Bioveta news 06 2016

Page 1

Bioveta News

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

6/2016

Spolu si zatancíme na Žofíne 14. ledna 2017 Bioveta – generální partner Veterinárního plesu 2017 na Žofíne


OBSAH Bioveta News 6/2016

4

MVDr. Petr Jahn, CSc. říká: „Přípravek COTRIMAZIN BIOVETA rozšířil spektrum antimikrobiálních látek pro koně”

8

LECIRELIN BIOVETA 0,025 mg/ml injekční roztok

Vakcíny pro koně BioEquin úspěšně vytlačují konkurenci na evropském trhu

11

Vynikající účinnost a spolehlivost lecirelinu potvrzena zahraniční studií

ČISTÁ SÍLA LÉČBY

Vakcíny z Biovety v rukou zkušeného praktika MVDr. Luboše Šlapanského

Úspěšná společenská akce na Sonberku pro členy věrnostního programu

12

14

16

18

Vaše otázky, naše odpovědi

Podzimní hon nově v prezidentské bažantnici v Lánech


Bioveta Pf 2017

Přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce. Děkujeme za Vaši přízeň.


Žádejte u svých distributorů!

Prosincové prodejní akce Platnost od 1. do 20. 12. 2016 AKCE

2+1

AMOXICILLIN BIOVETA 150 mg/ml LA inj. 250 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 250 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 250 ml koupíte v akci za

399 Kč bez DPH

ADE-vit. inj. 500 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 500 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 500 ml koupíte v akci za

615 Kč bez DPH

BIOMEC 10 mg/ml inj. 500 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 500 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 500 ml koupíte v akci za

1 044 Kč bez DPH

ERYSIN SINGLE SHOT inj. 100 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 100 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 100 ml koupíte v akci za

246 Kč bez DPH –4–


LECIRELIN BIOVETA 0,025 mg/ml inj. 10 × 2 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 10 × 2 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 10 × 2 ml koupíte v akci za

263 Kč bez DPH

LECIRELIN BIOVETA 0,025 mg/ml inj. 1 × 10 ml Za cenu dvou balení přípravku velikos 1 × 10 ml obdržíte tři balení, tzn., že jedno balení 1 × 10 ml koupíte v akci za

AKCE

130 Kč bez DPH

3+1

INTRAMAR LC intramamární suspenze 24 × 4 g Za cenu tří balení přípravku velikos 24 × 4 g obdržíte čtyři balení, tzn., že jedno balení 24 × 4 g koupíte v akci za

896 Kč bez DPH

COTRIMAZIN BIOVETA 288,2/58 mg/g perorální pasta 5 × 54 g Sulfadiazin, Trimethoprim Za cenu tří balení přípravku velikos 5 × 54 g obdržíte čtyři balení, tzn., že jedno balení 5 × 54 g koupíte v akci za

746 Kč bez DPH

EQUIVERM perorální pasta pro koně 10 × 7 ml Ivermek n, Praziquantel Za cenu tří balení přípravku velikos 10 × 7 ml obdržíte čtyři balení, tzn., že jedno balení 10 × 7 ml g koupíte v akci za

2 063 Kč bez DPH

EQUISTRONG 400 mg/g perorální pasta pro koně 10 × 28,5 g Pyrantel Za cenu tří balení přípravku velikos 10 × 28,5 g obdržíte čtyři balení, tzn., že jedno balení 10 × 28,5 g koupíte v akci za

1 763 Kč bez DPH

EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorální gel pro koně 10 × 14,8 g Moxidek n Za cenu tří balení přípravku velikos 10 × 14,8 g obdržíte čtyři balení, tzn., že jedno balení 10 × 14,8 g koupíte v akci za

3 368 Kč bez DPH –5–


Vakcíny dobývají Evropu

Vakcíny pro koně BioEquin z Biovety úspěšně vytlačují konkurenci na evropském trhu.

FH vakcína pro chřipce a herpesvirové infekci

H vakcína pro herpesvirové infekci

–6–


Důvody úspěchu vakcín BioEquin jsou zřejmé:

V letošním roce bylo exportováno do mnoha států Evropy více než

! obsahují nové kmeny chřipkového viru

v souladu s doporučením OIE

půl milionu dávek

! mají vynikající snášenlivost a nízká

aplikační dávka 1 ml pro intramuskulární aplikaci ! vakcinační schéma vyhovuje požadavkům

vakcín BioEquin FH a BioEquin H

na ochranu proti chřipce i EHV-1 ! vakcíny BioEquin jsou ověřené pro

bezpečnou aplikaci u březích klisen

Vakcíny BioEquin se úspěšně prosadily v chovatelských velmocích, jako jsou Nizozemí, Francie nebo Německo. Rovněž jsou s úspěchem exportovány do Polska, Rumunska, Maďarska, Slovinska a pobaltských republik.

! vakcíny jsou určeny k prevenci abortů a

zmírnění příznaků infekce dýchacích cest vyvolané chřipkovými viry a virem EHV-1 u hříbat, ročků a mladých koní ! obsahují aktuální abortogenní kmen viru

EHV-1 izolovaný na území ČR, který poskytuje křížovou imunitu také proti EHV-4

BLR

UKR MDA CRO

ROM

BIH SRB

MNE

Vakcíny řady BioEquin jsou připraveny i pro Vás. Objednávejte u svých distributorů.

BUL FYRM

ALB

TUR

Bod označuje státy, ve kterých se vakcíny BioEquin FH a BioEquin H používají.

