Zpravodaj bioveta 02 2014

Page 1

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

2/2014

nová vakcína proti virovým infekcím telat

OBSAH

následující strana


platnost akce od 1. 9. 2014 do 20. 9. 2014

Prodejní akce na přípravky

EQUIVERM

perorální pasta pro koně

An parazitární přípravek pro blechám, klíšťatům a všenkám s obsahem fipronilu

An parazitární přípravek k léčbě a prevenci helmintóz u koní s obsahem praziquantelu a ivermek nu Balení 10 × 7 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 10 × 7 ml obdržíte tři balení přípravku (tj. 30 ks pasty po 7 ml), tzn., že jednu pastu koupíte v akci 2+1 za 183

®

Balení po jedné tubě v akci 2+1

Kč bez DPH

2+1

Akce pla pro FIPRON spot-on pro kočky a pro FIPRON spot-on pro psy S, M, L a XL.

Za cenu dvou balení přípravku Fipron spot-on obdržíte tři balení, tzn. že cena za jednopipetové balení v akci 2+1 bude:

FIPRON spot-on pro kočky jeden sáček s tubou o objemu 0,50 ml

v akci 2+1 koupíte za

50 Kč bez DPH Přípravky žádejte u svého distributora předcházející strana

OBSAH

následující strana


platnost akce od 1. 9. 2014 do 20. 9. 2014

společnosti Bioveta, a. s. spot-on

2+1

BioBos Respi 2 N OV I N K A

intranasal

1+1

FIPRON spot-on S jeden sáček s tubou o objemu 0,67 ml

v akci 2+1 koupíte za

57 Kč bez DPH

Živá intranazální vakcína pro ak vní imunizaci telat od 10 dnů věku pro bovinnímu respiračnímu syncy álnímu viru (BRSV) a viru bovinní parainfluenzy 3 (PI 3) Balení 1 × 5 dávek Za cenu jednoho balení po pě dávkách lyofilizované vakcíny obdržíte dvě balení přípravku (tj. 10 dávek).

FIPRON spot-on M jeden sáček s tubou o objemu 1,34 ml

Cena za jednu dávku v akci 1+1 je

69,50 Kč bez DPH

v akci 2+1 koupíte za

71 Kč bez DPH

FIPRON spot-on L jeden sáček s tubou o objemu 2,68 ml

v akci 2+1 koupíte za

84 Kč bez DPH

FIPRON spot-on XL jeden sáček s tubou o objemu 4,02 ml

v akci 2+1 koupíte za

103 Kč bez DPH

Akce 1+1 se nevztahuje nosní aplikátory Cena balení obsahující pět aplikátorů je 125 Kč bez DPH, tj. 25 Kč za jeden aplikátor

Přípravky žádejte u svého distributora předcházející strana

OBSAH

následující strana


OBSAH

6 – 13

OBSAH:

Novinka na trhu BioBos Respi 2 intranasal

6 – 13 Novinka na trhu BioBos Respi 2 intranasal

14 – 15 Inovace balení FIPRON spot-on v novém balení + dárek, repelentní ubrousek

16 – 17 Ověřeno Vaší praxí Alap d veterinární mast případová studie

18 Aktuální poznatek z mé praxe Králík Chiquita a diagnos kovaná dermatofytóza

19 Změna velikos balení MYXOREN – změna velikos balení vakcíny

14 – 15 Inovace balení FIPRON spot-on v novém balení + dárek, repelentní ubrousek

20 Nové trendy Češ vědci vyvinuli novou vakcínu pro borelióze

21 Zajímavos Případ polyartri dy u psa

22 Sponzorujeme Bioveta sponzoruje „nováčka” v nejtěžším závodě psích spřežení v Evropě

23 Bioveta pomáhá Bioveta pomáhá tam, kde je třeba

24 – 25 Bonusový program Banka Bioveta Připravili jsme pro Vás nové benefity

20 Nové trendy Češ vědci vyvinuli novou vakcínu pro borelióze

předcházející strana

následující strana


ÚVODNÍ SLOVO

Vakcína BioBos Respi 2 intranasal rozšiřuje a vhodně doplňuje naše portfolio vakcín pro skot

Vážené kolegyně a kolegové, ve chvíli, kdy se Vám dostává do rukou nové číslo našeho časopisu Bioveta News, máme všichni za sebou větší část letošních prázdnin a dovolených. Prožíváme období letních výletů, dnů strávených u vody, grilování s přáteli a ro d i n o u , p o s eze n í v p ř í j e m n é hospůdce ve s nu rozsochatého stromu nebo na kulturních akcích. Jsem přesvědčen, že si všichni letní měsíce opravdu užíváte, popřípadě někteří z Vás ještě užijete. Ve společnos Bioveta jsme ani v tomto příjemném letním období nezaháleli a připravili jsme pro Vás druhé letošní číslo Bioveta News, průvodce novinkami, prodejními akcemi připravenými pro léto na naše přípravky, zajímavostmi z Biovety i ze světa veterinární medicíny, nabídkami společenských akcí pro Vás a mnoha dalšími informacemi. První novinkou, kterou bych Vám rád představil, je vakcína BioBos Respi 2 intranasal, která rozšiřuje a příjemně doplnuje naše por olio vakcín pro skot z řady BioBos. Jedná se o novou vakcínu pro nejčastějším původcům virových respiračních infekcí telat, která se používá k ak vní imunizaci telat od 10 dnů stáří pro BRSV a Pi3V. Vakcína se telatům aplikuje intranasálně pomocí moderního aplikátoru, který zajis komfortní a efek vní podání přípravku. Chráněnost po aplikaci je zajištěna do tří měsíců stáří telete. K prodloužení imunity na další období j s o u d á l e u rč e ny n a š e j i ž d ř í v e zaregistrované a Vám dobře známé

předcházející strana

vakcíny BioBos Respi 3 a BioBos Respi 4. Více informací o nové vakcíně BioBos Respi 2 intranasal včetně nahlédnu do období vývoje této intranasální vakcíny se dočtete uvnitř časopisu Bioveta News. D a l š í n o v i n ko u , k t e ro u Vá m v časopise představujeme, je inovované balení jednodávkových pipet an parazitárního přípravku F I P R O N s p o t- o n u rč e n é h o p ro blechám a klíštatům u psů a koček. Pipety všech velikos (S, M, L, XL a pro kočky) prodávané po jednom kuse byly dosud zabalené pouze do polyetylenového sáčku. Nově jsme sáček s pipetou vložili do elegantní papírové krabičky, která díky grafice a zvolené technologii po sku zvyšuje jak atrak vnost jednotlivých velikos balení přípravku FIPRON spot-on po 1 pipetě,

OBSAH

ta k i o c h ra n u v l a st n í p i p et y p ř i manipulaci, transportu a skladování. Navíc jsme do krabiček přípravku F I P R O N s p o t- o n v š e c h v e l i ko s (S, M, L, XL a pro kočky) vložili malý dárek, repelentní ubrousek k potření nohou a břicha psa nebo kočky, popřípadě čás těla člověka nekrytých oděvem před procházkou v přírodě. Poslední novinkou, se kterou bych Vás chtěl seznámit, je změna balení vakcíny MYXOREN k očkování králíků pro myxomatóze. Vyhověli jsme Vašim připomínkám a přáním a lékovky velikos 20 ml jsme nahradili menším balením po 10 ml. Nová balení vakcíny MYXOREN 1 × 10 dávek a 5 × 10 dávek jsou již u distributorů veterinárních léčiv k dispozici. Věříme, že tato změna balení usnadní Vaši práci při vakcinaci králíků pro myxomatóze. Vážené kolegyně a kolegové, přeji Vám krásný zbytek léta! MVDr. Jiří Bartl Obchodní ředitel pro Českou republiku

následující strana


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Novinka

BioBos Respi 2 intranasal

N OV I N K A

BioBos Respi 2 intranasal INTRANAZÁLNÍ APLIKÁTORY K VAKCÍNĚ BIOBOS INTRANASAL 2 ORIGINÁLNÍHO KÓNICKÉHO TVARU. JSOU Z PRUŽNÉHO PLASTU A ZAJISTÍ DOKONALOU SPREJOVOU FORMU APLIKACE VAKCÍNY DO CÍLOVÉHO MÍSTA

do 20. září

v akci 1+1

695 Kč bez DPH cena za balení 1×5 dávek

ŽIVÁ VAKCÍNA K AKTIVNÍ IMUNIZACI TELAT OD 10 DNŮ VĚKU PROTI BRSV A PI3V, K REDUKCI MNOŽSTVÍ A DÉLKY TRVÁNÍ VYLUČOVÁNÍ OBOU VIRŮ

