Page 1

SERVING THE GAS INDUSTRY WORLDWIDE

Instrukcja obsługi

GAZOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY USZ 08

STAN: CZERWIEC 2008

RMG MESSTECHNIK GMBH


WSTĘP

........................................................................................................................ .................................................................................

Uwaga:

2

Papier, niestety, nie aktualizuje się automatycznie, chociaż rozwój techniczny kroczy wciąż do przodu. Dlatego też wydawca niniejszej instrukcji zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w opisach i danych tu zawartych bez uprzedniego powiadamiania. Najnowszą wersję tego podręcznika użytkownik może w prosty sposób ściągnąć z naszej strony internetowej www.rmg.com.

RMG Messtechnik GmbH Otto-Hahn-Str. 5 35510 Butzbach (Germany) Fax: +49 (0)6033 897-130 E-mail: messtechnik@rmg.com

Numery telefonów: Centrala: +49 (0)6033 897-0 Serwis klienta: +49 (0)6033 897-127 Części zamienne: +49 (0)6033 897-173

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WSTĘP

.................................................................................................................... .....................................................................................

WSTĘP ............................................................................................................... 1 Rozmieszczenie geometryczne torów dla USZ 08-6P ............................................................. 3 Rozmieszczenie geometryczne torów dla USZ 08-3P .............................................................. 4 Przegląd zastosowanych równań ........................................................................................... 12 Równania dla ERZ 2000 USC .........................................................................................................12

3

Podstawowa korekcja licznika gazomierza ........................................................................... 13 Korekcja charakterystyki błędów gazomierza ...................................................................... 13

MONTAŻ I URUCHOMIENIE ............................................................................. 14 Montaż licznika ........................................................................................................................ 14 Eksploatacja jednokierunkowa.......................................................................................................14 Eksploatacja dwukierunkowa .........................................................................................................15 Średnica rury .................................................................................................................................15 Kombinacja z gazomierzem wirowym WBZ 08 (Vortex) ...................................................................15

Połączenia elektryczne ........................................................................................................... 16 Układ połączeń przyrządu pomiarowego......................................................................................... 16 Zaciski ERZ 2000 ........................................................................................................................... 17

Uruchomienie .......................................................................................................................... 19

OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO .......................................... 20 Informacje ogólne dotyczące ERZ 2000 USC ........................................................................ 20 Przegląd funkcji ............................................................................................................................. 20 Gazomierz / rejestrowanie objętości ............................................................................................. 21 Informacje szczególne dotyczące pracy z gazomierzami ultradźwiękowymi.....................................23

OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW ......................................... 36 Funkcje .................................................................................................................................... 36 Instalacja ................................................................................................................................. 36 Wymagania systemowe.................................................................................................................. 36 Instalacja programu ....................................................................................................................... 36 Odinstalowanie programu ..............................................................................................................36

Podłączenie PC ........................................................................................................................ 37 Przełącznik legalizacji USE 09 ................................................................................................ 37 Okno ......................................................................................................................................... 37 Listy.......................................................................................................................................... 38 Zapisywanie wartości list ...............................................................................................................39 Edytor dla list zdefiniowanych przez użytkownika ...........................................................................39

Wykresy ................................................................................................................................... 40 ............................................................................................................................. ............................................................................


WSTĘP

........................................................................................................................ .................................................................................

Zoom .............................................................................................................................................40 Eksport danych wykresu ................................................................................................................ 41 Edytor wykresów zdefiniowanych przez użytkownika ......................................................................41 Raporty .........................................................................................................................................42

Narzędzia ................................................................................................................................. 43

4

Edytor raportów ............................................................................................................................. 43 Parametryzacja USE ...................................................................................................................... 44 Okno błędów i ostrzeżeń USE09 ....................................................................................................45 Okno komunikatów protokołu Modbus........................................................................................... 45

Hasło ........................................................................................................................................ 45 Opcje (Ustawienia) .................................................................................................................. 46 Ustawienia Modbus ....................................................................................................................... 46 Ustawienia interfejsu użytkownika .................................................................................................47

Pomoc ...................................................................................................................................... 47

WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09 ............................................. 48 Dostęp ...................................................................................................................................... 48 Lista wartości pomiarowych i parametrów ........................................................................... 48 Ciśnienie (opcja) ............................................................................................................................ 49 Temperatura (opcja) ...................................................................................................................... 49 Wartości pomiarowe USE09-C .......................................................................................................49 USE09-C strumień przepływu Qr ....................................................................................................50 Parametry USE 09 ......................................................................................................................... 50 Wielomiany USE 09-C - kierunek 1 .................................................................................................51 Wielomiany USE 09-C - kierunek 2 .................................................................................................51 Częstotliwość, wyjścia impulsowe ..................................................................................................52 Wyjście prądowe ........................................................................................................................... 52 Porty szeregowe ............................................................................................................................ 53 Wartości DSP, FPGA ...................................................................................................................... 53 Wartości pomiarowe toru #............................................................................................................54 Wartości pomiarowe USE 09..........................................................................................................54 Diagnostyka ..................................................................................................................................55 Czas i data.....................................................................................................................................55 Liczniki USE 09-C .......................................................................................................................... 56 Identyfikator ID.............................................................................................................................. 56 Tryb ...............................................................................................................................................57 Błędy .............................................................................................................................................58 Parametry DSP, FPGA .................................................................................................................... 59 Parametry toru# ............................................................................................................................ 60 Serwis ...........................................................................................................................................61 Rejestr danych .............................................................................................................................. 61

KRÓTKI OPIS PROTOKOŁU MODBUS USE 09 ................................................. 63 Parametryzacja Modbus ......................................................................................................... 63 ............................................................................................................................. ............................................ ................................


WSTĘP

.................................................................................................................... .....................................................................................

DANE TECHNICZNE ......................................................................................... 66 PLOMBOWANIE ............................................................................................... 67 Plombowanie elektronicznego systemu ultradźwiękowego USE 09-B..............................................67 Plombowanie elektronicznego systemu ultradźwiękowego USE 09-B..............................................68 Plombowanie elektronicznego systemu ultradźwiękowego USE 09-C .............................................69 Plombowanie mechanizmu pomiarowego typu USZ 08-6P .............................................................. 70 Plombowanie systemu elektroniki ultradźwiekowej USE 09-C-LT .................................................... 71 Plombowanie tabliczki znamionowej mechanizmu pomiarowego USZ 08-6P ...................................72

5

............................................................................................................................. ............................................................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Wstęp Gazomierz ultradźwiękowy USZ 08 mierzy prędkość przepływu wykorzystując zjawisko przejścia przez medium impulsów ultradźwiękowych a następnie przelicza je na objętość roboczą gazu. Wykorzystuje się tutaj fakt, że impulsy ultradźwiękowe poruszają się szybciej w stronę przepływu gazu niż w kierunku przeciwnym.

S1

v D

 L

S2 Czasy przejścia od S1 do S2 i od S2 do S1 obliczane są następująco:

t S12  gdzie:

v: c: : L: 0

L c 0  v  cos 

t S21 

L c 0  v  cos 

średnia prędkość przepływu prędkość dźwięku kąt toru do prostej równoległej rury długość toru

W przypadku naprzemiennego pomiaru przepływu w dwóch kierunkach odpada konieczność uwzględniania zależnej od typu gazu prędkości dźwięku:

v

 1 L 1      2  cos   tS12 tS21 

W celu uwzględnienia profilu przepływu, gazomierz ultradźwiękowy typu USZ 08-6P dokonuje pomiaru w trzech płaszczyznach na łącznie 6 torach. W przypadku wykonania 3-płaszczyznowego typ USZ 08-3P obie krzyżujące się płaszczyzny zostały zastąpione przez płaszczyznę V o pojedynczym odbiciu. ............................................................................................................................. ............................................................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ............................................................................

Analiza sygnałów dokonywana jest przez system elektroniczny USE 09, zabudowany na zewnątrz licznika. Wynikiem jest prędkość obliczona z pomiaru czasów przejścia. Do każdego gazomierza ultradźwiękowego przypisany jest przelicznik ultradźwiękowy ERZ 2000USC, obliczający średnią prędkość przepływu na podstawie wyników zebranych z poszczególnych płaszczyzn. Przelicznik umożliwia także odczyt stanów liczników objętości roboczej dla obu kierunków przepływu. W wersji rozszerzonej (USE 09C) możliwe będzie również uzyskanie wartości przepływu i odczyt stanów liczników bez potrzeby użycia ERZ 2000USC. Za pomocą PC uzyskać można dostęp do USE 09 poprzez łącze serwisowe. Wykorzystuje się tutaj oprogramowanie diagnostyczne RMGView.

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Rozmieszczenie geometryczne torów dla USZ 08-6P

W każdej z trzech płaszczyzn istnieją dwa wzajemnie się przecinające tory. Przelicznik ultradźwiękowy zabudowany jest symetrycznie względem środkowej płaszczyzny i osiowo względem środka licznika. ............................................................................................................................. ............................................................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ............................................................................

Rozmieszczenie geometryczne torów dla USZ 08-3P

W każdej z trzech płaszczyzn znajduje się jeden tor odbicia (tzw. tor V). Przelicznik ultradźwiękowy zabudowany jest symetrycznie względem środkowej płaszczyzny i osiowo względem środka licznika. ............................................................................................................................. ............................................ ................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ........................................................................... .

............................................................................................................................. ............................................................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ........................................................................... .

............................................................................................................................. ............................................................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ........................................................................... .

............................................................................................................................. ............................................................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ........................................................................... .

............................................................................................................................. ............................................................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ............................................................................

Przegląd zastosowanych równań Równania dla ERZ 2000 USC Prędkość toru vi = prędkość przepływu, mierzona na torze i ti1 = czas przejścia w kierunku 1 (ścieżka i) ti2 = czas przejścia w kierunku 2 (ścieżka i) L = długość ścieżki d = rozstaw w osi Skorygowana prędkość toru vci = skorygowana prędkość toru ki = współczynnik korekcji dla toru i

(m/s)

Przepływ objętości roboczej Qm = Przepływ objętości roboczej vw = Ważona prędkość przepływu Di = Przekrój wewnętrzny rury Skorygowany przepływ objętości roboczej Qmc = Skorygowany przepływ objętości roboczej vwc = Skorygowana prędkość przepływu Di = Przekrój wewnętrzny rury kc = Współczynnik korekcji charakterystyki

t i L2  2  d t i1  t i2

(s) (s) (cm) (cm)

t i  t i1  t i2

(m/s)

v ci  k i  v i

Ważona prędkość przepływu vw = Ważona prędkość przepływu (m/s) wi = Współczynnik korekcji odnośnie profile przepływu Skorygowana ważona prędkość przepływu vwc = Skorygowana ważona prędkość przepływu KV = Współczynnik licznika KR = Współczynnik korekcji liczby Reynoldsa F = Błąd zdjęty z charakterystyki Re = Liczba Reynoldsa A, B, C = Parametry korekcji dla liczby Reynoldsa

vi 

(m/s)

6

v w   w i  v ci i1

F v wc  v w K R K V  1  100

K R  A  B  log ReC

Qm

Di2 s  v w    3600 4 h

Qmc  k c  v wc   

Di2 s  3600 4 h

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WSTĘP

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Podstawowa korekcja licznika gazomierza Korekcja wielomianowa Podstawowa korekcja licznika realizowana jest za pomocą wielomianu 4. stopnia będącego odzwierciedleniem krzywej błędu. Równanie błędu: F1 vwr

= =

An

=

F1 = A-2  vwr-2 + A-1  vwr-1 + A0 + A1  vwr + A2  vwr2

Odchylenie charakterystyki błędu (%) Prędkość przepływu ważona przy zastosowaniu liczby Reynoldsa (m/s) Stałe

Stałe An (n = -2 to n = 2) obliczane są z mierzonych par wartości błędu F1i oraz prędkości przepływu vwr. Zamiast stałego współczynnika licznika KV, do dalszych obliczeń stosowany jest skorygowany współczynnik licznika KVc. KVc = KV  (1+F1/100)

Korekcja charakterystyki błędów gazomierza Korekcja wielomianowa Korekcja charakterystyki realizowana jest również za pomocą wielomianu 4. stopnia, stopnia będącego odzwierciedleniem krzywej błędu. Równanie błędu: F2 Qm Bn

= = =

F2 = B-2  Qm-2 + B-1  Qm-1 + B0 + B1  Qm + B2  Qm2

Odchylenie krzywej błędu Przepływ objętości roboczej Stałe

(%) (m3/h)

Stałe Bn (n = -2 to n = 2) obliczane są z mierzonych par wartości błędu F2i oraz strumienia objętości Qri. Dla dalszych obliczeń skorygowanej objętości roboczej stosowany jest współczynnik korekcji licznika Kk. Kc = (1+F2/100)

............................................................................................................................. ............................................................................


MONTAŻ I URUCHOMIENIE

............................................................................................................................. ............................................................................

Montaż i uruchomienie Montaż licznika Przelicznik ultradźwiękowy USZ 08 powinien być zabudowany wraz z odcinkiem dolotowym i wylotowym. Poniższe dane są zgodne z przepisami urzędu PTB a tym samym wiążące dla pomiarów legalizacyjnych. Specyfikacje te są zalecane również dla innych pomiarów, w przypadku ich niezachowania należy liczyć się ze zmniejszoną dokładnością pomiarową.

Eksploatacja jednokierunkowa Montaż standardowy bez prostownicy strumienia:

Zabudowa kompaktowa z prostownicą strumienia:

3D

1.5-5D

5D

3D W zależności od średnicy nominalnej

............................................................................................................................. ............................................ ................................


MONTAŻ I URUCHOMIENIE

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Eksploatacja dwukierunkowa

3-5D 10D

3-8D

10D

W zależności od średnicy nominalnej

Średnica rury

Ø i = D-2% ... D+5%

Øi = D

Ø i = D-2% ... D+5%

Średnice wewnętrzne odcinka dolotowego i wylotowego mogą być większe od średnicy licznika w zakresie od 2% do 5%.

Kombinacja z gazomierzem wirowym WBZ 08 (Vortex) W przypadku średnic nominalnych od DN 200 do DN 600 przed gazomierzem wirowym można zabudować 6-torowy gazomierz ultradźwiękowy WBZ 08 tak, aby tworzył on element odcinka dolotowego licznika wirowego.

............................................................................................................................. ............................................................................