–7–


MVDr. Petr Jahn, CSc. říká: „Přípravek rozšířil spektrum antimikrobiálních látek pro koně” Před nedávnou dobou byl náš trh s veterinárními léčivy obohacen o přípravek COTRIMAZIN BIOVETA perorální pasta s účinnými látkami sulfadiazin a trimethoprim. Sulfonamidy potencované trimethoprimem přitom patří vedle penicilinu a gentamicinu mezi základní antimikrobiální látky používané u koní. Účinek sulfadiazinu, který podobně jako ostatní sulfonamidy zasahuje do syntézy bakteriální DNA kompeticí s kyselinou para-aminobenzoovou (PABA), je bakteriostatický, ale kombinace s trimethoprimem jej mění na baktericidní. Takto potencovaný sulfonamid může být první volbou v případech infekcí vyvolaných zejména Streptococcus equi, což je nejčastější původce zánětů dýchacích cest, ale i k některým koaguláza pozitivním stafylokokům (Staphylococcus aureus a S. intermedius) a dále v případě infekcí vyvolaných druhem Actinobacillus equuli. Podle některých údajů je zřejmá nižší citlivost původců z čeledi Enterobacteriaceae. Také mikroorganismy z rodu Pseudomonas a anerobní mikroflóra jsou obvykle rezistentní.

Nespornou výhodou přípravku COTRIMAZIN BIOVETA, kterou ocení zejména terénní praktici, je možnost bezpečné aplikace per os.

Obě složky přípravku díky své liposolubilitě snadno pronikají do buněk a vstupují do synoviální a peritoneální tekutiny. Nejvyšší koncentrace dosahují v játrech, ledvinách a plicích. Vylučují se močí, což odůvodňuje jejich použití u infekcí vylučovacího ústrojí. Nedostatečnou účinnost může COTRIMAZIN BIOVETA mít, tak jako ostatní potencované sulfonamidy, u hnisavých zánětů. Hnis a nekrotické tkáně jsou totiž pro bakterie zdrojem PABA, což snižuje účinek všech potencovaných sulfonamidů. Proto by se potencované sulfonamidy u hnisavých zánětů neměly používat. Názorová nejednotnost obecně panuje v otázce dávkování potencovaných sulfonamidů a frekvence jejich podávání. Výrobce přípravku COTRIMAZIN BIOVETA perorální pasta, podobně jako další výrobci přípravků s obsahem potencovaných sulfonamidů, doporučuje podávání jednou denně. V zájmu dosažení terapeutické plazmatické koncentrace trimethoprimu je však doporučitelné podávání dvakrát denně, jak potvrdily nezávislé farmakologické studie. Dávka obou látek obsažených v přípravku by měla být 25–30 mg/kg ž. hm. podaná každých 12 hodin. Pro rychlé dosažení potřebné minimální inhibiční koncentrace chemoterapeutika v krvi může být terapie zahájena nitrožilní aplikací vhodného přípravku s kombinací sulfadiazin/trimethoprim, na níž naváže aplikace přípravku COTRIMAZIN BIOVETA per os. Je třeba upozornit na to, že po dlouhodobém podávání sulfonamidů v experimentálních podmínkách byla zaznamenána reverzibilní neutropenie, která je zdůvodňována inhibicí syntézy kyseliny listové. Dalším popsaným nežádoucím účinkem po dlouhodobém podávání potencovaných sulfonamidů březím klisnám byla aplazie ledvin a kostní –8–

MVDr. Petr Jahn, CSc.

dřeně u jejich plodů. Indikace pro dlouhodobé podávání potencovaných sulfonamidů jsou však v praxi velice zřídkavé; při nedostatečném klinickém efektu po několikadenní aplikaci by se mělo provést bakteriologické vyšetření s ověřením citlivosti na potencované s u l fo n a m i d y. Ve d l e j š í účinky potencovaných sulfonamidů v podobě průjmu jsou vzácné; toto riziko je vyšší při současném podávání jiných antibiotik. Přípravek COTRIMAZIN B I O V E TA perorální pasta lze tedy hodnotit jako vítané obohacení sortimentu antimikrobiálních látek pro koně. Díky spektru indikací a snadnosti aplikace by měl významně usnadnit práci veterinářů působících v hipiatrické praxi. MVDr. Petr Jahn, CSc. Vedoucí oddělení interních onemocnění Kliniky chorob koní, VFU Brno


JE VÝHODNÝ PRO SVÉ ŠIROKÉ SPEKTRUM INDIKACÍ COTRIMAZIN BIOVETA 288,2 / 58,0 mg/g perorální pasta Trimethoprimum, sulfadiazinum Kombinace trimetoprim – sulfadiazin poskytuje efektivní a pohodlnou perorální léčbu řady infekcí u koní — Vysoce citlivé bakterie: Escherichia, Streptococcus, Proteus,

Salmonella, Pasteurella, Shigella, Haemophilus, Corynebacterium, Actinobacillus — Citlivé bakterie: Staphylococcus, Neisseria, Klebsiella, Fusiformis, Corynebacterium, Clostridium, Bordetella — Středně citlivé bakterie: Moraxella, Nocardia, Brucella — Rezistentní bakterie: Mycobacterium, Leptospira, Pseudomonas, Erysipelothrix

