Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Dijeljenje energije Seminarski rad

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: dr. sc. Božidar Jaković Autori: Mateo Polenus: 0067514377 Ivana Potočki: 0067499887

Zagreb, travanj 2018.


SADRŽAJ

Contents 1.UVOD......................................................................................................................................6 1.1. Predmet i cilj rada................................................................................................................6 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.................................................................................6 1.3. Sadržaj i struktura rada........................................................................................................6 1.4. Kratki opis poslovnog modela.............................................................................................7 2. OPIS PROJEKTA...................................................................................................................8 2.1. Detaljan opis projekta..........................................................................................................8 2.2. Organizacija projekta...........................................................................................................9 2.3. Strateška osnova projekta....................................................................................................9 2.3.1. Misija........................................................................................................................................9 2.3.2. Vizija......................................................................................................................................10 2.3.3. Ciljevi projekta.......................................................................................................................10

2.4. Inovacije.............................................................................................................................11 2.4.1. Popis inovacija projekta..........................................................................................................11 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži...........................................................................................12 2.4.2.1. Inovacija 1: Proizvodnja električne energije solarnim panelima......................................12 2.4.2.2. Inovacija 2: Proizvodnja električne energije energijom vjetra.........................................13 2.4.2.3. Inovacija 3: Međusobna razmjena električne energije.....................................................14 2.4.2.4. Inovacija 4: Mogućnost zarade svakog korisnika............................................................15 2.4.2.5. Inovacija 5: Rudarenje podacima putem clouda..............................................................16

2.5. Konkurencija......................................................................................................................17 2.5.1. Popis glavnih konkurenata......................................................................................................17 2.5.2. Opis glavnih konkurenata.......................................................................................................17 2.5.2.1. Konkurent 1: HEP – Hrvatska elektroprivreda.................................................................17 2.5.2.2. Konkurent 2: RWE – Energija.........................................................................................18 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu........................................................19 2.5.4. Konkurentska prednost projekta.............................................................................................20

3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL......................................................................................22 3.1. Najvažniji poslovni partneri...............................................................................................22 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera......................................................................................22

2


3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera.......................................................................................22 3.1.2.1. Poslovni partner 1: S.L.A.P. transport..............................................................................23 3.1.2.2. Poslovni partner 2: Virtus Dizajn; internet rješenja..........................................................23 3.1.2.3. Poslovni partner 3: Reklamnet.........................................................................................24 3.1.2.4. Poslovni partner 4: Rimac Automobili.............................................................................25 3.1.2.5. Poslovni partner 5: Končar..............................................................................................27 3.1.2.6. Poslovni partner 6: M San Grupa.....................................................................................27

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela............................................................................28 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti....................................................................28 3.4. Ključni resursi....................................................................................................................29 3.5. Kategorije klijenata............................................................................................................30 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata...........................................................................................30 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata...............................................................................................30 3.5.2.1. Klijent 1: Fizičke osobe...................................................................................................30 3.5.2.2. Klijent 2: Pravne osobe....................................................................................................30 3.5.2.3. Klijent 3: Državna tijela...................................................................................................31 3.5.2.4. Klijent 4: Investitori.........................................................................................................31 3.5.2.5. Klijent 5: Microsoft Hrvatska d.o.o.................................................................................32 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica.....................................................................................................33 3.5.4. Registracija klijenata..............................................................................................................33 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente..........................................................................................34

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima....................................................................................34 3.7. Kanali poslovanja...............................................................................................................35 3.8. Struktura troškova..............................................................................................................36 3.9. Modeli stvaranja prihoda...................................................................................................37 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda..............................................................................................37 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela...............................................................................................37 3.9.2.1. Model stvaranja prihoda 1: Dijeljenje energije između korisnika....................................37 3.9.2.2. Model stvaranja prihoda 2: Rudarenje podataka..............................................................37 3.9.2.3. Model stvaranja prihoda 3: Oglašavanje..........................................................................38 3.9.2.4. Model stvaranja prihoda 4: Prinos od platforme..............................................................38 3.9.2.5. Model stvaranja prihoda 5: Provizija od prodaje reklamiranih proizvoda........................39

4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE.............................................................................................39 4.1. Mobilne tehnologije...........................................................................................................40 3


4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta................................................................40 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone..........................................................................40 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije...................................................................40

4.2. Društvene mreže................................................................................................................42 4.2.1. Facebook page projekta.........................................................................................................42 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta...............................................................................................42 4.2.3 Twitter profil projekta..............................................................................................................44 4.2.4. Instagram profil projekta........................................................................................................44 4.2.5. Snapchat profil projekta..........................................................................................................45

4.3. Računarstvo u oblaku.........................................................................................................46 4.4. Veliki podaci (Big data).....................................................................................................48 4.6. 3D printeri..........................................................................................................................48 4.7. Robotika.............................................................................................................................49 4.8. Dronovi..............................................................................................................................49 5. DIGITALNI MARKETING.................................................................................................50 5.1. Marketinški plan projekta..................................................................................................50 5.2. Ključne riječi projekta........................................................................................................51 5.3. Google AdWords oglas......................................................................................................52 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama................................................................................52 5.5. Tablica marketinškog plana...............................................................................................57 6. DIGITALNO PLAĆANJE....................................................................................................59 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja........................................................................................59 6.2.1 Oblik digitalnog plaćanja 5: PayPal.........................................................................................59 6.2.2. Oblik digitalnog plaćanja 2: Kriptovalute...............................................................................60 6.2.3. Oblik digitalnog plaćanja 3: Apple Pay..................................................................................61 6.2.4. Oblik digitalnog plaćanja 4: Snapcash....................................................................................62 6.2.5. Oblik digitalnog plaćanja 5: Facebook Pay............................................................................63

6.3. Blockchain tehnologija......................................................................................................64 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA............................................................................................66 8. WEB MJESTO PROJEKTA.................................................................................................68 8.1. Web poslužitelji i domene..................................................................................................68 8.1.1. Web poslužitelj projekta.........................................................................................................68 8.1.2. Web domene projekta.............................................................................................................68 8.1.2.1. .hr domena.......................................................................................................................68

4


8.1.2.2. komercijalne domene.......................................................................................................68

8.2. CMS sustav 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt..............................................68 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)..................................................................................69

8.3. Web stranice projekta.........................................................................................................69 8.3.1. Struktura Web stranica projekta..............................................................................................69 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)...................................................................................70 8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta......................................................................................70

9. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................71 10. POPIS LITERATURE........................................................................................................72 11. POPIS WEB LINKOVA.....................................................................................................73 12. POPIS SLIKA.....................................................................................................................74 13. ŽIVOTOPIS........................................................................................................................76 14. SAŽETAK...........................................................................................................................78 PRILOZI...................................................................................................................................79

5


1.UVOD

1.1. Predmet i cilj rada

Predmet ovoga rada je razvoj platforme. Glavna zamisao je da kućanstva ulože u obnovljive izvore energije kao što su solarni paneli, vjetro-turbine i hidro-turbine. Tako će svako kućanstvo proizvoditi vlastitu električnu energiju.

Cilj platforme je razmjena energije od kućanstava koja proizvode previše električne energije kućanstvima koja su proizvela manje električne energije. Razmjena je moguća između poslovnih poduzeća koja će koristiti ovu aplikaciju.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

Izvori podataka koji će se koristiti za izradu ovog projekta bit će prvenstveno sekundarnog tipa. Također koristit će se podaci temeljeni na ispitivanju izvedivost ovog projekta odnosno podaci iz vlastitih istraživanja.

1.3. Sadržaj i struktura rada

Ovaj rad prikazat će sav detaljan opis projekta dijeljenja električne energije. Opis inovacija koje će ostvariti, konkurenti koje će imati, poslovne partnere s kojima će surađivati, ali i klijente kojima će biti namijenjen.

6


Nakon toga predstavit će se modeli stvaranja prihoda, ali i novije tehnologije koje će koristiti. Poslije će biti objašnjen marketinški plan, oblici digitalnog plaćanja, swot analiza, ali i web stranice projekta. Na samom kraju bit će zaključak i sva korištena literatura. Bitno je napomenuti da ovakav poslovni model ne postoji na tržištu te je potpuno inovativan. Zbog toga se sve u detalje opisati kako bi i na koji način ovaj projekt postojao u stvarnosti, odnosno kako se sve to želi izvesti.

1.4. Kratki opis poslovnog modela

Ovom platformom želi se pomoći svima koji koriste obnovljive izvore energije. Platformom će se moći svi oni povezati i međusobno razmjenjivati energiju. Zamisao je da korisnici s manjkom električne energije dobiju energiju od korisnika s viškom električne energije. Tako nitko neće biti na gubitku, a sva energija će biti iskorištena.

Korisnici će biti podijeljeni na fizičke i pravne osobe. Tako će jednostavnije moći komunicirati jer nije jednaka potrošnja energije jednog kućanstva i jednog proizvodnog pogona.

7


2. OPIS PROJEKTA

2.1. Detaljan opis projekta

Korištenjem obnovljivih izvora energije uvelike bi se smanjili troškovi koje potrošači sad plaćaju. Nakon velikih početnih ulaganja isplativost bi se javila nakon nekoliko godina. Ova aplikacija pomogla bi svim registriranim korisnicima. Nije bitno koje obnovljive izvore koriste, bitno je samo da sami proizvode energiju i negdje ju pohranjuju. Tako pohranjenu energiju koriste prvenstveno za svoje potrebe. Sav višak energije koji ne mogu potrošiti mogu proslijediti korisnicima koji u istom razdoblju imaju manjak energije. Tako sakupljena energija neće propasti i svi će je imati dovoljno za svoje potrebe.

Također, korisnici će putem platforme moći razmjenjivati vlastita iskustva korištenjem određenih obnovljivih izvora tako će moći stvoriti dodatne uštede ili iskoristiti neke druge pogodnosti.

Pri samoj registraciju u platformu korisnici će morati odabrati u koji svrhu će koristiti energiju. Odabir će biti između korištenja za kućanstvo, u svrhu poslovanja ili za napajanje državne imovine. Ovakvom podjelom moći će se lakše organizirati dijeljenje energije jer jedan proizvodni proces koristi puno više energije od jednog kućanstva. Tako će se dijeljenje energije odvijati među kućanstvom ili među pravnim osobama. Bitno je napomenuti da će se energija moći dijeliti između pravnih osoba i državnih tijela jer je njihova proizvodnja i potrošnja energije približno jednaka.

