maar onze landelijke overheid

ject bestaat er een DOT. Maar elke DOT, u voelt

betes of COPD (zware luchtwegaandoeningen).

heeft hier wat laten liggen. Beginjaren 2000

het misschien al, mag alleen worden geopend,

Family care in de VS, consultatiebureaus komen

kwam toenmalig minister van Volksgezond-

gesloten én ingediend door een arts.

het dichtst bij in de buurt, vaak zijn het klinieken

heid Els Borst met een eerste nota ‘verruiming

die door verpleegkundig specialisten worden

bevoegdheden verpleegkundigen’. Aanleiding

Zorgverzekeraars zijn (nog) stil

gemanaged.. De voordelen laten zich raden.

was het overwaaien uit de VS van twee nieuwe

Nu al in de praktijk wordt een aantal van deze

beroepen: de physician assistent en de nurse

behandelingen door physician assistents of ver-

Zo heeft de patiënt niet meer te maken met het

practitioner,

verpleegkundig

pleegkundig specialisten gedaan. Maar de ver-

‘instituut ziekenhuis’. Bij een NLC moet je eerder

specialist geheten (zie inzet, werkzaamheden

antwoordelijk arts of artsenmaatschap rekent

denken aan een huiskamerlocatie met onder-

verschillen en overeenkomsten). Bijna twaalf

wel het honorariumdeel. Een Nurse Led Clinic

zoekskamers

jaar later tekende de Koningin een experimen-

kent dan weliswaar voor de patiënt grote voor-

Vanuit een ziekenhuis wordt de zorg en nazorg

teerwetsartikel waarin o.a. het beroep van ver-

delen (mits goed geregeld), zorgverzekeraars

– zoals contacten met thuiszorgorganisaties – al

pleegkundig specialist staat vastgesteld voor

zien het nut er nog niet van in. Voor hen blijven

geregeld door verpleegkundigen. Met een NLC

een periode van vijf jaar. Daarna wordt bekeken

de kosten gelijk of zijn misschien hoger vanwege

komt daar ook de nauw omschreven medische

of het nieuwe beroep inderdaad zo uitpakt als al

eigen overhead.

behandeling bij. Grofweg zou je kunnen zeggen:

een decennium lang wordt verondersteld. (Bron:

een arts is gespecialiseerd in de ziekte, een

http://tinyurl.com/NBT001-NLC1).

verpleegkundige in de zieke mens en zijn/haar

Onze regering gaat gelukkig niet over één nacht

(sociale) omgeving.

ijs, het gaat tenslotte om onze gezondheid. Echter,

Behoeft de patiënt additionele medicatie die

in diezelfde tijd werden handen en voeten gege-

definitie is dit een kliniek voor één of enkele

tegenwoordig

ten. Zo’n DOT moet worden geopend en weer

13


REPORTAGE Richard Reekers

Overeenkomsten

Verschillen

In de VS bestaan beide beroepen al sinds de jaren zestig, Nederland is er sinds beginjaren 2000 actief mee bezig: physician assistant en nurse practitioner (tegenwoordig: ‘verpleegkundig specialist’). Bijgaand het verschil tussen beide functies en hun relaties ten opzichte van artsen. Bron: http://tinyurl.com/NBT001-NLC2

14

Waar zit business voor u?

gevaar en zonder gedoe, de ICT van een NLC te

corps krijgt z’n handen er vol aan. Enkelvoudige

Wij leven in financieel spannende tijden, de zorg

integreren met het dataproces van elk van deze

en toegestane handelingen zullen meer en meer

is ’s lands grootste kostenpost, de verpleegkun-

instituten.

aan toegepaste deskundigen worden overgela-

dig specialist is feitelijk gezien erkend als toege-

Gezondheidszorgmarketeers: waar en voor

ten. Ziet u nog meer kansen?

voegde waarde in het zorgstelsel en… begin dit

welke nazorgtrajecten van welke ziektebeelden

jaar adviseerde de Nederlandse Zorgautoriteit de

zouden we zo’n NLC kunnen neerzetten? PS –

Luchtfietserij?

minister van Volksgezondheid om beide nieuwe

landelijke dekkingen graag.

Vandaag is dit nog geen business. Vandaag staan

beroepsgroepen DOT’s te laten openen voor

Communicatiemensen: een NLC is nieuw in

al wel de seinen hiervoor op groen. En vanaf

de aan hen toegewezen taken (Bron: http://

Nederland. Het zal inslaan als een bom. Eerst zal

vandaag is de subgroep “NLC” open binnen het

tinyurl.com/NBT001-NLC3). Kijk, dan kan het

er angst en onzekerheid zijn bij het publiek. Zie-

LinkedIndomein van New Business Today.

snel gaan.

hier een droomtaak voor u.

Nurse Led Clinics in Nederland; ‘onze’ verpleeg-

Zorgverzekeraars: Als er één onderwerp is waar

kundig specialisten in opleiding (die overigens

NBT roept op: doet u mee?

u mee zou kunnen scoren, dan is dat wel een

bijna is afgerond), die zijn het begonnen. Zij blij-

Vastgoedeigenaren: hebt u centraal in een ste-

NLC. U staat centraal, maar dat weet u eigenlijk

ven erbij als zij dat willen. Ere wie ere toekomt,

delijk gebied (met een regionale functie) een

wel hè?

ook des New Business Today. Maar aangevuld

fraai pandje over? Denkt u wel aan parkeer-

Sponsorwervers: neem ons voorbeeld de nazorg

door de kracht en de zakelijke professionaliteit

plaatsen en goede OV-verbindingen?

van mamacare, borstkankerbehandeling. Een

van u allemaal. Wanneer het ook begint (niet

Architecten: een leegstaand kantoorpand omto-

NLC over dit onderwerp moet natuurlijk de

‘als’), het begint vanaf hier.

veren tot een veilige en warme omgeving is

beste equipment hebben van de medical busi-

natuurlijk voor u een fluitje van een cent.

ness unit van dat Eindhovense bedrijf. Gezien de

Aannemers: dat wat de heren en dames archi-

kosten gaat dat niet ineens, dus daar moet iets

tecten uiteindelijk bedenken, moet natuurlijk

voor worden bedacht dat ook nog ethisch door

wel worden gedaan.

de beugel kan.