V akci 3 + 1 nakoupíte balení 5 × 54 g za

Orgánový systém

Diagnóza

První volba

Drobné poranění

Kůže, kosterní soustava

Respirační aparát

Gastrointestinální trakt

Urogenitální trakt

Hříbata

746 Kč bez DPH

Druhá volba -

Potencovaný sulfonamid

Kontaminovaná rána

Potencovaný sulfonamid

Doxycyklin, oxytetracyklin

Pyodermie

Potencovaný sulfonamid

Doxycyklin, oxytetracyklin

Cellulitida

Potencovaný sulfonamid

Oxytetracyklin, penicillin, gentamicin

Synovitis

Penicilin, gentamicin

Oxytetracyklin

Absces

Potencovaný sulfonamid

Doxycyklin

Osteitis

Metronidazol, penicilin a gentamicin

Doxycyklin, oxytetracyklin

Fraktura

Penicilin, gentamicin, metronidazol

Doxycyklin, oxytetracyklin

Hříběcí

Penicilin

Doxycyklin

Sinusitida

Penicilin

Doxycyklin

Bakteriální infekce dýchacích cest

Potencovaný sulfonamid

Doxycyklin, oxytetracyklin

Pleuropneumonie

Penicilin

Doxycyklin, oxytetracyklin

Rhodokoková infekce

Rifampicin, azithromycin

Doxycyklin , rifampicin

Onemocnění periodontu

Potencovaný sulfonamid

Doxycyklin, oxytetracyklin

Periapikální absces

Potencovaný sulfonamid

Metronidazol, doxycyklin

Klostridiový průjem

Metronidazol

-

Salmonelóza

Enrofloxacin

-

Cholangiohepatitida

Potencovaný sulfonamid

-

Peritonitida

Penicilin a gentamicin

Doxycyklin, oxytetracyklin

Cystitida

Potencovaný sulfonamid

Penicilin, gentamicin

Pyelonephritida

-

Potencovaný sulfonamid

Endometritida

-

Penicilin, gentamicin

Mastitida

-

Potencovaný sulfonamid, Penicilin, gentamicin

!

ROZPUSTNOST V TUCÍCH UMOŽŇUJE EFEKTIVNÍ LÉČBU INFEKCÍ DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH

!

SKVĚLE TOLEROVÁNO HŘÍBATY

!

MINIMÁLNÍ NEGATIVNÍ EFEKT NA STŘEVNÍ MIKROFLÓRU

!

ŠIROKOSPEKTRÝ PŘÍPRAVEK S BAKTERICIDNÍ AKTIVITOU S ÚČINKEM PROTI NEJČASTĚJŠÍM PŮVODCŮM INFEKCE U KONÍ, VČETNĚ STREPTOKOKŮ

!

VYNIKAJÍCÍ RESORPCE PO PERORÁLNÍ APLIKACI

Aplikace: Jednou denně v dávce 30 mg / kg ž. hm.

Pneumonie

Penicilin, gentamicin

Cefquinom

Doporučený způsob aplikace: Nalačno – potrava může interferovat se vstřebáváním pasty z trávicího traktu!

Artritida,osteitida, myelitida

Penicilin, gentamicin

Cefquinom

Balení: 5 × 54 g.

Sepse

Penicilin, gentamicin

Cefquinom

Omphalophlebitida

Potencovaný sulfonamid

Penicilin, gentamicin

Riziková hříbata

Potencovaný sulfonamid

Penicilin, gentamicin

Meningitida

Cefquinom

Potencovaný sulfonamid

Zdroj: David Rendle, CertEM(IntMed), DIPECEIM, MRCVS, Antimicrobial use in equine practice, Veterinary Times

–9–


Bioveta, a. s. pomáhá dosáhnout přání většiny chovatelů dojného skotu:

“Od každé krávy jedno tele ročně!” Pravidelný průběh pohlavních funkcí, stejně jako procesů celých reprodukčních cyklů, jsou základem pro uplatnění a racionální využití všech úžitkových vlastností a schopností chovaných plemenic a tím i rentabilitu v moderních chovech skotu. Dosažení optimální reprodukční výkonnosti (interval porodů 12–13 měsíců, první porod ve věku 24 měsíců) dnes vyžaduje koncentrovaný a integrovaný management farmy s nezastupitelnou rolí kvalifikovaného veterinárního lékaře v oblasti řízení reprodukce. Současné poznatky o biologických princípech a zákonitostech reprodukčních funkcí poukazují na to, že nejvhodnejší způsob úplného využití reprodukčních schopností skotu je komplexně zpracovaný systém řízené reprodukce se širokým využitím biotechnických metod tzv. asistované reprodukce. Klíčovou součástí je využívání biotechnických metod, které umožnují řídit průběh reprodukčního procesu v rámci detekce říje, vytváření turnusů pro produkci, provádění turnusové inseminace a synchronizace průběhu porodů. To vše s cílem minimalizace sezónních rozdílů v produkci mléka. Využívání biotechnických metod asistované reprodukce je založeno v převážné míře na farmakologickém řízení pohlavních funkcí, jejichž podstatou je medikamentózní cílevědomé ovlivňování průběhu jednotlivých etap reprodukčního cyklu plemenic. Základním předpokladem pak je mít k dispozici potřebné farmaceutické přípravky, dokonale poznat jejich účinky, což znamená znát i způsob a mechanizmus ovlivňování funkcí pohlavního aparátu dojnic.