U početku poslovanja energija koja se želi podijeliti bit će pohranjena u akumulatore te će se prevoziti kombijima ili kamionima. Poslovni partneri poduzeća bit će za to zaduženi, ali u sljedećih nekoliko godina planira se dijeljenje energije pomoću dronova. Planira se potpuna robotizacija i automatizacija projekta. Tako će akumulatori koji se napune dovoljnom količinom energije o tome obavijestiti aplikaciju, a ona korisnika. Na taj način korisnik će 8


znati koliko električne energije je dobio taj dan, koliko mu treba za vlastite potrebe, a koji količinu energije može podijeliti s drugim korisnicima. U početku poslovanja korisnici će sami morati procjenjivati sve ove podatke.

2.2. Organizacija projekta

Projekt će biti temeljen na platformi. Virtualnim povezivanjem korisnika i njihovim spajanjem u jednu cjelinu stvorit će se određena zajednica jednakog interesa. Oni primjenom vlastitih obnovljivih izvora proizvode sami za sebe električnu energiju. Tako proizvedenu energiju pohranjuju u određene uređaje. Sav višak energije koji im nije potreban mogu proslijediti korisnicima koji nemaju dovoljno energije. Platforma će ih međusobno spajati, ali i organizirati razmjenu. Kako je ovo studentski projekt organizacija će u početku biti jednostavna. Sve će se temeljiti na platformi, a samo dijeljenje energije odvijat će se cestovnim prijevozom. Nakon što projekt bude prepoznat na tržištu moći će se razvijati tehnologija te pojednostaviti samo poslovanje. To će se temeljiti na robotizaciji i automatizaciji poslovnih procesa.

2.3. Strateška osnova projekta

2.3.1. Misija Naša misija je pokrenuti platformu koja će povezati korisnike obnovljivih izvora energije. Oni će preko platforme moći komunicirati, razmjenjivati iskustva, ali i prikupljenu energiju. Korištenjem obnovljivih izvora energije vodimo brigu o okolišu, a ovakvim dijeljenjem energije vodimo brigu jedni o drugima.

9


2.3.2. Vizija Naša vizija je postati vodeća platforma za razmjenu električne energije prikupljene iz obnovljivih izvora. Povezivanjem korisnika obnovljivih izvora energije u jednu zajednicu te razmjenom njihovih iskustava želimo očuvati okoliš korištenjem takvih izvora energije.

2.3.3. Ciljevi projekta Trenutno se u Republici Hrvatskoj koristi manje od 20% energije iz obnovljivih izvora. Cilj je do 2020. godine da taj broj bude preko 20% što fizičkih što pravnih osoba. Naš cilj je povezati sve njih u jednu zajednicu kako bi im se korištenje ovih izvora što više olakšalo. Platformom bi mogli razmjenjivati viškove prikupljene energije kako se ne bi dogodilo da je netko ima previše, a netko je nema uopće i to je naš krajnji cilj. Dijeljenje energije provodit će se između kućanstava, pravnih osoba, ali i državnih tijela. Zamisao je da svaka navedena skupina međusobno razmjenjuje energiju jer svaka skupina približno jednako proizvede i potroši električne energije.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u Republici Hrvatskoj je još uvijek na niskoj razini. Po tome možemo zaključiti da se puno energije troši iz neobnovljivih izvora što je štetno našem planetu. Ovaj projekt je ekološki orijentiran projekt te želi potaknuti kućanstva, pravne osobe, ali i samu državu da što je više moguće proizvode energiju iz obnovljivih izvora. Kao zemlja imamo uvjete za to jer imamo dosta sunčanih dana godišnje, ali imamo i nekoliko velikih rijeka koje možemo iskoristiti za tu namjenu. U Svijetu se jako cijeni ekološka proizvodnja bilo čega jer osim što je zdravija za nas, dobro utječe i na naš planet. Upravo zbog toga Europska unija često nudi razne poticaje za ulaganje u ekološku proizvodnju, posebice električne energije. To je još jedan dodatan poticaj kako bi se kućanstva, pravne osobe, ali i država okrenuli ekološkoj proizvodnju energije.

Dakle, naši ciljevi su sljedeći: 

Potaknuti proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na 20% ukupno proizvedene električne energije do 2020. godine

10


Postati vodeća platforma za dijeljenje energije, bez obzira na potencijalne konkurente do 2020. godine

Koristiti dronove u dijeljenju energije i skroz isključiti cestovni prijevoz energije do 2021. godine

Proširiti poslovanje na dijelove Europske unije do 2022. godine

Proširiti poslovanje na većinu svjetskih zemalja do 2030. godine

Slika 1: Hiroelektrana

2.4. Inovacije

2.4.1. Popis inovacija projekta  Proizvodnja električne energije solarnim panelima  Proizvodnja električne energije energijom vjetra  Međusobna razmjena električne energije  Mogućnost zarade svakog korisnika  Rudarenje podacima putem clouda

11


2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži

2.4.2.1. Inovacija 1: Proizvodnja električne energije solarnim panelima Solarni paneli prikupljaju sunčevu energiju koja se kasnije pretvara u električnu namijenjenu korištenju u kućanstvu ili proizvodnju. Sav višak ovako prikupljene energije moći će se dalje dijeliti. Putem platforme korisnici će moći razmjenjivati tako prikupljenu energiju koja njima nije potrebna.

Ovakav način prikupljanja energije najčešće se koristi pogotovo u sunčanim predjelima. Korisnici postave solarne panele na krov svoje kuće te postave svu potrebnu dodatnu opremu (pretvarač, akumulatore) i mogu proizvoditi električnu energiju. Uz to što proizvode vlastitu energiju iz obnovljivih izvora i time čuvaju okoliš, nemaju troškove koje bi imali da su priključeni na gradsku električnu mrežu.

Sav višak proizvedene električne energije koji im nije potreban mogu podijeliti s drugim korisnicima koji imaju manjak energije koristeći platformu. Tako će svatko imati dovoljno energije za svoje potrebe, nitko se neće morati priključivati na gradsku električnu mrežu, a time će se i okoliš čuvati.

12


Slika 2: Solarne ćelije

2.4.2.2. Inovacija 2: Proizvodnja električne energije energijom vjetra Proizvodnja električne energije energijom vjetra posljednjih godina se znatno povećala. Posebice na njemačkom tržištu gdje je postavljanje vjetrenjača postala uobičajena praksa. U tu svrhu proizvodnja vjetrenjača se također povećala. U Republici Hrvatskoj postoje vjetrenjače koje proizvode električnu energiju, ali ih nema puno. Ovaj projekt želi potaknuti korisnike da postave opremu za proizvodnju električne energije iz energije vjetra jer je vrlo efikasan način proizvodnje električne energije. Nije bitno tko su korisnici kućanstva, pravne osobe ili netko drugi.

Dijeljenje energije odvijalo bi se na isti način kako i kod drugih načina proizvodnje električne energije. Korisnici koji bi imali višak prikupljene energije slali bi svoje viškove korisnicima koji nisu sakupili dovoljne količine energije za svoje potrebe. Razmjena će se vršiti putem platforme između kućanstava te između pravnih osoba jer je njihova potrošnja električne energije približno jednaka. 13


Slika 3: Vjetrenjače

2.4.2.3. Inovacija 3: Međusobna razmjena električne energije Sva prikupljena energija pohranjuje se u određene uređaje. Korisnici s viškom prikupljene energije šalju ju korisnicima koji nisu sakupili dovoljno električne energije. Sva komunikacija se ostvaruje preko platforme. Platforma prikazuje sve korisnike i količinu prikupljene energije. Preko tih podataka moguća je razmjena energije između korisnika koji je imaju viška i korisnika koji imaju manjka energije. To je u cijelosti inovativan način dijeljenja energije na tržištu.

Dijeljenje energije će se odvijati između kućanstava, pravnih osoba, državnih tijela te između pravnih osoba i državnih tijela. Razlog ovakvog načina dijeljenja energije je taj što svaka ova skupina treba približno jednaku količinu energije za svoje potrebe. Tako primjerice, proizvodni pogon treba puno više energije od jednog kućanstva. Zbog toga će biti organizirana razmjena energije između kućanstava i pravnih osoba jer proizvodnja električne energije jednog kućanstva ne može podmiriti potrebe za električnom energije jednog proizvodnog pogona.

14


Slika 4: Međusobno pomaganje

2.4.2.4. Inovacija 4: Mogućnost zarade svakog korisnika Dijeljenje energije se odvija kada korisnik ima višak prikupljene energije. Tako prikupljenu i pohranjenu energiju dijeli s korisnikom koji ima manjak energije za određenu novčanu naknadu. Korisnici s viškom energije na taj će način zaraditi, a korisnici s manjkom energije neće biti bez nje.

Bitno je napomenuti da nije glavni cilj zaraditi dijeljenjem energije nego iskoristiti svu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora kako ona ne bi propala. Bolje je podijeliti energiju s korisnicima koji ju nisu sakupili dovoljno nego da se oni priključe na gradsku električnu mrežu što će puno više platiti i što je štetnije za okoliš.

Korisnici koji dijele energiju za to će dobiti određenu naknadu, ali u nekom malom iznosu jer to nije cilj ove platforme ni cijelog ovog projekta. Najbolja zarada odrazit će se na povratu novca za uložena sredstva. Svatko tko se odluči na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora jednom je ostvariti zaradu od takvog ulaganja, a dijeljenje energije s drugim korisnicima predstavljat će im dodatni izvor zarade u nekom manjem opsegu.

15


Slika 5: Povećanje prihoda

2.4.2.5. Inovacija 5: Rudarenje podacima putem clouda Rudarenje podacima znači organiziranje, sortiranje ili grupiranje velikog broja podataka te izvlačenje relevantnih informacija za donošenje odluka. Na taj način se razvrstavaju podaci na one korisne i one nekorisne, a osobe koje se time bave moraju znati procijeniti razliku između tih podataka. S obzorom da se tu radi s velikim bazama podataka, potrebna je i velika energija koja će to sve moći podržati. Obnovljivi izvori energije odličan su izvor energije za tu namjenu.