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVOU VAKCÍNU Z ŘADY BioBos Respi, KTERÁ JE URČENA K INTRANAZÁLNÍ VAKCINACI MLADÝCH TELAT PROTI NEJČASTĚJŠÍM PŮVODCŮM

125 Kč bez DPH 5 ks v balení

VIROVÝCH RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ předcházející strana

OBSAH

následující strana


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

BioBos Respi 2 intranasal

Vakcína obsahuje: BRSV – bovinní respirační syncy ální virus (modifikovaný živý, kmen Bio 24/A)  PI-3 – virus parainfluenzy 3 (modifikovaný živý, kmen Bio 23/A )  Zřeďovač A (sterilní, fosfáty pufrovaný fyziologický roztok) 

Výhody:  

  

Možnost rané aplikace telatům již od dese dnů věku Chrání pro časným respiračním infekcím telat do 3 měsíců stáří Pohodlná a účinná aplikace pomocí moderního intranazálního aplikátoru Nástup imunity již 10 dnů po jedné aplikaci s délkou trvání 12 týdnů Vakcinační dávka 2 ml intranazálně dle návodu Příznivá pořizovací cena přípravku Následná modulární vakcinace vakcínami BioBos Respi 3 nebo BioBos Respi 4 od stejného výrobce chrání telata pro respiračnímu syndromu skotu (BRDC) po celé kri cké období rizika vzniku tohoto onemocnění

Návod k aplikaci vakcíny BioBos Respi 2 intranasal: Postup intranazální aplikace vakcíny pro respiračním infekcím oslabeným virem Tato forma imunoprofylaxe během prvního týdne po narození má za následek zvýšenou tvorbu IgA za 7–10 dní po aplikaci. Tato zvýšená produkce pak obvykle přetrvává minimálně dalších 5 týdnů. Celá řada terénních testů již v nedávné minulos prokázala účinnost takto aplikovaných vakcinačních látek podaných v raném věku telat a prověřila i odolnost takto ošetřených telat pro respiračním infekcím. Intranazální podání vakcíny prak cky eliminuje interferenci s mateřskými pro látkami, kterému se dříve nebylo možné žádným efek vním způsobem vyhnout. Telata začnou velmi intenzívně uvolňovat IgA do nosního sekretu během 7–10 dní po aplikaci. Tato ak vní imunitní odpověď organismu primárně zvyšuje odolnost telete pro infekčním agens a výrazně zkracuje dobu, po kterou je tele na infekční tlak velice vnímavé. Slizniční imunita pak přetrvává obvykle po dobu až 12 týdnů, takže od 3.měsíce věku je možné již navázat úspěšně další vakcinací (s.c., i.m.) tak, aby byla i m u n ita rozš í řen a i p ro d a lš ím patogenům (bakteriálním). Následně tak může být i prodloužena až do potřebné doby překlenu nejrizikovějšího období,

což je u telat zpravidla do stáří 9–10 měsíců. Vlastní aplikace vakcíny není nijak náročná, kdy se, za pomocí injekční stříkačky s nasazenou plastovou kanylou (nejlépe kónicky tvarovanou), pronikne do nosního otvoru telete a vstříkne se obsah dávky do nosní du ny. Zpravidla jde o objem 2 ml kapaliny. Druhý nosní otvor je možné přivřít tlakem dlaně tak, aby došlo k hlubší aspiraci vakcíny po vstříknu do druhého nosního otvoru.

1. Sterilní jehlou a stříkačkou přeneste obsah zřeďovače do lahvičky s lyofilizátem; po rozpuštění nasajte požadovaný objem dávek do stříkačky. 2. Po odstranění injekční jehly nasaďte pevně na stříkačku intranazální aplikátor – obrázek A 3. Stříkačku s aplikátorem zasuňte do nosního otvoru telete cca 2 – 3 cm hluboko – obrázek B 4. Dávku vakcíny (cca 2 ml kapaliny) vstříkněte do du ny nosní – obrázek C. Druhý nosní otvor je doporučeno přivřít dlaní, aby došlo k hlubší aspiraci vakcíny. Doporučuje se použít nový aplikátor pro každé zvíře, aby se předešlo přenosu infekce.

Balení: 1 × 5 dávek se zřeďovačem A  Intranazální aplikátory po 5 ks nejsou součás balení, ale jsou dodávány společně s vakcínou 

předcházející strana

OBSAH

následující strana


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Novinka

BioBos Respi 2 intranasal

Originální intranazální aplikátor zajistí velmi komfortní způsob podání vakcíny BioBos Respi 2 intranasal Moderní intranazální aplikátor slouží k aplikaci požadovaného objemu 2 ml vakcíny BioBos Respi 2 intranasal z injekční stříkačky do nosních otvorů vakcinovaného telete ve formě aerosolu. Pro každé vakcinované zvíře je doporučováno použít nový aplikátor, aby se předešlo k přenosu infekce. Aplikátor byl vybrán vývojovými pracovníky společnos Bioveta. Vyhověl ve všech testech, jak při vlastním vývoji vakcíny BioBos Respi 2 intranasal ve společnos Bioveta, tak i v rámci náročného terénního ověřování vakcíny spolupracujícími veterinárními lékaři v několika chovech skotu.

K výhodám moderního intranazálního aplikátoru patří:

originální kónický tvar z pružného plastu zajišťující dokonalou sprejovou formu aplikace vakcíny do cílového místa

  

komfortní a efektní způsob aplikace vakcíny

odolnost aplikátoru při manipulaci uživatelsky příjemné balení po 5 kusech v kartónové krabičce zvolený aplikátor tvarem i vlastnostmi maximálně plně vyhovuje svému účelu a zajišťuje bezpečnou a vysoce účinnou intranazální aplikaci vakcíny

předcházející strana

OBSAH

následující strana


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

BioBos Respi 2 intranasal

Excelentní účinnost byla silným motivem ... Mvdr. Milan Huňady, vedoucí úseku vývoje a inovací biologických přípravků společnos bioveta, se podílel se svými týmem na vzniku Nové vakcíny Biobos respi 2 intranasal pro respiračním onemocněním telat. Požádali jsme pana doktora, který působí ve společnos od roku 1998 a má bohaté odborné zkušenos na poli virologické výroby i kontroly jakos , aby nám přiblížil vývoj této jedinečné vakcíny. Pane kolego, kdy a z jakého důvodu vznikl záměr vyvinout v Biovetě intranazální vakcínu pro telata pro respiračním virovým patogenům? Tato myšlenka vznikla před 5 lety v období, kdy se pracovalo na vývoji inak vovaných a již úspěšně prodávaných vakcín BioBos Respi 3 a BioBos Respi 4. Vý vo j ž i vé ate n u o va n é va kc í ny j e ve srovnání s inak vovanou vakcínou komplikovanější a časově náročnější. Vakcinační viry je nutno nejprve oslabit pasážováním na vhodných tkáňových kulturách a následně tuto atenuaci potvrdit pasážemi na plně vnímavých zvířatech v souladu s požadavky Evropského lékopisu. Nicméně excelentní účinnost v raném věku telat umožněná intranasální aplikací navíc se s mulací lokální slizniční imunity byla natolik silným mo vem, že jsme začali tuto vakcínu vyvíjet.

Setkali jste se v rámci náročného vývoje s nějakými komplikacemi? Samozřejmě, že nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Jedním z problémů, se kterými jsme se při vývoji vakcín pro respiračním chorobám telat potýkali, byl čelenžní model pro jednotlivé viry. První problém je získání plně vnímavých zvířat v dostatečném počtu, který jsme řešili odchovem bezkolostrálních telat. Dalším problémem je vyvolání klinických příznaků respiračních onemocnění při experimentální infekci. Museli jsme precizně zvládnout metodiky izolace virů z nosních výtěrů telat po infekci, protože hlavním kritériem pro vyhodnocení účinnos vakcinace je srovnání délky a množství vylučovaného viru u vakcinovaných telat a nevakcinovaných kontrolních telat.

