NSO Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020

Page 19

3 Ruimtevaarttechnologie en satellietgegevens beter benutten Ruimtevaart kent talloze toepassingen die van belang zijn voor de wetenschap, onze maatschappij en de economie. Daarom jaagt het NSO de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve ruimtevaarttoepassingen op verschillende manieren aan. Via het succesvolle Satellietdataportaal zijn satellietdata ook de komende jaren gratis beschikbaar voor bedrijven, onderzoekers of andere gebruikers die daarmee willen werken. De SBIR-regeling daagt bedrijven uit om met oplossingen te komen voor uitdagingen waar de overheid mee kampt. En nieuwe samenwerkingen leiden tot nieuwe ideeën, net als de Europese competities voor jong talent in de ruimtevaart.

Highlights

→ Satellietdataportaal verlengd tot 2024 De Rijksoverheid koopt sinds 2012 centraal satellietgegevens van Nederland in. Via het Satellietdataportaal zijn deze gegevens kosteloos beschikbaar voor Nederlandse ingezetenen, zoals bedrijven die er nieuwe toepassingen mee willen ontwikkelen. Het gebruik van het portaal – uniek in de wereld – neemt al jaren toe. Daarom wordt het in elk geval voortgezet tot 2024. Dit biedt (potentiële) gebruikers zekerheid: ze kunnen immers rekenen op een continue stroom van kwalitatief hoogwaardige satellietgegevens. Na een Europese aanbesteding in 2021 worden de functionaliteiten van het portaal verder uitgebouwd, onder meer op het gebied van social media en timelapse video’s.

→ Competitie bevordert gebruik satellietgegevens

Met de SBIR-competitie daagt het NSO ondernemers uit: los een maatschappelijk vraagstuk op met behulp van satellietgegevens of ruimtevaarttechnologie. Winnende bedrijven krijgen subsidie om hun idee door te ontwikkelen tot een prototype toepassing. In 2020 werden twee SBIRprojecten succesvol afgerond. Een om bodemdaling in landelijk gebied te monitoren en een voor de automatische detectie van landschapselementen. Ook werden drie nieuwe SBIR-ontwikkeltrajecten gestart. Bedrijven gaan met elkaar in competitie om vraagstukken van waterschappen, de Inspectie SZW en Defensie op te lossen met een toepassing op basis van satellietgegevens. Het NSO begeleidt de bedrijven met haar netwerk en expertise.

→ Klimaatverandering vraagt om slimme toepassingen

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie staan hoog op de agenda van de politiek én beleidsmakers. Hoe kunnen we de extreme gevolgen van klimaatverandering beperken? En hoe onze samenleving aanpassen aan nieuwe omstandigheden? In opdracht van het NSO organiseerde Geobusiness Nederland in 2020 de eerste van twee workshops over de meerwaarde die satellietgegevens kunnen hebben bij het oplossen van deze vraagstukken. Hierna volgt een uitdaging aan bedrijven in de vorm van een SBIR-competitie: kijk verder dan het monitoren van klimaatverandering met satellieten vanuit de ruimte, gebruik satellietgegevens ook voor toepassingen die mensen op aarde in staat stellen om actie te ondernemen.

De Noordoostpolder, Flevoland en Markerwadden, gezien door Sentinel 2. Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020 Netherlands Space Office

19