Veškeré hormonální přípravky společnosti Bioveta, a. s., jak na bázi injekčních prostaglandinů F2α (přípravky OESTROPHAN 0,25 mg, REMOPHAN 75µg/ml, ESTRON 250 µg/ml), sérového gonadotropinu (SERGON 500 IU/ml), oxytocinového produktu (OXYTOCIN BIO 5 IU/ml) i včetně posledně zařazeného přípravku ze skupiny gonadotropin releasing hormonů (GnRH) s obsahem účinné látky lecirelinum – LECIRELIN BIOVETA 0,025mg/ml, lze v dokonalé kombinaci nyní komplexně využívat i v rámci moderních biotechnických metod asistované reprodukce ve vysokoprodukčních chovech dojnic. A to včetně modifikací již zaužívanýc h p ro to ko l ů O V S Y N C H i PRESYNCH.


V akci 2 + 1 nakoupíte balení 10 × 2 ml

Vynikající účinek lecirelinu potvrzen zahraniční studií

za

263 Kč bez DPH

Theriogenology (2015) 1–7, Effect of gonadorelin, lecirelin, and buserelin on LH surge, ovulation, and progesterone in cattle N. Picard-Hagen, G. Lhermie, S. Florentin, D. Merle, P. Freina,V. Gayrard Zahraniční studie uveřejněná v odborném časopise Theriogenology porovnávala účinky tři analogů gonadorelinu (GnRH) používaných k synchronizaci estru a k indukci ovulace u skotu. Byla realizována ve spolupráci se specialisty Ecole Nationale Veterinaire de Toulouse v roce 2014. Cílem studie bylo porovnat vliv gonadorelinu, lecirelinu a buserelinu na hladinu luteinizačního hormonu a progesteronu a na vývoj a růst folikulů. Studie současně hodnotila efekt dvou různých dávek lecirelinu – dávku doporučovanou příbalovou informací a dávku poloviční (25 microgramů). Dvanáct krav plemene Holštýn bylo rozděleno do čtyř skupin po třech kusech. Zvířatům jednotlivých skupin byl intramuskulárně do krční svaloviny aplikován gonadorelin v dávce 100 microgramů, lecirelin v dávce 25 microgramů, lecirelin v dávce 50 microgramů a buserelin v dávce 10 microgramů, vždy šestý (sedm krav) nebo sedmý den (38 krav) po synchronizaci cyklu, kdy je dominantní folikul zřetelný. Vzorky krve byly odebírány pravidelně v průběhu čtyř dní po aplikaci přípravků z ocasní nebo jugulární žíly a to před aplikací GnRH, v intervalech 15, 30 a 60 minut, dále 2,3,4 a 6 hodin, 1, 2, 3 a 4 den po aplikaci. Poté byla ve všech vzorcích stanovována hladina progesteronu a luteinizačního hormonu. Kromě toho byla po dobu čtyř dní klinicky hodnocena velikost folikulu a přítomnost žlutého tělíska. Ultrasonografické vyšetření bylo prováděno v denních intervalech, poprvé 24 hodin před aplikací GnRH a následně čtyři dny po aplikaci GnRH. Zaznamenávána byla velikost a morfologie dominantního folikulu a žlutého tělíska. Obecně bylo prasknutí folikulu a luteinizace dominantního folikulu velmi vysoké, dosahovalo až 89 % – 72,7 % po aplikaci gonadorelinu, 81,8 % po aplikaci 25 microgramů lecirelinu, 100 % po aplikaci 50 microgramů lecirelinu a buserelinu. K ovulaci došlo 23–54 hodin po GnRH aplikaci, žluté tělísko bylo u většiny krav detekováno 2–4 den po podání GnRH. Nárůst hladiny luteinizačního hormonu byl po aplikaci gonadorelinu 2,5 krát nižší ve srovnání s hladinou dosaženou po podání lecirelinu a buserelinu, přičemž maximální koncentrace dosáhla hladina LH o hodinu dříve u krav, kterým byl podán gonadorelin. Nárůst hladiny progesteronu byl po aplikaci gonadorelinu ve srovnání s hladinou progesteronu po aplikaci lecirelinu a buserelinu nepatrně vyšší, maxima dosáhla hladina čtvrtý den po aplikaci. V diskuzi byly zhodnoceny účinky lecirelinu a buserelinu, nonapeptidů s vyšším stimulačním efektem na uvolnění LH ve srovnání s gonadorelinem. Všechny GnRH mají srovnatelně dobrý efekt na prasknutí dominantního folikulu a růst nových folikulů. Všechny analogy GnRH indukovaly rapidní nárůst koncentrace LH v krvi, která stoupala po dobu šesti hodin, lecirelin dokonce v poloviční dávce. Výsledky této studie potvrdily, že maxima dosáhla hladina LH po aplikaci lecirelinu a buserelinu v podobě nárůstu na hodnoty 17,1 +/- 6,25 ng/ml, po podání gonadorelinu se hladina zvedla na maximálních 6,92 +/2,72 ng/ml. I když je zvýšení hladiny LH výraznější po podání lecirelinu a buserelinu, i gonadorelin vyvolá uspokojivě ovulaci. Prasknutí dominantního folikulu bylo potvrzeno u 89 % krav a bylo konzistentní s předchozími studiemi, které prokázaly nárůst žlutého tělíska po aplikaci GnRH 5-7 den cyklu. Další studie byly věnovány významu hladiny progesteronu v době lutelolýzy vyvolané PGF2 α na zabřezávání. V této studii nebyl prokázán rozdílný vliv jednotlivých analogů GnRH na nárůst hladinu progesteronu 11. den cyklu, který se – 11 –

pohyboval u všech GnRH kolem 70 %. Navzdory absenci kontrolní skupiny v této studii lze říct, že zvýšení hladiny P4 v krvi lze alespoň částečně přisuzovat vlivu GnRH.