ICT-inframensen: een Nurse Led Clinic (NLC)

Anderen: Nederland vergrijst zoals ook elders in

gaat voor bepaalde taken het proces overnemen

dit blad is te lezen. Dubbel zelfs: meer ouderen

uit meerdere ziekenhuizen. Aan u om zonder

en ze worden ook nog eens ouder. Ons artsen-


15


T: H C LEN O A Z N A GE IEK T U B I DISTR CONCEPTEN – F O / N E

ting iemee t c a d e en e-r tity Verhag real liv n n i a n, iden v e t e n s k e r r r e e o e t w de te sec e e dan, om uit pen di e 9 Top w r o D e n z . e w d n t r n e a e t a et l ond ncep Daar z s dehipaal in h ankco r r l t e P n usines p e e b p i c d h w s n l e n a a n e v de ma erg je tof aar zit n beet ry. Alle L&I), S e o w E : e e r t t h e n t e t i u s k n an wor ngsp (min s het d nt, net s uitga a l e a W m t e ? e g n nm en? epe mana spreke schrijv ersgro e z e b e t l n g e e n z i d rijz r on we wil t!) voo er verg s v f o e i l m g a ko (vanda we koe u o n e agd afgeza

16


IEW

RV INTE

g nds) n i o f z j n i e r r Verg ationaal Oude plussers (bron N • • • •

ijf voor r d e b Jong aalbare t e b n che e praktis ten’ c u d o r oonp n en ‘thuisw e d e h k ij ogel ten te zoekt m n a l k n om hu en en ideeën g i r a j 5 n: de 5 e k i e r e b ouder. volledig l a s i t duc : proefd Eén pro e b n e ikkeld w t n o t ui dlift. a B y s de Ea wegen e l e r u t struc Kent u ilt NBT t n a D eren? e bad m tot oud r a w in het e z e d ij ub andel. h … n a v Concrete oplossingen voor ouderen

ssers. en 6580-plu jo 0 il 0 m .0 2,6 00 % van bijna 8 11 ruim is 25,6 e in 20 aarvan 0 ld w 4 , e 0 ) t 2 g d in n . In bevolk Nederla stijgen e totale blijven d n n e r a v ja . e ensen (15,6% omend men er iljoen m ar kwa zal de k m l ja a ,6 t n 4 n é a n é zij In Dit a 5+, dat rijzing. lking 6 e verg d o v n e a b v r de piekjaa as het bij lusser s 2011 w r g 80-p lusse p in lk 5 o 6 v 0 be dens 120.00 van de uishou % h 0 n 1 e r is e en. ud 050 toenem iljoen o t Rond 2 m jf li 3 b r e e rt ar waren geboo 82,0 ja In 2010 ting bij ouwen h r c v a n w e r nsve eld 78,1 De leve gemidd n e d r o nw Manne

jaar wel. Bij de jonkies onder de ouderen dan

‘Verder zijn ze wel bekend met hightechspullen

hahaha. Reken maar uit.’

en toepassingen, maar allerlei toeters en bellen

Mevrouw Jas kreeg ook meteen een adviesje

hoeven niet zo. “Praktisch” begon steeds cen-

van een van de NBT-collega’s: ‘Met deze naam

traler te worden; praktisch in gebruik en prak-

kan je niet de Engelstalige markt op.’ Kortom,

tisch in montage.’

het ijs was gebroken.

Een avondje sauna was nodig om de cirkel te sluiten: de badkamer.

Vergrijzing is een onderwerp

‘Ja’, stelt Bianca enthousiast, ‘baden is een

‘Mijn compagnon Marian en ik zijn nazomer 2011

natuurlijke manier om te ontspannen. Het werkt

gewoon begonnen. Wij filosofeerden tijdens een

therapeutisch voor de spieren en gewrichten.

etentje over wat we samen konden onderne-

Maar de badrand wordt hoe ouder je wordt een

men. Vrijwel meteen kwam “de” vergrijzing om

heuse vesting. En vergeet niet: de badkamer is

de hoek kijken. De wildste plannen gingen over

de op een na intiemste plek in je huis. Hoewel

tafel, maar daar bleef het bij. Toch bleef het voor

veel van de stellen afkomstig zijn uit de bevrij-

Marian en mij hangen.’

dende jaren zestig, vraagt lang niet iedereen zijn

Wie heeft dat niet? Zit je met een onderwerp

of haar partner om te helpen in of uit het bad te

in je kop, zie je opeens allerlei zaken die met

komen.’

dat thema hebben te maken. Zo ook Bianca en Marian.

100% Nederlands

‘We stuitten op artikelen in damesbladen,

Met dit wensenlijstje en de voorwaarden van

kwamen bij Omroep Max langs relevante onder-

gebruik- en montagemak gingen Bianca en

werpen tijdens het zappen. Overal, als je erop let,

Marian naar een fabrikant die al enige tijd soort-

is vergrijzing en de markt een onderwerp’, aldus

gelijke producten maakten. Een goed bedrijf,

Jas.

slimme mensen, maar erg op de techniek

Oubollig? Eigenlijk niet, kwamen we tot de con-

gericht. Twee maanden later was er een proto-

clusie. NBT gaat over kansen, nu en morgen.

Veilig ontspannen in je eigen huis

type, en weer twee maanden later was na verfij-

Nederland vergrijst en niet zo’n beetje ook; hoe je

Het etentje van beide stellen vond voorjaar 2011

ning en testen de Easy Badlift een feit.

het wendt of keert: dit is een markt. Maar zeker

plaats, nog voor de zomer kwamen de dames

voor dit onderwerp moest het wel CONCREET

met een eigen beeld van de markt.

zijn. Een echt ‘ding’ waar kennelijk ouderen op

Bianca: ‘Ja, de totale consumentenmarkt wordt

zitten te wachten, maar wel een met knelpunten

dus ouder. Toch zijn de 55plussers vitaler dan

die onze lezers mogen oplossen. We kwamen

ooit en ze voelen zich nog lang niet oud. Ook zijn

uit bij de Easy BadLift van Bianca Jas die samen

de babyboomers erg op hun privacy en zelfstan-

met haar compagnon Marian Heijnen dit product

digheid gesteld. En, niet geheel onbelangrijk, als

onlangs op de markt lanceerde. ‘Ikzelf behoor

er iets fysieks aan hen scheelt, dan hoeft niet de

nog niet tot onze doelgroep, maar over vijftien

hele wereld dat te weten.’

17


cinstru e d k j i als - bek ebruik ADER g R t e N h A A p l van adlift o , zowe B s y m s l a fi tie de E ge van a t n o de m l adlift.n B y s a E

‘Inderdaad’, stelt Bianca, ‘dat is de uitdaging momenteel. Doelgroep en product zijn goed, de prijsstelling van nog geen duizend euro ook, Bianca: ‘We stonden versteld hoe snel zoiets kan

maar onze klanten moeten het wel kunnen

gaan als je eenmaal weet wat je wel en niet wil.

krijgen. Een product van een nieuw bedrijf

Afgelopen nazomer hebben in een deal met de

komt niet zo gemakkelijk in de zogeheten

fabriek honderd EBL’s laten maken en zijn naar

seniorenwinkels. Ook staan in ieder geval ónze

een regionale seniorenbeurs gestapt. Natuurlijk

klanten niet echt bij dat soort winkels in de rij.

compleet met een halve badkamer in de wagen.

