Page 1

Editie

2011

de netwerkgids


Colors en alles & ck la B r a na n o o Ik mail gew tijd geleverd. is altijd goed en op

Of ga even langs op Schooten! Industrieterrein Groot

nelste Het is gewoon het s adres in de regio! Supplies

Papier

Personaliseren

Geboortekaartjes

Briefpapier

Zeil

Canvas

Plastificeren

Feestgidsen

Facturen

Ringmappen

Vouwen

Inbinden

Banners DTP (opmaak)

Flyers

Bouwtekeningen

Vergaren Bloks maken

Mailing

Enveloppen

Snijden

Nummeren

Strooifolders

Nieten

CD/DVD bedrukken

Lamineren

Grootformaat posters

Stickers

T-shirts bedrukken

Etiketten

Lijsten

www.black-colors.nl

Trouwkaarten

KleurkopieĂŤn

Printen

Panovenweg 35 ~ 5708 HR Helmond Tel.: 0492 - 527250 ~ e-mail: info@black-colors.nl

Pennen

Wire-o

Visitekaartjes


Voorwoord Beste Ondernemer, Het hebben en vergroten van een goed netwerk is van essentieel belang geworden in het zaken doen. Kennis en contacten met elkaar delen, niet alleen om doelen te bereiken, maar ook gewoon om elkaar beter te leren kennen is een groot goed. Netwerken biedt u de mogelijkheid om geschikte kennis van collega ondernemers zowel formeel als informeel op te doen en te delen met anderen. Hoe weten wij wat u doet, wie u bent en wat u voor elkaar kunt betekenen? Wat u bij uw buurman in goede harmonie tegen de juiste condities kunt halen zou u in feite niet hoeven te zoeken. Kortom, een goed netwerk bouwen met elkaar op basis van duurzaamheid voegt een extra dimensie toe aan uw bedrijfsvoering. In Helmond hebben we de laatste jaren met de Stichting Bedrijventerreinen hard aan de weg getimmerd om de bedrijven op de Industrieterreinen met elkaar in contact te brengen. Hiertoe is een professionele parkmanagement organisatie opgezet die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van uw netwerk. De grenzen van industrieterreinen zijn slechts geografische kavel indelingen, voor het zaken doen met elkaar bestaan ze niet! De netwerkgids die nu voor u ligt is slechts een van de middelen die kunnen bijdrage aan het vergroten en verbeteren van uw netwerk. Een groot aantal ondernemers van de bedrijventerreinen BZOB, Groot Schoten , Hoogeind en de Weijer die het belang hiervan onder- kennen en -schrijven, presenteren hun bedrijf met trots in deze gids. Wij wensen u veel nuttige contacten, kennis en goede zaken toe. Met vriendelijke groeten Frits Rutten Stichting Bedrijventerreinen Helmond

3


Bedrijvencentrum Carré in Helmond kantoor- en bedrijfsruimte Meer dan huisvesting • receptie met telefoon-, post- en secretariaatsservice • direct gebruiksklaar • bedrijfskundig advies • ondernemersnetwerk • voldoende eigen parkeergelegenheid • doorgroeimogelijkheden • vier maanden doorlopende opzegtermijn Brainport Development heeft ook bedrijvencentra in Eindhoven, Nuenen en Valkenswaard. Meer info: 040 - 751 24 24

www.meerdanhuisvesting.nl


Inhoudsopgave Voorwoord Redactioneel Bedrijventerreinen Helmond Plattegrond Redactioneel Gemeente Helmond Redactioneel Brainport Development Bedrijvenindex

Adverteerders Black & Colors Brainport Development Janssen&Janssen Gerechtsdeurwaarders ArboUnie Pieters Cleaning Groep Restaurant de Steenoven Vision Carlease GJ Personeelsdiensten Gemeente Helmond

2 4 16 25 41 53 59 61 66

3 6-9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 154 - 155

Dorel Netherlands 70 Johan van Ras & Joost Hanegraaf 82 Lavans BV 96 Stimulanz 124 BRAMM 137 Sterk Reclame 142 MK Basics 149 BRAMM 150-151 Helmond Sport 152 N Light 153 Rabobank 156

Colofon

Vormgeving/Druk

Uitgave van de netwerkgids bv Luchthavenweg 81/2.29b 5657 EA Eindhoven T 040 - 2350058 E info@denetwerkgids.nl W www.denetwerkgids.nl

Black & Colors

Fotografie BC Fotografie

5


Stichting Bedrijventerreinen Helmond, (net)werkt voor U De belangenorganisaties op de Industrieterreinen hebben een aantal jaren geleden de handen ineen geslagen en de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) opgericht. Helmond breed optrekken in de belangen voor een goed ,veilig en kwalitatief hoogstaand vestigingsklimaat is een belangrijke motivatie om formele bundeling van de terreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer en Groot Schooten gestalte te geven. ``Samen daadkrachtig`` is de slogan van het college van B&W van Helmond en daaraan geven wij graag mede invulling. Inmiddels is de toegevoegde waarde van SBH in haar korte bestaan al dubbel en dwars bewezen.

Veiligheid In 2010 is er met succes voor alle drie de industrieterreinen het certificaat Keurmerk veilig Ondernemen behaald. De stichting is actief met het koepeloverleg tussen de werkgroepen per terrein, waarbij politie, brandweer en Gemeente zijn aangesloten. Hierin worden niet alleen veiligheidsvraagstukken, maar ook infrastructurele en diverse andere zaken besproken.

6


Camerabeveiliging Een Intelligent camerabewakingssysteem Helmond Breed moet het veilgheidsgevoel vergroten en de veiligheidsaanpak van reactief naar pro actief verbeteren. Belangrijk is de samenwerking met de Regionale toezichtsruimte (RTR) waarin Private en publieke organisaties zoals Politie,Brandweer en overheid samenwerken. De realisatie op BZOB als eerste terrein wordt eind 2011 gerealiseerd. De realisatie op de terreinen Groot Schooten en Hoogeind volgen in 2012 en 2013.

Actieplan bedrijventerreinen In een prima samenwerking tussen de gemeente en SBH is 1.5 miljoen euro gereserveerd voor het verbeteren van verkeersmaatregelen op Hoogeind en BZOB en camerabeveiliging op de terreinen! Revitalisering van het deelgebied op Hoogeind Induma Oost is in een eerder masterplan niet gelukt. Door een intensieve samenwerking tussen SBH, Gemeente en de Brabantse Ontwikkeling Maatschappij (BOM) zijn eerder bestemde middelen van de BOM, 700.000 euro behouden om alsnog verbeteringen in dit gebied te kunnen realiseren. Het projectplan hiervoor zal eind 2011 gereed zijn.

7


Energie Bewust Ondernemen Bewustwording, het streven naar minder CO2 uitstoot en het genereren van New business zijn de belangrijkste redenen om dit onderwerp te vertalen naar projecten en resultaten. Er is met drie Helmondse bedrijven al een collectief afvalmanagement project gestart waar een kleine 100 bedrijven aan deelnemen. Naast scherpe inkoopvoorwaarden is vanuit duurzaam en maatschappelijk oogpunt het terugdringen van CO2 bijvoorbeeld door middel van minder Kilometers een belangrijke succesfactor.

Meldingen en klachten sterk verbetert Voor ondernemers is het mogelijk om op de openingspagina van onze website via een Button een rechtstreekse melding of klacht in het systeem van de gemeente te kunnen doen. Het aantal meldingen is sterk toegenomen. Het is de enige valide methode om melding en actie te toetsen. De gemeente kan dan adequaat haar maatregelen treffen en werken aan verbeteringen.

Netwerken en Communicatie SBH organiseert twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst met actuele thema’s die voor een groter collectief van belang zijn. Daarin wordt met andere regionale ondernemersorganisaties samengewerkt. De netwerkgids verschijnt in 2011 met haar eerste editie. Met trots kunt u uw bedrijf laagdrempelig profileren en een blik geven op de mens achter de ondernemer!

8


HRM servicecentrum regio Helmond Op onze industrieterreinen werken ruim 14.000 mensen in ruim 450 actieve bedrijven. Het arbeidsproces met de juiste mensen vergt een professionele en deskundige aanpak, SBH werkt hierin nauw samen met het HRM servicecentrum (www.hrmservicecentrum.nl). Deze aparte organisatie is in 2010 opgericht om de werking op de arbeidsmarkt transparanter, flexibeler en beter vanuit de werkgever vraag gestuurd te organiseren.

Samenwerking bedrijventerrein organisaties Nu de formule van het SBH een succes blijkt te zijn is een proces ingang gezet waarin de besturen werken aan een volledige fusie: een unaniem besluit van de Besturen medio 2011 staat garant voor het vertrouwen in een sterk collectief dat een volwaardige gespreks- en onderhandelingspartner is voor ondernemers, overheid en onderwijs.

9


5º36’ O.L

5º37’ O.L

5º38’ O.L

5º39’ O.L

0

AN

200

400

600

800

ZUID-WILLEMSVAART (oud)

O&S INFO-PLATTEGROND

1000m

L LA

Kruisschot

RE

KA

ER

HE

NK

JO

GEMEENTE LAARBEEK

Kasteel Croy

GO

OR

LO

51º30’ NB

OP

Overbrug

Golfbaan Overbrug

Kamerven Kikkerven

Sluis Nº7

Bundertjes Geeneind

GR

OT

E OV

S

ER

BR

UG

AT

ZWANENBE

Eenselaar

Bs De Lindt AT

RA

Witven

ER

Bostuin

ST

WARANDE

ST

OO

KL

Tennispark De Horst

AT RA ST

St. Trudokerk

MFC Stiphout

Warande Bs Wilhelmina

Carat

AA T TR TO RE

NS

ROOSEVELT

LAAN

RA

AT

PRESIDENT

Elkerlyc Ziekenhuis

ROOSEVELT

LAAN

N VE

Meerven

ST WA LA AN

K

ELAA

DIJ

AV

SE

HA

Bs Maria

KASTEEL- TRAVERS

N

E

RO

W EG

EN

G HAA

KA DIJ K NW

AT

RA

3e

HA

AG

ST

AAT

WEST

RA

AT

A27

AN LA

0

RA

O

BEUKEHOUT STRAAT

K

OL

OO

Ashorst

ST

EK

OE

K BR EN

OL

EP

ST

Markthal

De Vendelier dislocatie

DOOR

DE VESTE

Brand D BR

DE PLAETSE

FIJN

DOL

LAAN

RIER

VO

BAR

T OR

ND

EV D AN

BR O

VO

TS R O

EG

ERW

AKK

Akkers

E

E

HOU

KALD

EL HOEV

KOLLERS

VAN

MEGH

AAT

STR

L

NAA

ERSE

BESS

GEMEENTE GELDROP - MIERLO

EN

DIJK

E

Stepekolk kV

TSE

Sportpark Brandevoort

EN

CXK

DIR

KROMME

STRAAT

EV T HO LAA

Hazenwinkel

HAAGDIJ K

F

EE

R D

kV

Hoo

Groot Goor

BRA

T OR

DE

RT

Hoogsp

N

LAA

KAR

Bs ‘t Baken

DE

BRANDEVOORT

DE VOO

W.C. De Karper

LAA

AN

Bs Brandevoort ‘t Brandpunt

N

LAA

N

PS EW EG

Montessorischool

Knippenberg vakcollege

OU

Gezondheids centrum

Liverdonk

FIJN

DOL

g1

sleidin

anning

PER

Schutsboom

RO

LAAN

GE LD

DI

EP

EK

De Veste

Sportpark De Beemd

KLAAN

HEE

Bs De Vendelier SCHUTSBOOM

Kranenbroek

LO

‘t HOUT

HO

Carolus ST.ANTHONIUSWEG

LANGEKKER

ST

OO

R

Bs ‘t Hout

OF DS TR

ST

K

O

Gansenwinkel

Geseldonk

AA T

BRANDEVOORTSE

G Bs Joris CEDERHOUT STRAAT

LAAN

SP

ST

SJEF REMMEN

DREEF

S

ER

SL

RF

SE

ER

AK

RM

OO

EP

iding 150

Houtsdonk

HEEK

RAAT FDST

HOO

AT

TRA

ENS

R ELS

TOO

PAS

EG

T OR

VO

DE

ME

Station NS

nningsle

HE

MIERLOSEWEG LAAN DR. DREES

AN LA . KR RG BU

Alphonsus

W.C. Houtvoort

St.Luciakerk

AT

De Marke

Hoogspa

Volkstuinen

OL

Bs St. Odulphus

MEDEVOORT

51º28’ NB

iding 380

ZW

Station NS AN

S LA

EE

DR

gsle gspannin

JK

Sportpark Houtsdonk EG

ELW

ALL

PAR

UTSE

HO

. DR

DI

K

Brandweer

AL

Volkstuinen

De Kroon

Berenbroek

NA

ROE

ENB

BER

Coovels Bos

PARA

EG

LW

LLE

SE

UT

HO

Speeltuin

KA

Bs De Troubadour

LA

STR

RAA T

EK

E

R

ST

Dahliatuin

Apostelhoeve

AL

ST

CH

TE

. KR

RG

BU

NA

AG

Goddelijke Voorzienigheid

NBA

IT

AN

LA

WEG

HA

2e

1e

N

LAA

AG

HA

RTE

OL

F

UG

ST

RA

‘t Patronaat

CO T

Kasteel (Gemeentemuseum)

EE

BR

G

WE

SE

LO

MIER

RIF

DR

AT

Politiebureau West

G

WE

N

VE

NO

EE

ST

EIK

EG

EW

RLOS

MIE

TRAM

EU

LOO

PA

AN

SCHOOTENSE WEG

Bestuurscentrum / Stadswinkel Carolus Borromeus College

P

GEMEENTE NUENEN c.a.

Lambe

Boscotondohal F

SE DREE

SCHOOTENSE

ED

VEESTRAAT

Kunst kwartier

OTEN

SCHO

Groot Schooten

VE

MARKT

EG

E ND

ER

RT

Ruwe Putten

't Speelhuis

ER

AT W

NW

RA

BO

HO

PU

L Bibliotheek

WA

EE

O.L.Vrouwekerk

EN

TT

E

W

U

R

City Sporthal

Keyserinnedael

N

PRESIDENT

ANLAA

AT

RA

ST

AN

N

TE

ET

JAN

LA

Sportpark Molenven

E ND

AT RA

RA

ST

WA

IS

51º29’ NB

Watertoren

SSELM

HU

WILDE WINGERD

BR

LAAN

WE

W

AA

‘t Warant

VA

JAN

JULIANA

AN

TLA

AN

AB

N BR

GOORLOOP

AAT STR

ST GA

EG

K

DO

ELS

PS R

ST

O D

GERWENSEWEG

NK

KANAALDIJK NW

EG

SEW

J. mu

Zwemb De Wis

MOZART LAAN

VE WE

Bs St. Trudo

WEN GER

EMD

ZUID-WILLEMSVAART

RA

LAAN

ST

KANAALDIJK NW

GHE

BEETHOVEN

UG

N

Zwanenbeemd

STIPHOUT

BR

E WEG

R

EG

AARLE-RIXTELS

DE

W

BACH LAAN

N

UT

SE

Tennispark Shaile

Sportpark Warande

VA HO

GU

Karelstein

Oude Toren

LIES

MOLEN

Kromven

Stiphoutse Bossen

LD

EN

AA

ROO

TAK

KER

Wasven

H KA

NSC

OVE

DH

EIN

HOEVE

Helmond in de regio Best

51º27’ NB

Laarbeek

Son & Breugel

Oirschot Nuenen

EINDHOVEN Veldhoven Reuselde Mierden

Eersel Bladel

Bergeijk

5703 NOORD

Deurne

Waalre Valkenswaard

Gemert-Bakel

HELMOND

GeldropMierlo

STIPHOUT Someren

WARANDE

Asten

BINNEN STAD OOST

5709

5702 5708 5707

RIJPELBERG

5703

5701

BRANDEVOORT

Cranendonck

't HOUT BROUWHUIS

Gemeentelijke wijkindeling

5º36’ O.L

5º37’ O.L

INDUSTRIE GEBIED ZUID

CENTRUM WEST

5709

WEST

Heeze-Leende

c Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond 29•07•2011

DIERDONK

5706

5705

5704

5708

Indeling postcode-gebieden

5º38’ O.L

Indeling politie-afdelingen

5º39’ O.L


5º41’ O.L

5º40’ O.L

WOLFS

5º43’ O.L

5º42’ O.L

GEMEENTE GEMERT - BAKEL

PUTTE

N

HE

IKA

NT

SE

WE

G

Legenda bebouwd gebied (woon-) bebouwing

Ho anni

SC HE EP ST AL

ogsp

79

ngsle

N2

idin

Volkstuinen

bedrijventerrein bedrijfsbebouwing

Scheepstal

g 15

erf, bebouwing in buitengebied kas

0 kV

ID ZU

UW

E

AA

De Boerderij

voetgangersgebied

E ILL -W

NIE HARMONIESTRAAT

Bakelse Beemden

MS

AS

TRON

AU

TENL

RT

Eeuwsels De Schabbert

AAN

N

NACHTTEGAALLAAN

R LAA

EKELA

De Terp

AN

Jovic

LAAN

Veldhoeve

JAN STEEN

E

AN LA

LA

AN

BU

ND

SA

KROMME

K

N

AR NP

L

KE

DIERD

OC RG

ALA BBEM

BU

AN

EN

ER

GE

AAN

KE

YENL

ONK LAAN

v. GO

HO

LA

EL

RG

GE

ER

JAN

Pauluskerk

DE

BA

NACHTTEGAALLAAN

RG BE RS DE EN

VINKELAAN

CO

AN

ME

AA

EG

ND

AN

TL

R

AA

RS

PA

HO

RK

EG

N

W

FR

AN

N LLAA

S

AN

AAN VINKEL

LS HA

Bs Leonardus

LA

Bethlehem kerk

RL

Gezondheids centrum Centrum Jeugd + Gezin

FS

N

AA

TL

ND

PU

TTER

RA

MB

RE

W

ET

HO

ER

‘t Huukske BE LA

N

RAA T

K

LSE

BAKE

DIJ

Helmond Sport

EB

Sporthal De Braak

LSE

Swift

KORTENAER STRAAT Kortenaer

LEA

LAA

VAN

N

EM EE ST ER RG

PA

OF

HEHOF

De Brem

KEMPENH

OF

IJK

WEDER HOF

RNESE

WEG

Sportpark Rijpelberg

TRO

MP STR

AAT

Berkendonk plas

F

HO

Rijpel Roets

EL

PE

Bs De Zevensprong

OF

RH

AE

LL LAAN

ROOSEI

RL

WEG

RAKT

E WEG BARONIEHOF

J.DE WITHOF

DEURNESEWEG ENG

ELS

AT STRA

NIEUW

Station NS

ELDO

NKSE

Jan van Brabant College Politiebureau Oost

EG

DUIZ

EN EHAV

VeKa sporthal

DEL TAW

Volkstuinen

Montessori school

RIJNLAAN

RI

DEURNESEWE

G

Koning van Helmond A. van Dijkschool

ER

EN

SI

Rivierenhof

NG

EL

De Mikkel RIVIERENSINGEL

VLIERDENSEDIJK

AN

Bs De Stroom De Zonnesteen ENSIN RIVIER

Crematorium

51º28’ NB

LA

AN

Warmtekracht centrale

-W

ID

ZU

LAGE DIJK

AS

IN

MA

GE

L

RIJNLAA

NS

Volkstuinen

Bs De Vlier

N

GEL

HOOGEIND

Sportpark Dijkse Boys Koninkrijkszaal

MAASLA

Sluis Helmond

VOSSENBEEMD

Sluis Nº8

O

Tienerhuis

RI VIE RE

MD

MD

BEE

SEN

VOS

VOSSENBEE

RIJNLAAN

De Citadel

P

De Kempel

Brouwhorst

VI

STRI

LO

RE

NS

DIJK

ACHTER

T AR VA

GOOR

Brouwhuisse Heide

VA

S EM

SE BAAN

ILL

CH

UT

BR

OU

EG

WH

W ER

UIS

SE

EZ

UH

DIJ

BR

)

RD

IE

ud

K

VL

(o

150kV

N270

Groene Campus

Brouwhorst

E AA

E WE

G

LAGE DIJK

RD

VA

ULE

O

LB

NAA

KA

LEVARD

WEG

Bs De Rakt

ELS

Werkplein Regio Helmond / • Budgetwinkel / • Zorgpoort

INDU

SSINGENHOF

VLI

NE

RNESE

RAAT

J.v.