V závěru klinické studie bylo konstatováno, že lecirelin, který i v poloviční dávce vyvolá dostatečné zvýšení hladiny LH, prasknutí dominantního folikulu a růst preovulačních folikulů, lze doporučit do synchronizačního programu.

LECIRELIN BIOVETA 0.025 mg/ml injekční roztok patří do programů synchronizace ovulace

V akci 2 + 1 nakoupíte balení 1 × 10 ml za

130 Kč bez DPH


Vakcíny z Biovety v rukou zkušeného praktika MVDr. Luboše Šlapanského

MVDr. Luboš Šlapanský


Je patrné, že převládající veterinární praxi již léta vykonáváte v chovech prasat. Které zdravotní problémy Vás v poslední době v této specializaci nejvíce zaměstnávají? V historii chovu je možno zaznamenat těžké ataky pleuropneumonie, problémy s enzoo ckou mykoplazmovou pneumonií a téměř likvidační nápor cirkovirózy prasat. A to jak v akutní fázi přímými ztrátami, tak i nepřímým narušením imunitních procesů u selat. V současné době nelze jmenovat konkrétní nozologickou jednotku zodpovědnou za ztráty, spíše se jedná o individuální propady jedinců s handicapy danými nízkou porodní váhou při mnohočetných porodech. Dále také případnými zraněními, která si zvířata způsobují vzájemně, nebo i v průběhu manipulace s nimi. Výsledkem jsou smíšené infekce a při laboratorní diagnos ce jsou izolováni především sekundární bakteriální původci. Významným zdrojem informací jsou pak zejména pravidelná vyšetření jatečných prasat po porážce na jatkách, jejichž výsledky objek vizují zdravotní situaci v chovu.

proběhla v plném souladu s instrukcemi a pokračuje dále již ru nním způsobem u celého chovného stáda. Po celou dobu bez jakýchkoli komplikací typu lokálních afektů nebo projevů zhoršené celkové snášenlivos .

A jaká tedy nabízíte chovatelům řešení v rámci tlumení infekčních onemocnění?

V jaké fázi tlumení infekce virem PRRS se tedy v tomto chovu prasat momentálně nacházíte a jaký je výhled do budoucna?

Základem opatření pro šíření infekčních onemocnění jsou pochopitelně obecné zásady chovatelské. A to zejména nezbytný uzavřený obrat stáda, turnusový provoz ve všech kategoriích zvířat, dobré mikroklima cké podmínky ve stájích i vyrovnaná výživa. Můj osobní veterinární přístup pak přináší především permanentní sledování zdravotního stavu, léčebné a preven vní vstupy v případě vzniku onemocnění a hlavně vytvoření individuálního vakcinačního schématu pro daný chov. Konkrétně v našem případě je základní stádo imunizováno systema cky pro PRRS, parvoviróze prasat, cirkoviróze, rotavirové a koli-infekci sajících selat. Selata jsou pak vakcinována pro infekcím Mycoplasma hyopneumoniae a ak nobacilové pleuropneumonii prasat.

Po téměř dvou letech užívání výše uvedené vakcíny je situace v reprodukční oblas v chovu stabilizovaná a pochopitelné kolísání zootechnických parametrů je tradičně působeno jinými vlivy, včetně sezónních. Při opakované laboratorní kontrole nejsou další záchyty viru v populaci prasat, což nás velice těší. Kombinujete imunoprofylaxi v tomto chovu prasat i s jinými přípravky společnos Bioveta, a. s.? Vaše firma, coby domácí producent, v minulos vždy pružně reagovala na naše požadavky v souvislos s měnící se nákazovou situaci v chovu přípravou individuálních autovakcín, které jsme po stabilizaci zdravotního stavu nahradili vašimi komerčními produkty. Takto se do vakcinačního schématu pevně zařadila i vakcína pro ak nobacilové pleuropneumonii prasat BIOSUIS APP 2,9,11 nebo vakcína pro rota-koli infekcím sajících selat ROKOVAC Neo. Před dvěma lety pak, z již zmíněných důvodů, nově i vakcína BIOSUIS PRRS inact Eu+Am. S výsledky jejich použi v chovu jsme stále velmi spokojeni.

Je tedy vidět, že máte zkušenos i s řešením infekcí virem PRRS v chovech prasat. S jakými převládajícími projevy působení viru v chovu jste se setkal? Prak cky jsem nezaznamenal tzv. učebnicový průběh infekce PRRS virem, podezření v našem případě vycházelo z dlouhodobějšího záchytu zvýšeného počtu mrtvých plodů a přebíhání prasnic. Na základě sta s ckého vyhodnocení pak bylo zvoleno cílené laboratorní vyšetření, které potvrdilo cirkulaci viru v chovu. Překvapením pak byl výsledek laboratorní izolace s nálezem jak evropského, tak i amerického kmene viru PRRS.