7.2 MONTAŻ I URUCHOMIENIE 5.2

7.1

8.2

8.1

5.1 6.2 6.1 ............................................................................................................................. ............................................................................ 3.2

3.1

4.2

4.1

1.1 7.1

2.2 8.2

2.1 8.1

5.2

5.1

6.2

6.1

3.2

3.1

4.2

4.1

1.1

Przelicznik ultradźwiękowy USZ 08 z 2.2 2.1 systemem elektronicznym USE 09 dostarczany jest w dwóch wariantach wykonania obudowy:

1.2 7.2 Połączenia elektryczne

Układ połączeń przyrządu pomiarowego 1.2 7.2

7.1

8.2

8.1

5.2

5.1

6.2

6.1

3.2

3.1

4.2

4.1

1.2

1.1

2.2

2.1

Service

Reset

Zaciski na karcie

Service +

-

PE

24 VDC

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Warn Alarm Puls1 Puls2

I/O1

-

+

GD

I/O2

- Z samą tylko obudową elektroniki: połączenia są tu wykonywane Power bezpośrednio na karcie; Calibration

Power Flow Warning Alarm

Calibration

Reset a

b

RS 485 0

GD

a

b

GD

a

-

+

b

RS 485 1 RS 485 2

4-20 mA

1

2

1

AUX1

2

3

Zaciski w skrzynce

4

AUX2

Flow

- Z dodatkową skrzynką zacisków: Warning Alarm połączenia wykonywane są za jej pośrednictwem.

PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PE PE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE +

-

24 VDC

+

-

+

-

+

-

-

+

+

Warn Alarm Puls1 Puls2

-

I/O1

+

- GD a

I/O2

b GD a

RS 485 0

b GD a

+

-

PE

24 VDC

b

RS 485 1 RS 485 2

Service

+

-

4-20 mA

1

-

+

2

AUX1

1

2

3

4

AUX2

Reset

-

+

-

+

-

+

Obłożenie zacisków na karcie

+

-

PE

24 VDC

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Warn Alarm Puls1 Puls2

I/O1

-

+

Warn Alarm Puls1 Puls2

Power Flow Warning Alarm 1

Calibration

I/O1

-

+

I/O2

+

-

I/O2

GD

a

b

RS 485 0

GD

a

b

RS 485 0

GD

a

b

GD

a

+

b

RS 485 1 RS 485 2

GD

a

b

GD

a

2

1

AUX1

-

+

b

1

RS 485 1 RS 485 2

2

2

3

4

AUX2

1

AUX1

2

3

4

AUX2

Obłożenie zacisków w skrzynce PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PE PE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE +

-

24 VDC

+

-

+

-

+

-

+

-

Warn Alarm Puls1 Puls2

(opcja)

+

-

I/O1

+

- GD a

I/O2

RS 485 0

b GD a

b GD a

b

RS 485 1 RS 485 2

+

-

1

2

AUX1

1

2

3

4

AUX2

(opcja)

PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PE PE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE - 1 2 go bserii GD ERZ a b 2000 GD a USC, b + należy 1 podłączyć 2 3 4 + - + -pracy + - z przelicznikiem + - + - + - ultradźwiękowym + - GD a W przypadku do 24 VDC Warn Alarm Puls1 Puls2 I/O1 I/O2 RS 485 0 RS 485 1 RS 485 2 AUX1 AUX2 interfejsu RS 485 1. Ponieważ w tym przypadku parametry licznika zapisywane są na ERZ 2000 USC, należy się upewnić, czy do przyrządu pom. podłączony został właściwy przelicznik (należy porównać numer seryjny przyrządu na obu tabliczkach znamionowych). Interfejs RS 485 0 służy do celów serwisowych. Potrzebne do tego serwisowe i diagnostyczne oprogramowanie RMGView zostało wyjaśnione na stronie 36.

............................................................................................................................. ............................................ ................................


MONTAŻ I URUCHOMIENIE

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Do interfejsu RS 485 2 można opcjonalnie przy zastosowaniu odpowiedniej karty USE 09 podłączyć drugi przelicznik. Dla kabli o długości ponad 1m należy stosować kable ekranowane (dotyczy to również kabli sieciowych). Ekrany należy doprowadzić do dławików kablowych. W przypadku kabli danych należy stosować skrętki typu LiYCY 2x2x0.75 mm²!

Zaciski ERZ 2000 Panel tylny X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

1

A1+

1

A5+

1

P1+

1

S1+

1

I1e

1

I4e

1

E1+

1

E6+

2

A1-

2

A5-

2

P1-

2

S1-

2

I1e

2

I4e

2

E1-

2

E6-

3

A2+

3

A6+

3

P2+

3

S2+

3

I2e

3

I5e

3

E2+

3

E7+

4

A2-

4

A6-

4

P2-

4

S2-

4

I2e

4

I5e

4

E2-

4

E7-

5

A3+

5

A7+

5

P3+

5

S3+

5

I3e

5

I6e

5

E3+

5

E8+

6

A3-

6

A7-

6

P3-

6

S3-

6

I3e

6

I6e

6

E3-

6

E8-

7

A4+

7

A8+

7

P4+

7

S4+

7

t1+

7

t2+

7

E4+

7

VM+

8

A4-

8

A8-

8

P4-

8

S4-

8

t1s

8

t2s

8

E4-

8

9

AL+

9

WA+

9

F1+

9

Vo+

9

t1s

9

t2s

9

E5+

10

AL-

10

WA-

10

F1-

10

Vo-

10

t1-

10

t2-

10

E5-

F1

L

X11

X12

X13

X14

X10

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

VM-

7

7

9

VV+

8

8

10

VV-

9

9

10

10

X15

COM5

X16

+ N/ PE

X18 COM1

24VDC Si=2At 90-230VAC Si=1A

COM2

COM3

COM4 X19 Can

Ethernet

............................................................................................................................. ............................................................................


MONTAŻ I URUCHOMIENIE

............................................................................................................................. ............................................................................

Rezystor terminujący Jednostkę pomiarową z systemem elektroniki USE 09 podłącza się za pośrednictwem modułu terminującego do interfejsu COM1 przelicznika ERZ 2000. Moduł ten jest dostarczany w komplecie i zawiera rezystor terminujący. Jest on podłączony bezpośrednio do interfejsu COM1 ERZ 2000.

USE 09 9 0 E S U

Rezystory terminujące dla RS 485 (USE 09 z ERZ 2000) RMG MESSTECHNIK GMBH 35510 Butzbach

0 0 0 2 Z R E

1 -5 8 4 S R

Moduł terminujący

ERZ 2000

GD

5

5

5

a

3

3

3

b

8

8

8

330 Ω

1 M O C

............................................................................................................................. ............................................ ................................


MONTAŻ I URUCHOMIENIE

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Uruchomienie Po zabudowie licznika i podłączeniu ERZ 2000 USC należy sprawdzić parametry przelicznika. Są to parametry wraz ich współrzędnymi określone w świadectwie legalizacyjnym. Parametry legalizacyjne bez określonych współrzędnych są zapisane bezpośrednio w systemie przyrządu pom. (IGM. USE 09). Można je znaleźć na świadectwie kontrolnym przyrządu pom. a także sprawdzić za pomocą oprogramowania diagnostycznego RMGView. W przypadku licznika bez podłączonego ERZ 2000 USC wszystkie parametry są zaprogramowane w laboratorium kontrolnym a ich kontrola nie jest potrzebna. Kiedy tylko licznik zostanie zagazowany, można przejść do sprawdzenia jego funkcji. Dodatkowo na ERZ 2000 USC w kolumnie FH (diagnostyka ultradźwięków) dodatkowo można sprawdzić dla każdego toru (wiersze 9 do 14) mierzone prędkości dźwięków. Są one zależne od składu gazu, ciśnienia i temperatury. Wartości na poszczególnych torach nie powinny się zasadniczo różnić od siebie. Porównanie prędkości dźwięku medium jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ warunki robocze mogą być analizowane w stopniu bardzo niedokładnym. Jeśli w przypadku rozruchu w gazomierzu nie ma przepływu gazu, może to prowadzić do nawarstwiania się wewnętrznych temperatur odcinka rury, co może z kolei powodować znacznie różniące się wskazania na poszczególnych płaszczyznach pomiarowych. W przypadku braku ERZ 2000USC (wykonanie tylko z licznikiem na obudowie), prędkości dźwięku odczytać można tylko za pośrednictwem oprogramowania RMGView (kolumny L do Q). W przypadku braku możliwości uzyskania wiarygodnego wskazania prędkości dźwięku na urządzeniu z zabudowanym ERZ 2000 USC, konieczna jest diagnostyka błędów za pomocą RMGView. Jeśli prędkości dźwięku w przyrządzie pom. są prawidłowe, natomiast błędne w ERZ 2000, spowodowane to jest w większości przypadków nieprawidłowym połączeniem między nimi. Należy sprawdzić tu nie tylko kabel połączeniowy, lecz również ekranowanie, uziemienie i rezystory terminujące na ERZ 2000 USC. W przypadku braku prawidłowego wskazania pojedynczego toru przyczyna błędu leży najprawdopodobniej w okablowaniu toru.

............................................................................................................................. ............................................................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ............................................................................

Obsługa przelicznika ultradźwiękowego Informacje ogólne dotyczące ERZ 2000 USC Przegląd funkcji W zależności od zainstalowanego oprogramowania grupa urządzeń typu ERZ 2000 wyposażona jest w zintegrowaną jednostkę funkcyjną w celu bezpośredniego podłączenia do ultradźwiękowego urządzenia pomiarowego (określanego w oprogramowaniu jako IGM – Industrial Gas Meter). Do użytkowania IGM nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt. Funkcja ta jest aktywna przez cały czas, powinna jednak zostać zainicjowana u producenta w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy. Bez aktywacji tej funkcji przelicznik będzie wskazywał cały czas błąd i rejestrował dane za pośrednictwem liczników awaryjnych. Urządzenie powinno zostać podłączone do portu COM1 w trybie RS 485. Do komunikacji z przelicznikiem stosowany jest protokół Modbus. Oznaczenia i warianty urządzeń grupy systemowej ERZ 2000. Pozycja tysięczna określa nazwę systemu. Pozycja setna definiuje sposób obliczania energii (korekcja względem ciepła spalania) Pozycja dziesiętna definiuje działanie przelicznika zwężkowego. Pozycja jednostek definiuje korekcję względem stanu, temperatury lub gęstości (1 = temperatura, 2 = gęstość, 3 = rezerwa, 4 = ciśnienie/temperatura Przykłady: korekcja PTZ korekcja ciepła spalania korekcja gęstości korekcja gęstości - energii

ERZ 2004 ERZ 2104 ERZ 2002 ERZ 2102

korekcja PTZ za pomocą sterownika ultradźw. korekcja ciepła spalania za pom. sterownika ultradźw. korekcja gęstości za pom. sterownika ultradźw. korekcja gęstości – energii za pom. sterownika ultradźw.

ERZ 2004 USC ERZ 2104 USC ERZ 2002 USC ERZ 2102 USC

Do zastosowań dla protokołu DZU oraz USZ 9000.

Do zastosowań w trybie IGM z bezpośrednim połączeniem do głowicy pomiarowej

Dalsze informacje dotyczące obsługi urządzenia, konstrukcji systemu współrzędnych, przycisków funkcyjnych, poziomów widzialności i dostępu do systemu znajdują się w podręczniku ERZ 2000. Ustawianie typu urządzenia Jeśli urządzenie zostanie zabudowane i skalibrowane wraz z licznikiem ultradźwiękowym bez pośredniego dołączania jednostki kontrolnej, ERZ 2000 może być stosowany w następujących wariantach: Przelicznik PTZ ERZ 2004 USC, Przelicznik ciepła spalania ERZ 2104 USC, Przelicznik gęstości ERZ 2002 USC, Przelicznik gęstości - energii ERZ 2102 USC, ............................................................................................................................. ............................................ ................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Ustawienia parametrów dokonywane są zwykle już u producenta i zwykle nie można ich zmieniać na miejscu montażu, chyba że przełącznik nie został uprzednio zaplombowany. W takim przypadku na najwyższym poziomie dostępu (Superuser) można za pomocą przycisku <0> w menu podstawowych wartości wybrać żądany typ urządzenia i zatwierdzić przyciskiem Enter lub przejść do następnego wariantu.

Gazomierz / rejestrowanie objętości Parametry zastosowanego gazomierza powinny zostać wpisane do przelicznika jako dane przetworników. Oprócz parametrów charakteryzujących pomiar w menu Licznik należy podać również typ / producenta / numer seryjny itd. Pojawią się one wówczas automatycznie na wyświetlaczu urządzenia. Przykład zapisu danych: Nacisnąć <9> Licznik. Strzałka () umieszczona jest na przycisku Parametry przepływu. Nacisnąć Enter a następnie kursorem zejść w dół, wybrać żądane wartości i wprowadzić dane. Funkcja Tryb przetwornika objętości w menu Parametry przepływu określa tryb obliczeń objętości roboczej. Tryby pracy 1 do 14 opisują pracę z gazomierzami turbinowymi lub innymi z wyjściami impulsowymi, 17 odpowiada zwężce pomiarowej. Dokładniejsze informacje można znaleźć w podręczniku podstaw obsługi. 1. Vo ENCO. 2. Vo, LF1-chan. 3. Vo, HF1-chan. 4. Vo, HF2-chan. 1/1 5. Vo, HF2-chan. X/Y 6. LF1-chan., Vo 7. HF1-chan., Vo 8. HF2-chan. 1/1, Vo 9. HF2-chan. X/Y, Vo 10. LF1-chan. przepływu) 11. HF1-chan. 12. HF2-chan. 1/1 13. HF2-chan. X/Y 14. HF LF

Vr jest obliczany z Vo, transmisja danych za pomocą protokołu z licznika

15. DMT* 16. IGM

Vr uzyskiwany jest za pośr. protokołu DMT* (* DMT = DZU ) Aktywacja zintegrowanego sterownika ultradźw. (dane czujników uzyskiwane są z głowicy ultradźwiękowej)

17. Zwężka

Do obliczenia objętości stosowana jest zwężka pomiarowa

Vr jest obliczany z Vo, wejście LF służy do porównania. Vr jest obliczany z Vo, wejście HF służy do porównania. Vr jest obliczany z Vo, wejścia HF służą do porównania. Vr jest obliczany z Vo, wejścia HF służą do porównania. Vr jest obliczany z sygnału wejściowego, Vo służy jedynie do porównania. Vr jest obliczany z sygnału wejściowego, Vo służy jedynie do porównania. Vr jest obliczany z sygnału wejściowego, Vo służy jedynie do porównania. Vr jest obliczany z sygnału wejściowego, Vo służy jedynie do porównania. 1-jednokanałowa praca z wejściem LF (tylko pomiar, bez prędkości 1-jednokanałowa praca z wejściem HF 2-jednokanałowa praca z wejściami HF takiej samej wartości 2-jednokanałowa praca z wejściami HF różnych wartości 2-jednokanałowa praca z wejściem HF (pomiar) i wejściem LF (porównanie)

Tryby 15 & 16 opisują pracę z licznikami ultradźwiękowymi ............................................................................................................................. ............................................................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ............................................................................

