Page 1

Książka serwisowa

PGC 9000 / PGC 9000 VC Gazowy Chromatograf Procesowy

Wydanie: Sierpień 1998

Gazomet Sp. z o.o ul. Sarnowska 2 63-900 Rawicz

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa


Książka serwisowa PGC 9000 / PGC 9000 VC

Nr seryjny. GC 9000

Nr seryjny CP 2002

Użytkownik/właściciel

Stacja

Punkt pomiarowy

Uruchomienie

Nr książki serwisowej

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

2


Instrukcja użytkowania książki serwisowej Książka serwisowa służy jako dokumentacja wykonanych przeglądów i czynności serwisowych chromatografu PGC 9000 i jest wymagane przez producenta oraz „German Federal Institute of Physics and Metrology (PTB)”. Na stronie 3 należy wpisać parametry stacji oraz numer książki serwisowej. Należy odczytywać kluczowe parametry oraz dane pomiarowe z PGC raz na miesiąc (raz na rok jeśli rejestrator danych DS. 900 jest zainstalowany ) i wpisywać je to tabel w książce serwisowej. W dodatku wydruk chromatogramu i raport z przebiegu analizy należy zachowywać.

1. Parametry użytkowe Wartości stałe Wartości stałe są wpisane w tabele na stronie 13 podczas uruchamiania chromatografu PGC i pozostają parametry niezmienione podczas pracy chromatografu chyba ,że są zmodyfikowane przez inżyniera serwisu RMG/ZUG Gazomet.

Wartości bieżące Należy wpisać wartości bieżące w tabeli na stronie 14. Uwaga: każda tabela składa się z dwóch stron. Aby otrzymać wartości bieżące w module procesowym GC 9000 należy postąpić następująco: Naciśnij przycisk

(Input) raz

ciśnienie gazu nośnego będzie wyświetlone (bar).

Naciśnij przycisk

raz

ciśnienie gazu pomiarowego będzie wyświetlone (bar).

Naciśnij przycisk

(GC Status) raz

Naciśnij przycisk

pięć razy

aktualna temperatura kolumny A będzie wyświetlona (°C).

Naciśnij przycisk

dwa razy

aktualna temperatura kolumny B będzie wyświetlona °C.

Naciśnij przycisk

dwa razy

aktualne ciśnienie dla kolumny A będzie wyświetlone (bar).

Naciśnij przycisk

dwa razy

aktualne ciśnienie dla kolumny B będzie wyświetlone (bar).

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

3


Ciśnienie w butlach gazu Należy odczytać ciśnienie gazu w butlach bezpośrednio z manometrów znajdujących się przy reduktorach. Odczytu ciśnienia w butlach należy dokonać dla następujących butli: Hel Wewnętrzny gaz kalibracyjny

oznaczony jako "carrier gas" („gaz nośny”) pod obudową

Należy wpisać odczytaną wartość "p" i obliczyć różnicę ciśnienia "∆p" pomiędzy aktualną wartością a poprzednią i dokonać wpisu. Należy również zanotować wielkość przepływu w odcinku wydmuchowym PGC. Dane te należy odczytać z prawego wskaźnika przepływu umieszczonego na górze modułu analizatora. W celu dokonania odczytu należy poczekać na cykl analityczny (około 3 minut). Wielkość przepływu podczas płukania (około 80 sekund) jest znacznie większa niż w innym czasie.

2. Analizy gazu Przepisać określone wartości z certyfikatów dla gazów kalibracyjnych do tablicy. Wydrukuj wyniki ostatniego cyklu analitycznego takie jak chromatogramy i wartości i wpisz ciepło spalania, gęstość normową, CO2 do tablicy. Należy postąpić następująco: a) Wpisz kod: Naciśnij przycisk

(GC Mode) raz

Naciśnij przycisk

dwa razy

Naciśnij przycisk

raz →

Osiem gwiazdek " * " będzie wyświetlonych w drugiej linii wyświetlacza.

Naciśnij przycisk

raz →

Druga linia wyświetlacza ściemnieje.

raz →

Jeśli kod jest wpisany prawidłowo wówczas druga linia wyświetlacza rozjaśnieje znowu i dioda LED zielona zacznie migać.

Wpisz 8-cyfrowy kod.

Naciśnij przycisk

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

4


b) Wydruk: W celu wydrukowania chromatogramów należy postąpić następująco: Naciśnij przycisk

(Print,  Select) →

Naciśnij przycisk

Druga linia wyświetlacza ściemnieje.

Naciśnij przycisk

cztery razy → "GRAPH-MEAS." Będzie wyświetlone w drugiej linii wyświetlacza.

Naciśnij przycisk

raz

Wydruk chromatogramów będzie rozpoczęty.

Aby wydrukować wynik analityczny, należy postąpić następująco: Naciśnij przycisk

sześć razy → "manual print OFF" będzie wyświetlone.

Naciśnij przycisk

raz

Druga linia wyświetlacza ściemnieje.