ME

DEU

NDSEST

ENG

CHURCHI

Buurthuis St.Anna

HOOGEINDSE STRAAT

GEMEENTE DEURNE

Anna theater

Edith Stein kerk

LAAN

DEU

ENGELSE WEG

SUYTBOU

RH

DRENT

Bs De Straap Bs Den Bongerd

SPE

Brandweer

STR

Suytkade

DE

EU LE

VA N HO

ST WEN

ST

UT LA AN

AT RA

RA AT

BEELS STRAAT

ST .v

WAL

WO LF

AZA

TOV

F

HO

TE

EN

TW

EL RIJP

De

De Hilt

RIJPELBERG

DE

BU

OR

Fatih Moskee

AAT

STATIONS

DO

Lakei

Veiligheidshuis

AART EMSV

RSE

De Lier

Belastingdienst

Station NS

Broeders Bos

-WILL

L-TRAVE

GGD Kanton gerecht

Bs De Goede Herder

AN

KASTEE

Al Fadjr ‘t Cour Stadskantoor

GO

G WE

T LA

Clara klooster Politie bureau

ST

LFIER

GO

MO

OOST

ZUID

Gezondheids centrum

Bernadette / Silvester

79

N2

F

HO

OISE

AN

RIE

S.G. Jan van Brabant

AT

RA

RG

ZUIDENDE

51º29’ NB E

OD

ER

NN

DE

NT

De Toermalijn

MA

MOLENSTRAAT

Hortensiapark Rozenhof

AL KW

KT

AT

OE

GINNE

RA

PELBA

ST

RIJ

L

AN

LA EL

RE

Bakelse Bossen

OR

ND

SE

IJS

GE

BR

KONIN

W

KA

AN LA

N

VA

S

ER KK

R

PR

IN

Rijpelberg

IJK SD

De Goede Herder Praktijk school AT RA Kruiswerk Peelland FER ST

DE

Bs De Vuurvogel

Brabant Water

FO

OU

TH

Oude Badhuis

AT

RA

ST

E BO NS VE AK RA

WE

St. Jozefkerk De Fonkel

Ameideflat

R

GE

LA

IES

OL

ST

BINNENSTAD

y al

bertus kerk

K

DIJ

KE

BA

Th. Driessen Instituut

Knippenberg College

AR

STRAAT

JAN

AAT

BERKENDONK

LU

EM PRIN ZEN

CAS

WILL

HEI STR

Den Herd

KA

NOORDENDE

G AS

SE

L

AN

ST

BAAN

De Braak

SWH

UD

ST

OOSTENDE

AN PELBA

Speeltuin

AT

RA

SE

JK

DI

WOL

RIJ

Bs De Rank (loc. Binderen)

ROC Ter Aa

AN

N

AA

UI KEIZERIN MARIA LAAN

EL

OM

De Pannehoeve

VO

LA

N

CE

AR

KR

RLA

N

De Kamenij

VE

Dr. Knippenberg Vakcollege

E DA

NN

ZO

TTE

LAA

TT

Bs De Rank

J.Visser museum

mbad issen

AN

UW

N

PO

OEC

DIERDONK

Bs Dierdonk G SIN

CENT

LAA

LUS

AN

Dr. Knippenberg Vakcollege

SBR

CH NA

ERLA

VIN

GH

v. GO

PAU

Dr. Knippenberg College

RUU

Parkzicht

LE

LI

Brede school Helmond-Noord ROC Ter AA zorg&welzijn

De Toermalijn

REIG

WA TER

EL

NG

SI

NIEUWVELD

De Eeuwsels

Vrije school Peelland

plantsoen, akkers, weiland bos

ITE

AAN USL RM VEN T PE NSTAN

51º30’ NB

AA

CO

De Bus

Binderen

BAKELSE

Bs Salah Eddin El Ayyoubi

JUP

HARMONIESTRAAT

NOORD

De Robbert

sportcomplex sportveld

A VA

Bs De Bundertjes

SE

EN

EM D

O.L. Vrouwe Middelares

BE

VAART

RAS

EL IV

IE

BROUWHUIS

RIV

R

IE

REN

SI

NG

ZUID-WILLEMS

G

De Weyer

De Loop

PEELEIK

ENDONK LUNG

Bs De Korenaar

IJK

ZUID DIJK

Motorcrossbaan

SD BO

Rietbeemd

Trafo station

R

N279

EN

SI

N

G

EL

EDELH AN ERTLA

EINDHOVENSCH KANAAL

Kloostereind

VA RE

NS

CH

UT

Sportpark Espendonk

W

EI

JE

R

W

EG

12

N6

G

E WE

AD

CH

RO DE WEG

ROCHA

GEMEENTE SOMEREN

ROCHADE

WEG

NIEUWE AA HAVE R

DIJ K

Varenschut

DIJK

UM

ZUID-WILLEMSVAART

Bebouwd OOST Landbouw

Recreatie

Semi-bebouwd

51º27’ NB

KOR EN

Sluis Nº9

MAIS DIJK

Bos en natuur

GERST DIJK

Verkeer

B.Z.O.B

Grondgebruik (Bron: CBS, bewerking O&S)

5º40’ O.L

5º41’ O.L

5º42’ O.L

5º43’ O.L


Helmond ondernemersstad! Dynamiek en ambitie Helmond is een dynamische, nog steeds groeiende stad met ca. 90.000 inwoners. Een stad met verrassende gezichten: het dynamische hart van de groene Peelregio, hoogwaardige architectuur en bijzondere woonwijken. Als tweede stad van de toptechnologie regio Zuidoost- Brabant speelt zij een belangrijke economische rol in Brainport. De stad heeft zich ontwikkeld van een traditionele industriestad tot een woon-, werk en leefstad met een hoogwaardige economie en een aantrekkelijk leefklimaat. Kortom, een energieke en ambitieuze stad met een frisse, jonge bevolking. Speerpunten van de Helmondse economie zijn automotive en food processing. Gemeente Helmond werkt samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen actief aan de verdere versterking van deze clusters. Stuwende krachten zijn ook de clusters rondom mechatronica, fijnmetaal, industriĂŤle bouw en industrieel ontwerp. Los daarvan wil Helmond voor alle ondernemers een aantrekkelijke stad zijn met uitstekende vestigingsmogelijkheden en een attractief ondernemersklimaat.

12


Uitstekend ondernemersklimaat Gemeente Helmond hecht veel waarde aan een goed contact met het bedrijfsleven en steekt daar ook veel energie in. Door goed te luisteren naar wat er leeft bij ondernemers kan de gemeente daar waar mogelijk inspelen op vragen vanuit de markt en kan zij haar dienstverlening nog beter aanpassen aan de wensen vanuit het bedrijfsleven. Helmond heeft wat dat betreft een naam hoog te houden. Het onderzoek Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 van het ministerie van Economische Zaken is duidelijk: van de 31 grootste steden heeft Helmond het beste ondernemingsklimaat. Ook in 2007 stond Helmond op ĂŠĂŠn. Onderzocht werd onder meer de ontwikkeling en herstructurering van bedrijfslocaties, de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, het nakomen van afspraken en het elektronisch bedrijvenloket. Maar een goed ondernemingsklimaat is vooral de verdienste van de Helmondse ondernemers zelf. Dankzij de open en constructieve manier van samenwerken van het Helmondse bedrijfsleven, is het voor gemeente Helmond gemakkelijk om zicht te krijgen op wat er speelt en kan er slagvaardig worden samengewerkt met het bedrijfsleven. Gemeente Helmond is trots op haar ondernemers en bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat. En voor ondernemers die graag kennis willen maken met het prettige ondernemingsklimaat dat Helmond te bieden heeft staat onze deur altijd open. Meer informatie Voor vestigingsinformatie of andere ondernemersvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Economie & Arbeidsmarkt: Tel 0492 58 7630 www.Helmond.nl/ondernemen

13


Bedrijvencentrum Carré biedt meer dan huisvesting Aan de Steenovenweg 5 op industrieterrein Groot Schooten vindt u Bedrijvencentrum Carré. Een bedrijvencentrum dat al jaren diverse jonge Helmondse bedrijven representatieve huisvesting met dienstverlening biedt. Doel van het centrum is ondernemers dusdanig te faciliteren dat ze hun bedrijf succesvol kunnen uitbouwen. Startende en jonge bedrijven kunnen zich er gedurende enkele jaren vestigen om te groeien en vervolgens uit te vliegen naar een locatie elders in de regio. In Helmond zijn hier inmiddels meer dan 150 bedrijven in geslaagd. Carré maakt onderdeel uit van Brainport Development, de ontwikkelingsmaatschappij die werkt aan het versterken van de regio Brainport. Brainport Development heeft geen winstoogmerk maar wil met het aanbieden van aantrekkelijke bedrijfshuisvesting een bijdrage leveren aan het versterken van de regionale economie en werkgelegenheid in Brainport. Veel voordelen Bedrijvencentrum Carré biedt flexibele en betaalbare huisvesting op maat. Er zijn kleinschalige kantoorruimten (vanaf 25 m²), ateliers (vanaf 50 m2 ) en bedrijfsruimtes (vanaf 75 m2) die in verschillende combinaties en maten gehuurd kunnen worden en waar huurders niet meteen voor langere tijd aan vast zitten; Brainport Development hanteert een doorlopende opzegtermijn van slechts vier maanden! Carré biedt veel meer dan alleen huisvesting. Ondernemers kunnen gebruik maken van aanvullende voorzieningen zoals bemande receptie, telefoon- post- en secretariaatsservice, vergaderruimten en kantoorapparatuur. Ook het netwerk waar bedrijven binnen het bedrijvencentrum deel van uitmaken, moet niet worden onderschat; menig ondernemer doet hier bedrijfsmatig zijn voordeel mee. Denk alleen al aan potentiële klanten, samenwerkings- en kennispartners.

14


Dienstverlening Brainport Development breed toegankelijk Ondernemers in Carré kunnen een beroep doen op de gratis dienstverlening van Brainport Development; bedrijfsadviseurs verstrekken professioneel en onafhankelijk bedrijfskundig en financieel advies en informeren over de financieringsoplossingen voor uw bedrijf. Deze dienstverlening is overigens ook beschikbaar voor bedrijven die elders in Helmond of de regio gevestigd zijn. Zo bieden onze adviseurs samen met experts van een aantal marktpartijen de Brainport MKB Groeiwijzer aan, een team van experts dat met u meekijkt waar de kansen voor uw bedrijf liggen en hoe u deze kunt verzilveren. Op www.uwbedrijfgaatgroeien. nl kunt u een gratis quickscan aanvragen. Wilt u meer weten over financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf? Ga naar www.mkbfinancieringsgids.nl waar alle mogelijke financieringsoplossingen voor bedrijven zijn verzameld. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op www.brainportdevelopment.nl of maak een afspraak met onze bedrijfsadviseurs via de Brainport MKB Desk, tel. 040-239 0500 of e-mail: brainportmkbdesk@brainportdevelopment.nl. Meer bedrijvencentra in de regio Carré is een van de zes bedrijvencentra van Brainport Development. De andere centra zijn gevestigd in Eindhoven (Twinning Center, ¬βèta en Gilde), Valkenswaard (Delta) en Nuenen (De Pinckart). In de nabije toekomst komen er in Eindhoven twee nieuwe centra bij: Catalyst op het terrein van de TU/e en een tweede βètagebouw op de High Tech Campus Eindhoven. Volop mogelijkheden voor jonge, ambitieuze ondernemers uit Brainport! Alle informatie over de bedrijvencentra en het unieke ‘meerdanhuisvesting-concept’ van Brainport Development vindt u op www.meerdanhuisvesting.nl Bedrijvencentrum Carré

Brainport Development

Steenovenweg 5, Helmond, Industrienummer 3377

Emmasingel 11, Eindhoven

Postbus 172, 5700 AD Helmond

T. 040 – 751 24 24

T 0492 47 24 72 F 0492 47 26 00

E. info@brainportdevelopment.nl

E receptie@carre.brainportdevelopment.nl

I. www.brainportdevelopment.nl

I www.meerdanhuisvesting.nl

I www.meerdanhuisvesting.nl

15


INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS & JURIDISCH ADVIES

Janssen & Janssen is met 11 vestigingen en 150 medewerkers de credit managementspecialist van Zuid-Nederland. Wij zijn inzetbaar in het totale incassotraject en adviseren ondernemers bij het professionaliseren van het eigen debiteurenbeheer. Daarnaast bieden wij met onze aparte divisie Juridische Zaken advies bij de meest voorkomende zakelijke geschillen, variĂŤrend van huurgeschillen tot arbeidsgeschillen. Vooruitstrevend en anders dan anderen! Uw voordeel? Een one-stop-shop voor het voorkomen en aanpakken van al die zakelijke geschillen die teveel tijd van u vragen. Wij gaan graag met u om de tafel zitten om samen met u de puntjes op de i te zetten. Dan kunt u doen wat u het liefste doet: ondernemen zonder zorgen! Viola Markus en Roy Beerens Raad. Daad. Resultaat. Tel: (040) 290 38 03

|

www.janssen-janssen.nl

Raad. Daad. Resultaat.


ABAB accountants en adviseurs B.V. Wim Martens Directeur accountancy 06 22 20 25 12 wim.martens@abab.nl

Bedrijfsomschrijving ABAB is een allround accountancy- en adviesorganisatie en onderscheidt zich door haar brede dienstverlening. We hebben alle specialismen in huis om u de gewenste ondersteuning voor al uw financiĂŤle, fiscale en juridische vraagstukken en uitdagingen te kunnen bieden.

Doelgroep

Midden en grootbedrijf.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

750

Favoriete uitspraak

Doe er uw voordeel mee.

Steenovenweg 4a 5708 HN Helmond t 0492 57 98 88 f 0492 57 98 00

1924

e info@abab.nl w www.abab.nl

17


Acushnet Nederland B.V. Peter Nelisse DC Manager peter_nelisse@acushnetgolf.com

Bedrijfsomschrijving Acushnet is wereldwijd de nummer 1 in golfprodukten. Titleist en Footjoy zijn in de internationale golfsport vooraanstaande merken van ballen, schoenen, handschoenen en golfclubs. Vanuit Helmond verzorgen we de distributie naar onze klanten in Europa

Doelgroep

Golfers

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

18

2000 35 Goede bedrijfshuisvesting Niets zonder moeite Golf, reizen, lezen, theater en concert Jan Lammers

Heibloemweg 3 5704 BS Helmond t 0492 50 50 00 f 0492 50 50 01

e nloffice@acushnetgolf.com


ADC Autogroep Wim van Eijndhoven Accountmanager Fleetsales&Leasing 06-51615685 fleetsales@adcautogroep.nl

Bedrijfsomschrijving De ADC Autogroep steeft ernaar om binnen het rayon Brabant oost als het optimum in mobiliteitsdienstverlener te gelden. Wij bieden de klant het volledige portfolio m.b.t. mobiliteit en profileren het ”one stop shopping” principe. Voor VW, Audi en VW Bedrijfswagens.Zakelijk en professioneel

Doelgroep

Allen die met mobiliteit te maken hebben

Bestaat sinds Aantal medewerkers

45

Favoriete uitspraak Hobby’s

Varenschut 17 5705 DK Helmond t 0492 53 51 70 f 0492 52 72 44

1990

Gas erop Tennis, Golf, fitness en muziek

e info@adcautogroep.nl w www.adcautogroep.nl

19


Adprosign Harrie Swinkels

Directeur 06 13 37 98 66 info@adprosign.eu

Bedrijfsomschrijving Het juiste adres voor al uw beletteringen, groot formaat prints en systeemstands. Wij leveren u hoge kwaliteit, lange levensduur en 100% service, dit alles tegen zeer aantrekkelijke prijzen

Doelgroep

Bedrijven en particuliueren

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2006

20

2 Toeval, weinig aanbod in deze grootte

Hooibeemd 3 5705 DD Helmond t 0492 43 28 31 f 0492 59 92 40

e info@adprosign.eu w www. adprosign.eu


Agrods B.V. Roland Boerekamps Directeur 06 20 24 65 10 roland@agrods.nl

Bedrijfsomschrijving Agrods BV is een watersnijbedrijf met 20 jaar ervaring en kennis op het gebied van watersnijtechniek. Wij onderscheiden ons in deze markt, door kwaliteit, betrouwbaarheid en korte levertijden.Hiervoor hebben wij de meest geavanceerde 3 koppige watersnijmachines ĂŠn vakmensen in huis

Doelgroep

Metaal,kunstof,rubber,keramisch,hout,

natuursteen en glas industrie

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2004 6 Was voor mijn bedrijf destijds een goede plek

Favoriete uitspraak

Als je niets onderneemd gebeurd er niets,

als je iets onderneemd gebeurd er altijd wel iets

Hobby’s Graag in gesprek met

Voetbal,koken,muziek

Prestonpalace, koperehoorn, pretpark Calcar in

Duitsland)

Buitendijk 8b 5705 CD Helmond t 0492 45 00 42 f 0492 43 04 00

Henny van de Most (eigenaar van bv;

e info@agrods.nl w www.agrods.nl

21


Airconomics klimaatbeheersing J. Vogels Directeur 06 22 78 45 81 john@airconomics.eu

Bedrijfsomschrijving Airconomics werkt vanuit 2 vestigingen Helmond en Ridderkerk en is de klimaatspecialist voor airconditioning, warmtepomp en wtw. Duurzaam en maatwerk oplossingen voor het koelen, verwarmen en ventileren.

Doelgroep

B2B.

Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

5

Favoriete uitspraak Hobby’s

Niets is onmogelijk.

22

Ook woonachtig in Helmond.

Golf en fitness.

Waterdijk 4 2983 GT Helmond t 0492 56 43 84 f 0180 46 48 83

e info@airconomics.eu w www.airconomics.eu


“alco” lettering B.V. Lex Coolen Directeur / Eigenaar info@alcolettering.nl

Bedrijfsomschrijving Gespecialiseerd in totale reklamepresentatie, van idee tot realisatie. Specialisten in beletteren en decoreren

Doelgroep

Automotive, bouw, detailhandel, bedrijfsleven in

het algemeen

Bestaat sinds Waarom gevestigd in Helmond

1978 Goede bereikbaarheid, centrale ligging

Favoriete uitspraak Hobby’s

Helmondse evenementen,

Bestuurslid: Keiebijters (carnaval),

Sinterklaasstad Helmond (Kasteel van

Sinterklaas), Keiegalmers (amusementskoor),

USA oldtimers, Toneelgroep St. Genesius

Graag in gesprek met

Bram van de Vlugt

Zuiddijk 35 5705 CS Helmond t 0492 54 65 22 f 0492 54 69 95

Vooral creatief blijven!

e info@alcolettering.nl w www.alcolettering.nl

23


Architectenbureau Wilfried van den Broek Wilfried van den Broek Architect 06 22 45 52 03 architecten@wilfriedvandenbroek.nl

Bedrijfsomschrijving Architectenbureau Wilfried van den Broek is breed georiĂŤnteerd, zowel qua verscheidenheid in diciplines als qua diversiteit in projecten; van dakkapel tot schoolgebouw en van aanbouw tot kantoorgebouw kunt u bij ons terecht.

Doelgroep

Niet specifiek.

Bestaat sinds Waarom gevestigd op Groot Schooten

1999 Centrale ligging, goed bereikbaar.

Favoriete uitspraak

Alles kan.