Tryb DZU (15) wymaga dołączenia pomiędzy głowicę pomiarową i przelicznik zdalnej jednostki. Może to być jednostka zewnętrzna USZ 9000, reprezentująca licznik główny pod kątem kalibracji lub też system elektroniki USE 09-C wraz ze zintegrowanym sterownikiem i licznikiem głównym. Protokół DZU przenosi stany liczników głównych, przepływy i informacje o stanie urządzenia dla celów diagnostycznych. Przykład pracy w trybie DZU (dla USE 09-C)

Protokół DZU USE 09C tor 1, 2

ERZ 2000

tor 3, 4 Przelicznik

tor 5, 6 Alternatywnie: impulsy (objętość, alarm, kierunek)

Tryb IGM (16) nie wymaga żadnego pośredniego łączenia sprzętu (jednostka zdalna); przelicznik objętości komunikuje się bezpośrednio z głowicą pomiarową gazomierza ultradźwiękowego. Przykład pracy w trybie IGM (dla USE 09)

USE 09

Magistrala wewn.

tor 1, 2 tor 3, 4

ERZ 2000

tor 5, 6

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Informacje szczególne dotyczące pracy z gazomierzami ultradźwiękowymi DZU: ERZ 2000 z jednostką kontrolną gazomierza ultradźwiękowego USE 09C W przypadku wybrania tego trybu, ważna staje się diagnostyka funkcji FH gazomierza ultradźwiękowego. Wskazania dotyczą następujących funkcji: Średnia prędkość dźwięku, wskazanie jednostki, prędkości gazu torów 1 do 6, prędkości dźwięku torów 1 do 6, poziom AGL (automatic gain control) dla obu kierunków przepływu, jakość pomiaru 1 do 6 (= procentowe określenie poprawnych pomiarów), stany alarmów oraz komunikatów USE 09C. Funkcje pochodzące z poszczególnych trybów pracy z wejściem impulsowym są w dalszym ciągu aktywne oraz odpowiednio analizowane. Należą do nich: Uruchomienie i zamknięcie układu: Aby przy uruchomieniu układu nie wystąpił stan awaryjny, w czasie rozruchu lub wyciszenia układu, strumień gazu nie może spaść poniżej dolnej wartości granicznej. W przypadku gdyby strumień qr w zadanym czasie utrzymywał się poniżej dolnej wartości granicznej i powyżej wartości minimalnej, zostanie wygenerowany alarm. Wystąpienie alarmu zdefiniowane jest w przypadku rozruchu układu dla przekroczenia dolnej wartości granicznej lub w przypadku zamknięcia układu dla przekroczenia wartości minimalnej. Czas rozruchu / wyciszenia: Pod przyciskiem <9> Licznik znajduje się osobne menu “uruchomienie / wyciszenie”, gdzie można sprawdzić bieżący stan pracy, czasy rozruchu i wyciszenia oraz ich parametry. Czas uruchomienia i wyciszenia jest parametrem dla obserwacji dolnej granicy przepływu qrmin. Alarm qrmin załączany jest dopiero po upłynięciu jednego z nich. Parametry te są istotne dla fazy rozruchu i zatrzymania układu. Graniczna wartość przepływu minimalnego: W przypadku gdy przepływ roboczy znajduje się poniżej wartości granicznej przepływu minimalnego, stany liczników Vr oraz Vn pozostają niezmienne. Tryb wartości granicznej przepływu minimalnego: Możliwe tu są dwie następujące opcje: Odrzucenie wartości niższych od wartości granicznej przepływu minimalnego („discard”) lub też dodawanie ich do normalnej ilości („accumulate”) Reakcja USZ na błędy: Wskazanie, czy błędy protokołu USZ (protokół DZU) są sygnalizowane jako alarm lub ostrzeżenie, czy też są ignorowane. Jest to zależne od wybranego trybu pracy.

............................................................................................................................. ............................................................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ............................................................................

Korekcja charakterystyki pomiaru objętości przy zastosowaniu USE 09C Korekcję charakterystyki gazomierza można przeprowadzić na trzy różne sposoby. Są to: Korekcja wielomianowa w odniesieniu do przepływu. Korekcja wielomianowa w odniesieniu do liczby Reynoldsa. Korekcja przy zastosowaniu interpolacji punktowej.

Powyższe metody są identyczne wobec tych stosowanych w przypadku gazomierzy turbinowych. Dalsze opisy dotyczące metod korekcji można znaleźć w podręczniku.

IGM: ERZ 2000 ze zintegrowanym sterownikiem ultradźwiękowym W tym trybie pracy istnieje kilka nowych funkcji opisanych poniżej w sposób bardziej szczegółowy. EN

Dane identyfikacyjne systemu elektroniki urzadzenia pomiarowego typu USE 09 (skonfigurowane wstępnie dla 8 ścieżek) Podobnie jak w przypadku wersji poprzedniej USE 08 składającej się z trzech modułów typu IGM dla każdego z dwóch torów z osobna, również i w tej wersji po dwa tory przypisane są do nieobecnego IGM. FH Diagnoza ultradźwiękowa Funkcja ta została przewidziana zarówno do wskazywania wartości diagnostycznych w przypadku podłączenia USE 09C jak i dla typów ERZ 2xxx USC; tu jednakże tylko dla pól 3 do 32 dla prędkości gazu torów 1 do 6, prędkości dźwięku torów 1 do 6, poziomów AGC dla obu kierunków przepływu oraz jakość pomiaru (= procentowe wskazanie poprawności pomiarów). Reprezentacja 6 torów została tu zaadaptowana do USZ 08. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych torów można uzyskać z kolumn HN do HU (p. strona 32).

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ........................................................................... .

EN wyświetlacz ID IGM 1 dostęp wiersz

nazwa

wartość

jednostka

J

1

Oznaczenie

0

J

2

Wersja

J

3

Suma kontrolna

J

4

Czas zwłoki

0 ms

J

5

Pakiety

0

J

6

Impulsy

0

J

7

Długość FIFO

0

J

8

V min.

0.00 m/s

J

9

V max.

0.00 m/s

J

10

C min.

0.00 m/s

J

11

C max.

0.00 m/s

J

12

Amplituda H

0.00

J

13

Amplituda L

0.00

J

14

Sygnał H

0.00 dB

J

15

Sygnał L

0.00 dB

16

Czujnik No. 1.1

12345676

17

Czujnik No. 1.2

00000000

J

18

Dł. toru 1

0.000 mm

J

19

Odległość toru 1.

0.000 mm

J

20

Teor. VOS 1.

0.000 m/s

J

21

Czas martwy 1

0.000 μs

J

22

Cz. nadaw. tor 1

0.000 Hz

J

23

Cz. odbior. 1

0.000 Hz

J

24

Pomiary tor 1

0.000

25

Czujnik No. 2.1

00000000

26

Czujnik No. 2.2

00000000

J

27

Dł. toru 2

0.000 mm

J

28

Odł. toru 2.

0.000 mm

J

29

Teor. VOS 2.

0.000 m/s

J

30

Czas martwy 2

0.000 μs

J

31

Cz. nadaw. 2

0.000 Hz

J

32

Cz. odbior. 2

0.000 Hz

J

33

pomiary tor 2

0.000

EO ID wyświetlacz IGM 2 jako EN ID wyświetlacz IGM 1 EP ID wyświetlacz IGM 3 jako EN ID wyświetlacz IGM 1 EQ ID wyświetlacz IGM 4 jako EN ID wyświetlacz IGM 1

............................................................................................................................. ............................................................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ............................................................................

FH diagnostyka ultradźwiękowa przelicznika dostęp wiersz

nazwa

wartość jednostka

A

1

Średnia VOS

0 m/s

A

2

Jednostka VOS

0

D

3

V gaz 1

0 m/s

D

4

V gaz 2

0 m/s

D

5

V gaz 3

0 m/s

D

6

V gaz 4

0 m/s

D

7

V gaz 5

0 m/s

D

8

V gaz 6

0 m/s

D

9

VOS 1

0 m/s

D

10

VOS 2

0 m/s

D

11

VOS 3

0 m/s

D

12

VOS 4

0 m/s

D

13

VOS 5

0 m/s

D

14

VOS 6

0 m/s

D

15

AGC góra 1

0

D

16

AGC dół 1

0

D

17

AGC góra 2

0

D

18

AGC dół 2

0

D

19

AGC góra 3

0

D

20

AGC dół 3

0

D

21

AGC góra 4

0

D

22

AGC dół 4

0

D

23

AGC góra 5

0

D

24

AGC dół 5

0

D

25

AGC góra 6

0

D

26

AGC dół 6

0

D

27

Jakość pomiaru1

0 %

D

28

Jakość pomiaru2

0 %

D

29

Jakość pomiaru3

0 %

D

30

Jakość pomiaru4

0 %

D

31

Jakość pomiaru5

0 %

D

32

Jakość pomiaru6

0 %

Prędkości gazu Tory 1 to 6

Prędkości dźwięku (VOS) Tory 1 to 6

Poziom AGC tory 1 do 6 dla obu kierunków przepływu

Jakość pomiaru = procentowe wskazanie poprawności pomiaru

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Ultradźwiękowy przetwornik objętości GI dostęp wiersz

nazwa

wartość

jednostka

B

1

Liczba próbek dla wartości zastępczej

140

Liczba pomiarów do obliczenia wartości zastępczych. Tworzona jest tutaj macierz współczynników, za pomocą której możliwa jest rekonstrukcja uszkodzonego toru. Im wyższa jest ta liczba, tym dokładniejsza jest wartość zastępcza, jednakże czas analizy również ulega wydłużeniu. Dlatego zaleca się, aby w chwili rozruchu wybrać najpierw możliwie małą liczbę w celu szybkiego osiągnięcia jej optymalnej wartości.

2

Liczba torów

6

Liczba użytych torów Prędkości torów poniżej tej wartości będą ignorowane. Równolegle do tego parametru można ustawić graniczną wartość minimalną przepływu. Należy jednak zwrócić uwagę, że wartość szumu punktu zera ma wyższy priorytet. Oznacza to, że pominięte tutaj wartości nie będą uwzględniane w przepływie i dodawane do licznika a także są już usunięte przy parametryzacji granicznej wartości minimalnej.

3

Szum punktu zera

0.000

m/s

4

Współczynnik KV

1.00000

5

Dop. liczba awarii torów

2

7

Jakość pomiaru

70

%

Minimalna oczekiwana jakość pomiaru. W przypadku spadku tej jakości poniżej tej wartości, tor pom. traktowany jest jako niesprawny. Wartość 70% jest wartością wystarczającą..

8

Jakość komunikacji

95

%

Minimalna oczekiwana jakość komunikacji. W przypadku spadku tej jakości poniżej tej wartości, tor pom. traktowany jako niesprawny. Wartość 95% jest wartością wystarczającą.

B

9

Górna wartość graniczna prędkości granicznej VOS

500.00000

m/s

Maksymalna oczekiwana prędkość dźwięku. W przypadku przekroczenia tej wartości, tor pom. traktowany jest jako niesprawny.

B

10

Dolna wartość graniczna prędkości granicznej VOS

150.00000

m/s

Minimalna oczekiwana prędkość dźwięku. W przypadku spadku poniżej tej wartości, tor pom. traktowany jest jako niesprawny.

11

Prędkość dźwięku

12

Kierunek przepływu

D

13

Rozruch IGM

0

Rozruch IGM. Podczas tej fazy komunikaty alarmowe spowodowane defektami torów pomiarowych są usuwane. Faza rozruchu trwa 10 sekund.

14

Uszkodzone tory pom.

6

Liczba torów pom, które w chwili obecnej są uszkodzone.

D

16

Liczba cykli IGM

.000000 m3

i

17

Timeout IGM 1

9999

Liczba torów pom., które mogą ulec awarii bez generowania alarmu

0.00000 m/s Kierunek 1

Prędkość dźwięku uśredniona ze wszystkich sprawnych torów pomiarowych. Sygnał kierunku przepływu. Prędkości pozytywne traktowane są jako kierunek 1.

Zlicza czasy przerw dot. IGM 1. Wartości liczników są

............................................................................................................................. ............................................................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ............................................................................

inkrementowane do 9999 a następnie zatrzymywane. Można je zresetować za pomocą przycisku IGM-Reset (GI 21).

i

18

Timeout IGM 2

9999

Zlicza czasy przerw dot. IGM 2. Wartości liczników są inkrementowane do 9999 a następnie zatrzymywane. Można je zresetować za pomocą przycisku IGM-Reset (GI 21).

i

19

Timeout IGM 3

9999

dito

i

20

Timeout IGM 4

0

dito

Q

21

IGM Reset

0

22

Maks. odchyłka VOS

0.000

W przypadku wpisania 1: Reset czasu przerwy (np. IGM 1).Dane id IGM są następnie wczytywane na nowo.

%

Maksymalne dopuszczalne odchylenie prędkości dźwięku na torze pom. uśrednione ze wszystkich sprawnych torów pom. Wskazanie zbiorcze. Wyświetlacz składa się z 8 cyfr. Lewa cyfra reprezentuje status toru 1, prawa cyfra – toru 8. Każda pozycja może przyjąć następujące wartości:

D

23

Przegląd statusu toru pom.

33333311

   

X

24

Reset wartości zastępczej

D

25

Status wartości zastępczej

Valid

D

26

Aktualny zakres

12

D

27

l. „prawidłowych”

11

D

28

l. „nastawionych”

1

D

29

l. „nieprawidłowych”

0 = OK: Brak przyczyny błędu. 1 = niewykorzystany: tor nie jest używany. 2 = jakość pomiaru: minimalna wymagana jakość nie została osiągnięta. 3 = jakość komunikacji: minimalna wymagana jakość nie została osiągnięta

yes

12 Wskazanie zbiorcze. Wyświetlacz składa się z 8 cyfr. Lewa cyfra reprezentuje status toru 1, prawa cyfra – toru 8. Każda pozycja może przyjąć następujące wartości:

D

30

Przegląd statusu VOS

33333311

D

31

Spin

0.000 %

D

32

Podwójny spin

0.000 %

D

33

Asymetria

0.000 %

D

34

Przepływ poprzeczny

0.000 %

B

35

Wskazywanie błędu VOS

    

0 = OK: 1 = niewykorzystany: tor nie jest używany. 2 = VOS> przekroczono maksimum. 3 = VOS< nie osiągnięto minimum. 4 = przekroczenie odchylenia VOS.

no

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ........................................................................... .