Dat willen ze niet eens! Daarnaast nodigen de

Werkelijk, het liep storm tijdens en na de beurs.

verkopen via internet niet echt uit om daar

Tussen de bedrijven door lieten we een bekende

alles op alles te zetten. Dat klopt ook wel met

van een bekende de website en een informatie-

ons beeld dat deze ouderen nog niet fanatiek

kaart ontwikkelen.’

online kopen. Social media, daar hebben we aan gedacht, maar daar geldt hetzelfde voor.

Distributie

Dus: wie een goed idee heeft voor, toegang tot,

Na deze stormachtige start staan Bianca en

een of meerdere distributiekanalen voor de

Marian welbeschouwd nog steeds op dat punt.

Easy Badlift of een ander goed plan: neem con-

En dat is meteen de reden waarom ze de hulp

tact op!’ besluit Bianca.

inroepen van de New Business Today-community: distributie.

Het team van Easy Badlift is van plan om in samenwerking met de machinefabriek het assortiment uit te breiden voor dezelfde doelgroepen en met dezelfde praktische uitgangspunten. Blijkt uw distributiekanaal de gouden greep, dan kan het volume alleen maar groeien.

18

rect Mail di ianca: naar B dlift.nl asyba s info@e usines B w e N ovv “ cces! u S . ” y Toda


oor de , niet v r e t a w Brak

poes

T

POS

ltatie u s n o arktc m n e op tie Redac

T H C ZO

k a r b r o o GE ernemers v ater ond ruikbaar w k bra b 3 r m n a e na 0 miljo ater 1 w s t k i ij l D r . op zee ordt jaa eloosd oord w g N beeld r n t f e o l t o e v p D ij m In pgepo f voor b o o t r s er of e t t d a a n w o w l r d e g gron ik als ter, ko u a r w b k e n g i r erst n d e e , l ) d e r s r o w e kan w et het orttel o p n m e r e r o o ter (G . Daarv ) e i r gietwa t s r (indu e t a w s proce iverd. u z e g Delft Blue Technology (DBT) organiseert in en d r o w samenwerking met de Gemeenschappelijke slim

technologie een hogere kwaliteit tegen lagere kosten kan worden bereikt. De GR beheert deze grondwateronttrekking met als doel deze zo ver mogelijk af te bouwen en het resterende water nuttig te gebruiken, tegen de laagst maatschappelijke kosten. Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 april verduidelijkt de GR de uitdaging en verstrekt beschikbare informatie om te komen tot nieuwe businesscases. Bent u ondernemer of wetenschapper toegepast onderzoek of anderszins in de gelegenheid om deze uitdaging aan te gaan? Neem dan deel aan deze open-marktconsultatie.

Besloten De tweede bijeenkomst op 5 juni 2012 heeft een besloten karakter. Ondernemers die kansen zien kunnen hun businesscase op 5 juni pitchen voor de GR. De pitches worden onder andere beoordeeld op (financiĂŤle) haalbaarheid, samenwerking en subsidiekansen.

Informatie

Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft

Tijdens de bijeenkomst op 26 april gaat de GR

Noord (GR) twee bijeenkomsten voor marktpar-

uitgebreid in op hergebruik en geeft uitleg over

tijen die door toepassen van innovatieve tech-

specificaties van het grondwater, grondzaken

nieken een goed haalbare business case zien.

inclusief de hoeveelheid grondwater en locaties in de toekomst. Daarbij zal ook de geplande

Gemeenschappelijke Regeling (GR)

afbouw in de loop van de jaren worden aange-

Er is onderzocht hoe het brakke water met con-

geven. Kijk voor meer informatie of aanmelden

ventionele technieken kan worden gezuiverd.

voor de open bijeenkomst op 26 april 2012 in

Echter, men verwacht dat er met innovatieve

Delft op www.kennisalliantie.nl/agenda.

19


T P E C N O C N Y J T I I N U M R O O V

ATIE R I P INS

y.nl sstoda

e wbusin tie@ne

redac

M M O C EEN

ve op l a h e b niks, n e t e We mo sen duiken kan kassa

ncept o c n ij M lazen. ‘ b e g k lan hte die p c a e d d e n g r een stof va e t v e o t van i h r o e s i o e t n s m a m t Hierna dat je ‘ ity’ gaa t n e u e m w herwijs c e m j s i o n c g a o n l v e n doet n waar voor e e e d n e l e max. e g i n t n i c l a i a h a d t f M e r lij an de staan? v l maar b e n e w E k . day.nl t o o t g o ij s r r s e k i e d uzelf h wbusin ú e de gron t n e i @ z e i r redact p. Maa r a r a t a f n a oord. e w e de t d i n a w r 24 uu rden u o n o e n w n i 0 50 krijgt b U . ’ C E cV ovv ‘M

We ”moeten” wat met ABN AMRO We ”moeten” wat met de stroopdynamiek van onze economie En als consumenten zouden we ook eens wat ”moeten” Maar... missen we niet een partij? Tuurlijk, de overheid zit erbij, maar dan als bestuur. Waar zit het volk? Willen WIJ niet meedoen? Met zoveel bollebozen, en met zo’n structuur en zoveel informatie; daar durf ik mijn geld wel op in te

We moeten eens kijken naar spaargeld en of we daar de boel niet mee kunnen aanslingeren. Slaapgeld wordt zo investeringsgeld. Maar ja, hoe? Ik geef hier nu een deel van een lopend concept weg, maar goed: alles voor ons blad. En... delen is vermenigvuldigen.

Sommige mensen hebben wat tegen dat woord ‘kassa’. Als voor een deel dat geld weer terug in kennis gaat, dan zie ik het probleem niet. Dat is het vliegwiel, de economische dynamiek, waar je op zit te wachten. Nou ja, je moet niet wachten natuurlijk…

KENNIS - KUNDE - KASSA

20

zetten. Maar ja, hoe…? Met z’n allen hebben wij een aardige spaarkassa. Als we nu eens inprikkelen bij kunde. Met die eerder verkregen kennis en dat extra geld van ons, kunnen bedrijven nog meer *katsjing*. En meer kassa leidt ook tot meer kennis. Ook goed voor de maatschappelijke betrokkenheid trouwens. Die bedrijven honoreren door talentma-

De werking en structuur van het Nederlandse

het proces van kennis-kunde-kassa zo goed

topsectorenbeleid zit interessant in elkaar. Elk

mogelijk uitlijnen. Leden van de topteams over-

van de 9 sectoren kent een topteam bestaande

leggen onderling en met hun achterban. Waar zit

Tja en de laatste “hoe”… Met dé bank natuurlijk.

uit een vertegenwoordiger uit de wetenschap,

excellence? En waar de financiële - en koppel-

Die is van ons allemaal. Professionals, internet-

een topambtenaar, een innovatieve onderne-

mogelijkheden met het bedrijfsleven? Zo’n team

bankieren; alle wielen zijn al uitgevonden. Karren

mer uit het MKB en een boegbeeld uit de sector.

weet dus erg veel van de eigen sector. De kwar-

met die hap. Geïnteresseerd? New Business

Laatstgenoemde wordt ook wel Kwartiermaker

tiermaker verzamelt het, prioriteert het, stapt

Today op LinkedIn kent de subgroep “Werkspa-

genoemd. Hun doel:

ermee naar de minister en weer terug.

ren”. Meld u aan en we doen het samen.

nagement op onze kinders los te laten.