Jaké je složení vakcíny a pro kterou kategorii zvířat je určena? Vakcína BioBos Respi 2 intranasal obsahuje živé atenuované kmeny viru bovinní parainfluenzy 3 (PI3) a bovinní

předcházející strana

respirační syncy ální virus (BRSV). Je určena pro telata od 10 dnů věku.

Jaký je původ obsažených vakcinačních virových kmenů? Virové kmeny obsažené ve vakcíně BioBos Respi 2 intranasal byly izolovány v chovech skotu na území České republiky. Kmeny byly poskytnuty specializovanou laboratoří Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně vedenou panem doktorem Kovařčíkem. Kde byla vakcína BioBos Respi 2 intranasal testována? Testy bezpečnos a účinnos vakcíny, které předepisuje Evropský lékopis, byly realizovány na bezkolostrálních telatech ve zvířetnících společnos Bioveta za podmínek Správné laboratorní praxe. Terénní studie proběhly za podmínek Správné klinické praxe ve třech chovech skotu v České republice za výrazné pomoci prak ckých veterinárních lékařů, a to MVDr. Luďka Novotného (Česká Rybná), MVDr. Zbyňka Ludvíka (Horní Břečkov) a MVDr. Mar na Nováka (Boharyně). Těmto ko l e g ů m b yc h c h tě l to u to c e sto u poděkovat za vynikající spolupráci při ověřování nové vakcíny BioBos Respi 2 intranasal. V průběhu těchto terénních studií byla prokázána velmi dobrá účinnost vakcíny, která byla pozi vně hodnocena veterinárními lékaři i chovateli. U vakcinovaných telat byl pozorován nižší výskyt respiračních onemocnění ve srovnání s nevakcinovanými zvířaty a s m související menší potřeba použi an bio k a lepší váhové přírůstky.

Proběhly veškeré testace bezpečnos a účinnos vakcíny dle Vašeho očekávání? Testy bezpečnos a účinnos vakcíny provedené ve zvířetnících Biovety i v terénních podmínkách prokázaly vyhovující bezpečnost a účinnost vakcíny. V testech bezpečnos bylo prokázáno, že vakcína je bezpečná při podání

OBSAH

dese násobné dávky plně vnímavým telatům ve stáří 10 dnů. V čelenžních testech byla ověřena účinnost vakcíny, kd yž u va kc i n o va nýc h te l at d o š l o k sta s cky významnému snížení tru vylučovaného viru i zkrácení doby jeho vylučování ve srovnání s nevakcinovanými kontrolními zvířaty.

Co vedlo Váš tým k odzkoušení a následnému doporučení uži zcela originálního intranazálního aplikátoru a jaké jste s ním měli prak cké zkušenos ? Zvolený aplikátor sv ým tvarem a v l a st n o st m i m ax i m á l n ě v y h o vě l z hlediska účelu použi – intranazální aplikace. Všechny testy na zvířatech byly provedeny při použi tohoto moderního aplikátoru.

Můžete doporučit, pro které chovy skotu je především určena a jak ji lze včlenit do stávajícího vakcinačního programu? Vakcína je určena do chovů s výskytem respiratorních onemocnění u telat, kde se onemocnění projevuje zvláště u mladších telat. Je možno vakcinovat telata již od věku 10 dnů a u vakcinovaných telat byla ověřena délka imunity v trvání 12 týdnů. Na tuto vakcinaci je možné v případě potřeby navázat použi m inak vovaných vakcín BioBos Respi 3 a 4.

Máte ještě pro prak cké veterinární lékaře nějaké doporučení na závěr? C htě l byc h ko l e g ů m , kte ř í ře š í problema ku respiračních onemocnění v chovech skotu, použi nové účinné vakcíny BioBos Respi 2 intranasal z produkce společnos Bioveta doporučit. Věřím, že budou s výsledkem jejího použi plně spokojeni. Děkujeme za rozhovor. MVDr. Pavel Raška Produktový manažer společnos Bioveta, a.s.

následující strana


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Novinka

BioBos Respi 2 intranasal

MVDr. Martin Novák otestoval vakcínu BioBos Respi 2 intranasal a doporučuje ji k řešení problematiky respiračního syndromu telat

Pane doktore, co Vás přimělo k tomu, že jste přijal nabídku společnos Bioveta podílet se na testování nové vakcíny BioBos Respi 2 intranasal? Se společnos Bioveta jsem se již v minulos podílel na klinickém hodnocení vakcín pro skot. Namátkou mohu připomenout spolupráci při testování vakcín BioBos Respi 3, BioBos Respi 4, BioBos IBR marker, takže bylo logickým vyústěním naší spolupráce, že se kolegové z Biovety na mne opět obrá li s požadavkem na testaci vakcíny BioBos Respi 2 intranasal. Navíc všichni prak č veterináři se v chovech skotu s problema kou respiračních onemocnění telat dlouhodobě potýkáme. Proto jsem přivítal možnost vyzkoušet jako jeden z prvních terénních veterinářů živou intranasální vakcínu BioBos Respi 2 intranasal k vakcinaci telat od 10 dní věku pro BRSV a Pi3V.

Jak hodno te vakcínu BioBos Respi 2 intranasal z hlediska neškodnos a účinnos ? V průběhu klinických testů jsem nezaznamenal žádný případ nežádoucích postvakcinačních reakcí. Mohu říci, že tak výrazný efekt vakcinace

předcházející strana

jsem vůbec nečekal. U vakcinovaných telat nebylo nutné opro nevakcinovým jedincům zahájit léčbu respiratorních p ř í z n a k ů a n b i o k y. N a v í c u vakcinovaných zvířat byly hmotnostní přírůstky výrazně vyšší než u skupiny neočkovaných jedinců. V průběhu testování bylo prokázáno, že vakcína je bezpečná pro použi u telat ve věku 10 dnů.

tvarem představuje komfortní a efek vní způsob podání přípravku. Z mého pohledu je zvolený aplikátor velmi vhodný pro aplikaci vakcíny telatům intranazální cestou.

Počítáte s m, že budete vakcínu BioBos Respi 2 používat ve své praxi, jakmile bude zaregistrována a uvedena na český trh? A n o, va kc í n u B i o B o s Re s p i 2 intranasal budu rozhodně používat u telat na několika farmách. Počítám s jejím plošným využi m v rámci řešení problema ky respiračního syndromu telat. Během jejího testování jsem se přesvědčil o její účinnos a kvalitě. Na základě svých výborných zkušenost mohu vakcínu BioBos Respi 2 intranasal doporučit dalším kolegům.

Jak hodno te intranazální aplikátor používaný při testování vakcíny? Intranazální aplikace díky modernímu aplikátoru s kónickým

OBSAH

následující strana


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

BioBos Respi 2 intranasal

Doporučené vakcinační schéma BioBos Respi k ochraně telat proti nejzávažnějším původcům respiračního syndromu skotu Vakcína

Obsah

Stáří telete

Dávka

Způsob aplikace

Imunita

Poznámka

BioBos Respi 2 intranasal

Virus BRSV živý Virus PI-3 živý

10 dnů

2 ml

intranazálně bez revakcinace

12 týdnů po podání jedné dávky

Vakcinace doporučena zejména v chovech s výskytem respiračních infekcí telat do 3 měsíců stáří

BioBos Respi 3

Virus BRSV inak vovaný Virus PI-3 inak vovaný Mannheimia haemoly ca inak vovaná

3 měsíce *)

2 ml

subkutánně s revakcinací za 3 týdny

nejméně 6 měsíců po revakcinaci

Vakcinace doporučena k navázání na BioBos Respi 2 v chovech prostých BVD infekce

BioBos Respi 4

Virus BRSV inak vovaný Virus PI-3 inak vovaný Virus BVD inak vovaný Mannheimia haemoly ca inak vovaná

3 měsíce *)

2 ml

subkutánně s revakcinací za 3 týdny

nejméně 6 měsíců po revakcinaci

Vakcinace doporučena k navázání na podání BioBos Respi 2 v chovech s prokázaným výskytem BVD infekce

*) Není-li v chovu zahájena vakcinace vakcínou BioBos Respi 2 intranasal, je možné použít vakcínu BioBos Respi 3 nebo 4 samostatně, nejlépe od 8 týdnů věku.