S

36

Zadany timeout IGM

20

S

37

def.C-Mode

yes

·10 ms

Dodatkowo należy uwzględnić kolejne parametry funkcji GB parametry przepływu! W celu prawidłowego obliczenia przepływu konieczne jest wprowadzenie dokładnej średnicy wewnętrznej gazomierza do współrzędnej GB-55 (średnica znamionowa). Informację tę można znaleźć w aneksie świadectwa legalizacyjnego. Od wersji oprogramowania nr 1.5 wartość ta została przeniesiona z GB-55 do GA-08 (średnica rury). W trybie IGM w celu wykonania korekcji użytkownik ma do dyspozycji trzy równania wielomianowe: Korekcja liczby Reynoldsa GM, Podstawowa korekcja GN, Korekcja charakterystyki GO. Pozostałe wielomiany i interpolacje punktowe są wyłączone. Parametry obliczone są już przez producenta. Korekcja liczby Reynoldsa GM przelicznika ultradźwiękowego Dostęp Wiersz

Nazwa

Wartość

Jednostka

1.00000

1

Współcz. kor. Re

10

Kor. Reynoldsa

no

21

Współcz. A kier. 1

1.00000

22

Współcz. B kier. 1

0.00000

23

Współcz. C kier. 1

1.00000

31

Współcz. A kier. 2

1.00000

32

Współcz. B kier. 2

0.00000

33

Współcz. C kier. 2

1.00000

............................................................................................................................. ............................................................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ............................................................................

Korekcja podstawowa GN przelicznika ultradźwiękowego Dostęp Wiersz

Nazwa

Wartość

Jednostka

0.00000 %

1

Współcz. korekcji podstaw.

10

Kor. podstawowa

yes

21

Współcz. A-2 kier. 1

0.00000e+00

22

Współcz. A-1 kier. 1

0.00000e+00

23

Współcz. A0 kier. 1

0.00000e+00

24

Współcz. A1 kier. 1

0.00000e+00

25

Współcz. A2 kier. 1

0.00000e+00

31

Współcz. A-2 kier. 2

0.00000e+00

32

Współcz. A-1 kier. 2

0.00000e+00

33

Współcz. A0 kier. 2

0.00000e+00

34

Współcz. A1 kier. 2

0.00000e+00

35

Współcz. A2 kier. 2

0.00000e+00

Korekcja charakterystyki GO przelicznika ultradźwiękowego Dostęp Wiersz

Nazwa

Wartość

Jednostka

0.00000 %

1

Współcz. korekcji charakterystyki

10

Korekcja charakterystyki

no

21

Współcz. A-2 kier. 1

0.00000e+00

22

Współcz. A-1 kier. 1

1.05247e+03

23

Współcz. A0 kier. 1

-3.28150e+00

24

Współcz. A1 kier. 1

8.60000e-04

25

Współcz. A2 kier. 1

0.00000e+00

31

Współcz. A-2 kier. 2

0.00000e+00

32

Współcz. A-1 kier. 2

0.00000e+00

33

Współcz. A0 kier. 2

0.00000e+00

34

Współcz. A1 kier. 2

0.00000e+00

35

Współcz. A2 kier. 2

0.00000e+00

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Funkcja rezultaty korekcji GP pokazuje wartości pomiarowe przed i po zastosowaniu korekcji wielomianowej. Rezultaty korekcji GP Dostęp Wiersz

Nazwa

Wartość Jednostka

1

V nieskorygowane

0.000 m/s

2

V, Re po korekcji

0.000 m/s

3

V korekcja podst.

0.000 m/s

4

V wg charakterystyki

0.000 m/s

5

Q nieskorygowane

0.00000 m3/h

6

Q, Re po korekcji

0.00000 m3/h

7

Q po korekcji podst.

0.00000 m3/h

8

Q wg charakterystyki

0.00000 m3/h

9

Re nieskorygowane

0

10

Re po korekcji Re

0

11

Re po korekcji podst.

0

12

Re wg charakterystyki

0

............................................................................................................................. ............................................................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ............................................................................

Tor 1 HN Dostęp Wiersz A§

1

Nazwa Prędkość skorygowana

Wartość

Jednostka

0.000 m/s

Prędkość toru taka jak przy określaniu przepływu.

Status HN 01. Nieokreślona Status po restarcie przelicznika lub ustawieniu wyłączonego toru pom.

D

2

Status

Nieokreślona

Wartość źródłowa kierunek 1 lub kierunek 2 Procedura stosowana przy niezakłóconym torze pom. Wartość zastępcza Kierunek 1 lub kierunek 2 Procedura stosowana przy niezakłóconym torze pom. Przyczynę zakłócenia działania toru pom. można zobaczyć pod współrzędnymi HN 10.

i

D

i

3

4

5

Prędkość oryg.

Wartość zastępcza

Jakość pomiaru

0.000 m/s

Prędkość oryginalna z systemu czujników

0 m/s

Bieżąca wartość zastępcza. Wartość ta tworzona jest z liniowej kombinacji wszystkich prędkości torów pom. (poza torem 1). Macierz współczynników uzyskiwana jest podczas fazy bez zakłóceń poprzez obserwację i uśrednienie prędkości. Rodzaj uśrednienia można ustawić we współrzędnych GI 01.

0%

Bieżąca jakość pomiaru zgłaszana jest przez system czujników. Można ją ustawiać w zakresie od 0 do 100%. Wartość minimalna oczekiwanej jakość ustawiana jest we współrzędnych GI 07 Jakość pomiaru. Jeśli jakość pomiaru spadnie poniżej tej wartości, wówczas tor zgłaszany jest jako niesprawny. Bieżąca jakość komunikacji. Można ją ustawiać w zakresie od 0 do 100%. Można ją określić w sposób następujący.   

D

6

Jakość komunikacji

0% 

Błędy krytyczne powodują natychmiastową redukcję jakości do 0%. Błędy składniowe powodują redukcję jakości o 20%. W wyniku pomiaru oczekiwana jest pewna wartość szumu. Jeśli system czujników sukcesywnie przesyła taki sam zestaw mierzonych wartości, wówczas jakość redukowana jest o 12%. Każda niesprawna elementarna funkcja komunikacji redukuje jakość o 1%. Na jeden tor pom. przypada 15 elementarnych funkcji komunikacji, tak że w najgorszym przypadku na jeden tor pom. oraz cykl przelicznika może wystąpić 15% błędów. W każdym cyklu przelicznika jakość zmniejszana jest o 1%. Przyczyną tego jest podstawowa tendencja do pogarszania się jakości z powodu nieznanych lub nieuwzględnionych przypadków transmisji. Każdy wykonany bezbłędnie cykl (na wszystkich torach pom.) prowadzi do poprawy jakości o 10%.

Minimalna wartość oczekiwana jakości komunikacji można

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ........................................................................... .

ustawić na we współrzędnych GI 08 Jakość komunikacji. Jeśli spadnie ona poniżej tej wartości, tor pom. zostanie potraktowany jako niesprawny

i

7

VOS

0.00000 m/s

Prędkość oryginalna dźwięku z systemu czujników

D

8

Porównanie VOS

0.00000 m/s

Średnia wartość prędkości dźwięku wszystkich sprawnych torów pom. (z wyjątkiem toru 1), do obliczenia ze współ. HN 09.

D

9

Odchylenie VOS

0.000 %

Odchylenie procentowe prędkości dźwięku toru pom. 1 od wartości średniej wszystkich sprawnych torów pom. (z wyjątkiem toru 1). Status wskazujący przyczynę niesprawności toru pom.

D

10

Jakość komunikacji

Status toru pom.

  

OK: Brak przyczyn niesprawności. nieużywany: Tor niewykorzystany. Jakość pomiaru: minimalna żądana jakość nie została osiągnięta. Jakość komunikacji: minimalna żądana jakość nie została osiągnięta.

Wskazanie statusu. Prędkość dźwięku toru 1. Każda pozycja może przyjąć następujące wartości:

VOS<minimum

    

OK: brak przyczyny niesprawności nieużywany: Tor pom. niewykorzystany VOS> przekroczono maksimum. VOS< nie osiągnięto minimum. Odchyłka VOS: zostało przekroczone dop. odchylenie

D

11

Status VOS toru

i

15

AGC góra 1

0

Współczynnik wzmocnienia toru 1 w kierunku UPSTREAM.

i

16

AGC dół 1

0

Współczynnik wzmocnienia toru 1 w kierunku DOWNSTREAM.

31

Wartości ważone

1.00000

Obliczanie wartości ważonej skorygowanego toru pom. w celu uzyskania średniej prędkości przepływu. Wartości ważone nie muszą być normowane.

32

WSP. korekcji. kier. 1

1.00000

Współczynnik korekcji dla toru pom. 1 w kierunku 1

33

Wsp. korekcji kier. 2

1.00000

Współczynnik korekcji dla toru pom 1 w kierunku 2

34

Mapowanie

10

Umożliwia przeadresowanie systemu czujników przez przepisanie adresów. Domyślnie tor 1 posiada adres 10, tor 2 – adres 11, tor 3 – adres 20, ..., tor 8 – adres 41.

Dla toru 2 HO do toru 8 HU obowiązuje: wszystkie tory tak jak dla toru 1 HN. Tory 7 i 8 zostały już wstępnie skonfigurowane dla ewentualnych rozszerzeń.

............................................................................................................................. ............................................................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ............................................................................

Alarmy i komunikaty ostrzegawcze, potwierdzanie zdarzeń Działanie alarmów i komunikatów ostrzegawczych Komunikaty ostrzegawcze i alarmy wskazywane są przez żółtą diodę LED (ostrzeżenie) lub czerwoną (alarm) na czołowym panelu urządzenia. Jednocześnie zamknięty zostaje przekaźnik komunikatu ostrzegawczego lub alarmu. Aktywny komunikat sygnalizowany jest przez miganie diody LED. Po dezaktywowaniu alarmu, dioda przestaje migać i świeci wówczas światłem ciągłym. W przypadku zaistnienia kilku komunikatów, pierwszeństwo ma dioda migająca. Komunikaty jednowartościowe mają tylko jeden stan: “Komunikat aktywny”. Nie jest sygnalizowana aktywacja lub dezaktywacja komunikatu, stan aktywny pozostaje aż do jego potwierdzenia. Styki przekaźników ostrzeżeń i alarmów pozostają zamknięte w przypadku wystąpienia komunikatu i są otwierane po dezaktywacji wszystkich alarmów. W przypadku komunikatów jednowartościowych styki zostają zamknięte aż do momentu ich potwierdzenia. Potwierdzanie zdarzeń Komunikaty zdarzeń i alarmy powinny być potwierdzane za pomocą przycisku alarmów ( ! ). Na wyświetlaczu wskazywane są wszystkie niepotwierdzone komunikaty. W przypadku braku kolejnych zdarzeń, zostanie wyświetlony tekst: “Brak błędów”. Alarmy związane z eksploatacją przelicznika ultradźwiękowego 52-6 80-1 80-2 93-5 93-6

A A A A A

niedozwolony IGM-w. zastępcza niespr. tor >max alarm DZU timeout DZU

niedozwolony tryb nieprawidłowa wartość zastępcza dla IGM liczba niesprawnych torów ponad wartość dozwoloną Alarm z przetwornika DZU Brak komunikacji z przetwornikiem DZU

Komunikaty ostrzeżeń związane z eksploatacją przelicznika ultradźwiękowego 81-1 81-2 81-3 81-4 81-5 81-6 81-7 81-8 81-9 82-0 82-1 82-2

W W W W W W W W W W W W

Tor pom. 1 wartość pom. Tor pom. 2 wartość pom. Tor pom. 3 wartość pom. Tor pom. 4 wartość pom. Tor pom. 5 wartość pom. Tor pom. 6 wartość pom. Tor pom. 7 wartość pom. Tor pom. 8 wartość pom. Tor pom. 1 transm. Tor pom. 2 transm. Tor pom. 3 transm. Tor pom. 4 transm.

Tor pom. 1 jakość pom. poniżej żądanej Tor pom. 2 jakość pom. poniżej żądanej Tor pom. 3 jakość pom. poniżej żądanej Tor pom. 4 jakość pom. poniżej żądanej Tor pom. 5 jakość pom. poniżej żądanej Tor pom. 6 jakość pom. poniżej żądanej Tor pom. 7 jakość pom. poniżej żądanej Tor pom. 8 jakość pom. poniżej żądanej Tor pom. 1 jakość transm. poniżej żądanej Tor pom. 2 jakość transm. poniżej żądanej Tor pom. 3 jakość transm. poniżej żądanej Tor pom. 4 jakość transm. poniżej żądanej

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OBSŁUGA PRZELICZNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO

............................................................................................................................. ........................................................................... .

82-3 82-4 82-5 82-6

W W W W

Tor pom. 5 transm. Tor pom. 6 transm. Tor pom. 7 transm. Tor pom. 8 transm.

Tor pom. 5 jakość transm. poniżej żądanej Tor pom. 6 jakość transm. poniżej żądanej Tor pom. 7 jakość transm. poniżej żądanej Tor pom. 8 jakość transm. poniżej żądanej

Wskazówki związane z eksploatacją przetwornika ultradźwiękowego 82-7 82-8 82-9 83-0 83-1 83-2 83-3 83-4 93-4

H H H H H H H H H

Tor pom. 1 VOS Tor pom. 2 VOS Tor pom. 3 VOS Tor pom. 4 VOS Tor pom. 5 VOS Tor pom. 6 VOS Tor pom. 7 VOS Tor pom. 8 VOS USZ błąd.

Tor pom. 1 VOS błędne Tor pom. 2 VOS błędne Tor pom. 3 VOS błędne Tor pom. 4 VOS błędne Tor pom. 5 VOS błędne Tor pom. 6 VOS błędne Tor pom. 7 VOS błędne Tor pom. 8 VOS błędne Przekaźnik USZ, błędne dane protokołu

............................................................................................................................. ............................................................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ............................................................................