INSPIRATIE redactie@newbusinesstoday.nl

Goede nze o n van planne an niet de ga lezers entie met rr concu r aan. elkaa gewoon r men e Die ko maal in. alle

STOF VAN DE PLANK - businessproposities in maximaal 100 woorden per stuk, zó om uit te werken. Publicatie in NBT leidt tot vaststelling van uw copyright. Plaatsing is gratis voor NBT-lezers. Mail uw idee naar: redactie@newbusinesstoday.nl o.v.v. ‘Stof van de Plank’.

Aangeboden t.e.a.b.: domeinnaam en/of con-

Aangeboden t.e.a.b. of samenwerking uitvoe-

Aangeboden voor samenwerking: Weerloze-

cept: Junkworld(.nl). JunkWorld leidt tot gratis

ring: StouteDrop.nl, de dropjesfamilie met een

Waarden.nl / BeeldrechtWeerlozeWaarden.nl

harddrugsverstrekking op een groot en afge-

knipoog (16+). Het assortiment: Harde Knop-

- Natuur in commercials? Betalen! Organisaties

sloten terrein, liefst een eiland. Ook met: wonen,

pen, Zachte Klootjes, Zoute Bef, Zoete Smurrie,

die de natuur, wilde dieren of de ruimte opvoeren

evt. werken, (begeleid) zelfbestuur en afkickfa-

Vurige Vunzen, Mini Morts, Dansende Dickies,

in hun (web)reclamecampagnes dienen hier-

ciliteiten uiteraard. Een gebied met eigen econo-

Opgewonden Standjes, Ongelikte Beren, Orgas-

voor navenant te betalen. Waarom? Voor Gerard

mische en agrarische functies, zoveel mogelijk

ten. Geschoren Gebbetjes, Vukzooi (mix). Qua

Joling, het koningshuis, imposante gebouwen

gericht op zelfvoorziening. Bewoners/gebrui-

ingrediënten zijn deze producten gebaseerd op

en overige ‘merken’ dienen reclamemakers ook

kers kunnen echter niet terugkeren naar de

bestaande dropjes (harde knoppen = bijv munt-

te betalen. Nu doen we ook nog eens wat goeds

samenleving tenzij ze een bepaalde tijd clean

drop) evt. aangevuld met Indiase Gin Seng ( lust-

met de inkomsten. Bovendien: wie zich com-

blijven. Betaald door: de overheid, verzekeraars,

opwekkend). Keys in dit concept zijn de mallen

mercieel wil identificeren met de natuur, dieren

winkeliersverenigingen en andere partijen die

en de verpakking. Contacten met distributieka-

of het universum moet het wel waard zijn.

last van junks hebben.

nalen zijn aanwezig.

Contact? Mail naar info@newbusinesstoday.nl

Contact? Mail naar info@newbusinesstoday.nl

Contact? Mail naar info@newbusinesstoday.nl

ovv ‘Junkworld 001’.

ovv ‘StouteDrop 001’.

ovv ‘WeerlozeWaarden 001’.

21


INTERVIEW Redactie

erg B n e d an v a m l Heter wereld te Volkel l, Facilitair Management

1966 eschoo unde se Hog g a a edrijfsk H B , ezen it ateeg e it 1989 itzendw HR Str ivers , u n n s U e ie n g t e c in p un ron 2002 O eleidsf siteit G nt en b univer e s k m ij e R g na 2009 rse ma 11 Dive 0 t 2 emie / 0 199 gemen isaties A Acad n M a E g r H tmana o t n n n e le a g a lt T n u ns Íte en bela ia Enqu ount co en Acc ial Med d c e o h S / r 1 to 201 rganisa eden o h / 1 1 0 2

it iversite (ook) d t r e le e u roc s ent stim grote p m t e e g h a n in a ch, alentm rijf of tie. Do ING - T an bed ganisa v r l o e e o d d STELL het aring nen at’ erv n blijft e heid bin ‘w t k l r e e k le e w a b en r heeft tandje (liefst e natuu zwem een afs D n n . E a n . v a ip a n t u e nr.1 s eel of verz atie op als geh p t. Zwem e n o e r organis g m e de nag slacht. n maak lentma er nage d ool – e n h met Ta o c Z s . e d aan ekt u in oon) in alsnog bespre r n e e t g a synchr a in rp f je g genwe vol – o s en te e c succes n a u ,n kingen p. Opmer Ingroe Linked T B N de

utie l o v e r ) stille o z t e i (n leid e b s l e one in pers

t n e m e g na

a m t n e l a T

ect een r i d t e i ken. ikers n n u r e b d e e j g zers/ n. Zou e l e n T e i B d r r veel N e te ve o e o ande m v a d s g l i r e d e i g v e en om elsbel e met k e d e n n r itten o a p z s a s r r g n a a e Pe a i a t d l u dat za ing. En e revol p v s r e u l e e n w h e r grote am een s e onde s e d i d t r l n o e t ok, wa ie sec wd he o d u o d n i dities. h n t c e e n s v e ij e l d b B l Wa n . en bij r volge oor we p v o p i o s k v e i e s t ’ d implica pagina s er als i e z T e B d N . Dus houdt ook. n n e e i , z u n n kansen . Kunne r heeft t e t n s e l t a h t aanstic tie van Social Media Enquete over s e w k n e e , n TalentManagement Gewoo Human Resource Management in Nederland staat Een baan voor het leven, dat idee is de samenle-

22

op z’n kop. Niet in de laatste plaats door een uiter-

ving inmiddels wel zo’n beetje aan het loslaten.

mate slim (social) mediaoffensief dat de aandacht

En dat doet pijn, zie daarvoor het gesodemie-

trok. Talentmanagement heet de ommezwaai.

