NSO Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020

Page 43

Nieuwsoverzicht 2020

25 mei 2020

23 juni 2020

Bomen redden met satellieten: van startup naar groei-business via Europese competitie

Waterschappen houden met satellieten zicht op droogte

Met satelliettechnologie de natuur in de stad een handje helpen. Dat is de missie van aardwetenschapper Nadina Galle. Samen met drie oud-studiegenoten richtte ze Green City Watch op. En prompt wonnen ze vorig jaar de hoofdprijs van de Copernicus Masters competitie, een wedstrijd voor innovatieve satelliettoepassingen die ook dit jaar gehouden wordt en morgen zijn internationale kick-off beleeft.

Hoe droog of nat de grond onder onze voeten precies is, weten we nu in Nederland als nooit tevoren dankzij gedetailleerde satellietgegevens. Sinds kort kunnen alle waterschappen en Rijkswaterstaat gebruikmaken van OWASIS. Deze toepassing geeft waterbeheerders beter inzicht in de hoeveelheid vocht in de bodem. Zo kunnen ze de juiste maatregelen nemen, met name als extreem natte en extreem droge situaties worden voorspeld.

15 juli 2020

28 juli 2020

Satellieten van meerwaarde bij efficiënt landschapsbeheer

Extra ogen voor waterbeheerders

Bomenrijen, bosjes, heggen en poelen: het zijn de kleine elementen die het landschap zijn karakter en kwaliteit geven. Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) zoekt naar mogelijkheden om deze kleine landschapselementen te beschermen, omdat ze cultuurhistorische waarde aan het land geven en goed zijn voor de biodiversiteit. Maar daarvoor moeten ze eerst in kaart gebracht worden. Satellieten bieden uitkomst.

De waterbeheerders van Nederland nemen maatregelen om het niet te droog of te nat te laten zijn. Zij doen dat op basis van hun gegevens over sloten, rivieren, kades, weilanden, sluizen en meer. Maar deze gegevens blijken lang niet altijd up-to-date. Bedrijven zijn uitgenodigd om een softwaretoepassing te bouwen op basis van satellietgegevens. Een systeem dat veranderingen automatisch signaleert.

Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020 Netherlands Space Office

43