Oprogramowanie diagnostyczne RMGView Funkcje Oprogramowanie diagnostyczne RMGView umożliwia bezpośredni dostęp do elektroniki pomiarowej USE 09 za pomocą PC. Program umożliwia:  Odczyt wszystkich dostępnych danych z licznika ultradźwiękowego z wykorzystaniem USE 09.  Automatyczne rozpoznanie wersji oprogramowania USE 09.  Wyświetlenie mierzonych wartości i parametrów w postaci listy.  Chroniona hasłem edycja parametrów USE 09.  Wyświetlenie zmierzonych wartości w formie graficznej.  Tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika list (np. do celów świadectw legalizacyjnych).  Tworzenie zdefiniowanej przez użytkownika grafiki.  Parametryzacja USE 09 (przy otwartym przełączniku legalizacji).

Instalacja Wymagania systemowe Program działa we wszystkich wersjach systemu Windows od wersji Windows 98 w górę. Wymagania w stosunku do szybkości, pamięci RAM i twardego dysku są minimalne. Wymagane jest złącze szeregowe w celu podłączenia USE 09. Stosować można standardowe porty COM i USB.

Instalacja programu W razie potrzeby zainstalowania nowszej RMGView wymagane jest odinstalowanie wersji poprzedniej W przypadku otrzymania programu przez pocztę elektroniczną należy rozpakować załącznik w formacie ZIP a następnie uruchomić program instalacyjny RMGView(nr wersji).exe. W przypadku otrzymania programu na płycie CD, powinna ona automatycznie uruchomić program po włożeniu jej do napędu, w przeciwnym razie należy otworzyć folder CD na komputerze i uruchomić program instalacyjny RMGView(nr wersji).exe. Instalator poprowadzi użytkownika poprzez dalszy proces instalacji. Przy pierwszym uruchomieniu programu będzie prawdopodobnie potrzebna konfiguracja parametrów Modbus w pozycji menu "Settings,Modbus": wybierz port COM, liczba bodów: 38400, bity-parzystość-bity stopu: 8N1, adres Modbus: 1.

Odinstalowanie programu Należy wybrać kolejno: Start->Ustawienia->Programy oraz Odinstaluj RMGView.

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Podłączenie PC Podłączenie PC do przelicznika USZ 08 realizowane jest poprzez interfejs RS 485-0. W tym celu potrzebny jest adapter interfejsu RS 485 na RS 232 lub USB. Jeśli jest on dostępny, wówczas połączenia dokonać można za pomocą wtyku 9-pinowego Sub-D do złącza serwisowego znajdującego się w szafie. Układ pinów jest następujący: USE 09 (RS 485 0) GD a b

Połączenia w szafie 5 3 8

Obłożenie GND Tx Rx

Przełącznik legalizacji USE 09 W celu parametryzacji układu elektroniki przełącznik legalizacji należy ustawić w pozycji otwartej. Znajduje się on powyżej układu połączeń elektrycznych.

Open 7.2

7.1

8.2

8.1

5.2

5.1

6.2

6.1

3.2

3.1

4.2

4.1

1.2

1.1

2.2

2.1

Service

+

-

PE

24 VDC

Reset

-

+

-

+

-

+

-

+

-

I/O1

-

+

I/O2

GD

a

b

RS 485 0

GD

a

Calibration

Power Flow Warning Alarm

Calibration

+

Warn Alarm Puls1 Puls2

Reset

b

GD

a

-

+

b

RS 485 1 RS 485 2

4-20 mA

1

2

1

AUX1

2

3

4

AUX2

Close

PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PE PE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PE +

-

24 VDC

+

-

+

-

+

-

+

-

Warn Alarm Puls1 Puls2

+

-

I/O1

+

- GD a

I/O2

RS 485 0

b GD a

b GD a

b

RS 485 1 RS 485 2

+

-

4-20 mA

1

2

AUX1

1

2

3

4

AUX2

Okno W momencie uruchomienia programu pojawia się pojedyncze okno. Poprzez wybór przycisku “Nowa lista”, “Nowy wykres” i “dane wejściowe” otwierane są poszczególne nowe okna. Należą one do tego samego programu, pracę programu kończy się zamykając jego ostatnie okno. Rozmiar okna można dowolnie zmieniać. Otwarcie zbyt wielu okien może powodować opóźnienia w aktualizacji wartości.

............................................................................................................................. ............................................................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ............................................................................

Główne okno posiada pasek stanu z opisem następujących informacji:  Status protokołu Modbus  Komunikaty błędów USE 09  Komunikaty ostrzeżeń USE 09  Stan baterii USE 09  Przełącznik serwisowy USE 09  Kod USE09  Przełącznik legalizacji USE 09  Hasło dla RMGView Kolejne okna programu:  Błędy i ostrzeżenia USE 09  Komunikaty Modbus

Listy

Po lewej stronie listy znajdują się standardowe listy kolumn USE 09. Znajdujące się po prawej stronie wartości aktualizowane są w odstępie ok. jednosekundowym. Zmiana wartości możliwa jest po podaniu hasła oraz (dla większości parametrów) po otwarciu przełącznika legalizacyjnego USE 09 lub podaniu kodu. Po zakończeniu trybu edycji wprowadzone wartości są automatycznie przenoszone do USE 09. ............................................................................................................................. ............................................ ................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Zapisywanie wartości list W menu kontekstowym (prawy przycisk myszki) wybrać można pozycję menu, umożliwiającą zapisanie wartości list w formacie pliku CSV. Koniec zapisu możliwy jest poprzez ponowne kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wyborze pozycji menu “Koniec zapisu” lub poprzez zamknięcie listy.

Następnie lista może zostać importowana do arkusza kalkulacyjnego.

Edytor dla list zdefiniowanych przez użytkownika

Poprzez podwójne kliknięcie w polu “nowa zdefiniowana przez użytkownika lista” spowoduje otwarcie edytora, umożliwiającego tworzenie list. Zmiana istniejącej listy możliwa jest poprzez podwójne kliknięcie lub wybór pozycji menu kontekstowego “Edycja”. ............................................................................................................................. ............................................................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ............................................................................

W lewej części edytora wybrać można wszystkie wartości USE09 i poprzez podwójne kliknięcie lub kliknięcie symbolu strzałki przenieść je do części prawej. Wybór “maski startowej” powoduje, że lista po kolejnym otwarciu zostanie pokazana w innym widoku. Za pomocą opcji “lista nowych parametrów” otworzy się okno dialogowe, w którym można wybrać (poprzednią) wersję USE09. Na listę przeniesione zostaną parametry, które są nowe w porównaniu z wybraną wersją

Wykresy

Za pomocą edytora można tworzyć nowe, zdefiniowane przez użytkownika wykresy (grafiki). Wybrane dane będą rejestrowane w 1-sekundowym odstępie (raster 1 sek.). Wyświetlacz u góry w pozycji ustawionego kursora wskazuje mierzone wartości. Kiedy myszka znajdzie się w obszarze wykresu, kursor zacznie wskazywać ruchy myszy, w przeciwnym razie będzie on podążał za ostatnią wskazaną wartością.

Zoom Poprzez przeciągnięcie myszy z wciśniętym lewym przyciskiem można powiększyć wybrany obszar. Powiększenie można cofnąć za pomocą przycisku kontekstowego (prawe kliknięcie) lub przez wciśnięcie przycisku „Z‟. ............................................................................................................................. ............................................ ................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Eksport danych wykresu Okienko dialogowe otwiera się poprzez prawe kliknięcie i wybór pozycji menu kontekstowego.

Edytor wykresów zdefiniowanych przez użytkownika W celu uruchomienia edytora należy podwójnie kliknąć na pozycję menu “ Nowy wykres” lub podwójnie kliknąć na istniejącym wykresie po lewej stronie okna wykresu lub też wybrać pozycję “Edycja” z menu kontekstowego.

Po lewej stronie wybrać żądaną wartość i kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszki lub też kliknąć na symbol strzałki w celu przeniesienia na prawą stronę.

............................................................................................................................. ............................................................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ............................................................................

Skala Y: W przypadku gdy wszystkie przedstawione na wykresie wartości posiadają tę samą jednostkę, wówczas skala Y ma również tę samą jednostkę, w przeciwnym wypadku jest ona przedstawiona w skali procentowej. Autoskalowanie Po uruchomieniu opcji „autoskalowanie” program wykona automatyczne dopasowanie granic wykresu a wartości minimalne i maksymalne będą śledzone od momentu uruchomienia tego wykresu. W przeciwnym wypadku zakresy granic należy określić samemu jednorazowo lub osobno dla poszczególnych wartości w zależności od tego, czy posiadają one tę samą wartość czy też nie.

Raporty Raporty parametrów Utworzenie standardowego raportu zawierającego wszystkie parametry podłączonego USE09. Formaty raportów można wybrać w poniżej przedstawionym oknie dialogowym. Możliwe formaty:  PDF W celu otworzenia pliku wymagany jest Adobe Acrobat Reader lub podobny program.  HTML Ten format jest odpowiedni dla wydruku tylko w ograniczonym stopniu (łamanie strony).  CSV Odpowiedni dla importu do programów baz danych. Znak rozgraniczający dla CSV można ustawić w ustawieniach-interfejs użytkownika. Format ten jest ponadto stosowany przy parametryzacji RMGView w funkcji "Parametryzacja USE".

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Narzędzia Edytor raportów W celu wyboru tej funkcji należy aktywować hasło. Układy raportów mogą być tworzone i edytowane a następnie wywoływane pod pozycją menu ("Reports").

Tworzenie protokołu realizowane jest przez zapis elementów tekstowych lub obrazów JPG w odpowiedniej kolejności do dokumentu PDF. Elementy przedstawione są po prawej stronie ramki. Elementy są dodawane do ramki poprzez kliknięcie strzałek. Elementy tekstowe są zestawiane w polu edycji „Text”: Mogą one zawierać (nie muszą ) wartości USE 09 wybrane z lewej strony. Można wprowadzić dowolny tekst i za pomocą kliknięcia połączyć go z elementami USE znajdującymi się poniżej strzałek skierowanych ku górze klikając odpowiednie przyciski. Pole zapytania: tekst pytania pojawiający się w momencie uruchomienia raportu, np. miejsce dostawy. W raporcie standardowym wskazane są standardowe nagłówki wiersza i kolumny. Są to specjalne pola tekstowe, powiązanie i łączenie ich z atrybutami (poza y) nie jest wobec tego sensowne. Elementy są zapisywane do współrzędnych X,Y. Współrzędna X przyrasta od strony lewej do prawej, współrzędna Y z kolei od dołu do góry. ............................................................................................................................. ............................................................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ............................................................................

Przy rozpoczęciu nowej strony współrzędna Y inicjowana jest na 26,7 (DIN A4 góra -1 cm) a następnie po wyjściu elementu pomniejszana o jego wysokość. Współrzędna x dla każdego elementu inicjowana jest od nowa na 3,0 „lewo”. W przypadku gdy element posiada informacje x, y, wysokość lub wysokość tekstu (p. pole edycji na dole), wówczas one zostaną wykorzystane Wynik: (przycisk testowy)

Pliki .rpr w których zapisane są układy raportów mogą zostać również wyedytowane przy użyciu dowolnego edytora. Składnię najlepiej można odczytać z plików przykładowych, wygenerowanych za pomocą edytora raportów.

Parametryzacja USE W celu wybrania tej funkcji należy aktywować kod. Parametry można następnie przenieść z raportu parametrów w formacie CSV do USE 09.

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Aby zapobiec przeniesieniu niepożądanych wartości, np. czasu, stanu liczników, ustawień czasu liczników, można określić utworzoną za pomocą edytora list zdefiniowanych przez użytkownika tzw. “czarną listę”. Parametry zawarte na tej liście nie będą uwzględniane.

Okno błędów i ostrzeżeń USE09

Okno to można otworzyć wybierając opcję Narzędzia->Błędy i ostrzeżenia (Tools->Errors and Warnings) lub klikając odpowiednią ikonę na pasku stanu, co spowoduje wyświetlenie bieżących usterek i komunikatów ostrzeżeń USE09.

Okno komunikatów protokołu Modbus

Okno to można otworzyć wybierając opcję Narzędzia->komunikaty Modbus (Tools->Modbus Messages) lub klikając odpowiednią ikonę na pasku stanu. Stosuje się do celów diagnostycznych w przypadkach zaistnienia problemów z transmisją danych w protokole Modbus.

Hasło

RMGView umożliwia trzy poziomy dostępu: ............................................................................................................................. ............................................................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ............................................................................

 Tryb obserwacji Brak możliwości zmian w parametrach RMGView i USE 09.  Tryb parametryzacji Możliwa zmiana w parametrach RMGView; parametry USE 09 chronione przez przełącznik kalibracji USE 09 (wymagane hasło).  Tryb specjalistyczny Do użytku wyłącznie przez obsługę RMG.

Opcje (Ustawienia) Ustawienia Modbus

Parametry ustawień muszą zgadzać się z ustawieniami USE 09. RMGView można stosować tylko w trybie Modbus RTU.

............................................................................................................................. ............................................ ................................


OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE RMGVIEW

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Ustawienia interfejsu użytkownika

Pomoc Zawartość niniejszego rozdziału jest również dostępna w formie pomocy tekstowej.

............................................................................................................................. ............................................................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

Wartości pomiarowe i parametry USE 09 Dostęp Za pomocą oprogramowania diagnostycznego RMGView można wyświetlić wszystkie wartości pomiarowe i parametry ultradźwiękowego systemu elektronicznego USE 09. Należy jednak tu rozróżnić, które funkcje mają zostać użyte: USE 09-C czy ERZ 2000 USC. USZ 08 bez przelicznika ERZ 2000 USC Wszystkie niżej wymienione parametry będą widoczne na wyświetlaczu USE 09-C i zostaną użyte do obliczenia wartości strumienia przepływu. USZ 08 z przelicznikiem ERZ 2000 USC Parametry funkcji sterownika zapisane są w ERZ 2000 USC i spełniają, w tej konfiguracji, zadania ultradźwiękowego przelicznika kontrolnego. Poza tym stosując RMGView można wyświetlić cała matrycę parametrów; jednakże parametry umieszczone w kolumnach nie mają znaczenia. W szczególności są to kolumny oznakowane przez dodanie USE09-C. Można je zobaczyć na opcjonalnie dostępnym wyświetlaczu USE 009.