Chraňte telata od útlého věku proti nejzávažnějším původcům respiračního syndromu skotu vakcínami z řady BioBos Respi BioBos Respi 2 intranasal

BioBos Respi 3 l

BioBos Respi 4

Živá vakcína k ak vní imunizaci telat od 10 dnů věku pro respiračním infekcím skotu (BRSV, PI3)

Inak vovaná vakcína pro respiračním infekcím skotu (BRSV, PI3 a M.haemoly ca)

Inak vovaná vakcína pro respiračním infekcím skotu (BRSV, PI3, BVD a M.haemoly ca)

obsahuje živé patogeny Virus respiratoris syncy alis bovis, Virus parainfluensis 3 bovis

předcházející strana

obsahuje inak vované patogeny Virus respiratoris syncy alis bovis, Virus parainfluensis 3 bovis a Mannheimia (Pasteurella) haemoly ca serotypu A1

OBSAH

obsahuje inak vované patogeny Virus respiratoris syncy alis bovis, Virus parainfluensis 3 bovis, Mannheimia (Pasteurella) haemoly ca serotypu A1 a inak vovaný Virus diarrhoeae bovis za účelem snížení infekce a potlačení jeho imunosupresivní ho vlivu

následující strana


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Novinka

BioBos Respi 2 intranasal

Vakcinace telat v nízkém věku SYSTEMATICKÁ ZODPOVĚDNÁ PÉČE A EFEKTIVNÍ PODPORA ZDRAVÍ NOVĚ NAROZENÝCH TELAT JE VÝZNAMNOU INVESTICÍ DO BUDOUCÍ CHOVNÉ A UŽITKOVÉ HODNOTY KAŽDÉHO DOBŘE ODCHOVANÉHO ZVÍŘETE. Zejména kvalitní výživa a prevence infekčních onemocnění jsou stavebními kameny účinných programů v odchovu telat. Preven vní zdravotní program je zahajován již vakcinací vysokobřezích jalovic a krav v posledních měsících březos . Vzhledem k charakteru utváření placentárního spojení mezi teletem a matkou, prak cky bez možnos přenosu pro látek krevním řečištěm, je následně nejdůležitějším faktorem zajištění pasivní imunity prostřednictvím mleziva nejlépe do 4 hodin po porodu. To vyžaduje velmi dobrou organizaci práce a zodpovědný lidský faktor. Pochopitelně však existují rizikové faktory, které mohou limitovat přenesení imunitní ochrany od matky prostřednictvím kolostra. V těchto situacích se pak ak vní profylaxe jeví jako nejefek vnější metoda minimalizace rizika vzniku infekčních onemocnění v útlém věku telete

předcházející strana

NYNÍ,

PŘED LETY, ještě i v odborných kruzích, převládal názor, že vakcinace není u novorozených telat do určitého věku příliš efek vní, což vycházelo především z pozorování účinnos po parenterální aplikaci intramuskulárně nebo subkutánně. Studie ukazují, že mateřské pro látky získané z kolostra a cirkulující v krvi novorozených telat mohou často významně interferovat s vakcinační odezvou a žádoucí tvorbou postvakcinačních pro látek. Zvláště pak v situacích použi vakcín s živým, oslabeným virem. Mateřské pro látky mohou požadovaný efekt těchto vakcín úplně neutralizovat ještě před m, než-li může dojít k vyvolání solidní imunitní odpovědi. V jiných případech sice imunitní systém telete reagoval, ale i m u n i t n í o d p o v ě ď n e za j i šť o va l a dostatečnou ochranu. Proto bylo často interpretováno, že ochranné vakcinační programy je třeba u telat odložit do věku 2 – 3 měsíců, kdy poklesne hladina mateřských pro látek v krvi natolik, že p ř i s o u ča s n é m p l n é m d oz rává n í vlastního imunitního systému telete, lze očekávat plnohodnotnou pro látkovou odpověď u dr vé většiny navakcinovaných zdrav ých telat. Do dovršení tohoto věku se však pohybujeme v maximálně rizikovém období ohrožení zdraví a života telat závažnými respiračními a gastrointes nálními infekcemi.

OBSAH

kdy již nové výzkumy imunitního systému skotu a vědecké studie zaměřené právě na pochopení systému fungování imunitního systému sliznic du ny ústní, nosní a střeva u novorozeňat odhalily a potvrdily, že jsou funkčně výrazně odlišné, je možné měnit pohled na účinnou ochranu telat v nejranějším věku. Slizniční imunitní systém je funkčně výrazně odlišný od imunitního systému kůže, svalů i ostatních vnitřních orgánů a je zejména jedinečný v tom, že vytváří specifický imunoglobulin IgA. Tyto úspěšně brání uchycení invazivních patogenů na sliznice tělních du n. Intramuskulární či subkutánní aplikace vakcín nedisponují schopnos vyvolat reakci a tvorbu IgA v nose, tlamě, plících nebo ve střevech. Jelikož infekce respiračního nebo intes nálního traktu telat jsou naprosto majoritní příčinou úmrtnos novorozených telat, je využívání možnos ochrany cestou posílení tvorby slizničních pro látek obrovskou šancí pro zdárný odchov telete. Mnohá zkoumání struktury a funkce slizničního imunitního systému novorozených telat ukázala, že je dobře rozvinut již v závěru prenatálního vývoje a je schopen plnit funkci účinné pro infekční bariéry prak cky ihned po narození. Současně mateřské pro látky v slizničním sekretu po narození telete velmi rychle klesají a mizí do 3 – 5 dní věku. Nosní sliznice jsou oblas těla které obsahují mnoho tzv. "dendri ckých buněk“, což jsou specializované buňky těla, které leží těsně pod slizniční výstelkou horních cest dýchacích. Mohou cestovat z místa imunitního podnětu do regionálních lymfa ckých uzlin a ak vovat tak ještě širší imunitní odpověď v celém organizmu telete. Tato pozorování prokázala, že využi intaranazálních vakcín je možnou dobrou volbou jak obejít inhibiční efekt mateřských pro látek v krevním séru a vyvolat solidní pro látkovou odpověď v tak nízkém věku telat.

následující strana


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

BioBos Respi 2 intranasal

Při vývoji vakcíny BioBos Respi 2 intranasal bylo v rámci klinických studií sledování bezpečnos a účinnos potvrzeno:

Vylučování viru po čelenži (den 10) virem BRSV graf č. 1

4,0 3,0 2,0

log TCID50 / ml

Vybrali jsme z klinických studií

vakcinovaná zvířata kontrolní skupina

1,0 Den trvání testu 0,0 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vylučování viru po čelenži (den 10) virem PI 3 graf č. 2

Tyto příznivé parametry vakcíny BioBos Respi 2 intranasal ověřené v rámci experimentálních laboratorních podmínek ve společnos Bioveta byly následně ověřeny i při terénních studiích se spolupracujícími prak ckými veterinárními lékaři v chovech s výskytem respiračních onemocnění v kategorii mladých telat. Kolegové ocenili jak bezpečnost a komfort aplikace vakcíny použi m moderních intranazálních aplikátorů, tak absolutní absenci jakýchkoliv hypersenzi vních či jiných nepříznivých reakcí po aplikaci vakcíny u nejmladší kategorie zvířat od 10. dne stáří.