ter en de vergrijzing bij de vakbonden. Maar nu

Maar… wat hebt u eraan? Welnu, personeelsbeleid

komt Helma van den Berg er overheen met haar

gaat in de nabije toekomst over talent. Beschikt

megacampagne - 200 duizend! volgers in de

de bestaande workforce niet over het juiste talent

marktniche ‘personeelsbeleidmensen’.

om bedrijf of organisatie te runnen, dan moet ze

Van Den Berg (1966): “Lang niet iedereen krijgt

worden vervangen. Door nieuw talent. En of dat

de kans zijn of haar talenten te ontwikkelen en

nu een werknemer, een uitzendkracht of een

benutten. Dat zag ik al een tijdje, maar herfst

externe is, u dus; dat maakt niet uit. Kijk vanuit

2011 besloot ik er wat aan te doen.” Helma zette

NBT bekeken komen wij nu ergens.

in haar vrije tijd de campagne op: Social Media


t dkrach n e z t i een u emer, uit n k r e w kt niet a n a e e m u t tn ; da … of da , u dus s i e n r exte of een

Enquete over TalentManagement (SMETM). Mid december 2011 kwam ze ermee online en het sloeg in als een bom. Iedere HRM-medewerker moet van SMETM hebben gehoord. Anders heeft hij/zij zitten slapen en mist dus het talent om nieuwe ontwikkelingen op te merken, maar dit terzijde. Hier gaat het om: de enquêtes en info: www.smetm.nl.

Duidelijkheid versus zekerheid SMETM brengt twee enquêtes, een voor werkgevers, de ander voor werknemers. Of wij onze lezers beide enquêtes onder de aandacht willen brengen. Tuurlijk, alles voor een goed verhaal. Maar hoe zit het dan met de vele ZZP’ers onder onze lezersbevolking? Volgens de talentmanagementdeskundige

kunnen

die

dsen

s Sven

agnu Foto: M

hun

opdrachtgevers attenderen op de werkgevers-

et P’er: ij aan h .’ Als ZZ m p r e nisatie rw a e g d r n o o uw ‘Ja, ik me van i g e r n talente oor andel v h k o o zit nts … hier nsulta o c e i t a unic comm

versie en zelf de werknemersversie invullen.

die bepaalde rol nodig? Vervolgens pas je daar je

Denk hier even over na, en het betekent nogal

werving & selectiebeleid op aan. Dan is het uit-

wat. Bijvoorbeeld in de acquisitie: ‘Ja, ik onder-

voeren, monitoren, eventueel bijsturen en vooral

werp mij aan het talentenregime van uw orga-

eerlijke feedback geven.’

nisatie.’ Beetje zwaar, maar toch. Meer nog zijn

Het is logisch dat bestaande tools zoals training

er consequenties voor de rechtszekerheid van

& development kunnen worden ingezet om

en voeten krijgt. Denk aan pensioenopbouw,

loondienstwerkers.

talent voor de huidige functie te ontwikkelen

aan mobiliteit, aan nadelen (tijdens de transi-

Ondernemers kijken naar het proces, dat moet

of om te kijken of de talenten van een werkne-

tie op macroschaal) en voordelen (als Neder-

zo soepel mogelijk verlopen. Daar moeten de

mer elders in de organisatie beter tot hun recht

land Talentenland goed op stoom raakt) voor

juiste mensen aan de knoppen staan, talenten

komen. Toch is de boodschap duidelijk: de mens

de geestelijke gezondheidszorg. Man (m/v), dit

dus. ‘Nog lang niet altijd is dat het geval’, aldus

staat niet meer centraal, maar wat hij of zij kan.

wordt groot!

Van Den Berg. ‘Daar missen werkgevers een

En vanaf daar ontwikkelt hij/zij zich verder. Als

kans. En wat blijkt steeds meer? Naast zeker-

werkend talent, hetgeen weer van positieve

Trendintegratie

heid, willen werknemers vooral duidelijkheid.

invloed is op de persoon als geheel. Dat zien we

Dan nog is dit niet klaar. Tel hierbij op: de laatste

Als ze op de verkeerde plek zitten, moet iemand

natuurlijk ook wel.

ontwikkelingen met betrekking tot het terughalen van productie uit de lage lonenlanden

ze dat vertellen. Dat gebeurt lang niet altijd. Slechtnieuws brengen is niet fijn en het aanho-

Talentmanagementcommunicatie

(reversed offshoring en homeshoring) én de

ren al helemaal niet. Toch wordt eerlijkheid op

Volgens Van Den Berg vinden werkgevers

herwaardering van het aloude ambacht; voor je

prijs gesteld. Misschien niet direct, maar wel als

talentmanagement ‘mooi’. Ja, wie zou dat niet

het weet leven we in een ander land!

de betreffende professional op een betere plek

zeggen? Toch zijn de implicaties enorm. Zo’n

terechtkomt. Dan is voor hem of haar het ver-

ommezwaai in bedrijfscultuur doe je niet 1-2-3.

Talentmanagement, niet voor niets is het een

schil duidelijk’, aldus Van Den Berg.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over

terugkerend item bij New Business Today. Door

groepsprocessen – uiteindelijk zijn wij ook soci-

Helma van den Berg en haar getalenteerde

Talenten staan centraal

ale dieren – en de bijhorende interne commu-

mensen zelf. Ook ideeën hierover? Deel ze met

Personeelsbeleid moet dus worden veranderd in

nicatieaanpak. Overigens, ziet u het? Handel

Helma en haar mensen in de afdeling Talentma-

talentmanagement. Hoe ziet dat voor de werk-

voor communicatieconsultants. “Toby Toeter en

nagement van de NBT-LinkedIngroep.

gever eruit? ‘Heel simpel’, aldus Van Den Berg.

Partners – specialisten in talentmanagement-

‘Als het goed is kennen ondernemers en lei-

communicatie.”

dinggevenden hun eigen proces. Hoe verloopt

Dan is dit één bedrijf. Maar nu mevrouw Van

dat, waar zit de menselijke input en wanneer

Den Berg c.s. en hun 200 duizend volgers.

draait het optimaal? Wat voor talent is er voor

Nederland staat op z’n kop als dit echt handen

23


INSPIRATIE Jovadre Art

Jovadre Art is een beeldend kunstenaarsechtpaar. Columnist, creatie van fotografisch gemanipuleerde beelden en digitaal gecomponeerde kunst. Ook woon- en tuinaccessoires, zowel 2- als 3-dimensionaal werk. Meer: Jovadre.com. De werken in New Business Today

Woedend en naakt Woedend en zwijgend kleedde zij zich aan, drif-

een paar ondeugende setjes eruit. ‘Nee die niet, te

worden tenzij anders vermeld gele-

tig de rook van haar sigaret inhalerend. Nog een

uitdagend. Je wil toch mooie lingeriefoto’s?’

verd als prints, geplakt op dibond met

keer keek ze me boos aan toen beende ze weg,

‘Vind je dat niet mooi dan, ik kan goed uitdagen

stampend de trap af met haar high heels. Ik wist

hoor!’ Ja ja, dat had ik al wel gezien en gevoeld.

zeker dat ze haar tas met lingerie express liet

We maakten een keus en vlak voor me trok ze

liggen. Zo dwong ze mij haar nog een keer onder

de lingerie aan. ‘Maak jij even vast.’

heidcertificaat geleverd. Levertijd ca 2

ogen te komen.