Lista wartości pomiarowych i parametrów W poniższych tabelach zostały przedstawione parametry, które można wyświetlać i zmieniać za pomocą oprogramowania diagnostycznego RMGView. Współrzędne podane w lewej kolumnie odpowiadają tym wskazywanym przez RMGView. W przypadku różnych wersji urządzenia poszczególne parametry mogą znajdować się pod różnymi współrzędnymi. Druga kolumna wskazuje jak poszczególne parametry są chronione: A: Wartości wyświetlane, brak możliwości zmiany C: Dane użytkownika, zmiany możliwe po wprowadzeniu hasła E: Dane kalibracyjne, zmiana możliwa tylko po otwarciu przełącznika kalibracyjnego F: Parametry niechronione. S: Parametry szczególnie chronione, zmiana możliwa poprzez hasło i przełącznik legalizacyjny. Do niektórych wartości przypisane jednostki mogą się różnić w zależności od kolumny trybu (Y). Są one oznaczone znakiem "&": &v: m/s lub ft/s (prędkość przepływu) &Q: m³/h lub acfh (strumień) &P: P/m³ lub P/cf (wartość impulsu) &Z: m³ lub acf (liczniki) Kolumna po prawej stronie od adresu Modbus wskazuje typ danych. Dla dalszych informacji, p. rozdział “Krótki opis USE 09 – Modbus“.

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Ciśnienie (opcja) Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

A-01

A pressure

bar_a

6252

F Wskazanie ciśnienia pomiaru

A-03

A current input

mA

6254

F Wskazanie wartości wejściowej w mA

A-05

E p min value

bar_a

1392

F Ciśnienie w warunkach pomiaru, wartość min.

A-06

E p max value

bar_a

1394

F Ciśnienie w warunkach pomiaru, wartość max

A-09

E p set value

bar_a

1396

F Ciśnienie w warunkach pomiaru, wartość zadana

A-11

E p at base cond.

bar_a

1398

F Ciśnienie w warunkach normalnych

A-12

E curr. inp. gradient

1400

F Gradient (korekcja wartości mA)

A-13

E curr. inp. offset

1402

F Offset (korekcja wartości mA)

A-14

E p err. min

bar_a

1404

F Ciśnienie w warunkach pomiaru, dolna granica błędu

A-15

E p err. max

bar_a

1406

F Ciśnienie w warunkach pomiaru, górna granica błędu

A-17

E p mode

4078

M Ciśnienie w warunkach pomiaru, tryb pracy (OFF, SET VALUE, 420mA, 4-20mA_ERR)

Uwaga:

Jeśli do systemu elektroniki ultradźwiękowej USE 09 podłączony jest przetwornik ciśnienia, wówczas wyświetlona wartość mierzona nie będzie identyczna z wartością wskazywaną przez dany przelicznik!

Temperatura (opcja) Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

B-01

A temperature

°C

6256

F Wejście PT100, wskazanie temperatury

B-03

A PT100 resistance

Ohm

6258

F Wejście PT100, wskazanie w omach

B-09

E T set value

°C

1408

F Wejście PT100, wartość zadana temperatury

B-11

E T at base cond.

K

1410

F Temperatura w warunkach normalnych

B-12

E T gradient

1412

F Gradient temperatury (korekcja wartości w omach)

B-13

E T offset

1414

F Offset (korekcja wartości w omach)

B-14

E T err. min

°C

1416

F Wejście temp. PT100, dolna granica błędu

B-15

E T err. max

°C

1418

F Wejście temp. PT100, górna granica błędu

B-17

E T mode

4079

M Wejście PT100, tryb pracy (OFF, SET VALUE, PT100, PT100_ERR)

Uwaga:

Jeśli do systemu elektroniki ultradźwiękowej USE 09 podłączony jest przetwornik temperatury, wówczas wyświetlona wartość mierzona nie będzie identyczna z wartością wskazywaną przez dany przelicznik!

Wartości pomiarowe USE09-C Jednostka

Modbus

C-01

A vw

Wartość

&v

6220

F Wskazanie wartości Vw

Opis

C-02

A Qm

&Q

6224

F Wskazanie wartości Qr (razem ze znakiem)

C-03

A vwc

&v

6222

F Wskazanie wartości Vwk

C-04

A Qmb

&Q

6238

F Wskazanie wartości Qrb (razem ze znakiem)

............................................................................................................................. ............................................................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

USE09-C strumień przepływu Qr Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

D-01

A corr. Qm

&Q

730

T Wskazanie wartości Qrk (ilościowo) z oznaczeniem kierunku przepływu

D-02

A Qmc

&Q

6226

F Wskazanie wartości Qrk (ze znakiem)

D-03

A Qmc damped

&Q

6264

F Wskazanie Qrc z tłumieniem

D-04

E Qm min.

&Q

1320

F Granica Qr min.

D-05

E Qm max.

&Q

1322

F Granica Qr max.

D-06

E vw factor d1

[1]

1324

F Stała Kv kierunek 1

D-07

E vw factor d2

[1]

1436

F Stała Kv kierunek 2

D-08

E vw lower limit

&v

1326

F Dolna granica Vw

D-09

E Qm lower limit

&Q

1328

F Dolna granica Qr

D-10

E Qm-min time

sek

2120

i

D-11

E Qm-max value

&Q

1330

F Wartość Qr max. kierunek 1

D-12

E Qm-max time

2580

U Wartość czasu Qr max

D-13

E Qm-max value

1332

F Wartość Qr max. kierunek 2

D-14

E Qm-max time

2582

U Wartość czasu Qr max

D-16

C Qmc damping

1446

F Tłumienie dla Qrc-D (0.0=off, 1.0=max)

D-20

E pipe diameter

mm

1334

F Średnica rury

Jednostka

Modbus

&Q

Wartość czasu poniżej Qr min

Parametry USE 09 Wartość

Opis

E-01

E USE09 working mode

2090

M Tryb pracy USE09 (IGM, USE09C, SIMU)

E-02

E path select

690

T Wybór aktywnego toru (tor 1.1, tor 1.2 do toru 4.2)

E-03

E max. path RV

2121

i

Max liczba zastosowanych wartości zastępczych

E-04

E fault time

s

2122

i

Limit czasu dla IGM timeout

E-05

E error per cent

%

2123

i

Jakość pomiaru poniżej tej wartości spowoduje wygenerowanie błędu toru

E-09

E moving average cnt

2125

i

Liczba wartości pomiarowych dla średniej ruchomej V,VOS

E-16

C dc mode

2091

M Obserwacja Delta C ON/OFF (OFF, ON)

E-17

C dc limit

%

1344

F Wartość graniczna Delta C

E-18

E c-corr factor

[1]

1370

F Współczynnik dla korekcji C

E-19

E v-corr factor

[1]

1372

F Współczynnik dla korekcji V

E-20

C delta AGC limits

dB

1438

F Max odchylenie pomiędzy torem AGC do środka AGC

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Wielomiany USE 09-C - kierunek 1 Wartość F-04

E basic correction

F-05

E const Gm2 d.1

F-06

E const Gm1 d.1

F-07 F-08

Jednostka

Modbus

Opis

2092

M Pierwszy wielomian błędu, tryb (OFF, POLYNOMIAL)

[1]

1266

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 1

[1]

1268

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 1

E const G0 d.1

[1]

1270

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 1

E const G1 d.1

[1]

1272

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 1

F-09

E const G2 d.1

[1]

1274

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 1

F-10

E err. curve lin.

2093

M Korekcja charakterystyki krzywej błędu (OFF, POLYNOMIAL)

F-11

E const m2 d.1

[1]

1276

F Wielomian błędu dla kierunku 1

F-12

E const m1 d.1

[1]

1278

F Wielomian błędu dla kierunku 1

F-13

E const 0 d.1

[1]

1280

F Wielomian błędu dla kierunku 1

F-14

E const 1 d.1

[1]

1282

F Wielomian błędu dla kierunku 1

F-15

E const 2 d.1

[1]

1284

F Wielomian błędu dla kierunku 1

Wielomiany USE 09-C - kierunek 2 Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

G-05

E const Gm2 d.2

[1]

1296

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 2

G-06

E const Gm1 d.2

[1]

1298

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 2

G-07

E const G0 d.2

[1]

1300

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 2

G-08

E const G1 d.2

[1]

1302

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 2

G-09

E const G2 d.2

[1]

1304

F Pierwszy wielomian błędu dla kierunku 2

G-11

E const m2 d.2

[1]

1306

F Wielomian błędu dla kierunku 2

G-12

E const m1 d.2

[1]

1308

F Wielomian błędu dla kierunku 2

G-13

E const 0 d.2

[1]

1310

F Wielomian błędu dla kierunku 2

G-14

E const 1 d.2

[1]

1312

F Wielomian błędu dla kierunku 2

G-15

E const 2 d.2

[1]

1314

F Wielomian błędu dla kierunku 2

............................................................................................................................. ............................................................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

Częstotliwość, wyjścia impulsowe Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

H-01

A fo base value

&Q

6248

F Wartość pomiarowa wyjścia częstotliwości

H-02

A fo freq. value

Hz

6250

F Wartość wyjścia częst. (w Hz)

H-03

E fo corr.

1386

F Współczynnik korekcji wyjścia częstotliwości

H-04

E fo base max.

&Q

1388

F Górna wartość zakresu wyjścia częstotliwości (wartość fizyczna)

H-05

E fo freq. max.

Hz

1444

F Max wartość na wyjściu częstotliwości (w Hz)

H-06

A pulse value

&P

6262

F Wskazanie obliczonej wartości impulsu wyjścia częstotliwości

H-07

E fo set value

Hz

1390

F Częstotliwość kalibracji

H-08

E fo select

2161

M Wybór wartości pom. dla wyjścia częstotliwości (QM, QMC, QMCD)

H-09

E fo mode

2162

M Tryb pracy wyjścia częstotliwości (OFF, SET VALUE, ON, TEST)

H-10

E fo2 error mode

2163

M Tryb pracy częstotliwość-2 w razie wystąpienia błędu (F2 STOP, F2 ACTIVE, CRYSTAL TEST)

H-11

A ferr waveform gen.

6260

F Częstotliwość delta (FOut: generator fali)

H-15

C IO-1 mode

2165

M Tryb dla IO-1 (OFF, DIRECTION, DIRECTION INV., INPUT, TEST, WARN-INPUT HIGH, WARN-INPUT LOW)

H-16

C IO-2 mode

2166

M Tryb dla IO-2 (OFF, DIRECTION, DIRECTION INV., INPUT, TEST, CPU)

H-17

C mode ext. warning

2186

M Tryb w przypadku zewnętrznego ostrzeżenia (OFF, LOW_POWER)

H-20

C Test Alarm a. Warn

4081

M Test styków ostrzeżeń i alarmów (OFF, TEST)

Hz

Wyjście prądowe Wartość i-01

A c-out physical val.

i-02

A c-out value

i-03 i-04 i-05

C c-out set value

i-06 i-07

Jednostka

Modbus

Opis

6244

F Wyjście prądowe, wartość fizyczna

6246

F Wyjście prądowe w mA

C c-out min.

1374

F Wyjście prądowe, wartość min.

C c-out max.

1376

F Wyjście prądowe, physical max

1378

F Wyjście prądowe, wartość zadana

C c-out select

2158

i

C c-out mode

2159

M Wyjście prądowe, tryb pracy (OFF, SET VALUE, 0-20mA, 4-20mA)

i-08

C c-out err mode

2160

M Wyjście prądowe, tryb pracy w razie błędu (OFF, MIN, MAX)

i-09

C c-out damping

1380

F Wyjście prądowe, tłumienie (0.0=OFF, 1.0=max)

i-10

E c-out gradient

1382

F Wyjście prądowe, gradient

i-11

E c-out offset

1384

F Wyjście prądowe, offset

mA

mA

Wyjście prądowe, wybór wartości pom. (rej. Modbus)

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Porty szeregowe Wartość J-15

A serial-0 status

J-20

N serial-1 mode

J-21

N serial-1 baud rate

J-22

N serial-1 bits

J-23

N serial-1 parity

J-24

E DZU interval

J-25 J-30 J-31

N opt. ser-2 baud rate

J-32

Jednostka

Modbus

Opis

760

T Port szeregowy -0, status

2107

M Port szeregowy -1, tryb (OFF, IGM, USE09, DZU, DZU-DIAG)

2108

M Port szeregowy -1, liczba bodów (9600, 19200, 38400, 57600)

2109

M Port szeregowy -1, liczba bitów (7, 8)

2110

M Port szeregowy -1, parzystość (NONE, EVEN, ODD)

2111

i

A serial-1 status

770

T Port szeregowy -1, status

N opt. ser-2 mode

2112

M Opcjonalny port szeregowy -2, tryb (OFF, IGM, USE09, MODBUS)

2113

M Opcjonalny port szeregowy -2, liczba bodów (9600, 19200, 38400, 57600)

N opt. ser-2 bits

2114

M Opcjonalny port szeregowy -2, liczba bitów (7, 8)

J-33

N opt. ser-2 parity

2115

M Opcjonalny port szeregowy -2, parzystość (NONE, EVEN, ODD)

J-34

N Modbus-2 protocol

2178

M Opcjonalny port szeregowy -2, tryb pracy Modbus (OFF, RTU, ASCII)

J-35

N Modbus-2 hw-mode

2179

M Opcjonalny port szeregowy -2, sprzęt Modbus (RS232, RS485)

J-36

N Modbus-2 address

2180

i

Opcjonalny port szeregowy -2, adres Modbus (ID)

J-37

N Modbus-2 reg.offset

2181

i

Opcjonalny port szeregowy -2, offset rejestru Modbus

J-38

N Modbus-2 gap time

2182

i

Opcjonalny port szeregowy -2, czas odłączenia Modbus

J-40

A serial-2 status

780

T Opcjonalny port szeregowy -2, status

baud

tics

baud

Port szeregowy -1, DZU interwał

Wartości DSP, FPGA Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

K-20

A DSP status

hex

4004

i

status DSP (kodowany bitowo)

K-21

A DSP error

hex

4003

i

Błąd DSP (kodowany bitowo)

K-22

A DSP received counter

7034

i

Zlicza odebrane telegramy z DSP

K-23

A FPGA status

hex

4006

i

Status FPGA status (kodowany bitowo)

K-24

A FPGA error

hex

4005

i

Błąd FPGA (kodowany bitowo)

............................................................................................................................. ............................................................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

Wartości pomiarowe toru # Wartość

Jednostka Modbus

Opis

L (...S)-1

A p#.1 time of flight

us

6100

F Czas przejścia - tor#.1

L (...S)-2

A p#.2 time of flight

us

6120

F Czas przejścia - tor#.2

L (...S)-3

A path-# delta-t

us

6140

F Różnica czasowa - tor#

L (...S)-4

A p# delta-t corr.

us

6540

F Skorygowana różnica czasu - tor#

L (...S)-5

A path-# DSP-Error

hex

4030

i

Błąd toru# DSP

L (...S)-6

A path-# DSP status

hex

4040

i

Status toru# DSP

L (...S)-7

A p#.1 Amplitude

%

7010

i

Amplitude wyrażona w procentach - tor#.1

L (...S)-8

A p#.2 Amplitude

%

7020

i

Amplitude wyrażona w procentach - tor#.2

L (...S)-9

A p#.1 AGC-level

dB

6040

F tor#.1 AGC

L (...S)-10

A p#.2 AGC-level

dB

6060

F Tor#.2 AGC

L (...S)-11

A Valid samples G1

%

7000

i

L (...S)-12

A path-# velocity

&v

6000

F Prędkość tor#

L (...S)-13

A velocity vc1

&v

6200

F Skorygowana prędkość VC - tor#

L (...S)-14

A c#

&v

6020

F Prędkość dźwięku - tor#

L (...S)-15

A path-# delta c

%

6080

F Tor# VOS / całkowita VOS

L (...S)-16

A path-# corr. tw

us

6600

F Skorygowany czas zwłoki - tor#

L (...S)-17

A p# quality tw-c

%

6620

F Jakość skorygowanego czasu zwłoki - tor#

Uwaga:

Podane adresy Modbus obowiązują dla toru 1! W celu określenia adresów protokołu dla innych torów, zob. rozdz. „Krótki opis protokołu USE 09 Modbus”.