5,0 4,0 3,0

vakcinovaná zvířata kontrolní skupina

2,0 1,0

Den trvání testu

0,0 10

11

12

13

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

graf č. 3

vakcinovaná zvířata kontrolní skupina

Den trvání testu den 0

den 10

den 24

SNT pro látky pro viru BRSV u telat v testu nástup imunity 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

graf č. 4

vakcinovaná zvířata kontrolní skupina

Den trvání testu den 0

předcházející strana

14

SNT pro látky pro viru PI 3 u telat v testu nástup imunity log 2 SNT

že vakcína je plně imunogenní v souladu s lékopisnou monografií EP 1176 a že imunita pro PI-3 i BRSV nastupuje již za 10 dní po jednorázové intranazální vakcinaci, což je podstatně rychleji, než-li po jiných způsobech aplikace vakcín (graf č. 3 a 4)

6,0

log 2 SNT

snížení průměrného tru a průměrné doby vylučování virů BRSV i PI-3 u vakcinovaných zvířat ve srovnání s kontrolní skupinou nevakcinovaných (graf č. 1 a 2)

log TCID50 / ml

7,0 

24

OBSAH

den 10

den 24

následující strana


SPOLEČENSKÁ ZVÍŘATA Inovace balení

spot-on nyní zabalen v luxusní krabičce ... ... a nově přibalen repelentní ubrousek Jednopipetové balení výrobku FIPRON spot-on v atraktivním designu

FIPRON spot-on používam u našich 11 psov a využijeme všetky veľkosti balenia pre psov S, M, L, XL

FIPRON spot-on používá u svých parťáků i slovenská reprezentantka v agility Zuzana Vetraková Naše psy sú z agilitnej rodiny, ale s každým trávime čas trochu inak, v rôznom prostredí a často cestujeme do rôznych kútov republiky a mnoho z našich ciest vedie aj za hranice Česka a Slovenka. Chcem mať istotu, že sa o svoje psy nemusím báť a že som pre ich ochranu proti blchám a kliešťom urobila maximum. Fipron spot-on od Biovety tyto nároky splňuje

předcházející strana

OBSAH

následující strana


SPOLEČENSKÁ ZVÍŘATA Bioveta

Repelentní ubrousek Součás jednopipetového balení přípravku FIPRON spot – on je vlhčený repelentní ubrousek. Obsahuje silice z meduňky lékařské a máty peprné, které v kombinaci s citronelovým olejem vhodně doplní ochranu pro hmyzu. Repelentní účinek těchto přírodních látek mohou využít nejen psi a kočky, ale také jejich majitelé. Použi ubrousku je naprosto bezpečné a používá se k navlhčení exponovaných čás těla lidí (ruce, nohy, krk) a exponovaných a méně osrstěných čás těla psa nebo kočky, jako je oblast břicha nebo hrudníku. Použi ubrousku jako prevenci pro hmyzu doporučujeme u lidí i zvířat před procházkou do přírody. Ošetření nekrytých čás těla ubrouskem pomůže odpudit nepříjemný hmyz včetně klíšťat a komárů.

DÁREK uvnitř

„Po aplikaci přípravku FIPRON spot-on a použi repelentního ubrousku, můžeme vyrazit ze svého pelíšku přímo na procházku a nemusíme se bát nepříjemného hmyzu.“ předcházející strana

OBSAH

následující strana


SPOLEČENSKÁ ZVÍŘATA Ověřeno Vaší praxí

Pes Bart a

ALAPTID

®

veterinární mast

Originální veterinární dermatologikum s hojivým účinkem na rány Alap d je mast, kterou lze aplikovat u všech teplokrevných nepotravinových zvířat, chovatelé mohou přípravek použít nejen u psů a koček, ale také u exo ckých teplokrevných zvířat, malých hlodavců a okrasného ptactva. Obsahuje originální patentovanou molekulu alap dum, která má schopnost vázat vodu a vyživovat buňky, čímž podporuje hojení. Balení: 20 g

předcházející strana

Nacionále Pes, samec, kříženec, 12 let, 14 kg, pravidelně vakcinován

Anamnéza Dvanác letý kříženec Bart utekl začátkem října 2013 ze dvora. Když se asi po hodině vrá l, na hřbetě v linii od ramene k rameni měl šedý zaprášený pruh. Po několika dnech zpozorovali majitelé tvorbu asi 3 cm vysokého otoku v místě zaprášeného pruhu o rozměrech asi 5×15 cm. Tři dny poté došlo k provalení hnisavých ložisek u obou ramen a výtoku oranžové hrudkovité hmoty. Majitelka (zdravotní sestra) stav řešila p.o. aplikací 1 tablety Paralenu a oplachem ložisek heřmánkovým čajem. Pes přestal přijímat potravu, pít, stále zrychleně dýchal, občas naříkal. 15. října byl pes po opakovaných urgencích doktorky Vrškové předveden k ošetření. Bart byl v dobrém výživném stavu, naříkal, tělesná teplota 39,5, dech 25, tep 120, CRT 2 – 3, dehydratace asi 10 – 15 %. V oblas kohoutku měl zčernalou kůži o rozměrech asi 8×10 cm, u obou ramenních kloubů se provalila hnisavá ložiska.

OBSAH

následující strana


SPOLEČENSKÁ ZVÍŘATA Bioveta Terapie

15. 10.

Diagnóza Nekróza kůže a podkožních struktur a následná abscedace po traumatu neznámého původu.

17. 10.

19. 10.

Po premedikaci butorfanolem a medetomidinem i.m. byl pes uveden do celkové i.v. anestezie propofolem. Lehkým zatažením za ložisko zčernalé kůže došlo k odhalení zdevastovaného podkoží a svalových struktur (foto z 15. 10.). Byla odstraněna veškerá nekro cká tkáň, v místě provalených abscesů (v podkožních kapsách) byly založeny drény. Infuzní terapie zahrnovala podání Ringerova roztoku a Duphalytu a byla provedena 15. 10., 17. 10. a 19. 10. Jako an bio cká clona po celou dobu terapie (od 15. 10. do 15. 11.) aplikován enrofloxacin (5 mg/kg sid) a amoxicilin-klavulanát (18 mg/kg bid). Jako analge kum byl od 15. do 18. 10. podáván tramadol (3 mg/kg na noc), po té nahrazen meloxikamem (0,1 mg/kg sid). Rána byla převazována každý 3. den, ihned po prvním ošetření však překvapivě byla další tvorba nekro cké tkáně minimální a ošetření rány se skládalo pouze z oplachu ředěným roztokem Alfadin a aplikaci Alap du v tlusté vrstvě, byla přiložena vlhčená gáza v několika vrstvách a to vše fixováno pomocí síťovaného obvazu. K přirůstání podkožních kapes v místě ramenních kloubů docházelo velmi rychle a drény byly vyjmuty 22. října. Ke kompletnímu zhojení došlo za 2 měsíce od traumatu.

21. 02.

Ke kompletnímu zhojení došlo dva měsíce po traumatu

MVDr. Vršková děkuje společnosti Bioveta za přípravek ALAPTID, na který nedá dopustit

25. 10.

28. 10.

15. 11.

předcházející strana

Zpracovala: MVDr. DAGMAR VRŠKOVÁ, Ph.D. Veterinární ordinace XENOPUS K Rados 409/11 664 31 Lelekovice tel. 775 240 909 veterina.vrskova@gmail.com

OBSAH

následující strana


SPOLEČENSKÁ ZVÍŘATA

Aktuální poznatek z mé praxe …

Králík Chiquita a diagnostikovaná dermatofytóza Zajímavým pacientem, který nás nedávno v ambulanci navš vil, byl zakrslý králík Chiquita

Chovatelka králíčka zakoupila v obchodě s chovatelskými potřebami přibližně před dvěmi měsíci; nebyl dosud vakcinován, byl však preven vně medikován kokcidiosta ky. Chiquita dostávala kompletní granulovanou stravou založenou na seně a pouze občas, jako doplněk, jí chovatelka přidala tvrdé pečivo. Chiquita byla chována v dobrých zoohygienických podmínkách, na papírové podestýlce. Byla ve výborné kondici, která téměř vylučovala špatnou zoohygienu jako predispozici rozvoje kožního onemocnění. První příznaky: prořídnu srs v oblas krku, uší a očí. Dominantní změny: svědivé a zarudlé léze na víčcích, které se postupně rozšířily na konče ny i tlapky. Primárně byla ložiska suchá a šupinatá, později, patrně v souvislos s bakteriální i nfe kc í , d o š l o k j e j i c h za r u d n u a svědivos . Jelikož se stav i přes domácí léčbu dezinfekčními roztoky na bázi jodu příliš nezlepšoval, dostavila se chovatelka s králíčkem do ambulance.

