Zpravodaj bioveta 02 2015

Page 1

Bioveta News

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

budu zasypán novinkami ...

OTIMIX ušní kapky suspenze

2/2015

... a budu objednávat v akci

Léčba otitis externa u psů způsobené bakteriemi a kvasinkami

Miconazoli nitras Polymyxini B sulfas Prednisoloni acetas

INTRAMAR LC intramamární suspenze Amoxicillinum, acidum clavulanicum, prednisolonum

Léčba mastitidy u dojnic v laktaci

L M S

TOP SPOT ON DOG

Permethrinum

roztok pro nakapání na kůži – spot‐on pro psy OBSAH

následující strana


Tradiční prodejní akce na výstavě VETfair 2015 Jako každoročně i letos jsme pro Vás připravili atrak vní prodejní akce na vybrané přípravky, které Vám pomohou připravit se na sezónu s minimálními náklady. Přijďte do naší expozice dne 17. a 18. dubna.

Nejvyšší objednávka bude odměněna.

DÁREK PRO KAŽDÉHO Z VÁS Výměnou za dárkovou poukázku vloženou do tohoto čísla Bioveta News Vám naše hostesky předají drobnou pozornost

 DÁREK ZA NEJVYŠŠÍ OBJEDNÁVKU Mobilní telefon iPhone 6

 ODBORNÝ SEMINÁŘ Představeny budou vakcíny Biocan NOVEL, novinka OTIMIX ušní kapky suspenze, novinka pro léčbu mas d INTRAMAR LC a inovované ektoparazi kum TOP SPOT ON DOG. Navš vte přednáškovou místnost ve druhém patře Kongresového centra ALDIS dne 18. 4. 2015 ve 13 hodin a seznamte se s detaily a charakteris kami těchto přípravků. 

ZVEME VÁS NA STÁNEK, KDE VÁS ČEKÁ VYNIKAJÍCÍ OBČERSTVENÍ ŠUNKA PIVO MORAVSKÉ KOLÁČKY VÍNO

předcházející strana

OBSAH

následující strana


INTRAMAR LC intramamární suspenze

Amoxicillinum, acidum clavulanicum, prednisolonum

N OV I N K A

Novinka z produkce společnosti Bioveta, a. s. – přípravek k intramamární léčbě mastitid u laktujících dojnic se širokým spektrem účinnosti proti nejčastějším a nejzávažnějším původcům infekčních mastitid skotu

 Osvědčená kombinace účinných látek  Klinicky prověřená účinnost pro nejčastějším patogenům 

  

mléčné žlázy Vynikající spektrum ak vity u nejčastějších původců + – infekčních mas d z řady G i G bakterií včetně kmenů produkujících enzym β‐laktamázu Pro zánětlivý účinek prednisolonu zajišťuje snížení boles vos a otoku a usnadňuje tak vydojení pos žené čtvrtě Srovnatelná ochranná lhůta s konkurenčními přípravky na trhu: mléko: 84 hodin, maso: 7 dnů Pohodlná aplikace Možnost kombinace s injekčním amoxicilinovým an bio kem z produkce Biovety Zajímavá cena

Účinné látky v 1 aplikátoru o obsahu 4 g: Amoxicillinum (amoxicillinum trihydricum) 200,00 mg Acidum clavulanicum (calii klavulanas) 50,00 mg Prednisolonum 10,00 mg

Balení: 24 ks aplikátorů o obsahu 4 g v kartónové krabici

1195 Kč bez DPH cena za balení 24 × 4 g

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Novinky

N OV I N K A

Účinné látky:  Polymyxin B  Miconazol  Prednisolon

Otologicky první volba v léčbě otitis externa      

Zaručena účinnost pro nejčastějším patogenům o s externa Synergický efekt mikonazolu a polymyxinu minimalizuje riziko relapsu Téměř 100% efekt vůči Malassezia pachyderma s Obsah polymyxinu redukuje možnost vzniku rezistence Vynikající bezpečnostní profil Snadno se aplikuje a nedráždí

Byl prokázán vynikající synergický účinek polymyxinu B a mikonazolu Studie prokázaly vysokou citlivost nejčastějších patogenů na kombinaci polymyxinu B a mikonazolu. Díky signifikantnímu synergickému účinku lze snížit koncentraci PMX B v přípravku.  Aplikace PMX B také významně snižuje riziko klinicky nebezpečné an bio cké rezistence. Jelikož je polymyxin B jen velmi výjimečně používán k parenterální aplikaci, riziko vzniku an bio cké rezistence je minimální, na rozdíl od běžně používaných chinolonových an bio k.  Přípravek s obsahem prednisolonu disponuje velmi dobrým bezpečnostním profilem. Nedochází k ovlivnění adrenokor kální osy ‐ prednisolon acetát patří k šetrným glukokor koidům, které se pro zmírnění otoku sliznice zvukovodu používají i systémově. 