Naciśnij przycisk

raz

"manual print ON" będzie wyświetlone w drugiej linii.

Naciśnij przycisk

raz

Wydruk będzie rozpoczęty. Krótko następnie "manual print OFF" będzie wyświetlone znowu.

Naciśnij przycisk

dwa razy → (szybko bez przerw)

Zielona dioda LED przestanie migać. Jeśli chcesz wejść w inne pole, należy wpisać powtórnie kod.

3. Przeglądy Wszystkie modyfikacje lub zmiany takie jak zmiana oprogramowania lub zmiana ustawień drukarki mogą być dokonywane przez serwisantów ZUG Gazomet/ RMG Messtechnik. Wszystkie uwagi dotyczące rocznych przeglądów powinny być zapisywane. Należy wpisywać każde uszkodzenie lub niesprawności (np. wycieki) wykryte podczas przeglądu.

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

5


Sekcja 1 Parametry użytkowe

Sekcja 2 Analizy gazu

Sekcja 3 Przeglądy/zmiana ustawień

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

6


Sekcja 1 Parametry użytkowe

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

7


Parametry użytkowe Określone Wartości Data

Ciśnienie gazu nośnego

Ciśnienie gazu pomiarow.

[bar]

[bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Temperatura kolumn

A [°C]

B [°C]

Ciśnienie kolumn

A [bar]

B [bar]

Wydmuch gazu przy płukaniu

Wydmuch gazu bez płukania

[ml]

[ml]

8


Wartości analityczne Data Ciśn. gazu nośnego

Ciśn. gazu pomiarow.

[bar]

[bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Temperatura kolumn A [°C]

B [°C]

Ciśnienie kolumn A [bar]

B [bar]

9


Ciśnienie w butli inicjały Ciśnienie helu w butli

[bar]

∆p [bar]

Wewnęt. gaz kalibracyjny Nr butli. ................... [bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

∆p [bar]

Wydmuch gazu przy płukaniu

Wydmuch gazu bez płukania

ml

ml

10


Wartości analityczne Data Ciśn. gazu nośnego

Ciśn. gazu pomiarow.

[bar]

[bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Temperatura kolumn A [°C]

B [°C]

Ciśnienie kolumn A [bar]

B [bar]

11


Ciśnienie w butli inicjały Ciśnienie helu w butli

[bar]

∆p [bar]

Wewnęt. gaz kalibracyjny Nr butli. ................... [bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

∆p [bar]

Wydmuch gazu przy płukaniu

Wydmuch gazu bez płukania

ml

ml

12


Wartości analityczne Data Ciśn. gazu nośnego

Ciśn. gazu pomiarow.

[bar]

[bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Temperatura kolumn

A [°C]

B [°C]

Ciśnienie kolumn

A [bar]

B [bar]

13


Ciśnienie w butli inicjały Ciśnienie helu w butli

[bar]

∆p [bar]

Wewnęt. gaz kalibracyjny Nr butli. ................... [bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

∆p [bar]

Wydmuch gazu przy płukaniu

Wydmuch gazu bez płukania

ml

ml

14


Wartości analityczne Data Ciśn. gazu nośnego

Ciśn. gazu pomiarow.

[bar]

[bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Temperatura kolumn

A [°C]

B [°C]

Ciśnienie kolumn

A [bar]

B [bar]

15


Ciśnienie w butli Inicjały Ciśnienie helu w butli

[bar]

∆p [bar]

Wewnęt. gaz kalibracyjny Nr butli. ................... [bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

∆p [bar]

Wydmuch gazu przy płukaniu

Wydmuch gazu bez płukania

ml

ml

16


Wartości analityczne Data Ciśn. gazu nośnego

Ciśn. gazu pomiarow.

[bar]

[bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Temperatura kolumn

A [°C]

B [°C]

Ciśnienie kolumn

A [bar]

B [bar]

17


Ciśnienie w butli Inicjały Ciśnienie helu w butli

[bar]

∆p [bar]

Wewnęt. gaz kalibracyjny Nr butli. ................... [bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

∆p [bar]

Wydmuch gazu przy płukaniu

Wydmuch gazu bez płukania

ml

ml

18


Wartości analityczne Data Ciśn. gazu nośnego

Ciśn. gazu pomiarow.

[bar]

[bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Temperatura kolumn

A [°C]

B [°C]

Ciśnienie kolumn

A [bar]

B [bar]

19


Ciśnienie w butli Inicjały Ciśnienie helu w butli

[bar]

∆p [bar]

Wewnęt. gaz kalibracyjny Nr butli. ................... [bar]

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

∆p [bar]

Wydmuch gazu przy płukaniu

Wydmuch gazu bez płukania

ml

ml

20


Section 2 Analizy gazów

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

21


Określone wartości dla gazów kalibracyjnych Gazy

Nr butli

Ciepło spalania [kWh/m3]

Gętość norm. [kg/m3]

Dwutl. węgla [mol%]

Wewnętrzny gaz kalibracyjny Zewnętrzny gaz kalibracyjny L Zewnętrzny gaz kalibracyjny H

Analizy gazów

Data

Gaz

Ciepło spalania [kWh/m3]

Napełnie nie Ref.