‘Uh nee, heb ik geen ervaring mee.’ Lekker man-

weken. Interesse? Mail naar:

Zuchtend ruimde ik op, eigenlijk had ik behoefte

nelijk antwoord... weer een frons op haar gezicht.

aan een zwaar shagje. Maar ja, na 10 jaar niet

‘Joh, ik sla je niet hoor.’

daarvoor een beschermlaag van acryl (4 mm). Al het werk wordt met echt-

info@newbusinesstoday.nl ovv: “NBT001 [+ fotonummer]” Foto 306 (pag. 25) 60 x 80 cm. Niet gelimiteerd. Prijs € 600,-. Speciaal voor deze NBTopeningseditie: € 500,-. Foto 271 (pag. 10)

meer roken heb je dat dus niet bij je. Ik voelde hoofdpijn opkomen. Wat ging ik thuis vertellen?

Drie lingeriesetjes verder ging het mis. Ze stond

Niets besloot ik, tenslotte was er niets gebeurd.

bijna tegen me aan, alleen haar high heels nog

Nou ja, het had niet veel gescheeld geloof ik.

aan. We hadden net de foto’s op de laptop bekeken, we waren beiden tevreden. Bij het beoor-

De avond begon veel belovend, zij kwam zeer

delen van de naaktfoto’s was ze bijna op schoot

aanwezig binnen, perfect opgemaakt, iets te

gekropen.

uitdagend gekleed. Ze omhelsde me enthousiast hoewel we elkaar voor de eerste keer zagen.

’Kom, we stoppen’, zei ik. Ze aarzelde en met een

60 x 80 cm. Gelimiteerde oplage van

Daar is de kleedruimte wees ik.

klein lachje zei ze: ‘Geen avontuur voor jou?’ Ik

10, nog 8 beschikbaar. Het getekende

‘Mwah, niet nodig, kleed me gezellig bij jou uit.’

gaf geen antwoord, deed de lampen aan en de

Mijn nekhaartjes trilden voor de eerste keer

flitsset uit evenals de laptop.

die avond en mijn hartslag versnelde even. Pfff,

Ze was roerloos blijven staan, deze keer ging de

oppassen dus, de portretserie als begin was

frons niet weg.

voor haar niet nodig. Ik schiet juist graag eerst

‘Ben je bang voor me?’

portretten. Niet de standaard, zoals gebruikelijk

‘Ik zoek die uitdaging niet’ zei ik zachtjes. De

werkte ik met weinig licht en liet haar lange haar

frons werd dieper, mooi eigenlijk wel.

nadrukkelijk mee werken.

‘Nog één setje wil ik, dan stoppen we’.

certificaat van 271 is genummerd. Normaalprijs € 725,-. Nu & vanaf hier: € 575,-.

‘Nee we zijn al gestopt’ reageerde ik.

24

De tas werd uitgeschut, een kapitaal aan lingerie

Nu was ze ineens niet mooi meer, hoewel… een

lag op de grond. ‘Wat zal ik aan trekken?’ vroeg

feeks in volle glorie kan ook mooie platen ople-

ze terwijl ze achter me stond. Ik negeerde haar

veren. Oeps wat was ze boos, wat ze zei drong

vinger over mijn rug en bukte me om een selectie

niet tot me door. Naar huis wilde ik en eigenlijk

te maken uit de stapel. ‘Laat maar’, snel viste zij

toch dat shaggie.


INSPIRATIE Jovadre Art

25


E T T E F A T S E

K R E W

INFORMATIEF Redactie

nal uit o i s s e f riek n pro b e u e r n e a erk v . In dez w n t e e t n c t a heid ont t he k c a ij l a e j t e s g n e o a kedIn b is, de m acten v n t i r n L e o z s c e n l de Tal 200 n B a e Volge N m i n n x e e t a en’: m nog ge contac d r e n i a e d a g t i w c idaat e r a d t o n je n o a o V k ‘ c . w n e ntere Mail u . e w best s s u r e t r e g z p ij e r e l k erk. eloos t oor de t v w s e n o t k t e s r e et kan . Estaf zich hie v m . t v . s f o e i day.nl en en l o t d r s s o e o n i w ewbus n @ o f naar in ste Dit eer en beginn r e m num t een ter me h c e de e w dje van t n o r l e t moe voors oep. Je r g r o t a en initi innen g e b s ergen at eet u d w n a d eer. ook w

26


Ted H.P. de Wolf Neef, aangenaam. Af en toe ontwerp ik een pagina of wat voor NBT. Schrijven doe ik er ook voor. Verder ben ik in de afrondende fase van een non-fictie roman. Ik beschrijf de ervaringen van mijn vader tijdens de tweede wereldoorlog. Best heftig allemaal. Je moet iets neerzetten, Dat wist ik al wel, maar naarmate je ouder wordt krijgt het meer inhoud.

Henri J. Smulders

week later zaten we aan tafel alsof er niets was

NBT is volgens mij zoiets neerzetten. Niet alleen

Eigenlijk begon het al zo’n twaalf jaar geleden.

veranderd. Eigenlijk is dat ook zo. Ooit hadden

voor mijzelf, maar voor iedereen die er wat voor

Destijds was ik mede-eigenaar van een druk-

we succes, we weten wat we aan elkaar hebben,

wil doen. Daarom is dit in potentie zo groot.

werk managementbureau. De neef van mijn

respecteren ieders kwaliteiten en we weten dat

zakenpartner begon net een designbureau met

we’ iets’ hebben. Terug van weggeweest.