Diagnos ka: S ohledem na typ lézí a skutečnost, že králíček byl nedávno získán z prostředí, ve kterém byl v kontaktu s dalšími králíky i morčaty, jsme do diferenciální diagnos ky zařadili také dermatophytózu. Díky tomu, že jsme ihned odebrali vzorky srs a šupin z kožních změn a provedli trichoskopii s pozi vním výsledkem, mohli jsme již na základě mikroskopického vyšetření za h á j i t te ra p e u c ko u va kc i n a c i . K průkazu původce infekce jsme současně použili DTM medium, na kterém jsme po sedmi dnech pozorovali červené zbarvení svědčící o růstu plísně. Pro potvrzení přesného druhu plísně jsme ke specifikaci zaslali vzorek plísně z DTM media do laboratoře. Jako původce onemocnění byl potvrzen Trichophyton mentagrophytes, který je obsažen ve vakcíně TRICHOPELEN. Upozorňujeme na důležitý fakt:  Pravděpodobnou příčinou a zdrojem

plísňové infekce u Chiquity, a také nárůst četnos případů trichofytózy u hobby králíků v posledních letech, jsou odchovy králíků ve větších skupinách. Často jsou také králíčata chována v ubikacích s morčaty, jež jsou zdrojem infekce.

Terapie: Chovatelce jsme jako jednu z možnos navrhli terapeu cké použi vakcíny TRICHOPELEN, v dávce 1 ml s revakcinací po dese dnech. Kožní léze se přestaly rozšiřovat již pět dní po aplikaci. Zpočátku se objevilo přechodné zarudnu světlých ložisek, které občas po vakcinaci pozorujeme. Pět dní po druhé aplikaci trichofy cká ložiska ustoupila zcela a osrstění se obnovilo v plném rozsahu již 18. den p o d r u h é a p l i ka c i va kc í ny. Tu to terapeu ckou aplikaci vakcíny jsme nedoplnili o další konvenční terapii vzhledem k tomu, že s vakcinací jako monoterapií máme dobré zkušenos . Také chovatelka byla nakloněna tomuto řešení, které bylo pro Chiquitu nejméně stresující. Další námi navržená chovatelská opatření: Doporučili jsme pečlivou asanaci a dezinfekci přípravkem Ivasan Pets, který se nám v těchto případech již mnohokrát osvědčil. Kromě klece a chovatelských pomůcek jsme navrhli opakovaně vysát také všechny tex lie a koberce a sáček obsahující infekční spory ihned odstranit.

 Vzhledem k tomu, že majitelka chovala

i kočku, která mohla pro Chiquitu představovat zdroj infekce, provedla jsem vyšetření srs a kůže také u ní. V tomto případě kočka chovaná společně s králíkem nevykazovala žádné známky klinického onemocnění a také výsledky kul vace s cílem prokázat Trichophyton mentagrophytes nebo Microsporum canis byly nega vní. fotografie: MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., VFÚ

předcházející strana

OBSAH

následující strana


SPOLEČENSKÁ ZVÍŘATA

ZMĚNA Změna baleníBALENÍ vakcíny VAKCÍNY

MYXOREN: změna velikosti balení vakcíny ZMĚNA Rádi bychom Vás touto cestou informovat o změně velikos balení přípravku "MYXOREN, lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použi ". Velikost balení byla upravena tak, aby plně vyhovovala Vašim požadavkům a byla uživatelsky příjemnější Původní balení 1 × 20 dávek bylo nahrazeno novým balením 1 × 10 dávek za cenu

51 Kč bez DPH

Původní balení 5 × 20 dávek bylo nahrazeno novým balením 5 × 10 dávek za cenu

241 Kč bez DPH

Na trhu nadále zůstávají k dispozici tyto velikos balení: MYXOREN, lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použi 5 × 1 dávka s. c. za cenu 79 Kč bez DPH MYXOREN, lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použi (průpich ucha) 5 × 50 dávek za cenu 362 Kč bez DPH MYXOREN, lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použi (průpich ucha) 1 × 50 dávek za cenu 125 Kč bez DPH

Cena za jednu dávku vakcíny zůstává identická

Distributoři veterinárních léčiv byli o změně již informováni předcházející strana

OBSAH

následující strana


NOVÉ TRENDY Výzkum a vývoj

Nová generace vakcín proti borelióze

Recombinant Lyme Vaccine

Tým předních specialistů Biovety, a. s., ve spolupráci s odborníky z Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, Ústavu o r g a n i c ké c h e m i e a b i o c h e m i e a Fyzikálního ústavu Akademie věd v Praze, se významným způsobem podílel na vývoji vakcíny pro borelióze nové generace. Výzkumem boreliózy a jejím významem pro veterinární medicínu se Bioveta, a.s. zabývá již delší dobu. Ve svém výrobním por oliu má nejnověji zařazenou celobuněčnou vakcínu BORRELYM 3, která je určena k preven vní imunizaci psů. Nová vakcína pro borelióze obsahuje chimérický mul epitopový rekombinantní an gen obsahující hlavní sekvence imunodominantních úseků an genů OspA a OspC z kmenů Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii a Borrelia afzelii. Jednotlivé imunodominantní úseky jsou sloučeny do fúzního proteinu v pořadí a orientaci, které umožňuje imunologické rozpoznání jednotliv ých epitopů imunokompetentními buňkami. P ř e v ra t n o u v ý h o d o u v a kc í n y j e skutečnost, že obsahuje všechny hlavní imunoprotek vní an geny OspA a OspC všech 3 nejvýznamějších patogenních genomospecies borrelií. Další nespornou výhodou rekombinantní vakcíny je její naprostá bezpečnost pro imunizovaná zvířata, u kterých, díky

předcházející strana

obsahu vysoce purifikovaných proteinů, nevyvolává žádné nežádoucí reakce. Vývoj a výroba prototypu nového přípravku a jeho kladné otestování v podmínkách výzkumných laboratoří je však jen část cesty ke komerčně úspěšnému produktu. Proto se Bioveta, a. s. nyní připravuje na rozsáhlou inves ci v podobě výstavby nové haly pro kul vaci výrobních kmenů a izolaci a purifikaci rekombinantních proteinů. Špičkové moderní vybavení bude nutné pro dokonalé zvládnu složitého výrobního postupu. Silné ekonomické zázemí a přítomnost vysoce erudovaných odborníků je však zárukou toho, že naši zákazníci z řad veterinárních lékařů budou mít v brzké době k dispozici tento nový produkt, unikátní vakcínu k prevenci borreliózy – Recombinant Lyme Vaccine Bioveta inj. susp. a.u.v.

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI BIOVETA ING. LIBOR BITTNER, CSC. VYSVĚTLUJE NA TISKOVÉ KONFERENCI NOVINÁŘŮM VÝHODY I ÚSKALÍ NOVÉ VAKCÍNY A JEJÍ POTENCIÁL PŘI VÝVOJI HUMÁNNÍ VAKCÍNY PROTI BORELIÓZE.

novinka Převratná orelióze b o r p ji o vb

MVDr. Jiří Nepeřený, Ph.D. Spoluřešitel vývoje rekombinantní vakcíny pro borelióze

Zcela ojedinělá unikátnost složení imunoprotek vních an genů a naprostá neškodnost u pokusných laboratorních zvířat, předurčují použi této vakcíny i u lidí. Až do současné doby není nikde ve světě humánní vakcína k dispozici. Bioveta,a. s. má nyní ve svých rukách klíč k jejímu nalezení.