Błąd Aktualny Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

absolutny

%

22


Analizy gazów Zawartość dwutlenku węgla [mol%]

Gętość normowa [kg/m3]

Inicjały Błąd aktualny

absolutny

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Błąd %

aktualny

absolutny

23


Określone wartości dla gazów kalibracyjnych Gazy

Nr butli

Ciepło spalania [kWh/m3]

Gętość norm. [kg/m3]

Dwutl. węgla [mol%]

Wewnętrzny gaz kalibracyjny Zewnętrzny gaz kalibracyjny L Zewnętrzny gaz kalibracyjny H

Analizy gazów

Data

Gaz

Ciepło spalania [kWh/m3]

Napełnie nie Ref.

Błąd Aktualny Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

absolutny

%

24


Analizy gazów Zawartość dwutlenku węgla [mol%]

Gestość normowa [kg/m3]

Inicjały Błąd aktualny

absolutny

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Błąd %

aktualny

absolutny

25


Określone wartości dla gazów kalibracyjnych Gazy

Nr butli

Ciepło spalania [kWh/m3]

Gętość norm. [kg/m3]

Dwutl. węgla [mol%]

Wewnętrzny gaz kalibracyjny Zewnętrzny gaz kalibracyjny L Zewnętrzny gaz kalibracyjny H

Analizy gazów

Data

Gaz

Ciepło spalania [kWh/m3]

Napełnie nie Ref.

Błąd aktualny Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

absolutny

%

26


Analizy gazów Zawartość dwutlenku węgla [mol%]

Gęstość normowa [kg/m3]

Inicjały Błąd aktualny

absolutny

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Błąd %

aktualny

absolutny

27


Określone wartości dla gazów kalibracyjnych Gazy

Nr butli

Ciepło spalania [kWh/m3]

Gętość norm. [kg/m3]

Dwutl. węgla [mol%]

Wewnętrzny gaz kalibracyjny Zewnętrzny gaz kalibracyjny L Zewnętrzny gaz kalibracyjny H

Analizy gazów

Data

Gaz

Ciepło spalania [kWh/m3]

Napełnie nie Ref.

Błąd aktualny Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

absolutny

%

28


Analizy gazów Zawartość dwutlenku węgla [mol%]

Gęstość normowa [kg/m3]

Inicjały Błąd aktualny

absolutny

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Błąd %

aktualny

absolutny

29


Określone wartości dla gazów kalibracyjnych Gazy

Nr butli

Ciepło spalania [kWh/m3]

Gętość norm. [kg/m3]

Dwutl. węgla [mol%]

Wewnętrzny gaz kalibracyjny Zewnętrzny gaz kalibracyjny L Zewnętrzny gaz kalibracyjny H

Analizy gazów

Data

Gaz

Ciepło spalania [kWh/m3]

Napełnie nie Ref.

Błąd aktualny Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

absolutny

%

30


Analizy gazów Zawartość dwutlenku węgla [mol%]

Gęstość normowa [kg/m3]

Inicjały Błąd aktualny

absolutny

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Błąd %

aktualny

absolutny

31


Określone wartości dla gazów kalibracyjnych Gazy

Nr butli

Ciepło spalania [kWh/m3]

Gętość norm. [kg/m3]

Dwutl. węgla [mol%]

Wewnętrzny gaz kalibracyjny Zewnętrzny gaz kalibracyjny L Zewnętrzny gaz kalibracyjny H

Analizy gazów

Data

Gaz

Ciepło spalania [kWh/m3]

Napełnie nie Ref.

Błąd aktualny Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

Process gas External H

p p

Internal gas External L

p p

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

absolutny

%

32


Analizy gazów Zawartość dwutlenku węgla [mol%]

Gęstość normowa [kg/m3]

Inicjały Błąd aktualny

absolutny

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

Błąd %

aktualny

absolutny

33


Sekcja 3 Przeglądy /zmiana ustawień

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

34


Przeglądy/zmiana ustawień p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

35


Przeglądy/zmiana ustawień

p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

36


Przeglądy/zmiana ustawień p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

37


Przeglądy/zmiana ustawień p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

38


Przeglądy/zmiana ustawień

p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

39


Przeglądy/zmiana ustawień p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

40


Przeglądy/zmiana ustawień p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

41


Przeglądy/zmiana ustawień p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

42


Przeglądy/zmiana ustawień

p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

43


Przeglądy/zmiana ustawień p

Konserwacja

p

Rekalibracja

p

Wymiana oprogramowania

p

Zmiana ciśnienia

p

Wycieki

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

p

.......................

Data

PGC 9000 / PGC 9000 VC Książka serwisowa

podpis

44

/PGC_9000_VC_Konser_PL  

http://www.rmg.com/uploads/myth_download/PGC_9000_VC_Konser_PL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you