Pane doktore, děkuji Vám za rozhovor a přeji pochopitelně poklidné blížící se svátky vánoční a nadále plnou spokojenost s našimi přípravky i v dalším roce. MVDr. Pavel Raška produktový manažer - hospodářská zvířata +420 777 357 860 raska.pavel@bioveta.cz

Jak se Vám tedy nyní daří zvládat tuto komplikovanou situaci společně s chovateli? Standardně při řešení poruch zdravotního stavu prověřujeme společně další možné příčiny. Především kvalitu krmné dávky a vliv mikroklimatu na zvířata. Znovu byl prověřen i systém uzavřeného obratu stáda a zostřena biosecurity, včetně realizace nového oplocení objektů a rekonstrukcí jalováren. Nezbytně bylo také rychle upraveno vakcinační schéma s doplněním imunoprofylaxe samic pro PRRS infekci. Proč jste se rozhodl v rámci řešení situace použít právě vakcínu naší společnos BIOSUIS PRRS inact Eu+Am a jaké s ní máte dosavadní prak cké zkušenos ? Odpověď je poměrně jednoduchá. Pokud vím, tak je Vaše vakcína BIOSUIS PRRS inact Eu+Am v současnos jedinou inak vovanou vakcínou na našem trhu, která obsahuje prověřený evropský i americký kmen. Primovakcinace

BIOSUIS PRRS inact. Eu+Am balení 50 ml koupíte za – 13 –

1 480 Kč bez DPH


Je při výskytu respiratorního syndromu u telat lépe aplikovat intranasální nebo parenterální vakcínu řady BioBos? Na tuhle otázku nelze univerzálně odpovědět, záleží vždy na konkrétní situaci v chovu, hlavně na stáří telat, u kterých se příznaky respiračních infekcí objevují. Intranasální vakcína BioBos Respi 2 je určena pro telata od 10. dne po narození s navozením imunity proti infekci virem bovinní parainfluenzy a bovinního respiračního syncytiálního viru již po deseti dnech. Na vakcínu je možno navázat vakcínami injekčními BioBos Respi 3 nebo 4, podle toho, jestli chceme řešit i BVD. Pokud se příznaky vyskytují ve vyšším věku, je lépe zahájit vakcinaci rovnou vakcínami injekčními a to od 8 týdnů. Zahájení vakcinace může ko m p l i kovat v ýs k y t m ate r n á l n í c h protilátek.

?

VAŠE OTÁZKY, NAŠE OD POVĚDI Pište nebo volejte: MVDr. Jiří Bartl Obchodní ředitel pro Českou republiku Bioveta, a. s., Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané

e-mail: bartl.jiri@bioveta.cz tel: 602 522 493

BioBos Respi 3, BioBos Respi 4

Slyšel jsem od kolegy, že úspěšně použil u telat perorální pastu COTRIMAZIN BIOVETA. Jaké je vaše stanovisko? Nejprve je třeba říci, že přípravek COTRIMAZIN s obsahem sulfadiazinu a trimethoprimu je registrován pro koně k širokému spektru indikací. Mám reference od několika kolegů, že COTRIMAZIN BIOVETA perorální pastu použili v režimu off label u telat na průjmová onemocnění, zejména při podezření na kokcidiózu. Účinek byl v e l m i u s p o ko j i v ý, p o z i t i v n ě b y l hodnocen i snadný způsob perorální aplikace. Je nutné upozornit, že off label použití jakéhokoliv přípravku je plně na odpovědnosti daného veterinárního lékaře.

?

Řeším prevenci svalové dystrofie u telat. V současné době podávám telatům po narození 0,1 ml / kg ž. hm. přípravku VITA E SELEN. Lze aplikovat přípravek i kravám před porodem? Mám obavy z možné kumulace selenu v organismu a následných komplikací.

?

U březích krav lze aplikovat přípravek VITA E SELEN injekční roztok, a to 4 – 3 týdny před porodem v dávce 20 ml / ks. U telete po narození je dávka 0,1 ml / kg ž. hm., a to bez rizika kumulace selenu v organismu telete. Samozřejmě je nutné pohlídat případný další přísun selenu v doplňcích krmné dávky, lizech nebo jiných podávaných přípravcích. Výše zmíněná aplikace přípravku VITA E SELEN injekční roztok má příznivý vliv jak na vývoj telete, tak i na kondici krav.

?

Je doporučena aplikace perorální pasty COTRIMAZIN BIOVETA v dávce 30 mg/kg jedenkrát nebo dvakrát denně?

Aplikaci COTRIMAZIN BIOVETA perorální pasta volíme dle typu onemocnění a hmotnosti zvířete. Obecné a dlouhodobě užívané dávkovací schéma je 30 mg / kg ž. hm. jednou denně (tj. obsah jednoho aplikátoru vystačí na jednu denní dávku pro koně o hmotnosti 600 kg). Vhodné a v praxi také užívané je podávání přípravku dvakrát denně v dávce 15 mg / kg ž. hm., což slouží k udržení dostatečné hladiny chemoterapeutika v organismu. Jsou však závažné indikace, jako jsou omphalophlebitida nebo pyelonephritida, u nichž se dávka pohybuje až kolem 30 mg / kg ž. hm. aplikovaných dvakrát denně. Záleží tedy na typu patogena a závažnosti klinických příznaků, což jsou kritéria, dle nichž veterinární lékař může dávku perorální pasty COTRIMAZIN BIOVETA u koně modifikovat. – 14 –

COTRIMAZIN BIOVETA perorální pasta pro koně 5 × 54 g


Používám vakcíny Biocan NOVEL, jsem velmi spokojen, jen mi chybí monovalentní vzteklina. Vakcína Biocan NOVEL R s tříletou imunitou by měla být dostupná již začátkem roku 2017. Její registrace probíhá formou decentralizované registrace, což je důvodem mírné prodlevy v registraci vakcíny v České republice. Následně však bude vakcína dostupná současně v jedenácti státech Evropské unie.