OBSAH

následující strana


ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA

Případ polyartritidy u psa s potvrzenou boreliózou a pankreatitidou

STUDIEMI POPSÁNA SOUVISLOST MEZI BORELIÓZOU A IMPA

A case of polyarthri s with borreliosis and pancrea s in a dog Andrea Di Bella DVM, Cert SAM, MRCVS; Silvia De Cecco DVM, MRCVS; Cris na De Matea DVM, MRCVS; and Massimo Orioles DVM, MRCVS. 73th Congresso Internezionale Mul sala SCIVAC

Polyartri da, rela vně časté onemocnění psů, se kategorizuje na skupinu nezánětlivých a zánětlivých degenera vních onemocnění. Skupina zánětlivých degenera vních onemocnění kloubů se dále dělí na infekční a imunitně podmíněné (IMPA). Dle přítomnos probíhající eroze kos a kloubní chrupavky se rozlišuje erozivní a neerozivní IMPA. Pro potvrzení diagnózy IMPA je nezbytná série rentgenogramů kloubů, odběr synoviální teku ny a reakce na zahájení imunosupresivní terapie. Další testy jsou samozřejmě nezbytné pro potvrzení příčiny erozivní polyartri dy. Obecně je souvislost mezi boreliózou a IMPA velmi dobře známa, tato kazuis ka však popisuje ojedinělý případ IMPA v souvislos s prokázanou boreliózou a pankrea dou.

předcházející strana

Sedmiletá fenka plemene greyhound byla hospitalizována s anamnézou chronické apa e, anorexie a zvracení. Klinické vyšetření v době příjmu ukázalo zhoršenou tělesnou kondici, zvýšenou tělesnou teplotu 39,3 °C a boles vost du ny břišní při palpaci. Vyšetření krevního obrazu potvrdilo mírnou neutro lii a lymfopenii, beze změn v cytologii krevního obrazu; biochemické vyšetření ukázalo kromě odchylky v podobě zvýšené ak vity ALP, především zvýšení cPLI na 462 μg/l. Vyšetření moči nepřineslo žádné patologické nálezy, stejně tak i sonografické vyšetření du ny břišní a rentgenogram hrudníku byly nega vní. Po symptoma cké terapii kombinací infúzní terapie Hartmannovým roztokem, buprenorfinu, maropitantu, omeprazolu a amoxicillin klavulanátu se stav velmi rychle upravil. Tře den se však klinické po že opět zhoršily, pacientka byla velmi apa cká, odmítala krmivo, byla febrilní a reagovala boles vě při manipulaci v oblas krku. Při kontrolním vyšetření krve se potvrdilo dvojnásobné zvýšení počtu neutrofilů. Následně byl odebrán mozkomíšní mok a synoviální teku na z obou karpů, loktů a kolene. Cytologie synoviální teku ny byla patologická, nátěr byl velmi buněčný, převládalo 95 % nedegenerovaných neutrofilů. Vyšetření mozkomíšního moku potvrdilo zase vysoký obsah erytrocytů a přítomnost lymfocytů a monocytů. Sérologické v yš et ře n í n a p ro l át k y p ro r. Toxoplasma, Neospora, bylo nega vní, vysoké try pro látek byly potvrzeny pro r. Borrelia. Vyšetření synoviální teku ny m eto d o u P C R n a p r ů ka z

OBSAH

zástupců r. Anaplasma a Borrelia bylo nega vní. Byla zahájena terapie kombinací glukokor kosteroidů 2 mg/kg a den a doxycyklin 10 mg /kg a den. Již po 48 hodinách došlo k vymizení klinických případů a pacientka byla propuštěna do domácího ošetřování. Idiopa cká imunitně zprostředkovaná polyartri da je jednou z nejčastějších forem neerozivní polyartri dy a je d ě l e n a d o č t y ř t y p ů . Za p ř í č i n u reak vního typu I I je označován probíhající infekční nebo zánětlivý proces. Jeho četnost se pohybuje mezi 13 – 25 % všech IMPA. Patogeneze polyartri dy vyvolané boréliemi byla již v četných studiích podrobně popsána; roli zde hrají zejména imunokomplexy ukládající se na epitelu výstelky kloubů a vyvolávající sterilní synovi du. Až 28 % psů ve Velké Británii je pozi vních na pro látky pro B.burgdorferi, a toto číslo bude patrně ještě vyšší. I přesto, že vysoké hladiny pro látek pro boreliím nejsou diagnos cké, v tomto případě byla infekce potvrzena klinickým vyšetřením a cytologií kloubů. Dosud však nebyl popsán případ současně probíhající pankrea dy a boreliózy, p an krea d a j e však take často označována za příčinu reak vní IMPA.

následující strana


PODPORUJEME, SPONZORUJEME Bioveta pomáhá

Jeden z nejprestižnějších závodů psích spřežení na dlouhou a střední trať, La Grande Odyssée, se bude konat 10.-21. ledna 2015 ve francouzských Savojských Alpách. Je určen pro spřežení čtrnácti psů a jeho trasa vede územím Francie a Švýcarska.

Bioveta sponzoruje „nováčka“ v nejtěžším závodě psích spřežení v Evropě- La Grande Odyssée Hlavního závodu na dlouhou trať se k a žd o r o č n ě ú č a s t n í p ě t a d v a c e t vybraných musherů z celého světa. Ti se mohou do závodu nominovat pouze svými výsledky v podobných soutěžích a vzhledem k náročnos trasy jsou organizátory závodů pečlivě vybíráni. Musheři se vydávají na trasu o celkové délce kolem 750 km, během níž překonají převýšení přes 25 000 metrů. Trasa vede více než dvace vyhlášenými horských středisky a je mediálně velmi sledovanou akcí, kterou doplňuje bohatý kulturní program. Na začátku každé etapy startují týmy v rozmezí dvou minut nebo hromadně; právě hromadné starty představují pro d i v á k y f a n t a s c ko u p o d í v a n o u . V každém resortu se dojezdu závodů účastní síce turistů a fanoušků této podívané, velmi efektní jsou především noční dojezdy. Ne vždy však musheři nocují v letoviscích. Stejně jako na Šediváčkově longu jsou povinné bivaky ve volném terénu, což výrazně prověří sílu a odhodlání týmů.

Le Grande Odyssée zahájí slavnostní ceremonie 10. ledna v Samoëns a ukončena bude po osmi etapách 21. ledna ve Val Cenis Lanslebourg. Jelikož si ve Francii vychovávají celou generaci musherů, součás závodů je mimo jiné i Junior Trophy pro mladé mushery. Ti startují dvě hodiny po šampionech a absolvují trasu o délce 5 km. Doufáme, že i naše podpora týmu Víta Kolátora během přípravy na tento extrémně těžký závod se odrazí na vynikajícím výsledku na tomto závodu. Již samotná účast na tomto sportovním podniku je však obrovským úspěchem. Za m je celá smečka osmnác psů plemene evropský saňový pes v dobrém zdravotním stavu a výborné kondici. Během přípravy tohoto příspěvku porodila velmi nadějná fenka původem z Německa. Štěňata jsou po spojení s prověřeným psem importovaným z USA, takže budoucnost mushingu na Vysočině není ohrožena. Snad se podaří udržet psy v dobré kondici po celý rok a v zimě nasněží tak, aby bylo možné včas začít s tréninkem na sněhu.

Vít Kolátor vítěz závodu Šediváčkův long z roku 2012, 2013

předcházející strana

OBSAH

následující strana


PODPORUJEME, SPONZORUJEME Bioveta pomáhá V letošním roce byl ředitel společnosti Bioveta Ing. Libor Bittner jmenován Podnikatelem roku 2013 Jihomoravského kraje a postoupil do finále mezi pět nejlepších podnikatelů v České republice.

Bioveta pomáhá tam, kde je třeba VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNALO O 14. ROČNÍK TÉTO PRESTIŽNÍ SVĚTOVÉ SOUTĚŽE, BIOVETA PODPOŘILA ČTRNÁCT ZVÍŘECÍCH ÚTULKŮ VE VŠECH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY A VĚNOVALA TĚMTO ZAŘÍZENÍM S OPUŠTĚNÝMI ZVÍŘATY VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY ZE SVÉHO PORTFOLIA V HODNOTĚ 200 000 Kč.

předcházející strana

Ve spolupráci s veterinárními lékaři byly do útulků pro psy, kočky a koně dodány především vakcíny a an parazitární přípravky. Vzhledem k epidemiologické situaci v útulcích, kam jsou často umisťována zvířata ve špatném zdravotním stavu, dodala Bioveta do těchto zařízení také dezinfekční přípravek Ivasan a insek cidní přípravek BioKill. Bioveta pomáhala opuštěným a hendikepovaným zvířatům například v kočičích útulcích v obci Skrýšov na Vysočině a v Ús nad Labem, v azylu

OBSAH

pro kočky Gaia v Šumperku. Navázali jsme spolupráci s útulkem Ostrovský Macík u Karlových Varů, který poskytuje útočiště nejen pro psy a kočky, ale také pro koně a volně žijící zvířata. Mezi další Biovetou podporované útulky patří Záchranná stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí u Svitav, domov pro koně v Mladé Vožici, domov fauny Krásná Horka nad Vltavou, útulky Čápka v Kroměříži, Voříšek v Čechách pod Kosířem, Tibet Marefy u Bučovic, útulky v Přímě cích u Znojma, v Břeclavi a v Českém Krumlově.