Hortsedijk 23 5708 HA Helmond t 0492 513010

24

e architecten@wilfriedvandenbroek.nl w www.wilfriedvandenbroek.nl


Producten en diensten ARBO UNIE locatie Helmond

Geachte werkgevers, Uw medewerkers vormen de vitale bouwstenen van uw organisatie. Arbo Unie zet graag haar expertise in bij de ondersteuning van de gezonde groei en ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie. Wij zijn dé specialist op het gebied van Risico management, inzetbaarheid en workability. Mw. Muriël Thijssen, Manager Advies Team Helmond, Eindhoven, Valkenswaard, Weert: 06-525022256

Medewerkers met RSI klachten? Het doel van onze ergonomen is om mensen zo te laten werken dat er

In Nederland wordt in 30% van de bedrijven

optimale afstemming tussen mens en organisatie

regelmatig gewerkt met toxische stoffen of

en/of machine.

biologische agentia. Onze veiligheidskudigen en

Neem contact op met

arbeidshygienisten kunnen u hierover adviseren neem

Aaike Roosen, Ergonoom:

contact op met:

06-21857306

Henry Boerenkamp, Arbeidshygiënist:

Maurice Nota, Bedrijfs fysiotherapuet:

06-52502332

06-30453817

Jan Pero, Hoger veiligheidskundige: 06-52502467

Re-integratie of terugkeer in het arbeidsproces na Op het gebied van keuringen heeft Arbo Unie ook

lange afwezigheid is geen sinecure. Dit vereist

alle nodige deskundigheid in huis. Of het nu om

zorgvuldige begeleiding.

CBR, vrijwillige of verplichte keuringen gaat. Alle

Neem contact op met

informatie over keuringen

Dorrith Stockx, Reïntegratiemanager:

Planbureau Eindhoven: 040-2163111

06-52502498

Coördinator Keuringen: 040-2163138

Wij ontdubbelen voor u daar waar mogelijk maximaal de kosten van de GZ-psycholoog en de

Workability index (WAI):

Fysiotherapuet bij alle verzekeraars in Nederland.

Ed Hermans, Arbeids & Organisatie adviseur:

David van de Koppel, Geregistreerd

06-51502360

Bedrijfsarts: 06-52500016

Direct online beschikbaar 20 euro pp en een groepsrapportage voor 1500 euro. Verzuim van werknemers verdient uw aandacht. In Arbo Unie Opleidingen & Trainingen is samen

het belang van de medewerker zelf, maar ook van uw

gegaan met Protekt. Bedrijfshulpverlening,

organisatie...

(levensreddend) eerste hulp, gebruik AED,

David van de Koppel, bedrijfsarts:

Neem contact op met: Info@protect.nl

06-52500016

Ad van de Heijden: 06-52502092


Arie Oversier Grondwerken & Machineverhuur Arie Oversier Directeur / eigenaar 06 50 51 48 42 info@arieoversier.nl

Bedrijfsomschrijving Naast de onderaanneming zijn we ook actief in de verhuur van grondverzet machines. In 1998 zijn Ineke en ik ons bedrijf begonnen met het verhuren van een loader. Op dit moment hebben we een vloot aan machines in de verhuur. De combinatie van verhuur en onderaanneming maken ons een goede collega.

Doelgroep

Alle voorkomende grondwerkzaamheden.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

26

1998 20 Door de ideale combinatie van wonen en werken. Als je er voor gaat komt alles goed. Autorally, subaru impreza en werken. Jan en Gerard de Rooy.

Rooseindsestraat 25 5705 BP Helmond t 0492 55 94 46 e info@arieoversier.nl f 0492 51 78 26 w www.arieoversier.nl


Arie Oversier Grondwerken & Machineverhuur Edgar de Ruijter Commercieel directeur 06 57 54 77 25 edgar@arieoversier.nl

Bedrijfsomschrijving Arie Oversier Grondwerken & Machineverhuur is een onderaannemer die actief is in alle facetten in de Grond, Weg en Waterbouw. Onze bedrijfsstructuur, de inrichting van ons machinepark en de kennis van het werk, maken dat wij breed inzetbaar zijn in onze branche.

Doelgroep Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

Alle voorkomende grondwerkzaamheden. 1998 20 Centraal t.o.v. Helmond en de uitvalswegen.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Annemarie van Gaal (beste onderneemster van

Nederland).

Slim werken is beter dan hard werken. Voetbal, varen en muziek.

Rooseindsestraat 25 5705 BP Helmond t 0492 55 94 46 e info@arieoversier.nl f 0492 51 78 26 w www.arieoversier.nl

27


Architektenburo Joosten b.n.a. Ben Joosten Directeur / eigenaar 06 53 39 19 14 ben@archjoosten.nl

Bedrijfsomschrijving Architektenburo Joosten b.n.a. is een breed geörienteerd, meedenkend, creatief bureau. Nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing van bedrijfspanden en woonhuizen. Restauraties van monumenten. Wij bieden kwaliteit en honoreren het gestelde vertrouwen bij onze klanten.

Doelgroep

Zakelijke en particuliere markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

28

1987 5 Goede ligging, goede parkeervoorziening. Klant is Koning / Carpe Diem. Golf, biertje/wijntje drinken. “Ú”

Lage Dijk 29f 5705 BX Helmond t 0492 66 36 21 f 0492 66 31 95

e buro@archjoosten.nl w www.archjoosten.nl


Arte B.V. Hugo van Osch DGA 06 53 13 90 41 hugo@artedigranito.nl

Bedrijfsomschrijving Arte produceert en vermarkt producten van steen en afgeleiden daarvan voor toepassingen op het gebied van ”leven en beleven”. Wij streven hierbij naar een duurzame nummer 1 positie op het gebied van kwaliteit, innovatie en klantgeorienteerd handelen.

Doelgroep

Keuken en sanitairvakhandel.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB

1995 70 Goed aangelegd industrieterrein met prima uitstraling.

Favoriete uitspraak Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen. Hobby’s Golf en duiken. Graag in gesprek met Mark Rutte.

Maisdijk 4 5704 RM Helmond t 0492 58 05 00 f 0492 58 05 05

e info@artedigranito.nl w www.artedigranito.nl

29


Aswa keukens Robbert Leemans Directeur r.leemans@aswakeukens.nl

Bedrijfsomschrijving Ontwerpen, leveren en plaatsen van keukens.

Doelgroep

Consument, aannemer, ontwikkelaar,

coöperatie en instituonele belegger.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1977 ca. 60 Goed bereikbaar en voldoende

uitbreidingsmogelijkheden.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Hockey, skiën, gezin en lekker eten!

30

Het glas is altijd halfvol. Wim van der Leegte.

Zuiddijk 18 5705 CS Helmond t 0492 54 81 86 f 0492 52 24 49

e info@aswakeukens.nl w www.aswakeukens.nl


Auto Aarts / Suzuki Helmond Marleen en Tenny Strauss Directie 06 23 23 44 64 mstrauss.0193@mazdanet.nl

Bedrijfsomschrijving Dealer van Mazda en Suzuki Verkoop, onderhoud en reparatie van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s en campers Een echt familiebedrijf, betrouwbaar, gegarandeerde kwaliteit en net dat beetje extra doen voor de klant.

Doelgroep

Particuliere en zakelijke markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

Autoboulevard, gezamenlijk meer

aantrekkingskracht creëren.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Paarden, fietsen en lekker thuis genieten.

Varenschut 15 5705 DK Helmond t 0492 50 61 61 f 0492 50 61 60

1964 12

Waar een wil is, is een weg.

e info.0193@mazdanet.nl w www.autoaartshelmond.nl

31


Autobedrijf J.Janssen B.V. R.Bleeker Directeur 06 51 15 28 54 r.bleeker@autobedrijf-janssen.nl

Bedrijfsomschrijving Verkoop/ leasing/ financiering van nieuwe en gebruikte auto’s. Onderhoud/ reparatie en schade/ruit herstel van automobielen. Verzorgen van auto verzekeringen. inbouw van accessoires aan en in automobielen

Doelgroep

Particulier groot/midden/klein bedrijf

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1994 25 Centrale ligging voor automotive activiteiten

Favoriete uitspraak Hobby’s

Hardlopen, golf, fietsen, hockey begeleiding,

watersport

Graag in gesprek met

Van den Broek logistics

32

Elke dag nieuwe ronde nieuwe kansen

Varenschut 9 5705 DK Helmond t 0492 50 40 00 f 0492 50 40 10

e helmond@renault-janssen.nl w www.autobedrijf-janssen.nl


Autobedrijf Kuijten B.V. Erwin Kuijten Directeur 06 46 04 70 85 erwin@kuijtenauto.nl

Bedrijfsomschrijving Autobedrijf Kuijten is een familibedrijf wat zich graag onderscheid door goede en snelle service te verlenen. Om dat te verlenen zij we ook aangesloten bij het landelijk onderhoudketen 123 autoservice, waardoor we niet alleen de particulier berijder helpen maar ook de zakelijke leaserijder.

Doelgroep

Een ieder die in een automobiel rijdt en goede

service verlangd.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

1996 6

Favoriete uitspraak Hobby’s

Met mijn gezin er op uit, bv. strand of bos.

Doe wat je graag doet en doe dit goed!

Churchilllaan 123-125 5705 BK Helmond t 0492 52 93 43 e info@kuijtenauto.nl f 0492 56 55 43 w www.kuijtenauto.nl

33


Autobedrijf Marco van Hoof Marco van Hoof Eigenaar 06 23 46 55 20 info@marcovanhoof.nl

Bedrijfsomschrijving Reparatie, onderhoud, schadetaxatie & reparatie, apk keuringen, import & export, van alle merken auto’s. Wij hebben geen 8 tot 5 mentaliteit omdat wij ook veel voor bedrijven werken zijn wij s’avonds ook geopend, kortom wij zijn van alle markten thuis en uw auto is bij ons in goede handen.

Doelgroep

Alles waar wielen onder zitten, met

motor natuurlijk.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

2004 3

Favoriete uitspraak

Alles is te maken.

34

Buitendijk 1a 5705 CD Helmond t 0492 52 92 26 f 0492 52 05 75

e info@marcovanhoof.nl w www.marcovanhoof.nl


Autorent / Selfstorage Helmond Hans Daub 06 52 50 49 86 hansdaub@selfstoragehelmond.nl

Bedrijfsomschrijving AUTORENT: Verhuur van auto’s. Personen- en bestelwagens, busjes en bak- en vrachtwagens. Voor 1 dag of onbepaalde tijd en alles wat daar tussen zit. SELFSTORAGE: Verhuur van opslagboxen in meer dan 25 afmetingen voor bedrijfsgoederen en -archieven. AUTORENT/SELFSTORAGE: 7 dagen per week open.

Doelgroep

Zakelijke en particuliere markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

Vlierdensedijk 43 5708 CK Helmond t 0492 54 41 12 f 0492 56 49 06

2007 2 Wij bedienen heel Helmond.

e info@selfstoragehelmond.nl w www.selfstoragehelmond.nl

35


Autoschade Otten BV J. Otten Directeur 06 21 81 30 51Â ottenjs@gmail.com

Bedrijfsomschrijving Autoschadeherstel aan personenautos en lichtebedrijfswagens

Doelgroep

Particulieren en bedrijven

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

2011

Berijkbaarheid

Favoriete uitspraak

Strak en vlak secuur en niet duur

36

6

Duizeldonksestraat 22 5705 CA Helmond t 0492 54 59 52 e autoschade-otten-helmond@planet.nl f 0492 54 59 58 w www.autoschade-otten.nl


Autotaalglas Helmond V.O.F. André Peters Eigenaar 06 51 82 89 68 andre@autotaalglashelmond.nl

Bedrijfsomschrijving Wij zijn een zelfstandige autoruitspecialist die samenwerkt met de landelijke franchiseketen van Autotaalglas Nederland. Daardoor hebben wij afspraken met alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland en mogen we ook voor alle maatschappijen werken

Doelgroep

Bedrijfswagenparken, Lease auto´s en

particuliere auto´s.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1990

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Nijverheidsweg 2B 5705 BN Helmond t 0492 52 65 45 f 0492 52 94 64

4 Centrale ligging. Hakuna matata. Mijn Paarden. Mark Rutte.

e hel@autotaalglas.nl w www.autotaalglas.nl

37


BC Fotografie B.V. Johan Bakels en Jenny van den Hurk

Bedrijfsomschrijving Het visualiseren van uw boodschap op een creatieve en commerciele manier. Een kleine greep uit ons klantenbestand: Janssen Fritsen, Philips Lighting, Bavaria, Villeroy en Boch, DSM, Radson, Campina, Sanidrome en nog vele andere.

Doelgroep

Bedrijven en instanties die hun boodschap door

middels van mooie pakkende beelden willen

vertellen aan hun klanten / doelgroep.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

Beiden zijn geboren en getogen in Helmond,

voor het werk komen we door het hele land en

ver daarbuiten. We verplaatsen ons naar daar

waar de klanten graag willen. Maar de thuisbasis

blijft Helmond, heerlijk dicht bij huis en de klanten

weten ons inmiddels zeer goed te vinden.

Favoriete uitspraak Hobby’s

een beeld zegt meer dan 1000 woorden Johan fotograferen, reizen en streekgerechten

proeven

Jenny fotograferen, schilderen, motor rijden,

uitgebreid koken en heerlijke wijnen proeven

1995 2

Steenovenweg 11-13 5708 HN Helmond

38

t

0492 53 52 54

e info@bc-fotografie.nl w www.bc-fotografie.nl


Balans Sportartikelen B.V. Engeliene en Peter van der Horst Directeur / eigenaar 06 25 03 56 39 info@balanssport.com Bedrijfsomschrijving Fabrikant/groothandel van custom made sport- en wielerkleding. Wij leveren aan verenigingen en bedrijven. Ook kunnen bedrijven bij ons terecht voor bedrijfs- en promotiekleding en verzorgen wij de bedrukkingen en borduringen daarvoor. Goede prijs-kwaliteit, flexibel en snelle levertijden

Doelgroep

Verenigingen, wielerploegen en bedrijven.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak

1990 7 Goed ondernemersklimaat. Geniet van het leven, want je leeft maar

één keer.

Hobby’s Graag in gesprek met

Tennis en golf.

Breedijk 33 5705 CJ Helmond t 0492 54 81 00 f 0492 55 03 18

Mark Rutte.

e info@balanssport.com w www.balanssport.com

39


BanuBad Nederland B.V. Hans Bazelmans Directeur hans.bazelmans@banubad.nl

Bedrijfsomschrijving BanuBad is één van Nederlands meest succesvolle producent van badkamermeubelen en wastafelbladen. BanuBad heeft het hele proces van ontwerp tot eindproduct en verkoop in eigen beheer en waarborgt hiermee uitstekende kwaliteit en service.

Doelgroep

Showroomhoudende sanitairspecialist.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1992 23 Goede bereikbaarheid en een uitstekende

uitstraling.

Favoriete uitspraak

Niet wachten tot een kans voorbij komt.

Creëer je eigen kansen.

Hobby’s Graag in gesprek met

Mountainbiken en mijn kinderen.

40

Lance Armstrong.

Vossenbeemd 94 5705 CL Helmond t 0492 50 91 00 f 0492 50 91 09

e info@banubad.nl w www.banubad.nl


st!

kun n e e s i n e nmak

Schoo

n: rhoud va e d n O & t Reiniging le ia c e en | Tapij p ll S e , m k a a L a | ex Schoonm ls | Luxafl e v e G | n een | Rame Natuurst | n e r Kantoren e lo v c. anken et | Linoleum b n , e n r e e d lo e h lv ver Korre cholen, o s , n e v ij r Bed Voor o.a.:

Pieters Cleaning Groep Ambachtsweg 50, Mierlo Tel. 0492-432363


Bekkers Autoschade Helmond Danny Bekkers Directeur 06 53 90 00 87 d.bekkers@bekkers-autoschade.nl

Bedrijfsomschrijving De Bekkers Autoschade Groep heeft 3 ultramoderne schadeherstelbedrijven in Eindhoven, Valkenswaard en Helmond. Bekkers Autoschade heeft de kennis, de kwaliteit en de mentaliteit om uw auto nog goed te maken, wij hebben nog hart voor uw auto.

Doelgroep

Particulier / zakelijk / overheid.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2002 11 A-locatie en mooie driehoek met Eindhoven

en Valkenswaard.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Auto’s / film / muziek / PSV.

uit met wie.

42

Een irritatie begint bij jezelf. Een goed gesprek is nooit weg, maakt niet

Varenschut 21B 5705 DK Helmond t 0492 58 89 60 f 0492 52 72 51

e helmond@bekkers-autoschade.nl w www.bekkers-autoschade.nl


Bestra Interbouw BV Rob van den Berg Directeur 06 21 83 44 70 rob@bestra.nl

Bedrijfsomschrijving Het vervaardigen van hoogwaardige interieurs voor de particuliere en zakelijke markt. Inrichtingen voor zorg,horeca,detailhandel,kantoren enz. Algehele betimmeringen voor woonhuizen waaronder keukens,inloopkasten, badmeubels,deuren,plinten,architraven enz.enz. Buitentimmerwerk en verbouwingen

Doelgroep

Iedereen

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1999

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Vossenbeemd 49 A 5705 CL Helmond t 0492 56 50 61 f 0492 56 52 60

6 Ideaal aan vossenbeemdse locatie Morgen nieuwe dag en altijd met een lach Golf, vakantie Minister van economische zaken

e info@bestra.nl w www.bestra.nl

43


BGM industrie- en garagedeuren Jos Baggermans Directeur 06 24 36 02 32 j.baggermans@bgmdeuren.nl

Bedrijfsomschrijving Verkoop en montage van industrie-, garage- en voordeuren van het merk HĂśrmann, alsmede service en onderhoud van alle merken deuren.

Doelgroep

Bedrijven en consumenten met de behoefte

aan deuren op het gebied van onderhoud,

service en montage.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s

44

2002 6 Hoogeind is de plek voor detail- en groothandel. Carpe Diem. De kinderen.

Duizeldonksestraat 28 5705 CA Helmond t 0492 53 48 80 e info@bgmdeuren.nl f 0492 55 33 89 w www.bgmdeuren.nl


BICON Laboratories B.V. Frank Engelen Directeur / mede-eigenaar 06 22 79 83 92 Frank.Engelen@bicon.nl

Bedrijfsomschrijving BICON is een elektrofysisch laboratorium voor het verrichten van EMC-metingen aan elektrische apparatuur. EMC betekent elektromagnetische compatibiliteit: elektronika moet storingsvrij functioneren. De faciliteiten zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA), de RDW en Amerikaanse FCC.

Doelgroep

Elektronika ontwikkelaars en fabrikanten.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Waterdijk 3a 5705 CW Helmond t 0492 39 09 11 f 0492 39 04 33

1996 6 Ondernemersklimaat en goede bereikbaarheid. Smiles are for free. Muziek (Marillion) en Whisky (Speyside). Bram Mos​zkowicz.

e bicon@bicon.nl w www.bicon.nl

45


Black & Colors Leon Kuyten Directeur / eigenaar 06 54 35 22 38 l.kuyten@black-colors.nl

Bedrijfsomschrijving Black & Colors is een grafisch bedrijf dat goed is in drukwerk, kopiëren en printen. Wij bedienen de zakelijke markt maar particulieren zijn zeker zo welkom. Iedereen krijgt aandacht en advies. Wij denken mee, ook al valt het buiten het direkte grafische werk. Gewoon het snelste adres in de regio!!!!

Doelgroep

Zakelijke en particuliere markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

2000 11 Dicht bij huis en een prettige werkomgeving.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Je leeft maar één keer.

biertje drinken.

46

Voetbal kijken, oude auto’s, het gezin en een lekker

Panovenweg 35 5708 HR Helmond t 0492 52 72 50 f 0492 53 39 66

e info@black-colors.nl w www.black-colors.nl


Bressers Tentenverhuur B.V. Ferry Bressers Directeur 06 53 45 01 40 ferry@bresserstenten.nl

Bedrijfsomschrijving Bressers Tentenverhuur BV verhuurd grote en kleine (feest)tenten voor uiteenlopende activiteiten door geheel Nederland. Mede door onze samenwerking met collĂŠga-verhuurbedrijven kunnen wij onze klanten, indien gewenst, een doordacht concept aanbieden.

Doelgroep

Bedrijven, verenigingen, stichtingen en festivals.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1992 7 Goede bereikbaarheid, dicht bij

samenwerkende bedrijven.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Mountainbiken en sauna.

