Biovetanews 03 2016 cz

Page 1

Bioveta News

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

3/2016

KDYŽ JE ROZHODNUTÍ NEZVRATNÉ

PENBITAL 400 mg/ml injekční roztok Pentobarbitalum

(ut Pentobarbitalum natricum)


PENBITAL 400 mg/ml injekční roztok Pentobarbitalum

(ut Pentobarbitalum natricum)

KDYŽ JE ROZHODNUTÍ NEZVRATNÉ


NOVINKA ROKU 2016 (duben)

1 ml injekčního roztoku obsahuje

Pentobarbitalum natricum 400,0 mg (což odpovídá 362,94 mg pentobarbitalu) n Injekční roztok k neboles vé a klidné eutanazii zvířat n Vysoká koncentrace účinné látky pentobarbitalu

N OV IN K A

n Aplikace bez nežádoucích reakcí n Výrazná modrá až modrozelená barva roztoku pro eliminaci záměny n Jedinečná cena

Cílové druhy zvířat: psi, kočky, fretky, skot, kozy, ovce, prasata, koně, králíci, kteří nejsou určeni k jatečním účelům. Dávka: Pro všechny cílové druhy je dávka jednotná. Doporučená dávka pentobarbitalu sodného je 140 mg/kg ž. hm. jednorázově. Díky vysoké koncentraci pentobarbitalu je dávka nezbytná k eutanazii nízká i při použi u hospodářských zvířat

PENTOBARBITAL K EUTANÁZII ZVÍŘAT CELOSVĚTOVĚ NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ÚČINNÁ LÁTKA

Způsob podání: Intravenózní nebo intrakardiální. Při intravenózním podání je nutná rychlost podání. U skotu, koně se pro tyto účely doporučuje použi nitrožilní kanyly. Intrakardiální podání je přípustné pouze po silné sedaci nebo anestezii.

Výhodná prodejní akce

1+1 od 1. 4. do 10. 4. 2016 V akci nakoupíte dvě balení 100 ml za 895 Kč bez DPH

Cena za balení 100 ml:

895 Kč bez DPH


Pojeďte s námi lovit ryby k Pečickým rybníkům Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, na základě Vašich přání jsme pro Vás, členy věrnostního systému Banka Bioveta, znovu připravili atrak vní a velmi žádané rybářské odpoledne s Biovetou, tentokrát

u Pečických rybníků v rybářském revíru Dobrá voda, Luh u Milína (u Příbrami). Rybníky jsou vhodné pro lov kapra i dravých ryb, š ky a candáta, pstruha, lína, plo ce, amura, cejna, okouna, tolstolobika. Pro zájemce bude připraveno kompletní zázemí včetně asistované pomoci správců areálu, příjemnou součás programu bude bohaté občerstvení v klubovém domě. Ubytování Vám rádi zajis me v rybářských chatkách přímo na břehu rybníka, pro dobrodružnější povahy je umožněno bivakování nebo stanování. Pro účast na rybářském dni je nezbytné, abyste na Vašem zlaťákovém kontě měli minimálně 1 zlaťák, který Vám zajis 1 vstupenku na tuto jedinečnou akci.

Nezapomeňte si do svých diářů poznamenat termín:

pátek 20. května 2016

Více informací Vám poskytne vedoucí úseku reklamy: MVDr. Hana Vránová tel.: 602 558 716 e-mail: vranova.hana@bioveta.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.