155 Kč bez DPH cena za balení 15 ml

In‐vitro prokázána účinnost kombinace polymyxinu B a mikonazolu i pro MRSP!

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Významná inovace

TOP SPOT ON

L M S

DOG

roztok pro nakapání na kůži – spot‐on pro psy

Významná inovace, která Vás potěší Permethrinový spot on v novém balení

 snadná aplikace, odpadá

     

Roztok k aplikaci na kůži je balen v pipetách po 1, 2 a 3 ml (pipety typu Fipron), které zaručí přesné dávkování Pro aplikaci velkým a obřím plemenům je určena pipeta o objemu pouhé 3 ml Možnost aplikace štěňatům již od tří týdnů věku Lze použít u březích a laktujících fen Balení po jedné a dese pipetách – možnost volby balení dle velikos chovu a počtu zvířat Inovovaný design – atrak vní nepřehlédnutelná krabička Pipeta je chráněna v sáčku obsahujícím podrobné informace o přípravku

Vynikající účinek permetrinu – otevření Na+ kanálů vyvolá depolarizaci membrán neuronů. Vliv permethrinu na mozková ganglia parazitů vede k náhlé paralýze – „knock‐down“ efekt. Permetrin je těkavý a jeho přítomnost na kůži a srs psa odpovídá za potřebný repelentní efekt.

předcházející strana

komplikovaná manipulace s více pipetami  nová pipeta lépe chrání roztok před vyschnutím a náhodným poškozením

I N OVAC E

Cena bez DPH: S 1 × 1 ml M 1 × 2 ml L 1 × 3 ml

65 Kč 95 Kč 125 Kč

10 × 1 ml 10 × 2 ml 10 × 3 ml

350 Kč 495 Kč 655 Kč

Efekt permethrinu pro pakomárům jako přenašečům leishmaniózy a dirofilariózy byl oveřen terénními studiemi a je doporučováno organizací Companion Animal Parasite Council jako prevence infekce Leishmania infantum (Molina R, Lohse J‐M & Nieto J (2001) Evalua on of a topical solu on containing 65% permethrin against the sandfly (Phlebotomus perniciosus) in dogs. Vet Ther 2, 261‐267)

OBSAH

následující strana


Ověřeno Vaší praxí

VAKCÍNY ŘADY

jsou již dva měsíce ve vašich ordinacích Zeptali jsme se Vás: MVDr. Aleš Stloukal, Veterinární klinika Na Weilovně, Příbram Co říkáte na složení vakcín řady Biocan NOVEL? Složení vakcín vyhovuje současným trendům. Týká se to nejen obsahu nových an genů, ale také doporučených vakcinačních schémat. Je pozi vní, že jste v nových vakcínách navýšili počet kmenů leptospir a kladně hodno m i jejich výběr. Je to vhodné řešení, využívané u většiny moderních vakcín. Využijete možnost první vakcinace štěňat vakcínou Biocan Novel DHPPi/L4 již ve stáří šes týdnů? Osobně preferuji vakcinaci až v pozdějším věku, tj. od 9. týdne stáří.

Spíše se budu držet doporučených vakcinačních schémat. Samozřejmě počítám s m, že se objeví indikace, kdy raná vakcinace bude třeba. Pak možnost bezpečné vakcinace vakcínou Biocan Novel rád využiji. Vyhovuje Vám spektrum vakcín a variabilita našeho vakcinačního schématu? Ano, vyhovuje. Vakcinační schémata pokrývají maximum možných epidemiologických situací. Vakcínám řady Biocan Novel přeji minimum vedlejších nežádoucích reakcí, hodně spokojených zákazníků – veterinárních lékařů i majitelů psů.

MVDr. Irena Packová, Veterinární klinika AXA, Rosice Vyhovuje Vám složení vakcín řady Biocan NOVEL? Vakcíny Biocan Novel přesně reagují na nové trendy ve vakcinologii. Jak hodno te obsah čtyř leptospir ve vakcíně? Netroufám si odhadnout, jak vysoké je nyní riziko leptospirózy, ale uvedu osobní zkušenost. Do ordinace mi byl přiveden boxer s horečkou, ikterem, hepatorenálním

předcházející strana

OBSAH

selháním. Pracovní dg. leptospiróza byla zpětně potvrzena v laboratoři. Když si majitel psa vyzvedával z kliniky, upozornila jsem ho na zoono cké riziko. Majitel ztuhl, zbledl a pak mi vysvětlil, že ho propus li z infekčního oddělení nemocnice, kde se léčil z leptospirózy. Po návratu domů ho čekal nemocný pes a nyní se dozvídá u něj stejnou diagnózu. Zpětně si pán vzpomněl, že pes už několik dní byl jaksi špatný, ale než s ním stačil

následující strana


dojít na veterinu, sám se zhrou l a skončil v nemocnici. Využijete možnost první vakcinace štěňat vakcínou Biocan Novel DHPPi/L4 již ve stáří šes týdnů? Tuto kombinaci jsem využívala běžně už dříve u vakcín jiné firmy. Jsem proto ráda, že i v tomto se pro mě nic nemění a mohu vakcinovat, jak jsem zvyklá.