Succes,

een compagnon onder de naam: STAALkrea-

Nu, samen met nieuwe mensen gaan wij voor

Ted H.P. de Wolf

tieven. Op hun beurt hadden de ‘mannen van

iets dat wij in geheel in eigen beheer kunnen

STAAL’ weer contact met een freelancer die

rondmaken. Bladen maken, mensen verbin-

Eric Caspers

op beleidsniveau voor de gemeente Rotterdam

den, events en internet vullen. Maar ook relaties

Hallo! Ik ben de art director van dit magazine.

werkte onder de naam ReConcept. Vier mannen

van toen haken weer aan. Met weer hún kwali-

Verder drum ik in een band; in een muziekstijl

die elkaar in de jaren daarna bleven volgen,

teiten, maar dan nu voor NBT. De noodzaak tot

die de meesten van u niet willen weten en zullen

hoewel het in ‘dat beginne’ meer bier dan busi-

samenwerken voor ons, maar vooral voor de

kennen. Ook produceer ik soundtracks onder de

ness was.

hele handel vandaag, is nog nooit zo aan de orde

artiestennaam Casperson en ik schilder af en

Maar… persoonlijke clicks en visies brachten ons

geweest. Delen = vermenigvuldigen, daar zijn

toe onder diezelfde naam. Mooie dingen maken,

op ideeën die tot nieuwe business zouden leiden.

wij nu mee begonnen. Durf daar ook voor open

voor mensen die wat kunnen waarderen, daar-

Internet was nog niet beschikbaar op mobiele

te staan.Als u dit leest, dan weet u dat er stap-

voor zit ik erbij. En verder wat de anderen zeggen

telefoons, maar wij zaten al wel aan tafel met Vod-

pen zijn gezet. Spring op deze optrekkende trein.

afone Live, de UMTS-voorloper van mobiel inter-

Geef uw visie, stel uw vragen, en beantwoord die

cheers,

net. Wij hadden daar zo onze eigen ideeën over en

van anderen. Haal anderen erbij en zie kansen

Eric : )

hebben die ook gerealiseerd. Met z’n vieren.

voor nieuw werk.

Toegegeven, het was wel een echte cowboy-

Oké, ik ben verantwoordelijk voor dit idee - New

Richard Reekers

tijd. We genoten zo rond 2006 en 2007. Doch,

Business Today. De freelancer maakt het con-

Beste mensen, wij zijn als cellen op deze levende

de markt haalde ons in en we hadden last van

cept tot concept. De compagnon van de neef

planeet. Zoals alles wat leeft op het aardse

de remmende voorsprong. Ook was UMTS niet

doet design. De neef zelf is vormgever en repor-

hemellichaam. Hersencellen zijn we. Of… dat

helemaal ons ding en dan ga je in deze dynamiek

ter op locatie en doet een stuk business.

zouden we moeten zijn. Hoe meer en hoe diverser de connecties, hoe slimmer het wezen.

snel voor gaas. Boos en teleurgesteld dreven deze ontwikkelingen ons uit elkaar. Terug naar

Wij vieren kennen elkaar al een lange tijd. Maar

Om deze reden en om nog veel meer nederig-

de core business ook. Druk met jezelf.

wij kennen u nog niet. Niets staat u in de weg om

makend prachtigs, werk ik aan NBT. Niet dat ik

Zo nu en dan kwam ik op LinkedIn die freelancer

mee te doen. Er is eigenlijk maar een vraag: Wie

het zo goed weet, maar wel dat we een heel eind

tegen. Hij haakte in op mijn berichtgeving over

bent u? Niet te druk met de crisis en uzelf hopen

komen als we met z’n allen ergens voor gaan.

New Business Today. We deelden weer ideeën en

wij? Laat het ons en de lezers weten.

Engage. (Ja, Star Trek-nerd.) Aangenaam ook,

Hartelijke groet,

Richard Reekers

hij deed dat weer op zijn beurt met de mannen van STAAL, nu Nieuwe Stijl van achteren. Een

Henri J. Smulders

27


NBTOP MERKELIJK

En tot slot van de actieve inhoud van dit nummer opmerkelijke: sites, ‘dingen’ en initiatieven die u en wij zijn tegengekomen. Hebt u tips voor de volgende editie? Mail naar redactie@ newbusinesstoday.nl ovv NBTopmerkelijk. Waarvoor dank, ook namens alle lezers.

Foto: Muriel Janssen (@muur)

redactie@newbusinesstoday.nl

Future Media Krachtig De afkorting FKM staat voor Future Media Krachtig en duidt op het gebruik van nieuwe media in het vergroten van je zichtbaarheid als ondernemer. Dé tool voor het vergroten van zakelijk succes.

Het FMKproject Een informatiesite met een internetradio- en tv-programma voor ondernemers over zakelijk succes op internet. Het FMK Project wil graag ondernemers die ouderschap en ondernemerschap combineren extra ondersteunen en empoweren. Een laptop lifestyle (het ‘nieuwe werken’) is immers goed te combineren met zorgverantwoordelijkheden. Door middel van het FMK Project levert initiatiefnemer stichting Expertisecentrum Gelijke Waardering M/V een bijdrage aan het emancipatieproces van de Nederlandse man en vrouw vandaag de dag. Projectleider Sabriye Dubrie, moeder van twee kinderen, begon nazomer 2010 als vrijwilliger/projectleider met een bijstandsuitkering. Ze wist FMK Project in iets meer dan een jaar uit te bouwen tot een renderende onderneming. Uiteraard stopte ze snel haar uitkering. Meer Informatie: FMKproject.nl

Scales of the universe Ziet u het even niet meer zitten? Scroll door de verhoudingen van ons universum. Van het allergrootste naar het allerkleinste en weer terug. Gegarandeerd dat u alles snel in het ‘juiste’ perspectief ziet. M. Huangs ‘Scales of the Universe’ (2nd edition) op Astronomy Picture Of The Day, sowieso een site om je (gratis) op te abonneren. Zie: http://tinyurl.com/NBT001-Universe

28


NBTOP MERKELIJK redactie@newbusinesstoday.nl

Network Theory Een opwarmertje, NBT gaat regelmatig zijdelings aandacht besteden aan ‘Network Theory’. Vandaag de dag krijgen we met deze piepjonge wetenschappelijke discipline glimpen te zien hoe de ontwikkeling van: levensvormen, zakelijke relaties, ziekteverlopen, tot zelfs terroristische bedreigingen en wat al niet meer: verloopt, samenhangt tot hun omgevingen en zelfs onderling verbonden zijn. Het internet en daarbinnen social media zijn natuurlijk dé grote voorbeelden. Een tipje van de sluier: het gaat er niet om hoeveel contacten u hebt, wel hoeveel ‘hubs’ er zich onder uw contacten bevinden. ‘Hubs’; in dit geval mensen met: en/ of veel zinnige contacten en/of mensen die bruggen slaan tot sectoren die voor u belangrijk kunnen zijn maar waarin u nog niemand kent.