Middendijk 38-d 5705 CC Helmond t 0492 59 94 94 f 0492 59 94 14

Niet denken in problemen maar in oplossingen. Hugh Hefner.

e info@bresserstenten.nl w www.bresserstenten.nl

47


Buvo Castings B.V. Jan Muijen Algemeen directeur 06 53 15 63 83 muijen@buvo.nl

Bedrijfsomschrijving Buvo Castings is een aluminium hogedrukgieterij gespecialiseerd in het gieten en het mechanisch bewerken van producten voor diverse toepassingen. Daarnaast houdt Buvo zich bezig met de ontwikkeling en productie van gereedschappen in de eigen gereedschapmakerij BUVO Tools.

Doelgroep

Systeem leveranciers automotive, Gas en

telecomindustrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1980

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

48

130 Historisch bepaald. Geniet van alles wat je doet. Niets plannen. Iedereen die een goed gesprek wil voeren.

Achterdijk 25 5705 CB Helmond t 0492 54 64 94 f 0492 55 21 48

e info@buvo.nl w www.buvo.nl


Bvbmetaal Bjorn Eigenaar 06 50 54 06 83 bvbmetaal@mierlo.nu

Bedrijfsomschrijving Een fijnemechanisch bedrijf dat zich bezig houd met het vervaardigen van kleine tot middel grote producten. VariĂŤrend in enkel stuks tot kleine series en van RvS tot kunstof.

Doelgroep

Indutrie, metaal sector.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

2007

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Steenovenweg 5 5708 HN Helmond t 0492 47 24 09

1 Rustig gelegen. Alles komt goed. Werken. De bank.

e bvbmetaal@mierlo.nu w www.bvbmetaal.nl

49


C. Kornuyt B.V. Cor kornuyt (directeur) Serge Kornuyt (manager) Cor: info@kornuyt.nl Serge: serge@kornuyt.nl

Bedrijfsomschrijving C. Kornuyt BV is een succesvol bedrijf dat zich volledig gespecialiseerd heeft in het aanbrengen en verwerken van kwalitatief hoogwaardige bouwchemische producten. Onze specialiteiten lopen uiteen van vochtbestrijding tot het leggen van kunststofvloeren tot aan gebouwonderhoud in zijn totaliteit

Doelgroep

Aannemers, bedrijven en industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

1978 10 Centraal gelegen, goed bereikbaar en functioneel.

Favoriete uitspraak

Cor: Waar andere ophouden , gaan wij verder!

Serge: Kwaliteit overwint alles!

Hobby’s

Cor: Mijn bedrijf, golf, koken

Serge: Economie, golf en muziek

Graag in gesprek met

Cor: Mark Rutte

Serge: Steven Paul Jobs

50

Churchilllaan 121a 5705 BK Helmond t 0492 53 45 96 f 0492 53 59 65

e info@kornuyt.nl w www.kornuyt.nl


Cabtron V.O.F. F.A.W.J. Kusters Directeur / eigenaar 06 10 89 86 79 p.kusters@cabtron.nl

Bedrijfsomschrijving Als groothandel levert Cabtron allles op het gebied van draad, kabel, toebehoren en connectiesystemen.Onze klanten zijn onder meer kabelassemblagebedrijven, kasten-, panelen- en apparatenbouwers en industriële grootverbruikers.

Doelgroep

Kabelassemblagebedrijven, kasten-. panelen-

en apparatenbouwers en industriële groot-

verbruikers.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

2001

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Vlamovenweg 10A 5708 JV Helmond t 0492 47 23 70 f 0492 47 23 79

5 Toeval. Je werkt om te leven. Golfen, formule1 (kijken) en op vakantie gaan. Barack Obama.

e sales@cabtron.nl w www.cabtron.nl

51


Carel Noijen Interieurs Carel Noijen Interieurbouwer 06 20 39 15 54 info@carelnoijeninterieurs.nl

Bedrijfsomschrijving Interieurconcepten, op maat gemaakt voor woon-werk-slaapkamer, keuken en totaalontwerpen. Tevens dealer van Winia kastsystemen.

Doelgroep

Bedrijf en particulier.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1994 2 Prettige omgeving en dicht bij huis.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Phileutonia, bigband Geldrop, trombone spelen

en kanoĂŤn.

52

Pluk de dag en geniet ervan!

Vlierdensedijk 4 5705 CK Helmond t 0492 52 86 88 f 0492 47 66 63

e c.noyen@planet.nl w www.carelnoijeninterieurs.nl


Colorex Master Batch Rob de Laat 06-52152553 rob@colorex.nl

Bedrijfsomschrijving Colorex Master Batch is voortgekomen uit VTK dat is opgestart in 1974 met spuitgieten en extruderen. In 1896 hebben we ons alleen gericht op productie van Masterbatch en Compounds.

Doelgroep

Kunststof verwerkende industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

1974 14

Favoriete uitspraak

Doen wat we beloven.

54

Achterdijk 12 5407 CB Helmond t 0492 52 42 54 f 0492 52 87 84

e post@colorex.nl w www.colorex.nl


CSV groep B.V. Jeroen van Doorne Directeur / eigenaar jvdoorne@csvgroep.nl

Bedrijfsomschrijving CSV groep is een unieke bundeling van 3 bedrijfssectoren bestaande uit aannemersbedrijf, metaalbewerking/machinebouw en projectzonweringen. Door de bundeling van kennis en toepassing van innovatieve technieken is maatwerk wat wij leveren. Flexabiliteit, kwaliteit is wat u mag verwachten.

Doelgroep Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s

Utiliteitsbouw, particulier en overheid. 1960 28 Centrale ligging. De kaart is niet het gebied. MTB - skiĂŤn.

Duizeldonksestraat 28 5705 CA Helmond t 0492 52 58 90 e info@csvgroep.nl f 0492 52 98 39 w www.csvgroep.nl

55


CTI Security Telecom B.V. R.W. Eisma Salesmanager 06 43 22 81 63 ronaldeisma@cti-security.nl

Bedrijfsomschrijving CTI Security Telecom is gespecialiseerd in adviseren, leveren en onderhouden van: Camera-, inbraak-, toegangscontrole-, intercom- en telecommunicatiesystemen, brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Speerpunten: service, flexibiliteit, korte lijnen, continu誰teit, waar voor je geld, TEVREDEN KLANTEN!

Doelgroep

Bedrijfsleven, overheid, particulieren

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

56

1998 30 Technologie regio, bereikbaarheid

Schootense Dreef 24 5708 HZ Helmond t 0492 57 44 88 e info@cti-security.nl f 0492 57 44 56 w www. cti-security.nl


Custom Powders B.V. Pascal van Wegberg Directeur pascal@custompowders.nl

Bedrijfsomschrijving Custom Powders biedt een breed pallet aan hoogwaardige poederverwerkingsdiensten aan voor met name de voedingsmiddelen industrie. We onderscheiden ons in deze markt door ons hoge kennis- en ervaringsniveau als ook door de kwaliteit en flexibiliteit van onze dienstverlening.

Doelgroep

De voedingsmiddelen- en chemische Industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Grasbeemd 10 5705 DG Helmond t 0492 59 85 98 f 0492 59 85 91

1995 6 Kwalitatieve uitstraling & ligging. Nieuwe dag, nieuwe kansen! Koken & sporten. Jamie Oliver.

e powders@custompowders.nl w www.custompowders.nl

57


De dakdekker Jos Marijnissen Medevennoot 06 53 92 38 59Â jos@dedakdekker.com

Bedrijfsomschrijving Wij zijn een dakdekkersbedrijf dat in hoofdzaak werkzaam is op bitumineuze daken. Voor de andere daken hebben wij een netwerk van diverse collega bedrijven die samen met ons de desbetreffende daken realiseren

Doelgroep

Particulieren-bedrijven-woningstichtingen etc

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s

58

1997 5 Sloop oude woning Service is bij ons hoofdzaak S klasse club nederland www.sklasseclub.nl

Breedijk 10 5705 CJ Helmond t 0492 54 60 07 f 0492 53 33 39

e info@dedakdekker.com w www.dedakdekker.com


Dit is een sinaasappel.

Natuurlijk ziet u dat ook wel. En dat is ook precies ons punt. Als merkonafhankelijke leasemaatschappij geven wij u een eerlijke visie op leasing. Heel normaal vinden wij. Zo laten we u precies zien hoe de berekening van uw leasecontract tot stand komt. Positieve resultaten op reparatie, onderhoud, banden, restwaarde en vervangend vervoer aan het eind van uw contract delen we fifty-fifty. En als dank voor uw betrokkenheid heeft Vision Car Lease ook nog een winstdelingsregeling. Vision Car Lease biedt u alle mogelijkheden van leasing, van operationele lease tot het beheren van uw totale wagenpark. Samen komen we tot een passend lease-advies. In alle openheid. Zoals het hoort. Vision Car Lease: Heldere taal

VISION CAR LEASE BV Kerkhofstraat 21, 5554 HG Valkenswaard, Postbus 32, 5550 AA Valkenswaard T: (040) 208 92 21 F: (040) 204 49 33 E: info@visioncarlease.com I: www.visioncarlease.com


“De Pastoor� eten & drinken Friso en Manon info@depastoor.nl

Bedrijfsomschrijving U kunt bij ons terecht voor een heerlijke lunch of diner. Ook bezorgen wij broodjes en salades bij u op de zaak. Simpele maar eerlijke gerechten sieren onze kaart, met een prima prijs/kwaliteit verhouding. Ook voor seizoensgebonden gerechten bent u bij ons aan het juiste adres.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

60

1995 20 Bereikbaarheid.

Hortsedijk 52 5708 HD Helmond t 0492 54 42 87 f 0492 52 67 41

e info@depastoor.nl w www.depastoor.nl


De Ploeg Straal- en ontbraamtechniek Eric v.d. Bogaerd Verkoop 06 53 46 97 97 verkoop@ploeg-straalmachines.nl

Bedrijfsomschrijving De Ploeg Straalmachines is een gevestigde naam op het gebied van stralen en al 50 jaar succesvol in Nederland en België actief. Klanten vinden bij ons alle straalexpertise onder één dak voor zowel levering van nieuwe als gebruikte machines, reservedelen, middelen, service & onderhoud en het verhelpen van storingen aan alle merken straalmachines. Ook voeren wij specialistisch straalwerk uit voor klanten die zelf geen straalmachine hebben. Ons team van gedreven vakmensen staat dagelijks voor U klaar. Wij zien U graag stralen!

Doelgroep

Metaalverwerkende industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

1960

Sinds 1960 gevestigd in Helmond, goed

ondernemers klimaat.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Waarom morgen als het vandaag kan! Eigen kinderen, voetbal; PSV en Stiphout

vooruit C3.

Graag in gesprek met

Jose Mourinho

62

9

1e Tussendijk 1 5705 CG Helmond t 0492 53 98 12 f 0492 55 01 35

e info@ploeg-straalmachines.nl w www.ploeg-straalmachines.nl


De Ploeg Straal- en ontbraamtechniek Robert van Gorp Hoofd service 06 50 74 20 54 service@ploeg-straalmachines.nl

Bedrijfsomschrijving De Ploeg Straalmachines is een gevestigde naam op het gebied van stralen en al 50 jaar succesvol in Nederland en België actief. Klanten vinden bij ons alle straalexpertise onder één dak voor zowel levering van nieuwe als gebruikte machines, reservedelen, middelen, service & onderhoud en het verhelpen van storingen aan alle merken straalmachines. Ook voeren wij specialistisch straalwerk uit voor klanten die zelf geen straalmachine hebben. Ons team van gedreven vakmensen staat dagelijks voor U klaar. Wij zien U graag stralen!

Doelgroep

Metaalverwerkende industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

1960

Sinds 1960 gevestigd in Helmond, goed

ondernemers klimaat.

Favoriete uitspraak Graag in gesprek met

Geen nood, wij regelen het voor U! Met de verantwoordelijke voor het machinepark

binnen een bedrijf.

1e Tussendijk 1 5705 CG Helmond t 0492 53 98 12 f 0492 55 01 35

9

e info@ploeg-straalmachines.nl w www.ploeg-straalmachines.nl

63


De Wit BV / Don Quichotte B.V. W.E. van Zantvoort Directeur 06 55 82 24 22 wvz@don-quichotte.nl

Bedrijfsomschrijving De Wit Helmond BV (voorheen J.H. de Wit & Zonen BV) is een producent van gehard stalen nagels en lichte bevestigingen voor sanitair en elektro. Deze producten worden wereldwijd verkocht onder diverse private labels en onder het eigen merk Don Quichotte.

Doelgroep

Bouw.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

64

1921 100 Vanaf 2004 op BZOB: complete nieuwbouw. Gelukkig maken is gelukkig zijn. Golf, tennis, classic cars en lezen. Wim van der Leegte.

Gerstdijk 17 5704 RG Helmond t 0492 58 88 88 f 0492 54 62 77

e info@dewit-helmond.nl w www.dewit-helmond.nl


Deeze keukens B.V. Harold Bouw Directeur 06 20 39 10 29 h.bouw@deezekeukens.nl

Bedrijfsomschrijving Deeze keukens is een keuken speciaalzaak, die zich onderscheidt in het bieden van creatieve keukenoplossingen waarbij licht, kleur en interieuradvies er voor zorgt dat alles perfect op elkaar wordt afgestemd.

Doelgroep

Particulier en zakelijke markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2005 2 Goede bereikbaarheid en bekendheid.

Favoriete uitspraak

Daar waar men elkaar elke dag ontmoet moet

de dagelijkse sleur buiten blijven.

Hobby’s

Varen.

Marshallstraat 6a 5705 CN Helmond t 0492 52 04 75 f 0492 52 10 93

e info@deezekeukens.nl w www.deezekeukens.nl

65


t aa m i skl 1 0, g 20 n i at a d m n k lim rne derlarnemingaks en e Z d e on n Netelijk onnodmische e st va emeenvan Eco g Be e ar k t e r i n Bro

:B

en

ch

m

Mi

nis

Economie en Arbeidsmarkt Gemeente Helmond Hét aanspreekpunt voor ondernemers

Voor informatie over vestigingsmogelijkheden en alle andere ondernemersvragen

Postbus 950 • 5700 AZ Helmond Tel. 0492-58 76 30 • Fax 0492- 58 76 20 gemeente@helmond.nl • www.helmond.nl


Delta Pro Lighting B.V. Leon Akkermans Directeur leon.akkermans@delta-nl.com

Bedrijfsomschrijving Delta Pro Lighting is in ruim 24 jaar uitgegroeid tot het meest toonaangevende bedrijf in de zakelijke verlichtingsbranche. Gespecialiseerd in het ontwerpen van lichtplannen, het leveren van projecten en armaturen en de vervangende lichtbronnen.

Doelgroep

Elke onderneming waar goed licht belangrijk is.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

Mooie uitstraling en goede bereikbaarheid.

Favoriete uitspraak

“Nuttig en leuk” is de ideale combinatie voor alles

wat je doet.

Hobby’s Graag in gesprek met

Passie voor licht, zaalvoetbal en reizen.

Gasthuisstraat 73a 5708 HJ Helmond t 0492 59 39 39 f 0492 59 39 33

1986 30

Alle inspirerende mensen op de wereld.

e info@delta-nl.com w www.delta-nl.com

67


Destil B.V. René Bijsterveld Regio Manager 06 53 15 45 89 r.bijsterveld@destil.nl

Bedrijfsomschrijving DESTIL is dé groothandel voor alle bedrijven in de bouwnijverheid, machinale houtbewerking, interieurbouw én voor hun partners. Momenteel hebben we meer dan 25.000 artikelen op voorraad, waaronder ijzerwaren, hang- en sluitwerk, bedrijfskleding, interieurbeslag, machines en gereedschappen.

Doelgroep

Aannemerij, bouw, houtbewerking en industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s

68

1865 355 Goede bereikbaarheid en centrale ligging. Winnen doen we samen. Golf en badminton.

Engelseweg 149 5705 AD Helmond t 0492 50 92 09 f 0492 50 92 29

e helmond@destil.nl w www.destil.nl


Distriservice Helmond B.V. Gerard Belleman Directeur 06 14 02 30 22 gbelleman@distriservicehelmond.nl

Bedrijfsomschrijving zie onze website: speciaal ned.lengtegoederen distributie/confectie/ palletgoed goede contacten.

Doelgroep

Transport/distributie/op/overslag.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s

Achterdijk 7 5705 CB Helmond t 0492 54 53 08 f 0492 55 42 21

1987 10 o.a. directe omgeving opdrachtgevers. Leven en laten leven. Muziek.

e gbelleman@distriservicehelmond.nl w www.distriservicehelmond.nl

69


CREATIVE BABY SOUVENIRS

Sinds 2001 handelt het Helmondse Maxi Miliaan B.V., uitvinder, producent en distributeur van het in 1984 gelanceerde Maxi-Cosi baby-autozitje, onder de naam Dorel Netherlands. Dorel Netherlands is met ruim 200 medewerkers onderdeel van Dorel Europe (1200 medewerkers). Dorel Europe biedt een breed assortiment aan producten voor baby’s en kinderen met de merken Quinny, Maxi-Cosi, Bébé Confort, Hoppop, Safety 1st en Baby Art. Met het merk Maxi-Cosi is Dorel Europe Europees marktleider op het gebied van kinderveligheid in de auto. Deze positie dankt Dorel Europe aan haar innovatieve producten, haar marktgerichte aanpak en haar buitengewone/excellente service. Dorel Europe is actief vanuit tien Europese vestigingen. Daarvan vormt Dorel Netherlands samen met de vestiging in Frankrijk het Competence Centre waar intensief wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van producten en brand- en marketingstrategieën. Dorel Netherlands verzorgt de distributie van producten naar meer dan 70 landen. Daarnaast worden alle Maxi-Cosi autozitjes volledig geproduceerd door Dorel Netherlands, in lokale samenwerking met de Atlant Groep en DPI. Dorel Netherlands - Adres: Korendijk 5 - 5704 RD, Helmond Telefoonnummer: +31 (0)492 578 111 - Faxnummer: +31 (0)492 578 166 Website: http://www.dorel.nl


Driessen HRM_Payroll Jeroen Driessen Directeur 06 54 30 07 89 jeroen.driessen@driessen.nl

Bedrijfsomschrijving Driessen biedt praktische HRM-diensten voor overheid, onderwijs en zorg & welzijn. Van payroll, consultancy, outsourcing en software tot opleidingen. Dienstverlening over de volle breedte, zodat ongeacht de uitdaging slechts één HRM-partner volstaat. U het mensenwerk, wij het regelwerk.

Doelgroep Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Not-for-profit organisaties. 1993 150 Goed bereikbaar en mooi kantoorpand. Haal eruit wat erin zit. Koken en eten, PSV en basketbal (kijken). Michael Jordan.

Schootense Dreef 15 5708 HZ Helmond t 0492 50 66 66 e info@driessen.nl f 0492 50 66 50 w www.driessen.nl

71


Drukkerij van Stiphout B.V. WTJ van Stiphout Directeur / eigenaar 0492 55 15 51 guillaume@drukkerij-stiphout.nl

Bedrijfsomschrijving Drukkerij van Stiphout is een allround grafische dienstverlener. Wij onderscheiden ons in service, kwaliteit en klantgerichtheid. Wij bieden een compleet pakket in grafische communicatie. Ons dienstenpakket bestaat o.a. uit advies-DTP(digitaal) drukwerk- signing-postale afwerking-voorraadbeheer.

Doelgroep

MKB.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1965 15 Historisch gegroeid.

Favoriete uitspraak

Communicatie is vaak het grootste probleem

van de oplossing.

Hobby’s Graag in gesprek met

SkiĂŤn.

72

Steve Jobs van Apple.

Vlierdensedijk 45 5705 CK Helmond t 0492 55 15 51 f 0492 55 33 66

e algemeen@drukkerij-stiphout.nl w www.drukkerij-stiphout.nl


EDEC Kabel B.V. Roland Klaassen Directeur 06 22 48 95 60 r.klaassen@edec.nl

Bedrijfsomschrijving EDEC Kabel b.v. is een ontwikkelings- en verkoopkantoor gespecialiseerd in elektrische kabel. Wij vertegenwoordigen en of werken samen met diverse kabelfabrikanten voornamelijk uit Europa. Het vinden van klantgerichte kabeloplossingen voor uw problemen is hun en onze specialiteit.