následující strana


BANKA BIOVETA

y n ě m d o é v o N za Vaše zlaťáky

Každý klient naší „Banky Bioveta“ má k dispozici dvě konta – bodové a zlaťákové. Na B O D O V É konto se za nákup přípravků Biovety načítají B O DY. Každý výrobek má odlišnou bodovou hodnotu, která je úměrná jeho ceně. Po dosažení hranice 3 000 bodů má každý z klientů nárok na získání první odměny. 1. Veterinární přípravky z por olia B i o ve t y v h o d n o tě ro v n a j í c í s e maximálně počtu bodů na Vašem bodovém kontě. Cena přípravků se počítá včetně DPH. 2. Finanční kompenzace v případě poskytování marke ngových služeb rovnající se polovině počtu bodů na Vašem bodovém kontě Na Z L AŤÁ KO V É konto načítáme fi n a n č n í h o d n o t u n a ko u p e ný c h přípravků z por olia Biovety vyjádřenou v korunách a ZLAŤÁKY jsou pravidelně připisovány. Za odebrané přípravky v hodnotě 350 000 Kč bez DPH získává každý z klientů jeden zlaťák, za dalších 350 000 Kč bez DPH druhý zlaťák atd. Za zlaťáky si můžete vybrat bonusovou odměnu. Tu představují pozvánky na akce pořádané Biovetou a zajímavě strávené rodinné víkendy nebo dárkové poukazy na wellness či relaxační pobyty, zimní dovolenou v Alpách nebo návštěva atrak vní výstavy EXPO 2015 v Miláně. Vámi vybraná bonusová odměna Vám bude fakturována za zvýhodněnou cenu 1 Kč + DPH.

Vybírejte z nabízených atrak vních odměn a volejte obchodního zástupce naší společnos nebo kontaktujte manažerky Banky Bioveta – vše ostatní již zařídíme za Vás. předcházející strana

1 zlaťák

 Návštěva vinného sklípku na jižní

Moravě pro dvě osoby nebo  poukaz na rybolov pro jednu

osobu nebo  relaxace ve Wellness centru Infinit

Maximus Resort pro dvě osoby

 Návštěva vinařství Sonberk pro

2 zlaťáky

dvě osoby nebo  víkend s rodinou S Tebou mě

baví svět na Tvrzi Orlice pro čtyři osoby nebo  víkend na Šumavě v hotelu Relax pro dvě osoby

3 zlaťáky

 Poukaz na hon na bažanty

pro jednu osobu nebo  rodinný pobyt na Šumavě v hotelu Annín pro čtyři osoby nebo  poukaz na zimní an stresový detoxikační pobyt v hotelu Vista Wellnes Hotel Dolní Morava pro dvě osoby

4 zlaťáky  Poukaz na třídenní zimní pobyt

v Alpách se společnos Bioveta nebo  sportovní outdoorové hodinky SUUNTO nebo  dvoudenní pobyt na jachtě na vodní nádrži Lipno pro dvě osoby

OBSAH

následující strana


BANKA BIOVETA

8 zlaťáků

 Poukaz na výstavu EXPO 2015

v Miláně se společnos Bioveta pro dvě osoby nebo  notebook Lenovo IDEAPAD (popř. digitální zrcadlovka Nikon D5100 + 18-105 AFS)  poukaz v hodnotě 20.000 Kč na zájezd u CK Čedok dle vlastního výběru

6 zlaťáků  Poukaz na třídenní zimní pobyt

v Alpách se společnos Bioveta pro čtyři osoby nebo  Espresso Catler ES 8012 nebo  nabitá rodinná dovolená ve Wellnesshotelu Štamberk pro čtyři osoby

předcházející strana

OBSAH

následující strana


I když je veterinární medicína dostatečně adrenalinový sport, najdou se i takový odvážlivci, kteří neváhají a usednou do kokpitu proudového letadla AERO L 39 Albatros.

MVDr. Iva Benešová ve s hačce L 39 Albatros

EXTRÉMNÍ RYCHLOST I PŘETÍŽENÍ SI MOHLA DÍKY ODBĚRŮM PŘÍPRAVKŮ ZE SPOLEČNOSTÍ BIOVETA A ZÍSKANÝM OSMI ZLAŤÁKŮM VYCHUTNAT PANÍ DOKTORKA IVA BENEŠOVÁ

“ n e s i s m e s j a „Splnil „Jsem letecký fanda a mto se mi splnil jeden velký sen. Doufám, že se s vámi znovu budu moci vydat do oblak. Už spořím na další let, protože stav bez že je prostě neopakovatelný...“, doplňuje s úsměvem paní doktorka. Díky spolupráci s námi si můžete splnit své sny i Vy ... Nakupujte přípravky Biovety a vyberte si z atrak vních odměn předcházející strana

OBSAH

následující strana


Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

přijměte naše pozvání

do starobylé bažantnice Areál bažantnice Albertovec, který v minulosti navštívili i králové a císaři, je dne 22. listopadu k dispozici pouze Vám. Bažantnice Albertovec v atraktivním prostředí lesů mezi Ostravou a Opavou Vám nabídne fantastický lovecký zážitek. Budova bažantnice je stylově zařízena a její kuchyně je proslavená svou úpravou zvěřiny. Hon je pořádán v duchu mysliveckých tradic a za zvuku loveckých rohů se koná poslední leč, vyhlášení krále honu i myslivecký soud.

DOPŘEJTE SI PŘÍJEMNÉ ZÁZEMÍ BAŽANTNICE V ALBERTOVCI A VYUŽIJTE TAK SVÉ BONUSY V BANKA BIOVETA

Atraktivní okolí – zámek Kravaře, hřebčín Albertovec nebo golfové hřiště v Šilhéřovicích. Vstupenka pro jednu osoby = 3 zlaťáky z Banky Bioveta

22. 11. 2014 hon na bažanty v Albertovci V případě zájmu volejte na telefonní číslo 517 318 601 nebo kontaktujte obchodní reprezentanty Biovety: MVDr. Jiří Bartl – 602 522 493, MVDr. Kamila Růžičková – 724 071 595, MVDr. Tomáš Dymáček – 777 079 728, MVDr. Fran šek Šlechta – 602 476 680, MVDr. Jan Zobač – 602 774 873, Aleš Kroupa – 602 793 008 předcházející strana

OBSAH

následující strana


NÁDHERNÉ PROSTŘEDÍ VINAŘSKÉHO DOMU SONBERK NAVRŽENÉHO ŠPIČKOU MEZI ARCHITEKTY, JOSEFEM PLESKOTEM

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

přijměte naše pozvání do vinařství SONBERK a prožijte příjemný den babího léta pod krásnou Pálavou Dne 12. září pro Vás pořádáme již tradiční posezení ve vinařství Sonberk, tentokrát ve společnos známé zpěvačky Dashy a opět s pohoštěním od pres žní restaurace Borgo Agnese. Snoubení místního vína a několikachodového menu bude jistě patřit k Vašim vrcholným kulinářským zážitkům. Vinařství Sonberk Vás, jako jediný český držitel mezinárodního ocenění Regional Trophy za Nejlepší bílé suché víno střední a východní Evropy a jedinou suchou Pálavou na Moravě, rozhodně nezklame. Samozřejmou součás návštěvy tohoto pálavského skvostu je komentovaná prohlídka budovy a řízená degustace s odborným výkladem.

Neváhejte a potěšte své smysly na akci pořádané jen pro Vás!

12. 9. 2014 vinařství SONBERK

Vstupenka pro dvě osoby = 2 zlaťáky z Banky Bioveta V případě zájmu volejte na telefonní číslo 517 318 601 nebo kontaktujte obchodní reprezentanty Biovety: MVDr. Jiří Bartl – 602 522 493, MVDr. Kamila Růžičková – 724 071 595, MVDr. Tomáš Dymáček – 777 079 728, MVDr. Fran šek Šlechta – 602 476 680, MVDr. Jan Zobač – 602 774 873, Aleš Kroupa – 602 793 008 předcházející strana

OBSAH


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.