NSO Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020

Page 33

5 Bevorderen internationale handel Alles was anders in 2020. Grote evenementen als de Space Tech Expo in Bremen en de IAC in Dubai werden uitgesteld vanwege de coronapandemie. Bezoeken van buitenlandse delegaties gingen niet door en ook een handelsmissie naar India kon geen doorgang vinden. Maar Nederland is en blijft het land van internationale handel en een mondiaal perspectief, ook tijdens een pandemie. Iets minder ver van huis zocht én vond het NSO verschillende mogelijkheden om op het onderwerp ruimtevaart samen te werken met andere landen. Daarnaast werden belangrijke samenwerkingen met de OESO, de VN en ESA veelal online ingevuld.

Highlights

→ Internationale relaties onderhouden Ruimtevaart is bij uitstek een internationale aangelegenheid. Een van de taken van het NSO is dan ook om internationale relaties op te bouwen en te onderhouden. Bijvoorbeeld met de EU, de NAVO en het Office for Outer Space Affairs van de Verenigde Naties. Onderdeel van dit internationale perspectief is zorgen dat alle cijfers die we gebruiken volgens de OESO-normen zijn. Want alleen dan zijn ze te vergelijken met die van andere landen. In 2020 besteedde het NSO behalve aan die OESO-genormeerde cijfers internationaal ook aandacht aan juridische onderwerpen, zoals het voorkomen van ruimtepuin en samen voorzichtig omgaan met de ruimte om onze aarde.

→ Nieuwe samenwerking met Noorwegen

Het ministerie van Defensie initieerde in 2020 een nieuwe samenwerking tussen Nederland en Noorwegen. Het NSO gaf er invulling aan. Al jaren hebben de Noorse en Nederlandse krijgsmachten nauwe banden. In de nabije toekomst wordt de samenwerking uitgebreid tot in de ruimte. In eerste instantie gaat het om een demonstratie van Nederlandse lasercommunicatie op de Noorse satelliet NorSat. Terwijl de voorbereidingen voor deze missie in volle gang zijn, inventariseert het NSO of er in de ruimtevaartsector animo is voor een bredere samenwerking met Noorwegen.

→ Bilateraal business bewerkstelligen

Met de snelle ontwikkeling van markten voor ruimtevaarttechnologie en satellietdiensten ontstaan ook nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven. Niet zelden begint dat met een bilaterale samenwerking tussen space agencies. Het NSO zette in 2020 verdere stappen naar internationale samenwerking, bijvoorbeeld bilateraal met, Oekraïne, Kazachstan, India, of de Verenigde Staten. Een handelsmissie naar India werd omgebouwd tot online event waarbij bedrijven elkaar konden ontmoeten en hun upstream activiteiten konden presenteren. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor een bilateraal project op het gebied van luchtkwaliteit waarin partijen uit beide landen betrokken zijn.

Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020 Netherlands Space Office

33