Online Trendrapport 2012

Page 39

Relevantie is hier de vanzelfsprekende overkoepelende factor. En nu komt daar een vleugje bevestiging bij, Affirmation. Een geldige reden om over te gaan tot de aankoop, het opbellen, het contacteren, … Social Media vind ik persoonlijk

volgende strategie te bepalen. Per maand, per jaar en meerdere jaren afhankelijk van de grootte van de datasets en ambitie. Datamining zal alles aansturen of althans de aanzet geven tot prioriteiten te stellen betreft budget, werken cross-

In 2012 zal er een shift gebeuren in het marketingbudget. een vies woord op zich. Ik spreek liever over conversatie, delen en bevestiging. Subjectieve search is een groot onderdeel geworden van ons aankoopproces waarbij conversatie, het verkrijgen van info en bevestiging van vertrouwde bronnen de grootste gewichten zijn in de weegschaal.

Eggs in the new basket Datamining is de logische en volgende stap voor de marketingafdeling van ieder bedrijf. De optelsom van scoren in zoekmachines, adverteren en aanwezig zijn en het sturen van de doelgroep volstaat niet. Verbanden leggen, uitspitten en omzetten in een (online) strategie is de nieuwe mand.

platform en cross-device. Een uitgebreide analyse is een evidentie met het oog op groei op middellange tot lange termijn.

Promotie voor de Marketing Manager? De marketing manager krijgt de taak in depth te analyseren en te sturen. Het aanspreken van een Business Intelligence Consultant blijkt aan de orde voor het begeleiden inzake technische support, datamining, datavisualisatie en data strategie. De speeltuin van de marketing afdeling wordt groter, alleen is het speelkwartier voorgoed afgelopen.

Marketingbudgetten vervagen Business Intelligence dringt door tot de grotere en middelgrote KMO's. De kunst om al dan niet harde en meetbare cijfers met elkaar te verbinden om daaruit de

In 2012 zal er een shift gebeuren in het marketingbudget. Bedrijven stappen af van het vast marketingbudget en focussen

op de return die ze krijgen. De hoeveelheid aankopen worden tijdelijk aan de kant geschoven tot er een duidelijke beeld wordt verkregen van de markt en hun klanten. Vooral het wie, waar, wat, wanneer en vooral hoe worden de drijvende factoren om data te verzamelen en die om te zetten in een (data) strategie. Vele bedrijven zullen eerst de tijd nemen om data te verzamelen, te analyseren en te visualiseren vooraleer ze een volgende zet wagen.

Conclusie

It's all about data, always has been, always will be. Extra's ▹▹ Voice Search is de onzichtbare bron voor semantische data. ▹▹ HTML5 en Responsive design blijven groeien. ▹▹ De smartphone, niet de tablet, is de belangrijkste hub. ▹▹ Mobiele data krijgt een veel persoonlijker karakter. ▹▹ TV over internet en daarbij ook gerichtere advertising eindelijk in de startblokken. ▹▹ Android ADK dicht stilletjes de kloof tussen offline en online.

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.