NSO Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020

Page 25

4 Satellietgegevens inzetten voor voedselzekerheid Ontwikkelingssamenwerking koppelen aan (ruimtevaart)technologie en mobiele diensten. Dat is in het kort de strategie van het NSO-programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW). Miljoenen kleine boeren in Afrika maakten via dit programma kennis met satellietdata en financiële producten, zoals verzekeringen en leningen. Juist in een tijd waarin reizen lastiger is door de regels rond corona, biedt digitale dienstverlening kansen. Het NSO informeert en inspireert partijen die een bijdrage kunnen leveren en vergroot zo jaar na jaar het bereik en de impact van G4AW.

Highlights

→ Bijna vier miljoen boeren bereikt Het door Nederland gefinancierde programma G4AW heeft in 2020 3,8 miljoen voedselproducenten bereikt met betrouwbare weerberichten, marktinformatie en financiële diensten zoals verzekeringen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Hiermee is het G4AW programma goed op weg om de doelstelling van 4,5 miljoen gebruikers te realiseren. De laatste G4AW projecten worden afgerond in 2022. Daarna volgt een uitgebreide evaluatie van het programma. De hoop is dat in de toekomst minimaal de helft van de bereikte boeren gebruik blijft maken van de diensten die zijn opgezet in het kader van G4AW.

→ Internationale projecten in tijden van COVID

In 2020 golden strenge reisrestricties in verband met de coronapandemie. Dit vroeg creativiteit en flexibiliteit van met name de trainers in het G4AW programma. Onder normale omstandigheden reisden zij naar (potentiële) gebruikers van toepassingen toe om uitleg te geven. Nu werden trainingen volledig online gegeven, wat een rem zette op de groei van het aantal gebruikers van G4AW projecten in 2020. Maar de coronacrisis bood ook kansen. De digitale dienstverlening werd aangevuld met informatie over COVID-19. Zo ontstond een extra communicatiekanaal naar miljoenen mensen in Afrika en leverde G4AW een directe bijdrage aan de volksgezondheid.

→ Met GCA op naar 500 miljoen gebruikers toepassingen

De Climate Adaptation Summit die Nederland in januari 2021 organiseerde zal niemand ontgaan zijn. De basis voor dit evenement werd gelegd in 2020 en het NSO werkte volop mee aan het thema voedselzekerheid. De Global Commission on Adaptation (GCA) is door Nederland in het leven geroepen om kennis te delen over klimaatmitigatie en -adaptatie. Onder meer de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation steunen het initiatief. Een van de action tracks van de GCA gaat over voedselzekerheid. In 2030 moeten 500 miljoen voedselproducenten digitaal toegang hebben tot adviesdiensten. Het NSO levert een actieve bijdrage aan het bereiken van dit doel en G4AW kan in dit kader worden gezien als een early adopter.

Satellietbeeld van irrigatie in droge landbouwgebieden in Zuid-Afrika. Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020 Netherlands Space Office

25