?

Je třeba pro stoprocentní chráněnost psů proti všem čtyřem sérovarům leptospir provést při přechodu z vakcín Biocan na vakcíny Biocan NOVEL revakcinaci?

?

Ano, stejně jako u vakcinace proti borelióze je třeba i k ochraně proti novým sérovarům leptospir, v tomto případě sérovaru Bratislava, provést při přechodu z vakcín Biocan na vakcíny Biocan NOVEL základní vakcinaci. To znamená dvě aplikace vakcíny Biocan NOVEL, která obsahuje nový sérovar. V tomto případě je pro potřeby druhé aplikace vakcíny se čtyřmi sérovary Leptospira spp. určena vakcína Biocan NOVEL Pi/L4.

Je možné, i když není tato informace u přípravku N A LG O S E D 10 mg /ml obsažena v indikacích, použít roztok k tlumení kašle?

?

A n o, b u t o r p h a n o l j e o b e c n ě ve veterinární medicíně považován za látku velmi účinnou k tlumení kašle a lze jej bezpečně aplikovat zvířatům s respiračními potížemi, dušností a kašlem. Je 100× účinnější než kodein, což umožňuje velmi nízké dávkování, u psů 0,055–0,11 mg/kg, u koček 0,1–0,4 mg/kg, dvakrát až čtyřikrát denně.

NALGOSED 10 mg/ml injekční roztok

Jaké jsou ve srovnání s kombinovanými přípravky pro eutanázii v ýhody přípravku PENBITAL 400 mg / ml injekční roztok?

?

Vakcíny pro psy řady Biocan NOVEL

?

Jaký je rozdíl mezi injekčními přípravky OESTROPHAN a ESTRON ? Oba dva přípravky patří do skupiny hormonálních léčiv, kde nacházejí uplatnění v řešení reprodukčních zdravotních problémů, a to zejména u skotu, malých přežvýkavců na funkční poruchy vaječníků, postpartální a postservisní anestrus (tichá říje, nepravidelný a anovulační cyklus, perzistující žluté tělísko, luteální cysta), postpuerperální onemocnění dělohy, endometritidy, pyometra, přerušení normální a patologické březosti (v první polovině gravidity) a konečně i při kombinované terapii folikulárních cyst (od 10. dne po podání HCG nebo LHRH, po zjištění pozitivní ovariální odezvy). Dále u klisen v období anestru (tichá říje, perzistující diestrus, embryonální odúmrť, laktační anestrus, ukončení pseudogravidity). Přerušení normální a patologické březosti (v první polovině gravidity). U březích prasnic k vyvolání porodu ve 111. dni gravidity. Existence dvou téměř identických přípravků s různými názvy vychází z vývoje a procesu registrace těchto hormonálních preparátů u nás i v zahraničí. Indikační rozdíly mezi oběma preparáty nejsou, pouze ve složení pomocných látek. OESTROPHAN 0,25 mg / ml inj. obsahuje jako pufr hydroxid sodný, kdežto ESTRON 250 µg / ml inj. jako tlumivý prvek citrát sodný. ESTRON 250 µg/ml je navíc balen ve skleněné lahvičce s pryžovou propichovací zátkou, kdežto OESTROPHAN 0,25 mg/ml inj. 10 × 2 ml je v celoskleněné ampulce.

Hormonální přípravky OESTROPHAN 0,25 mg / ml a ESTRON 250 µg / ml

– 15 –

Výhodou přípravku PENBITAL 400 mg/ml inj. s obsahem pentobarbitalu je možnost rychlé aplikace bez předchozí sedace, aplikaci nedoprovází bolestivé reakce. Barbiturát navodí velmi rychle a bez vedlejších reakcí ztrátu vědomí a až následně zástavu dechu a srdce. Přípravky k eutanázii, které obsahují kromě jiného látky podobné kurare, je třeba aplikovat pomalu, jinak dochází nejdřív k paralýze bránice a mezižeberních svalů a až později ke ztrátě vědomí. Pentobarbital v přípravku PENBITAL 400 mg / ml injekční roztok je považován za látku k eutanázii nejvhodnější a organizací WSAVA k těmto účelům doporučovanou.

PENBITAL 400 mg / ml injekční roztok


Sonberk nás přivítal sluncem i výborným vínem Děkujeme Vám za účast a za přízeň. Těšíme se na další setkání s Vámi.

Sonberk 9. 9. 2016

Terroir – vše, co víno potřebuje Nejen víno, ale i účastníci společenského večera si ve vinařství Sonberk opět přišli na své. Podvečerní zářijový Sonberk přivítal naše partnery a přátele slunečným počasím a hvězdná muzikálová diva, Radka Fišarová, nenechala nikoho na pochybách, že na setkání s vínem na Sonberku budou všichni dlouho vzpomínat. F r a n c o u z s ké š a n s o n y k v í n u přirozeně patří a k dobré pohodě s l av n o st n í h o ve č e ra p ř i s p ě l o i š p i č ko v é m e n u z b r n ě n s ké restaurace Borgo Agnese.