Doelgroep

Handel en verkoop van speciaalkabel.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten Favoriete uitspraak Hobby’s

Panovenweg 32 5708 HR Helmond t 0492 52 96 45 f 0492 52 85 15

1997 3 Perfecte bereikbaarheid. Ik zeg nooit nee, alles kan op kabel gebied. Werken.

e info@edec.nl w www.edec.nl

73


Ehad Personenvervoer B.V. Wilnard Dankers Directeur wilnard@bergerhof.nl

Bedrijfsomschrijving Ehad Personenvervoer is een bedrijf dat allerlei vormen van personenvervoer verzorgt. Zo verzorgen wij o.a. het vervoer voor diverse gemeentes en stichtingen. Ons wagenpark bestaat uit 70 voertuigen, die worden bestuurd door 75 goed opgeleide en enthousiaste chauffeurs.

Doelgroep

Gemeentes, instellingen en bedrijven.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak

1924 75 Gunstige ligging. Haast je als je tijd genoeg hebt dan heb je tijd

genoeg als je je moet haasten!

Hobby’s

Vissen en voetbal.

74

Vossenbeemd 39 5705 CL Helmond t 0492 58 87 88 f 0492 58 87 90

e ehad@bergerhof.nl w www.bergerhof.nl


Elektro Klessens & de Koning B.V. Ing. E.W.H. (Erwin) de Koning Directeur e.de.koning@klessens-de-koning.nl

Bedrijfsomschrijving Elektro Klessens & de Koning B.V. is gespecialiseerd in het verzorgen van engineering, realisatie, onderhoud, inspectie en beheer van elektrotechnische installaties in de breedste zin. Check de website voor onze installaties, systemen, diensten en producten!

Doelgroep

Utiliteit en industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1980 50 We zitten hier midden tussen veel van onze

klanten en hebben een goede ontsluiting

richting de regio.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Grenzeloos Maatwerk!

Rietbeemdweg 2 5705 BH Helmond t 0492 53 21 33 f 0492 55 32 75

Ons eigen RAC Superbike Racing Team.

e algemeen@klessens-de-koning.nl w www.klessens-de-koning.nl

75


Elektro Vogels / Systeemplafonds Helmond B.V. Ad van den Einden Eigenaar-Directeur 06 53 34 28 82 ad@elektrovogels.nl

Bedrijfsomschrijving Elektrotechnisch installatiebedrijf, aanleggen van beveilings- brandmeld- en datainstallaties. Levering en montage van systeemplafonds en systeemwanden. Extra sterk door samenwerking: Onze mensen werken intensief samen met hun collega’s, met u en met andere specialisten. Daardoor zijn zij altijd in staat om multidisciplinaire projecten snel en goed uit te voeren. Een bijzondere samenwerking is die tussen onze beide bedrijven (Elektro Vogels en Systeemplafonds Helmond). Dit partnership heeft een belangrijk voordeel: Systeemplafonds, wanden én installaties worden door één organisatie uitgevoerd. Hierdoor verloopt de communicatie beter en worden kosten en tijdsduur in de hand gehouden.

Doelgroep

Utiliteit-Industrie-Overheden-

Grootwinkelbedrijven

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1983 25 Goed bereikbaar, mooie zichtlocatie en

gevestigd tussen onze doelgroep

Favoriete uitspraak

Doe wat je beloofd hebt en geniet van elke dag

in goede gezondheid.

Hobby’s Graag in gesprek met

Tennissen, golven, voetbal, oldtimers, lezen

76

Anouk

Engelseweg 198 5705 AC Helmond t 0492 50 75 50 f 0492 50 75 51

e info@elektrovogels.nl w www.elektrovogels.nl


ELMA Keukens B.V. M. v. Kilsdonk Directeur / eigenaar 06 54 70 05 21 m.kilsdonk2@upcmail.nl

Bedrijfsomschrijving ELMA is gespecialiseerd in het opmaat maken van keukens en interieurs, tevens hebben wij een afdeling montage voor derden. De keukens die bij ons worden gemaakt staan meestal nergens in een showroom, deze worden veelal door de klant mee samen gesteld.

Doelgroep

Partucilieren en nieuwbouw.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s

Binnendijk 9 5705 CH Helmond t 0492 55 43 92 f 0492 53 92 54

1993 6 Dicht bij huis en een goede ligging. Kalmte kan je redden. Handbal trainer en fietsen.

e info@elma-keukens.nl w www.elma-keukens.nl

77


E-Quest Automatisering B.V. Patrique Dankers Directeur p.dankers@e-quest.nl

Bedrijfsomschrijving e-Quest beschikt over de flexibiliteit, kwaliteit en tarieven van een kleine lokale onderneming, maar handelt met de professionaliteit en technieken van een grote speler. We zijn uniek in Nederland en marktleider in Helmond en regio, door de combinatie van kantoorautomatisering, glasvezel en datacenterdiensten.

Doelgroep

Zakelijke markt in Helmond en regio.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

30

Favoriete uitspraak

De enige plek waar succes vóór werk komt, is in

2000

het woordenboek.

Hobby’s Graag in gesprek met

Bankdrukken.

78

Iemand die nog geen glasvezel gebruikt!

Schootense Dreef 22 5708 HZ Helmond t 0492 39 26 26 e info@e-quest.nl f 0492 39 23 60 w www.e-quest.nl


Erma Verpakking Erwin Saris O.a.; inkoop/verkoop 06 54 66 15 90 erwin@erma.nl

Bedrijfsomschrijving Productie van golfkartonnen dozen, gespecialiseerd in grote dozen/verpakkingen (ook in kombinatie met hout) voor allerlei toepassingen. Veel van onze verpakkingen worden gebruikt in de export en industrie. Seriegrote van 1 tot 1.000.0000 stuks.

Doelgroep

Groothandel, industrie, drukkerijen, etc.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1992 5 Goede ligging (nabij A67), verzorgd

industrieterrein.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Tuin, en alles waar een verbrandingsmotor

op zit.

Graag in gesprek met

Iedereen met een passie voor wat dan ook.

Branchweg 10 5705 DR Helmond t 0492 52 86 75 f 0492 52 73 35

Heb ik geen.

e info@erma.nl w www.erma.nl

79


Euro Barrier B.V. Frits Bolte Directeur 06 23 97 84 83 f.bolte@eurobarrier.com

Bedrijfsomschrijving Als u de toegang tot uw parkeerterrein, parkeergarage of parkeerkelder wilt controleren, beveliging of exploiteren dan is Euro Barrier uw partner. Ook als u een voetgangersgebied gecontroleerd verkeersvrij wilt houden (stadsafsluitingen) of als u middels een enkele pas alle faciliteiten binnen uw gemeente wil combineren (stadspas-parkeren). Euro Barrier is niet alléén uw leverancier van een compleet programma parkeertechniek en toegangscontrole systemen. Euro Barrier adviseert, produceert, installeert en onderhoud deze systemen ook voor u.

Doelgroep

Business 2 Business.

Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

8

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Euro Barrier.

80

De Weyer.

Golf/hardlopen. Nelson Mandela.

Hooibeemd 1a 5705 DD Helmond t 0492 47 27 81 f 0492 47 55 85

e f.bolte@eurobarrier.com w www.eurobarrier.com


Evimpex B.V. Tom Evers Directeur 06 55 74 82 84 evimpex@planet.nl

Bedrijfsomschrijving Groothandel in sportkleding (o.a. hockey-korfbal-voetbal), bedrijfskleding, promotiekleding. Trekking en skisokken. Speciale aanmaak (sport)kleding in kleine oplages.

Doelgroep

Sportdetailhandel, bedrijven en instellingen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1983

Favoriete uitspraak Hobby’s

Engelseweg 231 5705 AE Helmond t 0492 54 54 32 f 0492 52 86 64

3 Ligging. De voorlaatste. Koken, golf en wandelen.

e evimpex@planet.nl w www.evimpex-evsport.nl

81


JOHAN VAN RAS & JOOST HANEGRAAF

GERECHTSDEURWAARDERS EN INCASSOSPECIALISTEN

AN RAS & OST HANEGRAA ARDERS EN INCASSOSPECIALIST OHAN VAN RAS KANTOORADRES Mierloseweg 138, 5707 AS Helmond POSTADRES Postbus 229, 5700 AE Helmond TELEFOON 0031 492 522196 FAX 0031 492 523732 EMAIL info@deurwaarderhelmond.nl WEBSITE www.deurwaarderhelmond.nl


Examenbureau Centerview Ans van Hout Office Manager 06 52 52 23 87 info@centerview.nl

Bedrijfsomschrijving Examenbureau Centerview voor: • VCA-examens • BHV-examens • Examens ”Veilig werken met interne transportmiddelen” Centerview is een ISO 9001:2008 gecertificeerd examenbureau. Centerview kent een grote flexibiliteit en neemt incompany en op diverse plaatsen in Nederland de examens af.

Doelgroep

Bedrijven, scholen en particulieren.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

Oorspronkelijk onderdeel van SBK

Advies & Training.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Zingen, wandelen en fietsen.

Gasthuisstraat 114 5708 HP Helmond t 0492 564335 f 0492 520353

2000 4

Onderscheid door flexibiliteit! Obama.

e info@centerview.nl w www.centerview.nl

83


Extruded Cereal Products B.V. C. Reichgelt Algemeen directeur c.reichgelt@ecpbv.nl

Bedrijfsomschrijving Producent van geextrudeerde halffabrikaten voor de levensmiddelenindustrie.

Doelgroep

Levensmiddelen industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1999

Favoriete uitspraak

84

15 Toegestane hoogte van de bouw. Klant is koning.

Branchweg 5 5705 DR Helmond t 0492 56 41 24 f 0492 56 44 07

e c.reichgelt@ecpbv.nl w www.ecpbv.nl


Fitland Helmond John van der Rijt Regiomanager 06 30 88 48 89 helmond@fitland.nl

Bedrijfsomschrijving Sportcentrum Fitland Helmond is zéér interessant voor ondernemers. Neem het unieke Fast-Fit programma van 2x4 minuten met personal coach. Óf elke dinsdagochtend om 07.00uur ondernemerssport (incl. ontbijt). Voor uw werknemers is er een eigen bedrijfsgezondheidsconcept ontwikkeld; Business & Health.

Doelgroep

Zakelijke en particuliere markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2007

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Zandstraat 96 5705 AZ Helmond t 0492 47 63 99 f 0492 47 40 21

15 Veel bedrijvigheid aanwezig. Vergeet niet te leven! Voetbal in bijzonder, sport in algemeen. Romario.

e helmond@fitland.nl w www.fitland.nl

85


Flint Group the Netherlands Helmond B.V. Harold ter Wal Site manager 06 15 08 87 40 harold.terwal@flintgrp.com

Doelgroep

Grafische sector (drukkerijen).

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB Favoriete uitspraak

2000 21 Beschikbaar. Als je een leuke baan hebt hoef je nooit meer

te werken.

Hobby’s Graag in gesprek met

Motor rijden.

86

Herman Brood.

Roggedijk 1 5704 RH Helmond t 0492 58 01 00 f 0492 58 01 50

e sheetfed.nl@flintgrp.com w www.flintgrp.com


FOA Glasvezeltechniek B.V. Henry Ensche Directeur 06 20 39 79 17 henry@foanederland.nl

Bedrijfsomschrijving FOA is de specialist in het afmonteren van glasvezel- en koperkabels. Gedurende het productieproces worden de kabels gecontroleerd met hoogwaardige meetapparatuur. Goede kwaliteit van de produkten is een must, alsmede snelle leveringen tegen gunstige prijzen! FOA is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Doelgroep

Telecom- en databedrijven.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1998 17 Wij zijn gevestigd op Hoogeind omdat daar

destijds een voor ons geschikt pand stond.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Met de snelheid van het licht vooruit!

Grasbeemd 15b 5705 DE Helmond t 0492 54 91 89 f 0492 52 03 12

Golf. Minister van FinanciĂŤn.

e info@foanederland.nl w www.foanederland.nl

87


Kruidenier Foodservice B.V. Peer Kamsma Vestigingsmanager

p.kamsma@kruidenier.nl

Bedrijfsomschrijving Groothandel in levensmiddelen Altijd en Overal Lekker Vers

Doelgroep

Bedrijfscatering -Horeca-Instellingen-Leisure &

Retail

Bestaat sinds Aantal medewerkers

1978 30

Favoriete uitspraak Hobby’s

Wielrennen - voetballen

88

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

Waterbeemd 6 5705 DN Helmond t 0492 56 17 00 f 0492 56 17 01

e p.kamsma@kruidenier.nl w www.kruidenier.nl


Franke Nederland B.V. Wim van der Linden Managing Director wim.vanderlinden@franke.com

Bedrijfsomschrijving Franke Nederland B.V. maakt deel uit van de Zwitserse Franke Artemis Group, en is gespecialiseerd in het produceren en vermarkten van roestvrijstalen en kunststof keukensystemen (o.a. spoelunits, aanrechtbladen, kranen, afzuigkappen) en beverage equipment (o.a. buffetbladen en mobiele buffetten)

Doelgroep

Keukenmarkt, horeca en brouwerijen

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1969 150 Franke was destijds eerste bedrijf dat zich

vestigde op Hoogeind, prima centrale locatie

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Sporten, reizen, lezen

Lagedijk 13 5705 BX Helmond t 0492 58 51 11 f 0492 58 52 50

Er is altijd meer toekomst dan verleden! Anselm GrĂźn

e fnl-info@franke.com w www.franke.nl

89


Gebebouw B.V. Ton Rijkers Directeur 06 22 40 34 95 tonrijkers@gebebouw.nl

Bedrijfsomschrijving Bouw en interieur bouwbedrijf.

Doelgroep

Bedrijven / zorg en overheid / semi overheid.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

1976

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

90

50 Vanwege investerings prikkel overheid Respecteer een ieder. Wandelen / varen / skieen Topambtenaar / minister ?

Achterdijk 18 5705 CB Helmond t 0492 54 05 90 f 0492 54 70 59

e info@gebebouw.nl w www.gebebouw.nl


Gebr. Swinkels Grondwerken BV Helmond Hans Swinkels Directeur hans@swinkelsgrondwerken.nl

Bedrijfsomschrijving Gebr. Swinkels grondwerken BV is omstreeks 1959 ontstaan vanuit een boerenbedrijf. Dat later is uitgegroeid tot een volwaardig, flexibel en meedenkend bedrijf in de GWW. Dat is gespecialiseerd in grondwerken, riolering, bestrating, wegenbouw, cultuurtechnische werkzaamheden

Doelgroep

GWW

Aantal medewerkers Waarom gevestigd in BZOB

20

Favoriete uitspraak Hobby’s

Speldtdijk 2 5704 RJ Helmond t 0492 53 97 98 f 0492 54 48 88

Brandevoort werdt woonwijk wij moesten weg Géén werk zo raar, of Swinkels maakt het klaar Kersepitten, groom voor mijn vrouw

e info@swinkelsgrondwerken.nl w www.swinkelsgrondwerken.nl

91


Harwi Holland B.V. Jos Heesters Algemeen directeur 06 33 31 98 21 jos@harwi.nl

Bedrijfsomschrijving Harwi Holland BV is al ruim 50 jaar producent van een complete range cirkelzaagmachines, die wereldwijd hun weg vinden naar bedrijven in de hout-, kunststof- en non-ferroverwerkende industrie. Kwaliteit en duurzaamheid staan bij Harwi hoog in het vaandel.

Doelgroep

Hout- en kunststofverwerkende ind. en

DHZ-zaken.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1960

Favoriete uitspraak Hobby’s

92

15 Goede bereikbaarheid. Leven en laten leven. Reizen en lezen.

Lage Dijk 28 5705 BZ Helmond t 0492 54 33 55 f 0492 52 23 05

e info@harwi.nl w www.harwi.nl


Havani Mart van Grunsven 06 13 57 93 84 havani.techno@gmail.com

Bedrijfsomschrijving Havani is een Werving & Selectie en Detacheringsbureau voor de technische sector. Het bemiddelt bij het invullen van vacatures die zich voordoen in de installatietechniek, elektro, Werktuigbouw, Civiele en InfraTechniek, Telecom en Nutswereld en tecnische overheidsfuncties.

Doelgroep

Wij bemiddelen voor bedrijven in technische

beroepen, met name midden en hoger kader.

Onze doelgroep zijn bedrijven in de technische

sector, zoals de installatiebranche, machinebouw,

staalbouw, infratechniek en civiele techniek.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

Goede locatie, met spreekkamers en een receptie

die voor ons een toegevoegde waarde heeft.

Daarnaast is er een prettig contact met collega-

ondernemers.

Favoriete uitspraak Hobby’s

De prijs is wat je betaalt en de waarde is wat je krijgt.

1993 10-15

Muziek, techniek en genieten van mijn gezin en

het leven.

Graag in gesprek met

Ondernemers die houden van samenwerking om

samen sterk te staan.

Steenovenweg 5 5708 HN Helmond t 0492 47 24 88 f 0492 47 26 00

e havani.techno@gmail.com w www.havani.nl

93


Hettema bedrijfshuisvesting B.V. Jos Dams Makelaar / taxateur 06 42 84 82 81 jos@hettemabhv.nl

Bedrijfsomschrijving De dienstverlening bestaat uit het zoeken naar oplossingen voor onze relaties, projectadvisering, projectinitiĂŤring, alsmede het opstellen van kwalitatief hoogwaardige taxatierapporten inzake bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast zijn wij actief als adviseur bij beleggingsobjecten.

Doelgroep

Zakelijke markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

Omdat wij de zakelijk markt in Helmond

goed kennen.

Hobby’s

Golfen en duiken.

94

2004 4

Prins Hendriklaan 25 5707 CJ Helmond t 0492 56 50 00 e info@hettemabhv.nl f 0492 56 57 44 w www.hettemabhv.nl


Human Capital Match Theo Collin Directeur 06 17 11 46 70 theo.collin@humancapitalmatch.nl

Bedrijfsomschrijving Wij zijn een ervaren werving & selectie- en detacheringsbureau en voornamelijk actief in Zuid-Nederland. Binnen het kantoor zijn diverse specialismen aanwezig, waaronder FMCG & Foodservice, Supply Chain & Logistiek, Sales & Marketing, Executive & Staff, Accountancy & Control, Banken, ICT & Techniek E/W.

Doelgroep

Wij hebben als missie het voorzien in de behoef-

ten van mensen in ander werk, een betere

professionele werkinvulling en/of optimaal

passende werkomgeving. Onze doelgroep is

daardoor zeer breed en lastig de definiëren.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

Prima zichtlokatie, goede ontsluiting en een fijn

contact met collega ondernemers.

2007 4

Favoriete uitspraak

Ben nooit tevreden met de resultaten van vandaag,

het glas is immers pas halfvol!.

Hobby’s Graag in gesprek met

Ondernemers die investeren in hun

”Menselijk Kapitaal” en kosten willen besparen.

Steenovenweg 34 5708 HN Helmond t 0492 47 79 16 f 0492 52 01 57

Wijn, bourgondisch eten en muziek.

e info@humancapitalmatch.nl w www.hcm-group.nl

95


Bedrijfskledingbeheer

Vloerhygiëne

Sanitairhygiëne

Een frisse, veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Bedrijfskleding die schoon, representatief en beschermend is. Vanzelfsprekend? Wél als u voor Lavans kiest. Al meer dan 80 jaar plukken klanten de vruchten van onze professionele producten en diensten op het gebied van bedrijfskleding en bedrijfshygiëne. Met Lavans is uw bedrijf kraakhelder op ieder vlak. Helder en gedreven helpen wij u bij het optimaliseren van uw veiligheid, hygiëne en representativiteit. Daar profiteren niet alleen uw medewerkers van; ook naar uw klanten toe is een aangename omgeving een visitekaartje.