Prawidłowe wartości pomiarowe w % - tor#

Wartości pomiarowe USE 09 Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

T-01

A c average

&v

6228

F Średnia prędkość dźwięku na wszystkich torach

T-02

A p .1 AGC average

dB

6056

F Tor x.1 średnia prędkość AGC na wszystkich torach

T-03

A p .2 AGC average

dB

6076

F Tor x.2 średnia AGC na wszystkich torach

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Diagnostyka Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

U-01

E path angle plane-1

°

1480

F Kąt toru płaszczyzny 1 (tor1,tor2)

U-02

E path angle plane-2

°

1482

F Kąt toru płaszczyzny 2 (tor3,tor4)

U-03

E path angle plane-3

°

1484

F Kąt toru płaszczyzny 3 (tor5,tor6)

U-04

E path angle plane-4

°

1486

F Kąt toru płaszczyzny 4 (tor7,tor8)

U-10

A Vz plane-1

&v

6560

F Prędkość Vz płaszczyzny 1

U-11

A Vz plane-2

&v

6562

F Prędkość Vz płaszczyzny 2

U-12

A Vz plane-3

&v

6564

F Prędkość Vz płaszczyzny 3

U-13

A Vz plane-4

&v

6566

F Prędkość Vz płaszczyzny 4

U-14

A Vx plane-1

&v

6568

F Prędkość Vx płaszczyzny 1

U-15

A Vx plane-2

&v

6570

F Prędkość Vx płaszczyzny 2

U-16

A Vx plane-3

&v

6572

F Prędkość Vx płaszczyzny 3

U-17

A Vx plane-4

&v

6574

F Prędkość Vx płaszczyzny 4

U-18

A V plane-1

&v

6576

F Prędkość V płaszczyzny 1

U-19

A V plane-2

&v

6578

F Prędkość V płaszczyzny 2

U-20

A V plane-3

&v

6580

F Prędkość V płaszczyzny 3

U-21

A V plane-4

&v

6582

F Prędkość V płaszczyzny 4

U-22

A kąt skrętu plane-1

°

6584

F Kąt skrętu płaszczyzny 1

U-23

A kąt skrętu plane-2

°

6586

F Kąt skrętu płaszczyzny 2

U-24

A kąt skrętu plane-3

°

6588

F Kąt skrętu płaszczyzny 3

U-25

A kąt skrętu plane-4

°

6590

F Kąt skrętu płaszczyzny 4

U-26

A profile factor

U-27

A asymmetry

6592

F Diagnostyka: współczynnik profilu

%

6234

F Diagnostyka: asymetria

Jednostka

Modbus

Czas i data Wartość V-01

N time

2560

Opis U Data i czas

............................................................................................................................. ............................................................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

Liczniki USE 09-C Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

W-01

Z Vm-kier.1

&Z

3000

D Licznik objętości roboczej, kierunek 1

W-02

Z Vm-kier.2

&Z

3004

D Licznik objętości roboczej, kierunek 2

W-05

Z Vm-kier.1 total sum

&Z

3016

D Licznik objętości roboczej całkowitej, kierunek 1

W-06

Z Vm-kier.2 total sum

&Z

3020

D Licznik objętości roboczej całkowitej, kierunek 2

W-09

Z Vm-kier.1 error sum

&Z

3008

D Licznik zakłóceń objętości roboczej, kierunek 1

W-10

Z Vm-kier.2 error sum

&Z

3012

D Licznik zakłóceń objętości roboczej, kierunek 2

W-11

E tot. Error-mode

2096

M Tryb pracy w przypadku błędu Vr i licznik testowe (STOP, RUN)

W-20

E test-tot. mode

2097

M Start/stop licznika Vr (STOP, RUN)

W-21

A Vm-kier.1 test sum

&Z

3040

D Licznik testowy objętości roboczej, kierunek 1

W-22

A Vm-kier.2 test sum

&Z

3044

D Licznik testowy objętości roboczej, kierunek 2

W-23

A time for test sum

s

6242

F Czas trwania kalibracji w locie

Jednostka

Modbus

Identyfikator ID Wartość

Opis

X-01

E electronic type

500

T ID: typ przyrządu

X-02

E electronic no

2564

L ID: numer przyrządu

X-03

E unit type

510

T ID: typ przyrządu pomiarowego

X-04

E unit no

2562

L ID: numer elementu pomiarowego.

X-05

E manufacturer

2151

M ID: Producent USZ 9000 (RMG)

X-06

E model (year)

2152

i

X-07

E meter size

520

T ID: licznik G

X-08

E nominal diameter DN

2210

i

X-09

E Pressure rating

740

T ID: stopień ciśnienia

X-10

E pipe flange typ

2211

M ID: standard kołnierza (PN, ANSI)

X-11

E pipe flange value

mm

2212

i

X-12

E Qmin

&Q

1346

F ID: q-min

X-13

E Qmax

&Q

1348

F ID: q-max

X-14

E pmin

bar_a

1350

F ID: P-min

X-15

E pmax

bar_a

1352

F ID: P-max

X-16

E Tmin

°C

1354

F ID: T-min

X-17

E Tmax

°C

1356

F ID: T-max

X-18

E err. curve lin.

2153

M ID: korekcja charakterystyki błędu (OFF, ON)

X-21

E gas type

2154

M ID: typ gazu (NATURAL GAS)

X-22

E p type

2155

M ID: typ P (3051CA, G1151Ap, G1151, 2088A)

X-23

E p no.

2566

L ID: numer P

X-24

E T type

2156

M ID: typ T (AGG-EX, Q-4407, PT100, F-56, F-57)

X-25

E T no

2568

L ID: numer T

X-26

E sensor 1.1 Nr

530

T ID: czujnik 1/1 Nr

X-27

E sensor 1.2 Nr

540

T ID: czujnik1/2 Nr

X-28

E sensor 2.1 Nr

550

T ID: Czujnik 2/1 Nr

X-29

E sensor 2.2 Nr

560

T ID: Czujnik 2/2 Nr

mm

ID: Rok produkcji USZ 9000 (interfejs DZU) ID: średnica nominalna DN

ID: rozmiar kołnierza

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

X-30

E sensor 3.1 Nr

570

T ID: Czujnik 3/1 Nr

X-31

E sensor 3.2 Nr

580

T ID: Czujnik 3/2 Nr

X-32

E sensor 4.1 Nr

590

T ID: Czujnik 4/1 Nr

X-33

E sensor 4.2 Nr

600

T ID: Czujnik 4/2 Nr

X-34

E sensor 5.1 Nr

610

T ID: Czujnik 5/1 Nr

X-35

E sensor 5.2 Nr

620

T ID: Czujnik 5/2 Nr

X-36

E sensor 6.1 Nr

630

T ID: Czujnik 6/1 Nr

X-37

E sensor 6.2 Nr

640

T ID: Czujnik 6/2 Nr

X-38

E sensor 7.1 Nr

650

T ID: Czujnik 7/1 Nr

X-39

E sensor 7.2 Nr

660

T ID: Czujnik 7/2 Nr

X-40

E sensor 8.1 Nr

670

T ID: Czujnik 8/1 Nr

X-41

E sensor 8.2 Nr

680

T ID: Czujnik 8/2 Nr

X-42

E serial number USE09

790

T ID: numer seryjny USE09

X-43

A version

100

F ID: wersja oprogramowania M32C

X-44

A checksum

201

i

ID: M32C CRC-16

X-45

A Matrix version

200

i

ID: wersja matrycy M32C

X-46

A DSP version

102

F ID: wersja oprogramowania DSP

X-47

A DSP checksum

202

i

X-48

A FPGA version

104

F ID: wersja oprogramowania FPGA

X-49

A FPGA checksum

hex

203

i

Jednostka

Modbus

hex

hex

ID: DSP CRC-16 ID: FPGA CRC-16

Tryb Wartość

Opis

Y-04

N codeword

750

C Wprowadzenie hasła

Y-26

E test mode

2185

M Tryb testowy do debugowania DSP (OFF, DEBUG, WD)

Y-27

A Display, LED test

-----

T Test wyświetlacza, dół

Y-28

C Test LEDs

4080

M Test diod LED na panelu czołowym (OFF, TEST)

Y-30

C language

2094

M Wybór języka (GERMAN, ENGLISH)

Y-31

Z units

2095

M Wybór jednostek (METRICAL-UNITS, IMPERIAL-UNITS)

Y-32

A velocity unit

7030

M jednostka: prędkości (m/s, ft/s)

Y-33

A flow unit

7031

M Jednostka: strumień przepływu (m³/h, acfh)

Y-34

A volume unit

7032

M Jednostka: liczniki (m³, acf)

Y-35

A pulse unit

7033

M jednostka: wartość impulsu (P/m³, P/cf)

............................................................................................................................. ............................................................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

Błędy Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

Z-01

A fault message

710

T Komunikat błędu jako tekst przewijany

Z-02

A fault time

7500

U Data i czas usterki

Z-03

N clear fault

2126

M Kasowanie błędów (NO, YES)

Z-04

E fault mode

2127

M Tryb błędu poniżej Qr-min (NORMAL, ALL)

Z-05

E fault display mode

2128

M Aktywny tryb błędu: wskazuje wszystkie aktywne błędy (NORMAL, AKTIV)

Z-06

E path err. mode

2129

M Tryb błędu w przypadku uszkodzenia toru pom. (WARNING, ALARM)

Z-08

A path ok

700

T Wskazanie statusu toru pom. (uwzględniona obserwacja torów pom.)

Z-09

A hint status

4008

M Bieżący status informacji (OFF, ON, QUIT)

Z-10

A warning status

4001

M Status aktualnych ostrzeżeń (OFF, ON, QUIT)

Z-11

A fault status

4000

M Status aktualnych błędów (OFF, ON, QUIT)

Z-12

A USE09 device status

hex

4002

i

Status urządzenia USE09

Z-13

A Fault bit 0-15

hex

4010

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 0-15

Z-14

A Fault bit 16-31

hex

4011

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 16-31

Z-15

A Fault bit 32-47

hex

4012

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 32-47

Z-16

A Fault bit 48-63

hex

4013

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 48-63

Z-17

A Fault bit 64-79

hex

4014

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 64-79

Z-18

A Fault bit 80-95

hex

4015

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 80-95

Z-19

A Fault bit 96-111

hex

4016

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 96-111

Z-20

A Fault bit 112-127

hex

4017

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 112-127

Z-21

A Fault bit 128-143

hex

4018

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 128-143

Z-22

A Fault bit 144-159

hex

4019

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 144-159

Z-23

A Fault bit 160-175

hex

4020

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 160-175

Z-24

A Fault bit 176-191

hex

4021

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 176-191

Z-25

A Fault bit 192-207

hex

4022

i

Aktywne błędy (kodowane bitowo) 192-207

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Parametry DSP, FPGA Wartość

Jednostka

AA-09 E number of batches

Modbus

Opis

2136

i

Liczba pomiarów (serii) Czas zwłoki przekaźnika (RDT)

AA-10 E Relay delay time

ms

2137

i

AA-11 E sample frequency

MHz

2138

M Częstotliwość próbkowania w MHz (1.00, 1.25, 1.67, 2.0, 2.5, 3.33, 4.0, 5.0, 6.67, 10.0)

AA-12 E fifo size

2139

M Rozmiar pamięci odbiorczej (512, 1024, 2048)

AA-13 N FPGA testpin ctrl.

hex

2214

i

Szesnastkowe słowo kontrolne do testowania pinów FPGA

AA-14 E transmission level

%

2140

i

Wysterowanie poziomu transmisji w %

AA-15 E send mux time

ms

1364

F Czas odpowiedzi multipleksera nadawczego w ms

AA-16 E receive mux time

ms

1366

F Czas odpowiedzi multipleksera odbiornika w ms

AA-17 E Attenuator mode

2141

M Tryb pracy tłumika (OFF, ON, TEST, AUTO_SEPARATE)

AA-18 E Attenuator on

dB

2142

i

Granica tłumika WŁ

AA-19 E Attenuator off

dB

2143

i

Granica tłumika WYŁ

AA-20 E Attenuator HV

dB

2144

i

Granica tłumika tryb HV

2145

M Tryb pracy regulacji amplitudy (SET VALUE, ON, STOP)

AA-21 C amp. regulator mode AA-22 C amp. regulator min

%

2146

i

Min - zakres regulacji amplitudy

AA-23 C amp. regulator max

%

2147

i

Max - zakres regulacji amplitudy

1448

F Tłumienie regulacji amplitudy

1368

F Teoretyczna prędkość dźwięku w medium

2164

M FPGA AD wzmocnienie 0 dB, +6 dB, -6 dB (1, 2, 0.5)

2169

M Śledzenie sygnału (ON, OFF)

2187

i

Max rozmiar śledzenia okna

AA-29 E k-length

2189

i

Długość okna korelacyjnego

AA-37 E f correction

1476

F Korekcja F (0.0 oznacza OFF)

AA-38 C mode tw correction

2237

M Tryb korekcji TW (wyłącza się automatycznie) (OFF, ON)

AA-39 A tw corr. counter

2238

i

AA-24 C amp. damping AA-25 E theoretical vos

m/s

AA-26 E ADC gain AA-27 E signal tracking AA-28 E max. track. offset

Tics

Korekcja TW: liczba pomiarów

............................................................................................................................. ............................................................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

Parametry toru# Wartość

Jednostka Modbus

Opis

AB (...AI)-1

E p#.1 amp.lower limit %

2000

i

Tor#.1 granica sygnału wej. (LOW)

AB (...AI)-2

E p#.1 amp.upper limit %

2010

i

Tor#.1 granica sygnału wej. (HIGH)

AB (...AI)-3

E p#.2 amp.lower limit %

2020

i

Tor#.2 granica sygnału wej. (LOW)

AB (...AI)-4

E p#.2 amp.upper limit %

2030

i

Tor#.2 granica sygnału wej. (HIGH)

AB (...AI)-5

E path-# v-min

&v

1000

F Tor# dolna granica prędkości przepływu

AB (...AI)-6

E path-# v-max

&v

1020

F Tor# górna granica prędkosci przepływu

AB (...AI)-7

E path-# vos-min

&v

1040

F Tor# dolna granica prędkości dźwięku

AB (...AI)-8

E path-# vos-max

&v

1060

F Tor# górna granica prędkości dźwięku

AB (...AI)-9

E path-# trans. freq.