Radka Fišarová, česká Edith Piaf

Francouzské šansony, které zazněly nad Pálavou, měly u vás velký úspěch

– 16 –

P ř í v l a st ková a c h u ť ově ve l m i zajímavá vína z tohoto prestižního v i n a řs t v í , k t e r é j e d r ž i t e l e m Mezinárodního ocenění Nejlepší bílé suché víno střední a východní Evropy ve světově uznávaném Decanteru, se podílela na skvělé náladě společnosti. V době konání akce začala sklizeň hroznů a hosté tak mohli být přímo u zrodu šampionů mezi víny. Popické vinice s tradicí již od 13-tého století i letos poskytly m a l e b n o u ku l i s u p ro s e t ká n í zástupců naší společnosti s partnery a kolegy, kterým jsme touto cestou mohli poděkovat za dlouhodobou spolupráci.


Sonberské víno chutnalo

Příjemnou atmosféru podtrhlo pěkné počasí Ideální kombinace babího léta: slunce, víno, zpěv

Temperamentní Radka Fišarová střídala češtinu s francouzštinou

Moderní vinařský dům Sonberk

Věříme, že každý si přišel na své

Pokud chcete i Vy strávit příjemný večer v nádherném prostředí vinařství Sonberk, stačí k tomu jediné - mít 2 zlaťáky na svém zlaťákovém kontě. Další setkání s vínem na Sonberku již připravujeme a o termínu budete brzy informováni. Informace o aktuálním počtu zlaťáků na Vašem kontě nebo další informace k věrnostnímu systému Banka Bioveta Vám p o s k y t n e m a n a že r ka B a n k y B i o ve ta MVDr. Hana Vránová na telefonním čísle 602 558 716. Hosté pili víno plnými doušky – 17 –


Králem v prezidentské bažantnici MVDr. Jiří Andrýs Atraktivní lokalita, historický zámeček Amálie, skvělé myslivecké zážitky – takový byl hon v Lánech 12. 11. 2016 Bažantnice Amálie

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

MVDr. František Štokr a Radek Komenda zalomili zbraně po úspěšné leči a navzájem si chválili své výkony

Leč byla zahájena

Letošní tradiční hon na bažanty, atraktivní společenská událost, kterou společnost Bioveta organizuje již po několik let pro Vás, veterinární lékaře, členy věrnostního systému Banka Bioveta, proběhl poprvé v krásném prostředí prezidentské bažantnice Amálie nedaleko středočeských Lán. Sešli jsme se v bažantnici na zámečku Amálie, který svým mysliveckým stylem, vybavením a vystavenými trofejemi podtrhl důstojný rámec celé akce. Vlastní reliéf terénu bažantnice, vysoko létající zvěř, skvělá organizace honu i příjemná atmosféra nám zajistily mimořádné lovecké zážitky. Slavnostní výřad, myslivecké fanfáry, vyhlášení krále honu i výborné zvěřinové speciality byly tečkou za krásně prožitým listopadovým dnem.

– 18 –

MVDr. Michal Pumprla (vlevo) a MVDr. Josef Večeřa s úsměvem na tváři po odtroubení halali


MVDr. Kristýna Bernardová, úspěšná střelkyně

Chvíle očekávání před zahájením leče - zleva MVDr. Jan Šašek, MVDr. Jozef Poropatich

MVDr. Michal Daněk (uprostřed) spokojeně očekává další leč

Svoz a sčítání ulovených bažantů

MVDr. Jan Biňovec (vlevo) a MVDr. Petr Mallát málokdy minou svůj cíl

MVDr. Pavel Hrdina s manželkou

Informace o aktuálním počtu zlaťáků na Vašem kontě nebo další informace k věrnostnímu systému Banka Bioveta Vám poskytneme na telefonním čísle 602 558 716 (MVDr. Hana Vránová) nebo volejte svého obchodního zástupce Biovety, se kterým jste v kontaktu: MVDr. Kamila Růžičková tel.: 724 071 595 MVDr. Tomáš Dymáček tel.: 777 079 728 MVDr. Fran šek Šlechta tel.: 602 476 680 MVDr. Jan Zobač tel.: 602 774 873 MVDr. Jiří Bartl tel.: 602 522 493 Aleš Kroupa tel.: 602 793 008 Fanfáry v podání skvělých mladých trubačů podtrhly jmenování MVDr. Jiřího Andrýse králem honu


Bioveta

Generální partner Veterinárního plesu 2017 na Žofíne Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolujeme si Vás a Vašeho partnera/partnerku srdečně pozvat na

Veterinární ples, který se uskuteční 14. ledna 2017 v prostorách novorenesančního paláce Žofín v Praze

Tereza Kostková

Moderátorkou této jedinečné společenské události je Tereza Kostková. K tanci a poslechu zahraje Orchestr Gustava Broma, cimbálová muzika Broln, zazpívají Monika Absolonová, Láďa Kerndl a vystoupí mnoho dalších účinkujících. Hlavní sál v paláci Žofín

Pokud máte zájem o dvě VIP vstupenky do hlavního sálu na Veterinární ples na Žofíně od společnosti Bioveta, je nezbytné, aby jste byl(a) členem našeho věrnostního systému Banka Bioveta a měl(a) na svém zlaťákovém kontě minimálně 3 zlaťáky. Navíc k VIP vstupenkám Vám zajistíme na naše náklady: ubytování pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji na jednu noc v hotelu TOP Hotel Praha ź dopravu autobusem z hotelu na Žofín a zpět ź

Více informací týkajících se Veterinárního plesu na Žofíně Vám poskytne a vstupenky zajistí vedoucí úseku reklamy MVDr. Hana Vránová, tel.: 602 558 716, e-mail: vranova.hana@bioveta.cz

Monika Absolonová


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.