Korisnici ove platforme mogu se baviti rudarenjem podacima jer će iz obnovljivih izvora dobivati dovoljne količine energije. U slučaju da im nedostaje energije mogu je dobiti od korisnika koji je imaju viška, a razmjena će se organizirati putem platforme. Tako će ujedno korisnici moći zarađivati uz udobnosti svoga doma.

16


Slika 6: Rudarenje podacima

2.5. Konkurencija

2.5.1. Popis glavnih konkurenata  HEP – Hrvatska elektroprivreda  RWE – Energija

2.5.2. Opis glavnih konkurenata Glavni konkutenti ovog projekta predstavljaju poduzeća koja su glavni opskrbljivači električnom energijom stanovništva u Republici Hrvatskoj. Oni jesu krajnji konkurenti, ali mogu biti i komplementi te se nadopunjavati sa predstavljenim projektom. Pojedini korisnici mogu biti priključeni na gradsku električnu mrežu, ali imati i opremu za obnovljive izvore energije. Korisnici se mogu koristiti gradskom mrežom ako nisu prikupili dovoljno energije iz obnovljivih izvora, a djeljenje energije se iz određenih razloga ne može odraditi.

2.5.2.1. Konkurent 1: HEP – Hrvatska elektroprivreda Hrvatska elektroprivreda je glavni opskrbljivač električnom energijom u Republici Hrvatskoj. Do prije nekoliko godina imali su monopol na tržištu što im je omogućavalo da sami određuju cijene uz određeni nadzor države. Trgovina se odvija vrlo jednostavno. HEP kupcima isporučuje električnu energiju i račune, a kupci plaćaju količinu potrošene energije.

17


Slika 7: HEP logo

2.5.2.2. Konkurent 2: RWE – Energija RWE – Energija pojavila se prije dvije godine kako bi konkurirala HEP-u. Ponudili su istu uslugu uz niže cijene. Kupci su mogli prijeći kod njih te bi dobivali električnu energiju i za to plaćali naknadu. Promijnili su samo tvrtku isporučitelja električne energije, sve ostalo je ostalo isto.

Cilj im je bio ulazak na tržište sa nižim cijenama kako bi privukli što više kupaca. To im je i uspjelo jer su njihove cijene električne energije u prailu 5 – 10 posto jeftinije o odnosu na cijene električne energije HEP-a, a broj kupaca im se redovito povećava.

Slika 8: RWE logo

18


2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Već smo naveli da je ovaj prijekt inovacija na domaćem i stranom tržištu. To znači da nema direktene konkurencije jer nitko još ne dijeli energiju na ovakav način. Poduzeća koja smo naveli kao konkurente opskrbljuju svoje potrošače, a oni im za to plaćaju određenu naknadu. Razmjena se odvija na način koliko potrošač potroši električne energije u određenom razdoblju toliko mora i platiti.

Razlika između poslovanja poduzeća koja smo naveli kao konkurente i ovog projekta je ta što korisnici koji postanu dio ove platforme posjeduju električnu energiju koju proizvedu. Kod konkurenata to nije slučaj, korisnici moraju platiti svu potrošenu energiju bez mogućnosti posjedovanja viška energije.

Slika 9: Win-win situacija

2.5.4. Konkurentska prednost projekta Cilj ovog prijekta je predstaviti novi način trgovanja električnom energijom. Svatko tko postavi opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora može postati dio ovog projekta. Vlastita prizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora sama po sebi donosi uštede, ali i čuva okoliš.

Sva proizvedena energija se može iskoristiti na način da se viškovi energije podijele sa drugim korisnicima. Korisnici koji imaju viškove proizvedene električne energije mogu ju prosljediti korisnicima koji imaju manjke prizvedene električne energije odnosno nemaju je 19


dovoljno za svoje potrebe. Upravo to je najveća prednost ovog prijekta, djeljenje električne energije. Tako će svi ovi korisnici uvijek imati energije, neće se morati priključivati na gradsku električnu mrežu, a istovremeno će se čuvati okoliš.

Slika 10: Obnovljivi izvori energije

20


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL

3.1. Najvažniji poslovni partneri

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera  S.L.A.P. transport  Virtus Dizajn; internet rješenja  Reklamnet  Rimac Automobili  Končar d.d.  M. San Grupa

3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera Naši poslovni partneri olakšat će nam poslovanje, ali i postati važan dio našeg tima. Važno nam je da su poslovi partneri pouzdani te da se na njih u svakom trenutku možemo osloniti, važno nam je da svoje obveze izvršavaju korektno i pravovremeno. Zbog toga je odabir poslovnih partnera bio ozbiljan zadatak. Bez obzira na to, odabrali smo najbolje u svom poslu te se nadamo uspješnoj dugoročnoj suradnji sa svakim od njih.

21


Slika 11: Partnerstvo

3.1.2.1. Poslovni partner 1: S.L.A.P. transport S.L.A.P. transpot je poduzeće koje se bavi uslugom prijevoza roba u kombi vozilima na području Republike Hrvatske i cijele Europe. Ovo poduzeće u početku našeg poslovanje je od iznimne važnosti jer će uopravo ono obavljati našu glavnu djelatnost, djeliti energiju.

Kada jedan korisnik javi da ima višak energije koji želi podijeliti sa drugima, S.L.A.P. transpotr prevest će tu energiju korisniku koji ima manjak energije. Energija će se prevoziti u akumulatorima i drugim uređajima za pohranu energije. Najvažnije je da dijeljena energija dođe sigurno do drugog korisnika.

Ovo poduzeće prevozit će energiju između svih skupina korisnika. Između kućanstava, poduzeća, ali i između državnih tijela. Upravo njihova uloga u našem poslovanju je jako važna i zato smo odabrali poslovnog partnera od povjerenja.

22


Slika 12: S.L.A.P. Transport

3.1.2.2. Poslovni partner 2: Virtus Dizajn; internet rješenja Virtus Dizajn specijalizirano je poduzeće za izradu internetskih stanica. Oni izrađuju internetske stranice po želji uz stručno savjetovanje u najkraćem mogućem roku. Bitna im je kvaliteta izgleda same stranice koju izrađuju, ali i želje klijenata, zbog čega uvijek nađu kompromis sa svojim klijentima.

Za ovaj prijekt bitna je kvalitetna internetska stranica na kojoj će biti obajšnjeni svi podaci i svi detalji poslovanja. Bitno nam je da svi koji otovore naše internetske stranice mogu razumjeti bit našeg poslovanja. Tako će se svi potencijalni kupci lakše odlučiti na investiranje u obnovljive izvore energije te postati dio naše platforme.

Cilj nam je skupiti što je više moguće klijenata jer tako će se lakše djeliti energija, a učinak na okoliš u kojem živimo bit će bolji. Upravo zato i ovaj poslovni partner nam je od iznimne važnosti jer on prenosi našu ideju kupcima. Internetska stranica koji Virtus Dizajn napravi prvi je korak između nas i naših potencijalnih kupaca.

23


Slika 13: Virtus dizajn logo

3.1.2.3. Poslovni partner 3: Reklamnet Reklamnet je poduzeće koje se bavi oglašavanjem na internetu. Svojim klijentima nudi potpunu uslugu oglašavanja na interentu. Uz dogovor s klijentima oglašavaju njohov proizvod na način koji oni to žele. Mogu napraviti internetsku stranicu, ali mogu napraviti stranice na društvenim mrežama kako bi pokrili sva područja intenetskog oglašavanja.

Nama je bitno da imamo takvog poslovnog partnera jer će se on brinuti o tome kako se naša ideja poslovanja prezentira u stvarnosti. Jako je važno da što bolje ideju poslovanja prestavimo javnosti i svim potencijalnim klijentima. Što bolje i jednostavnije sve objasnimo to će se sviše potencijalnik korisnika odlučiti postati dio naše platforme. To znači da će biti više korisnika obnovljivih izvira energije, manje će se koristiti gradska električana mreža, a okoliš će se bolje čuvati.

Svi znamo da je kvalitetna reklama pola posla kod prikupljana klijenata. Tako je i u ovom projektu. Bitno je kvalitetno reklamirati vlastiti proizvo i ideju poslovanja jer samo na takav način prikupit ćemo veliki broj klijenata, a u slučaju ovog projekta veliki broj klijenata znači bolji i zdraviji okoliš.

24


Slika 14: Reklamnet logo

3.1.2.4. Poslovni partner 4: Rimac Automobili Rimac Automobili je tvrtka za proizvodnju vrhunskih električnih automobila. Sjedište im je u Svetoj Nedelji, a osnovani su 2009. godine. Od samih početaka isticali su se inovativnošću i drugačijim načinom proizvodnje automobila, ekološki prihvatiljim. Ubrzo su prepoznati kao brand diljem Europa, a ubrzo i cijelog Svijeta.

Ono što oni rade drugačije je to što proizvode vrlo brze sportske, električe automobile. Upravo ta kombinacija vrlo brzih i ekološki prihatljvih automobila osigurala im je veliku potražnju iz svih krajeva Svijeta. Dokaz tome je i velika potražnja svakog novog automobila koji proizvedi jer njihovim kupcima cijena nije odlučujući faktor.

Ovo u čemu nam Rimac može pomoći je da zajedničkom suradnjom proizvedemo još nepostojeće tehnologije. Naravno, to bi bilo u smjeru baretija i brzih punjača koji bi pomogli i njegovim i našim klijentima. Tu bi bio naš početak suradnje, a što sve zajedničkim snagamo možemo proizvesti ostaje nam tek vidjeti.

Primjerice, ova suradnja mogla bi dovesti do proizvodnje baterija sa super brzim punjenjem koje bi bile korisne klijentima oba poduzeća. Rimčevi klijenti dobili bi automobil s kojim bi 25


mogli prijeći velike udaljenost, a da potroše jako malo vremena na punjenje baterija automobila. S druge pak strane naši klijenti dobili bi baterije koje se brzo pune pomoću obnovljivih izvora energije. Tako bi primjerice, solarne ćelije za sunčanog dana puno brže napunile takve baterije nego klasične akumulatore. Korisnici bi iz tog razloga trebali manje baterija za skladištenje energije jer bi se ona brzo stvarala. Iz tog razloga mogli bi češće dijeliti energiju s korisnicima koji je nisu sakupili dovoljno. Na kraju možemo zaključiti da su Rimac Automobili jedan od važnijih poslovnih patrnera za naše poslovanje upravo zbog inteligentne i budućnosti okrenute proizvodnje.

