NSO Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020

Page 13

2 Ruimtevaartprogramma’s in binnen- en buitenland coördineren Meerwaarde creëren door en voor de Nederlandse ruimtevaart. Dat is de doelstelling van het NSO, dat ruimtevaartprogramma’s in binnen- en buitenland coördineert en hierover het kabinet adviseert. Hoe? Door samenwerking te zoeken met partijen binnen én buiten de ruimtevaart die aan deze doelstelling een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Of het nu gaat om de ontwikkeling van nieuwe satellietinstrumenten en satelliettoepassingen, het formuleren van een gezamenlijke strategie voor wetenschap van wereldniveau of samenwerking met andere lidstaten van ESA in programmaraden.

Highlights

→ Wetenschappers trekken samen op Nederland is een wereldspeler in aardobservatieonderzoek. Toch kan er nog wel een schepje bovenop, vinden wetenschappers in dit veld. Ze besloten samen een strategie te ontwikkelen voor de komende jaren. Het NSO faciliteerde de totstandkoming van het document en werkt ondertussen zelf ook aan een veelomvattende langetermijnstrategie voor ruimtevaart. Hier zullen plannen van de aardobservatiewetenschappers onderdeel van uitmaken. Een gezamenlijke visie betekent meer coherentie in beleid en een sterkere positie in bijvoorbeeld de onderzoeksprogramma’s van ESA.

→ Nederlandse aardobservatie-instrumenten onverminderd populair Nederland heeft een internationale reputatie in het ontwikkelen en bouwen van instrumenten voor aardobservatie. In 2020 werd Hyperscout 2 gelanceerd, het eerste aardobservatie-instrument dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Daarnaast werd de laatste hand gelegd aan SPEXone, een spectrometer die fijnstof gaat meten aan boord van de Amerikaanse klimaatsatelliet PACE. Het NSO droeg bij aan de ontwikkeling van beide instrumenten. In 2020 tekende Nederland bovendien voor de voortzetting van de OMI-missie. Het KNMI blijft dit Nederlandse satellietinstrument voor onderzoek naar de ozonlaag – gelanceerd in 2004 en gebouwd met een minimale levensduur van vijf jaar – ondersteunen tot ten minste 2023.

→ Kennisnetwerken jagen succes in de ruimte aan

Een nauwe samenwerking tussen wetenschappers, technici én de overheid staat aan de basis van Nederlands succes in aardobservatie. Dat geldt voor de ontwikkeling van satellietinstrumenten, maar zeker ook voor het gebruik van de data die ze opleveren. Het NSO initieerde twee kennisnetwerken om Nederlandse expertise samen te brengen. Het eerste onderzoekt hoe radargegevens uit de ruimte kunnen worden toegepast in de landbouw. Het tweede hoe satellietgegevens de luchtkwaliteit voor mensen op aarde nog verder kan helpen verbeteren. Beide netwerken zijn gestart in 2020, de uitvoering ervan is ondergebracht bij het NWO. Het Nederlands instrument Hyperscout 2 stuurde na een geslaagde lancering de eerste veelbelovende beelden naar aarde. Jaaroverzicht Ruimtevaart 2020 Netherlands Space Office

13