Kijk op www.lavans.nl. Vanzelfsprekend kunt u ons ook altijd bellen: (0492) 59 81 81 of mailen

info@lavans.nl


IGO-POST B.V. Ron Boer Commercieel directeur 06 43 07 20 70 info@igopost.nl

Bedrijfsomschrijving IGO-POST houdt zich bezig met het leveren en bedrukken van promotionele artikelen en relatiegeschenken voor zakelijke opdrachtgevers in alle sectoren. Onze eigen, interne drukkerij voorziet de producten uit ons gevarieerde assortiment van de bedrukking welke door onze klanten wordt aangedragen.

Doelgroep

Zakelijke markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd BZOB

1945 350 Goede uitvalsbasis naar snelwegen, veel ruimte.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Voetbal, uit eten gaan, het gezin, lezen, Italië en

skiën.

Graag in gesprek met

Jack Welch.

Haverdijk 5 5704 RC Helmond t 0492 53 01 00 f 0492 53 02 00

Probeer iedere dag weer van jezelf te winnen.

e info@igopost.nl w www.igopost.nl

97


IGO-POST B.V. Wilco Vaessen Manager verkoop 06 43 07 20 68 wvaessen@igopost.nl

Bedrijfsomschrijving IGO-POST houdt zich bezig met het leveren en bedrukken van promotionele artikelen en relatiegeschenken voor zakelijke opdrachtgevers in alle sectoren. Onze eigen, interne drukkerij voorziet de producten uit ons gevarieerde assortiment van de bedrukking welke door onze klanten wordt aangedragen.

Doelgroep

Zakelijke markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB Favoriete uitspraak Hobby’s

98

1945 350 Goede uitvalsbasis naar snelwegen, veel ruimte. Hard werken, veel genieten! Voetbal, reizen en muziek.

Haverdijk 5 5704 RC Helmond t 0492 53 01 04 f 0492 53 02 00

e info@igopost.nl w www.igopost.nl


Imabo Helmondse Bouwmaterialen B.V. Hans Vermulst Directeur 06 20 62 57 87 h.vermulst@helmondsebouw materialenhandel.nl Bedrijfsomschrijving Toelevering van alle bouwmaterialen, wand-en vloertegels in de ruimste zin van het woord aan de professionele afnemer, weg en waterbouw, overheid en particulier.

Doelgroep

Aannemers, overheid, weg en waterbouw,

particulier.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Middendijk 26 5705 CC Helmond t 0492 53 68 20 f 0492 54 91 15

e w

1928 10 Was in 1972 het laatste industieterrein in Helmond. Het glas is altijd halfvol. Tennis, golf en voetbal. Jurgen Streppel.

info@helmondsebouw materialenhandel.nl www.helmondsebouw materialenhandel.nl

99


Itch Reclame & Communicatie B.V. Wouter Aarts Kantoormanager 06 43 89 03 43 wouter@itch-reclame.nl

Bedrijfsomschrijving Itch Reclame & Communicatie is het creatieve Helmondse reclamebureau dat sterk is in het meerwaarde geven van communicatie-uitingen door de toevoeging van een creatief concept en de consistente doorvoering daarvan in alle geadviseerde media en middelen. Dit doen we met een uniek enthousiast team!

Doelgroep

Middelgrote en grote organisaties in de regio

Helmond en omstreken.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

2005

Dat moet je zelf zien, dan begrijp je waarom.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Inspiratie haal ik uit mijn dagelijkse leven waar ik

druk ben met mijn vriendin, dochtertje,

vrienden, famillie, eten, drinken, lezen, wonen,

reizen en nog altijd in veel te lage mate: sport…

Tja, ooit gaat er dat ook wel weer van komen…

Graag in gesprek met

David Ogilvy.

100

7

Beter goed doordacht, dan slecht verzonnen.

Schootense Dreef 11 5708 HZ Helmond t 0492 53 30 44 e info@itch-reclame.nl w www.itch-reclame.nl


Jada Bedrijfsruimte Beheer B.V. Piet en Paula Janssen Directeur 06 30 76 69 57 info@jadabedrijfsruimteverhuur.nl

Bedrijfsomschrijving Wij verhuren al meer dan 20 jaar met succes kantoor, opslag en bedrijfsunits aan startende ondernemers uit diverse branches.De units hebben een oppervlakte vanaf 123 M² t/m 700 M². Het hele complex ligt op een afgesloten terrein en is dag en nacht toegankelijk en voorzien van camerabewaking.

Doelgroep Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak

Voornamelijk startende ondernemers. 1990 2 Centraal gelegen. Met Jada in het verschiet, krijg je kansen en

mogelijkheden waar je van geniet.

Hobby’s

“Gas” geven.

Rooseindsestraat 37 5705 BP Helmond t 0492 52 26 93 e info@jadabedrijfsruimteverhuur.nl f 0492 52 26 93 w www.jadabedrijfsruimteverhuur.nl

101


Jos van Houtum Installaties B.V. Jan-Paul van Houtum Directeur 06 45 66 43 34 jan-paul@josvanhoutum.nl

Bedrijfsomschrijving Het installeren en onderhouden van werktuigbouwkundige en sanitaire installaties in utiliteit, industrie, verzorging en woningbouw voor zakelijke markt en particuliere markt.

Doelgroep

Bedrijven en particulieren.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

1980 40-60

Favoriete uitspraak

Zaken doen op basis van respect en

vertrouwen.

Hobby’s Graag in gesprek met

Tennis, golf en voetbal.

102

Dmu van de bedrijven.

Wethouder van Nunenstraat 10 5706 TK Helmond t 0492 54 30 53 e info@josvanhoutum.nl f 0492 53 63 65 w www.josvanhoutum.nl


Kennis Bouwadvies B.V. Peter van der Zanden Directeur info@kennisbouwadvies.nl

Bedrijfsomschrijving Kennis Bouwadvies begeleidt bouwprojecten van initiatieffase tot oplevering. Kopen of huren? Verbouwen of verhuizen? En wat kost dat? Voor ondernemers met huisvestingsvraagstukken zoeken we een passend antwoord. Het bouwproces laten we op rolletjes lopen, dan kan de ondernemer blijven ondernemen!

Doelgroep

Ondernemers (profit en nonprofit) met

huisvestingsvraagstukken, woningbouw-

verenigingen, projectontwikkelaars, gemeenten

en ieder ander met bouwplannen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

2004

Goed bereikbare kantooromgeving met ruime

parkeerfaciliteiten.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Eerst rekenen dan tekenen.

Steenovenweg 40B 5708 HN Helmond t 0492 57 40 44 f 0492 57 44 65

10

Blaasmuziek.

e info@kennisbouwadvies.nl w www.kennisbouwadvies.nl

103


Klimaatservice Brabant B.V. Marcel Huvenaars Bedrijfsleider 06 53 78 30 00 m.huvenaars@klimaatservice.nl

Bedrijfsomschrijving Klimaatservice Brabant is specialist op het gebied van verwarming, airconditioning, luchtbehandeling en de bijbehorende regeltechniek. Wij houden ons bezig met nieuwbouw, renovatie, en onderhoud van technische installaties voor de utiliteits-, en woningbouw. Een oplossing voor elk binnenklimaat!

Doelgroep

Zakelijke en particuliere markt, utiliteit en

woningbouw.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1989

Favoriete uitspraak Hobby’s

104

9 Ondernemersklimaat en trouwe klantenkring. Eerst denken, dan doen. Oude auto’s en vissen.

Binnendijk 15 5705 CH Helmond t 0492 52 65 54 f 0492 52 21 57

e post@klimaatservice.nl w www.klimaatservice.nl


Ligtvoet B.V. H. Nijssen Regio manager 06 51 86 91 44 h.nijssen@ligtvoetbv.nl

Bedrijfsomschrijving Leverancier en serviceorganisatie op het gebied van revalidatiehulpmiddelen, zorgvoorzieningen en zorgproducten.

Doelgroep

De zorg.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB Favoriete uitspraak Hobby’s

Gerstdijk 2 5704 RG Helmond t 088 10 201 00

1960 145 Prima locatie voor werkgebied Zuid Nederland. Komt allemaal goed. Organisatie carnaval, tuin en tennis.

e info@ligtvoetbv.nl w www.ligtvoetbv.nl

105


Lintermans Reclame V.O.F. Erik Lintermans Directeur / eigenaar 06 53 32 22 95 info@lintermans-reclame.nl

Bedrijfsomschrijving Lintermans Reclame is een (licht-) reclame- en beletteringsbedrijf met ruim 30 jaar ervaring binnen deze branche. Naast deze producten biedt Lintermans Reclame ook advies op gebied van grafisch ontwerp en ontwikkeling van huisstijl en geeft graag antwoord op al uw vragen op gebied van reclame!

Doelgroep

Bedrijven van alle soorten en maten.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

106

1982 4 Prachtige locatie naast het woonhuis. De tijd zal ’t leren. Gitaar, tekenen en schilderen. Geert Wilders.

Kanaaldijk Zuid Oost 66 5705 BE Helmond t 0492 53 20 04 e info@lintermans-reclame.nl f 0492 53 40 99 w www.lintermans-reclame.nl


Lintermans Reclame V.O.F. Sjoerd Lintermans Directeur / eigenaar 06 40 23 22 56 sjoerd@lintermans-reclame.nl

Bedrijfsomschrijving Lintermans Reclame is een (licht-) reclame- en beletteringsbedrijf met ruim 30 jaar ervaring binnen deze branche. Naast deze producten biedt Lintermans Reclame ook advies op gebied van grafisch ontwerp en ontwikkeling van huisstijl en geeft graag antwoord op al uw vragen op gebied van reclame!

Doelgroep Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak

Bedrijven van alle soorten en maten. 1982 4 Prachtige locatie naast het woonhuis. Life is what happens while you’re busy making

other plans.

Hobby’s Graag in gesprek met

Gitaar, klussen en ontwerpen. Met u!

Kanaaldijk Zuid Oost 66 5705 BE Helmond t 0492 53 20 04 e info@lintermans-reclame.nl f 0492 53 40 99 w www.lintermans-reclame.nl

107


Local Car Lease B.V. Ton van Abeelen Account manager 06 22 50 84 35 ton.van.abeelen@localcarlease.nl

Bedrijfsomschrijving Local Car Lease is de enige universele leasemaatschappij in Helmond. Landelijk denken en lokaal handelen. Dat komt tot uitdrukking in onze persoonlijke benadering. Wij bieden optimaal wagenparkbeheer, verhuur, shortlease, jong gebruikt lease (ook im-export van bijv. jong gebruikte Duitse auto’s).

Doelgroep

MKB, de ondernemers regio Helmond.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1995 8 Mooi pand, centrale ligging, actieve

ondernemersvereniging HOK.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Vissen met mijn zoon, filmpie kijken, terrasje,

bbq, kortom gezelligheid.

Graag in gesprek met

Maakt niet uit, altijd goed.

108

Brabantse gezelligheid, niets moet alles kan.

Vossenbeemd 111 A 5705 CL Helmond t 0492 50 47 90 f 0492 50 47 91

e info@localcarlease.nl w www.localcarlease.nl


Loven Truck Helmond B.V. Marc Stottelaar Vestigingsleider 06 21 52 32 04 m.stottelaar@loven.nl

Bedrijfsomschrijving Loven Truck Helmond is een full service bedrijfswagengarage. Wij verkopen de merken DAF, Ginaf, Palfinger, Wielton en Koegel. Voor deze producten verzorgen wij de hele service en onderdelenlevering. Ook leveren wij hydrauliek slangen en reviseren aandrijfassen. Van 07.00-22.00 staan wij er voor u!

Doelgroep

Iedereen met een bedrijfswagen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

30

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Vossenbeemd 98 5705 CL Helmond t 0492 54 01 12 f 0492 52 52 35

1984

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd! Mountain bike en oldtimers. Minister Schulz van Haegen.

e info@loven.nl w www.loven.nl

109


Martens van Wezel kartonnages Willem de Vocht Directeur willem@mvwkartonnages.nl

Bedrijfsomschrijving Fusie sinds 1-4-2010 van Kartonnages van Wezel en Martens kartonnages. Wij zijn gespecialiseerd in afwerking van drukwerk. We vervaardigen kartonnen verpakkingen voor multi media, games, tabak en drank, food, wenskaarten enz. voor de meeste uiteenlopende produkten.

Doelgroep

Drukkerijen en gebruikers verpakkingen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2010 25 Waren een van de eerste en goede

bereikbaarheid.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Zwemmen en koken.

110

We lossen het op, alles komt goed. Alain ducasse.

Grasbeemd 8 5705 DG Helmond t 0492 52 29 54 f 0492 52 96 37

e info@mvwkartonnages.nl w www.mvwkartonnages.nl


Meulendijks Drankenhandel B.V. Noud en Pieter Meulendijks Directeur meulendijks@drankenhandel.net

Bedrijfsomschrijving Deze Bavaria –agent verzorgt dranken en aanverwante artikelen voor horeca, bedrijven, instellingen en verschillende evenementen. Men kan hier terecht voor een uitgebreid assortiment bieren, wijnen, gedistilleerd,frisdranken, koffie, thee, zoetwaren, schoonmaakartikelen en aanverwante artikelen.

Doelgroep

Bedrijven, horeca, verenigingen, instellingen,

evenementen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1951

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Middendijk 36 5705 CC Helmond t 0492 52 36 67 f 0492 52 29 35

8 Historie sinds 1970, in en uit de stad. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Golf, hockey, voetbal kijken en muziek. Alle potentiële afnemers.

e meulendijks@drankenhandel.net w www.drankenhandel.net

111


Meulendijks Straalen Conserveringsbedrijf Helmond B.V. Frits Meulendijks Directie 06 51 61 10 11 frits@stralerijmeulendijks.nl

Bedrijfsomschrijving Bij Meulendijks wordt hard gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van corrosie. Van wenteltrappen, aanhangers, staalconstructies, opleggers, tot silo’s toe, alles wordt weer als nieuw. Meulendijks Helmond bv is gespecialiseerd in stralen, schooperen (metalliseren), natlakken en poedercoaten.

Doelgroep

Metaalbedrijven en particulieren.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak

1980 15 Veel bedrijvigheid en klanten. Als je van je werk je hobby maakt verveelt

het nooit.

Hobby’s Graag in gesprek met

Bouwen aan ons nieuwe huis.

112

Bruce Springsteen.

Ringdijk 4 5705 CT Helmond t 0492 52 43 90 f 0492 52 82 08

e info@stralerijmeulendijks.nl w www.stralerijmeulendijks.nl


Meulendijks Verpakkingen B.V. Rene Huybers Directie 06 12 60 95 58 rh@meulendijksverpakkingen.nl

Bedrijfsomschrijving Meulendijks Verpakkingen is een toonaangevende fabrikant van kunststof food disposables voor de horeca en catering branche. Wij werken rechtstreeks samen met grossiers en distributeurs en staan bekend om onze hoogwaardige kwaliteit, innovatieve toepassingen met respect voor het milieu.

Doelgroep

Grossiers en distributeurs.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Lagedijk 35 5705 BX Helmond t 0492 52 22 72 f 0492 55 18 96

1959 28 Aantrekkelijke locatie. Concurrerend met service en kwaliteit. Restaureren van oldtimer bromfietsen. Mark Rutte.

e info@meulendijksverpakkingen.nl w www.meulendijksverpakkingen.nl

113


Mini opslag Helmond Eric Beks Eigenaar 06 21 58 24 05 ebeks@hotmail.com

Bedrijfsomschrijving Tijdelijk en of permanente opslag voor particulieren en bedrijven.

Doelgroep

Bedrijven en particulieren.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2007

114

2 Vestiging in Helmond.

Marshallstraat 16 5705 CN Helmond t 0492 52 11 93 f 0492 47 59 54

e info@miniopslaghelmond.nl w www.@miniopslaghelmond.nl


Mosman Autoschadebedrijf B.V. H. Mosman Directeur 06 51 87 82 27 info@autoschade-mosman.nl

Bedrijfsomschrijving Het bedrijf houdt zich al 49 jaar bezig met het herstellen van schadeherstel aan zowel personenauto’s als lichte bedrijfswagens. Sinds 2005 is Lakspuiterij Mosman gestart voor spuitwerkzaamheden op alle overige producten.

Doelgroep

Bedrijven en particulieren.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1962 26 Hoogste bereikbaarheid.

Favoriete uitspraak

Alleen door tegenwind bereik je grote hoogte!

Topprestaties worden alleen bereikt door

mensen die plezier hebben in wat ze doen.

Hobby’s Graag in gesprek met

Rallysport, dieren en Muziek

Zuiddijk 20 5705 CS Helmond t 0492 53 73 07 f 0492 47 76 98

De Nederlandse Regering.

e info@autoschade-mosman.nl w www.autoschade-mosman.nl

115


N Light B.V. Anton van ‘t Noordende DGA 06 53 33 10 89 a.noordende@nlight.nl

Bedrijfsomschrijving N Light BV, sinds1991, functioneert als importeur en distributeur van Lichtbronnen, Spots en Armaturen van Philips, Osram, Laes, Leuci, Multiline, Oscaluz en ARKOSlight. Ons kantoor,magazijn en showroom zijn gehuisvest op Industrieterrein Hoogeind, Noorddijk 5. Het N Light-team staat voor u klaar.

Doelgroep

Elektro technische grossier.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak

1991 6 Goed bekend industrieterrein. Onmogelijkheden worden direct uitgevoerd,

wonderen duren iets langer!!!

Hobby’s Graag in gesprek met

Sport, voetbal en golf.

116

Gelijkgestemde ondernemers.

Noorddijk 5 5705 CX Helmond t 0492 54 80 00 f 0492 52 21 33

e info@nlight.nl w www.nlight.nl


Nico Berkers Kantoorefficiency B.V. Mark Verkoelen DGA 06 53 24 48 45 mverkoelen@nicoberkers.nl

Bedrijfsomschrijving Nico Berkers Kantoorefficiency is in Helmond en omgeving al jarenlang een gevestigde naam op het gebied van kantoorartikelen, kantoormachines en kantoormeubilair. Een onderneming die gebaseerd is op een fantastisch team van medewerkers, de keuze voor alleen kwaliteitsproducten en een zeer ver doorgevoerde vorm van serviceverlening. Het aanbod van Nico Berkers Kantoorefficiency is bijzonder omvangrijk te noemen. Alle producten staan in de showroom en in het afhaalcentrum aan de Vossenbeemd. De producten omvatten alles van paperclip tot kantoormeubilair: kantoor -en projectinrichting, kantoormachines, digitale multifunctionele kantoormachines, printers, kantoorartikelen en computersupplies. Wie met Nico Berkers Kantoorefficiency in zee gaat, weet dat hij te maken heeft met een betrouwbare onderneming. Een bedrijf dat een langdurige relatie met de klant centraal stelt ĂŠn waarmee het dus prettig zakendoen is.

Doelgroep

Alle kantoorhoudende ondernemingen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1985 10 Tussen al onze klanten in gevestigd zijn.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Mijn gezin, golf en alles wat samengaat met

Bourgondisch leven.

Graag in gesprek met

Prinses Maxima en prins Willem Alexander.

Vossenbeemd 1b 5705 CL Helmond t 0492 55 22 55 f 0492 52 66 75

Waar een wil is is een weg.

e info@nicoberkers.nl w www.nicoberkers.nl

117


NobraCars B.V. Hans Martens Directeur hmartens@nobracars.nl

Bedrijfsomschrijving NobraCars is officiëel BMW Dealer & Mini Service Partner voor Helmond en de regio Peelland. Onze bedrijfsactiviteiten bestaan uit: verkoop & leasing van nieuwe en gebruikte BMW’s en Mini’s, alle voorkomende onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, verkoop van onderdelen / accessoires en schadeherstel.

Doelgroep

Iedere (potentiële) BMW of Mini liefhebber!

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

1977

Centraal gevestigd in werkgebied, dichtbij

de klant.

Favoriete uitspraak

Een lach, warmte en vriendelijkheid kosten

15

niets!

Hobby’s

Volleybal, Golf / Bestuurlijk actief

(o.a. Ondernemerscafé Helmond).