Slika 15: Rimac Automobili logo

3.1.2.5. Poslovni partner 5: Končar Končar je jedno od najvećih poduzeća u Repubili Hrvatskoj. Njihova osnovna djelatnost je proizvodnja opreme i postrojenja za proizvodnju, distribuciju i prijenos električne energije. Svoje proizvode izvoze u više od 60 zemalja Svijeta, a najzastupljeniji su na području Europske unije.

Končar je također vrlo bitno poduzeće za naše poslovanje. Zajednička suradnja može pomoći i njima i nama da se razvijemo u željenom smijeru. Kombinirajući ideje možemo stvoriti proizvod koji će olakšati poslovanje i njima i nama, a našim korisnicima pojednostaviti korištenje i samu upotrebu proizvoda. Uz to, zahvaljujući Končaru moći ćemo se sa svojom 26


poslovnom idejom probiti na tržišta na kojima su oni zastupljeni što bi za nas bio jako veliki napredak u poslovanju.

Važno je još napomenuti da je Končar poduzeće sa dugogodišnjim uspješnim poslovanjem na tržištu koje se stvorilo povjerenje i lojalnost kod svojih kupaca. Suradnja s njima bila bi veliki korak u napretku ovog prijekta jer Končarevi korisnici vjeruju Končaru, a ovom suradnjom vjerovali bi i nama što bi uveliko pridonijelo širenju ovog projekta.

Slika 16: Končar logo

3.1.2.6. Poslovni partner 6: M San Grupa M San Grupa vodeće je poduzeće na ovim prostorima u području IT industrije. Tvrtka je osnovana 1995. godine te se od tada širi i razvija po cijeloj regiji. U njihov asortiman proizvoda spadaju televizori, mobiteli, prijenosna i stolana računala, ali i proizvodi za bebe poput krevetića, kolica, autosjedalica i slično. Palta njihovih proizvoda doista je široka.

Ono što nas u sklopu ovog prijekta zanima su računala i računalni programi. Suradanjom sa M San grupom nastojali bismo proizvesti računalne programe

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela

Ono što ovaj prijekt čini posebnim je mogućnist djeljenja prikupljene energije. Korisnici koji prikupe energije više nego im je potrebno mogu neiskorištenu energiju podijeliti s korisnicima koji nisu sakupili dovoljno energije za vlastite potrebe. Tako će svi korisnici uvijek imati dovoljno energije za vlastite potrebe. Neće koristiti energiju gradske mreže te će očuvati 27


okoliš barem u jednom manjem dijelu dok obnovljivi izvori energije ne postanu dovoljno raširen proizvod među građanima.

Pri osmišljavanju ovog projekta vodili smo se inovativnom idejom sa naglaskom na brizi za okoliš. Obnovljivi izvori energije bili su primjer koji se još uvijek nedovoljno koristi u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga pozabavili smo se osmišljavanje kako ih što više približiti građanima i time pridonijeti očuvanju okoliša. Velika većina građana priključena je na gradsku elektronsku mrežu, upravo to smo ovim projektom željeli promijeniti. Nudimo građanima mogućnost da postave opremu za prikupljanje energije iz obnovljivih izvora te da uvijek imaju dovoljno energije za svoje potrebe. Upravo to bi postigli međusobnim dijeljenjem energije. Ukoliko neki korisnik nije prikupio dovoljno energije za svoje potrebe taj dan, korisnik s viškom prikupljene energije proslijedio bi mu višak svoje energije. Tako bi svi uvijek imali energije te se nitko ne bi morao priključivati na gradsku mrežu, a na taj način maksimalno bi se očuvao okoliš.

3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti

U početku poslovanja dijeljenje energije odvijat će se cestovnim putemo, odnosno prijevozom koji će obavaljati poslovni partner. Korisnici će energiju pohranjivati u akumulatore, a svi viškovi tako pohranjene energije slat će se korisnicima koji nisu sakupili dovoljno energije. Određeno vrijeme energija će se prevoziti automobilima ili kombijima dok ne razvijemo tehnologiju koja će to sama obavljati. Najvažnije je da što više korisnika prihvati ovakav način proizvodnje električne energije. Što više korisnika prihvati i registira se na ovu platformu dijeljenje energije bit će jednostavnije. U početku poslovanja odvijat će se cestovnim prijevozom uz pomoć poslovnih partnera, a poslije ćemo uložiti u tehnologije kojima će dijeljenje energije biti brže, lakše i jednostavnije.

28


Slika 17: Dostava

3.4. Ključni resursi

Za ovaj projekt najbitinije je da što više korisnika proizvodi energiju iz obnovljivih izvora. Takvom proizvodnjom dobiva se određena količina energije koja ne mora ili se nema potrebe iskoristiti. Količina energije koja se ne iskoristi odmah prosljeđuje se korisnicima koji imaju manjak energije. Početkom poslovanja to će se odvijati cestovnim prijevozom, ali daljnjim razvojem tehnologije i rastom poduzeća takav način dijeljenja energije zamijenit će se novim i jendnstavnijim načinom.

3.5. Kategorije klijenata

3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata  Fizičke osobe  Pravne osobe 29


 Državna tijela  Investitori  Microsoft Hrvatska d.o.o.

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata

3.5.2.1. Klijent 1: Fizičke osobe Svaka fizička osoba koja koristi obnovljive izvore energije može postati klijent aplikacije. Kupnjom dovoljnog broja solarnih panela ili bilo kojih drugih uređaja namjenjenih istoj svrsi korisnici postaju potencijalni klijenti ove aplikacije. Ideja je da se što više građana prebaci na proizvodnju energije iz obnovljivh izvora. Početna ulaganja jesu velika, ali nakon nekoliko godina uložena sredstva se vraćaju te počinje faza štednje. Klijenti se od početka mogu prijaviti na aplikaciju te razmjenjivati iskustva, ali i djeliti energiju sa drugim korisnicima jer to i je krajnji cilj ove aplikacije.

3.5.2.2. Klijent 2: Pravne osobe Pravne osobe također mogu postati klijenti ove aplikacije. Razlika je u tome što oni moraju uložiti puno više sredstava od fizičkih osoba jer su njihove potrebe daleko veće. Poduzeća u tu svrhu mogu iskoristiti razne državne poticaje i poticaje Europske unije za ulaganja u obnovljive izvore energije. Kada to jednom naprave, na isti način mogu razmjenjivati energiju.

Razlika između kućanstava i pravnih osoba je ta što pravne osobe, odnosno poduzeća trebaju puno više električne energije. Posebice ako govorimo o velikim proizvodnim pogonima koji sadrže velike radne strojeve. Još jedna razlika je ta što poduzeća neće moći razmjenjivati energiju sa kućanstvima upravo zbog velike razlike u potrošnji. 3.5.2.3. Klijent 3: Državna tijela Državna tijela također mogu postati dio ove platforme. Važno je samo da država sama uloži određena sredstva u postavaljanje opreme za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Razmjene će se odvijati na isti način kao i kod fizičkih korisnika. Kada jedan dio 30


državne imovine ne proizvede dovoljno energije za svije potrebe, a drugi proizvede dovoljno i više od toga, može se obaviti razmjena. Sve će se odvijati putem platforme kao i kod kućanstava ili pravnih osoba.

3.5.2.4. Klijent 4: Investitori Budući da je ovaj proizvod ekološki prihvatljiv jer se temelji na obnovljivim izvorima energije, vjerujemo da će nam se javiti određeni broj investitora koji bi željeli uložiti u prijekt. S obzorom da se radi o obnovljivim izvorima energije, smatramo da će investitori također biti iz tih djelatnosti. Svako ulaganje investitora u projekt bit će potcaj da se što prije automatizira i robotizira cijelo poslovanje. Tako će se prije koristiti dronovi umjesto cestovnog prijevoza energije, roboti koji će zamijeniti ručno posredovanje kod preuzimanja i slanja energije i ostala tehnologije. Naravno glavni cilj automatizacije cijelog sustava je da korisnici imaju što manje brige oko toga odnosno da im se maksimalno pojednostavi rukovanje svim proizvodima.

Slika 18: Povećanje prihoda

3.5.2.5. Klijent 5: Microsoft Hrvatska d.o.o. Microsoft Hrvatska d.o.o. osnovana je 1997. godine u cjelosti u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation. Microsoft Hrvatska d.o.o. zadužena je za razvoj hrvatskog tržišta što 31


podrazumjeva organizaciju prodajnih kanala, organizaciju tehničke podrške, ali i marketing i lokalizaciju proizvoda.

Microsoft Hrvatska d.o.o. mogao bi korisiti proizvode ovog proijekta i tako napajati svoje poslovanje energijom iz obnovljivih izvora. Također, mogao bi uložiti kao investitior u naš prijekt kako bi ga što prije razvili ili bi zajedno mogli surađivati u poslovanju. Koju god opciju da odaberu oba poduzeća bit će na dobitku, a uspješna suradnja može se nastaviti dulji niz godina.

Slika 19: Microsoft Hrvatska d.o.o.

3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Ova aplikacija prikuplja osobe koje proizvode električu energiju iz obnovljivih izvora. Znači, sve osobe koje koriste električnu energiju, mogu postati potencijali korisnici. Za početak aplikacija će biti namjenjena tržištu Republike Hrvatske, a kako broji korisnika bude rastao tako će i aplikacija biti prilagođena širem tržištu. Budući da se na ovaj način čuva okoliš predviđamo probijanje na svjetko tržište bez većih poteškoća.

32


Internetske stranice proizvoda u početku će biti prilagođene hrvatskom tržištu, a kako se proizvod bude širio stranice ćemo prilagoditi stranom tržištu. Za početak to će biti u prijevodu engleskog jezika jer je to najpoznatiji i najrašireniji svejtski jezik, a dalje ćemo pratiti potrebe tržišta te se tako prilagođavati. 3.5.4. Registracija klijenata Registracija klijenata obavit će se putem aplikacije. Svatko će morati ispuniti dobiveni formular koji će se sastojati od osnovnih podataka klijenta kao što su ime i prezime, ali i adresa stanovanja. Prema adresi stanovanja moći će se približno zaključiti koliko energije osoba proizvede iz vlastitih obnovljivih izvora. Osom toga, klijenti će morati odabrati izvor iz kojim pretvaraju energiju primjerice solarni paneli i slično. 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente Sve osobe koje žele postati dio ovog projekta moraju se registrirati na za to predviđenu aplikaciju. Aplikacija je dio platforme preko koje se organizira dijeljenje energije. Također, preko platforme bit će vidljive sve pogodnisti koje ona donosi. Tu su ubrojane sve obavljene transakcije korisnika, trebutna ponuda i potražnja električne energije, kutak za rudarenje i slično. Dakle, registacija korisnika bit će ključna za bilo kakvo daljnje korištenje prizvoda jer samom registracijom korisnici postaju dio projekta, bez registracije nepoznati su na tržištu ponude i potražnje električne energije.