Hz

2500

L Tor# częstotliwość nadawania, wartość nastawy w Hz

AB (...AI)-10 A p# f-trans act. val

Hz

2520

L Tor# częstotliwość nadawania, wartość bieżąca w Hz

AB (...AI)-11 E path-# band limits

%

2190

i

Tor# kontrolowane granice Tor# liczba impulsów nadawania

AB (...AI)-12 E path-# trans.pulses

2040

i

AB (...AI)-13 E p# filter selection

kHz

2170

M Tor# DSP filter selection (50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325)

AB (...AI)-14 E path-# tw

us

1080

F Tor# czas zwłoki

AB (...AI)-16 E path-# DAC-G1 cmd

2050

i

Tor# DAC-G1 rejestr poleceń

AB (...AI)-17 E path-# DAC-G1 val

2060

i

Tor# DAC-G1 rejestr danych

AB (...AI)-18 E path-# DAC-G2 cmd

2070

i

Tor# DAC-G2 rejestr poleceń Tor# DAC-G2 rejestr danych

AB (...AI)-19 E path-# DAC-G2 val

2080

i

AB (...AI)-20 A p# blanking delay

us

1100

F Tor# zwłoka wygaszania

AB (...AI)-21 A p# blanking count

tic

2540

L Tor# licznik wygaszeń

AB (...AI)-22 E path-# decay time

ms

1120

F Tor# czas zaniku na końcu pomiaru

AB (...AI)-23 E path-# path length

mm

1140

F Tor# długość toru

AB (...AI)-24 E path-# axial dist.

mm

1160

F Tor# najkrótszy rozstaw torów

AB (...AI)-25 E p# delta-t offset

us

1420

F Tor# offset różnicy czasowej

AB (...AI)-26 E const-K# d.1

[1]

1200

F Tor# stała K# kierunek 1

AB (...AI)-27 E const-K# d.2

[1]

1220

F Tor# stała K# kierunek 2

AB (...AI)-28 E const w#

[1]

1240

F Tor# stała w#

AB (...AI)-29 E path-# tic offset

tic

2200

i

Tor# offset Tic

AB (...AI)-30 E p# AGC-limit

dB

2220

i

Tor# limit błędów AGC

Uwaga:

Podane adresy Modbus obowiązują dla toru 1! W celu określenia adresów protokołu dla innych torów, zob. rozdz. “Krótki opis protokołu USE 09 Modbus”.

............................................................................................................................. ............................................ ................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Serwis Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

AJ-01 E CPU speed

Hz

2574

L Skuteczna częstotliwość taktowania M32

AJ-02 E DSP speed

Hz

2576

L Skuteczna częstotliwość taktowania zegara DSP

AJ-03 E FPGA speed

Hz

2578

L Skuteczna częstotliwość taktowania zegara FPGA

AJ-05 E ext. card s.no.

2584

L Numer karty S. IO

AJ-06 E ext. ADC s.no.

2586

L Numer karty S. IO-ADCd

AJ-07 E write opt.EEProm

2167

M (przycisk serwisowy!) zapisuje parametry do OPT-EEP (NO, YES)

AJ-08 E write ADC EEProm

2168

M (przycisk serwisowy!) zapisuje parametry do OPT-ADC-EEP (NO, YES)

AJ-09 N LCD lighting

2183

M Podświetlenie wyświetlacza po naciśnięciu przycisku lub światło na stałe (SWITCH, ALWAYS)

AJ-10 Z parameter reset

2148

M Załadowanie nowych parametrów (NO, YES)

AJ-12 C def. val. reset

2149

M Kasowanie wartości zastępczych (NO, YES)

AJ-13 C RV: number

2150

i

AJ-14 A RV status

720

T Wskazanie statusu wartości zastępczych

AJ-15 C def. val. mode

2213

M Tryb pracy dla wartości zastępczych (OFF, ON)

AJ-16 N Raw data path no.

2124

i

AJ-17 N Raw data type

2184

M Surowe dane: wybór typu (TEST, RAW, FILTER, RAW_ERROR, FILTER_ERROR, FFG)

AJ-18 N Raw data function

2215

i

Liczba wartości średnich stosowanych do obliczenia wartości zastępczych

Surowe dane: wybór toru (0=OFF)

dane surowe: wybór funkcji wyzwalającej

AJ-20 A M32 temperature

°C

5000

F Temperatura płyty M32

AJ-21 A transmit level

%

5002

F Poziom sygnału nadawania płyty analogowej HV

AJ-22 A +-5V symmetry

V

5004

F Symmetry +-5V, analog board

AJ-23 A system temperature

°C

5006

F Temperatura, płyta główna

AJ-24 A +-12V symmetry

V

5008

F Symetria +-12V, płyta analogowa

AJ-25 A 1V2 voltage

V

5010

F Napięcie 1V2 płyta DSP

AJ-26 A 1V5 voltage

V

5012

F Napięcie 1V5 płyta DSP

AJ-27 A 3V3 voltage

V

5014

F Napięcie 3V3 płyta M32

7502

L Wejście ciśnienia, wartość przetwornika

7504

L Wejście PT100, wartość przetwornika

1440

F Temperatura systemu, wartość max

2588

U Czas wystąpienia max temperatury systemu

1442

F Temperatura systemu, wartość min

2590

U Czas wystąpienia max temperatury systemu

AJ-28 A adc-p binary val. AJ-29 A adc-t binary val. AJ-30 E max. sys. temp.

°C

AJ-31 E time max. sys. temp AJ-32 E min. sys. temp.

°C

AJ-33 E time min. sys. temp

Rejestr danych Wartość

Jednostka

Modbus

Opis

AK-01 A Log-data date

800

T Rejestr danych, data ostatniej zmiany

AK-02 A Log-data coordinate

810

T Rejestr danych, współrzędne ostatniej zmiany

AK-03 A Log-data old value

820

T Rejestr danych (poprzednia wartość)

830

T Rejestr danych (nowa wartość)

4007

i

AK-04 A Log-data new value AK-10 A Log-data fill level

%

Rejestr danych, stan zapełnienia

............................................................................................................................. ............................................................................


WARTOŚCI POMIAROWE I PARAMETRY USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

AK-11 E clear log-data

2157

M Kasowanie rejestru danych (NO, YES)

............................................................................................................................. ............................................ ................................


KRÓTKI OPIS PROTOKOŁU MODBUS USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Krótki opis protokołu Modbus USE 09 Parametryzacja Modbus USE 09 posiada trzy interfejsy szeregowe: - interfejs – 0 zarezerwowany do celów serwisowych (RMGView). - interfejs – 1 przeznaczony do wymiany danych z przelicznikami. - interfejs – 2 (opcjonalny) przeznaczony do komunikacji z masterem Modbus. Interfejs i parametry Modbus można ustawiać w kolumnie “Porty szeregowe” Interfejs – 2 można skonfigurować jako RS232 lub RS485. Należy ją wykonać programowo i sprzętowo. Przełącznik DIP konfiguracja RS232

Przełącznik DIP Konfiguracja RS485

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

Przełącznik DIP można znaleźć na opcjonalnej karcie. Instrukcje USE 09 Modbus USE 09 zna następujące instrukcje Modbus: (03 Hex) Odczyt rejestrów wyjściowych (06 Hex) Odczyt pojedynczego rejestru (10 Hex) Zapis do grupy rejestrów wyjściowych (08 Hex) Diagnostyka (00 Hex) Dane zapytań zwrotnych USE09 Kody wyjątków 01 02 03

Funkcja nieprawidłowa Nieprawidłowy adres danych (rejestr niedostępny) Nieprawidłowa wartość danych (niemożliwy zapis do rejestru lub niepoprawne dane)

............................................................................................................................. ............................................................................


KRÓTKI OPIS PROTOKOŁU MODBUS USE 09

............................................................................................................................. ............................................................................

Przykład (zapytanie Modbus / odpowiedź): zapytanie: Znak startowy Adres slave Funkcja Adres Hi Adres Lo Liczba punktów Hi Liczba punktów Lo LRC / CRC Powrót karetki Przesunięcie linii

Modbus - ASCII : 01 03 0F A2 00 01 42 CR LF

Modbus - RTU

Odpowiedź: Znak startowy Adres Slave Funkcja Liczba bajtów Dane Hi (rej. 2000) Dane Lo (rej. 2000) LRC Powrót karetki Przesunięcie linii

: 01 03 02 A8 01 51 CR LF

01 03 02 A8 01 06 44

Wartości w ASCII

Wartości w HEX

01 03 0F A2 00 01 26 FC

Rejestr = 4002 (0FA2) Numer = 0001 (0001)

Wartość = A801

Odczyt rejestrów wyjściowych 4002, wartość w A801 (Hex) Przykład (formaty liczb Modbus): Typ danych

Rejestr

Wartość Bajt 1

float Text

2 10

273.15 USZ08-6P

int double long

1 4 2

44067 14.2740 100000

0x93 0x53 0x00 0x00 0xAC 0x13 0x86

Bajt 2

Bajt 3

Bajt 4

Bajt 5

Bajt 6

Bajt 7

Bajt 8

0x33 0x55 0x00 0x00 0x23 0x58 0xA0

0x43 0x30 0x00 0x00

0x88 0x5A 0x00 0x00

0x2D 0x00

0x38 0x00

0x50 0x00

0x36 0x00

0x8A 0x00

0xCF 0x01

0x8C

0x4C

0x40

0x2C

Dalsze informacje dostępne są w specyfikacji technicznej Modbus. ............................................................................................................................. ............................................ ................................


KRÓTKI OPIS PROTOKOŁU MODBUS USE 09

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Cechy szczególne protokołu Modbus USE 09: - Wszystkie typy danych zajmujące więcej niż jeden rejestr mogą być zapisywane tylko w całkowitej postaci. float (F) : 2 rejestry double (D) : 4 rejestry long integer (L) : 2 rejestry integer (i) : 1 rejestr Text (T) : 10 rejestrów Typy danych można znaleźć w tablicach w rozdziale „wartości pomiarowe i parametry USE 09”, w kolumnie po prawej stronie adresu Modbus. - Pola tekstowe powinny posiadać na końcu znak (0x00). Długość max tekstu to 19 znaków. - Zawartości rejestrów Modbus przenoszone są przez magistralę, dlatego nie są to rejestry typu +1! Dla każdego przypadku w USE 09 ustawić można offset rejestru. - W tabelach zawierających wartości pomiarowe i parametry dla poszczególnych torów, znajdują się adresy Modbus dla toru 1 natomiast adresy dla torów 2 do 8 znajdują się bezpośrednio po nich. Przykład: Prędkość dźwięku dla toru 1 zapisana jest pod adresem 6020. Ponieważ jest to wartość w formacie float, adresem toru 2 jest 6022 a prędkość dźwięku dla toru 6 6 można znaleźć pod adresem 6020 + 5 * 2 = 6030. Kompletny wykaz obłożenia rejestrów Modbus dla USE09 uzyskać można u producenta RMG Messtechnik.

............................................................................................................................. ............................................................................


DANE TECHNICZNE

............................................................................................................................. ............................................................................

Dane techniczne Zasilanie: mechanizm pomiarowy: ERZ 2000 USC:

24 VDC 24 VDC lub 230 VAC

Pobór mocy: mechanizm pomiarowy: ERZ 2000 USC:

USE 09: 5 W 24 W

Klasa ochronności:

IP 65

Interfejsy: RS 485 0 (RMGView): RS 485 1: RS 485 2 (opcja):

9600 / 19200 / 38400 / 57600 bodów 9600 / 19200 / 38400 / 57600 bodów 9600 / 19200 / 38400 / 57600 bodów

Wyjście prądowe:

Umax= 16 V

rezystancja obciążenia: max. 400 Ω

Wyjścia impulsowe:

Umax= 30 V

fmax= 5 kHz

Częstotliwość czujników:

100 kHz lub 200kHz

Prędkość przepływu:

-40 do + 40 m/s

Zakres temperatur:

-20° do +55°C (opcja: -40°C to +55°C)

Zakresy pomiarowe:

dla pomiarów legalizacji / kalibracji

Średnica nominalna

USE09C: 15 W

Zakresy pomiarowe (m³/h)

mm

cale

Qmin

Qmax

100 150 200 250 300 400 500 600

4 6 8 10 12 16 20 24

13 20 40 65 80 130 200 320

1000 2500 4000 6500 10000 16000 25000 40000

Tory pom. 3/6 3/6 6 6 6 6 6 6

............................................................................................................................. ............................................ ................................


PLOMBOWANIE

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Plombowanie Plombowanie elektronicznego systemu ultradźwiękowego USE 09-B

............................................................................................................................. ............................................................................


PLOMBOWANIE

............................................................................................................................. ............................................................................

Plombowanie elektronicznego systemu ultradźwiękowego USE 09-B

............................................................................................................................. ............................................ ................................


PLOMBOWANIE

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Plombowanie elektronicznego systemu ultradźwiękowego USE 09-C

............................................................................................................................. ............................................................................


PLOMBOWANIE

............................................................................................................................. ............................................................................

Plombowanie mechanizmu pomiarowego typu USZ 08-6P

............................................................................................................................. ............................................ ................................


PLOMBOWANIE

............................................................................................................................. ........................................................................... .

Plombowanie systemu elektroniki ultradźwiękowej USE 09-C-LT

............................................................................................................................. ............................................................................


PLOMBOWANIE

............................................................................................................................. ............................................................................

Plombowanie tabliczki znamionowej mechanizmu pomiarowego USZ 08-6P

............................................................................................................................. ............................................ ................................

/usz08_manual_pl_02  
/usz08_manual_pl_02  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/usz08_manual_pl_02.pdf

Advertisement