Jaký je Váš názor na registraci vakcíny s tříletou imunitou? Jedna část klientů sleduje trendy na internetu, má o věci přehled a je velmi jednoduché jim nabídnout nové, šetrnější schéma. Další nemalá část klientů si sotva zvykla na to, že místo hromadné akce na návsi přivede psa do ordinace. Těm vysvětlit nový trend, např.

víceletou vzteklinu, se ukázalo nad mé síly. Proto po neblahé zkušenos u této skupiny raději aplikuji vakcínu každoročně. Další část klientů mi důvěřuje, bez problémů se podřídí mému doporučení, a tudíž mohu vakcinační schéma připravit doslova pacientovi na míru. Biocan Novel mi prak cky umožňuje vyhovět celé té škále klientů.

MVDr. Roman Bartoň, Veterinární nemocnice CB-vet, České Budějovice Jak hodno te obsah čtyř leptospir ve vakcíně? Spektrum leptospir se mění, mám to kousek do Německa, kde sérovar bra slava v laboratořích prokazují. V případě zoonóz bychom ochranu zvířat i lidí neradi opomenuli, zvláště pokud je vakcinace snadno dostupná v jedné kombinaci a za přijatelnou cenu. Využijete možnost první vakcinace štěňat vakcínou Biocan Novel DHPPi/L4 již ve stáří šes týdnů? Kombinaci ve stáří šes týdnů využiji jen ve zvláštních situacích, které však mohou v budoucnu kdykoliv nastat. Tato skutečnost je pro mě zárukou bezpečnos vakcíny a minima vedlejších reakcí při aplikaci psům všech věkových skupin.

Vyhovuje Vám spektrum vakcín a variabilita našeho vakcinačního schématu? Variabilita a kombinovatelnost byla vždy výhodou vakcín Biocan, každý si mohl zvolit schéma pro daný chov a nákazovou situaci, dle potřeb chovatele. Jaký je Váš názor na tříletou imunitu pro vzteklině, infekční hepa dě, infekční laryngotrachei dě, parvoviróze a psince? Kvituji s povděkem, že vakcíny mají potvrzenu tříletou ochranu pro virovým chorobám, je to pro mě opět záruka vysoké kvality vakcín a deklarování tříleté imunity mě nijak neomezuje ve volbě vakcinačních intervalů.

MVDr. Jolana Smolová, Veterinární ambulance, Třebíč Co říkáte na složení vakcín řady Biocan NOVEL? Po ukončení studia jsem počátkem devadesátých let nastoupila do praxe a zažila za m poslední psinkovou epizoo i. Bylo velmi frustrující se bezmocně dívat na utrpení pos žených zvířat a jejich majitelů. Kvalitní vakcíny tehdy na trhu nebyly, takže chráněnost zvířat byla téměř nulová. Pevně doufám, že i přispěním nové řady vakcín Biocan Novel se tato situace už více opakovat nebude. Vítám i obsah dalších an genů, jako je leptospira a chřipka. Jak hodno te obsah čtyř leptospir ve vakcíně? Pracuji na ambulanci jako tzv. prvoliniový veterinář a záchyt tohoto onemocnění v naší praxi není příliš častý. Přesto se jedná

předcházející strana

o obávanou zoonózu, takže vakcinaci vždy doporučujeme. Oceňuji použi více kmenů, protože jejich geografické rozšíření se různí a s novými možnostmi cestování se psy se riziko infekce zvyšuje. Využijete možnost první vakcinace štěňat vakcínou Biocan Novel DHPPi/L4 již ve stáří šes týdnů? Vzhledem k bezpečnos vakcíny tuto možnost zvážím, bude‐li potřeba. Jaký je Váš názor na tříletou imunitu pro vzteklině, infekční hepa dě, infekční laryngotrachei dě, parvoviróze a psince? Za m máme zkušenos pouze s vakcínami pro vzteklině, kde dodržujeme tříleté intervaly (dle udání výrobce). V současné době se setkáváme zejména v humánní medicíně s trendy

OBSAH

vakcinovat co nejméně s ohledem na možné vedlejší příznaky. Bohužel, tento názor se šíří i mezi laickou veřejnos a ne vždy opodstatněně. Bude tedy vždy na každém veterináři a nákazové situaci, jaké schéma zvolí. Co byste nové řadě vakcín Biocan Novel popřála do budoucnos ? V první řadě dobře chráněná zvířata a úspěch na trhu, jak tuzemském, tak i zahraničním.