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima

Kao i u svakoj djelatnosti i nama su klijenti iznimno važni, bez njih ovaj prijekt ne bi imao smisla. Svaki klijent nam je dragocijen posebno u početku pslovanja. Upravo zato bit ćemo dostupni svim našim klijentima na internetskim stranicama, ali i na raznim društvenim mrežama. Važno nam je da odgovorima na sva njihova pitanja i riješimo sve njihove nedoumice koje imaju u vezi našeg poslovanja. Smatramo da će potencijalni klijenti zaista i postati naši klijenti samo ako dobro razumiju na koji način vodimo poslovanje i koja nam je svrha. Ako to ne shvate vjerovatno nikada neće postati naši klijenti.

33


Slika 20: Privlačenje klijenata

3.7. Kanali poslovanja

Ovaj projekt se temelji na proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Želja nam je potaknuti što više korisnika da postave opremu za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Kada je jednom postave moraju se registrirati na našu platformu kako bi postali dio nje u uopće mogli sudjelovati u dijeljenju energije. Svako dijeljenje energije odvijat će se preko platforma putem interneta. Znači svi korisnici koji žele postati dio ponude i potražnje energije moraju imati internet kako bi se razmjena mogla organizirati. Dakle, glavni kanal našeg poslovanja je internet jer će tako preko platforme biti organizirana svaka razmjena energije.

34


3.8. Struktura troškova

Godine Tablica

1:

1.

2.

3.

4.

5.

1. MATERIJALNI TROŠKOVI

20.000

0

5.000

10.000

20.000

Uredska oprema

20.000

0

5.000

0

0

Dronovi

0

0

0

10.000

20.000

TROŠKOVI

30.000

2.000

1.000

26.000

1.000

Izrada platforme

20.000

0

0

20.000

0

Izrada internetske stranice

5.000

0

0

3.000

0

pet

Oglašavanje

5.000

2.000

1.000

3.000

1.000

poslovanja. U

3. TROŠKOVI USLUGA

8.000

10.000

12.000

5.000

5.000

prvoj godini

Prijevoz

5.000

7.000

9.000

0

0

Ogržavanje platforme

3.000

3.000

3.000

5.000

5.000

UKUPNI TROŠKOVI

58.000

12.000

18.000

41.000

26.000

2.

NEMATERIJALNI

Struktura troškova

Tablica prikazuje strukturu troškova

za

godina

troškovi

su

najveći jer se ulaže

u

uredsku

opremu, internetsku stranicu, izradu platvorme za poslovanje i u oglašavanje. Sljedeće dvije godine troškovi su manji jer se održava takav način poslovanja. Za četvrtu i petu godinu predviđamo ulaganje u dronove pa su troškovi opet veći jer se sve poslovanje mora prilagoditi tome uključijući platformu.

3.9. Modeli stvaranja prihoda

3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda  Dijeljenje energije između korisnika  Rudarenje podataka  Oglašavanje  Prinos od platforme 35


 Provizija od prodaje reklamiranih proizvoda

3.9.2. Opis svakog pojedinog modela

3.9.2.1. Model stvaranja prihoda 1: Dijeljenje energije između korisnika Glavna djelatnost ovog prijekta je dijeljenje energije. Korisnici mogu međusobno dijeliti energiju kada je nemaju dovoljno ili kada je imaju previše. Na taj način oni će zarađivati, a dio zarade dobit ćemo i mi kao vlasnici platforme. Sama aplikacija je bespaltna, ali diljenje energije nije iako naknada za to nije velika, a korisnici u konačnici zarađuju na dijeljenu. Od svakog dijeljenja energije nama kao vlasnicima platforme ide 7% od ukupne vijrednosti. Vrijednost dijeljene energije određuje se prema količini i potražnji koja trenutno vlada na tržištu.

3.9.2.2. Model stvaranja prihoda 2: Rudarenje podataka Naveli smo već da za rudarenje podataka treba puno električne energije. Korisnici obnovljivih izvora energije imat će dovljno energije za takve potrebe. Ako ne iz vlastitih izvora onda iz tuđih koju će dobiti razmjenom. Preko platforme će se pratiti potrošnja energije svakog korisnika. Tako će se moći vidjeti koji korisnici se bave rudarenjem podataka, a koji ne. Oni koji se time bave trebat će više energije od ostalih. Često će se dogoditi da oni više dijele energiju od drugih korisnika, a mi ćemo na njima više zarađivati. Cijena za korisnike koji se bave rudarenjem podataka bit će 10% od ukupnog iznosa vrijednosti energije. Znači razlika cijene dijeljene energije između korisnika koji se bave rudarenjem podataka i onih koji se time ne bave je 3%. Smatramo da to nije velika razlika, jer će korisnici biti na većem dobitku u ovom slučaju nego mi kao vlasnici platforme.

3.9.2.3. Model stvaranja prihoda 3: Oglašavanje Kada jednom stvorimo platformu za dijeljenje električne energije, svi koji su na neki način povezani sa obnovljivim izvotima energije dobrodošli su kao članovi ove zajednice. Tu obrajamo i poduzeća koja se bave obnovljivim izvrima energije. Nekima od njih pružit ćemo mogućnost oglašavanja na našoj platformi, ali samo nekolicini njih. Odabrat ćemo samo one 36


za koje smatramo da korektno i kvalitetno obavljaju svoj posao. Tako će naši klijenti moći vidjeti poduzeća kojima se mogu obratiti sa bilo čim vezanim uz obnovljive izvore energije. Baš zbog toga nam je bitno da ova poduzeća budu kvalitetna kako bi se naši korisnici mogli osloniti na njihove proizvode i cijelokupnu uslugu.

3.9.2.4. Model stvaranja prihoda 4: Prinos od platforme Samo instaliranje i refistracija na platformu bit će besplatini za sve korisnike. Tako će se svi koji žele biti dio ove zajednice moći potpuno besplatno učlaniti. I organizacija dijeljenja energije bit će besplatna ukoliko ju organizira sama platforma. Znači korisnici moru reći da imaju viška energije, a preko platforme će se organizirati razmjena sa korisnikom koji imam manjak energije. u ovom slučaju korisik sa viškom energije neće znati kamo ide njegova energija.

Podaci svih korisnika bit će pozati vlasnicima platforme koji će ih čuvati u strogoj tajnosti. Međutim, postojat će mogućnost plaćanja određenih funkcija. Svi korisnici koji plate za te informacije moći će vidjeti kamo ide njihova energija te će moći odabrati korisnika kod kojeg želi da se njihova energija pošalje. Naravno u tom slučaju i druga strana mora biti suglasna s tim. Tako će korisnici sami moći organizirati razmjenu energije sa odabranim korisnicima, a sve ostalo obavit ćemo mi kao vlasnici platforme.

3.9.2.5. Model stvaranja prihoda 5: Provizija od prodaje reklamiranih proizvoda Već smo naveli da će se na našoj platformi moći reklamirati određena poduzeća koja prodaju opremu za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Naravno, to će biti samo određena podzeća kojima je stalo do vlastitih klijenata. Poduzeća koja će se reklamirati na našoj platformi bit će tamo jer im i mi kao vlasnici vjerujemo te želimo za svoje klijente samo najbolje. Kada klijenti kupe neke proizvode od reklamiranih poduzeća i mi ćemo imati pravo na dio prihoda. To neće biti veliki iznos, 3% od ukupne vrijenosti kupnje. Ne želimo da naši poslovni partneri zbog nas budu na gubitku, ali također ne želimo ni ispustiti zaradu gdje ju možemo imati.

37


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE

4.1. Mobilne tehnologije

4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Način mobilno elektroničkog poslovanja vrlo je važan

za ovaj projekt. Preuzimanjem

mobilne aplikacije koja je dostupna na Android i IOS operativnim sustavima te je potpuno besplatna, pruža višestruke benefite za njene korisnike.

38


4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija će biti prilagođena operativnim sustavima Android i IOS, tako da većini korisnika bude dostupna putem mobilnih uređaja. Kako bi korisnik ima potpuni i ne smetani pristup aplikaciji nužno je da opcija mobilni podaci bude uključena ili mora biti spojen na neku wifi mrežu. Potrebno je uključiti i lokacijske usluge, kako bi platforma bila u mogućnosti iznijeti točne podatke. Korisnik će u izborniku moći izabrati jezik, imati pregled svih prijašnjih razmjena energije, parametre o kriptovalutama itd… Aplikacija će također biti potpuno besplatna.

4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije

         

prijava/registracija odabir jezika pretraživanje (napredno) povijest transakcija o razmjeni el. energije ponuda el. energije potražnja za el.energijom cijene postavke newslettera kutak za rudarenje odabir najboljeg minnera

Nakon preuzimanja aplikacije na svoj mobilni uređaj te prilikom prvog pokretanja aplikacije korisnik kreira svoj online račun, opisuje sve potrebne podatke i vrši log in pomoću korisničkog imena i lozinke. Svaki naredni put log in vrši pomoću istih podataka.

Nakon uspješne prijave ili registracije, korisnik ima raznovrsne mogućnosti. Korisnik odabir jezik kojim će se koristiti. U početnoj fazi moći će izabrati između engleskog i hrvatskog jezika. Napretkom poslovanja i boljim poslovnim rezultatima spisak jezika će se proširiti ovisno i tijeku razvoja i prostornoj varijabli.

39


Kartica „Povijest transakcija o razmjeni el. energije“ prikazuje bazu transakcija koju je korisnik ranije izvršio, dok će u kartici „ Analiza trasakcija “ prikazivati detaljne podatke o korisniku vrsti transakcije, mjestu izvršenja transakcije i količini . Kartica „Prinos i gubitak“ korisniku nudi mogućnost uvida u ostvareni prinos ili gubitak koji je ostvario po svakoj pojedinačno transakciji .