Wie zou er eens een goed gesprek met mij willen hebben?

118

Rakthof 6 5709 EK Helmond t 0492 53 07 30 f 0492 53 07 50

e info@nobracars.nl w www.nobracars.nl


Noxon Stainless B.V. Coen van Lieshout Sales Manager Nederland c.van.lieshout@noxon.nl

Bedrijfsomschrijving Noxon Stainless B.V. is een van de grootste Nederlandse groothandelaars op het gebied van roestvast stalen buizen, fittingen, flenzen, afsluiters, staven, profielen en platen. Leveringsbetrouwbaarheid, snelle levering uit voorraad, kwaliteit, een reële prijs en een goede service zijn onze peilers.

Doelgroep

Metaalverwerkende industrieën.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak

1990 95 Vestiging van metaalindustrie in Helmond. Denk aan gister, verlang naar morgen, maar

leef vandaag.

Hobby’s Graag in gesprek met

Voetbal en tennis.

Vossenbeemd 51 5705 CL Helmond t 0492 58 21 11 f 0492 53 89 70

Harry van Raaij.

e info@noxon.nl w www.noxon.nl

119


Paviljoen de Warande restaurant Paul van Thiel Eigenaar 06 21 29 34 35 info@paviljoendewarande.com

Bedrijfsomschrijving De mooiste Horeca lokatie van Helmond, gelegen midden in stadswandel park ”De Warande”. Een restaurant met serre uitgebreid met een separaat opkamer voor kleine privat diners. 2 grote buitenterrassen met een parkingang. Tevens voor al uw feesten en partijen.

Doelgroep

Zakelijk, leasure, feesten en partijen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond Favoriete uitspraak Hobby’s

120

2010 14 Om Helmond culinair uit te breiden. Vieren wat er te vieren valt. Tennis.

De Kluis 2 5707 GP Helmond t 0492 53 63 61 f 0492 52 78 74

e info@paviljoendewarande.com w www.paviljoendewarande.com


Polytex Environmental Inks B.V. Henri Pigmans Directeur 06 51 98 50 62 henri.pigmans@polytex.nl

Bedrijfsomschrijving Polytex maakt milieuvirendelijke drukinkten voor de decoratieve industrie. Onze producten worden gebruikt bij het vervaardigen van o.a. behang, kunststofvloerbedekking, boekbindmateriaal etc. Vanuit Helmond worden onze producten verscheept naar klanten in geheel Europa en het nabij oosten.

Doelgroep

Grafische industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s

Engelseweg 175 5705 AD Helmond t 0492 58 28 58 f 0492 58 28 50

1993 30 Beschikbaarheid gebouw. Werk om te leven. Reizen, drummen, fotografie en video.

e info@polytex.nl w www.polytex.nl

121


Restaurant De Steenoven Paul van Thiel Eigenaar 06 21 29 34 35 info@restaurantdesteenoven.nl

Bedrijfsomschrijving Restaurant de Steenoven is gevestigd in een oude steenfabriek. Een restaurant met daarbij 2 zalen, allen met een eigen ingang, bar, toilettengroep en airco systeem. Een gezellig restaurant gedeelte en tevens voor al uw feesten en partijen.

Doelgroep

Horeca.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

1984

Favoriete uitspraak Hobby’s

122

19 Vieren wat er te vieren valt. Tennis.

Steenovenweg 21 5708 HN Helmond t 0492 50 75 07 f 0492 50 75 05

e info@restaurantdesteenoven.nl w www.restaurantdesteenoven.nl


Reynaers B.V. Edgar van Ginkel Directeur edgar.van.ginkel@reynaers.com

Bedrijfsomschrijving Reynaers Aluminium is een toonaangevende producent van aluminium ramen, deuren, schuifsystemen, vliesgevels, serres en zonwering. Wereldwijd behoort het bedrijf tot de A-merken op het gebied van aluminium systemen.

Doelgroep

Gevelbouwers, architecten en

woningbouwverenigingen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB

1965 75 Prachtig nieuw, professioneel industrie terrein

dat goed bereikbaar is.

Favoriete uitspraak

Wat vandaag kan niet laten liggen tot morgen,

geniet vandaag je weet nooit het het morgen is.

Hobby’s Graag in gesprek met

Golf, skiĂŤn en city trips.

Maisdijk 7 5704 RM Helmond t 0492 56 10 20 f 0492 56 10 30

Steven Jobs.

e info@reynaers.nl w www.reynaers.nl

123


ZIEK ZIJN BETEKENT NOG NIET

ARBEIDSONGESCHIKT VOOR ALLE WERK

Stimulanz is een onorthodoxe arbodienst. Dat

brengen. Desgewenst krijgt u garantie op verzuim-

blijkt uit de directe aandacht vanaf de eerste ver-

kostenverlaging en ruilen we uw huidige contract

zuimdag. Daarnaast heeft Stimulanz haar focus

in zodat we morgen al voor u actief kunnen zijn.

sterk op mogelijkheden i.p.v. op beperkingen. Als je thuis niet sneller hersteld dan op de zaak is wer-

• Vanaf de eerste verzuimdag actief

ken – in enige vorm – vanzelfsprekend. Stimulanz

• Als het even kan geen bedrijfsarts

zet bedrijfsartsen alleen in als dat ook echt nodig

• Garantie op verzuimkostenverlaging

is. In plaats daarvan werkt ze met arbeidsdeskundi-

• Inruil van lopende arbocontracten

gen die belasting en belastbaarheid bij elkaar

• Spreekuurlocatie ook in Eindhoven

Stimulanz verzuiminterventie Postbus 7048 5605 JA Eindhoven

T 040-2595250 F 040-2595258 E info@stimulanz.nl W www.stimulanz.nl


RSW Accountants, Belastingadviseurs en Consultants A.C.J.M. (Antoine) van Bragt Vennoot 06 20 61 50 44 antoine.van.bragt@rsw.nl

Bedrijfsomschrijving RSW Accountants, Belastingadviseurs Consultants is een organisatie van accountants, belastingadviseurs en consultants met vestigingen in Helmond, Asten en Amstelveen. De dienstverlening is gericht op het midden- en kleinbedrijf en vrije beroepsbeoefenaren.

Doelgroep

MKB.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

Goede locatie met goede bereikbaarheid ĂŠn

in Helmond.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Tennis, golf en vakanties.

Stapelovenweg 2 5708 JW Helmond t 0492 55 07 75 f 0492 55 14 25

1984 70

Genieten! Iedereen die hiervoor openstaat.

e helmond@rsw.nl w www.rsw.nl

125


SB Vastgoed Management & Advies B.V. Sjef Bakels Directeur 06 12 12 48 29 sjef.bakels@sbvastgoed.nl

Bedrijfsomschrijving SB Vastgoed Management & Advies is een onafhankelijke organisatie die een compleet dienstenpakket aanbiedt rondom het beheer en onderhoud van vastgoed. Cijfers en grafieken zijn daarbij slechts hulpmiddelen. Persoonlijk contact, klantgerichtheid, service en een scherpe prijs zijn de uitgangspunten.

Doelgroep

Eigenaren en beheerders van vastgoed.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd Groot Schooten Favoriete uitspraak Hobby’s

2005 5 Centrale ligging in de regio. Altijd eerlijk zijn! Muziek maken en luisteren.

Steenovenweg 5 5708 HN Helmond t 0492 47 24 44

126

e info@sbvastgoed.nl w www.sbvastgoed.nl


Security Professionals B.V. P. Sanders Directeur 06 10 97 22 69 p.sanders@securityprofessionals.nl

Bedrijfsomschrijving Veiligheid is een kostbaar goed,maar de praktijk leert dat steeds meer mensen zich onveiliger gaan voelen in een voortdurend harder wordende maatschappij. Security Professionals geeft u die veiligheid graag terug

Doelgroep

Regionale ondernemingen en instellingen

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Groot Schooten

2003

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Vlamovenweg 2 5708 JV Helmond t 040 29 62 727 f 040 23 67 663

100 Lokale betrokkenheid Eerlijkheid duurt het langst Masterinstructor diverse Martial Arts Dalai Lama

e info@ securityprofessionals.nl w www. securityprofessionals.nl

127


Sherart B.V. Jรถrg Savelsberg DGA j.savelsberg@sherart.nl

Bedrijfsomschrijving Sherart is een verzinkerij die unieke oplossingen biedt om producten duurzaam tegen corrosie en slijtage te beschermen. Door sherardiseren ofwel diffusieverzinken wordt een deklaag gevormd met multifunctionele eigenschappen. Als experts in diffusie verzinken adviseren wij u graag.

Bestaat sinds

128

1991

Zuiddijk 27 5705 CS Helmond t 0492 59 03 03 f 0492 52 92 56

e info@sherart.nl w www.sherart.nl


Sita Recycling Frank van Liempt Accountmanager 06 53 23 41 71 frank.vanliempt@sita.nl

Bedrijfsomschrijving Bij SITA bent u, naast een gedegen advies, ook altijd verzekerd van een duurzame verwerking van het ingezamelde afval. We recyclen zoveel mogelijk de materialen. Als hergebruik niet mogelijk is, zoeken we een nuttige toepassing. Bijvoorbeeld het opwekken van groene energie.

Doelgroep

Afval heeft iedereen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

153

Favoriete uitspraak Hobby’s

Gerstdijk 1 5704 RG Helmond t 0492 58 00 00 f 0492 58 00 49

1919

Alles komt goed. Voetballen en golf.

e frank.vanliempt@sita.nl w www.sita.nl

129


Smurfit Kappa Van Dam B.V. Wim Peeters Algemeen directeur 06 34 49 00 94 wim.peeters@smurfitkappa.nl

Bedrijfsomschrijving Smurfit Kappa Van Dam Golfkarton B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van grote en zware golfkartonnen verpakkingen voor vrijwel iedere toepassing.

Doelgroep

Verpakkende bedrijven met veel behoefte in

grote of zware golfkartonnen dozen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB

1909 128 Traditioneel Helmonds bedrijf op een nieuwe

locatie in een nieuwe fabriek.

Favoriete uitspraak

Less is more, leg kwaliteit in de dingen die je

doet, niet kwantiteit.

Hobby’s

Mountainbike, golf en zeilen.

130

Sojadijk 1 5704 RL Helmond t 0492 58 59 11 f 0492 58 59 18

e info.vandam@smurfitkappa.nl w www.smurfitkappa-vandam.com


Swanenberg Hydraulic Systems B.V. A.L.M. (Laurens) Swanenberg Directeur 06 53 21 81 85 info@swanenberg.nl

Bedrijfsomschrijving Swanenberg is leverancier van de betere hydraulische systemen. Wij bieden u: Bewezen projectmanagement hydraulische systemen, producten herhalingssystemen, service onderhoud, reparatie en Tools. Diverse marktsegmenten zijn: Zware industriële-, food- en infra machinebouw. POWERING YOUR AMBITIONS.

Doelgroep

Midden- en kleinbedrijf.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1945 10 Was in 1996 de beste optie, na de nodige

nieuwbouwstrubbelingen in Beek en Donk.

Favoriete uitspraak Hobby’s

Skieën, Mountainbiken en alles wat sportief

en snel is. Verder waardeer ik het

bourgondische leven.

Graag in gesprek met

Arko van Brakel, inspirator voor ondernemende

mensen.

Achterdijk 9 5705 CB Helmond t 0492 55 29 22 f 0492 55 27 02

Als je niets veranderd zal er niets verbeteren.

e info@swanenberg.nl w www.swanenberg.nl

131


‘t Uitzendhuis B.V. Lucienne van Meelis Algemeen directeur lucienne@uitzendhuis.com

Bedrijfsomschrijving Sinds februari 2006 zijn wij als uitzendbureau gevestigd op Industrie-terrein Hoogeind en verzorgen inmiddels voor een groot aantal bedrijven de invulling van (tijdelijke) arbeidskrachten. Met inmiddels 17 jaar ervaring in branche, vinden wij graag ook voor u de juiste medewerkers.

Doelgroep

Elk bedrijf die graag goed (tijdelijk) personeel wil

tegen een eerlijke prijs.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2006 3 Wij willen graag als uitzendbureau in ons werkgebied

gevestigd willen zijn.

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Omdat Uitzenden onze Kracht is!

132

Art clay silver, hardlopen, lezen en reizen. Annemarie van Gaal.

Lage dijk 8 5705 BZ Helmond t 0492 55 65 75 f 0492 56 09 44

e info@uitzendhuis.com w www.uitzendhuis.com


The Perfect Match Detachering B.V. S. Dirckx Directeur sdirckx@theperfectmatch.nu

Bedrijfsomschrijving Uitzendorganisatie van buitenlandse productiekrachten (hoofdzakelijk Poolse) en mensen met een Nederlands paspoort (bijv. vakantiekrachten, zaterdaghulpen).

Doelgroep

Productiebedrijven, alle sectors.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Vossenbeemd 110 5705 CL Helmond t 0492 56 16 60 f 0492 57 47 42

2000 Kantoor 12x Centrale ligging. Geniet van het leven. Motorrijden en bowlen. B&W college Helmond.

e info@theperfectmatch.nu w www.theperfectmatch.nu

133


Toyota Oostendorp B.V. Evert Oostendorp Directie 06 53 25 50 60 evert@autodorp.nl

Bedrijfsomschrijving Oostendorp Toyota is hĂŠt aanspreekpunt voor alle zaken omtrent uw auto. Wij bieden een complete dienstverlening op gebied van mobiliteit voor zakelijke klant. Ook voor Oostendorp Autolease voor alle merken kunt u bij ons terecht. Wij hebben tijd en zorg voor U... en uw autopark!

Doelgroep

Zakelijk en particulier.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Hobby’s

134

1988 18 Autoboulevard Helmond. Golf en culinair koken.

Varenschut 5 5705 DK Helmond t 0492 56 12 22 f 0492 56 12 20

e info@toyota-helmond.nl w www.autodorp.nl


Van Bussel Groep J.M.M. van Bussel Directeur info@busselgroep.nl

Bedrijfsomschrijving De Van Bussel Groep houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met bouwen. Grotendeels zakelijk vastgoed, maar ook particulier. De activiteiten van de Van Bussel Groep zijn onder te verdelen naar: - projectontwikkeling - bouwen - vastgoed.

Doelgroep

Bouw, vastgoed en ontwikkeling.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak Hobby’s

Vossenbeemd 17 5705 CL Helmond t 0492 53 76 97 f 0492 52 38 38

1965 25 Het ondernemingsklimaat van Helmond. Werken niet mauwen. Golf en ItaliĂŤ.

e info@busselgroep.nl w www.busselgroep.nl

135


Van den Eijnde Electro-Techniek B.V. J.R. Bras Directeur 06 53 81 28 59 roel@bras-electro.nl

Bedrijfsomschrijving Van den Eijnde Electro-Techniek verzorgt elektrotechnisch installatiewerk van woningbouw tot utiliteit, van renovatie tot nieuwbouw. De wensen van de klant staan bij ons voorop.

Doelgroep

Zakelijke en particuliere markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op BZOB

1970

Favoriete uitspraak Hobby’s

136

10 Logistiek gunstig t.a.v. Zuid-Nederland. Eerst denken, dan doen. Golf.

Waterbeemd 4 5705 DN Helmond t 0492 36 14 27 f 0492 36 69 89

e info@eijnde.com w www.eijnde.com


Concrete mobiliteitsoplossingen op maat • OV-abonnementen • E-bikes • E-scooters • Bedrijfsauto’s • Carpooling • Fietsstimulering • Parkeermanagement • Duurzame mobiliteit

Kortom één loket voor al uw vragen rond mobiliteit en Het Nieuwe Werken. Stichting Brabant Mobiliteitsmanagement Flight Forum 810 5657 DV Eindhoven

T E I

(073) 711 37 40 info@BRAMM.nl www.BRAMM.nl www.twitter.com/BRAMM_ www.LinkedIn.com/company/BRAMM


Van den Broek Logistics B.V. Karel van Rooij Directeur 06 51 12 01 07 karel@broeklogistics.nl

Bedrijfsomschrijving Van den Broek Logistics is een logistieke organisatie welke voor ieder logistiek vraagstuk een oplossing heeft. Hierin onderscheiden wij ons middels service, kwaliteit en klantgerichtheid. Het wagenpark bestaat uit 60 trekker-oplegger combinaties, met daarbij 30.000 m2 overdekte opslagcapaciteit.

Doelgroep

Logistieke dienstverlening.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

138

1965 110 Ondernemersklimaat. Samen staan we sterk. Voetbal. Guus Hiddink.

Vossenbeemd 112 5705 CL Helmond t 0492 75 14 00 f 0492 75 14 89

e info@broeklogistics.nl w www.broeklogistics.nl


Van den Broek Logistics B.V. Willy van den Broek Directeur 06 21 20 14 40 willy@broeklogistics.nl

Bedrijfsomschrijving Van den Broek Logistics is een logistieke organisatie welke voor ieder logistiek vraagstuk een oplossing heeft. Hierin onderscheiden wij ons middels service, kwaliteit en klantgerichtheid. Het wagenpark bestaat uit 60 trekker-oplegger combinaties, met daarbij 30.000 m2 overdekte opslagcapaciteit.

Doelgroep

Logistieke dienstverlening.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond Favoriete uitspraak Hobby’s

Vossenbeemd 112 5705 CL Helmond t 0492 75 14 00 f 0492 75 14 89

1965 110 Ondernemersklimaat. Kalm blijven. Voetbal en zeevissen.

e info@broeklogistics.nl w www.broeklogistics.nl

139


Van Dorp Installaties Helmond B.V. AAJL (Arthur) Cooijmans Directeur cooijmans@helmond.vdi.nl

Bedrijfsomschrijving Als totaalinstallateur bieden wij het gehele pakket aan van technische diensten en kunnen wij alle technieken in gebouwen zelfstandig ontwerpen, realiseren en beheren. Centraal in de missie van het bedrijf staat de slogan ‘Met kennis en respect’.

Doelgroep

Zakelijk netwerk.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

80

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

140

1975

Met kennis en respect. Naast werken, golf, tennis en volleybal. John de Mol.

Schootense Dreef 23 5708 HZ Helmond t 0492 50 44 44 e info@helmond.vdi.nl f 0492 50 44 40 w www.vdi.nl


Van Enckevort B.V. Johan Fenger Vestigingsleider helmond@enckevort.com

Bedrijfsomschrijving Van Enckevort BV is een gespecialiseerde groothandel voor aannemers- en bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, renovatie-, onderhoud- en klusbedrijven. Het assortiment omvat ca. 20.000 artikelen hang- en sluitwerk, bouwbeslag, gereedschap en machines, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep

Aannemerij-Bouw-Klusbedrijven.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

110

Hobby’s Graag in gesprek met

Ringdijk 16 5705 CT Helmond t 0492 52 22 11 f 0492 54 76 86

1900

Mountainbiken. Edwin Evers.

e helmond@enckevort.com w www.enckevort.com

141


HET BUREAU DAT AAN EEN HALF WOORD GENOEG HEEFT.

anti bla bla.nl


Van Mierlo Technische Handelsonderneming B.V. Mark van Heeswijk Directeur 06 10 25 22 19 m.vanheeswijk@vanmierlobv.nl

Bedrijfsomschrijving Zelfstandige technische handelsonderneming en al bijna 50 jaar een begrip in het oosten van Brabant en het noorden van Limburg. We leveren aan de industrie: verspanende gereedschappen, aandrijftechniek, meetgereedschap, opspantechniek, chemische producten en bedrijfsinrichting.

Doelgroep

Industrie.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind Favoriete uitspraak

1963 11 Gunstige ligging. Stop niet met spelen omdat je oud wordt, maar

je wordt oud omdat je stopt met spelen.

Hobby’s

Muziek maken en hardlopen.

Vossenbeemd 106 5705 CL Helmond t 0492 52 33 93 f 0492 52 78 65

e info@vanmierlobv.nl w www.vanmierlobv.nl

143


VaneDruk Erwin Vane Mede eigenaar info@vanedruk.nl

Bedrijfsomschrijving Mooi drukwerk, scherp geprijsd en snel geleverd. Ons grafisch team biedt onze klanten een uitstekende kwaliteit waarbij service en flexibiliteit een belangrijke plaats innemen. Wij verzorgen uw drukwerk van ontwerp tot afwerking en drukken uw handelsdrukwerk volgens uw huisstijl.