následující strana


roztančila dvě stovky veterinárních lékařek a lékařů Akciová společnost Bioveta uspořádala jedinečnou Biocan NOVEL Párty u příležitos uvedení prémiové řady vakcín pro psy Biocan NOVEL do světa veterinární medicíny. Společenský večer, na který se sjelo více než 200 veterinárních prak ků z různých koutů naší republiky, se konal v prostorách hotelu Holiday Inn Brno dne 27. 3. 2015. Večerem provázela herečka Adéla Gondíková, která svým v pným moderováním přispěla ke skvělé náladě. Řada vakcín Biocan NOVEL byla na začátku celé párty představena v krátké videoprezentaci, ve které zaznělo, že díky šes leté usilovné práci vývojových pracovníků, vynaloženým finančním prostředkům ve výši milionů Eur, cíleným inves cím do moderních vývojových a výrobních technologií byla vyvinuta nová řada vakcín Biocan NOVEL, která v rámci Slavnostní vítání hostů

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Křest nové řady vakcín Biocan NOVEL centrální registrace již byla úspěšně zaregistrována ve třinác zemích Evropské Unie. Vlastní křest vakcíny společně provedli ředitel Biovety Ing. Libor Bi ner, CSc. a prezident KVL ČR MVDr. Karel Daniel. Druhou novinkou Biovety představenou během večera byla telefonní aplikace Walkee, sociální síť, která umožňuje vytvořit profil čtyřnohého miláčka, sdílet jej dalším uživatelů, pozvat kamarády na společné venčení, upozorňuje na termíny očkování, odčervení, pomůže vyhledat ordinaci veterinárního lékaře. V průběhu večera zazpívala písničky různého žánru Dasha v doprododu kapely Pajky Pajk Quintet. K tanci a poslechu hrála skupina Jam and Bazar, která svým originálním vystoupením ve stylu ABBA show přilákala na tanečné parket všechny přítomné. Jedinečné kulinářské speciality, připravené šé uchaři hotelu Holiday Inn, a vybraná moravská vína byly zárukou spokojenos hostů. Nechyběla ani tombola, v rámci které vylosovaní veterinární lékaři získali poukazy na odběr vakcín Biocan NOVEL v hodnotě 15 000 Kč, 20 000 Kč a 25 000 Kč. Biocan NOVEL Párty úspěšně odstartovala vstup nové řady vakcín Biocan NOVEL do veterinární praxe. Pokud veterinární lékaři nejen v Česku hledají do své ordinace něco nového jsou to právě vakcíny Biocan NOVEL.

Autogramiáda, MVDr. Jan Pantůček

protagonistkou večera Dashou MV Dr. Václav Vozák, ml. s cho a

MVDr. Veronika Kvíčalová s manželem a moderátorkou večera Adélou Gondíkovou

Představení mobilní aplikace Walkee

Prezentace Biovety sklidila pozi vní ohlasy

předcházející strana

OBSAH

následující strana


Taneční parket se zvolna zaplňoval již při vystoupení Dashy ...

MVDr. Jana Smolová a MVDr. Hana Pavláková

MVDr. Jindřich Nešpor a MVDr. Viktor Dvořák

MVDr. Miroslava Wiktorová

předcházející strana

MVDr. Luboš Hošek s manželkou

OBSAH

následující strana


Pohodový večer s rodinou i kolegy příjemně plynul ...

MVDr. Michal Daněk, zde ještě bez boxera :‐)

MVDr. Karel Soběslavský, ml.

MVDr. Radek Novotný s manželkou

předcházející strana

Výherce první ceny MVDr. Mar n Bláha

OBSAH

následující strana


Bavili jste se s námi na

Holiday Inn Brno, 27. března 2015

Děkujeme, že jste řadě Biocan NOVEL popřáli společně s námi síce spokojených veterinárních lékařů a milióny psů chráněných pro závažným nemocem MVDr. Miloš Vávra s manželkou předvedli své taneční umění

předcházející strana

OBSAH


8

2015

2

Obsah zpravodaje Informační zpravodaj akciové společnosti BIOVETA určený pro veterinární lékaře strana 1

Tradiční prodejní akce na výstavě VETfair 2015 strana 2

Novinky: INTRAMAR LC ‐ intramamární suspenze strana 3

Novinky: OTIMIX ‐ ušní kapky suspenze strana 4

Významná inovace: TOP SPOT ON DOG ‐ roztok pro nakapání na kůži strana 5

Ověřeno vaší praxí: Vakcíny řady Biocan NOVEL strana 6 strana 7

Biocan NOVEL Party ‐ Roztančila dvě stovky veterinárních lékařek a lékařů strana 8 ‐ 12

WWW.BIOVETA.CZ předcházející strana

následující strana


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.