Ukoliko korisnik odabere opciju „Pretraživanje“, otvorit će mu se zaslon na kojem može vršiti pretraživanje, pomoću naprednog pretraživanja korisnik će biti u mogućnosti pretražiti popis dnevnih ponuđivaća el. energije, popis tražitelja el. energije . Odabirom nekog sa strane ponude/ potražnje imati će direktan uvid gdje se oni nalaze, po kojoj cijeni e vrši razmjena, ocjene kupca/prodavatelja itd.

Također, kratica „Kutak za rudarenje“ namijenjen je za sekundarnu inovaciju projekta proizvodnjom energije korisnik ima više opcija gdje potrošiti proizvedenu energiju, rudarenje podatak iziskuje visoke troškove iste, stoga besplatan izvor energije u kombinaciji s Cloudom na ovoj aplikaciji pruža višestruku korist za svoje korisnike. Korisnik će pomoću svog korisničkog imena biti u mogućnosti spojiti se na neki od minnera za rudarenje bilo gdje i bilo kada, te mu je time dana maksimalna fleksibilnost. Kratica „Ostalo“ nudi neke opće informacije poput informacija o aplikaciji, uvjetima korištenja, zaštiti privatnosti te mogućnost slanja povratnih informacija.

Grafički prikaz ovih funkcionalnosti mobilne aplikacije bit će prikazan u nastavku.

4.2. Društvene mreže

4.2.1. Facebook page projekta

40


Slika 21: Facebook page

4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Mateo Polenus:

41


Ivana PotoÄ?ki:

42


4.2.3 Twitter profil projekta

4.2.4. Instagram profil projekta

43


44


4.2.5. Snapchat profil projekta

45


4.3. Računarstvo u oblaku

Računarstvo u oblaku ili engleski Cloud je paradigma informatičke tehnologije (IT) koja opisuje pružanje IT infrastrukture kao što je prostor za pohranu podataka ili aplikacijski softver kao uslugu putem Interneta. U tehničkom smislu opisuje pristup IT infrastrukture dostupnim preko računarne mreže bez potrebe instaliranja na lokalni računar.

Računarstvo u oblaku omogućuje organizacijama usredotočiti se na svoje osnovne djelatnosti umjesto trošenja sredstva na računalnu infrastrukturu i održavanje. Zagovornici napominju da računalstvo u oblaku omogućuje tvrtkama da izbjegavaju ili minimiziraju troškove infrastrukture. Zagovornici također tvrde da računarstvo u oblaku omogućuje tvrtkama da brže iskušaju svoje aplikacije, poboljšanu upravljivost i manje održavanje te da tim IT timovima omogućuje brže prilagođavanje resursa u skladu s fluktuacijskim i nepredvidivim zahtjevima. Cloud provideri obično koriste model "pay-as-you-go", što može dovesti do neočekivanih troškova poslovanja ukoliko administratori nisu upoznati s modelima određivanja cijena oblaka.

Cjelokupna platforma bazira se na primjeni ove tehnologije, posebno su izraženi neki segmenti kao u slučaju rudarenja podacima, ali putem aplikacije korisnicima će biti dostupni svi segmenti inovacije, koncept dijeljenja energije kao primarna inovacija biti će u fokusu te će se korisnicima pružati široka baza informacija. Prije svega tu će se sučeljavati ponuda i potražnja, omogućiti će se međusobna interakcija između proizvođača i potrošača, komunikacija, ocjene i recenzije i na kraju informacije o novostima analiza koju pruža platforma, njene sugestije i preporuke. Shodno tome, razvija se i paralelni kanal, koji od navedene tehnologije ima izuzetne beneficije za razvoj ovog projekta.

Upravo putem Clouda (virtualne platforme) korisnici i koji nisu nužno uložili u kompletnu infrastrukturu i nemaju interes za primarnom inovacijom mogu sudjelovati u njegovom razvoj i na ovaj način. Pa tako svaki korisnik moći će se putem virtualnog Clouda pridružiti platformi za rudarenje kriptovaluta. Njegovi uvjeti neće biti jednaki kao kod korisnika koji su 46


uložili u cjelokupnu infrastrukturu te će naknada za rudarenje putem privatnog clauda biti veća, no s druge strane ukoliko korisnik ima dovoljno jako računalo s grafičkom karticom koja podržava rudarenje, prinos ovisno o jačini grafičke kartice može ostvarivati pristojne prinos. Prednost ove tehnologije je sloboda fizičke barijere, osoba ne mora nužno biti na jednom mjestu, a upravo fleksibilnost i mobilnost ovakvog sustava daje mu konkurentsku prednost. Biti u mogućnost rudariti podatke bilo gdje i bilo kada polazište je za razvoj jednog segmenta ovog projekta. Također, ulaskom u 21 stoljeće potrošači ne vole biti vezani za proizvode te će im ova aplikacija pružati neometani ulazi i izlaz bez ikakvih naknada i skrivenih troškova. Svi uvjeti biti će javno dostupni i transparentni.

4.4. Veliki podaci (Big data)

Upravljanje bazama podataka danas je jedan od najvažnijih segmenata poslovanja, prilikom kreiranja platforme posebnu pozornost treba naglasiti u ovoj domeni. Zašto je tome tako ? Odgovor je lako pronaći u sljedećem poglavlju vezanom za digitalni marketing detaljnije će biti objašnjena teorija zašto je tome tak. Ukratko, baza podatak se detaljno mora razraditi kako bi se znalo što više informacija o postojećim korisnicima, potencijalnim korisnicima, a i o potencijalnim korisnicima koju mogu biti prijetnja za poslovanje (blacklist). Za ovu platformu planira se da će baza podataka biti izuzetno velika, kao što je slučaj i kod sličnih platformi koje dijele ovu tehnologiju kao što je Uber, AirBnb itd… Pretpostavka je da aplikacija ima globalni potencijal jer tehnologija koju koristi globalno je dostupna pa čak i u relativno ne razvijeno krajevima svijeta. Iako naizgled skromni početci na lokalnoj razini u budućnosti mogu imati razvoj na globalnoj.

47


4.6. 3D printeri

3D printeri u bliskoj budućnosti mogao bi biti jedan od ključnih elemenata proizvodnje, u suradnji s partnerima kao što su Rimac, Končar, Gredelj pomoću njih bi se mogle proizvoditi, solarne ploče, baterije, infrastruktura za provod el. energije itd… To bi znatno smanjilo troškove i pojeftinilo proizvodni proces i ostavilo veću razliku u cijeni koja bi se mogla usmjeriti u daljnji rasti i razvoj ove tehnologije. Očekivano bi bilo da pojeftinjenjem primarnog ulaganja poraste potražnja.

4.7. Robotika

Prateći današnje trendove robotika u sve većoj mjeri zauzima mah. Očekivano je da će roboti zamjeniti neke poslove koje danas obavljaju ljudi, također iako nije direktno vezan za platformu pomoću robotike se proizvodi i samo u većoj mjeri povećava proizvodnja. Automatizacijom i digitalizacijom poslovnih proces smanjuje se trošak proizvodnje koji kao i u slučaju 3D printera može biti usmjeren u isti kanale koji su navedeni u prethodnom odlomku.

4.8. Dronovi

Dronovi predstavljaju sami vrh tehnologije i danas su jedni od atraktivnijih tehnologija na tržištu, njihov razvoj tek je započeo te je u bliskoj budućnosti za očekivati da će oni moći obavljati danas možda i nezamislive poslove. Pa shodno tome, danas Amazon razvija dron koji će biti u mogućnosti prevoziti pakete od točke A do točke B bez prevelikih problema. Koncept koji ova platforma zamišlja je jedinstven. Zamislite dron koji prenosi električnu energiju od točke A do točke B. Razvojem dovoljno jake baterije koja može pohraniti veliku količinu struje danas je moguće zamisliti i u bliskoj budućnosti s postojećim partnerima na tržištu moguće ga je ostariti. 48


5. DIGITALNI MARKETING

5.1. Marketinški plan projekta

U ovom poglavlju prikazane su marketinške aktivnosti vezane uz ovaj projekt. Oglašavanje će se odvijati najvećim djelom putem interneta, razlog zašto će upravo Internet biti jedan od kanala distribucije je zbog target populacije na koju se želi utjecati unutar kampanje, tehnološki osviještena i informatički pismena populacija upravo najviše svog vremena provodi na pretraživačima i društvenim mrežama. Putem interneta najlakše je pratit učinak sam kampanje, jednostavne su za kreaciju te je izbor target meta subjektivan. Pod pojam internet marketing ključni tip oglašavanja će biti društvene mreže, online oglasi te svakodnevno upravljanje i nadopuna sadržaja facebook i instagram o kojima će više riječi biti kasnije u odlomku „Oglašavanje na društvenim mrežama“. Zatim slijedi nam pozicioniranje preko tražilica (SEO optimizacija) jer je to drugi najveći generator dolazaka posjetitelja ciljne skupine na naše stranice. U CMS sustavu imamo ,integrirano sučelje u koje upisujemo ključne riječi te se tako automatski bolje pozicioniramo na tražilicama, prvenstveno Google tražilici. Ovo sučelje je potprogram koji se veže na bazu Google-a i ostalih pretraživača te nam znatno smanjuje troškove koje bi koristili za Google adwords.

Koristimo i Google adwords pošto želimo imati maksimalan učinak ovakve marketinške kampanje. Google adwords način oglašavanja ćemo detaljnije razraditi u idućim poglavljima.

49


5.2. Ključne riječi projekta

Za AdWords kampanju koristilo se 32 riječi.

Slika 22: Ključne riječi za kampanju 1

Slika 23: Ključne riječi za kampanju 2

50


5.3. Google AdWords oglas

Jedan on najbolji načina online oglašavanja, jednostavan za kreirati pogađa točno targtiranu skupinu potrošača te to radi pomoću ključnih riječi iz gore navedenih primjera. Za ovaj primjer uzete su 32 riječi koje se smatraju povezanima s ovom temom.

Slika 24: AdWords kampanja

5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama

Plan projekta je da se s projektom prvobitno krene na lokalnoj razini, glavni razlog za to je ograničenje budžeta. Kanali za oglašavanje preko društvenih aplikacija biti će Facebook i Instagram, te potencijalnom daljnjim rastom broj društvenih mreža će se proširiti.

Zašto Facebook ?