Hiernaast: weergave anno zomer 2011 over het aantal publicaties over Network Theory, en wie beïnvloedde en citeerde wie. Bron: http://tinyurl.com/NBT001-NetworkTheory

Crowdfunding? We komen er wel! Een blad dat crowdsourcing hoog in het vaandel heeft, ontkomt er niet aan om aandacht te besteden aan crowdfunding. We hebben grote plannen, maar het ontbrak ons voor dit nummer aan aanlooptijd en opstartgeld. Wat is het geval? De NBTredactie gaat een mooi project crowdfunden en u daar keer op keer over berichten. Eerst ons gezamenlijk blad op de rit en de events en dan gaan we een keuze maken uit in de eerste plaats de intermediair site. Wij komen er wel! gooit in elk geval hoge ogen! Meer: WeKomenErWel.nl

Waarom zijn investeerders zo gierig? Zie hier, een van Neerlands bekendste informal investors legt uit: http://tinyurl.com/NBT001-gierige-investeerders

29


VRIENDEN Redactie

Kennisfestival Delft Deze workshops en nog veel meer vind je op het Kennisfestival. Dé ontmoetingsplek voor mkb, zzp, start-ups, wetenschappers en visionairs. 1. Workshops met cross sectorale uitstapjes naar ICT, serious gaming, landbouw,

duurzaamheid, fondsen …

2. Het innovatieplein met de nieuwste (techno)innovaties 3. Meet&Match: voor een innovatiepartner, advies, testplatform, financiering 4. Brede discussie: hoe versterken we de concur­rentiepositie en de economi­sche groei

van bedrijven in de watersector?

5. Kick off van het ‘valorisatieprogramma deltatechnologie & water’ Informatie Datum:

13 juni 2012

Locatie:

Lijm & Cultuur, Delft

Deelname: Gratis Aanmelden: www.kennisfestival.com Het Kennisfestival wordt georganiseerd door de Kennisalliantie in samenwerking met de gemeente Delft en het valorisatieprogramma deltatechnologie & water.

Dit project is medegefinancierd met steun van het Europees fonds voor

regionale ontwikkeling van de Europese Commissie.

Preview

ALS STARTER DE ZEE OP Goede ideeën zijn er genoeg. Het gaat erom die

Kennisfestival, 13 juni 2012

goede ideeën om te zetten in lucratieve business! Welke factoren beïnvloeden je succes. Wat kan een incubator daaraan bijdragen? DNAMO en YES!Delft geven bouwstenen om een gezond business model te bouwen aan de hand van een aansprekende case. Dnamo is gevestigd op de RDM Campus in Rotterdam en richt zich op starters met een focus op duurzaamheid. YES!Delft is het ondernemerscentrum van de TU Delft, Gemeente Delft en TNO en richt zich op starters met een technologisch, innovatief product.

UTOPIE OF WERKELIJKHEID: RECYCLED EILAND VAN PLASTIC Architect Ramon Knoester ontwierp een zelfvoorzienend eiland, in de buurt van Hawaï,

DUIK IN DE PLASTIC SOEP

gemaakt van de tonnen zwerfplastic die de ocea-

Vierendertig keer Nederland. Dat is de grootte

nen bevuilen en een bedreiging vormen voor het

van de ‘plastic soep’ of drijvende vuilnisbelt in de

ecosysteem en dus ook voor de mens.

Grote Oceaan. Marketing strateeg Marius Smit

Dit Recycled Island heeft een oppervlak van

kan de vervuiling van kustgebieden en oceanen

10.000 km2, met plaats voor een stad van een

niet langer aanzien. Hij wil tijdens zijn workshop

half miljoen mensen. Het komt te liggen op de

met jou aan de slag om dit wereldprobleem op te

plek waar nu het afval dobbert: bij Hawaï. Knoes-

lossen. Denk mee over concrete oplossingen.

ter wil afvalplastic smelten tot holle, drijvende

30

elementen, die in elkaar grijpen en sterk genoeg

“We naderen een point of no return. Als een populatie vissen te klein wordt, stort de hele soort in

zijn om de stroming en de golfslag te weerstaan.

elkaar. Dat kan heel snel gaan. En weg is weg. Dit is een wereldwijd probleem. Wij willen laten zien dat

“We zoeken tijdens het Kennisfestival naar tech-

plastic afval waarde heeft als grondstof. Dat je er dus ook een mooie boot van kunt maken. Iets van

nieken om dat te realiseren.”

waarde gooi je niet achteloos weg.“


POST Redactie

A D N E G A UR U T S : s e muniti

IN

scom s e n i s Bu

pt eConce Foto: R

aartje. k e t i s i s ons v i d a l b roep g . Dit b n u e s n n t bego events inkedIn e s L n s e e n z ij n i n z s o Wij are bu en op b a n n i e g p a o ep ende n en e m r o o Op dez k h e ij illen w ets? W w i u A t D r N e AGE ganise r o : s u n. D ENDA plaatse G ! g A a v a r v o n het g day.nl e o s t t s a s a l e p busin w e n @ ie redact

et ver eraf. H is e n ij uw … het z Het nie t? Nou oveel. ie z n r f e O v ge al ual. r zijn ij in elk s as us s ities, e W e n l. in u a s r m e e r bu sscom ordt. D or je ov is wee Busine , dat ho usual w e af. Het s t a r s e s in s is e m in nde en. Ten og bus nieuwe t ooit n tige tijd e it h p ss. f t o s e b raag busine anders ar de v ieuwe a n , m n g e o d tij t is n ieuwe wel. He derd. N n a r e v ijn tijden z

digitaal en print, dat eenmaal in de zes weken

Nieuwe business, waar haal je die?

Elk stuk, elk artikel dat NBT brengt, is gecon-

Bij en via elkaar.

verschijnt. Doelgroep: mediors en hoger uit voornamelijk de zakelijke dienstverlening en ambachtsectoren. Terugkerende thema’s: de 10 Topsectoren van minister Verhagen (www.topsectoren.nl) plus Talentmanagement.

centreerd rond één vraag: waar zitten de kansen voor onze lezers? Eén oogopslag moet voor u voldoende zijn om te weten of het een verhaal

New Business Today (NBT) is geen nieuwe

voor u is of niet.

community, wij zijn media tussen bestaande bedrijvengroepen waar ook u ongetwijfeld toe

Er zijn kansen genoeg voor New Business Today,

behoort. Zo weten wij wat er speelt; in uw sector,

want wij geloven in de economische dynamiek

in naastgelegen sectoren. Waar dan ook.

waar ook u deel van uitmaakt. Wij geloven in nieuwe tijden. Delen is vermenigvuldigen, maar

Wij schijnen licht op new business én… wij laten

dan een niveau hoger. Een nieuw niveau en het

u het licht schijnen als u kansen ziet. New Busi-

begint vandaag.

ness Today zijn namelijk crowdsourced media. New Business Today begint als een magazine,

31


Copyright 2012, Geoffrey V. Raymond • Annotatedpaintings.blogspot.com

IS IT?

NBT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.