Doelgroep

Zakelijke markt.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd in Helmond

Goede bereikbaarheid.

Hobby’s

Fietsen en zwemmen.

144

1986 2

Breedijk 6 5705 CJ Helmond t 0492 59 01 82 f 0492 59 01 79

e info@vanedruk.nl w www.vanedruk.nl


VB&H Schilderwerken Thomas Haseke en Arjan van Bree Eigenaar 06 25 33 15 78 info@vbh-schilderwerken.nl Bedrijfsomschrijving VB&H Schilderwerken is een Erkend schilders- en afwerkingsbedrijf voor de particulier en zakelijke markt. Kwaliteit en duurzaamheid staat bij ons voorop, voor zowel behangen, glaszetten en houtrotreperaties.

Doelgroep

Particuliere en zakelijke markt in het hoger

segment.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

4

Favoriete uitspraak

Doen wat je beloofd.

Achterdijk 7b 5705 CB Helmond t 0492 55 19 77

2002

e info@vbh-schilderwerken.nl w www.vbh-schilderwerken.nl

145


VION Helmond B.V. Rene Rougoor Vestigingsmanager 06 51 80 71 83 Rene.rougoor@vionfood.com

Bedrijfsomschrijving VION Helmond BV. houdt zich bezig met het slachten en uitsnijden van varkens voor de binnenlandse en buitenlandse markt. VION Helmond is onderdeel van VION N.V. een internationaal opererend foodbedrijf met twee kernactiviteiten, food en ingredients. Het hoofdkantoor van VION staat in Eindhoven (NL).

Doelgroep

Leesconsumenten in voornamelijk onze

thuismarkten, Nederland, Engeland, Duitsland,

Spanje en ItaliĂŤ.

Bestaat sinds Aantal medewerkers

250

Favoriete uitspraak

Hou het gezond, hou het simpel, gebruik

1989

gezond boerenverstand.

Hobby’s

Mijn gezin, hockey van mijn dochter, voetbal van

mijn zoon en FC Twente.

Graag in gesprek met

Iedereen die, tegenover het slachten van een

dier sceptisch is. Het is namelijk meer als alleen

vlees, denk aan medicijnen, snoep, lijm, etc etc.

146

Graandijk 5 5704 RB Helmond t 0492 53 11 11 f 0492 53 11 93

e Rene.rougoor@vionfood.com w www.vionfood.nl


Weijts Groenten & Fruit Roel Weijts Directeur / eigenaar 06 53 24 59 47 info@weijtsfruit.nl

Bedrijfsomschrijving Groenten en fruit detailhandel, diverse standplaatsen in de regio,en onze winkel in het centrum van Helmond. Dagelijks zo’n 35 salades vers bereid, en wekelijks leverancier van lekker vers fruit aan +/- 100 bedrijven en instellingen in en om Helmond.

Doelgroep

Consumenten en Bedrijven industrie-terreinen

Helmond.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

1988

Favoriete uitspraak Hobby’s Graag in gesprek met

Breedijk 16 5705 CJ Helmond t 0492 59 99 66 f 0492 59 99 67

12 Centrale ligging. Geen dag zonder lach. Auto’s en watersport. Herman d’n Blijker en Michel schumacher.

e info@versplaza.com w www.versplaza.com

147


Westvoort BV Aannemers Helmond W.M.L. (Wim) vd. Westerlo Directeur 06 46 39 39 21 w.vd.westerlo@westvoort.nl

Bedrijfsomschrijving Westvoort BV Aannemers Helmond houdt zich bezig met onder- en bovengrondse infrastructuur en kennisontwikkeling. Westvoort BV is een jong bedrijf met ervaren, allround en gecertificeerde vakmensen, met een rijke historie in deze branche. Westvoort BV richt zich op het spelen van de rol die opdrachtgevers van hun aannemers mogen verwachten. Het herkennen van kansen en deze vertalen in klantgerichte oplossingen is daarbij essentieel. Klanten verwachten expertise op het eigen vakgebied en een proactieve houding ten opzichte van hun vragen. Door een steeds verdere verbreding van het werkpakket door klantintegratie en kennisontwikkeling, wordt getracht aan de wensen van de klant te voldoen.

Doelgroep

Nutsbedrijven, Waterschappen,

Overheidsorganen.

Bestaat sinds Aantal medewerkers Waarom gevestigd op Hoogeind

2005 112 Goed bereikbaar, centraal gelegen, prettige

werkomgeving.

Favoriete uitspraak Hobby’s

“Lean and mean”.

148

Golf en skiën.

Vlierdensedijk 41 5705 CK Helmond t 0492 57 96 40 f 0492 57 96 50

e info@westvoort.nl w www.westvoort.nl


Mkbasics.nl ontzorgt het MKB Gezonde werkende mensen, dat is waar wij voor staan!

Mkbasics.nl ontzorgt het MKB Gezonde werkende mensen, waarvaker wij voor staan! Nu het langer doorwerken tot 67 dat jaar is steeds op de agenda staat, de vergrijzing een feit is en de populatie op de arbeidsmarkt krimpt, is het van belang om het belangrijkste bezit van uw organisatie, uw medewerkers, te vitaliseren! Nog Nu hetdan langer doorwerken tot 67 jaar steeds vaker open devitaal agenda staat, de vergrijzing eenjuiste feit ismedewerkers en de populatie op de meer voorheen is het van belang dat zij gezond blijven. Maar u zult ook de binnen zien arbeidsmarkt krimpt, het vanmensen belang aantrekken. om het belangrijkste bezitgoed van uw organisatie, uw medewerkers, te vitaliseren! te moeten houden enisnieuwe Kortom, een gezondheidsprogramma voor medewerkers en Nog meer dan voorheen is hetbelangrijker! van belang dat gezond en vitaal blijven. Maar u zult juiste zien organisatie wordt steeds Voorzijeen onderneming is dit nogal wat. Hetook kostdeveel tijd,medewerkers die u mogelijkbinnen niet heeft! te moeten houden en nieuwe mensen aantrekken. Kortom, een goed gezondheidsprogramma voor medewerkers en organisatie belangrijker! een onderneming is van dit nogal Het kost veel tijd, die wij u mogelijk niethet heeft! Mkbasics.nlwordt is désteeds MKB specialist van Voor Nederland op het gebied arbo,wat. verzuim en re-integratie, ontzorgen MKB. Gezonde werkende mensen, dat is waar wij voor staan! Wij begrijpen als geen ander dat voor vele bedrijven verzuim voor Mkbasics.nl is déimmers MKB specialist op het gebied van arbo, verzuim en re-integratie, wij ontzorgen het MKB. problemen zorgt, het werk van gaatNederland door! Gezonde werkende mensen, dat is waar wij voor staan! Wij begrijpen als geen ander dat voor vele bedrijven verzuim voor problemen zorgt, immers hetheeft werkgeen gaat medische door! Ruim 67% van alle verzuim oorzaak! Reden te meer om op een vernieuwende wijze naar het verzuim en re-integratieproces te kijken. Wij werken met een ander model dan de traditionele arbodienstverleners; het Ruim 67% van alle verzuim heeft geen medische oorzaak! Reden te meer om op een vernieuwende wijze naar het casemanagementmodel. verzuim en re-integratieproces te kijken. Wij werken met een ander model dan de traditionele arbodienstverleners; het casemanagementmodel. Het inzetten van casemanagers reduceert de noodzaak tot inschakeling van de bedrijfsarts tot wel 200%. Dit is van directe positieve invloed op de hoogte van de kosten voor u als werkgever. Het inzetten van casemanagers reduceert de noodzaak tot inschakeling van de bedrijfsarts tot wel 200%. Dit is van directe positieve invloed oprichten de hoogte van de kosten voor umaar als werkgever. register casemanagers, die Geen casemanagers die zich alleen op het volgen van WVP,

alle UWV regels kennen en weten toe te passen in uw voordeel

gericht zijn die op schadelastbeperking envolgen productiviteitverhoging van werknemers casemanagers, die Geen• casemanagers zich alleen richten op het van WVP, maar register

re-integratie op een verantwoorde •• alle UWV regels kennen en weten manier. toe te passen in uw voordeel •• U ontzorgen gericht zijn op schadelastbeperking en productiviteitverhoging van werknemers Kortom vast contactpersoon! • één re-integratie op een verantwoorde manier. • U ontzorgen Kortom ééndat? vast contactpersoon! Hoe werkt

De juiste interventie wordt snel ingeschakeld en de kosten daarvoor indien mogelijk teruggehaald op bijv. een Hoe werkt zorgpolis ofdat? verzuimverzekering. Één contactpersoon die behalve voor verzuim ook voor preventie en De juiste interventie wordt snel ingeschakeld enis.de daarvoorwerkt indienhierbij mogelijk teruggehaald bijv. een inzetbaarheid/productiviteit het aanspreekpunt Dekosten casemanager als verlengde armop van u en zorgpolis of verzuimverzekering. Één contactpersoon die is behalve voor verzuim gericht ook voor en ontzorgt. Hij heeft geen toegang tot het medisch dossier, daarmee maximaal oppreventie mogelijkheden in e inzetbaarheid/productiviteit het aanspreekpunt De casemanager werkt hierbij arm van u en lijns adviseur. plaats van beperkingen en ontmedicaliseert. Deis.bedrijfsarts wordt ingezet als eenals 2 verlengde ontzorgt. Hij heeft geen toegang tot het medisch dossier, is daarmee maximaal gericht op mogelijkheden in e plaats van beperkingen en ontmedicaliseert. De bedrijfsarts wordt ingezet als een 2 lijns adviseur. Uitbesteden of eigen regie? De mate van ontzorging wordt samen met u bepaald. Of u nu kiest voor totale ontzorging of eigen regie, de Uitbesteden eigen regie? casemanagerof zorgt ervoor dat er optimaal uitvoering wordt gegeven aan de Wet Verbetering Poortwachter. De mate van ontzorging wordt samen met u bepaald. Of u nu kiest voor totale ontzorging of eigen regie, de casemanager zorgt ervoor dat er optimaal uitvoering wordt gegeven aan de Wet Verbetering Poortwachter. Alles-onder-één-dak! Van de markt kiest 64% voor de combi verzuim en verzekeren. Uw casemanager is de spin in het web zowel op het

Alles-onder-één-dak! gebied van arbo (verzuim en re-integratie, risicomanagement en vitaliteit) als ook verzekeringen, zoals WGA en Van de markt kiest 64%Het voor de combi verzuim en verzekeren. Uw casemanager is de spin in het web zowel op het verzuimverzekeringen. gemak van alles-onder-één-dak! gebied van arbo (verzuim en re-integratie, risicomanagement en vitaliteit) als ook verzekeringen, zoals WGA en verzuimverzekeringen. Het gemak van alles-onder-één-dak! Mkbasics.nl gevestigd op bedrijventerrein Groot Schooten: Mkbasics.nl 4 Panovenweg gevestigd op bedrijventerrein Groot Schooten: 5708 HR, Helmond Panovenweg 4 5708 meer HR, Helmond Voor info kunt u contact opnemen met:

Corina Vrins, Tel: 06-52501926 of Email: corina.vrins@mkbasics.nl Voor meer info kunt u contact opnemen met: Corina Vrins, Tel: 06-52501926 of Email: corina.vrins@mkbasics.nl


BRAMM Uw MobiliteitsManager Termen als Het Nieuwe Werken, mobiliteitsbudget of keuzemobiliteit komen bij menig organisatie aan de vergadertafel voorbij. Er is veel winst te behalen met goed mobiliteitsmanagement. Maar hoe pakt u dat aan? Stichting BRAbant MobiliteitsManagement staat u bij met advies, begeleiding en aantrekkelijke diensten en producten. Mobiliteitsmanagement staat voor slim organiseren = slim werken = slim reizen. Dat klinkt niet moeilijk, maar is toch complex. Naast het goed regelen van woon-werkverkeer, draait het om fiscalisering, financiering, communicatie, informatie, inkoop en kennis van wet- en regelgeving. Het is vaak niet haalbaar om dit als ondernemer zelf te gaan aanpakken. Als intermediair tussen bedrijfsleven, overheid en leveranciers kan BRAMM organisaties voorzien van efficiënte diensten en producten om mobiliteitsmanagement te verankeren in de bedrijfsprocessen. BRAMM is spin in het mobiliteitsweb en wil op een professionele manier bewustwording bij werkgevers creëren over kansen en voordelen van mobiliteitsmanagement. Winst uit mobiliteit Hoewel het vaak niet om core business gaat, is er bedrijfseconomisch gezien veel winst te halen uit mobiliteit op allerlei niveaus. Parkeerplaatsen en kantoorruimte te kort, duurzaam ondernemen, enzovoort. Wanneer u bij deze herkenbare dilemma’s de kansen van mobiliteit goed benut, kunt u er veel bij winnen. Financiële winst haalt u bijvoorbeeld door de invloed op allerlei bedrijfsprocessen die sneller en efficiënter verlopen en kosten die u bespaart. Maar daarnaast gaat het ook om hogere productiviteit, MVO-kansen, uw imago en tevredenheid onder mede¬werkers en klanten. En op grotere schaal om luchtkwaliteit, economie en onderwijs. Het winstpotentieel is enorm.


Op maat van uw bedrijf Om optimaal winst uit mobiliteit te kunnen halen, is het goed om te weten wat de valkuilen zijn en wat er te koop is. BRAMM kan u daarin ondersteunen. Aan de hand van een (gratis *) mobiliteitsscan onderzoeken we heel specifiek het woonwerk- en zakelijk verkeer van uw organisatie. Op basis van de resultaten van de scan, kiest u zelf of u vervolgstappen wilt ondernemen. Wilt u binnen uw organisatie gebruik maken van concrete diensten en producten? Wilt u vooral kennis en advies of ook implementatie en beheer? Kennis en ervaring uitwisselen BRAMM biedt u bovendien een enorme bron aan informatie rond diverse mobiliteitsthema’s. Naast de klassieke middelen zoals website, nieuwsbrief en sociale media, kunt u ook op onze themabijeenkomsten en workshops heel wat inspiratie opdoen en kennis uitwisselen. BRAMM is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, het Samenwer¬kingsverband Regio Eindhoven, Kamer van Koophandel Brabant, Brabants Zeeuwse Werkge¬versvereniging en BrabantStad. BRAMM Tel.: 073-711 37 40 - E-mail: info@BRAMM.nl Postadres: Postbus 7944, 5605 SH Eindhoven Bezoekadres: Flight Forum 810, 5657 DV Eindhoven www.BRAMM.nl http://twitter.com/BRAMM_ http://www.linkedin.com/company/BRAMM * Vraag naar de voorwaarden en de mogelijkheden voor uw bedrijf.


U wilt toch ook een mooie voetbalwedstrijd zien? Voor meer informatie kijk op: www.helmondsport.nl


N Light BV is leverancier van:

N Light BV Postbus 326 Noorddijk 5

5700 AH Helmond 5705 C X Helmond

+31492 548000 +31492 522133 info@nlight.nl

Arkoslight

nlight.nl


bedrijvenindex   ABAB Accountants en Adviseurs                            Acushnet Nederland bv                                   ADC autogroep                                                        Adprosign                                                              Agrods                                                                      Airconomics klimaatbeheersing                            Alco lettering                                                            Architectenbureau Wilfried van den Broek         Arbo unie                                                                       Arie Oversier Grondwerken en Machineverhuur  Architectenbureau Joosten                                    Arte BV                     Aswa keukens                                                        Auto Aarts / Suzuki Helmond                                      Autobedrijf J. Janssen B.V.                                             Auto Kuijten B.V.                                           Autobedrijf Marco van Hoof                                       Autorent / Selfstorage Helmond                                  Autoschade Otten B.V Autotaalglas Helmond V.O.F BC Fotografie Balans sportartikelen B.V BanuBad Nederland B.V Bekkers Autoschade Helmond Bestra interieurbouw B.V BGM industrie-en garagedeuren BICON laboratories B.V Black & Colors Bressers Tentenverhuur B.V. Buvo Castings B.V. Bvbmetaal C. Kornuyt B.V Cabtron V.O.F. Carel Noijen Interieurs Colorex Master Batch CSV groep B.V. CTI Security Telecom B.V. Custom Powders B.V. De dakdekker De Pastoor eten en drinken De Ploeg Straal-en ontbraamtechniek De Wit / Don Quichotte B.V. Deeze Keukens Delta Pro Lighting B.V. Destil B.V. Distriservice Helmond B.V. Driessen HRM Payroll Drukkerij van Stiphout B.V. EDEC Kabel B.V. Ehad Personenvervoer B.V. Elektro Klessens & de Koning B.V. Elektro Vogels / Systeemplafonds Helmond B.V. ELMA Keukens B.V. E-Quest Automatisering B.V Erma Verpakking Euro Barrier B.V. Evimpex B.V. Examenbureau Centervieuw Extrudet Cereal Products B.V. Fitland Helmond

154

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62/63 64 65 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85


Flint Group The Netherlands Helmond B.V. FOA Glasvezeltechniek B.V. Foodservice Kruidenier B.V. Franke Gebebouw B.V. Gebr. Swinkels Grondwerken Helmond B.V. Harwi Holland B.V. Havani Hettema bedrijfshuisvesting B.V. Human Capital Match IGO POST B.V. Imabo Helmondse Bouwmaterialen B.V. Itch Reclame & Communicatie B.V. Jada Bedrijfsruimte Beheer B.V. Jos van Houtum installaties B.V. Kennis Bouwadvies B.V. Klimaatservice Brabant B.V. Ligtvoet B.V Lintermans Reclame V.O.F Local Car Lease B.V. Loven Truck Helmond B.V. Martens van Wezel kartonnages Meulendijks Drankenhandel B.V. Meulendijks Straal en Conserveringsbedrijf Helmond Meulendijks Verpakkingen B.V. Mini opslag Helmond Mosman Autoschadebedrijf B.V. N Light B.V. Nico Berkers kantoorefficiency B.V. NobraCars B.V. Noxon Stainless B.V. Paviljoen de Warande Restaurant Polytex Environmental Inks B.V. Restaurant De Steenoven Reynaers B.V. RSW Accountants,Belastingadviseurs en Consultants SB Vastgoed Management & Advies B.V. Security Professionals B.V. Sherart B.V. Sita recycling Smurfit Kappa Van Dam B.V. Swanenberg Hydraulic Systems B.V. T’ Uitzendhuis B.V. The Perfect Match B.V. Toyota Oostendorp B.V. Van Bussel Groep Van Den Eijnde Electro-Techniek Van den Broek Logistics B.V. Van Dorp Installaties Helmond BV B.V. Van Enckevort B.V. Van Mierlo Technische Handelsonderneming B.V. VaneDruk VB&H Schilderwerken B.V. Vion Helmond B.V. Weijts Groente & Fruit Westvoort BV Aannemers Helmond Mkbasics

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97/98 99 100 101 102 103 104 105 106/107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138/139 140 141 143 144 145 146 147 148 149

155


SAMEN STAAN WE STERK. DAT IS HET IDEE. U wilt een bank die betrokken is bij u als klant en die midden in de samenleving staat? De accountmanagers Zakelijke Relaties van Rabobank Helmond staan voor u klaar. Onze accountmanagers Zakelijke Relaties zijn vakspecialisten die bekend zijn met de lokale markt, bedrijven, wijken en economische ontwikkelingen. Uw zakelijke én privé bankzaken onder één dak. Uw accountmanager werkt nauw samen met specialisten op het gebied van verzekeren en pensioenen. Als zakelijke relatie kunt u lid worden van Rabobank Helmond en deelnemen aan inspirerende kennis- en netwerkbijeenkomsten. Benieuwd wat Rabobank Helmond voor uw onderneming kan betekenen? Neem contact op via 0492 - 594 521 of bedrijven@helmond.rabobank.nl.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond

De Netwerkgids Helmond 2011  

Dit is een uitgave van De Netwerkgids BV. © Alle rechten voorbehouden.