51


Facebook je danas globalno najpopularnija društvena mreža na svijetu ima gotovo dvije milijarde korisnika i veliki je influencer na globalnom tržištu. U RH on okuplja oko 1.9 milijuna korisnika što je gotovo polovina populacije1. Uz korištenje Facebook Bussniess usluge moguće je detaljno odabrati i odrediti potencijalne potrošače. Pa tako moguće je odrediti lokaciju, populaciju i trošak aktivnosti. U konkretnom slučaju početak bi bio s Facebook Basic modelom koji uključuje:

Slika 25: Facebook basic

te na ratom poslovanja i povećanjem novčanog priljeva oglašavanje putem Facebook-a završilo bi s ekonomski najskupljim, ali i daleko najkvalitenijim oglasom koju uključuje: 1 https://www.vecernji.hr/techsci/u-hrvatskoj-je-vise-od-19-milijuna-ljudi-aktivno-na-facebooku-1132516

52


Slika 26: Facebook Master

53


Zašto Instagram ? Također, jednako atraktivna društvena mreža sa najbrže rastućim brojem korisnika u svijetu pa tako i u RH. Danas, u RH postoji više od milion aktivnih Instagram profila s mlađom i tehnološki osvještenijom populacijom te samim tim predstavljaju dobru target grupu za ovaj pothvat. Atraktivni paket koji bi se u početku uzeo uključivao bi sljedeće mogućnosti:

Slika 27: Instagram Standard

54


Kao i u slučaju Facebooka, povećanjem prihoda uzeo bi se skuplji paket oglašavanja a to je:

Slika 28: Instagram Master

55


5.5. Tablica marketinškog plana

Za prikaz marketinškog plana korišten je programski alat MO Excel 2013. Troškovi su iskazani na mjesečnoj razini te ovisno o planu prihoda tablice se međusobno mogu kombinirati. Važno je naglasiti da uz već objašnjene troškove online kampanja dodana je posebna rubrika pod nazivom alternativni kanali. Tu spadaju tradicionalni oblici oglašavanja te sajmovi koje smo zajedno objedinili pod zajednički naziv. Prvo je prikazana početna tablica s relativno niskim prihodima i planirana je prvih 6 mjeseci:

Korisni Aktivnosti Adwordos kamanje Facebook kamanje Instagram kampanje Alternativni kanali

k CES

Trošak 4.000,00 kn

CES

498,00 kn

CES

479,00 kn

CES

4.000,00 kn 8.977,00

Ukupno

kn

Tablica 2: Troškova na mjesečnoj razini

Rastom prihoda povećali bi se troškovi marketinških aktivnosti te bi oni iznosili:

Aktivnosti

Korisni

Trošak

56


k Adwordos kamanje Facebook kamanje Instagram kampanje Alternativni kanali

Ukupno

CES

CES

CES

CES

8.000,00 kn 1.299,00 kn 839,00 kn 4.000,00 kn 14.138,00 kn

Tablica 3: Troškova na mjesečnoj razini 2

57


6. DIGITALNO PLAĆANJE

6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja

Oblik digitalnog plaćanja 1: PayPal Oblik digitalnog plaćanja 2: Kriptovalute Oblik digitalnog plaćanja 3: Apple Pay Oblik digitalnog plaćanja 4: Snapcash Oblik digitalnog plaćanja 5: Facebook Pay

6.2.1 Oblik digitalnog plaćanja 5: PayPal Moglo bi se reći danas već polako tradicionalan način plaćanja na internetu, populariziran na Ebay i Amazonu. Pouzdan i siguran te većina klijenata koji ga koristi mu vjeruje. Naknade za transakcije mogle bi se vrlo lako i jednostavno, prilagoditi ovom načinu plaćanja najlakše ga je implementirati u sustav. Jedan on bitnih načina plaćanja ali ne i presudan.

58


Slika 29: PalPal logo

6.2.2. Oblik digitalnog plaćanja 2: Kriptovalute

Inovacija se jednim dijelom temelji na rudarenju ovih valuta te je stoga za očekivati da se upravo pomoću njih može vršiti jedan način plaćanja. Pa tako pomoću jedne od najpopularnijih

stranica

za

https://www.coinpayments.net/),

ovaj CES

će

oblik biti

plaćanja u

poziciji

CoinPayments prihvaćati

(izvor:

transakcije

u

kriptovalutama kao sredstvu plaćanja. Važno je biti i pratiti trendove koji nastupaju na globalnom tržištu, a ovo je potpuno novi i inovativni način. Plaćanje će biti moguće u sljedećim valutama:

59


Slika 30: Prikaz kriptovaluta

6.2.3. Oblik digitalnog plaćanja 3: Apple Pay

Ovaj način plaćanja naknade za korištenje naših usluga izuzetno je koristan sve one koji korite IOS sustav, aplikacija će biti prilagođena korištenju ove opcije. Riječ je o iznimno inovativnoj metodi plaćanja. Radi na aplikacijama, u porukama, kao i na webu. (izvor: https://www.apple.com/apple-pay/)

60


Slika 31: iPAY

Kada kupac izvrši transakciju, Apple Pay koristi specifičan identifikacijski kod za uređaj i jedinstveni kod svake pojedinačne transakcije. Zato nije potreban broj kartice. Jednostavan je i lak za korištenje i iz tog razloga nadodan kao jedan način plaćanja usluga.

6.2.4. Oblik digitalnog plaćanja 4: Snapcash

S obzirom da je ciljana skupina informatički pismena, te prati trendove modernih načina plaćanja možemo očekivati da u budućnosti ovaj način odvijanja transakcija postaje učestaliji. Snapchat iznimno je popularan kod mlađe tek nadolazeće populacije. Snapcash aktivira se na sljedeći način

Da bi korisnik aktivirao Snapcash, jednostavno posjeti zaslon "sastavi poruku" gdje bi i inače bio kada normalno razgovara. Nakon toga unosi iznos dolara i dodirne zeleni gumb, koji će prisiliti aplikaciju da započne postupak postavljanja.

61


Slika 32: Snapcash

6.2.5. Oblik digitalnog plaćanja 5: Facebook Pay

Ne postojeći sustav koji Facebook navodno razvija. On bi omogućio digitalno plaćanje putem Facebook-a, sličan kao Snapcash, ima ogroman potencijal s bazom od 2 mlrd. korisnika. Potrebno je detaljno analizirati i pripremiti aplikaciju na mogućnosti pojave ovog načina plaćanja jer u vrlo kratkom roku upravo on mogao bi postati vodeći način obavljanja svih online transakcija.

62


Slika 33: Facebook Pay

6.3. Blockchain tehnologija

Jedan od ključnih segmenata ovog projekta, usko je povezano s rudarenjem kriptovaluta, koje su zasnovane na ovoj tehnologiji. Popularan pojam koji preuzima sve više pažnje i možda je jedna od ključnih riječi za uspjeh samog pothvata. Iako je ova tehnologija inicijalno krenula i popularizirala se razvojem digitalnih valuta, danas pronalazi široku primjenu te u budućnosti biti će primjenjiva sve češće.

Kako funkcionira ?

Potpuna decentralizacija sustava, ne postoji središnji autoritet. Svaki novi zapis je u gotovo realnom vremenu distribuiran između mnoštva čvorova. Koristi se u svrhu identifikacije sudionika u sustavu, potvrde identiteta, dokazivanja autentičnosti i u nekim slučajevima iskorištavanja prava za čitanje/pisanje koristi se kriptografija. Čvorovi sustava mogu dodavati podatke u blockchain. Čvorovi sustava mogu isto tako čitati podatke iz blockchaina. Blockchain ima razvijen mehanizam koji onemogućuje promjenu nad podacima koji su 63


jednom upisani u blockchain ili u najmanju ruku omogućuje lako otkrivanje promjena na podacima. (Izvor: https://www.bug.hr/tehnologije/sto-je-u-stvari-blockchain )

64


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA

PO Z ITIVNO

N E GAT IVN O

I

Snaga

Slabosti

N

-Vlastiti izvor energije

-Nepoznati brand

T

-Niži troškovi, veći prostor za zaradu

-Ideja se lako može kopirati (patentiranje

E

-Niski troškovi održavanja i jednostavna

R N O

primjena -Čista tehnologija - Više modela ostvarivana prihoda

skup proces) - Mogućnost zloupotrebe el. energije u ilegalne svrhe - Curenje baze podataka - Slabost novog IT sustava

E

Prilike

K

- Nije potrebno veliko ulaganje u - Zakonske prepreke i barijere

S T E R N

infrastrukturu - Globalni potencijal - Sharing economy koncept - Održavanja globalne mreže kripto valuta stabilnom

Prijetnje

- Opći strah primjene novih tehnologija - Otpor tradicionalnih opskrbljivača - Jak politički lobi -

Strah

od

gubitka

novca

izazvan

špekulacijama na tržištu kriptovaluta

- Razvoj novih tehnologija

O

65


U ovoj swot analizi prikazane su snage, slabosti, prilike i prijetnje ove ideje. Pozitivni interni čimbenici su svakako vlastita i samostalna proizvodnja el. energije putem obnovljivih izvora energije, što znatno smanjuje troškove opskrbe kao u slučajevima tradicionalnih opskrbljivača. Shodno tome, manji troškovi omogućuju veći povrat na investiciju i samim time i veću dobit. Sustav je vrlo jednostavan za održavanje, zahtjeva osnovna znanja o korištenju ovog tipa energije i ekološku svijest, koja većina target populacije posjeduje. Slabosti ovog modela postoje ali nisu nevidljive te se na njih može utjecati kako bi se njihova potencijalna opasnost smanjila. Ideja ukoliko se ne patentira na vrijeme lako može biti kopiran predstavlja problem i opasnost za sam brand, također, brand je nepoznat potrebno ga je u znatnoj mjeri marketinški popularizirati te provesti zacrtane ciljeve iz marketinškog plana. Prilikom instalacije sustav, pozornost treba biti usmjerena gdje se proizvedena energija koristi. Hipotetski postoji mogućnost da se izvor energije koristi

ilegalne svrhe ( npr.

proizvodnja kanabisa).

Eksterne prilike su velike za instalaciju samog sustava nije potrebno korištenje značajnih resursa, nije potrebna eksterna infrastruktura, on može biti instaliran bilo gdje i bilo kada, vremenski faktor ne postoji npr. energija sunca neograničen je resurs te brzina transformacije solarne energije u el. energiju ovisi isključivo u tehnologiji, a ne o nekom društvenom faktoru. Ovaj model globalno je primjenjiv rudarenje je postalo popularno u cijelom svijetu i koncept može biti globalno primjenjiv. Koncept Sharing Economy-je iznimno je popularan, društveno prihvatljiv te njegova primjena preuzima sve veći udio na tržištu.

Prijetnje postoje, neke od njih su zakonske prepreke na svim razinama vlasti. Zbog jakog lobija tradicionalnih opskrpljivača i potencijalnog gubitka profita s njihove strane, za očekivati je da će vršiti pritisak na vlast da regulira tržište. Slično kao i kod pojave Ubera. Potrošači iako se brže prilagođavaju inovacijama nego u ranijim godinama, proces promjene traje neko vrijeme nije ga lako usaditi u svijest potrošača te je potrebno vrijeme i novac kako bi se u početnoj fazi opstalo na tržištu i ostvario potencijalni cilj.

8. WEB MJESTO PROJEKTA

66


8.1. Web poslužitelji i domene

8.1.1. Web poslužitelj projekta Već je navedeno da će se cijeli koncept ovog projekta temeljiti na internetu. Korisnici se preko intereneta registriraju na platformu i preko interneta se organizira razmjena energije. Internetski poslužitelj koji će koristiti ova platforma je www server koji će rabiti HTTP protokol. Navedeni poslužitelj bit će dovoljan za sve što želimo napraviti i postići njime.

8.1.2. Web domene projekta

8.1.2.1. .hr domena Cijela internetska stranica napravljena je wixsite.com stranici. Na njoj su prikazane sve informacije vezane za projekta koje su važne svim potencijalnim korisnicima. Ova domena dovoljna nam je za sve što želimo postići njome te nema potrebe za izradom dodatne .hr domene.

8.1.2.2. komercijalne domene Centralno mjesto naše domene je wixsite.com. Sve što smo željeli prezentirati nalazi se na stanici. Iako nemamo hrvatsku domenu, stranica je potpuno funkcionalna i u Republici Hrvatskoj, a cilj nam je širiti se na strana tržišta. Upravo zato smatramo da nema potrebe da radimo dodatnu domenu.

8.2.

CMS

sustav

8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt 

Wixsite.com

WordPress

Google sites

67


8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Ovaj projekt temelji se na wixsite.com sustavu. Internetska stranica projekta temeljena je na toj domeni i svi podaci nalaze se tamo. Posjetitelji tako lako mogu saznati koja je svrha projekta, što se njime želi postići. Smatramo da ćemo zahvaljujući toj stranici privući više korisnika te da će se više građana odlučiti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Slika 34: Wix.com

8.3. Web stranice projekta

8.3.1. Struktura Web stranica projekta Kao i svakom poduzeću u početku poslovanja i nama je jako bitna internetska stranica. Bitno nam je da potencijalni korisnici dobiju sve potrebne informacije vezane za projekt. Zbog toga je naša internetska stranica napravljena vrlo jednostavno i sadrži sve bitne informacije. Posjetitelji će u nekoliko klikova moći saznati nešto više o cijelom ovom projektu, korisnicima, ali moći će se registrirati te tako stvoriti vlastiti račun te postati dio ovog projekta. 68


Ovo je glavna struktura web stranice: 1. Početna 2. O nama 3. Kosisnici 4. Kutak za rudarenje

8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) Prikazano mapom to izgleda ovako:

Dijeljenje energije Početna

O nama

Korisnici

Kutak za rudarenje

8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta Gore je navedeno kako internetska stranica izgleda, a sad nešto malo više o njoj. Na početnoj stranici vidi se veliki naslov projekta „Dijeljenje energije“. Ispod naslova su misija, vizija i ciljevi projekta. Na dijelu O nama vidi se čime se bavimo, kako se energija dijeli te kako postati dio platforme. Pod stavkom Korisnici objašnjeno je nešto više o našim korisnicima. Te pod stavkom Kutak za rudarenje svaki posjetitelj stranice može otići na predloženi link na kraju naše stranice te sam istražiti nešto više o rudarenju podacima.

9. ZAKLJUČAK

69


Korištenjem i kombiniranjem tri danas vrlo popularna trenda obnovljivih izvora energije, sharing economy-je i blokchain tehnologije dolazi se do zaključka da je potencijal za razvoj ove platforme vrlo izgledan te bi mogao probuditi interes u različitim društvenim skupinama potrošača. Platforma pruža mogućnost uštede, zarade i dobre investicije. Razvoj ove i sličnih platformi pruža razvoj visoke tehnologije koja danas osim tehnološkog benefita daje i globalni utjecaj na svijet. Hrvatska kao mala zemlja ako u budućnosti ima ambicije ući u mali krug najrazvijenijh zemalja svijeta mora ulagati u razvoje visokih tehnologija. Kako bi se one razvile mora postojati potražnja za njima koja je osigurana razvojem ovakvih vrsta aplikacija. Brz, lak i jednostavan način instalacije omogućuje korisnicima da u što kraćem roku svladaju upravljanje aplikacijom i počnu je koristiti. Sve mogućnosti koje aplikacija pruža i diverzificirani oblici zarade privlačiti će različite kategorije kupaca te gotovo sigurno privući kupce i van targetiranih grupa potrošača.

Smatramo, da bi razvoj ove aplikacije i platforme za dijeljenje energije bio profitabilan i pravovremeni pothvat, koji bi osim osobne koristi pridonio rastu i razvoju domaćeg gospodarstva, poticaj za razvoj sličnih start-up-ova koje bi nas mogle staviti na listu visoko sofisticiranih i tehnološki naprednih malih zemalja svijeta.

10. POPIS LITERATURE

70


http://www.izvorienergije.com/energija_vjetra.html http://www.hep.hr/ http://rwe.hr/ http://www.prijevoz.hr/cestovni-prijevoz/kombi-prijevoz/kombi-prijevoz-robe/s-l-a-ptransport.html http://virtus-dizajn.com/ http://www.reklam-net.hr/ http://www.rimac-automobili.com/en/ http://www.koncar.hr/ https://www.msan.hr/ https://www.microsoft.com/hr-hr https://www.apple.com/apple-pay/

11. POPIS WEB LINKOVA

https://www.instagram.com/clean_energy_solutions_ces/ 71


https://twitter.com/CleanEnergySol1 https://www.bug.hr/tehnologije/sto-je-u-stvari-blockchain https://www.apple.com/apple-pay/ https://www.coinpayments.net (https://www.facebook.com/Clean-energy-solutions-CES-158666174826619/ https://ivanapotocki00.wixsite.com/mysite

12. POPIS SLIKA

Slika 1: Hiroelektrana...............................................................................................................11 72


Slika 2: Solarne ćelije...............................................................................................................13 Slika 3: Vjetrenjače...................................................................................................................14 Slika 4: Međusobno pomaganje................................................................................................15 Slika 5: Povećanje prihoda........................................................................................................16 Slika 6: Rudarenje podacima....................................................................................................17 Slika 7: HEP logo......................................................................................................................18 Slika 8: RWE logo....................................................................................................................19 Slika 9: Win-win situacija.........................................................................................................20 Slika 10: Obnovljivi izvori energije..........................................................................................21 Slika 11: Partnerstvo.................................................................................................................22 Slika 12: S.L.A.P. Transport......................................................................................................23 Slika 13: Virtus dizajn logo.......................................................................................................24 Slika 14: Reklamnet logo..........................................................................................................25 Slika 15: Rimac Automobili logo.............................................................................................26 Slika 16: Končar logo...............................................................................................................27 Slika 17: Dostava......................................................................................................................29 Slika 18: Povećanje prihoda......................................................................................................32 Slika 19: Microsoft Hrvatska d.o.o...........................................................................................33 Slika 20: Privlačenje klijenata..................................................................................................35 Slika 21: Facebook page...........................................................................................................42 Slika 22: Ključne riječi za kampanju 1.....................................................................................51 Slika 23: Ključne riječi za kampanju 2.....................................................................................51 Slika 24: AdWords kampanja....................................................................................................52 Slika 25: Facebook basic..........................................................................................................53 Slika 26: Facebook Master........................................................................................................54 Slika 27: Instagram Standard....................................................................................................55 Slika 28: Instagram Master.......................................................................................................56 Slika 29: PalPal logo.................................................................................................................60 Slika 30: Prikaz kriptovaluta.....................................................................................................61 Slika 31: iPAY...........................................................................................................................62 Slika 32: Snapcash....................................................................................................................63 Slika 33: Facebook Pay.............................................................................................................64 Slika 34: Wix.com.....................................................................................................................69

73


13. ŽIVOTOPIS

74


75


76


14. SAŽETAK

Platforma zamišlja kombinaciju tri popularna trenda

sharing economy, blockchain i

obnovljive izvore energije. Ideja je da kućanstva posjeduju neku vrstu obnovljivih izvora energije ili ulože u stvaranje infrastrukture za njihovu primjenu. Svako kućanstvo proizvodilo bi el. energiju, a time i toplinsku. Kućanstva koja ostvare višak proizvodnje pomoću specijalnih baterija, kamiona, već postojeće el. infrastrukture, dronova transferirala bi tu energiju do kućanstava koje su taj dan ostvarile manjak proizvodnje i obrnuto. Za to jedni drugima plaćaju naknadu koja ovisi o ponudi i potražnji. Platforma na to ostvaruje dobiti jer uzima proviziju. Alternativni model zarade bio bi rudarenje kripovaluta, višak energije može se usmjeriti u rudarenje kriptovaluta. Rudarenje iziskuje visoke troškove el. energije te bi se ovako oni smanjili ostvarila bi uštea i naknada koja se dobiva kao nagrada za rudarenje. Platforma bi i tu uzima naknadu jer bi korisnicima dala pogodnosti ako rudare preko njenog Cloud prostora.

77


PRILOZI 1.Registracijski obrazac za posjet web stranici

2. Obavijesni bilten – newsletter

Ekrenski prikaz Web stranica projekta

78


79


80


81


3. Ekranski prikaz mobilne aplikacije

82


83


84


85


86


87


88


5. Kodovi i ekranski prikazi s radionica (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP)

89


6. BroĹĄura prezentacije

90


91


92

133 polenus potočki dijeljenje energije  

Sharing economy

133 polenus potočki dijeljenje energije  

Sharing economy

Advertisement